Η παράδοση και η αξιοπιστία των εργαλείων RYOBI είναι γνωστή και δεν χρειάζεται συστάσεις. Τα τελευταία χρόνια το brand RYOBI στα χέρια του διεθνούς

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η παράδοση και η αξιοπιστία των εργαλείων RYOBI είναι γνωστή και δεν χρειάζεται συστάσεις. Τα τελευταία χρόνια το brand RYOBI στα χέρια του διεθνούς"

Transcript

1 Η παράδοση και η αξιοπιστία των εργαλείων RYOBI είναι γνωστή και δεν χρειάζεται συστάσεις. Τα τελευταία χρόνια το brand RYOBI στα χέρια του διεθνούς ομίλου «TTI Group» αποκτά νέα δυναμική και άλλες δυνατότητες. Μεγάλες επενδύσεις για μαζική παραγωγή πραγματοποιούνται κάνοντας τα RYOBI προσιτά σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό καταναλωτών. Νέα μοντέλα και νέες κατηγορίες προϊόντων σχεδιάζονται και υλοποιούνται με γρήγορους ρυθμούς. Η διείσδυση των εργαλείων RYOBI σε όλες τις μεγάλες αγορές του εξωτερικού έχει αναδείξει τον όμιλο σε σημαντικό παίκτη της παγκόσμιας αγοράς ηλεκτρικών εργαλείων. Όσο για τον καταναλωτή «όσες περισσότερες εναλλακτικές λύσεις έχει, τόσο το καλύτερο».

2 ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΝΙCAD ΜΙΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 3,6 VOLT 12 VOLT με 2 μπαταρίες 14,4 VOLT με 2 μπαταρίες ÐñáêôéêÞ öüñôéóç åñãáëåßïõ ìýóá óôç èþêç. ËáâÞ äýï èýóåùí. Περιλαμβάνει: 1 öïñôéóôþ 11 åîáñôþìáôá 1 áíôéêñáäáóìéêþ èþêç Περιλαμβάνει: 1 öïñôéóôþ (ΚΩΔΙΚΟΣ: 65301) 2 μπαταρίες (1,3Αh) (ΚΩΔΙΚΟΣ: 65361) 2 κατσαβιδόλαμες 1 βαλιτσάκι ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ CSD 3612 G CHD 1201 CHD 1441 TAXYTHTA (R.P.M.) ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ÑÏÐÇΣ ÑÏÐÇ max (Nm) 3, ÎÕËÏ / ÁÔÓÁËÉ (mm) - 20/10 20/10 TÓÏÊ (mm) 6,35 (åîüãùíï) ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (mn) ÂÁÑÏÓ (Kg) 0,42 1,6 1,8 ÔÉÌÇ 39,00 89,00 99,00 ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ Περιλαμβάνει: 1 öïñôéóôþ (ΚΩΔΙΚΟΣ: 65160) 2 μπαταρίες (1,3Αh) (ΚΩΔΙΚΟΣ: 65305) 2 κατσαβιδόλαμες 1 βαλιτσάκι 14,4 VOLT με 2 μπαταρίες 18 VOLT με 2 μπαταρίες 18 VOLT με 2 μπαταρίες + ΔΩΡΟ ΣΕΤ 30 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Περιλαμβάνει: 1 βαλιτσάκι 1 öïñôéóôþ (ΚΩΔΙΚΟΣ: 65180) 2 μπαταρίες (1,7Αh) (ΚΩΔΙΚΟΣ: 65162) 2 κατσαβιδόλαμες 1 εξάγωνη υποδοχή Περιλαμβάνει: 1 βαλιτσάκι 1 öïñôéóôþ (ΚΩΔΙΚΟΣ: 65135) 2 μπαταρίες (1,7Αh) (ΚΩΔΙΚΟΣ: 65306) 2 κατσαβιδόλαμες 1 εξάγωνη υποδοχή Περιλαμβάνει: 1 θήκη μεταφοράς 1 öïñôéóôþ (ΚΩΔΙΚΟΣ: 65360) 2 μπαταρίες NCd (1,7Αh) (ΚΩΔΙΚΟΣ: 65148) ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ CHD 1442 CHP 1802 CDC N TAXYTHTA (R.P.M.) 0-350/ / / ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ÑÏÐÇΣ ÑÏÐÇ max (Nm) ,6 ÎÕËÏ / ÁÔÓÁËÉ (mm) 32/13 32/13 32/10 TÓÏÊ (mm) ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (mn) ÂÁÑÏÓ (Kg) 2,1 2,4 2,1 ÔÉÌÇ 160,00 185,00 190,00 70 Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

3 ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ ΜΙΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 4 VOLT 12 VOLT 12 VOLT Διαθέτει: ôá õôóüê 12 èýóåéò ñýèìéóçò ôçò ñoðήò öùôåéíþ Ýíäåéîç öïñüò ðåñéóôñïöþò åíóùìáôùìýíç ëüìðá åñãáóßáò Περιλαμβάνει: 1 öïñôéóôþ (ΚΩΔΙΚΟΣ: ) 6 κατσαβιδόλαμες 1 τσαντάκι ìåôáöïñüò Ελαφρύ και εύχρηστο. Με ένδειξη κατάτασης μπαταρίας. Περιλαμβάνει: 1 èþêç ìåôáöïñüò 1 ìðáôáñßá Lthum - Ion (1,3 Ah) (ΚΩΔΙΚΟΣ: 65366) 1 öïñôéóôþ (1 h) (ΚΩΔΙΚΟΣ: 65367) 1 äéðëþ êáôóáâéäüëáìá ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ Περιλαμβάνει: 1 èþêç ìåôáöïñüò 1 ìðáôáñßá Lthum - Ion (1,2 Ah) (ΚΩΔΙΚΟΣ: 65147) 1 öïñôéóôþ (45 mn) (ΚΩΔΙΚΟΣ: 65362) 1 äéðëþ êáôóáâéäüëáìá ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ CSD 4107 BG RCD L LSDT1201 TAXYTHTA (R.P.M.) ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ÑÏÐÇΣ ÑÏÐÇ max (Nm) ÎÕËÏ / ÁÔÓÁËÉ (mm) - 25/10 20/10 TÓÏÊ (mm) 6, ÂÁÑÏÓ (Kg) 0,44 1,07 1,10 ÔÉÌÇ 75,00 135,00 130,00 14 VOLT 14 VOLT με 2 μπαταρίες 18 VOLT με 2 μπαταρίες Περιλαμβάνει: 1 èþêç ìåôáöïñüò 1 ìðáôáñßá Lthum - Ion (1,4 Ah) (ΚΩΔΙΚΟΣ: 65363) 1 öïñôéóôþ (1 h) (ΚΩΔΙΚΟΣ: 65368) 1 äéðëþ êáôóáâéäüëáìá Περιλαμβάνει: 1 èþêç ìåôáöïñüò 1 äéðëþ êáôóáâéäüëáìá 2 ìðáôáñßες Lthum - Ion (1,4 Ah) (ΚΩΔΙΚΟΣ: 65363) 1 öïñôéóôþ (1 h) (ΚΩΔΙΚΟΣ: 65360) Περιλαμβάνει: 1 öïñôéóôþ (ΚΩΔΙΚΟΣ: 65360) 2 ìðáôáñßåò Lthum - Ion (2,4 Ah) (ΚΩΔΙΚΟΣ: 65369) 1 èþêç ìåôáöïñüò ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ LLCD LCD RCD L TAXYTHTA (R.P.M.) 0-400/ / / ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ÑÏÐÇΣ ÑÏÐÇ max (Nm) ÎÕËÏ / ÁÔÓÁËÉ (mm) 25/10 32/13 38/13 TÓÏÊ (mm) ÂÁÑÏÓ (Kg) 1,52 1,64 1,98 ÔÉÌÇ 170,00 220,00 245,00 Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. 71

4 EΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 14 VOLT με 2 μπαταρίες 18 VOLT με 2 μπαταρίες Περιλαμβάνει: 1 βαλίτσα ìåôáöïñüò 1 διπλή κατσαβιδόλαμα 1 ταχυöïñôéóôþ (ΚΩΔΙΚΟΣ: 65370) 2 ìðáôáñßες Lthum - Ion (1,4 Αh) (ΚΩΔΙΚΟΣ: 65363) Περιλαμβάνει: 1 διπλή κατσαβιδόλαμα 1 ταχυöïñôéóôþ (ΚΩΔΙΚΟΣ: 65360) 2 ìðáôáñßες Lthum-Ion (1,4 Αh) (ΚΩΔΙΚΟΣ: 65171) 1 βαλίτσα ìåôáöïñüò ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ LCDI LLCDI TAXYTHTA (R.P.M.) 0-440/ / ÊÑÏÕÓÅÉÓ (B.P.M.) / / ΙΣΧΥΣ ΚΡΟΥΣHΣ (joule) - - ÎÕËÏ/ÁÔÓÁËÉ/ΜΠΕΤΟΝ (mm) 32/13/13 38/13/13 ÑÕÈÌÉÓÅÉÓ ÑÏÐÇÓ ÑÏÐÇ max (Nm) TÓÏÊ (mm) ÂÁÑÏÓ (Kg) 1,8 1,86 ÔÉÌÇ 245,00 260,00 ΕΡΓΑΛΕΙΑ 12 VOLT Παλμικό Κατσαβίδι Δισκοπρίονο Σέγα Χειρός Σετ εργαλείων Δραπανοκατσάβιδο Δισκοπρίονο Σέγα χειρός Φακός Περιλαμβάνει: 1 θήκη μεταφοράς 1 ìðáôáñßα Lthum - Ion (12V/1,2 Αh) (ΚΩΔΙΚΟΣ: 65147) 1 öïñôéóôþ (45 mn) (ΚΩΔΙΚΟΣ: 65365) Περιλαμβάνει: 1 θήκη μεταφοράς Περιλαμβάνει: 1 ìðáôáñßα Lthum - Ion 1 θήκη μεταφοράς (12V/1,2 Αh) (ΚΩΔΙΚΟΣ: 65147) 1 ìðáôáñßα Lthum - Ion 1 öïñôéóôþ (45 mn) (12V/1,2 Αh) (ΚΩΔΙΚΟΣ: 65147) (ΚΩΔΙΚΟΣ: 65365) 1 δίσκο 1 öïñôéóôþ (45 mn) καρβιδίου 20Τ 1 κλειδί άλεν (ΚΩΔΙΚΟΣ: 65365) 1 λάμα ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ BID 1201 CS 1201 CR 1201 TAXYTHTA (R.P.M.) TÓÏÊ (mm) 6,35 (1/4 ) εξάγωνο - - ΔΙΣΚΟΣ (mm) - 86x15 - ÑÏÐÇ max (Nm) ÊÑÏÕÓÅÉÓ (B.P.M.) ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔ. (mm) ,7 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ 0 /45 (ξύλο) (max.) (mm) - 24/17,5 50/- ÂÁÑÏÓ (Kg) 1,18 1,74 1,18 ÔÉÌÇ 150,00 150,00 150,00 ΤO ΚΙΤ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ: 2 Μπαταρίες τεχνολογίας Λιθίου 1,2 Αh Φορτιστή 45 λεπτών Διπλή κατσαβιδόλαμα Λάμα Δίσκο καρβιδίου 20 Τ Κλειδί άλεν Βαλιτσάκι μεταφοράς ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ 270,00 72 Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

5 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ ΟΝΕ+ * ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 18 VOLT 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 18 VOLT 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 18 VOLT ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 18 VOLT o Περιλαμβάνει: 1 διπλή κατσαβιδόλαμα Περιλαμβάνει: 1 äéðëή êáôóáâéäüëáìα 1 ïäçãü âüèïõò 1 ðëáúíþ åéñïëáâþ Περιλαμβάνει: 2 κατσαβιδόλαμες Περιλαμβάνει: 1 äßóêï ëåßáíóçò 1 ðñïóôáôåõôéêü êüëõììá äßóêïõ 1 ðëáúíþ åéñïëáâþ 1 êëåéäß áëëáãþò äßóêïõ) ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ LDD 1802 LCDI 1802 Μ RID 1801 Μ CAG 180 M TAXYTHTA (R.P.M.) 0-440/ / ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ÑÏÐÇΣ ÑÏÐÇ max (Nm) ÊÑÏÕÓÅÉÓ (B.P.M.) / TÓÏÊ (mm) ,35 (1/4 ) - ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ (mm) ΞΥΛΟ/ΑΤΣΑΛΙ/ΜΠΕΤΟΝ 32/13/- 38/13/ ÂÁÑÏÓ (Kg) 1,4 1,6 1,2 2,2 ÔÉÌÇ 105,00 135,00 150,00 91,00 ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 18 VOLT 150 ΓΩΝΙΑΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 18 VOLT 14 Νm ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ 18 VOLT ΦΑΚΟΣ 18 VOLT 180 o ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÏÓ ÄÉÓÊÏÓ ÊÙÄÉÊOÓ: TIMH: 31,00 Περιλαμβάνει: 1 δίσκο καρβιδίου ΒΤ Περιλαμβάνει: 2 κατσαβιδόλαμες Περιλαμβάνει: 2 λάμες ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ LCS 180 CAP 1801 M LRS 180 LFP 1802 S TAXYTHTA (R.P.M.) ÉÊÁÍ. ΚΟΠΗΣ 0 /45 max. (mm) 45/32-60 (ξύλο) - IKANΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΞΥΛΟ/ΑΤΣΑΛΙ/ΜΠΕΤΟΝ (mm) - 38/6/- - ÂÁÑÏÓ (Kg) 2,5 1,4 1,9 0,3 ÔÉÌÇ 134,00 119,00 112,00 22,00 * Όλα τα μοντέλα της σειράς ONE+ δεν συνοδεύονται από μπαταρίες και φορτιστές (βλ. σελ. 84). Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. 73

6 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ ΜULTI TOOL ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ 12 VOLT 12 VOLT Περιλαμβάνει: 1 μπαταρία λιθίου 1,3 Αh (ΚΩΔΙΚΟΣ: 35366) 1 φορτιστή 3,5-4,5 h (ΚΩΔΙΚΟΣ: 65367) 1 πέλμα λείανσης 6 φύλλα λείανσης 1 σεγάκι για ξύλο/μέταλλο 1 κοφτό δίσκο κοπής 1 αντάπτορα 1 εξάγωνο κλειδί Περιλαμβάνει: 1 μπαταρία λιθίου 1,3 Αh (ΚΩΔΙΚΟΣ: 65366) 1 φορτιστή 3,5-4,5 h (ΚΩΔΙΚΟΣ: 65367) 3 λάμες ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ RMT L RRS L TAXYTHTA (R.P.M.) ΓΩΝΙΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ 3 - ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΛΕΠΙΔΑΣ (mm) - 13 ÉÊÁÍÏÔÇÔÁ ΚΟΠΗΣ ΣΕ ÎÕËÏ (mm) - 60 ÂÁÑÏÓ (Kg) 0,9 1,2 ÔÉÌÇ 185,00 150,00 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ KIΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ Με ενσωματωμένη σειρήνα 104dB. Kαλύπτει επιφάνειες μέχρι και 70 τ.μ. Με τηλεχειρισμό για όπλιση / αφόπλιση από απόσταση. Ακτίνα ανίχνευσης 10m. Γωνία ανίχνευσης 110. Βάρος 0,25 kg. Περιλαμβάνει: 1 μπαταρία λιθίου 4V (ΚΩΔΙΚΟΣ: 65371) 1 φορτιστή 3,5-4,5 h Υψηλής ακρίβειας μέτρηση για θερμοκρασίες από -20 C έως 310 C. Με οδηγό laser για ακρίβεια στο σημείο μέτρησης. Συνεχείς μετρήσεις με ένδειξη σε πραγματικό χρόνο. Με δυνατότητα αποθήκευσης στην μνήμη μέχρι 10 μετρήσεων. Εργονομική σχεδίαση με αντιολισθητική λαβή. Βάρος 0,29 kg. Περιλαμβάνει: 1 μπαταρία λιθίου 4V (ΚΩΔΙΚΟΣ: 65371) 1 φορτιστή 3,5-4,5 h ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ RP 4300 RP 4030 ÔÉÌÇ 90,00 135,00 74 Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

7 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ LASER ΑΛΦΑΔΙ ΜΕ LASER ΑΛΦΑΔΙ ΜΕ LASER MΠΑΤΑΡΙΑΣ 4x1,5V(AA) Υψηλής ακρίβειας μέτρηση αποστάσεων από 16 cm έως 60 m. Δυνατότητα πρόσθεσης / αφαίρεσης αποστάσεων. Yπολογισμός επιφανειών και όγκων. Με ενσωματωμένο αλφάδι για μεγαλύτερη ακρίβεια στη μέτρηση. Εργονομική σχεδίαση με αντιολισθητική λαβή. Αυτόματη διακοπή λειτουργίας. Μεγάλη οθόνη LCD. Μνήμη 10 μετρήσεων. Βάρος 0,20 kg. Προβολή οριζόντιων, κάθετων και διασταυρούμενων ακτίνων laser αυτόματα και χωρίς ρυθμίσεις. Ακτίνα εργασίας 10m. Ακρίβεια μέτρησης ±3,2mm στα 4,6m. Αυτορυθμιζόμενο με μηχανισμό εκρεμμούς ±5. Με μηχανισμό κλειδώματος του εκρεμμούς για ασφαλή μεταφορά. Με ρυθμιστή ύψους της ακτίνας laser. Λαβή GrpZone για άνετο και ασφαλές κράτημα. Βάρος 0,33 kg. 360 o ÐñïâïëÞ ïñéæüíôéùí, êüèåôùí êáé äéáóôáõñïýìåíùí áêôßíùí laser áõôüìáôá êáé ùñßò ñõèìßóåéò. Äõíáôüôçôá ñþóçò ìå ïñèïóôüôç (ôñßðïäï) ãéá ôïðïèýôçóç ôçò óõóêåõþò óôç ìýóç åíüò äùìáôßïõ. Áõôüìáôç äéáêïðþ ëåéôïõñãßáò. Περιλαμβάνει: 1 μπαταρία λιθίου 4V (ΚΩΔΙΚΟΣ: 65371) 1 φορτιστή 3,5-4,5 h Περιλαμβάνει: 1 τρίποδο 1 μπαταρία λιθίου 4V (ΚΩΔΙΚΟΣ: 65371) 1 φορτιστή 3,5-4,5 h ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ RP 4010 RP 4003 ÔÉÌÇ 330,00 195,00 Περιλαμβάνει: 1 τρίποδο 4 μπαταρίες ΑΑ 1,5V θήκη προστασίας ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ RLA 200 ÔÉÌÇ 115,00 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΞΥΛΟΥ / MΕΤΑΛΛΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ Μεγάλη οθόνη LCD. Ανιχνευτής ξύλου / μετάλλου ακριβείας για οικιακή και επαγγελματική χρήση. 3 ρυθμίσεις βάθους σάρωσης 12 / 25 / 38 mm. Δυνατότητα ανίχνευσης ρευματοφόρων αγωγών. Εργονομική σχεδίαση. Βάρος 0,25 kg. Περιλαμβάνει: 1 μπαταρία λιθίου 4V (ΚΩΔΙΚΟΣ: 65371) 1 φορτιστή 3,5-4,5 h 9 κατηγορίες μετρήσεων. Μεγάλη οθόνη LCD με υψηλή αντιθεση για ευκολία στην ανάγνωση των ενδείξεων. Αυτόματη διακοπή λειτουργίας. Με 3 διαφορετικούς τρόπους στήριξης για δυνατότητα λειτουργίας με το ένα χέρι. Κατηγορία CAT III Volt (max): 0-600V AC/DC Ampere(max): 0-10A AC/DC Βάρος 0,45 kg. Περιλαμβάνει: 1 μπαταρία λιθίου 4V (ΚΩΔΙΚΟΣ: 65371) 1 φορτιστή 3,5-4,5 h Μείωση θορύβου 25dB. Με τεχνολογία που επιτρέπει την συνομιλία σε περιβάλλον υψηλού θορύβου λόγω των ενσωματωμένων μικροφώνων που διαθέτουν. Δυνατότητα σύνδεσης MP3 (AUX IN) Βάρος 0,34 kg. Περιλαμβάνει: 1 μπαταρία λιθίου 4V (ΚΩΔΙΚΟΣ: 65371) 1 φορτιστή 3,5-4,5 h ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ RP 4050 RP 4020 RP 4530 ÔÉÌÇ 130,00 130,00 130,00 Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. 75

8 ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ ΜΙΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 500 Watt 600 Watt 750 Watt Περιλαμβάνει: 1 οδηγό βάθους 1 πλαϊνή χειρολαβή 5 τρυπάνια μετάλλου Περιλαμβάνει: 1 âáëéôóüêé 1 πλαϊνή χειρολαβή Περιλαμβάνει: 1 âáëéôóüêé 1 ïäçãü âüèïõò 1 ðëáúíþ åéñïëáâþ 5 ôñõðüíéá ìðåôüí 3 ôñõðüíéá ìåôüëëïõ 2 êáôóáâéäïëüìåò ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ EID 500 RS EID 600 RS EID 750 REN ΙΣΧΥΣ (Watt) TAXYTHTA (R.P.M.) ÊÑÏÕÓÅÉÓ (B.P.M.) ÎÕËÏ/ΜΠΕΤΟΝ/ÁÔÓÁËÉ (mm) 25/13/10 25/13/13 30/13/13 ΤΣΟΚ (mm) ÂÁÑÏÓ (Kg) 2,02 2,04 2,3 ÔÉÌÇ 66,00 79,00 94,00 ΜΙΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 1050 Watt 1050 Watt Περιλαμβάνει: 1 âáëéôóüêé 1 ïäçãü âüèïõò 1 ðëáúíþ åéñïëáâþ Περιλαμβάνει: 1 âáëéôóüêé 1 ïäçãü âüèïõò 1 ðëáúíþ åéñïëáâþ 5 ôñõðüíéá îýëïõ 5 ôñõðüíéá ãéá ìðåôüí 5 ôñõðüíéá ãéá ìýôáëëï ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ EID 1050 RS EID 100 2RE ΙΣΧΥΣ (Watt) TAXYTHTA (R.P.M.) / ÊÑÏÕÓÅÉÓ (B.P.M.) / ÎÕËÏ/ΜΠΕΤΟΝ/ÁÔÓÁËÉ (mm) 32/20/13 40/16/13 ΤΣΟΚ (mm) ÂÁÑÏÓ (Kg) 2,86 2,9 ÔÉÌÇ 110,00 140,00 76 Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

9 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ ΔΥΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η.D. Pro 650 Watt SDS plus 710 Watt SDS plus 750 Watt SDS plus Ηeavy Duty Professonal Περιλαμβάνει: 1 âáëéôóüêé 1 ïäçãü âüèïõò 1 ðëáúíþ åéñïëáâþ 2 ôñõðüíéá SDS plus ôóïê 13 mm ìå áíôüðôïñá Περιλαμβάνει: 1 âáëéôóüêé 1 ïäçãü âüèïõò 1 ðëáúíþ åéñïëáâþ 3 ôñõðüíéá SDS plus 1 êáëýìé ôóïê 13 mm ìå áíôüðôïñá Περιλαμβάνει: 1 âáëéôóüêé 1 ïäçãü âüèïõò 1 ðëáúíþ åéñïëáâþ ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ ERH 650 VA ERH 750 V ED 262 VR ΙΣΧΥΣ (Watt) TAXYTHTA (R.P.M.) ÊÑÏÕÓÅÉÓ (B.P.M.) ΙΣΧΥΣ ÊÑÏÕÓΗÓ (Joule) 1,9 2,0 2,3 ÎÕËÏ/ΜΠΕΤΟΝ/ÁÔÓÁËÉ (mm) 32/20/13 32/24/13 40/26/13 YΠΟΔΟΧΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ SDS plus SDS plus SDS plus ÂÁÑÏÓ (Kg) 3,0 3,0 2,9 ÔÉÌÇ 126,00 143,00 326,00 ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ Ηeavy Duty Professonal με εξάγωνη υποδοχή Çëåêôñïðíåõìáôéêüò ìç áíéóìüò êñïýóçò ãéá âáñéü ñþóç. Ðåñéóôñåöüìåíç ðëáúíþ åéñïëáâþ 360. ÅîùôåñéêÜ êáñâïõíüêéá ãéá ãñþãïñç êáé åýêïëç áíôéêáôüóôáóç. ÁíôéäïíçôéêÞ åéñïëáâþ. Περιλαμβάνει: 1 âáëéôóüêé 1 εξάρτημα 280 mm 1050 Watt 1100 Watt Ηeavy Duty Professonal με πολύσφηνη υποδοχή Ëåéôïõñãßá êñïýóçò êáé êñïõóôéêþò äéüôñçóçò. Çëåêôñïðíåõìáôéêüò ìç áíéóìüò êñïýóçò ãéá âáñéü ñþóç. Ëßðáíóç ìå ãñüóï. Ðåñéóôñåöüìåíç ðëáúíþ åéñïëáâþ 360. ÅîùôåñéêÜ êáñâïõíüêéá ãéá ãñþãïñç êáé åýêïëç áíôéêáôüóôáóç. (Για εξαρτήματα βλ. σελ. 84) Περιλαμβάνει: 1 âáëéôóüêé 1 ïäçãü âüèïõò 1 ðëáúíþ åéñïëáâþ ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ CH 465 ΕD 1138 IÓ ÕÓ (Watt) ÔÁ ÕÔÇÔÁ (R.P.M.) ÊÑÏÕÓÅÉÓ (B.P.M.) ÉÓ ÕÓ ÊÑÏÕÓÇÓ (Joule) 8,8 8,5 ÌÐÅÔÏÍ ÌÅ ÔÑÕÐÁÍÉ (mm) - 38 ÌÐÅÔÏÍ ÌÅ ÐÏÔÇÑÏÊÏÑÙÍÁ (mm) ÕÐÏÄÏ Ç ÔÑÕÐÁÍÉÏÕ - Ðïëýóöçíï(12 áõëáêþóåùí) ÕÐÏÄÏ Ç ÊÁËÅÌÉÏÕ-ÂÅËÏÍÉÏÕ - 19 mm (åîüãùíç) ÕÐÏÄÏ Ç EΡΓΑΛΕΙΟΥ 19 mm (åîüãùíç) ÂÁÑÏÓ (Kg) 5,1 7,6 ÔÉÌÇ 530,00 890,00 Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. 77

10 ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ 600 Watt 115 mm 750 Watt 115 mm 750 Watt 125 mm Περιλαμβάνει: 1 ðëáúíþ åéñïëáâþ 1 ðñïóôáôåõôéêü êüëõììá äßóêïõ 1 êëåéäß áëëáãþò äßóêïõ 1 äßóêï ëåßáíóçò Περιλαμβάνει: 1 ðëáúíþ åéñïëáâþ 1 ðñïóôáôåõôéêü êüëõììá äßóêïõ 1 êëåéäß áëëáãþò äßóêïõ 1 äßóêï ëåßáíóçò Περιλαμβάνει: 1 ðëáúíþ åéñïëáâþ 1 ðñïóôáôåõôéêü êüëõììá äßóêïõ 1 êëåéäß áëëáãþò äßóêïõ 1 äßóêï ëåßáíóçò ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ EAG 600 RS EAG 750 RS EAG 750 RB ÉÓ ÕÓ (Watt) ÄÉÓÊÏÓ Æ (mm) ÓÐÅÉÑÙÌÁ ÁÎÏÍÁ M14 M14 M14 ÔÁ ÕÔÇÔÁ (R.P.M.) ÂÁÑÏÓ (Kg) 2,0 2,35 2,4 ÔÉÌÇ 46,00 56,00 70,00 ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 2000 Watt 230 mm ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ Ηeavy Duty Professonal 1270 Watt 180 mm 180 o ðåñéóôñåöüìåíç ðßóù ëáâþ Περιλαμβάνει: 1 ðëáúíþ åéñïëáâþ 1 ðñïóôáôåõôéêü êüëõììá äßóêïõ 1 êëåéäß áëëáãþò äßóêïõ 1 äßóêï ëåßáíóçò Περιλαμβάνει: 1 ðëáúíþ åéñïëáâþ 1 κλειδί αλλαγής δίσκου 1 γούνα γυαλίσματος ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ EAG 2023 CN SPE 1810 IÓ ÕÓ (Watt) ÄÉÓÊÏÓ Æ (mm) ÓÐÅÉÑÙÌÁ ÁÎÏÍÁ M14 Ì14 TAXYTHTA (R.P.M.) ÂÁÑÏÓ (Kg) 6,5 3 ÔÉÌÇ 120,00 315,00 78 Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

11 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΕΓΕΣ 500 Watt 600 Watt 710 Watt Περιλαμβάνει: ïäçãü κοπής υποδοχή αναρρόφησης σκόνης Περιλαμβάνει: 1 âáëéôóüêé 15 ëüìåò ïäçãü êïðþò õðïäï Þ áíáññüöçóçò óêüíçò Περιλαμβάνει: 1 âáëéôóüêé 5 ëüìåò ïäçãü êïðþò õðïäï Þ áíáññüöçóçò óêüíçò ÊÙÄÉÊÏÓ TYΠΟΣ ΕJ 500 EJS 600 QEO EJS 710 QEO ÉÓ ÕÓ (Watt) ÄÉÁÄÑÏÌÅÓ (S.P.M.) ÄÉÁÄÑÏÌÇ ËÅÐÉÄÁÓ (mm) ÉÊÁÍÏÔÇÔÁ ÊÏÐÇÓ (max.) ÎÕËÏ (mm) ÁËÏÕÌÉÍÉÏ (mm) ÁÔÓÁËÉ (mm) ÂÁÑÏÓ (Kg) 2,1 2,5 3,4 ÔÉÌÇ 63,00 86,00 135,00 ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ 800 Watt 1250 Watt 1350 Watt Περιλαμβάνει: 1 âáëéôóüêé 3 ëüìåò κλειδιά Περιλαμβάνει: 1 âáëéôóüêé 1 δίσκο καρβιδίου 18Τ 1 πλαϊνό οδηγό κλειδιά Περιλαμβάνει: 1 âáëéôóüêé 3 ëüìåò κλειδιά ÊÙÄÉÊÏÓ TYΠΟΣ ERS 80 V EWS 1266 ΕWS 1366 ÉÓ ÕÓ (Watt) ÄÉÁÄÑÏÌÅÓ (S.P.M.) ÄÉÁÄÑÏÌÇ ËÅÐÉÄÁÓ (mm) ÉÊÁÍÏÔÇÔÁ ÊÏÐÇÓ (max.) ÎÕËÏ (mm) ΣΩΛΗΝΑΣ ÁËÏÕÌÉÍÉÏΥ (mm) ÁÔÓÁËÉ (mm) ΔΙΣΚΟΣ Æ (mm) - 190x16 190x16 ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ 0 /45 max. mm - 66/38 66/38 ÂÁÑÏÓ (Kg) 2,8 5 (με δίσκο) 5,2 (με δίσκο) ÔÉÌÇ 143,00 120,00 140,00 Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. 79

12 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΑΛΜΙΚΑ ΤΡΙΒΕΙΑ 180 Watt 280 Watt 320 Watt NS6300 Ηeavy Duty Professonal Περιλαμβάνει: φύλλα λείανσης Περιλαμβάνει: 1 âáëéôóüêé φύλλα λείανσης Περιλαμβάνει: 1 âáëéôóüêé φύλλα λείανσης ÊÙÄÉÊÏÓ TYΠΟΣ ESS 1890 C ESS 280 RV ESS 3215 V ÉÓ ÕÓ (Watt) TAXYTHTA (R.P.M.) ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ ÔÁËÁÍÔÙÓÅÙÍ Æ (mm) 1,6 2,0 2,2 ÐÅËÌÁ (mm) 92 x x x 229 ÂÁÑÏÓ (Kg) 1,5 1,7 2,2 ÔÉÌÇ 35,00 74,00 104,00 για επαγγελματική χρήση ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ NS 6300 A ÉÓ ÕÓ (Watt) 350 TAXYTHTA (R.P.M.) 8000 ÔÁËÁÍÔÙÓΗ Æ (mm) 3,0 ÐÅËÌÁ (mm) 226 x 112 ÂÁÑÏÓ (Kg) 3,9 TIMH 292,00 Περιλαμβάνει: öýëëá ëåßáíóçò õðïäï Þ áíáññüöçóçò óêüíçò ðëáßóéï ðýëìáôïò ãéá áíáññüöçóç óêüíçò üôáí ãßíåôáé ñþóç öýëëùí ëåßáíóçò ðïõ äåí åßíáé äéüôñçôá ΠΑΛΜΙΚΑ ΤΡΙΒΕΙΑ ΕΚΚΕΝΤΡΟ TΡΙΒΕΙΟ 240 Watt 80 Watt 300 Watt Περιλαμβάνει: 1 âáëéôóüêé φύλλα λείανσης Περιλαμβάνει: 1 âáëéôóüêé φύλλα λείανσης Περιλαμβάνει: φύλλα λείανσης ÊÙÄÉÊÏÓ TYΠΟΣ EOS 2410 NHG EPS 80 RS ROS 300 ÉÓ ÕÓ (Watt) TAXYTHTA (R.P.M.) ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ ÔÁËÁÍÔÙÓÅÙÍ Æ (mm) 1,6 1,6 2,4 ÐÅËÌÁ (mm) 110 x x ÂÁÑÏÓ (Kg) 1,56 0,95 1,7 ÔÉÌÇ 70,00 55,00 70,00 80 Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

13 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΡΙΒΕΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ 800 Watt 800 Watt 950 Watt / 1350 Watt Μεταβλητής ταχύτητας Περιλαμβάνει: Ταινίες λείανσης Περιλαμβάνει: 1 âáëéôóüêé ταινίες λείανσης Περιλαμβάνουν: 1 âáëéôóüêé 1 ταινία λείανσης ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ EBS 800 EBS 800 V EBS 9576 VF EBS 1310 VF ÉÓ ÕÓ (Watt) ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÔÁÉÍÉÁÓ (mm) 76 x x x x 610 TAXYTHTA (m/mn.) ÓÕÍÏËÉÊÏ ÌÇÊÏÓ (mm) ÂÁÑÏÓ (Kg) 3,3 3,3 5 6,4 ÔÉÌÇ 125,00 170,00 220,00 280,00 ΠΛΑΝΕΣ ΡΟΥΤΕΡ 600 Watt 750 Watt 1400 Watt ART 3 HG Περιλαμβάνει: óüêï óõëëïãþò óêüíçò ïäçãü êïðþò êëåéäéü ìá áßñéá êáñâéäßïõ äéðëþò üøåùò Περιλαμβάνει: 1 âáëéôóüêé óüêï óõëëïãþò óêüíçò ïäçãü êïðþò êëåéäéü ìá áßñéá êáñâéäßïõ äéðëþò üøåùò Περιλαμβάνει: 1 âáëéôóüêé 1 ïäçãü ðáñüëëçëùí êïðþí 1 äáêôýëéï ïäþãçóçò êëåéäéü 3 êïðôéêü õðïäï Þ áíáññüöçóçò óêüíçò ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ EPN 6082CHG EPN 7582 NHG ERT 1400 RV ÉÓ ÕÓ (Watt) TAXYTHTA (R.P.M.) ÐËÁÔÏÓ ÐËÁÍÉÓÌÁÔÏÓ (mm) ÂÁÈÏÓ ÐËÁÍÉÓÌÁÔÏÓ (mm) 1,5 2,0 - ΤΣΟΚ (mm) - - 6/8 και 1/4 ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΦΡΕΖΑΣ (mm) ÂÁÈÏÓ ÐÁÔÏÕÑÁÓ (mm) ÂÁÑÏÓ (Kg) 3,1 3,2 4,3 ÔÉÌÇ 75,00 110,00 159,00 Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. 81

14 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ-ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 2000 Watt 2000 Watt 630 Watt Περιλαμβάνει: 2 ακροφύσια Περιλαμβάνει: 1 âáëéôóüêé 4 ακροφύσια 1 σπάτουλα ÇëåêôñïíéêÞ ñýèìéóç êáé Ýíäåéîç èåñìoêñáóßáò ìå LCD Γρήγορη και εύκολη εναλλαγή από φυσητήρα σε αναρροφητήρα. Ρυθμιστής ταχύτητας για ευκολότερη χρήση. Στενό και μακρύ ακροφύσιο για πρόσβαση σε δύσκολες επιφάνειες ÐåñéëáìâÜíει: 1 σάκο συλλογής ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ EHG 2000 EHG 2020 LCD BL 3500 V ÉÓ ÕÓ (Watt) ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÁ 1 ç / 2 ç ÔÁ ÕÔÇÔÁ ( C) 60/ ÐÁÑÏ Ç ÁÅÑÁ 1 ç / 2 ç ÔÁ ÕÔÇÔÁ (lt./mn.) 250/ OΓΚΟΣ ΑΕΡΑ (m³/mn) - - 3,5 ΤΑΧΥΤΗΤΑ m (max.) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ÂÁÑÏÓ (Kg) 0,7 0,8 1,7 ÔÉÌÇ 47,00 93,00 76,00 ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ 1100 Watt 210 mm 1400 Watt 254 mm Ïäçãüò êïðþò laser Ïäçãüò êïðþò laser ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÏÓ ÄÉÓÊÏÓ ÊÙÄÉÊOÓ: TIMH: 20,00 Περιλαμβάνει: 1 äßóêï êáñâéäßïõ 24Ô ðñïåêôüóåéò ôñáðåæéïý ìýããåíç ïäçãü êïðþò laser óüêï óõëëïãþò óêüíçò ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÏÓ ÄÉÓÊÏÓ ÊÙÄÉÊOÓ: TIMH: 25,00 Περιλαμβάνει: 1 äßóêï êáñâéäßïõ 40Ô ðñïåêôüóåéò ôñáðåæéïý ìýããåíç ïäçãü êïðþò laser óüêï óõëëïãþò óêüíçò ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ EMS 1122 L EMS 1426 L ÄÉÓÊÏÓ (mm) 210 x x 30 ΚΟΠΕΣ (0 ο /90 ο ) 120 x x 75 ÉÓ ÕÓ (Watt) ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) ÂÁÑÏÓ (Kg) 7,5 13 ÔÉÌÇ 189,00 240,00 82 Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

15 ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ ΔΥΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ RADIAL 1800 Watt 254 mm 2400 Watt 315 mm Περιλαμβάνει: 1 äßóêï êáñâéäßïõ 60Ô õðïäï Þ áíáññüöçóçò óêüíçò óüêï óõëëïãþò óêüíçò ìýããåíç ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÏÓ ÄÉÓÊÏÓ ÊÙÄÉÊOÓ: TIMH: 40,00 Περιλαμβάνει: 1 äßóêï êáñâéäßïõ 48Ô ðñïåêôüóåéò ôñáðåæéïý ìýããåíç ïäçãü êïðþò laser óüêï óõëëïãþò óêüíçò Ïäçãüò êïðþò laser ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ EMTS 1825 EMS 2431 SCL ÄÉÓÊÏÓ (mm) 254 x x 30 ΚΟΠΕΣ (0 ο /90 ο ) 110 x x 110 ÉÓ ÕÓ (Watt) ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) ÂÁÑÏÓ (Kg) ÔÉÌÇ 450,00 425,00 ΠΑΓΚΟΠΡΙΟΝΑ 1500 Watt 254 mm 1500 Watt 254 mm 1800 Watt 254 mm Ðáãêïðñßïíï îýëïõ 254mm. Ìå äõíáôüôçôá ðëáãéïêïðþò. Ìå ðñïåêôüóåéò ôñáðåæéïý. Õðïäï Þ áíáññüöçóçò óêüíçò. Óõíïäåýåôáé ìå : Äßóêï WIDIA îýëïõ 40T. Ðáãêïðñßïíï îýëïõ 254mm. Ìå äõíáôüôçôá ðëáãéïêïðþò. Tραπέζι από χυτό αλουμίνιο μå συρόμενες ðñïýêôáóåéò. Οδηγό κοπής με ταχυμέγγενη. Õðïäï Þ áíáññüöçóçò óêüíçò. Óõíïäåýåôáé ìå: Äßóêï WIDIA îýëïõ 40T. Ðáãêïðñßïíï îýëïõ 254mm. Ìå äõíáôüôçôá ðëáãéïêïðþò. Iσχυρό μοτέρ υψηλής ροπής. Ìå ðñïåêôüóåéò ôñáðåæéïý. Õðïäï Þ áíáññüöçóçò óêüíçò. Πτυσσόμενη βάση για εύκολη μεταφορά. Óõíïäåýåôáé ìå: Äßóêï WIDIA îýëïõ 36T. ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ ETS 1526 ETS 1525 SC ETS 1825 ÉÓ ÕÓ (Watt) ÄÉÓÊÏÓ (mm) 254 x x x 30 ÔÑÁÐÅÆÉ (ÌÅ ÐÑÏÅÊÔÁÓÅÉÓ) (mm) 818x x x646 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) ÊÏÐÇ 0 Ï /45 Ï (mm) 80/55 80/55 90/53 ÊËÉÓÇ ÄÉÓÊÏÕ 0 Ï - 45 Ï 0 Ï - 45 Ï 0 Ï - 45 Ï ÂÁÑÏÓ (Kg) ,5 ÔÉÌÇ 290,00 530,00 695,00 Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. 83

16 ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ - ΜΠΑΤΑΡΙEΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 18 VOLT 18 VOLT / 1,7 Αh 18 VOLT / 1,4 Αh 18 VOLT / 1,7 Αh ΚáôÜëëçëç ãéá üëá ôá åñãáëåßá 18 V και για τα ÏÍÅ+. ΚáôÜëëçëç ãéá üëá ôá åñãáëåßá ôïõ óõóôþìáôïò ÏÍÅ+. ΚáôÜëëçëç ãéá üëá ôá åñãáëåßá ôïõ óõóôþìáôïò ÏÍÅ+. ΚáôÜëëçëç ãéá üëá ôá åñãáëåßá ôïõ óõóôþìáôïò ÏÍÅ+. ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ BCL H ΒPP 1817 M BPL 1815 BPL 1820 ÔÉÌÇ 62,00 62,00 89,00 119,00 EΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ ΣΕΤ 30 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ ΣΕΤ 42 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ - ΘΗΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ RTC-0030 A RAK-0042 A UTB-7 ÔÉÌÇ 25,00 21,00 81,00 ΤΡΥΠΑΝΙΑ - ΒΕΛΟΝΙΑ - ΚΑΛΕΜΙΑ - ΠΟΤΗΡΟΚΟΡΩΝΕΣ ΓΙΑ ED 1138 ÊÙÄΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TIMH RYOBI: ΤΡΥΠΑΝΙ 18 mm x 550 mm 57, RYOBI: ΤΡΥΠΑΝΙ 25 mm x 550 mm 104, RYOBI: ΤΡΥΠΑΝΙ 28 mm x 550 mm 83, RYOBI: ΤΡΥΠΑΝΙ 30 mm x 550 mm 146, RYOBI: ΤΡΥΠΑΝΙ 32 mm x 550 mm 278, RYOBI: ΤΡΥΠΑΝΙ 35 mm x 550 mm 165, RYOBI: ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΟΤΗΡΟΚΟΡΩΝΑΣ 1/8 420 mm 85, RYOBI: ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΟΤΗΡΟΚΟΡΩΝΑΣ 1/8 700 mm 100, RYOBI: ΠΟΤΗΡΟΚΟΡΩΝΑ 60 mm 96, RYOBI: ΒΕΛΟΝΙ 300 mm 16, RYOBI: ΚΑΛΕΜΙ 300 mm 19,00 ΦΥΛΛΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ECS 1214 N ΣΕΤ 10 TEMAXIΩΝ ÊÙÄΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TIMH RYOBI: ΦΥΛΛΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ GR 60 9, RYOBI: ΦΥΛΛΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ GR 80 9, RYOBI: ΦΥΛΛΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ GR 150 9, RYOBI: ΦΥΛΛΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ GR 60,80,120 9,50 84 Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

ΦΙΛΤΡΑ ΚΕΦΑΛΩΝ. Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συµðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. ΦΙΛΤΡΟ ΚΕΦΑΛΗΣ C50, C56, C60, C100, C120 * ιαστάσεις εσωτερικού στοιχείου 100x70

ΦΙΛΤΡΑ ΚΕΦΑΛΩΝ. Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συµðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. ΦΙΛΤΡΟ ΚΕΦΑΛΗΣ C50, C56, C60, C100, C120 * ιαστάσεις εσωτερικού στοιχείου 100x70 ΦΙΛΤΡΑ ΚΕΦΑΛΩΝ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ µε σπείρωµα 44201 3/8 ðëþñåò 1,70 44245 BT 3/8 ðëþñåò 1,70 C50, C56, C60, C100, C120 100x70 44229 εσωτερικό* 10,00 44230 ðëþñåò 22,00 A30, A50, A56 ιαστάσεις φίλτρου 95x50x30 44205

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Εργαλεία RYOBI

Ηλεκτρικά Εργαλεία RYOBI Ηλεκτρικά Εργαλεία RYOBI ΠΑΛΜΙΚΑ ΤΡΙΒΕΙΑ Εύκολη, γρήγορη και σταθερή τοποθέτηση του φύλλου λείανσης Χαμηλό επίπεδο δόνησης για ομαλό έλεγχο και φινίρισμα ÊÙÄÉÊÏÓ 65259 ESS 200 RS ÉÓ ÕÓ (Watt) 200 TAXYTHTA

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Εργαλεία BULLE

Ηλεκτρικά Εργαλεία BULLE Ηλεκτρικά Εργαλεία BULLE 03. BULLE_2015_KATALOGOS_2015.qxd 4/12/2015 11:09 πμ Page 76 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ 600 Watt ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΕΡΓΑΣΙΩΝ 710 Watt 1 πλαϊνή χειρολαβή 1 οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΔΥΝΑΜΗ. Απίστευτη Τιμή. Κερδίζετε 160. Από ο ειδικός στο εργαλείο! Διαθέσιμο από Ιούνιο

ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΔΥΝΑΜΗ. Απίστευτη Τιμή. Κερδίζετε 160. Από ο ειδικός στο εργαλείο! Διαθέσιμο από Ιούνιο ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΔΥΝΑΜΗ Απίστευτη Τιμή Από 399 239 Κερδίζετε 160 Διαθέσιμο από Ιούνιο Σετ κρουστικό και παλμικό δράπανο 18V K-18V2IN1SET 2 μπαταρίες 4.0Ah Λιθίου Κρουστικό 2 ταχυτήτων Στροφές 0-400 / 0-1400 rpm

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ HMIEΠAΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ HMIEΠAΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Δράπανο Πιστολέτο Trimmer Κατσαβίδι μπαταρίας Δράπανο μπαταρίας Γων. Τροχός Τριβείο Δισκοπρίονο Σέγα Σπαθόσεγα Πλανάκι Ρούτερ Κολλητήρι Θερμοκολλητικό Αερόθερμο ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ: ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ : Όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÏ ÇR1830 18 mm ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÏ ÇR2230 22 mm 419 Ìðåôüí Ö 18 mm Îýëï Ö 24 mm ÌÝôáëëï Ö 13 mm 440 W Ισχύς κρούσης* 1,2J Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï 0-1500 rpm Êñïýóåéò ôï ëåðôü 0-5000 1,9 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 214,00

Διαβάστε περισσότερα

ARMATEH AT9081, ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΤΡΥΠΑΝΙ 12V. Μπαταρία Ισχύς Μπαταρίας. 12 V Χωρητικότητα Μπαταρίας 1,3. Ταχύτητα 350 / 1250

ARMATEH AT9081, ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΤΡΥΠΑΝΙ 12V. Μπαταρία Ισχύς Μπαταρίας. 12 V Χωρητικότητα Μπαταρίας 1,3. Ταχύτητα 350 / 1250 ARMATEH AT9081, ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΤΡΥΠΑΝΙ 12V ΑΤ9081 9003898090819 199250-0024 Μπαταρία 2xNiCd Μπαταρίας 12 V Χωρητικότητα Μπαταρίας 1,3 Χρόνος φόρτισης 1 ώρα Ταχύτητα 350 / 1250 Τύπος Τσοκ Γρήγορης αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ SILVERLINE. Κωδ. Όνομα Περιγραφή Φωτογραφία Τιμή Λιανικής

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ SILVERLINE. Κωδ. Όνομα Περιγραφή Φωτογραφία Τιμή Λιανικής ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ SILVERLINE Κωδ. Όνομα Περιγραφή Φωτογραφία Τιμή Λιανικής Σετ δραπ/βιδο με βιδολόγο Λιθίου 10.8V με 2 264995 μπαταρίες Δραπ/βιδο 241469 18V Σετ Δραπ/βιδο με Κρουστικό Λιθίου 18V με 2

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσες Προσφορές Νέα εργαλεία Marketing Department

Τρέχουσες Προσφορές Νέα εργαλεία Marketing Department ΜΑΚΙΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. MAKNEWS ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Τρέχουσες Προσφορές Νέα εργαλεία Marketing Department ΝΕO Πολυεργαλείο με μπαταρία Lithium-ion 18V / 3.0Ah και σετ εξαρτημάτων για διάφορες εφαρμογές. Ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ SILVERLINE. Κωδ. Όνομα Περιγραφή Φωτογραφία Τιμή Λιανικής

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ SILVERLINE. Κωδ. Όνομα Περιγραφή Φωτογραφία Τιμή Λιανικής ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ SILVERLINE Κωδ. Όνομα Περιγραφή Φωτογραφία Τιμή Λιανικής Σετ δραπ/βιδο με βιδολόγο Λιθίου 10.8V με 2 264995 μπαταρίες Δραπ/βιδο 241469 18V Σετ Δραπ/βιδο με Κρουστικό Λιθίου 18V με 2

Διαβάστε περισσότερα

NEA monteλα ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ WÜRTH MASTER

NEA monteλα ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ WÜRTH MASTER NEA monteλα ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ WÜRTH MASTER ΕΡΓΑΛΕΙΑ WÜRTH MASTER Δημιουργούμε συνεχώς νέα, καινοτόμα προϊόντα Βραβευμένα προϊόντα προσφέρουν έξυπνες λύσεις, άριστη εργονομία, συνεχώς αυξανόμενη αποδοτικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Εργαλεία BULLE

Ηλεκτρικά Εργαλεία BULLE Ηλεκτρικά Εργαλεία BULLE ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΕΡΓΑΣΙΩΝ 600 Watt 710 Watt SDS-PLUS Συνοδεύεται με: 1 πλαϊνή χειρολαβή 1 οδηγό βάθους 1 σετ καρβουνάκια 1 βαλιτσάκι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙ Α ΜΙΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 12 VOLT 14,4 VOLT 18 VOLT 18 VOLT µε 2 µπαταρίες Περιλαµβάνει: 1 êáôóáâéäüëáìá 1 ταχυφορτιστή 1 ώρας (KΩ ΙΚΟΣ: 43997) 1 ìðáôáñßα ΝiCd 1,5

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΑΠΑΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΣΑΒΙ ΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΑΠΑΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΣΑΒΙ ΙΑ ÄÑÁÐÁÍÁ 6501-6501 (6501Χ) 6501 6501X 70 ÔÅ ÍÉÊÁ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ 6501 6501 Éêáíüôçôá ïðþò: Ξύλο/Μέταλλο Ö 9/6,5 mm 230W 230W Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï 4500 rpm 4500 rpm 0,9 kg 0,9 kg Ôóïê Ö 6 mm (3/8 x24 F) ÔéìÞ

Διαβάστε περισσότερα

POWERING PROFESSIONALS SINCE Γερμανική τεχνολογία για επαγγελματίες

POWERING PROFESSIONALS SINCE Γερμανική τεχνολογία για επαγγελματίες 2017 POWERING PROFESSIONALS SINCE 1898 Γερμανική τεχνολογία για επαγγελματίες ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 18V BSB18CBL-402C 490 ATTACHMENTS 49 BSS18C-0 119 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΜΕ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 18V 4.0Αh Li-Ion Τσοκ: 13mm (αποσπώμενο)

Διαβάστε περισσότερα

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου Λίπανση ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου ΣυλλΕκτηΣ 80 lt ΑνΑρροφητηρΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της μηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Επαγγελματικών Εργαλείων

Τιμοκατάλογος Επαγγελματικών Εργαλείων Τιμοκατάλογος Επαγγελματικών Εργαλείων ÅÑÃÁËÅÉÁ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ÅÑÃÁËÅÉÁ ÌÐÁÔÁÑÉÁÓ Ni-Cd ÊÁÔÅÄÁÖÉÓÔÉÊÁ ÅÑÃÁËÅÉÁ ÇËÅÊÔÑÉÊÁ ÄÑÁÐÁÍÁ ÊÁÉ ÊÁÔÓÁÂÉÄÉÁ ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ - ΚΟΦΤΕΣ - ΨΑΛΙΔΙΑ ÐËÁÍÅÓ ÊÁÉ ÑÏÕÔÅÑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΟΡΤΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΕΙΑ ΤΗΣ DEWALT ΣΤΟ ΜΟΤΟ GP TO NISSAN NAVARA DEWALT! DEWALT ΤΕΥΧΟΣ 28

ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΟΡΤΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΕΙΑ ΤΗΣ DEWALT ΣΤΟ ΜΟΤΟ GP TO NISSAN NAVARA DEWALT! DEWALT ΤΕΥΧΟΣ 28 ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΟΡΤΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΕΙΑ ΤΗΣ DEWALT ΣΤΟ ΜΟΤΟ GP TO NISSAN NAVARA DEWALT! Για περισσότερες πληροφορίες επισκευθελιτε www.dewalt.eu ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΚΕΡΔΙΣΤΕ WIN TO A LIMITED NISSAN EDITION

Διαβάστε περισσότερα

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου Λίπανση ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου ΣυλλΕκτηΣ 80 lt ΑνΑρροφητηρΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της μηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου

Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου ΔΡΑΠΑΝΑ ΚΟΛΩΝΑΤΑ FABEL Για μέγγενες δραπάνων βλέπε σελ. 108 ÊÙÄ.: 42870 (230V) ÊÙÄ.: 42871 (230V) ÊÙÄ.: 42872 B.T. (230V) ÊÙÄÉÊOÓ 42870 (230V) 42871 (230V) 42872 (230V) ÔÕÐOÓ

Διαβάστε περισσότερα

Μία γκάμα ηλεκτρικών εργαλείων που συνεχώς εμπλουτίζεται με κριτήριο την άριστη σχέση ποιότητας και τιμής. Εργαλεία προσιτά σε κάθε επαγγελματία που

Μία γκάμα ηλεκτρικών εργαλείων που συνεχώς εμπλουτίζεται με κριτήριο την άριστη σχέση ποιότητας και τιμής. Εργαλεία προσιτά σε κάθε επαγγελματία που Μία γκάμα ηλεκτρικών εργαλείων που συνεχώς εμπλουτίζεται με κριτήριο την άριστη σχέση ποιότητας και τιμής. Εργαλεία προσιτά σε κάθε επαγγελματία που θέλει με οικονομικό τρόπο να καλύψει τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

POWER DEALS. 349 με Φ.Π.Α. 70 Nm. Μόνο Επαγγελματικά Εργαλεία. ΥΠΕΡ-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ! 4.0Ah. led. led RUNTIME 1/2016. ξjp2b18li-402b.

POWER DEALS. 349 με Φ.Π.Α. 70 Nm. Μόνο Επαγγελματικά Εργαλεία. ΥΠΕΡ-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ! 4.0Ah. led. led RUNTIME 1/2016. ξjp2b18li-402b. POWER DEALS 1/2016 Μόνο Επαγγελματικά Εργαλεία. ξjp2b18li-402b 190Nm 70 Nm Κωδικός 010548 Κρουστικό BSB18C 679 Σετ Κρουστικό + Παλμικό 18V (2 x 4.0Ah Li-ion) Παλμικό BSS18C Στροφές (rpm) 0 450/0-1650 0-2400

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ

Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Σετ Κρουστικό+Παλμικό 18V PBL 218 PK + IS L18 - Κρουστικό PBL 218 Στροφές (rpm) 0-560/0-1900 Κρούσεις (ipm) 0-19200 Βάρος 1.6 Kg. Παραδίδεται σε κασετίνα με μύτες

Διαβάστε περισσότερα

μηχανήματα της αγοράς.

μηχανήματα της αγοράς. Κόφτες πλακιδίων χειρός και ηλεκτρικοί υγράς κοπής, βενζινοκίνητοι και πετρελαιοκίνητοι συμπιεστές εδάφους, λειαντήρες δαπέδων (ελικοπτεράκια) και δονητικοί πήχες μπετόν, αποτελούν την κατηγορία αυτή.

Διαβάστε περισσότερα

Χ. Διονυσάτος & Σια Ο.Ε. - Επίσημη Αντιπροσωπεία Ελλάδος

Χ. Διονυσάτος & Σια Ο.Ε. - Επίσημη Αντιπροσωπεία Ελλάδος Χ. Διονυσάτος & Σια Ο.Ε. - Επίσημη Αντιπροσωπεία Ελλάδος Kλείδωμα άξονα Φως LED Μαγνητικό τσοκ 1/4 Τάση μπαταρίας: 100-230V~, 50Hz Ισχύς εισόδου: 3.6V-1.3Ah Μεγ. ροπή: 3Nm Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

TIMH: 447,00 TIMH: 306,00 ΝΕΑ ΝΕΑ HP331D TD110D

TIMH: 447,00 TIMH: 306,00 ΝΕΑ ΝΕΑ HP331D TD110D ΝΕΑ Ταχ. χωρίς φορτίο HP331D Ξύλο: 21 mm Μέταλλο: 10 mm Μπετόν: 8 mm 0-450/ 0-1.700 rpm Κρούσεις/λεπτό 0-6.750/0-25.500 Ρυθμίσεις ροπής 16 + τρυπάνι Μέγιστη Ροπή 30/14 Nm 1,3 kg TD110D Ικανότητα Μπουλόνια:Μ5-Μ12

Διαβάστε περισσότερα

Οικοδομικά Μηχανήματα

Οικοδομικά Μηχανήματα Οικοδομικά Μηχανήματα Βενζινοκίνητοι και πετρελαιοκίνητοι συμπιεστές εδάφους, λειαντήρες δαπέδων (ελικοπτεράκια), δονητικός πήχης μπετού, βενζινοκίνητος κόφτης, είναι τα νέα είδη μας στην κατηγορία αυτή.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ DYN ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ DYN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Δ-Α ΔΡΑΠΑΝΟ DYN 500W. με στέλεχος. Σε. βαλίτσα. Σε πρακτική βαλίτσα. Ιδανικό για ανάμιξη χρωμάτων και

ΜΙΞΕΡ DYN ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ DYN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Δ-Α ΔΡΑΠΑΝΟ DYN 500W. με στέλεχος. Σε. βαλίτσα. Σε πρακτική βαλίτσα. Ιδανικό για ανάμιξη χρωμάτων και ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ DYN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Δ-Α (62-05-000225) Περιέχει: πολλά χρήσιμα εξαρτήματα. Πρακτική θήκη τρυπανιών στη χειρολαβή. Σε πρακτική βαλίτσα. ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ DYN SDS-plus ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ Φ26 (62-05-000146)

Διαβάστε περισσότερα

1. Ηλεκτρικα εργαλεια

1. Ηλεκτρικα εργαλεια 1. Ηλεκτρικα εργαλεια Επαναφορτιζόμενο κατσαβίδι λιθίου Περιστρεφόμενη αντιολισθητική λαβή Ανεξάρτητος διακόπτης για φωτισμό Led Μαγνητικό τσοκ 17 μύτες στην συσκευασία 4.8V ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΛΑΒΗ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ RT-SD 3,6 Li, Επαναφορτιζόμενο κατσαβίδι ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 1/3/16 ΓΙΝΕΤΑΙ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ RT-SD 3,6 Li, Επαναφορτιζόμενο κατσαβίδι ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 1/3/16 ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2016 KPL/INV BT-SD 4,8 F Κατσαβίδι επαναφορτιζόμενο Μπαταρία 4,8 V, 600 mah, Στροφές 200 min -1,Χρόνος φόρτισης 3-5 ώρες, Σπαστή χειρολαβή, Δεξιόστροφο - Αριστερόστροφο, Λάμπα εργασίας. Συμπαραδίδονται:1.

Διαβάστε περισσότερα

POWERDEALS 18 V ΣΕΤ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ! 2015/2 18 V PROMO SET % 669* ΔΩΡΟ ΤΣΑΝΤΑ + ΜΠΛΟΥΖΑ + ΑΥΤΟΜΑΤΟ 8 ΜΕΤΡΟ

POWERDEALS 18 V ΣΕΤ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ! 2015/2 18 V PROMO SET % 669* ΔΩΡΟ ΤΣΑΝΤΑ + ΜΠΛΟΥΖΑ + ΑΥΤΟΜΑΤΟ 8 ΜΕΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ! 18 V ΣΕΤ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 18 V PROMO SET BBH 18 LI ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, 2,3 J BEWS 18-125X ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ BS 18 C LI ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ, 70 NM 2x 4.0 Ah ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 1-2017 ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2017 ΜΕ ΤΡΥΠΗΜΑ ΣΤΟ ΜΙΣΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΜΙΣΟ ΘΟΡΥΒΟ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΡΘΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΗΣΕΙ ΕΠΟΧΗ! ΝΕΟ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ BRUSHLESS BSS 18OP

Διαβάστε περισσότερα

POWER DAYS. Ποιότητα και δύναμη Würth!

POWER DAYS. Ποιότητα και δύναμη Würth! POWER DAYS Ποιότητα και δύναμη Würth! 1981 2016 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ Ηλεκτρικό κρουστικό δράπανο Δυνατό, ελαφρύ, μικρών διαστάσεων κρουστικό δράπανο 650Watt, με αυτόματο τσοκ 13mm. Ιδανικό για ελαφριές και μέτριες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 2200W Ø230mm + ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 850W Ø115mm ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 242,98-38% =

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 2200W Ø230mm + ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 850W Ø115mm ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 242,98-38% = 1 72 ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 2200W Ø230mm + ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 850W Ø115mm D28492 6500 σ.α.λ. Προστασία κινητήρα από την σκόνη για αυξημένη ανθεκτικότητα 5,5 kg 155,99 ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 242,98-38% = D28111

Διαβάστε περισσότερα

POWERDEALS 18 V ΣΕΤ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ! 669* 2015/2 18 V PROMO SET 1000-33% ΔΩΡΟ ΤΣΑΝΤΑ + ΜΠΛΟΥΖΑ + ΑΥΤΟΜΑΤΟ 8 ΜΕΤΡΟ

POWERDEALS 18 V ΣΕΤ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ! 669* 2015/2 18 V PROMO SET 1000-33% ΔΩΡΟ ΤΣΑΝΤΑ + ΜΠΛΟΥΖΑ + ΑΥΤΟΜΑΤΟ 8 ΜΕΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ! 18 V ΣΕΤ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 18 V PROMO SET BBH 18 LI ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, 2,3 J BEWS 18-125X ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ BS 18 C LI ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ, 70 NM 2x 4.0 Ah ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Φορτιστές Μπαταριών JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ JUMP STARTER (Booster) εκκινητής μπαταριών και εφεδρική μπαταρία (Power Bank) τώρα σε μια συσκευή. Μια νέα, κομψή και πρακτική πολυσυσκευή

Διαβάστε περισσότερα

2016 Ηλεκτρικά Εργαλεία & Εργαλεία Κήπου DESIGNED TO DO MORE. ryobitools.eu

2016 Ηλεκτρικά Εργαλεία & Εργαλεία Κήπου DESIGNED TO DO MORE. ryobitools.eu 2016 Ηλεκτρικά Εργαλεία & Εργαλεία Κήπου DESIGNED TO DO MORE ryobitools.eu RB18L13 ONE+ BATTERY 59 00 RBC18L13 ONE+ STARTER KIT Μπαταρία 18V 1.3Ah Li-Ion Μια μπαταρία 18V 1.3Ah Li-Ion Φορτιστής Τσάντα

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ:Η/Μ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Πολυτεχνείου και Γ. Καραϊσκάκη τ.κ.18648 FAX:213-2004035

Διαβάστε περισσότερα

TO ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ! Κερδίστε χρήματα κάνοντας τον δικό σας συνδυασμό σε εργαλεία Würth Master

TO ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ! Κερδίστε χρήματα κάνοντας τον δικό σας συνδυασμό σε εργαλεία Würth Master TO ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ! Κερδίστε χρήματα κάνοντας τον δικό σας συνδυασμό σε εργαλεία Würth Master ΣΥΝΔΥΑΣΤΕ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΤΕ! Βρείτε τον συνδυασμό 2 εργαλείων Würth Master που ταιριάζουν στις ανάγκες σας!

Διαβάστε περισσότερα

39,99 44,99 99,90. e-shop: 49,99 59,90 59,90

39,99 44,99 99,90. e-shop:  49,99 59,90 59,90 Μετρητής αποστάσεων με Laser TLM 50 Συμπαγής, ελαφρύς σχεδιασμός για εύκολη αποθήκευση Εργονομική λαστιχένια επίστρωση Πάτημα ενός κουμπιού για αποθήκευση μετρήσεων και συνεχόμενες μετρήσεις Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ BULLE ÁÅÑOÊËÅÉÄA

EΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ BULLE ÁÅÑOÊËÅÉÄA ÁÅÑOÊËÅÉÄA 1/2 35 kgm ÊÙÄÉÊOÓ 42741 ÑÏÐÇ (Kgm) 35 ÌÇÊÏÓ (mm) 180 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 2,4/2,44 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 7x20x20 ÔÉÌÇ 55 () ÊÙÄÉÊOÓ 42742 ÂÁÑÏÓ ΜΙΚΤΟ (Kg) 4,36 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 10x25,5x27,5 ÔÉÌÇ 75

Διαβάστε περισσότερα

Για τον επαγγελματία N 1/2011

Για τον επαγγελματία N 1/2011 Η νέα σειρά Dynamicseries στα 14,4 & 18 Volt: συμπαγές & δυνατό Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο GSB 14,4 V-Li Professional Dynamicseries με μπαταρία λιθίου Compact 1,3 Ah και Premium 3,0 Ah Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Για τον επαγγελματία N 2/2011

Για τον επαγγελματία N 2/2011 Περιστροφικό πιστολέτο GBH 2-28 στις εκδόσεις DV με τσοκ SDS-plus και DFV με ανταλλακτικό τσοκ SDS-plus και ταχυτσόκ GBH 2-28 DV/DFV ( Ονομαστική ισχύς: 850 W ( Κρουστική ισχύς: 3,2 J ( Vibration Control

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΕΥΧΟΣ 45 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ.

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΕΥΧΟΣ 45 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ. ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΕΥΧΟΣ 45 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ. DCM571 XR FLEXVOLT ΜΗΧΑΝΗ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Η νέα μηχανή φινιρίσματος 54V FLEXVOLT σας προσφέρει ταχύτητα εργασίας με διάμετρο κοπής 38cm. Ο αποτελεσματικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 800W Ø115mm με πλευρικό διακόπτη. ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 800W Ø125mm με πλευρικό διακόπτη. ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 1400W Ø125mm

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 800W Ø115mm με πλευρικό διακόπτη. ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 800W Ø125mm με πλευρικό διακόπτη. ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 1400W Ø125mm *Δεν συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία οι δίσκοι κοπής 001 003 ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 800W Ø115mm με πλευρικό διακόπτη DWE4050 11800 σ.α.λ. M14 1,9 kg ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 100W Ø125mm 59 002 004 ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 800W

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Εργαλεία BULLE

Ηλεκτρικά Εργαλεία BULLE Ηλεκτρικά Εργαλεία BULLE ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΡΑΠΑΝΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΕΡΓΑΣΙΩΝ 600 Watt 710 Watt SDS-PLUS 1 πλα νή χειρολαβή 1 οδηγό βάθους 1 σετ καρβουνάκια 1 βαλιτσάκι µεταφοράς 1 πλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49 ΕΤΟΣ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49 ΕΤΟΣ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49 ΕΤΟΣ 2017 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 2017 Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝ ΠΟΣΟΤΗΣ ΤΙΜΗ 1 Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανήματα Επεξεργασίας Μετάλλου

Μηχανήματα Επεξεργασίας Μετάλλου Μηχανήματα Επεξεργασίας Μετάλλου ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΑ ΤΑΙΝΙΑΣ FABEL ΦΟΡΗΤΑ G4510 WA UE 100S HEAVY DUTY PROFESSIONAL ÊÙÄÉÊOÓ 63240 47565 ÔÕÐÏÓ G4510 WA UE 100S ÉÓ ÕÓ (HP) 1/2 1/2 ÔÁÓÇ (V) 230 230 ÔÁ ÕÔÇÔÁ ÔÁÉÍÉÁÓ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ. Σεπτέμβριος 2017

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ. Σεπτέμβριος 2017 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2017 ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΑ Αερόκλειδο DSS 1/2 H Αξιόπιστο, στιβαρό και καλά ζυγισμένο αερόκλειδο με περίβλημα αλουμινίου. Προτεινόμενο μέγιστο μέγεθος βιδών: M15. Ιδανικό για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΚ! ΣΟΚ! -35% -40% οι εκπτώσεις ισχύουν από 31/07 έως 31/08 ή μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων -50% -50% -50% -40%

ΣΟΚ! ΣΟΚ! -35% -40% οι εκπτώσεις ισχύουν από 31/07 έως 31/08 ή μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων -50% -50% -50% -40% ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ έως οι εκπτώσεις ισχύουν από 31/07 έως 31/08 ή μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων Αεροσυμπιεστής με ιμάντα 100Lt - 3Hp MY2000 Τάση 230V Ψαλίδι μπορντούρας ηλεκτρικό ΕΗ 5000 Ισχύς 500 W Μήκος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 2017 ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 5XPONIA BLACK & DECKER ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. Κερδίστε ενα Mitsubishi Spacestar!!! ΣΠΙΤΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΗΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 2017 ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 5XPONIA BLACK & DECKER ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. Κερδίστε ενα Mitsubishi Spacestar!!! ΣΠΙΤΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΗΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 2017 ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Κερδίστε ενα Mitsubishi Spacestar!!! 5XPONIA BLACK & DECKER ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΣΠΙΤΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΗΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ έως -50% ΣΟΚ! ΣΟΚ! -30% -50% -50% -50% -30% -25% -50% -50% -40% -30% -30% -20% -50%-35% -60% -35% -35% -20% -10% -40% -25%

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ έως -50% ΣΟΚ! ΣΟΚ! -30% -50% -50% -50% -30% -25% -50% -50% -40% -30% -30% -20% -50%-35% -60% -35% -35% -20% -10% -40% -25% -10% -40% -10% -40% -30% -30% -30% -35% -60% -35% -35% -30% ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ έως οι εκπτώσεις ισχύουν μέχρι 28/07 ή μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων Σετ 3σε1 δραπανοκατσάβιδο - πολυεργαλείο - φακός λιθίου 12V Δράπανο:

Διαβάστε περισσότερα

meiabo PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS Περιοδική έκδοση 2015

meiabo PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS Περιοδική έκδοση 2015 meiabo PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS Περιοδική έκδοση 2015 Κωδικός: 6.02199.50.χχ 18 Volt Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας SB 18 LTX BL Quick Κωδικός: 6.02200.50.χχ 18 Volt Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Διαχείρισης Υλικού & Αναλωσίμων Πληροφορίες: Γεώργιος Πεδιαδιτάκης Τηλ.: 2813409613 E-mail : diaxirisi@heraklion.gr Ηράκλειο 26 / 02

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΕΡΔΙΣΤΕ Μια συλλεκτική μηχανή Yamaha R1!

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΕΡΔΙΣΤΕ Μια συλλεκτική μηχανή Yamaha R1! 5 ΒΙΔΕΣ, 1 ΔΡΑΠΑΝΟ Δοκιμάστε τη Ταχύτητα, Δύναμη & τις Επιδόσεις σας ΤΕΥΧΟΣ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΕΡΔΙΣΤΕ Μια συλλεκτική μηχανή Yamaha R1! ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΕΣΗ Για περισσότερες πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

NEO ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 385.99 936.99 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

NEO ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 385.99 936.99 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 385.99 ΝΕΟΣ XR 18V ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΣΕΛΙΔΑ 4 936.99 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ ΝΕΟ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ 2 ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛΙΔΑ 5 ΝΕΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ SDS ΣΕΛΙΔΑ 6 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Σεπτέμβριος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα αφορά την προμήθεια των κάτωθι εργαλείων: Α. Για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 80 lt ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 Λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της µηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Γεννήτριες & Βενζινοκινητήρες

Γεννήτριες & Βενζινοκινητήρες Γεννήτριες & Βενζινοκινητήρες ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 63747 KG 1.0 63748 KG 1.0 HD Εναλλάκτης 100% Χαλκού 63749 KG 1.5 63750 KG 3.5 ÊÙ ÄÉÊOÓ 63747 63748 63749 63750 ÔÕÐOÓ KG 1.0 KG 1.0 HD KG 1.5 KG 3.5 ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

RT-OS 13 Kit Πολυτριβείο χούφτας σετ

RT-OS 13 Kit Πολυτριβείο χούφτας σετ TΗ-OS 1016 Πολυτριβείο χούφτας Τάση 230 V/50 Hz, Iσχύς 100 W, Παλμοί 24.000 min -1, Στροφές μοτέρ 12.000 min -1, Μέγεθος γυαλόχαρτου 150χ150χ100mm, Επιφάνεια λείανσης 104 cm 2, Διάμετρος κύκλου κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ONSITE ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 38 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ

ONSITE ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 38 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ONSITE ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 38 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕΙΡΑΣ XR ΝΕΑ ΥΨΗΛΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Σχεδιασμένες για να αποθηκεύουν περισσότερη ενέργεια - παρέχοντας στα XR εργαλεία μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

6. ξυλο - μεταλλο οικοδομικα

6. ξυλο - μεταλλο οικοδομικα 6. ξυλο - μεταλλο οικοδομικα Ξύλο - Μέταλλο - Οικοδομικά 6 ñüíéá Åããýçóç Φαλτσοπρίονο 210mm με λέιζερ Κωδικός 017028 HM80L 1500 Watt Τάση (Volt) 230 Ταχύτητα χωρίς 5000 φορτίο (rpm) 0º-0º : 120 x 60mm

Διαβάστε περισσότερα

Τιμ ς... που βγάζουν μάτι! Εργαλεία σε. Βίδωσε, Τρύπησε, Κόψε, Τρίψε, Φώτησε... και όλα με τις ίδιες μπαταρίες! NEO.

Τιμ ς... που βγάζουν μάτι! Εργαλεία σε. Βίδωσε, Τρύπησε, Κόψε, Τρίψε, Φώτησε... και όλα με τις ίδιες μπαταρίες! NEO. Εργαλεία σε Τιμς... ΤΕΥΧΟΣ 1/2016 ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ! που βγάζουν μάτι! Βίδωσε, Τρύπησε, Κόψε, Τρίψε, Φώτησε... και όλα με τις ίδιες μπαταρίες! 331 169 όλα μαζί μόνο: 18V System Δραπανοκατσάβιδο

Διαβάστε περισσότερα

NEA ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ 1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΚΛΗΡΟΤΡΑΧΗΛΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΞΥΠΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΓΚΑΜΑ ΛΙΘΙΟΥ ΕΚΔΟΣΗ 29 ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ XR! ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΓΚΑΜΑ

NEA ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ 1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΚΛΗΡΟΤΡΑΧΗΛΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΞΥΠΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΓΚΑΜΑ ΛΙΘΙΟΥ ΕΚΔΟΣΗ 29 ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ XR! ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΓΚΑΜΑ ΣΚΛΗΡΟΤΡΑΧΗΛΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΞΥΠΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ 29 Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2011 ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΞΥΠΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΑΝΕΣΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ 1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟΔΟΣΗ NEA ΓΚΑΜΑ ΛΙΘΙΟΥ www.dewalt.eu BLACK

Διαβάστε περισσότερα

100% Bosch! Για τον επαγγελματία N 1/2014. Για επαγγελματίες και βιομηχανία Σε ισχύ από 01/02/2014 έως 31/05/2014. www.bosch-professional.

100% Bosch! Για τον επαγγελματία N 1/2014. Για επαγγελματίες και βιομηχανία Σε ισχύ από 01/02/2014 έως 31/05/2014. www.bosch-professional. 100% Bosch! Για τον επαγγελματία N 1/2014 Για επαγγελματίες και βιομηχανία Σε ισχύ από 01/02/2014 έως 31/05/2014 www.bosch-professional.gr Συμπαγή εργαλεία μπαταρίας Bosch εύχρηστα στην εργασίας Σέγα GST

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΝΣΑ ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ KNIPEX 1000 Volt ("ή αντίστοιχου τύπου")

ΠΕΝΣΑ ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ KNIPEX 1000 Volt (ή αντίστοιχου τύπου) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προμήθεια εργαλείων ηλεκτρολογικών και άλλων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α. 20-7135.075 για το έτος 2015 Δ/ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : Ηλεκτροφωτισμού και Σήμανσης ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήλθατε στα εργαλεία υψηλής απόδοσης.

Καλώς ήλθατε στα εργαλεία υψηλής απόδοσης. Επαγγελματικά μπλε ηλεκτρικά εργαλεία Πρόγραμμα 2009 Καλώς ήλθατε στα εργαλεία υψηλής απόδοσης. Τα σύμβολα και η σημασία τους. Σύστημα Bosch-SDS Γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων, χωρίς τη χρήση εργαλείου. Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ομάδα 1η Εργαλεία Πρασίνου

Διαβάστε περισσότερα

Για τον επαγγελματία N 2/2013

Για τον επαγγελματία N 2/2013 100% Bosch! Για τον επαγγελματία N 2/2013 Για επαγγελματίες και βιομηχανία Σε ισχύ από 01/06/2013 έως 30/09/2013 Official Partner NEO Σύνθετο Μπουλονόκλειδο μπαταρίας GDX 14,4 V-LI και GDX 18 V-LI Professional

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (cosφ) 1,0 1,0 1,0 1,0 ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC (Volt) 12 12 12 12 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ AVR AVR AVR AVR

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (cosφ) 1,0 1,0 1,0 1,0 ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC (Volt) 12 12 12 12 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ AVR AVR AVR AVR ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Οι πλέον αξιόπιστες γεννήτριες στην κατηγορία τους, µε προσεγµένα υλικά κατασκευής, φινίρισµα και εξοπλισµό. Επίσης, έχουν µεγάλη δεξαµενή καυσίµου για µεγαλύτερη αυτονοµία - διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ONSITE ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 39 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ

ONSITE ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 39 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ONSITE ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 39 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ BRUSHLESS ΠΙΣΤΟΛΕΤΟΥ SDS-PLUS 18V ΜΕ ΔΥΝΑΤΗ ΛΑΞΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟΥΣ ΚΡΑΔΑΣΜΟΥΣ. ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

105 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 500W + ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 50cm με 40 εξαρτήματα + ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ 23 ΤΕΜ.

105 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 500W + ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 50cm με 40 εξαρτήματα + ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ 23 ΤΕΜ. 105 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 500W + ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 50cm με 40 εξαρτήματα + ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ 23 ΤΕΜ. Α7102 Σετ 23 τεμ. τρυπάνια μετάλλου, μπετού, ξύλου και μύτες 106 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 500W KR504RE Τσοκ με κλειδί 13mm

Διαβάστε περισσότερα

TΕ-CD 18 Li Solo, Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο χωρίς μπαταρία Μέλος της οικογένειας επαν/νων εργαλείων Power X-Change

TΕ-CD 18 Li Solo, Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο χωρίς μπαταρία Μέλος της οικογένειας επαν/νων εργαλείων Power X-Change ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ POWER X CHANGE ΜΕ ΚΟΙΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ KPL/INV ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2016 TΕ-CD 18 Li Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο Μπαταρία της οικογένειας Power X Change Τεχνικά Χαρακτηριστικά:- Μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/νση: Οδός 25 Η Πλατεία Αγ.Τριάδας ΤΚ 167 77 Ελληνικό Τηλ.: 213.2026.064, Fax: 210.9607711 Αργυρούπολη:18-6-13 ΕΙΔΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΙ ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΛΕΙΑΝΤΗΡΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ/ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΝΕΟΙ ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΛΕΙΑΝΤΗΡΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ/ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΝΕΟΙ ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΛΕΙΑΝΤΗΡΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ/ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Νοέμβριος 2014 ΝΕΟΙ ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΛΕΙΑΝΤΗΡΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ø115 - ø125mm Πλήρης γκάμα: Ποιότητα: Ευχρηστία: Αντοχή: Καινοτομία: 5 διαφορετικά μοντέλα από 820-1.700Watt

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ WÜRTH Mάρτιος 2014

ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ WÜRTH Mάρτιος 2014 ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ WÜRTH Mάρτιος 2014 βαλιτσα εργαλειων χειροσ γενικης χρησης Καλύπτει τις ανάγκες του επαγγελματία. Ιδιαίτερα χρήσιμο για εργασίες εκτός έδρας. Κωδ. αρ. 0965 93 120 Περιεχόμενο Δοκιμαστικό

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία πεπιεσμένου αέρα

Εργαλεία πεπιεσμένου αέρα Εργαλεία πεπιεσμένου αέρα Πριν το εργαλείο Ο πεπιεσμένος αέρας είναι πηγή ενέργειας για τα αεροεργαλεία η οποία επηρεάζει άμεσα την απόδοσή τους Μετρήσεις μπορούν να γίνουν στον εργασιακό χώρο για να ρυθμίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Της επιχείρησης ή της κοινοπραξίας επιχειρήσεων με την επωνυμία:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Της επιχείρησης ή της κοινοπραξίας επιχειρήσεων με την επωνυμία: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε :ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Της επιχείρησης ή της κοινοπραξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΦΤΕΣ ΠΛΑΚΙ ΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ. Βάση αλουµινίου

ΚΟΦΤΕΣ ΠΛΑΚΙ ΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ. Βάση αλουµινίου ΚΟΦΤΕΣ ΠΛΑΚΙ ΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ BTC-530 Βάση αλουµινίου ÊÙÄÉÊOÓ 42629 TΥΠΟΣ ΒΤC-530 ΚΟΠΗ ευθεία 0 (mm) 530 διαγώνιο 45 (mm) 375 ÔÉÌÇ 84,00 BTC-630 S Επαγγελµατικός Βάση αλουµινίου Ενισχυµένη λαβή από χυτό αλουµίνιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 23/2015. Ειδικός Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός Τεχνικές προδιαγραφές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 23/2015. Ειδικός Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός Τεχνικές προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 23/2015 Ειδικός Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός Τεχνικές προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΕΣ ΟΥΛΕΙΕΣ. work. don t play. ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ BHE 20 COMPACT, BHE 20 IDR

ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΕΣ ΟΥΛΕΙΕΣ. work. don t play. ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ BHE 20 COMPACT, BHE 20 IDR ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ BHE 20 COMPACT, BHE 20 IDR work. don t play. ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΕΣ ΟΥΛΕΙΕΣ. + Εξαιρετικά ελαφρύ, µε βάρος µόνο 2,1 kg (χωρίς IDR) Άνετη εργασία σε στενό χώρο και πάνω από το κεφάλι Ιδανικό για διατρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

...a better point of view

...a better point of view ...a better point of view ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ TV ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤABLETS & SMARTPHONES SELFIE STICKS & ΤΡΙΠΟΔΟ ΓΙΑ SMARTPHONES Από το 1988 η εταιρία Barkan εξειδικεύεται στη σχεδίαση και κατασκευή καινοτόμων και πρωτοποριακών

Διαβάστε περισσότερα

Τιμ ς... 126 + που βγάζουν μάτι! 24,90 35,70 179,90-30% Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων 41,50-40% 54,90-35%

Τιμ ς... 126 + που βγάζουν μάτι! 24,90 35,70 179,90-30% Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων 41,50-40% 54,90-35% Φθινόπωρο 2013 Τιμς... Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων που βγάζουν μάτι! Αντλία καθαρού νερού 250W 41,50-40% 24,90 Ηλεκτρική σκούπα στάχτης 800W 54,90-35% 35,70 179,90-30% 126 + Μήκος 2,8m 200 Εξουσιοδοτημένα

Διαβάστε περισσότερα

149,00 * 225,00 * 139,00 * 233,31 * 122,00 * 199,24 * 210,00 * 375,00 * 199,00 * 297,00 * 185,00 * 265,20 * *τιμή χωρίς ΦΠΑ.

149,00 * 225,00 * 139,00 * 233,31 * 122,00 * 199,24 * 210,00 * 375,00 * 199,00 * 297,00 * 185,00 * 265,20 * *τιμή χωρίς ΦΠΑ. Κωδικός: 6.00079.50 Κωδικός: 6.00080.50 Κωδικός: 6.00385.50 122,00 * 199,24 * Τάση μπαταρίας 10,8V Χωρητικότητα μπαταρίας 2,0 Ah Μέγιστη ροπή 34Nm Bάρος (με μπαταρία) 0,8 kg Ταχυτσόκ, Άγκιστρο ζώνης, Μπαταρία,

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 4.200

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 4.200 Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 4.200 Μεσαία κατηγορία - δυνατός σύμμαχός ενάντια στη βρωμιά. Μέγιστη ισχύς έως 1400W και με πολλά νέα χαρακτηριστικά η μεσαία κατηγορία προσφέρει υψηλή απόδοση και εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

158 me Φ.Π.Α. 188 me Φ.Π.Α. 246 me Φ.Π.Α. 250 me Φ.Π.Α. 309 me Φ.Π.Α. PBL 2181 PK / 1.5Ah. PBL 2182 PK / 2Ah. PBL 2184 PK / 4Ah.

158 me Φ.Π.Α. 188 me Φ.Π.Α. 246 me Φ.Π.Α. 250 me Φ.Π.Α. 309 me Φ.Π.Α. PBL 2181 PK / 1.5Ah. PBL 2182 PK / 2Ah. PBL 2184 PK / 4Ah. ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ 18V 18 V Li-ion 2 Μπαταρίες Λιθίου 2 MECHANICAL SPEEDS PBL 2181 PK / 1.5Ah. 158 PBL 2182 PK / 2Ah. 188 PBL 2184 PK / 4Ah. 246 Κρουστικό PBL 218 2 μπαταρίες λιθίου Στροφές (rpm)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΝΕΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΝΕΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ΕΚΔΟΣΗ 01 ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΝΕΑ ΤΑ 10.8V ΓΙΝΟΝΤΑΙ XR A C D 18V XR LI-ION ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ DCD985L2 Ανθεκτικό 3 ταχ. Πλήρως μεταλλικό κιβώτιο για αυξημένη διάρκεια εργασίας και ζωής

Διαβάστε περισσότερα

πάντοτε το σωστό εργαλείο.

πάντοτε το σωστό εργαλείο. Θέλετε ακόμα περισσότερες ιδέες; Επισκεφθείτε μας στη διεύθυνση www.bosch.gr και πάρτε ιδέες γύρω από τη διακόσμηση και το σχεδιασμό του σπιτιού σας. Εδώ δε θα βρείτε μόνο συμβουλές και τεχνάσματα για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ 5 10 KG. work. don t play. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Η τριετής εγγύηση της Metabo Καταχώρηση: www.metabo.com/xxl

ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ 5 10 KG. work. don t play. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Η τριετής εγγύηση της Metabo Καταχώρηση: www.metabo.com/xxl ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ 5 10 KG ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. work. don t play. Η τριετής εγγύηση της Metabo Καταχώρηση: www.metabo.com/xxl ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΥΝΑΜΗ, ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΚΟΥΡΑΣΗ. Στις πιο σκληρές δουλειές τα καταφέρνουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΡ-ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ Παράδοση μόνο σε κιβώτια ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΡ-ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ Παράδοση μόνο σε κιβώτια ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Κ. Ι. ΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ Α.Ε. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 87 115 28 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 210 77 02 332 FAX: 210 77 54 529 E-mail: kit@ath.forthnet.gr www.taousianis.gr ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΡ-ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Bιομηχανικά Kοπτικά Eργαλεία Bιομηχανικά Αναλώσιμα

Bιομηχανικά Kοπτικά Eργαλεία Bιομηχανικά Αναλώσιμα Bιομηχανικά Kοπτικά Eργαλεία Bιομηχανικά Αναλώσιμα Ποιοί είμαστε Η Unicut Γεωργουλάκος Αντώνιος & Σια ΟΕ είναι μία οικογενειακή επιχείρηση με κύριo αντικείμενo της, την πώληση βιομηχανικών κοπτικών εργαλείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤC-ΑG 115 Γωνιακός τροχός

ΤC-ΑG 115 Γωνιακός τροχός ΤC-ΑG 115 Γωνιακός τροχός Τάση ρεύματος 230 V/50 Hz, Ισχύς 500 W, Στροφές χωρίς φορτίο 12.000 min- 1, Διάμετρος δίσκου Ø 115 mm. Εξοπλισμός: Διακόπτης μπλοκαρίσματος για εύκολη αλλαγή δίσκου, Προστατευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΠΡΙΟΝΟ ΞΥΛΟΥ BOSTON

ΠΑΓΚΟΠΡΙΟΝΟ ΞΥΛΟΥ BOSTON ΠΑΓΚΟΠΡΙΟΝΑ ΞΥΛΟΥ BOSTON ΠΑΓΚΟΠΡΙΟΝΟ ΞΥΛΟΥ BOSTON 250 mm BTS - 250 ÊÙÄÉÊOÓ 42679 BTS-250 ÉÓ ÕÓ (Watt) 1500 ÄÉÓÊÏÓ (mm) 254 x 30 40T ÔÑÁÐÅÆÉ (ÌÅ ÐÑÏÅÊÔÁÓÅÉÓ) (mm) 938 x 950 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 4500 ÊÏÐÇ 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΎΝΑΜΗ ΕΝΌΣ ΕΡΓΑΛΕΊΟΥ ΡΕΎΜΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ ΕΝΌΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΌΜΕΝΟΥ

ΔΎΝΑΜΗ ΕΝΌΣ ΕΡΓΑΛΕΊΟΥ ΡΕΎΜΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ ΕΝΌΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΌΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 2017 ΔΎΝΑΜΗ ΕΝΌΣ ΕΡΓΑΛΕΊΟΥ ΡΕΎΜΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ ΕΝΌΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΌΜΕΝΟΥ Η XR FLEXVOLT 54V σειρά ήρθε για να προσφέρει στον κάθε επαγγελματία την απόδοση και την αυτονομία που του έλειπαν από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 500W + ΣΕΤ 14 ΤΕΜ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 71,87-34% = ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 500W + ΣΕΤ 35 ΤΜΧ.

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 500W + ΣΕΤ 14 ΤΕΜ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 71,87-34% = ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 500W + ΣΕΤ 35 ΤΜΧ. 1 1 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 500W + ΣΕΤ 14 ΤΕΜ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ KR504RE Τσοκ με κλειδί 13mm Μεταβλητή Ταχύτητα: 0-2800 rpm για συνεχή λειτουργία Λειτουργία αναστροφής, απαραίτητη για βίδωμα 42,90 900163 1 ανοιχτήρι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ. Art ,00. Τροχήλατη εργαλειοθήκη με 7 συρτάρια συμπ. 185 εργαλείων. ανά τεμάχιο

ΝΕΟ. Art ,00. Τροχήλατη εργαλειοθήκη με 7 συρτάρια συμπ. 185 εργαλείων. ανά τεμάχιο Τροχήλατη Εργαλειοθήκη ΝΕΟ Art. 4072 Τροχήλατη εργαλειοθήκη με 7 συρτάρια συμπ. 185 εργαλείων 795,00 Τροχήλατη Εργαλειοθήκη ΝΕΟ Art. 4073 Τροχήλατη εργαλειοθήκη με 6 συρτάρια συμπ. 156 εργαλεία 680,00

Διαβάστε περισσότερα

FELCO 801. www.felco801.com. Ηλεκτρικό ψαλίδι κλαδέματος. βιώστε την ταχύτητα

FELCO 801. www.felco801.com. Ηλεκτρικό ψαλίδι κλαδέματος. βιώστε την ταχύτητα FELCO 801 Ηλεκτρικό ψαλίδι κλαδέματος βιώστε την ταχύτητα www.felco801.com FELCO 801 Το ιδανικό εργαλείο για εντατική εργασία κλαδέματος 2 Κόβει γρήγορα, είναι ελαφρύ και εργονομικό. Το FELCO 801 είναι

Διαβάστε περισσότερα