Περιπτώσεις Χρήσης και Διαγράµµατα Περιπτώσεων Χρήσης. Use Cases and Use Case Diagrams

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιπτώσεις Χρήσης και Διαγράµµατα Περιπτώσεων Χρήσης. Use Cases and Use Case Diagrams"

Transcript

1 Περιπτώσεις Χρήσης και Διαγράµµατα Περιπτώσεων Χρήσης Use Cases and Use Case Diagrams

2 Τι είναι οι Περιπτώσεις Χρήσης (Use Cases)! Eίναι µια τεχνική αποτύπωσης των λειτουργικών απαιτήσεων ενός συστήµατος! Περιγράφουν τις τυπικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ των χρηστών (χειριστών) ενός συστήµατος και του συστήµατος! Παρέχουν µια εξιστόρηση του τρόπου χρήσης του συστήµατος

3 Παράδειγµα Διαγράµµατος Περιπτώσεων Χρήσης (Use Case Diagram) Είσοδος στο Σύστηµα Ασθενής «include» Κλείσιµο ραντεβού «include» Ενηµέρωση Φακέλου Ασθενή Γιατρός

4 Χειριστές (1/2) (Αctors)! Χειριστής (actor) είναι ένας ρόλος που παίζει ένας χρήστης σε σχέση µε το σύστηµα! Οι χειριστές διεκπεραιώνουν περιπτώσεις χρήσης! Ένας χειριστής µπορεί να εµπλέκεται σε πολλές περιπτώσεις χρήσεις, και αντίστροφα! Ένας χειριστής δεν είναι απαραίτητα άνθρωπος! Ένα πρόσωπο µπορεί να παίζει περισσότερους από έναν ρόλους

5 Χειριστές (2/2) Κατηγορίες χειριστών! Πρωτεύοντες χειριστές! Είναι αυτοί που καλούν το σύστηµα για την παροχή µιας υπηρεσίας! Συνήθως, αλλά όχι πάντα, είναι αυτοί που ξεκινούν µια περίπτωση χρήσης! Η περίπτωση χρήσης προσπαθεί να εκπληρώσει το στόχο τους! Δευτερεύοντες χειριστές! Το σύστηµα επικοινωνεί µαζί τους, ενώ διεκπεραιώνει µια περίπτωση χρήσης

6 Περιγραφή περιπτώσεων χρήσης (1/10) Σενάρια! Η χρήση σεναρίων είναι µια δηµοφιλής τεχνική για την περιγραφή περιπτώσεων χρήσης! Ένα σενάριο (scenario) είναι µια ακολουθία βηµάτων που περιγράφουν την αλληλεπίδραση ενός χρήστη µε το σύστηµα! Η περιγραφή των περιπτώσεων χρήσης µε τη χρήση σεναρίων βοηθά στη σωστή ανάπτυξή τους

7 Περιγραφή περιπτώσεων χρήσης (2/10) Παράδειγµα: Κλείσιµο Ραντεβού Ασθενή και Επίσκεψη Περιγραφή σεναρίου µε κείµενο Ο ασθενής εισέρχεται στο σύστηµα για να κλείσει ραντεβού µ έναν γιατρό. Για να κλείσει ραντεβού χρειάζεται πρώτα να επιλέξει την κλινική και τον συγκεκριµένο ιατρό. Το σύστηµα του επιστρέφει έναν κωδικό για το ραντεβού. Όταν επισκέπεται το νοσοκοµείο, δίνει στον υπάλληλο υποδοχής τον κωδικό ραντεβού και το ΑΜΚΑ του. Ο υπάλληλος βρίσκει το ραντεβού και ελέγχει το ΑΜΚΑ. Αν η επαλήθευση των στοιχείων είναι επιτυχής, ο ασθενής ενηµερώνεται ότι µπορεί να πάει στην αίθουσα αναµονής µέχρι να τον φωνάξει ο Ιατρός. Αν το ραντεβού είναι µε πληρωµή, ο υπάλληλος ενηµερώνει τον ασθενή ότι θα πρέπει να πάει να πληρώσει στο Ταµείο, ενώ ειδοποιεί ηλεκτρονικά το Ταµείο µε τα στοιχεία του συγκεκριµένου ραντεβού. Ο ασθενής πληρώνει στο Ταµείο µε µετρητά ή µε πιστωτική κάρτα. Αν η πληρωµή είναι µε πιστωτική κάρτα, το σύστηµα επαληθεύει τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας και ολοκληρώνει την πληρωµή. Μετά την ολοκλήρωση της πληρωµής, ο υπάλληλος υποδοχής ενηµερώνεται αυτόµατα µέσω συστήµατος. Στη συνέχεια ενηµερώνει ηλεκτρονικά το ηµερολόγιο του Ιατρού µε τα στοιχεία του συγκεκριµένου ραντεβού.

8 Περιγραφή περιπτώσεων χρήσης (3/10) Εναλλακτικά Σενάρια! Αφορούν σε υπο-περιπτώσεις του αρχικού σεναρίου, που προκύπτουν κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες! Έχουν τον ίδιο στόχο µε το αρχικό σενάριο! Παραδείγµατα εναλλακτικών σεναρίων στο παράδειγµα! Ο ασθενής δεν έχει κωδικό για να µπει στο σύστηµα! Το ραντεβού είναι µε πληρωµή! Η επαλήθευση των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας µπορεί να αποτύχει! Ο ασθενής έχει δώσει ανύπαρκτο κωδικό ραντεβού! Ο ασθενής έχει δώσει ανύπαρκτο ανύπαρκτο ΑΜΚΑ

9 Περιγραφή περιπτώσεων χρήσης (4/10) Eποµένως:! Το περιεχόµενο µιας περίπτωσης χρήσης µπορεί να περιγραφεί από ένα σύνολο σεναρίων τα οποία συνδέονται µεταξύ τους µε έναν κοινό στόχο για το χρήστη Η περιγραφή αποτελείται από:! Κύριο σενάριο επιτυχίας (ΚΣΕ)! Περιγράφει το περιεχόµενο της περίπτωσης χρήσης ως µια ακολουθία αριθµηµένων βηµάτων! Επεκτάσεις! Περιγράφουν εναλλακτικά σενάρια, που έχουν τον ίδιο στόχο µε το ΚΣΕ της περίπτωσης χρήσης! Μπορεί να αφορούν σε επιτυχίες ή αποτυχίες

10 Περιγραφή περιπτώσεων χρήσης (5/10) Κύριο Σενάριο Επιτυχίας (ΚΣΕ)! Ένα ΚΣΕ είναι µια ακολουθία αριθµηµένων βηµάτων! Κάθε βήµα συνήθως είναι ένα στοιχείο της αλληλεπίδρασης µεταξύ ενός χειριστή και του συστήµατος! Κάθε βήµα πρέπει να είναι µια σύντοµη εντολή και να δείχνει σαφώς ποιος είναι αυτός που το εκτελεί! Κάθε βήµα πρέπει να αναδεικνύει την πρόθεση αυτού που το εκτελεί κι όχι τους µηχανισµούς που αυτός χρησιµοποιεί Προσοχή: Ένα ΚΣΕ δεν αποτελεί περιγραφή της διασύνδεσης µε το χρήστη

11 Περιγραφή περιπτώσεων χρήσης (6/10) Παράδειγµα: Κλείσιµο ραντεβού Κύριο σενάριο επιτυχίας 1. Ο ασθενής εισέρχεται στο σύστηµα για να κλείσει ραντεβού 2. Ο ασθενής επιλέγει την κλινική 3. Ο ασθενής επιλέγει ιατρό της κλινικής. 4. Ο ασθενής εισάγει το χρονικό διάστηµα που επιθυµεί ραντεβού 5. Το σύστηµα του εµφανίζει τα διαθέσιµα ραντεβού 6. Ο ασθενής επιλέγει ένα διαθέσιµο ραντεβού 7. Το σύστηµα του επιστρέφει έναν κωδικό για το ραντεβού.

12 Περιγραφή περιπτώσεων χρήσης (7/10) Επεκτάσεις! Μία επέκταση κατονοµάζει µια συνθήκη, η οποία έχει ως αποτέλεσµα διαφορετικές αλληλεπιδράσεις από αυτές που περιγράφονται στο ΚΣΕ, και καταγράφει τις διαφορές αυτές! Διαδικασία ανάπτυξης µιας επέκτασης! Καταγραφή του βήµατος του ΚΣΕ, στο οποίο εντοπίζεται η συνθήκη! Σύντοµη περιγραφή της συνθήκης! Απαρίθµηση και σύντοµη περιγραφή των βηµάτων της επέκτασης! Αναφορά στο σηµείο επιστροφής στο ΚΣΕ, αν υπάρχει

13 Περιγραφή περιπτώσεων χρήσης (8/10) Εύρεση Επεκτάσεων! Προκύπτουν από την ίδια τη δοµή της περίπτωσης χρήσης! Για κάθε βήµα του ΚΣΕ! Πώς µπορεί αυτό να εξελιχθεί διαφορετικά;! Πώς µπορεί να αποτύχει; Είναι προτιµότερο να εξετάζονται πρώτα όλες οι συνθήκες των επεκτάσεων, πριν εξεταστούν οι συνέπειές τους

14 Περιγραφή περιπτώσεων χρήσης (9/10) Παράδειγµα: Κλείσιµο ραντεβού Εύρεση Επεκτάσεων 1Α. Ο ασθενής δεν έχει κωδικό για να µπει στο σύστηµα! 1Α.1: το σύστηµα του δίνει την επιλογή να δηµιουργήσει κωδικό! 1Α.2: Επιστροφή στο βήµα 1 #Α. Το σύστηµα αποτυγχάνει να επαληθεύσει τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας! #Α1: Ο πελάτης µπορεί να καταχωρήσει πάλι τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας, ή να κάνει ακύρωση

15 Περιγραφή περιπτώσεων χρήσης (10/10) Επιπλέον πληροφορίες! Συνθήκη Εισόδου (pre-condition)! Περιγράφει τί πρέπει να επαληθεύσει το σύστηµα ότι ισχύει, πριν επιτρέψει την εκκίνηση µιας περίπτωσης χρήσης! Εγγύηση (guarantee)! Περιγράφει τί θα εξασφαλίζει το σύστηµα στο τέλος της περίπτωσης χρήσης! Εγγυήσεις επιτυχίας: ισχύουν πάντα µετά από ένα επιτυχηµένο σενάριο! Ελάχιστες εγγυήσεις: ισχύουν µετά από κάθε σενάριο! Σκανδάλη (trigger)! Καθορίζει το συµβάν που αποτελεί αφορµή εκκίνησης της περίπτωσης χρήσης

16 UML Διαγράµµατα Περιπτώσεων Χρήσης! Απεικονίζουν τα όρια του συστήµατος και τις αλληλεπιδράσεις του µε τον έξω κόσµο! Μπορούν να θεωρηθούν ως γραφικοί πίνακες περιεχοµένων, για το σύνολο των περιπτώσεων χρήσης του συστήµατος Η UML δεν αναφέρει τίποτε για το περιεχόµενο περιγραφής των περιπτώσεων χρήσης. Προσφέρει απλώς µια διαγραµµατική µορφή για την απεικόνιση περιπτώσεων χρήσης Με άλλα λόγια, η περιγραφή περιπτώσεων χρήσης µέσω σεναρίων δεν αποτελεί µέρος της UML

17 Βασικά Σύµβολα Σύµβολο Περιγραφή Σύµβολο Περιγραφή Χειριστής Όνοµα Περίπτωσης Χρήσης Περίπτωση Χρήσης Όριο Συστήµατος Σύνδεσµος Επικοινωνίας Σχέση Γενίκευσης Σχόλιο «extends» Σχέση Eπέκτασης «include» Σχέση Συµπερίληψης

18 Εύρεση χειριστών! Ερωτήσεις! Ποιοί χρησιµοποιούν την κύρια λειτουργικότητα του συστήµατος;! Ποιοι συντηρούν και/ή διαχειρίζονται το σύστηµα;! Ποιες περιφερειακές συσκευές χρησιµοποιεί το σύστηµα;! Ποια άλλα συστήµατα επικοινωνούν µε το σύστηµα;! Ποιός ή τί έχει ενδιαφέρον γιά τα αποτελέσµατα που θα παράγει το σύστηµα;

19 Σχέσεις µεταξύ χειριστών! Γενίκευση (1/2)! Χρησιµοποιείται για την απεικόνιση κληρονοµικών σχέσεων µεταξύ χειριστών! Ένας χειριστής Β που κληρονοµεί έναν χειριστή Α, επικοινωνεί µε τις ίδιες περιπτώσεις χρήσης! Η πολλαπλή κληρονοµικότητα επιτρέπεται Η χρήση σχέσεων γενίκευσης, όπου αυτές χρειάζονται, απλοποιούν σε µεγάλο βαθµό το διάγραµµα περιπτώσεων χρήσης

20 Σχέσεις µεταξύ χειριστών (2/2) Παράδειγµα Γενίκευσης Παιδί Ενήλικας Ασθενής Κλείσιµο ραντεβού

21 Σχέσεις µεταξύ περιπτώσεων χρήσης (1/11) Τρία Είδη Σχέσεων! Σχέση Γενίκευσης/Εξειδίκευσης! Σχέση Συµπερίληψης (include)! Σχέση Επέκτασης (extend)

22 Σχέσεις µεταξύ περιπτώσεων χρήσης (2/11) Σχέση γενίκευσης/εξειδίκευσης (generalization/specialization)! Αντίστοιχη της σχέσης γενίκευσης/εξειδίκευσης ανάµεσα στις κλάσεις (µπορεί να υπάρχει και µεταξύ χειριστών)! Επιτρέπει τη µοντελοποίηση των αφαιρετικών (abstract) περιπτώσεων χρήσης.! Χρησιµοποιείται όταν υπάρχει µια περίπτωση χρήσης που είναι όµοια µε κάποια άλλη, αλλά κάνει κάτι περισσότερο! Χρησιµοποιείται συνήθως για την απεικόνιση εναλλακτικών σεναρίων! Η περίπτωση χρήσης Α γενικεύει τις περιπτώσεις χρήσης Β και Γ! Οι περιπτώσεις χρήσης B και Γ εξειδικεύουν την περίπτωση χρήσης Α:! κληρονοµούν τις σχέσεις επικοινωνίας της περίπτωσης χρήσης A.! κληρονοµούν τη συµπεριφορά της περίπτωσης χρήσης A! µπορεί να επεκτείνουν τη συµπεριφορά της περίπτωσης χρήσης A αλλά και να την υποσκελίσουν (override). A Γ B

23 Σχέσεις µεταξύ περιπτώσεων χρήσης (3/11) Παράδειγµα Γενίκευσης Επικύρωση Χρήστη Έλεγχος Κωδικού Σάρωση Ίριδας Οφθαλµού

24 Σχέσεις µεταξύ περιπτώσεων χρήσης (4/11) Σχέση συµπερίληψης (include)! Χρησιµοποιείται όταν υπάρχει κάποια συγκεκριµένη συµπεριφορά, η οποία είναι όµοια σε περισσότερες από µία περιπτώσεις χρήσης! Επίσης, χρησιµοποιείται για την απεικόνιση περίπλοκων βηµάτων του ΚΣΕ

25 Σχέσεις µεταξύ περιπτώσεων χρήσης (5/11) Σχέση Συµπερίληψης... συνέχεια! Η συµπεριφορά της περίπτωσης χρήσης Α ενσωµατώνεται στις περιπτώσεις χρήσης Βκαί Γ! Η ενσωµατωµένη περίπτωση χρήσης Α είναι απαραίτητη για τη λειτουργικότητα των περιπτώσεων χρήσης Β καί Γ. Α «include» Β «include» Γ

26 Σχέσεις µεταξύ περιπτώσεων χρήσης (6/11) Παράδειγµα σχέσης συµπερίληψης Είσοδος στο Σύστηµα Ασθενής «include» Κλείσιµο ραντεβού «include» Ενηµέρωση Φακέλου Ασθενή Γιατρός

27 Σχέσεις µεταξύ περιπτώσεων χρήσης (8/11) Σχέση επέκτασης (extend)! Η βασική περίπτωση χρήσης (που επεκτείνεται) δηλώνει συγκεκριµένα «σηµεία επέκτασης»! Η επεκτείνουσα περίπτωση χρήσης µπορεί να προσθέσει συµπεριφορά µόνο σε αυτά τα σηµεία επέκτασης! Η επεκτείνουσα περίπτωση χρήσης µπορεί να επεκτείνει ένα ή περισσότερα σηµεία επέκτασης Διαφορά από τη Γενίκευση/Εξειδίκευση:! Στη γενίκευση, αν η περίπτωση χρήσης Β εξειδικεύει την περίπτωση χρήσης Α, κληρονοµεί και τη συµπεριφορά της Α! Στη σχέση επέκτασης, αν η αν η περίπτωση χρήσης Β επεκτείνει την περίπτωση χρήσης Α, ΔΕΝ κληρονοµεί τη συµπεριφορά της Α, απλά την επεκτείνει σε συγκεκριµένα σηµεία επέκτασης, τα οποία χρειάζεται να καθοριστούν σαφώς

28 Σχέσεις µεταξύ περιπτώσεων χρήσης (9/11) Παράδειγµα σχέσης επέκτασης και συµπερίληψης Πληρωµή στο Ταµείο σηµεία επέκτασης στοιχεία πιστ. κάρτας Επίσκεψη στον Ιατρό «include» «extend» Πελάτης {στοιχεία πιστ. κάρτας} Διόρθωση Στοιχείων Πιστωτικής Κάρτας

29 Σχέσεις µεταξύ περιπτώσεων χρήσης (10/11) Πως περιγράφονται οι σχέσεις επέκτασης! Πρέπει να καθοριστεί η συνθήκη υπό την οποία ενσωµατώνεται η επεκτείνουσα περίπτωση χρήσης! Για κάθε περίπτωση χρήσης µπορούν να οριστούν πάνω από ένα σηµεία επέκτασης! Tα ονόµατα των σηµείων επέκτασης! πρέπει να είναι µοναδικά! δε χρειάζεται να είναι τα ονόµατα των περιπτώσεων χρήσης που κάνουν την επέκταση! είναι απλά labels που εµφανίζονται στη ροή των γεγονότων της βασικής περίπτωσης χρήσης

30 Σχέσεις µεταξύ περιπτώσεων χρήσης (11/11) Παράδειγµα όλων των σχέσεων Κλείσιµο Ραντεβού Σηµεία Επέκτασης Προτεραιότητα «extends» {Προτεραιότητα} «includes» Κλείσιµο Επείγοντος Ραντεβού Έλεγχος Κωδικού Ενηµέρωση Φακέλου Ασθενούς «includes» Επικύρωση Χρήστη Έλεγχος Ίριδας Οφθαλµού

31 Κανόνες χρήσης σχέσεων µεταξύ περιπτώσεων χρήσεων! Χρησιµοποιείτε συµπερίληψη όταν επαναλαµβάνετε κάποια ίδια βήµατα σε 2 ή περισσότερες περιπτώσεις χρήσης και θέλετε να αποφύγετε την επανάληψη αυτή! Χρησιµοποιείτε γενίκευση όταν περιγράφετε µια παραλλαγή/ επέκταση της κανονικής συµπεριφοράς και θέλετε να την απεικονίσετε στο διάγραµµα, έχοντας υπ όψη ότι ισχύει και η κληρονοµικότητα µεταξύ των περιπτώσεων χρήσης.! Χρησιµοποιείτε επέκταση όταν περιγράφετε µια παραλλαγή της κανονικής συµπεριφοράς υπό ορισµένες συνθήκες, δηλώνοντας τα σηµεία επέκτασης στη βασική περίπτωση χρήσης

32 Συµβουλές για τον εντοπισµό και τη δηµιουργία περιπτώσεων χρήσης! Οι περιπτώσεις χρήσης αντιπροσωπεύουν µια εξωτερική όψη του συστήµατος! Μια πρώτη εξέταση των περιπτώσεων χρήσης γίνεται στα πρώτα στάδια του έργου! Οι λεπτοµερείς εκδόσεις των περιπτώσεων χρήσης αναπτύσσονται αργότερα, συνήθως πριν τον κώδικα! Ιδιαίτερη σηµασία έχει το κείµενο περιγραφής µιας περίπτωσης χρήσης! Μην προσπαθείτε να αναλύσετε τις περιπτώσεις χρήσης σε υποπεριπτώσεις, υπο-υποπεριπτώσεις κ.ο.κ. χρησιµοποιώντας λειτουργική διάσπαση (functional decomposition): αποτελεί σπατάλη χρόνου!! Δείξτε µόνο τις περιπτώσεις χρήσειςπου είναι απαραίτητες για την κατανόηση της συµπεριφοράς του συστήµατος ή µέρους του συστήµατος εντός των ορίων του! Δείξτε µόνο τους actors που σχετίζονται µε αυτές τις περιπτώσεις χρήσεις

33 Όταν σχεδιάζετε διαγράµµατα περιπτώσεων χρήσεις στη UML Δώστε ένα όνοµα που δείχνει το σκοπό της περίπτωσης χρήσης Βάλτε τα διάφορα στοιχεία µε τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι γραµµές που διασταυρώνονται Οργανώστε το έτσι ώστε οι ρόλοι και οι συµπεριφορές που συσχετίζονται να βρίσκονται κοντά καί φυσικά Χρησιµοποιείστε χρώµα καί σηµειώσεις γιά να τραβήξετε την προσοχή σε σηµαντικά σηµεία του διαγράµµατος! Κρατήστε τα διαγράµµατα περιπτώσεων χρήσης απλά και κατανοητά χρησιµοποιώντας την αρχή KISS (Keep Ιt Simple and Stupid)

34 Όταν περιγράφετε τις περιπτώσεις! Να θυµάστε ότι:! H περιγραφή χρήσης µε σενάρια! βλέπει το σύστηµα από τη µεριά του χειριστή (actor)! δεν περιγράφει πως γίνονται τα πράγµατα µέσα στο σύστηµα (αυτό γίνεται στο σχεδιασµό του συστήµατος)! Το κείµενο να είναι σαφές, πλήρες, συνεπές, για να µπορεί να κατανοηθεί και να ελεγχθεί από τον πελάτη! Σύνθετες και περίπλοκες προτάσεις να αποφεύγονται

35 Ερωτήσεις για το τέλος της µοντελοποίησης των περιπτώσεων χρήσης (1/3)! Οι ερωτήσεις στοχεύουν:! Να επιβεβαιώσουν ότι δεν έχει παραληφθεί κάποια περίπτωση χρήσης ή κάποιος actor! Nα αναδείξουν διάφορες συσχετίσεις µεταξύ των actors ή µεταξύ των περιπτώσεων χρήσης (σχέσεις «γενικεύει», «περιλαµβάνει», «επεκτείνει»).

36 Ερωτήσεις για το τέλος της µοντελοποίησης των περιπτώσεων χρήσης (2/3) Υπάρχει µία τουλάχιστον σύνδεση για κάθε χειριστή (actor) µε µια ή περισσότερες περιπτώσεις χρήσης; Υπάρχουν χαρακτήρες ή περιπτώσεις χρήσειςπου δεν έχουν καµία σύνδεση επικοινωνίας; Αν ναι, κάτι πάει λάθος: ή έχουµε παραλείψει κάτι, ή είναι περιττοί οι χαρακτήρες ή οι περιπτώσεις χρήσεις Υπάρχουν οµοιότητες µεταξύ κάποιων actors που αντιπροσωπεύουν κάποιο ρόλο και θα µπορούσαν να περιγραφούν σαν µία «βασική κλάση χαρακτήρα»;

37 Ερωτήσεις για το τέλος της µοντελοποίησης των περιπτώσεων χρήσης (3/3) Υπάρχουν οµοιότητες µεταξύ των κάποιων περιπτώσεων χρήσειςπου µπορούν να αποµονωθούν καί να περιγραφούν µε µία σχέση «περιλαµβάνει» ή µε µία σχέση «γενίκευσης/ εξειδίκευσης»; Υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις σε µία περίπτωση χρήσηςπου θα µπορούσαν να περιγραφούν µε µία σχέση «επεκτείνει»; Υπάρχουν λειτουργικές απαιτήσεις που δεν συµπεριλαµβάνονται σε καµιά περίπτωση χρήσης; Αν ναι, δηµιουργείστε ανάλογες περιπτώσεις χρήσεις γι αυτές τις απαιτήσεις

38 Mία καλά σχεδιασµένη περίπτωση χρήσης Περιγράφει µία συγκεκριµένη και λογικά ατοµική (ανεξάρτητη) συµπεριφορά του συστήµατος (ή µέρους του συστήµατος) Περιγράφει τη ροή των γεγονότων µε σαφή και εύληπτο τρόπο για κάποιον µη ειδικό πληροφορικής Περιγράφεται µε ένα ελάχιστο σύνολο σεναρίων που περιγράφουν την κανονική συµπεριφορά και εναλλακτικές συµπεριφορές της περίπτωσης χρήσης Έχει χρησιµοποιήσει µε επιτυχία τις σχέσεις γενίκευσης/ εξειδίκευσης, «περιλαµβάνει» και «επεκτείνει»

39 Εναλλακτικός τρόπος περιγραφής των περιπτώσεων χρήσης! Με χρήση διαγραµµάτων δραστηριοτήτων (activity diagrams): φανερώνουν την ακολουθία των γεγονότων και τις αποφάσεις που λαµβάνονται για το ποιά δραστηριότητα θα επακολουθήσει Η UML δεν αναφέρει τίποτε για το περιεχόµενο περιγραφής των περιπτώσεων χρήσης. Προσφέρει απλώς µια διαγραµµατική µορφή για την απεικόνιση περιπτώσεων χρήσης Με άλλα λόγια, η περιγραφή περιπτώσεων χρήσης µέσω σεναρίων δεν αποτελεί µέρος της UML

Κατάλογος εικόνων Πρόλογος της τρίτης έκδοσης Πρόλογος της πρώτης έκδοσης... 23

Κατάλογος εικόνων Πρόλογος της τρίτης έκδοσης Πρόλογος της πρώτης έκδοσης... 23 Περιεχόμενα Κατάλογος εικόνων... 15 Πρόλογος της τρίτης έκδοσης... 19 Πρόλογος της πρώτης έκδοσης... 23 Πρόλογος... 25 Γιατί να ασχοληθεί κανείς με τη UML;... 27 Η δομή του βιβλίου... 27 Αλλαγές της τρίτης

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπτώσεις χρήσης

Οι περιπτώσεις χρήσης 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Οι περιπτώσεις χρήσης ρ. Πάνος Φιτσιλής 2 Περιεχόµενα Το µοντέλο των περιπτώσεων χρήσης Τα διαγράµµατα των περιπτώσεων χρήσης Λεκτική περιγραφή των περιπτώσεων χρήσης Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 3: Μοντελοποίηση Περιπτώσεων Χρήσης (1ο Μέρος)

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 3: Μοντελοποίηση Περιπτώσεων Χρήσης (1ο Μέρος) Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 3: Μοντελοποίηση Περιπτώσεων Χρήσης (1ο Μέρος) Γρηγόριος Μπεληγιάννης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Περίπτωση Χρήσης Use case

Περίπτωση Χρήσης Use case Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Φθινόπωρο 2007 HΥ351 Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων Information Systems Analysis and Design Use Cases & Use Case Diagrams Περίπτωση Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Περιπτώσεις Χρήσης (Use Cases)- Γενικά Περίπτωση χρήσης: ένα σύνολο διαδοχικών ενεργειών (που μπορεί να περιλαμβάνει και εναλλακτικές ενέργειες) το οποίο οδηγεί σε ένα χρήσιμο αποτέλεσμαγιαέναν χειριστή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Ανάλυσης Συστημάτων - 1 ο Εργαστήριο

Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Ανάλυσης Συστημάτων - 1 ο Εργαστήριο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 3 ο ΕΞΑΜΗΝΟ Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Ανάλυσης Συστημάτων - 1 ο Εργαστήριο ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Πρέντζα Ανδριάννα ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: Στουγιάννου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML για το µάθηµα ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ακαδηµαϊκό Έτος 2012-2013 «Αντικειµενοστρεφής Ανάλυση Ηλεκτρονικού Καταστήµατος Προσφορών (e-shop)» Η άσκηση αφορά στη χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισμικού & Ανάλυση Συστημάτων

Τεχνολογία Λογισμικού & Ανάλυση Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Τεχνολογία Λογισμικού & Ανάλυση Συστημάτων 24/10/2016 Δρ. Ανδριάνα Πρέντζα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια aprentza@unipi.gr Use Case Models & Diagrams Μοντέλα και

Διαβάστε περισσότερα

Διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης

Διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης Διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης Use case diagrams Περιγράφουν τη συμπεριφορά ενός συστήματος από την οπτική γωνία ενός χρήστη. Το μοντέλο περιπτώσεων χρήσης περιλαμβάνει : Τις ίδιες τις περιπτώσεις χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Παραδείγματα -UML Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Ηλεκτρονικό Κατάστημα Το αντικείμενο είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων,

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων, Περιπτώσεις Χρήσης (Προδιαγραφές Απαιτήσεων) Ιδέα του Jacobson ( 92, OOSE) μηχανισμός ανακάλυψης και καταγραφής των λειτουργικών απαιτήσεων ιστορίες χρήσης του συστήματος εργαλείο ανάλυσης ακόμη και σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Περιπτώσεις Χρήσης. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Περιπτώσεις Χρήσης. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Περιπτώσεις Χρήσης Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Χειμερινό Εξάμηνο (6ο) Διδάσκων: Κων/νος Στεργίου 6/4/2014 Σύστημα Κράτησης Αεροπορικών Θέσεων Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι κ. ΠΕΤΑΛΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ο κύκλος ζωής λογισµικού (συνοπτικά) Η παραδοσιακή φάση ανάπτυξης του κύκλου ζωής λογισµικού Φάση καθορισµού απαιτήσεων (1/2) ΤΙ πρέπει να κάνει το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ Αναγνώριση Χειριστών Πρωτεύοντες Χειριστές Πελάτης Διαχειριστής Δευτερεύοντες Χειριστές Γραφείο Ενοικίασης Αυτοκινήτων Ξενοδοχειακός Πράκτορας Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη UML... 19

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη UML... 19 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη UML... 19 1.1 Εισαγωγή... 19 1.2 Η γλώσσα UML... 20 1.2.1 Μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού... 21 1.2.2 Τύποι διαγραμμάτων της UML... 22 1.3 Διαγράμματα της UML... 24

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ. Άσκηση 1 Εφαρµογή Web

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ. Άσκηση 1 Εφαρµογή Web ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Άσκηση 1 Εφαρµογή Web Α) Τα παραπάνω διαγράµµατα περιπτώσεων χρήσης ικανοποιούν τις απαιτήσεις του συστήµατος ως εξής: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ Μόνο οι φοιτητές του συγκεκριµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάθημα 4: Ανάλυση Απαιτήσεων Μαρίνος Θεμιστοκλέους Email: mthemist@unipi.gr Ανδρούτσου 150 Γραφείο 206 Τηλ. 210 414 2723 Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 11-12 AM Απαιτήσεις Οι απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Ανάλυσης Συστημάτων - 2 ο Εργαστήριο -

Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Ανάλυσης Συστημάτων - 2 ο Εργαστήριο - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 3 ο ΕΞΑΜΗΝΟ Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Ανάλυσης Συστημάτων - 2 ο Εργαστήριο - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Πρέντζα Ανδριάννα ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: Στουγιάννου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Ανάλυσης Συστημάτων - 8 ο & 9 ο Εργαστήριο -

Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Ανάλυσης Συστημάτων - 8 ο & 9 ο Εργαστήριο - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 3 ο ΕΞΑΜΗΝΟ Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Ανάλυσης Συστημάτων - 8 ο & 9 ο Εργαστήριο - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Πρέντζα Ανδριάνα ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιαφερόμενοι - Stakeholders. Πελάτης Ταμίας υπάλληλος Διαχειριστής Σύστημα εξουσιοδότησης πληρωμής

Ενδιαφερόμενοι - Stakeholders. Πελάτης Ταμίας υπάλληλος Διαχειριστής Σύστημα εξουσιοδότησης πληρωμής Πελάτης Μπαίνοντας στο κατάστημα ο πελάτης, κατευθύνεται στα ράφια όπου είναι τοποθετημένα τα DVD ή τα παιχνίδια και μετά από αναζήτηση επιλέγει ένα ή περισσότερα τα οποία προσκομίζει στο ταμείο για ενοικίαση.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Απαιτήσεων Mεθοδολογίες Ανάπτυξης

Ανάλυση Απαιτήσεων Mεθοδολογίες Ανάπτυξης ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Απαιτήσεων Mεθοδολογίες Ανάπτυξης Μάρα Νικολαϊδου Μοντελοποίηση Συστήµατος Περιπτώσεις χρήσης Οι περιπτώσεις χρήσης είναι µια τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ UML ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ) (7-8)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ UML ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ) (7-8) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ UML ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισμικού. Ενότητα 1: Εισαγωγή στην UML Καθηγητής Εφαρμογών Ηλίας Γουνόπουλος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Τεχνολογία Λογισμικού. Ενότητα 1: Εισαγωγή στην UML Καθηγητής Εφαρμογών Ηλίας Γουνόπουλος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Τεχνολογία Λογισμικού Ενότητα 1: Εισαγωγή στην UML Καθηγητής Εφαρμογών Ηλίας Γουνόπουλος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι κ. ΠΕΤΑΛΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

. Μεθοδολογία Προγραμματισμού. UML Διαγράμματα. Νικόλαος Πεταλίδης. Εισαγωγή Εαρινό Εξάμηνο 2014

. Μεθοδολογία Προγραμματισμού. UML Διαγράμματα. Νικόλαος Πεταλίδης. Εισαγωγή Εαρινό Εξάμηνο 2014 .. Μεθοδολογία Προγραμματισμού UML Διαγράμματα Νικόλαος Πεταλίδης Τμήμα Μηχανικών Η/Υ ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Εισαγωγή Εαρινό Εξάμηνο 2014 Ν. Πεταλίδης (ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας) Μεθοδολογία Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Use Cases: μια σύντομη εισαγωγή. Heavily based on UML & the UP by Arlow and Neustadt, Addison Wesley, 2002

Use Cases: μια σύντομη εισαγωγή. Heavily based on UML & the UP by Arlow and Neustadt, Addison Wesley, 2002 Use Cases: μια σύντομη εισαγωγή Heavily based on UML & the UP by Arlow and Neustadt, Addison Wesley, 2002 (γενικές εισαγωγικές ιδέες) ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 2 Ανάλυση απαιτήσεων Λειτουργικές απαιτήσεις: τι

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή η ενότητα παρέχει πρόσθετες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την Υπηρεσία Safe@Web.

Αυτή η ενότητα παρέχει πρόσθετες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την Υπηρεσία Safe@Web. Περισσότερες πληροφορίες Η Υπηρεσία Safe@Web προστατεύει την κάρτα σας όταν κάνετε αγορές μέσω διαδικτύου παρέχοντας ασφάλεια με τη χρήση προσωπικού κωδικού πρόσβασης. Η εγγραφή είναι εύκολη και δωρεάν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού Μάρα Νικολαϊδου Δραστηριότητες Διαδικασιών Παραγωγής Λογισµικού Καθορισµός απαιτήσεων και εξαγωγή προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. μέρος A 1 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού

Πίνακας Περιεχομένων. μέρος A 1 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού Πρόλογος...21 μέρος A Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού 1 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού 1.1 Το λογισμικό...25 1.1.1 Ο ρόλος και η σημασία του λογισμικού...26 1.1.2 Οικονομική σημασία του λογισμικού...28

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Ανάλυσης Συστημάτων

Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Ανάλυσης Συστημάτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 3 ο ΕΞΑΜΗΝΟ Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Ανάλυσης Συστημάτων - 6 ο Εργαστήριο - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Πρέντζα Ανδριάννα ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: Στουγιάννου

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 2 Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών... 4 2.1 Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

ALERTS ή EDA (Event Driven Actions)

ALERTS ή EDA (Event Driven Actions) ALERTS ή EDA (Event Driven Actions) Το ALERTS είναι ένα ευέλικτο εργαλείο ανοιχτού σχεδιασµού που αναπτύχθηκε µε σκοπό να καλύψει ιδιαίτερες απαιτήσεις διαµόρφωσης ή επέκτασης της λειτουργικότητας όλων

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση δεδομένων με UML Χρήση σε πολυμεσικές εφαρμογές

Μοντελοποίηση δεδομένων με UML Χρήση σε πολυμεσικές εφαρμογές Μοντελοποίηση δεδομένων με UML Χρήση σε πολυμεσικές εφαρμογές Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΓΤΠ61 Πληροφορική Πολυμέσα Αγγελική Μαζαράκη Τι είναι η UML Είναι μια γραφική γλώσσα μοντελοποίησης συστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι κ. ΠΕΤΑΛΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η ιαχείριση Απαιτήσεων στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η ιαχείριση Απαιτήσεων στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η ιαχείριση Απαιτήσεων στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Τι είναι διαχείριση απαιτήσεων Ποια είναι η ροή των εργασιών στη φάση της καταγραφής των

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική 2. Τεχνολογία Λογισμικού

Πληροφορική 2. Τεχνολογία Λογισμικού Πληροφορική 2 Τεχνολογία Λογισμικού 1 2 Κρίση Λογισμικού (1968) Στην δεκαετία του 1970 παρατηρήθηκαν μαζικά: Μεγάλες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση κατασκευής λογισμικών Μεγαλύτερα κόστη ανάπτυξης λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Ανάλυσης Συστημάτων - 7 ο Εργαστήριο -

Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Ανάλυσης Συστημάτων - 7 ο Εργαστήριο - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 3 ο ΕΞΑΜΗΝΟ Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Ανάλυσης Συστημάτων - 7 ο Εργαστήριο - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Πρέντζα Ανδριάνα ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: Στουγιάννου

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Πόροι. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων

Pylon Entry. Πόροι. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων Pylon Entry Πόροι Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Πόρου... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Φάση 1: Ετοιµασία και Σύνταξη µιας Μελέτης Σκοπιµότητας (Επιτευξιµότητας) Ηµεροµηνίες: 1/10-31/10 (Αξία: 10% του τελικού σας βαθµού)

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Φάση 1: Ετοιµασία και Σύνταξη µιας Μελέτης Σκοπιµότητας (Επιτευξιµότητας) Ηµεροµηνίες: 1/10-31/10 (Αξία: 10% του τελικού σας βαθµού) HY-351 Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστηµάτων Φθινόπωρο 2005 ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Φάση 1: Ετοιµασία και Σύνταξη µιας Μελέτης Σκοπιµότητας (Επιτευξιµότητας) Ηµεροµηνίες: 1/10-31/10 (Αξία: 10% του τελικού

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισμικού

Τεχνολογία Λογισμικού Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Τεχνολογία Λογισμικού 23/10/2017 Δρ. Ανδριάνα Πρέντζα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια aprentza@unipi.gr Use Case Models & Diagrams Μοντέλα και Διαγράμματα Περιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Scheduling έργου 1 Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2015

Scheduling έργου 1 Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2015 Scheduling έργου 1 Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2015 4:11 μμ Scheduling έργου Σελίδα 1 Scheduling έργου 2 Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2015 4:13 μμ Scheduling έργου Σελίδα 2 Σταθμός αιμοδοσίας Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2015 4:13

Διαβάστε περισσότερα

UML. Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις. Παραδείγματα

UML. Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις. Παραδείγματα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ UML UML Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις ιαγράµµατα Παραδείγματα Ορισμός του μοντέλου Αποτελεί µια αφηρηµένη περιγραφή ενός Φυσικού συστήµατος. Αποτελεί ένα σχέδιο για την

Διαβάστε περισσότερα

Διαγράμματα Αλληλεπίδρασης. Διαγράμματα Ακολουθίας Διαγράμματα Συνεργασίας

Διαγράμματα Αλληλεπίδρασης. Διαγράμματα Ακολουθίας Διαγράμματα Συνεργασίας Διαγράμματα Αλληλεπίδρασης Διαγράμματα Ακολουθίας Διαγράμματα Συνεργασίας 1 Διαγράμματα αλληλεπίδρασης Απεικονίζουν την αλληλεπίδραση των αντικειμένων μέσω μηνυμάτων Η ανάθεση αρμοδιοτήτων περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης Πληροφορική Υγείας

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης Πληροφορική Υγείας ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης Πληροφορική Υγείας ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 27 Μαρτίου 2016 Ζητούµενα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Ανάλυσης Συστημάτων - 4 ο Εργαστήριο -

Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Ανάλυσης Συστημάτων - 4 ο Εργαστήριο - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 3 ο ΕΞΑΜΗΝΟ Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Ανάλυσης Συστημάτων - 4 ο Εργαστήριο - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Πρέντζα Ανδριάννα ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: Στουγιάννου

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων Ενότητα #7: UML Χρήστος Δρόσος Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογίες Παραγωγής Λογισµικού

Μεθοδολογίες Παραγωγής Λογισµικού Μεθοδολογίες Παραγωγής Λογισµικού Βασικά Γενικά Μοντέλα Μοντέλο καταρράκτη (waterfall model) Ξεχωριστές φάσεις καθορισµού απαιτήσεων και ανάπτυξης, επικύρωσης, εξέλιξης Εξελικτική ανάπτυξη (evolutionary

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή η ενότητα παρέχει πρόσθετες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την Υπηρεσία

Αυτή η ενότητα παρέχει πρόσθετες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την Υπηρεσία Περισσότερες πληροφορίες Η Υπηρεσία Safe@Web προστατεύει την κάρτα σας όταν κάνετε αγορές μέσω διαδικτύου παρέχοντας ασφάλεια με τη χρήση προσωπικού κωδικού πρόσβασης. Η εγγραφή είναι εύκολη και δωρεάν

Διαβάστε περισσότερα

Τα διαγράµµατα ακολουθίας

Τα διαγράµµατα ακολουθίας 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Τα διαγράµµατα ακολουθίας ρ. Πάνος Φιτσιλής 2 Περιεχόµενα Βασικά στοιχεία των διαγραµµάτων ακολουθίας Τα είδη των µηνυµάτων Παραδείγµατα ιαγράµµατα αλληλεπίδρασης (interaction

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2ο. Κατανοώντας την αντικειμενοστρέφεια

Κεφάλαιο 2ο. Κατανοώντας την αντικειμενοστρέφεια Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Κεφάλαιο 1ο. Εισαγωγή στη γλώσσα UML 1.1 Προσθέτοντας μια νέα μέθοδο...13 1.2 Πως αναπτύχθηκε η UML...14 1.3 Κατανοώντας την UML...15 1.4 Αναγνωρίζοντας τα επί μέρους τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισμικού

Τεχνολογία Λογισμικού Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Τεχνολογία Λογισμικού 16/10/2017 Δρ. Ανδριάνα Πρέντζα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια aprentza@unipi.gr Use Case Models & Diagrams Μοντέλα και Διαγράμματα Περιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών 6. Διαχείριση Έργου Έκδοση των φοιτητών Εισαγωγή 1. Η διαδικασία της Διαχείρισης Έργου 2. Διαχείριση κινδύνων Επανεξέταση Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Διαχείριση του έργου είναι να βάζεις σαφείς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού Περιεχόμενα Παρουσίαση μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Περιγραφή τριών γενικών μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Γενική περιγραφή των διαδικασιών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Καταχώρηση Παραπεμπτικού Εξετάσεων

Καταχώρηση Παραπεμπτικού Εξετάσεων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. Καταχώρηση Παραπεμπτικού Εξετάσεων Οδηγίες - Χρήστης Ιατρός Ιανουάριος 2013 Εισαγωγή... 3 1. Διαδικασία Εισόδου... 4 2. Αρχική Σελίδα... 5 3. Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατικές ιαδικασίες: Εισαγωγικές Έννοιες & Αρχικά στάδια µοντελοποίησης

Επιχειρηµατικές ιαδικασίες: Εισαγωγικές Έννοιες & Αρχικά στάδια µοντελοποίησης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΑΘΗΝΏΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Επιχειρηµατικές ιαδικασίες: Εισαγωγικές Έννοιες & Αρχικά στάδια µοντελοποίησης 1o φροντιστήριο στο µάθηµα Ανάλυση και µοντελοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες για ανάπτυξη διαγραµµάτων κλάσεων

Κανόνες για ανάπτυξη διαγραµµάτων κλάσεων 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κανόνες για ανάπτυξη διαγραµµάτων κλάσεων ρ. Πάνος Φιτσιλής 2 Περιεχόµενα Προσδιορισµός κλάσεων Πως να ονοµάσουµε τις κλάσεις; Που να τις βρούµε; Τι να κοιτάξουµε; Τι να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 435: ΑΛΛΗΛΕΠΙ ΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ακαδηµαϊκό Έτος 2004 2005, Χειµερινό Εξάµηνο 2 Η ΟΜΑ ΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡΧΙΚΗΣ Ι ΕΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

UML

UML Εισαγωγή στη UML UML Μοντέλο Μοντελοποίηση Εισαγωγή στη UML Πως φθάσαμε στη UML Γέννηση της UML Σκοπός της UML Γιατί Διαγράμματα Τυπικές Μέθοδοι (Formal Methods) Γενικά Ανάλυση και Σχεδίαση με UML [Α]

Διαβάστε περισσότερα

Υποσύστημα Πρακτικής Άσκησης Εγχειρίδιο χρήσης Φοιτητή

Υποσύστημα Πρακτικής Άσκησης Εγχειρίδιο χρήσης Φοιτητή Υποσύστημα Πρακτικής Άσκησης Εγχειρίδιο χρήσης Φοιτητή Σύντομη περιγραφή και σειρά εικόνων για την χρήση του Πληροφοριακού Υποσυστήματος της Πρακτικής Άσκησης από τους Φοιτητές Έκδοση: 4.1 Ημερομηνία 18/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο Περιγραφής Απαιτήσεων Λογισμικού

Έγγραφο Περιγραφής Απαιτήσεων Λογισμικού Ιστορικό Ημερομηνία Έκδοση Περιγραφή Συγγραφέας Σελ. 2 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή xx

Διαβάστε περισσότερα

MCSS Medical Center Support Systems. Users Manual Module Financial

MCSS Medical Center Support Systems. Users Manual Module Financial MCSS Medical Center Support Systems Users Manual Author: Dr. Alexander Patelis Version: 1.5.00 Code: MCSS_UM_F003 Αθήνα, Απρίλιος 2010 2006 2009 Dragon Systems MCSS_UM_F003 Page 1 / 157 Πίνακας Αλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγχος, Αξιοπιστία και Διασφάλιση Ποιότητας Λογισµικού Πολυπλοκότητα

Ελεγχος, Αξιοπιστία και Διασφάλιση Ποιότητας Λογισµικού Πολυπλοκότητα Ελεγχος, Αξιοπιστία και Διασφάλιση Ποιότητας Λογισµικού Πολυπλοκότητα Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Διάλεξη 5 2 Εγκυροποίηση Λογισµικού Εγκυροποίηση Λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων Ενότητα 4 Επεξεργασία πινάκων 36 37 4.1 Προσθήκη πεδίων Για να εισάγετε ένα πεδίο σε ένα πίνακα που υπάρχει ήδη στη βάση δεδομένων σας, βάζετε τον κέρσορα του ποντικιού στο πεδίο πάνω από το οποίο θέλετε

Διαβάστε περισσότερα

αντίστοιχο γεγονός. Όταν όντως το κουμπί

αντίστοιχο γεγονός. Όταν όντως το κουμπί Εισαγωγή στην αλληλεπίδραση Τα έργα που έχουμε αναπτύξει έως τώρα τρέχουν ένα σενάριο και σταματούν. Τα αντικείμενά μας αλλάζουν θέση και ενδυμασίες, παίζουν διαφορετικούς ήχους και ζωγραφίζουν διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Η Υγειονοµική Περίθαλψη στο Οντάριο: Λήψη επείγουσας περίθαλψης

Η Υγειονοµική Περίθαλψη στο Οντάριο: Λήψη επείγουσας περίθαλψης Η Υγειονοµική Περίθαλψη στο Οντάριο: Λήψη επείγουσας περίθαλψης Αν έχετε µια επείγουσα κατάσταση απειλητική για τη ζωή, πηγαίνετε στα επείγοντα περιστατικά ενός νοσοκοµείου ή καλέστε αµέσως το 911. Ο/η

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη γλώσσα UML

Εισαγωγή στη γλώσσα UML Κεφάλαιο 1 o Εισαγωγή στη γλώσσα UML 1.1 Προσθέτοντας μια νέα μέθοδο Στις πρώτες εποχές των υπολογιστών, οι προγραμματιστές συνήθιζαν να περιορίζονται στην ανάλυση σε βάθος των προβλημάτων που αντιμετώπιζαν.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισμικού & Ανάλυση Συστημάτων

Τεχνολογία Λογισμικού & Ανάλυση Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Τεχνολογία Λογισμικού & Ανάλυση Συστημάτων 17/10/2016 Δρ. Ανδριάνα Πρέντζα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια aprentza@unipi.gr Use Case Models & Diagrams Μοντέλα και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Φοιτητών 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10 ο Υποπρογράµµατα

Κεφάλαιο 10 ο Υποπρογράµµατα Κεφάλαιο 10 ο Υποπρογράµµατα Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Η αντιµετώπιση των σύνθετων προβληµάτων και η ανάπτυξη των αντίστοιχων προγραµµάτων µπορεί να γίνει µε την ιεραρχική σχεδίαση,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ Ανάλυση Απαιτήσεων Μοντέλο περιπτώσεων χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Χειμερινό Εξάμηνο 2010-2011 1 Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Εκπαίδευσης. Χώρα: Ελλάδα

Τμήμα: Εκπαίδευσης. Χώρα: Ελλάδα Τμήμα: Εκπαίδευσης Χώρα: Ελλάδα Γιατί το Medical Easy είναι Μοναδικό! Εξαιρετικά Ανταγωνιστικό Ασφάλιστρο. Αναδεικνύει τον ρόλο του Συνεργάτη ως Συμβούλου και όχι ως χειριστή διαδικασιών: Χωρίς ανάμειξή

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση Συστημάτων

Μοντελοποίηση Συστημάτων Εργασία για το μάθημα Μοντελοποίηση Συστημάτων 29 Οκτωβρίου 204 Α. Στόχος Στην εργασία αυτή θα εξοικειωθείτε με τα πρώτα στάδια σχεδιασμού λογισμικού. Συγκεκριμένα, μετά την εκπόνηση της εργασίας θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Καταχώρηση Παραπεμπτικού Εξετάσεων

Καταχώρηση Παραπεμπτικού Εξετάσεων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. Καταχώρηση Παραπεμπτικού Εξετάσεων Οδηγίες - Χρήστης Ιατρός Ιανουάριος 2013 Εισαγωγή... 3 1. Διαδικασία Εισόδου... 4 2. Αρχική Σελίδα... 5 3. Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Φοιτητών 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό Περιβάλλον Διαχείρισης Ασκήσεων Προγραμματισμού

Διαδικτυακό Περιβάλλον Διαχείρισης Ασκήσεων Προγραμματισμού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία με θέμα: Διαδικτυακό Περιβάλλον Διαχείρισης Ασκήσεων Προγραμματισμού Καραγιάννης Ιωάννης Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ηλεκτρονική ιαχείριση Τάξης. Οδηγίες χρήσης για τον µαθητή.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ηλεκτρονική ιαχείριση Τάξης. Οδηγίες χρήσης για τον µαθητή. ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ηλεκτρονική ιαχείριση Τάξης Οδηγίες χρήσης για τον µαθητή http://eclass.sch.gr Η υπηρεσία ηλεκτρονικής διαχείρισης τάξης αναπτύχθηκε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών για λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα «Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Υγείας»

Μάθημα «Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Υγείας» Μάθημα «Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Υγείας» M. Σπανάκης, Μ. Τσικνάκης Εαρινό Εξάμηνο 2014 Μάθημα 1 Παρουσίαση Εργασίας και Εισαγωγή στην ανάλυση απαιτήσεων Εισαγωγή Αρχική συζήτηση αναφορικά με την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Φοιτητών 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών κώστας βεργίδης λέκτορας τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Υλοποίησης Αλγορίθµων

Τεχνολογίες Υλοποίησης Αλγορίθµων Τεχνολογίες Υλοποίησης Αλγορίθµων Χρήστος Ζαρολιάγκης Καθηγητής Τµήµα Μηχ/κων Η/Υ & Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πατρών email: zaro@ceid.upatras.gr Ενότητα 3 1 / 25 Ενότητα 3 οκιµή Προγραµµάτων (Program Testing)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ WEB 2.0 ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ AJAX. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ.

ΤΟ WEB 2.0 ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ AJAX. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ. ΤΟ WEB 2.0 ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ AJAX. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ. ΤΣΑΠΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Μ. : Μ15/06 ΕΞΑΜΗΝΟ 4ο 2007-2008 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ : Δ.Π.Μ.Σ. ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι κ. ΠΕΤΑΛΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ανάλυση - Προσομοίωση ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1 Προσομοίωση Η προσομοίωση είναι μέθοδος μελέτης ενός συστήματος και εξοικείωσης με τα χαρακτηριστικά του με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Υποβολής ήλωσης µέσω ιαδικτύου

Οδηγός Χρήσης Υποβολής ήλωσης µέσω ιαδικτύου Οδηγός Χρήσης Υποβολής ήλωσης µέσω ιαδικτύου Ιούνιος 2008 (1/29) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...3 Εγγραφή Νέου Χρήστη...5 Σύνδεση Χρήστη...7 Στοιχεία ικαιούχου...8 Υποβολή ήλωσης...13 Προσθήκη Ακινήτου... 14 Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 : Είδη, Τεχνικές, και Περιβάλλοντα Προγραµµατισµού

Κεφάλαιο 7 : Είδη, Τεχνικές, και Περιβάλλοντα Προγραµµατισµού ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κεφάλαιο 7 : Είδη, Τεχνικές, και Περιβάλλοντα Προγραµµατισµού ( Απαντήσεις & Λύσεις Βιβλίου) 1. Σκοποί κεφαλαίου Κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος Κατηγορίες γλωσσών προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Διδάσκων: Καθ. Ιωάννης Βασιλείου ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΣΚΗΣΗ

Μάθημα: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Διδάσκων: Καθ. Ιωάννης Βασιλείου ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Μάθημα: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Διδάσκων: Καθ. Ιωάννης Βασιλείου ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος στην εφαρμογή

Είσοδος στην εφαρμογή Είσοδος στην εφαρμογή Για να πραγματοποιηθεί είσοδος στο σύστημα, ο/η ιατρός πρέπει να έχει πραγματοποιήσει αρχικά συναλλαγή με το σύστημα πιστοποίησης των στοιχείων του/της και να έχει παραλάβει μοναδικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή

Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

Τα διαγράµµατα κλάσεων

Τα διαγράµµατα κλάσεων 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Τα διαγράµµατα κλάσεων ρ. Πάνος Φιτσιλής 2 Περιεχόµενα Βασικές έννοιες µοντέλου κλάσεων Βασικές συσχετίσεις Παραδείγµατα 3 ιαγράµµατα κλάσεων (class diagrams) Είναι το βασικότερο

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 13. Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ

Σενάριο 13. Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ Σενάριο 13. Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ Ταυτότητα Σεναρίου Τίτλος: Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ Γνωστικό Αντικείμενο: Πληροφορική Διδακτική Ενότητα: Ελέγχω-Προγραμματίζω τον Υπολογιστή Τάξη: Γ Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Όπως είδαμε και σε προηγούμενο κεφάλαιο μια από τις βασικότερες τεχνικές στον Δομημένο Προγραμματισμό είναι ο Τμηματικός Προγραμματισμός. Τμηματικός προγραμματισμός ονομάζεται η τεχνική σχεδίασης

Διαβάστε περισσότερα

Register Προφίλ χειριστή

Register Προφίλ χειριστή Register Προφίλ χειριστή Περιεχόμενα Περιεχόμενα... i Κατάλογος Εικόνων... ii 1. Γενικά... 1 2. Σύνδεση στο προφίλ... 2 2.1. Στοιχεία Σύνδεσης Ιατρού στην εφαρμογή SmartMediSys... 3 2.2. Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 -

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 - Εγχειρίδιο Χρήστη Ιούνιος 2009 Σελίδα - 1 - 1 Γενικά Η εφαρμογή Intelsoft Hotel (IS HOTEL) αφορά τη διαχείριση μίας μικρής ξενοδοχειακής μονάδας και επιτρέπει τη διαχείριση : των δωματίων και των πελατών

Διαβάστε περισσότερα