ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ"

Transcript

1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. Επομένως, οι αρετές δεν υπάρχουν μέσα μας ούτε εκ φύσεως ούτε ενάντια στη φύση, αλλά έχουμε από τη φύση την ιδιότητα να τις δεχτούμε και τελειοποιούμαστε ( σε αυτές) με τη συνήθεια. Ακόμα, πρώτα αποκτούμε τις δυνατότητες αυτών που έχουμε εκ φύσεως και έπειτα προχωρούμε στις αντίστοιχες ενέργειες (πράγμα που είναι φανερό στις αισθήσεις γιατί δεν αποκτήσαμε τις αισθήσεις, επειδή είδαμε (ή έχοντας δει) πολλές φορές ή ακούσαμε (ή έχοντας ακούσει) πολλές φορές, αλλά αντίθετα, έχοντάς τες κάναμε χρήση τους, και δεν τις αποκτήσαμε έχοντας κάνει και ξανακάνει χρήση τους) αποκτάμε ωστόσο τις αρετές αφού πρώτα τις εφαρμόσουμε στην πράξη, όπως ακριβώς (συμβαίνει) και στις άλλες τέχνες γιατί όσα πρέπει να μάθουμε (και ύστερα) να τα εξασκούμε αυτά τα μαθαίνουμε καθώς τα εξασκούμε, όπως για παράδειγμα γίνονται οικοδόμοι με το να χτίζουν σπίτια και κιθαρίστες με το να παίζουν κιθάρα με τον ίδιο τρόπο γινόμαστε δίκαιοι με το να κάνουμε δίκαιες πράξεις, σώφρονες με το να κάνουμε πράξεις σωφροσύνης και ανδρείοι με το να κάνουμε ανδρείες πράξεις. Β1. Στο Α βιβλίο των Ηθικών Νικομαχείων, ο Αριστοτέλης όρισε την ευδαιμονία ως το ἀκρότατον πάντων τῶν πρακτῶν ἀγαθῶν και τη συσχέτισε με την τέλεια αρετή (ἡ εὐδαιμονία ἐστί ψυχῆς ἐνέργειά τις κατ ἀρετήν τελείαν), σκέψη που τον οδήγησε στη διεξοδικότατη διερεύνηση του θέματος της αρετής. Διαίρεσε την ανθρώπινη ψυχή σε τρία μέρη και την αρετή σε δύο είδη: διανοητική και ηθική. Τη σύνδεση με το Α βιβλίο επιβάλλει ο συμπερασματικός σύνδεσμος «δή» στην αρχή του αποσπάσματος. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη οι διανοητικές αρετές εδράζονται στο λόγον ἔχον μέρος της ψυχής και σχετίζονται με το μυαλό του ανθρώπου, με τη διάνοιά του: σοφία, φρόνηση κλπ. Οι ηθικές αρετές ανήκουν στο μέρος της ψυχής που μετέχει και του ἀλόγου και του λόγον ἔχοντος μέρους, δηλ. στο ἐπιθυμητικόν, και σχετίζονται με τη γενικότερη συμπεριφορά του ανθρώπου και το χαρακτήρα του : ανδρεία, σωφροσύνη, δικαιοσύνη, πραότητα κλπ. Στο απόσπασμα ορίζει τα δύο είδη της αρετής με βάση τον τρόπο με τον οποίο παράγονται και αναπτύσσονται. Η απόκτηση και η αύξηση της διανοητικής αρετής εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τη διδασκαλία (η φράση «το πλεῑον» δείχνει ότι οφείλεται και σε άλλους παράγοντες που δεν αναφέρονται στο κείμενο) γι αυτό απαιτείται χρόνος, εφόσον η διδασκαλία είναι μια διαδικασία που εκτείνεται στο χρόνο, και εμπειρία, δηλαδή εμπειρική εξάσκηση που επίσης προϋποθέτει χρονική διάρκεια. Την κύρια ευθύνη για την μετάδοση των διανοητικών αρετών την έχει ο δάσκαλος με την πολύτιμη αρωγή του οποίου μπορεί κάποιος να γίνει σοφός (= φορέας γνώσεων). Η ηθική αρετή εξαρτάται από τον εθισμό των ανθρώπων σε ένα συγκεκριμένο ανώτερο τρόπο συμπεριφοράς μέσω της επανάληψης ποιοτικά ομοίων ενεργειών. Και στον Πλάτωνα συναντούμε την ίδια διδασκαλία: «ἐμφύεται πᾶσι.τό πᾶν ἦθος διά ἔθος». Λέει μάλιστα ο Πλάτωνας ότι ο άνθρωπος μπορεί να αποκτήσει κάποια ψυχικά χαρακτηριστικά ήδη από τα πρώτα στάδια της ανάπτυξής του. Ο Αριστοτέλης είχε τη βαθύτατη πίστη ότι το ἦθος (ο χαρακτήρας) δεν είναι απλώς συναρτημένο προς το ἔθος (τον εθισμό, τη συνήθεια) αλλά ότι εξαρτάται σε απόλυτο βαθμό από αυτό. Προς επίρρωση της θέσης του επισημαίνει τον

2 ετυμολογικό συσχετισμό των λέξεων ἠθικός και ἔθος, εφαρμόζοντας την ταυτότητα λέγεσθαι = εἶναι. Υπογραμμίζει τη σημασία που έχει να «καλλιεργηθεί» τοῖς ἔθεσι, με σύστημα και με υπομονή, η ψυχή του νέου, όπως καλλιεργείται η γη που θα θρέψει τον σπόρο. Εφόσον η ηθική αρετή γεννιέται σιγά σιγά, με την συστηματική εξάσκηση σε ένα συγκεκριμένο τρόπο συμπεριφοράς, και αυτή απαιτεί χρόνο. Όμως την κύρια ευθύνη την έχει τώρα «ο μαθητής», δηλαδή ο άνθρωπος που εθίζεται, γιατί προκειμένου να γίνει «ἀγαθός» (= φορέας αρετής) πρέπει να έχει την ανάλογη προαίρεση, δηλαδή να το επιλέξει συνειδητά, να επιδεικνύει επιμονή στη διαδικασία της αγωγής και να το επιδιώκει με προσωπικό αγώνα και άσκηση. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Αριστοτέλης παρουσιάζοντας τις ηθικές αρετές ως επίκτητες, «οὐδεμία τῶν ἠθικῶν ἀρετῶν φύσει ἡμῖν ἐγγίνεται», απορρίπτει την αριστοκρατική διδασκαλία ότι η αρετή είναι δώρο της φύσης, που τελεσίδικα δίνεται ή όχι από τη γέννησή του στον άνθρωπο και είναι προνόμιο των ευγενών. Β2. Ο Αριστοτέλης δηλώνει ότι οι ηθικές αρετές δεν είναι έμφυτες, ούτε όμως και αντίθετες στη φύση ο άνθρωπος έχει από τη φύση του (πεφυκόσι) την προδιάθεση να δεχτεί την αρετή, ωστόσο γίνεται τέλειος (τελειουμένοις) με τον εθισμό του σε αυτή. Η χρήση της λέξης ἔτι, που έχει μεταβατική και προσθετική σημασία, δείχνει ότι ο φιλόσοφος εισάγει ένα νέο επιχείρημα, που έρχεται να προστεθεί στο προηγούμενο, και εμβαθύνει στο θέμα του. Έτσι ο Αριστοτέλης συσχετίζει το χωρίο Οὔτ ἄρα φύσει διὰ τοῦ ἔθους με το χαρακτηριστικό ζεύγος των εννοιών «δυνάμει καί ἐνεργείᾳ» που αξιοποιεί στη συνέχεια. Είναι θεμελιώδης στη φιλοσοφία του η διάκριση συχνά αντιθετική αυτών των εννοιών. Δύναμις είναι η δυνατότητα που έχει ένα πράγμα ή ένα ον να γίνει ή να κάνει κάτι, ενώ η ἐνέργεια είναι η πραγμάτωση αυτής της δυνατότητας. Γενικά ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι η δεύτερη έχει μεγαλύτερη αξία από την πρώτη, αφού η ενέργεια εξαρτάται από την προσπάθεια που καταβάλλει κάθε άνθρωπος ενώ η δύναμις σχετίζεται με το φύση και υπάρχει ανεξάρτητα από τον άνθρωπο. Εδώ συνδέει τάς δυνάμεις με το πρότερον και τάς ἐνέργειας με το ὕστερον, εννοώντας ότι αἱ δυνάμεις έχουν χρονική μόνο προτεραιότητα έναντι τῶν ἐνεργειῶν σε όσα έχει ο άνθρωπος φύσει. Για να δηλώσει το προτερόχρονο χρησιμοποιεί απαρέμφατα ή μετοχές αορίστου. Η διαφορά ανάμεσα στα φύσει και στα ἐξ ἔθους διευκρινίζεται με το παράδειγμα των αισθήσεων (όραση ακοή) που είναι φύσει και στις οποίες οι ενέργειες ακολουθούν χρονικά (υστερόχρονο) τις δυνάμεις. Ο άνθρωπος αρχίζει κάποια στιγμή να βλέπει, επειδή γεννιέται με την ικανότητα να βλέπει. Με τη μέθοδο της αντίθεσης αναφέρεται στη συνέχεια στις ηθικές αρετές, οι οποίες, όπως ακριβώς και οι τέχνες (αναλογία), αποκτώνται ἐξ ἔθους, δηλ. είναι αποτέλεσμα ἐνεργειῶν, οι οποίες είτε προηγούνται της απόκτησης (προτερόχρονο - μτχ. ἐνεργήσαντες), είτε συμπίπτουν χρονικά με αυτήν (σύγχρονο -μτχ. ποιοῦντες και πράττοντες). Στην περίπτωση των αρετών πρέπει να ενεργήσει ο άνθρωπος για να φτάσει κάποια στιγμή να έχει την συγκεκριμένη ιδιότητα. Στη συνέχεια, ως εμπειρικός φιλόσοφος, χρησιμοποιεί και πάλι απλά, συγκεκριμένα παραδείγματα για να ενισχύσει και να τεκμηριώσει τη σκέψη του. Αρχικά καταφεύγει σε παραδείγματα από το χώρο των τεχνών (οικοδόμοι κιθαριστές), διατυπώνοντας την άποψη ότι και οι οικοδόμοι και οι κιθαριστές προκύπτουν από την εξάσκηση στο χτίσιμο ή στο παίξιμο της κιθάρας αντίστοιχα. Την ίδια άποψη, ότι δηλαδή η τέχνη κατακτάται με την εξάσκηση, συναντάμε και στον Πλάτωνα, ο οποίος μάλιστα λέει ότι και το παιδικό παιχνίδι είναι μια μορφή εξάσκησης για την τέχνη που το παιδί προορίζεται να ασκήσει στο μέλλον. Ο Αριστοτέλης πιστεύει ότι

3 η διαδικασία με την οποία ο άνθρωπος κατακτά την αρετή είναι ανάλογη με τη διαδικασία που τον κάνει κάτοχο μιας τέχνης, δηλ πρώτα ενεργεί και μετά την κατακτά. Το θέμα ολοκληρώνεται με την αναφορά στον δίκαιο, τον σώφρονα και τον ανδρείο απ την οποία προκύπτει το ερώτημα: «πώς μπορούμε να πράττουμε αγαθά έργα, αν δεν είμαστε οι ίδιοι αγαθοί;» Ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις πράξεις που προσδίδουν αρετή και στις πράξεις που απορρέουν από την αρετή. Οι πράξεις άσκησης με σκοπό την απόκτηση των αρετών και οι πράξεις που κάνει ο άνθρωπος όταν η αρετή έχει γίνει έξη του μοιάζουν μόνο εξωτερικά και όχι στον εσωτερικό τους χαρακτήρα. Όμως για να χαρακτηριστεί ο άνθρωπος ενάρετος πρέπει να έχει α) συνείδηση της πράξης του ( εἰδώς), β) την ανάλογη προαίρεση (προαιρούμενος) και γ) σιγουριά και σταθερότητα στην πραγματοποίησή της (βεβαίως και ἀμετακινήτως). B3. Πριν από όλα όμως ο Αριστοτέλης χρειαζόταν να κάνει μια σημαντικότατη διάκριση. Ας παρακολουθήσουμε πώς οδηγήθηκε στη διάκριση αυτή. Η ψυχή του ανθρώπου, είπε ο Αριστοτέλης, αποτελείται κατ αρχήν από δυο μέρη, από το λόγον ἔχον μέρος και από το ἄλογον (με δική μας διατύπωση: ο άνθρωπος ως ζωντανός οργανισμός λειτουργεί με δύο τρόπους: α) με βάση τη λογική του, β) με τρόπους που δεν έχουν καμιά απολύτως σχέση με το λογικό του). Η αρχική όμως αυτή διμερής «διαίρεση» κατέληξε σε μια τριμερή «διαίρεση», αφού ο Αριστοτέλης διέκρινε τελικά α) ένα καθαρά ἄλογον μέρος της ψυχής, β) ένα καθαρά λόγον ἔχον μέρος της, και γ) ένα μέρος που μετέχει και του ἀλόγου και του λόγον ἔχοντος μέρους της ψυχής. Το πρώτο, είπε έχει σχέση με τη διατροφή και την αύξηση του ανθρώπινου οργανισμού και άρα δεν έχει καμιά απολύτως σχέση με την αρετή το τρίτο (ο ίδιος το ονόμασε ἐπιθυμητικόν) έχει σχέση με τις αρετές που περιγράφουν τον χαρακτήρα του ανθρώπου (ηθικές αρετές), ενώ το δεύτερο, που αφορά απόλυτα και καθαρά το λογικό μας, έχει σχέση με τις διανοητικές μας αρετές (με τη σοφία λ.χ ή τη φρόνηση). Έτσι ο Αριστοτέλης κατέληξε να διακρίνει τις ανθρώπινες αρετές σε ηθικές και διανοητικές. Σημ: Προφανώς σωστό θεωρείται και το να επιλέξει ο υποψήφιος να απαντήσει από το σημείο «Η αρχική όμως αυτή διμερής "διαίρεση"» Β4. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ουσία παρουσιαστικό οντολογία σχέση σχολή σχολείο έξη σχήμα φύση ευφυΐα φυτό φυτεία ΕΠΙΘΕΤΑ ανούσιος περιούσιος ομοούσιος παροντικός ουσιαστικός οντολογικός επουσιώδης σχετικός σχηματικός έξοχος ανεκτικός έμφυτος μεγαλοφυής φυσικός φυσιολογικός φυτικός σύμφυτος

4 χρήση χρέος χρήμα χρησιμοποίηση χρησιμότητα μάθηση μάθημα μαθητολόγιο αμάθεια άχρηστος εύχρηστος δύσχρηστος καταχρηστικός αμαθής μαθησιακός μαθητικός Α Ι ΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Γ1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γιατί νομίζω ότι εσείς δεν αγνοείτε (ξέρετε καλά), ότι πολλές ήδη πράξεις τέτοιου είδους έχουν γίνει τις οποίες στην αρχή μεν (πράγματι) όλοι γενικά (ανεξαιρέτως) νόμισαν ότι ήταν συμφορές και συμπόνεσαν αυτούς που τις έπαθαν, αργότερα όμως, αντιλήφθηκαν ότι οι ίδιες αυτές είχαν γίνει υπαίτιες πάρα πολύ μεγάλων αγαθών. Και γιατί πρέπει να λέω τα μακρινά (τα περασμένα); Αλλά και τώρα οι πόλεις οι οποίες βέβαια έχουν τα πρωτεία, και εννοώ (λέω) την πόλη των Αθηναίων και των Θηβαίων, θα βρούμε ότι σημείωσαν (έλαβαν) μεγάλη πρόοδο όχι εξαιτίας της ειρήνης, αλλά εξαιτίας των συμφορών τις οποίες, αν και (αφού) υπέστησαν πρωτύτερα κατά τη διάρκεια του πολέμου, πάλι ανέκτησαν τις δυνάμεις τους(ανέκαμψαν), εξαιτίας όμως αυτών η μία (η Αθήνα) αφενός έγινε ηγεμόνας των Ελλήνων, αφετέρου η άλλη (η Θήβα) στο παρόν έχει γίνει τόσο μεγάλη, όση κανείς ποτέ ως τώρα δεν ήλπισε (περίμενε) ότι θα (να) γίνει. Γιατί η φήμη ( οι τιμές) και το μεγαλείο (οι διακρίσεις) συνηθίζουν να έρχονται (γίνονται) όχι από (με) την ησυχία αλλά από (με) τους αγώνες. Γ2. ὑμᾶς : ἕ-ἑ πόρρω : πορρωτάτω ἀγαθῶν : εὖ αὑτὰς : ὑμῶν αὐτῶν ἡγεμόνα : ἡγεμόσι(ν) οἶμαι : ᾤετο ὑπέλαβον : ὑπειλῆφθαι τοῖς παθοῦσι : τοῑς πεισομένοις ἔγνωσαν : γνοίη καταστᾶσαν : κατάστηθι-κατάστησαι Γ3α. ὑμᾶς: Είναι υποκείμενο του απαρεμφάτου «οὐκ ἀγνοεῖν» Έχουμε απλή ετεροπροσωπία σε

5 σχέση με το ρήμα οἶμαι από το οποίο εξαρτάται το απαρέμφατο ἀγνοεῑν. συμφοράς: είναι απλό ουσιαστικό κατηγορούμενο που αναφέρεται στο υποκείμενο του ειδικού απαρεμφάτου «εἶναι» ἅς, μέσω του συνδετικού ρηματικού τύπου εἶναι ( του εἰμί) τοῖς παθοῦσι: είναι αντικείμενο του ρήματος ψυχικού πάθους συνηχθέσθησαν (σύνθετο με την πρόθεση σύν) και τί: λαβούσας: έναρθρη επιθετική μετοχή με υποκείμενο το άρθρο της είναι αιτιατική της αιτίας ως επιρρηματικός προσδιορισμός στο «δεῖ λέγειν» είναι κατηγορηματική συμπληρωματική μετοχή που αναφέρεται στο αντικείμενο του «εὕροιμεν ἄν» τάς πόλεις και συμπληρώνει τον γνώσης ρηματικό τύπο «εὕροιμεν ἄν» ἡγεμόνα: είναι απλό ουσιαστικό κατηγορούμενο που αναφέρεται στο υποκείμενο της μετοχής «καταστᾶσαν» τήν μέν, μέσω του συνδετικού ρηματικού τύπου «καταστᾶσαν» (του καθίσταμαι). Γ3β. Στον πλάγιο λόγο η κύρια πρόταση κρίσεως «φιλοῦσιν», επειδή δίνεται ρήμα εξάρτησης λεκτικό «ὁ ρήτωρ εἶπεν», μπορεί να μεταφερθεί με δύο τρόπους : α. Ειδικό απαρέμφατο Ὁ ρήτωρ εἶπεν τάς γάρ ἐπιφανείας καί λαμπρότητας οὐκ ἐκ τῆς ἡσυχίας ἀλλ ἐκ τῶν ἀγώνων γίγνεσθαι φιλεῖν. β. Ειδική πρόταση Ὁ «ῥήτωρ εἶπεν ὅτι (ὡς) αἱ (γάρ) ἐπιφάνειαι καί λαμπρότητες οὐκ ἐκ τῆς ἡσυχίας ἀλλ ἐκ τῶν ἀγώνων γίγνεσθαι φιλοῖεν (φιλοῦσιν). Σημ: - Η δευτερεύουσα ειδική εκφέρεται με ευκτική πλαγίου λόγου «φιλοῖεν», επειδή εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου, το «εἶπεν». - Είναι δυνατόν να διατηρήσει και την απλή οριστική «φιλοῦσι». Σε αυτή την περίπτωση το περιεχόμενο της πρότασης έχει διάρκεια στο παρόν μέλλον ή παρουσιάζεται ως διαχρονική αλήθεια, έστω και αν η εξάρτηση ανάγεται στο παρελθόν του λέγοντος ή του γράφοντος. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μ. ΝΙΚΑ - Κ. ΙΑΤΡΟΥ Β. ΛΑΦΙΑΤΗΣ - Κ.ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ - Γ. ΛΙΑΓΚΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β1,1-4) Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ ἠθικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλίας ἔχει καὶ τὴν γένεσιν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Διδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

AΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 12 Ιουνίου 2015 AΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Απαντήσεις Θεμάτων Επαναληπτικών Πανελληνίων Εξετάσεων Γενικών Λυκείων Α1. Ακόμη, το να κάνει κανείς λάθος μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους (γιατί το κακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ www.orion.edu.gr Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com www.prooptikh.comπολιτισμός www.prooptikh.comπολιτικάντης www.prooptikh.com www.prooptikh.com,

www.prooptikh.com www.prooptikh.comπολιτισμός www.prooptikh.comπολιτικάντης www.prooptikh.com www.prooptikh.com, 1 ΠΟΛΙΤΙΚΑ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 11 ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΡΙΖΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ πόλις: πόλη, κωμόπολη, πολιτεία, κοινοπολιτεία, πολίτης, συμπολίτης, πολιτικός, πολιτειακός, πολιτικάντης, πολιούχος, πολιτευτής,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4)

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, φανερόν τίς δ ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς χρὴ παιδεύεσθαι, δεῖ μὴ λανθάνειν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ (σελ. 34-39)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ (σελ. 34-39) ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, σελ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ (σελ. 34-39) Δ2.Οι φιλοσοφικές ιδέες του Σωκράτη. Διαλεκτική, μαιευτική, ειρωνεία. Η αναζήτηση των ορισμών, η επαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, φανερόν τίς δ ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει κάθε φιλόλογος, όταν καλείται να διδάξει το «Φιλοσοφικό Λόγο» στην Γ Λυκείου είναι πώς να οργανώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ 1. Να βρείτε τα δομικά στοιχεία της «χ» παραγράφου ή (εναλλακτική διατύπωση) Να βρείτε τη δομή της «χ» παραγράφου. (βλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Επειδή βλέπουμε ότι κάθε πόλη-κράτος είναι ένα είδος κοινότητας και ότι κάθε κοινότητα έχει συσταθεί για την επίτευξη κάποιου αγαθού (πράγματι

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα 2. (α) Θεμελιώδεις διαφορές της οικονομικής θεωρίας από την μαρξιστική κριτική της (β) Η έννοια του οικονομικού νόμου στον Μαρξ

Ημέρα 2. (α) Θεμελιώδεις διαφορές της οικονομικής θεωρίας από την μαρξιστική κριτική της (β) Η έννοια του οικονομικού νόμου στον Μαρξ Ημέρα 2. (α) Θεμελιώδεις διαφορές της οικονομικής θεωρίας από την μαρξιστική κριτική της (β) Η έννοια του οικονομικού νόμου στον Μαρξ Άτομα ή κοινωνία; H οικονομική θεωρία έχει ως σημείο εκκίνησης ιδέα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Σ ΕΛΙΔΑ 1

Περιεχόμενα Σ ΕΛΙΔΑ 1 Σ ΕΛΙΔΑ 1 Ο,τι αναπτύσσεται σε αυτό το κεφάλαιο αντιστοιχεί από πλευράς ύλης στο κεφάλαιο 4 καθώς και στην παρουσίαση του νόμου του Say, του διδακτικού εγχειριδίου του μαθήματος (Rima, Ιστορία της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν

Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΤΑΝΔΡΑΣΟ Α.Μ.: 10 ΒΕΡΟΛΙΝΟ 2012 1 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ ΚΑΙ ΜΝΕΙΕ Οφείλω να ευχαριστήσω τον γιατρό μου, Ανδρέα Πολυχρονόπουλο,

Διαβάστε περισσότερα

Οι κύριες αρετές και η αριστοτελική ηθική

Οι κύριες αρετές και η αριστοτελική ηθική Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 76 86, 2014 Οι κύριες αρετές και η αριστοτελική ηθική Νικόλαος Π. Μητρόπουλος nmitro.pconstan@yahoo.gr Εκπαιδευτικός ΠΕ01 Περίληψη. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Άρης Ιωαννίδης Σχεδιασμός εξωφύλλου: schooltime.gr 2 3 4 Περίληψη γραπτού Λόγου Σι είναι η περίληψη; Είναι η συνοπτική και περιεκτική απόδοση, σε συνεχή λόγο, ενός κειμένου. Είναι ένα νέο κείμενο, που,

Διαβάστε περισσότερα

Ποια γνώση έχει πιο μεγάλη αξία; «Η γνώση για τον δάσκαλο της σχολικής μας τάξης, κύριε!»

Ποια γνώση έχει πιο μεγάλη αξία; «Η γνώση για τον δάσκαλο της σχολικής μας τάξης, κύριε!» Ποια γνώση έχει πιο μεγάλη αξία; «Η γνώση για τον δάσκαλο της σχολικής μας τάξης, κύριε!» Δρ. Λεωνίδας Χ. Μπόμπας Συγκριτικός της Εκπαίδευσης Δ/ντής Σπουδών «Νέα Εκπαιδευτήρια-Γ. Μαλλιάρα» Προλογικές διασαφηνίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Στο πρώτο κεφάλαιο της μελέτης μας παρουσιάσαμε τις βασικές α- ντιλήψεις των Στωικών για τη λειτουργία της Φύσης, αλλά και τον τρόπο

Στο πρώτο κεφάλαιο της μελέτης μας παρουσιάσαμε τις βασικές α- ντιλήψεις των Στωικών για τη λειτουργία της Φύσης, αλλά και τον τρόπο Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΙΜΑΡΜΕΝΗΣ 4.1 Η αιτιότητα και η Εἱμαρμένη πριν τους Στωικούς. Στο πρώτο κεφάλαιο της μελέτης μας παρουσιάσαμε τις βασικές α- ντιλήψεις των Στωικών για τη λειτουργία της Φύσης, αλλά και τον

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλους, Πολιτικά. Κείµενο

Αριστοτέλους, Πολιτικά. Κείµενο Κείµενο Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, φανερόν τίς δ ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς χρὴ παιδεύεσθαι, δεῖ μὴ λανθάνειν. Νῦν γὰρ ἀμφισβητεῖται περὶ τῶν ἔργων. Οὐ γὰρ ταὐτὰ πάντες

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ) Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων Ιωάννου Νικολέττα Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) & Αθανασούλα Ρέππα Αναστασία Ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Κείμενο Πεφυκέναι γὰρ δή φασὶ τὸ μὲν ἀγαθόν, τὸ δὲ ἀδικεῖσθαι κακόν, πλέονι δὲ κακῷ ὑπερβάλλειν τὸ ἀδικεῖσθαι ἢ τὸ ἀδικεῖν, ὥστ ἐπειδὰν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ<<ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ>>.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ<<ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ>>. ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 2. ΣΟΦΙΣΤΕΣ 4. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 6. ΧΑΡΤΕΣ. Ανθολόγηση ΑΝΑΞΙΜΑΝ ΡΟΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 2. ΣΟΦΙΣΤΕΣ 4. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 6. ΧΑΡΤΕΣ. Ανθολόγηση ΑΝΑΞΙΜΑΝ ΡΟΣ Περιοδικό RAM, Ιούνιος 2005 Αρχαία Ελληνική Γραμματεία 2 1. ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ 2. ΣΟΦΙΣΤΕΣ 3. ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΠΛΑΤΩΝ 4. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 6. ΧΑΡΤΕΣ 7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Επιμέλεια ύλης: Μαρία Αλεξίου, Άννα Βλαχοδήμου,

Διαβάστε περισσότερα

«Προσεγγίζοντας την Κώφωση»

«Προσεγγίζοντας την Κώφωση» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΚΩΦΩΣΗ «Προσεγγίζοντας την Κώφωση» ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Βασίλης Κουρμπέτης Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Μαριάννα Χατζοπούλου Ειδική Παιδαγωγός για Κωφά Παιδιά Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Η µάθηση είναι ένα σύνθετο εσωτερικό βιολογικό και πνευµατικό φαινόµενο που έχει µελετηθεί από διάφορους κλάδους της επιστήµης όπως ψυχολογία, παιδαγωγική, φυσιολογία,

Διαβάστε περισσότερα

«Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών του Δημοτικού σχολείου»

«Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών του Δημοτικού σχολείου» Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα πτυχιακής εργασίας: «Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ. 8. 1.1 Το σύστηµα ως αιτία αδυναµίας των παιδιών στα µαθηµατικά. 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ. 8. 1.1 Το σύστηµα ως αιτία αδυναµίας των παιδιών στα µαθηµατικά. 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ. 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Παράγοντες που συντελούν στην αποτυχία στα µαθηµατικά. 9 1.1 Το σύστηµα ως αιτία αδυναµίας των παιδιών στα µαθηµατικά. 10 1.2 Ατοµικοί παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

1. Υπόμνηση για τη «Σχεσίοδυναμική Παιδαγωγική»

1. Υπόμνηση για τη «Σχεσίοδυναμική Παιδαγωγική» ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟ «ΣΧΕΣΙΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Στο «Η Εξέλιξη της Διδακτικής. Επιστημολογική Θεώρηση», (επιμ. Ματσαγγούρας, Ηλ.), εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1995) 1. Υπόμνηση για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα