Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ"

Transcript

1 Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ Α.1: ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΣ Πίνακας Περιεχομένων (αρχή) ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.1.1: ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ [Σημείο στον ΕΚΕΔ] Ερ. 1: Οι ρόλοι, τόσο του ΔΣ όσο και της Διοίκησης, προσδιορίζονται και τεκμηριώνονται με σαφήνεια στο καταστατικό της εταιρείας και ενδεχομένως στον εσωτερικό κανονισμό ή άλλα εσωτερικά έγγραφα της εταιρείας; γ) Άλλο Ερ. 2: Στις κύριες, μη εκχωρητέες αρμοδιότητες του ΔΣ περιλαμβάνεται η έγκριση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής και των λειτουργικών στόχων της εταιρείας; γ) Άλλο Ερ. 3: Στις κύριες, μη εκχωρητέες αρμοδιότητες του ΔΣ περιλαμβάνεται η έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού και του επιχειρησιακού σχεδίου, καθώς και η λήψη αποφάσεων για τις μείζονες κεφαλαιουχικές δαπάνες, εξαγορές και εκποιήσεις; γ) Άλλο

2 Ερ. 4: Στις κύριες, μη εκχωρητέες αρμοδιότητες του ΔΣ περιλαμβάνεται η επιλογή και όποτε χρειάζεται η αντικατάσταση της εκτελεστικής ηγεσίας της εταιρείας; γ) Άλλο Ερ. 5: Στις κύριες, μη εκχωρητέες αρμοδιότητες του ΔΣ περιλαμβάνεται ο έλεγχος απόδοσης της ανώτατης Διοίκησης; γ) Άλλο Ερ. 6: Στις κύριες, μη εκχωρητέες αρμοδιότητες του ΔΣ περιλαμβάνεται η διασφάλιση της αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων και στοιχείων της εταιρείας, των συστημάτων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και των στοιχείων και πληροφοριών που λαμβάνουν δημοσιότητα, καθώς και τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων; γ) Άλλο Ερ. 7: Στις κύριες, μη εκχωρητέες αρμοδιότητες του ΔΣ περιλαμβάνεται η επαγρύπνηση, όσον αφορά υπάρχουσες και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ αφενός της εταιρείας και αφετέρου της Διοίκησής της, των μελών του ΔΣ ή των κύριων μετόχων (συμπεριλαμβανομένων των μετόχων με άμεση ή έμμεση εξουσία να διαμορφώνουν ή να επηρεάζουν τη σύνθεση και τη συμπεριφορά του ΔΣ), καθώς και την κατάλληλη αντιμετώπιση τέτοιων συγκρούσεων για το σκοπό αυτό, το ΔΣ θα πρέπει να υιοθετήσει διαδικασία εποπτείας των συναλλαγών με γνώμονα τη

3 διαφάνεια και την προστασία των εταιρικών συμφερόντων; γ) Άλλο Ερ. 8: Στις κύριες, μη εκχωρητέες αρμοδιότητες του ΔΣ περιλαμβάνεται η διασφάλιση ύπαρξης αποτελεσματικής διαδικασίας κανονιστικής συμμόρφωσης της εταιρείας; γ) Άλλο Ερ. 9: Στις κύριες, μη εκχωρητέες αρμοδιότητες του ΔΣ περιλαμβάνεται η ευθύνη λήψης σχετικών αποφάσεων και την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος διοίκησης της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και ανάθεσης εξουσιών και καθηκόντων σε άλλα στελέχη; γ) Άλλο Ερ. 10: Στις κύριες, μη εκχωρητέες αρμοδιότητες του ΔΣ περιλαμβάνεται η διατύπωση, διάδοση και εφαρμογή των βασικών αξιών και αρχών της εταιρείας που διέπουν τις σχέσεις της με όλα τα μέρη, των οποίων τα συμφέροντα συνδέονται με αυτά της εταιρείας;

4 γ) Άλλο Ερ. 11: Το ΔΣ έχει υιοθετήσει σαφή πολιτική ανάθεσης εξουσιών στη Διοίκηση; γ) Άλλο Ερ. 12: Στην πολιτική ανάθεσης εξουσιών της Εταιρείας περιλαμβάνεται κατάλογος των ζητημάτων για τα οποία το ΔΣ έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει; γ) Άλλο ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.1.2: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΣ [Σημείο στον ΕΚΕΔ] Ερ. 13: Η εταιρεία έχει συστήσει Eπιτροπή Eλέγχου; γ) Άλλο Ερ. 14: Η εταιρεία έχει συστήσει Eπιτροπή Aνάδειξης Yποψηφιοτήτων για μέλη ΔΣ (απαντήστε ακόμη και στην περίπτωση που δεν έχει συσταθεί Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων αλλά οι σχετικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται υπό την αρμοδιότητα κάποιου άλλου οργάνου ή του ΔΣ);

5 γ) Άλλο Ερ. 15: Η εταιρεία έχει συστήσει Eπιτροπή Aμοιβών (απαντήστε ακόμη και στην περίπτωση που δεν έχει συσταθεί Επιτροπή Αμοιβών αλλά οι σχετικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται υπό την αρμοδιότητα κάποιου άλλου οργάνου ή του ΔΣ); γ) Άλλο ΕΝΟΤΗΤΑ Α.2: ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ Πίνακας Περιεχομένων (αρχή) ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.2.1: ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ [Σημείο στον ΕΚΕΔ] Ερ. 16: Στο καταστατικό της εταιρείας υπάρχει πρόβλεψη αναφορικά με το μέγεθος του ΔΣ σύμφωνα με την οποία το ΔΣ θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 7 μέλη (ή και περισσότερα) και το πολύ 15 (ή και λιγότερα) μέλη; Ερ. 17: Ποιο είναι το μέγιστο προβλεπόμενο (από το καταστατικό της εταιρείας ή/ και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας) μέγεθος ΔΣ; Εξηγήστε γιατί το μέγιστο προβλεπόμενο μέγεθος του ΔΣ είναι μικρότερο του 7 ή μεγαλύτερο του 15; Ερ. 18: Ποιο είναι το ελάχιστο προβλεπόμενο (από το καταστατικό της Εταιρείας ή/ και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας) μέγεθος ΔΣ; Προσοχή, η τιμή που δώσατε ως ελάχιστο προβλεπόμενο μέγεθος του ΔΣ είναι μεγαλύτερη του μέγιστου προβλεπόμενου.

6 Εξηγήστε γιατί το ελάχιστο προβλεπόμενο μέγεθος του ΔΣ είναι μικρότερο του 7 ή μεγαλύτερο του 15; Ερ. 19: Ποιο είναι το μέγεθος ΔΣ της Εταιρείας σας; Εξηγήστε γιατί το μέγεθος του ΔΣ είναι μικρότερο του 7 ή μεγαλύτερο του 15; Ερ. 20: Πόσα είναι τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας; ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.2.2: ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΚΤΕΛEΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ [Σημείο στον ΕΚΕΔ] Ερ. 21: Από πόσα μη εκτελεστικά μέλη (συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών) αποτελείται το ΔΣ; Προσοχή, το πλήθος των μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό μέγεθος του ΔΣ. Εάν τα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ (συμπεριλαμβανομένων των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών) δεν πλειοψηφούν, εξηγήστε γιατί: Εάν δεν υπάρχουν μη εκτελεστικά μέλη στο ΔΣ, εξηγήστε γιατί: Ερ. 22: Από πόσα εκτελεστικά μέλη αποτελείται το ΔΣ;

7 Προσοχή, το πλήθος των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών πρέπει να ισούται με το συνολικό πλήθος των μελών του ΔΣ. Εξηγήστε γιατί ο αριθμός των εκτελεστικών μελών του ΔΣ είναι μικρότερος από δύο: Ερ. 23: Ποιος είναι ο ελάχιστος προβλεπόμενος αριθμός μη εκτελεστικών μελών ΔΣ; Προσοχή, ο ελάχιστος προβλεπόμενος αριθμός των μη εκτελεστικών μελών πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος του ελάχιστου προβλεπόμενου μεγέθους του ΔΣ. Εάν δεν προβλέπεται τα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ (συμπεριλαμβανομένων των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών) να πλειοψηφούν, εξηγήστε γιατί: Εάν δεν προβλέπονται μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ, εξηγήστε γιατί: Ερ. 24: Ποιος είναι ο ελάχιστος προβλεπόμενος αριθμός εκτελεστικών μελών ΔΣ; Προσοχή, ο ελάχιστος προβλεπόμενος αριθμός των εκτελεστικών μελών μαζί με τον ελάχιστο προβλεπόμενο αριθμό των μη εκτελεστικών δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ελάχιστο προβλεπόμενο μέγεθος του ΔΣ. Εξηγήστε γιατί ο προβλεπόμενος αριθμός των εκτελεστικών μελών του ΔΣ είναι μικρότερος από δύο: ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.2.3: ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ [Σημείο στον ΕΚΕΔ] Ερ. 25: Πόσα είναι τα ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ;

8 Προσοχή, το πλήθος των ανεξάρτητων μελών του ΔΣ δεν μπορεί να υπερβαίνει το πλήθος των μη εκτελεστικών (συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών) μελών του ΔΣ. Εάν ο αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ δεν είναι τουλάχιστον ίσος με το 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του ΔΣ, εξηγήστε γιατί: Εάν δεν υπάρχουν ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μελών στο ΔΣ, εξηγήστε γιατί: Ερ. 26: Ποιος είναι ο ελάχιστος προβλεπόμενος αριθμός ανεξάρτητων μελών ΔΣ; Προσοχή, ο ελάχιστος προβλεπόμενος αριθμός ανεξάρτητων μελών του ΔΣ δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ελάχιστο προβλεπόμενο αριθμό των μη εκτελεστικών (συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών) μελών του ΔΣ. Εξηγήστε γιατί ο ελάχιστος προβλεπόμενος αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ δεν είναι τουλάχιστον ίσος με το 1/3 του συνολικού ελάχιστου προβλεπόμενου αριθμού των μελών του ΔΣ: Εάν δεν προβλέπονται ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μελών στο ΔΣ, εξηγήστε: EΝΟΤΗΤΑ Α.3: ΥΠΑΡΞΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ (ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΗ) Πίνακας Περιεχομένων (αρχή) ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.3.1: ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΜΕΛΩΝ ΔΣ [Σημείο στον ΕΚΕΔ] Ερ. 27: Υπάρχει μέλος του ΔΣ που να έχει οριστεί από την εταιρεία ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και να κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας;

9 Εάν ναι, εξηγήστε: Ερ. 28: Τι ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας αντιστοιχεί αθροιστικά στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη; Ερ. 29: Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δύνανται να έχουν σχέση με συνδεδεμένα με την εταιρεία πρόσωπα; Εάν ναι, εξηγήστε: Ερ. 30: Το ΔΣ καθορίζει αν ένας υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, προτού προταθεί η εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων; Εάν το ΔΣ καθορίζει αν ένας υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, το καθορίζει με απόφαση σε συνεδρίασή του;

10 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.3.2: ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ερ. 31: Τα ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ έχουν υποβάλλει κατά την τελευταία χρήση, είτε ξεχωριστά είτε από κοινού, αναφορές και ξεχωριστές εκθέσεις από αυτές του ΔΣ προς την τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας; Ερ. 32: Πόσες σχετικές αναφορές ή εκθέσεις υποβλήθηκαν την τελευταία χρήση από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη; Ερ. 33: Έχουν υποβληθεί σχετικές αναφορές ή εκθέσεις (από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη) την τελευταία τριετία; ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.3.3: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ /

11 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ [Σημείο στον ΕΚΕΔ] Ερ. 34: Υπάρχει υποψήφιο ή εν ενεργεία ανεξάρτητο μέλος του ΔΣ το οποίο να διατελεί (κατά τον Νόμο 3016/2002) ή να έχει διατελέσει υπάλληλος, ανώτατο στέλεχος ή Πρόεδρος του ΔΣ της εταιρείας ή θυγατρικής της εντός των προηγουμένων τριών (3) ετών; Εάν ναι, προσδιορίστε τον αριθμό τους: Εάν ναι, εξηγήστε: Ερ. 35: Υπάρχει υποψήφιο ή εν ενεργεία ανεξάρτητο μέλος του ΔΣ το οποίο να λαμβάνει ή έχει λάβει από την εταιρεία, εντός του 12μήνου που προηγήθηκε του διορισμού του, οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση εκτός από την αμοιβή του ως μέλους, η οποία έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας; Εάν ναι, προσδιορίστε τον αριθμό τους: Εάν ναι, εξηγήστε: Ερ. 36: Υπάρχει υποψήφιο ή εν ενεργεία ανεξάρτητο μέλος του ΔΣ το οποίο να έχει (κατά τον Νόμο 3016/2002) ή είχε εντός του προηγούμενου έτους ουσιώδη επιχειρηματική σχέση με την εταιρεία ή με θυγατρική της, ιδιαίτερα ως σημαντικός πελάτης, προμηθευτής ή σύμβουλος της εταιρείας, ή ως εταίρος, μέτοχος ή μέλος του ΔΣ, ή ως ανώτατο στέλεχος νομικού προσώπου, το οποίο έχει τέτοιου είδους σχέση με την εταιρεία ή με θυγατρική της; Εάν ναι, προσδιορίστε τον αριθμό τους:

12 Εάν ναι, εξηγήστε: Ερ. 37: Υπάρχει υποψήφιο ή εν ενεργεία ανεξάρτητο μέλος του ΔΣ το οποίο να έχει διατελέσει εντός των τελευταίων τριών (3) ετών τακτικός ελεγκτής της εταιρείας ή θυγατρικής της ή εταίρος ή υπάλληλος επιχείρησης που παρέχει υπηρεσίες τακτικού ελέγχου στην εταιρεία ή θυγατρική της; Εάν ναι, προσδιορίστε τον αριθμό τους: Εάν ναι, εξηγήστε: Ερ. 38: Υπάρχει υποψήφιο ή εν ενεργεία ανεξάρτητο μέλος του ΔΣ το οποίο να ελέγχει, άμεσα ή έμμεσα μέσω συνδεδεμένων προσώπων, πάνω από 10% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ή να εκπροσωπεί σημαντικό μέτοχο της εταιρείας ή θυγατρικής της; Εάν ναι, προσδιορίστε τον αριθμό τους: Εάν ναι, εξηγήστε: Ερ. 39: Υπάρχει υποψήφιο ή εν ενεργεία ανεξάρτητο μέλος του ΔΣ το οποίο να έχει υπηρετήσει στο ΔΣ για περισσότερα από δώδεκα (12) έτη από την ημερομηνία της πρώτης εκλογής του;

13 Εάν ναι, προσδιορίστε τον αριθμό τους: Εάν ναι, εξηγήστε: ΕΝΟΤΗΤΑ Α.4: ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πίνακας Περιεχομένων (αρχή) ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.4.1: ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ [Σημείο στον ΕΚΕΔ] Ερ. 40: Η εταιρεία εφαρμόζει συγκεκριμένη πολιτική για τη σύνθεση του ΔΣ και των ανωτάτων διευθυντικών στελεχών στην οποία υιοθετείται η αρχή της πολυμορφίας ως προς το φύλο καθώς και πολυμορφία δεξιοτήτων, απόψεων, ικανοτήτων, γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας, που να ανταποκρίνονται στους εταιρικούς στόχους; Ερ. 41: Πόσοι άνδρες συμμετέχουν στο ΔΣ της Εταιρείας σας; Προσοχή, το πλήθος των ανδρών του ΔΣ δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό πλήθος των μελών του ΔΣ. Ερ. 42: Πόσες γυναίκες συμμετέχουν στο ΔΣ ή/και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη (δηλαδή οι υπεύθυνοι των βασικών λειτουργιών της εταιρείας) της εταιρείας σας;

14 Ερ. 43: Προκύπτει από τα βιογραφικά σημειώματα του ΔΣ και των ανωτάτων διευθυντικών στελεχών, η μέγιστη πολυμορφία, συμπεριλαμβανόμενης της ισορροπίας μεταξύ των φύλων; Ερ. 44: Περιέχεται στην πολιτική πολυμορφίας, ειδική αναφορά στο ποσοστό εκπροσώπησης κάθε φύλου; Ερ. 45: Σύμφωνα με την πολιτική πολυμορφίας της εταιρείας, η επιλογή των μελών ΔΣ και των διευθυντικών στελεχών πραγματοποιείται με τρόπο που να διασφαλίζεται η δυνατότητα έκφρασης διαφορετικών οπτικών, που να αντανακλούν το κοινωνικό και επιχειρηματικό περιβάλλον της εταιρείας;

15 ΕΝΟΤΗΤΑ Α.5: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΣ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ Πίνακας Περιεχομένων (αρχή) ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.5.1: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΣ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ [Σημείο στον ΕΚΕΔ] Ερ. 46: Η πολιτική πολυμορφίας της εταιρείας αναρτάται στον εταιρικό ιστότοπο; Ερ. 47: Στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης περιλαμβάνεται ειδική αναφορά στην πολιτική πολυμορφίας που εφαρμόζεται από την εταιρεία, ως προς τη σύνθεση του ΔΣ και των ανωτάτων διευθυντικών στελεχών; Ερ. 48: Στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης περιλαμβάνεται ειδική αναφορά στο ποσοστό εκπροσώπησης κάθε φύλου στο ΔΣ και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη; Ερ. 49: Περιλαμβάνονται στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση του ΔΣ, καθώς και τα ονόματα του Προέδρου του ΔΣ, του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου; Ερ. 50: Περιλαμβάνονται στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης τα ονόματα όλων των μελών των Επιτροπών ΔΣ;

16 Ερ. 51: Περιλαμβάνεται στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης το όνομα του Εταιρικού Γραμματέα (ή άλλου ανώτατου υπαλλήλου ή νομικού συμβούλου που εκτελεί χρέη Εταιρικού Γραμματέα); Ερ. 52: Το ΔΣ υποστηρίζεται από Εταιρικό Γραμματέα (ή από άλλο ανώτατο υπάλληλο ή νομικό σύμβουλο που εκτελεί χρέη Εταιρικού Γραμματέα), ο οποίος παρίσταται στις συνεδριάσεις του; Εάν ναι, σε ποιο σημείο του διαδικτυακού τόπου μπορεί να αναζητηθεί η σχετική Ερ. 53: Προσδιορίζονται στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη που το ΔΣ θεωρεί ότι διατηρούν την ανεξαρτησία τους; Ερ. 54: Η διάρκεια της θητείας των μελών του ΔΣ γνωστοποιείται στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης; Ερ. 55: Τα βιογραφικά των μελών του ΔΣ περιλαμβάνονται στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης; Ερ. 56: Η διάρκεια της θητείας του Εταιρικού Γραμματέα (ή άλλου ανώτατου υπαλλήλου ή

17 νομικού συμβούλου που εκτελεί χρέη Εταιρικού Γραμματέα) γνωστοποιείται στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης; Ερ. 57: Περιλαμβάνεται στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύντομο βιογραφικό σημείωμα του Εταιρικού Γραμματέα (ή άλλου ανώτατου υπαλλήλου ή νομικού συμβούλου που εκτελεί χρέη Εταιρικού Γραμματέα); ΕΝΟΤΗΤΑ Α.6: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ & ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Πίνακας Περιεχομένων (αρχή) ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.6.1: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ [Σημείο στον ΕΚΕΔ] Ερ. 58: Το ΔΣ θεσπίζει και αποτυπώνει ρητά τις αρμοδιότητες του Προέδρου σε διάκριση από εκείνες του Διευθύνοντος Συμβούλου; (η ερώτηση αφορά και στις εταιρείες στις οποίες τα καθήκοντα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ασκούνται από το ίδιο πρόσωπο) Ερ. 59: Γνωστοποιούνται οι αρμοδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στους μετόχους;

18 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.6.2: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΣ Ερ. 60: Ο Πρόεδρος διασφαλίζει ώστε τα μη εκτελεστικά μέλη να ενημερώνονται επαρκώς και εκ των προτέρων; [Σημείο στον ΕΚΕΔ] Ερ. 61: Ο Πρόεδρος φροντίζει ώστε να επιλύονται τυχόν διαφορές απόψεων μεταξύ εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών ΔΣ; [Σημείο στον ΕΚΕΔ] Ερ. 62: Προβλέπεται η επίλυση διαφορών μεταξύ εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών ΔΣ; [Σημείο στον ΕΚΕΔ] Ερ. 63: Δημοσιοποιούνται οι διαδικασίες επίλυσης διαφορών συγκρούσεων μεταξύ εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών ΔΣ;

19 Ερ. 64: Υφίσταται διαδικασία αξιολόγησης του Προέδρου του ΔΣ; [Σημείο στον ΕΚΕΔ] Ερ. 66: Πόσες φορές συνεδρίασε το ΔΣ κατά το τελευταίο έτος; [Σημείο στον ΕΚΕΔ] Εξηγήστε γιατί δεν πραγματοποιήθηκε επαρκής αριθμός συνεδριάσεων του ΔΣ κατά το τελευταίο έτος: Ερ. 67: Σε πόσες συνεδριάσεις ΔΣ κατά το τελευταίο έτος έχουν περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη θέματα προς συζήτηση που τέθηκαν από τουλάχιστον ένα μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ; Προσοχή, η τιμή που δώσατε πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση από το πλήθος των συνεδριάσεων του ΔΣ.

20 Εξηγήστε γιατί δεν έχουν περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη θέματα προς συζήτηση που τέθηκαν από τουλάχιστον ένα μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ σε επαρκή αριθμό συνεδριάσεων του ΔΣ κατά το τελευταίο έτος: Ερ. 68: Σε πόσες συνεδριάσεις ΔΣ μειοψήφησε έστω και ένα μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ; Προσοχή, η τιμή που δώσατε πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση από το πλήθος των συνεδριάσεων του ΔΣ. Εξηγήστε γιατί δεν μειοψήφησε έστω και ένα μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ σε επαρκή αριθμό συνεδριάσεων του ΔΣ: Όλα τα μη εκτελεστικά μέλη που μειοψήφησαν, συνηθίζουν να μειοψηφούν συστηματικά (π.χ. όπως οι εκπρόσωποι των σωματείων των εργαζομένων); Εξηγήστε γιατί δεν μειοψήφησε έστω και ένα μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, εκτός από αυτά που συνηθίζουν να μειοψηφούν συστηματικά, σε επαρκή αριθμό συνεδριάσεων του ΔΣ: Ερ. 69: Πόσες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του ΔΣ, αποστέλλονται τα θέματα των συνεδριάσεων του ΔΣ στα μέλη του; Εάν δεν αποστέλλονται τα θέματα των συνεδριάσεων του ΔΣ στα μέλη του εγκαίρως (τουλάχιστον 3 ημέρες πριν τη συνεδρίαση), εξηγήστε: ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.6.3: ΟΡΙΣΜΟΣ & ΡΟΛΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Ερ. 70: Ο Πρόεδρος του ΔΣ και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας ταυτίζονται; [Σημείο στον ΕΚΕΔ]

21 Εάν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ταυτίζονται, ορίζεται ανεξάρτητος Aντιπρόεδρος; [Σημείο στον ΕΚΕΔ] Ερ. 71: Ο Πρόεδρος του ΔΣ έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες; [Σημείο στον ΕΚΕΔ] Εξηγήστε γιατί ο Πρόεδρος του ΔΣ δεν είναι μη εκτελεστικό μέλος: Ερ. 72: Έχουν υποβληθεί αιτήματα προς συζήτηση προς το ΔΣ από τον ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο ή από ένα ή περισσότερα ανεξάρτητα μέλη; [Σημείο στον ΕΚΕΔ] Ερ. 73: Εάν ναι, έχει συγκληθεί το ΔΣ κατόπιν αιτήματος των προαναφερθέντων;

22 Ερ. 74: Προβλέπεται η διενέργεια συνεδριάσεων των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών στις οποίες προΐσταται ο ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος; Ερ. 75: Πόσες φορές συνεδρίασε το ΔΣ κατά το τελευταίο έτος με τη συμμετοχή όλων των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών; Προσοχή, η τιμή που δώσατε πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση από το πλήθος των συνεδριάσεων του ΔΣ. Εξηγήστε γιατί δεν πραγματοποιήθηκαν συνεδριάσεις του ΔΣ κατά το τελευταίο έτος με τη συμμετοχή όλων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του: Εξηγήστε γιατί το πλήθος των συνεδριάσεων του ΔΣ του τελευταίου έτους που πραγματοποιήθηκαν με τη συμμετοχή όλων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών είναι μικρότερο ή ίσο του 50% του συνολικού πλήθους των συνεδριάσεων του ΔΣ: Ερ. 76: Σε πόσες συνεδριάσεις του ΔΣ κατά το τελευταίο έτος έχουν περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη, θέματα προς συζήτηση από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη;

23 Προσοχή, η τιμή που δώσατε πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση από το πλήθος των συνεδριάσεων του ΔΣ. Εξηγήστε γιατί δεν πραγματοποιήθηκαν συνεδριάσεις του ΔΣ κατά το τελευταίο έτος όπου είχαν περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη θέματα προς συζήτηση από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη: Εξηγήστε γιατί το πλήθος των συνεδριάσεων του ΔΣ του τελευταίου έτους, όπου είχαν περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη θέματα προς συζήτηση από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, είναι μικρότερο ή ίσο από το 50% του συνολικού πλήθους των συνεδριάσεων του ΔΣ: ΕΝΟΤΗΤΑ Α.7: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ & ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Πίνακας Περιεχομένων (αρχή) ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.7.1: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ & ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ερ. 77: Το ΔΣ έχει υιοθετήσει ως μέρος των εσωτερικών κανονισμών της εταιρείας, πολιτικές που να εξασφαλίζουν ότι το ΔΣ διαθέτει επαρκή πληροφόρηση ώστε να βασίζει τις αποφάσεις του αναφορικά με τις συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών σύμφωνα με το πρότυπο του συνετού επιχειρηματία; [Σημείο στον ΕΚΕΔ] Εφαρμόζονται οι εν λόγω πολιτικές και στις συναλλαγές των θυγατρικών της εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη; Δεν υπάρχουν θυγατρικές β)

24 Εσωτερικός Κανονισμός Ερ. 78: Στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης της εταιρείας περιλαμβάνεται ειδική αναφορά στην πολιτική διαχείρισης συγκρούσεων συμφερόντων της εταιρείας; [Σημείο στον ΕΚΕΔ] Ερ. 79: Η πολιτική διαχείρισης συγκρούσεων συμφερόντων προβλέπει την εξέταση από την Επιτροπή Ελέγχου πριν τη σύναψη συναλλαγών μεταξύ της εταιρείας (ή θυγατρικών της) και συνδεδεμένων με αυτή προσώπων (εξαιρούμενων των θυγατρικών της) που δεν έχουν εγκριθεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας; [Σημείο στον ΕΚΕΔ] Η πολιτική αυτή περιλαμβάνει διαδικασίες, οι οποίες να ορίζουν με ποιον τρόπο τα μέλη του ΔΣ, καθώς και τρίτα πρόσωπα, στα οποία το ΔΣ έχει αναθέσει αρμοδιότητές του, θα πρέπει να γνωστοποιούν έγκαιρα στο ΔΣ τυχόν συμφέροντά τους σε συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών ή άλλη ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων με την εταιρεία ή θυγατρικές της; Ερ. 80: Έχουν υιοθετηθεί από το ΔΣ πολιτικές προστασίας του απορρήτου των πληροφοριών; [Σημείο στον ΕΚΕΔ]

25 ΕΝΟΤΗΤΑ Α.8: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΣ Πίνακας Περιεχομένων (αρχή) ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.8.1: ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΣ [Σημείο στον ΕΚΕΔ] Ερ. 81: Πριν το διορισμό των μελών του ΔΣ γνωστοποιούνται στο ΔΣ λοιπές επαγγελματικές δεσμεύσεις (συμπεριλαμβανομένων σημαντικών μη εκτελεστικών δεσμεύσεων σε εταιρείες και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα); Ερ. 82: Δημοσιοποιούνται στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης οι λοιπές επαγγελματικές δεσμεύσεις των μελών ΔΣ; Ερ. 83: Απαιτείται η ενημέρωση του ΔΣ για ενδεχόμενες μεταβολές των επαγγελματικών δεσμεύσεων των μελών του; Ερ. 84: Απαιτείται από τα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ να διασφαλίζουν ότι θα έχουν επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους;

26 Ερ. 85: Υπάρχει μέλος του ΔΣ που συμμετέχει σε Διοικητικά Συμβούλια περισσότερων από πέντε εισηγμένων εταιρειών; Εάν ναι, εξηγήστε: ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.8.2: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΣΕ ΜΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ [Σημείο στον ΕΚΕΔ] Ερ. 86: Απαιτείται η έγκριση από το ΔΣ του διορισμού εκτελεστικού μέλους του ΔΣ ως μη εκτελεστικού μέλους σε εταιρεία που δεν είναι θυγατρική ή συνδεδεμένη; Πόσες εγκρίσεις παρείχε το ΔΣ σε μέλη του κατά την τελευταία χρήση; ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.8.3: ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ [Σημείο στον ΕΚΕΔ] Ερ. 87: Δημοσιοποιείται στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης η συχνότητα παράστασης κάθε μέλους ΔΣ κατ έτος στις συνεδριάσεις του ΔΣ; Ερ. 88: Δημοσιοποιείται στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης η συχνότητα παράστασης κάθε μέλους ΔΣ κατ έτος στις συνεδριάσεις των επιτροπών στις οποίες συμμετέχει το κάθε μέλος;

27 Ερ. 90: Πόσες συναντήσεις με την συμμετοχή όλων των μη εκτελεστικών μελών ΔΣ πραγματοποιήθηκαν κατά την τελευταία χρήση (εξαιρούνται οι συνεδριάσεις επιτροπών); Προσοχή, η τιμή που δώσατε πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση από το πλήθος των συνεδριάσεων του ΔΣ. Εξηγήστε γιατί δεν πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τη συμμετοχή όλων των μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ: ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.8.4: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΣ, ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ & 12ΜΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΣ [Σημείο στον ΕΚΕΔ] Ερ. 91: Υφίσταται κανονισμός λειτουργίας του ΔΣ; Ερ. 92: Υιοθετείται από το ΔΣ, στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους, ημερολόγιο συνεδριάσεων;

28 Ερ. 93: Υιοθετείται από το ΔΣ, στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους, 12μηνο πρόγραμμα δράσης; ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.8.5: ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Παρακαλούμε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις ακόμη και στην περίπτωση που δεν υφίσταται Εταιρικός Γραμματέας, αλλά οι αναφερόμενες δραστηριότητες πραγματοποιούνται υπό την αρμοδιότητα άλλου ανώτατου υπαλλήλου ή νομικού συμβούλου που εκτελεί χρέη Εταιρικού Γραμματέα. Ερ. 94: Ο ρόλος του Εταιρικού Γραμματέα καταγράφεται σε εσωτερικά έγγραφα της εταιρείας (π.χ. καταστατικό, εσωτερικό κανονισμό κ.λπ.); Ερ. 95: Ο Εταιρικός Γραμματέας, παρίσταται στις συνεδριάσεις του ΔΣ; [Σημείο στον ΕΚΕΔ] Ερ. 96: Τα μέλη του ΔΣ έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εταιρικού Γραμματέα/ή ενός

29 ανώτατου υπαλλήλου/ή νομικού συμβούλου που εκτελεί χρέη Εταιρικού Γραμματέα; [Σημείο στον ΕΚΕΔ] Ερ. 97: Οι αρμοδιότητες του Εταιρικού Γραμματέα περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση προγράμματος εισαγωγικής ενημέρωσης των μελών του ΔΣ, αμέσως μετά την έναρξη της θητείας τους, και τη συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωσή τους σε θέματα που αφορούν στην εταιρεία; [Σημείο στον ΕΚΕΔ] Ερ. 98: Ο Eταιρικός Γραμματέας διασφαλίζει την αποτελεσματική οργάνωση των συνελεύσεων των μετόχων και την εν γένει καλή επικοινωνία των τελευταίων με το ΔΣ, με γνώμονα τη συμμόρφωση του ΔΣ με τις νομικές και καταστατικές απαιτήσεις; [Σημείο στον ΕΚΕΔ] Ερ. 99: Το ΔΣ διορίζει και ανακαλεί τον Εταιρικό Γραμματέα; [Σημείο στον ΕΚΕΔ]

30 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.8.6: ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ [Σημείο στον ΕΚΕΔ] Ερ. 100: Υφίστανται πρακτικά συζητήσεων και αποφάσεων του ΔΣ; Ερ. 101: Υφίστανται πρακτικά συζητήσεων και αποφάσεων των επιτροπών του ΔΣ; Ερ. 102: Τα πρακτικά συνεδριάσεων του ΔΣ μοιράζονται και εγκρίνονται στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ;

31 Ερ. 103: Τα πρακτικά συνεδριάσεων των επιτροπών του ΔΣ μοιράζονται και εγκρίνονται στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ; Ερ. 104: Παρίσταται ο Εταιρικός Γραμματέας του ΔΣ (ή άλλος ανώτατος υπάλληλος ή νομικός σύμβουλος που εκτελεί χρέη Εταιρικού Γραμματέα) στις συνεδριάσεις του ΔΣ; Ερ. 105: Τα πρακτικά συνεδριάσεων του ΔΣ συντάσσονται και τηρούνται από τον Εταιρικό Γραμματέα (ή από άλλο ανώτατο υπάλληλο ή νομικό σύμβουλο που εκτελεί χρέη Εταιρικού Γραμματέα); Ερ. 106: Τα πρακτικά συνεδριάσεων των επιτροπών του ΔΣ τηρούνται από τον Εταιρικό Γραμματέα (ή από άλλο ανώτατο υπάλληλο ή νομικό σύμβουλο που εκτελεί χρέη Εταιρικού

32 Γραμματέα); ΕΝΟΤΗΤΑ Α.9: ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ Πίνακας Περιεχομένων (αρχή) ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.9.1: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ / ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ [Σημείο στον ΕΚΕΔ] Ερ. 107: Πόσα έτη είναι η μέγιστη θητεία των μελών του ΔΣ; Εξηγήστε γιατί η μέγιστη διάρκεια της θητείας των μελών του ΔΣ υπερβαίνει τα 7 έτη: Ερ. 108: Πόσες φορές υπάρχει δυνατότητα επανεκλογής των εκτελεστικών μελών του ΔΣ; Εξηγήστε γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα επανεκλογής των εκτελεστικών μελών του ΔΣ ή η δυνατότητα επανεκλογής υπερβαίνει τις τρεις φορές: Ερ. 109: Πόσες φορές υπάρχει δυνατότητα επανεκλογής των μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ;

33 Εξηγήστε γιατί η μέγιστη δυνατή παρουσία στο ΔΣ μη εκτελεστικών μελών (γινόμενο της διάρκειας της μέγιστης θητείας μελών ΔΣ επί το δυνατό αριθμό επανεκλογών) δύναται να υπερβαίνει τα 12 έτη: Ερ. 110: Υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης του συνόλου των μελών του ΔΣ σε μία μόνο Γενική Συνέλευση; Εξηγήστε γιατί υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης του συνόλου των μελών του ΔΣ σε μία μόνο Γενική Συνέλευση: Ερ. 111: Έχει κατά το παρελθόν (την τελευταία 4ετία) προχωρήσει η εταιρεία στην αντικατάσταση του συνόλου των μελών του ΔΣ σε μία μόνο Γενική Συνέλευση; Ερ. 112: Υπάρχει ρητή πρόβλεψη ώστε να αποφεύγεται η αντικατάσταση του συνόλου των μελών του ΔΣ σε μία μόνο Γενική Συνέλευση;

34 Ερ. 113: Ποιο είναι το ποσοστό των εκτελεστικών μελών του ΔΣ που παραμένει για δύο θητείες; Εξηγήστε γιατί το ποσοστό των εκτελεστικών μελών του ΔΣ που παραμένει για 2 θητείες, δεν υπερβαίνει το 50%: Ερ. 114: Ποιο είναι το ποσοστό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ που παραμένει για δύο θητείες; Εξηγήστε γιατί υπάρχουν ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ τα οποία παραμένουν για δύο τουλάχιστον θητείες: ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.9.2: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΛΟΓΗΣ/ ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ [Σημείο στον ΕΚΕΔ] Ερ. 115: Τα ονόματα των μελών του ΔΣ που υποβάλλονται για εκλογή, συνοδεύονται από βιογραφικά σημειώματα με επαρκή στοιχεία; Ερ. 116: Τα ονόματα των μελών του ΔΣ που υποβάλλονται για εκλογή, συνοδεύονται από την άποψη του ΔΣ σχετικά με την ανεξαρτησία των προτεινόμενων μελών, καθώς και λοιπές πληροφορίες;

35 Ερ. 117: Τα ονόματα των μελών του ΔΣ που υποβάλλονται για επανεκλογή, συνοδεύονται από επαρκή βιογραφικά σημειώματα; Ερ. 118: Τα ονόματα των μελών του ΔΣ που υποβάλλονται για επανεκλογή, συνοδεύονται από την άποψη του ΔΣ σχετικά με την ανεξαρτησία των προτεινόμενων μελών καθώς και λοιπές πληροφορίες; ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.9.3: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ [Σημείο στον ΕΚΕΔ] Ερ. 119: Τα εκτελεστικά μέλη υποβάλλουν την παραίτησή τους από το ΔΣ μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη των εκτελεστικών καθηκόντων τους;

36 Ερ. 120: Πόσες παραιτήσεις έχουν υποβληθεί κατά την τελευταία θητεία του ΔΣ; Προσοχή, το πλήθος των παραιτήσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγεθος του ΔΣ. α) Πρακτικό ΔΣ β) Πρακτικό ΓΣ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.9.4: ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ή ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ Ερ. 121: Στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων συγκαταλέγονται τα ακόλουθα: [Σημείο στον ΕΚΕΔ] α) Ο καθορισμός κριτηρίων επιλογής και διαδικασιών διορισμού των μελών του ΔΣ; β) Η υποβολή προτάσεων για την πολιτική πολυμορφίας περιλαμβανομένης της ισορροπίας μεταξύ των φύλων; γ) Η υποβολή προτάσεων για την υιοθέτηση πολιτικών για την επιδίωξη της πολυμορφίας μεταξύ των μελών του ΔΣ, περιλαμβανομένης της ισορροπίας μεταξύ των φύλων; δ) Η περιοδική αξιολόγηση του μεγέθους και της σύνθεσης του ΔΣ, καθώς και η υποβολή σε αυτό προτάσεων προς εξέταση σχετικά με το επιθυμητό προφίλ του;

37 ε) Η αξιολόγηση της υφιστάμενης ισορροπίας προσόντων, γνώσεων, απόψεων, ικανοτήτων, εμπειρίας σχετικής με τους εταιρικούς στόχους, καθώς και μεταξύ των φύλων, και με βάση αυτή την αξιολόγηση, η σαφής περιγραφή του ρόλου και των ικανοτήτων που απαιτούνται για την πλήρωση κενών θέσεων; στ) Η διεκπεραίωση της διαδικασίας προσδιορισμού και επιλογής υποψηφίων; ζ) Η υποβολή προτάσεων στο ΔΣ για την ανάδειξη των υποψήφιων μελών του; Σε ποιο έγγραφο ή σε ποιο σημείο του διαδικτυακού τόπου μπορούν να αναζητηθούν οι σχετικές πληροφορίες; Ερ. 122: Από πόσα μέλη αποτελείται η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων; [Σημείο στον ΕΚΕΔ] Εξηγήστε γιατί το πλήθος των μελών της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων δεν είναι επαρκές: Προσοχή, στην ερώτηση 14 δηλώθηκε ότι η εταιρεία έχει συστήσει Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, συνεπώς το πλήθος των μελών της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων δεν μπορεί να είναι 0. Ερ. 123: Από πόσα μη εκτελεστικά μέλη αποτελείται η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων;

38 [Σημείο στον ΕΚΕΔ] Προσοχή, το πλήθος των μη εκτελεστικών μελών της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το συνολικό μέγεθος της Επιτροπής ούτε το πλήθος των μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ. Εξηγήστε γιατί δεν υπάρχουν μη εκτελεστικά μέλη στην Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων: Εξηγήστε γιατί η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων δεν αποτελείται κατά τουλάχιστον 50% από μη εκτελεστικά μέλη: Ερ. 124: Ποια είναι η ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων; [Σημείο στον ΕΚΕΔ] Εκτελεστικός Μη εκτελεστικός Ανεξάρτητος μη εκτελεστικός Άλλο Εξηγήστε γιατί ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων δεν είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος: Ερ. 125: Πόσες συναντήσεις της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους; [Σημείο στον ΕΚΕΔ] Εξηγήστε γιατί δεν πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις τις Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων εντός του έτους:

39 Ερ. 126: Υφίσταται κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων; Ερ. 127: Δημοσιοποιείται στον ιστότοπο της εταιρείας ο κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων; Ερ. 128: Στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης περιγράφεται το έργο της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων; Ερ. 129: Στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης αναφέρεται ο αριθμός των συνεδριάσεων της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων κατά τη διάρκεια του έτους; Ερ. 130: Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων έχει δυνατότητα να χρησιμοποιεί υπηρεσίες εξωτερικών συμβούλων; [Σημείο στον ΕΚΕΔ]

40 Ερ. 131: Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων έχει στη διάθεσή της συγκεκριμένο, εγκεκριμένο προϋπολογισμό, τον οποίο μπορεί να αξιοποιήσει ανάλογα με τις ανάγκες της; Ερ. 132: Έγινε χρήση υπηρεσιών εξωτερικών συμβούλων από την Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων κατά την τελευταία χρήση; ΕΝΟΤΗΤΑ Α.10: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΣ Πίνακας Περιεχομένων (αρχή) ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.10.1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ [Σημείο στον ΕΚΕΔ] Ερ. 133: Το ΔΣ διασφαλίζει την ύπαρξη προγραμμάτων εισαγωγικής ενημέρωσης για τα νέα μέλη του ΔΣ;

41 Ερ. 134: Το ΔΣ διασφαλίζει τη διαρκή επαγγελματική επιμόρφωση για τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ; Ερ. 135: Έχουν οργανωθεί από το ΔΣ προγράμματα επιμόρφωσης; Ερ. 136: Πόσα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ συμμετείχαν σε προγράμματα επιμόρφωσης κατά την τελευταία χρήση; Προσοχή, το πλήθος των εκτελεστικών μελών του ΔΣ που συμμετείχαν σε προγράμματα επιμόρφωσης πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο από το συνολικό πλήθος των εκτελεστικών μελών του ΔΣ. Εξηγήστε γιατί δεν συμμετείχαν εκτελεστικά μέλη σε προγράμματα επιμόρφωσης:

42 Ερ. 137: Πόσα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ συμμετείχαν σε προγράμματα επιμόρφωσης κατά την τελευταία χρήση; Προσοχή, το πλήθος των μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ που συμμετείχαν σε προγράμματα επιμόρφωσης πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο από το συνολικό πλήθος των μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ. Εξηγήστε γιατί δεν συμμετείχαν μη εκτελεστικά μέλη σε προγράμματα επιμόρφωσης: ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.10.2: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ, ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ [Σημείο στον ΕΚΕΔ] Ερ. 138: Γίνονται παρουσιάσεις από τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας για εταιρικά θέματα στα μέλη του ΔΣ (είτε στο πλαίσιο συνεδριάσεων, είτε εκτός); Ερ. 139: Τα μη εκτελεστικά μέλη λαμβάνουν το management report; Ερ. 140: Τα μη εκτελεστικά μέλη λαμβάνουν πρόσθετα έγγραφα για την έγκαιρη ενημέρωσή τους σχετικά με τις αλλαγές στη νομοθεσία και το περιβάλλον της αγοράς;

43 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.10.3: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ [Σημείο στον ΕΚΕΔ] Ερ. 141: Τα μέλη του ΔΣ έχουν το δικαίωμα να ζητούν από τη Διοίκηση μέσω του Διευθύνοντος Συμβούλου, κάθε πληροφορία που θεωρούν απαραίτητη για την εκτέλεση των καθηκόντων τους σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή; ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.10.4: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ [Σημείο στον ΕΚΕΔ] Ερ. 142: Το ΔΣ έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί εξωτερικούς συμβούλους με έξοδα της εταιρείας, στις περιπτώσεις που το κρίνει απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων του; Ερ. 143: Τα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ έχουν δικαίωμα να προτείνουν στον Πρόεδρο το διορισμό εξειδικευμένων συμβούλων;

44 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.10.5: ΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΟΡΟΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ & ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ [Σημείο στον ΕΚΕΔ] Ερ. 144: Παρέχονται επαρκείς πόροι στις επιτροπές ΔΣ για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, καθώς και για την πρόσληψη εξωτερικών συμβούλων, στο βαθμό που χρειάζονται οι τελευταίοι; Ερ. 145: Για την πρόσληψη εξωτερικών συμβούλων στις επιτροπές του ΔΣ απαιτείται η σχετική ενημέρωση του Προέδρου του ΔΣ και η υποβολή στο ΔΣ τακτικών εκθέσεων, σχετικών με τη δραστηριότητα των συμβούλων; ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.10.6: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ [Σημείο στον ΕΚΕΔ] Ερ. 146: Υφίσταται αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του ΔΣ, του Διευθύνοντος Συμβούλου ή/και του εκτελεστικού Προέδρου, καθώς και των επιτροπών του;

45 Ερ. 147: Κάθε πότε πραγματοποιείται η αξιολόγηση του ΔΣ; Τουλάχιστον μία φορά ανά έτος Μία φορά ανά διετία Άλλο Εξηγήστε γιατί δεν αξιολογείται συχνότερα: Ερ. 148: Πότε πραγματοποιήθηκε τελευταία φορά σχετική αξιολόγηση; Κατά τη διάρκεια του εξεταζόμενου οικονομικού έτους Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου από το εξεταζόμενο οικονομικό έτους Πριν από δύο έτη από το εξεταζόμενο οικονομικό έτος Άλλο Εξηγήστε γιατί δεν πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση του ΔΣ προσφάτως: Ερ. 149: Υφίσταται συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του ΔΣ και των επιτροπών του; γ)

46 Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης Ερ. 150: Στη διαδικασία αξιολόγησης του ΔΣ και των επιτροπών του, προΐσταται ο Πρόεδρος και τα αποτελέσματά της συζητούνται από το ΔΣ; Ερ. 151: Ο Πρόεδρος έλαβε μέτρα εντός της προηγούμενης χρήσης για την αντιμετώπιση των διαπιστωμένων αδυναμιών που προέκυψαν από την αξιολόγηση; Ερ. 152: Το ΔΣ αξιολογεί την επίδοση του Προέδρου του, διαδικασία στην οποία προΐσταται ο ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος ή άλλο μη εκτελεστικό μέλος του, ελλείψει ανεξάρτητου Αντιπροέδρου;

47 Ερ. 153: Για ποιες από τις παρακάτω περιπτώσεις έγινε αξιολόγηση μέσω εξωτερικού συμβούλου αξιολογητή (εσωτερικά εξωτερικά / και ανά επιτροπή / ανά εκτελεστικό μη εκτελεστικό); Πρόεδρος ΔΣ/Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικά μέλη ΔΣ Μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ Επιτροπή Αμοιβών Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Επιτροπή Ελέγχου Άλλο Ερ. 154: Υπάρχει συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης του ΔΣ και των επιτροπών του στην ετήσια δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης; [Σημείο στον ΕΚΕΔ] ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.10.7: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ [Σημείο στον ΕΚΕΔ] Ερ. 155: Τα μη εκτελεστικά μέλη συνέρχονται περιοδικά χωρίς την παρουσία εκτελεστικών μελών προκειμένου να αξιολογείται η επίδοση των εκτελεστικών μελών και να καθορίζονται οι αμοιβές τους; Β. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ Β.1: ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Πίνακας Περιεχομένων (αρχή) ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Β.1.1: ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΣΥΣΤΗΜΑ

48 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ [Σημείο στον ΕΚΕΔ] Ερ. 156: Το ΔΣ ορίζει διαδικασία παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου; Ερ. 157: Στη διαδικασία παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου περιλαμβάνεται το πεδίο εφαρμογής και η συχνότητα των εκθέσεων της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου που λαμβάνει και εξετάζει το ΔΣ κατά τη διάρκεια του έτους; Ερ. 158: Υφίσταται διαδικασία αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου; Ερ. 159: Πόσο συχνά αξιολογείται το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου; Τουλάχιστον μία φορά ανά έτος Μια φορά ανά διετία Άλλο

49 Εξηγήστε γιατί το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου δεν αξιολογείται συχνότερα: Ερ. 160: Η εταιρεία χρησιμοποιεί το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου που προτείνεται από τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ή άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο; Άλλο σύστημα διεθνώς αναγνωρισμένο ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Β.1.2: ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ [Σημείο στον ΕΚΕΔ] Ερ. 161: Τι από τα ακόλουθα περιλαμβάνει η αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου; Την εξέταση του εύρους των δραστηριοτήτων & της αποτελεσματικότητας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Την επάρκεια των εκθέσεων διαχείρισης κινδύνων & εσωτερικού ελέγχου προς την Επιτροπή Ελέγχου του ΔΣ Την ανταπόκριση & την αποτελεσματικότητα της Διοίκησης σχετικά με τα εντοπισμένα σφάλματα ή αδυναμίες στο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου Άλλο Ερ. 162: Αναφέρεται στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης ότι το ΔΣ έχει εξετάσει τους κύριους κινδύνους που ενδεχομένως αντιμετωπίζει η επιχείρηση, καθώς και το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου;

50 ΕΝΟΤΗΤΑ Β.2: ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Πίνακας Περιεχομένων (αρχή) ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Β.2.1: ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ [Σημείο στον ΕΚΕΔ] Ερ. 163: Υφίσταται Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου; Ερ. 164: Υφίσταται γραπτός κανονισμός λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με τον οποίο λειτουργεί; Ερ. 165: Η Mονάδα Εσωτερικού Ελέγχου είναι ανεξάρτητη από τις υπόλοιπες επιχειρησιακές μονάδες;

51 Ερ. 166: Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρεται διοικητικά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο; Ερ. 167: Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρεται λειτουργικά στην Επιτροπή Ελέγχου του ΔΣ; ΕΝΟΤΗΤΑ Β.3: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Πίνακας Περιεχομένων (αρχή) ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Β.3.1: ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ [Σημείο στον ΕΚΕΔ] Ερ. 168: Από πόσα μέλη αποτελείται η Επιτροπή Ελέγχου; Προσοχή, το πλήθος των μελών της Επιτροπής Ελέγχου δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό πλήθος των μελών του ΔΣ. Εξηγήστε γιατί το πλήθος των μελών της Επιτροπής Ελέγχου δεν είναι επαρκές: Προσοχή, στην ερώτηση 13 δηλώθηκε ότι η εταιρεία έχει συστήσει Επιτροπή Ελέγχου, συνεπώς το

52 πλήθος των μελών της Επιτροπής Ελέγχου δεν μπορεί να είναι 0. Ερ. 169: Από πόσα μη εκτελεστικά μέλη αποτελείται η Επιτροπή Ελέγχου; Προσοχή, το πλήθος των μη εκτελεστικών μελών της Επιτροπής Ελέγχου δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό πλήθος της Επιτροπής ούτε το συνολικό πλήθος των μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ. Εξηγήστε γιατί δεν υπάρχουν μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ στην Επιτροπή Ελέγχου: Εξηγήστε γιατί τα μέλη της Επιτροπή Ελέγχου δεν είναι όλα μη εκτελεστικά: Ερ. 170: Από πόσα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αποτελείται η Επιτροπή Ελέγχου; Προσοχή, το πλήθος των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών της Επιτροπής Ελέγχου δεν μπορεί να υπερβαίνει το πλήθος των μη εκτελεστικών μελών της Επιτροπής ούτε το συνολικό πλήθος των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ. Εξηγήστε γιατί δεν υπάρχουν ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ στην Επιτροπή Ελέγχου: Εξηγήστε γιατί δεν πλειοψηφούν τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη στην Επιτροπή Ελέγχου: Ερ. 171: Τουλάχιστον ένα (1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής;

53 Ερ. 172: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος; ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Β.3.2: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ [Σημείο στον ΕΚΕΔ] Ερ. 173: Όσον αφορά στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου και τα συστήματα πληροφόρησης, η Επιτροπή Ελέγχου: Παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας Επιβλέπει κάθε επίσημη ανακοίνωση που αφορά στη χρηματοοικονομική απόδοση της εταιρείας και εξετάζει τα βασικά σημεία των οικονομικών καταστάσεων που εμπεριέχουν σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις από πλευράς Διοίκησης Εποπτεύει τους εσωτερικούς χρηματοοικονομικούς ελέγχους της εταιρείας και παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας (εκτός εάν αυτή η ευθύνη ανήκει ρητά στο ίδιο το ΔΣ ή σε κάποια άλλη επιτροπή του) Εξετάζει σε περιοδική βάση το σύστημα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας, ώστε να διασφαλίζει ότι οι κυριότεροι κίνδυνοι προσδιορίζονται, αντιμετωπίζονται και δημοσιοποιούνται με ορθό τρόπο Εξετάζει συγκρούσεις συμφερόντων κατά τις συναλλαγές της εταιρείας και των θυγατρικών της με συνδεδεμένα με αυτήν μέρη και υποβάλλει στο ΔΣ σχετικές αναφορές Στο βαθμό που απαιτείται από την πολιτική της εταιρείας, υποστηρίζει το ΔΣ ως προς την απόκτηση επαρκούς πληροφόρησης για τη λήψη αποφάσεων σε θέματα συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων μερών Εξετάζει την ύπαρξη και το περιεχόμενο των διαδικασιών εκείνων, σύμφωνα με τις οποίες το προσωπικό της εταιρείας θα μπορεί, υπό εχεμύθεια, να εκφράσει τις ανησυχίες του για ενδεχόμενες παρανομίες και παρατυπίες σε θέματα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης ή για άλλα ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας της επιχείρησης Άλλο Ερ. 174: Όσον αφορά στην εποπτεία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, η Επιτροπή Ελέγχου: Εξασφαλίζει τη λειτουργία της μονάδας εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για την επαγγελματική εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου Προσδιορίζει και εξετάζει τον κανονισμό λειτουργίας της μονάδας εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας Παρακολουθεί και επιθεωρεί την ορθή λειτουργία της μονάδας εσωτερικού ελέγχου και εξετάζει τις τριμηνιαίες εκθέσεις ελέγχου της μονάδας

54 Διασφαλίζει την ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου, προτείνοντας στο ΔΣ το διορισμό και την ανάκληση του επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου Αξιολογεί τον επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου Άλλο Ερ. 175: Όσον αφορά στην εποπτεία του τακτικού ελέγχου, η Επιτροπή Ελέγχου: Μέσω του ΔΣ, κάνει προτάσεις στη Γενική Συνέλευση σχετικά με το διορισμό, τον επαναδιορισμό και την ανάκληση του τακτικού ελεγκτή, καθώς και για την έγκριση της αμοιβής και τους όρους πρόσληψης του τακτικού ελεγκτή Εξετάζει και παρακολουθεί την ανεξαρτησία του τακτικού ελεγκτή και την αντικειμενικότητα και την αποτελεσματικότητα της ελεγκτικής διαδικασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές επαγγελματικές και κανονιστικές απαιτήσεις στην Ελλάδα Εξετάζει και παρακολουθεί την παροχή επιπρόσθετων υπηρεσιών στην εταιρεία από την ελεγκτική εταιρεία στην οποία ανήκει ο/οι τακτικός/οί ελεγκτής/ές Συζητά με τον τακτικό ελεγκτή τις ουσιώδεις ελεγκτικές διαφορές που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου του ανεξάρτητα εάν αυτές επιλύθηκαν στη συνέχεια ή έμειναν ανεπίλυτες Συζητά με τον τακτικό ελεγκτή την έκθεσή του που αναφέρεται στις αδυναμίες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ιδίως δε αυτές που αφορούν στις διαδικασίες της παροχής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων Άλλο ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Β.3.3: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ [Σημείο στον ΕΚΕΔ] Ερ. 176: Υφίσταται κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου; Ερ. 177: Ο κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου βρίσκεται αναρτημένος στον ιστότοπο της εταιρείας;

55 Εάν ναι, σε ποιο σημείο του διαδικτυακού τόπου μπορεί να αναζητηθεί η σχετική ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Β.3.4: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ερ. 178: Πόσες φορές συνήλθε η Επιτροπή Ελέγχου; [Σημείο στον ΕΚΕΔ] Εξηγήστε γιατί η Επιτροπή Ελέγχου δεν συνέρχεται συχνότερα: Ερ. 179: Πόσες φορές συνήλθε η Επιτροπή Ελέγχου με στόχο τη συνάντηση του τακτικού ελεγκτή της εταιρείας, χωρίς την παρουσία μελών της Διοίκησης; [Σημείο στον ΕΚΕΔ] Προσοχή, ο αριθμός που δώσατε δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό πλήθος των συναντήσεων της Επιτροπής Ελέγχου. Εξηγήστε γιατί δεν συνήλθε η Επιτροπή Ελέγχου επαρκή αριθμό φορών με στόχο τη συνάντηση του τακτικού ελεγκτή χωρίς παρουσία μελών Διοίκησης: Εξηγήστε γιατί δεν έχει συνέλθει η Επιτροπή Ελέγχου με στόχο τη συνάντηση του τακτικού ελεγκτή χωρίς παρουσία μελών Διοίκησης: Ερ. 180: Πόσες φορές συναντήθηκε η Επιτροπή Ελέγχου με το management / οικονομική διεύθυνση της εταιρείας; [Σημείο στον ΕΚΕΔ]

56 Εξηγήστε γιατί δεν έχει συναντηθεί η Επιτροπή Ελέγχου με το management/οικονομική διεύθυνση της εταιρείας: Ερ. 181: Περιγράφεται το έργο της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης; [Σημείο στον ΕΚΕΔ] Ερ. 182: Αναφέρεται ο αριθμός συναντήσεων κατά τη διάρκεια του έτους της Επιτροπής Ελέγχου στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης; [Σημείο στον ΕΚΕΔ] Ερ. 183: Στην περίπτωση που ο τακτικός ελεγκτής παρέχει και μη ελεγκτικές υπηρεσίες στην επιχείρηση, εξηγείται στους μετόχους στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης με ποιον τρόπο διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και η ανεξαρτησία του ελεγκτή; [Σημείο στον ΕΚΕΔ] ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Β.3.5: ΧΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ [Σημείο στον ΕΚΕΔ] Ερ. 184: Η Επιτροπή Ελέγχου μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες εξωτερικών συμβούλων; Εξηγήστε γιατί η Επιτροπή Ελέγχου δεν μπορεί να χρησιμοποιεί υπηρεσίες εξωτερικών συμβούλων: Εάν ναι, της διατίθενται επαρκή κονδύλια για το σκοπό αυτό;

57 Εξηγήστε γιατί δεν διατίθενται στην Επιτροπή Ελέγχου επαρκή κονδύλια για χρήση υπηρεσιών εξωτερικών συμβούλων: Γ. ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ.1: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΩΝ Πίνακας Περιεχομένων (αρχή) ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Γ.1.1: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΣ [Σημείο στον ΕΚΕΔ] Ερ. 185α: Από το σύνολο των αμοιβών και αποζημιώσεων που παρέχονται στα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, τι ποσοστό αντιστοιχεί στο σταθερό μέρος (π.χ. βασικός μισθός); Ερ. 185β: Από το σύνολο των αμοιβών και αποζημιώσεων που παρέχονται στα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, τι ποσοστό αντιστοιχεί σε μεταβλητά στοιχεία συνδεόμενα με την απόδοση; Ερ. 185γ: Από το σύνολο των αμοιβών και αποζημιώσεων που παρέχονται στα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ τι ποσοστό αντιστοιχεί σε άλλες συμβατικές παροχές (όπως σύνταξη, αποζημίωση λόγω αποχώρησης, σημαντικές πρόσθετες παροχές συμπεριλαμβανομένων παροχών σε είδος και άλλες αποζημιώσεις); Το άθροισμα των ποσοστών των μερών των αμοιβών των εκτελεστικών μελών πρέπει να ισούται με 100%. δ) Έκθεση Αμοιβών ε) Πολιτική Αμοιβών στ) Άλλο Εξηγήστε γιατί στην αμοιβή των εκτελεστικών μελών του ΔΣ δεν συμπεριλαμβάνεται σταθερό μέρος: Εξηγήστε γιατί στην αμοιβή των εκτελεστικών μελών του ΔΣ δεν συμπεριλαμβάνονται και μεταβλητά στοιχεία συνδεόμενα με την απόδοση: Ερ. 186: Λαμβάνει υπόψη το ΔΣ κατά τον καθορισμό της αμοιβής των εκτελεστικών μελών του, το ύψος των αμοιβών των εργαζομένων στην εταιρεία και σε ολόκληρο τον όμιλο;

58 δ) Έκθεση Αμοιβών ε) Πολιτική Αμοιβών στ) Άλλο ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Γ.1.2: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΣ [Σημείο στον ΕΚΕΔ] Ερ. 187α: Από το σύνολο των αμοιβών και αποζημιώσεων που παρέχονται στα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, τι ποσοστό αντιστοιχεί στο σταθερό μέρος (π.χ. βασικός μισθός); Ερ. 187β: Από το σύνολο των αμοιβών και αποζημιώσεων που παρέχονται στα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ τι ποσοστό αντιστοιχεί σε μεταβλητά στοιχεία συνδεόμενα με την απόδοση; Ερ. 187γ: Από το σύνολο των αμοιβών και αποζημιώσεων που παρέχονται στα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ τι ποσοστό αντιστοιχεί σε άλλες συμβατικές παροχές (όπως σύνταξη, αποζημίωση λόγω αποχώρησης, σημαντικές πρόσθετες παροχές συμπεριλαμβανομένων παροχών σε είδος και άλλες αποζημιώσεις); Το άθροισμα των ποσοστών των μερών των αμοιβών των μη εκτελεστικών μελών πρέπει να ισούται με 100%. δ) Έκθεση Αμοιβών ε) Πολιτική Αμοιβών στ) Άλλο Εξηγήστε γιατί το σύνολο των αμοιβών των μη εκτελεστικών μελών δεν αντιστοιχεί σε σταθερό μέρος: ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Γ.1.3: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ερ. 188α: Χορηγούνται δικαιώματα προαίρεσης επί μετοχών; [Σημείο στον ΕΚΕΔ]

59 δ) Έκθεση Αμοιβών ε) Πολιτική Αμοιβών στ) Άλλο Ερ. 188β: Ποιο είναι το ελάχιστο διάστημα ωρίμανσης δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών (από την ημερομηνία χορήγησής τους); Εξηγήστε γιατί τα χορηγούμενα δικαιώματα προαίρεσης επί μετοχών έχουν περίοδο ωρίμανσης μικρότερη ή ίση των τριών ετών: Ερ. 189: Προβλέπεται στις συμβάσεις των εκτελεστικών μελών του ΔΣ δυνατότητα απαίτησης από το ΔΣ μέρους του bonus που τους έχει χορηγηθεί λόγω παραπτωμάτων ή ανακριβών οικονομικών καταστάσεων προηγούμενων χρήσεων ή γενικώς βάσει εσφαλμένων χρηματοοικονομικών στοιχείων, που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του bonus αυτού; [Σημείο στον ΕΚΕΔ] δ) Έκθεση Αμοιβών ε) Πολιτική Αμοιβών στ) Άλλο ΕΝΟΤΗΤΑ Γ.2: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΟΙΒΩΝ Πίνακας Περιεχομένων (αρχή) ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Γ.2.1: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΟΙΒΩΝ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ [Σημείο στον ΕΚΕΔ] Ερ. 190: Εγκρίνεται η αμοιβή κάθε εκτελεστικού μέλους του ΔΣ από το ΔΣ μετά από πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών (εφόσον υπάρχει ή από άλλο αντίστοιχο όργανο), χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών; δ) Έκθεση Αμοιβών ε) Πολιτική Αμοιβών στ) Άλλο

60 Ερ. 191: Εάν η αμοιβή κάθε εκτελεστικού μέλους εγκρίνεται μόνο από τη Γενική Συνέλευση, έχει προηγηθεί σχετική πρόταση του ΔΣ προς τη Γενική Συνέλευση; δ) Έκθεση Αμοιβών ε) Πολιτική Αμοιβών στ) Άλλο Ερ. 192: Ποιοί από τους παρακάτω παράγοντες λαμβάνονται από το ΔΣ υπόψη για τον προσδιορισμό της αμοιβής των εκτελεστικών μελών του; Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητές τους Η επίδοσή τους σε σχέση με προκαθορισμένους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους Η οικονομική κατάσταση, η απόδοση και οι προοπτικές της εταιρείας Το ύψος των αμοιβών για παρόμοιες εκτελεστικές υπηρεσίες σε ομοειδείς εταιρείες Άλλο δ) Έκθεση Αμοιβών ε) Πολιτική Αμοιβών στ) Άλλο ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Γ.2.2: ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΣ [Σημείο στον ΕΚΕΔ] Ερ. 193: Εγκρίνεται η αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών (συμπεριλαμβανομένων και των ανεξάρτητων) από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από πρόταση του ΔΣ; δ) Έκθεση Αμοιβών ε) Πολιτική Αμοιβών στ) Άλλο

Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ (30%)

Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ (30%) Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ (30%) ΕΝΟΤΗΤΑ Α.1: ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΣ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.1.1: ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Ερ.1:

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Οδηγίες συμπλήρωσης ερωτηματολογίου αξιολόγησης στοιχείων εταιρικής διακυβέρνησης εταιρείας

EΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Οδηγίες συμπλήρωσης ερωτηματολογίου αξιολόγησης στοιχείων εταιρικής διακυβέρνησης εταιρείας EΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Οδηγίες συμπλήρωσης ερωτηματολογίου αξιολόγησης στοιχείων εταιρικής διακυβέρνησης εταιρείας Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή - Ορισμοί... 3 2. Γενικές Οδηγίες... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ... 3 1. Ρόλος και αρμοδιότητα του Δ.Σ.... 3... 3... 4 2. Μέγεθος και σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες... 3 4.1. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. Για Την Ελληνική Εταιρεία Συμμέτοχων Και Περιουσίας Α.Ε.

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. Για Την Ελληνική Εταιρεία Συμμέτοχων Και Περιουσίας Α.Ε. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Για Την Ελληνική Εταιρεία Συμμέτοχων Και Περιουσίας Α.Ε. 1. Προοίμιο 1.1 Ιστορικό, στόχοι του κώδικα Ο όρος «εταιρική διακυβέρνηση» περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 3 Μέρος Α - Το ιοικητικό Συµβούλιο και τα Μέλη του... 4-9 1. Ρόλος και Αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 24.03.2014

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 24.03.2014 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 24.03.2014 Μάρτιος 2014 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Γενικές αρχές... 4 1. Ρόλος και αρμοδιότητες του ΔΣ... 4 2. Μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ Έκδοση : 3.0-21/02/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΚΟΠΟΣ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 1 2 ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ... 2 3 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ... 2 4 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Σελίδα 1 ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 11/20.11.2014 (θέμα 7.2) Απόφαση του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ελέγχου Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Kamil

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Έκδοση : 4.0-28/09/2015 Το παρόν αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και προστατεύεται από τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής,

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι. Σκοπός Κύρια αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης έναντι των μετόχων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σελ. 1/6 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Έγκριση Ο παρών Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Καθορισµού Αµοιβών καταρτίσθηκε µε βάση τον Κώδικα Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που Συμπληρωματικές διατάξεις του Ν.2190/1920 Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που επιβάλλει τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Περιεχόμενα Εισαγωγή..2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ I. Ρόλος και αρμοδιότητες του ΔΣ. 2 II. Μέγεθος και σύνθεση του ΔΣ 4 III. Ρόλος και απαιτούμενες ιδιότητες του Προέδρου του ΔΣ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.»

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» 1.Εισαγωγή Ο παρών Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (εφεξής «ΚΕΔ») περιλαμβάνει τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η Δήλωση αυτή αφορά στο σύνολο των αρχών και πρακτικών που υιοθετεί η Εταιρεία προκειμένου να διασφαλίσει την απόδοσή της, τα συμφέροντα των μετόχων της και τα συμφέροντα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ CPI A.E. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ CPI A.E. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ CPI A.E. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Σύµφωνα µε το Ν. 3873/2010 άρθρο 2 παρ. 2, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δηλώνει τα παρακάτω: α) Αναφορά στον

Διαβάστε περισσότερα

Τα καθήκοντα της επιτροπής επιθεώρησης

Τα καθήκοντα της επιτροπής επιθεώρησης ΕΚΤ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ Τα καθήκοντα της επιτροπής επιθεώρησης Η υψηλού επιπέδου επιτροπή επιθεώρησης, η οποία θεσπίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 9α του εσωτερικού κανονισμού της ΕΚΤ, ενισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο.

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο. ΠΡΟΣ : Εταιρείες που έχουν εισηγμένους τίτλους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΗΜΕΡ. : 22 Φεβρουαρίου, 2012 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΣ και τα μέλη του

Το ΔΣ και τα μέλη του Βασικά Συμπεράσματα Στο Ν.3873/2010 αναφέρεται για πρώτη φορά ρητά ότι οι εισηγμένες εταιρείες οφείλουν να υιοθετήσουν και στη συνέχεια να γνωστοποιήσουν σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, έναν κώδικα εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2017 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2017 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2017 * Απαιτείται Α. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.) Επωνυμία της Εταιρείας * Τόπος Γενικής Συνέλευσης * 1.Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Κηφισιά 2012 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η Επιτροπή Ελέγχου εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση για να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των καθηκόντων του: να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό:

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ Ι. Σκοπός της Επιτροπής Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: 1. την ανασκόπηση της επιμελούς κατάρτισης των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Μάρτιος 2011 1 Περιεχόμενα Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... I. Ρόλος και αρμοδιότητες του ΔΣ... II. Μέγεθος και σύνθεση του ΔΣ... III. Ρόλος και απαιτούμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Περίληψη Το παρόν πλαίσιο έχει ως στόχο να διευκολύνει την πρακτική εφαρμογή κανόνων και μεθόδων ορθής εταιρικής διακυβέρνησης σχετικά με τη διαφάνεια και

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Γενικές αρχές 1. Ρόλος και αρμοδιότητες του Δ.Σ. 4 2. Μέγεθος και σύνθεση του Δ.Σ. 4 3. Ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες. Σχέδιο προς διαβούλευση

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες. Σχέδιο προς διαβούλευση Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Σχέδιο προς διαβούλευση Νοέμβριος 2010 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΚΩ ΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΚΩ ΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΚΩ ΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να περιέχονται στην Ετήσια Έκθεση περί Εταιρικής ιακυβέρνησης για το έτος 2007 (checklist) Όνοµα Εταιρείας:.. Αγορά ΧΑΚ στην οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης Μάρτιος 2011 1 Περιεχόµενα Εισαγωγή...2 Μέρος A Το Σ και τα µέλη του...3 I. Ρόλος και αρµοδιότητες του Σ...3 II. Μέγεθος και σύνθεση του Σ...3 III.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιανουάριος 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. Α. ΣΚΟΠΟΣ Β. ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ/ΕΞΟΥΣΙΑΣ Γ. ΣΥΝΘΕΣΗ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ Ε. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤ. ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση ως προς την υπ' αριθ. 1302/ εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την Επιτροπή Ελέγχου του νόμου 4449/2017

Ενημέρωση ως προς την υπ' αριθ. 1302/ εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την Επιτροπή Ελέγχου του νόμου 4449/2017 Ενημέρωση ως προς την υπ' αριθ. 1302/28.04.2017 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την Επιτροπή Ελέγχου του νόμου 4449/2017 Πρόσφατα εκδόθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η υπ αριθ. 1302/28.04.2017

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΜΕΡΟΣ Α Διοικητικό Συμβούλιο... 4 Α.1 Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Α.2 Αμοιβές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 I. Ρόλος και Αρμοδιότητες του Δ.Σ.... 3 II. Μέγεθος και σύνθεση του Δ.Σ.... 3 III. Ρόλος και απαιτούμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ. (Συμμόρφωση με άρθρα του ν. 4261/2014) 1. Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης (άρ. 80, ν.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ. (Συμμόρφωση με άρθρα του ν. 4261/2014) 1. Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης (άρ. 80, ν. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (Συμμόρφωση με άρθρα 80 87 του ν. 4261/2014) 1. Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης (άρ. 80, ν. 4261/2014) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...3 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο...4 2.1. Ρόλος...4 2.2. Αρμοδιότητες...4 2.3. Σύνθεση και Λειτουργία...5 2.3.1. Διαδικασία Ανάδειξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η Δήλωση αυτή αφορά στο σύνολο των αρχών και πρακτικών που υιοθετεί η Εταιρεία προκειμένου να διασφαλίσει την απόδοσή της, τα συμφέροντα των μετόχων της και τα συμφέροντα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

Συνημμένο πρακτικού της συνεδρίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της 3/11/2009 με αριθμό 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Συνημμένο πρακτικού της συνεδρίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της 3/11/2009 με αριθμό 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνημμένο πρακτικού της συνεδρίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της 3/11/2009 με αριθμό 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις IIA, Ιούλιος 2016 Dr. Stamatis Dritsas, CPA (GR), AAIA,CRP Deputy CEO, Head of Risk Advisory Services Sol Consulting

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. 5 Μαΐου 2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Ιανουάριος 2014 1 Περιεχόμενα Δήλωση...3 Εισαγωγή Προοίμιο...4 Γενικές Αρχές...6 Ι. Ρόλος και Αρμοδιότητες του Δ.Σ...6 ΙΙ. Μέγεθος και Σύνθεση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2016 Επεξεργασία αυτής της φόρμας ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2016 * Απαιτείται Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.) 1.Όνομα εταιρείας * 2.Τόπος Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...3 Εισαγωγή...5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...5 1. Ρόλος και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου...5 2. Μέγεθος και σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου...6 3. Ρόλος και απαιτούμενες

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Αποδοχών INVESTMENT ANALYSIS ΑΕΠΕΥ 2012

Πολιτική Αποδοχών INVESTMENT ANALYSIS ΑΕΠΕΥ 2012 Πολιτική Αποδοχών INVESTMENT ANALYSIS ΑΕΠΕΥ 2012 Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας INVESTMENT ANALYSIS ΑΕΠΕΥ (στο εξής «η εταιρεία») έχει υιοθετήσει Πολιτική Αμοιβών η οποία καλύπτει όλο το προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Audit Committees November 1, 2006

Audit Committees November 1, 2006 Επιτροπές Ελέγχου Οι καλύτερες πρακτικές λειτουργίας τους και η Ελληνική εµπειρία Σπύρος Λορεντζιάδης Θάνος Ψαθάς Περιεχόµενα 2 1. Εταιρική ιακυβέρνηση 2. Το ιοικητικό Συµβούλιο 3. Νοµοθετικές και Κανονιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Ο σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου («η Επιτροπή») είναι να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δεκέμβριος 2013 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή. 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ.. 4 Πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία πλέον των προβλέψεων του Νόμου Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ

Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ (έναρξη ισχύος 3 Μαΐου 2016) Στο παρόν καταστατικό επιθεώρησης η Εκτελεστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) καθορίζει τον σκοπό, τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Πρότυπα: Το Επάγγελμα Κινείται! Εσείς; 13/10/2016. Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης, MSc, PhD, CMIIA, CIA, CICA, CCSA, CRMA, CCS

Νέα Πρότυπα: Το Επάγγελμα Κινείται! Εσείς; 13/10/2016. Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης, MSc, PhD, CMIIA, CIA, CICA, CCSA, CRMA, CCS Νέα Πρότυπα: Το Επάγγελμα Κινείται! Εσείς; 13/10/2016 Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης, MSc, PhD, CMIIA, CIA, CICA, CCSA, CRMA, CCS 1 Περιεχόμενα 1. Πλαίσιο Διεθνών Επαγγελματικών Προτύπων(IPPF). 2. Τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Λεωφόρος Κέννεντυ 80, 1076 Λευκωσία Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4-6 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου... 4 II. Μέγεθος και σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 Περιεχόμενα...σ. 2 Εισαγωγή...σ. 3 Μέρος Α Συλλογικά όργανα της εταιρείας...σ. 4 I. Διοικητικό Συμβούλιο...σ. 4 1. Ρόλος...σ. 4 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μάιος 2016 1 Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Μάιος 2016Περιεχόμενα Προοίμιο - Εισαγωγη... 3 Γενικές αρχές... 4 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του ΔΣ... 4 II. Μέγεθος και σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1 από 22 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 1. Ρόλος και αρμοδιότητες του Δ.Σ.... 4 2. Μέγεθος και σύνθεση του Δ.Σ.... 4 3. Ρόλος του Προέδρου του Δ.Σ....

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΠΡΟΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Γ.Σ. 1ο ΘΕΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΠΡΟΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Γ.Σ. 1ο ΘΕΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΡΟΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Γ.Σ. 1ο ΘΕΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Υποβάλλονται για έγκριση από την Γενική Συνέλευση οι Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2016, όπως αυτές περιέχονται στην Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ 5η / ΣΕΛ.: 1 ΑΠΟ 39

ΕΚΔΟΣΗ 5η / ΣΕΛ.: 1 ΑΠΟ 39 ΕΚΔΟΣΗ 5η / 01-02-2011 ΣΕΛ.: 1 ΑΠΟ 39 ΓΕΝΙΚΑ Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, θεσπίστηκε αρχικά από την Εταιρεία σε συμμόρφωση με τις επιταγές της Ελληνικής Νομοθεσίας και συγκεκριμένα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ.2 Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του 1. Ρόλος και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου σελ.3 2. Καθήκοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 26.7.2010) /./2010 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Θέμα: Πολιτική Καταλληλότητας Στελεχών Ασφαλιστικής Επιχείρησης. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 15.6.

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 15.6. ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 15.6.2011 Για όλα τα προς έγκριση θέµατα απαιτούµενη απαρτία: 20% του καταβεβληµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σχετική Έκθεση επισυνάπτεται.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σχετική Έκθεση επισυνάπτεται. 0047/00004837/el Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σχετική Έκθεση επισυνάπτεται. MPT Attachment: 1. Αναθεωρημένη Έκθεση Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 1 Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Ι. Ρόλος και αρμοδιότητες του Δ.Σ.... 4 ΙΙ. Μέγεθος και σύνθεση του Δ.Σ.... 4 ΙΙΙ. Ρόλος του Προέδρου του Δ.Σ.... 4 IV. Καθήκοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΟΔΙΔ ΑΡΘΡΟ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΟΔΙΔ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΟΔΙΔ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο ΕΟΔΙΔ, ως Οργανισμός που αναλαμβάνει τη διοργάνωση διαμεσολαβήσεων και διαιτησιών, συνεπικουρείται στο έργο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ «Στενοί Συγγενείς» κατά την έννοια του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») Γ.Ε.ΜΗ. 3823201000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46329/06/Β/00/15) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ EKTH (16η)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΕ 29 Μαΐου 2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμβούλου ανάθεσης συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αναζήτηση, επιλογή και πλήρωση θέσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Δημοσίων Συμμετοχών

Διαβάστε περισσότερα

O ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

O ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ O ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Λήδα Κοντογιάννη, Γενική Διευθύντρια Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης BETTER FUTURE «Boardrooms in Greece What are the practices» 6 Νοεμβρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. της 30ης Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. της 30ης Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 30ης Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ (Α Επαναληπτική Γ.Σ. της 20 ης Ιουλίου 2017, ώρα 11:00 πμ) (Β Επαναληπτική Γ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131 ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 305301000 Προσθήκη θέματος ημερησίας διάταξης στην από 22.06.2016 Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας «ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.», όπως τούτο αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008, ώρα 10:00 Grand Ballroom, Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» (Βασ. Γεωργίου Α αρ. 1) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίμιο Σελ. 1 1. Ρόλος και αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου Σελ. 1 2. Καθήκοντα και συμπεριφορά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Σελ. 3 3. Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης και καθορισμός της αμοιβής τους.

3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης και καθορισμός της αμοιβής τους. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ και το διακριτικό τίτλο INTRALOT Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα