ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Αθήνα, 22/12/2010 Αρ. Πρωτ.: Εξ./382/2010 Προς : Υπουργό Παιδείας, ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Θέµα: Συµβολή της Ερευνητικής Κοινότητας στη ιαβούλευση για τη Μεταρρύθµιση της Ανώτατης Εκπαίδευσης Σχετ.: Έγγραφο ΥΠ ΒΜΘ, Αριθ. Πρωτ Αξιότιµη κυρία Υπουργέ, Είναι κοινή πεποίθηση ότι στην Ελλάδα απαιτείται αναδιάρθρωση της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και της Έρευνας. Είναι επίσης ώριµη η ιδέα της δηµιουργίας Ενιαίου Χώρου Εκπαίδευσης και Έρευνας, µε την ορθολογική διασύνδεση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και των Ερευνητικών Κέντρων/Ινστιτούτων. Κάθε αποτελεσµατική προσπάθεια αναδιάρθρωσης της υφιστάµενης κατάστασης και διαµόρφωσης του Ενιαίου Χώρου οφείλει: να λαµβάνει υπόψη τους τρεις κύριους πυλώνες της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης: (α) Μετάδοση γνώσης, (β) Παραγωγή νέας γνώσης έρευνα και (γ) Αναπαραγωγή του προσωπικού της (είναι το µόνο επίπεδο εκπαίδευσης που παράγει το ίδιο τα στελέχη του), να βασίζεται στην πολύχρονη εµπειρία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΑΕΙ) και Ερευνητικών Κέντρων (ΕΚ) της χώρας και να χτίζει πάνω στα επιτεύγµατα των ΑΕΙ και των ΕΚ της χώρας, λαµβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε χώρου, καθώς και τις ιδιοµορφίες και ανάγκες της Ελληνικής κοινωνίας. Οι εξαγγελθείσες προτάσεις από το Υπουργείο Π ΒΜΘ στοχεύουν κυρίως στη µεταρρύθµιση του πρώτου πυλώνα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, αυτού δηλαδή που αφορά στη µετάδοση της γνώσης. Θέση των ερευνητών των EK είναι ότι η φυγή προς τα εµπρός (που αποτελεί και το πραγµατικό ζητούµενο) θα επιτευχθεί µόνο µε την ουσιαστική ενίσχυση και των άλλων δύο πυλώνων, οι οποίοι έχουν στον πυρήνα τους την ερευνητική διαδικασία. Η προοπτική αυτή, η οποία είναι καθοριστική για την παραγωγική και πολιτισµική ανάταση της χώρας, εν πολλοίς απουσιάζει από την προτεινόµενη µεταρρύθµιση. Για παράδειγµα, το κείµενο διαβούλευσης δεν περιέχει οποιαδήποτε αναφορά στις εκατοντάδες µεταπτυχιακών προγραµµάτων που αναπτύχθηκαν στο εσωτερικό των ΑΕΙ κατά την παρελθούσα εικοσαετία πρόκειται για τη διεπιφάνεια µεταξύ ΑΕΙ και ΕΚ και για το λόγο αυτό απαιτείται µια συστηµατική αποτίµηση της πορείας τους έως σήµερα, προκειµένου να προχωρήσουµε στο νέο σχεδιασµό. 1/1

2 Η ερευνητική κοινότητα συµµετέχει σε κάθε σοβαρή και ειλικρινή προσπάθεια για τη µεταρρύθµιση του συστήµατος Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης - Έρευνας, µε γνώµονα τις ακόλουθες βασικές αρχές: Ενιαίος Χώρος Εκπαίδευσης - Έρευνας Η αντίληψη του Ενιαίου Χώρου Εκπαίδευσης και Έρευνας οφείλει να υπερβεί τη στενή προσέγγιση ρυθµίσεων στο εσωτερικό του Τριτοβάθµιου συστήµατος Εκπαίδευσης - Έρευνας και να περιλαµβάνει: i) Ένα οικουµενικό πρότυπο Παιδείας, που συνδέει αρµονικά τη µεταβίβαση της εκάστοτε συσσωρευµένης γνώσης στις νέες γενιές, µε τη διεύρυνση των οριζόντων της γνώσης, µέσω της συνεχούς αναζήτησης, της αµφισβήτησης, της πειραµατικής διαδικασίας και του έλλογου συνειρµού. ii) Την οριζόντια διαµόρφωση ενός ενιαίου ερευνητικού χώρου που θα ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση και τη συνέργεια µεταξύ ΑΕΙ, ΕΚ και του κοινωνικού και παραγωγικού ιστού. iii) Ειδικότερα για το τριτοβάθµιο σύστηµα εκπαίδευσης και το αντίστοιχο σύστηµα της έρευνας, τη διαµόρφωση δυο λειτουργικά ισότιµων και συµπληρωµατικών συστηµάτων, που το κάθε ένα θα διατηρεί τα δικά του, αυτόνοµα χαρακτηριστικά. Ο ερευνητικός ιστός της χώρας, σε ότι αφορά τα ΕΚ, είναι πολύπλοκος και πολύµορφος, αν και αριθµητικά µικρότερος αυτού των ΑΕΙ. Υπάρχουν EK τα οποία στην πορεία των χρόνων έχουν αποκτήσει τα χαρακτηριστικά µιας εύρωστης πανεπιστηµιακής µονάδας και κάλλιστα θα µπορούσαν να παρέχουν υψηλού επιπέδου µεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους. Τα δύο συστήµατα (ΕΚ και ΑΕΙ) έχουν οµόλογα χαρακτηριστικά προσόντων, προσλήψεων και προαγωγών, αλλά το καθένα έχει και την ιδιαίτερη φυσιογνωµία του, γεγονός που τα καθιστά συµπληρωµατικά. Επιπλέον, τα ΕΚ έχουν δεκαπενταετή εµπειρία εξωτερικών αξιολογήσεων και πλήθος συσσωρευµένων σχετικών δεδοµένων που αναµένουν µια πιο συστηµατική µελέτη και αποτίµηση. Σήµερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, απαιτείται η ενίσχυση των µηχανισµών σύγκλισης και συγκέντρωσης δυνάµεων, καθώς διανύουµε µια εποχή που χαρακτηρίζεται ως εποχή της γνώσης, στην οποία ένας νέος παγκόσµιος καταµερισµός εργασίας βρίσκεται σε ταχύτατη εξέλιξη. Σε κάθε περίπτωση, οι θεσµικές αλλαγές δεν είναι δυνατόν να γίνουν µε τους ερευνητές αµέτοχους στη διαδικασία ανέλιξης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού συστήµατος της χώρας. Η ερευνητική κοινότητα τιµά την πανεπιστηµιακή κοινότητα, αλλά δεν µπορεί να παραµένει παθητικός θεατής στις όποιες προσπάθειες «επιτροπείας» του ερευνητικού συστήµατος από ολιγάριθµες οµάδες συµφερόντων. Για την αρµονικότερη και στενότερη δυνατή συνεργασία µεταξύ ΕΚ και ΑΕΙ, καθώς και µεταξύ ερευνητών και µελών ΕΠ, πρέπει να υφίσταται µια κοινά αποδεκτή αρχή "αµοιβαιότητας, συµπληρωµατικότητας και εναλλαγής " ρόλων. Πιο συγκεκριµένα προτείνουµε: 1) ιασύνδεση ΕΚ και ΑΕΙ στη βάση δικτυακής οργάνωσης που στηρίζεται στη διαφορετικότητα, την αυτοτέλεια και τη συµπληρωµατικότητα των δυο χώρων. 2) Συνδιοργάνωση δι-ιδρυµατικών µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών από ΑΕΙ και ΕΚ, µε ισότιµη συµµετοχή και ρόλο. 3) Συµµετοχή των ερευνητών των ΕΚ στις επιτροπές κρίσης των µελών ΕΠ, ως εξωτερικών εκλεκτόρων των αντίστοιχων τµηµάτων (το αντίστροφο ισχύει). 4) υνατότητα των ερευνητών των ΕΚ να διδάσκουν µεταπτυχιακά µαθήµατα και να έχουν ισότιµη συµµετοχή στις επιτροπές µεταπτυχιακών προγραµµάτων (ερευνητής καθηγητής - research professor), µε ταυτόχρονη, ισότιµη συµµετοχή τους στα αντίστοιχα όργανα διοίκησης, στο επίπεδο και για το διάστηµα κατά το οποίο συµµετέχουν στο εκπαιδευτικό έργο των ΑΕΙ. 2/1

3 Στο διδακτικό έργο των ερευνητών στο πλαίσιο της ανωτέρω δραστηριότητας δεν περιλαµβάνεται η διδασκαλία προπτυχιακών µαθηµάτων, για την οποία προτείνεται να υπογράφεται σχετική σύµβαση παροχής έργου (αντεπιστέλλων καθηγητής - adjunct professor). Αντίστοιχα, δυνατότητα για τα µέλη ΕΠ να είναι συνεργαζόµενοι ερευνητές στα ΕΚ και να υποβάλλουν ερευνητικά προγράµµατα µέσω αυτών, µε δικαιώµατα και καθήκοντα ανάλογα µε αυτά των εκλεγµένων ερευνητών του ΕΚ, στο επίπεδο και για το διάστηµα κατά το οποίο συµµετέχουν στο ερευνητικό έργο των ΕΚ. Επίσης προτείνουµε να µελετηθεί η δυνατότητα διαµόρφωσης µιας νέας κατηγορίας εκπαιδευτικού-ερευνητικού προσωπικού µε µόνιµη, ταυτόχρονη απασχόληση σε ΑΕΙ και ΕΚ. 5) υνατότητα των ερευνητών των ΕΚ να εποπτεύουν διπλωµατικές διατριβές και πρακτικές ασκήσεις (προπτυχιακές και µεταπτυχιακές), καθώς και να είναι κύριοι επιβλέποντες σε διδακτορικές και σε µεταπτυχιακές διατριβές. 6) Ενίσχυση της κινητικότητας µεταξύ ΑΕΙ και ΕΚ, ερευνητών και µελών ΕΠ, στο πλαίσιο ερευνητικών και εκπαιδευτικών αδειών, αποσπάσεων, µετακλήσεων, κλπ. 7) Ισότιµη συµµετοχή ερευνητών και µελών ΕΠ στα θεσµικά όργανα (ΕΣΕΤ, ΘΕΣ, κλπ.) και στις επιτροπές σχεδιασµού και αξιολόγησης των ερευνητικών προγραµµάτων. Ερευνητικός Ιστός H ερευνητική κοινότητα θεωρεί επίσης ότι είναι αναγκαία η µεταρρύθµιση και αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού. Οι βασικοί άξονες αυτής της µεταρρύθµισης θα πρέπει να περιλαµβάνουν: 1) ηµιουργία και λειτουργία Ερευνητικών ικτύων Τεχνολογικών Πάρκων, µε σκοπό την ορθολογική διαχείριση, αξιοποίηση και εκµετάλλευση της µεγάλης, εθνικής ερευνητικής υποδοµής και γνώσης από ΑΕΙ και ΕΚ. Παράλληλη δηµιουργία Ερευνητικών Πολιτιστικών ικτύων, για τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήµες από τον χώρο της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και της Έρευνας, που µπορεί να οδηγήσει στη δηµιουργική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων, στην ανάπτυξη της εθνικής ιστορικής γνώσης και του πολιτισµού και στην επιστηµονική προβολή του ελληνικού παραδείγµατος στο εξωτερικό. 2) Όσον αφορά στον εκτός ΑΕΙ Ερευνητικό Ιστό της χώρας, κύριο άξονα αναδιάρθρωσης πρέπει να αποτελέσει η µετά τη χαρτογράφηση και αξιολόγηση ενοποίηση του ερευνητικού χώρου, µε τη συγκέντρωση όλων των Ερευνητικών φορέων που είναι σήµερα διάσπαρτοι σε διάφορα Υπουργεία και Υπηρεσίες, σε µία ενιαία αρχή, τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας, καθώς η υπάρχουσα κατάσταση κατακερµατισµού οδηγεί στη σπατάλη πόρων και τη µη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού. Ενδεικτικά, ως ακραία παραδείγµατα της κατάστασης αυτής, θα πρέπει να αναφερθούν (α) τα Ερευνητικά Ινστιτούτα του ΕΘΙΑΓΕ που υπάγονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τα οποία έχουν ερευνητικά αντικείµενα που αφενός δεν ανήκουν πλέον στο Υπουργείο αυτό και αφετέρου επικαλύπτονται µε ερευνητικά αντικείµενα Κέντρων/ Ινστιτούτων που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ (π.χ. Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας ΙΝΑΛΕ µε αντικείµενο που ανήκει στο Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και εµπίπτει επίσης στα ερευνητικά αντικείµενα του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών), (β) οι ερευνητικοί φορείς της Ακαδηµίας Αθηνών που υπάγονται µεν στο Υπουργείο Παιδείας αλλά όχι στη ΓΓΕΤ, (γ) οι διάφοροι φορείς που ασχολούνται µε τη γλώσσα και σήµερα είναι διεσπαρµένοι σε διάφορα υπουργεία σε ad hoc σχηµατισµούς, οι οποίοι θα µπορούσαν να ενοποιηθούν ώστε να συµβάλουν στην χάραξη µιας γλωσσικής πολιτικής εναρµονισµένης µε τις κοινωνικές επιταγές του Συµβουλίου της Ευρώπης και προσαρµοσµένης στο σηµαντικό αυτό, συµβολικό κεφάλαιο, που είναι η Ελληνική γλώσσα. 3/1

4 3) Συµπράξεις ΑΕΙ και ΕΚ που θα εστιάζουν στην ανάπτυξη και ενίσχυση κοινών εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων µε στόχο την Αριστεία. 4) Αποτίµηση των διαχειριστικών µεθόδων των ερευνητικών προγραµµάτων στα ΑΕΙ και τα ΕΚ και διαµόρφωση ενός ευέλικτου, διαφανούς και αποτελεσµατικού ενιαίου συστήµατος διαχείρισης στους δυο χώρους. 5) Αποτίµηση της έως σήµερα εµπειρίας των spin off εταιρειών και εκσυγχρονισµός του θεσµού, ώστε να διασφαλίζεται η µέγιστη µεταφορά τεχνογνωσίας από τα ΑΕΙ-ΕΚ προς τον παραγωγικό ιστό της χώρας, να ενισχύονται οι καινοτόµες πρωτοβουλίες των νέων ερευνητών και να προασπίζεται η δηµόσια περιουσία. 6) Μέτρα ενίσχυσης της καινοτοµίας, µε ενθάρρυνση των συνεργασιών µεταξύ των ΑEΙ-ΕΚ και των παραγωγικών φορέων. 7) ιεύρυνση του θεσµού των εξωτερικών αξιολογήσεων και στα ΑΕΙ και αποτίµηση της δεκαπενταετούς ιστορίας αξιολογήσεων των ΕΚ, προκειµένου να διαµορφωθούν οι πλέον αποτελεσµατικές πολιτικές διαχείρισης του συστήµατος. 8) Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού χώρου έρευνας, µε τη διαµόρφωση πολιτικών συµπράξεων µεταξύ ΑΕΙ και ΕΚ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 9) Ενίσχυση των περιφερειακών πολιτικών έρευνας, στη βάση της αρχής ότι τα ΑΕΙ-ΕΚ υπάρχουν τοπικά, αλλά δρουν παγκόσµια. 10) Ενίσχυση των µηχανισµών που παρέχουν τη δυνατότητα ισότιµης συµµετοχής των γυναικών σε όλες τις βαθµίδες και στις ανώτερες διευθυντικές θέσεις των ΕΚ. Η διαµόρφωση του Ενιαίου Χώρου Εκπαίδευσης - Έρευνας και η αναβάθµιση του Ερευνητικού Ιστού της χώρας, µε βάση τις ανωτέρω αρχές, µπορεί να εξασφαλίσει: α) πρόσθετους ιδάσκοντες στα ΑΕΙ, β) πρόσθετο ερευνητικό προσωπικό στα Ερευνητικά Κέντρα, γ) µεταφορά νέας γνώσης από την έρευνα στην εκπαίδευση, δ) εξοικονόµηση πόρων από την ορθολογική χρήση της ερευνητικής υποδοµής, ε) αύξηση της ανταγωνιστικότητας στη διεκδίκηση ερευνητικών προγραµµάτων και στις εισροές κονδυλίων στην χώρα, στ) συνολική αναβάθµιση του εκπαιδευτικού-ερευνητικού συστήµατος και δηµιουργία περισσότερων πόλων Αριστείας και ζ) ισχυρή ώθηση στην παραγωγική διαδικασία της χώρας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του εγχειρήµατος είναι η διαµόρφωση συναντίληψης της πολιτικής ηγεσίας, της εκπαιδευτικής-ερευνητικής κοινότητας και των κοινωνικών και παραγωγικών εταίρων, σε µια ιδιαιτέρως δύσκολη περίοδο για το έθνος. Περίοδος που δεν χαρακτηρίζεται απλώς από µία σοβαρή δηµοσιονοµική κρίση, αλλά κυρίως από µία κρίση προσανατολισµού και αξιών. Για την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραµµατέας ηµήτρης Ε. Λουκάς Μαρία Θ. Στουµπούδη ηµήτρης Ε. Λουκάς: ΕΚΕΦΕ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής, Πατριάρχου Γρηγορίου και Νεαπόλεως, 1530 Αγία Παρασκευή. Tηλ , Μαρία Θ. Στουµπούδη: Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων, Τ.Θ. 712, Ανάβυσσος Αττικής. Τηλ , Fax , 4/1

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Αθήνα, 22/01/2010 Αρ. Πρωτ.: Εξ./367/2010 Προς : Γενικό Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας Κύριο Αχιλλέα Μητσό Θέµα : Υπόµνηµα Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών Κύριε Γενικέ, Η υπαγωγή της

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Δρ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ. Εναρκτήρια εκδήλωση της Ελληνικής Προεδρίας για το Πρόγραμμα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Δρ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ. Εναρκτήρια εκδήλωση της Ελληνικής Προεδρίας για το Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεσογείων 14-18 115 27 Αθήνα Τηλ. 210-7753834/5 e-mail: secgenof@gsrt.gr ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΈΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ISSN 1986-0803 Το Θεματολόγιο Προτεραιοτήτων 2011 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος του Δρ. Κωνσταντίνου Αραβώσης Λέκτορα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ως Βιώσιµη Ανάπτυξη ορίζεται η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7867 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 258 8 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Οδηγός σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ - Απρίλιος 2014 - Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Εισαγωγή Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι κοινός τόπος ότι το µεγαλύτερο κεφάλαιο σε κάθε οργανισµό 1 αποτελούν οι άνθρωποι

Είναι κοινός τόπος ότι το µεγαλύτερο κεφάλαιο σε κάθε οργανισµό 1 αποτελούν οι άνθρωποι 106 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΩΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ Της Μαρίας Ραµµατά ΜΕΡΟΣ Ι 1. Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ Είναι κοινός τόπος ότι το µεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Στην Αθήνα σήµερα την 23 η του µηνός Ιουνίου 2009, οι κατωτέρω συµβαλλόµενοι: 1. Το Ελληνικό ηµόσιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα