ΤΟΙΧΟΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΥΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟΙΧΟΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΥΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΥΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ Α. ΡΑΠΤΗ Διπλ. Πολιτικού Μηχανικού, Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ΠΑΤΡΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006

2 - i - ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείμενο της παρούσας Διατριβής αποτελεί η ανάλυση της συμπεριφοράς τεσσάρων τοίχων αντιστήριξης οπλισμένου εδάφους οι οποίοι βρέθηκαν σε κυμαινόμενες επικεντρικές αποστάσεις κατά το σεισμό Chi-Chi, στην Ταϊβάν (1999). Πρόκειται για τοίχους ύψους κυμαινόμενου από 3,20 m έως 5,60 m, με στοιχεία πρόσοψης αποτελούμενα από προκατασκευασμένους κυβόλιθους μικρού μεγέθους και φύλλα γεωπλέγματος ως στοιχεία οπλισμού. Τμήματα του Τοίχου-1 και Τοίχου-2 υπέστησαν καταρρεύσεις κατά την ισχυρή σεισμική δόνηση. Αντίθετα ο Τοίχος-3 εμφάνισε μικρές μόνον βλάβες ενώ ο Τοίχος-4, σε απόσταση 5 km, περίπου, από το επίκεντρο του σεισμού παρέμεινε απόλυτα ευσταθής. Οι μη-γραμμικές αναλύσεις βασίσθηκαν στα γνωστά γεωμετρικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των τοίχων, στα μηχανικά χαρακτηριστικά των γεωσυνθετικών οπλισμών και τις τιμές των εδαφικών παραμέτρων που προέκυψαν από γεωτεχνικές έρευνες στη θέση των τοίχων. Για τη συμπεριφορά των εδαφικών υλικών χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο αστοχίας Mohr-Coulomb ενώ ως διεγέρσεις βάσης χρησιμοποιήθηκαν επιταχυνσιογραφήματα καταγραμμένα σε μικρή απόσταση από τις θέσεις των τοίχων. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων, και ιδιαίτερα το τελικό παραμορφωμένο σχήμα (λυγισμός της πρόσοψης) των τοίχων, παρουσιάζουν αξιοσημείωτη ομοιότητα με την παρατηρηθείσα και καταγεγραμμένη στη βιβλιογραφία συμπεριφορά των τοίχων. Με βάση τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναγνωρίσθηκαν οι παράγοντες που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν την ανεπιτυχή συμπεριφορά των δύο τοίχων που κατέρρευσαν καθώς και τη διαφοροποίηση της συμπεριφοράς των δύο ευσταθών τοίχων. Διεξήχθησαν επίσης αναλύσεις για τη διερεύνηση της επιρροής ορισμένων σημαντικών παραμέτρων όπως το βάθος θεμελίωσης του πόδα του τοίχου, η κατακόρυφη απόσταση των διαδοχικών στρώσεων οπλισμού (καθώς και το μήκος τους) και η συνεισφορά στην ευστάθεια των τοίχων των κατακόρυφων βλήτρων σύνδεσης διαδοχικών καθ ύψος κυβόλιθων (στοιχείων) πρόσοψης και της ανώτατης στρώσης οπλισμού.

3 - ii - Διαπιστώθηκε ότι αύξηση του βάθους θεμελίωσης του πόδα του Τοίχου-1 από 0.0 m σε 0.40 m επιφέρει μείωση της μέγιστης σεισμικής μετακίνησης κατά 40%. Επίσης η αποσύνδεση των στρώσεων του οπλισμού από την πρόσοψη του τοίχου έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των σεισμικών μετακινήσεων κατά 15%. Η περίπτωση της παρουσίας των πλαστικών βλήτρων σύνδεσης-εμπλοκής των κυβόλιθων πρόσοψης κατά την κατακόρυφη διεύθυνση, όπως και η περίπτωση του διπλασιασμού του μήκους των οπλισμών δεν επηρέασε τη σεισμική συμπεριφορά του συγκεκριμένου τοίχου. Αντίθετα, ο υποδιπλασιασμός του μήκους επιφέρει αύξηση των σεισμικών μετακινήσεων κατά 17%. Η δραστική μείωση της διατμητικής αντίστασης στις διεπιφάνειες κυβόλιθος κυβόλιθος, κυβόλιθος έδαφος και κυβόλιθος οπλισμός έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των σεισμικών μετακινήσεων της πρόσοψης του τοίχου (κατά 25% στην περίπτωση του Τοίχου-1). Αυξάνεται επίσης σημαντικά η σχετική ολίσθηση μεταξύ διαδοχικών κυβόλιθων, σε βαθμό που είναι δυνατόν να οδηγήσει στην κατάρρευση της πρόσοψης. Η ευστάθεια των τοίχων αναλύθηκε επίσης με εμπορικά διαθέσιμο λογισμικό οριακής ισορροπίας, το οποίο προέβλεψε την αστοχία των δύο τοίχων και επέτρεψε τη συσχέτιση μικρότερων της μονάδας συντελεστών ασφάλειας με τη σοβαρότητα των βλαβών που πράγματι παρατηρήθηκαν στο συγκεκριμένο σεισμό. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αναλύσεων για συντελεστή ασφάλειας ίσο με τη μονάδα δεν αναμένονται βλάβες, για FS 0.7, αναμένονται περιορισμένες βλάβες, ενώ η τιμή FS 0.5, υποδηλώνει κίνδυνο κατάρρευσης. Στο αντικείμενο της Διατριβής περιλαμβάνεται επίσης η δημιουργία εκτενούς βιβλιογραφικής βάσης σχετικά με το οπλισμένο έδαφος. Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής δημιουργήθηκαν πέντε επιμέρους βιβλιογραφικές βάσεις (που περιλαμβάνουν συνολικά 1099 δημοσιεύσεις) στις ακόλουθες περιοχές του Οπλισμένου Εδάφους: 1) Ανάλυση και Σχεδιασμός, 2) Συμπεριφορά Διεπιφανειών, 3) Ινοπλισμένο Έδαφος, 4) Εδαφοήλωση και 5) Ανάλυση και Σχεδιασμός υπό Σεισμική Φόρτιση.

4 - iii - ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ Η παρούσα Διατριβή αποτέλεσε σημαντικό μέρος του προγράμματος των Μεταπτυχιακών Σπουδών μου. Στη διεξαγωγή της, καθοριστικής σημασίας ήταν η συμβολή των καθηγητών. Οφείλω να εκφράσω, πρώτα απ όλα, τις ευχαριστίες μου στον επιβλέποντα Καθηγητή μου, Γ. Α. Αθανασόπουλο, Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, η βοήθεια και καθοδήγηση του οποίου ήταν αναγκαία και καθοριστική στη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Καθηγητή, Δ. Ατματζίδη και τον Επίκουρο Καθηγητή Γ. Μυλωνάκη, για την σημαντική συμβολή τους στην κατανόηση και αντιμετώπιση δυσκολιών όσον αφορά τόσο την πρακτική πλευρά όσο και τη θεωρητική πλευρά του θέματος της παρούσας Διατριβής.

5 - iv - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ... i ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ... iii ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ... vii ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ... xxiii ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ... xxiv ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Οπλισμένο Έδαφος Ιστορική Αναδρομή Είδη Οπλισμένου Εδάφους Είδη Στοιχείων Πρόσοψης Βαθμιδωτοί Τοίχοι Αντιστήριξης Δομή της Διατριβής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Μέθοδοι Ανάλυσης - Σχεδιασμού Μέθοδος Οριακής Ισορροπίας Μέθοδος Πεπερασμένων Στοιχείων Σεισμική Ανάλυση και Σχεδιασμός Οπλισμένων Τοίχων και Πρανών Ψευδοστατικές Μέθοδοι Μέθοδος Mononobe-Okabe Επιλογή Σεισμικών Συντελεστών Ανάλυση Εξωτερικής Ευστάθειας Τοίχων Οπλισμένου Εδάφους Ανάλυση Εσωτερικής Ευστάθειας Τοίχων και Πρανών Οπλισμένου Εδάφους... 25

6 - v Μέθοδος Μετακινήσεων (Newmark) Δυναμική Ανάλυση με Χρήση Αριθμητικών Μεθόδων Μέθοδος Πεπερασμένων Στοιχείων Μέθοδος πεπερασμένων διαφορών Ιδιότητες Υλικών υπό Σεισμική Φόρτιση Ιδιότητες Εδάφους Ιδιότητες Γεωσυνθετικών Ιδιότητες Διεπιφανειών Δοκιμές σε Φυσικά Ομοιώματα Παρατηρηθείσα Σεισμική Συμπεριφορά Τοίχων και Πρανών Οπλισμένου Εδάφους ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΤΗΣ ΤΑΪΒΑΝ Εισαγωγή Γενικές Παρατηρήσεις Παρατηρηθείσα Συμπεριφορά Τοίχων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ Ο Κώδικας Πεπερασμένων Στοιχείων PLAXIS (v.8) Δυναμικά Χαρακτηριστικά Εξιδανίκευση των Τοίχων Αντιστήριξης Οπλισμένου Εδάφους Χρήση Ιξωδοελαστικής Απόσβεσης Rayleigh Το Προσομοίωμα Πεπερασμένων Στοιχείων Επιλογή Διαστάσεων Δικτύου Επιβολή Σεισμικής Φόρτισης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Τρόπος Παρουσίασης των Αποτελεσμάτων Η Περίπτωση του Τοίχου

7 - vi Η Περίπτωση του Τοίχου Η Περίπτωση του Τοίχου Η Περίπτωση του Τοίχου Αποτελέσματα Ανάλυσης με το Πρόγραμμα Οριακής Ισορροπίας MSEW Σύγκριση Αναλύσεων Οριακής Ισορροπίας και Πεπερασμένων Στοιχείων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

8 - vii - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Σχήμα 1-1 Αναπαράσταση Ρωμαϊκής προκυμαίας του 1 ου αιώνα μ. Χ., τμήματα της οποίας ανακαλύφθηκαν στις προσχώσεις του Τάμεση στο Λονδίνο... σελ. 4 Σχήμα 1-2 Κατασκευή αντιστήριξης οπλισμένου εδάφους του H. Vidal... σελ. 5 Σχήμα 1-3 Διάφορες μορφές οπλισμών σε κατασκευές οπλισμένου εδάφους... σελ. 6 Σχήμα 1-4 Άποψη από υφασμένα γεωυφάσματα... σελ. 7 Σχήμα 1-5 Άποψη από γεωπλέγματα... σελ. 8 Σχήμα 1-6 Προσόψεις τοίχων από προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος.. σελ. 10 Σχήμα 1-7 Παραδείγματα κυβόλιθων που υπάρχουν στο εμπόριο... σελ. 11 Σχήμα 1-8 Βαθμιδωτός τοίχος αντιστήριξης... σελ. 12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Σχήμα 2-1 Σχήμα 2-2 Σχήμα 2-3 Δυνάμεις και γεωμετρία που χρησιμοποιούνται στην ψευδοστατική σεισμική ανάλυση τοίχων αντιστήριξης από προκατασκευασμένα στοιχεία... σελ. 18 Υπολογισμός της συνολικής κατανομής των εδαφικών ωθήσεων οφειλόμενη στο ίδιο βάρος του εδάφους (α) στατική συνιστώσα, (β) πρόσθετη δυναμική και (γ) συνολική κατανομή ωθήσεων (μετά τους Bathurst και Cai, 1995)... σελ. 20 Δυνάμεις και γεωμετρία για τους υπολογισμούς εξωτερικής ευστάθειας σε ανατροπή και ολίσθηση βάσης... σελ. 23 Σχήμα 2-4 Υπολογισμός εφελκυστικού φορτίου, T i, σε ένα επίπεδο οπλισμού οφειλομένου στη δυναμική ώθηση και την αδράνεια του τοίχου για κατασκευές αντιστήριξης από προκατασκευασμένους κυβόλιθους πρόσοψης... σελ. 25

9 - viii - Σχήμα 2-5 Υπολογισμός εφελκυστικού φορτίου, T i, σε ένα επίπεδο οπλισμού για οπλισμένους τοίχους με έκτατους οπλισμούς χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του FHWA (1996)... σελ. 26 Σχήμα 2-6 Υπολογισμός μόνιμων μετακινήσεων με τη μέθοδο Newmark... σελ. 28 Σχήμα 2-7 Πείραμα κυκλικής φόρτισης σε γεώπλεγμα HDPE (Cai και Bathurst, 1995)... σελ. 32 Σχήμα 2-8 Προσομοίωμα διεπιφάνειας ολίσθησης... σελ. 33 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Σχήμα 3-1 Θέση του ρήγματος Chenlongpu στην Ταϊβάν... σελ. 38 Σχήμα 3-2 Τοίχος-1 που έχει καταρρεύσει... σελ. 39 Σχήμα 3-3 Τοίχος-2 που έχει καταρρεύσει... σελ. 40 Σχήμα 3-4 Τοίχος-3 που υπέστη ελαφρές ζημιές... σελ. 40 Σχήμα 3-5 Τοίχος-4 που δεν υπέστη ζημιές... σελ. 41 Σχήμα 3-6α Εγκάρσια τομή Τοίχου-1 στη θέση που έχει καταρρεύσει... σελ. 41 Σχήμα 3-6β Εγκάρσια τομή Τοίχου-1 στη θέση που έχει παραμορφωθεί... σελ. 42 Σχήμα 3-7α Εγκάρσια τομή Τοίχου-2 στη θέση που έχει καταρρεύσει... σελ. 42 Σχήμα 3-7β Εγκάρσια τομή Τοίχου-2 στη θέση που έχει παραμορφωθεί... σελ. 42 Σχήμα 3-8 Τυπικό παράδειγμα θραύσης στις συνδέσεις του γεωπλέγματος (Τοίχος-1 και Τοίχος-2)... σελ. 46 Σχήμα 3-9 Τυπικό παράδειγμα ράβδου σύνδεσης που φαίνεται στο άνοιγμα μεταξύ των κυβόλιθων (Τοίχος-1 και Τοίχος-2)... σελ. 47 Σχήμα 3-10 Τυπικό παράδειγμα τοίχου που έχει καταρρεύσει (Τοίχος-1 και Τοίχος-2)... σελ. 47 Σχήμα 3-11 Εγκάρσια τομή του Τοίχου-3 που υπέστη ελαφρές ζημιές... σελ. 48

10 - ix - Σχήμα 3-12 Εγκάρσια τομή του Τοίχου-4 που δεν υπέστη ζημιές... σελ. 48 Σχήμα 3-13 Χρονοϊστορία επιταχύνσεων όπως καταγράφηκε από τον επιταχυνσιογράφο TCU σελ. 48 Σχήμα 3-14 Χρονοϊστορία ταχυτήτων όπως καταγράφηκε από τον επιταχυνσιογράφο TCU σελ. 49 Σχήμα 3-15 Χρονοϊστορία μετακινήσεων όπως καταγράφηκε από τον επιταχυνσιογράφο TCU σελ. 49 Σχήμα 3-16 Χρονοϊστορία επιταχύνσεων όπως καταγράφηκε από τον επιταχυνσιογράφο TCU σελ. 50 Σχήμα 3-17 Χρονοϊστορία ταχυτήτων όπως καταγράφηκε από τον επιταχυνσιογράφο TCU σελ. 50 Σχήμα 3-18 Χρονοϊστορία μετακινήσεων όπως καταγράφηκε από τον επιταχυνσιογράφο TCU σελ. 51 Σχήμα 3-19 Τιμές N-SPT και ταξινόμηση εδάφους για τη θέση του Τοίχου-1... σελ. 52 Σχήμα 3-20 Τιμές N-SPT και ταξινόμηση εδάφους για τη θέση του Τοίχου-2... σελ. 53 Σχήμα 3-21 Τιμές N-SPT και ταξινόμηση εδάφους για τη θέση του Τοίχου-3... σελ. 53 Σχήμα 3-22 Τιμές N-SPT και ταξινόμηση εδάφους για τη θέση του Τοίχου-4... σελ. 54 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Σχήμα 4-1 Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα δισδιάστατου προσομοιώματος πεπερασμένων στοιχείων με επίπεδη παραμόρφωση και δισδιάστατου αξονοσυμμετρικού προσομοιώματος... σελ. 58 Σχήμα 4-2 Θέση των κόμβων και των σημείων υπολογισμού των τάσεων στα εδαφικά πεπερασμένα στοιχεία... σελ. 59 Σχήμα 4-3 Εφαρμογές όπου χρησιμοποιούνται γεωπλέγματα... σελ. 59

11 - x - Σχήμα 4-4 Σχήμα 4-5 Θέση των κόμβων και των σημείων υπολογισμού των τάσεων σε 3-κομβα και 5-κομβα στοιχεία γεωπλεγμάτων... σελ. 60 Κατανομή των κόμβων και των σημείων υπολογισμού των τάσεων σε στοιχεία διεπιφάνειας και ο τρόπος σύνδεσης τους με τα εδαφικά στοιχεία... σελ. 60 Σχήμα 4-6 Το προσομοίωμα του Τοίχου-1 που χρησιμοποιήθηκε στις αναλύσεις... σελ. 65 Σχήμα 4-7 Βασική ιδέα της ελαστοπλαστικής συμπεριφοράς... σελ. 65 Σχήμα 4-8 Χρονοϊστορία μετακινήσεων για σημείο στη μέση του ύψους του Τοίχου-1 με D = 12%... σελ. 70 Σχήμα 4-9 Καμπύλη τάσεων παραμορφώσεων εδαφικού στοιχείου του Τοίχου-1, κάτω από τη δράση της Κίνησης-Α... σελ. 70 Σχήμα 4-10 Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα δισδιάστατου δικτύου επίπεδης παραμόρφωσης πεπερασμένων στοιχείων για τον Τοίχο-1, που χρησιμοποιήθηκε με τoν Κώδικα Πεπερασμένων Στοιχείων PLAXIS v σελ. 71 Σχήμα 4-11 Προσομοίωση του Τοίχου-1 και οι συνθήκες περιορισμοί που επιβάλλονται στα όρια του δικτύου... σελ. 72 Σχήμα 4-12 Δίκτυο μήκους 60 m για τον Τοίχο-1... σελ. 74 Σχήμα 4-13 Σύγκριση χρονοϊστορίας μετακινήσεων σεισμικής καταγραφής και βάσης του Τοίχου-1... σελ. 75 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Σχήμα 5-1 Τα σημεία στα οποία υπολογίσθηκαν στοιχεία της σεισμικής απόκρισης του τοίχου αντιστήριξης οπλισμένου εδάφους... σελ. 79 Σχήμα 5-2 Παραμορφωμένο δίκτυο μετά την επιβολή της Κίνησης-Α για την Ανάλυση Τ-1:1... σελ. 81 Σχήμα 5-3 Διάγραμμα σχετικών σεισμικών ολισθήσεων για την Ανάλυση Τ-1:1... σελ. 81

12 - xi - Σχήμα 5-4 Τελικές σεισμικές μετακινήσεις για την Ανάλυση Τ-1:1 (α) οριζόντιες, (β) κατακόρυφες... σελ. 82 Σχήμα 5-5 Χρονική ιστορία της οριζόντιας μετακίνησης του μεσαίου καθ ύψος κυβόλιθου για την Ανάλυση Τ-1:1... σελ. 82 Σχήμα 5-6 Χρονική ιστορία της οριζόντιας επιτάχυνσης καθ ύψος της πρόσοψης για την Ανάλυση Τ-1:1... σελ. 83 Σχήμα 5-7 Χρονική ιστορία της οριζόντιας επιτάχυνσης κατά μήκος μιας οριζόντιας ευθείας στο μέσο του επιχώματος για την Ανάλυση Τ-1:1... σελ. 83 Σχήμα 5-8 Κατανομή της μέγιστης εφελκυστικής δύναμης στην κατώτατη στρώση οπλισμού για την Ανάλυση Τ-1:1 (α) σεισμική, (β) στατική... σελ. 84 Σχήμα 5-9 Κατανομή της μέγιστης εφελκυστικής δύναμης στη μεσαία στρώση οπλισμού για την Ανάλυση Τ-1:1 (α) σεισμική, (β) στατική... σελ. 84 Σχήμα 5-10 Κατανομή της μέγιστης εφελκυστικής δύναμης στην ανώτατη στρώση οπλισμού για την Ανάλυση Τ-1:1 (α) σεισμική, (β) στατική... σελ. 84 Σχήμα 5-11 Καθ ύψος κατανομή των μέγιστων εφελκυστικών δυνάμεων των οπλισμών υπό στατική και σεισμική φόρτιση για την Ανάλυση Τ-1:1... σελ. 85 Σχήμα 5-12 Παραμορφωμένο δίκτυο μετά την επιβολή της Κίνησης-Α για την Ανάλυση Τ-1:2... σελ. 86 Σχήμα 5-13 Διάγραμμα σχετικών σεισμικών ολισθήσεων για την Ανάλυση Τ-1:2... σελ. 87 Σχήμα 5-14 Τελικές σεισμικές μετακινήσεις για την Ανάλυση Τ-1:2 (α) οριζόντιες, (β) κατακόρυφες... σελ. 87 Σχήμα 5-15 Κατανομή της μέγιστης εφελκυστικής δύναμης στην κατώτατη στρώση οπλισμού για την Ανάλυση Τ-1:2 (α) σεισμική, (β) στατική... σελ. 87 Σχήμα 5-16 Κατανομή της μέγιστης εφελκυστικής δύναμης στη μεσαία στρώση οπλισμού για την Ανάλυση Τ-1:2 (α) σεισμική, (β) στατική... σελ. 88 Σχήμα 5-17 Κατανομή της μέγιστης εφελκυστικής δύναμης στην ανώτατη στρώση οπλισμού για την Ανάλυση Τ-1:2 (α) σεισμική, (β) στατική... σελ. 88

13 - xii - Σχήμα 5-18 Καθ ύψος κατανομή των μέγιστων εφελκυστικών δυνάμεων των οπλισμών υπό στατική και σεισμική φόρτιση για την Ανάλυση Τ-1:2... σελ. 88 Σχήμα 5-19 Παραμορφωμένο δίκτυο μετά την επιβολή της Κίνησης-Α για την Ανάλυση Τ-1:3... σελ. 89 Σχήμα 5-20 Διάγραμμα σχετικών σεισμικών ολισθήσεων για την Ανάλυση Τ-1:3... σελ. 90 Σχήμα 5-21 Τελικές σεισμικές μετακινήσεις για την Ανάλυση Τ-1:3 (α) οριζόντιες, (β) κατακόρυφες... σελ. 90 Σχήμα 5-22 Κατανομή της μέγιστης εφελκυστικής δύναμης στην κατώτατη στρώση οπλισμού για την Ανάλυση Τ-1:3 (α) σεισμική, (β) στατική... σελ. 91 Σχήμα 5-23 Κατανομή της μέγιστης εφελκυστικής δύναμης στη μεσαία στρώση οπλισμού για την Ανάλυση Τ-1:3 (α) σεισμική, (β) στατική... σελ. 91 Σχήμα 5-24 Κατανομή της μέγιστης εφελκυστικής δύναμης στην ανώτατη στρώση οπλισμού για την Ανάλυση Τ-1:3 (α) σεισμική, (β) στατική... σελ. 91 Σχήμα 5-25 Καθ ύψος κατανομή των μέγιστων εφελκυστικών δυνάμεων των οπλισμών υπό στατική και σεισμική φόρτιση για την Ανάλυση Τ-1:3... σελ. 92 Σχήμα 5-26 Παραμορφωμένο δίκτυο μετά την επιβολή της Κίνησης-Α για την Ανάλυση Τ-1:4... σελ. 93 Σχήμα 5-27 Διάγραμμα σχετικών σεισμικών ολισθήσεων για την Ανάλυση Τ-1:4... σελ. 93 Σχήμα 5-28 Τελικές σεισμικές μετακινήσεις για την Ανάλυση Τ-1:4 (α) οριζόντιες, (β) κατακόρυφες... σελ. 94 Σχήμα 5-29 Κατανομή της μέγιστης εφελκυστικής δύναμης στην κατώτατη στρώση οπλισμού για την Ανάλυση Τ-1:4 (α) σεισμική, (β) στατική... σελ. 94 Σχήμα 5-30 Κατανομή της μέγιστης εφελκυστικής δύναμης στη μεσαία στρώση οπλισμού για την Ανάλυση Τ-1:4 (α) σεισμική, (β) στατική... σελ. 94 Σχήμα 5-31 Καθ ύψος κατανομή των μέγιστων εφελκυστικών δυνάμεων των οπλισμών υπό στατική και σεισμική φόρτιση για την Ανάλυση Τ-1:4... σελ. 95 Σχήμα 5-32 Παραμορφωμένο δίκτυο μετά την επιβολή της Κίνησης-Α για την Ανάλυση Τ-1:5... σελ. 96

14 - xiii - Σχήμα 5-33 Διάγραμμα σχετικών σεισμικών ολισθήσεων για την Ανάλυση Τ-1:5... σελ. 97 Σχήμα 5-34 Τελικές σεισμικές μετακινήσεις για την Ανάλυση Τ-1:5 (α) οριζόντιες, (β) κατακόρυφες... σελ. 97 Σχήμα 5-35 Κατανομή της μέγιστης εφελκυστικής δύναμης στην κατώτατη στρώση οπλισμού για την Ανάλυση Τ-1:5 (α) σεισμική, (β) στατική... σελ. 97 Σχήμα 5-36 Κατανομή της μέγιστης εφελκυστικής δύναμης στη μεσαία στρώση οπλισμού για την Ανάλυση Τ-1:5 (α) σεισμική, (β) στατική... σελ. 98 Σχήμα 5-37 Κατανομή της μέγιστης εφελκυστικής δύναμης στην ανώτατη στρώση οπλισμού για την Ανάλυση Τ-1:5 (α) σεισμική, (β) στατική... σελ. 98 Σχήμα 5-38 Καθ ύψος κατανομή των μέγιστων εφελκυστικών δυνάμεων των οπλισμών υπό στατική και σεισμική φόρτιση για την Ανάλυση Τ-1:5... σελ. 98 Σχήμα 5-39 Παραμορφωμένο δίκτυο μετά την επιβολή της Κίνησης-Α για την Ανάλυση Τ-1:6... σελ. 99 Σχήμα 5-40 Διάγραμμα σχετικών σεισμικών ολισθήσεων για την Ανάλυση Τ-1:6.. σελ. 100 Σχήμα 5-41 Τελικές σεισμικές μετακινήσεις για την Ανάλυση Τ-1:6 (α) οριζόντιες, (β) κατακόρυφες... σελ. 100 Σχήμα 5-42 Κατανομή της μέγιστης εφελκυστικής δύναμης στην κατώτατη στρώση οπλισμού για την Ανάλυση Τ-1:6 (α) σεισμική, (β) στατική... σελ. 101 Σχήμα 5-43 Κατανομή της μέγιστης εφελκυστικής δύναμης στη μεσαία στρώση οπλισμού για την Ανάλυση Τ-1:6 (α) σεισμική, (β) στατική... σελ. 101 Σχήμα 5-44 Κατανομή της μέγιστης εφελκυστικής δύναμης στην ανώτατη στρώση οπλισμού για την Ανάλυση Τ-1:6 (α) σεισμική, (β) στατική... σελ. 101 Σχήμα 5-45 Καθ ύψος κατανομή των μέγιστων εφελκυστικών δυνάμεων των οπλισμών υπό στατική και σεισμική φόρτιση για την Ανάλυση Τ-1:6... σελ. 102 Σχήμα 5-46 Παραμορφωμένο δίκτυο μετά την επιβολή της Κίνησης-Α για την Ανάλυση Τ-1:7... σελ. 103 Σχήμα 5-47 Διάγραμμα σχετικών σεισμικών ολισθήσεων για την Ανάλυση Τ-1:7.. σελ. 103

15 - xiv - Σχήμα 5-48 Τελικές σεισμικές μετακινήσεις για την Ανάλυση Τ-1:7 (α) οριζόντιες, (β) κατακόρυφες... σελ. 104 Σχήμα 5-49 Κατανομή της μέγιστης εφελκυστικής δύναμης στην κατώτατη στρώση οπλισμού για την Ανάλυση Τ-1:7 (α) σεισμική, (β) στατική... σελ. 104 Σχήμα 5-50 Κατανομή της μέγιστης εφελκυστικής δύναμης στη μεσαία στρώση οπλισμού για την Ανάλυση Τ-1:7 (α) σεισμική, (β) στατική... σελ. 104 Σχήμα 5-51 Κατανομή της μέγιστης εφελκυστικής δύναμης στην ανώτατη στρώση οπλισμού για την Ανάλυση Τ-1:7 (α) σεισμική, (β) στατική... σελ. 105 Σχήμα 5-52 Καθ ύψος κατανομή των μέγιστων εφελκυστικών δυνάμεων των οπλισμών υπό στατική και σεισμική φόρτιση για την Ανάλυση Τ-1:7... σελ. 105 Σχήμα 5-53 Παραμορφωμένο δίκτυο μετά την επιβολή της Κίνησης-Α για την Ανάλυση Τ-1:8... σελ. 106 Σχήμα 5-54 Διάγραμμα σχετικών σεισμικών ολισθήσεων για την Ανάλυση Τ-1:8.. σελ. 107 Σχήμα 5-55 Τελικές σεισμικές μετακινήσεις για την Ανάλυση Τ-1:8 (α) οριζόντιες, (β) κατακόρυφες... σελ. 107 Σχήμα 5-56 Κατανομή της μέγιστης εφελκυστικής δύναμης στην κατώτατη στρώση οπλισμού για την Ανάλυση Τ-1:8 (α) σεισμική, (β) στατική... σελ. 108 Σχήμα 5-57 Κατανομή της μέγιστης εφελκυστικής δύναμης στη μεσαία στρώση οπλισμού για την Ανάλυση Τ-1:8 (α) σεισμική, (β) στατική... σελ. 108 Σχήμα 5-58 Κατανομή της μέγιστης εφελκυστικής δύναμης στην ανώτατη στρώση οπλισμού για την Ανάλυση Τ-1:8 (α) σεισμική, (β) στατική... σελ. 108 Σχήμα 5-59 Καθ ύψος κατανομή των μέγιστων εφελκυστικών δυνάμεων των οπλισμών υπό στατική και σεισμική φόρτιση για την Ανάλυση Τ-1:8... σελ. 109 Σχήμα 5-60 Παραμορφωμένο δίκτυο μετά την επιβολή της Κίνησης-Α για την Ανάλυση Τ-1:9... σελ. 110 Σχήμα 5-61 Διάγραμμα σχετικών σεισμικών ολισθήσεων για την Ανάλυση Τ-1:9.. σελ. 110

16 - xv - Σχήμα 5-62 Τελικές σεισμικές μετακινήσεις για την Ανάλυση Τ-1:9 (α) οριζόντιες, (β) κατακόρυφες... σελ. 111 Σχήμα 5-63 Κατανομή της μέγιστης εφελκυστικής δύναμης στην κατώτατη στρώση οπλισμού για την Ανάλυση Τ-1:9 (α) σεισμική, (β) στατική... σελ. 111 Σχήμα 5-64 Κατανομή της μέγιστης εφελκυστικής δύναμης στη μεσαία στρώση οπλισμού για την Ανάλυση Τ-1:9 (α) σεισμική, (β) στατική... σελ. 111 Σχήμα 5-65 Κατανομή της μέγιστης εφελκυστικής δύναμης στην ανώτατη στρώση οπλισμού για την Ανάλυση Τ-1:9 (α) σεισμική, (β) στατική... σελ. 112 Σχήμα 5-66 Καθ ύψος κατανομή των μέγιστων εφελκυστικών δυνάμεων των οπλισμών υπό στατική και σεισμική φόρτιση για την Ανάλυση Τ-1:9... σελ. 112 Σχήμα 5-67 Σχήμα 5-68 Σχήμα 5-69 Σχήμα 5-70 Σχήμα 5-71 Παραμορφωμένο δίκτυο μετά την επιβολή της Κίνησης-Α για την Ανάλυση Τ-1:10... σελ. 113 Διάγραμμα σχετικών σεισμικών ολισθήσεων για την Ανάλυση Τ-1:10... σελ. 114 Τελικές σεισμικές μετακινήσεις για την Ανάλυση Τ-1:10 (α) οριζόντιες, (β) κατακόρυφες... σελ. 114 Κατανομή της μέγιστης εφελκυστικής δύναμης στην κατώτατη στρώση οπλισμού για την Ανάλυση Τ-1:10 (α) σεισμική, (β) στατική... σελ. 115 Κατανομή της μέγιστης εφελκυστικής δύναμης στη μεσαία στρώση οπλισμού για την Ανάλυση Τ-1:10 (α) σεισμική, (β) στατική... σελ. 115 Σχήμα 5-72 Κατανομή της μέγιστης εφελκυστικής δύναμης στην ανώτατη στρώση οπλισμού για την Ανάλυση Τ-1:10 (α) σεισμική, (β) στατική... σελ. 115 Σχήμα 5-73 Καθ ύψος κατανομή των μέγιστων εφελκυστικών δυνάμεων των οπλισμών υπό στατική και σεισμική φόρτιση για την Ανάλυση Τ-1:10... σελ. 116 Σχήμα 5-74 Παραμορφωμένο δίκτυο μετά την επιβολή της Κίνησης-Α για την Ανάλυση Τ-1:11... σελ. 117 Σχήμα 5-75 Διάγραμμα σχετικών σεισμικών ολισθήσεων για την Ανάλυση Τ-1:11... σελ. 118 Σχήμα 5-76 Τελικές σεισμικές μετακινήσεις για την Ανάλυση Τ-1:11 (α) οριζόντιες, (β) κατακόρυφες... σελ. 118

17 - xvi - Σχήμα 5-77 Κατανομή της μέγιστης εφελκυστικής δύναμης στην κατώτατη στρώση οπλισμού για την Ανάλυση Τ-1:11 (α) σεισμική, (β) στατική... σελ. 118 Σχήμα 5-78 Κατανομή της μέγιστης εφελκυστικής δύναμης στη μεσαία στρώση οπλισμού για την Ανάλυση Τ-1:11 (α) σεισμική, (β) στατική... σελ. 119 Σχήμα 5-79 Κατανομή της μέγιστης εφελκυστικής δύναμης στην ανώτατη στρώση οπλισμού για την Ανάλυση Τ-1:11 (α) σεισμική, (β) στατική... σελ. 119 Σχήμα 5-80 Καθ ύψος κατανομή των μέγιστων εφελκυστικών δυνάμεων των οπλισμών υπό στατική και σεισμική φόρτιση για την Ανάλυση Τ-1:11... σελ. 119 Σχήμα 5-81 Παραμορφωμένο δίκτυο μετά την επιβολή της Κίνησης-Α για την Ανάλυση Τ-1:12... σελ. 120 Σχήμα 5-82 Διάγραμμα σχετικών σεισμικών ολισθήσεων για την Ανάλυση Τ-1:12... σελ. 121 Σχήμα 5-83 Τελικές σεισμικές μετακινήσεις για την Ανάλυση Τ-1:12 (α) οριζόντιες, (β) κατακόρυφες... σελ. 121 Σχήμα 5-84 Παραμορφωμένο δίκτυο μετά την επιβολή της Κίνησης-Α για την Ανάλυση Τ-1:13... σελ. 122 Σχήμα 5-85 Διάγραμμα σχετικών σεισμικών ολισθήσεων για την Ανάλυση Τ-1:13... σελ. 123 Σχήμα 5-86 Τελικές σεισμικές μετακινήσεις για την Ανάλυση Τ-1:13 (α) οριζόντιες, (β) κατακόρυφες... σελ. 123 Σχήμα 5-87 Κατανομή της μέγιστης εφελκυστικής δύναμης στην κατώτατη στρώση οπλισμού για την Ανάλυση Τ-1:13 (α) σεισμική, (β) στατική... σελ. 124 Σχήμα 5-88 Κατανομή της μέγιστης εφελκυστικής δύναμης στη μεσαία στρώση οπλισμού για την Ανάλυση Τ-1:13 (α) σεισμική, (β) στατική... σελ. 124 Σχήμα 5-89 Κατανομή της μέγιστης εφελκυστικής δύναμης στην ανώτατη στρώση οπλισμού για την Ανάλυση Τ-1:13 (α) σεισμική, (β) στατική... σελ. 124 Σχήμα 5-90 Καθ ύψος κατανομή των μέγιστων εφελκυστικών δυνάμεων των οπλισμών υπό στατική και σεισμική φόρτιση για την Ανάλυση Τ-1:13... σελ. 124

18 - xvii - Σχήμα 5-91 Παραμορφωμένο δίκτυο μετά την επιβολή της Κίνησης-Α για την Ανάλυση Τ-1:14... σελ. 126 Σχήμα 5-92 Διάγραμμα σχετικών σεισμικών ολισθήσεων για την Ανάλυση Τ-1:14... σελ. 127 Σχήμα 5-93 Τελικές σεισμικές μετακινήσεις για την Ανάλυση Τ-1:14 (α) οριζόντιες, (β) κατακόρυφες... σελ. 127 Σχήμα 5-94 Κατανομή της μέγιστης εφελκυστικής δύναμης στην κατώτατη στρώση οπλισμού για την Ανάλυση Τ-1:14 (α) σεισμική, (β) στατική... σελ. 127 Σχήμα 5-95 Κατανομή της μέγιστης εφελκυστικής δύναμης στη μεσαία στρώση οπλισμού για την Ανάλυση Τ-1:14 (α) σεισμική, (β) στατική... σελ. 128 Σχήμα 5-96 Κατανομή της μέγιστης εφελκυστικής δύναμης στην ανώτατη στρώση οπλισμού για την Ανάλυση Τ-1:14 (α) σεισμική, (β) στατική... σελ. 128 Σχήμα 5-97 Καθ ύψος κατανομή των μέγιστων εφελκυστικών δυνάμεων των οπλισμών υπό στατική και σεισμική φόρτιση για την Ανάλυση Τ-1:14... σελ. 128 Σχήμα 5-98 Παραμορφωμένο δίκτυο μετά την επιβολή της Κίνησης-Α για την Ανάλυση Τ-1:15... σελ. 130 Σχήμα 5-99 Διάγραμμα σχετικών σεισμικών ολισθήσεων για την Ανάλυση Τ-1:15... σελ. 130 Σχήμα Τελικές σεισμικές μετακινήσεις για την Ανάλυση Τ-1:15 (α) οριζόντιες, (β) κατακόρυφες... σελ. 131 Σχήμα Κατανομή της μέγιστης εφελκυστικής δύναμης στην κατώτατη στρώση οπλισμού για την Ανάλυση Τ-1:15 (α) σεισμική, (β) στατική... σελ. 131 Σχήμα Κατανομή της μέγιστης εφελκυστικής δύναμης στη μεσαία στρώση οπλισμού για την Ανάλυση Τ-1:15 (α) σεισμική, (β) στατική... σελ. 131 Σχήμα Κατανομή της μέγιστης εφελκυστικής δύναμης στην ανώτατη στρώση οπλισμού για την Ανάλυση Τ-1:15 (α) σεισμική, (β) στατική... σελ. 132 Σχήμα Καθ ύψος κατανομή των μέγιστων εφελκυστικών δυνάμεων των οπλισμών υπό στατική και σεισμική φόρτιση για την Ανάλυση Τ-1:15... σελ. 132

19 - xviii - Σχήμα Παραμορφωμένο δίκτυο μετά την επιβολή της Κίνησης-Α για την Ανάλυση Τ-2:1... σελ. 134 Σχήμα Διάγραμμα σχετικών σεισμικών ολισθήσεων για την Ανάλυση Τ-2:1... σελ. 134 Σχήμα Τελικές σεισμικές μετακινήσεις για την Ανάλυση Τ-2:1 (α) οριζόντιες, (β) κατακόρυφες... σελ. 135 Σχήμα Κατανομή της μέγιστης εφελκυστικής δύναμης στην κατώτατη στρώση οπλισμού για την Ανάλυση Τ-2:1 (α) σεισμική, (β) στατική... σελ. 135 Σχήμα Κατανομή της μέγιστης εφελκυστικής δύναμης στη μεσαία στρώση οπλισμού για την Ανάλυση Τ-2:1 (α) σεισμική, (β) στατική... σελ. 135 Σχήμα Κατανομή της μέγιστης εφελκυστικής δύναμης στην ανώτατη στρώση οπλισμού για την Ανάλυση Τ-2:1 (α) σεισμική, (β) στατική... σελ. 136 Σχήμα Καθ ύψος κατανομή των μέγιστων εφελκυστικών δυνάμεων των οπλισμών υπό στατική και σεισμική φόρτιση για την Ανάλυση Τ-2:1... σελ. 136 Σχήμα Παραμορφωμένο δίκτυο μετά την επιβολή της Κίνησης-Α για την Ανάλυση Τ-3:1... σελ. 137 Σχήμα Διάγραμμα σχετικών σεισμικών ολισθήσεων για την Ανάλυση Τ-3:1... σελ. 138 Σχήμα Τελικές σεισμικές μετακινήσεις για την Ανάλυση Τ-3:1 (α) οριζόντιες, (β) κατακόρυφες... σελ. 138 Σχήμα Κατανομή της μέγιστης εφελκυστικής δύναμης στην κατώτατη στρώση οπλισμού για την Ανάλυση Τ-3:1 (α) σεισμική, (β) στατική... σελ. 139 Σχήμα Κατανομή της μέγιστης εφελκυστικής δύναμης στη δεύτερη στρώση οπλισμού για την Ανάλυση Τ-3:1 (α) σεισμική, (β) στατική... σελ. 139 Σχήμα Κατανομή της μέγιστης εφελκυστικής δύναμης στην τρίτη στρώση οπλισμού για την Ανάλυση Τ-3:1 (α) σεισμική, (β) στατική... σελ. 139 Σχήμα Κατανομή της μέγιστης εφελκυστικής δύναμης στην ανώτατη στρώση οπλισμού για την Ανάλυση Τ-3:1 (α) σεισμική, (β) στατική... σελ. 140

20 - xix - Σχήμα Καθ ύψος κατανομή των μέγιστων εφελκυστικών δυνάμεων των οπλισμών υπό στατική και σεισμική φόρτιση για την Ανάλυση Τ-3:1... σελ. 140 Σχήμα Παραμορφωμένο δίκτυο μετά την επιβολή της Κίνησης-Α για την Ανάλυση Τ-3:2... σελ. 141 Σχήμα Διάγραμμα σχετικών σεισμικών ολισθήσεων για την Ανάλυση Τ-3:2... σελ. 142 Σχήμα Τελικές σεισμικές μετακινήσεις για την Ανάλυση Τ-3:2 (α) οριζόντιες, (β) κατακόρυφες... σελ. 142 Σχήμα Κατανομή της μέγιστης εφελκυστικής δύναμης στην κατώτατη στρώση οπλισμού για την Ανάλυση Τ-3:2 (α) σεισμική, (β) στατική... σελ. 143 Σχήμα Κατανομή της μέγιστης εφελκυστικής δύναμης στη δεύτερη στρώση οπλισμού για την Ανάλυση Τ-3:2 (α) σεισμική, (β) στατική... σελ. 143 Σχήμα Κατανομή της μέγιστης εφελκυστικής δύναμης στην τρίτη στρώση οπλισμού για την Ανάλυση Τ-3:2 (α) σεισμική, (β) στατική... σελ. 143 Σχήμα Κατανομή της μέγιστης εφελκυστικής δύναμης στην ανώτατη στρώση οπλισμού για την Ανάλυση Τ-3:2 (α) σεισμική, (β) στατική... σελ. 144 Σχήμα Καθ ύψος κατανομή των μέγιστων εφελκυστικών δυνάμεων των οπλισμών υπό στατική και σεισμική φόρτιση για την Ανάλυση Τ-3:2... σελ. 144 Σχήμα Παραμορφωμένο δίκτυο μετά την επιβολή της Κίνησης-Β για την Ανάλυση Τ- 4:1... σελ. 146 Σχήμα Διάγραμμα σχετικών σεισμικών ολισθήσεων για την Ανάλυση Τ-4:1... σελ. 146 Σχήμα Τελικές σεισμικές μετακινήσεις για την Ανάλυση Τ-4:1 (α) οριζόντιες, (β) κατακόρυφες... σελ. 147 Σχήμα Χρονική ιστορία της οριζόντιας μετακίνησης του μεσαίου καθ ύψος κυβόλιθου για την Ανάλυση Τ-4:1... σελ. 147 Σχήμα Χρονική ιστορία της οριζόντιας επιτάχυνσης καθ ύψος της πρόσοψης για την Ανάλυση Τ-4:1... σελ. 148

21 - xx - Σχήμα Χρονική ιστορία της οριζόντιας επιτάχυνσης κατά μήκος μιας οριζόντιας ευθείας στο μέσο του επιχώματος για την Ανάλυση Τ-4:1... σελ. 148 Σχήμα Κατανομή της μέγιστης εφελκυστικής δύναμης στην κατώτατη στρώση οπλισμού για την Ανάλυση Τ-4:1 (α) σεισμική, (β) στατική... σελ. 149 Σχήμα Κατανομή της μέγιστης εφελκυστικής δύναμης στη δεύτερη στρώση οπλισμού για την Ανάλυση Τ-4:1 (α) σεισμική, (β) στατική... σελ. 149 Σχήμα Κατανομή της μέγιστης εφελκυστικής δύναμης στην τρίτη στρώση οπλισμού για την Ανάλυση Τ-4:1 (α) σεισμική, (β) στατική... σελ. 149 Σχήμα Κατανομή της μέγιστης εφελκυστικής δύναμης στην τέταρτη στρώση οπλισμού για την Ανάλυση Τ-4:1 (α) σεισμική, (β) στατική... σελ. 150 Σχήμα Κατανομή της μέγιστης εφελκυστικής δύναμης στην Πέμπτη στρώση οπλισμού για την Ανάλυση Τ-4:1 (α) σεισμική, (β) στατική... σελ. 150 Σχήμα Κατανομή της μέγιστης εφελκυστικής δύναμης στην έκτη στρώση οπλισμού για την Ανάλυση Τ-4:1 (α) σεισμική, (β) στατική... σελ. 150 Σχήμα Κατανομή της μέγιστης εφελκυστικής δύναμης στην έβδομη στρώση οπλισμού για την Ανάλυση Τ-4:1 (α) σεισμική, (β) στατική... σελ. 151 Σχήμα Κατανομή της μέγιστης εφελκυστικής δύναμης στην ανώτατη στρώση οπλισμού για την Ανάλυση Τ-4:1 (α) σεισμική, (β) στατική... σελ. 151 Σχήμα Καθ ύψος κατανομή των μέγιστων εφελκυστικών δυνάμεων των οπλισμών υπό στατική και σεισμική φόρτιση για την Ανάλυση Τ-4:1... σελ. 151 Σχήμα Αποτελέσματα αναλύσεων εξωτερικής και εσωτερικής ευστάθειας υπό στατική φόρτιση για τον Τοίχο-1... σελ. 153 Σχήμα Αποτελέσματα αναλύσεων εξωτερικής και εσωτερικής ευστάθειας υπό σεισμική φόρτιση για τον Τοίχο-1... σελ. 154 Σχήμα Έλεγχος ευστάθειας θεωρώντας σύνθετες και βαθιές επιφάνειες αστοχίας υπό στατική φόρτιση για τον Τοίχο-1... σελ. 154 Σχήμα Κρίσιμη επιφάνεια αστοχίας υπό στατική φόρτιση για τον Τοίχο-1... σελ. 155

22 - xxi - Σχήμα Έλεγχος ευστάθειας θεωρώντας σύνθετες και βαθιές επιφάνειες αστοχίας υπό σεισμική φόρτιση για τον Τοίχο-1... σελ. 155 Σχήμα Κρίσιμη επιφάνεια αστοχίας υπό σεισμική φόρτιση για τον Τοίχο-1... σελ. 156 Σχήμα Αποτελέσματα αναλύσεων εξωτερικής και εσωτερικής ευστάθειας υπό στατική φόρτιση για τον Τοίχο-2... σελ. 157 Σχήμα Αποτελέσματα αναλύσεων εξωτερικής και εσωτερικής ευστάθειας υπό σεισμική φόρτιση για τον Τοίχο-2... σελ. 158 Σχήμα Έλεγχος ευστάθειας θεωρώντας σύνθετες και βαθιές επιφάνειες αστοχίας υπό στατική φόρτιση για τον Τοίχο-2... σελ. 158 Σχήμα Κρίσιμη επιφάνεια αστοχίας υπό στατική φόρτιση για τον Τοίχο-2... σελ. 159 Σχήμα Έλεγχος ευστάθειας θεωρώντας σύνθετες και βαθιές επιφάνειες αστοχίας υπό σεισμική φόρτιση για τον Τοίχο-2... σελ. 159 Σχήμα Κρίσιμη επιφάνεια αστοχίας υπό σεισμική φόρτιση για τον Τοίχο-2... σελ. 160 Σχήμα Αποτελέσματα αναλύσεων εξωτερικής και εσωτερικής ευστάθειας υπό στατική φόρτιση για τον Τοίχο-3... σελ. 161 Σχήμα Αποτελέσματα αναλύσεων εξωτερικής και εσωτερικής ευστάθειας υπό σεισμική φόρτιση για τον Τοίχο-3... σελ. 162 Σχήμα Έλεγχος ευστάθειας θεωρώντας σύνθετες και βαθιές επιφάνειες αστοχίας υπό στατική φόρτιση για τον Τοίχο-3... σελ. 162 Σχήμα Κρίσιμη επιφάνεια αστοχίας υπό στατική φόρτιση για τον Τοίχο-3... σελ. 163 Σχήμα Έλεγχος ευστάθειας θεωρώντας σύνθετες και βαθιές επιφάνειες αστοχίας υπό σεισμική φόρτιση για τον Τοίχο-3... σελ. 163 Σχήμα Κρίσιμη επιφάνεια αστοχίας υπό σεισμική φόρτιση για τον Τοίχο-3... σελ. 164

23 - xxii - Σχήμα Αποτελέσματα αναλύσεων εξωτερικής και εσωτερικής ευστάθειας υπό στατική φόρτιση για τον Τοίχο-4... σελ. 165 Σχήμα Αποτελέσματα αναλύσεων εξωτερικής και εσωτερικής ευστάθειας υπό σεισμική φόρτιση για τον Τοίχο-4... σελ. 166 Σχήμα Έλεγχος ευστάθειας θεωρώντας σύνθετες και βαθιές επιφάνειες αστοχίας υπό στατική φόρτιση για τον Τοίχο-4... σελ. 166 Σχήμα Κρίσιμη επιφάνεια αστοχίας υπό στατική φόρτιση για τον Τοίχο-4... σελ. 167 Σχήμα Έλεγχος ευστάθειας θεωρώντας σύνθετες και βαθιές επιφάνειες αστοχίας υπό σεισμική φόρτιση για τον Τοίχο-4... σελ. 167 Σχήμα Κρίσιμη επιφάνεια αστοχίας υπό σεισμική φόρτιση για τον Τοίχο-4... σελ. 168

24 - xxiii - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Πίνακας 3-1 Ιδιότητες εδάφους για τις θέσεις των Τοίχων-1 έως σελ. 54 Πίνακας 3-2 Σεισμικές μετακινήσεις πρόσοψης και εδάφους... σελ. 54 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Πίνακας 4-1 Μηχανικές παράμετροι εδάφους για τους τέσσερις τοίχους αντιστήριξης... σελ. 66 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Πίνακας 5-1 Περιγραφή των αναλύσεων της Διατριβής... σελ. 78

25 - xxiv - ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ Κ Α : συντελεστής ενεργητικών ωθήσεων κατά Rankine Κ : συντελεστής ωθήσεων πίσω από τον τοίχο σε βάθος h ϕ : γωνία εσωτερικής τριβής του εδάφους H : ύψος του τοίχου αντιστήριξης γ : ειδικό βάρος του εδαφικού υλικού h : βάθος μετρούμενο από την κορυφή του τοίχου σ v : ορθή τάση που δρα στο μήκος αγκύρωσης L a : μήκος αγκύρωσης του οπλισμού T ult : η εφελκυστική αντοχή του γεωπλέγματος, όπως αυτή που προκύπτει από τη δοκιμή πλατιάς λωρίδας FS id : μερικός συντελεστής ασφάλειας βλαβών τοποθέτησης FS c : μερικός συντελεστής ασφάλειας σε ερπυσμό FS d : μερικός συντελεστής ασφάλειας σε ανθεκτικότητα FS : συντελεστής ασφαλείας q u : οριακή φέρουσα ικανότητα του εδάφους θεμελίωσης q m : οι μέγιστες κατακόρυφες τάσεις κάτω από την οπλισμένη κατασκευή εδάφους M r : ροπή ευστάθειας M d : ροπή ανατροπής W : βάρος του εδάφους εντός της επιφάνειας αστοχίας, S : επιστρατευόμενη διατμητική αντοχή του εδάφους q : εξωτερικό επιφανειακό φορτίο T : συνολική εφελκυστική αντοχή του οπλισμού y : κέντρο βάρους των γεωσυνθετικών οπλισμών δ : γωνία τριβής στη διεπιφάνεια τοίχου και αντιστηριζόμενου εδάφους C i : συντελεστής αλληλεπίδρασης T pull : ικανότητα σε εξόλκευση P AE : συνολική (στατική + δυναμική) συνισταμένη ενεργητική δύναμη (ή ώθηση) Κ ΑΕ : συντελεστής ενεργητικών ολικών εδαφικών ωθήσεων β : γωνία της επιφάνειας του αντιστηριζόμενου εδάφους με την οριζόντιο θ : γωνία της παρειάς του τοίχου ως προς την κατακόρυφο ψ : κλίση της πρόσοψης του τοίχου-πρανούς k h : σεισμικός συντελεστής οριζόντιας επιτάχυνσης

26 - xxv - k v : σεισμικός συντελεστής κατακόρυφης επιτάχυνσης P A : στατική συνιστώσα των ενεργητικών εδαφικών ωθήσεων Δ P AE : σεισμική συνιστώσα των ενεργητικών εδαφικών ωθήσεων Δ K AE : συντελεστής ενεργητικών σεισμικών εδαφικών ωθήσεων α ΑΕ : γωνία της βάσης του πρίσματος ως προς την οριζόντια διεύθυνση (υπό σεισμική φόρτιση) a h : μέση ενεργός οριζόντια επιτάχυνση (ή πλάτος αρμονικής οριζόντιας επιτάχυνσης, συμβολίζεται επίσης με a 0 ) a v : μέση ενεργός κατακόρυφη επιτάχυνση (ή πλάτος αρμονικής κατακόρυφης επιτάχυνσης) g : επιτάχυνση της βαρύτητας W w : βάρος του τοίχου αντιστήριξης α h c : ελάχιστη ψευδοστατική επιτάχυνση που απαιτείται για να προκληθεί αστάθεια στο σύστημα τοίχου-αντιστηριζόμενου εδάφους V : μέγιστη τιμή της ταχύτητας ταλάντωσης της διέγερσης βάσης d : επιτρεπόμενη μετακίνηση έναντι ολίσθησης του τοίχου αντιστήριξης α h 0 : μέγιστη τιμή της επιτάχυνσης σχεδιασμού του τοίχου αντιστήριξης W w : βάρος του τοίχου αντιστήριξης M w : απαιτούμενο βάρος του τοίχου αντιστήριξης φ b : γωνία τριβής μεταξύ της βάσης του τοίχου αντιστήριξης και του εδάφους θεμελίωσης ρ : πυκνότητα του εδαφικού υλικού ν : λόγος Poisson α (t) : χρονικά μεταβαλλόμενη επιτάχυνση της σεισμικής διέγερσης α m : μέγιστη τιμή της επιτάχυνσης του εδάφους α c : κρίσιμη τιμή της επιτάχυνσης του εδάφους τ f : οριακή διατμητική αντοχή του συγκρατούμενου εδάφους c s : συνοχή του συγκρατούμενου εδάφους φ s : γωνία εσωτερικής τριβής του συγκρατούμενου εδάφους δ h : οριζόντια μετακίνηση της πρόσοψης, λόγω μετατόπισης και λυγισμού δ v : κατακόρυφη μετακίνηση του επιχώματος EA : αξονική δυστένεια γεωπλέγματος R int : συντελεστής μείωσης της αντοχής της διεπιφάνειας er M : μητρώο μάζας C : μητρώο απόσβεσης

27 - xxvi - K : μητρώο δυσκαμψίας F : διάνυσμα φόρτισης u : διάνυσμα μετακίνησης, το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται χρονικά u& : χρονικά εξαρτώμενη ταχύτητα ταλάντωσης u& : χρονικά εξαρτώμενη επιτάχυνση ταλάντωσης ar, β : συντελεστές Rayleigh R L R : μήκος του κύματος Rayleigh l e : μέσο πλάτος του τριγωνικού στοιχείου X max, X min, Y max, Y min : εξωτερικές διαστάσεις του δικτύου n c : αριθμός που καθορίζει την πυκνότητα του δικτύου των τριγωνικού σχήματος πεπερασμένων στοιχείων f : συχνότητα ταλάντωσης (ή δυναμικής φόρτισης ή σεισμικής διέγερσης ) δ t : σταθερό χρονικό βήμα που χρησιμοποιείται στο δυναμικό υπολογισμό Δ t : χρονική διάρκεια της δυναμικής φόρτισης n : αριθμός βημάτων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της δυναμικής φάσης m : αριθμός των δυναμικών βημάτων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εφαρμογής της δυναμικής φόρτισης Δ t critical : κρίσιμο χρονικό βήμα B : μέσο πλάτος του πεπερασμένου στοιχείου S : μέση επιφάνεια του πεπερασμένου στοιχείου E : μέτρο ελαστικότητας του εδάφους γ un : ειδικό βάρος μη-κορεσμένου εδάφους c : συνοχή του εδάφους ψ : γωνία διασταλτικότητας του εδάφους c : συνάφεια της διεπιφάνειας μεταξύ κυβόλιθου με κυβόλιθο B B ϕ B B : γωνία τριβής της διεπιφάνειας μεταξύ κυβόλιθου με κυβόλιθο c : συνάφεια της διεπιφάνειας μεταξύ κυβόλιθου και εδάφους B S ϕ B S : γωνία τριβής της διεπιφάνειας μεταξύ κυβόλιθου και εδάφους c : συνάφεια της διεπιφάνειας μεταξύ κυβόλιθου και οπλισμού B R ϕ B R : γωνία τριβής της διεπιφάνειας μεταξύ κυβόλιθου και οπλισμού c : συνάφεια της διεπιφάνειας μεταξύ οπλισμού και εδάφους R S ϕ R S : γωνία τριβής της διεπιφάνειας μεταξύ οπλισμού και εδάφους c : συνάφεια της διεπιφάνειας μεταξύ στραγγιστηρίου και κυβόλιθου F B ϕ F B : γωνία τριβής της διεπιφάνειας μεταξύ στραγγιστηρίου και κυβόλιθου c : συνάφεια της διεπιφάνειας μεταξύ στραγγιστηρίου και οπλισμού F R

28 - xxvii - ϕ F R : γωνία τριβής της διεπιφάνειας μεταξύ στραγγιστηρίου και οπλισμού V s 0 : ταχύτητα εγκαρσίων κυμάτων στο έδαφος G : μέτρο διάτμησης του υλικού του επιχώματος D : συντελεστής απόσβεσης του υλικού f 1 : θεμελιώδης συχνότητα του εδαφικού επιχώματος ω 1 : θεμελιώδης ιδιοσυχνότητα του αντιστηριζόμενου εδάφους L δικτύου : μέγεθος δικτύου T : περίοδος της σεισμικής διέγερσης της βάσης έδρασης του τοίχου αντιστήριξης

29 - 1 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο της παρούσας Διατριβής αποτελεί η ανάλυση της συμπεριφοράς τεσσάρων τοίχων αντιστήριξης οπλισμένου εδάφους οι οποίοι βρέθηκαν σε κυμαινόμενες επικεντρικές αποστάσεις κατά το σεισμό Chi-Chi, στην Ταϊβάν (1999). Πρόκειται για τοίχους ύψους κυμαινόμενου από 3,20 m έως 5,60 m, με στοιχεία πρόσοψης αποτελούμενα από προκατασκευασμένους κυβόλιθους μικρού μεγέθους και φύλλα γεωπλέγματος ως στοιχεία οπλισμού. Τμήματα του Τοίχου-1 και Τοίχου-2 υπέστησαν καταρρεύσεις κατά την ισχυρή σεισμική δόνηση. Αντίθετα ο Τοίχος-3 εμφάνισε μικρές μόνον βλάβες ενώ ο Τοίχος-4, σε απόσταση 5 km, περίπου, από το επίκεντρο του σεισμού παρέμεινε απόλυτα ευσταθής. Οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν με χρήση του dynamic module του κώδικα PLAXIS με κατάλληλη προσομοίωση τόσο των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των κατασκευών όσο και των μηχανικών ιδιοτήτων των εδαφικών υλικών. Ως διεγέρσεις βάσης χρησιμοποιήθηκαν καταγραφές της εδαφικής κίνησης από επιταχυνσιογράφους εγκατεστημένους στην ευρύτερη περιοχή των τοίχων αντιστήριξης. Διεξήχθησαν επίσης παραμετρικές διερευνήσεις μεταβάλλοντας κάθε φορά ορισμένα χαρακτηριστικά του τοίχου, ώστε να διαπιστωθεί η επίδραση ορισμένων παραμέτρων σχεδιασμού των τοίχων. Τέλος πραγματοποιήθηκαν και αναλύσεις οριακής ισορροπίας για κάθε τοίχο (λαμβάνοντας υπόψη ψευδοστατική σεισμική φόρτιση) με χρήση του εμπορικά διαθέσιμου και ευρέως χρησιμοποιούμενου κώδικα ανάλυσης και σχεδιασμού, MSEW. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων συγκρίνονται με την παρατηρηθείσα συμπεριφορά των τοίχων και επιχειρείται η αναζήτηση των αιτιών της επιτυχούς και ανεπιτυχούς συμπεριφοράς. Εξάγονται επίσης συμπεράσματα για την επίδραση διαφόρων συνθηκών (όπως π.χ. το βάθος θεμελίωσης της βάσης του τοίχου ή η θραύση των κατακόρυφων βλήτρων συναρμογής των στοιχείων πρόσοψης) στην ευστάθεια του τοίχου κατά τη διάρκεια του σεισμικού κραδασμού.

30 - 2 - Στο αντικείμενο της Διατριβής περιλαμβάνεται επίσης η δημιουργία εκτενούς βιβλιογραφικής βάσης σχετικά με το οπλισμένο έδαφος. Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής δημιουργήθηκαν πέντε επιμέρους βιβλιογραφικές βάσεις (που περιλαμβάνουν συνολικά 1099 δημοσιεύσεις) στις ακόλουθες περιοχές του Οπλισμένου Εδάφους: 1) Ανάλυση και Σχεδιασμός, 2) Συμπεριφορά Διεπιφανειών, 3) Ινοπλισμένο Έδαφος, 4) Εδαφοήλωση και 5) Ανάλυση και Σχεδιασμός υπό Σεισμική Φόρτιση. Στις ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζονται κατ αρχήν ορισμένα γενικά στοιχεία για τους τοίχους οπλισμένου εδάφους, όπως η αρχή λειτουργίας, ιστορική αναδρομή εμπειριών του παρελθόντος, τα είδη οπλισμένου εδάφους, των στοιχείων πρόσοψης και του είδους των οπλισμών καθώς και για τους βαθμιδωτούς τοίχους αντιστήριξης. Στη συνέχεια περιγράφεται η διάρθρωση της Διατριβής σε κεφάλαια καθώς και το περιεχόμενο των Παραρτημάτων που παρατίθενται στο τέλος της Διατριβής. 1.1 Το Οπλισμένο Έδαφος Το έδαφος είναι ένα φυσικό κατασκευαστικό υλικό, το οποίο διαθέτει σχετικά υψηλή θλιπτική αντοχή, αλλά σχεδόν καθόλου εφελκυστική. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η αδυναμία, τα εδάφη (όπως και το σκυρόδεμα) είναι δυνατόν να οπλιστούν. Τα υλικά που τυπικά χρησιμοποιούνται ως οπλισμοί είναι σχετικά ελαφρά και εύκαμπτα, και ενδεχομένως επιμηκύνσιμα, κατέχοντας υψηλή εφελκυστική αντοχή. Παραδείγματα τέτοιων υλικών αποτελούν οι λωρίδες, οι ράβδοι, τα πλέγματα, τα φύλλα και οι ίνες τυχαίου προσανατολισμού από μέταλλο, συνθετικό πλαστικό ή φυσικά υλικά. Όταν οπλισμός και έδαφος συνδυάζονται, προκύπτει ένα σύνθετο υλικό που ονομάζεται οπλισμένο έδαφος, κατέχοντας υψηλή θλιπτική και εφελκυστική αντοχή (παρόμοιο από πρώτη άποψη με το οπλισμένο σκυρόδεμα). Αντικειμενικός σκοπός της εισαγωγής των οπλισμών στην εδαφική μάζα είναι η βελτίωση της μηχανικής συμπεριφοράς του εδαφικού υλικού, τόσο από πλευράς μέγιστης διατμητικής αντοχής όσο και από πλευράς παραμορφώσεων. Η αύξηση της αντοχής των οπλισμένων εδαφικών κατασκευών επιτρέπει την κατασκευή απότομων πρανών, αναχωμάτων πάνω σε μαλακό έδαφος θεμελίωσης ή διαφόρων τύπων τοίχων αντιστήριξης. Συγκριτικά με όλες τις άλλες διαθέσιμες επιλογές, οι οπλισμένες εδαφικές κατασκευές είναι οικονομικές. Ως αποτέλεσμα, εδαφικές κατασκευές οπλισμένες με γεωσυνθετικούς ή μεταλλικούς οπλισμούς, κατασκευάζονται παγκοσμίως με αυξημένη συχνότητα είτε για μόνιμες είτε για προσωρινές εφαρμογές (Tatsuoka and Leshchinsky, 1994).

31 Ιστορική Αναδρομή Αν και η εισαγωγή της τεχνολογίας του οπλισμένου εδάφους στις κατασκευές του Πολιτικού Μηχανικού είναι σχετικά πρόσφατη (δεκαετία του 1960), η ιδέα του οπλισμού του εδάφους είναι πάρα πολύ παλιά. Ενθέματα οπλισμοί, έχουν χρησιμοποιηθεί από τους προϊστορικούς χρόνους προκειμένου να βελτιωθεί το έδαφος (Αθανασόπουλος, 1999). Είναι γνωστό ότι αρκετές χιλιάδες χρόνια πριν από σήμερα οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν βέργες και κλαδιά για να ενισχύσουν κατασκευές φτιαγμένες από λάσπη. Οι αρχαίοι κάτοικοι της Μεσοποταμίας, τουλάχιστον από το 2000 π. Χ. κατασκεύαζαν τόπους λατρείας των θεών τους (τα Ζιγκουράτ) με ύψος πάνω από 50 m, από πλίνθους ψημένους στον ήλιο. Κάθε 8 η ή 9 η σειρά πλίνθων τοποθετούσαν πλέγματα από φυτικές ίνες (καλάμη, άχυρο) των οποίων και οι δύο πλευρές καλύπτονταν από στρώμα λίθων και άμμου. Η χρήση του άχυρου για την βελτίωση της ποιότητας των πλίνθων χρονολογείται στη νεώτερη ανθρώπινη ιστορία και ήταν αρκετά διαδεδομένη στους λαούς της Μεσοποταμίας και της Αιγύπτου. Η διείσδυση του ριζικού συστήματος των δέντρων και των φυτών στο έδαφος έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός συστήματος οπλισμένου εδάφους, του οποίου η αυξημένη διατμητική αντοχή συντελεί στην ευστάθεια απότομων πρανών. Τμήματα του μεγάλου Σινικού Τείχους στην Κίνα που κατασκευάστηκαν πριν από το 200 π. Χ. αποτελούν παραδείγματα οπλισμένου εδάφους, αποτελούμενα από μίγμα αργίλου και χαλίκων με κλαδιά δέντρων. Οι Ρωμαίοι ήταν γνώστες της τεχνικής του οπλισμένου εδάφους και έχουν αποκαλυφθεί προστατευτικά αναχώματα οπλισμένα με καλάμη κατά μήκος του ποταμού Τίβερη. Στο Λονδίνο έχουν ανακαλυφθεί, τμήματα προκυμαίας που κατασκευάσθηκε από Ρωμαίους τον 1 ο μ. Χ. αιώνα. Η κατασκευή είχε ύψος 2 m και χρησιμοποιήθηκαν δοκοί από βαλανιδιά μήκους 9 m, τόσο για το κατακόρυφο μέτωπο, όσο και για τους οπλισμούς που ενσωματώθηκαν στο επίχωμα, Σχ Παρόμοιες τεχνικές χρησιμοποιήθηκαν και από του Γαλάτες για την κατασκευή οχυρωμάτων από εναλλασσόμενα στρώματα κορμών δέντρων και εδαφικού επιχώματος.

32 - 4 - Σχήμα 1-1 Αναπαράσταση Ρωμαϊκής προκυμαίας του 1 ου αιώνα μ. Χ., τμήματα της οποίας ανακαλύφθηκαν στις προσχώσεις του Τάμεση στο Λονδίνο Κατά τη διάρκεια του 17 ου και 18 ου αιώνα Γάλλοι άποικοι, κατά μήκος του κόλπου Fundy στον Καναδά, χρησιμοποίησαν βέργες για να ενισχύσουν αναχώματα από λάσπη. Μέχρι τον 19 ο αιώνα η τεχνική του οπλισμένου εδάφους χρησιμοποιήθηκε κυρίως για στρατιωτικές οχυρώσεις. Το 1822 ο στρατηγός Pasley εισήγαγε έναν τύπο οπλισμένου εδάφους για στρατιωτικές κατασκευές του Βρεττανικού στρατού. Ο Reed το 1904 εισήγαγε την τεχνική οπλισμού των λιθοριππών της κατάντη παρειάς φραγμάτων στην Καλιφόρνια με σιδηροτροχιές των σιδηροδρόμων. Ο Munster εισήγαγε το 1925 στις Η.Π.Α. τοίχο οπλισμένου εδάφους με χρήση ξύλινων ράβδων οπλισμού και ελαφρών στοιχείων πρόσοψης με σύστημα που επέτρεπε την καθίζηση του επιχώματος. Ο Γάλλος Coyne εισήγαγε στη δεκαετία του 1930 έναν τύπο τοίχου αντιστήριξης που ονομάσθηκε «τοίχος ανεμόσκαλα» και αποτελούνταν από ένα στρώμα επιλεγμένου επιχώματος από λίθους που συγκρατείται από στοιχεία σκυροδέματος συνδεδεμένα με μεταλλικές λωρίδες αγκύρωσης ενσωματωμένες στη μάζα του επιχώματος με μικρή πλάκα αγκύρωσης στο άκρο τους. Οι σύγχρονες μέθοδοι οπλισμού του εδάφους για κατασκευές τοίχων αντιστήριξης, εισήχθησαν από τον Γάλλο αρχιτέκτονα Henri Vidal στις αρχές της δεκαετίας του Η έρευνα του οδήγησε στην εφεύρεση και ανάπτυξη του οπλισμένου εδάφους, ενός συστήματος στο οποίο χρησιμοποιούνταν μεταλλικές λωρίδες ως οπλισμός και αμμώδες έδαφος (Σχ. 1-2). Το σύνθετο αυτό υλικό ονομάσθηκε «Οπλισμένη Γη» και σε αρκετές χώρες αποτελεί σήμα κατατεθέν της μεθόδου. Οι πρώτοι τοίχοι αυτής της μορφής κατασκευάσθηκαν στη νότια Γαλλία το Από το 1970, τα μεταλλικά στοιχεία πρόσοψης (διατομής U) αντικαταστάθηκαν με σταυροειδή στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος. Η πρώτη εφαρμογή τοίχου Vidal στις Η.Π.Α. έγινε το

33 , για την αντιμετώπιση μιας κατολίσθησης στην Καλιφόρνια. Στα τελευταία 25 χρόνια, περισσότερες από κατασκευές οπλισμένου εδάφους αντιπροσωπεύοντας περισσότερα από 70 εκατομμύρια m 2 επιφάνειας πρόσοψης τοίχου έχουν ολοκληρωθεί σε 37 χώρες. Περισσότεροι από 8000 τοίχοι έχουν κατασκευασθεί στις Η.Π.Α. από το Ο ψηλότερες τοίχος που κατασκευάσθηκε στις Η.Π.Α. ήταν 30 m (FHWA, 2001). Σχήμα 1-2 Κατασκευή αντιστήριξης οπλισμένου εδάφους του H. Vidal Ο πρώτος τοίχος οπλισμένος με γεωυφάσματα κατασκευάσθηκε στη Γαλλία το 1971, ενώ το 1980, η χρήση των γεωυφασμάτων για όπλιση του εδάφους είχε ήδη αυξηθεί σημαντικά. Τα γεωπλέγματα ως οπλισμός αναπτύχθηκαν κατά τη δεκαετία του 1980, ενώ η πρώτη χρήση τους για όπλιση ήταν το Τέλος, οι σημαντικότερες εξελίξεις της δεκαετίας του 1980 περιλαμβάνουν ακόμα την «επί τόπου» δημιουργία οπλισμένου εδάφους με χρήση μεταλλικών ράβδων ήλωσης (Ήλωση Εδάφους) για τη σταθεροποίηση των επιφανειών μετώπων εκσκαφών καθώς και τη χρησιμοποίηση συνθετικών (πλαστικών) γεωπλεγμάτων για την επισκευή κατολισθήσεων των πρανών. Οι πλέον ενδιαφέρουσες εξελίξεις της δεκαετίας του 1990 και του 2000, είναι οι τεχνικές του ινοπλισμένου εδάφους, της χρήσης κυβόλιθων μικρών διαστάσεων ως στοιχείων πρόσοψης και της χρήσης συνεκτικού εδάφους ως υλικού επίχωσης. 1.3 Είδη Οπλισμένου Εδάφους Τα είδη του οπλισμών που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές οπλισμένου εδάφους μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες ανάλογα με το υλικό από το οποίο είναι

34 - 6 - κατασκευασμένοι. Έτσι η διάκριση γίνεται μεταξύ μεταλλικού και μη-μεταλλικού οπλισμού. Οι μεταλλικοί οπλισμοί είναι συνήθως κατασκευασμένοι από χάλυβα γαλβανισμένο ή καλυμμένο με εποξειδικές ρητίνες. Μπορεί να έχουν τη μορφή ράβδου, λωρίδας, φύλλου πλέγματος ή λωρίδας πλέγματος ενώ πιο σπάνια έχουν τη μορφή αγκυρίου ή ινών (Σχ. 1-3). Οι μη-μεταλλικοί οπλισμοί είναι γενικά, υλικά από πολυμερή αποτελούμενα από πολυπροπυλένιο, πολυαιθυλένιο ή πολυεστέρα, ενώ μπορεί να προέρχονται ακόμα και από φυσικά υλικά. Έχουν τη μορφή φύλλου, λωρίδων και ινών και τα χαρακτηριστικά τους εξαρτώνται από τον τρόπο που κατασκευάζονται και το είδος του συνθετικού που χρησιμοποιείται. Οι συνηθέστεροι τύποι μη-μεταλλικών οπλισμών που αξιοποιούνται στην πράξη είναι τα γεωσυνθετικά (γεωυφάσματα και γεωπλέγματα). Σχήμα 1-3 Διάφορες μορφές οπλισμών σε κατασκευές οπλισμένου εδάφους Τα γεωυφάσματα αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία γεωσυνθετικών. Είναι πράγματι υφάσματα, αλλά κατασκευάζονται από συνθετικές ίνες και νήματα και όχι από φυσικές όπως το μαλλί ή το βαμβάκι. Ανάλογα με τον τρόπο κατασκευής τους, διακρίνονται σε υφασμένα, πλεκτά και μη-υφασμένα. Στα υφασμένα γεωυφάσματα χρησιμοποιούνται συμβατικές μέθοδοι ύφανσης (Σχ. 1-4). Στα μη-υφασμένα, τα νήματα ενώνονται μεταξύ τους με χημικό, θερμικό ή μηχανικό τρόπο. Είναι πολύ

35 - 7 - εύκαμπτα υλικά και είναι δυνατόν να αναδιπλώνονται γύρω από την πρόσοψη του πρανούς ή του τοίχου αντιστήριξης που οπλίζουν, ενώ προστατεύονται από την υπεριώδη ακτινοβολία χάρη στη βλάστηση, στο σκυρόδεμα ή στα στοιχεία πρόσοψης που τα επικαλύπτουν. Οι διατμητικές τάσεις που αναπτύσσονται στην εδαφική μάζα μεταφέρονται στα γεωυφάσματα ως εφελκυστική δύναμη, διαμέσου της τριβής στη διεπιφάνεια γεωυφάσματος-εδάφους. Εκτός όμως από τις ευνοϊκές μηχανικές ιδιότητες, τα γεωυφάσματα παρουσιάζουν διαπερατότητα κάθετα και παράλληλα προς το επίπεδο τους, γι αυτό χρησιμεύουν και σε άλλες εφαρμογές όπως φιλτράρισμα, στράγγιση και διαχωρισμό. Σχήμα 1-4 Άποψη από υφασμένα γεωυφάσματα Τα γεωπλέγματα αποτελούν μια ραγδαία αυξανόμενη, από άποψη όγκου εφαρμογών, ομάδα γεωσυνθετικών (Σχ. 1-5). Είναι πλαστικά πλέγματα με μεγάλα ανοίγματα και χρησιμοποιούνται κυρίως για ενίσχυση και ελάχιστα για διαχωρισμό. Παρ όλο που υπάρχουν διαθέσιμα διαξονικά γεωπλέγματα, τα περισσότερα κατασκευάζονται ώστε να λειτουργούν μονοαξονικά. Τα γεωπλέγματα έχουν μεγαλύτερη δυστένεια και αντοχή από τα συνηθισμένα γεωυφάσματα, γι αυτό και προτιμούνται από τα τελευταία σε εφαρμογές οπλισμού. Σε αντίθεση με τα γεωυφάσματα, όπου η τριβή παίζει έναν κυρίαρχο ρόλο στην αλληλεπίδραση με το έδαφος, τα εγκάρσια μέλη των γεωπλεγμάτων βοηθούν στην ανάπτυξη παθητικής αντίστασης. Υπάρχουν δύο ευρέως χρησιμοποιούμενα είδη γεωπλέγματος. Το HDPE (γεώπλεγμα από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) είναι διαθέσιμο σε έξι τύπους, που διαφέρουν στην αντοχή και το PET (γεώπλεγμα από πολυεστέρα καλυμμένο με PVC), που χαρακτηρίζεται από της υψηλής συνοχής ΡΕΤ ίνες κατά τη διαμήκη διεύθυνση. Για μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο οι ΡΕΤ ίνες έχουν μικρό μοριακό βάρος και χαρακτηρίζονται από μικρό αριθμό καρβοξυ τελικών άκρων. Τέλος, τα γεωπλέγματα χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο σε τοίχους με στοιχεία πρόσοψης από κυβόλιθους, για να παρέχουν μια αισθητικά ευχάριστη εμφάνιση τοίχου.

«Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής»

«Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ «Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής» του Θεμιστοκλή Τσαλκατίδη, Δρ. Πολιτικού Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Παραδόσεις Θεωρίας ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος 2010 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ συνθετικά υλικά που χρησιμοποιούνται στις εφαρμογές της γεωτεχνικής μηχανικής και σε συναφείς κατασκευές, σε συνδυασμό συνήθως με κατάλληλα εδαφικά υλικά (γεωϋλικά). σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση ενισχυμένης τοιχοποιίας Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση ενισχυμένης τοιχοποιίας Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση ενισχυμένης τοιχοποιίας Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 0.08.006 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99-- : Ενισχυμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΧΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 005-06 ΔΙΑΛΕΞΗ 13 Θεμελιώσεις με πασσάλους : Εγκάρσια φόρτιση πασσάλων 1.05.005 1. Κατηγορίες πασσάλων. Αξονική φέρουσα ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία εξαρτάται κυρίως από την ύπαρξη ή όχι οριζόντιου διαφράγματος. Σε κτίρια από φέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κεκλιμένων καρφιών Εισαγωγή δεδομένων

Ανάλυση κεκλιμένων καρφιών Εισαγωγή δεδομένων Ανάλυση κεκλιμένων καρφιών Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 8.0.05 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99-- : Aνάλυση τοίχου Υπολ ενεργητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΉΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΠΕΡΝΑΤΑΙ ΑΠΟ ΒΛΉΤΡΑ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΉΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΠΕΡΝΑΤΑΙ ΑΠΟ ΒΛΉΤΡΑ 7 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών -01», Μάρτιος 2001. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΉΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΠΕΡΝΑΤΑΙ ΑΠΟ ΒΛΉΤΡΑ Εργασία Νο B3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία μελετάται το πώς

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί?

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί? Τι είναι σεισμός? Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα Πού γίνονται σεισμοί? h

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3 η Σειρά Ασκήσεων 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους Συνοχή (c) Γωνία τριβής (φ ο ) 2. Γεωστατικές τάσεις Ολικές τάσεις Ενεργές τάσεις Πιέσεις πόρων Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1

Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1 Βελτίωση Βλτίωη Ενίσχυση εδαφών Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1 5. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΜΕΘΟΔΩΝ Βελτίωσης Ενίσχυσης εδαφών Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Χειμερινό Εξάμηνο Εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:...

Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Χειμερινό Εξάμηνο Εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:... Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Εξέταση Θεωρίας: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Χειμερινό Εξάμηνο 010-011 Εξεταστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...11 Πίνακας κυριότερων συμβόλων...13 ΚΕΦΑΛΑIΟ 1: Εισαγωγή 21 ΚΕΦΑΛΑIΟ 2: Απόκριση μεμονωμένου πασσάλου υπό κατακόρυφη φόρτιση 29 2.1 Εισαγωγή...29 2.2 Οριακό και επιτρεπόμενο

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. Πολ. Μηχανικών Ακ. Έτος

«ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. Πολ. Μηχανικών Ακ. Έτος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. Πολ. Μηχανικών Ακ. Έτος 01-014 ΙΑΛΕΞΗ 1: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΑΣΣΑΛΩΝ Οι διαλέξεις υπάρχουν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ 2 Ανάλυση της ευστάθειας γεωφραγμάτων

ΔΙΑΛΕΞΗ 2 Ανάλυση της ευστάθειας γεωφραγμάτων ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΙΔΙΚΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - Γεωτεχνική Φραγμάτων» 9ο Εξ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. - Ακαδ. Ετος 2006-07 ΔΙΑΛΕΞΗ 2 Ανάλυση της ευστάθειας γεωφραγμάτων 20.10.2006 Μέθοδος λωρίδων για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Επισκευές δοκών και πλακών Ελαφρές βλάβες -> Ενέσεις κόλλας και επισκευαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος ΤΣΑΤΣΑΝΙΦΟΣ. Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Χ. ΤΣΑΤΣΑΝΙΦΟΣ / ΠΑΝΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 8.1 Γενικά περί Γεωσυνθετικών Υλικών

Χρήστος ΤΣΑΤΣΑΝΙΦΟΣ. Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Χ. ΤΣΑΤΣΑΝΙΦΟΣ / ΠΑΝΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 8.1 Γενικά περί Γεωσυνθετικών Υλικών 8. ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Χρήστος ΤΣΑΤΣΑΝΙΦΟΣ Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Καθηγητής Σχολής Ικάρων Απρίλιος 2014. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 8.1 Γενικά περί Γεωσυνθετικών Υλικών 8.2 Εφαρμογές σε Οδικά,, Γεωτεχνικά,, Γεωπεριβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ., M.Sc. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωσης Ενίσχυσης εδαφών

Βελτίωσης Ενίσχυσης εδαφών 5. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΜΕΘΟΔΩΝ Βελτίωσης Ενίσχυσης εδαφών Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 5.1 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua. ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.gr) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση του διατμητικού πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων

Ανάλυση του διατμητικού πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων Ανάλυση του διατμητικού πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία :.09.05 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99-- : Μεταλλικές κατασκευές

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώσεις τεχνικών έργων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Θεμελιώσεις τεχνικών έργων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Θεμελιώσεις τεχνικών έργων Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Ορισμός Θεμελίωση (foundation) είναι το κατώτερο τμήμα μιας κατασκευής και αποτελεί τον τρόπο διάταξης των δομικών

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 02.11.2005 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 199211 : Καθιζήσεις Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΤΩΤΑΣ Α. ΜΙΧΑΗΛ ΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΤΣΙΤΩΤΑΣ Α. ΜΙΧΑΗΛ ΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΙ ΗΡΟΠΑΓΟΥΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΤΣΙΤΩΤΑΣ Α. ΜΙΧΑΗΛ ΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ & ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Καθηγητής ΕΜΠ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ

3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ 3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3.1 Τύποι αντιστηρίξεων 3.2 Αυτοφερόμενες αντιστηρίξεις (πρόβολοι) 3.3 Αντιστηρίξεις με απλή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΝ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΓΕΩΑΦΡΟ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΝ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΓΕΩΑΦΡΟ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΝ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΓΕΩΑΦΡΟ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ασύνδετοι τοίχοι. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων & διάφραγμα στη στέψη τοίχων

Ασύνδετοι τοίχοι. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων & διάφραγμα στη στέψη τοίχων ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ Οι σεισμικές δυνάμεις ασκούνται στο κτίριο κατά τις 2 οριζόντιες διευθύνσεις. Για ένα τοίχο η μία δύναμη είναι παράλληλη στο επίπεδό του (εντός επιπέδου) και η άλλη κάθετη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κεκλιμένων επιφορτίσεων Εισαγωγή δεδομένων

Ανάλυση κεκλιμένων επιφορτίσεων Εισαγωγή δεδομένων Ανάλυση κεκλιμένων επιφορτίσεων Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 8.0.05 Ρυθμίσεις Πρότυπο - συντελεστές ασφάλειας Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99-- : Aνάλυση τοίχου

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Πλευρικές Ωθήσεις Γαιών

Πλευρικές Ωθήσεις Γαιών Πλευρικές Ωθήσεις Γαιών Ευχαριστώ για την Στήριξή σου!! Διάρκεια: 30 λεπτά Dr. C. Sachpazis Περιεχόμενα Γεωτεχνικές Εφαρμογές K 0, ενεργητικές & παθητικές συνθήκες Θεωρεία Ωθήσεων Γαιών Rankine Διάλειμμα

Διαβάστε περισσότερα

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά του Aθανάσιου Χ. Τριανταφύλλου Καθηγητή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, Εργαστήριο Μηχανικής & Τεχνολογίας Υλικών (ttriant@upatras.gr) Γενικά Τα

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ε ΑΦΩΝ «βελτίωση & ενίσχυση» εδαφών η αύξηση της φέρουσας ικανότητας του εδάφους και η μείωση του εύρους των αναμενόμενων καθιζήσεων ποία εδάφη χρειάζονται βελτίωση??? ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα στοιχεία θεμελίωσης είναι τα σημαντικότερα από πλευράς ασφάλειας στοιχεία του δομικού συστήματος. Τυχούσα αστοχία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 10 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ EΝΤΟΝΑ ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΒΡΑΧΩΔΟΥΣ ΠΡΑΝΟΥΣ EΝΑΝΤΙ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 10 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ EΝΤΟΝΑ ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΒΡΑΧΩΔΟΥΣ ΠΡΑΝΟΥΣ EΝΑΝΤΙ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ A. 1 Εισαγωγή στην Ανάλυση των Κατασκευών 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ A. 1 Εισαγωγή στην Ανάλυση των Κατασκευών 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ A 1 Εισαγωγή στην Ανάλυση των Κατασκευών 3 1.1 Κατασκευές και δομοστατική 3 1.2 Διαδικασία σχεδίασης κατασκευών 4 1.3 Βασικά δομικά στοιχεία 6 1.4 Είδη κατασκευών 8 1.4.1 Δικτυώματα 8

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών - Πειράματα Μονοβαθμίων Συστημάτων (ΜΒΣ) σε Σεισμική Τράπεζα

Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών - Πειράματα Μονοβαθμίων Συστημάτων (ΜΒΣ) σε Σεισμική Τράπεζα ΠΠΜ 5: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ, Πειράματα ΜΒΣ σε Σεισμική Τράπεζα Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΠΜ 5: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ Δυναμική

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστικά με σταθερά ελαστικότητας k, σε πλευρικές φορτίσεις και άκαμπτα σε κάθετες φορτίσεις. Δυναμικό πρόβλημα..

Ελαστικά με σταθερά ελαστικότητας k, σε πλευρικές φορτίσεις και άκαμπτα σε κάθετες φορτίσεις. Δυναμικό πρόβλημα.. Φάσματα Απόκρισης Κεφ.20 Θ. Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Τμήμα Γεωλογίας Δυναμική των κατασκευών Φάσματα Απόκρισης Το πρόβλημα της αλληλεπίδρασης σεισμού με τις κατασκευές είναι δυναμικό πρόβλημα του

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Φεβρουάριος 2015 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Αντικείμενο της Άσκησης Η ανάλυση ευστάθειας βραχώδους πρανούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ

ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗ = Οριακή αντίδραση ενός στερεού μέσου έναντι ασκούμενης επιφόρτισης F F F F / A ΑΝΤΟΧΗ [Φέρουσα Ικανότητα] = Max F / Διατομή (Α) ΑΝΤΟΧΗ = Μέτρο (δείκτης) ικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κεκλιμένων επιφορτίσεων Εισαγωγή δεδομένων

Ανάλυση κεκλιμένων επιφορτίσεων Εισαγωγή δεδομένων Soil Boring co. σταυροδρόμι 14 Αθήνα Ανάλυση κεκλιμένων επιφορτίσεων Εισαγωγή δεδομένων Έργο Ημερομηνία : 21/10/2011 Γεωμετρία της φέρουσας κατασκευής Ύψος επιχωμάτωσης Μήκος επιχωμάτωσης Πάχος επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 28.0.205 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : CSN 73 20 R Πάσσαλος Συντ ασφάλειας πάσσαλου θλίψης

Διαβάστε περισσότερα

14. Θεµελιώσεις (Foundations)

14. Θεµελιώσεις (Foundations) 14. Θεµελιώσεις (Foundations) 14.1 Εισαγωγή Οι θεµελιώσεις είναι η υπόγεια βάση του δοµήµατος που µεταφέρει στο έδαφος τα φορτία της ανωδοµής. Για τον σεισµό σχεδιασµού το σύστηµα θεµελίωσης πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Οι κανονισμοί που ασχολούνται με τις επεμβάσεις κτιρίων στη χώρα μας είναι ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 2005-06 ΔΙΑΛΕΞΗ 8β Θεμελιώσεις με πασσάλους : Αξονική φέρουσα ικανότητα εμπηγνυόμενων πασσάλων με στατικούς τύπους 25.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Μελετών και Εκτέλεσης έργων ΕΝ 10080 Χάλυβας οπλισμού Νοέμ. 2013 Χ. Ζέρης 2 ΕΚΩΣ, ΕΝ1992:

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων» Μάθηµα: «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Θεµελιώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ασκήσεις προηγούμενων

Διαβάστε περισσότερα

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος v ΣΥΜΒΟΛΑ Λατινικά A b A g A e A f = εμβαδόν ράβδου οπλισμού = συνολικό εμβαδόν διατομής = εμβαδόν περισφιγμένου σκυροδέματος στη διατομή = εμβαδόν διατομής συνθέτων υλικών A f,tot = συνολικό εμβαδόν συνθέτων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης FESPA 5.2.0.88-2012 LH Λογισμική Μελέτη τοίχου ανιστήριξης Σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες Ο Μηχανικός Σχέδιο τοίχου αντιστήριξης 0 0.55 1.1 1.65 2.2 2.75 3.3 3.85 4.4 4.95 5.5 0 0.53 1.06 1.59 2.12 2.65 3.18

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευές στην επιφάνεια του βράχου 25

Κατασκευές στην επιφάνεια του βράχου 25 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ 13 Κατασκευές στην επιφάνεια του βράχου 25 EIΣΑΓΩΓΗ 27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Η ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ 29 Παράμετροι οι οποίες ορίζουν τη συναρμογή 29 Ο προσανατολισμός των ασυνεχειών

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα Κεφάλαιο 7.

Συμπεράσματα Κεφάλαιο 7. 7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο κύριος στόχος της παρούσας διατριβής ήταν η προσομοίωση της σεισμικής κίνησης με τη χρήση τρισδιάστατων προσομοιωμάτων για τους εδαφικούς σχηματισμούς της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικευμένα Mονοβάθμια Συστήματα

Γενικευμένα Mονοβάθμια Συστήματα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Γενικευμένα Mονοβάθμια Συστήματα Ε.Ι. Σαπουντζάκης Καθηγητής ΕΜΠ Δυναμική Ανάλυση Ραβδωτών Φορέων 1 1. Είδη γενικευμένων μονοβαθμίων συστημάτων xu

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΑΦΡΟΥ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ (EPS)

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΑΦΡΟΥ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ (EPS) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (Tηλ.: 2610-996543, Fax: 2610-996576, e-mail: gaa@upatras.gr) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα θλίψης με λυγισμό

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα θλίψης με λυγισμό Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα θλίψης με λυγισμό Κατασκευαστικός Τομέας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Περιεχόμενα Σχήμα 1 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Τεκμηρίωση Βλαβών περιλαμβάνει : Αποτύπωση φερόντων στοιχείων κατασκευής. Πιθανές επεμβάσεις λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής κτιρίων από τοιχοποιία την καθιστούν δύσκολη. Αναζήτηση αρχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών H ανελαστική στατική ανάλυση (pushover) στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Επιτρεπόμενες μέθοδοι ανάλυσης στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ελαστικές μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

8.1.7 Σχεδιασμός και μη-γραμμική ανάλυση

8.1.7 Σχεδιασμός και μη-γραμμική ανάλυση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ 1. Γενικά Με τη δοκιμή κάμψης ελέγχεται η αντοχή σε κάμψη δοκών από διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr Τοίχοι Αντιστήριξης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : Τ. ΑΝΤ-001, Τοίχος αντιστήριξης ωπ λισμένου σκυροδέματος 1.1. Στοιχεία τοίχου-παράμετροι-κανονισμοί 1.. Επ ιμέρους συντελεστές για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ Άρης Αβδελάς, Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας (http://users.teiath.gr/gbelokas/)

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Εξαιτίας της συνιστώσας F X αναπτύσσεται εντός του υλικού η ορθή τάση σ: N σ = A N 2 [ / ] Εξαιτίας της συνιστώσας F Υ αναπτύσσεται εντός του υλικού η διατμητική τάση τ: τ = mm Q 2 [ N / mm ] A

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της επίδρασης του προσομοιώματος στην ανάλυση κτηρίου Ο/Σ κατά ΕΚ8 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διερεύνηση της επίδρασης του προσομοιώματος στην ανάλυση κτηρίου Ο/Σ κατά ΕΚ8 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ Διερεύνηση της επίδρασης του προσομοιώματος στην ανάλυση κτηρίου Ο/Σ κατά ΕΚ8 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Σ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 105 Κεφάλαιο 5 ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 5.1 Εισαγωγή Στα προηγούμενα κεφάλαια αναλύσαμε την εντατική κατάσταση σε δομικά στοιχεία τα οποία καταπονούνται κατ εξοχήν αξονικά (σε εφελκυσμό ή θλίψη) ή πάνω

Διαβάστε περισσότερα

30/07/2011. Αντιστηρίξεις Τοίχοι από Οπλισμένο Σκυρόδεμα. Τοίχοι Βαρύτητας Οπλισμένου Σκυροδέματος Οπλισμένα Γη - Επιχώματα

30/07/2011. Αντιστηρίξεις Τοίχοι από Οπλισμένο Σκυρόδεμα. Τοίχοι Βαρύτητας Οπλισμένου Σκυροδέματος Οπλισμένα Γη - Επιχώματα Τοίχοι Βαρύτητας Οπλισμένου Σκυροδέματος Οπλισμένα Γη - Επιχώματα Βαθειές Πασσαλοσανίδες ιαφραγματικοί Τοίχοι Πασσαλότοιχοι Οριακή Κατάσταση Σχεδιασμός έναντι θραύσης Αριθμητικές Μέθοδοι Κατάσταση Λειτουργικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων (βάσει των ΕΑΚ-ΕΚΩΣ) Μ.Λ. Μωρέττη ρ. Πολιτικός Μηχανικός. ιδάσκουσα Παν. Θεσσαλίας.. Παπαλοϊζου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Ι ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΕΤΗΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΝΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

COMPUTEC SOFTWARE Ν Ε Χ Τ ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ

COMPUTEC SOFTWARE Ν Ε Χ Τ ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ NEXT RETAIN --- Τοιχος Αντιστήριξης --- 1 COMPUTEC SOFTWARE Ν Ε Χ Τ ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 2 --- Τοιχος Αντιστήριξης --- NEXT RETAIN NEXT RETAIN --- Τοιχος Αντιστήριξης --- 3 1 ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Retain

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ

ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ Σημειώσεις παραδόσεων Καθηγητή Σ Κ Μπαντή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής 2010 Η ΒΡΑΧΟΜΑΖΑ ΩΣ ΔΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΕΩΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ σ 1 σ 1 σ 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Τεχνικές Προγραμματισμού και χρήσης λογισμικού Η/Υ στις κατασκευές

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Τεχνικές Προγραμματισμού και χρήσης λογισμικού Η/Υ στις κατασκευές Τεχνικές Προγραμματισμού και χρήσης λογισμικού Η/Υ στις κατασκευές Θέματα Εξετάσεων ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Α.Ε.Μ. Εξάμηνο : 9 ο 23 Ιανουαρίου 2013 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιτρέπεται κάθε βοήθημα σε αναλογική ή

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 14. Νέες Δυνατότητες

Έκδοση 14. Νέες Δυνατότητες Έκδοση 14 Νέες Δυνατότητες Νέο Περιβάλλον εργασίας Το νέο Scada Pro 2014, βασισμένο στην τεχνολογία των Ribbons της Microsoft, προσφέρει ένα καινοτόμο περιβάλλον εργασίας, αισθητικά ανανεωμένο αλλά κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 Περιεχ μενα Πρόλογος... 9 Πρόλογος 3 ης έκδοσης... 11 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 13 1.1 Γενικά Ιστορική αναδρομή... 13 1.2 Aρχές λειτουργίας ορισμοί... 20 Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 2.1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

προς τον προσδιορισμό εντατικών μεγεθών, τα οποία μπορούν να υπολογιστούν με πολλά εμπορικά λογισμικά.

προς τον προσδιορισμό εντατικών μεγεθών, τα οποία μπορούν να υπολογιστούν με πολλά εμπορικά λογισμικά. ΜΕΤΑΛΛΟΝ [ ΑΝΤΟΧΗ ΑΜΦΙΑΡΘΡΩΤΩΝ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΤΟΞΩΝ ΚΟΙΛΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΥΠΟ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΦΟΡΤΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΚ3 Χάρης Ι. Γαντές Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Αναπληρωτής Καθηγητής & Χριστόφορος

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Εξίσωση Κίνησης Μονοβάθμιου Συστήματος (συνέχεια)

Εξίσωση Κίνησης Μονοβάθμιου Συστήματος (συνέχεια) Εξίσωση Κίνησης Μονοβάθμιου Συστήματος (συνέχεια) Εξίσωση Κίνησης Μονοβάθμιου Συστήματος: Επιρροή Μόνιμου Φορτίου Βαρύτητας Δ03-2 Μέχρι τώρα στη διατύπωση της εξίσωσης κίνησης δεν έχει ληφθεί υπόψη το

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Η Έκδοση Βελτιωμένοι σεισμικοί συνδυασμοί Μέθοδος «Κατάλοιπης ιδιομορφής» Διαστασιολόγηση πεδιλοδοκών

Παράρτημα Η Έκδοση Βελτιωμένοι σεισμικοί συνδυασμοί Μέθοδος «Κατάλοιπης ιδιομορφής» Διαστασιολόγηση πεδιλοδοκών Παράρτημα Η Έκδοση 2011 Βελτιωμένοι σεισμικοί συνδυασμοί Μέθοδος «Κατάλοιπης ιδιομορφής» Διαστασιολόγηση πεδιλοδοκών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Βελτιωμένη χωρική επαλληλία σεισμικών συνδυασμών...3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΚΟΤΣΟΜΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΚΟΤΣΟΜΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΚΟΤΣΟΜΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ Ορισμός Κατολίσθηση καλείται η απόσταση,

Διαβάστε περισσότερα

1. Αστοχία εδαφών στην φύση & στο εργαστήριο 2. Ορισμός αστοχίας [τ max ή (τ/σ ) max?] 3. Κριτήριο αστοχίας Μohr 4. Κριτήριο αστοχίας Mohr Coulomb

1. Αστοχία εδαφών στην φύση & στο εργαστήριο 2. Ορισμός αστοχίας [τ max ή (τ/σ ) max?] 3. Κριτήριο αστοχίας Μohr 4. Κριτήριο αστοχίας Mohr Coulomb ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ: ΑΣΤΟΧΙΑ & ΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ Ε ΑΦΩΝ 1. Αστοχία εδαφών στην φύση & στο εργαστήριο 2. Ορισμός αστοχίας [τ max ή (τ/σ ) max?] 3. Κριτήριο αστοχίας Μohr 4. Κριτήριο αστοχίας Mohr Coulomb Παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Τυπικοί βαθμοί βλάβης Σε κατασκευές µε µικρές βλάβες τοπικού χαρακτήρα, η

Διαβάστε περισσότερα

0.3m. 12m N = N = 84 N = 8 N = 168 N = 32. v =0.2 N = 15. tot

0.3m. 12m N = N = 84 N = 8 N = 168 N = 32. v =0.2 N = 15. tot ΚΕΦΑΛΑΙΟ : Αριθµητικές Εφαρµογές... Παράδειγµα γ: Ελαστική ευστάθεια πασσαλοθεµελίωσης Το παράδειγµα αυτό αφορά την µελέτη της ελαστικής ευστάθειας φορέως θεµελίωσης, ο οποίος αποτελείται από µια πεδιλοδοκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Λουπασάκης,

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (1 ο ΜΕΡΟΣ) συνθετικά υλικά που χρησιμοποιούνται στις εφαρμογές της γεωτεχνικής μηχανικής και σε συναφείς κατασκευές, σε συνδυασμό συνήθως με κατάλληλα εδαφικά υλικά (γεωϋλικά).

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα.

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα. CSI Hellas, Φεβρουάριος 2004 Τεχνική Οδηγία 1 Πέδιλα στα οποία εδράζονται υποστυλώµατα ορθογωνικής διατοµής Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΒΛΗΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΗ ΒΛΗΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Χρήση Βλήτρων και Αγκυρίων στις Επεμβάσεις ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΒΛΗΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΙΨΗ Σκοπός της εργασίας είναι η εύρεση της ακριβούς θέσης που πρέπει να πακτωθεί ένα ή πολλά

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν βοήθημα στο μάθημα Αριθμητικές Μέθοδοι του 5 ου εξαμήνου του ΤΜΜ ημήτρης Βαλουγεώργης Καθηγητής Εργαστήριο Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ Κ. ΣΠΥΡΑΚΟΣ Καθηγητής Ε.Μ.Π. Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 10. Εσχάρες... 17 Γενικότητες... 17 10.1 Κύρια χαρακτηριστικά της φέρουσας λειτουργίας... 18 10.2 Στατική διάταξη και λειτουργία λοξών γεφυρών... 28 11. Πλάκες...

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, ρ Παν. Πατρών Ειδ. ομοστατικός, ΕΜΠ Σχεδιασμός με βάση την Επιτελεστικότητα Ελάχιστες Απαιτήσεις 1. Ο Φορέας να αναλαμβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αγγελική Παπαλού, Ηλίας Στρεπέλιας, Διονύσιος Ρουμπιέν, Ευστάθιος Μπούσιας, Αθανάσιος Τριανταφύλλου, Μιχάλης Μιαούλης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αγγελική Παπαλού, Ηλίας Στρεπέλιας, Διονύσιος Ρουμπιέν, Ευστάθιος Μπούσιας, Αθανάσιος Τριανταφύλλου, Μιχάλης Μιαούλης Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Πάτρας» με MIS 383592 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση «Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)» και Εθνικούς Πόρους

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Επιρροή του βαθμού σύνδεσης μεταξύ εγκάρσιων τοίχων στη σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία Συγκρίσεις με το δευτεροβάθμιο έλεγχο κατά ΟΑΣΠ. ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΓΚΑΡΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα