ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ/ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ/ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ/ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ 1 KATAΘΕΣΕΙΣ & ΔΑΝΕΙΑ ΙΔΙΩΤΩN Ημ/νία Εφαρμογής: 10/09/2014 Α ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Ετήσια Πραγματική ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙA ΣΕ Α.1 ΑΠΛΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 0, ,05% 0,04% ,01 - και άνω 0,10% 0,09% Α.2 TΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ PLUS μέχρι και 1 χρεωστικής κίνησης τον ημερ. μήνα 0,75% 0,64% άνω των 1 χρεωστικών κινήσεων τον ημερ. μήνα 0,40% 0,34% (ισχύει για το συγκεκριμένο ημερ. μήνα) A.3 GENIKI ΑΒΓ 0, ,15% 1,84% , ,00% 0,85% > ,01 0,50% 0,43% A.4 GENIKI ΕΥΡΩΑΠΟΔΟΣΗ Τύπος επιτοκίου: Κλιμακούμενο 0, , ,01 - και άνω 0,00% ΕΚΤ ΕΚΤ + 0,05% ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΕ A.5 Λ/ΣΜΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΣΘΟΣ PLUS 0, ,45% 1,24% 3.000,01 - και άνω 0,10% 0,09% A.6 Λ/ΣΜΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΣΘΟΣ SUPER PLUS 0, ,00% 1,71% 5.000,01 - και άνω 0,25% 0,21% A.7 Λ/ΣΜΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΩΝ XTRA ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 0, ,45% 1,24% 000,01 - και άνω 0,10% 0,09% A.8 AΠΛΟΣ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 0,01 - και άνω 0,05% 0,04% A.9 Τύπος επιτοκίου: Κλιμακούμενο ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΣ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 0, ,99 0,05% 0,04% και άνω 0,10% 0,09% A.10 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ OΨΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΜΕ ΕΚΤ 0, , ,01- και άνω 0,00% ΕΚΤ ΕΚΤ + 0,05% A.11 ΕΝΤΟΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ Τύπος επιτοκίου: Κλιμακούμενο 0, ,00% 0,00% ,01 - και άνω 0,05% 0,04% A.12 ΟΨΕΩΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (PRIME) 0,01 - και άνω 0,05% 0,04% Oι κλίμακες αναφέρονται σε Μέσα Εξαμηνιαία Υπόλοιπα (Μέσα Μηνιαία Υπόλοιπα για τον GENIKI Ευρωαπόδοση, Προνομιακό Τρεχούμενο Λογαριασμό και τον Prime Όψεως για Μεγάλες Επιχειρήσεις). Εκτοκισμός και κεφαλαιοποίηση τόκων ανά εξάμηνο (30/06 και 31/12), πλην των προιόντων GENIKI Ευρωαπόδοση & Προνομιακός Τρεχούμενος Λογαριασμός & Prime Όψεως για Μεγάλες Επιχειρήσεις, όπου η απόδοση των τόκων γίνεται σε μηνιαία βάση, με βάση το ημερολογιακό έτος 360 ημερών.φόρος επί των τόκων 15% Κλιμακωτό : Το τελικό επιτόκιο είναι συνάρτηση των αντίστοιχων επιτοκίων της κάθε κλίμακας. Κλιμακούμενο επιτόκιο: Το τελικό επιτόκιο εφαρμόζεται στο σύνολο του ποσού ανάλογα με την ανώτερη κλίμακα ποσού. Τοκοφόρος ημερομηνία (valeur) κατάθεσης ξένων τραπεζογραμματίων σε λ/σμό 4 εργάσιμες μέρες. 6. Η Ετήσια Πραγματική έχει υπολογισθεί λαμβάνοντας υπόψη την κεφαλαιοποίηση μετά τους φόρους. 7. Δεν υπάρχει ελάχιστο όριο πρώτης κατάθεσης (εκτός του GENIKI ABΓ όπου είναι 50 ). 8. Στους λογαριασμούς σε συνάλλαγμα το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο επανακαθορίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις συνθήκες τις αγοράς. Page 1

2 Β ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Κυμαινόμενο Σταθερό Βασικό Καταναλωτικής Πίστης (ΒΕΚ) 9,65% Ποσό δανείου Διάρκεια (μήνες) Β.1 GENIKI Σταθερό Καταναλωτικό (GENIKI Fix) 1,500-15, ,00% B.2 GENIKI Floating 1,500-15, ,00% B.3 Υπερανάληψη 14,50% Β.4 GENIKI Ειδικό Προνόμιο (ΟΛΚΕΣ 11) ,95% Β.5 GENIKI Ειδικό Προνόμιο (ΟΛΚΕΣ 12) ,95% Β.6 GENIKI Mεταφορά Υπολοίπων (ΟΛΚΕΣ) ,95% Δάνεια Αναχρηματοδότησης Υφιστάμενων πελατών Β.7 Δάνειο Αναχρηματοδότησης «ΒΑΝΙΛΑ» Β.8 Δάνειο Αναχρηματοδότησης «ΕΥΕΛΙΚΤΟ» 30%, 50% ή 70% της αρχικής δόσης για 12 ή 24 μήνες Β.9 Δάνειο Αναχρηματοδότησης «ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ» Β.10 Δάνειο Αναχρηματοδότησης «ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ» Β.11 Δάνειο Αναχρηματοδότησης «ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟ ΧΑΡΙΤΟΣ» Σύνολο Καταναλωτικών Οφειλών ,10% Euribor 3M + Spread 4% Όλα τα επιτόκια επιβαρύνονται με την εισφορά του Ν 128/75 0,6% Όσον αφορά το GENIKI Floating, το 14% είναι προνομιακό εφόσον ο πελάτης έιναι πάντα ενήμερος. Σε περίπτωση καθυστέρησης της μηνιαίας δόσης, το επιτόκιο αυτόματα μεταβάλεται σε 16%. Γ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Στεγαστικά Δάνεια Μέχρι ποσού 100, ,000 και άνω Επισκευαστικά δάνεια με πιστοποίηση προόδου εργασιών Σημειώσεις Παραπομπές Γ.1 Δάνειο κατοικίας Σταθερού επιτοκίου 3 ετών 7,50% 7,75% (α) (β) (γ) (δ) 5 ετών 7,90% 8,40% (α) (β) (γ) (δ) 10 ετών 8,00% 9,10% (α) (β) (γ) (δ) 15 ετών 8,50% 9,65% (α) (β) (γ) (δ) Βασικό Κυμαινόμενο με επιτόκιο αναφοράς το ΕΚΤ Βασικό Κυμαινόμενο με επιτόκιο αναφοράς το 3Μ Euribor Δάνεια Αναχρηματοδότησης Υφιστάμενων πελατών 6,90% 6,40% Γ.2 Δάνειο Αναχρηματοδότησης «ΣΠΙΤΙ ΒΑΝΙΛΑ» Γ.3 Δάνειο Αναχρηματοδότησης «ΣΠΙΤΙ ΕΥΕΛΙΚΤΟ» 30%, 50% ή 70% της αρχικής δόσης για 12 ή 24 μήνες (δυνατότητα επανάληψης 2ης για 12 επιπλέον μήνες) Κυμαινόμενο 480 μήνες Σύνολο οφειλών Euribor 3M + Spread 4% Γ.4 Δάνειο Αναχρηματοδότησης «ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ» Τα επιτόκια δανείων κατοικίας επιβαρύνονται με 0,12% εισφορά Ν. 128/75. Τα στεγαστικά δάνεια που αφορούν ακίνητα προς εκμετάλλευση ή επαγγελματική στέγη (α) επιβαρύνονται με 0,60% εισφορά Ν. 128/75 (β) Στην λήξη της περιόδου εφαρμογής του σταθερού επιτοκίου παρέχεται δυνατότητα επιλογής σταθερού επιτοκίου 3, 5, 10,15 ετών που θα ισχύει τότε, εφόσον το επιτρέπει η υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου. (γ) Επισκευαστικά δάνεια με πιστοποίηση προόδου εργασιών χορηγούνται μέχρι ποσού Για τα στεγαστικά δάνεια σταθερού επιτοκίου που αφορούν ακίνητα προς εκμετάλλευση και στεγαστικά δάνεια σταθερού επιτοκίου επαγγελματικής στέγης σε (δ) φυσικά πρόσωπα-ελεύθερους επαγγελματίες του Νόμου 2238/94, το επιτόκιο είναι προσαυξημένο κατά 1%. Ληξιπρόθεσμες οφειλές Καθυστερημένες οφειλές εκτοκίζονται με επιτόκιο υπερημερίας, που προσδιορίζεται με προσαύξηση του συμβατικού επιτοκίου κατά 2,5 εκατοστιαίες μονάδες και εφαρμόζεται από την ημερομηνία καθυστέρησης μέχρι την ημερομηνία εξόφλησης τους. Page 2

3 Δ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ : Mέση Ετήσια Πραγματική Δ.1 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ ΣΤΗ ΛΗΞΗ Ή ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (GENIKI INTEREST FIRST) Διάρκεια κατάθεσης μέχρι ένα έτος. Ελάχιστο ποσό κατάθεσης 000 (στη λήξη) ή (στην έναρξη). Bάσει Ημερησίου Δελτίου Τιμών Υπολογισμός τόκων στη λήξη ή στην έναρξη της προθεσμίας.φόρος 15% επί των τόκων. 3μηνη ή 6μηνη ή 12μηνη. Ελάχιστο ποσό κατάθεσης ή $ Δ.2 3μήνες σε $ 6μήνες σε $ 12μήνες σε $ Δ.3 REPOS Διάρκεια μέχρι 1 έτος και άνω Φόρος 15% επί των τόκων. Ε ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ MHNIAIOY EKTOKΙΣΜΟΥ 3μήνες σε 6μήνες σε 12μήνες σε ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ Υπολογισμός τόκων κάθε μήνα.φόρος 15% επί των τόκων. Mέση Ετήσια Mέσο Πραγματική ,70% 1,46% ,85% 1,59% ,05% 1,76% ,70% 1,46% ,85% 1,59% ,05% 1,76% ,60% 1,37% ,75% 1,50% ,90% 1,63% $ ,70% 1,46% $ ,60% 1,37% $ ,50% 1,28% Ε.1 GENIKI VISA Classic Ε.2 GENIKI VISA Neon 19,40% * 22,00% * Ε.3 GENIKI VISA GOLD Ε.4 GENIKI VISA Business Card 19,40%* 22,00% Ε.5 GENIKI MASTERCARD 19,40% 22,00%* Ε.6 Eπιτόκιο υπηρεσίας GENIKI Cash Back (ανά ανάληψη από κάρτες Visa) 19,40% ** ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Το επιτόκιο υπερημερίας είναι 2,5% πλέον του βασικού. Στη GENIKI VISA Business Card, το υπόλοιπο πρέπει να εξοφλείται πλήρως μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στον μηνιαίο λογαριασμό. * Πλέον εισφοράς 0,6% Ν.128/75. ** Το ποσό ανάληψης θα τοκίζεται με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο αγορών μόνο σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης Αγορές Ανάληψη Μετρητών Page 3

4 ΤΜΗΜΑ 2 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤ ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Βασικό Περιθώριο Επιτοκίου Σημειώσεις Παραπομπές ΣΤ.1 Χρηματοδοτήσεις για Κεφάλαια Κίνησης σε : (1), (2) 8,50% έως 8% GENIKI Κεφάλαια Κίνησης (Ανοιχτό ή Δάνειο Τακτής Λήξης) (3) (α) (β) ΣΤ.2 Χρηματοδοτήσεις Παγίων σε : Βασικό επιτόκιο κυμαινόμενο Βασικό επιτόκιο σταθερό 1 έτους " 3 έτους " 5 έτους " 7 έτους " 10 έτους " 15 ετών " 20 ετών (1) (β) 8,50% (2),(3) 6,45% 6,00% έως 8% (γ) για 1 έως 20 έτη Παρατηρήσεις: Τα επιτόκια χορηγήσεων προς επιχειρήσεις επιβαρύνονται με την αναλογούσα Εισφορά του Ν. 128/75. ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ επιτόκιο 7,00%. 3. Παρέχεται η δυνατότητα χρήσης επιτοκίου Διατραπεζικής Αγοράς, ΕΚΤ, EURIBOR διάρκειας 1 μηνός (καθημερινά μεταβαλλόμενο), 3 μηνών και 6 μηνών. Παραπομπές: (α) Εκτοκισμός και λογιστικοποίηση των τόκων γίνεται ανά τρίμηνο (31/3, 30/6, 30/9 και 31/12) με βάση το ημερολογιακό έτος 360 ημερών. (β) Δυνατότητα αποπληρωμής δανείου με μηνιαίες, τριμηνιαίες, εξαμηνιαίες χρεολυτικές, τοκοχρεολυτικές δόσεις Εάν επιλεγεί τοκοχρεολυτική δόση η εκτοκιστική περίοδος ταυτίζεται με την περίοδο καταβολής της δόσης. (γ) Ισχύουν και για τα κεφάλαια κίνησης τακτής λήξης Ληξιπρόθεσμες οφειλές Καθυστερημένες οφειλές εκτοκίζονται με επιτόκιο υπερημερίας, που προσδιορίζεται με προσαύξηση του συμβατικού επιτοκίου κατά 2,5 εκατοστιαίες μονάδες και εφαρμόζεται από την ημερομηνία καθυστέρησης μέχρι την ημερομηνία εξόφλησης των. H FACTORING Βασικό Η Βασικό Χορηγήσεων ΒΕΧ 8,50% H Προνομιακό Χορηγήσεων ΠΕΧ 7,00% H3. Euribor 1M Κυμαινόμενο Η4. Προνομιακό Χορηγήσεων MVD (ΠΕΧ MVD)* 5,00% Παρατηρήσεις: * Aποκλειστικά για το προϊόν Προεξόφληση Τιμολογίων MVD Χωρίς Αναγωγή Page 4

5 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΚΟΦΟΡΟΥ ΗΜ/ΝΙΑΣ (VALEUR) ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Εντός πεδίου εφαρμογής Ν.3862/2010 (σε Νομίσματα Ε.Ο.Χ ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης) D αυθημερόν Εκτος πεδίου εφαρμογής Ν.3862/2010 (σε Λοιπά Νομίσματα) D+2 εργάσιμες ημέρες Εντός/Εκτός πεδίου εφαρμογής Ν.3862/2010, σε περίπτωση πληρωμής σε άλλο νόμισμα ή/και εφόσον ο Λογαριασμός Πληρωμών τηρείται σε άλλο νόμισμα έως D+4 (από το χρονικό εργάσιμες ημέρες σημείο λήψης της εντολής) ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Εντός πεδίου εφαρμογής Ν.3862/2010 (σε ΕΥΡΩ εντός Ε.Ο.Χ.) D+1 εργάσιμη ημέρα Εκτός πεδίου εφαρμογής Ν.3862/2010 (σε ΕΥΡΩ εκτός Ε.Ο.Χ. & σε Ξ.Ν.) D+2 εργάσιμες ημέρες Εντός/Εκτός πεδίου εφαρμογής Ν.3862/2010, σε περίπτωση πληρωμής σε άλλο νόμισμα ή/και εφόσον ο Λογαριασμός Πληρωμών τηρείται σε άλλο νόμισμα έως D+4 (από το χρονικό εργάσιμες ημέρες σημείο λήψης της εντολής) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Για τα εξερχόμενα εμβάσματα όπου D η ημερομηνία λήψης της εντολής του πελάτη για εκτέλεση του εν λόγω εμβάσματος. Για τα εισερχόμενα εμβάσματα όπου D η ημερομηνία valeur που αναγράφεται στο μήνυμα (ημερομηνία πίστωσης του λογαριασμού της Τράπεζας μας) Οι χώρες Εφαρμογής του Νόμου 3862/2010 είναι οι χώρες του Ε.Ο.Χ. : Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία (και Γαλλική Γουιάνα, Γουαδελούπη, Μαρτινίκα, Ρεουνιόν), Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο (και Γιβραλτάρ), Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Τα νομίσματα για τα οποία έχει εφαρμογή ο Νόμος 3862/2010 είναι το ευρώ, τα νομίσματα των 11 κρατών μελών της Ε.Ε. που δεν έχουν υιοθετήσει το Ευρώ και τα νομίσματα των 3 χωρών (Ισλανδία, Λιχτενσταίν και Νορβηγία). Αναλυτικά: Χώρες Νομίσματα Βουλγαρία BGN Βουλγαρικό λεβ Δανία DKK Κορώνα Δανίας Ηνωμένο Βασίλειο (& GBP Λίρα στερλίνα Νορβηγία ΝΟΚ Κορώνα Νορβηγίας Ουγγαρία HUF Φόριντ Ουγγαρίας Πολωνία PLN Ζλότυ Πολωνίας Ρουμανία RON νέο Λέϋ Ρουμανίας Σουηδία SEK Σουηδική Κορώνα Τσεχία CZK Κορώνα Τσεχίας Εσθονία ΕΕΚ Κορώνα Εσθονίας Ισλανδία ΙSK Κορώνα Ισλανδίας Λετονία LVL Λατ Λετονίας Λιθουανία LTL Λίτας Λιθουανίας Λιχτενστάιν CHF Φράγκο Ελβετίας 5. Των παραπάνω οδηγιών εξαιρούνται περιπτώσεις όπου υπάρχουν ειδικές συμφωνίες με τους πελάτες της Τράπεζας. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΚΟΦΟΡΟΥ ΗΜ/ΝΙΑΣ (VALEUR) κατάθεσης μετρητών & προϊόντων επιταγής ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ κατάθεση σε άτοκο λ/σμό : αυθημερόν κατάθεση σε έντοκο λ/σμό : αυθημερόν ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ GENIKI Bank (ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ) κατάθεση σε άτοκο λ/σμό : αυθημερόν κατάθεση σε έντοκο λ/σμό : επόμενη εργάσιμη μετά την ημ/νία κατάθεσης ΑΛΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ έκδοσης κατ/των τραπεζών εσωτερικού ίδιας πόλης : 1 εργάσιμη ημέρα μετά την ημ/νία κατάθεσης άλλης πόλης : 1 εργάσιμη ημέρα μετά την ημ/νία κατάθεσης έκδοσης κατ/των τραπεζών εξωτερικού χωρών ζώνης Ευρώ : 10 εργάσιμες ημέρες μετά την ημ/νία κατάθεσης χωρών εκτός ζώνης Eυρώ : 12 εργάσιμες ημέρες μετά την ημ/νία κατάθεσης ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ που σύρονται σε κατ/τα τραπεζών εσωτερικού ίδιας πόλης ή άλλης πόλης : 3 εργάσιμες ημέρες μετά την ημ/νία κατάθεσης εκτός Δ.Η.Σ.Σ.Ε, εφόσον δεν λειτουργεί γραφείο συμψηφισμού : 5 εργάσιμες ημέρες μετά την ημ/νία κατάθεσης που σύρονται σε κατ/τα τραπεζών εξωτερικού χωρών ζώνης Eυρώ : 10 εργάσιμες ημέρες μετά την ημ/νία κατάθεσης χωρών εκτός ζώνης Eυρώ : 12 εργάσιμες ημέρες μετά την ημ/νία κατάθεσης ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ GENIKI Bank (ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ) κατάθεση σε άτοκο ή έντοκο λ/σμό 2 εργάσιμες ημέρες μετά την ημ/νία κατάθεσης ΑΛΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ έκδοσης κατ/των τραπεζών εξωτερικού: 12 εργάσιμες ημέρες μετά την ημ/νία κατάθεσης έκδοσης κατ/των τραπεζών εσωτερικού: κατ/τα περιοχής Αθηνών -Πειραιά: 5 εργάσιμες ημέρες μετά την ημ/νία κατάθεσης κατ/τα λοιπών περιοχών: 8 εργάσιμες ημέρες μετά την ημ/νία κατάθεσης ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ που σύρονται σε κατ/τα τραπεζών εξωτερικού: Παραλαμβάνονται μόνο σαν αξίες προς είσπραξη. που σύρονται σε κατ/τα τραπεζών εσωτερικού: κατ/τα περιοχής Αθηνών -Πειραιά: 5 εργάσιμες ημέρες μετά την ημ/νία κατάθεσης κατ/τα λοιπών περιοχών: 8 εργάσιμες ημέρες μετά την ημ/νία κατάθεσης ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Δεν εισπράττονται έξοδα για επιταγές το προιόν των οποίων πιστώνεται σε λογαριασμούς με τις παραπάνω valeur. Αγορές επιταγών που σύρονται σε καταστήματα τραπεζών εξωτερικού μόνο από πελάτες γνωστούς στο κατάστημα. Page 5

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 14.06.2011)

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 14.06.2011) Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Κίνηση Κεφαλαίων Κίνηση Κεφαλαίων ( συνέχεια) 1. Εντολές προς Κατάστημά μας μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 18.01.2010)

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 18.01.2010) Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Κίνηση Κεφαλαίων Κίνηση Κεφαλαίων ( συνέχεια) 1. Εντολές προς Κατάστημά μας μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. ΙΔΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-13 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 27.9.2007)

ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 27.9.2007) ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 27.9.27) ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. Έκδοση εντολών μέσω δικτύου ALPHANET για καταβολή μετρητών 1 2.1 ΑΠΛΗ ΕΝΤΟΛΗ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ (1), () Μέσω Καταστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα ιευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση. Το

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα έγκρισης για δάνειο μακροπρόθεσμης διάρκειας (συμψηφιζόμενα με τα προβλεπόμενα έξοδα αξιολόγησης, υπό την

Έξοδα έγκρισης για δάνειο μακροπρόθεσμης διάρκειας (συμψηφιζόμενα με τα προβλεπόμενα έξοδα αξιολόγησης, υπό την Σελίδα 1 από 2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΠΔΤΕ 2501/31-10-02) Οι αναγραφόμενοι όροι υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα έγκρισης για δάνειο μακροπρόθεσμης διάρκειας (συμψηφιζόμενα με τα προβλεπόμενα έξοδα αξιολόγησης, υπό την

Έξοδα έγκρισης για δάνειο μακροπρόθεσμης διάρκειας (συμψηφιζόμενα με τα προβλεπόμενα έξοδα αξιολόγησης, υπό την Σελίδα 1 από 2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΠΔΤΕ 2501/31-10-02) Οι αναγραφόμενοι όροι υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Τελευταία Ενημέρωση:26.8.2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. ΙΔΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-13

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ιευκρίνιση: Η υπηρεσία Alpha Prime Personal Banking της Τραπέζης μετονομάζεται σε Alpha Bank Gold Personal Banking. Η τιμολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 08.09.2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 08.09.2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 08.09.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία 1. 27.03.2002 76. 16.07.2007

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 2. Προμήθειες, Ελάχιστο 2. ΕΞΟΔΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Σελίδα 1 από 2. Προμήθειες, Ελάχιστο 2. ΕΞΟΔΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Σελίδα 1 από 2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΠΔΤΕ 2501/31-10-02) Οι αναγραφόμενοι όροι υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Τιμολόγιο Δανείων

Επιτόκια και Τιμολόγιο Δανείων > Καταναλωτικά Δάνεια > Οικολογικές Λύσεις > Στεγαστικά Δάνεια Επαγγελματίες & ΜΜΕ > Χρηματοδοτήσεις Κεφαλαίου Κίνησης > Χρηματοδοτήσεις Παγίων Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού > Λοιπές Χρηματοδοτήσεις Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.02.2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.02.2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.02.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία 1. 27.03.2002 71. 11.06.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Λευκωσία, Οκτώβριος 2013 Α. ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ & Ξ/Ν Α.1. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ Μέσω SEPA 1, SWIFT σε Ευρώ, μέχρι 50χιλ από λογαριασμό Ευρώ ή μετρητά Ευρώ όπου εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ / ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ Καταθέσεις / Αναλήψεις Ιδιωτών Ανάληψη από ταμείο σε Ευρώ Ανάληψη από ταμείο ξένων τραπεζογραμματίων (εξ ιδίου λογ/σμού σε 0,30%, ελάχιστο: 15 συνάλλαγμα ή Ευρώ ή έναντι μετρητών)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 21.09.2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 21.09.2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 21.09.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία 1. 27.03.2002 76. 16.07.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.11.2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.11.2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.11.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία 1. 27.03.2002 76. 16.07.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 15.10.2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 15.10.2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 15.10.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία 1. 27.03.2002 76. 16.07.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΥΡΩ 1. ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ Με εξασφάλιση προσωπικές εγγυήσεις 3 με ελάχιστη χρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Μισθοδοτικός Plus. 3. Δικαιούχοι: Φυσικά πρόσωπα, μισθωτοί ή συνταξιούχοι, Φορέων του Δημοσίου Τομέα και Επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα.

Μισθοδοτικός Plus. 3. Δικαιούχοι: Φυσικά πρόσωπα, μισθωτοί ή συνταξιούχοι, Φορέων του Δημοσίου Τομέα και Επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα. Ημερομηνία: Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ Αγορά / Κατασκευή / Επισκευή Κατοικίας Αγορά / Κατασκευή / Επισκευή Επαγγελματικής Στέγης Αγορά Οικοπέδου Αποπληρωμή άλλου στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356

Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356 ΠΡΟΣ: ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΗΓΟΥ Α.Τ.Α. Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356 Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας αποστείλουμε την προσφορά μας για το πρόγραμμα «ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ προνόμιο» της Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λογαριασμών ταμιευτηρίου 02. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασμό τρεχούμενο ή όψεως - 10 φύλλων 20-25 φύλλων 50 03. Λογαριασμοί όψεως ακίνητοι

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΤΟΚΙΑ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ A. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΠΟ ΟΣΗ* 1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 1-3.000,00 1,00% 0,9146% 3.001,00-15.000,00 1,75% 1,6032% 15.001,00-30.000,00 2,00%

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (Σε ισχύ από 11/08/2014) ΤΡΑΠΕZIKH IΔΙΩΤΩΝ Σημείωση: To τιμολόγιο βρίσκεται σε ισχύ από την παραπάνω ημερομηνία και αναθεωρείται περιοδικά Page 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α TMHMA

Διαβάστε περισσότερα

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση.

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση. (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα