Κεφάλαιο 6 Μέθοδοι πολεοδομικού σχεδιασμού στο ελληνικό περιβάλλον

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 6 Μέθοδοι πολεοδομικού σχεδιασμού στο ελληνικό περιβάλλον"

Transcript

1 Κεφάλαιο 6 Μέθοδοι πολεοδομικού σχεδιασμού στο ελληνικό περιβάλλον Σύνοψη Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφεται συνοπτικά η μεθοδολογία του πολεοδομικού σχεδιασμού στο ελληνικό περιβάλλον, αναφορικά με τις βασικές του διαστάσεις, δηλαδή τον προγραμματισμό και το σχεδιασμό. Αρχικά, αναλύονται τα κύρια βήματα του προγραμματισμού (ανάλυση, στρατηγική, πρόγραμμα δράσης κτλ.) και του σχεδιασμού (οριοθέτηση, περιοχή ένταξης, λειτουργικό πρόγραμμα κτλ.). Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στη μεθοδολογία υλοποίησης του σχεδιασμού κατά τα πρότυπα σχεδιασμού (π.χ. μοντέλα, γεωμετρικά μοτίβα) και παρουσιάζονται οι μέθοδοι ρύθμισης του χώρου, με έμφαση στο σχεδιασμό των χρήσεων γης, τα ρυθμιστικά και πολεοδομικά σχέδια, τα διάφορα μεθοδολογικά εργαλεία σχεδιασμού, η πολεοδομική μελέτη κτλ. Επιπλέον, εξετάζονται οι θεσμοθετημένες διαδικασίες για την τελική υλοποίηση των σχεδίων, δηλαδή τα σχέδια εφαρμογής (π.χ. πράξη εφαρμογής) και τα στάδια σύνταξής τους. Τέλος, παρουσιάζονται ειδικές κατηγορίες μεμονωμένων πράξεων εφαρμογής, καθώς και πράξεις που συντελούνται σε μικρότερη κλίμακα εφαρμογής (π.χ. τακτοποίηση, προσκύρωση). Προαπαιτούμενη γνώση Ο αναγνώστης απαιτείται να έχει κατανοήσει επαρκώς τα επίπεδα σχεδιασμού και τον βασικό κορμό της πολεοδομικής νομοθεσίας, που περιγράφονται στο παρόν βιβλίο. Επίσης, θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει τα σχετικά μαθήματα της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΣΑΤΜ) του ΕΜΠ. Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητη είναι η παρακολούθηση της βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας, για διευκρινίσεις και επιμέρους περιπτώσεις. Για καλύτερο αποτέλεσμα, μπορεί επίσης να διαβάσει συνδυαστικά το βιβλίο του Α. Αραβαντινού, Πολεοδομικός σχεδιασμός (2007). 6.1 Εισαγωγή H μεθοδολογία για την ανάπτυξη των οικισμών και, μετέπειτα, των πόλεων ξεκινά ήδη από το 6000 π.χ. (βλ. Κεφάλαιο2), με πιθανή πρώτη την πόλη Ουρ (Ur) της Μεσοποταμίας. Έκτοτε, οι εφαρμοζόμενες τεχνικές προσαρμόστηκαν και καθόρισαν τις σύγχρονες μορφές των πόλεων, καλύπτοντας τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των κατοίκων τους. Εδώ θα εξετάσουμε τη μεθοδολογία με την οποία προσεγγίζεται ο σχεδιασμός των πόλεων στη σύγχρονη Ελλάδα, αναφέροντας την κυρίαρχη πρακτική και λογική των σχεδίων στο χώρο. Η μελέτη μας θα εστιαστεί περισσότερο στις θεσμοθετημένες μεθόδους, με στόχο να εξηγηθεί αυτό που σήμερα καλούμε «πολεοδομικές εφαρμογές στο κτισμένο περιβάλλον». Πράγματι, οι σημερινές μεγάλες πόλεις είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό τους ίδιες με εκείνες που άρχισαν να δημιουργούνται ως μητροπόλεις στις αρχές του 19ου αι. και οι σημερινές κεντρικές λειτουργίες τους είναι, λίγο έως πολύ, ίδιες με αυτές της εποχής εκείνης, αλλά εξελιγμένες (Παπαγεωργίου, 1986). Ο πολεοδομικός σχεδιασμός καλείται να διαχειριστεί και να εξομαλύνει τις ενδεχόμενες αρνητικές εξελίξεις από την παραπάνω επέκταση και εξέλιξη των πόλεων, τη χωροθέτηση των νέων λειτουργιών, και να καλύψει με τάξη τις αυξανόμενες ανάγκες των κατοίκων τους. Ο σχεδιασμός εφαρμόζει την πολεοδομική θεωρία προσαρμόζοντάς τη στις ιδιαιτερότητες της περιοχής μελέτης (πόλη, αστικό κέντρο, οικισμός κτλ.), μέσα από τη σύνταξη μελετών και σχεδίων που ακολουθούν θεσμοθετημένες διαδικασίες και μεθοδολογίες. Κατά τον Αραβαντινό (2007, σ. 29), οι βασικές ανάγκες και οι αντίστοιχες λειτουργίες των πόλεων που καλείται ο σχεδιασμός να ρυθμίσει είναι η κατοικία, η εργασία, η αναψυχή και η κυκλοφορία. Σημειώνεται εδώ εισαγωγικά ότι ο πολεοδομικός σχεδιασμός έχει δύο διαστάσεις/θεματικές: τον προγραμματισμό, δηλαδή την οργάνωση του κοινωνικού χώρου της πόλης, με τον οποίο μελετώνται το τοπικό παραγωγικό σύστημα και, κυρίως, οι έννοιες των δραστηριοτήτων και των χρήσεων γης, και το σχεδιασμό, με τον οποίο εξετάζονται στοχευμένα η οργάνωση και η ρυμοτομία του κτισμένου περιβάλλοντος, εξειδικεύοντας στη γεωμετρία και τη μορφολογία του χωρικού συστήματος που αποτελεί την πόλη. Το κεφάλαιο αυτό εξειδικεύεται στην παρουσίαση των μεθόδων του καθολικού μοντέλου σχεδιασμού όπως αυτό ακολουθείται στα πρότυπα της Ελλάδας, ενώ τα εναλλακτικά μοντέλα σχεδιασμού παρουσιάζονται αναλυτικά στο Kεφάλαιο 9 του παρόντος. Κρίνεται σκόπιμη η παράλληλη ανάγνωση του με τα Kεφάλαια 4 και 5, για την απόκτηση ολοκληρωμένης γνώσης σχετικά τόσο με τη μέθοδο όσο και με τους εκάστοτε φορείς και τις αρμοδιότητές τους στο σχεδιασμό. 101

2 6.2 Διαδικασία πολεοδομικού σχεδιασμού Το αντικείμενο του πολεοδομικού σχεδιασμού περιλαμβάνει πλήθος ενοτήτων, από τα αστικά συγκροτήματα και τους οικισμούς μέχρι τις πόλεις, τα μεγάλα αστικά κέντρα και τις μητροπολιτικές περιοχές. Οι κατηγορίες των σχεδίων με τις ανάλογες κλίμακες ανάλυσης παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 3.4 του Κεφαλαίου 3. Συμφώνα με αυτόν, αντιλαμβανόμαστε πού τοποθετείται από άποψη μεγέθους και κλίμακας το αντικείμενο των επεμβάσεων και του προγραμματισμού στο χώρο. Η διαδικασία του πολεοδομικού σχεδιασμού γενικά μπορεί να εξετάζεται και να αναλύεται σε τρία διακριτά επίπεδα, ως εξής: επιλογή μορφής, για μια νέα ανάπτυξη (urban development), επιλογή θεσμικού εργαλείου, για την εκπόνηση ενός σχεδίου, προγραμματισμός των λειτουργιών μιας υφιστάμενης ή μιας νέας χωρικής ενότητας. Επιπλέον, τμήμα της διαδικασίας για την υλοποίηση πολεοδομικού σχεδιασμού θεωρείται και η διαβούλευση μεταξύ του φορέα υλοποίησης μιας απόφασης ή ενός σχεδίου με τις ενδιαφερόμενες ομάδες και το σύνολο του κοινού. Έτσι, η μεθοδολογία δεν περιορίζεται μόνο στο τεχνικό επίπεδο του σχεδιασμού της επέμβασης στο χώρο, αλλά αναζητά ενδιάμεσες λύσεις, που θα άρουν τις διαφωνίες των πολιτών και, ειδικότερα, των αντιμαχόμενων συμφερόντων συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων. Αναφορικά με το πρώτο επίπεδο, η επιλογή μορφής ή μοντέλου αστικής ανάπτυξης, για μια νέα αστική ανάπτυξη, χρησιμοποιείται, κατά κανόνα, είτε σε περιπτώσεις νέων πόλεων και οικισμών είτε σε αναπλάσεις εγκαταλελειμμένων περιοχών είτε, τέλος, σε επεκτάσεις σχεδίων πόλεων. Η λογική της μορφής που θα σχεδιαστεί στο χώρο (ιπποδάμειο, ακτινοκεντρικό, πολυκεντρικό κ.ά.) βασίζεται σε πλήθος παραγόντων και σχετίζεται με τις γειτονικές αστικές ενότητες, το ιστορικό πλαίσιο του χώρου παρέμβασης, τις υφιστάμενες χρήσεις και το ανάγλυφο κτλ. Περισσότερες πληροφορίες για τα πολεοδομικά συστήματα παρέχονται στα Κεφάλαια 1 και 2 του παρόντος. Τα δύο επόμενα επίπεδα ανάλυσης της διαδικασίας αφορούν την πλέον συνήθη πρακτική σχεδιασμού στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, που αφορά την επίλυση των πολεοδομικών προβλημάτων και, άρα, την εκπόνηση των σχεδίων και τον προγραμματισμό των λειτουργιών. Η διαδικασία του πολεοδομικού σχεδιασμού χαρακτηρίζεται από τον Αραβαντινό (2007, σ. 53) και πλήθος άλλων πολεοδόμων (White and Engelen, 1993) ως μία από τις πολυπλοκότερες μορφές σχεδιασμού, που διέπεται, ωστόσο, από ορισμένες βασικές αρχές και, άρα, χαρακτηρίζεται λογική διαδικασία. Οι τρεις βασικές συνιστώσες του σχεδιασμού είναι η αξιολογική διάσταση (επιδιώξεις, στόχοι και κριτήρια), το πλαίσιο δράσης και το προϊόν, τα οποία μπορούμε να πούμε ότι συνδέονται μέσα από τη διαδικασία του σχεδιασμού. Εικόνα 6.1: Διαγραμματική απεικόνιση διαδικασίας σχεδιασμού. Πηγή: Ίδια επεξεργασία με δεδομένα Διαδικασίας σχεδιασμού από Αραβαντινό (2007). Σε κάθε περίπτωση, τα δύο κυρίαρχα βήματα της διαδικασίας του πολεοδομικού σχεδιασμού είναι η ανάλυση και η σύνθεση ή, όπως είναι γνωστή, η τετραμερής διαδικασία συλλογή στοιχείων-ανάλυση-στόχοι-πρόταση. Η επικρατούσα άποψη για τη διαδικασία διαμορφώθηκε ήδη από το 1969, με το «λογικό πρότυπο σχεδιασμού» του Chadwick, στο οποίο οι φάσεις της περιλαμβάνουν τα παρακάτω και ισχύουν μέχρι και σήμερα: 1. περιγραφή του συστήματος και διατύπωση του προβλήματος, 2. διαμόρφωση και ανάλυση εναλλακτικών λύσεων, 3. αξιολόγηση και επιλογή, 4. εφαρμογή και παρακολούθηση. Η παραπάνω διαδικασία σχεδιασμού αναφέρεται στη μεθοδολογία που αναγνωρίζει την πόλη ή τον υπό μελέτη οικισμό ως σύνολο, με πλήθος αλληλεξαρτήσεων (κοινωνικών, οικονομικών και θεσμικών παραγόντων), οι οποίες 102

3 θα πρέπει να εξετάζονται συνδυαστικά, και καλείται καθολικός σχεδιασμός (comprehensive planning). Στον αντίποδα του καθολικού σχεδιασμού βρίσκεται ο τομεακός σχεδιασμός, με αντικείμενο έναν συγκεκριμένο τομέα κάθε φορά, για τον οποίο υπάρχει η ανάγκη λήψης απόφασης (π.χ. κυκλοφοριακός σχεδιασμός, βιομηχανική χωροθέτηση, masterplan κοινωφελών εγκαταστάσεων κτλ.). Ο καθολικός σχεδιασμός καλείται να συνθέσει το πλήθος των επιμέρους τομεακών σχεδιασμών σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σύνολο. Στην παραπάνω λογική επικράτησε και η μεθοδολογία του παράλληλου σχεδιασμού, στον οποίο επισημαίνονται οι βασικές λειτουργίες του οικισμού (κατοικία, βιομηχανία, εμπόριο, κυκλοφορία, αναψυχή κτλ.), για καθεμία από τις οποίες εφαρμόζεται η συνηθισμένη διαδικασία: περιγραφή-ανάλυση των τάσεων-αξιολόγηση-προτάσεις, σαν να πρόκειται για ισάριθμες περιπτώσεις τομεακού σχεδιασμού (Αραβαντινός, 2007, σ. 56). Ο καθολικός πολεοδομικός σχεδιασμός αναλύεται σε δύο βασικές διαστάσεις, όπως αναφέρεται και στην εισαγωγή: τον προγραμματισμό (Α) και το σχεδιασμό (Β). Ο προγραμματισμός (Α) αφορά την οργάνωση του κοινωνικού χώρου της πόλης, με κύριο εργαλείο του το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ), για τη ρύθμιση των χωρικών ενοτήτων, τις κεντρικές λειτουργίες και δραστηριότητές του, την κατανομή των χρήσεων γης, την κυκλοφορία κ.ά. Η μεθοδολογία που ακολουθείται για τη ρύθμιση των παραπάνω περιλαμβάνει την ανάλυση (περιγραφή και κατανόηση της περιοχής επέμβασης, εντοπισμός των οικονομικών και θεσμικών περιορισμών, κατανόηση και παρέμβαση), τη διαμόρφωση στρατηγικής και στόχων (καθορισμός προτεραιοτήτων δράσης, διαμόρφωση πολλαπλών ορθολογισμών και στόχων), την οριοθέτηση προγράμματος δράσης (δημιουργία εναλλακτικών, καθορισμός κριτηρίων αξιολόγησης, αξιολόγηση) και, τέλος, την εφαρμογή του προγράμματος δράσης. Για την ανάλυση: εξετάζονται τα όρια και η περιοχή ανάλυσης σε θεσμικό και λειτουργικό επίπεδο (περιοχή σχεδίου πόληςπεριοχή ρυθμιστικού σχεδίου κ.ά.), εξετάζονται τα δεδομένα (τα πρωτογενή, όπως ερωτηματολόγια και απογραφικά δελτία, και τα δευτερογενή, όπως στατιστικές, τράπεζες δεδομένων κ.ά.), γίνεται επεξεργασία και ποσοτική ανάλυση (τάσεων, δεικτών, μοντέλων κ.ά.), γίνεται σύνδεση με τις διαδικασίες αστικοποίησης και εσωτερικής οργάνωσης της πόλης. Σε κάθε περίπτωση, μελετώνται ο πληθυσμός, το τοπικό παραγωγικό σύστημα, η απασχόληση, το φυσικό περιβάλλον και οι χρήσεις γης, η βιομηχανία, το εμπόριο, η κατοικία και ο κοινωνικός εξοπλισμός. Για τη διαμόρφωση στρατηγικής και στόχων, ορίζονται οι προτεραιότητες και ο χρονικός ορίζοντας εφαρμογής της στρατηγικής, τα παραδοτέα και οι επιμέρους δράσεις της, ενώ ακόμα αποσαφηνίζεται ο στόχος της παρέμβασης και το θεσμικό και πολιτικό πλαίσιο της πολεοδομικής δράσης. Τέλος, εξειδικεύονται οι στόχοι για το σύνολο της πόλης, αλλά και για επιμέρους περιοχή και τομέα δραστηριοτήτων. Το πρόγραμμα δράσης περιλαμβάνει τη διαμόρφωση εναλλακτικών λύσεων, για την επίτευξη του στόχου που έθεσε η στρατηγική, την επιλογή μοντέλου, κριτηρίων και διαδικασίας αξιολόγησης, τη βασική εργασία ανάδρασης, για τη βέλτιστη λύση, με τα ανάλογα κοινωνικά, λειτουργικά και χωρικά χαρακτηριστικά της, και τέλος, την κατάρτιση του προγράμματος δράσης, το οποίο περιλαμβάνει: τη δομή του προγράμματος, σε αντιστοιχία με τις προτεραιότητες στρατηγικής, την αναλυτική περιγραφή έργων και δράσεων, τις φάσεις υλοποίησης, την κοστολόγηση και τις πηγές χρηματοδότησης, τις μελέτες σκοπιμότητας, και τις όποιες πιλοτικές δράσεις. Το τελικό βήμα του προγραμματισμού στον πολεοδομικό σχεδιασμό αφορά την εφαρμογή του προγράμματος δράσης, με: ειδικές ζώνες ρύθμισης για χρήσεις γης, όπως Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ), κοινωφελείς χρήσεις, βιομηχανία κ.ά., κατάλληλους πολεοδομικούς μηχανισμούς, ανάλογα με τη στοχοθεσία, όπως Συντελεστής Δόμησης (ΣΔ), Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης (ΜΣΔ), κανονισμοί δόμησης κ.ά., έργα υποδομής, όπως κυκλοφορία, ύδρευση, οπτικές ίνες, δημόσιο χώροι, κοινωφελείς χώροι κ.ά., προγράμματα οργανωμένης δόμησης. Ο προγραμματισμός υλοποιείται μέσα από Ρυθμιστικά Σχέδια (ΡΣ), Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ), Σχέδια Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ή, όπως καλούνται με τη νέα νομοθεσία, Τοπικά Χωρικά Σχέδια (ΤΧΣ), Ειδικά Χωρικά Σχέδια (ΕΧΣ) κ.ά. (βλ. Ν. 4269/2014, ΦΕΚ 142/Α / ). Ο σχεδιασμός (Β) αφορά την οργάνωση του κτισμένου χώρου της πόλης και εστιάζεται περισσότερο σε επεκτάσεις και αναθεωρήσεις σχεδίων πόλης, ζητήματα ρυμοτομίας και μορφολογίας και ευρύτερα θέματα κατασκευής. Αναφέρεται στις χρήσεις γης των επιμέρους οικιστικών ενοτήτων, τις σχέσεις του όγκου και των αποστάσεων των 103

4 κτισμάτων στο χώρο της πόλης, τις μορφολογικές λεπτομέρειες, ενώ γενικά θεωρείται ότι βρίσκεται μεταξύ προγραμματισμού και αρχιτεκτονικής. Ο σχεδιασμός υλοποιείται μέσα από Πολεοδομικές Μελέτες (ΠΜ), Πολεοδομικές Μελέτες Ανάπλασης (ΠΜΑ), Σχέδια Οργανωμένης Δόμησης, όπως Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΕΟ), Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ), Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές (ΒΕΠΕ), οικιστικές περιοχές, Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) κτλ. ή, όπως καλούνται με τη νέα νομοθεσία (Ν. 4269/2014, ΦΕΚ 142/Α / ), Ρυμοτομικά Σχέδια Εφαρμογής (ΡΣΕ). Ο αστικός σχεδιασμός περιλαμβάνει τα βήματα/διαδοχικές φάσεις επεξεργασίας που ορίζονται στο πλαίσιο, τα οποία, ανάλογα με την κλίμακα εφαρμογής, μπορεί να διαφοροποιούνται. Χαρακτηριστικό στοιχείο του σχεδιασμού είναι η λεπτομερής κατάρτιση του ρυμοτομικού σχεδίου, που αφορά την αναλυτική διαμόρφωση του χώρου, συνδυάζει τις θεωρίες του πολεοδομικού σχεδιασμού, για την ανάπτυξη του πολεοδομικού μοτίβου, και εξετάζει: τη διάταξη και μορφή των βασικών στοιχείων του αστικού χώρου (γραμμική, περίκεντρη, κανναβοποιημένη, ελεύθερη διάταξη Οικοδομικών Τετραγώνων/ΟΤ, ελεύθερων χώρων, κοινωφελών εγκαταστάσεων κτλ.), τον προσδιορισμό χώρων σύμφωνα με τα όρια και τις (α)συνέχειες που δημιουργούνται με τα συστατικά του αστικού χώρου (ιεράρχηση δικτύων και χώρων κτλ.), την επιλογή του ρυθμού παρουσίας των στοιχείων στο χώρο (επανάληψη μοτίβων, εναλλασσόμενα μοτίβα κτλ.), την επιλογή των αναλογιών και τις σχέσεις εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Η μέθοδος με την οποία υλοποιείται ο σχεδιασμός γίνεται αντιληπτή ανάλογα με το ίδιο το μοτίβο-πρότυπο σχεδιασμού, που ακολουθεί τις σχολές σχεδιασμού και την ιστορική πολεοδομική πρακτική (εφαρμοσμένο μοτίβο) της περιοχής μελέτης. Οι κύριες σχολές σχεδιασμού και τα σχεδιαστικά μοντέλα που εισήγαγαν αναλύονται συνοπτικά στο Κεφάλαιο 2, με κυρίαρχες στην επικρατούσα διδακτική της πολεοδομίας (τα επικαλούμενα «καθολικά μοντέλα») τις παρακάτω σχολές: ορθοκανονικότητα (gridsystems, ιπποδάμειο), city beautiful, garden city, αποκέντρωση, villeradieuse, κατανάλωση χώρου, προαστιοποίηση, Bauhaus και βιομηχανική ανάπτυξη πόλης, νεοκονστρουκτιβισμός. Στην πράξη, η μέθοδος σχεδιασμού σε υφιστάμενες αναπτύξεις πόλεων ή σε τμήματά τους (ρυμοτομικό σχέδιο) γίνεται αντιληπτή μέσα από την ανάλυση του ιστού της πόλης, τόσο σε γεωμετρικό, όσο και σε κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, με τις ανάλογες επιπτώσεις του. Ένα ρυμοτομικό σχέδιο μπορεί να έχει ή να μην έχει πλήρη γεωμετρική δομή. Εικόνα 6.2: Ιπποδάμειο σύστημα. Πηγή: Οικονόμου,

5 Τα περισσότερα γεωμετρικά ρυμοτομικά ακολουθούν, λιγότερο ή περισσότερο αυστηρά, έναν κάνναβο, δηλαδή έναν νοητό σκελετό, που προσδιορίζει τη δομή τους και αποτελείται από την επανάληψη, με κάποιο κανόνα, ομοειδών μοναδιαίων στοιχείων (Οικονόμου, 2002). Τέτοια ρυμοτομικά ονομάζονται ιπποδάμεια και χαρακτηρίζονται από σειρά πλεονεκτημάτων (ευκολία κατασκευής, αναγνωσιμότητα, συμβατότητα με σχεδίαση κτιρίων κτλ.) και μειονεκτημάτων (δυσκολία προσαρμογής στο ανάγλυφο, έλλειψη ιδιαίτερου χαρακτήρα κτλ.). Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η εφαρμογή του «αυστηρού-καθαρού ιπποδάμειου» είναι εξαιρετικά δύσκολη, δεδομένων των αναγκών σε κυκλοφορία, της έλλειψης ταύτισης του μεγέθους των ιδιοκτησιών, της ανάγκης ύπαρξης συγκεντρωτικών μεγάλης κλίμακας δραστηριοτήτων κτλ. Εικόνα 6.3: Ρυμοτομικό σχέδιο με σύνθετο ιπποδάμειο. Πηγή: Οικονόμου, Αντίστοιχα, μια άλλη κατηγορία γεωμετρικού ρυμοτομικού σχεδίου με αρκετές εφαρμογές και συνδυασμό παραλλαγών είναι το ακτινοκεντρικό, στο οποίο, σύμφωνα με τον Οικονόμου (2002), κυριαρχούν οι ομόκεντροι δακτυλιοειδείς δρόμοι και το ακτινικό σχήμα, δηλαδή οι δρόμοι που διέρχονται από το κέντρο. Στα θετικά αυτού του τύπου των σχεδίων είναι η ευκολία προσπελασιμότητας της κεντρικής περιοχής, ενώ στα αρνητικά είναι το ακανόνιστο σχήμα των ΟΤ, που δυσχεραίνει αντίστοιχα και την ορθοκανονική τοποθέτηση των κτιρίων. Εικόνα 6.4: Ακτινοκεντρικό ρυμοτομικό σχέδιο. Πηγή: Οικονόμου, Άλλα μοτίβα ρυμοτομικών σχεδίων που απαντούν σε ιστορικές και νεότερες πόλεις συνδυάζουν τις ιδιότητες των καννάβων ή άλλων ορθοκανονικών σχημάτων, ενώ παράλληλα ακολουθούν στοιχεία της μορφολογίας του ανάγλυφου, του προσανατολισμού για θέαση και ηλιασμό, και πλήθος άλλων. 105

6 Εικόνα 6.5: Διαμόρφωση ιπποδάμειου συστήματος, Πάτρα, νομός Αχαΐας. Πηγή: Image 2015, Google Earth. Εικόνα 6.6: Διαμόρφωση ακτινοκεντρικού ρυμοτομικού σχεδίου, Φιλοθέη, νομός Αττικής. Πηγή: Image 2015, Google Earth. 106

7 Εικόνα 6.7: Διαμόρφωση μεσαιωνικού τμήματος, με μη γεωμετρικό ρυμοτομικό σχέδιο, Ρόδος. Πηγή: Image 2015, Google Earth. Εικόνα 6.8: Διαμόρφωση μη γεωμετρικού ρυμοτομικού σχεδίου εντός τειχών, Ηράκλειο, Κρήτη. Πηγή: Image 2015, Google Earth. 107

8 Εικόνα 6.9: Σχέδιο για την πολεοδομική ανάπτυξη της Αθήνας, 1833 (Κλεάνθης-Schaubert). Πηγή: Κλεάνθης και Schaubert, Εικόνα 6.10: Διαμόρφωση πολεοδομικής ανάπτυξης του Πειραιά (Κλεάνθης-Schaubert). Πηγή: Κλεάνθης και Schaubert,

9 Εικόνα 6.11: Διαμόρφωση πολεοδομικής ανάπτυξης Ερέτριας (Κλεάνθης-Schaubert). Πηγή: Κλεάνθης και Schaubert, Ο τρόπος σχεδιασμού και οι πολεοδομικές αποφάσεις, σε συνδυασμό με την πολιτική της εφαρμογή τους, μπορούν να καθορίσουν την ιδιοκτησία γης και την εξέλιξή της, την κατανομή δημοσίου-ιδιωτικού στο χώρο, την αξία της γης και την εμπορευσιμότητα κτιρίων, καταστημάτων και χώρων, την προσβασιμότητα και τις μετακινήσεις. Όλα τα παραπάνω ρυθμίζονται με συγκεκριμένες μεθόδους σε επίπεδο πόλης, οικισμού, πολεοδομικής ενότητας και γειτονιάς, μέσα από το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, όπως αυτό αναλύεται παρακάτω. 6.3 Μέθοδοι ρύθμισης του χώρου στο ελληνικό περιβάλλον Οι χρήσεις γης Ο προσδιορισμός των χρήσεων γης σε μια πόλη ή σε ένα τμήμα της είναι από τα πλέον καθοριστικά στοιχεία της πολεοδομικής πρακτικής και σημαντικό τμήμα του κάθε σχεδίου οποιασδήποτε κλίμακας (από τη χωροταξική έως και το επίπεδο της γειτονιάς). Στο παρελθόν, στην Ελλάδα καθώς και σε πλήθος άλλων χωρών έως και σήμερα, το σχέδιο χρήσεων γης (land use plan) αποτελούσε ή αποτελεί αυτοτελές έργο, για την πολεοδομική οργάνωση των περιοχών και τη γεωγραφική κατανομή των αστικών λειτουργιών. Συντάσσεται στις μελέτες τύπου ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ενώ αποτελεί συστατικό στοιχείο όλων των μελετών που οφείλουν να συνεξετάσουν την πολεοδομική λειτουργία μιας περιοχής. Για παράδειγμα, όταν ζητείται η ανάλυση της κυκλοφοριακής κατάστασης μιας περιοχής, ο μελετητής θα πρέπει να αναλύσει, μεταξύ άλλων, και τις χρήσεις γης. Όμοια, σε περιπτώσεις περιβαλλοντικών, γεωλογικών μελετών, αλλά ακόμα και στη χωροθέτηση κτιριακών εγκαταστάσεων(π.χ. πολυκατάστημα, κινηματογράφος, βιομηχανική μονάδα, φροντιστήριο κ.ά.) απαιτείται η εξέταση των χρήσεων γης. Επιπλέον, ακόμα και σε περιπτώσεις στις οποίες ζητείται η παρακολούθηση κοινωνικών φαινομένων ή προβλημάτων (π.χ. συγκέντρωση εγκληματικότητας, υποβάθμιση περιβάλλοντος-εδαφικής ή ατμοσφαιρικής ρύπανσης κ.ά.), εξετάζονται 109

10 με λεπτομέρεια οι υφιστάμενες χρήσεις γης, ώστε να μελετηθούν οι συσχετισμοί που προκύπτουν από τη χωρική εμβέλεια των φαινομένων. Στην κλίμακα του χωροταξικού σχεδιασμού, συντάσσονται επίσης ενδεικτικά σχέδια χρήσεων γης ή σχέδια διάταξης, στα οποία, λόγω της μικρότερης κλίμακας, παρουσιάζεται αντίστοιχα και μικρότερη λεπτομέρεια. Ενδεικτικά, στην Εικόνα 6.12 φαίνεται το σχέδιο χρήσεων γης που συντάχθηκε για το ΓΠΣ της Δημοτικής Ενότητας (ΔΕ) Πατρέων στο δήμο Πατρέων (Β2 Στάδιο, 2009, ΦΙΛΩΝ και συνεργάτες ΟΕ). Εικόνα 6.12: Σχέδιο χρήσεων γης, ΓΠΣ ΔΕ Πατρέων, δήμος Πατρέων (Β2 Στάδιο, 2009, ΦΙΛΩΝ και συνεργάτες ΟΕ). Πηγή: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου ( Σημειώνεται ότι, κατά το στάδιο της ανάλυσης μιας περιοχής, εξετάζονται ξεχωριστά οι υφιστάμενες και οι θεσμοθετημένες χρήσεις γης από το εκάστοτε ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ, από όπου πολλές φορές εντοπίζονται διαφορές που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό της πρότασης, για τη μελλοντική θεσμοθέτηση των χρήσεων γης της υπό μελέτη περιοχής. Σημαντικό στοιχείο είναι, επίσης, η μελέτη της διαχρονικής εξέλιξης των χρήσεων γης, που επιτρέπει τη διαδικασία ανάλυσης των μεταβολών και τη δυνατότητα πρόβλεψής τους. Στη διεθνή πρακτική, τα σχέδια χρήσεων γης αποτελούν από τα κύρια συστατικά του πολεοδομικού σχεδιασμού, ενώ μεγάλη έμφαση δίνεται στις διαδικασίες άρσης των συγκρούσεων-οχλήσεων των χρήσεων γης (π.χ. γειτνίαση βιομηχανίας-κατοικίας), που προκύπτουν σε ήδη διαμορφωμένα τμήματα πόλεων ή οικισμών. Το ζήτημα των χρήσεων γης απασχολεί σημαντικά τη διεθνή πολεοδομική έρευνα, καθώς θεωρείται ότι καθορίζει τις κοινωνικές συνθήκες ανάπτυξης της πόλης, με τη χωροθέτηση των αστικών λειτουργιών και την αλληλεπίδρασή τους. Γενικά, οι χρήσεις γης (Σερράος, 2015): συγκροτούν τη λειτουργική δομή μιας πόλης, συγκροτούν τα κέντρα των πόλεων, οργανώνουν την κοινωνική ζωή και συγκροτούν κοινωνικούς χώρους, επηρεάζουν την αισθητική του δομημένου χώρου, καθορίζουν τις ποιότητες του αστικού χώρου, διαμορφώνουν τις συνθήκες εκμετάλλευσης της γης, επηρεάζουν σημαντικά τις αξίες γης, επηρεάζουν την ασφάλεια στον οικιστικό ιστό, διαμορφώνουν το πλέγμα των αστικών μετακινήσεων, διαμορφώνουν τις περιβαλλοντικές συνθήκες στο χώρο. 110

11 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διεθνή πρακτική στο σχεδιασμό χρήσεων βλ Επίσης, βλ. πλήθος άρθρων στο επιστημονικό περιοδικό Land Use Policy (Elsevier Ltd.): Στο ελληνικό περιβάλλον, ο καθορισμός των χρήσεων γης, το νομοθετικό πλαίσιο που τις προσδιορίζει και τα μέσα σχεδιασμού που τις διαμορφώνουν είναι σχετικά πολύπλοκο, ενώ υπέστη σημαντικές μεταβολές στο πρόσφατο παρελθόν με το Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α / ). Συνοπτικά, το νομοθετικό πλαίσιο που καθόριζε στο παρελθόν τις χρήσεις γης παρουσιάζεται στο courses.arch.ntua.gr/ html, με πρώτη νομοθετική πράξη που καθόρισε και την πολεοδομική εξέλιξη του σύγχρονου ελληνικού κράτους το ΠΔ (ΦΕΚ 166 Δ ), για τις κατηγορίες και το περιεχόμενο των χρήσεων γης. Συνέχεια αυτού ήταν το ΠΔ (ΦΕΚ 706/Δ / ). Σύμφωνα με το παλαιό νομοθετικό καθεστώς, οι χρήσεις γης κατηγοριοποιούνταν σύμφωνα με τη γενική πολεοδομική λειτουργία τους σε: 1. αµιγής κατοικία, 2. γενική κατοικία, 3. πολεοδοµικά κέντρα, κεντρικές λειτουργίες πόλης, τοπικό κέντρο συνοικίας-γειτονιάς. Βιοµηχανικό Πάρκο (ΒΙΠΑ), Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟΠΑ) προς εξυγίανση, 5. οχλούσα βιομηχανία-βιοτεχνία (υψηλή όχληση), 6. χονδρεμπόριο, 7. τουρισμός-αναψυχή, 8. ελεύθεροι χώροι-αστικό πράσινο, 9. κοινωφελείς εξυπηρετήσεις. Ενώ, σύμφωνα µε την ειδική πολεοδομική λειτουργία τους, κατηγοριοποιούνταν σε: 1. κατοικία [κατ εξαίρεση, συμπεριλαμβάνει τη χρήση χώρων κτιρίων κατοικίας, για άσκηση επαγγέλματος συµβιβαστού προς την κυρία χρήση του κτιρίου (ιατρεία, δικηγορικά γραφεία κτλ.)], 2. ξενώνες µικρού δυναµικού (περί τις 20 κλίνες), 3. εµπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών, 4. γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισµοί, 5. διοίκηση, 6. εστιατόρια, 7. αναψυκτήρια, 8. κέντρα διασκέδασης αναψυχής, 9. ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις, 10. χώροι συνάθροισης κοινού (θέατρα, κινηµατογράφοι, αίθουσες συγκέντρωσης κτλ.), 11. πολιτιστικά κτίρια και, εν γένει, πολιτιστικές εγκαταστάσεις (βιβλιοθήκες, αίθουσες εκθέσεων κτλ.), 12. κτίρια εκπαίδευσης (πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας, τριτοβάθµιας, ειδικής εκπαίδευσης), 13. θρησκευτικοί χώροι, 14. κτίρια κοινωνικής πρόνοιας (υγειονοµικά κέντρα παιδικοί σταθµοί οίκοι ευγηρίας κτλ.), 15. κτίρια περίθαλψης (νοσοκοµεία κλινικές), 16. βιοµηχανικές εγκαταστάσεις (χαµηλής, µέσης, υψηλής όχλησης), 17. (α) βιοτεχνικές εγκαταστάσεις (χαµηλής, µέσης, υψηλής όχλησης), (β) επαγγελµατικά εργαστήρια (χαµηλής και µέσης, υψηλής όχλησης), 18. κτίρια γήπεδα αποθήκευσης, 19. κτίρια γήπεδα στάθµευσης, 20. πρατήρια βενζίνης υγραερίου, 21. εγκαταστάσεις χονδρικού εµπορίου, 22. εγκαταστάσεις γεωργικών δασικών κτηνοτροφικών αλιευτικών και λοιπών αγροτικών εκμεταλλεύσεων, 23. εγκαταστάσεις εµπορικών εκθέσεων, εκθεσιακά κέντρα, 111

12 24. αθλητικές εγκαταστάσεις, 25. ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι (πλατείες πάρκα άλση οδοί παιδικές χαρές κτλ.), 26. εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ), 27. άλλες ειδικές χρήσεις (στρατιωτικές εγκαταστάσεις, νεκροταφεία κτλ.). Το 2014 θεσπίζεται ο Ν. 4269/2014 («Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση-βιώσιμη ανάπτυξη»), με στόχο, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, τη διάρθρωση νέου πλαισίου για τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, το οποίο θα απαντά στις σύγχρονες ανάγκες και θα θεραπεύει ζητήματα και συγκρούσεις που προέκυψαν από το προηγούμενο πλαίσιο. Διαφαίνεται επιπλέον μια έμφαση του συγκεκριμένου πλαισίου στην ευέλικτη ανάπτυξη οικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων στο χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο, ο νόμος καθορίζει τις νέες γενικές κατηγορίες χρήσεων γης, οι οποίες είναι: 1. Κατοικία (Κ1), 2. Κατοικία επιπέδου γειτονιάς (Κ2), 3. Κατοικία ενδιάμεσου επιπέδου (ΜΚ), 4. Πολεοδομικό Κέντρο (ΠΚ), 5. Τουρισμός-Αναψυχή-παραθεριστική (β ) κατοικία (ΤΑ), 6. εγκαταστάσεις Κοινής Ωφέλειας (ΚΩ), 7. ελεύθεροι χώροι-αστικό Πράσινο (ΠΡ), 8. Χονδρικό Εμπόριο (ΧΕ), 9. Eγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ), 10. Eγκαταστάσεις Αστικών Υποδομών Κοινής Ωφέλειας (ΑΥ), 11. Παραγωγικές δραστηριότητες Χαμηλής και Μέσης Όχλησης (ΧΜΟ), 12. Παραγωγικές δραστηριότητες πολεοδομικής εξυγίανσης (ΒΕ), 13. Τεχνολογικό Πάρκο (ΤΟ), 14. Εμπορευματικό Κέντρο (ΕΚ), 15. Παραγωγικές εγκαταστάσεις Υψηλής Όχλησης (ΥΟ), 16. Ιδιαίτερες Χρήσεις (ΙΧ), 17. Οριοθετημένοι Οικισμοί (ΟΟ), 18. Κύριο Οδικό Δίκτυο πόλεων (ΚΟΔ). Με έντονη γραφή (bold) σηματοδοτούνται οι νέες κατηγορίες χρήσεων που εισήχθησαν με το Ν. 4269/2014. Κατοικία (Κ1) Σύμφωνα με το άρθ. 15 του Ν. 4269/2014: 1. Οι περιοχές κατοικίας (Κ1) αποτελούν περιοχές όπου επιτρέπεται η χρήση κατοικίας. 2. Στις περιοχές που διέπονται από ειδικά διατάγματα, τα οποία έχουν εγκριθεί πριν από τη δημοσίευση του παρόντος και με αυτά επιτρέπεται μόνο η κατοικία, πλην προσδιορισμένων χώρων στο ρυμοτομικό σχέδιο (ΟΤ ή τμήμα τους), όπου επιτρέπονται και επιπλέον χρήσεις (κοινόχρηστες και κοινωφελείς, διοίκησης, εμπορίου, αναψυχής κτλ.), κατά την αναθεώρηση των χρήσεων γης, με τις διατάξεις του παρόντος, οι χρήσεις, πλην της κατοικίας, δύναται: (α) είτε να διατηρούνται στις υπάρχουσες θέσεις, (β) είτε να προβλέπονται σε άλλη θέση, με παράλληλη κατάργηση της ισχύουσας, με τη δυνατότητα επαναπροσδιορισμού του περιεχομένου τους, προκειμένου να διασφαλίζεται η εξυπηρέτηση των αναγκών της περιοχής. Εντός των ανωτέρω προσδιορισμένων χώρων και βάσει των αναγκαιοτήτων που υποδεικνύουν οι σχετικές μελέτες, μπορούν να επιλέγονται χρήσεις και τα επιτρεπόμενα μεγέθη αυτών από την κατηγορία Πολεοδομικού Κέντρου (ΠΚ),στο άρθ. 18 του παρόντος νόμου. 3. Στις περιοχές που δεν διέπονται από ειδικά διατάγματα, σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου, κατά την αναθεώρηση των χρήσεων γης, με τις διατάξεις του παρόντος, μπορούν να χαρακτηριστούν περιοχές κατοικίας (Κ1) μόνο όπου διαπιστώνεται από τη σχετική μελέτη ότι στο πρόσωπο τμημάτων οδών μεταξύ διασταυρώσεων με άλλους οδούς: (α) το σύνολο των κτισμένων κτιρίων, πλην των γωνιακών, αποτελούν κατοικίες (μονοκατοικίες-πολυκατοικίες) και (β) τα κτισμένα οικόπεδα υπερβαίνουν το 80% του συνόλου των οικοπέδων. Για τις ανωτέρω περιπτώσεις και μόνο στο πρόσωπο των ανωτέρω οικοπέδων, και σε κάθε περίπτωση πλην των γωνιακών οικοπέδων με πρόσωπο και σε άλλη οδό, καθορίζεται η χρήση περιοχών κατοικίας (Κ1), υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω οδοί είναι τοπικοί και δεν αποτελούν πρωτεύουσες-δευτερεύουσες αρτηρίες, λεωφόρους και βασικό οδικό δίκτυο. 4. Στις περιπτώσεις περιοχών προς πολεοδόμηση και καθορισμού σε αυτές χρήσεων γης με τις διατάξεις του παρόντος, μπορούν να χαρακτηριστούν περιοχές κατοικίας (Κ1) μόνο τμήματα προβλεπόμενων τοπικών οδών και πεζοδρόμων που δεν συγκροτούν σύνολα. Με απόφαση του υπουργού 112

13 Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΠΕΚΑ), εξειδικεύονται τα κριτήρια για το χαρακτηρισμό περιοχών κατοικίας (Κ1). 5. Σε κάθε περίπτωση, στις περιοχές προς πολεοδόμηση, τα γήπεδα που έχουν πρόσωπο επί των εθνικών, επαρχιακών και κύριων δημοτικών οδών δεν μπορούν να χαρακτηρίζονται περιοχές κατοικίας (Κ1). Κατοικία επιπέδου γειτονιάς (Κ2) Σύμφωνα με το άρθ. 16 του Ν. 4269/2014: 1. Οι περιοχές κατοικίας επιπέδου γειτονιάς (Κ2) αποτελούν περιοχές κατοικίας, οι οποίες εξυπηρετούνται στο επίπεδο της γειτονιάς από τις απαραίτητες κοινόχρηστες, κοινωφελείς, εμπορικές και άλλες χρήσεις. Στις περιοχές αυτές επιτρέπονται οι εξής χρήσεις: 1.1 Κατοικία σε ποσοστό τουλάχιστον 50% ανά κτίριο Κοινωνική πρόνοια: 1.2.α. Βρεφονηπιακοί σταθμοί, οίκοι ευγηρίας, κέντρα απασχόλησης παιδιών ή ηλικιωμένων. 1.2.β. Βρεφοκομεία, ορφανοτροφεία, γηροκομεία, ιδρύματα ατόμων με ειδικές ανάγκες, ιδρύματα χρόνιων πασχόντων, κοινωφελείς ξενώνες, άσυλα Εκπαίδευση: 1.3.α. Ειδική εκπαίδευση: ωδεία, φροντιστήρια, σχολές χορού/τεχνών, σχολές οδηγών, μόνο στο ισόγειο του κτιρίου και δυναμικότητας μέχρι 75 μαθητές ανά ώρα β. Δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση: νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια-λύκεια Άθληση: 1.4.α. Μικρές υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις, με επιφάνεια μέχρι 1 στρέμμα (γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, γήπεδα 5x5, πισίνες, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων χώρων υγιεινής, αποδυτηρίων και αναψυκτηρίου). 1.4.β. Αθλητικές εγκαταστάσεις πυρήνα Α (σύμφωνα με την απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ 10788/2004, όπως ισχύει Δ 285). 1.4.γ. Γυμναστήρια, αθλητικές σχολές, μόνο στο ισόγειο του κτιρίου και μέχρι 150 τ.μ. ανά οικόπεδο. 1.5 Πολιτισμός: πολιτιστικές εγκαταστάσεις (βιβλιοθήκες, αίθουσες πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκθέσεων τέχνης) μέχρι 200 τ.μ. 1.6 Θρησκεία: θρησκευτικοί χώροι τοπικής σημασίας. 1.7 Γραφεία: 1.7.α. Ιδιωτικά γραφεία ελεύθερων επαγγελματιών. 1.7.β. Ιατρεία-οδοντιατρεία-φυσικοθεραπευτήρια: ιατρεία νοούνται αυτά που δεν διαθέτουν νοσηλευτική κλίνη, μονάδα εφαρμογής ισοτόπων, ακτινολογικό εργαστήριο και δεν συγκροτούν διαγνωστικό κέντρο. 1.8 Εμπορικά καταστήματα: 1.8. α. Ειδών διατροφής: 1.8.α.1. Γαλακτοπωλείο. 1.8.α.2. Κατεψυγμένα προϊόντα. 1.8.α.3. Κρεοπωλείο. 1.8.α.4. Οπωρολαχανοπωλείο. 1.8.α.5. Παγωτοπωλείο. 1.8.α.6. Παντοπωλείο. 1.8.α.7. Πρατήριο άρτου, γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής. 1.8.α.8. Πρατήριο ζαχαροπλαστικής. 1.8.α.9.Πτηνοπωλείο-αυγοπωλείο. 1.8.α.10. Τροφίμων και ποτών λιανικής πώλησης συσκευασμένων προϊόντων (άνευ επεξεργασίας, κοπής, συσκευασίας). 1.8.α.11. Προϊόντων αρτοποιίας. 1.8.β. Λοιπά εμπορικά καταστήματα: 1.8.β.1. Βιβλιοπωλείο. 1.8.β.2. Κατάστημα πώλησης ημερήσιου περιοδικού Τύπου. 1.8.β.3. Κατάστημα πώλησης τροφών κατοικίδιων ζώων, που δεν πωλούν ζώα και ωδικά πτηνά. 1.8.β.4. Χαρτοπωλείο. 1.8.β.5. Κατάστημα πώλησης ψιλικών ειδών. 113

14 Όλα τα παραπάνω καταστήματα της παραγράφου 1.8 πρέπει να έχουν επιφάνεια μέχρι 100 τ.μ. ανά οικόπεδο, να βρίσκονται στο ισόγειο του κτιρίου, απαγορεύεται να διαθέτουν τραπεζοκαθίσματα και να ασκούν δραστηριότητα στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου. 1.9 Καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών: Επιδιορθώσεις ενδυμάτων-υποδημάτων Κουρείο-κομμωτήριο Φαρμακείο. Όλα τα ανωτέρω καταστήματα της παραγράφου 1.9 πρέπει να έχουν επιφάνεια μέχρι 100 τ.μ. ανά οικόπεδο και να βρίσκονται μόνο στο ισόγειο του κτιρίου Στάθμευση: 1.10.α. Γήπεδα στάθμευσης οχημάτων μέχρι 3,5 τόνους σε ακίνητα επιφάνειας κατ ελάχιστον αρτίου οικοπέδου β. Κτίρια στάθμευσης οχημάτων μέχρι 3,5 τόνους δ. Ξενοδοχειακά καταλύματα-ξενώνες μέχρι 50 κλίνες ε. Περίθαλψη: πρωτοβάθμια περίθαλψη: Μονάδες αιμοκάθαρσης και ιδιωτικές κλινικές άνευ δυνατότητα νοσηλείας ζ. Αρτοποιεία μέχρι 150 τ.μ. 2. Οι χρήσεις με τα στοιχεία 1.2.β, 1.3.β, 1.4.β, 1.6, 1.10.β και 1.12 πρέπει να προβλέπονται από το ρυμοτομικό σχέδιο. Στις χρήσεις με τα στοιχεία 1.5 και 1.11 επιτρέπεται υπέρβαση της συνολικής επιτρεπόμενης επιφάνειας δόμησης, υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο συγκεκριμένοι χώροι ή ΟΤ, για την ανάπτυξη των χρήσεων αυτών. Στις χρήσεις 1.4.α και 1.10.α επιτρέπεται υπέρβαση της συνολικής εκμεταλλεύσιμης επιφάνειας οικοπέδου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές προβλέπονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. 3. Οι παραπάνω χρήσεις, οι οποίες έχουν περιορισμούς (μέγιστη επιφάνεια ανά οικόπεδο, δυναμικότητα μαθητών, κλινών κτλ.) δύνανται να χωροθετούνται στο ίδιο οικόπεδο, υπό την προϋπόθεση ότι είναι διαφορετικές χρήσεις. Δεν επιτρέπεται η συνένωση διαφορετικών χρήσεων που λειτουργούν ως ενιαίο κατάστημα, εφόσον δεν πληρούνται συνολικά οι τιθέμενοι περιορισμοί. 4. Κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό και τον καθορισμό χρήσεων γης για τις περιπτώσεις εντός σχεδίου, τα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο σε πρωτεύουσες αρτηρίες, λεωφόρους, καθώς και στο βασικό οδικό δίκτυο, δεν μπορούν να χαρακτηρίζονται ως περιοχές κατοικίας επιπέδου γειτονιάς (Κ2). Επίσης, για τις περιπτώσεις εκτός σχεδίου, στις περιοχές προς πολεοδόμηση, τα γήπεδα που έχουν πρόσωπο επί των εθνικών, επαρχιακών και κύριων δημοτικών οδών δεν μπορούν να χαρακτηρίζονται ως περιοχές κατοικίας επιπέδου γειτονιάς (Κ2). Κατοικία ενδιάμεσου επιπέδου (ΜΚ) Σύμφωνα με το άρθ. 17 του Ν. 4269/2014: 1. Στις περιοχές κατοικίας ενδιάμεσου επιπέδου (ΜΚ) επιτρέπονται όλες οι χρήσεις των περιοχών κατοικίας επιπέδου γειτονιάς (Κ2), καθώς και οι εξής επιπλέον χρήσεις: 1.1. Ειδική εκπαίδευση (1.3.α του άρθ. 16) μέχρι τ.μ. ανά οικόπεδο Γυμναστήρια και οι αθλητικές σχολές (1.4.γ του άρθ. 16) μέχρι τ.μ. ανά οικόπεδο Πολιτιστικές εγκαταστάσεις: βιβλιοθήκες, αίθουσες πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκθέσεων τέχνης, μουσεία, πινακοθήκες, μέχρι τ.μ. ανά οικόπεδο Χώροι συνάθροισης κοινού μέχρι τ.μ. ανά οικόπεδο (θέατρα, κινηματογράφοι, συνεδριακά κέντρα, αίθουσες συγκέντρωσης για κοινωνικές, οικονομικές, πνευματικές εκδηλώσεις, κτίρια εκθέσεων) Περίθαλψη (πλην νοσοκομείων) μέχρι 100 κλίνες ή μέχρι τ.μ. ανά οικόπεδο Εμπορικά καταστήματα και καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών τα οποία δεν αναφέρονται ρητά στις χρήσεις των περιοχών κατοικίας επιπέδου γειτονιάς (Κ2), συμπεριλαμβανομένων των υπεραγορών, πολυκαταστημάτων και των εμπορικών εκθέσεων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν τα τ.μ. ανά οικόπεδο Γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί Ξενοδοχεία (κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια, επιπλωμένα διαμερίσματα και ξενώνες νεότητας) μέχρι 100 κλίνες Εστίαση, σνακ μπαρ, καφετέριες, αναψυκτήρια και γενικά καταστήματα υγειονομικού εν- 114

15 διαφέροντος στο χώρο της εστίασης-αναψυχής, μέχρι 400 τ.μ. ανά οικόπεδο, πλην των κέντρων διασκέδασης, τα οποία απαγορεύονται Επαγγελματικά εργαστήρια και εγκαταστάσεις αποθήκευσης χαμηλής όχλησης μέχρι 800 τ.μ. ανά οικόπεδο Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα στάθμευσης αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους) Πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας (υγρών, αερίων καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας) Πλυντήρια-λιπαντήρια αυτοκινήτων Συνεργεία αυτοκινήτων συνήθων οχημάτων (εξαιρούνται τα συνεργεία επισκευής μεγάλων και βαρέων οχημάτων) Σταθμοί μετεπιβίβασης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. 2. Στις περιοχές ενδιάμεσου επιπέδου (ΜΚ) δεν τίθεται ελάχιστο όριο χρήσης κατοικίας ανά κτίριο. 3. Οι παραπάνω χρήσεις που έχουν περιορισμούς (μέγιστη επιφάνεια ανά οικόπεδο, δυναμικότητα κλινών κτλ.)δύνανται να χωροθετούνται στο ίδιο οικόπεδο, υπό την προϋπόθεση ότι είναι διαφορετικές χρήσεις. Δεν επιτρέπεται η συνένωση διαφορετικών χρήσεων που λειτουργούν ως ενιαίο κατάστημα, εφόσον δεν πληρούνται συνολικά οι τιθέμενοι περιορισμοί. 4. Στις χρήσεις με τα στοιχεία 1.3, 1.4 και 1.5 επιτρέπεται υπέρβαση της συνολικής επιτρεπόμενης επιφάνειας δόμησης, καθώς και στη χρήση με στοιχείο 1.8 επιτρέπεται υπέρβαση του αριθμού των κλινών, υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο συγκεκριμένοι χώροι ή ΟΤ, για την ανάπτυξη των χρήσεων αυτών. Η χρήση 1.15 επιβάλλεται να προβλέπεται από το ρυμοτομικό σχέδιο. 5. Με τον πολεοδομικό σχεδιασμό, για τις χρήσεις με στοιχεία 1.10 έως και 1.14, είναι δυνατόν να επιβάλλονται περιορισμοί ως προς την πυκνότητα εγκατάστασής τους ή και να απαγορεύεται πλήρως η εγκατάσταση νέων, προκειμένου να εξυγιανθούν πολεοδομικά επιβαρυμένες περιοχές. Με ΠΔ, ύστερα από πρόταση του υπουργού ΠΕΚΑ, μπορούν να διαφοροποιούνται οι ως άνω χρήσεις, για τις οποίες επιτρέπεται να επιβληθούν περιορισμοί για την πρόσθεση ή απομείωση χρήσεων και την επιβολή περιορισμών. Πολεοδομικό Κέντρο (ΠΚ) Σύμφωνα με το άρθ. 18 του Ν. 4269/2014: 1. Στις περιοχές Πολεοδομικού Κέντρου (ΠΚ) επιτρέπονται οι εξής χρήσεις: 1.1. Κατοικία Κοινωνική πρόνοια Εκπαίδευση Αθλητικές εγκαταστάσεις, εκτός μεγάλων αθλητικών εγκαταστάσεων Θρησκευτικοί χώροι Πολιτιστικές εγκαταστάσεις Χώροι συνάθροισης κοινού, εκθεσιακά κέντρα Εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών, υπεραγορές, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα, εμπορικές εκθέσεις Γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί Διοίκηση Περίθαλψη Εστίαση, σνακ μπαρ, καφετέριες, αναψυκτήρια και γενικά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο χώρο της εστίασης-αναψυχής Κέντρα διασκέδασης-αναψυχής: μπαρ, κέντρα διασκέδασης Ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) Πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας (υγρών, αερίων καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας) Συνεργεία αυτοκινήτων συνήθων οχημάτων (εξαιρούνται τα συνεργεία επισκευής μεγάλων και βαρέων οχημάτων) Πλυντήρια-λιπαντήρια αυτοκινήτων Επαγγελματικά εργαστήρια και εγκαταστάσεις αποθήκευσης χαμηλής όχλησης (ΧΟ) Σταθμοί μετεπιβίβασης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. 115

16 1.21. Σταθμοί λεωφορείων (υπεραστικών, διεθνών) Εμπορευματικοί σταθμοί αυτοκινήτων. 2. Οι χρήσεις με τα στοιχεία 1.20, 1.21 και 1.22 επιτρέπονται εφόσον προβλέπονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο συγκεκριμένοι χώροι ή ΟΤ, για την ανάπτυξή τους. 3. Με τον πολεοδομικό σχεδιασμό για τις χρήσεις με στοιχεία 1.15 έως και 1.19, είναι δυνατόν να επιβάλλονται περιορισμοί ως προς την πυκνότητα εγκατάστασής τους ή και να απαγορεύεται πλήρως η εγκατάσταση νέων, προκειμένου να εξυγιανθούν πολεοδομικά επιβαρυμένες περιοχές. Με ΠΔ, ύστερα από πρόταση του υπουργού ΠΕΚΑ, μπορούν να διαφοροποιούνται οι ως άνω χρήσεις, για τις οποίες επιτρέπεται να επιβληθούν περιορισμοί για την πρόσθεση ή απομείωση χρήσεων και την επιβολή περιορισμών. Τουρισμός-Αναψυχή-Παραθεριστική (β ) κατοικία (ΤΑ) Σύμφωνα με το άρθ. 19 του Ν. 4269/2014: 1. Στις περιοχές τουρισμού-αναψυχής (ΤΑ) επιτρέπονται οι εξής χρήσεις: 1.1. Κατοικία Κοινωνική πρόνοια Αθλητικές εγκαταστάσεις, εκτός μεγάλων αθλητικών εγκαταστάσεων Θρησκευτικοί χώροι Πολιτιστικές εγκαταστάσεις Χώροι συνάθροισης κοινού Εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών, υπεραγορές, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα, εμπορικές εκθέσεις Γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί Περίθαλψη (μόνο πρωτοβάθμια, χωρίς νοσηλεία) Εστίαση, σνακ μπαρ, καφετέριες, αναψυκτήρια και γενικά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο χώρο της εστίασης-αναψυχής Κέντρα διασκέδασης-αναψυχής: μπαρ, κέντρα διασκέδασης Ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα, στάθμευσης αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους) και στάθμευση τουριστικών λεωφορείων Πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας (υγρών, αερίων καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας) Συνεργεία αυτοκινήτων και συνήθων οχημάτων (εξαιρούνται τα συνεργεία επισκευής μεγάλων και βαρέων οχημάτων) Πλυντήρια-λιπαντήρια αυτοκινήτων Σταθμοί μετεπιβίβασης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς Σταθμοί λεωφορείων (υπεραστικών, διεθνών) Ελικοδρόμιο (μόνο για την εξυπηρέτηση ξενοδοχείων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων) Εμπορευματικοί σταθμοί αυτοκινήτων. 2. Οι χρήσεις με τα στοιχεία 1.17, 1.18 και 1.20 επιτρέπονται υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο συγκεκριμένοι χώροι ή ΟΤ, για την ανάπτυξή τους. Εγκαταστάσεις Κοινής Ωφέλειας (ΚΩ) Σύμφωνα με το άρθ. 20 του Ν. 4269/2014: 1. Στις εγκαταστάσεις ΚΩ επιτρέπονται οι εξής χρήσεις: 1.1. Κοινωνική πρόνοια Εκπαίδευση Αθλητικές εγκαταστάσεις Πολιτιστικές εγκαταστάσεις Περίθαλψη Εγκαταστάσεις αστικών υποδομών κοινής ωφέλειας του άρθρου 24 (μικρής κλίμακας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αναιρούν τον προορισμό της περιοχής ως περιοχής παροχής κοινωφελών λειτουργιών). 116

17 Ελεύθεροι Χώροι-Αστικό Πράσινο (ΠΡ) Σύμφωνα με το άρθ. 21 του Ν. 4269/2014: 1. Οι περιοχές Ελεύθερων Χώρων-Χώρων Αστικού Πρασίνου (ΠΡ) αφορούν: 1.1. Κοινόχρηστους χώρους που καθορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. Ως κοινόχρηστοι χώροι για την εφαρμογή του παρόντος νοούνται οι χώροι για την παραμονή, αναψυχή και μετακίνηση πεζών και τροχοφόρων, όπως οδοί, οδοί ήπιας κυκλοφορίας, πεζόδρομοι, αμιγείς πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, πλατείες, άλση, πράσινο και παιδικές χαρές. Στις πλατείες-χώρους πρασίνου επιτρέπονται τα οριζόμενα στο άρθ. 20 του Ν. 4067/2012, καθώς και επιπλέον περιορισμένης έκτασης χρήσεις εστίασης και αναψυχής, για την εξυπηρέτηση του κοινόχρηστου χώρου, υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή και τον πολεοδομικό κανονισμό. Στους χώρους της παραγράφου αυτής, επιτρέπεται η κατασκευή υπόγειων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων (σταθμών αυτοκινήτων), υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπεται από το σχεδιασμό, με μέριμνα όμως διατήρησης της τυχόν υψηλής βλάστησης που φέρουν Ελεύθερους χώρους αστικού και περιαστικού πρασίνου. Οι περιοχές αυτές είναι χώροι εκτός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, οι οποίοι προβλέπονται από το σχεδιασμό και νοούνται ως χώροι για τη δημιουργία πνευμόνων πρασίνου και αναψυχής, με στόχο τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Στις περιοχές αυτές επιτρέπονται λειτουργίες και δραστηριότητες ήπιας αναψυχής, κοινωφελείς λειτουργίες και εγκαταστάσεις αστικών υποδομών, υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπονται από το σχεδιασμό. Χονδρικό Εμπόριο (ΧΕ) Σύμφωνα με το άρθ. 22 του Ν. 4269/2014: 1. Στις περιοχές Χονδρικού Εμπορίου (ΧΕ) επιτρέπονται οι εξής χρήσεις: 1.1. Αποθήκευση (κτίρια-γήπεδα) Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής (ΧΟ) και μέσης όχλησης (ΜΟ) Στάθμευση οχημάτων και σκαφών αναψυχής (κτίρια-γήπεδα), χωρίς περιορισμό είδους και βάρους Πρατήρια υγρών καυσίμων, υγραερίου, φυσικού αερίου Πλυντήρια, λιπαντήρια αυτοκινήτων Σταθμοί μετεπιβίβασης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς Ελικοδρόμιο Γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (ΚΩ) Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ-ΚΤΕΟ) Σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων Εμπορευματικοί σταθμοί αυτοκινήτων Εγκαταστάσεις εφοδιαστικής (logistics) Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων Κέντρα τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων Συνεργεία επισκευής και συντήρησης συνήθων οχημάτων-αυτοκινήτων, μεγάλων και βαρέων οχημάτων, μηχανημάτων έργων, αγροτικών μηχανημάτων, σκαφών αναψυχής Εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής υπηρεσιών, υπεραγορές, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα, εμπορικές εκθέσεις, καταστήματα χονδρικού εμπορίου Εστίαση, σνακ μπαρ, καφετέριες, αναψυκτήρια και γενικά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο χώρο της εστίασης-αναψυχής. 2. Η χρήση με το στοιχείο 1.17 επιτρέπεται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι αποτελεί τμήμα των εγκαταστάσεων χονδρικού εμπορίου ή εξυπηρετεί τις ανάγκες των εργαζομένων και των επισκεπτών σε αυτές. Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) Σύμφωνα με το άρθ. 23 του Ν. 4269/2014: 1. Στις περιοχές εγκαταστάσεων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) μπορεί να καθορίζεται μία ή περισσότερες από τις εξής χρήσεις: 1.1. Αεροδρόμιο Ελικοδρόμιο. 117

18 1.3. Σιδηροδρομικοί σταθμοί Λιμενικές ζώνες επιβατικής, εμπορικής, αλιευτικής, βιομηχανικής και τουριστικής δραστηριότητας, μαρίνες Σιδηροδρομικά αμαξοστάσια, επισκευαστικές μονάδες και σταθμοί διαλογής Διάδρομοι κατάληψης, χώροι αμαξοστασίων, επισκευαστικές μονάδες, σταθμοί διαλογής και μεταφόρτωσης λεωφορείων, τρόλεϊ, προαστιακού σιδηροδρόμου, μετρό, τραμ Σταθμοί αστικών, υπεραστικών, διεθνών λεωφορείων, τρόλεϊ, τραμ Πίστες αγώνων αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, τουριστικών λεωφορείων (πούλμαν), φορτηγών και τροχόσπιτων Συνεργεία επισκευής οχημάτων Πλυντήρια-λιπαντήρια αυτοκινήτων Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ-ΚΤΕΟ) Πρατήρια ενέργειας, υγρών και αερίων καυσίμων (υγρών, αερίων καυσίμων ηλεκτρικής ενέργειας) Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητοδρόμων (ΣΕΑ) Σταθμός φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων (εμπορευματικός σταθμός αυτοκινήτων) Συναφείς με τα μέσα μαζικών μεταφορών εγκαταστάσεις. Εγκαταστάσεις Αστικών Υποδομών Κοινής Ωφέλειας (ΑΥ) Σύμφωνα με το άρθ. 24 του Ν. 4269/2014: 1. Στις περιοχές εγκαταστάσεων Αστικών Υποδομών Κοινής Ωφέλειας (ΑΥ) μπορεί να καθορίζεται μία ή περισσότερες από τις εξής χρήσεις: 1.1. Σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων Εγκαταστάσεις ανακύκλωσης συσκευασιών και υλικών Χώρος επεξεργασίας, αποθήκευσης και διάθεσης στερεών αποβλήτων Επεξεργασία, αποθήκευση, καύση στερεών τοξικών αποβλήτων Μονάδες και εγκαταστάσεις επεξεργασίας και καύσης απορριμμάτων και υπολειμμάτων αυτών Χώρος επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων (βιολογικός καθορισμός) Δεξαμενές νερού-αφαλάτωσης, λιμνοδεξαμενές Εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και τα συνοδά έργα αυτών, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών, φυσικού αερίου, διαχείρισης αποβλήτων, απορριμμάτων κτλ. και συναφείς εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) Εγκαταστάσεις σταθμών βάσης κεραιών τηλεπικοινωνιών, ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών σταθμών και κεραιών κινητής τηλεφωνίας Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) Συναφείς με τις αστικές υποδομές εγκαταστάσεις. Παραγωγικές Δραστηριότητες Χαμηλής και Μέσης Όχλησης (ΧΜΟ) Σύμφωνα με το άρθ. 25 του Ν. 4269/2014: 1. Στις περιοχές παραγωγικών εγκαταστάσεων χαμηλής και μέσης όχλησης (ΧΜΟ) επιτρέπονται: 1.1. Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής και μέσης όχλησης 1.2. Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης 1.3. Βιομηχανικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης 1.4. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης χαμηλής και μέσης όχλησης (κτίρια, γήπεδα) Εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) 1.6. Γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας Περίθαλψη-ιατρεία (μόνο πρωτοβάθμια περίθαλψη, χωρίς νοσηλεία) και μόνο σε περίπτωση που η περιοχή ελέγχεται και διοικείται από οργανωμένο φορέα Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα), χωρίς περιορισμό είδους και βάρους οχημάτων Πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας (υγρών, αερίων καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας). 118

19 1.10. Συνεργεία επισκευής και συντήρησης συνήθων οχημάτων-αυτοκινήτων, μεγάλων και βαρέων οχημάτων, μηχανημάτων έργων, αγροτικών μηχανημάτων, σκαφών αναψυχής Πλυντήρια-λιπαντήρια αυτοκινήτων Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ-ΚΤΕΟ) Σταθμοί μετεπιβίβασης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς Σταθμοί αστικών, υπεραστικών και διεθνών λεωφορείων Εμπορευματικοί σταθμοί αυτοκινήτων Ελικοδρόμιο Κατοικία για προσωπικό ασφαλείας Κοινωνική πρόνοια Αθλητικές εγκαταστάσεις Εστίαση, σνακ μπαρ, καφετέριες, αναψυκτήρια και γενικά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο χώρο της εστίασης-αναψυχής Χώροι συνάθροισης κοινού, εκθεσιακά κέντρα Εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών, υπεραγορές, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα, εμπορικές εκθέσεις Επιχειρήσεις εφοδιαστικής (logistics) Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων Κέντρα τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων Διοίκηση Ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις Κέντρα διασκέδασης-αναψυχής. 2. Οι χρήσεις με στοιχεία 1.17, 1.18 και 1.19 επιτρέπονται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι αποτελούν τμήμα των παραπάνω δραστηριοτήτων ή εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζομένων σε αυτές. 3. Στις ανωτέρω περιοχές δύναται να χωροθετούνται Επιχειρηματικά Πάρκα Β, Γ και ειδικού τύπου, καθώς και Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (ΕΠΕΒΟ), σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. Παραγωγικές Δραστηριότητες Πολεοδομικής Εξυγίανσης (ΒΕ) Σύμφωνα με το άρθ. 26 του Ν. 4269/2014: 1. Σε ήδη οργανωμένους υποδοχείς των Ν. 4468/1967, 2545/1997 και 3998/2011 επιτρέπεται για την πολεοδομική εξυγίανσή τους να καθορίζονται και χρήσεις που προβλέπονται στο άρθ. 27 του παρόντος νόμου. Τεχνολογικό Πάρκο-Τεχνόπολις (ΤΟ) Σύμφωνα με το άρθ. 27 του Ν. 4269/2014: 1. Στις περιοχές Τεχνολογικού Πάρκου (ΤΟ) επιτρέπονται: 1.1. Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης 1.2. Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης 1.3. Βιομηχανικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης 1.4. Εγκαταστάσεις ΑΠΕ 1.5. Εκπαίδευση (μόνο τριτοβάθμια εκπαίδευση και ερευνητικά κέντρα) Διοίκηση Γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους Πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας (υγρών, αερίων καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας) Πλυντήρια-λιπαντήρια αυτοκινήτων Κατοικία για εργαζομένους στο πάρκο Ελικοδρόμιο Εμπορευματικοί σταθμοί αυτοκινήτων Εγκαταστάσεις εφοδιαστικής (logistics) Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων Κέντρα τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων. 2. Οι χρήσεις 1.1, 1.2 και 1.3 αφορούν μονάδες εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας (όπως βιοτεχνολογία, πληροφορική, μικροηλεκτρονική). 119

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΔ ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.3 Αθλητικές εγκαταστάσεις τοπικής σημασίας ΟΜΑΔΑ 85.51-93.1 Πολιτιστικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1951 ΕΔΡΑ: Πειραιάς, Μέγαρο ΕΒΕΠ, Λουδοβίκου 1, Γραφεία Αθηνών: Αμερικής 10, T.K. 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210-3392567, Fax: 210-3631720 e-

Διαβάστε περισσότερα

Κατοικία επιπέδου γειτονιάς (Κ2)

Κατοικία επιπέδου γειτονιάς (Κ2) Κατοικία επιπέδου γειτονιάς (Κ2) 1. Οι περιοχές κατοικίας επιπέδου γειτονιάς Κ2, όπως ορίζεται στον χάρτη ΠΜ7 χρήσεων γης της πολεοδομικής μελέτης, αποτελούν περιοχές κατοικίας οι οποίες εξυπηρετούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα με βάση τις ρυθμίσεις το νέο πολεοδομικό νομοσχέδιο προβλέπει τις εξής αλλαγές στις χρήσεις γης:

Ειδικότερα με βάση τις ρυθμίσεις το νέο πολεοδομικό νομοσχέδιο προβλέπει τις εξής αλλαγές στις χρήσεις γης: Ειδικότερα με βάση τις ρυθμίσεις το νέο πολεοδομικό νομοσχέδιο προβλέπει τις εξής αλλαγές στις χρήσεις γης: Κατοικία (Κ1) Πρόκειται για περιοχές όπου αντικαθιστούν την παλιά περιοχή «αμιγούς» κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Εικόνα 1: Η θέση της Δ.Ε. Πεύκων στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Εικόνα 1: Η θέση της Δ.Ε. Πεύκων στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Εικόνα 1: Η θέση της Δ.Ε. Πεύκων στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Εικόνα 2: Η θέση του Δήμου Νεάπολης - Συκεών στη Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Εικόνα 3: Ο οικισμός των Πεύκων όπου διακρίνονται το όριο της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση γίνεται αντιστοίχηση κατ αναλογία, των προβλεπομένων στην μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

(Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90)

(Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90) (Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ Οι χρήσεις γης στις περιοχές των γενικών πολεοδομικών σχεδίων, καθορίζονται σε κατηγορίες ως ακολούθως: Α) Σύμφωνα με τη γενική πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α) και ειδικότερα το Αρθ- 15 παρ.1 αυτού. 2. Την υπ' αρ.γνωμ-36/87 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο ηµοτικής Ενότητας Νέας Αγχιάλου Π.Ε. Μαγνησίας

Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο ηµοτικής Ενότητας Νέας Αγχιάλου Π.Ε. Μαγνησίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 2 1. Γενικές αρχές.... 3 2. Γενική αντιστοίχηση χρήσεων γης στις Περιοχές οικιστικής ανάπτυξης (ΠΟΑ).... 3 3. Αντιστοίχηση χρήσεων γης ανά οικισµό.... 5 3.1. Νέα Αγχίαλος (Π.Ε.1-3)...

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Σελίδα 1 από 9 Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. Την υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 06-//1987 (ΠΔ ΦΕΚ Δ ): Χρήσεις γης.κατηγορίες-περιεχόμενο (72319) Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και Εφαρμοστικά Νομοθετήματα 9

ΠΔ 06-//1987 (ΠΔ ΦΕΚ Δ ): Χρήσεις γης.κατηγορίες-περιεχόμενο (72319) Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και Εφαρμοστικά Νομοθετήματα 9 ΠΔ 06-//1987 (ΠΔ ΦΕΚ Δ 166 1987): Χρήσεις γης.κατηγορίες-περιεχόμενο (72319) Αρθρο 0 Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και Εφαρμοστικά Νομοθετήματα 9 Π.Δ. 23.2/6.3.1987 "Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/ Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/ Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/6-3-1987 Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. Αριθ. ΟΙΚ. 3761 ΦΕΚ Δ 557/5-6-2003 "Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιωαννίνων στο Ο.Τ. 169

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Άρθρο 1 Κατηγορίες Χρήσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Άρθρο 1 Κατηγορίες Χρήσεων ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Άρθρο 1 Κατηγορίες Χρήσεων Οι κατηγορίες και το περιεχόμενο των χρήσεων γης που ρυθμίζονται ή επιτρέπονται από τον πολεοδομικό σχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα)

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα) Νοµοθεσία για τις Χρήσεις γης (απόσπασµα) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 2006 Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης Π 23-2-87 (ΦΕΚ 166 6-3-87) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ. Οκτώβρης 2008

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ. Οκτώβρης 2008 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Οκτώβρης 2008 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ Ο στρατηγικός σχεδιασμός της πόλης επιτυγχάνεται μέσα από το Γ.Π.Σ. Σε βάθος χρόνου οριοθέτηση των οχλουσών δραστηριοτήτων με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ.Π.Σ.) & ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ.Π.Σ.) & ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ.Π.Σ.) & ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ Αρσένης Ρίγγας Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) αποτελεί ένα κατευθυντήριο σχέδιο που σκοπό έχει

Διαβάστε περισσότερα

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε :

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε : χρήσεων γης " ΦΕΚ 166 /1987 ++Θ.Φ.++ Εχοντες υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. 2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Απόφασης: 31/2015 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Απόφασης: 31/2015 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Απόφασης: 31/2015 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 8 ης / 14-7-2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πεντέλης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια

Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια Διενέργεια ελέγχου στατικής επάρκειας ή δελτίο δομικής τρωτότητας σε χιλιάδες ιδιοκτήτες αυθαιρέτων επιβάλει η υπουργική απόφαση, που

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός

Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός 1. Γενικά Υφιστάµενη κατάσταση Η έλλειψη χωροταξικού σχεδιασµού διαχρονικά έχει οδηγήσει σε ένα δαιδαλώδες και ασαφές θεσµικό πλαίσιο, προκαλώντας προβλήµατα επιβίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ.: Κ. Κιτσάκη Αριθμ.Πρωτ: 395 Τηλ , Αγρίνιο

Πληρ.: Κ. Κιτσάκη Αριθμ.Πρωτ: 395 Τηλ , Αγρίνιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Περιφερειακό Τμήμα Νομού Αιτωλοακαρνανίας Π. ΣΟΥΛΟΥ 11, 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ Τηλ: (26410) 55755, 56789 Fax: 31506 E-mail: tee_ait@tee.gr Πληρ.: Κ. Κιτσάκη Αριθμ.Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

Τα ΕΧΣ ως εργαλεία προσέλκυσης επενδύσεων, αστικής ανάπλασης και περιβαλλοντικής προστασίας (ν. 4269/14 όπως τροποποιήθηκε με τον ν.

Τα ΕΧΣ ως εργαλεία προσέλκυσης επενδύσεων, αστικής ανάπλασης και περιβαλλοντικής προστασίας (ν. 4269/14 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. Τα ΕΧΣ ως εργαλεία προσέλκυσης επενδύσεων, αστικής ανάπλασης και περιβαλλοντικής προστασίας (ν. 4269/14 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4447/16) Με το νέο θεσμικό πλαίσιο: Αποσαφηνίζεται ο στρατηγικός ή ρυθμιστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Σελ. 1

ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Σελ. 1 Η πολιτική αστικής ανάπτυξης περιλαμβάνει δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών του αστικού περιβάλλοντος και διαβίωσης του πληθυσμού. Η βελτίωση επηρεάζει την ελκυστικότητα της πόλης και αυξάνει

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» /Σχέδιο Χρήσεων Γης 2011 19.12.2011 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Άρθρο 1 Κατηγορίες Χρήσεων 1. Οι χρήσεις γης (ή χώρων) που επιβάλλονται ή επιτρέπονται από τα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Αναστασία Στρατηγέα. Υπεύθυνη Μαθήματος

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Αναστασία Στρατηγέα. Υπεύθυνη Μαθήματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Πηγή: Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και

Διαβάστε περισσότερα

Χωρικός Σχεδιασμός Βιώσιμη ανάπτυξη. Η πολεοδομική μεταρρύθμιση στα πλαίσια του ν. 4269/2014 όπως αντικαταστάθηκε με το ν.

Χωρικός Σχεδιασμός Βιώσιμη ανάπτυξη. Η πολεοδομική μεταρρύθμιση στα πλαίσια του ν. 4269/2014 όπως αντικαταστάθηκε με το ν. Χωρικός Σχεδιασμός Βιώσιμη ανάπτυξη. Η πολεοδομική μεταρρύθμιση στα πλαίσια του ν. 4269/2014 όπως αντικαταστάθηκε με το ν.4447/2016 Με το νέο θεσμικό πλαίσιο: Αποσαφηνίζεται ο στρατηγικός ή ρυθμιστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Άρθρο 1

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Άρθρο 1 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Γενική παρατήρηση Άρθρο 1 Το προτεινόμενο θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με τις κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ»

ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.) Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Σκοπός της Μελέτης... 3 2. Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΜΕΡΟΣ Ι...9 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ... 9 Ενότητα 1...10

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικές Επενδύσεις: Ξεκλειδώνοντας τη Δυναμική Δημόσια Ακίνητα και Προσέλκυση Τουριστικών Επενδύσεων μέσω των ΕΣΧΑΔΑ

Τουριστικές Επενδύσεις: Ξεκλειδώνοντας τη Δυναμική Δημόσια Ακίνητα και Προσέλκυση Τουριστικών Επενδύσεων μέσω των ΕΣΧΑΔΑ Τουριστικές Επενδύσεις: Ξεκλειδώνοντας τη Δυναμική Δημόσια Ακίνητα και Προσέλκυση Τουριστικών Επενδύσεων μέσω των ΕΣΧΑΔΑ Ζωή Χριστοδουλοπούλου, Project Manager 2015 - Νέο Ρεκόρ για τον Ελληνικό Τουρισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ

ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: ΑΡΙΘΜΌΣ 98728/7722/93 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΧΏΡΩΝ ΣΤΆΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΩΝ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΎΝ ΤΑ ΚΤΊΡΙΑ. (ΦΕΚ 167/ /2 3 93) Το ελάχιστο πλάτος των οριζοντίων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED:

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: «Πολιτικές χωρικού σχεδιασμού και διευθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Αθήνα, 14 15 Οκτωβρίου 2017 Κρομμύδα Βασιλική* / Στρατηγέα Αναστασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αθήνα, 2014 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Το αστικό πράσινο και η διαχείρισή του από την Τοπική Αυτοδιοίκηση Η αξία του αστικού πρασίνου Η έννοια του αστικού πράσινου-χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας. Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα

Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας. Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα Εισήγηση : Δημήτριος Ντοκόπουλος, Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος "Από τον Ν.Δ. 17-7-23

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μάθημα 2Σ6 01. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ελένη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Γρηγόρης ΚΑΥΚΑΛΑΣ Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μάθημα 2Σ6 01. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ελένη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Γρηγόρης ΚΑΥΚΑΛΑΣ Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μάθημα 2Σ6 01 ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ελένη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Γρηγόρης ΚΑΥΚΑΛΑΣ Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο 2 0 1 3-2014 1 Α. ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Δίκτυο οικισμών και

Διαβάστε περισσότερα

ο μ ό φ ω ν α α π ο φ α σ ί ζ ε ι

ο μ ό φ ω ν α α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης: 10 η Αριθμός Απόφασης: 3/10/17.06.2014 Σήμερα, 17 Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία του Οργανισμού Θεσσαλονίκης, Βασ. Ολγας 160-162 & 25 ης Μαρτίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Έχοντας υπόψη: Την παρ.2 του άρθρου 2 του Ν.3843/2010 Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΣΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ. Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Εορδαίας. Εδώ ζούμε.

ΕΣΣΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ. Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Εορδαίας. Εδώ ζούμε. ΕΣΣΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Εορδαίας Εδώ ζούμε. Καλύτερα» Η περιοχή παρέμβασης του σχεδίου ΒΑΑ, με βάση τα χαρακτηριστικά των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 13ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε/Ε Την Τετάρτη 21.7.2010 και ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού Μάθημα 2Σ5 13: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διδάσκων: Νίκος Κομνηνός, καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτριες: Χάιδω Μπαζάκα Τοπογράφος Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc Άννα Υψηλάντη Τοπογράφος Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc

Εισηγήτριες: Χάιδω Μπαζάκα Τοπογράφος Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc Άννα Υψηλάντη Τοπογράφος Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc Εισηγήτριες: Χάιδω Μπαζάκα Τοπογράφος Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc Άννα Υψηλάντη Τοπογράφος Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc Θεσμικό πλαίσιο: Ν.1337/83, Ν2508/97 Οδηγίες από τον υπερκείμενο σχεδιασμό Ρυθμιστικό σχέδιο Αθήνας (ΡΣΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ» 1 ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΑ Α1. Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση Α2. Ανταλλαγή εκτάσεων Οικοδομικών Συνεταιρισμών

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασίες με τον Λευτέρη Παπαγιαννάκη. Ερευνητικά προγράμματα Ε.Μ.Π. για την. Ερευνητικό πρόγραμμα Ε.Μ.Π. για ένα. Αθήνας Αττικής (δεκαετία 2000)

Συνεργασίες με τον Λευτέρη Παπαγιαννάκη. Ερευνητικά προγράμματα Ε.Μ.Π. για την. Ερευνητικό πρόγραμμα Ε.Μ.Π. για ένα. Αθήνας Αττικής (δεκαετία 2000) Ημερίδα Τ.Ε.Ε. / 11 Φεβρουαρίου 2010 Λουδοβίκος Κ. Βασενχόβεν Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π. Συνεργασίες με τον Λευτέρη Παπαγιαννάκη Ερευνητικά προγράμματα Ε.Μ.Π. για την περιοχή του Ελαιώνα (δεκαετία του 1990)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Άρης Σαπουνάκης Δρ Αρχιτέκτων Πολεοδόμος Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ιαδικασία του Χωροταξικού Σχεδιασµού, β

Η ιαδικασία του Χωροταξικού Σχεδιασµού, β Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ειδικό Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασµού Εργαστήριο επιλογής χειµερινού εξαµήνου, Πάτρα 2016 Η ιαδικασία του Χωροταξικού Σχεδιασµού, β Βασίλης Παππάς, Καθηγητής vpappas@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τεχνικές προδιαγραφές των μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ.) του Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τεχνικές προδιαγραφές των μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ.) του Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη διεθνή και ελληνική εμπειρία από την εφαρμογή προγραμμάτων αστικής αναγέννησης. Προτάσεις για το μέλλον

Εισαγωγή στη διεθνή και ελληνική εμπειρία από την εφαρμογή προγραμμάτων αστικής αναγέννησης. Προτάσεις για το μέλλον Προγράμματα αστικής αναγέννησης και βιώσιμη ανάπτυξη. Ελληνικές και Βρετανικές εμπειρίες ΤΕΕ / ΤΚΜ ΣΕΜΠΧΠΑ Εισαγωγή στη διεθνή και ελληνική εμπειρία από την εφαρμογή προγραμμάτων αστικής αναγέννησης. Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980)

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ (ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) 01 Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Αναγνώριση της περιοχής μελέτης Προβλήματα και ελλείψεις στην κυκλοφοριακή λειτουργία και τις μεταφορικές υποδομές Αυξημένος φόρτος διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παρατηρήσεις ΓΣΕΒΕΕ επί του υπό διαβούλευση Προεδρικού Διατάγματος: Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

Θέμα: Παρατηρήσεις ΓΣΕΒΕΕ επί του υπό διαβούλευση Προεδρικού Διατάγματος: Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 46 104 33 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 38.16.600 FAX: 210 38.20.735 http://www.gsevee.gr E-mail: gsevee@gsevee.gr Θέμα: Παρατηρήσεις ΓΣΕΒΕΕ επί του υπό διαβούλευση Προεδρικού Διατάγματος: Κατηγορίες και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΛΙΒΑΔΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Δήμος Λάρνακας Δήμος Λιβαδιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv 1. Πόλη και σχεδιασμός: oι βασικές συνιστώσες... 18 1.1 Αναγκαιότητα του χωρικού σχεδιασμού....18 1.2 Η ρύθμιση των χρήσεων γης...20 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης για το Σχέδιο Νόμου

Γνώμη του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης για το Σχέδιο Νόμου Γνώμη του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης για το Σχέδιο Νόμου «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη, εγκαταλελειμμένοι οικισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κατάλογος Εικόνων...XIII Κατάλογος Σχημάτων...XV Κατάλογος Πλαισίων...XIX Κατάλογος Πινάκων...XXII Βιβλιογραφικές Αναφορές...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κατάλογος Εικόνων...XIII Κατάλογος Σχημάτων...XV Κατάλογος Πλαισίων...XIX Κατάλογος Πινάκων...XXII Βιβλιογραφικές Αναφορές... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κατάλογος Εικόνων....XIII Κατάλογος Σχημάτων....XV Κατάλογος Πλαισίων....XIX Κατάλογος Πινάκων....XXII Βιβλιογραφικές Αναφορές.... XXIV Βιογραφικά Σημειώματα Συγγραφέων.... XXV Πρόλογος και

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ 2016 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός Οδικός Χάρτης για την Χωροθέτηση και Θεσμική Έγκριση μιας Επένδυσης Δούμας Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Τμήμα Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

- κα Χριζηίνη Σπανοσδάκη - Διεσθ/ζα Σύμβοσλος - Οte Estate

- κα Χριζηίνη Σπανοσδάκη - Διεσθ/ζα Σύμβοσλος - Οte Estate Πρόταση από τον: Πολιτιστικό Σύλλογο Αγριλιάς Αγριλιά Λαμίας Αρ. πρωτ.: 112/30-3-2016 Προς: COSMOTE (OTE) - κα Χριζηίνη Σπανοσδάκη - Διεσθ/ζα Σύμβοσλος - Οte Estate Θέμα: Πρόταση αξιοποίησης αποθήκης COSMOTE/ΟΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση: ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (επαγγελματικά & θεσμικά)

Συνάντηση: ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (επαγγελματικά & θεσμικά) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ (ΣΕΠΟΧ) Συνάντηση: ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (επαγγελματικά & θεσμικά) ΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΕΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ζ.Ο.Ε.)

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ζ.Ο.Ε.) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ζ.Ο.Ε.) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Το από 17-2-1986 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 63/Δ/18-2-1986 ) «Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου γύρω από τα διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ κ. Καριώτου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2011 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2011 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Νέα Φιλαδέλφεια 7/12/2011 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-05-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 27 ΘΕΜΑ: Χρήσεις γης του ΚΧ 871 Χώρος Πρασίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ NAFPLIO A. THE HISTORIC CHARACTER OF THE CITY B. PROPOSALS FOR PROTECTION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT THE OLD CITY - VIEW FROM THE

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός τιμών μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων

Καθορισμός τιμών μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων ΑΔΑ:Β4411-ΙΩ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17) Τμήμα: α Αθήνα, 23/1/2012

Διαβάστε περισσότερα

Νέο υπόδειγμα σχεδιασμού με στόχο: Την προσέλκυση «στρατηγικών επενδύσεων» Την «αξιοποίηση» της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου

Νέο υπόδειγμα σχεδιασμού με στόχο: Την προσέλκυση «στρατηγικών επενδύσεων» Την «αξιοποίηση» της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου Τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δημόσιων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ) μέσααπότονομοθετικότους πλαίσιο και τις αντίστοιχες Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Κώστας Βουρεκάς Νέο υπόδειγμα σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 2 To πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα Το κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν.

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Αποσκοπεί στην εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (Α 209) για την κατάταξη σε κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων στην Περιφέρεια Αττικής

Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων στην Περιφέρεια Αττικής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σύμβουλοι Εξειδίκευσης Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020 Στρατηγική Ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΙΣΤΡΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 1ο ερώτημα Γιατί και με ποιους όρους η προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ- ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ- ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ- ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟ 5 ο Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος 14

Περιεχόμενα. Πρόλογος 14 Περιεχόμενα Πρόλογος 14 Κεφάλαιο 1 Ιστορική εξέλιξη των πόλεων 17 1.1 Ορισμός της πόλης και βασικές έννοιες.................... 17 1.2 Η εξέλιξη των πόλεων............................... 21 1.3 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Εμπόριο και πόλη: ζητήματα πολεοδομικής οργάνωσης η περίπτωση της οδού Πατησίων

Εμπόριο και πόλη: ζητήματα πολεοδομικής οργάνωσης η περίπτωση της οδού Πατησίων ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 7 Α - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Ανιχνεύοντας την κρίση με επίκεντρο την οδό Πατησίων. Σενάρια ανασυγκρότησης του αστικού ιστού Εμπόριο και πόλη: ζητήματα πολεοδομικής οργάνωσης η

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο: 0-5: 40-54: 6-14: 55-64: 15-24: 65-79: 25-39: 80 ετών και άνω:

Σύνολο: 0-5: 40-54: 6-14: 55-64: 15-24: 65-79: 25-39: 80 ετών και άνω: ΔΗΜΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Έκταση (τ.χμ.): Γεωγραφικός Χαρακτήρας: Σύνολο κατοίκων και Ηλικιακή κατανομή πραγματικού πληθυσμού Σύνολο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 2016-2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Ν. Σιφουνάκη

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Ν. Σιφουνάκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Πειραιάς, 24 Φεβρουαρίου 2012 ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 1467 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Φ. ΑΝΔΡΙΑΝΑ Τηλέφωνο: 2104177241-5 Προς: Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Μέση Κατανάλωση Πρωτογενούς Ενέργειας (Κτίρια Τριτογενούς Τομέα)

Μέση Κατανάλωση Πρωτογενούς Ενέργειας (Κτίρια Τριτογενούς Τομέα) 500.00 Μέση Κατανάλωση Πρωτογενούς Ενέργειας (Κτίρια Τριτογενούς Τομέα) 450.00 400.00 350.00 300.00 kwh/m 2 250.00 200.00 150.00 100.00 50.00 0.00 Εν για Θέρμανση' Εν για Ψύξη' Εν για Φωτισμό' Εν για ΖΝΧ'

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 181 8 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ A.A.Π. Αρ. Φύλλου 22 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 9356 πε Σημειακή - συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΔΟΣ:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΔΟΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΔΟΣ: Νέα. Μεταβολή. Ακύρωση. ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣ Υπηρεσία Υποβολής ΚΕΠ. ΔΗΜΟΣ. Αριθ. Πρωτ. Ημ/νία Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΟΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη διεθνή και ελληνική εμπειρία από την. Προτάσεις για το μέλλον

Εισαγωγή στη διεθνή και ελληνική εμπειρία από την. Προτάσεις για το μέλλον Προγράμματα αστικής αναγέννησης και βιώσιμη ανάπτυξη. Ελληνικές και Βρετανικές εμπειρίες ΤΕΕ / ΤΚΜ ΣΕΜΠΧΠΑ Εισαγωγή στη διεθνή και ελληνική εμπειρία από την εφαρμογή προγραμμάτων αστικής αναγέννησης. Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης

ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης Δημήτρης Οικονόμου Μάρτιος 2015 Ενημερωτικό Σημείωμα για τα ΣΟΑΠ Βασικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες των ΣΟΑΠ Τα Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΟΑΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ -Η κάθε αστική ή αγροτική τοποθεσία που µαρτυρεί πολιτισµό έχει µνηµειακή αξία -Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται µόνο στην υψηλή αρχιτεκτονική αλλά και στα

Διαβάστε περισσότερα

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ...1 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Σελ. 1/8 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη του Συλλόγου Μηχανικών Πολεοδοµίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης για το Σχέδιο Π.. «Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης»

Γνώµη του Συλλόγου Μηχανικών Πολεοδοµίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης για το Σχέδιο Π.. «Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης» Γνώµη του Συλλόγου Μηχανικών Πολεοδοµίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης για το Σχέδιο Π.. «Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης» Το Σχέδιο Π.. «Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης», που δόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 2 ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η ανάπτυξη των Λαχανοκήπων και της ευρύτερης περιοχής Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,ΜΕ ΧΡΗΣΗ Γ.Σ.Π. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Διπλωματική εργασία: Ζωή Φλογερά Επιβλέπουσα καθηγήτρια:ανδρονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τι είναι το Ε.Π. του Δήμου και ποιος είναι ο σκοπός του Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών πίνακας, προσδιορίζει τις ελάχιστες αμοιβές για μελέτες και υπηρεσίες, που είναι σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 13ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε/Ε Την Τετάρτη 21.7.2010 και ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα