ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ»"

Transcript

1 ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.) Αθήνα, Μάρτιος 2017

2 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή Αναλυτικές παρατηρήσεις Οριζόντιες παρατηρήσεις Παρατηρήσεις κατά Άρθρο Παράρτημα: Βιβλιογραφία Μάρτιος

3 1 Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση συντάσσεται στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο Π.Δ. των κατηγοριών χρήσεων γης και εκφράζει τις σχετικές απόψεις του ΣΕΜΠΧΠΑ. Σκοπός είναι η διατύπωση σχολίων και παρατηρήσεων επί του σχεδίου για τη βελτίωσή του. Συνεπώς, επιδιώκεται μία κριτική προσέγγιση, για την οποία λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της χωρικής ανάπτυξης στην Ελλάδα, τα παλαιότερα νομοθετήματα κατηγοριοποίησης χρήσεων γης, η σχετική διεθνής βιβλιογραφία και η διεθνής εμπειρία. Ως προς τη γενική φιλοσοφία, το σχέδιο Π.Δ. διατηρεί τη λογική του Π.Δ σχετικά με την επιδίωξη μίξης χρήσεων γης, η οποία ανταποκρίνεται στην ελληνική διαδικασία οικιστικής ανάπτυξης και θεωρείται εν γένει θετική παράμετρος για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Επισημαίνεται ότι οι Ελληνικές πόλεις θεωρούνται από τη διεθνή βιβλιογραφία επιτυχημένες σε ό,τι αφορά τη μίξη χρήσεων γης στον αστικό ιστό (Levine, 2005). Σε άλλα συστήματα κατηγοριοποίησης, π.χ. στο αγγλικό, κάθε κατηγορία χρήσεων γης (land-use group) π.χ. κατοικία, γραφεία εντάσσεται σε μόνο μία γενική χρήση γης (landuse order) βλ. HMSO (1975) 1. Εκτίμηση του ΣΕΜΠΧΠΑ ωστόσο, είναι ότι η γενική φιλοσοφία του σχεδίου Π.Δ., δεν επέφερε κάποια ουσιαστική καινοτομία ως προς τη δομή του, όπως παρουσιάζεται αναλυτικότερα στη συνέχεια, καθώς δεν διαφοροποιείται αισθητά από το Π.Δ. του 1987 και το Ν. 4269/2014. Στο βαθμό που διαφοροποιείται, υπάρχουν μεταβολές σε σχέση με τον Ν. 4269/2014 που εκφράζουν έναν προστατευτισμό της κατοικίας από άλλες χρήσεις, καθώς στο παρόν σχέδιο Π.Δ. επιτρέπονται λιγότερες ή μικρότερες σε εμβαδόν λειτουργίες στην αμιγή και τη γενική κατοικία. Θέση του ΣΕΜΠΧΠΑ αποτελεί η ανάγκη δημιουργίας ενός σύγχρονου συστήματος κατηγοριοποίησης των χρήσεων γης στα πρότυπα προηγμένων στον τομέα χωρών 2. Το παρόν σχέδιο Π.Δ. εκτιμάται ότι δεν προσφέρει μια τέτοια θεώρηση στο θέμα των χρήσεων γης στην Ελλάδα. Μια σύγχρονη κατηγοριοποίηση χρήσεων γης εκτιμάται ότι θα έπρεπε, τουλάχιστο, να ιδωθεί υπό το πρίσμα της δυνατότητας να μετουσιωθεί σε Οντολογία 3. Ειδικότερα, η κωδικοποίηση με δενδρογραμματικό τρόπο, θα επέτρεπε στο σύντομο (και όχι μακρινό) μέλλον την ψηφιοποίηση των ρυθμίσεων ως προς τις χρήσεις γης. Η ψηφιοποίηση αυτή είναι που σε συνδυασμό με τη βάση δεδομένων της ιδιοκτησίας, το δασικό και αρχαιολογικό κτηματολόγιο, θα επιτρέψει την πραγματική μεταρρύθμιση του συστήματος χωρικού σχεδιασμού σε ένα σύγχρονο σύστημα, προσδίδοντας ουσιαστικές δυνατότητες αξιολόγησης της εφαρμογής και ανατροφοδότησης του σχεδιασμού. Ο προτεινόμενος από το Π.Δ. διαχωρισμός των χρήσεων δεν οδηγεί αυτονόητα σε κάποια Οντολογία και, επιπλέον, εκτιμάται ότι δεν διευκολύνει per se ανάλογη μελλοντική προσπάθεια. 1 Αντίθετα το ελληνικό σύστημα χρήσεων γης με τις γενικές χρήσεις αμιγής κατοικία-γενική κατοικία-κέντρο πόλης εφαρμόζει άτυπα μια κλίμακα που αφορά την ανοχή των κατοίκων σε δυσμενέστερες χρήσεις, χωρίς να καθορίζει την ακριβή λειτουργία μιας περιοχής. 2 Παράδειγμα: Tα Land Based Classification Standards που αναπτύχθηκαν από το American Planning Association (APA) κυρίως για να παρέχουν στους planners ένα συνεκτικό μοντέλο κατηγοριοποίησης των χρήσεων γης https://planning-org-uploaded-media.s3.amazonaws.com/legacy_resources/lbcs/standards/pdf/inonefile.pdf 3 «An ontology is a common, shared and formal description of important concepts in a specific domain» (Fensel 2000] «An ontology necessarily includes a specification of the terms used, ("terminology") and agreements to determine the meaning of these terms, along with the relationships between them» (Starlab 2003) Μάρτιος

4 2 Αναλυτικές παρατηρήσεις 2.1 Οριζόντιες παρατηρήσεις Για την εξέταση της προτεινόμενης κατηγοριοποίησης των χρήσεων γης, μια μέθοδος είναι να εξεταστεί αν αποδίδει στην πράξη τα θεωρητικά οφέλη που εν δυνάμει παρέχει. Τα θεωρητικά αυτά οφέλη περιγράφονται από την έκθεση της βρετανικής κυβέρνησης για την αναθεώρηση του συστήματος χρήσεων γης της χώρας (HMSO, 2006 σελ. 9), σύμφωνα με την οποία η κατηγοριοποίηση των χρήσεων γης: 1. «Προωθεί την επικοινωνία μεταξύ των διαφορετικών χρηστών και κλάδων» Στην Ελλάδα, οι θεσμοθετημένες κατηγορίες χρήσεων γης παρότι δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες στο κοινό, χρησιμοποιούνται ευρέως από το σύνολο των μηχανικών / επαγγελματιών που σχετίζονται με τον χώρο. Στο παρόν σχέδιο Π.Δ. διατηρούνται σε γενικές γραμμές η λογική και τα ονόματα κατηγοριών χρήσεων γης του ΠΔ του Η διατήρηση των ονομάτων (όπως π.χ. γενική και αμιγής κατοικία στα αρθ. 3,4,5 και 8 του σχεδίου νόμου) αντί της χρήσης των Κ2 και ΜΚ του Ν4269/14 από τη μια μεριά προσθέτει λιγότερες έννοιες στο ήδη επιβαρυμένο πολεοδομικό λεξιλόγιο και συνεπάγεται λιγότερες εργατοώρες για προσαρμογή των δημοσίων υπηρεσιών / μελετητών / ερευνητών. Από την άλλη, ωστόσο, ενέχει τον κίνδυνο να δημιουργήσει παρερμηνείες μεταξύ προσώπων και φορέων καθώς σε μια περιοχή «αμιγούς κατοικίας» (ή κάποιας άλλης χρήσης των Άρθρων 4,5 και 8 του σχεδίου Π.Δ.) θα επιτρέπονται διαφορετικές χρήσεις αν είχε καθοριστεί βάσει του Π.Δ. του 1987 από αυτές που θα επιτρέπονται αν καθοριστεί με βάση το παρόν σχέδιο Π.Δ. Θα πρέπει δηλαδή να γνωρίζουμε το πότε θεσμοθετήθηκε η κάθε κατηγορία χρήσης γης, γιατί αν αυτή είναι θεσμοθετημένη με το νέο Π.Δ. θα επιτρέπονται περισσότερες ειδικές χρήσεις, από ότι αν είναι θεσμοθετημένη βάσει του Π.Δ. του Σε ό,τι αφορά την επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών κλάδων, η κατηγοριοποίηση χρήσεων γης χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά από τον κλάδο των μηχανικών/πολεοδόμων από τότε που καθιερώθηκε με τη σημερινή της μορφή (Π.Δ. 1987), αφού πολύ σπάνια γίνεται αναφορά από άλλους σχετικούς κλάδους (π.χ. περιφερειακή ανάπτυξη, οικονομικά, στατιστική), είτε στη διοίκηση, είτε στην έρευνα. Αυτό μπορεί να αλλάξει, αν ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις της επόμενης παραγράφου. 2. «Παρέχει μία βάση για τη διασύνδεση των υφιστάμενων συστημάτων που χρησιμοποιούνται από το κοινό και σχετίζονται με τις χρήσεις γης» Μια σειρά από προβλήματα που απαντώνται στο σύστημα σχεδιασμού σχετίζονται με θέματα εννοιολογικού τύπου. Ειδικότερα, παρατηρείται ότι υπάρχει πλήθος εννοιών σε διάφορα θεσμοθετημένα κείμενα που δεν ορίζονται επαρκώς και συνεπώς δεν κωδικοποιούνται αντίστοιχα. Δεν έχει δηλαδή καθοριστεί μια ενιαία, συνεκτική, τυποποιημένη και κοινή ορολογία στο σύστημα σχεδιασμού, η οποία θα διασφαλίζει τη μονοσήμαντη έννοια των όρων και θα αξιοποιείται από τη δημόσια διοίκηση συνολικά σε ό,τι αφορά θέματα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις χρήσεις γης. Η έλλειψη μιας συνεκτικής εννοιολογικής τυποποίησης και κωδικοποίησης, καθώς και η έλλειψη διασύνδεσης των διαφορετικών κωδικοποιήσεων μεταξύ τους, οδηγεί συχνά σε σημαντικά προβλήματα, καθώς οι χωρικές ρυθμίσεις (και οι τυχόν μεταβολές τους) στην περιοχή που ασκείται μια δραστηριότητα, την επηρεάζουν καθ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της. Ειδικότερα, υπάρχει άλλη κωδικοποίηση για τις χρήσεις γης, που δε συνδέεται εννοιολογικά (άμεσα ή επαγωγικά) με την κωδικοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης (που εμπεριέχει και Μάρτιος

5 τη διαδικασία προέγκρισης χωροθέτησης), τις χρήσεις γης που απαντώνται σε διάφορους τύπους ζωνών που εισάγονται στη νομοθεσία με διαφορετικές διατάξεις (βλ. ρυθμιστικό, ειδικά χωροταξικά, κα), τη διαδικασία αδειοδότησης οικονομικών δραστηριοτήτων, κ.α.. Η προτεινόμενη κατηγοριοποίηση συνεχίζει τη μακρά παράδοση της απουσίας εννοιολογικής οριοθέτησης, καθώς οι χρήσεις αλλά και οι επιμέρους προσδιοριστικοί παράγοντες αυτών σε ορισμένες κατηγορίες χρήσεων γης (π.χ. περιορισμοί σε μέγιστο αριθμό κλινών στα ξενοδοχεία, μέγιστο αριθμό δομημένων τετραγωνικών σε ορισμένες χρήσεις που συνιστά όρο δόμησης, κ.α.), δεν είναι τεκμηριωμένοι, έστω στη βάση μιας διεθνούς καλής πρακτικής. Επιπλέον, θα ήταν σκόπιμο να έχει πραγματοποιηθεί πριν την οριστικοποίηση του σχεδίου (ή εάν έχει πραγματοποιηθεί να τεθεί υπόψη μας) η: Καταγραφή των χρησιμοποιούμενων από το σχεδιασμό χρήσεων σε θεσμοθετημένα σχέδια χρήσεων γης ή άλλων χωρικών σχεδίων, που θα επέτρεπε την ομαδοποίηση αλλά και τη μεταβατική αντιστοιχία των νέων κατηγοριών με τις υφιστάμενες, πρωτίστως για να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση και αφετέρου για να επιτραπεί ένας υποτυπώδης έλεγχος κάλυψης των αναγκών σε χρήσεις γης. Μελέτη διεθνών καλών πρακτικών. Πέραν των ανωτέρω, εκτιμάται ότι κάθε άλλη κατηγοριοποίηση που εμφανίζεται στο σύστημα χωρικού σχεδιασμού (σε οποιοδήποτε στάδιο) θα πρέπει να αντιστοιχηθεί με το τελικό δενδρόγραμμα των χρήσεων γης, έστω και μετά τη θεσμοθέτησή του (αν και εκτιμάται ότι αυτό θα οδηγήσει σε ανάγκες μεταγενέστερων τροποποιήσεων). Ειδικότερα, οι προτεινόμενες χρήσεις, έστω μεταγενέστερα, θα πρέπει ακόμη να αντιστοιχηθούν ή συσχετισθούν με τις χρήσεις γης κατά ΕΣΥΕ (2000), με τις κατηγορίες κάλυψης και χρήσεις γης της Eurostat (2016) και με τα κτίρια και δομικές κατασκευές όπως αυτά ορίζονται στον Κτιριοδομικό Κανονισμό (ΥΑ 3046/304/89, ΦΕΚ59 / ). Αντίστοιχα, θα πρέπει να συσχετιστούν με την κατηγοριοποίηση της Περιβαλλοντικής και επαγγελματικής Αδειοδότησης. Ε Θα πρέπει ακόμη να αντιστοιχηθούν με άλλες κωδικοποιήσεις (ένα είδος «μεταφραστή»), όπως για παράδειγμα με τους ΚΑΔ (π.χ. Παράρτημα του Ν.4269/14). Οι ΚΑΔ (οι οποίοι είναι στο σύνολό τους), περιλαμβάνουν όλο το εύρος των οικονομικών δραστηριοτήτων, υπάρχουν για κάθε νόμιμη επιχείρηση και η αντιστοίχισή τους με τις χρήσεις θα βοηθήσει όλες τις υπηρεσίες να έχουν σαφείς ερμηνείες σχετικά με το τι επιτρέπεται και τι όχι σε κάθε περιοχή. Η αντιστοίχιση με άλλες κατηγοριοποιήσεις, θα αποτελέσει εν συντομία ένα σημαντικό μέτρο για τη διαφάνεια και ελάφρυνση των διοικητικών διαδικασιών (ΥΠΕΚΑ, 2014). Επαναλαμβάνεται, τέλος, η ανάγκη της κωδικοποίησης / ταξινόμησης με τρόπο που να δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Η μετάβαση αυτή, σε συνδυασμό με τη βάση δεδομένων της ιδιοκτησίας (κτηματολόγιο), το δασικό και αρχαιολογικό κτηματολόγιο, θα επιτρέψει την πραγματική μεταρρύθμιση του συστήματος χωρικού σχεδιασμού σε ένα σύγχρονο σύστημα, προσδίδοντας ουσιαστικές δυνατότητες ανατροφοδότησης του σχεδιασμού. Ο προτεινόμενος από το Υπουργείο διαχωρισμός των χρήσεων δεν επιτρέπει καμία αυτονόητη Οντολογία ούτε διευκολύνει κάποια μελλοντική τέτοια προσπάθεια. 3. «Καθιστά δυνατή την ευρύτερη συνολική χρήση των δεδομένων που αφορούν χρήσεις γης» Η κατηγοριοποίηση χρήσεων γης εφαρμόζεται σε όλο τον ελλαδικό χώρο και υπάρχει η δυνατότητα συνολικής χρησιμοποίησής τους σε επίπεδο χώρας ή χαμηλότερο, ώστε να προκύψουν συμπεράσματα για συγκεκριμένες χωρικές ενότητες. Αυτό εφαρμόζεται π.χ. στη φάση ανάλυσης στα χωροταξικά σχέδια των Περιφερειών. Μάρτιος

6 Ισχύει η προαναφερόμενη πρόταση για να προηγηθεί μια εκτενής καταγραφή των χρησιμοποιούμενων από το σχεδιασμό χρήσεων σε θεσμοθετημένα σχέδια χρήσεων γης ή άλλων χωρικών σχεδίων, η οποία, σε συνδυασμό με την πραγματική αξιολόγηση της εφαρμογής τους στο χώρο, θα επιτρέψει την μελλοντική ουσιαστική βελτίωση του υφιστάμενου συστήματος χρήσεων γης. Ακόμη και αν δεν είναι εφικτή η πραγματοποίηση της άσκησης αυτής σήμερα, τότε μια τέτοια διάταξη, θα πρέπει να προβλέπει την υποχρεωτική και προγραμματισμένη ολοκλήρωσή της αμέσως μετά. 4. «Θέτει κοινή ορολογία ώστε να αποφεύγονται σφάλματα κατά τον εντοπισμό ή την καταγραφή των αλλαγών στις χρήσεις γης» Οι κατηγορίες των χρήσεων γης δε χρησιμοποιούνται μόνο για τη θέσπιση κανόνων και περιορισμών, αλλά και για τη συλλογή δεδομένων για χρήσεις γης (επιτόπια έρευνα), την περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, τη δυνατότητα σύγκρισης διαφορετικών περιοχών βάσει των πραγματικών χρήσεων (δραστηριοτήτων) και την παρακολούθηση αλλαγών στις χρήσεις γης μιας περιοχής. Η συλλογή των δεδομένων για χρήσεις γης (επιτόπια έρευνα) όπως και η περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης δεν πρέπει να γίνονται με τις γενικές χρήσεις δραστηριοτήτων. Πρέπει να αποσαφηνίζεται είτε στο παρόν σχέδιο νόμου, είτε στις προδιαγραφές εκπόνησης μελετών ότι η υφιστάμενη κατάσταση περιγράφεται / χαρτογραφείται στις πολεοδομικές μελέτες και τα ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ / ΤΧΣ, με παράλληλη αξιοποίηση του προαναφερόμενου «μεταφραστή», της αντιστοίχισης δηλαδή της κωδικοποίησης των χρήσεων γης με άλλες μορφές κωδικοποίησης των δραστηριοτήτων. Σήμερα, η περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στις προαναφερόμενες μελέτες, προσδίδει αοριστία δεδομένου των πολλών πραγματικών μορφών που μπορεί να έχει μια περιοχή βάσει της γενικής της χρήσης. Επιπλέον των ανωτέρω, στο εξεταζόμενο σχέδιο νόμου τίθενται ορισμένοι περιορισμοί σε ορισμένες χρήσεις που συνιστούν περιορισμούς ως προς το μέγεθος (π.χ. μέγιστος αριθμός κλινών ή τετραγωνικών), χωρίς ταυτόχρονα να συνδέονται με κάποιου είδους τεκμηρίωση και εννοιολογική τυποποίηση, ως (για παράδειγμα) προς το βαθμό της «όχλησης» που προκαλούν. Άποψη του ΣΕΜΠΧΠΑ είναι ότι η οριζόντια εφαρμογή τέτοιων περιορισμών (π.χ. μέγιστος αριθμός τετραγωνικών μέτρων για συγκεκριμένες χρήσεις) στο σύνολο της χώρας, όπου απαντώνται κατά περίπτωση διαφορετικοί όροι και περιορισμοί δόμησης (π.χ. αρτιότητα, ΣΔ κλπ.) είναι τουλάχιστον άστοχη. Δεν έχει τεθεί υπόψη μας έως σήμερα, κάποια μελέτη που να τεκμηριώνει αυτές τις προβλέψεις του σχεδίου Π.Δ. Τέλος, εκτιμούμε ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί η προσέγγιση που υιοθετείται με τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 18, κυρίως για λόγους κόστους, χρόνου και γενικότερης αποτελεσματικότητας. Ειδικότερα, οι χρήσεις γης που έχουν καθοριστεί με προγενέστερα του νόμου αυτού σχέδια εκτιμούμε ότι θα πρέπει να εξακολουθούν να ισχύουν όπως καθορίστηκαν (αρθ. 11 παρ. 1 και αρθ. 12 παρ. 2 του ΠΔ του 1987 αντίστοιχα), ιδιαίτερα εάν είναι ευνοϊκότερες για τις δραστηριότητες που έχουν ήδη εγκατασταθεί και λειτουργούν στην Επικράτεια. Μάρτιος

7 2.2 Παρατηρήσεις κατά Άρθρο Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, καταγράφονται στη συνέχεια επιμέρους παρατηρήσεις κατά Άρθρο Άρθρο 01 Κατηγορίες Χρήσεων Όσον αφορά τις Ειδικές Κατηγορίες Χρήσεων γης, προτείνονται τα εξής: Να προβλεφθεί η δυνατότητα χωροθέτησης στάσεων ΜΕΤΡΟ (υπέργειων) Να μην περιληφθούν οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις στις επιτρεπόμενες χρήσεις γης, καθώς δεν εμπεριέχεται σε αυτές η έννοια της δόμησης και κατά συνέπεια δεν θα έπρεπε να αποτελεί ειδική πολεοδομική κατηγορία Στις κατηγορίες χρήσεων απουσιάζει η κατηγορία Τα πρατήρια υγρών καυσίμων να προτείνονται χωρίς διαχωρισμό από τα πρατήρια υγραερίου και φυσικού αερίου, όπως προβλέπονται στις Ειδικές Κατηγορίες Χρήσεων Γης. Να καταργηθεί η χρήση 40 Αστική Γεωργία-Λαχανόκηποι», καθώς επίσης δεν εμπεριέχει δόμηση. Να διευκρινιστεί η διαφορά μεταξύ αστικής γεωργίας και λαχανόκηπων Άρθρο Αποκλειστική Κατοικία Περιοχές με αποκλειστική χρήση την κατοικία βάσει των ειδικών διαταγμάτων που τις διέπει τα οποία έχουν εγκριθεί πριν τη δημοσίευση του παρόντος. Στις περιοχές αυτές δύναται να χωροθετούνται πλην της κατοικίας οι παρακάτω χρήσεις εφόσον προβλέπονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. (2) Κοινωνική Πρόνοια τοπικής σημασίας (3) Εκπαίδευση, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και ειδική εκπαίδευση (5) Μικρές υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις (6) Θρησκευτικοί χώροι που εξυπηρετούν τις ανάγκες της περιοχής τοπικής σημασίας (8.3) Δημοτικές αγορές (10) Διοίκηση τοπικής σημασίας (32) Γωνιές Ανακύκλωσης (38) Εγκαταστάσεις σταθμών βάσης κεραιών κινητής τηλεφωνίας Στις περιοχές αποκλειστικής κατοικίας επιτρέπονται επιπλέον των ανωτέρω οι χρήσεις που ήδη προβλέπονται από τα ειδικά διατάγματα που διέπουν τις περιοχές, εντός προσδιορισμένων χώρων με δυνατότητα αναδιάταξής τους. Εκτιμάται ότι θα πρέπει να αποσαφηνιστεί το εάν η μόνη επιτρεπόμενη ειδική χρήση γης είναι η κατοικία, ή εάν επιτρέπονται και άλλες ειδικές χρήσεις. Η θέσπιση της αποκλειστικής κατοικίας ως διακριτή χρήση γης (η οποία είχε προταθεί και από το Ν4269/2014), αποτελεί ένα βήμα πίσω για τα εργαλεία του σχεδιασμού χρήσεων γης σε σχέση με το ΠΔ του Η δημιουργία περιοχών αποκλειστικής κατοικίας είναι κατακριτέα από τη διεθνή βιβλιογραφία για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και δεν ανήκει στις σύγχρονες τάσεις σχεδιασμού χρήσεων γης 4. 4 Σε περιοχές αποκλειστικής κατοικίας, οι κάτοικοι δεν θα μπορούν να εξυπηρετηθούν τοπικά για τις καθημερινές τους ανάγκες. Η δημιουργία μονολειτουργικών περιοχών, περιοχών κοιμητηρίων συνεπάγεται μεγαλύτερη εξάρτηση των κατοίκων από το αυτοκίνητο, καθημερινή αύξηση των μετακινήσεων και είναι περιβαλλοντικά επιζήμια. Η ύπαρξη καταστημάτων / υπηρεσιών / αθλητικών χώρων κ.α. σε επίπεδο γειτονιάς δημιουργεί χώρους συνάντησης των κατοίκων και συντελεί στην επαφή τους / γνωριμία τους και κατ' επέκταση στη μεγαλύτερη συνοχή της τοπικής κοινότητας. Αντιθέτως, στις περιοχές αποκλειστικής κατοικίας, είναι λιγότερες οι παθητικές ευκαιρίες για τους κατοίκους να συναναστραφούν και να επικοινωνήσουν. Οι μονολειτουργικές περιοχές απαιτούν αυξημένη αστυνόμευση, καθώς λόγω της απουσίας κίνησης/ ζωής είναι πιο επιρρεπείς στην προσέλκυση εγκληματικότητας (Paulsen, 2013 σελ. 94). Η θεσμοθέτηση τέτοιων περιοχών οδηγεί αναγκαστικά σε συγκεκριμένα καταναλωτικά πρότυπα, καθώς οι κάτοικοι για να αποφύγουν τις πολλές μετακινήσεις αγοράζουν από υπεραγορές αντί μικρότερων καταστημάτων. Μάρτιος

8 Στις βορειοευρωπαϊκές και βορειοαμερικανικές χώρες, η περιορισμένη έκταση περιοχών αποκλειστικής κατοικίας θεωρείται ως κάτι θετικό, και οι χώρες αυτές προσπαθούν να αλλάξουν και να προσομοιάσουν στην Ελλάδα στο συγκεκριμένο θέμα (που έχει περιορισμένες εκτάσεις αποκλειστικής κατοικίας), καλλιεργώντας -σε ακαδημαϊκό επίπεδο- τις έννοιες της μίξης χρήσεων γης και της 24h city, την αποστροφή προς τις γειτονιές -κοιμητήρια κ.α. και προσπαθώντας να κατασκευάσουν γειτονιές με μίξη χρήσεων γης. Στις ιδιαίτερες περιπτώσεις που υπάρχει ανάγκη κάποια περιοχή να είναι μονολειτουργική, αυτό μπορεί να γίνει με θέσπιση αμιγούς κατοικίας και απαγόρευση των άλλων χρήσεων. Κατά τη γνώμη μας, δεν θα πρέπει η αποκλειστική κατοικία να αποτελεί διακριτή κατηγορία χρήσεων γης, για να μην κατευθύνει το σχεδιασμό προς τη συγκεκριμένη επιλογή. Σε περίπτωση, ωστόσο, διατήρησης της παραπάνω κατηγορίας, οι απόψεις/παρατηρήσεις μας για το παρόν σχέδιο νόμου συνοψίζονται στα εξής: Στο άρθρο 2 στο σημείο που αναφέρεται η δυνατότητα αναδιάταξης των χρήσεων πλην κατοικίας μετά το...δυνατότητα αναδιάταξής τους να προστεθεί και επαναπροσδιορισμού του περιεχομένου τους, προκειμένου να διασφαλίζεται η εξυπηρέτηση των αναγκών της περιοχής (όπως αναφέρεται και στο Ν.4269/14 αρθ. 15) από κοινωφελείς και κοινόχρηστους χώρους. Ορθώς καταργήθηκε η δυνατότητα χωροθέτησης χρήσεων Πολ. Κέντρου στην Περιοχή κατοικίας Κ1 η οποία γινόταν με τον Ν. 4269/14. Η αλλαγή χρήσεων γης επί το δυσμενέστερον, δηλαδή η αύξηση των οχλουσών χρήσεων σε περιοχές κατοικίας, αποτελεί αιτία απόρριψης των αιτημάτων για τροποποίηση ρυμοτομίας σύμφωνα με την πάγια νομολογία του ΣτΕ. Η κατάργηση των περιορισμών στον καθορισμό της κατοικίας του Ν. 4269/14 αρθ.15 παρ. 3 και 4, καθιστά πιο ευέλικτο τον σχεδιασμό ώστε να μπορεί να ορίσει περιοχές κατοικίας σε περισσότερες περιπτώσεις και να καλύψει πιο ευρύ φάσμα περιοχών με τυχόν ζήτηση της αγοράς για αποκλειστική κατοικία. Ορθώς καταργήθηκαν οι περιορισμοί στον καθορισμό αποκλειστικής κατοικίας του Ν. 4269/14 αρθ. 15 παρ. 5 καθώς η αποκλειστική κατοικία μπορεί να υπάρξει και σε γήπεδα με πρόσωπο επί εθνικών/επαρχιακών και κυρίων δημοτικών οδών καθώς υπάρχει πιθανότητα τα οικόπεδα επί των οδών αυτών να μην προσελκύουν άλλες χρήσεις. Επίσης δεν μπορεί να θεωρηθεί η πρόταση της παραγράφου 5 ως μέτρο για την προστασία των περιοχών αποκλειστικής κατοικίας από τις οχλήσεις που προκαλούν οι οδοί, καθώς είναι πιθανόν η κίνηση επί των οδών να μην συνεπάγεται ηχορύπανση, κίνδυνο ή άλλου είδους όχληση για την κατοικία. (Όπως συμβαίνει π.χ. σε περίπτωση που τα παρόδια οικόπεδα βρίσκονται υψομετρικά πολύ χαμηλότερα από το οδικό δίκτυο ή/και σε περιπτώσεις που το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο δεν είναι προσβάσιμο από τα παρόδια οικόπεδα). Να προβλεφθεί και η προσχολική εκπαίδευση, για την οποία η προβλεπόμενη ακτίνα εξυπηρέτησης είναι η μικρότερη μεταξύ των βαθμίδων εκπαίδευσης και επομένως θα πρέπει να προβλέπεται σε οποιαδήποτε γειτονιά περιλαμβάνει κατοικία. Να καταργηθεί η φράση τοπικής σημασίας μετά την κοινωνική πρόνοια. Η κοινωνική πρόνοια είναι η βοήθεια προς τις ευπαθείς ομάδες, επομένως δεν έχει νόημα ο προσδιορισμός τοπικής σημασίας. Η μίξη συγκεκριμένων χρήσεων γης με την κατοικία, θεωρείται ότι ωφελεί την υγεία των κατοίκων, καθώς υπάρχει εξάρτηση μεταξύ φυσικής άσκησης (περπατήματος) και μίξης χρήσεων γης. (Croucher et al. (2013) σελ. 13), Kruger et al. (2006). Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στην επιστημονική βιβλιογραφία δεν υπάρχει ή δεν είναι εμφανής η αντίθετη άποψη (η υποστήριξη δηλαδή, των περιοχών αποκλειστικής κατοικίας). Μάρτιος

9 2.2.3 Άρθρο Αμιγής Κατοικία Στις περιοχές αμιγούς κατοικίας επιτρέπονται μόνο : (1) Κατοικία (2) Κοινωνική πρόνοια τοπικής σημασίας (3) Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια με καθορισμό της θέσης τους από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο (5) Μικρές υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις (μόνο κατηγ. Α) (7) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις τοπικής σημασίας μέχρι 200 τμ. συνολικής επιφάνειας δόμησης (6) Θρησκευτικοί χώροι τοπικής σημασίας με καθορισμό της θέσης τους από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο (8) Μόνο εμπορικά καταστήματα (8.1) και καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (8.2) που εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής, όπως παντοπωλείο, φαρμακείο, χαρτοπωλείο, κρεοπωλείο, κατάστημα ψιλικών, γαλακτοπωλείο, πρατήριο γάλακτος και άρτου. Μέγιστη συνολική επιφάνεια καταστημάτων ανά οικόπεδο 100 τμ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. Το μέγεθος αυτό μπορεί να εξειδικεύεται ή να περιορίζεται από το εγκεκριμένο σχέδιο. (11) Περίθαλψη: Μόνο Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (16) Ξενοδοχειακά καταλύματα ξενώνες μέχρι 30 κλίνες (17.1) Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους κοινής χρήσης, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων εφόσον προβλέπεται από το ρυμοτομικό σχέδιο (25) Φούρνοι έως 100 τμ συνολικής επιφάνειας δόμησης. Το μέγεθος αυτό μπορεί να εξειδικεύεται ή να περιορίζεται από το ρυμοτομικό σχέδιο (32) Γωνιές Ανακύκλωσης (35) Δεξαμενές νερού αφαλάτωσης (38) Εγκαταστάσεις σταθμών βάσης κεραιών κινητής τηλεφωνίας (40) Αστική γεωργία λαχανόκηποι Στις χρήσεις με κωδικό (7), (8.1 & 8.2), (25) και (16) είναι επιθυμητό από τον πολεοδομικό σχεδιασμό να επιδιώκεται η σημειακή συγκέντρωσή τους σε συγκεκριμένες θέσεις του ρυμοτομικού σχεδίου/ σε τοπικά κέντρα συνοικίας-γειτονιάς και να αποφεύγεται η διασπορά τους. Σε ότι αφορά την αμιγή κατοικία, προτείνονται τα εξής: Να εξεταστεί η δυνατότητα λειτουργίας φροντιστηρίων ξένων γλωσσών/ωδείων ή άλλου τύπου ιδιωτικών σχολείων τουλάχιστον προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στις περιοχές αμιγούς κατοικίας. Υπάρχουν ήδη περιοχές αμιγούς κατοικίας όπου μεγάλο ποσοστό των μαθητών μετακινούνται καθημερινά για την εξυπηρέτησή τους. Η λειτουργία φροντιστηρίων/ωδείων αποτελούσε αίτημα πολλών κατοίκων και επιχειρηματιών κατά τις ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις των νομοσχεδίων που αφορούν χρήσεις γης (βλ. Διαβούλευση του Ν. 4280/ ), ενώ και το άρθ. 16 του Ν.4269/2014 επέτρεπε τη λειτουργία συγκεκριμένων χώρων ειδικής εκπαίδευσης στην αμιγή κατοικία. Να επιτρέπεται η χρήση γραφείων για να μπορούν να λειτουργούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Να καταργηθεί η φράση τοπικής σημασίας μετά την κοινωνική πρόνοια. Η κοινωνική πρόνοια είναι η βοήθεια προς τις ευπαθείς ομάδες, επομένως δεν έχει νόημα ο προσδιορισμός τοπικής σημασίας. Στις χρήσεις με αριθμό (7), (8) και (25) προβλέπεται μέγιστη συνολική επιφάνεια ανά οικόπεδο με προσδιορισμό των τμ της συνολικής επιφάνειας δόμησης. Το μέγεθος αυτό μπορεί να εξειδικεύεται ή να περιορίζεται από το εγκεκριμένο σχέδιο. Ερώτημα αποτελεί η αιτιολόγηση της επιλογής προσδιορισμού του μεγέθους (π.χ. γιατί διατηρείται το όριο των 100τμ., όπως στον Ν 4269/14 αρθ. 16, ανά κατάστημα λιανικού εμπορίου;).έχει γίνει κάποια μελέτη για τις ανάγκες σε χώρους που έχουν αυτού του είδους τα καταστήματα με βάση τα όσα προβλέπονται στη διαδικασία αδειοδότησής τους, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η εφικτότητα της πρόβλεψης; Ο προσδιορισμός μέγιστης επιφάνειας σε επίπεδο κατηγοριών χρήσεων γης χωρίς την προηγούμενη κατηγοριοποίηση των εγκαταστάσεων σε βαθμίδες π.χ. «όχλησης» με ταυτόχρονο 5 Μάρτιος

10 ορισμό της έννοιας και της ανάλογης μονάδας μέτρησης αυτής, δεν επιτρέπει την τεκμηρίωση της ορθότητας της πρόβλεψης. Κρίνεται δε περιοριστικός ως προς τις επιλογές του τοπικού σχεδιασμού, καθώς μπορεί μόνο να εξειδικεύεται ή να περιορίζεται η πρόβλεψη Άρθρο Γενική Κατοικία Στις περιοχές γενικής κατοικίας επιτρέπονται μόνο: (1) Κατοικία (2) Κοινωνική πρόνοια (3) Εκπαίδευση: Τα κτίρια εκπαιδευτηρίων και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να έχουν μέγιστη συνολική επιφάνεια δόμησης μέχρι τμ. (4) Κέντρα Έρευνας (5) Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις (μόνο κατηγ. Α) (6) Θρησκευτικοί χώροι (7) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις, μέχρι 1200τμ. συνολικής επιφάνειας δόμησης (8) Μόνο εμπορικά καταστήματα (8.1), καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (8.2), δημοτικές αγορές (8.3), υπεραγορές (8.4) (9) Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. (10) Διοίκηση τοπικής σημασίας (11) Περίθαλψη μόνο πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας χωρίς νοσηλεία μέχρι 100 κλίνες ή τμ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. (13) Εστίαση μέχρι 250 τμ. συνολικής επιφάνειας δόμησης (14) Αναψυκτήρια μέχρι 100 τμ. συνολικής επιφάνειας δόμησης (16) Ξενοδοχειακά καταλύματα και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις μέχρι 100 κλίνες. (17) Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων (18) Πρατήρια υγρών καυσίμων. Η εγκατάσταση νέων πρατηρίων υγρών καυσίμων σε συνδυασμό με χρήσεις σταθμού αυτοκινήτων, πλυντηρίου και λιπαντηρίου αυτοκινήτων, αξεσουάρ αυτοκινήτου και μίνι μάρκετ για την εξυπηρέτηση των πελατών, επιτρέπεται μόνο εφ όσον αποτελεί μοναδική χρήση του οικοπέδου. (19) Πλυντήρια Λιπαντήρια αυτοκινήτων (20.1) Συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων, συνήθων οχημάτων (με δυνατότητα μεταφοράς μέχρι 9 ατόμων ή μέχρι 3,5 τόνων μικτού φορτίου) (21) Εγκαταστάσεις αποθήκευσης χαμηλής όχλησης μέχρι 400τμ συνολικής επιφάνειας δόμησης μόνο εφόσον αποτελεί μοναδική χρήση του οικοπέδου (25) Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης μέχρι 400τμ συνολικής επιφάνειας δόμησης (28.4) Σιδηροδρομικοί σταθμοί (28.8) Σταθμοί αστικών και υπεραστικών λεωφορείων (κατηγορίες 1 και 2) εφόσον προβλέπονται από το εγκεκριμένο σχέδιο (28.11) Σταθμοί μετεπιβίβασης ΜΜΜ εφόσον προβλέπονται από το εγκεκριμένο σχέδιο (29) Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ ΙΚΤΕΟ) (32) Γωνιές ανακύκλωσης, μικρά Πράσινα σημεία (35) Δεξαμενές νερού αφαλάτωσης, λιμνοδεξαμενές (38) Εγκαταστάσεις σταθμών βάσης κεραιών κινητής τηλεφωνίας (40) Αστική γεωργία λαχανόκηποι (47) Εγκαταστάσεις υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών-προσφύγων μέχρι 300 ατόμων Με τον πολεοδομικό σχεδιασμό είναι δυνατό να επιβάλλονται περιορισμοί ως προς την πυκνότητα εγκατάστασης πλην των με κωδικό (1), (2), και (5) ανωτέρω χρήσεων (π.χ. μέγιστος αριθμός ανά Ο.Τ/ Π.Ε./ οδικό άξονα ή κατά άλλο επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο) Σε ότι αφορά την γενική κατοικία, προτείνονται τα εξής: Να επιτρέπονται και οι αθλητικές εγκαταστάσεις τύπου Β. Τα πρατήρια υγρών καυσίμων να προτείνονται χωρίς διαχωρισμό από τα πρατήρια υγραερίου και φυσικού αερίου, όπως προβλέπονται στις Ειδικές Κατηγορίες Χρήσεων Γης. Δεν είναι κατανοητή η πρόταση για πρωτοβάθμια περίθαλψη μέχρι 100 κλίνες, όταν στο άρθρο 1 αναφέρεται ότι η πρωτοβάθμια περίθαλψη είναι χωρίς νοσηλεία. Σε γενικές γραμμές το παρόν Σχέδιο Π.Δ., περιορίζει τη δυναμικότητα και τη συνολική επιφάνεια δόμησης για τις διάφορες λειτουργίες σε σχέση με τον Ν.4269/14 με εξαίρεση τα κτίρια ειδικής Μάρτιος

11 εκπαίδευσης και ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, στα οποία η μέγιστη συνολική επιφάνεια αυξάνεται από τα στα 2.000τμ και τα επαγγελματικά εργαστήρια και εγκαταστάσεις αποθήκευσης χαμηλής όχλησης στα οποία το όριο των 800 τμ του Ν.4269/14 καταργείται. Τέλος, δεν γίνεται κατανοητή η διατύπωση «επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο» όταν αυτή η φράση συνοδεύεται από τον ad hoc προσδιορισμό του «μέγιστου αριθμού ανά Ο.Τ./Π/Ε/ οδικό άξονα». Η μέτρηση αυτή, συνιστά ρύθμιση και όχι επιστημονική τεκμηρίωση. Μέθοδοι και εργαλεία επαρκούς τεκμηρίωσης, μπορεί να αφορούν σε ένα σύνολο δεικτών, με μεθοδολογία εκτίμησης και μονάδες μέτρησης για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα από τη δημόσια διοίκηση και μπορούν να αξιοποιηθούν από τον τοπικής κλίμακας σχεδιασμό Άρθρο Πολεοδομικό Κέντρο Κεντρικές Λειτουργίες Πόλης Τοπικό Κέντρο Συνοικίας- Γειτονιάς Στις περιοχές της κατηγορίας αυτής, επιτρέπονται μόνο : (1) Κατοικία (2) Κοινωνική πρόνοια (3) Εκπαίδευση (προσδιορισμός θέσης από ρυμοτομικό) (4) Κέντρα Έρευνας (5) Αθλητικές εγκαταστάσεις (εκτός μεγάλων αθλητικών εγκαταστάσεων) (6) Θρησκευτικοί χώροι (7) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις (8) Καταστήματα/ κτίρια/ κέντρα εμπορίου και παροχής προσωπικών υπηρεσιών (9) Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (10) Διοίκηση (11) Περίθαλψη (12) Χώροι συνάθροισης κοινού (13) Εστίαση (14) Αναψυκτήρια (15) Κέντρα διασκέδασης αναψυχής (16) Ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις (17.1) Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους κοινής χρήσης, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων (21) Εγκαταστάσεις αποθήκευσης χαμηλής όχλησης μέχρι 500τμ συνολικής επιφάνειας δόμησης (23) Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων (25) Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης μέχρι 500τμ συνολικής επιφάνειας δόμησης ανά γήπεδο (27) Εμπορευματικοί σταθμοί αυτοκινήτων (28.4) Σιδηροδρομικοί σταθμοί (28.7) Σταθμοί αστικών, υπεραστικών λεωφορείων (28.10) Σταθμοί μετεπιβίβασης ΜΜΜ (32) Γωνιές ανακύκλωσης (38) Εγκαταστάσεις κεραιών τηλεπικοινωνιών και κινητής τηλεφωνίας (53) Τυχερά παίγνια Στις εντός σχεδίου περιοχές οι χρήσεις με κωδικό, (28.7) και (28.10) επιτρέπονται μόνον εφόσον προβλέπονται οι χώροι ανάπτυξής τους από το ρυμοτομικό σχέδιο. Ειδικότερα, για τα τοπικά κέντρα συνοικίας γειτονιάς επιτρέπονται μόνο οι ακόλουθες ειδικές χρήσεις όπως αυτές εξειδικεύονται από τον πολεοδομικό σχεδιασμό: (1) Κατοικία (3.5) Ειδική Εκπαίδευση (7) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις (8) Μόνο εμπορικά καταστήματα (8.1), καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (8.2) και δημοτικές αγορές (8.3) (10) Διοίκηση τοπικής σημασίας (11) Περίθαλψη μόνο Μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης εκτός νοσοκομείων και κλινικών (μέχρι 50 κλίνες), Εργαστήρια φυσικοθεραπείας (16) Ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις μέχρι 50 κλίνες Προτείνονται τα εξής: Να αρθεί ο περιορισμός του προσδιορισμού θέσης από το ρυμοτομικό στην εκπαίδευση. Μάρτιος

12 Να προσδιοριστεί η έννοια των μεγάλων αθλητικών εγκαταστάσεων. Αν εννοούμε αθλητικές εγκαταστάσεις τύπου Β θα πρέπει να αρθεί. Ειδικότερα, για τα τοπικά κέντρα συνοικίας γειτονιάς: Να επιτρέπεται η κοινωνική πρόνοια. Η κοινωνική πρόνοια είναι η βοήθεια προς τις ευπαθείς ομάδες, νήπια και γέρους, επομένως θα πρέπει να προτείνεται σε όλες τις κατηγορίες χρήσεων γης. Να επιτρέπεται η εκπαίδευση όπως και στο Πολεοδομικό Κέντρο και όχι μόνο η ειδική εκπαίδευση. Αν κάτι διαφοροποιεί τα τοπικά κέντρα από τα κέντρα των πόλεων είναι η ένταση της χρήσης, η ακτίνα εξυπηρέτησης και το επίπεδο διοίκησης. Όσον αφορά την περίθαλψη να επιτρέπεται όπως και στο Πολεοδομικό Κέντρο. Οι επιτρεπόμενες 50 κλίνες συνιστά πολύ μικρό μέγεθος όταν στην «Γενική κατοικία» επιτρέπονται μέχρι 100 κλίνες. Το ίδιο ισχύει και για τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και τον περιορισμό των 50 κλινών. Ο περιορισμός των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων στις 50 κλίνες θεωρείται παρωχημένος. Ιδιαίτερα για πόλεις οι οποίες στοχεύουν στον τουρισμό τύπου city breaks όπως η Θεσσαλονίκη, (σχέδιο ΥΑ ΠΠΧΣΑΑ ΚΜ) η δυνατότητα εγκατάστασης ξενοδοχειακών μονάδων μεγάλης κλίμακας εντός του πολεοδομικού κέντρου κρίνεται σημαντικός παράγοντας για την προσέλκυση αντίστοιχων επενδύσεων και την εφαρμογή των σχετικών πολιτικών. Να προστεθούν οι ειδικές κατηγορίες χρήσεων (32), (7), (2), κλπ για τα τοπικά κέντρα γειτονιάς, οι οποίες δεν αναφέρονται ως επιτρεπόμενες Άρθρο 06 Τουρισμός Aναψυχή Στις περιοχές τουρισμού αναψυχής, επιτρέπονται μόνο : (1) Κατοικία (2) Κοινωνική Πρόνοια (5) Αθλητικές εγκαταστάσεις πλην μεγάλων αθλητικών εγκαταστάσεων (όπως γήπεδα ΠΑΕ) επιτρεπομένων των εγκαταστάσεων γκολφ (8) Μόνο εμπορικά καταστήματα (8.1) και καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (8.2), υπεραγορές και πολυκαταστήματα μέχρι μ2 συνολικής επιφάνειας δόμησης (9) Γραφεία, Τράπεζες (11 ) Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες περίθαλψης χωρίς νοσηλεία (12) Χώροι συνάθροισης κοινού (13) Εστίαση (14) Αναψυκτήρια (15) Κέντρα διασκέδασης, αναψυχής (16) Ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις Σύνθετα τουριστικά καταλύματα (17) Στάθμευση (κτίρια γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους, μοτοσυκλετών μοτοποδηλάτων, σκαφών και τουριστικών λεωφορείων (18) Πρατήρια υγρών καυσίμων (19) Πλυντήρια λιπαντήρια αυτοκινήτων (28.2) Ελικοδρόμιο (μόνο για εξυπηρέτηση Ξενοδοχείων και λοιπών Τουριστικών εγκαταστάσεων) (28.5) Λιμενικές ζώνες τουριστικής δραστηριότητας, μαρίνες (28.7) Σταθμοί αστικών υπεραστικών λεωφορείων εφόσον προβλέπεται από το εγκεκριμένο σχέδιο (28.10) Σταθμοί μετεπιβίβασης ΜΜΜ εφόσον προβλέπεται από το εγκεκριμένο σχέδιο (32) Γωνιές Ανακύκλωσης και μικρά Πράσινα Σημεία (34) Χώρος επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων εφόσον προβλέπεται από το εγκεκριμένο σχέδιο (35) Δεξαμενές νερού αφαλάτωσης, λιμνοδεξαμενές (37) Εγκαταστάσεις ΑΠΕ εφόσον προβλέπεται από το εγκεκριμένο σχέδιο (38) Εγκαταστάσεις σταθμών βάσης κεραιών κινητής τηλεφωνίας (40) Αστική γεωργία (50) Θεματικά πάρκα λούνα παρκ (51) Κατασκηνώσεις παιδικές εξοχές (52) Καζίνο Μάρτιος

13 Όπως επισημαίνεται στην ΕΠΑ (1983), η αναψυχή και ο παραθερισμός αναφέρεται κυρίως στην ικανοποίηση αναγκών του ντόπιου πληθυσμού, ενώ ο τουρισμός στην προσέλκυση επισκεπτών. Ωστόσο εκτιμάται ότι η συνύπαρξή τους στη συγκεκριμένη κατηγορία χρήσεων ορθώς διατηρείται, καθώς αποτρέπει την απομόνωση των τουριστών από τον αστικό ιστό, ωφελεί την τοπική οικονομία, και την προώθηση του πολιτιστικού προϊόντος, περισσότερο από τις αμιγώς (all inclusive) τουριστικές περιοχές. Σε ότι αφορά τις επιτρεπόμενες χρήσεις, προτείνονται τα εξής: Τα πρατήρια υγρών καυσίμων να προτείνονται χωρίς διαχωρισμό από τα πρατήρια υγραερίου και φυσικού αερίου, όπως προβλέπονται στις Ειδικές Κατηγορίες Χρήσεων Γης. Να καταργηθεί η χρήση 40 Αστική Γεωργία-Λαχανόκηποι. Να υπάρχει πρόβλεψη περί μη δυνατότητας συνύπαρξης στην ίδια ζώνη καζίνο και παιδικών κατασκηνώσεων Άρθρο Κοινωφελείς Λειτουργίες Στις περιοχές της κατηγορίας αυτής επιτρέπονται μόνο: (2) Κοινωνική πρόνοια (3) Εκπαίδευση (5) Αθλητικές εγκαταστάσεις (7) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις (11) Περίθαλψη (31) Εγκαταστάσεις ανακύκλωσης συσκευασιών και υλικών (32) Πράσινα σημεία (44) Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών (Κ.Α.Ν) και Οστών Δεν υπάρχουν ειδικές παρατηρήσεις Άρθρο Ελεύθεροι Χώροι Αστικό Πράσινο Οι περιοχές της κατηγορίας αυτής αφορούν: 1. Κοινόχρηστους χώρους πού καθορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. Ως κοινόχρηστοι χώροι για την εφαρμογή του παρόντος, νοούνται οι χώροι για την παραμονή, αναψυχή και μετακίνηση πεζών και τροχοφόρων, όπως οδοί, οδοί ήπιας κυκλοφορίας, πεζόδρομοι, αμιγείς πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, πλατείες, άλση, πράσινο, και παιδικές χαρές. Στις πλατείες χώρους πρασίνου επιτρέπονται τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν.4067/2012 και επιπλέον περιορισμένης έκτασης χρήσεις εστίασης και αναψυχής, για την εξυπηρέτηση του κοινόχρηστου χώρου, εφόσον προβλέπονται από το εγκεκριμένο σχέδιο η και τον πολεοδομικό κανονισμό. Στους Κοινόχρηστους Χώρους και τις Πλατείες επιτρέπεται η κατασκευή υπογείων χώρων για τη στάθμευση αυτοκινήτων (σταθμοί αυτοκινήτων) εφ όσον προβλέπεται από τον σχεδιασμό με μέριμνα διατήρησης τυχόν υψηλής βλάστησης που φέρουν. Σε περιοχές πρασίνου και σε άλση η κατασκευή υπόγειων χώρων στάθμευσης γίνεται σε περιορισμένο τμήμα τους και μόνο για την εξυπηρέτηση των χρηστών. Στους χώρους αυτούς επιτρέπονται, επιπλέον, οι γωνιές ανακύκλωσης εφόσον δεν καταλαμβάνουν επιφάνεια άνω του 15% του κοινοχρήστου χώρου. 2. Ελεύθερους χώρους αστικού και περιαστικού πρασίνου. Οι περιοχές αυτές είναι χώροι εκτός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, οι οποίοι προβλέπονται από τον πολεοδομικό σχεδιασμό και νοούνται ως χώροι δημιουργίας πνευμόνων πρασίνου και αναψυχής, με στόχο τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Στις περιοχές αυτές, εκτός από δραστηριότητες ήπιας αναψυχής, επιτρέπονται οι παρακάτω λειτουργίες εφόσον προβλέπονται από τον πολεοδομικό σχεδιασμό: (5) Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις (32) Γωνιές ανακύκλωσης (39.1) Γεωργικές, δασικές και λοιπές αγροτικές εκμεταλλεύσεις (40) Αστική γεωργία Μάρτιος

14 Το περιεχόμενο του άρθρου θα πρέπει να επαναξεταστεί, καθώς δημιουργείται σοβαρότατη σύγχυση από την παρ. 2, από την οποία μοιάζει το «περιαστικό» πράσινο να συγκαταλέγεται στην κατηγορία του «αστικού πρασίνου» Άρθρο Παραγωγικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης Στις περιοχές που καθορίζονται ως χώροι υποδοχής δραστηριοτήτων χαμηλής και μέσης όχλησης και μπορούν να εγκαθίστανται εγκαταστάσεις βιομηχανίας βιοτεχνίας (ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ) και Επιχειρηματικά Πάρκα χαμηλής και μέσης όχλησης, επιτρέπονται μόνο : (1) Κατοικία για προσωπικό ασφαλείας (2) Κοινωνική πρόνοια (5) Αθλητικές εγκαταστάσεις (8) Μόνο εμπορικά καταστήματα (8.1), καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (8.2), υπεραγορές (8.4), πολυκαταστήματα (8.5), εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων εκθεσιακά κέντρα (8.7) (9) Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (11) Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες περίθαλψης χωρίς νοσηλεία και μόνον εφόσον η περιοχή έχει πολεοδομηθεί (12) Χώροι συνάθροισης κοινού (13) Εστίαση (14) Αναψυκτήρια (17) Στάθμευση (κτίρια γήπεδα) αυτοκινήτων χωρίς περιορισμό είδους και βάρους (18) Πρατήρια υγρών καυσίμων, υγραερίου, φυσικού αερίου (19) Πλυντήρια-λιπαντήρια αυτοκινήτων (20) Συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων χωρίς περιορισμό είδους και βάρους, μηχανημάτων έργων (ΣΕΜΕ) και αγροτικών μηχανημάτων (21) Εγκαταστάσεις Αποθήκευσης (χαμηλής και μέσης όχλησης) (22) Εγκαταστάσεις Εφοδιαστικής (logistics) (23) Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων (24) Κέντρα τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων και λοιπές συνοδευτικές δραστηριότητες (25) Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής και μέσης όχλησης (26) Βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης (27) Εμπορευματικοί σταθμοί αυτοκινήτων (28.2) Ελικοδρόμιο (28.4) Σιδηροδρομικοί σταθμοί (28.6) Σιδηροδρομικά αμαξοστάσια, επισκευαστικές μονάδες (28.7) Σταθμοί αστικών, υπεραστικών λεωφορείων (28.10) Σταθμοί μετεπιβίβασης ΜΜΜ (29) Κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ ΙΚΤΕΟ) (32) Πράσινα Σημεία (34) Χώρος επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων (35) Δεξαμενές νερού (37) Εγκαταστάσεις ΑΠΕ. (38) Εγκαταστάσεις σταθμών βάσης κεραιών τηλεπικοινωνιών και κινητής τηλεφωνίας (44) Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών (Κ.Α.Ν) και Οστών (50) Εγκαταστάσεις εκθεσιακών χώρων Οι πιο πάνω με κωδικό (1), (2), (5), (13), (14) χρήσεις, επιτρέπονται με την προϋπόθεση ότι αποτελούν τμήμα των βιομηχανικών/ βιοτεχνικών εγκαταστάσεων ή εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζομένων σε αυτές και σε ποσοστό έως 40% της συνολικής έκτασης των γηπέδων του υποδοχέα, συμπεριλαμβανομένων στο παραπάνω ποσοστό των υπόλοιπων χρήσεων του τριτογενούς τομέα. Κρίνεται ορθή η συμπερίληψη όλων των εργαλείων οργάνωσης των παραγωγικών δραστηριοτήτων (ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ-Επιχειρηματικά Πάρκα) υπό την γενική κατηγορία χρήσης γης Άρθρο Χονδρεμπόριο Στις περιοχές χονδρεμπορίου, επιτρέπονται μόνο: (1) Κατοικία για προσωπικό ασφαλείας (8) Μόνο εμπορικά καταστήματα (8.1) καταστήματα παροχής υπηρεσιών (8.2), υπεραγορές (8.4), πολυκαταστήματα (8.5), εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων εκθεσιακά κέντρα (8.7) Μάρτιος

15 (9) Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (11) Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες περίθαλψης χωρίς νοσηλεία και μόνον εφόσον η περιοχή έχει πολεοδομηθεί (12) Χώροι συνάθροισης κοινού (13) Εστίαση (14) Αναψυκτήρια (16) Ξενοδοχεία (μόνο κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα) (17) Στάθμευση (κτίρια γήπεδα) χωρίς περιορισμό είδους και βάρους (18) Πρατήρια υγρών καυσίμων, υγραερίου, φυσικού αερίου (19) Πλυντήρια-λιπαντήρια αυτοκινήτων (20) Συνεργεία επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων χωρίς περιορισμό είδους και βάρους μηχανημάτων έργων (ΣΕΜΕ) και αγροτικών μηχανημάτων (21) Εγκαταστάσεις Αποθήκευσης (χαμηλής και μέσης όχλησης) (22) Εγκαταστάσεις Εφοδιαστικής Αλυσίδας (logistics) και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις (23) Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων (24) Κέντρα τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων και υποστηρικτικές δραστηριότητες (25) Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής και μέσης όχλησης (26) Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης (27) Εμπορευματικοί σταθμοί αυτοκινήτων Σταθμοί φορτηγών αυτοκινήτων (28.2) Ελικοδρόμιο (28.4) Σιδηροδρομικοί σταθμοί (28.6) Σιδηροδρομικά αμαξοστάσια, επισκευαστικές μονάδες (28.7) Σταθμοί αστικών υπεραστικών λεωφορείων (28.10) Σταθμοί μετεπιβίβασης ΜΜΜ (29) Κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΙΚΤΕΟ ΚΤΕΟ) (31) Εγκαταστάσεις ανακύκλωσης συσκευασιών και υλικών (32) Πράσινα Σημεία (34) Χώρος επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων (35) Δεξαμενές νερού (37) Εγκαταστάσεις ΑΠΕ (38) Εγκαταστάσεις κεραιών τηλεπικοινωνιών και κινητής τηλεφωνίας Οι πιο πάνω με κωδικό (1), (11), (12) (13), (14) και (16) χρήσεις αποτελούν υποστηρικτικές δραστηριότητες του εμπορευματικού πάρκου. και επιτρέπονται μόνο με την προϋπόθεση ότι αποτελούν τμήμα των εγκαταστάσεων χονδρικού εμπορίου ή εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζομένων σε αυτές και σε ποσοστό έως 40% της συνολικής εκτάσεως των γηπέδων του υποδοχέα/ πάρκου., συμπεριλαμβανομένων στο παραπάνω ποσοστό και των υπολοίπων χρήσεων του τριτογενούς τομέα. Δεν υπάρχουν ειδικές παρατηρήσεις Άρθρο Τεχνολογικό Πάρκο Στις περιοχές Τεχνολογικού Πάρκου, επιτρέπονται μόνο: (1) Κατοικία για εργαζόμενους στο πάρκο (3) Εκπαίδευση (μόνο Τριτοβάθμια εκπαίδευση) (4) Κέντρα Έρευνας (8) Μόνο εμπορικά καταστήματα (8.1) και καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (8.2) (9) Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (10) Διοίκηση (13) Εστίαση (14) Αναψυκτήρια (17.1) Στάθμευση (κτίρια γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους κοινής χρήσης, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων (18) Πρατήρια υγρών καυσίμων (21) Εγκαταστάσεις αποθήκευσης (χαμηλής όχλησης) (22) Εγκαταστάσεις Εφοδιαστικής Αλυσίδας (logistics) (23) Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων (24) Κέντρα τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων και υποστηρικτικές δραστηριότητες (25) Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης (26) Βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης (27) Εμπορευματικοί σταθμοί αυτοκινήτων (28.2) Ελικοδρόμιο (32) Πράσινα σημεία Μάρτιος

16 (34) Χώρος επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων (37) Εγκαταστάσεις ΑΠΕ (38) Εγκαταστάσεις σταθμών βάσης κεραιών τηλεπικοινωνιών και κινητής τηλεφωνίας Οι με κωδικό (25) και (26) χρήσεις αφορούν μονάδες εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας (βιοτεχνολογία, πληροφορική, μικροηλεκτρονική κλπ.) και αναπτύσσονται σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της συνολικής εκτάσεως των γηπέδων του υποδοχέα/ πάρκου., Η έννοια του τεχνολογικού πάρκου είναι κατά κανόνα συνυφασμένη με την καινοτομία. Υπάρχει συνεπώς η αυξημένη πιθανότητα να είναι σκόπιμη η χωροθέτηση εγκαταστάσεων που δεν εντάσσονται στις ως άνω χρήσεις και δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν εκ των προτέρων. Η έννοια της καινοτομίας είναι με τη σειρά της συνυφασμένη με την έννοια του χρόνου, καθώς οι τεχνολογικές εξελίξεις συντελούνται με μεγάλη ταχύτητα. Από την άλλη πλευρά, η προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου σε νέες ανάγκες δύναται να είναι περισσότερο χρονοβόρα από τον ελάχιστο χρόνο που δύναται μια καινοτομία να χαρακτηρίζεται ως καινοτομία. Ως εκ τούτου, προτείνεται να επιτραπεί πολύ μεγαλύτερου βαθμού ευελιξία στις περιοχές αυτές για την εγκατάσταση χρήσεων που ενέχουν χαρακτηριστικά καινοτομίας και δεν δύναται να αναμένουν την θεσμική ανταπόκριση για τη χωροθέτησή τους Άρθρο Παραγωγικές δραστηριότητες υψηλής όχλησης Στις περιοχές που καθορίζονται ως χώροι υποδοχής δραστηριοτήτων υψηλής όχλησης και μπορούν να εγκαθίστανται εγκαταστάσεις βιομηχανίας βιοτεχνίας (ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ) και Επιχειρηματικά Πάρκα υψηλής όχλησης, επιτρέπονται μόνο : (1) Κατοικία για το προσωπικό ασφαλείας (2) Κοινωνική πρόνοια (5) Αθλητικές εγκαταστάσεις (8) Εμπορικά καταστήματα (8.1), καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (8.2) και εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων εκθεσιακά κέντρα (8.7) (9) Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (11) Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες περίθαλψης χωρίς νοσηλεία και μόνον εφόσον έχει πολεοδομηθεί η περιοχή (12) Χώροι συνάθροισης κοινού (13) Εστίαση (14) Αναψυκτήρια (17) Στάθμευση (κτίρια γήπεδα) χωρίς περιορισμό είδους και βάρους (18) Πρατήρια υγρών καυσίμων, υγραερίου, φυσικού αερίου (19) Πλυντήρια λιπαντήρια αυτοκινήτων (20) Συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων χωρίς περιορισμό είδους και βάρους, μηχανημάτων έργων (ΣΕΜΕ) και αγροτικών μηχανημάτων (21) Εγκαταστάσεις αποθήκευσης (χαμηλής, μέσης και υψηλής όχλησης) (22) Εγκαταστάσεις Εφοδιαστικής Αλυσίδας (logistics) (23) Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων (24) Κέντρα τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων και υποστηρικτικές δραστηριότητες (25) Επαγγελματικά εργαστήρια (26) Βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις (27) Εμπορευματικοί σταθμοί αυτοκινήτων Σταθμοί φορτηγών αυτοκινήτων (28.2) Ελικοδρόμιο (28.4) Σιδηροδρομικοί σταθμοί (28.6) Σιδηροδρομικά αμαξοστάσια, επισκευαστικές μονάδες και σταθμοί διαλογής (28.7) Σταθμοί αστικών υπεραστικών λεωφορείων (28.10) Σταθμοί μετεπιβίβασης ΜΜΜ (29) Κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ, ΙΚΤΕΟ) (30) Κέντρα μεταφόρτωσης απορριμμάτων (31) Εγκαταστάσεις ανακύκλωσης συσκευασιών και υλικών (32) Πράσινα σημεία (34) Χώρος επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων (35) Δεξαμενές νερού αφαλάτωσης, λιμνοδεξαμενές (37) Εγκαταστάσεις ΑΠΕ Μάρτιος

17 (38) Εγκαταστάσεις σταθμών βάσης κεραιών τηλεπικοινωνιών, ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών σταθμών και κεραιών κινητής τηλεφωνίας Οι πιο πάνω με κωδικό (1), (2), (5), (12), (13) και (14) ειδικές χρήσεις, επιτρέπονται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι αποτελούν τμήμα των βιομηχανικών ή βιοτεχνικών εγκαταστάσεων ή εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζομένων σε αυτές σε ποσοστό έως 40% της συνολικής εκτάσεως των γηπέδων του υποδοχέα, συμπεριλαμβανομένων και των υπόλοιπων χρήσεων του τριτογενούς τομέα Ισχύει το σχόλιο στο Άρθρο Επιπλέον, ο χωρικός διαχωρισμός της κατοικίας από τη βαριά βιομηχανία έχει αποτελέσει συνεχή προσπάθεια της πολεοδομικής πολιτικής στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες και κρίνεται πολεοδομικά και περιβαλλοντικά αναγκαίος. Σύμφωνα με το παρόν Σχέδιο Νόμου, η Κατοικία για προσωπικό ασφαλείας στις παραγωγικές δραστηριότητες υψηλής όχλησης επιτρέπεται σε ποσοστό έως 40% της συνολικής εκτάσεως των γηπέδων του υποδοχέα, συμπεριλαμβανομένων και των υπόλοιπων χρήσεων του τριτογενούς τομέα. Το ποσοστό 40% της έκτασης για κατοικία εντός περιοχών με βαριά βιομηχανία, κρίνεται ότι συντελεί σε σύγκρουση χρήσεων γης (δηλαδή σε κατοικία μέσα σε βιομηχανικές ζώνες). Το πρόβλημα αυτό εντείνεται δεδομένων των δυσκολιών που υπάρχουν στον έλεγχο της τήρησης της συγκεκριμένης διάταξης Άρθρο Εγκαταστάσεις Αστικών Υποδομών Κοινής Ωφέλειας Στις περιοχές εγκαταστάσεων αστικών υποδομών κοινής ωφέλειας μπορεί να καθορίζεται μία ή περισσότερες από τις παρακάτω χρήσεις: (28.7) Σταθμοί αστικών υπεραστικών λεωφορείων (28.10) Σταθμοί μετεπιβίβασης ΜΜΜ (30) Κέντρο μεταφόρτωσης απορριμμάτων (31) Εγκαταστάσεις ανακύκλωσης συσκευασιών και υλικών (32) Πράσινα Σημεία (33) Χώρος επεξεργασίας, αποθήκευσης και διάθεσης στερεών αποβλήτων/ επεξεργασία, διάθεση στερεών τοξικών αποβλήτων (34) Χώρος επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων (35) Δεξαμενές νερού αφάλατωσης, λιμνοδεξαμενές (36) Εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και τα συνοδά έργα αυτών, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών, φυσικού αερίου, και συναφείς εγκαταστάσεις (37) Εγκαταστάσεις ΑΠΕ (38) Εγκαταστάσεις σταθμών βάσης κεραιών τηλεπικοινωνιών, ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών σταθμών και κεραιών κινητής τηλεφωνίας Κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό επιτρέπεται να επιλέγονται χρήσεις του άρθρου αυτού, ανάλογα με την επιδιωκόμενη μορφή ανάπτυξης και τις ιδιαίτερες ανάγκες της περιοχής. Επιτρέπεται επίσης στις ανωτέρω περιοχές να καθορίζονται επιπλέον, οι απαραίτητες συνοδές χρήσεις για την εξυπηρέτησή τους. Δεν υπάρχουν ειδικές παρατηρήσεις Άρθρο Ιδιαίτερες Χρήσεις Στις περιοχές ιδιαίτερων χρήσεων μπορεί να καθορίζεται μια ή περισσότερες από τις παρακάτω ειδικές χρήσεις : (5) Μεγάλες αθλητικές εγκαταστάσεις (όπως γήπεδα ΠΑΕ, εγκαταστάσεις γκολφ) (28) Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (41) Ορυχεία-Λατομεία-Εξόρυξη (42) Στρατιωτικές εγκαταστάσεις (43) Εγκαταστάσεις εκρηκτικών, ευφλέκτων υλών (44) Κοιμητήρια και Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών (Κ.Α.Ν.) και Οστών (45) Σωφρονιστικά καταστήματα φυλακές (46) Εγκαταστάσεις υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών (47) Νεκροταφεία ανακύκλωση αυτοκινήτων (48) Ιππόδρομος Μάρτιος

18 (49) Πίστες αγώνων αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων (50) Θεματικά πάρκα Λούνα Πάρκ Κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό επιτρέπεται να επιλέγονται χρήσεις από όλες τις ενότητες του άρθρου αυτού, ανάλογα με την επιδιωκόμενη μορφή ανάπτυξης και τις ιδιαίτερες ανάγκες της περιοχής. Επιτρέπεται επίσης στις ανωτέρω περιοχές να καθορίζονται επιπλέον, οι απαραίτητες συνοδές χρήσεις για την εξυπηρέτησή τους. Δεν υπάρχουν ειδικές παρατηρήσεις Άρθρο Αγροτική χρήση Στις περιοχές με αγροτική χρήση που περιλαμβάνουν εκτάσεις γεωργικής γης, επιτρέπονται μόνο: (1) Κατοικία (16) Ξενοδοχειακά καταλύματα μέχρι 20 κλίνες (21) Εγκαταστάσεις αποθήκευσης (χαμηλής όχλησης για αγροτική χρήση) (25) Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής και μέσης όχλησης συσκευασίας και μεταποίησης τοπικών αγροτικών προϊόντων. (26) Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης, συσκευασίας και μεταποίησης τοπικών αγροτικών προϊόντων (39) Αγροτικές εκμεταλλεύσεις εγκαταστάσεις (41) Ορυχεία-Λατομεία-Εξόρυξη Η συμπερίληψη του συγκεκριμένου άρθρου συνολικά εκτιμάται ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί. Η «αγροτική χρήση» είναι χρήση που απαντάται στον εξωαστικό χώρο, σε αντίθεση με τις κατηγορίες χρήσεων γης των άρθρων που προηγήθηκαν και που αναφέρονται στον αστικό/οικιστικό πολεοδομημένο ή προς πολεοδόμηση χώρο. Ο ίδιος προβληματισμός ισχύει και για το παρακάτω άρθρο Περιοχές Προστασίας (ΠΠ). Με αφορμή το παραπάνω, θα πρέπει εξαρχής και ρητά να προκύπτει το πεδίο εφαρμογής του παρόντος ΠΔ Άρθρο Περιοχές Προστασίας (ΠΠ) Περιοχές προστασίας (ΠΠ), είναι οι περιοχές-χώροι που υπάγονται σε ίδιο νομικό καθεστώς για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος ( Δάση δασικές εκτάσεις, Αρχαιολογικοί χώροι, Ιστορικοί τόποι, Τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους περιβάλλοντος, Ζώνη αιγιαλού- παραλίας, Ζώνη ρέματος, ποταμών- παραθαλάσσιες ή παραποτάμιες ζώνες, Γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, Περιοχές προστασίας βάσει των διατάξεων των Ν.1650/86 και Ν.3937/2011, Ζώνες προστασίας ορεινών όγκων κλπ.). Ακόμη δύναται να προτείνονται και περιοχές οι οποίες απαιτείται να υπαχθούν σε καθεστώς προστασίας διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου, για την εξισορρόπηση αστικών επιβαρύνσεων, σύμφωνα με τις σχετικές κατευθύνσεις (ευρωπαϊκές, εθνικές) και την τεκμηρίωση του σχεδιασμού. Α. Περιοχές Απολύτου Προστασίας (ΠΠ 1). Στις περιοχές αυτές απαγορεύεται οιαδήποτε δόμηση. Β. Περιοχές Προστασίας (ΠΠ 2). Στις περιοχές αυτές ανάλογα με τον χαρακτήρα και τον επιδιωκόμενο βαθμό προστασίας, είναι δυνατό να επιτρέπονται χρήσεις, σύμφωνα με την ειδική πολεοδομική λειτουργία. Ισχύει το σχόλιο επί του άρθρου Άρθρο 17 Στις περιοχές εντός των ορίων οριοθετημένων οικισμών με πληθυσμό μικρότερο από κατοίκους στους οποίους δεν έχει ολοκληρωθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός και ο καθορισμός χρήσεων γης, επιτρέπονται μεταβατικά και έως τη θεσμοθέτηση του πολεοδομικού σχεδίου τους οι παρακάτω χρήσεις ως εξής : (1) Κατοικία (2) Κοινωνική πρόνοια (3) Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και ειδική εκπαίδευση (5) Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις (μόνο κατηγ. Α) (6) Θρησκευτικοί χώροι (7) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις μέχρι 600 τμ. συνολικής επιφάνειας δόμησης ανά γήπεδο Μάρτιος

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΔ ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.3 Αθλητικές εγκαταστάσεις τοπικής σημασίας ΟΜΑΔΑ 85.51-93.1 Πολιτιστικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/ Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/ Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/6-3-1987 Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. Αριθ. ΟΙΚ. 3761 ΦΕΚ Δ 557/5-6-2003 "Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιωαννίνων στο Ο.Τ. 169

Διαβάστε περισσότερα

(Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90)

(Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90) (Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ Οι χρήσεις γης στις περιοχές των γενικών πολεοδομικών σχεδίων, καθορίζονται σε κατηγορίες ως ακολούθως: Α) Σύμφωνα με τη γενική πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Σελίδα 1 από 9 Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. Την υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α) και ειδικότερα το Αρθ- 15 παρ.1 αυτού. 2. Την υπ' αρ.γνωμ-36/87 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση γίνεται αντιστοίχηση κατ αναλογία, των προβλεπομένων στην μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα)

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα) Νοµοθεσία για τις Χρήσεις γης (απόσπασµα) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 2006 Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης Π 23-2-87 (ΦΕΚ 166 6-3-87) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1951 ΕΔΡΑ: Πειραιάς, Μέγαρο ΕΒΕΠ, Λουδοβίκου 1, Γραφεία Αθηνών: Αμερικής 10, T.K. 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210-3392567, Fax: 210-3631720 e-

Διαβάστε περισσότερα

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε :

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε : χρήσεων γης " ΦΕΚ 166 /1987 ++Θ.Φ.++ Εχοντες υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. 2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο ηµοτικής Ενότητας Νέας Αγχιάλου Π.Ε. Μαγνησίας

Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο ηµοτικής Ενότητας Νέας Αγχιάλου Π.Ε. Μαγνησίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 2 1. Γενικές αρχές.... 3 2. Γενική αντιστοίχηση χρήσεων γης στις Περιοχές οικιστικής ανάπτυξης (ΠΟΑ).... 3 3. Αντιστοίχηση χρήσεων γης ανά οικισµό.... 5 3.1. Νέα Αγχίαλος (Π.Ε.1-3)...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ.Π.Σ.) & ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ.Π.Σ.) & ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ.Π.Σ.) & ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ Αρσένης Ρίγγας Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) αποτελεί ένα κατευθυντήριο σχέδιο που σκοπό έχει

Διαβάστε περισσότερα

Κατοικία επιπέδου γειτονιάς (Κ2)

Κατοικία επιπέδου γειτονιάς (Κ2) Κατοικία επιπέδου γειτονιάς (Κ2) 1. Οι περιοχές κατοικίας επιπέδου γειτονιάς Κ2, όπως ορίζεται στον χάρτη ΠΜ7 χρήσεων γης της πολεοδομικής μελέτης, αποτελούν περιοχές κατοικίας οι οποίες εξυπηρετούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Εικόνα 1: Η θέση της Δ.Ε. Πεύκων στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Εικόνα 1: Η θέση της Δ.Ε. Πεύκων στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Εικόνα 1: Η θέση της Δ.Ε. Πεύκων στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Εικόνα 2: Η θέση του Δήμου Νεάπολης - Συκεών στη Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Εικόνα 3: Ο οικισμός των Πεύκων όπου διακρίνονται το όριο της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Άρθρο 1

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Άρθρο 1 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Γενική παρατήρηση Άρθρο 1 Το προτεινόμενο θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με τις κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης,

Διαβάστε περισσότερα

ο μ ό φ ω ν α α π ο φ α σ ί ζ ε ι

ο μ ό φ ω ν α α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης: 10 η Αριθμός Απόφασης: 3/10/17.06.2014 Σήμερα, 17 Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία του Οργανισμού Θεσσαλονίκης, Βασ. Ολγας 160-162 & 25 ης Μαρτίου,

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη του Συλλόγου Μηχανικών Πολεοδοµίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης για το Σχέδιο Π.. «Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης»

Γνώµη του Συλλόγου Μηχανικών Πολεοδοµίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης για το Σχέδιο Π.. «Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης» Γνώµη του Συλλόγου Μηχανικών Πολεοδοµίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης για το Σχέδιο Π.. «Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης» Το Σχέδιο Π.. «Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης», που δόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός

Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός 1. Γενικά Υφιστάµενη κατάσταση Η έλλειψη χωροταξικού σχεδιασµού διαχρονικά έχει οδηγήσει σε ένα δαιδαλώδες και ασαφές θεσµικό πλαίσιο, προκαλώντας προβλήµατα επιβίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικές Επενδύσεις: Ξεκλειδώνοντας τη Δυναμική Δημόσια Ακίνητα και Προσέλκυση Τουριστικών Επενδύσεων μέσω των ΕΣΧΑΔΑ

Τουριστικές Επενδύσεις: Ξεκλειδώνοντας τη Δυναμική Δημόσια Ακίνητα και Προσέλκυση Τουριστικών Επενδύσεων μέσω των ΕΣΧΑΔΑ Τουριστικές Επενδύσεις: Ξεκλειδώνοντας τη Δυναμική Δημόσια Ακίνητα και Προσέλκυση Τουριστικών Επενδύσεων μέσω των ΕΣΧΑΔΑ Ζωή Χριστοδουλοπούλου, Project Manager 2015 - Νέο Ρεκόρ για τον Ελληνικό Τουρισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης για το Σχέδιο Νόμου

Γνώμη του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης για το Σχέδιο Νόμου Γνώμη του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης για το Σχέδιο Νόμου «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη, εγκαταλελειμμένοι οικισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 13ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε/Ε Την Τετάρτη 21.7.2010 και ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» /Σχέδιο Χρήσεων Γης 2011 19.12.2011 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Άρθρο 1 Κατηγορίες Χρήσεων 1. Οι χρήσεις γης (ή χώρων) που επιβάλλονται ή επιτρέπονται από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας. Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα

Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας. Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα Εισήγηση : Δημήτριος Ντοκόπουλος, Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος "Από τον Ν.Δ. 17-7-23

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Ν. Σιφουνάκη

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Ν. Σιφουνάκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Πειραιάς, 24 Φεβρουαρίου 2012 ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 1467 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Φ. ΑΝΔΡΙΑΝΑ Τηλέφωνο: 2104177241-5 Προς: Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Σελ. 1

ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Σελ. 1 Η πολιτική αστικής ανάπτυξης περιλαμβάνει δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών του αστικού περιβάλλοντος και διαβίωσης του πληθυσμού. Η βελτίωση επηρεάζει την ελκυστικότητα της πόλης και αυξάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΣΕΜΠΧΠΑ)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΣΕΜΠΧΠΑ) Γνώμη του ΣΕΜΠΧΠΑ για το Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός. Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014» Α. ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Μέθοδοι πολεοδομικού σχεδιασμού στο ελληνικό περιβάλλον

Κεφάλαιο 6 Μέθοδοι πολεοδομικού σχεδιασμού στο ελληνικό περιβάλλον Κεφάλαιο 6 Μέθοδοι πολεοδομικού σχεδιασμού στο ελληνικό περιβάλλον Σύνοψη Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφεται συνοπτικά η μεθοδολογία του πολεοδομικού σχεδιασμού στο ελληνικό περιβάλλον, αναφορικά με τις βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Απόφασης: 31/2015 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Απόφασης: 31/2015 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Απόφασης: 31/2015 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 8 ης / 14-7-2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πεντέλης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 2 ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η ανάπτυξη των Λαχανοκήπων και της ευρύτερης περιοχής Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.Π. / ΔΤΥ ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΔΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.Π. / ΔΤΥ ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΔΣ 1 ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΔΣ ΘΕΜΑ : ΣΧΕΤ : Πολεοδομική μελέτη περιοχής Bοσπόρου Γνωμοδότηση ΣΧΟΠ (πράξη 222 /συνεδρία 19 η / 01. 06. 99) Α. Ο Δήμος προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τα έντονα προβλήματα των αντικρουόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τεχνικές προδιαγραφές των μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ.) του Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τεχνικές προδιαγραφές των μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ.) του Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ.πρωτ.οικ. 1936/26.01.2012 ΤΕΕ Μεγ. Αλεξάνδρου 49 54643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 883100 Φαξ. 2310 883110 Πληρ. : Τμήμα Επιστημονικών & Αναπτυξιακών Θεμάτων Κυριακή Διαβολίτση Τηλ. : 2310 883120 Φαξ. :

Διαβάστε περισσότερα

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ...1 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Σελ. 1/8 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτριες: Χάιδω Μπαζάκα Τοπογράφος Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc Άννα Υψηλάντη Τοπογράφος Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc

Εισηγήτριες: Χάιδω Μπαζάκα Τοπογράφος Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc Άννα Υψηλάντη Τοπογράφος Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc Εισηγήτριες: Χάιδω Μπαζάκα Τοπογράφος Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc Άννα Υψηλάντη Τοπογράφος Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc Θεσμικό πλαίσιο: Ν.1337/83, Ν2508/97 Οδηγίες από τον υπερκείμενο σχεδιασμό Ρυθμιστικό σχέδιο Αθήνας (ΡΣΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας Επιστημονική Εσπερίδα για το «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ» 1 ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΑ Α1. Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση Α2. Ανταλλαγή εκτάσεων Οικοδομικών Συνεταιρισμών

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou.

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou. Β Ι Ο Μ Α Ζ Α Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ευνοϊκές ρυθμίσεις αδειοδότησης και τιμολόγησης Ν. 3468/2006 Ν. 3851/2010 (αναθεώρηση Ν. 3468/2006)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ SWOT ANALYSIS ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ SWOT ANALYSIS ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π. Μεταπτυχιακή κατεύθυνση: Πολεοδοµία-Χωροταξία «Προσεγγίσεις του εφαρµοσµένου αστικού σχεδιασµού στην Ελλάδα» Υπεύθυνοι µαθήµατος: Κ. Σερράος, Ε. Κλαµπατσέα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ζ.Ο.Ε.)

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ζ.Ο.Ε.) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ζ.Ο.Ε.) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Το από 17-2-1986 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 63/Δ/18-2-1986 ) «Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου γύρω από τα διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

Τα ψηλά κτίρια από την οπτική της πολεοδομίας: η περίπτωση της Λεμεσού

Τα ψηλά κτίρια από την οπτική της πολεοδομίας: η περίπτωση της Λεμεσού Τα ψηλά κτίρια από την οπτική της πολεοδομίας: η περίπτωση της Λεμεσού Ιωάννης Α. Πισσούριος (PhD), Αρχιτέκτονας - Πολεοδόμος Λέκτορας Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΨΗΛΑ ΚΤΗΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η ανάγκη αναθεώρησης του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό προκύπτει αφενός από γενικότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN:

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Διεύθυνση:Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληρ.: κ. Π. Λινάρδος Τηλ.: 210 5537 309 Fax: 210 5537 279 Email: Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ 6 ο : Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Θέρμης του Δήμου Θέρμης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ 6 ο : Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Θέρμης του Δήμου Θέρμης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης: Αριθμός Απόφασης: 6/3/12.2.2013 Σήμερα, 12 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία του Οργανισμού Θεσσαλονίκης, Βασ. Ολγας 105, ύστερα από την με Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια

Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια Διενέργεια ελέγχου στατικής επάρκειας ή δελτίο δομικής τρωτότητας σε χιλιάδες ιδιοκτήτες αυθαιρέτων επιβάλει η υπουργική απόφαση, που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 3654) ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για την έγκριση με παρατηρήσεις του Β1 σταδίου της μελέτης «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας»

Εισήγηση για την έγκριση με παρατηρήσεις του Β1 σταδίου της μελέτης «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Πληροφ: Π. Ράγκου-Β. Ανυφαντής Τηλ.: 2441354810, 2441350775 ΠΡΟΣ: Καρδίτσα, 15-12-2014 Την Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου

Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Υπουργείο Πολιτισμού Τουρισμού δίνει κατ αρχήν έμφαση στην ανάγκη εναρμόνισης του Ειδικού Πλαισίου με το υφιστάμενο και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Άρης Σαπουνάκης Δρ Αρχιτέκτων Πολεοδόμος Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αθήνα, 2014 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Το αστικό πράσινο και η διαχείρισή του από την Τοπική Αυτοδιοίκηση Η αξία του αστικού πρασίνου Η έννοια του αστικού πράσινου-χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

LPG και CNG. Γιαννιτσών 90&Χαλκίδος, Θεσσαλονίκη, Τηλ , , fax:

LPG και CNG. Γιαννιτσών 90&Χαλκίδος, Θεσσαλονίκη, Τηλ , , fax: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ Ν.4070/12 ΜΕΡΟΣ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΡΘΡΟ 114 ΚΑΙ ΜΕΡΟΣ Ζ ΑΡΘΡΟ 185 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΑ ΙΑΦΟΡΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Τα εκτός σχεδίου πρατήρια υγρών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 13ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε/Ε Την Τετάρτη 21.7.2010 και ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ 2016 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός Οδικός Χάρτης για την Χωροθέτηση και Θεσμική Έγκριση μιας Επένδυσης Δούμας Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Σκοπός της Μελέτης... 3 2. Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΜΕΡΟΣ Ι...9 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ... 9 Ενότητα 1...10

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 Το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος εν γένει και αυτό της περιβαλλοντικής αδειοδότησης δημόσιων ή ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» 1. Καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 2 To πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα Το κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ κ. Καριώτου

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση εδάφους και προσπάθειες / εργαλείαανάσχεσηςτηςεξάπλωσης. ΑπότιςΖΟΕστιςΠΕΠ

Κατανάλωση εδάφους και προσπάθειες / εργαλείαανάσχεσηςτηςεξάπλωσης. ΑπότιςΖΟΕστιςΠΕΠ Κατανάλωση εδάφους και προσπάθειες / εργαλείαανάσχεσηςτηςεξάπλωσης. ΑπότιςΖΟΕστιςΠΕΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗΣ, 6 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2012 ΑΝΤΩΝΗΣΧΟΥΡ ΑΚΗΣ, αρχιτέκτων(ε.μ.π.) Πολεοδόµος(M.C.D., Liverpool) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΟΛΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Ο Δήμος Λεμεσού πρωτοστάτησε για την δημιουργία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στο κέντρο της πόλης αφού πίστευε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά

Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά Σεπτέμβριος 2007 Σύντομα αναμένεται μία κοινή υπουργική απόφαση που θα βάζει μια τάξη σε ότι αφορά την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 401/93 Τροποποίηση του Π.Δ. 143/89 που αφορά διατάξεις σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε ο νέος επενδυτικός νόμος N.4146/18.04.13 για ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη, την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ - Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π. Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ - Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π. Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ) ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ. ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ - Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π. Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ) ΤΩΝ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Σε σχέση με την πρόταση του μελετητή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΠΛΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 3059/2009 ΤΟΥ ΣτΕ Ο δικαστικός έλεγχος σημαντικών πολεοδομικών επεμβάσεων

Η ΔΙΠΛΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 3059/2009 ΤΟΥ ΣτΕ Ο δικαστικός έλεγχος σημαντικών πολεοδομικών επεμβάσεων Η ΔΙΠΛΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 3059/2009 ΤΟΥ ΣτΕ Ο δικαστικός έλεγχος σημαντικών πολεοδομικών επεμβάσεων THE DOUBLE GENERATION IN ATHENS IN LIGHT OF DECISION No. 3059/2009 OF THE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,ΜΕ ΧΡΗΣΗ Γ.Σ.Π. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Διπλωματική εργασία: Ζωή Φλογερά Επιβλέπουσα καθηγήτρια:ανδρονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο: 0-5: 40-54: 6-14: 55-64: 15-24: 65-79: 25-39: 80 ετών και άνω:

Σύνολο: 0-5: 40-54: 6-14: 55-64: 15-24: 65-79: 25-39: 80 ετών και άνω: ΔΗΜΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Έκταση (τ.χμ.): Γεωγραφικός Χαρακτήρας: Σύνολο κατοίκων και Ηλικιακή κατανομή πραγματικού πληθυσμού Σύνολο:

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Οι μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας (ΜΓΚ) στα πλαίσια εκπόνησης Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Γ.Π.Σ.:.: Προβλήματα και δυνατότητες» Ηράκλειο 21 Φεβρουαρίου 2011 «Η αναγκαιότητα των Γεωλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Επισημάνσεις Παραρτήματος ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σχετικά με την αναθεώρηση του πολεοδομικού σχεδιασμού Περιφέρειας Πελοποννήσου» ΣΧΕΤ.:

ΘΕΜΑ: «Επισημάνσεις Παραρτήματος ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σχετικά με την αναθεώρηση του πολεοδομικού σχεδιασμού Περιφέρειας Πελοποννήσου» ΣΧΕΤ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ -------------------------------------------------- ------------- Ταχ. Δ/νση: ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 24, ΠΑΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013 Ομιλία Γ.Γ Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Σωκράτη Αλεξιάδη, για τον Χωροταξικό Σχεδιασμό της Δυτικής Ελλάδας «Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545.

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545. ΚΕΦΑΛΑΙO 5 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΠΑ. ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ Η εγκατάσταση επιχειρήσεων στο ΒΙΟ.ΠΑ., αφορά µικρές βιοµηχανίες και βιοτεχνίες χαµηλής όχλησης, επαγγελµατικά εργαστήρια, επιχειρήσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Η ιαδικασία του Χωροταξικού Σχεδιασµού, β

Η ιαδικασία του Χωροταξικού Σχεδιασµού, β Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ειδικό Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασµού Εργαστήριο επιλογής χειµερινού εξαµήνου, Πάτρα 2016 Η ιαδικασία του Χωροταξικού Σχεδιασµού, β Βασίλης Παππάς, Καθηγητής vpappas@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Αναγνώριση της περιοχής μελέτης Προβλήματα και ελλείψεις στην κυκλοφοριακή λειτουργία και τις μεταφορικές υποδομές Αυξημένος φόρτος διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με το σχέδιο κανονισμού συνεγκατάστασης

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με το σχέδιο κανονισμού συνεγκατάστασης Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με το σχέδιο κανονισμού συνεγκατάστασης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σελ. 1 από

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεάν. 3η Συμμετοχή. Η Νέα Χωροταξική - Πολεοδομική Νομοθεσία. & ποιες είναι οι νέες Κατηγορίες Χρήσεων Γης ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Επίκαιρο Σεμινάριο

Δωρεάν. 3η Συμμετοχή. Η Νέα Χωροταξική - Πολεοδομική Νομοθεσία. & ποιες είναι οι νέες Κατηγορίες Χρήσεων Γης ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Επίκαιρο Σεμινάριο Επίκαιρο Σεμινάριο Η Νέα Χωροταξική - Πολεοδομική Νομοθεσία & ποιες είναι οι νέες Κατηγορίες Χρήσεων Γης Δυνατότητα Παρακολούθησης του σεμιναρίου: On-Line / ζωντανά μέσω Διαδικτύου με δυνατότητα ερωτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση σεναρίου (1) Σενάριο 1: Μη παρέμβασης (do-nothing case)

Αξιολόγηση σεναρίου (1) Σενάριο 1: Μη παρέμβασης (do-nothing case) Αξιολόγηση σεναρίου (1) Σενάριο 1: Μη παρέμβασης (donothing case) Συνάφεια με τις κατευθύνσεις άλλων μορφών στρατηγικού σχεδιασμού Η υπάρχουσα κατάσταση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον κεντρικό αναπτυξιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤAΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ NAFPLIO A. THE HISTORIC CHARACTER OF THE CITY B. PROPOSALS FOR PROTECTION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT THE OLD CITY - VIEW FROM THE

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση: ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (επαγγελματικά & θεσμικά)

Συνάντηση: ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (επαγγελματικά & θεσμικά) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ (ΣΕΠΟΧ) Συνάντηση: ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (επαγγελματικά & θεσμικά) ΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΕΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τι είναι το Ε.Π. του Δήμου και ποιος είναι ο σκοπός του Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που

Διαβάστε περισσότερα

Χωρικός Σχεδιασµός & Αρχιτεκτονική. Τάκης ούµας Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Χωρικός Σχεδιασµός & Αρχιτεκτονική. Τάκης ούµας Αρχιτέκτονας Μηχανικός Χωρικός Σχεδιασµός & Αρχιτεκτονική Τάκης ούµας Αρχιτέκτονας Μηχανικός Νοµοθετικές Ρυθµίσεις Ν.947/79 Ν.1337/83 οριοθέτηση του αστικού ιστού µε παράλληλη ένταξη πυκνοδοµηµένων περιοχών αυθαιρέτων σε Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Παρατηρήσεις επί της πρότασης/μελέτης Γενικές 1. Η μελέτη δεν έχει τη δομή ούτε μίας οικονομοτεχνικής ή επιχειρησιακής μελέτης αλλά ούτε και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ε.Π. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συμπλήρωση των στοιχείων που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/4/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/4/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/4/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Αριθ. Πρωτ.: 20422 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Α Π Ο Φ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης και Σχεδιασμός Χρήσεων Γης

Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης και Σχεδιασμός Χρήσεων Γης ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης και Σχεδιασμός Χρήσεων Γης Ι. Ζιώμας, Καθηγητής ΕΜΠ Αντικείμενο Η ανάπτυξη μεθοδολογίας λήψης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-05-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 27 ΘΕΜΑ: Χρήσεις γης του ΚΧ 871 Χώρος Πρασίνου

Διαβάστε περισσότερα