ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΚΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΚΤ"

Transcript

1 Τεχνική Συνάντηση Η προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας σε περιφερειακό επίπεδο κατά την περίοδο ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΚΤ Μιράντα Θεοδωροπούλου Στέλεχος Μονάδας Αξιολόγησης Παρεμβάσεων Ανθρωπίνων Πόρων ΕΥΣΕΚΤ Aθήνα,

2 32 ΚΟΙΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΚΤ (Παράρτημα Ι Καν. 1304/2013*) 1. Κοινοί δείκτες εκροών για συμμετέχοντες (19 δείκτες) 2. Κοινοί δείκτες εκροών για φορείς (4 δείκτες) 3. Κοινοί δείκτες άμεσων αποτελεσμάτων για συμμετέχοντες (5 δείκτες) 4. Κοινοί δείκτες μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων για συμμετέχοντες (4 δείκτες) * Το Παράρτημα ΙΙ αφορά τους δείκτες για την ΠΑΝ

3 ΚΟΙΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΚΤ Κοινοί δείκτες εκροών για συμμετέχοντες Πέντε δείκτες αφορούν το εργασιακό καθεστώς των ατόμων 1. Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων 2. Μακροχρόνια άνεργοι (υποσύνολο του 1) 3. Οικονομικά μη ενεργά άτομα 4. Οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση (υποσύνολο του 3) 5. Απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων

4 . ΚΟΙΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΚΤ Κοινοί δείκτες εκροών για συμμετέχοντες Τρεις δείκτες αφορούν την ηλικιακή κατηγορία των ατόμων 6. Κάτω των 25 ετών 7. Άνω των 54 ετών 8. Άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση (σύνθετος δείκτης, που αντλεί στοιχεία από τους δείκτες 1,4,7. Είναι υποσύνολο του 7.)

5 ΚΟΙΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΚΤ Κοινοί δείκτες εκροών για συμμετέχοντες Τρεις δείκτες αφορούν το εκπαιδευτικό επίπεδο των ατόμων 9. Απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ΙSCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2) 10. Απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ΙSCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4) 11.Απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8).

6 ΚΟΙΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΚΤ Κοινοί δείκτες εκροών για συμμετέχοντες Οκτώ δείκτες αφορούν μειονεκτούντα άτομα 12. Συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων 13. Συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα τέκνα (υποσύνολο του 12) 14. Συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα (δεν είναι υποσύνολο του 13) 15. Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά) 16. Συμμετέχοντες με αναπηρία 17. Άλλα μειονεκτούντα άτομα (όσοι άλλοι δεν μετρώνται από τους και 18-19) 18. Άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση 19. Άτομα από αγροτικές περιοχές

7 Δείκτης 18 : Άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση O ορισμός της Επιτροπής παραπέμπει στον εθνικό ορισμό κάθε Κ-Μ. Εθνική Νομοθεσία βλ. Ν.4052/2012, ΦΕΚ Α 41/1/3/2012: Άρθρο 29. Αναγνωρίζονται οι άστεγοι ως ευπαθής κοινωνική ομάδα, στην οποία παρέχεται κοινωνική προστασία. Ως άστεγοι ορίζονται όλα τα άτομα που διαμένουν νόμιμα στη χώρα, τα οποία στερούνται πρόσβασης ή έχουν επισφαλή πρόσβαση σε επαρκή ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή παραχωρημένη κατοικία που πληροί τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και διαθέτει τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης. Στους αστέγους περιλαμβάνονται ιδίως αυτοί που διαβιούν στο δρόμο, σε ξενώνες, αυτοί που φιλοξενούνται από ανάγκη προσωρινά σε ιδρύματα ή άλλες κλειστές δομές, καθώς και αυτοί που διαβιούν σε ακατάλληλα καταλύματα

8 Δείκτης 19 : Άτομα από αγροτικές περιοχές Rural areas are to be understood as thinly populated areas according to the Degree of urbanisation (DEGURBA category 3) classification. Thinly-populated areas means that more than 50 % of the population lives in rural grid cells. Τα στοιχεία για τους συμμετέχοντες από αγροτικές περιοχές συλλέγονται σε επίπεδο μικρών διοικητικών μονάδων (τοπικές διοικητικές μονάδες 2, former NUTS 5), σύμφωνα με τον Καν. 1059/ header "for reference year 2012". Bλ. Και νέο Κανονισμό 1319/2013 που τροποποιεί τον Καν. 1059/2003, σύμφωνα με τον οποίο για την Ελλάδα το χαμηλότερο διοικητικό επίπεδο είναι οι Δήμοι (και όχι οι κοινότητες).

9 ΚΟΙΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΚΤ Κοινοί δείκτες εκροών για φορείς 1. Αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις 2. Αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση 3. Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 4.Αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας).

10 ΚΟΙΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΚΤ Κοινοί δείκτες Άμεσων Αποτελεσμάτων για Συμμετέχοντες 1. Συμμετέχοντες οικονομικά μη ενεργοί που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους (συσχέτιση με δείκτες εκροών για συμμετέχοντες αρ. 3, 4) 2. Συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους (συσχέτιση με δείκτες εκροών για συμμετέχοντες αρ. 1, 2, 4, 5, 12,13) 3. Συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους (συσχέτιση με όλους τους δείκτες εκροών για συμμετέχοντες εκτός του δείκτη 18) 4. Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους (συσχέτιση με δείκτες εκροών για συμμετέχοντες αρ. 1-4, 8, 12, 13) 5. Μειονεκτούντα άτομα που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους (σύνθετος δείκτης: όλα τα μειονεκτούντα άτομα μαζί και όλα τα είδη αποτελεσμάτων μαζί όπως προσδιορίζονται στους προηγούμενους αντίστοιχους δείκτες.)

11 ΚΟΙΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΚΤ Κοινοί δείκτες Μακροπρόθεσμων Αποτελεσμάτων για Συμμετέχοντες 1. Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους (συσχέτιση με δείκτες εκροών για συμμετέχοντες αρ. 1-4, 8, 12,13) 2. Συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους (συσχέτιση με δείκτες εκροής για συμμετέχοντες αρ. 5) 3. Συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους (συσχέτιση με δείκτες εκροής για συμμετέχοντες αρ. 8) 4. Μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους (σύνθετος δείκτης: όλα τα μειονεκτούντα άτομα μαζί όπως προσδιορίζονται στους προηγούμενους αντίστοιχους δείκτες. Οι ωφελούμενοι είναι άνεργοι ή οικονομικά μη ενεργοί όταν εισέρχονται στην παρέμβαση συσχέτιση με αντίστοιχους δείκτες εκροών)

12 ΚΟΙΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΚΤ Θέματα Oρισμών δεικτών Βασικές κατευθύνσεις από Ευρ.Επιτροπή : Guidance Document on Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy ESF, (βλ.παράρτημα 3 εγγράφου στο Δίαυλο) Το Εγγραφο είναι σχέδιο. Το Τελικό έγγραφο αναμένεται το Μάρτιο του 2014

13 ΚΟΙΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΚΤ Θέματα Oρισμών δεικτών και ομάδων στόχου Εργασιακό καθεστώς - Ανεργος : Ορισμός Eurostat,(άτομα χωρίς εργασία, που είναι διαθέσιμα για εργασία και που αναζητούν εργασία), αλλά ό,τι ορίζει η χώρα για το ποιος είναι ο εγγεγραμμένος άνεργος αποτιμάται σε αυτόν το δείκτη - Μακροχρόνια άνεργος : Άνω των 12 μηνών άνεργος, για ανέργους άνω των 25 ετών. Ανω των 6 μηνών άνεργος για ανέργους κάτω των 25 ετών Οικονομικά μη ενεργά άτομα : Ούτε εργαζόμενοι, ούτε άνεργοι. Δεν ανήκουν στο εργατικό δυναμικό. Τα άτομα αυτά μπορεί α) να αναζητούν εργασία, αλλά να μην είναι άμεσα διαθέσιμα να εργαστούν, β) να επιθυμούν να εργαστούν αλλά να μην αναζητούν εργασία ή γ) να μην επιθυμούν να εργαστούν. (oι κατηγορίες α και β είναι πιο κοντά στην αγορά εργασίας)

14 ΚΟΙΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΚΤ Θέματα Oρισμών δεικτών και ομάδων στόχου Μειονεκτούντα άτομα (1) - Oκτώ κοινοί δείκτες εκροών (αρ ) αφορούν μειονεκτούντα άτομα, για τους οποίους υπάρχουν ορισμοί από την Ευρ.Επιτροπή. Απαιτούνται ωστόσο και συμπληρωματικοί ορισμοί καθώς και προσδιορισμός και άλλων ομάδων μειονεκτούντων ατόμων στη βάση της εθνικής νομοθεσίας κάθε Κ-Μ. - Απαιτείται περαιτέρω εξειδίκευση των ομάδων στόχου λαμβάνοντας υπόψη τον Κανονισμό και τους δείκτες του ΕΚΤ α) σε συνάφεια με την υπό διαμόρφωση Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και β) την ανάγκη διαφοροποίησης/συμπληρωματικής ωφέλειας των ομάδων στόχου που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο του ΘΣ 8 σε σχέση με τις ομάδες στόχου που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο του ΘΣ 9

15 Μειονεκτούντα άτομα (2) Νόμος 4019/2011 ΚΟΙΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΚΤ Θέματα Oρισμών δεικτών και ομάδων στόχου «Ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού», γενικά, είναι οι κοινωνικές ομάδες πληθυσμού, των οποίων η συμμετοχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή δυσχεραίνεται, είτε εξαιτίας κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων, είτε εξαιτίας σωματικής ή ψυχικής ή νοητικής ή αισθητηριακής αναπηρίας, είτε εξαιτίας απρόβλεπτων γεγονότων, τα οποία επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία της τοπικής ή ευρύτερα περιφερειακής οικονομίας. Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, οι Ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: α) Στις «Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού» ανήκουν οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού που η ένταξή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή εμποδίζεται από σωματικά και ψυχικά αίτια ή λόγω παραβατικής συμπεριφοράς. Σε αυτές ανήκουν άτομα με αναπηρίες (σωματικές ή ψυχικές ή νοητικές ή αισθητηριακές), εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες άτομα, οροθετικοί, φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι, ανήλικοι παραβάτες. β) Στις «Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού» ανήκουν οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού οι οποίες βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ως προς την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας, από οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά αίτια. Σε αυτές ανήκουν ενδεικτικά οι άνεργοι νέοι, οι άνεργες γυναίκες, οι άνεργοι άνω των πενήντα ετών, οι μακροχρόνια άνεργοι, οι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών και τα μέλη πολύτεκνων οικογενειών, γυναίκες θύματα κακοποίησης, οι αναλφάβητοι, οι κάτοικοι απομακρυσμένων ορεινών και νησιωτικών περιοχών, τα άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες.

16 ΚΟΙΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΚΤ Θέματα Oρισμών δεικτών και ομάδων στόχου Μειονεκτούντα άτομα (3) Βασικά ζητήματα : 1. Πώς ορίζονται οι μετανάστες, οι μειονότητες, τα Ατομα με Ειδικές Ανάγκες βάσει εθνικής νομοθεσίας. Ανάγκη εξειδίκευσης ; 2. Ποιες άλλες ομάδες μειονεκτούντων ατόμων ορίζει η εθνική νομοθεσία (π.χ. γυναίκες θύματα κακοποίησης, αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες) 3. Ορισμός αστέγων βάσει εθνικής νομοθεσίας (Ν.4052/2012, ΦΕΚ Α 41/1/3/2012). 4. Ποιες κατηγορίες α) μακροχρόνια ανέργων, β) ηλικιακές κατηγορίες ανέργων γ) ανέργων γυναικών δ) ανέργων νέων ε) μονογονεϊκών οικογενειών πρέπει να προσδιοριστούν ως μειονεκτούντα άτομα που απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό ;

17 ΚΟΙΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΚΤ Θέματα Oρισμών δεικτών και ομάδων στόχου Μειονεκτούντα άτομα (4) Συνέχεια βασικών ζητημάτων 5. Ανάγκη προσδιορισμού ως Ειδικής Κατηγορίας τα άτομα που ζουν σε νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο με ή χωρίς παιδιά και με βάση το κατώφλι της φτώχειας. Ο Ν. 4019/2011 δεν τους περιλαμβάνει, αλλά ανάγκη να περιληφθούν στα περιφερειακά σχέδια ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περιφέρειας. 6. Ποιες θα είναι οι ομάδες στόχου που θα ωφεληθούν στον τομέα της υγείας. Προσδιορισμός τους ως υποκατηγορίες του δείκτη εκροών 17 για συμμετέχοντες από το Υπουργείο Υγείας 7. Θα προσδιοριστούν ομάδες στόχου «φτωχών εργαζομένων» ; Θα ενταχθούν στους στόχους των επενδυτικών προτεραιοτήτων του ΘΣ 8 ; 8. Θα προσδιοριστούν ομάδες στόχου φτωχών παιδιών που το ΕΚΤ θα στηρίξει συμβάλλοντας στον εθνικό στόχο για τη μείωση της Παιδικής Φτώχειας ;

18 Σύστημα συγκέντρωσης δεδομένων για ωφελούμενους ΕΚΤ (1) 1. Για πρώτη φορά κανονιστική υποχρέωση για συλλογή και αποθήκευση micro - data. Για κάθε πράξη που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, κάθε ωφελούμενος καταγράφεται ως προς όλες τις μεταβλητές των κοινών δεικτών εκροών και άμεσων αποτελεσμάτων, σε όλες τις επενδυτικές προτεραιότητες 2. Τα στοιχεία από τα Micro data «χτίζουν τους δείκτες». (π.χ.όλοι οι συμμετέχοντες που καταγράφονται ως μακροχρόνια άνεργοι, αποτελούν τον κοινό δείκτη εκροών «μακροχρόνια άνεργοι») 3. Το σύστημα εγγραφής και αποθήκευσης δεδομένων (MIS) πρέπει να εξασφαλίζει ό,τι απαιτείται για παρακολούθηση (δείκτες εκροών και άμεσων αποτελεσμάτων) και αξιολόγηση (σχεδιασμός αντιπροσωπευτικών δειγμάτων για δείκτες μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων) 4. Για όλους τους κοινούς δείκτες τα στοιχεία πρέπει να είναι ανά φύλο Αρ δ) & ε) του Καν.1303/2013, άρθρ.5.1 και 5.3 του Καν. ΕΚΤ, παραρτήματα Καν.ΕΚΤ, και Έγγραφο κατευθύνσεων Επιτροπής για το ΕΚΤ

19 Σύστημα συγκέντρωσης δεδομένων για ωφελούμενους ΕΚΤ (2) 5. Tα micro data αφορούν συμμετοχές. Μπορεί το Κ-Μ να αποφασίσει να συμπληρώνονται και από έναν μοναδικό κωδικό (unique personal identifier) 6. Κάθε επενδυτική προτεραιότητα θα παρέχει στοιχεία για όλους τους κοινούς δείκτες. Εάν για κάποιο δείκτη δεν υπάρχουν στοιχεία, τότε στο σύστημα θα εισάγεται η τιμή 0. Παράδειγμα : Στην επενδυτική προτεραιότητα για τους ΝΕΕΤ, οι δείκτες εκροών «άνω των 54 ετών» και «Άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση» θα έχουν τιμή Το πληροφοριακό σύστημα αποθήκευσης και διαβίβασης δεδομένων για τους δείκτες, την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων περιλαμβάνεται ως Απαίτηση στο «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου» (άρθ. 72δ) του Καν.1303/2013).

20 Σύστημα συγκέντρωσης δεδομένων για ωφελούμενους ΕΚΤ (3) 8. Αναστολή πληρωμών εάν υπάρχει σοβαρή ανεπάρκεια στην ποιότητα και αξιοπιστία του συστήματος παρακολούθησης ή των δεδομένων για κοινούς και ειδικούς δείκτες (άρθρο δ) του Καν.1303/2013.) 9. Γενική Αιρεσιμότητα 7 Στατιστικά Συστήματα και Δείκτες Αποτελεσμάτων Κριτήρια εκπλήρωσης α) Ο προσδιορισμός των διαδικασιών για την έγκαιρη συλλογή και συγκέντρωση στοιχείων για δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων β) Ο προσδιορισμός ρυθμίσεων για τη δημοσίευση των συγκεντρωτικών δεδομένων στο ευρύ κοινό γ) Ο προσδιορισμός των πόρων και των μηχανισμών που διασφαλίζουν στατιστική επικύρωση για τον υπολογισμό των δεικτών αποτελεσμάτων δ) Κριτήρια Ποιότητας που εξασφαλίζουν ένα αποτελεσματικό σύστημα δεικτών αποτελέσματος

21 Απαιτήσεις Αποτίμησης Δεικτών Αποτελεσμάτων ΕΚΤ Αναλύονται στα κριτήρια και υποκριτήρια της Αιρεσιμότητας 7, και στο έγγραφο οδηγιών της Ευρ.Επιτροπής για το ΕΚΤ. Οι δείκτες άμεσων αποτελεσμάτων προϋποθέτουν συστήματα συγκέντρωσης στοιχείων για το αποτέλεσμα των παρεμβάσεων εντός ενός μήνα αφότου ο κάθε ωφελούμενος ολοκληρώσει την παρέμβαση Οι δείκτες μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων θα συλλέγονται με βάση αντιπροσωπευτικό δείγμα συμμετεχόντων εντός κάθε επεν. προτεραιότητας Προϋποτίθεται εξασφάλιση εσωτερικής εγκυρότητας δείγματος ώστε τα στοιχεία να μπορούν να γενικευτούν στο επίπεδο της επ.προτεραιότητας Απαιτούνται δύο έρευνες (με δύο διακριτά δείγματα) που να μην επικαλύπτονται, μία για να δώσει αποτελέσματα στην Ετήσια έκθεση το 2019, και μία για να δώσει αποτελέσματα στην Ετήσια Έκθεση το 2023 Απαραίτητη η τεχνογνωσία ειδικών αξιολογητών/στατιστικολόγων Ανάγκη διευθέτησης θεμάτων με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τη δυνατότητα πρόσβασης των αξιολογητών στα στοιχεία ωφελουμένων

22 Ενιαίο Σύστημα Δεικτών ΕΥΣΣΑΑΠ Έγγραφο με δυναμικό χαρακτήρα- Συνεχής Επικαιροποίηση. Θα καταρτισθεί με ευθύνη της Μον. Β ΕΥΣΣΑΑΠ Η έννοια του συστήματος δεν θα περιορίζεται μόνο στο Πληροφοριακό Σύστημα ή στο πλέγμα δεικτών που εισάγεται στα ΕΠ, αλλά σε μία σειρά από στοιχεία (διαδικασίες, μεθοδολογίες, εργαλεία) που θα αντιμετωπίζονται με ολοκληρωμένο τρόπο σε εθνικό επίπεδο. Θα συνδέεται με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Θα καλύπτει τον τρόπο εκπλήρωσης των κριτηρίων της Αιρεσιμότητας 7 Θα περιλαμβάνει Υποχρεώσεις και Αρμοδιότητες υπηρεσιών και φορέων ως προς το σχεδιασμό και την παρακολούθηση δεικτών Συνεργασία με: υπηρεσίες συντονισμού Ταμείων, ΕΥ ΟΠΣ, Σ.Α. του ΣΕΣ, ΕΥΔ των νέων ΕΠ (μέσω του Δικτύου Αξιολόγησης) και σε συγκεκριμένα σημεία με Συμβούλους ex-ante Αξιολόγησης των ΕΠ/ΠΕΠ. Εχει ξεκινήσει η συνεργασία με ΕΥΣΕΚΤ για δείκτες ΕΚΤ Δείτε παρουσίαση κ. Λεονάρδου Καντσού στο Δίκτυο Αξιολόγησης

23 Λογική Παρέμβασης Ειδικοί Στόχοι - Δείκτες - Ειδικοί Στόχοι συνδέονται με δείκτες αποτελέσματος και περιγράφουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα της επιδιωκόμενης αλλαγής - Eνας ή δύο Ειδικοί Στόχοι ανά Επενδυτική Προτεραιότητα - Οι δείκτες αποτελέσματος να συσχετίζονται με τους δείκτες εκροών : Οι εκροές πρέπει να συμβάλλουν με σαφή σχέση στα αποτελέσματα. Αν όχι, τότε είναι λανθασμένη η Λογική Παρέμβασης - Οι δείκτες αποτελέσματος των ΕΠ μπορεί να είναι Κοινοί (common) ή Ειδικοί (programme specific), ανάλογα με τη Λογική της Παρέμβασης

24 Δείκτες αποτελεσμάτων για μειονεκτούντα άτομα Δύο οι κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων ΕΚΤ για μειονεκτούντα άτομα. Και οι δύο αποτιμούν αποτέλεσμα «πορείας ένταξης στην αγορά εργασίας»!!!! 1. Μειονεκτούντα άτομα που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους (άμεσο αποτέλεσμα) 2. Μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους (μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα)

25 Σχεδιασμός Ειδικών Δεικτών ΕΠ (programme specific indicators) 1) Συνδυάζοντας κοινούς δείκτες (π.χ. μακροχρόνια άνεργοι χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου) 2) Συνδυάζοντας κοινούς δείκτες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων (π.χ. μαθητές από μειονεκτούσες ομάδες) 3) Σχεδιάζοντας νέους δείκτες που μετρούν μόνο. ειδικά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων (π.χ. ανασφάλιστοι χαμηλού εισοδήματος που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας)

26 Πρώτο Παράδειγμα Ειδικών Στόχων Δεικτών στο ΘΣ 9 (1) Επενδυτική Προτεραιότητα Ενεργός ένταξη με σκοπό μεταξύ άλλων την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών και της ενεργού συμμετοχής και βελτίωσης της απασχολησιμότητας Παράδειγμα Ειδικού Στόχου Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση μειονεκτούντων ατόμων που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας λόγω της οικονομικής κρίσης Ενδεικτικές Ομάδες Στόχου Άτομα που ζουν σε νοικοκυριά χωρίς κανένα εργαζόμενο, άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, μακροχρόνια άνεργοι με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο

27 Πρώτο Παράδειγμα Ειδικών Στόχων Δεικτών στο ΘΣ 9 (2) Δείκτης αποτελεσμάτων (Κοινός δείκτης άμεσων αποτελεσμάτων) 1.Μειονεκτούντα άτομα που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους Ενδεικτικοί Δείκτες Εκροών για Συμμετέχοντες 1. Αρ. ωφελουμένων που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν συντηρούμενα τέκνα (ειδικός δείκτης που τον συνθέτουν οι αντίστοιχοι κοινοί 12 και 13) 2. Αρ. ανέργων που ζουν σε μονοπρόσωπα νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα (ειδικός δείκτης υποσύνολο του κοινού δείκτη 14) 3. Αρ. μακροχρόνια ανέργων με ΙSCED 1-2 (ειδικός δείκτης που το συνθέτουν οι κοινοί δείκτες 2 και 9)

28 Δεύτερο Παράδειγμα Ειδικών Στόχων Δεικτών στο ΘΣ 9 (1) Επενδυτική Προτεραιότητα Ενεργός ένταξη με σκοπό μεταξύ άλλων την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών και της ενεργού συμμετοχής και βελτίωσης της απασχολησιμότητας Παράδειγμα Ειδικού Στόχου 1 Ενίσχυση της συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής των ατόμων (γυναικών) που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό Ομάδες Στόχου : Εργαζόμενοι γονείς (μητέρες) με χαμηλά εισοδήματα ή/και επισφαλή εργασία Παράδειγμα Ειδικού Στόχου 2 Ενταξη στην αγορά εργασίας των ανέργων ατόμων (ή γυναικών) που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό Ομάδες Στόχου : Aνεργοι γονείς (μητέρες) με χαμηλό εισόδημα, γονείς (μητέρες) που ζουν σε νοικοκυριά χωρίς κανένα εργαζόμενο, άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών

29 Δεύτερο Παράδειγμα Ειδικών Στόχων Δεικτών στο ΘΣ 9 (2) Δείκτης αποτελεσμάτων Ειδ.Στόχου 1 (Κοινός δείκτης μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων) Συμμετέχοντες (ή συμμετέχουσες γυναίκες) με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους Δείκτης αποτελεσμάτων Ειδ.Στόχου 2 (Κοινός δείκτης άμεσων αποτελεσμάτων) Μειονεκτούντα άτομα (γυναίκες) που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους Δείκτης εκροών Ειδ.Στόχου 1 (Ειδικός δείκτης) Απασχολούμενοι (ή απασχολούμενες γυναίκες) με χαμηλά εισοδήματα ή/και με επισφαλή εργασία Δείκτες εκροών Ειδ.Στόχου 2 (Ειδικοί δείκτες) 1. Συμμετέχοντες (συμμετέχουσες γυναίκες) που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα τέκνα προσχολικής ηλικίας, συμπεριλαμβανομένων των μονοπρόσωπων νοικοκυριών 2. Ανεργοι (άνεργες), συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων (γυναίκες), με χαμηλό εισόδημα

30 Δεύτερο Παράδειγμα Ειδικών Στόχων Δεικτών στο ΘΣ 9 (3) Θέματα για προβληματισμό Ειδική ομάδα στόχου στις εν λόγω παρεμβάσεις αποτελούν τα παιδιά με ειδικές ανάγκες που εξυπηρετούνται από τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς ολοκληρωμένης φροντίδας, ανεξάρτητα από το εργασιακό καθεστώς των γονέων τους. Ο Ειδικός Στόχος των παρεμβάσεων αυτών στο πλαίσιο του ΘΣ 9 μπορεί να συνδέεται επίσης με τον Εθνικό Στόχο μείωσης της παιδικής φτώχειας (μείωση κατά παιδιά ηλικίας 0-17 ετών ως το 2020), συμβάλλοντας σε στόχο μείωσης της φτώχειας για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας.

31 Τιμές δεικτών Για τους Δείκτες εκροών (κοινούς και ειδικούς) οι τιμές βάσης είναι 0. Για τους Δείκτες αποτελεσμάτων (κοινούς και ειδικούς), για τους οποίους έχει τεθεί τιμή στόχου για το 2023, οι τιμές βάσης τίθενται σύμφωνα με πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία άλλων παρόμοιων προγραμμάτων. Για νέες δράσεις γίνεται εκτίμηση που αναθεωρείται στην πορεία με βάση πιο αξιόπιστα στοιχεία. Οι τιμές στόχου των δεικτών αποτελέσματος να συσχετίζονται με τα δεδομένα των δεικτών εκροών (π.χ. 2 στοχοθετημένοι δείκτες εκροών για 2 διαφορετικές ομάδες ατόμων που συμβάλλουν σε ένα δείκτη αποτελέσματος, συνεπάγεται αντίστοιχη στοχοθέτηση του δείκτη αποτελέσματος ανά ομάδα στόχου.). Οι στόχοι των ειδικών δεικτών αποτελεσμάτων μπορεί να είναι ποσοτικοί ή ποιοτικοί

32 Aξιολόγηση Είδη - Σύνδεση παρακολούθησης με αξιολόγηση. Απαραίτητα τα δεδομένα των κοινών και ειδικών δεικτών. (Αρθ.54, παρ.2 Καν.1303/2013) -Εx Ante Αξιολόγηση : Εκτός των άλλων, εκτιμά την καταλληλότητα των διαδικασιών παρακολούθησης και συλλογής των αναγκαίων δεδομένων για τη διενέργεια αξιολογήσεων (άρ.55.3.ι). Βλ. και υποκριτήρια Γεν.Αιρεσιμότητας 7. -Οn going Αξιολόγηση : Σχέδιο Αξιολόγησης. Μπορεί να καλύπτει ένα ή περισσότερα ΕΠ. Υποβάλλεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης. Τουλάχιστον μία φορά αξιολόγηση συμβολής στους στόχους (objectives) κάθε προτεραιότητας (priority).(άρθ.56 Καν.1303/2013) - Εx post Aξιολόγηση : Διενέργεια από Επιτροπή ή από Κ-Μ σε συνεργασία με Επιτροπή ως Για κάθε Ταμείο η Επιτροπή συντάσσει επίσης Εκθεση Σύνθεσης ως με τα βασικά συμπεράσματα των ex post αξιολογήσεων.(άρθρ.57 Καν.1303/2013).

33 Aξιολόγηση Απαιτήσεις Εκθέσεων Υλοποίησης (1) Ετήσιες Εκθέσεις Yλοποίησης : Παραθέτουν Έκθεση Σύνθεσης των συμπερασμάτων όλων των αξιολογήσεων του ΕΠ που είναι διαθέσιμα κατά τη διάρκεια του προηγούμενου οικονομικού έτους. Οι Ετήσιες Εκθέσεις Υλοποίησης το 2017 και 2019 είναι Στρατηγικού Χαρακτήρα : Περιλαμβάνουν και την πρόοδο στην εφαρμογή του Σχεδίου Αξιολόγησης και της συνέχειας που δίνεται στα πορίσματα των αξιολογήσεων. H Eτήσια Εκθεση το 2017 περιλαμβάνει τα στοιχεία για τους δείκτες «άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση» και «άτομα από αγροτικές περιοχές», στη βάση αντιπροσωπευτικού δείγματος εντός κάθε επ.προτεραιότητας. Η Ετήσια Εκθεση το 2019 και η Τελική Έκθεση το 2023 περιλαμβάνουν αποτίμηση δεικτών Παραρτήματος II Kαν.ΕΚΤ, στη βάση αντιπροσωπευτικών δειγμάτων εντός κάθε επεν. προτεραιότητας, καθώς και στοιχεία για την αξιολόγηση προόδου προς την επίτευξη των στόχων του προγράμματος και τη συμβολή του στην επίτευξη των στόχων της Ενωσης (άρθ. 50 και 111 του Καν.1303/2013).

34 Aξιολόγηση Απαιτήσεις Εκθέσεων Υλοποίησης (2) Για κάθε ΕΠ οι Διαχειριστικές Αρχές υποβάλλουν στην Επιτροπή έως τις Εκθεση που παρουσιάζει συνοπτικά τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων και τις κύριες εκροές και αποτελέσματα του προγράμματος (άρθρο του Καν.1303/2013).

35 Aξιολόγηση Επιπτώσεων(1) Οι Aξιολογήσεις πραγματοποιούνται με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού και της εφαρμογής των προγραμμάτων, καθώς και για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και επίπτωσης (impact). Η επίπτωση των προγραμμάτων αξιολογείται σύμφωνα με την αποστολή κάθε ΕΔΕΤ, σε σχέση με τους στόχους (targets) της Στρατηγικής της Ενωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, και ανάλογα με το μέγεθος του προγράμματος, σε σχέση με το ΑΕΠ και την ανεργία στην περιοχή προγράμματος, όπου απαιτείται.(where appropriate). (άρθ Καν.1303/2013) Κατά την περίοδο προγραμματισμού, η Διαχειριστική Αρχή διασφαλίζει ότι πραγματοποιούνται αξιολογήσεις, συμπεριλαμβανομένων των αξιολογήσεων για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και επίπτωσης, για κάθε πρόγραμμα βάσει του Σχεδίου Αξιολόγησης και ότι κάθε αξιολόγηση υπόκειται σε κατάλληλη παρακολούθηση (appropriate follow-up) σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες για κάθε Ταμείο (άρθ.56.3).

36 Aξιολόγηση Επιπτώσεων(2) - Συγκεκριμένες απαιτήσεις βάσει της Γενικής Αιρεσιμότητας 7 : να έχουν προσδιοριστεί οι απαιτούμενες διαδικασίες για τη συγκέντρωση στοιχείων που χρειάζονται για τις αξιολογήσεις επιπτώσεων (π.χ. πρόσβαση ερευνητών και σε στοιχεία μη ωφελουμένων για την ανάγκη διενέργειας ερευνών σε control groups ) - Διάφορες μεθοδολογικές προσεγγίσεις : οικονομική θεωρία, επεξεργασία στοιχείων από συστήματα παρακολούθησης ωφελουμένων ή/και από διοικητικές πηγές, ποιοτικές μέθοδοι όπως συνεντεύξεις/focus groups/case studies, και όπου απαιτείται Counterfactual Impact Evaluations(CIEs)

37 Aξιολόγηση Επιπτώσεων(3) Counterfactual Impact Evaluations (CIEs) - Eπιτρέπει την αποτίμηση των καθαρών επιπτώσεων (net effects/impacts), εκτιμώντας τη διαφορά του αποτελέσματος της αξιολογούμενης παρέμβασης από το αποτέλεσμα που θα υπήρχε χωρίς αυτήν - Απαντά στο ερώτημα της «αλλαγής» που επέφερε η αξιολογούμενη παρέμβαση περιγράφοντάς την «αιτιώδη σχέση». Δεν απαντά στα ερωτήματα του «πώς» και «γιατί» η αξιολογούμενη παρέμβαση είναι αποτελεσματική ή όχι. - Αρα μπορεί να απαιτείται συνδυασμός μεθόδων CIEs με «theorybased» αξιολογήσεις (βλ.μεθοδολογικό Οδηγό Επιτροπής για CIEs στο Δίαυλο)

38 Σχέδιο Αξιολόγησης Υποβάλλεται το αργότερο ένα έτος μετά την έγκριση του ΕΠ. Περιλαμβάνει : Αντικείμενο και σκοπιμότητα αξιολογήσεων. Έμφαση στις αξιολογήσεις συμβολής στους στόχους κάθε προτεραιότητας (βλ. άρ..(άρθ.56 Καν.1303/2013) Μεθοδολογικές προσεγγίσεις που θα εφαρμοστούν και απαιτήσεις συγκέντρωσης στοιχείων Διαδικασίες που πρέπει να προηγηθούν για να είναι εγκαίρως διαθέσιμα τα στοιχεία που θα χρειαστούν οι αξιολογητές Διαδικασίες για τη συλλογή των στοιχείων για τους κοινούς δείκτες μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων αν συγκεντρώνονται στη βάση ερευνών Χρονοδιάγραμμα Αν θα είναι εσωτερική ή εξωτερική η κάθε αξιολόγηση Το στελεχιακό δυναμικό που θα εμπλακεί Ενδεχομένως ανάγκες επιμόρφωσης του στελεχιακού δυναμικού Στρατηγική για τη διάχυση των μελετών και εφαρμογής των πορισμάτων τους Απαιτούμενοι πόροι H Eπιτροπή θα εκδώσει ειδικό έγγραφο οδηγιών για το ΣΑ

39 Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας! Μιράντα Θεοδωροπούλου Μονάδα Γ - ΕΥΣΕΚΤ Τηλ

ΟΔΗΓΙΕΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020 (1 ο ΜΕΡΟΣ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020 (1 ο ΜΕΡΟΣ) Γ ΕΝ ΙΚΗ ΓΡ ΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣ ΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29.04.2014 Αριθ.Πρωτ.20109 ΕΥΣΣΑΑΠ 1422

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση Δικτύου Αξιολόγησης - ΕΥΣΣΑAΠ. Σχεδιασμός νέων ΕΠ Ειδικοί Στόχοι και Δείκτες

Συνεδρίαση Δικτύου Αξιολόγησης - ΕΥΣΣΑAΠ. Σχεδιασμός νέων ΕΠ Ειδικοί Στόχοι και Δείκτες Συνεδρίαση Δικτύου Αξιολόγησης - ΕΥΣΣΑAΠ Σχεδιασμός νέων ΕΠ Ειδικοί Στόχοι και Δείκτες Μιράντα Θεοδωροπούλου Στέλεχος Μονάδας Αξιολόγησης Παρεμβάσεων Ανθρωπίνων Πόρων ΕΥΣΕΚΤ Aθήνα, 20.6.2014 Μεθοδολογικά

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε.Π. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε.Π. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε.Π. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Τα περιεχόμενα των ΕΠ βασίζονται στο Fiche 26 Draft implementing act on the models for the Operational

Διαβάστε περισσότερα

L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013

L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Δεκέμβριος 2010 Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση των ερευνητικών πορισμάτων έκδοσης, καθώς και η αναπαραγωγή της με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Περίληψη Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μια νέα δομή που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στις νέες

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές»

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1974 EL 16.02.2010 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ Oδηγοί - Eγχειρίδια 3. «Eγκύκλιος για τις διαδικασίες ένταξης πράξεων στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα» (Tελικό Σχέδιο), Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας (Αρ. πρωτ. 24955/2058/26-7-01) 87 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA

Διαβάστε περισσότερα

8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο

8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο 8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ 8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο 8.2.0. Τίτλος του Μέτρου 16 Συνεργασία 8.2.1. Νομική βάση Άρθρα 35 και 55-57 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ 1 Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ IOYΛΙΟΣ 2014 ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA 2014-2020 AgroNews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ρογραμματα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 Έμφαση σε

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 7 1.1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 12 ΠΡΑΞΕΩΝ 2.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση 2003

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση 2003 2 ΑΘΗΝΑ Σεπτέµβριος 2003 Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση (ΕΣ Α) 2003 Το ΕΣ Α 2003 ουσιαστικά αποτελεί σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ - Απρίλιος 2014 - Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Εισαγωγή Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα