Α.Μ.:.1./ ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%"

Transcript

1 ΝΟ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ ΘΕΟ ΩΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός Μελέτης Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Θέση: ΜΑΓΟΥΛΑ - ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟ ΩΡΩΝ ΑΜ: /203 Α/ Α 2 ΟΜΑ Α Α:ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Χωµατουργικές εργασίες κτιριακών έργων Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδεςηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων Χωµατουργικές εργασίες κτιριακών έργων Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη υ Β 202 Β 204 Κωδ 50-'+ Αρ Τιµ Αναθεώρησης ΟΙΚ 22 ΟΙΚ 222 m m3 50 ( ) Μερική ( ) Ολική ( ) 5,5 * (2,5+3) 2 * (8+3) 34925,00 050, Χωµατουργικές εργασίες κτιριακών έργων Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη Χωµατουργικές εργασίες κτιριακών έργων Προσαύξηση τιµών εκσκαφών βάθους µεγαλύτερου των 2,00 m για τις γενικές εκσκαφές Χωµατουργικές εργασίες κτιριακών έργων Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων Χωµατουργικές εργασίες κτιριακών έργων Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα Καθαρή µεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων µε αυτοκίνητο Χωµατουργικές εργασίες κτιριακών έργων Εξυγιαντικές στρώσεις µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών Χωµατουργικές εργασίες κτιριακών έργων Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό λατοµείου Επιχώµατα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόµια και θέσεις τεχνικών έργων Επιχώµατα κάτω από τα πεζοδρόµια Χωµατουργικές εργασίες κτιριακών έργων Πρόσθετη αποζηµίωση πλαγίων µεταφορών υλικών επίχωσης Υπόβαση οδοστρωσίας Υπόβαση οδοστρωσίας συµπυκωµένου πάχους 0,0 m Βάση οδοστρωσίας Βάση πάχους 0,0 m (ΠΤΠ Ο-55) Β 205 Β 206 Β 200 Β 2030 ΟΙΚ-Β 2042 (ΣΧΕΤ) Β 202 (ΣΧΕΤ) Β 2020 ΝΕΤ Ο Ο- Α Β-4 Β 20 ΝΕΤ Ο Ο- Α Γ-2 ΝΕΤ Ο Ο- Α Γ ΟΙΚ 224 ΟΙΚ 232 ΟΙΚ 262 ΟΙΚ 27 ΟΙΚ 280 ΟΙΚ 262 ΟΙΚ 262 Ο Ο 32Β ΟΙΚ 263 Ο Ο 3Β Ο Ο 32Β m * (4+3) 2800,00 m ,4 200,00 m ,00 m ,8 3400,00 m3k m m3 00 m3 00 m ,5 2250,00 4,5 (4,5+3) 7 * (4+3) 0 * (7+3) 750,00 700,00 500,00 m3 200,5 800,00 m m2 0250,5 * (+0,5),6 * (,+0,5 ) 5375, ,00 Σε µεταφορά: 50,00 0,00 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Σελίδα από 23

2 υ Κωδ 50-'+ Αρ Τιµ Αναθεώρησης ( ) Μερική ( ) Ολική ( ) Από µεταφορά: 50,00 0, Τοµή οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη ΟΜΑ Α Β : ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΑ Κατασκευές από σκυρόδεµα Κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C8/0 Κοιτοστρώσεις και εξοµαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεµα C8/0 Κατασκευές από σκυρόδεµα Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C2/5 Κατασκευές από σκυρόδεµα Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C6/20 Κατασκευές από σκυρόδεµα Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 Ξυλότυποι -Οπλισµοί Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών Ξυλότυποι -Οπλισµοί Ξυλότυποι χυτών τοίχων Ξυλότυποι -Οπλισµοί Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών Ξυλότυποι -Οπλισµοί Πρόσθετη τιµή επεξεργασίας σανιδώµατος ξυλοτύπων Ξυλότυποι -Οπλισµοί Ξυλότυποι εµφανών σκυροδεµάτων Ξυλότυποι -Οπλισµοί Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B500C (S500s) Ξυλότυποι -Οπλισµοί Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος οµικά πλέγµατα B500C (S500s) Ξυλότυποι -Οπλισµοί Αποστατήρες σιδηροπλισµού σκυροδεµάτων ώσεις υγρασίας - ήχου - θερµός Στεγανοποιητικά µάζας σκυροδέµατος (πρόσµικτα µείωσης υδατοπερατός) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΝΕΤ Ο Ο-Α - ΝΕΤ Ο Ο-Α Β ΟΙΚ 2269A m 52,6 0,9 47,34 OMA Α Α Αθροισµα Εργασιών : 97,34 97,34 Ο Ο 25 ΟΙΚ 323 ΟΙΚ 324 ΟΙΚ 325 ΟΙΚ 386 ΟΙΚ 380 ΟΙΚ 38 ΟΙΚ 384 ΟΙΚ 384 ΟΙΚ 3873 ΟΙΚ 3873 ΟΙΚ 3873 ΟΙΚ 792 m ,00 m ,00 m ,00 m ,00 m ,00 m ,00 m ,00 m ,00 m ,00 Kg , ,00 Kg ,9 0800,00 m ,00 Kg 500,2 600,00 Σε µεταφορά: ,00 97,34 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Σελίδα 2 από 23

3 Α/ Α υ Κωδ 50-'+ Αρ Τιµ Αναθεώρησης ( ) Μερική ( ) Ολική ( ) Από µεταφορά: ,00 97, Πλαστικοποιητικό πρόσθετο σκυροδεµάτων ώσεις υγρασίας - ήχου - θερµός Στεγανωτικές επιστρώσεις µε τσιµεντοειδή υλικά Nεο ΟΙΚ Β ΟΙΚ 7922 ΟΙΚ 7903 Kg , 890,00 Kg ,00 6 ώσεις υγρασίας - ήχου - θερµός Μεµβράνη HDPE µε κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα) Β ΟΙΚ 792 m ,00 7 ώσεις υγρασίας - ήχου - θερµός Προστασία στεγανωτικής µεµβράνης µε στραντζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα Β ΟΙΚ 7244 µµ 00 2,5 250,00 8 Σιδηρουργικά διάφορα Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωµα επιστέγασης Β ΟΙΚ 68 Kg , ΟΜΑ Α Γ:ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ Οπτοπλινθοδοµές Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 9x2x9 cm Πάχους /2 πλίνθου (δροµικοί τοίχοι) Οπτοπλινθοδοµές Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 9x2x9 cm Πάχους (µιάς) πλίνθου (µπατικοί τοίχοι) Οπτοπλινθοδοµές Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 9x2x9 cm Πάχους /2 πλίνθων (υπερµπατικές) ιαζώµατα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδοµών ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ) δροµικών τοίχων Οπτοπλινθοδοµές Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 9x2x9 cm Πάχους /4 πλίνθου (όρθια τούβλα) ιαζώµατα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδοµών ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ) µπατικών τοίχων Αρµολογήµατα - Επιχρίσµατα Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα Αρµολογήµατα - Επιχρίσµατα Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε µαρµαροκονίαµα ιαζώµατα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδοµών Ενισχύσεις τοιχοδοµών µε συνθετικό πλέγµα Β 4602 Β 4604 Β 4605 Β 49 Β 460 Β 492 Β 72 Β 73 Β ΟΜΑ Α Β Άθροισµα Εργασιών : , ,00 ΟΙΚ 4662 ΟΙΚ 4664 ΟΙΚ 4665 ΟΙΚ 323 ΟΙΚ 466 ΟΙΚ 323 ΟΙΚ 72 ΟΙΚ 73 Υ Ρ 6630 m ,00 m ,00 m ,00 m ,00 m , ,00 m 800 7,5 3500,00 m ,00 m ,00 m ,3 50,00 Σε µεταφορά: 28250, ,34 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Σελίδα 3 από 23

4 Κωδικό ς υ Κωδ 50-'+ Αρ Τιµ Αναθεώ ρησης ( ) Μερική ( ) Ολική ( ) Από µεταφορά: 28250, , Πλήρης κατασκευή βρύσης αυλείου χώρου, από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C6/20 ώσεις υγρασίας - ήχου - θερµός Επένδυση τοίχων µε πλάκες πετροβάµβακα πάχους 50 mm ΝΕΟ οικ 042 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 7940 OMA Α ( υκτια - Ηλεκτροµηχανολογικα) Υ ΡΕΥΣΗ Σφαιρικος κρουνός ορειχαλκινος γωνιακος µε πεταλουδα /2'' ιαµέτρου /2 ins Σφαιρικος κρουνός ορειχάλκινος µε πεταλουδα 3/4'' ιαµέτρου 3/4 ins Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) µε συµπαγές τοίχωµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 220-2:20 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 00 (µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS0 = 0 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 220-2:20 Ονοµ διαµέτρου DN 32 mm / ονοµ πίεσης ΡΝ 20 atm Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) µε συµπαγές τοίχωµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 220-2:20 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 00 (µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS0 = 0 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 220-2:20 Ονοµ διαµέτρου DN 50 mm / ονοµ πίεσης ΡΝ 20 atm Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) µε συµπαγές τοίχωµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 220-2:20 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 00 (µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS0 = 0 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 220-2:20 Ονοµ διαµέτρου DN 63 mm / ονοµ πίεσης ΡΝ 20 atm Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισµένο ιαµέτρου /2 ins Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισµένο ιαµέτρου 3/4 ins Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισµένο ιαµέτρου ins ιαιρούµενο στήριγµα σωλήνων,ενδτύπου MUPRO,χωρίς λάστιχο, διαµέτρου Φ ins Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισµένο ιαµέτρου /2 ins Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισµένο ιαµέτρου 2 ins Ν008 5 Ν Υ Ρ-Β 24 6 Υ Ρ-Β Υ Ρ-Β Ν ΟΙΚ ,00 ΟΙΚ 7940 m ,00 ΟΜΑ Α Γ Άθροισµα Εργασιών : , ,00 ΗΛΜ 2 ΗΛΜ 2 Υ Ρ 6622 Υ Ρ 6622 Υ Ρ 6622 ΗΛΜ 6 ΗΛΜ 6 ΗΛΜ 6 ΗΛΜ0 ΗΛΜ 6 ΗΛΜ , ,5 408,00 m 22,2 3,3 700,00 m 00 4,80 480,00 m 3,42 6,30 828, ,02 523,6 25, 277,50 2,48 2,48 0,98 0,98 2,4 2,4 2 3,22 62,44 Σε µεταφορά: 3697,70 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Σελίδα 4 από 23

5 Κωδ Ποσ Α/Α Αρ Τιµ Αναθεώρ ό υ 50-'+ ( ) Μερική ησης Ολική ( ) ( ) Από µεταφορά: 3697, Χαλκοσωλήνας Εξωτ ιαµέτρου 5 mm πάχους τοιχώµατος 0,75 mm Χαλκοσωλήνας Εξωτ ιαµέτρου 8 mm πάχους τοιχώµατος mm Χαλκοσωλήνας Εξωτ ιαµέτρου 28 mm πάχους τοιχώµατος,00 mm Χαλκοσωλήνας Εξωτ ιαµέτρου 35 mm πάχους τοιχώµατος,00 mm Χαλκοσωλήνας εξωτερ ιαµέτρου 42 mm πάχος τοιχώµατος 5 Φρεάτιο δικτύων ύδρευσης βάθος από 0,50 έως,00 m διαστάσ 40cm X 50cm Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη ιαµέτρου /2 ins Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη ιαµέτρου 3/4 ins Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινοςκοινός ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος ιαµέτρου /2 ins Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινοςκοινός ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος ιαµέτρου /2 ins Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινοςκοινός ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος ιαµέτρου 3/4 ins Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος νιπτήρα επίτοιχος - ιαµέτρου /2 ins Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος νεροχύτη - ιαµέτρου /2 ins Θερµοσίφωνας ηλεκτρικός Χωρητικός 40 l Ισχύος 2000 W Συλλέκτης µονοσωληνίου 0 αναχωρήσεων 27 Συλλέκτης Cu54 8 αναχωρήσεων Αυτόµατη βαλβίδα µε πλωτήρα, εξαερισµό σωληνώσεων νερού, ιαµέτρου σπειρώµατος 3/8 ins Γιά πίεση λειτουργίας έως 5 atm Θερµική µόνωση σωλήνων ιαµέτρου σωλήνων µέχρι ins Πλαστικός σωλήνας απο πολυαιθυλένιο (PE),Φ8 mm Πλαστικός σωλήνας απο πολυαιθυλένιο (PE),Φ28 mm Πλαστικός σωλήνας απο πολυαιθυλένιο (PE),Φ25 mm για άρδευση Ερµάριο συλλεκτών διαστάσεων 50 Χ 40 cm 2 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ν Ν86036 Ν Ν9328 Ν93283 Ν93293 Ν ΗΛΜ 7 ΗΛΜ 7 ΗΛΜ 7 ΗΛΜ7 ΗΛΜ 7 ΗΛΜ ΗΛΜ ΗΛΜ ΗΛΜ ΗΛΜ ΗΛΜ ΗΛΜ 3 ΗΛΜ 3 ΗΛΜ 24 ΗΛΜ 4 ΗΛΜ 4 ΗΛΜ ΗΛΜ 40 Υ Ρ6622 Υ Ρ6622 Υ Ρ6622 m 325 7, ,25 m 245 0, ,25 m 8 3,6 244,98 m 65 9,46 264,90 m 5 25,37 380, ,54 34,48 3,6 3,6 3,66 3,66 8,86 8,86 0 8,86 88,60 5 2, 8, ,35 575, ,7 282, ,87 464, , , ,7 42,84 m 350 8, ,50 m 228 2,9 66,20 m 80 3,3 594,00 m 355 2, 745, ,00 Αθροισµα Εργασιών : 2757,8 3 Σε µεταφορά: 0,00 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Σελίδα 5 από 23

6 Κωδικό ς υ Κωδ 50-'+ Αρ Τιµ Αναθεώρη σης ά δα ( ) Μερική ( ) Ολική ( ) Από µεταφορά: 0, Κανάλι συγκέντρωσης και απορροής οµβρίων ή και ελαφρών λυµάτων Πλάτους 20cm και βάθους 30cm Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως ιαστάσεων 40cm X 50cm και βάθος από 0,50 έως,00 m Αντλητικό συγκρότηµα λυµάτων παροχής 6,00 m3/h και µανοµετρικού ύψους 000 myσ Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC Πίεσης 6 atm διαµέτρου Φ 00 mm Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, όπως στις προδιαγραφές αναφέρεται ΑΜΕΑ πλήρης µε δοχείο και κάθισµα 39 Σέτ χειρολαβών αναπήρων πλήρες Σιφώνι πλαστικο δαπέδου µε εσχάρα ανοξειδωτη και κόφτρα διαµέτρου Φ 50 mm οχείο ρευστού σάπωνα πλήρες πλαστικό Ανόρυξη φρεάτων σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες Προσαύξηση τιµών διάνοιξης φρεάτων βάθους µεγαλύτερου των 5,00 m σε εδάφη βραχώδη πάσης φύσεως Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 4 Για σωλήνες ΡVC/4, Dεσ= 60 mm Χυτοσιδηρούν κάλυµµα φρεατίου επίσκεψης Λεκάνη ουρητηρίου τοίχου από πορσελάνη Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασµένων τσιµεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 96 Τσιµεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 20 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 96 Ονοµαστικής διαµέτρου D2000 mm οχείο πλύσεως αποχωρητηρίουυψηλής πιέσεως τύπου Νιαγάρα Σιφώνι πλαστικο δαπέδου µε εσχάρα ανοξειδωτη και κόφτρα διαµέτρου Φ 70 mm Λιθοπληρώσεις τάφρων και στραγγιστηρίων Νιπτήρας πορσελάνης µε βαλβίδα ΑΜΕΑ, διαστάσεων 70 Χ 55 cm 52 Κάθισµα λεκάνης πλαστικό Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ιαµέτρου 3 ins Πάχους 4,05 mm Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ιαµέτρου 4 ins Πάχους 4,50 mm Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC Πίεσης 6 atm διαµέτρου Φ 25 mm Ν8066 Ν Ν826 5 Ν Ν85 0 Ν852 Ν8049 Ν874 ΟΙΚ_ΝΕ Α 0208 ΟΙΚ_ΝΕ Α Υ Ρ-Β 223 Π Ν ΝΕΤ Υ Ρ-Β Ν ΟΙΚ_ΝΕ Α 04 Ν860 3 ΗΛΜ Ν Ν ΗΛΜ 0 ΗΛΜ 0 ΗΛΜ 2 ΗΛΜ 8 ΗΛΜ 4 ΗΛΜ 5 Υ Ρ6622 ΗΛΜ7 ΟΙΚ 242 ΟΙΚ 252 Υ Ρ 67 ΗΛΜ 0 ΗΛΜ 4 Υ Ρ 6557 ΗΛΜ 5 Υ Ρ6622 ΟΙΚ 404 ΗΛΜ 7 ΗΛΜ 8 ΗΛΜ 5 ΗΛΜ 5 Υ Ρ6622 m 20 32, , , , ,00 m ,2 4995, , , , ,6 88,00 m * (30+0) 4500,00 m ,00 µµ 25 8,9 2,50 Kg 450,52 684,00 9 5,4 036,26 µµ 3, , , , ,00 m , , ,08 553,92 m 56,9 56,9 m , ,00 m 2,8 2,80 Σε µεταφορά: 72550,04 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Σελίδα 6 από 23

7 Κωδ Αρ ά Α/Α Αναθεώρ υ 50-'+ Τιµ δα ( ) Μερική ( ησης Ολική ( ) ) Από µεταφορά: 72550, Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC Πίεσης 6 atm διαµέτρου Φ 40 mm Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC Πίεσης 6 atm διαµέτρου Φ 40 mm Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC Πίεσης 6 atm διαµέτρου Φ 50 mm Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC Πίεσης 6 atm διαµέτρου Φ 25 mm Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC Πίεσης 0 atm διαµέτρου Φ 75 mm Μηχανοσίφωνας πλαστικός διαµέτρου Φ 25 cm Πώµα (τάπα) καθαρισµού πλαστικό διαµέτρου Φ 00 mm 63 Συλλεκτήρας υδάτων Στέγης Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως ιαστάσεων 30cm X 30cm και βάθος έως 0,50 m Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως ιαστάσεων 80cm X 90cm και βάθος έως 0,50 m 66 Καλύµµατα φρεατίων χυτoσιδηρά Αυτόµατη δικλίδα αερισµού (µίκα, κεφαλή αερισµού) χυτοσιδηρά Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Υψηλής πιέσεως Νιπτήρας πορσελάνης ιαστ 42 Χ 56 cm Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm µιάς σκάφης ιαστάσεων περίπου 35 Χ 40 X 3 cm, µήκους,20 m Σιφώνι νεροχύτου από πολυαιθυλένιο δύο σκαφών Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm µπιζουτέ ιαστάσεων 42 Χ 60 cm Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης - µήκους 0,60 cm Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης ιαστάσεων 7,5 Χ 5 cm Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη Απλό Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωµιωµένη µε καπάκι 3 ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ Καλώδιο τύπου ΝΥM πενταπολικό ιατοµής:5 Χ 4 mm2 Καλώδιο τύπου ΝΥM πενταπολικό ιατοµής:5 Χ 6 mm2 Ν Ν8043 Ν Ν Ν Ν8053 Ν80545 Ν Υ Ρ6622 Υ Ρ6622 Υ Ρ6622, Υ Ρ6622 Υ Ρ6622 Υ Ρ6622 Υ Ρ6622 ΗΛΜ ΗΛΜ 0 ΗΛΜ 0 ΗΛΜ 29 ΗΛΜ ΗΛΜ7 ΗΛΜ 7 ΗΛΜ 7 ΗΛΜ 7 ΗΛΜ 3 ΗΛΜ 3 ΗΛΜ 3 ΗΛΜ 3 ΗΛΜ 4 m 27,8 27,80 m 2,8 2,80 m 3, 3,0 m 20 25,3 3036,00 m 85 9,5 657, , , ,00 06,04 06,04 225,00 225,00 Kg,5, , , , ,6 4525, ,2 350, ,49 70, ,86 25,6 25 2,22 530,50 6 5,23 9,38 5 2,8 92, ,8 358,40 2 Αθροισµα Εργασιών : 9034,40 ΗΛΜ 46 ΗΛΜ 46 m 20 9,67 60,40 m 30,8 354,00 Σε µεταφορά: 54,40 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Σελίδα 7 από 23

8 Κωδικό ς υ Κωδ ΕΤΕ Π 'ΕΛΟ Τ ΤΠ 50 -'+ Αρ Τιµ Αναθεώρη σης ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Σελίδα 8 από 23 Ποσ ό ( ) Μερική ( ) Από µεταφορά: 54, Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση µέσα στο έδαφος Πενταπολικό - ιατοµής 5 Χ 2,5 mm2 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση µέσα στο έδαφος Πενταπολικό - ιατοµής 5 Χ 4 mm2 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση µέσα στο έδαφος Πενταπολικό - ιατοµής 5 Χ 6 mm2 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο οπολικό - ιατοµής Χ 25 mm2 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο οπολικό - ιατοµής Χ 95 mm2 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο οπολικό - ιατοµής Χ 85 mm2 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Τριπολικό - ιατοµής 3 Χ 4 mm2 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Τριπολικό µε ουδέτερη µειωµένης διατοµής ιατοµής 3 Χ mm2 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Τριπολικό µε ουδέτερη µειωµένης διατοµής ιατοµής 3 Χ mm2 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Τριπολικό µε ουδέτερη µειωµένης διατοµής ιατοµής 3 Χ mm2 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Τριπολικό µε ουδέτερη µειωµένης διατοµής ιατοµής 3 Χ mm2 ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο εντάσεως 0 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 0 Α απλός µονοπολικός ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο εντάσεως 0 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 0 Α απλός διπολικός ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο εντάσεως 0 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 0 Α κοµιτατέρ ή αλλέ ρετούρ Ρευµατοδότης χωνευτός SCHUKO - Εντάσεως 6 Α Ρευµατοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO - Εντάσεως 6 Α - Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασµα 'ντεκαπέ' και µορφοσίδηρο Με πόρτα προστασίας Ρ30 εντοιχισµένος ιαστάσεων 32 Χ 55 cm Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασµα 'ντεκαπέ' και µορφοσίδηρο Με πόρτα προστασίας Ρ30 επίτοιχος ιαστάσεων 82 Χ 75 cm Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασµα 'ντεκαπέ' και µορφοσίδηρο Με πόρτα προστασίας Ρ30 επίτοιχος ιαστάσεων 06 Χ 75 cm ΗΛΜ 49 ΗΛΜ 49 ΗΛΜ 49 ΗΛΜ 49 ΗΛΜ 49 ΗΛΜ 52 ΗΛΜ 52 ΗΛΜ 52 m 20 4,84 580,80 m 227 6,23 44,2 m 75 7,96 393,00 m 9,48 9,48 m 2,7 2,7 m 35,97 35,97 m 25 7,9 79,75 m 23,97 23,97 m 29,56 29,56 m 25 38, ,75 m 20 76, , ,4 405,72 4 5,42 764,22 2 5,94 7, ,24 367, ,3 257, , , ,00 Σε µεταφορά: 24083,52 Ολική ( )

9 υ Κωδ ΕΤΕ Π 'ΕΛΟ Τ ΤΠ 50 -'+ Αρ Τιµ Αναθεώρη σης ά δα ( ) Μερική ( ) Ολική ( ) Από µεταφορά: 24083, ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός Εντάσεως 63 Α ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός Εντάσεως 00 Α Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ- SIEMENS Εντάσεως έως 25 Α και σπειρώµατος Ε 27 Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ- SIEMENS Εντάσεως έως 00 Α και σπειρώµατος R /4 ins Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS µονοπολικός Εντάσεως 0 Α Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS µονοπολικός Εντάσεως 6 Α Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS µονοπολικός Εντάσεως 20 Α Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS διπολικός Εντάσεως 6 Α Ενδεικτική λυχνία τάσεως µέχρι 500 V πλήρηςµε ασφάλειαπορσελάνης 25/2 Α πλήρους 07 Φωτιστικό καµπανας Φ Φωτιστικό σώµα φθορισµού, µε λυχνίες, στεγασµένων χώρων, οροφής ή αναρτηµένο Προστασίας ΙΡ 20 επίµηκες γιά 2 λαµπτήρες Τ8 58 W Φωτιστικό σώµα φθορισµού, µε λυχνίες, στεγασµένων χώρων, οροφής ή αναρτηµένο Προστασίας ΙΡ 55 κυκλικό Γιά λαµπτήρες Τ8 40 W Φωτιστικό σώµα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής µε ανταυγαστήρα απλό προστασίας ΙΡ 20 - Με λαµπτήρα 00 W πυρακτώσεως - Φωτιστικό σώµα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής µε ελλειψοειδή κώδωνα και προφυλακτήρα(χελώνα) προστασίας ΙΡ 44 στεγανό Με λαµπτήρα 00 W πυρακτώσεως - Φωτιστικό σώµα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής σφαιρικού κώδωνα (Αρµατούρα) προστασίας ΙΡ 20 Με λαµπτήρες 00 W πυρακτώσεως - Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος γαιώδες Β ΗΛΜ 55 ΗΛΜ 55 ΗΛΜ 54 ΗΛΜ 54 ΗΛΜ 55 ΗΛΜ 55 ΗΛΜ 55 ΗΛΜ 55 ΗΛΜ 52 ΗΛΜ 59 ΗΛΜ 59 ΗΛΜ 59 ΗΛΜ 60 ΗΛΜ 60 ΗΛΜ 60 ΗΛΜ ,87 206,96 33,0 33,0 9,39 9,39 2,5 2, ,8 47, ,2 582,55 8 0,2 8,68 8 5,8 26, ,75 770, , , , ,8 387, ,9 389,00 25,6 25,60 m3 40 8,89 755,60 Σε µεταφορά: 70053,96 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Σελίδα 9 από 23

10 Κωδικό ς υ Κωδ 50-'+ Αρ Τιµ Αναθεώρησ ης ( ) Μερική ( ) Ολική ( ) Από µεταφορά: 70053, Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος γιά την διέλευση καλωδίων κλπ βαρέως τύπου διαµέτρου 2 ins Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος γιά την διέλευση καλωδίων κλπ βαρέως τύπου διαµέτρου 3 ins Ακροκιβώτιο ιστού για µονό βραχίονα Αυτοµατος διακοπτης διαρροης τετραπολικος ονοµαστικης εντασης 4x40 Αυτοµατος διακοπτης διαρροης τετραπολικος ονοµαστικης εντασης 4x63 Πλαστικός σωλήνας HELIFLEX διαµέτρου Φ 35 mm Πλαστικός σωλήνας HELIFLEX διαµέτρου Φ 6 mm Πλαστικός σωλήνας HELIFLEX διαµέτρου Φ 23 mm Πλαστικός σωλήνας HELIFLEX διαµέτρου Φ 29 mm Εσxάρες καλωδίων γαλβανισµένες Εσxάρα καλωδίων ύψους 50 µµ Πλάτους 200 mm Ρευµατοδότης στεγανός τριφασικός µε ουδέτερο και επαφή γείωσης 380/220 V έντασης 6 Α SCHUKO - Εντάσεως 6 Α - Ταινία θεµελιακής γείωσης 30χ4 Προβολέας ενδεικτικού τύπου JET-4C του Πετρίδη µε ένα λαµπτήρα αλογονιδίων µετάλλου 50 W Φωτιστικό σώµα φθορισµού, στεγανό ΙΡ 65 µε λυχνίες, στεγασµένων χώρων ενδτύπου 3F LINDA του ΠΕΤΡΙ Η µε 2 λυχνίες 36 W Ιστός χαλυβδινος γαλβανισµενος ηλεκτροφωτισµού ύψους 3,5 µ Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC Πίεσης 6 atm διαµέτρου Φ 00 mm Καλύµµατα φρεατίων χυτoσιδηρά Ασφαλειοδιακόπτης τριπολικός Εντάσεως 63 Α Ασφαλειοδιακόπτης τριπολικός υψηλής ισχύος τριών ασφαλειών ΝΗ µέσα σε στεγανό κιβώτιο Εντάσεως 200 Α Πίλαρ ηλεκτροδότησης µέχρι τεσσάρων αναχωρήσεων Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - ιαµέτρου ή διαστάσεων Φ 70mm - Αυτόµατος διακόπτης ισχυος 3x60Α ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός Εντάσεως 40 Α N Ν Ν8044 Ν80442 Ν80443 Ν80444 Ν Ν88274 Ν88473 Ν Ν Ν93272 Ν Ο Ο-Β Ζ ΗΛΜ 5 ΗΛΜ 5 ΗΛΜ 04 ΗΛΜ 55 ΗΛΜ 55 ΗΛΜ0 ΗΛΜ 49 ΗΛΜ 45 ΗΛΜ 59 ΗΛΜ59 ΗΛΜ0 ΗΛΜ 8 ΗΛΜ 29 ΗΛΜ 53 ΗΛΜ 50 ΗΛΜ 52 ΗΛΜ 55 ΗΛΜ 55 m 25 9,84 496,00 m 65 29,5 97, ,34 268, , ,00 m 75 8,5 637,50 m 58 9,5 55,00 m 0,5 0,50 m,5,50 m ,00 35,9 35, , , ,5 5339, ,00 m ,2 6549,00 Kg 450,5 675, , , ,2 2879, , ,00 2 2,9 43,82 Σε µεταφορά: 09408,46 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Σελίδα 0 από 23

11 υ Κωδ 'ΕΛΟΤ ΤΠ 50-'+ Αρ Τιµ Αναθεώρησ ης Από µεταφορά: 09408, πλαστικός ευθύς ιαµέτρου Φ 3,5mm πλαστικός ευθύς ιαµέτρου Φ 6mm πλαστικός ευθύς ιαµέτρου Φ 23mm πλαστικός ευθύς ιαµέτρου Φ 36mm πλαστικός σπιράλ ιαµέτρου Φ 3,5mm πλαστικός σπιράλ ιαµέτρου Φ 6mm πλαστικός σπιράλ ιαµέτρου Φ 23mm χαλύβδινος ευθύς ιαµέτρου Φ 29mm Κυτίο διακλαδώσεως Τύπου Μπέργκµαν - ιαµέτρου ή διαστάσεων Φ 00 Χ 00mm - Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - ιαµέτρου ή διαστάσεων Φ 80 Χ 80mm - Αγωγός τύπου ΝΥΑ όκλωνος ιατοµής:,5 mm2 Αγωγός τύπου ΝΥΑ όκλωνος ιατοµής: 2,5 mm2 Αγωγός γυµνός χάλκινος Πολύκλωνος ιατοµής: 6 mm2 Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό ιατοµής:3 Χ,5 mm2 Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό ιατοµής:3 Χ 2,5 mm2 Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό ιατοµής:3 Χ 4 mm2 Καλώδιο τύπου ΝΥM πενταπολικό ιατοµής:5 Χ 2,5 mm2 4 ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ Αγωγος συλλεκτηριος χαλυβδινος διαµέτρου Φ8 Χαλύβδινη γαλβανισµένη ράβδος, κυκλικής διατοµής, Χαλύβδινη ράβδος κυκλικής διατοµής, γαλβανισµένη ιαµέτρου 0 mm Περιλαίµιο υδρορρόης Περιλαίµιο υδρορρόης τύπου C, κατα DΙΝ 4888 ιαµέτρου Φ 0 mm Σύνδεσµος γεφυρώσεων πάσης φύσης 5 ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ Ρευµατοδότης RJ 45 CAT6 UTP βακελίτου διπολικός χωρίς γείωση Εντάσεως 0 Α Ν99999 Ν Ν Ν ΗΛΜ 42 ΗΛΜ 44 ΗΛΜ 44 ΗΛΜ 45 ΗΛΜ 46 ΗΛΜ 46 ΗΛΜ 46 ΗΛΜ 46 άδ α ( ) m 657 3,26 24,82 m 40 4,07 668,70 m 50 5,02 753,00 m 6,3 6,30 m 254 3,23 820,42 m 96 4,05 793,80 m 65 4,98 323,70 m 48 3,8 4 Μερική ( ) Ολική ( ) 664,32 8 4,76 85, ,92 236,6 m 2850, ,00 m 2650, ,50 m 320 3,99 276,80 m 250 5,29 322,50 m 480 5,66 276,80 m 5 7,06 8,90 m 7,9 7,90 3 Αθροισµα Εργασιών : 30589,76 ΗΛΜ63 ΗΛΜ0 ΗΛΜ0 ΗΛΜ0 m 220,8 2596,00 m 460 2, 5566, ,8 387, ,6 890,00 4 Αθροισµα Εργασιών : 9439,00 ΗΛΜ ,8 694,20 Σε µεταφορά: 694,20 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Σελίδα από 23

12 υ Κωδ 'ΕΛΟΤ ΤΠ 50- '+ Αρ Τιµ Αναθεώρη σης ( ) Μερική ( Ολική ( ) ) Από µεταφορά: 694, Καλώδιο τύπου A-2Y(st)2Y τηλεφωνικό ιαµέτρου 0,6 mm Φ 4 Χ 2 Χ 0,6 mm πλαστικός ευθύς ιαµέτρου Φ 6mm πλαστικός ευθύς ιαµέτρου Φ 23mm πλαστικός θωρακισµένος από PVC ευθύς ιαµέτρου 6 mm χαλύβδινος ευθύς ιαµέτρου Φ 29mm Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - ιαµέτρου ή διαστάσεων Φ 80 Χ 80mm - Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 00, CATEG 5, 4 ζευγών Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο οπολικό - ιατοµής Χ 35 mm2 Εσxάρες καλωδίων γαλβανισµένες Εσxάρα καλωδίων ύψους 0 µµ Πλάτους 300 mm Εσxάρες καλωδίων γαλβανισµένες Εσxάρα καλωδίων ύψους 50 µµ Πλάτους 00 mm 69 Κεντρικος Κατανεµητής 70 Τηλεφωνικό κέντρο Ν ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Κεντρο ελεγχου ήχου 5 εισόδων-5 εξόδων πλαστικός ευθύς ιαµέτρου Φ 6mm Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - ιαµέτρου ή διαστάσεων Φ 80 Χ 80mm - Μεγάφωνο εσωτερικου χωρου 40 W 75 Μικρόφωνο ασυρµατο µε δεκτη Μεγάφωνο οροφής ή ψευδοροφής 0 W Μεγαφωνο εξωτερικου χωρου 30 W Καλώδιο µεγαφωνικης εγκαταστασης 2x mm2 7 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ πλαστικός ευθύς ιαµέτρου Φ 6mm Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - ιαµέτρου ή διαστάσεων Φ 80 Χ 80mm - Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 00, CATEG 5, 4 ζευγών Πληκτρολόγιο ελέγχου συστήµατος ασφαλείας 83 Κεντρικός πίνακας ασφαλείας Ν Ν Ν89935 Ν95026 Ν95625Σ Χ Ν95673 Ν9569 Ν956 Ν95652 Ν Ν8768 Ν9533 Ν ΗΛΜ 48 ΗΛΜ 42 ΗΛΜ6 ΗΛΜ0 ΗΛΜ0 ΗΛΜ6 ΗΛΜ6 ΗΛΜ6 ΗΛΜ6 ΗΛΜ62 ΗΛΜ62 ΗΛΜ62 ΗΛΜ60 ΗΛΜ6 ΗΛΜ6 ΗΛΜ6 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Σελίδα 2 από 23 Μο νά δα Ποσ ό m 45 4,5 202,50 m 45 4,07 83,5 m 485 5, ,70 m 0 5,00 50,00 m 59 3,84 86, ,92 65,00 m 250,5 875,00 m,53,53 m 25,3 25,30 m 20 22,5 2700, , ,00 5 Αθροισµα Εργασιών : 657, ,00 m 5 4,07 6, ,92 23, , , ,6 684, , ,5 875,00 6 Αθροισµα Εργασιών : 6865,85 m 50 4,07 60,50 0 4,92 49,20 m 679,5 08, , ,00

13 Σε µεταφορά: 4468,20 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Σελίδα 3 από 23

14 υ Κωδ 'ΕΛΟΤ ΤΠ 50- '+ Αρ Τιµ Αναθεώρ ησης ( ) Μερική ( Ολική ( ) ) Από µεταφορά: 4468,20 84 Μαγνητική επαφή 85 Σειρήνα συναγερµού Ανιxνευτής κίνησης παθητικών υπερύθρων 8 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ R-TV πλαστικός ευθύς ιαµέτρου Φ 6mm Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - ιαµέτρου ή διαστάσεων Φ 80 Χ 80mm - 89 Oµοαξωνικό καλώδιο 75 Ω 90 Κεραία ΤV VΗF και UΗF 9 Ενισxυτής σήµατος κεραίας ΤV 92 ιακλαδωτήρας σήµατος 93 Πρίζα TV-SAT-RADIO 9 ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 94 Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη 95 Ανιxνευτής ιονισµού - καπνού Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γοµώσεως 6 kg Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γοµώσεως 2 kg Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα,αυτόµατος,µε κεφαλή sprinkler γοµώσεως 2 kg Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός Γοµώσεως 6 kg πλαστικός ευθύς ιαµέτρου Φ 6mm Καλώδιο τύπου ΝΥM διπολικό ιατοµής:2 Χ,5 mm2 Φωτιστικό ασφαλείας Φωτιστικό ασφαλείας 'εξόδου' 203 Κέντρο πυρανίxνευσης 2 ζωνών 204 Ανιxνευτής θερµοδιαφορικός 205 Φωτεινός επαναλήπτης 206 Πατητό κοµβίο συναγερµού µε κλειδι 207 Ηλεκτρική σειρήνα συναγερµού εξωτερικη 0 ΘΕΡΜΑΝΣΗ Χαλκοσωλήν εξωτερικής διαµέτρου mm πάχους τοιχώµατος 200mm οχείο διαστολής Κλειστό µε µεµβράνη Χωριτηκός 200 l Χαλκοσωλήνας Εξωτ ιαµέτρου mm πάχους τοιχώµατος 2,00 mm Ν96004 Ν96005 Ν Ν9605 Ν9730 Ν97302 Ν Ν97306 Ν8204 Ν9532ΣΧ Ν Ν89872 Ν9532 Ν95322 Ν95326 Ν9533 Ν Ν ΗΛΜ6 ΗΛΜ6 ΗΛΜ6 ΗΛΜ4 ΗΛΜ4 ΗΛΜ4 ΗΛΜ4 ΗΛΜ4 ΗΛΜ 20 ΗΛΜ9 ΗΛΜ 9 ΗΛΜ 9 ΗΛΜ9 ΗΛΜ 9 ΗΛΜ 46 ΗΛΜ46 ΗΛΜ46 ΗΛΜ9 ΗΛΜ9 ΗΛΜ9 ΗΛΜ9 ΗΛΜ 7 ΗΛΜ 23 ΗΛΜ ,8 270, , ,8 945,60 7 Αθροισµα Εργασιών : 693,80 m 30 4,07 22,0 0 4,92 49,20 µµ 420 5,3 2226, , , ,00 5 0,5 57,50 8 Αθροισµα Εργασιών : 3454, ,00 000, , 348, ,9 78,55 59,49 59, , ,09 420,54 m 30 4,07 22,0 m 368,74 4,28 578, , 2092, , ,3 634, ,8 789, ,6 569, ,00 9 Αθροισµα Εργασιών : 2684,38 m ,77 32, ,00 m ,00 Σε µεταφορά: 5272,60 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Σελίδα 4 από 23

15 υ Κωδ 'ΕΛΟΤ ΤΠ 50- '+ Αρ Τιµ Αναθεώρησ ης ( ) Μερική ( ) Από µεταφορά: 5272, Χαλκοσωλήνας Εξωτ ιαµέτρου 28 mm πάχους τοιχώµατος,00 mm Χαλκοσωλήνας Εξωτ ιαµέτρου 35 mm πάχους τοιχώµατος,00 mm Χαλκοσωλήνας εξωτερ ιαµέτρου 42 mm πάχος τοιχώµατος 5 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη ιαµέτρου /2 ins Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη ιαµέτρου 3/4 ins Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη ιαµέτρου /2 ins Καυστήρας ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου Ικανός καύσεως 5 έως 35 kg/h εξαµενή ακάθαρτου πετρελαίου, από λαµαρίνα µαύρη 29 είκτης στάθµης πετρελαίου Καπναγωγός απο ευκαµπτο αεραγωγο απο ανοξειδωτο χαλυβα διαµετρου εως 500mm Καπνοδόχος ανοξειδωτη διπλου τοιχωµατος Φ450 ιατοµής από 600 έως 200 cm2 Σύστηµα αυτόµατης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής ιαµέτρου 3/4 ins Κυκλοφορητής νερού χαµηλής πιέσεως Παροχής από 6,00 έως & 9,00 m3/h Αυτόµατη βαλβίδα µε πλωτήρα, εξαερισµό σωληνώσεων νερού, ιαµέτρου σπειρώµατος /2 ins Γιά πίεση λειτουργίας έως 2 atm πλαστικός ευθύς ιαµέτρου Φ 6mm Oριζόντιος συλλέκτης ή διανοµέας από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή ιαµέτρου διανοµέα ή συλλέκτη 6" ιαιρούµενο στήριγµα σωλήνων µε λάστιχο διαµέτρου Φ /2 ins ιαιρούµενο στήριγµα σωλήνων µε λάστιχο διαµέτρου Φ 3/4 ins ιαιρούµενο στήριγµα σωλήνων µε λάστιχο διαµέτρου Φ ins ιαιρούµενο στήριγµα σωλήνων µε λάστιχο διαµέτρου Φ /4 ins ιαιρούµενο στήριγµα σωλήνων µε λάστιχο διαµέτρου Φ 2 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη ιαµέτρου 2 /2 ins N86026 Ν8038 Ν80382 Ν80383 Ν80384 Ν80386 Ν ΗΛΜ 7 ΗΛΜ7 ΗΛΜ 7 ΗΛΜ ΗΛΜ ΗΛΜ ΗΛΜ 28 ΗΛΜ 29 ΗΛΜ 3 ΗΛΜ 34 ΗΛΜ 34 ΗΛΜ 23 ΗΛΜ 2 ΗΛΜ ΗΛΜ 6 ΗΛΜ7 ΗΛΜ7 ΗΛΜ7 ΗΛΜ7 ΗΛΜ7 ΗΛΜ m 8 3,6 244,98 m 0 9,46 94,60 m 55 25,37 395, ,6 868,72 2 3,66 63, , ,00 Kg 420 6, , ,00 m 8 45,8 366,40 m , , ,23 567, ,00 m 20 4,07 8, ,00 0,2 2,00,5, , 73,50 2,4 2,40 85,6 36, ,00 Σε µεταφορά: 37935,5 Ολική ( ) ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Σελίδα 5 από 23

16 υ Κωδ ΕΤΕ Π 'ΕΛΟ Τ ΤΠ 50 -'+ Αρ Τιµ Αναθεώρησης ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Σελίδα 6 από 23 Ποσ ό ( ) Μερική ( ) Από µεταφορά: 37935, Θερµαντικά σώµατα panel τυπου -900 εσωτερικου βρογχου Συλλέκτης µονοσωληνίου 0 αναχωρήσεων Θερµαντικά σώµατα panel τυπου εσωτερικου βρογχου Θερµαντικά σώµατα panel τυπου εσωτερικου βρογχου Θερµαντικά σώµατα panel τυπου εσωτερικου βρογχου Λέβητας χυτοσιδηρούς Νερού Θερµαντικής Ισχύος Kcal/h Ασφαλιστική βαλβίδα µε ελατήριο ιαµέτρου /4 ins Ερµάριο συλλεκτών διαστάσεων 50 Χ 40 cm Τοπική κλιµατιστική µον ανεµιστήρα στοιχείου (FCU) δαπέδου Παροχής 600 CFM Τοπική κλιµατιστική µον ανεµιστήρα στοιχείου (FCU) δαπέδου Παροχής 800 CFM Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex διαµέτρου Φ /2 ins Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex διαµέτρου Φ 2 ins Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex διαµέτρου Φ 2 /2 ins 246 Καλώδιο LiYCY 2χ0,5 mm Πλαστικός σωλήνας απο δικτυοµενο πολυαιθυλένιο φραγης οξυγονου,φ20 mm για ενδοδαπεδια τοποθέτηση Αισθητήριο θερµοκρασίας, τύπου δωµατίου ΑΕΡΙΣΜΟΣ Αντλία θερµός διαιρούµενου τύπου ψυκτικής ικανός 0000 BTU/H και θερµικής ικανός 2000 BTU/H Κλιµατιστική συσκευή διαιρούµενου τύπου ψυκτικής ικανός 4000 BTU/H Σιδηροκατασκευή απο µορφοσίδηρο 252 Ντίζα γαλβανισµένη Μ Αεραγωγός από αλουµίνιο εύκαµπτος, κυκλικής διατοµής Ονοµαστικής διαµέτρου 200 mm Αεραγωγός από αλουµίνιο εύκαµπτος, κυκλικής διατοµής Ονοµαστικής διαµέτρου 25 mm Αεραγωγός από αλουµίνιο εύκαµπτος, κυκλικής διατοµής Ονοµαστικής διαµέτρου 50 mm Ν84335 Ν86036 Ν Ν Ν Ν8458 Ν84774 Ν9762 Ν85364 Ν85365 Ν85405 Ν85406 Ν85407 Ν87765 Ν Ν9638 Ν77778 Ν77776 Ν607 Ν ΗΛΜ 26 m 65 65,00 ΗΛΜ ,00 ΗΛΜ 26 m 33, ,00 ΗΛΜ 26 m, ,00 ΗΛΜ 26 m ,00 ΗΛΜ ,00 ΗΛΜ , ,00 ΗΛΜ ,00 ΗΛΜ ,00 ΗΛΜ0 m 25 2,9 72,50 ΗΛΜ0 m 25 3,2 400,00 ΗΛΜ0 m 98 4,2 83,60 ΗΛΜ 46 m 0,2 32,00 m 50 8,8 020, ,00 0 Αθροισµα Εργασιών : 089,25 ΗΛΜ ,00 ΗΛΜ ,00 ΗΛΜ5 Kg 85 4,5 382,50 ΗΛΜ5 m 25,5 37,50 ΗΛΜ 35 m 30 3, 393,30 ΗΛΜ 35 m 5 9,46 4,90 ΗΛΜ 35 m 5 0,8 52,70 Ολική ( ) Σε µεταφορά: 907,90

17 υ Κωδ ΕΤΕ Π 'ΕΛΟ Τ ΤΠ 50 -'+ Αρ Τιµ Αναθεώρησης Ποσ ό ( ) Μερική ( ) Από µεταφορά: 907, Ανεµιστήρας φυγοκεντρικός απλής αναρροφήσεως τύπου FAN-SECTION, Εως και 3000 m3/h Ανεµιστήρας αξονικός αεραγωγού Παροxής 900 m3/h 0 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Ανελκυστήρας ηλεκτρουδραυλικός Ανελκυστήρας Ηλεκτροϋδραυλικός Α Ν8560 Ν8562 Ν ΗΛΜ ,00 ΗΛΜ ,00 Άθροισµα Εργασιών : 7736, ,00 2 Άθροισµα Εργασιών : 46000,00 Ολική ( ) ΟΜΑ Α Άθροισµα Εργασιών : ,9 Σε µεταφορά: ,25 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Σελίδα 7 από 23

18 υ Κωδ 50-'+ Αρ Τιµ Αναθεώρησης ( ) Μερική ( Ολική ( ) ) Από µεταφορά: 0, , ΟΜΑ Α Ε:ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ Επιστρώσεις - Επενδύσεις Επιστρώσεις µε πλαστικά πλακίδια Τεχνικά Έργα Πλακόστρωση µε κυβόλιθους Επιστρώσεις - Επενδύσεις Επιστρώσεις µε µαρµαροψηφίδες (µωσαϊκά) Επιστρώσεις µε µωσαϊκά πάχους 3,5 cm, µε τσιµέντο λευκό ή ηµίλευκο και ψηφίδες λευκές µεγέθους έως Νο 8 σε ποσοστό 95% Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεµα Πλακοστρώσεις πεζοδροµίων, νησίδων κλπ Επιστρώσεις - Επενδύσεις Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα ή µε τσιµεντοασβεστοκονίαµα σε δύο στρώσεις Επιστρώσεις τσιµεντοκονίας πάχους 2,0 cm Βότσαλα (κροκάλες) ποταµίσια επιλεγµένα ως προς το χρώµα και το µέγεθος, για την επικάλυψη δωµάτων του κτιρίου (ανεστραµµένη µόνωση) Λιθόστρωτα πάχους µέσου πάχους έως 25 cm Λιθόστρωτα µέσου πάχους έως 25 cm Επιστρώσεις µε µάρµαρο Αδροποίηση επιφανειών από µάρµαρο Επιστρώσεις δαπέδων µε αντιολισθηρά κεραµικά πλακάκια µε κοκώδη επιφάνεια, κολλητά, διαστάσεων 20Χ20 cm, τύπου ANTISLIP Επενδύσεις µε πλακίδια εφυαλωµένα ή οξύµαχα 20x20 cm Επιστρώσεις - Επενδύσεις Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm Επιστρώσεις - Επενδύσεις Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια GROUP Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια GROUP, διαστάσεων 20x20 cm Σε µεταφορά: 7397 ΝΕΤ ΠΡΣ Β ΝΕΤ Ο Ο-Α Β-5 ΝΕΤ Ο Ο-Α Β Νέο - Οικ Νέο - Οικ ΟΙΚ 7397 Ο Ο 2922 ΟΙΚ 7373 Ο Ο 292 Ο Ο 2922 ΟΙΚ 7337 ΟΙΚ 406 ΟΙΚ 746 ΟΙΚ 733 ΟΙΚ 733 ΟΙΚ 7326 m ,5 3700,00 m ,00 m ,00 m 450 8,8 3960,00 m ,6 440,00 m ,00 m ,00 m ,00 m ,00 m ,00 m , , ,25 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Σελίδα 8 από 23

19 υ Κωδ 50-'+ Αρ Τιµ Αναθεώρησης ( ) Μερική ( ) Ολική ( ) Από µεταφορά: 47870, , Επιστρώσεις µε µάρµαρο Επιστρώσεις δαπέδων µε ισοµεγέθεις πλάκες µαρµάρου Επιστρώσεις µε πλάκες µαλακού µαρµάρου, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεµάχια ανά τετραγωνικό µέτρο Επιστρώσεις µε µάρµαρο Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από µάρµαρο Ταινίες επιστρώσεων από µαλακό µάρµαρο πάχους 3 cm Λοιπά µαρµαρικά Κατώφλια και περιζώµατα (µπορντούρες) επιστρώσεων από µάρµαρο Kατώφλια από µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους - 30 cm Λοιπά µαρµαρικά Περιθώρια (σοβατεπιά) από µάρµαρο Σοβατεπιά από µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 Λοιπά µαρµαρικά Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό µάρµαρο d = 3 cm Επιστρώσεις - Επενδύσεις Κατασκευή βιοµηχανικού δαπέδου µε υστερόχυτο σκυρόδεµα ελαχίστου πάχους 5 cm Λοιπά µαρµαρικά Επενδύσεις βαθµίδων µήκους έως 2,00 m µε µάρµαρο λευκό Επενδύσεις βαθµίδων µε µάρµαρο πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/µετώπων) Λοιπά µαρµαρικά Σκαλοµέρια µαρµάρου Σκαλοµέρια από µάρµαρο σκληρό πάχους 2 cm Επιστρώσεις - Επενδύσεις Αντιολισθητικό ελαστικό παρέµβληµα µαρµάρινων βαθµίδων Επιστρώσεις - Επενδύσεις Περιθώρια δώµατος (λούκια) Ξύλινα δάπεδα άπεδο ραµποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας µε τον σκελετό από καδρόνια Από λωρίδες πλάτους από 8,0 έως 2,0 cm ΟΜΑ Α ΣΤ:ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ Σιδηρά κουφώµατα κοινά - Γκαραζόπορτες Θύρες µεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόµενες, δίφυλλες Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόµενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min Σιδηρά κουφώµατα κοινά - Γκαραζόπορτες Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόµενες ΟΙΚ 745 ΟΙΚ 7493 ΟΙΚ 7508 ΟΙΚ 753 ΟΙΚ 7534 ΟΙΚ 7373 ΟΙΚ 754 ΟΙΚ 7559 ΟΙΚ 7396 ΟΙΚ 7347 ΟΙΚ 5322 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Σελίδα 9 από 23 m ,00 µµ ,00 m ,00 µµ ,00 m ,00 m ,00 µµ , ,00 µµ ,00 µµ ,00 m ,00 OMA Α Ε Αθροισµα Εργασιών : 24050, ,00 ΟΙΚ 6236 ΟΙΚ 6224 m ,00 Kg ,00 Σε µεταφορά: 9500, ,25

20 υ Κωδ 50-'+ Αρ Τιµ Αναθεώρησης ( ) Μερική ( ) Ολική ( ) Από µεταφορά: 9500, , Σιδηρά κουφώµατα κοινά - Γκαραζόπορτες Θύρες µεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόµενες, µονόφυλλες Θύρες πυρασφαλείας, µονόφυλλες, ανοιγόµενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min Κατασκευές από αλουµίνιο Θύρες αλουµινίου χωρίς υαλοστάσιο Κατασκευές από αλουµίνιο Υαλόθυρες αλουµινίου ανοιγόµενες Υαλόθυρες από ανοδιωµένο αλουµίνιο Υαλόθυρες δίφυλλες, παλινδροµικές, µε ή χωρίς σταθερό φεγγίτη Κατασκευές από αλουµίνιο Υαλοστάσια αλουµινίου µεµονωµένα Υαλοστάσια µονόφυλλα, ανοιγόµενα περί κατακόυφο ή οριζόντιο άξονα Κατασκευές από αλουµίνιο Υαλοστάσια αλουµινίου µεµονωµένα Υαλοστάσια δίφυλλα, µε το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόµενα (επάλληλα), µε ή χωρίς σταθερό φεγγίτη Κατασκευές από αλουµίνιο Υαλοστάσια αλουµινίου µεµονωµένα Υαλοστάσια δίφυλλα, µε ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόµένα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα Κατασκευές από αλουµίνιο Υαλοστάσια αλουµινίου τρίφυλλα ή τετράφυλλα ή πεντάφυλλα συρόµενα, µη χωνευτά Υαλουργικά ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες ιπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 8 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm) Κατασκευές από αλουµίνιο Συστήµατα συνεχούς υαλοπετάσµατος όψεων κτιρίου από αλουµίνιο Σύστηµα υαλοπετασµάτων µε καπάκι µεταξύ των υαλοπινάκων Προπετάσµατα περσιδωτά (VENETIAN BLINDS) εκ περσίδων αλουµινίου Εξωτερικά και Ηλεκτροκίνητα ιακοσµήσεις - Ειδικές καλύψεις Ηλεκτροκίνητο σύστηµα σκίασης υαλοστασίων όψεων, µε ρυθµιζόµενες περσίδες Υαλουργικά Υαλοπίνακες πυράντοχοι Υαλοπίνακες πυράντοχοι κατηγορίας G60 (αντίσταση στην φωτιά 60 min) Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος γιά την διέλευση καλωδίων κλπ βαρέως τύπου διαµέτρου 3 ins Νέο -ΟIK BR ΟΙΚ 6236 ΟΙΚ 6502 ΟΙΚ 6508 ΟΙΚ 659 ΟΙΚ 6524 ΟΙΚ 6522 ΟΙΚ 6530 ΟΙΚ ΟΙΚ 650 ATOE % ΟΙΚ 783 ΟΙΚ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Σελίδα 20 από 23 m ,00 m ,00 m ,00 m ,00 m ,00 m ,00 m ,00 m ,00 m ,00 m ,00 m ,00 m , ΗΛΜ 5 m 20 29,5 590,00

αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20

αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Αναβάθµιση πολιτιστικού κέντρου Βοριτσίου Προϋπολογισµός: 92.800,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Ε.Π. Κρήτης και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 3ο Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιµή ανά τόννο (ton)

ΑΡΘΡΟ 3ο Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιµή ανά τόννο (ton) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑ ΠΜ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑ ΠΜ Σ Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα μεγαλύτερο των 5,00m, με την πλευρική απόθεση των προιόντων εκσκαφής.για βάθος ορύγματος 4,0 έως 6,00m ΥΔΡ.0.05.02

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α Αριθ. Τιμολ. Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός Μελέτης

Προϋπολογισµός Μελέτης Έργο: Γενικές εργασίες αναδιαµόρφωσης χώρων ΠΑ.ΜΑΚ. Α/Α Είδος Εργασίας ΟΜΑ Α: Ο Ι Κ Ο Ο Μ Ι Κ Ε Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ ΥΠΟΟΜΑ Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Εκθάµνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων περιµέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2ο Άρση επικινδυνότητας και ανακατασκευή στηθαίου προβόλου. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ (3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00

ΑΡΘΡΟ 2ο Άρση επικινδυνότητας και ανακατασκευή στηθαίου προβόλου. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ (3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2ο Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής

ΑΡΘΡΟ 2ο Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Προμέτρηση Έργων ΠΜ. Άρθρο 1 Περιγραφή Φυσικό μέρος 1: Προεπεξεργασία

Προμέτρηση Έργων ΠΜ. Άρθρο 1 Περιγραφή Φυσικό μέρος 1: Προεπεξεργασία Προμέτρηση Έργων ΠΜ Άρθρο 1 Περιγραφή Φυσικό μέρος 1: Προεπεξεργασία Περιγραφή εργασίας Μήκος [m] Πλάτος [m] Ύψος [m] Όγκος [m 3 ] Επιφάνεια [m 2 ] Βάρος [dan] Εκσκαφές 11,35 13,41 5,1 775,96 Εξυγείανση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Ποιοτική αναβάθμιση σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Βόλου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Α ΟΙΚ-1104 ton Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα βάρος 1,800 από άρθρο Α.

ΕΡΓΟ : Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Α ΟΙΚ-1104 ton Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα βάρος 1,800 από άρθρο Α. ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 17/2016 & Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 138.796,26 (με ΦΠΑ 24%) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Αναθεώρησης. Μον. Mετρ. Α.Τ. Είδος Εργασιών Μερική Δαπάνη. 1 Καθαιρέσεις πλινθοδομών ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ m3 2,00 15,70 31,40

Κωδικός Αναθεώρησης. Μον. Mετρ. Α.Τ. Είδος Εργασιών Μερική Δαπάνη. 1 Καθαιρέσεις πλινθοδομών ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ m3 2,00 15,70 31,40 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1 Καθαιρέσεις πλινθοδομών 22.04 ΟΙΚ 2222 1.001 m3 2,00 15,70 31,40 2 Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας 3 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ)

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) 1.4.1 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ Α/Α 1 Τεμάχιο υδροληψίας συλλέκτη (AT 66) Σύνδεση συλλέκτη κρύου ζεστού νερού με υποδαπέδιους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή

ΟΜΑ Α 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ «ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών Προϋπολογισµός: 125.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ Θέση: ΠΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη και τάφρων με χρήση μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΡΙΑΣ T11

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΡΙΑΣ T11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΡΙΑΣ T11 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1) Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ/ΝΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ ΔΗΜ. ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ A/A Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

χιλιόγραµµο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισµών. Τιµή ανά τοννοχιλιόµετρο (ton.km) µετρούµενο πρό της διαλύσεως ή αναµίξεως

χιλιόγραµµο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισµών. Τιµή ανά τοννοχιλιόµετρο (ton.km) µετρούµενο πρό της διαλύσεως ή αναµίξεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ν9425. 8974.7. 8974.1. 3 Ν9290. 30x3.5 mm ΗΜ 4 ATHE N8838 A.1.2.1. 100Χ50mm Legrand DLP Ν8741.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ν9425. 8974.7. 8974.1. 3 Ν9290. 30x3.5 mm ΗΜ 4 ATHE N8838 A.1.2.1. 100Χ50mm Legrand DLP Ν8741. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΓΟ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗXAΟΛΟΓΙKH (Η-Μ), ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΑ ΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΤΗΟΤΡΟΦΙΚΩ ΑΠΟΒΛΗΤΩ ΚΑΙ ΥΓΡΩ ΑΠΟΒΛΗΤΩ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΟΣ ΕΟΥ Ε ΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΤΟΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ α/α Είδος Εργασίας Τιμή Αριθμός Κωδ. Άρθρο Δαπάνη ( ) Μονάδα Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1ο Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως () ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00

ΑΡΘΡΟ 1ο Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως () ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε. Επισκοπής Προϋπολογισµός:145.000,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: ΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΕΡΓΟ: 4o ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΥ ΚΡΑΝΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΕΡΓΟ: 4o ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΥ ΚΡΑΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ TMHMA ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΟ: 4o ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΥ ΚΡΑΝΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη 1 20,25. 2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη 1 20,25. 2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ 1 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή Κτιρίου Παλαιού Απεντομωτηρίου εντός του Λιμένα Θεσσαλονίκης Αριθμός Μελέτης : 298/2017 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΟΛΘ Α.Ε. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ CERTIFIED M.S. ISO 9001:2008 1554/Δ ISO 14001:2004 252/Π ΕΡΓΟ : ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ (17) W.C. ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος : ΝΑΞΟΥ Εργο : KATAΣΚΕΥΗ W.C. ΣΤΟ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP, m 0 ΝΑΟΙΚ Α\ διαστάσεων 0x0 cm Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP, m 0 ΝΑΟΙΚ Α

Σελίδα Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP, m 0 ΝΑΟΙΚ Α\ διαστάσεων 0x0 cm Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP, m 0 ΝΑΟΙΚ Α . ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι m 00 ΝΑΟΙΚ Α\0.0.0 0 0, m Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών m 00 ΝΑΟΙΚ Α\0.0.0 μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη Eκσκαφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Εργο : ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (2014) Αριθμός Μελέτης : 1/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κύριες Εργασίες Βασικές Εργασίες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Προϋπολογισμός Μελέτης Κωδικός Κωδικός Α/Α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Άρθρου Αναθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός προϋπολογισμός εργασιών ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΙΟΥ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Συνολικός προϋπολογισμός εργασιών ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΙΟΥ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΙΟΥ Α. XΩMATOYPΓIKΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με την μεταφορά των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΥΖΩΝΩΝ Ν.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΥΖΩΝΩΝ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ. Εγκύκλιοι: 17/ (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ) ΚΩΔ.

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ. Εγκύκλιοι: 17/ (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ) ΚΩΔ. ΕΛΛΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ» ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Εργασίες διαμόρφωσης της Αποθήκης 27 για τη μετεγκατάσταση της Αποθήκης Υλικού, γραφείων λοιπών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Από μεταφορά 8.958,32 17 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 c 18 Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1'' 19 Χρωματισμοί σωληνώσεων,

Από μεταφορά 8.958,32 17 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 c 18 Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1'' 19 Χρωματισμοί σωληνώσεων, Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός Μελέτης : 65/2012 Δήμος : ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ Εργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ 100 bar ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΕΜ 532 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΝΕΜ 532 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΙΘ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. στον 1ο προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. Σελίδα 1 / 5

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. Σελίδα 1 / 5 ΔΗΜΟΣ MHΛΟΥ Εργο : Αποπεράτωση Ημιτελούς Κτιρίου Αδάμαντα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Παλαία Γερμανικά Ψυγεία) Τμήμα Τεχνικών & Η/Μ Έργων ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Θέση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΜΑ Α Α : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. Κωδικός Άρθρου. Κωδικός Αναθ. Α.Τ. 50%ΗΛΜ 80, 50%ΗΛΜ 81 Ν.Τ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΜΑ Α Α : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. Κωδικός Άρθρου. Κωδικός Αναθ. Α.Τ. 50%ΗΛΜ 80, 50%ΗΛΜ 81 Ν.Τ. ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: Κατασκευή ωθητικού αντλιοστασίου ύδρευσης στην θέση στον Αη Γιώργης Θερµής ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΜΑ Α Α : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση και Ανάδειξη Μονόκαιρων Ανεμόμυλων στην Είσοδο του Οροπεδίου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΣΩΝΙΑΣ Δήμος : ΑΙΣΩΝΙΑΣ Εργο : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Δ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 1 Προμήθεια, μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Έργο: "ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 54 ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟ ΦΥΛΗΣ" ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΙΜΩΝ: 2012Γ ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Επίσηµες τιµές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών & Η/Μ εργασιών.

Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών & Η/Μ εργασιών. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Κτιριακών Έργων, Υπαίθριων Χώρων & Εξοικονόμησης Ενέργειας Έργο: «Συντήρηση των παιδικών Σταθμών για θέματα Πυροπροστασίας και λειτουργικών απαιτήσεων». Τεχνική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Γ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :.00.00 ΕΥΡΏ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α

Διαβάστε περισσότερα

ήµος : ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Μονάδα Mέτρησης τελευταίας γενιάς 2 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και

ήµος : ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Μονάδα Mέτρησης τελευταίας γενιάς 2 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης : /3.03.7 ήµος : ΑΓΡΙΝΙΟΥ Εργο : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕ ΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Αριθµός Έργου : -733.00 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΣΩΝΙΑΣ Δήμος : ΑΙΣΩΝΙΑΣ Εργο : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Δ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Προϋπ: 203000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 2

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 2 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αριθµός Μελέτης : ΑΚ15/1-4-2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : Συντήρηση δικτύων θέρµανσης, υδραυλικών,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 2/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΝΟΔΟ Δ\Η02.01.02 ΝΟΔΟ Δ\Η02.03.02 ΝΑΟΙΚ Α\20.0.01 ΝΑΟΙΚ Α\20.20 ΝΑΟΙΚ Α\21.02 ΝΑΟΙΚ Α\38.45 ΝΑΟΙΚ Α\50.15.01 ΝΑΟΙΚ Α\1.30 ΝΑΟΙΚ Α\4.2.01

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. 1.1 ΟΙΚ2124 m3 164,92 5, ΟΙΚ2127 m3 1,00 28, ΟΙΚ2112 m3 533,00 3, ΟΙΚ2115 m3 1,00 9,95

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. 1.1 ΟΙΚ2124 m3 164,92 5, ΟΙΚ2127 m3 1,00 28, ΟΙΚ2112 m3 533,00 3, ΟΙΚ2115 m3 1,00 9,95 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Εργο ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΕΡΝΤΕΝ ΣΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Προυπ.00,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. %) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Πηγή Σ.Α.Τ.Α. & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ [1] [2] [3] [4] [5] [6]

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ : Δημιουργία Κέντρου Κοινότητας ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. Καθαιρέσεις 1 Φορτοεκφόρτωση

Διαβάστε περισσότερα

. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε m ΝΑΟΙΚ Α\0.0.0 0 εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, m ΝΑΟΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α. τετραγωνικό µέτρο (m2) χιλιόγραµµο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισµών. Κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος.

ΜΟΝΑ Α. τετραγωνικό µέτρο (m2) χιλιόγραµµο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισµών. Κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος. /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑ Α ΚΩ.ΑΡ ΑΡ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ Μ. Μ ΑΠΑΝΗ Καθαίρεση πλακοστρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΑΔΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΤΡΩΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 500.000,00 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ Αριθµός Μελέτης: 2/2015 α/α Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. 1.1 ΜΗΝΕΣ 20 8.20 164.00 ΥΔΡ ΝΕΤ-1.01-Α ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΟΜΠΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΚΩΔ.ΑΡ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ Μ. ΔΑΠΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Προϋπολογισµός: ,00 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Προϋπολογισµός: ,00 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Προϋπολογισµός: 125.000,00 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ «ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ (ΧΡΗΣΗ 2016) ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 66.293,03 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δήμος Ιλίου, Ν. Αττικής ΕΡΓΟ: 28 ο Νηπιαγωγείο Ιλίου - Οικοδομικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 2 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 3 ΝΑΟΙΚ 22.65.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 3 ΝΑΟΙΚ 22.65. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ. Κ.Α. 30.7341.007 ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 m² 578,22. 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 m² 49,59

ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 m² 578,22. 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 m² 49,59 Α/Α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΒΟΛΟΥ Εργο : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ-ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ. Εγκύκλιοι: 17/ (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ) ΚΩΔ.

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ. Εγκύκλιοι: 17/ (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ) ΚΩΔ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ : Δημιουργία Κέντρου Κοινότητας Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - Εγκύκλιοι: 17/07-09-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ. Ποσότητα. Είδος εργασίας. Τιμολογ. ΑΤΗΕ Ν9770.2 ΗΛΜ 007 m 275,00. ΑΤΗΕ 8041.6.1 ΗΛΜ 007 m 109,30. ΑΤΗΕ 8041.7.

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ. Ποσότητα. Είδος εργασίας. Τιμολογ. ΑΤΗΕ Ν9770.2 ΗΛΜ 007 m 275,00. ΑΤΗΕ 8041.6.1 ΗΛΜ 007 m 109,30. ΑΤΗΕ 8041.7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ: ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΡΓΟ: ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΥΛΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Α.Τ. Είδος εργασίας α/α Τιμολογ. Άρθρο Αναθεώρησης Μονάδα Ποσότητα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 1 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ Κ854 Θέση: Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011 Προϋπολογισμός Μελέτης Α/Α

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα : Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/ Σκυροδετήσεις ογκωδών κα

Σελίδα : Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/ Σκυροδετήσεις ογκωδών κα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΕΤΡΟΚΤΙΣΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΒΟΛΟΥ Εργο : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ ΜΕΛΑΓΚΟΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔ.

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2 Από μεταφορά 1.500, ,01 6 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό ΑΤΗΕ ΗΛΜ ,92 94,60 γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1 1/4 ins 7 Ρακόρ χαλύβδ

Σελίδα 2 Από μεταφορά 1.500, ,01 6 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό ΑΤΗΕ ΗΛΜ ,92 94,60 γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1 1/4 ins 7 Ρακόρ χαλύβδ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ Αριθμός Μελέτης : 47/2012 Δήμος : ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ Εργο : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ς 1 2 3 4 5 6 7 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδεςημιβραχώδες Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ:07/16-02-2015 ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ Α.Μ.Ε.Α. ΘΕΣΗ: ΟΔΟΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ & ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοίχιση άρθρων µελέτης µε ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ. Εγκύκλιοι: 17/ (Α Α: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ (Α Α: Β4Τ81-70Θ) ΚΩ.

Αντιστοίχιση άρθρων µελέτης µε ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ. Εγκύκλιοι: 17/ (Α Α: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ (Α Α: Β4Τ81-70Θ) ΚΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Αποπεράτωση του κτηρίου της αποθήκης της Αρχαιολογικής Συλλογής στο Τρίγωνο Φραγκοπούλου Μελέτης : 32/2017 Αντιστοίχιση

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. m 7 ΑΤΗΕ Ν\0.. 0 Πιέσεως atm διαμέτρου Φ 0 mm Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου PP-R0 Πίεσης 0

Σελίδα Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. m 7 ΑΤΗΕ Ν\0.. 0 Πιέσεως atm διαμέτρου Φ 0 mm Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου PP-R0 Πίεσης 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ Αριθμός Μελέτης : 7/0 Δήμος : ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ Εργο : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. ΟΜΑΔΑ Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ. Κ.Α 30.7341.007

Διαβάστε περισσότερα

Εργο. Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. Χρήση 2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Κωδικός Αναθεώρη σης

Εργο. Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. Χρήση 2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Κωδικός Αναθεώρη σης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -013 Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 3 %) Πηγή Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 358 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 358 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 358 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: ΕΠΕΚΤΑΣΗ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ Προϋπολογισμός Μελέτης Θέση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΣ Ημερομηνία: 21.10.2013 Α/Α 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εργο : Μετασκευή Δημοτικού Κτιρίου (αρχοντικό Δράκου) σε Νηπιαγωγείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΣ 5130 τεμ 0,75 72 54,00 6 ΠΡΣ Ε2.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m

ΠΡΣ 5130 τεμ 0,75 72 54,00 6 ΠΡΣ Ε2.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m Π/Υ ΕΡΓΟΥ : Διαμόρφωση μικρής κλίμακας κατασκευή παρατηρητηρίου και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς της Τ.Κ. Μαριών α/α Αριθ. Τιμολ. Είδος Εργασίας Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Τιμη Δαπάνη Ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο ΗΜ1 (Υπόµνηµα Α/Α 3) 5τεµ

Σχέδιο ΗΜ1 (Υπόµνηµα Α/Α 3) 5τεµ ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: Κατασκευή ωθητικού αντλιοστασίου ύδρευσης στην θέση Άη Γιώργης Θερµής Ταχ. /νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 Ταχ. Κωδ. : 81132 Μυτιλήνη Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ν

Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 350.000,00 ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Αγρίνιο, Νομός Αιτωλοακαρνανίας ΕΡΓΟ: 3 ο 2/θέσιο &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Εργο ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-05 Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 00.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 3 %) Πηγή ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χρήση 05 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Άρθρο αναθεώρησης. ΥΔΡ 6087 m ,00 2, ,00

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Άρθρο αναθεώρησης. ΥΔΡ 6087 m ,00 2, ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑ 001 ΟΔΟ A-2ΣΧ Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες ΟΔΟ 1123A m 3 9.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Προϋπ: 203000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΈΡΓΟ: "Νέο ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο 300 μαθητών στην περιοχή Λειβαδά της δημοτικής ενότητας Αρχαγγέλου Δήμου Ρόδου" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.10 Δ.Κ. ΠΕΡΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ αρ. μελ. 38/16

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.10 Δ.Κ. ΠΕΡΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ αρ. μελ. 38/16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.10 Δ.Κ. ΠΕΡΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ αρ. μελ. 38/16 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα Σελίδα 1 από 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ& ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A/A Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 17/2012

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 17/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 26 Ταχ. Κώδικας: 632 00, Ν. ΜΟΥ ΑΝΙΑ ΤΗΛ: 23733-50220 FAX: 23730-65792 ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΟΙΚ 1407 ΟΙΚ 1444 ΟΙΚ 1447 ΟΙΚ 1491 ΟΙΚ 1492 ΟΙΚ 1502 ΟΙΚ 2121 ΟΙΚ 3211 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 4623.2 ΟΙΚ 7122 ΟΙΚ 7755 ΟΙΚ 7767.3 ΑΤΗΕ Ν.8036.5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ:" Οικοδομικές

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΟΜΑ Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟ : 1 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες 001 Ν.Ο Ο 1123Β Ο Ο-1123Α m 3 0,70 40,00 28,00 ΘΕΣΗ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : Άρθρο Αναθεώρησης ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα