ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ"

Transcript

1

2 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Εργασία για το µάθηµα Ατοµικά και Κοινωνικά ικαιώµατα Επιβλέπων καθηγητής: ηµητρόπουλος Ανδρέας Θεµα: Θρησκευτική ελευθερία και παιδική ηλικία Κάσσης Νικόλαος (ΑΜ ) ΑΘΗΝΑ, Μάιος

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή: Θρησκευτική ελευθερία και παιδική ηλικία.. σελ.4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Γονική µέριµνα και θρησκευτική εκπαίδευση...σελ. 5 - Έκταση και περιεχόµενο του γονικού δικαιώµατος.. σελ. 7 - Καταχρηστική και κακή άσκηση του γονικού δικαιώµατος.σελ. 9 - ιεθνής Περιπτωσιολογία...σελ. 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. Κρατική θρησκευτική εκπαίδευση..σελ Μια Πραγµατικότητα.σελ Μια «Ορθόδοξη» Ουτοπία σελ. 14 Συµπεράσµατα σελ. 17 Περίληψη.σελ. 18 Summary.pag. 18 Λήµµατα..σελ. 19 Lemmas...σελ. 19 Βιβλιογραφία..σελ. 19 Νοµολογία...σελ. 21 3

4 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Η ελευθερία της θρησκευτικής συνειδήσεως αποτελεί ειδικότερη πτυχή της προσωπικής ελευθερίας lato sensu δηλαδή του Σ 5 παρ.1 και εµπεριέχει ως ελάχιστο περιεχόµενό της το απαραβίαστο του forum internum, δηλαδή του ενδιάθετου φρονήµατος του ατόµου, απαραβίαστο που συνάγεται από την ίδια την αξία του ατόµου (Σ 2 παρ. 1 και 14 παρ.1). Όταν οι πεποιθήσεις του ατόµου αφορούν το «θείο» κάνουµε λόγο για θρησκευτική συνείδηση κι ελευθερία αυτής. Η ελευθερία της θρησκευτικής συνειδήσεως περιλαµβάνει την ελευθερία επιλογής, διατηρήσεως ή εγκαταλείψεως µιας θρησκείας. Επίσης την ελευθερία της αθεΐας καθώς και το δικαίωµα του ατόµου είτε να δηλώνει είτε να αποσιωπά τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις. Φορέας του δικαιώµατος του Σ13παρ.1 µπορεί να θεωρηθεί, όπως κάθε άλλο συνταγµατικό δικαίωµα, κάθε άνθρωπος ακόµη και ανήλικοι. Ειδικότερα το δικαίωµα του παιδιού στην θρησκευτική ελευθερία κατοχυρώνεται σε διεθνή µόνο κείµενα ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Συγκεκριµένα η Συνθήκη σχετικά µε τα δικαιώµατα του παιδιού στο άρθρο 14 εγγυάται το δικαίωµα του παιδιού στην ελευθερία της θρησκείας. Το ερώτηµα που γεννάται είναι αν το παιδί ως φορέας του δικαιώµατος θρησκευτικής ελευθερίας είναι ικανό να επιλέξει µόνο του τη θρησκεία του και ελεύθερο από τη θρησκεία που πρεσβεύουν οι γονείς του. Επειδή της επιλογής θρησκεύµατος προηγείται η επιµόρφωση επί θεµάτων θρησκειολογικών και η σφαιρική και αντικειµενική ενηµέρωση πάνω σε αυτά, η άσκηση του δικαιώµατος της θρησκευτικής ελευθερίας από τα παιδιά ορθά έχει τοποθετηθεί στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, τόσο της γονικής όσο και της κρατικής. Μια τέτοια, λιγότερο αυτόνοµη για τα παιδιά, θεώρηση του θέµατος είναι απαραίτητη ως προστασία από τον προσηλυτισµό στον οποίο θα ήταν έρµαια τα παιδιά αλλά ιδίως ως κατοχύρωση του δικαιώµατος γονικής µέριµνας αφενός και της υποχρέωσης παροχής παιδείας από την πλευρά του κράτους. 4

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Το δικαίωµα επιλογής θρησκείας (µε τη βάπτιση) και θρησκευτικής εκπαίδευσης του παιδιού ανήκει στους γονείς τους ως τµήµα της γονικής µέριµνας (άρθρο 18 παρ.4 ΣΑΠ - Ν.2462/1997). Η γονική µέριµνα αποτελεί λειτουργικό δικαίωµα των γονέων που δεν κατοχυρώνεται ειδικά στο Σύνταγµα αλλά ρυθµίζεται από τον Αστικό µας Κώδικα (ΑΚ1510 επ και ΑΚ1518) 1 Η γονική µέριµνα περιλαµβάνει την επιµέλεια του προσώπου, τη διοίκηση της περιουσίας και την εκπροσώπηση του τέκνου σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη, που αφορούν το πρόσωπο ή την περιουσία του (ΑΚ 1510). Ζητήµατα που άπτονται της επιµελείας του παιδιού αποτελούν η επιλογή θρησκεύµατος και η εν γένει θρησκευτική εκπαίδευση του παιδιού. 2 Εν συντοµία οι γονείς υποχρεούνται, µε τρόπο που να σέβεται την προσωπικότητα του παιδιού, να ελέγχουν την µόρφωσή του επί θρησκευτικών ζητηµάτων και να συµβάλλουν µε τις δικές τους πεποιθήσεις σε αυτήν. Σε περίπτωση διαφωνίας των γονέων ως προς το θρήσκευµα ή το δόγµα του τέκνου αποφασίζει το δικαστήριο κατά το άρθρο 1512 ΑΚ µε γνώµονα το συµφέρον του τέκνου και όχι βέβαια την κρίση του δικαστή περί της ορθότητας της µιας ή της άλλης προτεινόµενης θρησκείας ή δόγµατος. Το παραπάνω δικαίωµα έχουν οι τρίτοι (όχι οι γονείς), που ασκούν τη γονική µέριµνα εφόσον το τέκνο δεν έχει µέχρι τότε ενταχθεί σε καµία θρησκεία ή δόγµα, γιατί αλλιώς πρόκειται σαφώς περί προσηλυτισµού, ο οποίος απαγορεύεται (Σ 13 παρ. 2 εδ. γ ). Για το λόγο αυτό, όταν το δικαστήριο αναθέτει σε τρίτους την άσκηση της γονικής µέριµνας, ορθό είναι να εξετάζει και το ενδεχόµενο αυτό, το οποίο µπορεί να αντιµετωπίσει µε την επιβολή «όρων άσκησής» της κατά το άρθρο 1533 παρ. β ΑΚ. ηλαδή µε την επιβολή στον τρίτο ή στο ίδρυµα της υποχρέωσης να σεβαστεί τη θρησκεία στην οποία το παιδί ήδη ανήκει ή ακόµη, στην 1 Π. αγτόγλου, Ατοµικά ικαιώµατα Ά, σελ Θ.Κ.Παπαχρίστου, Εγχειρίδιο Οικογενειακού ικαίου, σελ.280 και

6 περίπτωση που δεν ανήκει σε καµία θρησκεία, να το εντάξει στη θρησκεία ή το δόγµα των γονέων του, στους οποίους το παιδί είναι πάντοτε δυνατό να αποδοθεί µε τη συνδροµή των όρων του άρθρου 1536 ΑΚ περί µεταβολής των συνθηκών. Η υποχρέωση αυτή υπαγορεύεται βεβαίως από την αρχή του συµφέροντος του τέκνου. Ζητήµατα µπορεί να προκύψουν από την συνταγµατική πρόβλεψη της κρατικής υποχρέωσης να παρέχει παιδεία, που έχει σκοπό, µεταξύ άλλων, και την «ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης» των Ελλήνων. Η εκπλήρωση της κρατικής αυτής υποχρέωσης µπορεί ενδεχοµένως να έρθει σε σύγκρουση µε το δικαίωµα των γονέων να ορίζουν την θρησκευτική εκπαίδευση των ανήλικων τέκνων τους. Μια τέτοια σύγκρουση µπορεί να αποφευχθεί µόνο, αν θεωρηθεί ότι η κρατική υποχρέωση που προβλέπει το Σύνταγµα εκπληρώνεται µε την πρόβλεψη θρησκευτικής διδασκαλίας και αναγνωριστεί στους γονείς το δικαίωµα να αποσύρουν τα παιδιά τους από την θρησκευτική εκπαίδευση, όπως και από τον σχολικό εκκλησιασµό και την σχολική προσευχή. Το δικαίωµα αυτό των γονέων προκύπτει από την ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης, που οι γονείς ασκούν και εν ονόµατι του ανηλίκου τέκνου τους. Η ελευθερία αυτή χαρακτηρίζεται από το Σύνταγµα (άρθρο 13 παρ. 1 εδ. 1) ως «απαραβίαστη». Η υποχρέωση του κράτους να παρέχει παιδεία προς ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης των µαθητών δεν µπορεί να νοηθεί ως ανταγωνιζόµενη την ελευθερία των γονέων να αποφασίζουν, αν και ποια θρησκευτική εκπαίδευση θα δώσουν στο παιδί τους. 3 Η παραπάνω οπτική συµβαδίζει και µε την αναγνώριση και την κατοχύρωσή της εν λόγω εξουσία των γονέων από την Ευρωπαϊκή Σύµβαση των ικαιωµάτων του Ανθρώπου. Με αυτήν βέβαια δεν αποβλήθηκε η φύση της ως οικογενειακού δικαιώµατος, αλλά απέκτησε επιπλέον και την υπέρτερη δύναµη ενός δικαιώµατος του ανθρώπου, πράγµα που έχει ως συνέπεια, αφ ενός ότι η εξουσία αυτή έχει νοµική ισχύ και αφ ετέρου ότι η εξουσία αυτή αναγνωρίζεται και ισχύει υπέρ όλων των ατόµων που βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία των κρατών αυτών (άρθρο 1 της Ευρωπαϊκής Συµβάσεως). 3 Π. αγτόγλου, Ατοµικά ικαιώµατα Ά,σελ

7 Χαρακτηριστική- αν και όχι νοµικά δεσµευτική- είναι η αναφορά της υποχρέωσης των κρατών να σεβαστούν τα δικαιώµατα και καθήκοντα των γονέων να παρέχουν κατευθύνσεις στο παιδί και στην Συνθήκη σχετικά µε τα δικαιώµατα του παιδιού. Επίσης και η ιακήρυξη των Ηνωµένων Εθνών του 1981 σχετικά µε την αποβολή όλων των µορφών αδιαλλαξίας και διάκρισης βασισµένων στην θρησκεία ή σε πεποιθήσεις, αναφέρει ότι το παιδί έχει δικαίωµα να έχει πρόσβαση στην εκπαίδευση στο θέµα της θρησκείας ή πεποίθησης σύµφωνα µε τις επιθυµίες των γονέων ή των φυλάκων του, µε κατευθυντήρια αρχή τα συµφέροντα του παιδιού. 4 Έκταση και περιεχόµενο του γονικού δικαιώµατος Η άσκηση της γονικής µέριµνας, και στα πλαίσια αυτής και η θρησκευτική εκπαίδευση του παιδιού, καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα (ΑΚ1510 επ.). Πρέπει δε να γίνεται πάντα προς το συµφέρον του τέκνου, να µην είναι καταχρηστική και να αποσκοπεί στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας του παιδιού. Σηµαντική είναι και η γνώµη του ίδιου του παιδιού εφόσον έχει την απαιτούµενη ωριµότητα. Οποιαδήποτε απόφαση σχετική µε την θρησκευτική ανατροφή του θα πρέπει να λαµβάνει διαλεκτική µορφή και να ακούγεται η γνώµη του παιδιού. (Ευνόητο βέβαια ότι η ζωή και η υγεία του παιδιού δεν είναι διαπραγµατεύσιµη µε την επίκληση της θρησκευτικής ελευθερίας ούτε κανενός άλλου ατοµικού δικαιώµατος.) Ιδιαίτερη βοήθεια στην διαλεύκανση του περιεχοµένου του σχετικού γονικού δικαιώµατος έχει παράσχει το ευρωπαϊκό δίκαιο. Στο άρθρο 2 του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύµβασης ικαιωµάτων του Ανθρώπου αναφέρεται ότι «παν κράτος εν τη ασκήσει των αναλαµβανοµένων υπ αυτού καθηκόντων επί του πεδίου της µορφώσεως και της εκπαιδεύσεως θα σέβεται το δικαίωµα των γονέων όπως εξασφαλίζωσι την µόρφωσιν και εκπαίδευσιν ταύτην συµφώνως προς τας ιδίας αυτών 4 σελ.2. 7

8 θρησκευτικάς και φιλοσοφικάς πεποιθήσεις». Το κράτος λοιπόν, πρέπει, κατά την άσκηση των καθηκόντων του στο πεδίο της µορφώσεως, να λαµβάνει υπόψη του το δικαίωµα των γονέων να εξασφαλίζουν τη θρησκευτική εκπαίδευση των τέκνων τους σύµφωνα µε τις θρησκευτικές, αλλά και τις φιλοσοφικές τους πεποιθήσεις. Οι γονείς, µε βάση το προαναφερόµενο δικαίωµα του κοινοτικού νοµοθέτη, µπορούν να εγείρουν ορισµένες αλληλένδετες και διαβαθµισµένες αξιώσεις : α) Την αξίωση για αποχή του κράτους από κάθε είδους χειραγωγικούς επηρεασµούς που θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε ανεπιθύµητη από τους ίδιους διαµόρφωση της θρησκευτικής συνείδησης των παιδιών τους. Η εν λόγω αξίωση σηµαίνει ότι οι γονείς µπορούν κατ αρχήν να επιλέγουν ελεύθερα, αποκλείοντας ή και αποκρούοντας κάθε κρατική ανάµειξη, το είδος της θρησκευτικής αγωγής των παιδιών τους που ερείδεται στη δική τους θεώρηση του κόσµου και του ανθρώπου. Η υποκειµενική τους πάντως νοµιµοποίηση ως προς την άσκηση των σχετικών αξιώσεων ποικίλλει ανάλογα µε την ηλικία του παιδιού. Κατά το στάδιο της προσχολικής αγωγής, της πρώτης δηλαδή διαµόρφωσης της συνείδησης, οι γονείς ενεργούν σχεδόν εξ ιδίου δικαίου, καθώς η ηλικία του παιδιού οδηγεί εκ των πραγµάτων στην πλήρη σχεδόν υποκατάστασή του. Αφότου όµως διαµορφωθεί ένα πρότυπο θρησκευτικής συνείδησης, οι αξιώσεις των γονέων αρχίζουν να γίνονται περισσότερο διαµεσολαβητικές και σταδιακά, µε βάση την ωριµότητα του παιδιού, οιονεί αντιπροσωπευτικές ή και απλώς επικουρικές, µε συντρέχουσα µερικώς ή αποκλειστικώς την νοµιµοποίηση του τέκνου ως προς την άσκησή τους. β) Οι γονείς έχουν επίσης την ειδικότερη αξίωση για αποχή του κράτους από ενέργειες που µπορεί να προσβάλλουν µε οποιονδήποτε τρόπο τις πεποιθήσεις τους µέσα στο χώρο της ελεγχόµενης από αυτό εκπαίδευσης. Μπορούν, δηλαδή να ζητήσουν την απαλλαγή των παιδιών τους από τους κατηχητικούς επηρεασµούς της κρατικής εκπαίδευσης. Βέβαια οι γονείς, ακόµη και όταν αποτελούν την πλειοψηφία, δεν µπορούν να διεκδικήσουν από το κράτος να παρέχει υποχρεωτικά την εκπαίδευση που αυτοί επιθυµούν και µάλιστα µονοφωνικά και κατηχητικά ώστε να 8

9 διασφαλίζεται η αναπαραγωγή των πεποιθήσεών τους. Η κατά το Σύνταγµα πρόβλεψη για «ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης», ερµηνευόµενη υπό το φως της ελευθερίας της θρησκευτικής εκπαίδευσης, αλλά και ειδικότερα του άρθρου 2 του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των ικαιωµάτων του Ανθρώπου, δεν παρέχει κανενός τέτοιου είδους δικαίωµα. Εκείνο που οι γονείς µπορούν να αξιώσουν, αντίθετα, είναι η έλλειψη κατηχητισµού και η µετάδοση γνώσεων κατά τρόπο αντικειµενικό, κριτικό και πολυφωνικό, ώστε να µην αποκλείονται ή θίγονται οι δικές τους πεποιθήσεις. 5 Καταχρηστική και κακή άσκηση του γονικού δικαιώµατος Η γονική µέριµνα δεν είναι ένα απόλυτο και ανεξέλεγκτο δικαίωµα, αλλά ένα λειτούργηµα του οποίου η άσκηση πρέπει να αποβλέπει πάντα στο συµφέρον του τέκνου και τελεί υπό τον έλεγχο του κράτους. Το σύγχρονο δίκαιο δεν επιτρέπει στους γονείς να ασκούν αυθαίρετα τις εξουσίες της γονικής µέριµνας, αλλά ορίζει ότι οι εξουσίες αυτές τελούν υπό τον έλεγχο του κράτους, το οποίο παρακολουθεί (µέσω των αρµόδιων δικαστικών και διοικητικών υπηρεσιών) τον τρόπο της ασκήσεώς τους και δικαιούται, όταν διαπιστώνει ότι η άσκηση αυτή γίνεται κατά τρόπο παράνοµο ή καταχρηστικό για τα τέκνα να λάβει οποιοδήποτε µέτρο επιβάλλεται από τις περιστάσεις. Όσον αφορά την καταχρηστική άσκηση του δικαιώµατος της θρησκευτικής εκπαίδευσης των τέκνων, πρέπει να σηµειωθεί ότι είναι δυνατό να εµφανισθούν δύο µορφές καταχρήσεως, µια ειδική και µια καθολική. Ειδική κατάχρηση υπάρχει όταν οι γονείς (χωρίς να υποπέσουν σε παράβαση των καθηκόντων της όλης γονικής µέριµνας) ασκούν το εν λόγω δικαίωµα κατά τρόπο αντίθετο προς τους σκοπούς της Ευρωπαϊκής Σύµβασης. Καθολική κατάχρηση µπορεί να χαρακτηρισθεί η περίπτωση κατά την οποία οι γονείς 5 Σωτηρέλης Γεώργιος, Θρησκεία και εκπαίδευση, σελ

10 ασκούν το δικαίωµα της θρησκευτικής εκπαίδευσης του τέκνου κατά τρόπο, όχι µόνο αντίθετο προς τους σκοπούς της Ευρωπαϊκής Σύµβασης, αλλά και γενικά προς τα καθήκοντα που τους επιβάλλει το λειτούργηµά τους. Κακή άσκηση της γονικής εξουσίας για θρησκευτική εκπαίδευση των παιδιών τους συνιστά η πληµµελής άσκηση των σχετικών αρµοδιοτήτων τους, είτε αποτελεί παράβαση καθήκοντος είτε καταχρηστική άσκηση του σχετικού δικαιώµατος (Σ25 παρ.3 και ΑΚ 1532). Τέτοιες πιθανές περιπτώσεις είναι οι ακόλουθες: α) Όταν οι γονείς κατά την θρησκευτική αγωγή που επιτελούν εµπνέουν στο τέκνο την παραβίαση υποχρεώσεων απέναντι στο κράτος, όπως π.χ. την υποχρέωση στράτευσης ή την άρνηση της συµµόρφωσης προς τους νόµους (άρθρα 13 παρ. 4 και 4 παρ. 6 του Συντάγµατος). β) Όταν οι γονείς αναγκάζουν το τέκνο να συµµετέχει σε λατρευτικές εκδηλώσεις, που προσβάλλουν τη δηµόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη. γ) Όταν ο γονέας αλλάζοντας ο ίδιος συνεχώς θρησκευτικές πεποιθήσεις, πράγµα που για τον ίδιο δεν απαγορεύεται, αφού είναι ελεύθερος κατά το Σύνταγµα να το κάνει, προσπαθεί όµως τις αλλεπάλληλες αλλαγές αυτές να τις επιβάλλει και στο τέκνο του, κλονίζοντας έτσι την ψυχική ηρεµία και διαταράσσοντας την ενότητα της παιδαγωγικής του µεταχείρισης. δ) Όταν τέλος ο ένας γονέας, προσπαθεί, παρά την αντίρρηση του άλλου γονέα, να αλλάξει το θρήσκευµα ή το δόγµα, στο οποίο έχει προηγουµένως το τέκνο του ενταχθεί. Πρόκειται τότε και για περίπτωση προσηλυτισµού ο οποίος απαγορεύεται από το Σύνταγµα. 6 6 Σαλκιτζόγλου Π. Η κακή άσκηση της γονικής µέριµνας,σελ. 149 επ.. 10

11 ιεθνής Περιπτωσιολογία 7 1. Περίπτωση παιδιού που ενώ κινδύνευε να πεθάνει και χρειαζόταν επειγόντως µετάγγιση αίµατος οι γονείς του αρνούνταν να συγκατατεθούν λόγω απαγόρευσης της µετάγγισης από τη θρησκεία τους (Wallace v. Labrenz 104 NE 2 nd 769). 2. Περίπτωση παιδιών που απαλλάχθηκαν από το µάθηµα της φυσικής αγωγής διότι οι γονείς τους θεωρούσαν προκλητική την ενδυµασία µε σορτς των συµµαθητών τους( Moody v. Cronin 484 F.Supp.270) 3. Περίπτωση παιδιών Άµις τα οποία απαλλάχθηκαν από την εκπαίδευσή τους στο γυµνάσιο διότι οι γονείς τους θεωρούσαν ότι αυτή η εκπαίδευση υπονόµευε τον τρόπο ζωής και τις πεποιθήσεις των Άµις (Winsconsin v. Yoder). ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Το κράτος υποχρεούται κατά το Σ 13 παρ. 1 να σέβεται το απαραβίαστο της θρησκευτικής συνείδησης και οι πολίτες από την άλλη έχουν την αξίωση αποχής του Κράτους από κάθε εκδήλωση των πεποιθήσεών τους περί του «θείου». Κατά το Σ16 παρ.2 δε το Κράτος έχει υποχρέωση να φροντίζει για την ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης των Ελλήνων ενώ το Σ3 αναφέρεται στην Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού αναγορεύοντάς την σε επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα. Οι συγκεκριµένες διατάξεις του Συντάγµατος αποτελούν νοµικό στήριγµα για παντελώς αντιφατικές θέσεις στο θέµα της σχέσης Κράτους και θρησκευτικής 7 Freedom of religion and children, Hugh La Follette, σελ

12 εκπαίδευσης. Θεωρώ ότι το Σύνταγµά µας αφήνει µεγάλη ερµηνευτική «ευλυγισία» στο εν λόγω κρείσσονος σηµασίας ζήτηµα για την κατάφαση της µίας ή της άλλης άποψης. Το ποια άποψη θεωρείται η κρατούσα σχετίζεται αναπόφευκτα µε τις ευρύτερες σχέσεις Κράτους και Εκκλησίας και την επικρατούσα πολιτική κατάσταση στη χώρα. Το δέον πάντως στα συγκεκριµένα θέµατα συνήθως θυσιάζεται ανάλογα µε την κοινωνιολογική εξέλιξη του µορφωτικού επιπέδου των πολιτών και το φόβο του πολιτικού κόστους που θα είχαν προσπάθειες ανανέωσης του ισχύοντος καθεστώτος από την πλευρά των κρατικών οργάνων και ιδίως της Κυβέρνησης. Μια Πραγµατικότητα Μια οπτική του θέµατος άρχεται της συνταγµατικής αναγνώρισης της ορθόδοξης χριστιανικής θρησκείας ως επικρατούσας (Σ 3 παρ.1). Σύµφωνα µε αυτήν την οπτική η Πολιτεία υποχρεούται να διδάσκει στα σχολεία δηµοτικής και µέσης εκπαιδεύσεως το µάθηµα των θρησκευτικών κατά το ορθόδοξο χριστιανικό δόγµα διότι «το δόγµα αυτό αποτελεί τη θρησκεία της πλειοψηφίας των Ελλήνων οι οποίοι έχουν έτσι, από το Σύνταγµα πια, δικαίωµα να αξιώσουν από την ελληνική πολιτεία να παρέχει στα παιδιά τους θρησκευτική εκπαίδευση σύµφωνα µε το δόγµα αυτό». 8 Πρόκειται για µια παραδοσιακή αντίληψη της υποχρέωσης του Κράτους να συµβάλλει στην ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης των Ελλήνων. Κατά αυτήν, η θρησκευτική εκπαίδευση εντάσσεται συστηµατικά σε µια ενιαία αντίληψη του ρόλου της επικρατούσας θρησκείας ως στοιχείου µιας επίσηµης «ελληνοχριστιανικής» ιδεολογίας του κράτους. Η ορθόδοξη θρησκεία απολαµβάνει προνοµιακή θέση στα πλαίσια ενός «θρησκευόµενου» κράτους, θέση που δικαιολογείται από «την σχέση µεταξύ ορθόδοξου χριστιανικού δόγµατος και 8 Α.Μαρίνος, Το Σύνταγµα, η δηµοκρατία και το µάθηµα των θρησκευτικών,1981,σελ

13 ελληνικού πολιτισµού, τα οποία αποτελούν µια αδιάσπαστη ενότητα, τον «ελληνοχριστιανικό πολιτισµό». 9 Έτσι προκρίνεται η υποχρεωτικότητα της θρησκευτικής εκπαίδευσης και η αναγκαιότητα ενός µονοφωνικού και κατηχητικού χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Με τη θεώρηση αυτή ουσιαστικά αναγνωρίζεται το Κράτος ως έχον θρησκευτική ιδεολογία η οποία συµπίπτει µε την επικρατούσα θρησκεία και τούτο συνεπάγεται την λογική της εκπαιδευτικής επιβολής της µέσω του σχολικού µηχανισµού. 10 Το θεωρητικό αυτό πλαίσιο ακολουθείται νοµολογιακά. Ενδεικτικά η υπ αριθµόν 3356/1995 απόφαση του ΣτΕ αναγνωρίζει τον κατ αρχήν υποχρεωτικό χαρακτήρα του µαθήµατος των θρησκευτικών, που πρέπει να διδάσκεται σύµφωνα µε τις αρχές της ορθόδοξης χριστιανικής θρησκείας, και των θρησκευτικών εκδηλώσεων (προσευχή, εκκλησιασµός). Οι «παραδοσιακές» απόψεις περί θρησκευτικής εκπαίδευσης ακολουθούνται στην πράξη και ορίζουν πέραν της υποχρεωτικότητας του µαθήµατος των θρησκευτικών, την διδασκαλία του µε σκοπό την εµφύτευση και εδραίωση της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης (όπως διακηρύσσεται στα αναλυτικά προγράµµατα). Το µάθηµα των θρησκευτικών απευθύνεται στους µαθητές σαν δεδοµένους υπό εκκόλαψη πιστούς και κατ επέκταση σαν υπόχρεους σε µια προκαθορισµένη και διατεταγµένη διάπλαση της θρησκευτικής τους συνείδησης, που πολύ απέχει βέβαια από την κριτική σκέψη και την ελεύθερη επιλογή. 11 Βασικό και σχεδόν πάγιο χαρακτηριστικό της διδακτέας ύλης του ηµοτικού Σχολείου είναι η συνεχής και εµφατική προσπάθεια «µύησης» σε κάποιες θρησκευτικές «αλήθειες» που µεταδίδονται κατά τρόπο αξιωµατικό και απόλυτο. 12 Στο Γυµνάσιο και στο Λύκειο υπερισχύει ο κατηχητικός χαρακτήρας του µαθήµατος των θρησκευτικών. Στις οδηγίες διδασκαλίας µόνο σε επίπεδο διακηρύξεων παραµένει η πρόθεση καλλιέργειας κριτικού πνεύµατος. Εκτός όµως από το µάθηµα των θρησκευτικών την παραπάνω θρησκευτική αγωγή συµπληρώνει ο εκκλησιασµός και η προσευχή, 9 Βαβούσκου, Εγχειρίδιον Εκκλησιαστικού ικαίου. 10 Σωτηρέλης Γεώργιος, Θρησκεία και εκπαίδευση, σελ Σωτηρέλης Γεώργιος, Θρησκεία και εκπαίδευση,σελ Περσελή, Σύγχρονες αλλαγές και το µάθηµα των θρησκευτικών, σε Χριστιανική αγωγή, σελ

14 που αποτελούν κατά κανόνα αντικείµενο ειδικών εγκυκλίων οδηγιών του Υπουργείου Παιδείας. Και υπό το πρίσµα αυτό βέβαια, όπως και παραπάνω αναφέρθηκε, η υποχρέωση του κράτους να παρέχει παιδεία προς ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης των µαθητών δεν µπορεί να νοηθεί ως ανταγωνιζόµενη την ελευθερία των γονέων να αποφασίζουν, αν και ποια θρησκευτική εκπαίδευση θα δώσουν στο παιδί τους. Έτσι οι ετερόδοξοι, ετερόθρησκοι, άθρησκοι ή άθεοι έχουν δικαίωµα να µην παρακολουθούν το µάθηµα των θρησκευτικών και να µην συµµετέχουν στην προσευχή ή στον εκκλησιασµό και απαλλάσσονται αυτών µε γραπτή δήλωση των γονέων ή κηδεµόνων από την οποία προκύπτει ότι τόσο οι ίδιοι όσο και τα παιδιά τους ακολουθούν το αυτό δόγµα, οµολογία ή αίρεση. Περαιτέρω έχει θεσπισθεί η δυνατότητα στους µη ορθόδοξους µαθητές να τύχουν θρησκευτικής εκπαίδευσης διαφορετικής από την καθιερωµένη. Είτε όταν πρόκειται για την αναγνωρισµένη θρησκευτική µειονότητα των Μουσουλµάνων της υτικής Θράκης, στο πλαίσιο της επίσηµης εκπαίδευσης είτε, σε κάθε άλλη περίπτωση, στο πλαίσιο της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Μια «Ορθόδοξη» Ουτοπία Συνήθως υποστηρίζεται ότι η επικρατούσα θρησκεία του Κράτους νοείται περισσότερο διαπιστωτικά και σηµαίνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία του Ελληνικού λαού είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι 13. Η κρατούσα αυτή πλέον άποψη αφήνει να διαφανεί µια χαλάρωση των σχέσεων Κράτους και Εκκλησίας και συνεπάγεται την συρρίκνωση των εννόµων συνεπειών του Σ 3. Η επικρατούσα θρησκεία µεταπίπτει από το πεδίο των συνταγµατικών επιταγών στο πεδίο των συνταγµατικά ανεκτών νοµοθετικών 13 Π. αγτόγλου, Ατοµικά ικαιώµατα Ά,σελ

15 επιλογών, επιλογών τροποποιητέων αφού τα νέα συνταγµατικά δεδοµένα δεν τις επιβάλλουν απλά τις επιτρέπουν. 14 Μπορούµε να κάνουµε δεκτό ότι η έννοια της θρησκευτικής συνείδησης στο Σύνταγµα είναι «το ενδιάθετο φρόνηµα του ανθρώπου σχετικά µε την φυσική ή µεταφυσική θεώρηση του κόσµου σε αναφορά ιδίως προς το «θείο» και της οποίας το περιεχόµενο µπορεί να είναι, σε ό,τι αφορά το «θείο», είτε θετικό (καταφατικό) µορφοποιηµένο ή µη σε ορισµένο θρήσκευµα- είτε αρνητικό (αποφατικό)». 15 Την ανωτέρω ευρεία σηµασιολόγηση της «θρησκευτικής συνείδησης» στο πλαίσιο της ερµηνείας της διάταξης του άρθρου 16 παρ. 2 του Συντάγµατος επιβεβαιώνουν πλήρως και οι θεωρητικές και νοµολογιακές προσεγγίσεις του περιεχοµένου των συναφών όρων της Ευρωπαϊκής Σύµβασης ικαιωµάτων του Ανθρώπου. Η παραπάνω σηµασιολογική ευρύτητα της έννοιας της θρησκευτικής συνειδήσεως απαιτεί τον εξοστρακισµό ερµηνευτικά από το νοµικό πεδίο του Συντάγµατος της επιταγής του Σ16 παρ.2 για την ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης. Η ελευθερία της θρησκευτικής εκπαίδευσης, ως απόρροια της κατά Σ13 και 9 ΕΣ Α θρησκευτικής ελευθερίας, συνεπάγεται την αποχή των εκπαιδευτικών µηχανισµών του κράτους από κάθε προσπάθεια µονόπλευρης επιβολής µιας συγκεκριµένης στάσης απέναντι στο θείο. Τα παραπάνω κατατείνουν είτε στην απλή θρησκειολογική ενηµέρωση του µαθητή ώστε να γνωρίσει τις κυριότερες θρησκείες ή δόγµατα ή και αθεϊστικές κοσµοθεωρίες, ώστε όταν θα είναι ώριµος πνευµατικά να επιλέξει τη θρησκεία που επιθυµεί 16 είτε στην παροχή θρησκευτικής εκπαίδευσης σε προαιρετική βάση. Περιεχόµενο της ελευθερίας της θρησκευτικής συνείδησης υπό την ευρεία αυτή έννοια επίσης θεωρείται η αξίωση επιλογής µιας εναλλακτικής προς την κρατική θρησκευτική εκπαίδευση και, συνακόλουθα, η δυνατότητα ίδρυσης για τον σκοπό αυτόν ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, είτε αµιγώς θρησκευτικών είτε γενικού χαρακτήρα αλλά µε διαφορετικό θρησκευτικό προσανατολισµό. 14 Μάνεσης, Ατοµικές Ελευθερίες, σελ Μάνεσης, Ατοµικές Ελευθερίες, σελ Γ. Σωτηρέλης, Θρησκεία και εκπαίδευση,1993,330επ. 15

16 Η οργάνωσή της κρατικής εκπαίδευσης πάντως πρέπει απαραιτήτως να υπόκειται σε αυστηρές προδιαγραφές. Οι προδιαγραφές αυτές συνοψίζονται σε µια διπλή δέσµευση της δηµόσιας εκπαίδευσης: στην απαγόρευση του «δογµατικού διαποτισµού» και την µετάδοση των θρησκευτικών (και κοσµοθεωρητικών) γνώσεων και πληροφοριών κατά τρόπο «αντικειµενικό, κριτικό και πλουραλιστικό». 17 Όσον αφορά την απαγόρευση του «δογµατικού διαποτισµού», το κράτος απαγορεύεται να περιλαµβάνει στην θρησκευτική εκπαίδευση µισαλλόδοξη διδασκαλία που δηµιουργεί, τροφοδοτεί ή αναπαράγει φανατισµούς, ιδεολογικές πολώσεις και διακρίσεις. Απαγορεύεται επίσης κάθε µορφή κρατικής θρησκευτικής διαπαιδαγώγησης που έχει σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό τον χαρακτήρα «πλύσης εγκεφάλου». Τέλος, το κράτος υποχρεούται να απέχει από κάθε θρησκευτική αγωγή η οποία δεν εξασφαλίζει την προστασία των παιδιών. Όσον αφορά τη µετάδοση των θρησκευτικών γνώσεων και πληροφοριών το κράτος πρέπει να εξασφαλίζει την πολυµέρεια των σχολικών ερεθισµάτων, ώστε να καλύπτεται ένα ευρύ φάσµα θρησκευτικών, αθρησκευτικών, αθεϊστικών και αγνωστικιστικών ιδεών. Μόνο κατ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται πράγµατι ένα minimum σφαιρικής ενηµέρωσης, που αποτελεί την προϋπόθεση της ελεύθερης και υπεύθυνης επιλογής και κατ επέκταση του αυτοκαθορισµού της θρησκευτικής συνείδησης. Σηµατοδοτείται µια διαφορετική θεώρηση της παρεχόµενης από τα δηµόσια σχολεία παιδείας, που συνεπάγεται την απόρριψη του κρατικού πατερναλισµού και την υιοθέτηση των ιδανικών και αξιών µιας «ανοικτής κοινωνίας». 17 Γ. Σωτηρέλης, Θρησκεία και εκπαίδευση,1993, σελ

17 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η ελευθερία της θρησκευτικής συνειδήσεως του Σ13παρ.1 σηµαίνει την ελευθερία επιλογής, διατηρήσεως ή εγκαταλείψεως µιας θρησκείας, όπως επίσης και την ελευθερία της αθεΐας καθώς και το δικαίωµα του ατόµου είτε να δηλώνει είτε να αποσιωπά τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις. Το βασικό δικαίωµα επιλογής θρησκείας (µε τη βάπτιση) και θρησκευτικής εκπαίδευσης του παιδιού ανήκει στους γονείς του ως τµήµα της γονικής µέριµνας (άρθρο 18 παρ.4 ΣΑΠ - Ν.2462/1997). Σχετικά µε τα ζητήµατα που µπορεί να προκύψουν από την συνταγµατική πρόβλεψη της κρατικής υποχρέωσης να παρέχει παιδεία, που έχει σκοπό, µεταξύ άλλων, και την «ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης» των Ελλήνων γίνεται δεκτό ότι η κρατική αυτή υποχρέωση δεν µπορεί να νοηθεί ως ανταγωνιζόµενη την ελευθερία των γονέων να αποφασίζουν, αν και ποια θρησκευτική εκπαίδευση θα δώσουν στο παιδί τους. Στο πλαίσιο αυτό οποιαδήποτε υποχρεωτική µορφή στην θρησκευτική εκπαίδευση αντιτίθεται στο δικαίωµα των γονέων. Το δικαίωµα της θρησκευτικής συνειδήσεως δε έχει κριθεί µε ευρύτητα από το Ε Α. Η ελευθερία της θρησκευτικής συνειδήσεως πρέπει να συνάδει µε την ελευθερία της θρησκευτικής εκπαίδευσης, ως απόρροια της κατά Σ13 και 9 ΕΣ Α θρησκευτικής ελευθερίας, κάτι που µπορεί να πραγµατωθεί µόνο µε την αποχή των κρατικών εκπαιδευτικών µηχανισµών από την προσπάθεια επιβολής µε µονοφωνικό και κατηχητικό τρόπο µιας στάσης απέναντι στο θείο. Οι σκέψεις αυτές απαιτούν κατ αρχήν τη θεώρηση της «επικρατούσας θρησκείας» του Σ3 ως συνταγµατικά ανεκτή επιλογή κι όχι ως συνταγµατική επιταγή. Στο πλαίσιο αυτό είτε το µάθηµα των θρησκευτικών, ως διδάσκον αποκλειστικά το ορθόδοξο χριστιανικό δόγµα, πρέπει να γίνεται σε προαιρετική βάση (µόνο έτσι πραγµατώνεται ουσιαστικά το υπέρτερο δικαίωµα των γονέων στην θρησκευτική µόρφωση των παιδιών τους) είτε πρέπει να λάβει µια πιο κοσµοθεωρητική διάσταση. Σε κάθε περίπτωση η κρατική θρησκευτική εκπαίδευση οφείλει να ενηµερώνει σφαιρικά τους µαθητές ώστε µέσω της ελεύθερης και υπεύθυνης επιλογής να αυτοκαθορίζονται θρησκευτικώς. 17

18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το δικαίωµα της θρησκευτικής ελευθερίας κατοχυρώνεται στα άρθρα 13 του ελληνικού Συντάγµατος, 9 της ΕΣ Α και 2 του Πρώτου Πρωτοκόλλου, αποτελεί ειδικότερη πτυχή της προσωπικής ελευθερίας και σηµαίνει την ελευθερία επιλογής, διατηρήσεως ή εγκαταλείψεως µιας θρησκείας, όπως επίσης και την ελευθερία της αθεΐας καθώς και το δικαίωµα του ατόµου είτε να δηλώνει είτε να αποσιωπά τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις. Φορέας του δικαιώµατος του Σ13παρ.1 µπορεί να θεωρηθεί κάθε άνθρωπος ακόµη και ανήλικοι, η άσκηση όµως του δικαιώµατος αυτού από τα παιδιά ορθά έχει τοποθετηθεί στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, τόσο της γονικής όσο και της κρατικής. Οι γονείς έχουν κατοχυρωµένο δικαίωµα να µεταδίδουν τις προσωπικές τους πεποιθήσεις στα παιδιά τους ενώ το κράτος στα πλαίσια µιας «ανοιχτής» κοινωνίας οφείλει να ευνοεί την αντικειµενική και σφαιρική θρησκειολογική ενηµέρωση δίχως φανατισµούς. SUMMARY The right of the religious freedom is guaranteed in the articles, 13 Greek Constitution, 9 ECHR and 2 of the First Protocol and constitutes a special aspect of personal freedom and it means the freedom of choice, maintenance or abandonment of religion, as also and the freedom on atheism as well as the right of the individual, either to declare or to suppress his religious convictions. Institution of the right of the Greek Constitution art.13 par.1 can be considered each person and also minors, however the exercise of this right from the children has rightly been placed in the frame of education, so much parental as much as from the state. The parents have guaranteed right to transmit their personal convictions to their children, while the state in the frames of an "open" society owes to encourage the objective and overall religious briefing without fanaticisms. 18

19 ΛΗΜΜΑΤΑ Θρησκευτική ελευθερία Νεότητα Παιδική ηλικία ικαιώµατα Ανηλίκων Γονείς Εκπαίδευση Εκκλησία Σύνταγµα LEMMAS Religious Freedom Youth Childhood Children s rights Parents Education Church Constitution ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - αγτόγλου Π.., Ατοµικά ικαιώµατα, τόµος α, Αθήνα- Κοµοτηνή, ηµητρόπουλος Ανδρέας, Παραδόσεις συνταγµατικού δικαίου, τόµος γ, ηµιτόµος β, Αθήνα, Μάνεσης Αριστόβουλος, Ατοµικές ελευθερίες α, Αθήνα- Θεσ/νίκη, Μιχαηλίδη-Νουάρου, Το δικαίωµα της θρησκευτικής εκπαίδευσης κατά την ΕΣ Α, Σύµµεικτα προς τιµήν Φαίδωνος Βεγλερή, Αθήνα, Παπαχρίστου Θ. Κ, Εγχειρίδιο Οικογενειακού δικαίου,

20 -Περσελή, Σύγχρονες αλλαγές και το µάθηµα των θρησκευτικών, σε Χριστιανική αγωγή -Σαλκιτζόγλου Παν., Η κακή άσκηση της γονικής µέριµνας, Αθήνα-Κοµοτηνή, Σωτηρέλης Γεώργιος, Θρησκεία και εκπαίδευση, Αθήνα, Τρωϊανός Σπύρος, Η θρησκευτική εκπαίδευση στα πλαίσια του ατοµικού δικαιώµατος της θρησκευτικής ελευθερίας, Σύµµεικτα προς τιµήν Γεωργίου Παπαχατζή, Αθήνα- Κοµοτηνή, Χρυσόγονος Κώστας, Ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα, Αθήνα, 1998 Περιοδικά Το Σύνταγµα ιοικητική ίκη Νοµικό Βήµα Ποινικά Χρονικά Ελληνική ικαιοσύνη Ιστοσελίδες en.htm

21 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ /1977, ΣτΕ, Ολ., Το Σ 1977,σ.643, Υπόθεση άρνησης του Υπουργού Παιδείας να προκαλέσει την έκδοση διατάγµατος για την απαλλαγή των µαθητών ορισµένου δόγµατος από την υποχρέωση παρουσίας στα µαθήµατα την ηµέρα της εβδοµάδας την οποία θεωρεί αργία το δόγµα αυτό /1995 ΣτΕ Το Σ,1996,σ.506. Υποχρεωτικός ο χαρακτήρας του µαθήµατος των θρησκευτικών Πρέπει να διδάσκεται σύµφωνα µε τις αρχές της ορθόδοξης χριστιανικής θρησκείας /1989 ΣτΕ, Ευρ.ΣτΕ 1989,σ.643. Υπόθεση εκλογής στη θέση διδακτικού- ερευνητικού προσωπικού Τµήµατος της Θεολογικής Σχολής ατόµου που δεν κατείχε διδακτορικό δίπλωµα Ορθόδοξης θεολογικής Σχολής -194/1987 ΣτΕ (Τµ. Γ ), ΝοΒ 1987 σ. 607 και Ελλ νη 1987 σ 1476, Υπόθεση διαγραφής φοιτητή από τα µητρώα του Θεολογικού Τµήµατος του Πανεπιστηµίου διότι δήλωσε άθρησκος /1987 ιοικεφ Αθηνών, ΝοΒ 1988, σ.821 επ., Υπόθεση καθολικής νηπιαγωγού -3533/1986 ΣτΕ (Τµ. Γ ) Υπόθεση χιλιάστριας φιλολόγου -866/1974 ΣτΕ (Τµ. Γ ), ΝοΒ 1974 σ.717, Προσηλυτισµός τέκνου από χιλιάστρια µητέρα. -299/1988 ιοικεφαθηνών, ιοικ ίκη 1989, σ.83, Υπόθεση αλλόθρησκου δασκάλου -366/1973 ΑΠ, ΠοινΧρον 1973, σ.556, Παλαιοηµερολογίτισσα µητέρα, χιλιαστής πατέρα -2702/1987 ιοικεφ Αθηνών, ΝοΒ 1988, σ.821 επ., Υπόθεση καθολικής νηπιαγωγού -299/1988 ιοικεφαθηνών, ιοικ ίκη 1989, σ.83, Υπόθεση αλλόθρησκου δασκάλου -366/1973 ΑΠ, ΠοινΧρον 1973, σ.556, Παλαιοηµερολογίτισσα µητέρα, χιλιαστής πατέρας 21

ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιµέλεια εργασίας: Πολίτης Σπύρος Εmail: ιδάσκων: ηµητρόπουλος Ανδρέας ΙΑΓΡΑΜΜΑ. 2.Σχολιασµός απόφασης

ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιµέλεια εργασίας: Πολίτης Σπύρος Εmail: ιδάσκων: ηµητρόπουλος Ανδρέας ΙΑΓΡΑΜΜΑ. 2.Σχολιασµός απόφασης ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η περιορισµένη εφαρµογή του δικαιώµατος της θρησκευτικής ελευθερίας στα πλαίσια της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. (υπόθεση αλλόθρησκου δασκάλου). Επιµέλεια εργασίας: Πολίτης Σπύρος Εmail: s_polites@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Παιδαγωγικό Σχόλιο σε Νομικά Πορίσματα και Αποφάσεις

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Παιδαγωγικό Σχόλιο σε Νομικά Πορίσματα και Αποφάσεις ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Παιδαγωγικό Σχόλιο σε Νομικά Πορίσματα και Αποφάσεις ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ Συμβούλου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Στη σκιά του ζητήματος των ταυτοτήτων, το πρόβλημα της αναγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1279-1/ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 4 /2015

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1279-1/ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 4 /2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 06-08-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1279-1/06-08-2015 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 4 /2015 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25/06/2002 ΑΠ: 1143Α Ταχ. /νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 33.52.604-605 FAX: 33.52.617 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 Η Αρχή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 06-08-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/953-2/06-08-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 94/2015

Αθήνα, 06-08-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/953-2/06-08-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 94/2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 06-08-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/953-2/06-08-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 94/2015 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ Κεφάλαιο 2: Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Περιεχόμενα 1. Δικαιώματα & υποχρεώσεις 2. Άσκηση & κατάχρηση δικαιώματος 3. Τα ατομικά δικαιώματα 4. Τα πολιτικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΘΕΜΑ: «ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 5 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η εφαρµογή του δικαιώµατος της επικοινωνίας στον οικογενειακό χώρο» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 5 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η εφαρµογή του δικαιώµατος της επικοινωνίας στον οικογενειακό χώρο» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απλές αλήθειες για το μάθημα των θρησκευτικών. Του Πάνου Νικολόπουλου. Λέκτορα Νομικής Σχολής Αθηνών

Απλές αλήθειες για το μάθημα των θρησκευτικών. Του Πάνου Νικολόπουλου. Λέκτορα Νομικής Σχολής Αθηνών Απλές αλήθειες για το μάθημα των θρησκευτικών Του Πάνου Νικολόπουλου Λέκτορα Νομικής Σχολής Αθηνών Όπως συνήθως συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα στον εκκλησιαστικό χώρο, η δημοσίευση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 3 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 3 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 3 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Μάθημα : Συνταγματικό Δίκαιο Διδάσκων : Ανδρέας Δημητρόπουλος Επιμέλεια Εργασίας : Διονυσία Ραδινού Άρθρο 13 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΘΕΜΑ:«ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ- ΤΕΚΝΩΝ»

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΘΕΜΑ:«ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ- ΤΕΚΝΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΘΕΜΑ:«ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ- ΤΕΚΝΩΝ» Επιβλέπων καθηγητής: ΑΝ ΡΕΑΣ Γ. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Επιµέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ, 2003-2004

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Ο κατάλογος των δικαιωμάτων αυτών αποτελεί τη βασική κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου. Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα «Συνταγµατικό ίκαιο», 2003

Διαβάστε περισσότερα

38η ιδακτική Ενότητα ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις

38η ιδακτική Ενότητα ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 38η ιδακτική Ενότητα ΥΓΓΕΝΕΙΑ ΧΕΕΙ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Παρατηρήσεις, χόλια, Επεξηγήσεις 1. υγγένεια το σηµείο αυτό χρήσιµο είναι ο µαθητής να γνωρίζει τους λόγους για τους οποίους είναι σηµαντική η γνώση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Σχολιασµός της υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 11 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας ΘΕΜΑ: "Εκκλησιασμός και πρωινή προσευχή μαθητών" ΣΧΕΤ.: α) ΥΠΕΠΘ, Φ. 200.21/16/136240.26.11.1977 β) ΥΠΕΠΘ, Γ/6251/22-10-1979 γ) ΥΠΕΠΘ, Γ/2875/30-4-1981 δ) Π.Δ. 201/98 Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑ" Ο ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ - ΤΕΚΝΩΝ " ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑ Ο ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ - ΤΕΚΝΩΝ  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΜΑ" Ο ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ - ΤΕΚΝΩΝ " ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ υπεύθυνος καθηγητής:ανδρ. ηµητρόπουλος Ελπινίκη Κωστάκι (Α.Μ. 4845) ΑΘΗΝΑ1998

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης»

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης» Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου ----------------------------------------------------- Μεταπτυχιακό ίπλωµα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Ορισμός του παιδιού Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Άρθρο 1 Απαγόρευση διακρίσεων Κάθε παιδί πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς διακρίσεις λόγω χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, άποψης, χώρας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 21 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ... 37

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 21 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ... 37 Περιεχόμενα 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 21 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ... 37 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Σκοπός και αντικείμενο της εργασίας... 43 2. Ο Άρειος Πάγος...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ, 2003-2004

Διαβάστε περισσότερα

Περί απαλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών

Περί απαλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών Περί απαλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών Γράφει ο/η Ομοτ. Καθηγητής Παν. Αθηνών κ. Παναγιώτης Μπούμης 05.09.08 Προ ημερών το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ) εξέδωσε και απέστειλε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2002. Αρ. πρωτ.: 3607.02.2.3 ΠΟΡΙΣΜΑ

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2002. Αρ. πρωτ.: 3607.02.2.3 ΠΟΡΙΣΜΑ Αθήνα, 7 Ιουνίου 2002 Αρ. πρωτ.: 3607.02.2.3 ΠΟΡΙΣΜΑ Ολοκληρώνοντας τη διερεύνηση της αναφοράς της κ. (αρ. πρωτ. 3607/20.2.2002), ο Συνήγορος του Πολίτη συνέταξε και απευθύνει στον αρμόδιο Υπουργό Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

Δικαστική συμπαράσταση. Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση:

Δικαστική συμπαράσταση. Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση: Δικαστική συμπαράσταση (Άρθρο 1666) Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση: Σε δικαστική συμπαράσταση υποβάλλεται ο ενήλικος όταν λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρθρο µόνο, παρ.3 του Π 529/1989: «Ο αριθµός των αλλοδαπών µαθητών που εγγράφονται σε κάθε σχολική

1 Άρθρο µόνο, παρ.3 του Π 529/1989: «Ο αριθµός των αλλοδαπών µαθητών που εγγράφονται σε κάθε σχολική Αθήνα, 16.9.2005 Αρ.Πρωτ 14350.01/2005, 14352.01/2005 Χειριστές: Μίλτος Παύλου 210.7289718 Ματίνα Πούλου 210.7289697 Προς κύριο Κωνσταντίνο Ράµµα, Ειδικό Γραµµατέα Θεµάτων Σπουδών, Επιµόρφωσης και Καινοτοµιών

Διαβάστε περισσότερα

Τέχνη Και Θρησκεία. Προπτυχιακή εργασία Μάθηµα: Εφαρµογές ηµοσίου ικαίου Καθηγητής: Ανδρέας ηµητρόπουλος Επ.Καθηγήτρια: Ζωή Παπαϊωάννου

Τέχνη Και Θρησκεία. Προπτυχιακή εργασία Μάθηµα: Εφαρµογές ηµοσίου ικαίου Καθηγητής: Ανδρέας ηµητρόπουλος Επ.Καθηγήτρια: Ζωή Παπαϊωάννου Προπτυχιακή εργασία Μάθηµα: Εφαρµογές ηµοσίου ικαίου Καθηγητής: Ανδρέας ηµητρόπουλος Επ.Καθηγήτρια: Ζωή Παπαϊωάννου Τέχνη Και Θρησκεία Αγγελική Ι. Μπούσµπουρα Πρόλογος Στο πέρασµα των χρόνων, πολλά θρησκευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ, 2003-2004

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4. Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.2000 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Γιώργος Καµίνης

Διαβάστε περισσότερα

[όπως ισχύει μετά το ν. 2447/1996] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η

[όπως ισχύει μετά το ν. 2447/1996] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η Αστικός Κώδικας [όπως ισχύει μετά το ν. 2447/1996] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η Άρθρο 1666 - Ποιοί υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση "Σε δικαστική συμπαράσταση υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους!

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Πόσο καλά ξέρεις τα δικαιώματά σου; Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Στις 20 Νοεμβρίου 2015 η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού γίνεται 26 χρονών. Πόσο την χρησιμοποιούμε για να διεκδικούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας για την υγεία των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ανθρώπου, κατ άρθρο 2 παρ.1 Συντάγματος, αλλά κατοχυρώνεται και ρητά στο άρθρο 14 παρ.1 Σ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ανθρώπου, κατ άρθρο 2 παρ.1 Συντάγματος, αλλά κατοχυρώνεται και ρητά στο άρθρο 14 παρ.1 Σ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η θρησκευτική ελευθερία αποτελεί ατομικό δικαίωμα, το οποίο αφορά στο ενδιάθετο φρόνημα του ατόμου αναφορικά με το θείο και στην δυνατότητά του να το διαμορφώνει και να το εκδηλώνει κατά οποιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Πολιτική

Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Πολιτική ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Πολιτική Οι βασικές αρχές του εκπαιδευτικού μας συστήματος Διδάσκων: Επίκ. Καθηγητής Θωμάς Μπάκας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: «ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 6 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 6 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 6 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Επιµέλεια: Μαγγιώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΓΕΝΙΚΑ Ο σύγχρονος πολιτισμός αναπτύσσεται με κέντρο και σημείο αναφοράς τον Άνθρωπο. Η έννομη τάξη, διεθνής και εγχώρια, υπάρχουν για να υπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7 η : Οικονομικήελευθερία Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΟΕ ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» Σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.1566/1985 και συγκεκριμένα με την παράγραφο 7 (όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Συγγραφείς 1. Δημήτριος Λ. Δρίτσας, Δρ Θεολογίας, Σχολικός Σύμβουλος 2. Δημήτριος Ν. Μόσχος, Δρ Θεολογίας, Καθηγητής Λυκείου Αναβύσσου 3. Στυλιανός Λ. Παπαλεξανδρόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***)

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 1. Περιφέρεια Αττικής Γενική ιεύθυνση Περιφέρειας ιεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης υτ. Αττικής & Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος VΙΙ Ι. Γενικό Μέρος Α. Βασικές έννοιες... 1 1. Θέματα ορολογίας... 1 1.1. Οι χρησιμοποιούμενοι όροι... 1 1.2. Οι βασικές έννοιες... 2 1.3. «Εγγυήσεις θεσμών» και «εγγυήσεις θεσμικές»...

Διαβάστε περισσότερα

Πηνελόπη Παναγιωτοπούλου. Καθηγητής: Ανδρέας Γ. ηµητρόπουλος

Πηνελόπη Παναγιωτοπούλου. Καθηγητής: Ανδρέας Γ. ηµητρόπουλος ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Πηνελόπη Παναγιωτοπούλου Καθηγητής: Ανδρέας Γ. ηµητρόπουλος Β Εξάµηνο 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ----- ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Βεμπεριανές απόψεις για την Εκπαίδευση Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 12ο (σελ. 274 282) 2 Max Weber (1864 1920) Βεμπεριανές απόψεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΑΘΗΝΑ 1999 Υπεύθυνος Οµάδας Αλέξανδρος Καριώτογλου, ρ. Θεολογίας Οµάδα Σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρι 3: Οι νόμοι στην πορεία της ζωής μας Ιστοριογραμμή.

Εργαστήρι 3: Οι νόμοι στην πορεία της ζωής μας Ιστοριογραμμή. Εργαστήρι 3: Οι νόμοι στην πορεία της ζωής μας Ιστοριογραμμή. Η ιστοριογραμμή (ή γραμμή του χρόνου) αποτελεί εργαλείο καταγραφής γεγονότων σε χρονολογική σειρά, πολύ χρήσιμο για το μάθημα της Ιστορίας.

Διαβάστε περισσότερα

Aθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2008

Aθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2008 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO EΘNIKHΣ ΠAIΔEIAΣ & ΘPHΣKEYMATΩN ΠEPIΦEPEIAKH ΔIEYΘYNΣH A /ΘMIAΣ & B ΘMIAΣ EKΠAIΔEYΣHΣ ATTIKHΣ ΓPAΦEIO ΣXOΛIKΩN ΣYMBOYΛΩN B ΔIEYΘYNΣHΣ Δ.E. AΘHNAΣ Γούναρη 60 15343 Aγ. Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

05 Ευτυχία Γ. Αρµένη Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

05 Ευτυχία Γ. Αρµένη Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 05 Ευτυχία Γ. Αρµένη Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ Η αρχή της ισότητας είναι άρρηκτα συνυφασµένη µε την πολιτική και την ατοµική ελευθερία, στις οποίες θεµελιώνεται η έννοια της ηµοκρατίας. Σε όλα τα δηµοκρατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ένα ερµηνευτικό παράδειγµα από το Σύνταγµα» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ένα ερµηνευτικό παράδειγµα από το Σύνταγµα» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3378-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 56 /2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3378-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 56 /2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 14-07-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3378-2/14-07-2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η 56 /2016 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της

Διαβάστε περισσότερα

Το δικαίωµα της θρησκευτικής ελευθερίας του άρθρου 13 του Συντάγµατος της Ελλάδος

Το δικαίωµα της θρησκευτικής ελευθερίας του άρθρου 13 του Συντάγµατος της Ελλάδος Το δικαίωµα της θρησκευτικής ελευθερίας του άρθρου 13 του Συντάγµατος της Ελλάδος Εισαγωγή 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στην παρούσα εργασία θα γίνει εκτεταµένη αναφορά στο συνταγµατικώς κατοχυρωµένο δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 14/2013/Β. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς: 1) Κύριο *** *** Κοινοποίηση:

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 14/2013/Β. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς: 1) Κύριο *** *** Κοινοποίηση: Διαμεσολάβηση 14/2013/Β Σελίδα 1 Ι. Εξελίξεις σχετικές με την καταγγγελία ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 14/2013/Β (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς: 1) Κύριο *** *** 2) Διεύθυνση Aστικής Κατάστασης Κυρία Π.Ρούμπου, Διευθύντρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Το Παραπρόγραμμα ή κρυφό Αναλυτικό Πρόγραμμα Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στις Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου

Εργασία στις Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου Εργασία στις Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου Διδάσκων: Ανδρέας Γ. Δημητρόπουλος ΘΕΜΑ: Θρησκευτική ελευθερία και επικρατούσα θρησκεία Περιεχόμενα Ονοματεπώνυμο: Χαραμής Αθανάσιος Α.Μ.: 1340200400501 Νομική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 158 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987)

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Διάγραμμα Περιεχομένων ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Εισαγωγικά...23 Ι. Θρησκευτική Ελευθερία...25 Α. Γενικά...25 Β. Ελευθερία της θρησκευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 187/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 187/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 22-12-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8093/22-12-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 187/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της την Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο Δημόσιος τομέας/οικονομική Ελευθερία Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Σχολής Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ

Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ 237 Digesta 2015 Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ Κυριάκος Π. Παπανικολάου Λέκτωρ Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ. Κωνσταντίνος Ν. Χριστογιάννης Πρόξενος Ελλάδας στην

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/24-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/ 2656/ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 2/2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/ 2656/ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 2/2016 1 Αθήνα, 25-04-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/ 2656/25-04-2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 2/2016 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε πλήρη Ολοµέλεια στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΑ Για τη δημοκρατία έγιναν κινήματα, εξεγέρσεις, επαναστάσεις, εμφύλιοι πόλεμοι. διώχθηκαν, βασανίστηκαν άνθρωποι και τιμήθηκαν τυραννοκτόνοι. Αποτέλεσε όχι μόνο το σκοπό κοινωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας: «Θεσµική εφαρµογή των θεµελιωδών δικαιωµάτων».υπόθεση Κλόντια Σίφερ.

Θέµα εργασίας: «Θεσµική εφαρµογή των θεµελιωδών δικαιωµάτων».υπόθεση Κλόντια Σίφερ. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου. Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα «Συνταγµατικό ίκαιο», 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Declaration on freedom of political debate in the media Greek version* ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ιακήρυξη για την Ελευθερία του Πολιτικού ιαλόγου στα Μέσα (Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ Γ. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/373/ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/373/ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 21-01-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/373/21-01-2013 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥ

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥ Καθορίζοντας το γενικό περιεχόµενο ενός δικαιώµατος, µε διατάξεις δικαίου στο πλαίσιο γενικής σχέσης, προσδιορίζονται τα ανώτατα όρια άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ν Ο Μ Α : Σ Τ Α Υ Ρ Α Κ Α Κ Η Μ Α Ρ Ι Α Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Μ Η Τ Ρ Ω Ο Υ :

Ο Ν Ο Μ Α : Σ Τ Α Υ Ρ Α Κ Α Κ Η Μ Α Ρ Ι Α Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Μ Η Τ Ρ Ω Ο Υ : Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Α Ι Κ Α Π Ο Δ Ι Σ Τ Ρ Ι Α Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Δ Ι Κ Α Ι Ο Υ Θ Ε Μ Α : Π Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. 1.1.Χαρακτηριστικά του Δικαίου Ετερόνομοι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ.Σ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Σας κοινοποιούµε την επιστολή που έστειλε η Γ.Σ.Ε.Ε. στην Ένωση ικαστών και Εισαγγελέων και στον ικηγορικό Σύλλογο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Κώστας Γ. Κουνάδης (Α.Μ. 1340200200237) ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ Συνταγµατικά

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

Γράφουμε στον πίνακα τη λέξη κλειδί «φονταμενταλισμός», διαβάζουμε τις εργασίες και καταλήγουμε στον ορισμό της. (Με τον όρο φονταμενταλισμός

Γράφουμε στον πίνακα τη λέξη κλειδί «φονταμενταλισμός», διαβάζουμε τις εργασίες και καταλήγουμε στον ορισμό της. (Με τον όρο φονταμενταλισμός ΦΑΣΗ Β: 2 ο δίωρο Γράφουμε στον πίνακα τη λέξη κλειδί «φονταμενταλισμός», διαβάζουμε τις εργασίες και καταλήγουμε στον ορισμό της. (Με τον όρο φονταμενταλισμός (θεμελιωτισμός) εκφράζονται οι τάσεις εμμονής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09. Οικονομολόγος. Πολιτική Παιδεία. Β Τάξη Γενικού Λυκείου

Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09. Οικονομολόγος. Πολιτική Παιδεία. Β Τάξη Γενικού Λυκείου Πολιτική Παιδεία Β Τάξη Γενικού Λυκείου 1 Α. Η ένταξη του ατόμου στην Κοινωνία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2 ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ENOTHTA 1.4 3 1.4 Οι κοινωνικοί κανόνες 1/16 Οι κοινωνικοί κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΗΘΗ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΙΕΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΗΘΗ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΗΘΗ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ Καθαρότητα στη σκέψη Σαφήνεια στην έκφραση Η μία σκέψη να εισάγει την άλλη Η προηγούμενη σκέψη να τεκμηριώνει την επόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2388/2015, τ. Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/27-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος, στην

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες και υλικό του μαθήματος είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα eclass.uth.gr

Πληροφορίες και υλικό του μαθήματος είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα eclass.uth.gr Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Κωδικός μαθήματος: SEAB109 (3Ω/Υ) Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο σπουδών: 3o και 4 ο Μονάδες ECTS: 6 Διδάσκων: Γιάννης Πεχτελίδης e mail: pechtelidis@uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Διεξαγωγής Έρευνας στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

Οδηγίες Διεξαγωγής Έρευνας στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία Οδηγίες Διεξαγωγής Έρευνας στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία Τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (ΠΠΣ), λόγω της στενής τους συνεργασίας με την Πανεπιστημιακή κοινότητα, αποτελούν συχνά πεδία διεξαγωγής έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία τους για τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές. Αναλυτικό διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 5/10/2015

Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία τους για τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές. Αναλυτικό διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 5/10/2015 ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Αθ. Κανελλοπούλου-Μαλούχου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα