22 ª -π À π 2009 ANAXAITI H/INTERCEPTION

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "22 ª -π À π 2009 ANAXAITI H/INTERCEPTION"

Transcript

1 ANAXAITIΣΗ: Κύριε Αρχηγέ, ξεκινώντας, θα ήθελα να αναφερθείτε περιληπτικά σε έναν απολογισµό του µέχρι τώρα έργου σας από αναλήψεως των καθηκόντων σας.. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ: Κύριε Σπαγόπουλε, µε την ανάληψη των καθηκόντων µου από τον Αύγουστο του 2007 µέχρι σήµερα, πρόθεση και όραµά µου ήταν µέσα από τη συλλογική και οργανω- µένη προσπάθεια να επιτευχθούν οι στόχοι του ΓΕΣ. Η κύρια κατεύθυνσή µου ήταν η τήρηση της συνέπειας και συνέχειας στις προθέσεις και τους τιθέµενους στόχους. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ο Στρατός Ξηράς έχει την εµπιστοσύνη της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας και ότι αναγνωρίζεται το έργο που έχει επιτευχθεί. Οι προτεραιότητες που τέθηκαν είναι συνεπείς µε το στόχο του µετασχηµατισµού και τη µετεξέλιξη του Στρατού Ξηράς µε χρονικό ορίζοντα το 2025, καθώς διαχειριζόµαστε το σήµερα, σχεδιάζουµε το αύριο και οραµατιζόµαστε το µέλλον. Στο πλαίσιο αυτό, το προηγούµενο χρονικό διάστηµα, αναλήφθηκαν σηµαντικές πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση της µεγιστοποίησης της επιχειρησιακής ετοιµότητας και αποτελεσµατικότητας του Στρατού Ξηράς. Καθορίσθηκε για πρώτη φορά ως στόχος, η ισόρροπη ανάπτυξη στρατιωτικών δυνατοτήτων για την προτεραιοποίηση και οµαδοποίηση των εξοπλιστικών προγραµµάτων, ώστε να βελτιωθούν οι επιχειρησιακές δυνατότητες, οι οποίες θα αυξήσουν τις επιλογές της ηγεσίας. Επικεντρώθηκε η προσπάθεια στην αναβάθµιση της εκπαιδεύσεως. ηµιουργήθηκε και λειτούργησε σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα κατάλληλος χώρος επιχειρησιακής εκπαιδεύσεως, που να καλύπτει τις ανάγκες της θερινής και χειµερινής εκπαιδεύσεως της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και Σχολής Μονίµων Υπαξιωµατικών. όθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπαίδευση εντός κατοικηµένων τόπων, ενώ συγκροτήθηκε για πρώτη φορά, ειδικό Σχολείο Πεζοναυτών και Σχολείο Υποβρυχίων Καταστροφέων. όθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στη ιοικητική Μέριµνα. Αναλήφθηκε και υλοποιήθηκε µια σηµαντική σειρά πρωτοβουλιών, στα πλαίσια της περιβαλλοντολογικής πολιτικής του ΥΠΕΘΑ. Επεκτάθηκε η δηµιουργία νέων βρεφονηπιακών σταθµών και συνεχίστηκε η κατασκευή νέων ΣΟΑ-ΣΟΜΥ και κατοικιών ΕΠΟΠ. Ιδρύθηκε Γραφείο Ισότητας το οποίο χειρίζεται τα θέµατα ισότητας των δύο φύλων. Εκδόθηκαν έγκαιρα οι µεταθέσεις των στελεχών για τη διευκόλυνση της µετεγκαταστάσεώς τους. Καθιερώθηκαν αντικειµενικότερα κριτήρια επιλογής για τη Σχολή Εθνικής Αµύνης, καθώς και οµογενοποιήθηκαν τα κριτήρια αυτά µε αυτά για την επιλογή για θέσεις εξωτερικού και Κύπρου, ώστε να εξασφαλισθεί περαιτέρω η αντικειµενικότητα και αξιοκρατία. Ολοκληρώθηκε η πρόσληψη ΕΠΟΠ ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη νέος διαγωνισµός για πρόσληψη ακόµη Εγκαταστάθηκαν ηλεκτρονικά συστήµατα ασφαλείας, αποσκοπώντας στη βελτίωση της ασφάλειας του προσωπικού, εγκαταστάσεων και µέσων και την κατά το δυνατόν µεγαλύτερη µείωση του ποσοστού ενασχόλησης του ανθρώπινου δυναµικού σε υπηρεσίες ασφαλείας. Συνεχίσθηκε η λήψη µέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας, µέσα στο πλαίσιο των υπαρχόντων κονδυλίων. Όλα αυτά αποτελούν µέρος µόνο του συνολικού παραχθέντος έργου. ANAXAITIΣΗ: Κρίνω σκόπιµο στο σηµείο αυτό, να αναφερθείτε επιγραµµατικά στους στόχους που έχετε θέσει για το 2009 καθώς και στο θέµα της Νέας οµής υνάµεων του 22 ª -π À π 2009 ANAXAITI H/INTERCEPTION

2 O A/ΓΕΣ Αντιστράτηγος ηµήτριος Βούλγαρης À À Ο Ελληνικός Στρατός βρίσκεται το παρόν διάστηµα σε µια περίοδο µετασχηµατισµού τόσο οργανωτικά όσο και από άποψη υποδοχής νέων οπλικών συστηµάτων. Όλη αυτή η προσπάθεια απαιτεί προσεκτικές και καλά µελετηµένες κινήσεις, έτσι ώστε οι µεταβολές αυτές να ενισχύσουν το αξιόµαχο του Στρατεύµατος µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, συµπίπτοντας µε τα επιχειρησιακά του πρότυπα. Στο πλαίσιο αυτό µια συνέντευξη µε τον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Στρατού αποκτά ιδιαίτερη σηµασία. Ο Αντιστράτηγος ηµήτριος Βούλγαρης απαντά στις ερωτήσεις της «Α» και αναφέρεται σε µια σειρά θεµάτων όπως η αναδιοργάνωση του Στρατού Ξηράς αλλά και τα εξοπλιστικά προγράµµατα που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτόν τον καιρό. Συνέντευξη στον Πάνο Σπαγόπουλο Στρατού Ξηράς το οποίο είναι ένα θέµα που η εκκίνησή του «χάνεται» στις αρχές της δεκαετίας που διανύουµε. Σήµερα, πως έχει η κατάσταση στο φιλόδοξο αυτό πρόγραµµα, που ως στόχο έχει το µετασχηµατισµό του Στρατού σε ένα πιο ευέλικτο και αποτελεσµατικό Σχήµα;. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ: Κύρια υποχρέωσή µας παραµένει η µεγιστοποίηση της επιχειρησιακής αποτελεσµατικότητας και µαχητικής ισχύος του Στρατού Ξηράς. Η διαδικασία της αναδιοργάνωσης και του µετασχηµατισµού του ΣΞ, είναι συνεχής και επιβάλλεται µέσα από τις ταχέως εξελισσόµενες µεταβολές, τόσο στον ευαίσθητο χώρο των Βαλκανίων, όσο και στο ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον της Ευρώπης και της Μ. Ανατολής. Προκειµένου ο ΣΞ να φέρει σε πέρας µε επιτυχία την αποστολή του, βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες υλοποίησης αποτελεσµατικών αλλαγών στη δοµή και λειτουργία του, σε βάθος 15ετίας, µε γνώµονα συγκεκριµένους άξονες. Στόχο αποτελεί η δηµιουργία ενός Στρατού µε νέο επιχειρησιακό πρόσωπο. Ο στόχος αυτός έχει υψηλό βαθµό δυσκολίας, θέλει φαντασία, σχεδίαση και συνεχή προσπάθεια και θα επιτευχθεί σε διαδοχικές φάσεις ώστε να µην τίθεται σε αµφισβήτηση η επιχειρησιακή ετοιµότητα του Στρατού. Η µετεξέλιξη του ΣΞ και η ποιοτική βελτίωση συνεχίζεται, µε αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού και των οπλικών συστηµάτων, τη βελτίωση της αναπτυξιµότητας και επιβιωσιµότητας και τη δηµιουργία νέου τύπου Μονάδων και επαύξηση των δυνατοτήτων των Ταξιαρχιών. Συνεχίζεται επίσης, η ισόρροπη ανάπτυξη των δυνατοτήτων των Όπλων και Σωµάτων, ώστε να αποφευχθεί η δηµιουργία µεταξύ τους τεχνολογικών κενών. Επεκτείνεται η εφαρµογή του µέτρου δηµιουργίας αµιγώς επαγγελµατικών και ηµι- Καθορίσθηκε για πρώτη φορά ως στόχος, η ισόρροπη ανάπτυξη στρατιωτικών δυνατοτήτων για την προτεραιοποίηση και οµαδοποίηση των εξοπλιστικών προγραµµάτων ANAXAITI H/INTERCEPTION ª -π À π

3 Κύρια υποχρέωσή µας παραµένει η µεγιστοποίηση της επιχειρησιακής αποτελεσµατικότητας και µαχητικής ισχύος του Στρατού Ξηράς επαγγελµατικών Μονάδων. Θα αξιοποιηθούν τα συµπεράσµατα που θα προκύψουν από την πιλοτική εφαρµογή των τετραδικών Ταξιαρχιών. Εµµένουµε στη διακλαδικότητα και διαλειτουργικότητα µεταξύ των Κλάδων των Ε. Συνεχίζουµε την επιχειρησιακή αξιολόγηση των Μονάδων και Σχηµατισµών σύµφωνα µε την επιχειρησιακή σχεδίαση, η οποία και θα αποτελέσει µετρήσιµο µέγεθος της επίτευξης των στόχων του µετασχηµατισµού του Στρατού Ξηράς. Αναβαθµίζεται περαιτέρω η παρεχοµένη εκπαίδευση στις Σχολές και στα Κέντρα Εκπαιδεύσεως. Ειδικότερα, θα επεκταθεί η δηµιουργία Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης, για τη βέλτιστη αξιοποίηση του χρόνου θητείας των κληρωτών. Όλες οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες, θα βασίζονται στην επιχειρησιακή σχεδίαση. Εισάγονται τεχνολογίες αιχµής στην εκπαίδευση και υλοποιείται η µελέτη δηµιουργίας σύγχρονων πεδίων ασκήσεων και βολών. Οι κληρωτοί αξιοποιούνται ώστε να επιτυγχάνεται παράλληλη εξασφάλιση εκπαιδευµένης εφεδρείας. Τέλος η «ασφάλεια» αντιµετωπίζεται υπό νέους όρους έτσι ώστε να κατανοήσουν όλοι την ανάγκη «ανησυχίας» για ανάλογα θέµατα. ANAXAITIΣΗ: Κύριε Αρχηγέ θεωρείτε πως η ένταξη των υνάµεων των Πεζοναυτών από την Ε στο Πεζικό εξυπηρετεί την ιδιαίτερη φύση της αποστολής του συγκεκριµένου σώµατος, η οποία έχει εκ των πραγµάτων ειδικό χαρακτήρα;. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ: Η 32 ΤΑΞ Π/Ν είναι ο επιχειρησιακός Σχηµατισµός του ΣΞ που έχει τη δυνατότητα να διεξάγει αµφίβιες επιχειρήσεις, γεγονός το οποίο αποτελεί την ειδοποιό της διαφορά από τις υπόλοιπες Ταξιαρχίες Πεζικού και των Ειδικών υνάµεων. εν επέρχεται καµία µεταβολή στην επιχειρησιακή διοικητική υπαγωγή, στην οργάνωση, στη δοµή, στο όνοµα και στην εν γένει λειτουργία της Ταξιαρχίας και των Μονάδων Πεζοναυτών. Μεταβολή υφίσταται, µόνο ως προς την παρακολούθηση του προσωπικού της 32 ΤΑΞ Π/Ν από τη ιεύθυνση Πεζικού του ΓΕΣ. Η επάνδρωση των Μονάδων Πεζοναυτών γίνεται µε επιλεγµένο προσωπικό (αξιωµατικοί και οπλίτες) και µε τα ίδια ακριβώς κριτήρια επιλογής (σωµατικά ψυχικά επαγγελµατικά), που ισχύουν και για το προσωπικό των Μονάδων Ειδικών υνάµεων. Επιπλέον παραµένει ως κίνητρο η δυνατότητα εκπαίδευσης των στελεχών Πεζοναυτών στα Σχολεία Ειδικών υνά- µεων και η συντήρηση ικανότητας αλεξιπτωτιστού για 1 εξά- 24 ª -π À π 2009 ANAXAITI H/INTERCEPTION

4 À À µηνο ετησίως. Με τα παραπάνω, επιτυγχάνεται η δηµιουργία ενός Σχηµατισµού «Ειδικού Σκοπού», µε ξεχωριστό και ιδιαίτερο πνεύµα, καθώς και αναβάθµιση της 32 ΤΑΞΠ/Ν, λόγω: α. Αύξησης του ποσοστού επάνδρωσης των Μονάδων της και β. Αύξησης των επιχειρησιακών της δυνατοτήτων, αφού οι αποστολές που της ανατίθενται, θα είναι ανάλογες της οργάνωσης και της εκπαίδευσης που διεξάγει. ANAXAITIΣΗ: Αναφορικά µε το εν εξελίξει εξοπλιστικό πρόγραµµα του Στρατού θα µπορούσατε να µας περιγράψετε εν συντοµία ποιες είναι οι κυριότερες κατευθύνσεις του και οι προτεραιότητες που έχετε θέσει;. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ: Στην παρούσα φάση προωθείται η υλοποίηση µεγάλων προγραµµάτων όπως Άρµατα µάχης LEO διαφόρων τύπων, Ερπυστριοφόρα ΤΟΜΑ BMP-3, Πυροβόλα 155 χιλ διαφόρων τύπων, ελικόπτερα διαφόρων τύπων και Συστήµατα Μη επανδρωµένων Αεροχηµάτων (UAVs). Πέραν των παραπάνω, επιδιώκεται ο εκσυγχρονισµός µέσα από την ισόρροπη ανάπτυξη όλων των Όπλων, διασφαλίζεται η Α/Α άµυνα σε οποιαδήποτε από αέρος απειλή, δίδεται µεγαλύτερη έµφαση στον µαχητή ως «Μονάδα Μάχης», εξασφαλίζεται η προµήθεια µέσων ταχείας αντίδρασης και σύγχρονων πυροµαχικών, συνεχίζεται η βελτίωση των υποδοµών-συνθηκών διαβίωσης και τέλος αναβαθµίζονται οι δυνατότητες του Στρατού για άµεση και ουσιαστική ανταπόκριση σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. ANAXAITIΣΗ: Πώς σκοπεύετε να λύσετε το πρόβληµα της προµήθειας πυροµαχικών για τα άρµατα µάχης Leopard 2HEL, καθώς το θέµα της προµήθειας έχει βρεθεί ξανά σε αδιέξοδο;. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ: Το ΓΕΣ προχώρησε σε όλες τις ενδεδειγµένες ενέργειες στο πλαίσιο τήρησης των διαδικασιών που προβλέπονται από το Σύστηµα Προµήθειας Αµυντικού Υλικού (ΣΠΑΥ) για την υπόψη προµήθεια. Αναµένεται η ολοκλήρωση των επόµενων φάσεων της διαδικασίας. (Γ ΑΕΕ) η οποία έχει ορίσει αρµόδια επιτροπή διαπραγµατεύσεων. Ως εκ τούτου το θέµα εκφεύγει των αρµοδιοτήτων του ΓΕΣ. ANAXAITIΣΗ: Μπορείτε να µας δώσετε την γενική εικόνα για το πώς προχωρά το πρόγραµµα πρόσληψης των νέων επαγγελµατιών οπλιτών αλλά και την εκτίµησή σας πως αυτό θα εξελιχθεί µελλοντικά; Είστε ικανοποιηµένος από την µέχρι τώρα προσέλευση των νέων στις τάξεις των Ε ; Ποιες είναι οι κατευθυντήριες γραµµές που υπάρχουν σήµερα για τη σύνθεση του Στρατεύµατος; Πρόκειται να εξελιχθεί αποκλειστικά σε ένα επαγγελµατικό σώµα ή θα εξακολουθήσει να στηρίζεται και στους κληρωτούς;. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ: Η γενική εικόνα από τον θεσµό των ΕΠΟΠ είναι πολύ ενθαρρυντική. Οι αιτήσεις υποψηφίων που κατατίθε- ANAXAITIΣΗ: Θα µπορούσατε να µας πείτε την εξέλιξη της παράδοσης των νέων ελικοπτέρων της Αεροπορίας Στρατού τύπου NH-90 καθώς ήδη έχει παρουσιαστεί σηµαντική καθυστέρηση αλλά και των διαπραγµατεύσεων για τα νέα ΤΟΜΑ τύπου BMP-3;. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ: Η κατασκευάστρια εταιρεία των Ε/Π ΝΗ, εξαιτίας των καθυστερήσεων του προγράµµατος, υπέβαλε στη Γ ΑΕΕ, νέο χρονοδιάγραµµα παραδόσεων, αλλά λόγω των αποκλίσεων που παρουσιάζει το Ε/Π από τις συµβατικές προδιαγραφές του, η Ελληνική πλευρά συγκρότησε επιτροπή διαπραγµατεύσεων για την εξέταση όλων των εκκρεµών θεµάτων και την ανάλογη τροποποίηση της Σύµβασης. Η υπόψη δραστηριότητα βρίσκεται σε εξέλιξη την παρούσα περίοδο και ως εκ τούτου δεν είναι εφικτή καµία πρόβλεψη αναφορικά µε το πρόγραµµα παραδόσεων. Το θέµα των διαπραγµατεύσεων για τον καθορισµό όλων των παραµέτρων της προµήθειας 420 ΤΟΜΑ-BMP-3 έχει αναλάβει η Γενική ιεύθυνση Αµυντικών Εξοπλισµών και Επενδύσεων ANAXAITI H/INTERCEPTION ª -π À π

5 νται είναι περίπου εξαπλάσιες των θέσεων που προκηρύσσονται ενώ οι θέσεις συµπληρώνονται σε ποσοστό 90%. Οι αιτήσεις υποψηφίων κάθε χρόνο παρουσιάζουν αυξητική τάση. Το ΓΕΣ καταβάλλει άοκνες προσπάθειες για κατάταξη και παραµονή στις Ένοπλες υνάµεις προσωπικού υψηλής ποιότητας, µε βάση την εξασφάλιση άρτιας ακαδηµαϊκής και στρατιωτικής εκπαίδευσης, υψηλής επαγγελµατικής κατάρτισης, κατάλληλου επιπέδου διαβίωσης καθώς και ανάλογων κινήτρων επαγγελµατικής σταδιοδροµίας, ούτως ώστε να διαµορφωθούν στελέχη υψηλού ηθικού και δεξιοτήτων. Το θέµα της δηµιουργίας αποκλειστικά επαγγελµατικού στρατού δεν περιλαµβάνεται στην µεσοπρόθεσµη σχεδίαση του ΓΕΣ. Αυτό όµως που θα ήθελα να τονίσω, είναι ότι το ανθρώπινο δυναµικό, πολιτικό και στρατιωτικό, αποτελεί το µοναδικό πολλαπλασιαστή ισχύος του ΣΞ ANAXAITIΣΗ: Κύριε Αρχηγέ υπάρχει στις προθέσεις του Στρατού η προµήθεια ελαφρών πυροβόλων 155 χιλ µε δυνατότητα αεροµεταφοράς ώστε να ενισχυθεί η ικανότητα προσβολής των αεροµεταφεροµένων Ταξιαρχιών;. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ: Στο ισχύον ΕΜΠΑΕ υφίσταται πρόγραµµα χρηµατοδότησης για την προµήθεια ελαφρών πυροβόλων 105 χιλ. και 155 χιλ. για αντικατάσταση αντιστοίχων υφισταµένων πυροβόλων τα οποία είναι παλαιάς τεχνολογίας. Τα υπό προµήθεια πυροβόλα θα έχουν αυξηµένες δυνατότητες, όπως δυνατότητα αεροµεταφοράς, αυτοπροσδιορισµού 26 ª -π À π 2009 ANAXAITI H/INTERCEPTION

6 À À της θέσης τους, επίτευξης µεγάλου ρυθµού βολής, ταχείας ανάπτυξης, χρήσης σύγχρονων πυροµαχικών κλπ., ώστε να ανταπεξέρχονται πλήρως στις σύγχρονες επιχειρησιακές απαιτήσεις. ANAXAITIΣΗ: Τέλος, Κύριε Αρχηγέ θα µπορούσατε να µας περιγράψετε πως οραµατίζεστε γενικότερα τον Ελληνικό Στρατό;. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ: Το όραµά µου καθορίζει το επίπεδο «φιλοδοξίας» του Γενικού Επιτελείου Στρατού, παραµένει αναλλοίωτο και είναι ένας σύγχρονος, ισχυρός, ευέλικτος, ταχυκίνητος Στρατός, ένας Στρατός µε υψηλή επιχειρησιακή ετοιµότητα, που θα αποτελεί αξιόπιστη δύναµη αποτροπής, και άµεσης αντίδρασης. Ένας Στρατός που να προσαρµόζεται στις σύγχρονες απαιτήσεις ασφάλειας, µε ικανότητα να φέρει σε πέρας τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας και τέλος, αλλά κυρίως, ένας Στρατός που το προσωπικό του διακατέχεται από υψηλό φρόνηµα, επαγγελµατισµό και πίστη στην αποστολή του. Αυτό όµως που θα ήθελα να τονίσω, είναι ότι το ανθρώπινο δυναµικό, πολιτικό και στρατιωτικό, αποτελεί το µοναδικό πολλαπλασιαστή ισχύος του ΣΞ. Αυτό δεν είναι µια αφηρηµένη έννοια την οποία τείνουµε όλοι να χρησιµοποιούµε, σκοπός είναι να µετουσιώνεται αυτό στην πράξη και να αναγνωρίζουν όλοι το µερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί, προϊστάµενοι αλλά και υφιστάµενοι. Πρέπει να γίνει κατ αρχήν αποδεκτό ότι το επάγγελµά µας είναι δύσκολο και απαιτητικό, απαιτεί θυσίες και µεγάλη προσπάθεια. Η επιλογή του στρατιωτικού επαγγέλµατος δε µπορεί να είναι µόνο βιοποριστική. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στις κύριες αρχές που πρέπει να διέπουν την έννοια του «στρατιώτη» και κυρίως του µόνι- µου στελέχους, αυτές είναι η τιµή, το θάρρος και η αφοσίωση. Αρχές οι οποίες ταυτόχρονα προσδιορίζουν το νόηµα και τον τρόπο ζωής του µόνιµου στελέχους. Η τιµή απαιτεί από τον καθένα µας να είµαστε παράδειγµα προς τους υφισταµένους και να εµµένουµε σε έναν κώδικα προσωπικής ακεραιότητας και ηθικής. Το θάρρος είναι η ψυχική δύναµη που καθοδηγεί τις πράξεις µας. Αφοσίωση σηµαίνει να δοθούµε ολοκληρωτικά στο Στρατό, ανεξάρτητα από την προέλευση, το υπόβαθρο ή τους λόγους που ακολουθήσαµε αυτή την πορεία. Όποιος δεν έχει ενστερνισθεί τη βαθιά έννοια της «αφοσίωσης» που πρέπει να κατέχει όποιον επιλέξει το στρατιωτικό επάγγελµα, τότε είναι βέβαιο ότι θα ταλαιπωρηθεί και θα ταλαιπωρήσει. Πρέπει ακόµη να µας διέπει επαγγελµατισµός, έννοια συναφής µε όλες τις παραπάνω αρχές. Ο επαγγελµατισµός δεν είναι µια έννοια αυτόµατη. Η επαγγελµατική ανέλιξη δεν επιτυγχάνεται µε την είσοδο στο Στρατό. Ο επαγγελµατισµός θε- µελιώνεται µε τη συνεχή προσπάθεια, τη συνεχή επαγγελµατική κατάρτιση, το ζήλο και πνεύµα ανησυχίας για την υπηρεσία και µε την ανάδειξη του στρατιωτικού πνεύµατος. Επαγγελµατισµός σηµαίνει ανάληψη πρωτοβουλιών στα πλαίσια των καθηκόντων και των οδηγιών των προϊσταµένων. Τέλος, γνώµονας για όλους µας παραµένει η επιτυχής εκτέλεση της αποστολής που µας εµπιστεύθηκε η πολιτεία και η υποχρέωση να ανταποκριθούµε στις προσδοκίες που έχει από εµάς ο Ελληνικός Λαός. µπ ƒ ºπ ª πøª ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Ο Αντιστράτηγος ηµήτριος Βούλγαρης, ανέλαβε τα καθήκοντα του Aρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού στις 22 Αυγούστου 2007, διατηρώντας παράλληλα και τα καθήκοντα του Γενικού Επιθεωρητή Στρατού και στις 5 Φεβρουαρίου 2008 ορίστηκε ως Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, κατόπιν της σχετικής απόφασης του Κυβερνητικού Συµβουλίου Εξωτερικών και Άµυνας (ΚΥΣΕΑ). O Αντιστράτηγος ηµήτριος Βούλγαρης γεννήθηκε το 1949 στο Περιστέρι Αττικής και αποφοίτησε από το 11ο Γυµνάσιο Αρρένων το Εισήλθε στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων το 1968, από την οποία αποφοίτησε το 1972 ονοµασθείς Ανθυπολοχαγός Πυροβολικού. Αποφοίτησε επιτυχώς από τα Σχολεία Βασικής και Προκεχωρηµένης εκπαίδευσης του Πυροβολικού, τη Στρατιωτική Σχολή Ξένων Γλωσσών, την Ανωτάτη Σχολή Πολέµου, τη ιακλαδική Σχολή Επιτελών Άµυνας και τη Σχολή Εθνικής Άµυνας. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδροµίας του, υπηρέτησε ως ιοικητής Πυροβολαρχίας, ως Επιτελής και ιοικητής σε διάφορες Μονάδες Πυροβολικού, ως εκπαιδευτής στις Σχολές Πυροβολικού και Πεζικού, ως Επιτελής και ιευθυντής ιευθύνσεων του Γενικού Επιτελείου Στρατού και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας, καθώς και στην Ελληνική ύναµη Κύπρου. Ως ανώτατος αξιωµατικός διετέλεσε, ιοικητής της Σχολής Πυροβολικού, ιευθυντής της ιεύθυνσης Αµυντικού Σχεδιασµού και Προγραµµατισµού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας, ιοικητής της ΙΙας Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού, ιευθυντής του Β Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ιοικητής του Α Σώµατος Στρατού και της 1ης Στρατιάς και Γενικός Επιθεωρητής Στρατού. Έχει τιµηθεί µε όλα τα προβλεπόµενα στρατιωτικά µετάλλια και παράσηµα. Μιλάει την αγγλική γλώσσα. Ο Αντιστράτηγος ηµήτριος Βούλγαρης είναι παντρεµένος και έχει δύο κόρες. ANAXAITI H/INTERCEPTION ª -π À π

Επιμέλεια: Δρ. Θάνος Ντόκος, Γενικός Διευθυντής ΕΛΙΑΜΕΠ

Επιμέλεια: Δρ. Θάνος Ντόκος, Γενικός Διευθυντής ΕΛΙΑΜΕΠ Ελληνιική Πολιτιική Εθνικής Ασφάλειιας στον 21 ο Αιώνα ** Ο στόχος της παρούσας μελέτης είναι να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη εικόνα των προκλήσεων για την ελληνική εθνική ασφάλεια στον 21 ο αιώνα. Η μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ Α' - ΝΣΗ Α1 ΤΜΗΜΑ1 ΒΑΣΙΚΟ ΟΓΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ Α' - ΝΣΗ Α1 ΤΜΗΜΑ1 ΒΑΣΙΚΟ ΟΓΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ Α' - ΝΣΗ Α1 ΤΜΗΜΑ1 ΒΑΣΙΚΟ ΟΓΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 -i- ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η διαδροµή του αεροπορικού όπλου, από τη σύστασή του µέχρι σήµερα, αποτελεί πηγή έµπνευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΔ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΔ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΔ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Ένας στρατηγός είναι τόσο καλός ή τόσο κακός όσο τον κάνουν τα στρατιωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΓΜΑΤΟΣ ΣΚ 31-14 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΓΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005 - 10 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α/Α Τροποποίησης Αριθµός και Ηµερ/νία γής Τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας

ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας ANΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ 9 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας Τχης (ΤΧ) Σπυρίδων Μαδούρος Μάιος 2012 -i- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» Μιχάλης Αμοιραδάκης, Χρήστος Λέλης, Διονύσης Μπάλλας, Αντώνης Μπαλάφας, Μαρίνος Παπαδόπουλος, Ελένη Παπαλυμπέρη, Αναστασία Τάγκαλη Αμοιραδάκη ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Είναι κοινός τόπος ότι το µεγαλύτερο κεφάλαιο σε κάθε οργανισµό 1 αποτελούν οι άνθρωποι

Είναι κοινός τόπος ότι το µεγαλύτερο κεφάλαιο σε κάθε οργανισµό 1 αποτελούν οι άνθρωποι 106 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΩΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ Της Μαρίας Ραµµατά ΜΕΡΟΣ Ι 1. Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ Είναι κοινός τόπος ότι το µεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ Κριτική θεώρηση Οργανισμών Υ.Ε.Ν. - Προτάσεις Διοικητικής Μεταρρύθμισης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ Κριτική θεώρηση Οργανισμών Υ.Ε.Ν. - Προτάσεις Διοικητικής Μεταρρύθμισης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ Κριτική θεώρηση Οργανισμών Υ.Ε.Ν. - Προτάσεις Διοικητικής Μεταρρύθμισης του Τρύφωνα Χ. Κοροντζή, Υποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος, υποψήφιου διδάκτορα τμ. Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Απρίλιος 2015 Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015 Συντονίστηκε από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τα Υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Περίληψη Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μια νέα δομή που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στις νέες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΜΗΣ ΤΗΣ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ Μέχρι την ψήφιση του νέου νόμου 3402 (ΦΕΚ 258 Α /17-10-2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 "Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Μάρτιος 2005 I ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στον

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 2 Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με δημοσιονομικό ενδιαφέρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίηση για την ώθηση της αποτελεσματικότητας στην οικονομία και την μείωση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 L 216/76 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2009L0081 EL 01.01.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα