Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, έχοντας υπόψη:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, έχοντας υπόψη:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθµ. Πρωτ. Οικ.: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού ΤΚ Αθήνα Πληροφορίες : Ν. Πάνου Τηλέφωνο : Fax : ΠΡΟXΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2013 ΜΕ ΤΟΝ ΣΕΓΑΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,22 ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, έχοντας υπόψη: 1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Το Ν. 2286/95 «περί Προµηθειών του ηµοσίου και συναφών θεµάτων» 3. Το Ν.2362/95 «Περί ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους» 4. Το Π.. 118/07 περί κανονισµού Προµηθειών του ηµοσίου ( ΚΠ ) 5. Την αρ.35130/739/ (ΦΕΚ 1291/Β/ ) «Περί αύξησης των χρηµατικών ποσών του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 6. Την 9/ Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί «Ορισµού Αντιπεριφερειαρχών» 7. Την υπ αριθµ. 5686/ Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί «Ορισµού Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής» η οποία δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 22/ Την 61/ Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί «µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες» (ΦΕΚ 18/τ.Β / ), όπως τροποποιήθηκε µε τις υπ αριθµ / (ΦΕΚ 2973/Β/ ) και Γ.Π. 46/ (ΦΕΚ 950/Β/ ) Αποφάσεις του Περιφερειάρχη Αττικής και ισχύει. 9. Τις υπ αριθµ / και 16577/ (ΦΕΚ τ. Β 223/ ), την υπ αριθµ / (ΦΕΚ τ.β 543/ ) Αποφάσεις του Περιφερειάρχη Αττικής περί «µεταβίβασης αρµοδιοτήτων» 10. Την υπ αριθµ. 22/2013 Απόφαση της Επιτροπής Περιφερειακού Συµβουλίου Πολιτισµού και Αθλητισµού, σύµφωνα µε την οποία εγκρίθηκε η συνδιοργάνωση του Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών, µε τον ΣΕΓΑΣ. 11. Την υπ αριθµ. 2977/ πρόταση του Συνδέσµου Ελληνικών Γυµναστικών & Αθλητικών Σωµατείων, Γραφείο Μαραθωνίου ΣΕΓΑΣ, όπου αναφέρονται οι εξής αναγκαίες για το γεγονός προµήθειες: o Υπηρεσίες catering, για δείπνο 600 ατόµων-συµµετεχόντων στη βράβευση των καλύτερων Μαραθωνοδρόµων του κόσµου, την 08/11/2013 (προϋπολογισµού ,15 πλέον ΦΠΑ) o Ενοικίαση ηχητικής υποστήριξης Εκδηλώσεων και Αγώνων του Κ.Μ.Α. καθώς και την ενοικίαση ενός video wall (προϋπολογισµού ,62 πλέον ΦΠΑ) o Υπηρεσίες εκτύπωσης τεµ. Αριθµών συµµετοχής (bibs) στους αγώνες του Κ.Μ.Α. µε δυνατότητα αναφοράς του ονόµατος των δροµέων πάνω στον αριθµό τους ( προϋπολογισµού ,63 πλέον ΦΠΑ)

2 o Υπηρεσίες γραφικού σχεδιασµού (προϋπολογισµού ,00 πλέον ΦΠΑ) o Προµήθειες πινακίδων (κιβώτιο και χιλιοµετρικοί δείκτες) (προϋπολογισµού 900,00 πλέον ΦΠΑ) o Προµήθεια χρωµάτων διαγράµµισης (προϋπολογισµού 3.164,80 πλέον ΦΠΑ) 12. Την υπ αριθµ. 1936/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής όπως τροποποιήθηκε µε την 2063/2013, µε την οποία εγκρίθηκε η δαπάνης και η διάθεση πίστωσης ύψους ,00 για τις υπηρεσίες και προµήθειες υλικών για τη συνδιοργάνωση του Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών Τις υπ αρ..πρωτ , /1,189686/2, , /1, , , , Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (Α Α: ΒΛΛΩ7Λ7-ΓΥΥ, ΒΛΛΩ7Λ7-Ε4Λ, ΒΛΛΩ7Λ7-ΚΩΗ, ΒΛΛΩ7Λ7-ΒΨΕ, ΒΛΛΩ7Λ7-1Ξ1, ΒΛΛΩ7Λ7-4ΩΧ, ΒΛΛΩ7Λ7-4ΨΑ, ΒΛΛΩ7Λ7-ΝΗΧ, ΒΛΛΩ7Λ7-ΠΝΟ/ Την υπ αρ. 2120/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης του Πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για «Υπηρεσίες και Προµήθειες υλικών για τη συνδιοργάνωση του Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών 2013 µε τον ΣΕΓΑΣ» συνολικού προϋπολογισµού ,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. ΑΔΑ: ΒΛΛ97Λ7-ΘΜΨ ΚΑΛΕΙ Τα Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα που επιθυµούν να υποβάλουν µε οποιοδήποτε τρόπο στη ιεύθυνση Οικονοµικών, Τµήµα Προµηθειών, Λεωφ. Συγγρού 80-88, τ.κ , 3 ος όροφος γραφείο 311, τηλ , fax , έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, για την παροχή υπηρεσιών και προµήθεια υλικών για τη συνδιοργάνωση του Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών 2013 µε τον ΣΕΓΑΣ, σύµφωνα µε τα παρακάτω: o Υπηρεσίες catering, για δείπνο 600 ατόµων-συµµετεχόντων στη βράβευση των καλύτερων Μαραθωνοδρόµων του κόσµου, την 08/11/2013 (προϋπολογισµού ,15πλέον ΦΠΑ) o Ενοικίαση ηχητικής υποστήριξης Εκδηλώσεων και Αγώνων του Κ.Μ.Α. καθώς και την ενοικίαση ενός video wall (προϋπολογισµού ,62 πλέον ΦΠΑ) o Υπηρεσίες εκτύπωσης τεµ. Αριθµών συµµετοχής (bibs) στους αγώνες του Κ.Μ.Α. µε δυνατότητα αναφοράς του ονόµατος των δροµέων πάνω στον αριθµό τους ( προϋπολογισµού ,63 πλέον ΦΠΑ) o Υπηρεσίες γραφικού σχεδιασµού (προϋπολογισµού ,00 πλέον ΦΠΑ) o Προµήθειες πινακίδων (κιβώτιο και χιλιοµετρικοί δείκτες) (προϋπολογισµού 900,00 πλέον ΦΠΑ) o Προµήθεια χρωµάτων διαγράµµισης (προϋπολογισµού 3.164,80 πλέον ΦΠΑ) συνολικού προϋπολογισµού ,22 ευρώ πλέον ΦΠΑ. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88, 3 Ος ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ 305 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 15/10/2013 Τρίτη π.µ.

3 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρο 11 του Κ.Π.. 118/2007) Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από την παρούσα προκήρυξη. Οι προσφορές µπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µας ( ιεύθυνση Οικονοµικών, Τµήµα Προµηθειών Κεντρικού Τοµέα Αθηνών, Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ , 3 ος όροφος, Γραφείο ) µε οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω /νση µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού και µέχρι την µ.µ. Κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού οι προσφορές κατατίθενται από την π.µ. µέχρι την π.µ. ενώπιον της αρµόδιας Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων Πρόχειρων διαγωνισµών (Λ.Συγγρού 80-88, 3 ος όροφος, 305 γραφείο). Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαµβάνονται υπόψη. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην αρµόδια Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων Πρόχειρων διαγωνισµών προ της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται από την προκήρυξη, προκειµένου να αποσφραγιστούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία µας, µε οποιοδήποτε τρόπο ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ. Αρθρο 1 ο ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Η προσφορά υποβάλλεται στην ελληνική γλώσσα, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, καθαρογραµµένη και χωρίς ξέσµατα. 2. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα. β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδια Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό (Περιφέρεια Αττικής, Γενική /νση Οικονοµικών, ιεύθυνση Οικονοµικών, Τµήµα Προµηθειών). γ. Ο αριθµός πρωτοκόλλου του ιαγωνισµού δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ε. Τα στοιχεία του αποστολέα Μέσα στον φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς στοιχεία, ως εξής: Οι ενδιαφερόµενοι θα προσκοµίσουν, επί ποινή αποκλεισµού, στον κυρίως φάκελο, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής τους ταυτότητας. 2. Βεβαίωση έναρξης εργασιών αν πρόκειται για ατοµική επιχείρηση ή θεωρηµένο καταστατικό αν πρόκειται για εταιρεία. 3. Αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία σε ανάλογα έργα κατά την τελευταία τριετία, αποδεικνυόµενη µε σχετικά έγγραφα (βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης υπηρεσιών ή συµβάσεις). 4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία:

4 α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν και ότι κατά την κατάρτιση της προσφοράς τους έχουν λάβει υπόψη τους όρους της παρούσας προκήρυξης, τους οποίους και αποδέχονται. β) Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς: - δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.. 60/2007 ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. - δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. - είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. - είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο και ότι θα εξακολουθήσουν να είναι εγγεγραµµένοι µέχρι την κατακύρωση του διαγωνισµού. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτηµα Β ) τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 3. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 4. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, ήτοι η Ειδική Επιτροπή, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. ΑΔΑ: ΒΛΛ97Λ7-ΘΜΨ Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο. Άρθρο 2 ο ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποχρεούνται να υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να δηλώνουν για ποια/ποιες υπηρεσίες ή είδη υποβάλλουν προσφορά. 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του παρόντος διαγωνισµού. 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να δηλώνουν ότι δεν έχει νοµικούς περιορισµούς, και ότι δεν έχει επιβληθεί στον συµµετέχοντα ποινή αποκλεισµού του από διαγωνισµούς µε αµετάκλητη απόφαση κατά τα άρθρα 18,34 και 39 Π.. 118/2007

5 4. Εφόσον οι Ανάδοχοι/Προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ηµεροµηνία σύνταξης των Υπεύθυνων ηλώσεων θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να συµπίπτει µε την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς στην Υπηρεσία ή µε την ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφοράς στην ταχυδροµική υπηρεσία. Όλα τα παραπάνω πρέπει να είναι επικυρωµένα από αρµόδια δηµόσια αρχή. ΑΔΑ: ΒΛΛ97Λ7-ΘΜΨ Άρθρο 3 ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ Η περιγραφή των υπηρεσιών και των προς προµήθεια υλικών όλων των οµάδων του ιαγωνισµού αναφέρονται στο Παράρτηµα Α και βασίζονται στα έγγραφα του ΣΕΓΑΣ µε αρ. πρωτ. 2977/09/09/2013 και 3441/ , ,181223,181228/ καθώς επίσης και στο έγγραφο της /νσης Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας µε αρ. πρωτ. 8451/ Άρθρο 4 ο ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Η υπηρεσίες και οι προµήθειες υλικών που αναφέρονται στο Παράρτηµα Α της παρούσας θα εκτελεστούν σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που αναγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήµατος Α. Άρθρο 5 ο ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΗ 1. Η προσφερόµενη τιµή θα αναφέρεται ΜΟΝΟ στην υπηρεσία ή τα είδη για τα οποία γίνεται η προσφορά, όπως καθορίζονται στη διακήρυξη και δεν µπορεί να υπερβαίνει τις επιµέρους προϋπολογισθείσες αξίες τους (όπως αυτές αναφέρονται στο «Τρόπο Πληρωµής Κρατήσεις» παρακάτω. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. 2. Η προσφερόµενη τιµή δίδεται σε ΕΥΡΩ. 3. Προσφορά που περιέχει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 5. Προσφορά που δεν θα αντιστοιχεί ακριβώς µε τα ζητούµενα από την παρούσα ιακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, ύστερα από γνωµοδότηση της Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης αποτελεσµάτων των διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης έτους Μειοδότης θα αναδειχτεί εκείνος που θα προσφέρει την χαµηλότερη οικονοµική προσφορά για κάθε οµάδα (που αναφέρεται αναλυτικά στα Παραρτήµα Α ) σύµφωνα µε το υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς (Παράρτηµα Β ):

6 o Υπηρεσίες catering, για δείπνο 600 ατόµων-συµµετεχόντων στη βράβευση των καλύτερων Μαραθωνοδρόµων του κόσµου, την 08/11/2013 (προϋπολογισµού ,15 πλέον ΦΠΑ) o Ενοικίαση ηχητικής υποστήριξης Εκδηλώσεων και Αγώνων του Κ.Μ.Α. καθώς και την ενοικίαση ενός video wall (προϋπολογισµού ,62 πλέον ΦΠΑ) o Υπηρεσίες εκτύπωσης τεµ. Αριθµών συµµετοχής (bibs) στους αγώνες του Κ.Μ.Α. µε δυνατότητα αναφοράς του ονόµατος των δροµέων πάνω στον αριθµό τους ( προϋπολογισµού ,63 πλέον ΦΠΑ) o Υπηρεσίες γραφικού σχεδιασµού (προϋπολογισµού ,00 πλέον ΦΠΑ) o Προµήθειες πινακίδων (κιβώτιο και χιλιοµετρικοί δείκτες) (προϋπολογισµού 900,00 πλέον ΦΠΑ) o Προµήθεια χρωµάτων διαγράµµισης (προϋπολογισµού 3.164,80 πλέον ΦΠΑ) εφόσον καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές, οι όροι του παρόντος διαγωνισµού και δεν υπερβαίνονται οι επιµέρους προϋπολογισµοί ανά υπηρεσία και είδος. Άρθρο 6 ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η πληρωµή του αναδόχου/προµηθευτή θα γίνεται µετά την ολοκλήρωση των εργασιών/παράδοση των ειδών και την οριστική παραλαβή τους από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής Υλικών, Εργασιών και Παροχής Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που περιγράφεται στο Παράρτηµα Γ, εντός εννιά (9) ηµερών από την επιστροφή του χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής από την αρµόδια Υπηρεσία Εντελλοµένων Εξόδων της Περιφέρειας Αττικής υπό την προϋπόθεση της προηγούµενης προσκόµισης από τον προµηθευτή των απαιτούµενων από το Νόµο δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 1. Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών ή Τιµολόγιο ελτίο Αποστολής. 2. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. Οι νόµιµες κρατήσεις που υπολογίζονται επί της συµβατικής αξίας προ ΦΠΑ βαρύνουν τον ανάδοχο/προµηθευτή. Οι ανωτέρω κρατήσεις είναι οι ακόλουθες: - Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 3% - Τέλος Χαρτοσήµου 2% επί της ανωτέρω κράτησης υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. - Υπέρ ΟΓΑ 20% επί του ανωτέρω τέλους χαρτοσήµου. - Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων 0,10 %. - Τέλος χαρτοσήµου 3% επί του ανωτέρω τέλους υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων. - Υπέρ ΟΓΑ 20 % επί του ανωτέρω τέλους χαρτοσήµου - Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τη Περιφέρεια Αττικής. ΑΔΑ: ΒΛΛ97Λ7-ΘΜΨ Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013 της Περιφέρειας Αττικής ως εξής: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1 Υπηρεσίες catering, για δείπνο 600 ατόµων-συµµετεχόντων στη βράβευση των καλύτερων Μαραθωνοδρόµων του κόσµου, την 08/11/2013 CPV ΚΑΕ Κόστος πλέον Φ.Π.Α. ( ) Συνολικό κόστος µε ΦΠΑ ( ) 08440Α , ,00

7 2 Ενοικίαση ηχητικής υποστήριξης Εκδηλώσεων και Αγώνων του Κ.Μ.Α. καθώς και την ενοικίαση ενός video wall CPV Α , ,00 ΑΔΑ: ΒΛΛ97Λ7-ΘΜΨ 3 Υπηρεσίες εκτύπωσης τεµ. Αριθµών συµµετοχής (bibs) στους αγώνες του Κ.Μ.Α. µε δυνατότητα αναφοράς του ονόµατος των δροµέων πάνω στον αριθµό τους CPV Υπηρεσίες γραφικού σχεδιασµού CPV Προµήθειες πινακίδων (κιβώτιο και χιλιοµετρικοί δείκτες) CPV Προµήθεια χρωµάτων διαγράµµισης CPV Α , Α , Α 900, Α 3.164,80 Σύνολα , , , , , ,70 Άρθρο 7 ο ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Οι συµβάσεις θα ισχύουν από την υπογραφή τους και µέχρι την ολοκλήρωση όλων των εργασιών σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές της κάθε οµάδας του Παραρτήµατος Α. Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών και η ανάδειξη µειοδότη θα γίνει σε δηµόσια συνεδρίαση από την Οικονοµική Επιτροπή (Συγγρού 15-17, 6 ος όροφος, αίθουσα Περιφερειακών Επιτροπών). Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε: α) Τους συµπληρωµατικούς γενικούς όρους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ), που επισυνάπτονται. β) Το Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου». γ) Το Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ηµόσιου Τοµέα και ρύθµιση συναφών θεµάτων». Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της Προκήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία. Η παρούσα διακήρυξη είναι διαθέσιµη και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

9 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αντικείµενο της παρούσας είναι η παροχή υπηρεσιών και η προµήθεια υλικών για τη συνδιοργάνωση του Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών 2013, όπως περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω: ΑΔΑ: ΒΛΛ97Λ7-ΘΜΨ

10 ΟΜΑ Α 1 Η Υπηρεσίες Τροφοδοσίας (Catering) για το AIMS GALA στα πλαίσια του Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών 2013ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CATERING Προϋπολογισµός: ,15 πλέον ΦΠΑ CPV Εκδήλωση: Gala Βράβευσης των Καλύτερων Αθλητών Μαραθωνίου δρόµου στον κόσµο για το 2013 Ηµεροµηνία: 8/11/2013, Τόπος: Αµφιθέατρο Κολλεγίου Αθηνών, εξωτερικός χώρος (φουαγέ) Άτοµα: 600 διεθνείς προσκεκληµένοι Τύπος παροχής catering: Ανοιχτός µπουφές self service (all inclusive) Menu: Επισυναπτόµενο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η προµήθεια υπηρεσιών Τροφοδοσίας (catering) για το AIMS GALA στα πλαίσια του Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών 2013» που θα αφορά 600 άτοµα µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Προδιαγραφές Υπηρεσιών Τροφοδοσίας (Catering)» Το βασικό µέρος της εκδήλωσης (βραβεύσεις) θα λάβει χώρα στον εσωτερικό χώρο του θεάτρου (κύρια αίθουσα). Με το πέρας της εκδήλωσης (βραβεύσεις) οι συµµετέχοντες θα κατευθυνθούν από τις 4 εξόδους του θεάτρου στους εσωτερικούς χώρους του κτηρίου (φουαγέ δύο επιπέδων) µε σκοπό την παροχή catering. Ζητούµενο είναι η οργάνωση των εν λόγων χώρων (φουαγέ) έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η υποδοχή και η απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των συµµετεχόντων στις υπηρεσίες catering (4 σηµεία σε δύο επίπεδα). Η παροχή των υπηρεσιών θα πρέπει να περιλαµβάνει τέσσερις «σταθµούς» τροφοδοσίας / παροχή catering και τον αντίστοιχο εξοπλισµό (ενδεικτικά αναφέρονται τα stools / όρθια τραπέζια σε αναλογία 1/3 µε 1/4 των συµµετεχόντων περίπου) καθώς και το προσωπικό για την εξυπηρέτηση και το σερβίρισµα των συµµετεχόντων από τους «σταθµούς τροφοδοσίας». Επισηµάνεται ότι η παροχή catering θα είναι self service από τα προαναφερθείσα σηµεία και το µόνο σερβίρισµα που απαιτείται είναι αυτό των ποτών από τους «σταθµούς» καθώς και µέσω περιφερόµενων σερβιτόρων στο χώρο. και Επίσης ο ανάδοχος θα πρέπει να επιληφθεί της καθαριότητας του χώρου τόσο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης (αποκοµιδή άδειων σκευών, κτλ) όσο και µετά το πέρας της. Για την αξιολόγηση θα ληφθεί υπόψη η προσφερόµενη τιµή µονάδος ανά άτοµο. Επιτρέπεται η κατάθεση οικονοµικής προσφοράς µόνο για όλα τα είδη του παρακάτω πίνακα.

11 APERITIF Fruit punch ΜΕΝΟΥ ΚΡΥΑ Ε ΕΣΜΑΤΑ Μπόµπες από ψωµάκι µπριός ζαµπόν - τυρί τονοσαλάτα γαλόπουλο καπνιστό - γραβιέρα Κρήτης σαλάτα - ροκφόρ Καναπέ µε προσούτο Πάρµας και τριµµένο φιστίκι Αιγίνης Καναπέ µε καπνιστό σολοµό σε κριθαρένιο ψωµάκι Μελιτζανοσαλάτα σε ταρτάκι Μίνι µπριός σάντουιτς µε τοµάτα - µοτσαρέλλα Πιατέλες µε φρέσκα λαχανικά σε µπαστουνάκια και dip γιαουρτιού µε ανθότυρο και άνηθο ΠΛΑΤΟ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΥΡΙΑ µανούρι, µετσοβόνε, γραβιέρα Κρήτης,συνοδεύονται από κριτσίνια,crackers,melba toast ΖΕΣΤΑ Ε ΕΣΜΑΤΑ Μίνι Σουβλάκια κοτόπουλο µαριναρισµένα µε ντοµάτα και πιπεριά Μπιφτέκια µοσχαρίσια σχάρας µε µυρωδικά Spring rolls µεγλυκόξινη σάλτσα Μπουρέκια µε µελιτζάνα και φέτα ΕΠΙ ΟΡΠΙΟ Ποικιλία µικρών γλυκών: ταρτάκια µε µους σοκολάτα, ταρτάκια τιραµισού, σουδάκια, εκλεράκια, τρουφάκια. ταρτάκια µε µους σοκολάτα, ταρτάκια τιραµισού, σουδάκια, εκλεράκια, τρουφάκια ΠΟΤΑ Αναψυκτικά, χυµοί Νερό εµφιαλωµένο Μπύρες Κρασί λευκό και κόκκινο SERVICE & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ εξοπλισµός που περιλαµβάνει το σερβίρισµα και την παρουσίαση του φαγητού (πιάτο β - πηρουνάκι ποτήρια νερού κρασιού σαµπάνιας για το aperitif) Τραπέζια stools 3 Μαιτρ 15 Σερβιτόροι

12 ΟΜΑ Α 2 Η ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΝΟΣ VIDEO WALL Προϋπολογισµός: ,62 πλέον ΦΠΑ CPV ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ & ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ Αναλυτικά οι ανάγκες και οι προδιαγραφές των µεγαφωνικών συστηµάτων µε δυνατότητα αναπαραγωγής CD / MP3 players 1 Μεγαφωνικό Σύστηµα µε παροχή γεννήτριας εφόσον χρειαστεί (5χ32A) στις εκκινήσεις των 5 και 10 km (Λεωφ. Αµαλίας ύψος Μεγάρου Μποδοσάκη). Προεργασία τοποθέτησης Σάββατο Λειτουργία Κυριακή από έως Το εν λόγω µεγαφωνικό σύστηµα θα πρέπει να καλύπτει όλο το χώρο της Λεωφ. Αµαλίας από Βας. Όλγας έως Ξενοφώντος. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Εγκατάσταση ενός ηχοσυστήµατος για την ηχητική κάλυψη της αφετηρίας το οποίο θα περιλαµβάνει: 16 ηχεία line array 1000w έκαστο 4 ηχεία sub 2000w έκαστο Αντίστοιχους ενισχυτές και καλώδια 2 ασύρµατα µικρόφωνα shure 2 ενσύρµατα µικρόφωνα shure Μικροφωνική κονσόλα 10 καναλιών min. 1 DJ set 5 ντουντούκες 2 Μεγαφωνικά Συστήµατα στη Λεωφ. Βασ.Σοφίας µε παροχή γεννήτριας εφόσον χρειαστεί (µεταξύ πλαϊνής εισόδου Βουλής και Ηρώδου Αττικού) για τις εκκινήσεις των Αγώνων 1.000µ. Μικρών Παιδιών & Special Olympics. Τοποθέτηση και λειτουργία Κυριακή από έως Τα εν λόγω µεγαφωνικό σύστηµα πρέπει να καλύπτει τους χώρους εκκίνησης και συγκέντρωσης των συµµετεχόντων. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Εγκατάσταση δύο ηχοσυστηµάτων για την ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης τα οποία θα περιλαµβάνουν έκαστο από: 4 αυτόενισχυόµενα ηχεία σε stand (500w έκαστο) 1 ασύρµατo µικρόφωνo 1 CDJ (200+) (µόνο στο χώρο της εκκίνησης) Μικροφωνική κονσόλα και αντίστοιχα καλώδια 1 Μεγαφωνικό Σύστηµα µεγάλης εµβέλειας στο Παναθηναϊκό Στάδιο για τους τερµατισµούς των αγώνων του ΚΜΑ. Τοποθέτηση Σάββατο Λειτουργία από έως Το εν λόγω µεγαφωνικό σύστηµα πρέπει να καλύπτει όλο το χώρο του Σταδίου (και τις 2 πλευρές) και ιδιαίτερα την πλευρά της ευθείας του τερµατισµού µε το δεδοµένο ότι αναµένουµε να προσέλθουν στο Στάδιο θεατές. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

13 Εγκατάσταση ενός ηχοσυστήµατος (φορητών ηχείων & σταθερού PA) για την ηχητική κάλυψη της αφετηρίας το οποίο θα περιλαµβάνει: PORTABLE P.A. LOUDSPEAKERS (αυτοενισχυόµενα) 4 ηχεία ενδεικτικού τύπου MEYER MSL 4 (1000w έκαστο) 6-8 ηχεία σε stand ενδεικτικού τύπου EV ZLX-15P (1000w έκαστο) P.A. SYSTEM 8 ηχεία line array 1000w έκαστο 2 ηχεία sub 2000w έκαστο 4xEQ Αντίστοιχους ενισχυτές και καλώδια 2 ασύρµατα µικρόφωνα shure 2 ενσύρµατα µικρόφωνα shure Μικροφωνική κονσόλα αντίστοιχων καναλιών. 1 DJ set (200+) 5 ντουντούκες Επισηµαίνεται ότι πρέπει να δίνεται η δυνατότητα ελέγχου όλων των ηχείων µέσω κεντρικού χειρισµού της µικροφωνικής κονσόλας καθώς επίσης και διανοµής διαφορετικής έντασης ήχου σε οµάδες ηχείων (master 1,2,3) οι οποίες θα προσυµφωνηθούν µε τον αγωνιστικό τοµέα του ΚΜΑ. LED WALL (προδιαγραφές) 1 LED Wall (Γιγαντοοθόνη LED Display) για 1 ηµέρα διαστάσεων 4 Χ 3 µέτρα (12 τετραγωνικά). Τοποθέτηση Σάββατο στο Παναθηναϊκό Στάδιο και λειτουργία Κυριακή από έως Το εν λόγω µηχάνηµα δεν πρέπει να είναι τροχοκινούµενο και να µην µεταφέρεται µε φορτηγό δεδοµένου ότι δεν θα επιτραπεί η είσοδος και παραµονή του στο Παναθηναϊκό Στάδιο από την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Σηµειώνεται ότι οι διαστάσεις των 12 τ.µ. είναι απαραίτητες για τη συµµετρία και την οπτική κάλυψη των κερκίδων του Παναθηναϊκού Σταδίου. 2. ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ Αναλυτικά οι ανάγκες και οι προδιαγραφές των µεγαφωνικών συστηµάτων µε δυνατότητα αναπαραγωγής CD / MP3 για την περιοχή του Μαραθώνα 1 Μεγαφωνικό Σύστηµα στην Αφετηρία του Μαραθωνίου στο Μαραθώνα. Προεργασία τοποθέτησης Παρασκευή Λειτουργία Σάββατο από για τις ανάγκες τελετής ανάµµατος του βωµού (500 άτοµα κοινό καθιστό) ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Εγκατάσταση ενός ηχοσυστήµατος για την ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης το οποίο θα περιλαµβάνει: 4-6 ηχεία σε stand 2 ενισχυτές και αντίστοιχα καλώδια 2 ασύρµατα µικρόφωνα 1 µικρόφωνο αναλογίου 1 cd/mp3 player Μικροφωνική κονσόλα 1 Μεγαφωνικό Σύστηµα µεγάλης εµβέλειας στην Αφετηρία του Μαραθωνίου στο Μαραθώνα. Τοποθέτηση Σάββατο Λειτουργία : Κυριακή από έως Το εν λόγω µεγαφωνικό σύστηµα πρέπει να καλύπτει όλη την ευθεία της εκκίνησης των δροµέων (300µ. διάδροµος περίπου, άτοµα), το Στάδιο του Στίβου, το χώρο των αποδυτηρίων και τα Parking. ΑΔΑ: ΒΛΛ97Λ7-ΘΜΨ

14 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Εγκατάσταση ενός ηχοσυστήµατος για την ηχητική κάλυψη της αφετηρίας το οποίο θα περιλαµβάνει: 16 ηχεία line array 1000w έκαστο 4 ηχεία sub 2000w έκαστο 2 ασύρµατα µικρόφωνα shure 2 ενσύρµατα µικρόφωνα shure Μικροφωνική κονσόλα 10 καναλιών min. 1 DJ set 5 ντουντούκες ΑΔΑ: ΒΛΛ97Λ7-ΘΜΨ 1 Μεγαφωνικό Σύστηµα στο χώρο του Τύµβου για τις ανάγκες της Τελετής Έναρξης (παρουσίαση & χορευτικό δρώµενο). Προεργασία τοποθέτησης Παρασκευή (πραγµατοποίηση πρόβας τελετουργικού) - Λειτουργία Σάββατο από έως Το εν λόγω µεγαφωνικό σύστηµα θα πρέπει να καλύπτει έκταση τ.µ. και να έχει ακουστική ευκρίνεια 500 περίπου ατόµων. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Εγκατάσταση ενός ηχοσυστήµατος (Array) για την ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης το οποίο θα περιλαµβάνει ενδεικτικά: 2 Πύργους µε 2MSL 4 + 1DS4 ανά πλευρά 2 Πύργους Delay µε 2MSL 4 + 1DS4 ανά πλευρά 1 µικρόφωνο αναλογίου 1 cd/mp3 player Μικροφωνική κονσόλα και τα αντίστοιχα καλώδια Σε όλα τα παραπάνω θα πρέπει να προβλέπεται η εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη µε ανάλογο προσωπικό

15 ΟΜΑ Α 3 Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΕΜ. ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (BIBS) ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2013 Προϋπολογισµός: ,63 πλέον ΦΠΑ CPV Αναλυτικά οι προδιαγραφές για την προµήθεια των αριθµών είναι: Σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τα δείγµατα που επισυνάπτονται, οι αριθµοί θα πρέπει να είναι διαστάσεων 25 Χ 21 cm, από αδιάβροχο χαρτί (τάϊβεκ / tyvek) να έχουν τύπωµα σε 2 πλευρές, να εµφανίζουν τα λογότυπα των χορηγών σε τετραχρωµία, τον αριθµό συµµετοχής, το ονοµατεπώνυµο του αθλητή και τον αγώνα. Επίσης τους αριθµούς του Μαραθωνίου, των 5χλµ και των 10χλµ τους συνοδεύουν αντίστοιχα αυτοκόλλητοι χάρτινοι µονόχρωµοι αριθµοί (όπως το αντίστοιχο χρώµα του αριθµού) για τις Τσάντες µε τα ρούχα των δροµέων και παραµάνες. Αναλυτικά : Αριθµοί Μαραθωνίου ρόµου Τεµάχια : (8 διαφορετικά χρώµατα) Αριθµοί 10 km (5 διαφορετικά χρώµατα) Αριθµοί 5 km (5 διαφορετικά χρώµατα) Αριθµοί Παιδικού Αγώνα 700 (2 διαφορετικά χρώµατα) Αριθµοί SPECIAL OLYMPICS 300 (1 διαφορετικά χρώµα) Αριθµοί για Αγώνες ήµων ιαδρ (2 διαφορετικά χρώµατα) Σύνολο Αριθµών : Η παράδοση των αριθµών θα γίνεται τµηµατικά το αργότερο τρεις ηµέρες ύστερα από τη γνωστοποίηση ανάθεσης στον µειοδότη-ανάδοχο. Τέλος, θα πρέπει από τους ενδιαφερόµενους να προσκοµιστούν δείγµατα αριθµών για επιβεβαίωση της τήρησης των προδιαγραφών. Επιτρέπεται η κατάθεση οικονοµικής προσφοράς µόνο για το σύνολο των υπηρεσίας εκτύπωσης των αριθµών συµµετοχής.

16 ΟΜΑ Α 4 η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Προϋπολογισµός:15.200,00 πλέον ΦΠΑ CPV Για τη παροχή υπηρεσιών γραφικού σχεδιασµού κρίνονται απαραίτητα τα παρακάτω: i. Για κάθε ένα από τα ζητούµενα αντικείµενα της λίστας προς σχεδιασµό ο διοργανωτής του ΚΜΑ, ο ΣΕΓΑΣ, έχει το δικαίωµα να ζητήσει µέχρι δέκα (10) εντελώς διαφορετικά εικαστικά προσχέδια από τον ανάδοχο, και µόλις επιλέξει αυτό που ταιριάζει στη διοργάνωση θα µπορεί να ζητήσει µέχρι είκοσι (20) µικρο-τροποποιήσεις προκειµένου να καταλήξει στο τελική επιλογή του. ii. Για τις πολυσέλιδες εκδόσεις (από την παρακάτω λίστα), ο ανάδοχος, πέραν της εικαστικής εργασίας και του desktop publishing, θα έχει την ευθύνη τόσο της συλλογής όλου του σχετικού υλικού των εκδόσεων (χαιρετισµοί επισήµων από ΣΕΓΑΣ, υπουργεία και επιχειρήσεις-χορηγούς, κείµενα από διάφορους τοµείς του ΣΕΓΑΣ και του ΚΜΑ, φωτογραφίες, στατιστικά, διαφηµιστικές καταχωρήσεις, κ.λπ.), όσο και της γραµµατικής/συντακτικής ολοκλήρωσης και διόρθωσης αυτών, εφόσον χρειάζεται. iii. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει το σχετικό προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών της εν λόγω υπηρεσίας, το οποίο θα εγκατασταθεί, καθ όλη τη διάρκεια της εργολαβίας, µαζί µε τον απαραίτητο εξοπλισµό του (computers, software, εκτυπωτές, κλπ.) κόστους του αναδόχου, στα γραφεία του ΣΕΓΑΣ (Λ. Συγγρού 137), προκειµένου να συνεργάζεται µε τα στελέχη του Γραφείου Μαραθωνίου του ΣΕΓΑΣ µέχρι την τελική παράδοση των σχετικών αρχείων. iv. Τα παρακάτω αντικείµενα θα πρέπει να είναι έτοιµα (τελικά αρχεία) προς εκτύπωση/ παραγωγή, το αργότερο µέχρι και την Παρασκευή 1 Νοεµβρίου ΛΙΣΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΕΝΤΥΠΑ 1 Αίτηση Αγώνα Παιδιών 700µ ΚΜΑ 2 Αίτηση Αγώνων Παιδιών ήµων 3 Αφίσες Αγώνων Παιδιών ήµων 4 ΚΜΑ Φόλντερ (2η έκδοση) 5 Φάκελοι αλληλογραφίας (Α5) 6 Φάκελοι αλληλογραφίας (Α4) 7 Φάκελοι αλληλογραφίας / Chips 8 Επίσηµο Πρόγραµµα ΚΜΑ 9 Τεχνικές Οδηγίες ΚΜΑ 10 Πρόγραµµα Τελετής Έναρξης 11 Επιστολόχαρτο Τελετής Έναρξης 12 Επιστολόχαρτα ΚΜΑ 2η έκδοση 13 Αφίσες µεγάλες µαραθωνίου (αφίσα 1-2η έκδοση) 14 Αφίσες µαραθωνίου για δροµείς ΕΛΛΗΝΙΚΑ 15 Αφίσες µαραθωνίου για δροµείς ΑΓΓΛΙΚΑ 16 ιαπιστεύσεις 17 Κάρτες ΟΑΣΑ 18 ιπλώµατα Εθελοντών

15PROC002567137 2015-02-10

15PROC002567137 2015-02-10 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 29961 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : Α. ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ Τηλέφωνο : 28210 22308 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 24-12-2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11/Ε/40545 /25845 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983). Ανήκει στη διακήρυξη ΥΠΑ 11/2014 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 / 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002804718 2015-05-27

15PROC002804718 2015-05-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ( 11) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αρ. πρωτ.998 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12.

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12. Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048 - ΝΠ - Ταχ. /νση. Παπαρηγοπούλου 7 Τκ 54630 Θεσ/νίκη Υπεύθυνος: Λαδάς Σωκράτης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 01/07/2015 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 3070 ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προϋπ. 221.576,32 µε ΦΠΑ Πηγή Ι.ΠΟΡΟΙ Χρήση 2014. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ αριθ.149/2013

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προϋπ. 221.576,32 µε ΦΠΑ Πηγή Ι.ΠΟΡΟΙ Χρήση 2014. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ αριθ.149/2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενική ηµοπρασιών 2.Κέρδος 3.Πατρίς

1. Γενική ηµοπρασιών 2.Κέρδος 3.Πατρίς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου Τµήµα Προµηθειών Ηράκλειο 29/08/2012.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα