Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης"

Transcript

1 Τελική Έκθεση Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Έργο Μέτρηση της Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα: Κατάρτιση Συστήµατος εικτών και Προτάσεις Ένταξής τους στο Εθνικό Σύστηµα Μέτρησης της Ανταγωνιστικότητας (ΕΣΜΑ) Αθήνα Σεπτέµβριος 2004

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η Ερευνητική Οµάδα 4 1. Εισαγωγή 5 2. Το Παγκόσµιο Παρατηρητήριο για την Επιχειρηµατικότητα (GEM) Ορισµός της επιχειρηµατικότητας κατά GEM 6 3. Η µεθοδολογία της έρευνας 8 4. Οι Ιδιαιτερότητες της Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα 9 5. Επιχειρηµατικότητα και Ανταγωνιστικότητα Προτεινόµενοι είκτες Επιχειρηµατικότητας - Αναλυτική παρουσίαση Ποσοστό δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων (%) 18 Σηµαντικότητα του δείκτη 18 Συγκριτική αξιολόγηση της θέσης της χώρας σε σχέση µε τις ανταγωνίστριες χώρες και το µέσο όρο της Ε.Ε Καθαρή µεταβολή του αριθµού των επιχειρήσεων (%) 20 Σηµαντικότητα του δείκτη 20 Συγκριτική αξιολόγηση της θέσης της χώρας σε σχέση µε τις ανταγωνίστριες χώρες και το µέσο όρο της Ε.Ε Κινητικότητα των επιχειρήσεων (%) 22 Σηµαντικότητα του δείκτη 22 Συγκριτική αξιολόγηση της θέσης της χώρας σε σχέση µε τις ανταγωνίστριες χώρες και το µέσο όρο της Ε. Ε είκτης Συνολικής Επιχειρηµατικής ραστηριότητας 23 Σηµαντικότητα του δείκτη 23 Συγκριτική αξιολόγηση της θέσης της χώρας σε σχέση µε τις ανταγωνίστριες χώρες και το µέσο όρο των χωρών GEM είκτης Συνολικής Επιχειρηµατικότητας Ανάγκης (%) 25 Σηµαντικότητα του δείκτη 25 Συγκριτική αξιολόγηση της θέσης της χώρας σε σχέση µε τις ανταγωνίστριες χώρες και το µέσο όρο των χωρών GEM είκτης Συνολικής Επιχειρηµατικής ραστηριότητας Ευκαιρίας (%) 27 Σηµαντικότητα του δείκτη 27 Συγκριτική αξιολόγηση της θέσης της χώρας σε σχέση µε τις ανταγωνίστριες χώρες και το µέσο όρο των χωρών GEM είκτης Επιχειρηµατικής ραστηριότητας Υψηλών υνατοτήτων (%) _28 Σηµαντικότητα του δείκτη 28 Συγκριτική αξιολόγηση της θέσης της χώρας σε σχέση µε τις ανταγωνίστριες χώρες και το µέσο όρο των χωρών GEM είκτης Συνολικής Επιχειρηµατικότητας ανά φύλο (%) 30 Σηµαντικότητα του δείκτη 30 Συγκριτική αξιολόγηση της θέσης της χώρας σε σχέση µε τις ανταγωνίστριες χώρες και το µέσο όρο των χωρών GEM. 31 2

3 6.9. είκτης Συνολικής Επιχειρηµατικής ραστηριότητας σε συνδυασµό µε την επέκταση της αγοράς (%) 33 Σηµαντικότητα του δείκτη 33 Συγκριτική αξιολόγηση της θέσης της χώρας σε σχέση µε τις ανταγωνίστριες χώρες και το µέσο όρο των χωρών GEM είκτης Επιχειρηµατικής ραστηριότητας σε συνδυασµό µε την δηµιουργία απασχόλησης (%) 34 Σηµαντικότητα του δείκτη 34 Συγκριτική αξιολόγηση της θέσης της χώρας σε σχέση µε τις ανταγωνίστριες χώρες και το µέσο όρο των χωρών GEM είκτες Επιχειρηµατικής ραστηριότητας κατά τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας (%) 36 Σηµαντικότητα του δείκτη 36 Συγκριτική αξιολόγηση της θέσης της χώρας σε σχέση µε τις ανταγωνίστριες χώρες και το µέσο όρο των χωρών GEM είκτης Εταιρικής Επιχειρηµατικής ραστηριότητας (%) 37 Σηµαντικότητα του δείκτη 37 Συγκριτική αξιολόγηση της θέσης της χώρας σε σχέση µε τις ανταγωνίστριες χώρες και το µέσο όρο των χωρών GEM Το Επιχειρηµατικό Περιβάλλον στην Ελλάδα σύµφωνα µε τις γνώµες των ειδικών Το επιχειρηµατικό περιβάλλον στη χώρα µας 39 Πίνακας 7.1: Η Γνώµη των Ειδικών για το Επιχειρηµατικό Περιβάλλον στην Ελλάδα (µέσος όρος στη κλίµακα Likert) Η Ελλάδα σε σχέση µε την υπόλοιπη Ευρώπη Οι εγγενείς παράγοντες που χαρακτηρίζουν το ελληνικό περιβάλλον της επιχειρηµατικότητας 50 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 54 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 55 Α. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 55 Β. ΕΙΚΤΕΣ 57 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 60 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 60 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 75 ΕΙ ΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΕΙ ΙΚΩΝ 75 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 80 ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 80 3

4 Η Ερευνητική Οµάδα Η εθνική ερευνητική οµάδα που έχει δηµιουργηθεί για τη διεξαγωγή της µελέτης είναι η ακόλουθη: Υπεύθυνοι έργου: Σταύρος Ιωαννίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήµιο Τάκης Πολίτης, Επιστηµονικός ιευθυντής ΙΟΒΕ Ερευνητές: Ηλίας Μαντζουνέας, ΙΟΒΕ Εµµανουήλ Κρανίδης, ΙΟΒΕ Βασίλης Κοντοζαµάνης, ΙΟΒΕ Ιωάννης Καλαϊτζάκης, ΙΟΒΕ Άγγελος Τσακανίκας, ΙΟΒΕ Βοηθός Ερευνών: Ειρήνη Στάγγελ, ΙΟΒΕ Γραµµατεία: Λιάνα Μπακάλµπαση, ΙΟΒΕ 4

5 1. Εισαγωγή Όλοι οι διεθνείς οργανισµοί αναγνωρίζουν σήµερα ότι η επιχειρηµατικότητα µιας χώρας αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες που καθορίζουν την οικονοµική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση και την κοινωνική της ευηµερία. Η ανάλυση όµως του επιπέδου της επιχειρηµατικότητας είναι ένα αρκετά δύσκολο ζήτηµα για δύο κυρίως λόγους: Καταρχάς υπάρχουν πολλά επιµέρους χαρακτηριστικά που συνθέτουν εννοιολογικά την επιχειρηµατικότητα, µε αποτέλεσµα η µελέτη του φαινοµένου να πρέπει να βασιστεί στη συλλογή, στην επεξεργασία και στην ανάλυση ενός µεγάλου αριθµού όχι µόνο ποσοτικών, αλλά και ποιοτικών δεικτών. Επιπλέον υπάρχουν σηµαντικότατες εθνικές διαφοροποιήσεις, κάτι που καθιστά δόκιµη και αξιόπιστη τη µελέτη της επιχειρηµατικότητας µόνον εφόσον ο αναλυτής είναι σε θέση να συγκρίνει τις διαφορές των δεικτών ανάµεσα σε χώρες. Στο πλαίσιο αυτό και σε συνδυασµό µε τις ανάγκες του παρόντος έργου, η ερευνητική µας προσπάθεια εστιάζει σε δύο κατευθύνσεις. Πρώτον, επισηµαίνουµε εκείνους τους δείκτες επιχειρηµατικότητας οι οποίοι αφορούν στη συνεισφορά του επιπέδου της επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην ανταγωνιστικότητα µιας χώρας και οι οποίοι, ως εκ τούτου, θα µπορούσαν να ενταχθούν σε ένα Εθνικό Σύστηµα Μέτρησης της Ανταγωνιστικότητας. εύτερον, επισηµαίνουµε δείκτες οι οποίοι µετρώνται συστηµατικά και σε ετήσια βάση σε ένα µεγάλο αριθµό χωρών και εποµένως εξασφαλίζεται η συγκρισιµότητα των αντίστοιχων µεταβλητών τις οποίες αποτυπώνουν. Αυτοί οι δείκτες προέρχονται από τις ετήσιες έρευνες του Παγκόσµιου Παρατηρητηρίου για την Επιχειρηµατικότητα (Global Entrepreneurship Monitor GEM), στο οποίο η Ελλάδα πήρε µέρος µέσω του ΙΟΒΕ - για πρώτη φορά το 2003, ενώ συµµετέχει και το Στις δύο επόµενες ενότητες δίνονται ορισµένα επιπλέον στοιχεία για τη µεθοδολογία της έρευνας της επιχειρηµατικότητας στο GEM. 5

6 2. Το Παγκόσµιο Παρατηρητήριο για την Επιχειρηµατικότητα (GEM) Το Global Entrepreneurship Monitor (GEM) αποτελεί το µοναδικό ερευνητικό πρόγραµµα παγκοσµίως, που µελετά την επιχειρηµατικότητα σε διαχρονική βάση και συγκριτικά για συγκεκριµένες χώρες και περιοχές του πλανήτη. Ο κεντρικός στόχος του προγράµµατος είναι να διερευνήσει τέσσερα κεντρικά ερωτήµατα: Πώς µπορεί να µετρηθεί το επίπεδο επιχειρηµατικότητας σε µια χώρα και, κυρίως, πώς µπορούν να εξηγηθούν οι διαφορές ανάµεσα στις χώρες; Υπάρχει σχέση ανάµεσα στις διαφορές στο επίπεδο της επιχειρηµατικότητας κάθε χώρας και στους αντίστοιχους ρυθµούς ανάπτυξης; Ποια εθνικά χαρακτηριστικά εξηγούν τις διαφορές στην επιχειρηµατικότητα; Τι µπορούν να κάνουν οι κυβερνήσεις για να ενισχύσουν το επίπεδο της επιχειρηµατικότητας σε µια χώρα; 2.1 Ορισµός της επιχειρηµατικότητας κατά GEM Η ερευνητική οµάδα του GEM για να προσδιορίσει αναλυτικά την έννοια της επιχειρηµατικότητας υιοθετεί έναν συγκεκριµένο ορισµό, ο οποίος κρίνεται σκόπιµο να χρησιµοποιηθεί και στο πλαίσιο του παρόντος έργου, µιας και αποτελεί µία διεθνώς αποδεκτή προσέγγιση του ζητήµατος. Έτσι η επιχειρηµατικότητα ορίζεται ως: Κάθε προσπάθεια για δηµιουργία νέας επιχείρησης ή νέας δραστηριότητας, όπως το ελεύθερο επάγγελµα, η δηµιουργία ενός νέου επιχειρηµατικού οργανισµού ή η επέκταση ήδη υπάρχουσας επιχείρησης, που γίνεται από έναν ιδιώτη, από οµάδες ιδιωτών ή από επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν 6

7 Σε επίπεδο µεθοδολογικής προσέγγισης, η έρευνα εστιάζει σε δύο συγκεκριµένους τύπους επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Ο πρώτος αφορά στη δηµιουργία ή και χρηµατοδότηση µιας νέας δραστηριότητας και αναφέρεται ως ο βασικός τύπος επιχειρηµατικότητας. Ο δεύτερος τύπος είναι η εταιρική επιχειρηµατικότητα, και εισάγεται για πρώτη φορά στο ερευνητικό πρόγραµµα GEM το Σε αντίθεση µε τον πρώτο τύπο, η εταιρική επιχειρηµατικότητα δεν αφορά επιχειρηµατικές προσπάθειες που βρίσκονται στην εκκίνηση, αλλά την επιχειρηµατική δραστηριότητα «καθιερωµένων» επιχειρήσεων, που ήδη λειτουργούν. Σύµφωνα λοιπόν µε τον βασικό τύπο επιχειρηµατικότητας, ο αντίστοιχος «επιχειρηµατίας» είναι ένα άτοµο που ανήκει σε κάποια ή και στις δύο- από τις εξής κατηγορίες: α. «Επίδοξος» (nascent) επιχειρηµατίας, που ορίζεται ως το άτοµο που κατά το τελευταίο έτος βρισκόταν στη διαδικασία έναρξης µιας νέας δραστηριότητας / επιχείρησης, και το οποίο δεν έχει πληρώσει µισθούς ή δεν έχει αποκοµίσει κέρδη από αυτή τη δραστηριότητα κατά τους τελευταίους τρεις µήνες. β. Ένα άτοµο που είναι είτε ιδιοκτήτης, είτε διευθυντής, ή χρηµατοδότης µιας νέας επιχείρησης/δραστηριότητας, η οποία δεν έχει πληρώσει µισθούς ή δεν έχει αποκοµίσει κέρδη για διάστηµα µεγαλύτερο των 42 µηνών. Οι αντίστοιχες επιχειρηµατικές προσπάθειες που εµπίπτουν σε εγχειρήµατα των παραπάνω επίδοξων επιχειρηµατιών, θεωρούνται είτε ότι βρίσκονται στη φάση της δηµιουργίας (start-ups) για την περίπτωση (α), είτε καταγράφονται ως «νέες επιχειρήσεις» (new firms), για την περίπτωση (β). Όσον αφορά στην εταιρική επιχειρηµατικότητα, µία καθιερωµένη επιχείρηση θεωρείται ως «επιχειρηµατική» αν κατά τη στιγµή της έρευνας βρισκόταν στη διαδικασία της εισαγωγής στην αγορά, ή είχε πρόσφατα εισαγάγει, ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία, έχει εκδηλώσει δηλαδή καινοτοµική συµπεριφορά. 7

8 Άλλωστε, σύµφωνα και µε τους σχετικούς ορισµούς που ισχύουν διεθνώς (OSLO manual), ως καινοτοµία δεν θεωρείται µόνο ένα εντελώς νέο προϊόν / υπηρεσία για την παγκόσµια αγορά, αλλά κάθε προϊόν / υπηρεσία που είναι «νέο» για τη συγκεκριµένη επιχείρηση. Η οµάδα του GEM επισηµαίνει πάντως και τη σηµασία ενός τρίτου τύπου επιχειρηµατικότητας: της επιχειρηµατικότητας των µεγάλων επιχειρήσεων (corporate entrepreneurship). Στην έννοια αυτή περιλαµβάνονται δραστηριότητες όπως η παραγωγή καινοτοµίας µέσω της διεξαγωγής Έρευνας και Ανάπτυξης, συγχωνεύσεις / εξαγορές, στρατηγικές συµµαχίες, καθώς και άλλες στρατηγικές κινήσεις που υιοθετούνται από τις µεγάλες επιχειρήσεις. Ωστόσο και παρά την ιδιαίτερη σηµασία αυτού του τύπου επιχειρηµατικής δραστηριότητας, ούτε το GEM, ούτε κανένα άλλο σχετικό ερευνητικό έργο πρόγραµµα δεν έχει κατορθώσει µέχρι σήµερα να επεξεργαστεί ένα σύστηµα δεικτών, µέσω των οποίων αυτή η δραστηριότητα θα µπορούσε να µετρηθεί στο σύνολό της. Συνέπεια αυτού είναι αυτή η επιχειρηµατική δραστηριότητα να µην περιλαµβάνεται στο πλαίσιο ανάλυσης του παρόντος έργου. 3. Η µεθοδολογία της έρευνας Η έρευνα διεξάγεται από µία εθνική οµάδα σε κάθε χώρα (31 χώρες το 2003) σε συνεργασία µε τους κεντρικούς συντονιστές του προγράµµατος στο London Business School και το Babson College της Βοστώνης. Βασίζεται σε ένα κοινό για όλες τις οµάδες µεθοδολογικό υπόδειγµα που ορίζει τόσο τις ποσοτικές όσο και ποιοτικές µεταβλητές, οι οποίες θεωρείται ότι επηρεάζουν το επίπεδο της επιχειρηµατικότητας σε µια χώρα και για τις οποίες κάθε εθνική οµάδα πρέπει να συγκεντρώσει και να επεξεργαστεί τα αντίστοιχα δεδοµένα. Τα δεδοµένα συγκεντρώνονται από τρεις πηγές: Έρευνα πεδίου (τηλεφωνικές συνεντεύξεις) σε τουλάχιστον άτοµα ηλικίας µεταξύ 18 και 64 ετών, ανά χώρα. 8

9 36 ωριαίες συνεντεύξεις και συµπλήρωση ερωτηµατολογίου από άτοµα που ειδικεύονται σε ζητήµατα που σχετίζονται µε διάφορες πλευρές του προβλήµατος της επιχειρηµατικότητας. Η εθνική ερευνητική οµάδα πρέπει να συγκεντρώσει στοιχεία για µια σειρά µακροοικονοµικών κυρίως δεικτών για την αντίστοιχη οικονοµία. Όσον αφορά στην τελευταία οµάδα δεικτών, αυτοί περιλαµβάνονται ήδη στο Εθνικό Σύστηµα Μέτρησης της Ανταγωνιστικότητας (ΕΣΜΑ), που έχει καταρτισθεί από το Εθνικό Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας. Ως εκ τούτου, στην παρούσα έκθεση επικεντρώνουµε την προσοχή µας περισσότερο στους ποσοτικούς δείκτες που προκύπτουν από την έρευνα πεδίου που πραγµατοποιείται στο σύνολο του πληθυσµού, αλλά και τα ποιοτικά στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στους ειδικούς. Στο Παράρτηµα Ι παρατίθεται το σύνολο των δεικτών που προέκυψαν από την έρευνα στον πληθυσµό, καθώς και η αναλυτική περιγραφή τους, ενώ γίνεται συσχέτιση µε τις αντίστοιχες ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου (Παράρτηµα ΙΙ). 4. Οι Ιδιαιτερότητες της Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα Οι ποσοτικοί δείκτες που προκύπτουν από την έρευνα του πληθυσµού καλύπτουν όπως αναφέρθηκε παραπάνω - τη µία πλευρά της ανάλυσης του ζητήµατος της επιχειρηµατικότητας, προσφέροντας συγκριτικά στοιχεία για όλες τις χώρες που έλαβαν µέρος στην έρευνα του GEM το Η αναλυτική συνεισφορά µε ποιοτικά στοιχεία σχετικά µε τις ιδιαιτερότητες της επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, προκύπτει από την προσέγγιση µέσω συνεντεύξεων µε τους ειδικούς σε θέµατα επιχειρηµατικότητας (ειδικοί για τη συνέχεια) που πραγµατοποίησε η ερευνητική οµάδα του GEM. Στο Παράρτηµα ΙΙΙ παρατίθεται το ερωτηµατολόγιο που συµπληρώθηκε κατά τη συνέντευξη µε τους ειδικούς. 9

10 Οι ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου αφορούν 14 συνιστώσες που θεωρείται ότι συνθέτουν την έννοια της επιχειρηµατικότητας (κατά GEM) και οι οποίες παρατίθενται αναλυτικά στο Παράρτηµα IV. Οι ειδικοί που συµµετείχαν στην έρευνα κλήθηκαν έτσι να αξιολογήσουν την επίδοση της χώρας σε κάθε µια από αυτές. Σύµφωνα µε τις αυστηρές προδιαγραφές του GEM, οι 14 από τους ειδικούς που συµµετείχαν στην έρευνα είναι επιχειρηµατίες, ενώ οι υπόλοιποι ασχολούνται επαγγελµατικά µε ζητήµατα που συνδέονται µε την επιχειρηµατικότητα. Η συµµετοχή των ειδικών στο έργο προσφέρει δύο οµάδες δεδοµένων. Η πρώτη αποδίδει την αξιολόγηση των ειδικών πάνω σε συγκεκριµένες µεταβλητές που καθορίζουν την κάθε συνιστώσα της επιχειρηµατικότητας. Η αξιολόγηση αυτή ποσοτικοποιείται µέσω της χρήσης της γενικά παραδεκτής και ευρέως χρησιµοποιούµενης πενταβάθµιας κλίµακας Likert. Η δεύτερη οµάδα δεδοµένων περικλείει τις απαντήσεις των ειδικών σε τρία συγκεκριµένα ερωτήµατα. Πιο συγκεκριµένα οι ειδικοί καλούνται να εντοπίσουν σε ανοικτή ερώτηση - τους παράγοντες που, κατά τη γνώµη τους, είτε α) εµποδίζουν, είτε β) ευνοούν την επιχειρηµατική δραστηριότητα στη χώρα τους και γ) τι προτείνουν οι ίδιοι για την ενθάρρυνση της επιχειρηµατικότητας. Οι απαντήσεις τους στη συνέχεια ταξινοµούνται στις 14 συνιστώσες του αναλυτικού πλαισίου που περιγράφει την έννοια της επιχειρηµατικότητας. Οι εκτιµήσεις αυτές µας δίνουν τη δυνατότητα να έχουµε πληροφόρηση σχετικά µε τα βασικά προβλήµατα και πλεονεκτήµατα της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα, καθώς και προτάσεις που µπορούν να βοηθήσουν στην ενίσχυσή της. 5. Επιχειρηµατικότητα και Ανταγωνιστικότητα Το σύστηµα µέτρησης επιχειρηµατικότητας κατά GEM περιλαµβάνει έναν µεγάλο αριθµό δεικτών (Παράρτηµα Ι). Με δεδοµένο ότι στόχος της 10

11 παρούσας έκθεσης είναι και η ένταξη των ερευνητικών αποτελεσµάτων στο υπό διαµόρφωση Εθνικό Σύστηµα Μέτρησης της Ανταγωνιστικότητας, προκύπτει ανάγκη να τεκµηριωθεί ποιοι από το σύνολο των µεταβλητών και δεικτών του GEM είναι οι καταλληλότεροι για ένταξη στο ΕΣΜΑ. Οι δείκτες που προτείνονται στη συνέχεια προκύπτουν από τη λογική του Εννοιολογικού Μοντέλου του GEM, που συνδέει την επιχειρηµατικότητα µε την οικονοµική ανάπτυξη. Βέβαια, εδώ επικεντρώνουµε την προσοχή µας σε δείκτες της επιχειρηµατικότητας, η µεταβολή των οποίων επιδρά στην εθνική οικονοµική ανάπτυξη µέσω της επίδρασής της στην ανταγωνιστικότητα. Το Εννοιολογικό Μοντέλο παρουσιάζεται στο σχήµα που ακολουθεί (Σχήµα 5.1). Στη συνέχεια, µετά από µια συνοπτική επεξήγηση του µοντέλου, παρουσιάζονται οι δείκτες που προτείνει το ΙΟΒΕ για ένταξη στο ΕΣΜΑ και τεκµηριώνεται η σηµασία τους για τη µέτρηση της ανταγωνιστικότητας, υιοθετώντας µεθοδολογικά το εννοιολογικό µοντέλο του GEM. Ολόκληρη η οικονοµική δραστηριότητα µιας χώρας εξελίσσεται µέσα σε ένα συγκεκριµένο κοινωνικό, πολιτισµικό και πολιτικό πλαίσιο, το οποίο έχοντας διαµορφωθεί ιστορικά µπορεί να θεωρηθεί δεδοµένο σε βραχυπρόθεσµη βάση. Με τη σειρά του, υποτίθεται ότι το πλαίσιο αυτό επιδρά σε δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη είναι το Γενικό Εθνικό Πλαίσιο λειτουργίας της οικονοµίας και περιλαµβάνει µια σειρά παραγόντων που ορίζουν µεσοπρόθεσµα τις συντεταγµένες µέσα στις οποίες λαµβάνει χώρα το οικονοµικό γίγνεσθαι. Πρόκειται για παράγοντες όπως το πόσο «ανοιχτή» είναι η οικονοµία, το ρόλο του κράτους, το τεχνολογικό επίπεδο, την ευελιξία των αγορών εργασίας, κλπ. Η δεύτερη κατεύθυνση είναι οι ιαστάσεις του Επιχειρηµατικού Περιβάλλοντος. Εδώ περιλαµβάνεται µια σειρά παραγόντων όπως η χρηµατοδοτική υποστήριξη, τα κυβερνητικά προγράµµατα ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας, το επίπεδο παιδείας και κατάρτισης, κλπ., οι οποίοι 11

12 επηρεάζουν την ικανότητα της χώρας να «γεννά» νέα επιχειρηµατικά εγχειρήµατα. Είναι βέβαια φανερό ότι η σύγκριση των Εθνικών Πλαισίων πολλών χωρών, µε βάση τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά που το καθορίζουν αποκαλύπτει και τη σχετική ανταγωνιστική της θέση, είναι δηλαδή ένα µέτρο της Ανταγωνιστικότητας. Το Γενικό Εθνικό Πλαίσιο της οικονοµίας θέτει τους όρους της λειτουργίας τόσο των µεγάλων καθιερωµένων επιχειρήσεων, όσο και των ΜΜΕ που ήδη δραστηριοποιούνται στη χώρα. Από την άλλη πλευρά, οι ιαστάσεις του Επιχειρηµατικού Περιβάλλοντος επηρεάζουν τόσο τις Επιχειρηµατικές Ευκαιρίες που εµφανίζονται στο πλαίσιο της συγκεκριµένης εθνικής οικονοµίας, όσο και τις Επιχειρηµατικές υνατότητες δηλαδή τις επιχειρηµατικές ικανότητες και τα κίνητρα- του ανθρώπινου δυναµικού της χώρας να αντιλαµβάνεται και να δρα για να εκµεταλλευτεί αυτές τις ευκαιρίες. Με τη σειρά τους, οι Επιχειρηµατικές Ευκαιρίες και οι υνατότητες επηρεάζουν την εµφάνιση νέων επιχειρηµατικών εγχειρηµάτων, τη δηµιουργία δηλαδή νέων επιχειρήσεων. Πρόκειται για τον βασικό τύπο της επιχειρηµατικότητας κατά GEM, όπως τον περιγράψαµε παραπάνω. Το βέλος 1 στο Σχήµα 1 αναφέρεται λοιπόν στην επίδραση του βασικού τύπου επιχειρηµατικότητας στην Εθνική Οικονοµική Ανάπτυξη. 12

13 Σχήµα 5.1: Το εννοιολογικό µοντέλο GEM Γενικό Εθνικό Πλαίσιο Βαθµός ανοιχτής οικονοµίας Έκταση και ρόλος του κράτους Αποτελεσµατικότητα χρηµατοπιστωτικών αγορών Επίπεδο τεχνολογικής ανάπτυξης Υλικές υποδοµές Ικανότητες διοίκησης Ευελιξία αγορών εργασίας Επίπεδο ανάπτυξης πολιτικών θεσµών Μεγάλες Καθιερωµένες Επιχειρήσεις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις Κοινωνικό Πολιτισµικό Πολιτικό Πλαίσιο ιαστάσεις Επιχειρηµατικού Εθνική Οικονοµική Ανάπτυξη Περιβάλλοντος Χρηµατοδοτική Υποστήριξη Κυβερνητικές Πολιτικές Κυβερνητικά Προγράµµατα Παιδεία και Κατάρτιση Μεταφορά Έρευνας και Τεχνολογίας Εµπορική και Νοµική Υποδοµή Πόσο «ανοιχτή» είναι η Αγορά /Εµπόδια Εισόδου Πρόσβαση σε Υλικές Υποδοµές Πολιτισµικά και Κοινωνικά Πρότυπα Επιχειρηµατικές Ευκαιρίες Επιχειρηµατική υνατότητα Ικανότητες Κίνητρα 1 ηµιουργία Νέων Επιχειρήσεων

14 Στην Εθνική Οικονοµική Ανάπτυξη επιδρά βεβαίως επίσης τόσο η δραστηριότητα των µεγάλων καθιερωµένων στην αγορά επιχειρήσεων, όσο και των ΜΜΕ. Στο βαθµό που είναι επιχειρηµατική αναφερόµαστε εδώ στον δεύτερο τύπο της επιχειρηµατικότητας που περιγράψαµε µε τον όρο «εταιρική» επιχειρηµατικότητα- η δραστηριότητα αυτή έχει θετική επίδραση στην Εθνική Οικονοµική Ανάπτυξη. Η θετική επίπτωση της εταιρικής επιχειρηµατικότητας περιγράφεται στο Σχήµα 1 από τα δύο βέλη που φέρουν τον αριθµό 2. Όπως ήδη αναφέραµε, υπάρχει ένας τρίτος τύπος επιχειρηµατικότητας, η επιχειρηµατικότητα των µεγάλων επιχειρήσεων (corporate entrepreneurship) µέσω του οποίου η δραστηριότητα των µεγάλων καθιερωµένων επιχειρήσεων επιδρά στην Εθνική Οικονοµική Ανάπτυξη. Η επίδραση αυτή περιγράφεται στο Σχήµα 5.1 από το βέλος που φέρει τον αριθµό 3 (µαζί µε το 2). Ωστόσο, όπως ήδη αναφέραµε, πρόκειται για ένα τύπο επιχειρηµατικής δραστηριότητας που δεν έχει καταστεί δυνατό, τουλάχιστον προς το παρόν, να διερευνηθεί µε κάποιο σύνολο γενικά αποδεκτών δεικτών. Με βάση τη λογική του εννοιολογικού µοντέλου του GEM, που παρουσιάσαµε συνοπτικά ανωτέρω, µια πρώτη επίδραση της επιχειρηµατικότητας στην ανταγωνιστικότητα ακολουθεί τη διαδροµή (1) στο Σχήµα. Έτσι, το ΙΟΒΕ στα τέλη του 2003 πρότεινε στην Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων του Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης τους καταλληλότερους δείκτες οι οποίοι και συµπεριελήφθησαν ήδη στην Ετήσια Έκθεση για την Ανταγωνιστικότητα 2003 (Ιανουάριος, 2004) του Υπουργείου Ανάπτυξης. Συγκεκριµένα, στον Άξονα «Βελτίωση της Παραγωγικότητας» και στην κατηγορία Επιχειρηµατικότητα του ΕΣΜΑ συµεπριελήφθησαν οι ακόλουθοι δείκτες: Το ποσοστό δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων σε σχέση µε τον υφιστάµενο αριθµό επιχειρήσεων. Η καθαρή αύξηση του αριθµού των επιχειρήσεων (%) που προκύπτει από την διαφορά του ποσοστού εισόδου (δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων) και του ποσοστού εξόδου (αποχώρηση ή/και διακοπή λειτουργίας) επιχειρήσεων. Η κινητικότητα των επιχειρήσεων που προκύπτει ως άθροισµα του ποσοστού δηµιουργία και αποχώρησης επιχειρήσεων.

15 Οι δύο πρώτοι από τους ανωτέρω δείκτες αφορούν την επίδραση της επιχειρηµατικότητας στην ανταγωνιστικότητα µέσω της επίπτωσής της στην ύπαρξης επιχειρηµατικών ευκαιριών. Είναι φανερό ότι η αύξηση των επιχειρηµατικών ευκαιριών αφενός αντανακλά τη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της χώρας, ενώ, ταυτόχρονα, βελτιώνει αυτή τη θέση ακόµα περισσότερο, αφού οδηγεί σε νέα βιώσιµα επιχειρηµατικά εγχειρήµατα. Αυτό είναι ακριβώς το νόηµα των δύο πρώτων δεικτών. Από την άλλη, ο τρίτος δείκτης που προτείνεται σχετίζεται και µε την πλευρά της «προσφοράς» επιχειρηµατικών υπηρεσιών, µε την έννοια ότι αντανακλά και τις ικανότητες του πληθυσµού µιας χώρας για την άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας, µε άλλα λόγια, αφορά τις ικανότητες της δηµιουργίας επιχειρηµατικών εγχειρηµάτων ικανών να εκµεταλλευτούν τις επιχειρηµατικές ευκαιρίες και άρα να είναι ανταγωνιστικά. Στο 1 ο Παράρτηµα της Ετήσιας Έκθεσης για την Ανταγωνιστικότητα το 2003, το οποίο συνέταξε το ΙΟΒΕ, παρουσιάζονται, µεταξύ άλλων τα πρώτα, την συγκεκριµένη χρονική στιγµή, αποτελέσµατα του GEM (Ενότητα 4) µε παρουσίαση και ανάλυση προτεινοµένου συνόλου δεικτών µέτρησης της επιχειρηµατικότητας που προκύπτουν από το GEM (Έρευνα Πληθυσµού Ενηλίκων). Συγκεκριµένα, οι δείκτες που προτάθηκαν και αναλύθηκαν ήταν οι εξής: Ο είκτης Συνολικής Επιχειρηµατικής ραστηριότητας (ΤΕΑ). Ο δείκτης αυτός µετρά τον Αριθµό ατόµων (18-64 ετών) ανά 100, τα οποία συµµετέχουν σε αναπτυσσόµενη επιχείρηση ή νέα επιχείρηση ή και στις δύο προαναφερθείσες µορφές επιχείρησης (εάν ένα άτοµο συµµετέχει και στις δύο µορφές υπολογίζεται ως ένας/µια ενεργός επιχειρηµατίας). Ο είκτης Συνολικής Επιχειρηµατικότητας Ανάγκης (ΤΕΑNEC). Ο συγκεκριµένος δείκτης εκτιµά τον αριθµό ατόµων (18-64 ετών) ανά 100, τα οποία συµµετέχουν σε αναπτυσσόµενη επιχείρηση ή νέα επιχείρηση ή και στις δύο προαναφερθείσες µορφές επιχείρησης (εάν ένα άτοµο συµµετέχει και στις δύο µορφές υπολογίζεται ως ένας / µια ενεργός επιχειρηµατίας), αναφέροντας ως επιχειρηµατικό κίνητρο την ανάγκη απασχόλησης. 15

16 Ο είκτης Επιχειρηµατική ραστηριότητας Υψηλών υνατοτήτων (ΤΕΑ High Potential). O δείκτης αυτός είναι ένα σύνθετος δείκτης ό οποίος επιχειρεί να µετρήσει τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες οι οποίες ικανοποιούν κάποιες προϋποθέσεις και συγκεκριµένα (α) δηµιουργούν νέες αγορές, (β) έχουν δυνατότητες εξαγωγών (εξαγωγικός προσανατολισµός) και (γ) δηµιουργούν νέα απασχόληση. Ο είκτης Συνολικής Επιχειρηµατικότητας ανά φύλο (ΤΕΑMAL και ΤΕΑFEM). Με αυτόν τον δείκτη επιχειρείται η αποτύπωση του προφίλ του επιχειρηµατία και εκτιµάται ως ο αριθµός ανδρών/γυναικών (18-64 ετών) ανά 100, τα οποία συµµετέχουν σε αναπτυσσόµενη επιχείρηση ή νέα επιχείρηση ή και στις δύο προαναφερθείσες µορφές επιχείρησης (αν ένα άτοµο συµµετέχει και στις δύο µορφές υπολογίζεται ως ένας/µια ενεργός επιχειρηµατίας). Ο πρώτος από τους ανωτέρω δείκτες δίνει µία αίσθηση σχετικά µε την σηµασία της επιχειρηµατικής δραστηριότητας στο επίπεδο του πληθυσµού. Όπως τεκµηριώνεται από όλες τις ετήσιες εκθέσεις του GEM τα τελευταία πέντε χρόνια, όσο υψηλότερος είναι ο δείκτης αυτός, τόσο σηµαντικότερη είναι η επίδραση της επιχειρηµατικότητας στο επίπεδο της ανταγωνιστικότητας µιας χώρας. Για τους ίδιους λόγους έχει µεγάλη σηµασία ο τελευταίος από τους ανωτέρω δείκτες, που αναφέρεται στη σχετική συµµετοχή ανδρών και γυναικών στην επιχειρηµατική δραστηριότητα. Όσο µεγαλύτερη είναι η συµµετοχή των γυναικών στην επιχειρηµατικότητα, τόσο αυξάνονται οι δυνατότητες επιτυχούς εκµετάλλευσης των επιχειρηµατικών ευκαιριών. Ωστόσο, είναι φανερό ότι η επίπτωση της επιχειρηµατικότητας στο επίπεδο ανταγωνιστικότητας µιας χώρας θα είναι σηµαντικότερη όσο υψηλότερη είναι η αξία που παράγει µια συγκεκριµένη επιχειρηµατική δραστηριότητα. Ο δεύτερος και ο τρίτος δείκτης που προτάθηκαν ανωτέρω αναφέρονται ακριβώς σε αυτό το ποιοτικό στοιχείο της επιχειρηµατικότητας. Ο δείκτης επιχειρηµατικότητας ανάγκης µας δίνει το ποσοστό των επιχειρηµατικά δραστήριων ατόµων οι οποίοι ασκούν αυτή τη δραστηριότητα απλά και µόνο επειδή δεν έχουν άλλη δυνατότητα βιοπορισµού. 16

17 Τέλος, ο δείκτης επιχειρηµατικότητας υψηλών δυνατοτήτων µας δίνει ένα µέτρο της πραγµατικής επίδρασης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην οικονοµική αποτελεσµατικότητα σε µια χώρα, µε βάση τα κριτήρια της επέκτασης των αγορών, του εξαγωγικού προσανατολισµού και της δηµιουργίας νέας απασχόλησης. 6. Προτεινόµενοι είκτες Επιχειρηµατικότητας - Αναλυτική παρουσίαση Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται αναλυτικά οι προτεινόµενοι δείκτες επιχειρηµατικότητας, οι οποίοι δύναται να ενταχθούν ή έχουν ήδη ενταχθεί στο Εθνικό Σύστηµα Μέτρησης Ανταγωνιστικότητας (ΕΣΜΑ). Η παρουσίαση κάθε προτεινόµενου δείκτη αποτελείται από τα ακόλουθα τµήµατα: Επεξήγηση της σηµαντικότητας του δείκτη. Συγκριτική αξιολόγηση της θέσης της χώρας σε σχέση µε τις ανταγωνίστριες χώρες και κατά περίπτωση µε το µέσο όρο της Ε. Ε ή των χωρών οι οποίες συµµετείχαν στο ερευνητικό πρόγραµµα GEM. Παράθεση αντίστοιχων διαγραµµάτων για κάθε δείκτη. Με τη µορφή αυτή αιτιολογείται αναλυτικά η επιλογή κάθε επιµέρους δείκτη. Ο σχολιασµός σχετικά µε τη θέση της χώρας παρέχει µια ενδεικτική εικόνα για το επίπεδο και την ποιότητα της επιχειρηµατικότητας στην χώρα, αλλά και τον βαθµό συµβολής της στην εθνική ανταγωνιστικότητα. 17

18 6.1. Ποσοστό δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων (%) Σηµαντι κότητα του δείκτη Ο συγκεκριµένος δείκτης προκύπτει ως το ποσοστό των νέων επιχειρήσεων προς το σύνολο των υφιστάµενων επιχειρήσεων της χώρας. Το ποσοστό δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων εκφράζει την ένταση της επιχειρηµατικότητας σε µια χώρα και κατά κανόνα αντανακλά τις προσδοκίες σχετικά µε νέες παραγωγικές διαδικασίες και ανταγωνιστικούς κλάδους, την εσωτερική πολιτική ανταγωνισµού και βεβαίως τις διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονοµία συνολικά, αλλά και στον επιχειρηµατικό τοµέα, σε εθνικό και κλαδικό επίπεδο. Ιδανικά, η δηµιουργία νέων επιχειρήσεων δύναται να οδηγήσει στην ενίσχυση του ανταγωνισµού, στην ανάπτυξη της καινοτοµίας προϊόντων και διεργασιών, και σε δεύτερο επίπεδο στη βελτίωση των καταναλωτικών τιµών, στην ενίσχυση της ποιότητας των προϊόντων, στη δηµιουργία απασχόλησης και στην περιφερειακή σύγκλιση σε εθνικό επίπεδο. Σηµαντικό βέβαια, είναι εκτός από το αριθµητικό επίπεδο του πληθυσµού των νέων επιχειρήσεων, να διερευνηθεί η ποιότητα αυτών, η οποία µπορεί να εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Ενδεικτικά µπορεί να αναφερθούν οι ακόλουθοι: Τα κίνητρα δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων. Είναι ιδιαίτερα σηµαντική η ερµηνευτική διάκριση µεταξύ επιχειρηµατικότητας ανάγκης και επιχειρηµατικότητας ευκαιρίας. Στην πρώτη περίπτωση, οι νέες επιχειρηµατικές προσπάθειες αφορούν κατά κανόνα σε µορφές αυταπασχόλησης µε χαµηλό δυναµικό ανάπτυξης και ενδεχοµένως µε αρνητική προοπτική επιβίωσης, αλλά και περιορισµένης θετικής επίδρασης στην εθνική ανταγωνιστικότητα. Αντίθετα, οι επιχειρηµατικές προσπάθειες οι οποίες βασίζονται στην αναγνώριση και εκµετάλλευση µιας ευκαιρίας σε συγκεκριµένη αγορά, έχουν πολύ µεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης και πιο σηµαντικής επίδρασης στην εθνική ανταγωνιστικότητα. H κλαδική κατανοµή των νέων επιχειρηµατικών κινήσεων. Έχει διαπιστωθεί, ότι χαρακτηριστικός παράγοντας καθορισµού των επιχειρηµατικών επιλογών των ατόµων είναι η προϋπάρχουσα εργασιακή εµπειρία και γνώση. Το φαινόµενο χαρακτηρίζεται ως «κλαδική αδράνεια» και 18

19 συνδέεται µε την τάση των ατόµων να δηµιουργούν νέες επιχειρήσεις στον κλάδο προηγούµενης απασχόλησης τους. Θεωρείται δηλαδή ότι τα άτοµα µπορούν ευκολότερα να διακρίνουν µια επιχειρηµατική ευκαιρία στον κλάδο απασχόλησης τους και κεφαλαιοποιώντας την προηγούµενη εµπειρία τους, να προσπαθήσουν να την εκµεταλλευτούν. Ο ελλοχεύων κίνδυνος της τάσης αυτής είναι όµως ότι µπορεί σε συνδυασµό µε άλλους παράγοντες- να οδηγήσει στη δηµιουργία επιχειρηµατικότητας σε κλάδους φθίνουσας παραγωγικότητας και άρα όχι βέλτιστων επιχειρηµατικών αποδόσεων, ενώ παράλληλα ενισχύονται οι πιθανότητες αποτυχίας των νέων επιχειρήσεων. Το µέγεθος των νέων επιχειρήσεων. Οι µικρές επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν µεγαλύτερη πίεση επιβίωσης στα πρώτα χρόνια λειτουργίας τους, αν και σίγουρα διαθέτουν προοπτικές ευνοϊκότερων ρυθµών οικονοµικής µεγέθυνσης. Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν κατά κανόνα το µεγαλύτερο ποσοστό του συνόλου των επιχειρήσεων µιας χώρας. Η διαχρονική σταθερότητα της τάσης αυτής δεν εξηγεί σαφώς την ποιότητα του επιχειρηµατικού δυναµικού µιας χώρας, αφού πρέπει να ληφθεί υπ όψιν η δραστηριότητα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων σε κάθε χρονική στιγµή. Συγκριτική αξιολόγηση της θέσης της χώρας σε σχέση µε τις ανταγωνίστριες χώρες και το µέσο όρο της Ε. Ε. Σύµφωνα µε στοιχεία του 1999, η Ελλάδα παρουσιάζει ποσοστό δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων της τάξης του 11% και καταλαµβάνει υψηλή θέση σε σύγκριση µε τις περισσότερες χώρες της ΕΕ, (υπολείπεται µόνο από την Ουγγαρία και την Ιρλανδία). Παράλληλα το ποσοστό δηµιουργίας επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι σηµαντικά υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο (µ.ο). Βέβαια, ο συγκεκριµένος δείκτης δεν συνδέεται µε την αντίστοιχη ποιότητα των νέων επιχειρήσεων, συνεπώς η υψηλότερη τιµή δεν σηµαίνει αντίστοιχα επιτυχηµένη εθνική πολιτική ή περισσότερο ανταγωνιστικό εθνικό οικονοµικό περιβάλλον. Το γεγονός αυτό ερµηνεύει άλλωστε και τη χαµηλή τιµή του δείκτη σε χώρες µε επιχειρηµατική παράδοση, όπως π.χ. η Ιταλία και η Φιλανδία. 19

20 ιάγραµµα 6.1: Νέες επιχειρήσεις ως ποσοστό του συνόλου των υφιστάµενων επιχειρήσεων (έτος 1999) Πηγή : Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (2003), Benchmarking Enterprise Policy: Results from the 2003 Scoreboard, Κείµενο εργασίας, SEC 1278, Νοέµβριος Καθαρή µεταβολή του αριθµού των επιχειρήσεων (%) Σηµαντι κότητα του δείκτη Η καθαρή µεταβολή του πληθυσµού των επιχειρήσεων (ως ποσοστό), υπολογίζεται ως η διαφορά του ποσοστού εισόδου (δηµιουργία νέων επιχειρήσεων) και του ποσοστού εξόδου (αποχώρηση, διακοπή λειτουργίας ενεργών επιχειρήσεων). Η θετική τιµή του δείκτη αυτού υποδηλώνει ότι το σύνολο των νέων επιχειρήσεων είναι ποσοστιαία µεγαλύτερο από το σύνολο των αποχωρούντων επιχειρήσεων. Μια τέτοια εξέλιξη αντικατοπτρίζει κατά αρχήν ένα ευνοϊκό οικονοµικό περιβάλλον. Ωστόσο, για την ασφαλή ερµηνεία του δείκτη, είναι απαραίτητη µία ενδελεχής ανάλυση σχετικά µε την επίδραση της καθαρής αύξησης του πληθυσµού των επιχειρήσεων στο ισοζύγιο της απασχόλησης, το µέγεθος των χρησιµοποιούµενων κεφαλαίων, τη χρήση τεχνολογίας, καθώς και την αντίστοιχη κλαδική κατανοµή των δύο οµάδων επιχειρήσεων. 20

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Σταύρος Ιωαννίδης Στελίνα Χατζηχρήστου 26 Ιανουαρίου 2012 Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13 Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας; Σταύρος Ιωαννίδης Ιωάννης Γιωτόπουλος Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2011-2012 H εξέλιξη των δεικτών της επιχειρηματικότητας στη διάρκεια της κρίσης Σταύρος Ιωαννίδης Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΡΤΑΣ

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΡΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΡΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιχειρηµατικότητα στα πρόθυρα της κρίσης: η έρευνα GEM

Η Επιχειρηµατικότητα στα πρόθυρα της κρίσης: η έρευνα GEM ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Επιχειρη στα πρόθυρα της κρίσης: η έρευνα GEM 2008 2009 Η φετινή έκθεση της επιχειρης του Παρατηρητηρίου Επιχειρης του ΙΟΒΕ δηµοσιεύεται σε µια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία. Η χρηµατοπιστωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2014-15 Η Δυναμική του Επιχειρηματικού Συστήματος στην Ελλάδα της Κρίσης Σταύρος Ιωαννίδης Ευθυμία Κόρρα Ιωάννης Γιωτόπουλος 18 Φεβρουαρίου 16 Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΟΒΕ Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2006-2007 Επισκόπηση από τη σκοπιά της ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας Σταύρος Ιωαννίδης 1 Νοέµβριος 2007 1 Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Στο 3,7% η ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας το Στα ίδια περίπου επίπεδα η προβλεπόµενη άνοδος το 2006

Στο 3,7% η ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας το Στα ίδια περίπου επίπεδα η προβλεπόµενη άνοδος το 2006 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονοµία 3/05 Τριιµηνιιαίία Έκθεση Αρ.. Τεύχους 44,, Φεβρουάριος 2006 ΕΠΙΙΣΚΟΠΗΣΗ Στο 3,7% η ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας το 2005 Σύµφωνα µε τα

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2014-15 Η Δυναμική του Επιχειρηματικού Συστήματος στην Ελλάδα της Κρίσης Τα ευρήματα για την Γυναικεία και Νεανική Επιχειρηματικότητα και η τάση τους τα τελευταία χρόνια: Νίκος Βέττας

Διαβάστε περισσότερα

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 1 H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 2 «Επιχειρηµατικότητα... είναι η διαδικασία δηµιουργίας κάτι καινούργιου που έχει αξία (για την αγορά, την

Διαβάστε περισσότερα

Τα αναλυτικά αποτελέσματα από την Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας του IMD

Τα αναλυτικά αποτελέσματα από την Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας του IMD Η Ελλάδα, για το 2015, κατέγραψε σημαντική υποχώρηση στη διεθνή κατάταξη ανταγωνιστικότητας και πλέον βρίσκεται στην 56 η θέση μεταξύ 61 χωρών, από την 50 η θέση την οποία είχε καταλάβει κατά το προηγούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές

Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές Νικόλαος Μυλωνίδης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιούνιος 2012 1 Επιχειρηματικό κλίμα στην Ελλάδα και στην

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΑΛΕΞΗ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΑΛΕΞΗ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2007 Σύνολο Εργοδότες Πηγή: ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού δυναμικού Εργαζόμενοι για δικό τους λογαριασμό Μισθωτοί (με μισθό ή ημερομίσθιο) Συμβοηθούντα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Θέμα: Εύθραυστη η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη ανταγωνιστικότητας του IMD Από τη μελέτη της κατάταξης της χώρας μας στην Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Ημερίδα TEE "Η Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ο ρόλος των Ελλήνων Μηχανικών" Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα : Κρίσιμη καμπή για την αναπτυξιακή δυναμική. του Επιχειρηματικού Συστήματος. Χαιρετισμός κου Τάκη Αθανασόπουλου,

Επιχειρηματικότητα : Κρίσιμη καμπή για την αναπτυξιακή δυναμική. του Επιχειρηματικού Συστήματος. Χαιρετισμός κου Τάκη Αθανασόπουλου, Επιχειρηματικότητα 2015-16: Κρίσιμη καμπή για την αναπτυξιακή δυναμική του Επιχειρηματικού Συστήματος Χαιρετισμός κου Τάκη Αθανασόπουλου, Προέδρου Δ.Σ. ΙΟΒΕ & Προέδρου Δ.Σ. ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Κυρίες και Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Έρευνα Μαρτίου Απριλίου 2017 Μάιος 2017 Βάσει των εκτιμήσεων των επιχειρήσεων, οι επενδυτικές τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ: «Τοπική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» 2006-2007

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ: «Τοπική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» 2006-2007 Τοπική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα 3 η Ετήσια Έκθεση ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2006 2007 Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς 1 2 Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματ ικότ η τ α ς Συντελεστές της Έκδοσης Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Manpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα

Manpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Manpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα 3 215 Ελλάδα Προοπτικές Απασχόλησης Η Έρευνα της Manpower για τις Προοπτικές Απασχόλησης στην Ελλάδα κατά το Γ Τρίµηνο του 215 πραγµατοποιήθηκε µέσω

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών. Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 18 Μάρτιος 2004 ελτίο Ανταγωνιστικότητας Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου, 7 42 Αθήνα, Tηλ.: 20 92 200-0, Fax: 20 92 33 977, www.iobe.gr Tsami Karatassou, 7 42 Athens, Greece, Tel.: +30 20-92 200-0, Fax: +3020-9233

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους Δελτίο τύπου Ημερομηνία: 10 Δεκεμβρίου 2015 Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 2106874711 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Σελίδες: 5 Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Follow/retweet: @pwc_press Ο Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα. Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ

Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα. Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ Ορισμός επιχειρηματικότητας κάθε προσπάθεια για δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Η ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

στις επενδύσεις των επιχειρήσεων. Από την άλλη πλευρά, η τελική εκτίµηση για τη µεταβολή της επενδυτικής δαπάνης το περασµένο έτος είναι σηµαντικά ηπι

στις επενδύσεις των επιχειρήσεων. Από την άλλη πλευρά, η τελική εκτίµηση για τη µεταβολή της επενδυτικής δαπάνης το περασµένο έτος είναι σηµαντικά ηπι Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2011-12

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2011-12 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2011-12 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Σταύρος

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Διεθνών Τάσεων

Έρευνα Διεθνών Τάσεων Έρευνα Διεθνών Τάσεων στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Trends in International Mathematics and Science Study Ξεκίνησε το 1995. Διεξάγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 4 Αθήνα, Tηλ.: 10 9 11 00-10, Fax: 10 9 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117 4 Athens, Greece, Tel.: +30 10-911 00-10, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Thessaloniki Summit 2017

Thessaloniki Summit 2017 Thessaloniki Summit 2017 Αυτοσκοπός, ένα Επιχειρηματικό Περιβάλλον που Συμπλέει με την Δυναμική της Παγκοσμιοποίησης Τάκης Αθανασόπουλος Πρόεδρος, ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Θεσσαλονίκη, 5 Οκτωβρίου, 2017 Οι Χώρες της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ. Ιουστινιανού 3, 41222, Λάρισα Τηλ:2410-626945 e-mail: info@entre.gr web site: www.entre.gr ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΜΑΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2 Επιχειρηματικότητα: έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Σταύρος Ιωαννίδης. Άγγελος Τσακανίκας

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Σταύρος Ιωαννίδης. Άγγελος Τσακανίκας Κύριο Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Σταύρος Ιωαννίδης Άγγελος Τσακανίκας Νοέµβριος 2007 Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών ISBN 978-960-7536-38-9

Διαβάστε περισσότερα

υπόδησης (-42,5%), την Κλωστοϋφαντουργία (-47,9%) και τα Τρόφιµα Ποτά Καπνός (-40,9%). Πτωτικά, αν και σε µικρότερη έκταση σε σχέση µε τους υπόλοιπους

υπόδησης (-42,5%), την Κλωστοϋφαντουργία (-47,9%) και τα Τρόφιµα Ποτά Καπνός (-40,9%). Πτωτικά, αν και σε µικρότερη έκταση σε σχέση µε τους υπόλοιπους Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματικότητα θεωρείται ελκυστική, ωστόσο ο κίνδυνος της αποτυχίας παραμένει

Η επιχειρηματικότητα θεωρείται ελκυστική, ωστόσο ο κίνδυνος της αποτυχίας παραμένει Randstad Hellas Λεωφ. Μεσογείων 2 & Σινώπης Πύργος Αθηνών, Κτίριο Α' 11527 Αθήνα www.randstad.gr Δελτίο Τύπου Ημερομηνία 29.3.2017 Περισσότερες πληροφορίες: Άννα Σύκαλου Telephone +30 210 6770523 asykalou@randstad.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα,

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα, Xαιρετισµός Υπουργού Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού κ. Αντώνη Μιχαηλίδη στην εκδήλωση που διοργανώνεται από την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως και το Cyprus College µε τη στήριξη των Price Waterhouse

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2013-14:

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2013-14: ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2013* 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Διαβάστε περισσότερα

«Η αγορά Εργασίας σε Κρίση»

«Η αγορά Εργασίας σε Κρίση» «Η αγορά Εργασίας σε Κρίση» Θέμα: «Εξελίξεις και προοπτικές στην Ανταγωνιστικότητα» Παναγιώτης Πετράκης Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ 9 Ιουλίου 2012 1 Περιεχόμενα Διάλεξης 1. Η εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2010* 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Διαβάστε περισσότερα

Μία Έρευνα της Manpower Q2 2013. Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα

Μία Έρευνα της Manpower Q2 2013. Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Μία Έρευνα της Manpower Q Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q/ Περιεχόµενα Οι Προοπτικές Απασχόλησης στην Ελλάδα Συγκρίσεις ανά Γεωγραφική Περιοχή Συγκρίσεις ανά Τοµέα Οικονοµικής ραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2011* 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Διαβάστε περισσότερα

Μα τι είναι ποια αυτή. Επιχειρηµατικότητα; Η έννοια της Επιχειρηµατικότητας - Εισαγωγή. Επιχειρηµ ατικότητα & Περιβάλλον

Μα τι είναι ποια αυτή. Επιχειρηµατικότητα; Η έννοια της Επιχειρηµατικότητας - Εισαγωγή. Επιχειρηµ ατικότητα & Περιβάλλον Μα τι είναι ποια αυτή η Επιχειρηµατικότητα; Η έννοια της Επιχειρηµατικότητας - Εισαγωγή Η έννοια της επιχειρηµατικότητας είναι πολυδιάστατη και µπορεί να εµφανίζεται σε διάφορα πλαίσια (οικονοµικά ή µη)

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) για τις Οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016 Αίθουσα 305Β Νίκης 5-7, Αθήνα

Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) για τις Οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016 Αίθουσα 305Β Νίκης 5-7, Αθήνα Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) για τις Οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016 Αίθουσα 305Β Νίκης 5-7, Αθήνα Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) για τις Οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2012* 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης»

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ν. ΑΝΑΛΥΤΗΣ 27/3/2003 Κατά την έναρξη του 21 ου αιώνα, από τις κυριότερες προκλήσεις που απασχολούν την Ευρώπη και φυσικά και τη

Διαβάστε περισσότερα

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Συμβολή στην οικονομία, εξελίξεις και προκλήσεις

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Συμβολή στην οικονομία, εξελίξεις και προκλήσεις Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα Συμβολή στην οικονομία, εξελίξεις και προκλήσεις Στόχος της έρευνας Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα (βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2014** 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Διαβάστε περισσότερα

Q Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα. Μία Έρευνα της Manpower

Q Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα. Μία Έρευνα της Manpower Q4 2013 Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Μία Έρευνα της Manpower Q4/13 Περιεχόµενα Οι Προοπτικές Απασχόλησης στην Ελλάδα 2 Συγκρίσεις ανά Γεωγραφική Περιοχή Συγκρίσεις ανά Τοµέα Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. 11 Ts. Karatassou 11, Athens, Greece

FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. 11 Ts. Karatassou 11, Athens, Greece Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ:/Tel.: +30 210 92 11 200-10, Fax: +30 210 92 33 977 11 Ts. Karatassou 11, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ ΠΟΥ ΥΠΟΚΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ Τονίζει την ατοµικότητα και όχι την οµοιοµορφία

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις εξάρτησης και συνεργασίας

Σχέσεις εξάρτησης και συνεργασίας ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Σχέσεις εξάρτησης και συνεργασίας Ιωσήφ Χασσίδ Καθηγητή Πανεπιστηµίου Πειραιώς Με πολλούς τρόπους και σε διάφορες ευκαιρίες, έχει επαρκώς τεκµηριωθεί το γεγονός ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Θεοδόσιος Παλάσκας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Μαρία Τσάμπρα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας Χρυσόστομος Στοφόρος, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Θεοδόσιος Παλάσκας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Μαρία Τσάμπρα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας Χρυσόστομος Στοφόρος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Θεοδόσιος Παλάσκας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Μαρία Τσάμπρα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας Χρυσόστομος Στοφόρος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Οικονομική κρίση και πολιτικές ανάπτυξης και συνοχής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q Μία Έρευνα της Manpower

Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q Μία Έρευνα της Manpower Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q3 2013 Μία Έρευνα της Manpower Q3/13 Περιεχόµενα Οι Προοπτικές Απασχόλησης στην Ελλάδα Συγκρίσεις ανά Γεωγραφική Περιοχή Συγκρίσεις ανά Τοµέα Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

PMI. Ο κορυφαίος οικονομικός δείκτης στον κόσμο

PMI. Ο κορυφαίος οικονομικός δείκτης στον κόσμο PMI Ο κορυφαίος οικονομικός δείκτης στον κόσμο Ο Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών Purchasing Managers Index (PMI ) βασίζεται σε μηνιαίες έρευνες που πραγματοποιούνται σε επιλεγμένες εταιρείες οι οποίες αντιπροσωπεύουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2013-14:

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2013-14: ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Στο -6% διαμορφώνεται ο Δείκτης των Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης

Στο -6% διαμορφώνεται ο Δείκτης των Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης ManpowerGroup Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών 115 27 Αθήνα T: 210 32.24.301 F: 210 32.48.644 www.manpowergroup.gr Media Contact: Μεταξία Κλάδη 210 322 43 01 6956 200 217 mkladis@manpowergroup.gr Έρευνα Προοπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

απάνες για την παιδεία

απάνες για την παιδεία Εκπαίδευση απάνες για την παιδεία Χώρα απάνη ανά µαθητή πρωτ. εκπ. (2004 ισοδύναµα δολάρια) απάνη ανά σπουδαστή δευτ. εκπ. (2004 ισοδύναµα δολάρια) Ελλάδα $4.595 $5.593 Η.Π.Α. $8.805 $22.476 Ην. Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; Οικονοµική είναι η µελέτη του τρόπου µε τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να κατανείµουν τους σπάνιους πόρους τους. Λόγω της σπανιότητας δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθούν όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η : Εισαγωγή στην έννοια και στην πρακτική της Επιχειρηματικότητας (Γ )

Ενότητα 4 η : Εισαγωγή στην έννοια και στην πρακτική της Επιχειρηματικότητας (Γ ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ενότητα 4 η : Εισαγωγή στην έννοια και στην πρακτική της Επιχειρηματικότητας (Γ ) Διδάσκουσα: Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΡΙΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΩΤΑΤΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ (Επίπεδα τέλους έτους)

ΚΑΤΩΤΑΤΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ (Επίπεδα τέλους έτους) ΚΑΤΩΤΑΤΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ (Επίπεδα τέλους έτους) Αύξηση συστηµατικά µε ρυθµό υψηλότερο από τον πληθωρισµό Πίνακας 1 ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ/ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΓΣΣΕ & ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 1999-2007 (επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στο Μέρος αυτό αποτυπώνονται οι εξελίξεις στη διάρθρωση και στα βασικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης στο εμπόριο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών....4 2. Λειτουργικό Κέρδος....7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση... 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 4 η : Παράγοντες επιρροής της επιχειρηματικής ανάπτυξης

Διάλεξη 4 η : Παράγοντες επιρροής της επιχειρηματικής ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Διάλεξη 4 η : Παράγοντες επιρροής της επιχειρηματικής ανάπτυξης Διδάσκουσα: Ελένη Καρφάκη, Πτυχιούχος

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης «Οι Καινοτομικές Δραστηριότητες στην Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟς ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΛΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: ΤΙ ΘΕΣΗ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ; Αντώνιος Κάργας, Μεταπτυχιακός Φοιτητής

ΠΡΟς ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΛΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: ΤΙ ΘΕΣΗ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ; Αντώνιος Κάργας, Μεταπτυχιακός Φοιτητής ΠΡΟς ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΛΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: ΤΙ ΘΕΣΗ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ; Αντώνιος Κάργας, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας

Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας από την Accenture υπό την αιγίδα του Καθοδηγώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό Ένας νέος τρόπος για ηγέτες κυβερνήσεων και επιχειρήσεων για να κατανοήσουν, να μετρήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος του κλάδου των κατασκευών στην Ελληνική και Διεθνή Οικονομία»

«Ο ρόλος του κλάδου των κατασκευών στην Ελληνική και Διεθνή Οικονομία» «Ο ρόλος του κλάδου των κατασκευών στην Ελληνική και Διεθνή Οικονομία» Έρευνα: Ι.Β. Πλεμμένος 1 Επιστημονική Ευθύνη-Συντονισμός: Θ.Β. Παλάσκας 2 1: Ερευνητικός Συνεργάτης ΙΟΒΕ 2: Καθηγητής Παντείου Παν/ίου

Διαβάστε περισσότερα

Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q Μία Έρευνα της Manpower

Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q Μία Έρευνα της Manpower Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q1 Μία Έρευνα της Manpower Περιεχόµενα Οι Προοπτικές Απασχόλησης στην Ελλάδα Συγκρίσεις ανά Γεωγραφική Περιοχή Συγκρίσεις ανά Τοµέα Οικονοµικής Δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ. Οκτώβριος Δείκτης καταναλωτικού κλίματος (CCI) Δείκτες αποτίμησης της οικονομικής συγκυρίας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ. Οκτώβριος Δείκτης καταναλωτικού κλίματος (CCI) Δείκτες αποτίμησης της οικονομικής συγκυρίας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Οκτώβριος 8 Δείκτης καταναλωτικού κλίματος (CCI) Δείκτες αποτίμησης της οικονομικής συγκυρίας Η ταυτότητα του Οικονομικού Βαρόμετρου της Ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος (Consumer

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ)

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) Διεθνής Έρευνα Δεξιοτήτων Ενηλίκων H πιο διεξοδική και εκτενής διεθνής έρευνα μελέτης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q2 2012

Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q2 2012 Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q2 2012 Q2/12 Περιεχόµενα Οι Προοπτικές Απασχόλησης στην Ελλάδα Συγκρίσεις ανά Γεωγραφική Περιοχή Συγκρίσεις ανά Τοµέα Οικονοµικής Δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Summary in Greek Κατανοώντας την οικονοµική µεγέθυνση : ανάλυση σε επίπεδο µακροοικονοµίας, τοµέα και επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια οικονομία. Διεθνές περιβάλλον 1

Παγκόσμια οικονομία. Διεθνές περιβάλλον 1 Παγκόσμια οικονομία Διεθνές περιβάλλον 1 Επιλεγμένοι δείκτες ασιατικών χωρών Διεθνές περιβάλλον 2 Αλλαγές στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον Πρωτεύον ρόλος της κίνησης στην κίνηση των κεφαλαίων σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες: Άννα Καρακατσάνη ON N UP

Για περισσότερες πληροφορίες: Άννα Καρακατσάνη ON N UP ManpowerGroup Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών 115 27 Αθήνα T: 210 32.24.301 F: 210 32.48.644 www.manpowergroup.com Για περισσότερες πληροφορίες: Άννα Καρακατσάνη ON N UP 210 6835001 anna.karakatsani@onnup.com

Διαβάστε περισσότερα

Manpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα

Manpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Manpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα 3 Η Έρευνα της Manpower για τις Προοπτικές Απασχόλησης στην Ελλάδα κατά το Γ Tρίμηνο του πραγματοποιήθηκε μέσω συνεντεύξεων σε αντιπροσωπευτικό δείγμα

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2015 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (19) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2015 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (19) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 - FAX: 210.32.59.169 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (19) - Στοιχεία της Eurostat Ο

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας ΕΛΛΑ Α 2002: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας ΕΛΛΑ Α 2002: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 6 Φεβρουάριος 2003 Μηνιαίο ελτίο Ανταγωνιστικότητας ΕΛΛΑ Α 2002: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Σύνοψη Στις 14/1/2003 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα κατ αρχήν να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για την ευκαιρία να συμμετέχω σε μια τόσο ενδιαφέρουσα διοργάνωση.

Θα ήθελα κατ αρχήν να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για την ευκαιρία να συμμετέχω σε μια τόσο ενδιαφέρουσα διοργάνωση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Ομιλία προέδρου ΚΕΕ & ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνου Μίχαλου, στο συνέδριο The Economist Intelligent Leaders Summit, με θέμα Oxygenating the future through digital strategy Αθήνα, 26 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα στο Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης. Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής, Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης

Επιχειρηματικότητα στο Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης. Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής, Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης Επιχειρηματικότητα στο Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής, Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης Εσπερίδα: Χημεία & Βιομηχανία της Κρήτης, Ηράκλειο 14 Μαΐου 2010 Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική συνάντηση Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2016

Ενημερωτική συνάντηση Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2016 Ενημερωτική συνάντηση Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2016 Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Διεθνές Πρόγραμμα για την Αξιολόγηση των Μαθητών H μεγαλύτερη διεθνής έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Βιοµηχανική ιδιοκτησία & παραγωγή καινοτοµίας Ο ρόλος του µηχανικού

Βιοµηχανική ιδιοκτησία & παραγωγή καινοτοµίας Ο ρόλος του µηχανικού Βιοµηχανική ιδιοκτησία & παραγωγή καινοτοµίας Ο ρόλος του µηχανικού ρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιµης Επιτροπής Βιοµηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ Καινοτοµία & Κοινωνία της Γνώσης Το τρίπτυχο καινοτοµία,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ; ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ; ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ Αθήνα, 7 Μαΐου 2015 ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Είμαστε σε μια περίοδο όπου η κρίση διαφοροποιεί το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον Πρώτον,

Διαβάστε περισσότερα