1.1 Προτάσεις προς τις Επιχειρήσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1.1 Προτάσεις προς τις Επιχειρήσεις"

Transcript

1 1.1 Προτάσεις προς τις Επιχειρήσεις Κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών της, να αυξήσει την παραγωγικότητα των εργαζομένων της και κατά συνέπεια να επιτύχει άμεσα οικονομικά οφέλη με μείωση κόστους μακροπρόθεσμα και αύξηση ωφελειών από τις επενδύσεις των κεφαλαίων της θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο της επένδυσης σε χρήση εξοπλισμού και υπηρεσιών ασύρματης πρόσβασης 3ης γενιάς. Προτείνουμε μια σειρά από θέματα κλειδιά που πρέπει να έχει κατά νου κάθε μάνατζερ επιχείρησης έτσι ώστε να διασφαλίσει μια επιτυχημένη επένδυση με το να προάγει τη χρήση υπηρεσιών 3ης γενιάς στην επιχείρηση στην οποία ανήκει. Η χρήση κινητών τηλεφώνων ή υπολογιστών με ενσωματωμένες κάρτες PCMCIA που θα δίνουν δυνατότητα ασύρματης πρόσβασης στο Internet, intranet ή extranet μιας επιχείρησης θα προάγει τους επιχειρηματικούς στόχους σε όλο το φάσμα των λειτουργιών (Operations) και θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, την ευελιξία της. Αν μια επιχείρηση υλοποιήσει λύσεις ERP, CRM, SFA τότε αυτές σε συνδυασμό με τις δυνατότητες της ασύρματης πρόσβασης οπουδήποτε (εκτός γραφείου) γίνονται πραγματικά πολύ ισχυρές. Ως εκ τούτου, μια προσέγγιση για την ανάλυση των διαφορετικών απαιτήσεων του εγχειρήματος θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: Τεχνικά θέματα Επιχειρηματικά θέματα Τεχνικά θέματα 1. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να ελέγξει κάποιος πριν προχωρήσει στην επένδυση αυτή είναι αν είναι διαθέσιμη η κάλυψη από κάποιο δίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας στις γεωγραφικές περιοχές της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επίσης πρέπει να λάβει υπόψη θέματα αριθμού χρηστών που θα κάνουν χρήση των υπηρεσιών έτσι ώστε σε συνεννόηση με τον πάροχο να εξασφαλίσει ότι οι απαιτήσεις του σε χωρητικότητα υποστηρίζονται από το ασύρματο δίκτυο.

2 2. Οι υπηρεσίες και οι εφαρμογές όταν αποφασιστούν έχουν σαν συνέπεια την κατάλληλη επιλογή των τερματικών τα οποία έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά όπως: η διάρκεια της μπαταρίας σε standby mode/κλήση, το μέγεθος της οθόνης και η ευελιξία των μενού. Ακόμη πρόσθετες λειτουργίες όπως ευκολίες σύνδεσης με τον προσωπικό υπολογιστή για ανταλλαγή αρχείων και ανανέωση πληροφοριών όπως το ημερολόγιο και τα s ή οι δυνατότητες «μεταπήδησης» σε δίκτυα άλλων ασύρματων τεχνολογιών 2G/GPRS/WLAN είναι μερικά παραδείγματα που μπορούν να εξεταστούν. Πάντως δεν υπάρχει μέχρι σήμερα ένα τερματικό που να τα συνδυάζει όλα στον ίδιο βαθμό και με το ίδιο κόστος. 3. Σε συνδυασμό με τα τερματικά πρέπει να παρθούν αποφάσεις για μια νέα υποδομή ή επέκταση της ήδη υπάρχουσας από άποψη πληροφοριακών συστημάτων που θα επιτρέπουν τη διασύνδεση των χρηστών μέσω του δικτύου του παρόχου και από εκεί με το δίκτυο intranet της επιχείρησης. Η υποδομή απαιτεί χρηματικό κόστος προμήθειας εξοπλισμού αλλά και ανθρώπους που θα αναλάβουν τη διαχείριση και ομαλή λειτουργία του δικτύου (data network administrators). Για παράδειγμα, η επιχείρηση πρέπει να «στήσει» έναν server, Application server ή HTTP server αν οι απομακρυσμένοι χρήστες θα κάνουν χρήση εφαρμογών , εξειδικευμένων applications και Web Access. 4. Το θέμα της ασφάλειας των δεδομένων, της εξασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών και της εύκολης διαχείρισης του δικτύου και των υπηρεσιών είναι πολύ σημαντικά. Οι πάροχοι της ασύρματης πρόσβασης σε συνεργασία με τους κατασκευαστές δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στα θέματα αυτά. Ωστόσο, η ίδια επιχείρηση θα πρέπει να ελέγξει με προσοχή ολόκληρη τη διαδρομή end-to-end των δεδομένων ενός χρήστη που έχει ασύρματη πρόσβαση μέχρι έναν εσωτερικό διακομιστή (server) έτσι ώστε να μην υπάρχει αδύναμο σημείο προσβολής του απορρήτου. Επίσης, πρέπει να προβλεφθεί το ενδεχόμενο κλοπής μιας συσκευής και πώς το σύστημα ή η εφαρμογή «κλειδώνει» ενδεχομένως σε τέτοια περίπτωση ώστε να διασφαλίζεται η επιχείρηση και τα δεδομένα της. 5. Ένα σημαντικό τεχνικό ζήτημα που προκύπτει είναι οι απαιτήσεις ολοκλήρωσης και διασύνδεσης των συστατικών στοιχείων με τα

3 υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα στην επιχείρηση (ERP/WMS). Προτείνεται στις ελληνικές επιχειρήσεις να συμμετέχουν σε πιλοτικά προγράμματα στα οποία εξετάζεται η εφαρμογή της τεχνολογίας 3G σε διάφορες επιχειρηματικές λειτουργίες (π.χ. πωλήσεις). 6. Πιλοτική εφαρμογή. Είναι απαραίτητο στάδιο πριν κάποιος προχωρήσει σε χρήση των υπηρεσιών σε καθημερινή βάση. Προβλήματα ενδεχομένως να υπάρξουν και καλό είναι να εντοπιστούν και να επιλυθούν πριν ο χρήστης τα συναντήσει στην πράξη. Οι δυσκολίες θα ξεπεραστούν με τον καιρό οπότε δεν είναι λόγοι να «φοβάται» κανείς την υιοθέτηση νέας τεχνολογίας και πρακτικών στην επιχείρησή του. 7. Έλεγχος της ποιότητας των υπηρεσιών και εσωτερική έρευνα της επίδοσης της εφαρμοσμένης λύσης έτσι ώστε να διορθωθούν παραλείψεις- προβλήματα και να διασφαλιστεί μελλοντικά η απόδοση της επένδυσης. Η επιχείρηση καταναλωτής μπορεί επίσης να κινήσει ενέργειες και διαδικασίες αν οι προδιαγραφές της παρεχόμενης υπηρεσίας για τις οποίες έχει συμφωνήσει με συμβόλαιο δεν τηρούνται επακριβώς. Πάντως, οι λύσεις που προσφέρονται σήμερα από τους πάροχους παγκοσμίως και στην Ελλάδα έχουν ελεγχθεί σε συνεργασία με τους κατασκευαστές του εξοπλισμού και τις εταιρίες ανάπτυξης λογισμικού και φέρουν υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αξιοπιστίας Επιχειρηματικά θέματα Η εκπαίδευση του προσωπικού και γενικότερα η σωστή αντιμετώπιση του ανθρώπινου παράγοντα αποτελεί το σημαντικότερο ίσως συντελεστή επιτυχίας της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών σε μια επιχείρηση. Κρίσιμος παράγοντας της επιτυχίας του όλου εγχειρήματος αποτελεί ο βαθμός προσαρμογής των χρηστών στις νέες τεχνολογίες και η ικανότητα αντιμετώπισης των αλλαγών και των επιπτώσεων που θα έχει η εφαρμογή στην εσωτερική λειτουργία και στις εσωτερικές σχέσεις της επιχείρησης. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στον συνδυασμό άνθρωπος-τεχνολογία δηλαδή στην επιμόρφωση του προσωπικού καθώς και στα κίνητρα που θα πρέπει να δοθούν στο ανθρώπινο δυναμικό για την υιοθέτηση της νέας τεχνολογίας.

4 Πιθανές ενέργειες που θα μπορούσαν να κάνουν οι επιχειρήσεις προς αυτή την κατεύθυνση: 1. Η επιχείρηση πρέπει να επιλέξει το είδος των υπηρεσιών που απαιτούνται ανάλογα με τις ανάγκες των ανθρώπων που θα τις χρησιμοποιήσουν και να εκτιμήσει τι συνέπειες έχει αυτή η επιλογή. Οι υπηρεσίες που θα επιλέξει θα αποτελέσουν εργαλεία και ταυτόχρονα οδηγούς της απόδοσης. Για παράδειγμα, είναι διαφορετικές οι ανάγκες των πωλητών και των ανθρώπων του Μάρκετινγκ που χρειάζονται laptop και δυνατότητα τηλεφώνου ή αποστολής-λήψης και των ανθρώπων των Logistics που χρειάζονται πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και ευέλικτου χρονοπρογραμματισμού των δρομολογήσεων των μεταφορών. 2. Η καταγραφή των αναγκών και των διαδρομών των εργαζομένων είναι σημαντικές για να διαπιστωθεί ποιος πραγματικά χρειάζεται και θα επωφεληθεί από την ασύρματη πρόσβαση. Η εξέταση της φύσης της πληροφορίας που πρέπει να διακινηθεί, πόσο συχνά και με τι όγκοδιάρκεια θα δώσει περαιτέρω ιδέες για το ποιες εφαρμογές είναι οι κατάλληλες. 3. Το κόστος διασύνδεσης και χρήσης των υπηρεσιών πρέπει να υπολογιστεί ξεχωριστά και θα περιλαμβάνει πέρα από ένα σταθερό πάγιο κόστος διασύνδεσης με τον πάροχο του ασύρματου δικτύου τα μεταβλητά κόστη συναρτήσει του συνολικού όγκου δεδομένων που θα διακινούνται (πόσο συχνά και από πόσους χρήστες) ή του χρόνου χρήσης της υπηρεσίας (π.χ. βίντεο-κλήσεις). Η χρέωση γίνεται ανάλογα με τη φύση της κάθε υπηρεσίας και η επιχείρηση πρέπει να λάβει λεπτομερή ενημέρωση για τις χρεώσεις και τα τέλη σύνδεσης. 4. Εκπαίδευση του προσωπικού με ενημερωτικά φυλλάδια, επίδειξη σε πραγματικές συνθήκες κ.λπ. Οι άνθρωποι που θα χρησιμοποιήσουν προηγμένης τεχνολογίας συστήματα πρέπει να είναι σε θέση να καταλαβαίνουν τι κάνουν και με ποιο τρόπο και να μπορούν να χειριστούν τα μενού των συσκευών. 5. Διάδοση των σωστών επιχειρηματικών πρακτικών σε όλη την έκταση της επιχείρησης. Για το σκοπό αυτό θα μπορούσαν να οργανωθούν:

5 Ενημερωτικά σεμινάρια σχετικά µε τη χρήση των εφαρμογών της τεχνολογίας 3G προκειμένου οι εργαζόμενοι να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να ανταποκριθούν στις συνεχείς αλλαγές. Καµπάνια marketing για την τεχνολογία 3G έτσι ώστε να ξεπεραστούν οι δισταγμοί που είναι πιθανό να υπάρχουν ως προς τη χρήση της τεχνολογίας αυτής στις διάφορες επιχειρηματικές διαδικασίες. 1.2 Ο Δεκάλογος για τον Σύγχρονο Επιχειρηματία 1. Τι είναι η Τεχνολογία 3G και τι εννοούµε όταν λέμε κινητά 3ης γενιάς? Οι εταιρίες πάροχοι Κινητής Τηλεφωνίας επεκτείνουν τα δίκτυά τους που χρησιμοποιούν τεχνολογία GSM (2ης γενιάς) με τη νέα τεχνολογία 3ης Γενιάς. Η νέα τεχνολογία από την πλευρά του δικτύου, απαιτεί τη χρήση κινητών συμβατών κινητών δηλαδή κινητών 3ης γενιάς τα οποία είναι συνήθως αν όχι σχεδόν πάντοτε συμβατά και με τα δίκτυα 2ης γενιάς. Ανάλογα με τη γεωγραφική θέση του χρήστη είναι δυνατό να υπάρχει ή να μην υπάρχει η κάλυψη 2G/3G ( GSM/UMTS όπως ονομάζονται αντίστοιχα). Η χρήση της νέας τεχνολογίας επιτρέπει τη μετάδοση δεδομένων με πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες και τη δυνατότητα κλήσεων βίντεο σε πραγματικό χρόνο. Οι νέες δυνατότητες αποτελούν τους οδηγούς πλήθους υπηρεσιών και αναμένεται να δώσουν νέα ώθηση σε επικείμενες εφαρμογές. Οι κλασσικές υπηρεσίες φωνής και γραπτών μηνυμάτων παραμένουν αλλά επεκτείνονται με τις δυνατότητες που δίνει η γρήγορη ασύρματη πρόσβαση όπου υπάρχει κάλυψη 3G. 2. Γιατί να χρησιμοποιήσω το κινητό 3ης γενιάς για ασύρματη πρόσβαση στο Internet και όχι ενσύρματο τρόπο πρόσβασης; Το Internet συνιστά πλέον αναπόσπαστο κοµµάτι της κοινωνικής και επιχειρηµατικής καθηµερινότητας. Οι καταναλωτές το χρησιµοποιούν για ενημέρωση, εμπορικές συναλλαγές, συναλλαγές οικονομικής φύσης, επικοινωνία με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποστολή και λήψη αρχείων ήχου και εικόνας, διαφήμιση και διασκέδαση. Στον κόσμο των επιχειρήσεων κυριαρχούν οι υπηρεσίες πληροφόρησης, επικοινωνίας και

6 συναλλαγών. Το κινητό διαθέτει το πλεονέκτημα του mobility, της πρόσβασης στο δίκτυο από οποιοδήποτε σημείο. Είναι τεράστια η ευελιξία που παρέχεται να έχει κάποιος διαθέσιμες όλες αυτές τις υπηρεσίες καθώς κινείται και βρίσκεται σε ένα περιβάλλον πέρα από το γραφείο του, για παράδειγμα ένας πωλητής στις εγκαταστάσεις ενός πελάτη. Η ταχύτητα μετάδοσης πληροφορίας αποτελεί αναμφισβήτητο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για διάφορες λειτουργίες της επιχείρησης: πωλήσεις, μάρκετινγκ, εφοδιαστική αλυσίδα. Το e-commerce αναβαθμίζεται πλέον σε m-commerce κάτι που διευρύνει τις δυνατότητες και τις επιπτώσεις στο λειτουργικό περιβάλλον μιας επιχείρησης. 3. Τι πλεονεκτήµατα προσφέρει η τεχνολογία 3ης γενιάς; Πολύ συνοπτικά, πολλά όπως τα ακόλουθα: Γρήγορη αποστολή/ λήψη αρχείων. Συνεπώς αρχεία μεγάλου μεγέθους, έγγραφα, ηλεκτρονικά βιβλία μπορούν να ανταλλαχθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η αυξημένη ταχύτητα για ηλεκτρονικά δεδομένα επιτρέπει εφαρμογές πρόσβασης σε μουσικά αρχεία ή ταινίες. Οι διαφηµίσεις του Internet εμπλουτίζονται με εικόνα, καλύτερο ήχο, κείµενο, κίνηση, γραφικά και φτάνουν στους χρήστες ασύρματα. Οι κλήσεις φωνής επεκτείνονται με τις βίντεο-κλήσεις που επιτρέπουν να βλέπεις το συνομιλητή και να κάνεις tele-conferencing εν κινήσει. Η πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων γίνεται με γρηγορότερους ρυθμούς οπότε μειώνεται αισθητά ο χρόνος απόκρισης των εφαρμογών απομακρυσμένης πρόσβασης σε εταρικές εφαρμογές/συστήματα: ERP, Sales Force Automation Tools, Warehouse monitoring, CRM κ.λπ. 4. Πόσο συμβατές είναι οι τεχνολογίες 2ης και 3ης γενιάς; Οι δυο τεχνολογίες δε διακρίνονται από τον πάροχο. Ο χρήστης δε χρειάζεται πρακτικά να έχει επίγνωση της τεχνολογίας που υποστηρίζει την κάθε εφαρμογή. Το δίκτυο, εφόσον υπάρχει ραδιοκάλυψη και το κινητό είναι συμβατό με τεχνολογία 3G, θα επιλέξει τον πιο αποδοτικό τρόπο πρόσβασης δίνοντας τη μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα πόρων και συνεπώς ταχύτητας

7 δεδομένων και «ποιότητας» της υπηρεσίας. Είναι πιθανό να υπάρχει σε κάποιες περιοχές κάλυψη 2ης γενιάς μόνο αλλά αυτό δεν απαιτεί ενέργειες από τον χρήστη ο οποίος ενημερώνεται από σχετική ένδειξη του τηλεφώνου για το πότε είναι διαθέσιμη η κάλυψη 3G. Συνεπώς, οι τεχνολογίες είναι συμβατές και τα περισσότερα διαθέσιμα τηλέφωνα 3ης γενιάς στην ελληνική αγορά (αν όχι όλα) είναι συμβατά με το γνωστό δίκτυο τεχνολογίας GSM. 5. Ποια είναι η αλυσίδα αξίας για τις επιχειρήσεις που θέλουν να χρησιμοποιήσουν την ασύρματη πρόσβαση μέσω Κινητής τηλεφωνίας 3G για παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στους πελάτες τους ή το προσωπικό τους; Η αλυσίδα αξίας διακρίνεται στις παρακάτω διαδικασίες: Ανάπτυξη του περιεχομένου στο οποίο θα έχουν πρόσβαση οι πελάτες και διαχείρισή του Ανάπτυξη/επιλογή των εφαρμογών σε συνεργασία με τον πάροχο ή Application developers για το σχεδιασμό του τρόπου πρόσβασης στο περιεχόμενο Λειτουργία της πλατφόρμας (Hardware, Software) στην οποία τρέχουν οι εφαρμογές. Καθορισμός των δικτυακών πυλών που θα χρησιμοποιούν τα κινητά για να επικοινωνήσουν με τις εκάστοτε εφαρμογές (συνήθως μέσω του παρόχου και από το δίκτυό του στο intranet της επιχείρησης ή το Internet Ολοκλήρωση των συστημάτων, πιλοτικός έλεγχος του ολοκληρωμένου συστήματος από άκρη σε άκρη και έλεγχος ασφαλής διασύνδεσης. Παροχή υποστήριξης και εκπαίδευσης στους ανθρώπους που χειρίζονται τη νέα τεχνολογία και φροντίδα για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων. Οι χρήστες χρειάζονται ευκολία διαχείρισης των μενού, απλότητα και ευχρηστία, ταχύτητα και διαθεσιμότητα των εφαρμογών. 6. Ποια είναι τα συστατικά επιτυχίας εφαρμογών εμπορικών συναλλαγών;

8 Τα συστατικά που απαιτούνται για την επιτυχία εφαρμογών εμπορικών συναλλαγών (όπως για παράδειγμα μια αγοραπωλησία) με τη βοήθεια του κινητού είναι τα ακόλουθα: Προσωποποίηση των μενού: Η δυνατότητα απλής χρήσης με στόχο την ιδεατή αγορά/πώληση/συναλλαγή μέσω ενός ή λίγων επιλογών («κλικ»). Αμεσότητα: Η δυνατότητα γρήγορης ανταπόκρισης σε μηνύματα που πληροφορούν για προσφορές. Εντόπιση: Τα μηνύματα που πληροφορούν για προσφορές να έχουν σχέση με τη θέση του χρήστη ώστε να μπορεί να επωφεληθεί. Εμπιστευτικότητα: Η δυνατότητα διατήρησης της εμπιστευτικότητας και του απορρήτου της συναλλαγής. Ποιότητα: Η ποιότητα της υπηρεσίας ως προς τη γρήγορη εξυπηρέτηση και ανταπόκριση του δικτύου Αξιοπιστία: Η αξιοπιστία του δικτύου μέχρι να ολοκληρωθεί η συναλλαγή (χωρίς διακοπές της σύνδεσης κ.λπ.). Ασφάλεια: Η ασφάλεια κατά τη μετάδοση των δεδομένων που ενδεχομένως περιέχουν πολύτιμα προσωπικά στοιχεία όπως αριθμούς πιστωτικών καρτών ή κωδικούς κ.λπ. 7. Πόσο μεγάλο θα είναι το κόστος για την επιχείρηση της χρήσης υπηρεσιών με την τεχνολογία 3G? Το συνολικό κόστος υιοθέτησης τεχνολογίας 3G για μια επιχείρηση δεν είναι εύκολο να υπολογισθεί άμεσα καθώς υπεισέρχονται αρκετές (δυναμικά μεταβαλλόμενες παράμετροι) που το επηρεάζουν. Ο επιχειρηματίας πρέπει να λάβει υπόψη του το πάγιο κόστος των συνδέσεων και του προπληρωμένου όγκου δεδομένων για ασύρματη πρόσβαση. Ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των χρηστών και την μέση κίνηση του κάθε χρήστη (χρόνος ομιλίας ή διάρκεια βίντεο-κλήσεων και συνολικός όγκος δεδομένων) προκύπτει διαφορετικό (άμεσο) κόστος των κλήσεων. Στο συνολικό κόστος πρέπει να συνυπολογιστούν όμως και άλλα έμμεσα όπως: οι όποιες επενδύσεις σε software/hardware χρειαστούν για ενεργοποίηση των εφαρμογών, κόστη εκπαιδεύσεων και συμβουλευτικών υπηρεσιών που

9 μπορεί να προκύψουν κ.λπ. Ωστόσο, οι ωφέλειες που προκύπτουν από τις δυνατότητες επικοινωνίας με τις ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες 3G είναι πολύ περισσότερες. Σε πραγματικό χρόνο, χωρίς περιττές καθυστερήσεις μετακινήσεων (μειωμένα μεταφορικά-λειτουργικά κόστη) είναι δυνατό κανείς να ικανοποιήσει συναλλαγές και να έχει πρόσβαση σε εταιρικά δεδομένα και το Διαδίκτυο με την ίδια ευκολία μέσω του laptop του όπως θα έκανε αν καθόταν μπροστά στον υπολογιστή του γραφείου του. 8. Ποιες υπηρεσίες 3G είναι σημαντικές για μια επιχείρηση? Η ασύρματη πρόσβαση σε εταιρικές εφαρμογές θεωρείται σημαντική από πολλά στελέχη επιχειρήσεων. Οι εταιρικές εφαρμογές που θεωρούνται ότι επωφελούνται από την ασύρματη πρόσβαση είναι πολλές, μια λίστα από τις κυριότερες βρίσκεται στη συνέχεια: Tο εταιρικό (αποστολή και λήψη στο κινητό) H πρόσβαση σε αρχεία και φακέλους. Πρόσβαση ουσιαστικά σε εταιρικά δεδομένα, βάσεις δεδομένων. Όλες αυτές οι εφαρμογές ανήκουν σε μια γενικότερη οικογένεια εφαρμογών «Mobile Office» Η πρόσβαση στο Internet με ότι αυτό συνεπάγεται από άποψη ενημέρωσης, πληροφόρησης, διασκέδασης. Εφαρμογές τηλε-συσκέψεων με βίντεο κλήσεις Η ασύρματη πρόσβαση σε ειδικές εταιρικές εφαρμογές (ERP-Enterprise Resource Planning), SFA (Sales Force Automation κα.) σε μικρότερα ποσοστά ζήτησης. Με δεδομένη όμως την χαμηλή διείσδυση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών των εταιριών στην Ελλάδα τα ποσοστά ζήτησης τέτοιων εφαρμογών είναι ως ένα βαθμό δικαιολογημένα προς το παρόν αλλά αναμένεται να αυξηθούν μελλοντικά. Εφαρμογές εκπαίδευσης και σεμιναρίων από απόσταση Εφαρμογές πλοήγησης στόλου οχημάτων Τέλος, εξειδικευμένες εφαρμογές επιτήρησης χώρων (Remote surveillance) και Τηλεματικής (Telematics)

10 9. Πώς μπορώ να σιγουρευτώ ότι η επένδυση που θα κάνω στην χρήση κινητών 3ης γενιάς θα είναι αποτελεσματική και αποδοτική? Οι εταιρικές εφαρμογές που θα επιλεχθούν θα πρέπει να προκύψουν μελετώντας τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης. Κάθε εταιρία έχει διαφορετικό προφίλ/πελάτες/υπαλλήλους. Το είδος και η φύση των εφαρμογών που επιλέγει έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και απαιτήσεις. Η συνεννόηση με τον πάροχο του δικτύου πρέπει να προηγηθεί έτσι ώστε να αναλυθούν οι ανάγκες, και να εκτιμηθεί τι είναι εφικτό ή αν υπάρχουν «έτοιμες λύσεις». Η ενημέρωση των επιχειρήσεων για τις νέες δυνατότητες από πλευράς δικτύου και των διαθέσιμων συσκευών είναι απαραίτητη. Τα κινητά τηλέφωνα όπως φάνηκε δε χρησιμοποιούνται πλέον για φωνή και SMS αλλά η νέα τεχνολογία 3G δίνει πολύ περισσότερες δυνατότητες. Οι υπηρεσίες 3G είναι επίσης διαθέσιμες σε laptops με PCMCIA κάρτες ή PDAs. Αν η χρήση των κινητών τηλεφώνων ή των συσκευών που αναφέραμε συνδυαστεί με ενεργοποίηση κατάλληλων εφαρμογών προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης το αποτέλεσμα θα είναι ευελιξία, ταχύτητα, αποδοτικότητα. 10. Πού θα βρω περισσότερες πληροφορίες; Υπάρχουν πηγές πληροφοριών στο ιαδίκτυο από όπου μπορείτε να ενημερωθείτε για την τεχνολογία 3G και τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής της σε διάφορες επιχειρηματικές διαδικασίες. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τους ιαδικτυακούς τόπους: Του ελληνικού E-Business Forum: (http://www.ebusinessforum.gr/) και ιδιαίτερα τις ιστοσελίδες της Ομάδας Εργασίας Θ2 Της ερευνητικής ομάδας Κινητού Ηλεκτρονικού Επιχειρείν του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ELTRUN Wireless Research Center-http://www.eltrun.gr/wrc) Του Mobiforum το οποίο είναι δικτυακό portal για θέματα κινητού επιχειρείν (http://www.mobiforum.org/mobiforum/mobi.php) Του UMTS Forum για θέματα τεχνολογίας 3G (http://www.umts-forum.org) Τεχνικά Πρότυπα συστημάτων τρίτης γενιάς (http://www.3gpp.org)

11 Της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (EETT) για θέματα προτυποίησης (http://www.eett.gr) Του Ινστιτούτου Προτύπων Ευρωπαϊκών Τηλεπικοινωνιών (ETSI) (http://www.etsi.org) Ελληνικές εταιρίες πάροχους υπηρεσιών τρίτης γενιάς (http://www.vodafone.gr ; ;

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (Internet Banking) ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Logistics ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΊΑ Ψαχνά, Μάρτιος 2005 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΣ ΗΜ 00025 ΝΤΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΙ 98001 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 Κεφάλαιο 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Εισαγωγικές Έννοιες Περιεχόμενα 1.1. Εισαγωγή... 2 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή (2 η Έκδοση) Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών o Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Ιούλιος 2009 Περιεχόμενα \ Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα παραδοσιακά τυριά.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΓΡΗΓΟΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ <<ΡΟΛΟΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ>> ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ <<ΡΟΛΟΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ>> ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΜΑΡΝΕΛΑΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MASTER IN INFORMATION SYSTEMS (MIS) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «INTERNET BANKING - ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Εκπαιδευτήρια «Αδαµάντιος Σχολή» Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2004

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Εκπαιδευτήρια «Αδαµάντιος Σχολή» Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2004 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕ ΙΟΥ «ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ»

«Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ» ΠΟΥΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI)

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI) ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυσης καταγραφής καινοτόµων εκπαιδευτικών αναγκών για νέους επιχειρηµατίες ή επιχειρηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές. Απρίλιος 2011. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές. Απρίλιος 2011. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διατύπωση, η διαμόρφωση και η αξιολόγηση της στρατηγικής της οποιασδήποτε επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ «ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ» ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΝΤΡΙ ΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ WEB ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ MΕ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ WEB ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ MΕ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ WEB ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ MΕ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ερευνητική εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ EMC. Ιδιωτικό εικονικό περιβάλλον σημαίνει επιχείρηση: Μείωση κόστους, αύξηση ευελιξίας

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ EMC. Ιδιωτικό εικονικό περιβάλλον σημαίνει επιχείρηση: Μείωση κόστους, αύξηση ευελιξίας ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ EMC Ιδιωτικό εικονικό περιβάλλον σημαίνει επιχείρηση: Μείωση κόστους, αύξηση ευελιξίας Τι είναι το ιδιωτικό εικονικό περιβάλλον (private cloud); Το ιδιωτικό εικονικό περιβάλλον είναι ένας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα της Πρόσκλησης Υποβολής Απόψεων σχετικά µε τη «Λειτουργία και Χρήση των GSM-Gateways στην Ελληνική Αγορά Τηλεπικοινωνιών»

Αποτελέσµατα της Πρόσκλησης Υποβολής Απόψεων σχετικά µε τη «Λειτουργία και Χρήση των GSM-Gateways στην Ελληνική Αγορά Τηλεπικοινωνιών» Αποτελέσµατα της Πρόσκλησης Υποβολής Απόψεων σχετικά µε τη «Λειτουργία και Χρήση των GSM-Gateways στην Ελληνική Αγορά Τηλεπικοινωνιών» Μαρούσι, 23 Ιανουαρίου 2004 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα