Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου"

Transcript

1 Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου

2 ΔΡΑΠΑΝΑ ΚΟΛΩΝΑΤΑ FABEL Για μέγγενες δραπάνων βλέπε σελ. 108 ÊÙÄ.: (230V) ÊÙÄ.: (230V) ÊÙÄ.: B.T. (230V) ÊÙÄÉÊOÓ (230V) (230V) (230V) ÔÕÐOÓ ZJ 4113 ZJ 4113Z ZJQ 4116D (Eíéó õìýíïò ôýðïò) ÉÊÁÍOÔÇÔÁ ÔÑÕÐÇÌÁÔOÓ (mm) (16) 16 É Ó ÕÓ (Watt) ÔÓOÊ (mm) ÄÉ Á ÄÑÏ ÌÇ ÔÓÏÊ max. (mm) OËÉÊO ÕØOÓ (mm) ÄÉÁÌÅÔÑOÓ ÊOËÙÍÁÓ (mm) Á ÐÏ ÓÔÁ ÓÇ ÊÙ ÍÏÕ-ÊÏ ËÙ ÍÁÓ (mm) ÄÉ Á ÓÔÁ ÓÅÉÓ ÔÑÁ ÐÅÆÉ ÏÕ (mm) 160x x x250 ÔÁ ÕÔÇÔÅÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) ÊÙ ÍÏÓ - - MT2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. ÌxÐxÕ (mm) 440x350x x400x x450x270 ÂÁÑOÓ K/M (Kg) 17/18 24/26 39/41 TIMH Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

3 ΔΡΑΠΑΝΑ ΚΟΛΩΝΑΤΑ FABEL ÊÙÄ.: (230V) ÊÙÄ.: (230V) ÊÙÄ.: (230V) ÊÙÄÉÊOÓ (230V) (230V) (230V) ÔÕÐOÓ ZJQ 4116 ZJQ 4116D (Floor Type) ZJ 4116 (FLOOR TYPE) ÉÊÁÍOÔÇÔÁ ÔÑÕÐÇÌÁÔOÓ (mm) 16 (20) É Ó ÕÓ (Watt) ÔÓOÊ (mm) ÄÉ Á ÄÑÏ ÌÇ ÔÓÏÊ max. (mm) OËÉÊO ÕØOÓ (mm) ÄÉÁÌÅÔÑOÓ ÊOËÙÍÁÓ (mm) Á ÐÏ ÓÔÁ ÓÇ ÊÙ ÍÏÕ-ÊÏ ËÙ ÍÁÓ (mm) ÄÉ Á ÓÔÁ ÓÅÉÓ ÔÑÁ ÐÅÆÉ ÏÕ (mm) x x290 ÔÁ ÕÔÇÔÅÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) ÊÙ ÍÏÓ MT2 MT2 MT2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. ÌxÐxÕ (mm) 770x450x x460x x500x280 ÂÁÑOÓ K/M (Kg) 40/43 50/54 62/65 TIMH Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. 97

4 ΔΡΑΠΑΝΑ ΚΟΛΩΝΑΤΑ BULLE Η σειρά BULLE είναι περισσότερο επαγγελματική και περιλαμβάνει δράπανα ενισχυμένα τόσο στα επιμέρους εξαρτήματα (τραπέζι, κολώνα, μπράτσο κ.τ.λ) όσο και στον κινητήρα (για μεγαλύτερες αποδόσεις). Για μέγγενες δραπάνων βλέπε σελ. 108 Δυνατά μοτέρ Αυτόματα τσόκ Ψηφιακή ένδειξη του βάθους διάτρησης Φωτισμός του τραπεζιού εργασίας ÊÙÄ.: (230V) ÊÙÄ.: (230V) ÊÙÄ.: (230V) ÊÙÄÉÊOÓ (230V) (230V) (230V) ÔÕÐOÓ ZJ 4116/1 ZJ4120/1 ZJ4116/1 (FLOOR TYPE) ÉÊÁÍOÔÇÔÁ ÔÑÕÐÇÌÁÔOÓ (mm) (23) 16 É Ó ÕÓ (Watt) ÔÓOÊ (mm) 16 (αυτόματο) 20 (αυτόματο) 16 (αυτόματο) ÄÉ Á ÄÑÏ ÌÇ ÔÓÏÊ max. (mm) OËÉÊO ÕØOÓ (mm) ÄÉÁÌÅÔÑOÓ ÊOËÙÍÁÓ (mm) Á ÐÏ ÓÔÁ ÓÇ ÊÙ ÍÏÕ-ÊÏ ËÙ ÍÁÓ (mm) ÄÉ Á ÓÔÁ ÓÅÉÓ ÔÑÁ ÐÅÆÉ ÏÕ (mm) 290x x x290 ÔÁ ÕÔÇÔÅÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) ÊÙ ÍÏÓ ΜΤ2 ΜΤ2 MT2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. ÌxÐxÕ (mm) 820x500x x820x x450x290 ÂÁÑOÓ K/M (Kg) 45/47 57/60 55/57 TIMH Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

5 ΔΡΑΠΑΝΑ ΚΟΛΩΝΑΤΑ BULLE Για διάτρηση με ποτηροκορώνες απαιτείται η χρήση αντάπτορα μετατροπής του κώνου του δραπάνου σε υποδοχή τύπου WELDON ÊÙÄÉÊÏÓ ΚΩΝΟΣ L (mm) ÔÉÌÇ MT MT MT ÊÙÄ.: (230V) ÊÙÄ.: (400V) ÊÙÄ.: (230V) ÊÙÄÉÊOÓ (230V) (230V) (400V) ÔÕÐOÓ ZJ 4120/1 (FLOOR TYPE) DB32 HM (230V) DB23 HT (400V) ÉÊÁÍOÔÇÔÁ ÔÑÕÐÇÌÁÔOÓ (mm) 20 (23) 32 É Ó ÕÓ (Watt) ÔÓOÊ (mm) 20 (αυτόματο) 20 (αυτόματο) ÄÉ Á ÄÑÏ ÌÇ ÔÓÏÊ max. (mm) OËÉÊO ÕØOÓ (mm) ÄÉÁÌÅÔÑOÓ ÊOËÙÍÁÓ (mm) Á ÐÏ ÓÔÁ ÓÇ ÊÙ ÍÏÕ-ÊÏ ËÙ ÍÁÓ (mm) ÄÉ Á ÓÔÁ ÓÅÉÓ ÔÑÁ ÐÅÆÉ ÏÕ (mm) 305x x420 ÔÁ ÕÔÇÔÅÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) ÊÙ ÍÏÓ ΜΤ2 ΜΤ4 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. ÌxÐxÕ (mm) 1150x500x x660x320 ÂÁÑOÓ K/M (Kg) 62/65 118/128 TIMH Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. 99

6 ΣΕΓΑ ΞΥΛΟΥ 16 BOSTON ÊÙÄÉÊOÓ ÉÓ ÕÓ (Watt) 120 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÔÑÁÐÅÆÉÏÕ (mm) 415 x 250 ÊËÉÓÇ ÔÑÁÐÅÆÉÏÕ 0 O - 45 O ÔÁ ÕÔÇÔÁ ÓÅÃÁÓ (S.P.M.) ÌÇÊÏÓ ÓÅÃÁÓ (mm) 127 ÁÐÏÓÔÁÓÇ ÓÅÃÁÓ-ÊÏÑÌÏÕ (mm) 400 ÁÐÏÓÔÁÓÇ ÔÑÁÐÅÆÉÏÕ-ÁÍÙ ÏÄÇÃÏÕ (mm) 50 ÂÁÑÏÓ (Kg) 16 TIMH 175 ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ ÊÙÄÉÊÏÓ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÔÉÌÇ ÓÅÃÁÊÉ ÎÕËÏÕ 14T 1, ÓÅÃÁÊÉ ÎÕËÏÕ 18T 1,20 ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ - ΠΑΓΚΟΠΡΙΟΝΟ 250 ΔΥΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 305 ΔΥΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Induction Motor ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ J1D-DU ÄÉÓÊÏÓ (mm) 250 x 30 ÉÓ ÕÓ (Watt) 1800 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M) 4200 ÂÁÑÏÓ (Kg) 15,5 ÔÉÌÇ 275 ÐåñéëáìâÜíει: 1 äßóêï êïðþò ÐñïåêôÜóåéò ôñáðåæéïý ÌÝããåíç ÓÜêï óõëëïãþò óêüíçò ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ CMS-307 HD ÄÉÓÊÏÓ (mm) 305 x 30 ÉÓ ÕÓ (Watt) 1600 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M) 3000 ÂÁÑÏÓ (Kg) 25 ÔÉÌÇ 450 ÐåñéëáìâÜíει: Οδηγό êïðþò ÌÝããåíç ÓÜêï óõëëïãþò óêüíçò ΚΩΔΙΚΟΣ X=130 Y=75 X=170 Y=70 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΩΝ 0 O /90 O 45 O /90 O 0 O /45 O 45 O /45 O X=90 Y=75 X=105 Y=70 ΠΑΓΚΟΠΡΙΟΝΟ ΞΥΛΟΥ X=130 Y=52 X=170 Y=60 X=90 Y=52 X=55 Y= mm, βαρέως τύπου H=43 H=55 Ìå äõíáôüôçôá ðëáãéïêïðþò (áêñéâþò ñýèìéóç êëßóçò ôïõ äßóêïõ ìå ãñáíüæé). Óõíïäåýåôáé ìå: Äßóêï WIDIA îýëïõ 315 mm. 2 ðñïåêôüóåéò ôñáðåæéïý. Ôñï ïýò ìåôáöïñüò. Õðïäï Þ áíáññüöçóçò óêüíçò 100 mm. Êéíïýìåíï ôñáðýæé (SUPPORT). ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÏÓ ÄÉÓÊÏÓ ÊÙÄÉÊOÓ: TIMH: 24 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐÏÓ WST-315 ÉÓ ÕÓ (Watt) 2200 ÄÉÓÊÏÓ WIDIA (mm) 315 x 30 x 3,0 ÔÑÁÐÅÆÉ (ÌÅ ÐÑÏÅÊÔ.) (mm) 1600 x 1100 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 2800 ÊÏÐÇ 0 /45 (mm) 90/50 ÊËÉÓÇ ÄÉÓÊÏÕ 0-45 ÂÁÑÏÓ (Kg) 65 TIMH Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

7 ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΕΣ ΞΥΛΟΥ BOSTON ÊÙ ÄÉ ÊÏÓ ÔÕ ÐÏÓ HBS 250 Ν HBS 310 Ν HBS 350 N HBS 400 N HBS 450 Ν É Ó ÕÓ ÌÏ ÔÅÑ (W) ÔÁ ÓÇ (V/Hz) 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 Á ÐÏ ÓÔÁ ÓÇ ÊÏÑ ÄÅ ËÁÓ ÊÏÑ ÌÏÕ (mm) ÌÇ ÊÏÓ ÊÏÑÄÅËÁÓ (mm) ÐËÁ ÔÏÓ ÊÏÑÄÅËÁÓ (mm) ÊËÉ ÓÇ ÔÑÁ ÐÅÆÉ ÏÕ 0 O - 45 O 0 O - 45 O 0 O - 45 O 0 O - 45 O 0 O - 45 O Õ ØÏÓ ÊÏ ÐÇÓ max (mm) ÄÉ Á ÓÔÁ ÓÅÉÓ ÔÑÁÐÅÆÉÏÕ (mm) 340x x x400 (ìáíôýìé) 535x485 (ìáíôýìé) 535x485 (ìáíôýìé) ÔÁ Õ ÔÇ ÔÁ ÊÏÑ ÄÅ ËÁÓ (m/min) 660 & & & & 840 ÄÉ Á ÓÔÁ ÓÅÉÓ ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁÓ (mm) 440x340x x400x x400x x500x x550x1910 ÂÁ ÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 29/33 80/85 90/96 150/ /250 ÔÉ ÌÇ Á ÍÔÁË ËÁ ÊÔÉ ÊEΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΞΥΛΟΥ ÊÙ ÄÉ ÊÏÓ ÐÅ ÑÉ ÃÑÁ ÖÇ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) ÔÉ ÌÇ ΓΙΑ HBS 250 N 1790 x 8, ΓΙΑ HBS 310 N 2270 x ΓΙΑ HBS 350 N 2480 x ΓΙΑ HBS 400 N 3050 x ΓΙΑ HBS 450 N 3405 x Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. 101

8 ΠΛΑΝΕΣ - ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΤΗΡΕΣ BOSTON ΚΩΔΙΚΟÓ ΤΥΠΟΣ PJ-200 ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ (W) 1250 ΤΑΣΗ (V/Ηz) 230/50 ΜΗΚΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΠΛΑΝΙΣΜΑΤΟΣ (mm) 737 ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ max (mm) 204 ΒΑΘΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜΑΤΟΣ max (mm) 2 ΥΨΟΣ ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΜΑΤΟΣ max (mm) 120 ΣΤΡΟΦΕΣ ΤΥΜΠΑΝΟΥ (R.P.M.) 8000 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ 2 ΚΛΙΣΗ SUPPORT 0-45 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm) 830x465x445 ΒΑΡΟΣ (kg) 27 ΤΙΜΗ 310 ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÏ ΣΕΤ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ÊÙÄÉÊOÓ: TIMH: 17 ΚΩΔΙΚΟÓ ΤΥΠΟΣ PJ-200S ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ (W) 1500 ΤΑΣΗ (V/Ηz) 230/50 ΜΗΚΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΠΛΑΝΙΣΜΑΤΟΣ (mm) 737 ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ max (mm) 204 ΒΑΘΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜΑΤΟΣ max (mm) 2 ΥΨΟΣ ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΜΑΤΟΣ max (mm) 120 ΣΤΡΟΦΕΣ ΤΥΜΠΑΝΟΥ (R.P.M.) 8500 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ 2 ΚΛΙΣΗ SUPPORT 0-45 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm) 830x530x445 ΒΑΡΟΣ (kg) 29 ΤΙΜΗ 380 ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÏ ΣΕΤ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ÊÙÄÉÊOÓ: TIMH: 17 ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ PJ-300 ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ (W) 1800 ΤΑΣΗ (V/Ηz) 230/50 ΜΗΚΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΠΛΑΝΙΣΜΑΤΟΣ (mm) 1075 ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ max (mm) 305 ΒΑΘΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜΑΤΟΣ max (mm) 1,5 ΥΨΟΣ ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΜΑΤΟΣ max (mm) 158 ΣΤΡΟΦΕΣ ΤΥΜΠΑΝΟΥ (R.P.M.) 8500 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ 2 ΚΛΙΣΗ SUPPORT 0-45 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm) 1180x580x570 ΒΑΡΟΣ (kg) 42 ΤΙΜΗ 770 ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÏ ΣΕΤ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ÊÙÄÉÊOÓ: TIMH: Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

9 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 5 ΕΡΓΑΣΙΩΝ BOSTON ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ZH06 1. ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 2. ΣΒΟΥΡΑ 3. ΠΛΑΝΗ Το πολυμηχάνημα περιλαμβάνει τα παρακάτω μηχανήματα για την εκτέλεση 5 εργασιών: 1. ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm) g 200x30 ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.) 4200 ΚΟΠΗ 90 o max (mm) 65 ΤΡΑΠΕΖΙ (mm) 620x325 ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ (mm) 500 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ (mm) 120x740 g Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο δίσκος κοπής. 2. ΣΒΟΥΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΟΠΤΙΚΟΥ (mm) g 12 * * Αντάπτορες 6mm & 8mm ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΟΠΤΙΚΟΥ (mm) 42 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΤΙΚΟΥ max (mm) 36 ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.) 9000 g Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται το κοπτικό σβούρα. 3. ΠΛΑΝΗ / 4. ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΤΗΡΑΣ 4. ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΤΗΡΑΣ 5. ΜΟΡΣΟΤΡΥΠΑΝΟ ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ max (mm) 154 ΜΗΚΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΠΛΑΝΙΣΜΑΤΟΣ (mm) 620 ΒΑΘΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜΑΤΟΣ (mm) 1,5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝg 2 ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.) 6000 ΥΨΟΣ ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΤΗΡΑ max (mm) 92 ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΤΗΡΑ (m/min) 7 g Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τα μαχαίρια κοπής. ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ZH06 ΙΣΧΥΣ (W) 1000 ΤΑΣΗ (V/Ηz) 230/50 ΒΑΡΟΣ (kg) 44 ΤΙΜΗ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΠΛΑΝΗΣ/ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΤΗΡΑ ÊÙÄÉÊOÓ: TIMH: ΜΟΡΣΟΤΡΥΠΑΝΟ ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΟΠΤΙΚΟΥ (mm) g 13 * *Αντάπτορες 6 mm, 8 mm & 10 mm ΤΡΑΠΕΖΙ (mm) 260x125 ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΜΕΣΑ / ΕΞΩ (mm) 45 ΔΕΞΙΑ / ΑΡΙΣΤΕΡΑ (mm) 95 ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ (mm) 60 g Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται το κοπτικό τρυπάνι. ΓΩΝΙΑΣΤΡΑ BOSTON ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÏΣ ΔΙΣΚΟΣ ÊÙÄÉÊOÓ: TIMH: 25 ÊÙÄÉÊÏÓ É Ó ÕÓ ÌÏ ÔÅÑ (W) 2100 ÔÁ ÓÇ (V/Hz) 230/50 ÄÉ ÓÊÏÓ (mm) 254x30x3,0 ÓÔÑÏ ÖÅÓ (R.P.M.) 4000 ÄÉ Á ÓÔÁ ÓÅÉÓ ÔÑÁÐÅÆÉÏÕ (mm) 800x520 ÄÉ Á ÓÔÁ ÓÅÉÓ ÔÑÁÐÅÆÉÏÕ ÐÑÏ Å ÊÔÁ ÓÇÓ (mm) 800x320 ÊÉ ÍÏÕ ÌÅ ÍÏ ÔÑÁ ÐÅÆÉ (mm) 600x410 ÌÅ ÃÉ ÓÔÏ ÌÇ ÊÏÓ ÊÏ ÐÇÓ (mm) 1250 ÄÉ Á ÄÑÏ ÌÇ ÔÑÁ ÂÇÃ ÌÁ ÔÏÓ ÄÉ ÓÊÏÕ (mm) 220 ÊÏÐÇ 90 O max (mm) O max (mm) 42 ÂÁ ÑÏÓ (Kg) 185 ÔÉ ÌÇ Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. 103

10 ΞΥΛΟΤΟΡΝΟΙ BOSTON ÎÕËOÔOÑÍOÓ 457x254mm Πρακτικό και φιλικό στη χρήση. Åý êï ëç á ëëá ãþ ôá õ ôþ ôùí. Äõ íá ôü ôç ôá ðñï Ý êôá óçò ôñá ðå æéïý 550 mm (âë. ðñï áé ñå ôé êü å îï ðëé óìü). Óõìðáñáäßäåôáé ìå ðëáôþ, ðüíôá êïõêïõâüãéáò, ðüíôá ðåñéóôñïöþò. ÊÙÄÉÊOÓ ÉÓ ÕÓ (Watt) 370 ÁÐOÓÔÁÓÇ ÌÅÔÁÎÕ ÊÅÍÔÑÙÍ (mm) 457 ÐÅÑÉÓÔÑOÖÇ ÐÁÍÙ ÁÐO ÔO ÔÑÁÐÅÆÉ (mm) 254 ÔÁ ÕÔÇÔÁ ÐÅ ÑÉ ÓÔÑÏ ÖÇÓ (R.P.M.) (5 åðéëïãýò) ÐËÁ ÔÙ (mm) 75 ÂÁ ÓÇ ÓÔÇ ÑÉ ÎÇÓ ÊÏÐÔÉÊÏÕ (mm) 150 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÓÕ ÓÊÅÕ Á ÓÉ ÁÓ (mm) 820x300x430 ÂÁÑOÓ (Kg) 38 ÔÉÌÇ 290 ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Óôçí ôéìþ ôïõ îõëüôïñíïõ äåí óõìðåñéëáìâüíåôáé ôóïê êáé ç ðñïýêôáóç ôñáðåæéïý. ÐÑOÁÉÑÅÔÉÊOÓ (OPTIONAL) ÅÎOÐËÉÓÌOÓ ÊÙÄÉÊÏÓ EΙΔΟΣ ÔÉÌÇ ÔÓOÊ ÎÕËOÔOÑÍOÕ ÐÑÏ Å ÊÔ. ÔÑÁ ÐÅÆÉ ÏÕ 550mm 60 ÎÕËOÔOÑÍOΣ 900x300mm Äõ íá ôü ôç ôá ðå ñé óôñï öþò êå öá ëþò êáé áõôüìáôï êëåßäùìá óå ôýóóåñéò èýóåéò 60, 90, 120, 180 ãéá åñãáóßåò åêôüò ôñáðåæéïý. Åíéó õìýíï, âαñέ ùò ôýðïõ ôñáðýæé. Óõìðáñáäßäåôáé ìå ðëáôþ, ðüíôá êïõêïõâüãéáò, ðüíôá ðåñéóôñïöþò êáé ìåôáëëéêþ âüóç. ÓÇÌÅÉÙÓÇ : Óôçí ôéìþ ôου îõëüôïñíου äåí óõìðåñéëáìâüíåôáé ôóïê. ÐÑOÁÉÑÅÔÉÊOÓ (OPTIONAL) ÅÎOÐËÉÓÌOÓ ÊÙÄÉÊÏÓ EΙΔΟΣ ÔÉÌÇ ÔÓOÊ ÎÕËOÔOÑÍOÕ ÅÎÁÑÔÇÌÁ ÁÍÔÉÃÑÁÖÇÓ MC ÊÙÄÉÊOÓ ÉÓ ÕÓ (Watt) 550 ÁÐOÓÔÁÓÇ ÌÅÔÁÎÕ ÊÅÍÔÑÙÍ (mm) 900 ÐÅÑÉÓÔÑOÖÇ ÐÁÍÙ ÁÐO ÔO ÔÑÁÐÅÆÉ (mm) 300 ÔÁ ÕÔÇÔÁ ÐÅ ÑÉ ÓÔÑÏ ÖÇÓ (R.P.M.) ÐËÁ ÔÙ (mm) (10 åðéëïãýò) 150 ÂÁ ÓÇ ÓÔÇ ÑÉ ÎÇÓ ÊÏÐÔÉÊÏÕ (mm) 300 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÓÕ ÓÊÅÕ Á ÓÉ ÁÓ (mm) 1380x330x370 ÂÁÑOÓ (Kg) 80 ÔÉÌÇ 580 ÎÕËOÔOÑÍOΣ 1090x350mm ÓÇÌÅÉÙÓÇ : Óôçí ôéìþ ôου îõëüôïñíου äåí óõìðåñéëáìâüíåôáé ôóïê. ÐÑOÁÉÑÅÔÉÊOÓ (OPTIONAL) ÅÎOÐËÉÓÌOÓ ÊÙÄÉÊÏÓ EΙΔΟΣ ÔÉÌÇ ÔÓOÊ ÎÕËOÔOÑÍOÕ ÅÎÁÑÔÇÌÁ ÁÍÔÉÃÑÁÖÇÓ MC Äõ íá ôü ôç ôá ðå ñé óôñï öþò êå öá ëþò êáé áõôüìáôï êëåßäùìá óå ôýóóåñéò èýóåéò 60, 90, 120, 180 ãéá åñãáóßåò åêôüò ôñáðåæéïý. Åíéó õìýíï, âαñέ ùò ôýðïõ ôñáðýæé. Óõìðáñáäßäåôáé ìå ðëáôþ, ðüíôá êïõêïõâüãéáò, ðüíôá ðåñéóôñïöþò êáé ìåôáëëéêþ âüóç. ÊÙÄÉÊOÓ ÉÓ ÕÓ (Watt) 550 ÁÐOÓÔÁÓÇ ÌÅÔÁÎÕ ÊÅÍÔÑÙÍ (mm) 1090 ÐÅÑÉÓÔÑOÖÇ ÐÁÍÙ ÁÐO ÔO ÔÑÁÐÅÆÉ (mm) 350 ÔÁ ÕÔÇÔÁ ÐÅ ÑÉ ÓÔÑÏ ÖÇÓ (R.P.M.) ÐËÁ ÔÙ (mm) (10 åðéëïãýò) 150 ÂÁ ÓÇ ÓÔÇ ÑÉ ÎÇÓ ÊÏÐÔÉÊÏÕ (mm) 300 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÓÕ ÓÊÅÕ Á ÓÉ ÁÓ (mm) 1620x340x430 ÂÁÑOÓ (Kg) 92 ÔÉÌÇ Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

11 ΤΡΙΒΕΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΓΙΑ ΞΥΛΟ BOSTON ÔÑÉÂÅÉΟ ÔÁÉÍÉÁÓ 4 - ÄÉÓÊOÕ Watt Oéêïíïìéêü ôñéâåßï ôáéíßáò - äßóêïõ. ÃñÞãïñç áëëáãþ êáé ôýíôùìá ôçò ôáéíßáò. Êëßóç ôñáðåæéïý ôáéíßáò 0 ο -90 ο. Êëß óç ôñá ðå æéïý äß óêïõ 0 ο -45 ο. ÊÙÄÉÊOÓ ÉÓ ÕÓ (Watt) 400 ÔÁÓÇ (V/Çz) 230/50 ÄÉÁÓÔ. ÔÁÉÍÉÁÓ (mm) 915x102 ÄÉÁÓÔ. ÄÉÓÊOÕ (mm) 152 (6 ) ÄÉÁÓÔ. ΣΥΣΚ. (mm) 560x270x300 BAÑOÓ Κ/Μ (kg) 17/18 ÔÉÌÇ 190 Á ÍÔÁË ËÁ ÊÔÉ ÊΕΣ ÔÁÉÍÉÅÓ ÔÁÉ ÍÉÁ GR180 5 Á ÍÔÁË ËÁ ÊÔÉ ÊÏÉ ÄÉ ÓÊÏÉ ÄÉ ÓÊÏÓ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ÄÉ ÓÊÏÓ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ÄÄÉ ÓÊÏÓ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ 2 ÔÑÉÂÅÉO ÔÁÉÍÉÁÓ 6 - ÄÉÓÊOÕ Watt ÃñÞãïñç áëëáãþ êáé ôýíôùìá ôçò ôáéíßáò. Êëßóç ôñáðåæéïý ôáéíßáò 0 ο -90 ο. Êëß óç ôñá ðå æéïý äß óêïõ 0 ο -45 ο. ÃñÞãïñç áëëáãþ ôáéíßáò. Êëßóç ôñáðåæιïύ äßóêïõ 0-45 ÊÙÄÉÊOÓ ÉÓ ÕÓ (Watt) 550 ÔÁÓÇ (V/Çz) 230/50 ÄÉÁÓÔ. ÔÁÉÍÉÁÓ (mm) 1220x153 ÄÉÁÓÔ. ÄÉÓÊOÕ (mm) 230 (9 ) ÄÉÁÓÔ. ΣΥΣΚ. (mm) 705x455x385 BAÑOÓ Κ/Μ (kg) 51/54 ÔÉÌÇ 420 Á ÍÔÁË ËÁ ÊÔÉ ÊΕΣ ÔÁÉÍÉÅÓ ÔÁÉ ÍÉÁ GR ÔÁÉ ÍÉÁ GR ÔÁÉ ÍÉÁ GR ÔÁÉ ÍÉÁ GR ÔÁÉ ÍÉÁ GR180 9 Á ÍÔÁË ËÁ ÊÔÉ ÊÏÉ ÄÉ ÓÊÏÉ ÄÉ ÓÊÏÓ VELCRO GR ÄÉ ÓÊÏÓ VELCRO GR ÄÉ ÓÊÏÓ VELCRO GR120 7 ÔÑÉÂÅÉO ÔÁÉÍÉÁÓ 1500 Watt Ôñé âåß ï ôáé íß áò ìå äõ íá ôü ôç ôá ñýè ìé óçò ôçò ôáé íß áò óå ï ñé æü íôéá êáé êü èå ôç èý óç. Õ ðï äï Þ á íáñ ñü öç óçò óêü íçò 100 mm. Ï äç ãüò öüë ôóïõ. Ðñï Ý êôá óç ôñá ðå æéïý åñ ãá óß áò. Ìá íôå ìý - íéï ôñáðý æé åñ ãá óß áò ãéá ìå ãá ëý ôå ñç óôá èå ñü ôç ôá êá ôü ôç äéüñ - êåé á ôùí åñ ãá óéþí ëåß áí óçò. ÊÙÄÉÊÏÓ É Ó ÕÓ ÌÏ ÔÅÑ (W) 1500 ÔÁ ÓÇ (V/Hz) 230/50 ÄÉ Á ÓÔÁ ÓÅÉÓ ÔÁÉ ÍÉ ÁÓ (mm) 2515x152 ÔÁ ÕÔÇÔÁ ÔÁÉ ÍÉ ÁÓ (m/min) 960 ÄÉ Á ÓÔÁ ÓÅÉÓ ÔÑÁ ÐÅÆÉ ÏÕ ÅÑ ÃÁ ÓÉ ÁÓ (mm) 840x300 ÄÉ Á ÓÔÁ ÓÅÉÓ SUPPORT (mm) 700x60 ÂÁ ÑÏÓ (Kg) 148 ÔÉÌÇ 870 Ôñá ðý æé åñ ãá óß áò êáé ðñï Ý êôá óç ôñáðåæéïý Á ÍÔÁË ËÁ ÊÔÉ ÊΗ ÔÁÉÍÉΑ ÔÁÉ ÍÉÁ GR60 12 Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. 105

12 ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ BOSTON Êá ôüë ëç ëïò ãéá ôç óýí äå óç îõ ëïõñ ãé êþí ìç á íç ìü ôùí ìå õ ðï äï Þ á íáñ ñü öç - óçò óêü íçò 100mm. Ôñï Þ ëá ôç âü óç êáé åé ñï ëá âþ ãéá ðéï åý êï ëç ìå ôá êß íçóç ôïõ ìç á íþ ìá ôïò. ÊÙ ÄÉ ÊÏÓ É Ó ÕÓ (W) 750 ÔÁ ÓÇ (V/Hz) 230/50 ÄÉ Á ÌÅ ÔÑÏÓ ÖÔÅ ÑÙ ÔÇÓ (mm) 230 ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ ÅÉÓÏÄÏÕ (mm) 100 Á ÑÉÈ ÌÏÓ ÅÉ ÓÁ ÃÙ ÃÙÍ x ÄÉ Á ÌÅ ÔÑÏÓ (mm) 1x100 ÑÏÇ Á Å ÑÁ (m 3 /min) 14,15 ÄÉ Á ÌÅ ÔÑÏÓ ÓÁ ÊÏÕ ÓÕËËÏÃÇÓ (mm) 370 ÕØÏÓ ÓÁ ÊÏÕ ÓÕËËÏÃÇÓ (mm) 640 Ù ÑÇ ÔÉ ÊÏ ÔÇ ÔÁ ÓÁ ÊÏÕ ÓÕË ËÏ ÃÇÓ (lt) 57 ÄÉ Á ÓÔÁ ÓÅÉÓ ÓÕ ÓÊÅÕ Á ÓÉ ÁÓ (mm) 760x450x460 ÂÁ ÑÏÓ (Kg) 24 ÔÉÌÇ 250 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Φίλτρο παρακράτησης σωματιδίων έως 1 micro με ενσωματωμένη λαβή για εύκολο καθαρισμό ΚΩΔΙΚΟΣ: ΤΙΜΗ: 140 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ÓÁ ÊÏÓ ÓÕËËÏÃÇÓ ΦΙΛΤΡΟ ΠΑΝΙΝΟ 12 Êá ôüë ëç ëïò ãéá ôç óýí äå óç 2 îõ ëïõñ ãé êþí ìç á íç ìü ôùí ôáõ ôü - ñï íá ìå õ ðï äï Þ á íáñ ñü öç óçò óêü íçò 100 mm ôï êáèýíá. Ôñï Þ ëá ôç âü óç ãéá ðéï åý êï ëç ìå ôá êß íçóç ôïõ ìç á íþ ìá ôïò. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Φίλτρο παρακράτησης σωματιδίων έως 1 micro με ενσωματωμένη λαβή για εύκολο καθαρισμό ΚΩΔΙΚΟΣ: ΤΙΜΗ: 175 ÊÙ ÄÉ ÊÏÓ É Ó ÕÓ (W) 1500 ÔÁ ÓÇ (V/Hz) 230/50 ÄÉ Á ÌÅ ÔÑÏÓ ÖÔÅ ÑÙ ÔÇÓ (mm) 300 ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ ÅÉÓÏÄÏÕ (mm) 125 Á ÑÉÈ ÌÏÓ ÅÉ ÓÁ ÃÙ ÃÙÍ x ÄÉ Á ÌÅ ÔÑÏÓ (mm) 2x100 ÑÏÇ Á Å ÑÁ (m 3 /min) 42,15 ÄÉ Á ÌÅ ÔÑÏÓ ÓÁ ÊÏÕ ÓÕËËÏÃÇÓ (mm) 500 ÕØÏÓ ÓÁ ÊÏÕ ÓÕËËÏÃÇÓ (mm) 850 Ù ÑÇ ÔÉ ÊÏ ÔÇ ÔÁ ÓÁ ÊÏÕ ÓÕË ËÏ ÃÇÓ (lt) 153 ÄÉ Á ÓÔÁ ÓÅÉÓ ÓÕ ÓÊÅÕ Á ÓÉ ÁÓ (mm) 920x580x580 ÂÁ ÑÏÓ (Kg) 47 ÔÉÌÇ 380 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ÓÁ ÊÏÓ ÓÕËËÏÃÇÓ ΦΙΛΤΡΟ ΠΑΝΙΝΟ 14 Êá ôüë ëç ëïò ãéá ôç óýí äå óç 3 îõ - ëïõñ ãé êþí ìç á íç - ìü ôùí ôáõ ôü ñï íá ìå õ ðï äï Þ á íáñ ñü öç óçò óêü íçò 100 mm ôï êáèýíá. Ôñï Þ ëá ôç âü óç ãéá ðéï åý êï ëç ìå ôá êß íçóç ôïõ ìç á íþ ìá ôïò. ÊÙ ÄÉ ÊÏÓ É Ó ÕÓ (W) 2200 ÔÁ ÓÇ (V/Hz) 230/50 ÄÉ Á ÌÅ ÔÑÏÓ ÖÔÅ ÑÙ ÔÇÓ (mm) 305 ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ ÅÉÓÏÄÏÕ (mm) 150 Á ÑÉÈ ÌÏÓ ÅÉ ÓÁ ÃÙ ÃÙÍ x ÄÉ Á ÌÅ ÔÑÏÓ (mm) 3x100 ÑÏÇ Á Å ÑÁ (m 3 /min) 65,09 ÄÉ Á ÌÅ ÔÑÏÓ ÓÁ ÊÏÕ ÓÕËËÏÃÇÓ (mm) 500 ÕØÏÓ ÓÁ ÊÏÕ ÓÕËËÏÃÇÓ (mm) 850 Ù ÑÇ ÔÉ ÊÏ ÔÇ ÔÁ ÓÁ ÊÏÕ ÓÕË ËÏ ÃÇÓ (lt) 307 ÄÉ Á ÓÔÁ ÓÅÉÓ ÓÕ ÓÊÅÕ Á ÓÉ ÁÓ (mm) 1170x560x570 ÂÁ ÑÏÓ (Kg) 59 ÔÉÌÇ 540 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Φίλτρο παρακράτησης σωματιδίων έως 1 micro με ενσωματωμένη λαβή για εύκολο καθαρισμό ΚΩΔΙΚΟΣ: ΤΙΜΗ: 175 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ÓÁ ÊÏÓ ÓÕËËÏÃÇÓ ΦΙΛΤΡΟ ΠΑΝΙΝΟ Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

13 ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ BOSTON ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ b B D d Äßóêïé êïðþò ãéá ìç óéäçñïý á ìýôáëëá, ðñïößë áëïõìéíßïõ, ìå åðéðåäá - ôñáðåæïåéäþ äüíôéá êáé áñíçôéêþ ãùíßá êïðþò. ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ D B b d Z ÔÉÌÇ ÂÁ ,5 3, ÂÁ ,5 3, ÂÁ ,5 3, ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟΥ ΓΙΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΧΕΙΡΟΣ B D b d ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ D B b d Z ÔÉÌÇ ÂÅ ,4 1, ÂÅ ,4 1, ÂÅ ,4 1, ÂÅ ,8 1, ÂÅ ,8 1, ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟΥ ΓΙΑ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ B Äßóêïé ãåíéêþò ñþóçò ìå åíáëëáóóüìåíï öüëôóï äïíôéþí (ôóáðñáæùôü) êáé èåôéêþ ãùíßá êïðþò. ÊïðÞ îýëïõ, êüíôñá ðëáêý, MDF, ìïñéïóáíßäáò, ìáëáêïý îýëïõ óå åðéôñáðýæéá ðñéüíéá êáé öáëôóïðñßïíá. ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ D B b d Z ÔÉÌÇ ÂW ,2 2, ÂW ,2 2, ÂW ,2 2, d ÂW ,2 2, ÂW ,2 2, BW ,5 2, D b ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ-ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ B ÊáôÜëëçëïé ãéá ìåëáìßíåò êáé ôåìá éóìü ðüíåë äéðëþò üøçò ùñßò ðñüêïøç. D d b ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ D B b d Z ÔÉÌÇ ÂL ,2 2, BL ,2 2, ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ (ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ) ΔΙΣΚΩΝ Adaptor 20 x 16 x 1,5 mm Adaptor 30 x 16 x 1,5 mm Adaptor 30 x 16 x 2,0 mm Adaptor 30 x 20 x 2,0 mm Adaptor 30 x 25 x 2,0 mm 4 Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. 107

14 ΜΕΓΓΕΝΕΣ ΜΕΓΓΕΝΕΣ ΔΡΑΠΑΝΩΝ ΚΟΛΩΝΑΣ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ ÊÙÄÉÊOÓ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ΠΛΑΤΟΣ ΥΨΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ÔÉÌÇ ΣΙΑΓΟΝΩΝ ΣΙΑΓΟΝΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑ (Kg) ÌÅÃÃÅÍÇ 75 mm (3 ) 78 mm 19 mm 78 mm 2,0 13, MEÃÃÅÍÇ 100 mm (4 ) 100 mm 26 mm 110 mm 3,0 15, MEÃÃÅÍÇ 125 mm (5 ) 125 mm 26 mm 128 mm 5,2 21, ÌÅÃÃÅÍÇ 150 mm (6 ) 150 mm 26 mm 150 mm 6,0 28, Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

Μηχανήματα Επεξεργασίας Μετάλλου

Μηχανήματα Επεξεργασίας Μετάλλου Μηχανήματα Επεξεργασίας Μετάλλου ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΑ ΤΑΙΝΙΑΣ FABEL ΦΟΡΗΤΑ G4510 WA UE 100S HEAVY DUTY PROFESSIONAL ÊÙÄÉÊOÓ 63240 47565 ÔÕÐÏÓ G4510 WA UE 100S ÉÓ ÕÓ (HP) 1/2 1/2 ÔÁÓÇ (V) 230 230 ÔÁ ÕÔÇÔÁ ÔÁÉÍÉÁÓ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1,5m

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1,5m Είδη Συνεργείου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1,5m Μέγιστο φορτίο 600 Kg Επιφάνεια εργασίας από MDF πάχους 28mm Επένδυση επιφάνειας εργασίας με PVC υψηλής αντοχής Κάλυψη σόκορου επιφάνειας με PVC Ηλεκτροστατική

Διαβάστε περισσότερα

Εάν χρειάζεστε έναν επώνυμο αεροσυμπιεστή, στην πλούσια γκάμα της TOROS Κompressören θα καλύψετε τις ανάγκες σας με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο:

Εάν χρειάζεστε έναν επώνυμο αεροσυμπιεστή, στην πλούσια γκάμα της TOROS Κompressören θα καλύψετε τις ανάγκες σας με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο: Εάν χρειάζεστε έναν επώνυμο αεροσυμπιεστή, στην πλούσια γκάμα της TOROS Κompressören θα καλύψετε τις ανάγκες σας με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο: ποιότητα κατασκευής, αντοχή στο χρόνο, επαγγελματικές αποδόσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΟΙ

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΟΙ Πεπιεσμένος αέρας ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΟΙ 1,5 Hp 2 Hp 2,5 Hp 3 Hp ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ ÁÅÑOÖÕËÁÊÉO HP Kw Lt/min bar/psi Ì x Ð x Y (cm) kg ÔÉÌÇ 40142 EM 24/1,5 24 Lt. 1,5 1,1 155 8/116 58 x 25,5

Διαβάστε περισσότερα

Για το βουλκανιζατέρ: προτείνουμε τα προϊόντα του Ισπανικού οίκου MEGA ενός από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές καροτσόγρυλλων, γρύλλων

Για το βουλκανιζατέρ: προτείνουμε τα προϊόντα του Ισπανικού οίκου MEGA ενός από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές καροτσόγρυλλων, γρύλλων Για το βουλκανιζατέρ: προτείνουμε τα προϊόντα του Ισπανικού οίκου MEGA ενός από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές καροτσόγρυλλων, γρύλλων αέρος και γρύλλων μπουκάλας. Όνομα αναγνωρισμένο, προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά Υψηλής Πίεσης και Σκούπες RYOBI & LAVOR

Πλυστικά Υψηλής Πίεσης και Σκούπες RYOBI & LAVOR Πλυστικά Υψηλής Πίεσης και Σκούπες RYOBI & LAVOR Στον κλάδο των μηχανημάτων καθαρισμού (πλυστικά - σκούπες) περισσότερο από κάθε άλλο κλάδο, παρατηρείται μια διαρκής ανανέωση μοντέλων. κάθε χρόνο παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

άνοιξ Είμαστε δίπλα σας! www.unimac.gr παρέχοντας: Ισχύει έ 15 Μαΐου Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

άνοιξ Είμαστε δίπλα σας! www.unimac.gr παρέχοντας: Ισχύει έ 15 Μαΐου Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: www.unimac.gr 4 1 0 2 η άνοιξ Φυλλάδιοών Προσφοωρς Ισχύει έ 2014 15 Μαΐου Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá που συνδυάζουν ποιότητα και

Διαβάστε περισσότερα

Καλό και Φθηνό, γίνεται; Ασφαλώς!

Καλό και Φθηνό, γίνεται; Ασφαλώς! www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá που συνδυάζουν ποιότητα και προσιτή τιμή Μεγάλη ποικιλία για να επιλέγετε αυτό που ακριβώς χρειάζεστε Διανομή πανελλαδικά έμπειρα καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Αλυσοπρίονα Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο Êùäéêüò: 49893 Διαθέσιμο 129 από Ôýðïò: NCS 2525 15/10/2015 Αλυσοπρίονα Γενικής Χρήσης Êùäéêüò: 69224 Διαθέσιμο

Αλυσοπρίονα Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο Êùäéêüò: 49893 Διαθέσιμο 129 από Ôýðïò: NCS 2525 15/10/2015 Αλυσοπρίονα Γενικής Χρήσης Êùäéêüò: 69224 Διαθέσιμο Αλυσοπρίονα Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο Εξελιγμένος κινητήρας για αντοχή στην πολύωρη και απαιτητική εργασία του κλαδέματος Ιδανικό μήκος λάμας για ευελιξία και ευκολότερη πρόσβαση Καρμπυρατέρ WALBRO Aλυσίδα

Διαβάστε περισσότερα

Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας:

Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá που συνδυάζουν ποιότητα και προσιτή τιμή Μεγάλη ποικιλία για να επιλέγετε αυτό που ακριβώς χρειάζεστε Διανομή πανελλαδικά από έμπειρα καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Η παράδοση και η αξιοπιστία των εργαλείων RYOBI είναι γνωστή και δεν χρειάζεται συστάσεις. Τα τελευταία χρόνια το brand RYOBI στα χέρια του διεθνούς

Η παράδοση και η αξιοπιστία των εργαλείων RYOBI είναι γνωστή και δεν χρειάζεται συστάσεις. Τα τελευταία χρόνια το brand RYOBI στα χέρια του διεθνούς Η παράδοση και η αξιοπιστία των εργαλείων RYOBI είναι γνωστή και δεν χρειάζεται συστάσεις. Τα τελευταία χρόνια το brand RYOBI στα χέρια του διεθνούς ομίλου «TTI Group» αποκτά νέα δυναμική και άλλες δυνατότητες.

Διαβάστε περισσότερα

Στο κεφάλαιο αυτό σας παρουσιάζουμε μια σειρά μηχανημάτων καθαρισμού για οικιακή ή επαγγελματική χρήση των οίκων LAVORWASH και RYΟΒΙ.

Στο κεφάλαιο αυτό σας παρουσιάζουμε μια σειρά μηχανημάτων καθαρισμού για οικιακή ή επαγγελματική χρήση των οίκων LAVORWASH και RYΟΒΙ. Στο κεφάλαιο αυτό σας παρουσιάζουμε μια σειρά μηχανημάτων καθαρισμού για οικιακή ή επαγγελματική χρήση των οίκων LAVORWASH και RYΟΒΙ. Ο ιταλικός οίκος LAVORWASH είναι ένας από τους σημαντικότερους και

Διαβάστε περισσότερα

Μία γκάμα ηλεκτρικών εργαλείων που συνεχώς εμπλουτίζεται με κριτήριο την άριστη σχέση ποιότητας και τιμής. Εργαλεία προσιτά σε κάθε επαγγελματία που

Μία γκάμα ηλεκτρικών εργαλείων που συνεχώς εμπλουτίζεται με κριτήριο την άριστη σχέση ποιότητας και τιμής. Εργαλεία προσιτά σε κάθε επαγγελματία που Μία γκάμα ηλεκτρικών εργαλείων που συνεχώς εμπλουτίζεται με κριτήριο την άριστη σχέση ποιότητας και τιμής. Εργαλεία προσιτά σε κάθε επαγγελματία που θέλει με οικονομικό τρόπο να καλύψει τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ RYOBI

Y ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ RYOBI Y ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ RYOBI HΛΕΚΤΡΙΚΑ 230 VOLT RPW-100Ε RPW-120Ε Νέος σχεδιασµός. Συµπαγής κατασκευή. Εύκολη µεταφορά. Σωλήνας νερού υψηλής πίεσης 5m. RPW-105DM 2 σε 1: Υδροπλυστικό & απεδοκαθαριστής

Διαβάστε περισσότερα

Ζεστασιά προσιτή σε όλους

Ζεστασιά προσιτή σε όλους Φυλλάδιο Προσφορών Φθινόπωρο 2013 www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíáðñïúüíôáπου συνδυάζουν ποιότητακαιπροσιτήτιμή Μεγάλη ποικιλία για ναεπιλέγετεαυτόπουακριβώςχρειάζεστε Διανομήπανελλαδικά

Διαβάστε περισσότερα

Φθηνά και Σίγουρα! καλοκαίρι 2015. Επωφεληθείτε των ειδικών τιμών σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων με τη σιγουριά της UNIMAC.

Φθηνά και Σίγουρα! καλοκαίρι 2015. Επωφεληθείτε των ειδικών τιμών σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων με τη σιγουριά της UNIMAC. Φθηνά και Σίγουρα! καλοκαίρι 2015 Επωφεληθείτε των ειδικών τιμών σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων με τη σιγουριά της UNIMAC. Θαμνοκοπτικό Βενζίνης Θαμνοκοπτικό Βενζίνης 69205 Ôýðïò: CG 520B 51,7cc 139 65412

Διαβάστε περισσότερα

Η περιποίηση του κήπου είναι για πολλούς μια ευχάριστη απασχόληση, αλλά απαιτεί αρκετό προσωπικό χρόνο. Χωρίς δε το κατάλληλο μηχάνημα ο χρόνος

Η περιποίηση του κήπου είναι για πολλούς μια ευχάριστη απασχόληση, αλλά απαιτεί αρκετό προσωπικό χρόνο. Χωρίς δε το κατάλληλο μηχάνημα ο χρόνος Η περιποίηση του κήπου είναι για πολλούς μια ευχάριστη απασχόληση, αλλά απαιτεί αρκετό προσωπικό χρόνο. Χωρίς δε το κατάλληλο μηχάνημα ο χρόνος αυξάνεται και η κούραση γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Με τη πλούσια

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Χορτοκοπτικά

Ηλεκτρικά Χορτοκοπτικά Ηλεκτρικά Χορτοκοπτικά 65404 Ôýðïò: RLT-3025 F 65405 Ôýðïò: RLT-4025 65402 Ôýðïò: RLT-5030 S 65403 Ôýðïò: RLT-6038 EX Πτυσσόμενο Τηλεσκοπικό Τηλεσκοπικό Με δéáéñïýìåíï άîïíá για εύκολη μεταφορά 29 39 59

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΤΡΑ ΚΕΦΑΛΩΝ. Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συµðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. ΦΙΛΤΡΟ ΚΕΦΑΛΗΣ C50, C56, C60, C100, C120 * ιαστάσεις εσωτερικού στοιχείου 100x70

ΦΙΛΤΡΑ ΚΕΦΑΛΩΝ. Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συµðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. ΦΙΛΤΡΟ ΚΕΦΑΛΗΣ C50, C56, C60, C100, C120 * ιαστάσεις εσωτερικού στοιχείου 100x70 ΦΙΛΤΡΑ ΚΕΦΑΛΩΝ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ µε σπείρωµα 44201 3/8 ðëþñåò 1,70 44245 BT 3/8 ðëþñåò 1,70 C50, C56, C60, C100, C120 100x70 44229 εσωτερικό* 10,00 44230 ðëþñåò 22,00 A30, A50, A56 ιαστάσεις φίλτρου 95x50x30 44205

Διαβάστε περισσότερα

www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! Ïé ôéìýò ðñïóöïñüò éó ýïõí έως 15 Ιουνίου 2012 και ìý ñé åîáíôëþóåùò ôùí áðïèåìüôùí.

www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! Ïé ôéìýò ðñïóöïñüò éó ýïõí έως 15 Ιουνίου 2012 και ìý ñé åîáíôëþóåùò ôùí áðïèåìüôùí. www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá Ðëïýóéá ãêüìá ñôéá ïñãüíùóç Ðïéïôéêü äßêôõï äéáíïìþò Ôå íéêþ õðïóôþñéîç ÌåãÜëï stock ÃñÞãïñç ðáñüäïóç ÐáíåëëáäéêÞ êüëõøç Ïé ôéìýò ðñïóöïñüò

Διαβάστε περισσότερα

Σκάλες: Παλάγκα: Μηχανισμοί γκαραζόπορτας: Παλετοφόρα:

Σκάλες: Παλάγκα: Μηχανισμοί γκαραζόπορτας: Παλετοφόρα: ~ Σκάλες: Πλήρης σειρά από σκάλες οικιακής - ιδιωτικής χρήσης. Πληρούν το πρότυπο ΕΝ131 και είναι εξαιρετικά συμφέρουσες. Παλάγκα: Επιλέγουμε και σας προτείνουμε μια γκάμα παλάγκων που ανταποκρίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ KRAFT

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ KRAFT ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ KRAFT KBC 260B KBC 330B KBC 430B KBC 520B ÊÙÄÉÊÏÓ 49858 49859 49860 49861 ÔÕÐÏÓ KBC 260B KBC 330B KBC 430B KBC 520B ÊΥΒΙΣΜΟΣ 25,4 cm 3 32,6 cm 3 42,7 cm 3 51,7 cm 3 IΣΧΥΣ 1 HP/

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΑΛΟΣΚΑΜΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ÊÙÄÉÊOÓ 631001 631002 631003 ÔÕÐOÓ SK 2 SK 3 SK 4 AΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΛΙΩΝ 2 3

ΣΚΑΛΟΣΚΑΜΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ÊÙÄÉÊOÓ 631001 631002 631003 ÔÕÐOÓ SK 2 SK 3 SK 4 AΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΛΙΩΝ 2 3 ΣΚΑΛΟΣΚΑΜΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ Σκαλοσκαµπό µε πιστοποίηση ΕΝ131 κατάλληλα για οικιακή και ιδιωτική χρήση. ÊÙÄÉÊOÓ 631001 631002 631003 ÔÕÐOÓ SK 2 SK 3 SK 4 AΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΛΙΩΝ 2 3 4 ΥΨΟΣ ΑΝΩ ΣΚΑΛΙΟΥ (mm) 480 725 965

Διαβάστε περισσότερα

Φθηνά και Σίγουρα! Ισχύει έως 28/02/2015

Φθηνά και Σίγουρα! Ισχύει έως 28/02/2015 Φθηνά και Σίγουρα! Ισχύει έως 28/02/2015 Jump starter (εκκινητής) και εφεδρική μπαταρία JUMP STARTER (Booster) εκκινητής μπαταριών και εφεδρική μπαταρία (Power Bank) τώρα σε μια συσκευή. Μια νέα, κομψή

Διαβάστε περισσότερα

Φθηνά και Σίγουρα! Ισχύει έως 28/02/2015

Φθηνά και Σίγουρα! Ισχύει έως 28/02/2015 Φθηνά και Σίγουρα! Ισχύει έως 28/02/2015 Jump starter (εκκινητής) και εφεδρική μπαταρία JUMP STARTER (Booster) εκκινητής μπαταριών και εφεδρική μπαταρία (Power Bank) τώρα σε μια συσκευή. Μια νέα, κομψή

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικά Ηλεκτρικά Εργαλεία

Επαγγελματικά Ηλεκτρικά Εργαλεία Επαγγελματικά Ηλεκτρικά Εργαλεία 10,8 Volt Λιθίου 63416 Ôýðïò: BCT 102L 2 ταχυτήτων 0-380/0-1200 στρ./1 20 +1 θέσεις ρύθμισης ροπής Μέγιστη ροπή 25 Nm Ικανότητα διάτρησης: Ατσάλι 10mm - Ξύλο 19mm Ταχυφορτιστής

Διαβάστε περισσότερα

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι,

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι, ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Έχουμε την ιδιαίτερη τιμή αλλά και χαρά να σας προσκαλέσουμε στο 1 ο Τακτικό Συνέδριο που διοργανώνει η νεοσυσταθείσα Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Θεραπευτικής με Laser

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Προσφορών Καλοκαίρι 2014. Ισχύει έως 31 Αυγούστου 2014. Φθηνά & Σίγουρα! Στη δουλειά... ...και στο σπίτι

Φυλλάδιο Προσφορών Καλοκαίρι 2014. Ισχύει έως 31 Αυγούστου 2014. Φθηνά & Σίγουρα! Στη δουλειά... ...και στο σπίτι www.unimac.gr Φυλλάδιο Προσφορών Καλοκαίρι 2014 Ισχύει έως 31 Αυγούστου 2014 Φθηνά & Σίγουρα! Στη δουλειά......και στο σπίτι ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ RYOBI ΒΕΝΖΙΝΗΣ KRAFT 159 159 65407 Ôýðïò: RBC-1000EX

Διαβάστε περισσότερα

Φθινόπωρο 2014 Ισχύει έως 31/12/2014

Φθινόπωρο 2014 Ισχύει έως 31/12/2014 Φθηνά & Σίγουρα! www.unimac.gr Φυλλάδιο Προσφορών Φθινόπωρο 2014 Ισχύει έως 31/12/2014 Φθηνά & Σίγουρα! Εκμεταλλευτείτε τις πολύ ειδικές τιμές σε πληθώρα προϊόντων! Για τον κήπο βλ. σελίδες 2-13 Εκμεταλλευτείτε

Διαβάστε περισσότερα