Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7015/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 137/2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα, 06-11-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7015/06-11-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 137/2013"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7015/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 137/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε µετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε συνεδρίαση στην έδρα της, την , σε συνέχεια των από και συνεδριάσεών της, προκειµένου να εξετάσει την υπόθεση που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας. Παρέστησαν ο Π. Χριστόφορος, Πρόεδρος της Αρχής, και τα τακτικά µέλη της Αρχής Λ. Κοτσαλής, Αν. Ιωάν. Μεταξάς, Α. Συµβώνης, ως εισηγητής, Κ. Χριστοδούλου και Π. Τσαντίλας. Μετά από εντολή του Προέδρου συµµετείχε επίσης το αναπληρωµατικό µέλος της Αρχής Γρ. Λαζαράκος, ως εισηγητής, µε δικαίωµα ψήφου. Το τακτικό µέλος. Μπριόλας, καθώς και το αναπληρωµατικό αυτού Χ. Ανθόπουλος, δεν παρέστησαν λόγω κωλύµατος αν και εκλήθησαν νοµίµως εγγράφως. Στη συνεδρίαση παρέστη, επίσης, µε εντολή του Προέδρου, ο Ι. Λυκοτραφίτης, ειδικός επιστήµων πληροφορικός, ως βοηθός εισηγητής, και η Μ. Γιαννάκη, υπάλληλος του ιοικητικού Οικονοµικού Τµήµατος της Αρχής, ως γραµµατέας. Στη συνεδρίαση της και σε συνέχεια των µε αρ. πρωτ. Γ/ΕΞ/1157-2/ και Γ/ΕΞ/1157-3/ κλήσεων της Αρχής, αντίστοιχα για το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων (εφεξής «Υπουργείο»), και για την «Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε.» (εφεξής ΣΤΑΣΥ) παρέστησαν και εξέφρασαν τις απόψεις τους, για το µεν Υπουργείο, ο, ενώ για τη ΣΤΑΣΥ ο Χρήστος Κοτρίδης και η Βασιλική Παντελοπούλου, δικηγόροι, [και οι ]. Η Αρχή έλαβε υπόψη της τα παρακάτω: Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τηλ.: , Fax: , -1-

2 Υποβλήθηκε στην Αρχή το µε αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/1157/ ερώτηµα της Αττικό Μετρό Εταιρεία Λειτουργίας Α.Ε. (εφεξής «ΑΜΕΛ»). Με το έγγραφο αυτό, η ΑΜΕΛ ζητούσε να επιτρέψει η Αρχή την επέκταση του υπάρχοντος συστήµατος βιντεοεπιτήρησης και εντός των συρµών του µετρό της Αθήνας, και συγκεκριµένα στους συρµούς των γραµµών 2 και 3. Σηµειώνεται ότι η εταιρεία είχε ήδη γνωστοποιήσει µε την µε αριθµ. πρωτ. ΓΝ/ΕΙΣ/604/ γνωστοποίηση, όπως αυτή συµπληρώθηκε µε το µε αριθµ. πρωτ. ΓΝ/ΕΙΣ/755/ έγγραφο, την εγκατάσταση και λειτουργία συστήµατος βιντεοεπιτήρησης 670 καµερών στους χώρους των σταθµών του µετρό (π.χ. είσοδοι, αποβάθρες, διάδροµοι, χώροι διακίνησης και έκδοσης εισιτηρίων κτλ), καθώς και στους χώρους στάθµευσης των συρµών (αµαξοστάσια). Πιο συγκεκριµένα, µε το ανωτέρω ερώτηµα, το οποίο συµπληρώθηκε µε τα µε αρ. πρωτ. ΓΝ/ΕΙΣ/490/ , ΓΝ/ΕΙΣ/496/ , ΓΝ/ΕΙΣ/513/ και ΓΝ/ΕΙΣ/572/ έγγραφα της ΣΤΑΣΥ 1, η εταιρεία ζητά την έγκριση της Αρχής για την εγκατάσταση καµερών και εντός των συρµών του µετρό. Ο σκοπός για τον οποίο επιθυµεί η εταιρεία κάτι τέτοιο είναι διττός: για λόγους ασφάλειας έναντι κακόβουλων πράξεων (security), και για λόγους ασφάλειας έναντι τυχαίων γεγονότων ή ατυχηµάτων (safety). Αναφορικά µε την προστασία από κακόβουλες πράξεις, η ΣΤΑΣΥ επισηµαίνει ότι τα χαρακτηριστικά του µέσου (υπόγειες εγκαταστάσεις, πληθώρα εγκαταστάσεων και αποµακρυσµένων σηµείων, συνωστισµός) συντελούν στην ελκυστικότητά του σε ό,τι αφορά σε παραβατικές συµπεριφορές (π.χ. βανδαλισµοί, µικροκλοπές) και καθιστούν την διασφάλιση της ασφάλειας µια πρόκληση για την εταιρεία. Επισηµαίνει, επίσης, τα γενικότερα κοινωνικά χαρακτηριστικά αυτής της περιόδου στην χώρα, µε την αύξηση της εγκληµατικότητας και των βανδαλισµών, ενώ τονίζει το κόστος αποκατάστασης των ζηµιών που επιφέρουν οι βανδαλισµοί στην εταιρεία. Αναφορικά µε τις περιπτώσεις τυχαίων γεγονότων ή ατυχηµάτων, τονίζεται στα ανωτέρω έγγραφα της εταιρείας ότι συχνά υπάρχουν περιστατικά όπως ατυχήµατα, λιποθυµίες που απαιτούν άµεση αντίδραση για την αντιµετώπισή τους. Με τις κάµερες εντός του συρµού, η εταιρεία ισχυρίζεται ότι θα δίνεται η δυνατότητα στον οδηγό να εντοπίσει τα περιστατικά αυτά και να αντιδράσει άµεσα, ενώ η καταγραφή θα επιτρέπει να 1 Στις 17 Ιουνίου του 2011, η Αττικό Μετρό Εταιρεία Λειτουργίας Α.Ε. (Α.Μ.Ε.Λ. Α.Ε.) απορρόφησε την Ηλεκτρικοί Σιδηρόδροµοι Αθηνών Πειραιώς Α.Ε. (Η.Σ.Α.Π.), και την ΤΡΑΜ Α.Ε., και στη συνέχεια η απορροφώσα εταιρεία µετονοµάστηκε σε «Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε. ΣΤΑ.ΣΥ.». Το αρχικό σχετικό αίτηµα είχε υποβληθεί από την Α.Μ.Ε.Λ. Α.Ε., ενώ η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. δεν έχει θέσει θέµα εγκατάστασης συστήµατος βιντεοεπιτήρησης εντός των συρµών των Η.Σ.Α.Π. Α.Ε. και ΤΡΑΜ Α.Ε.. -2-

3 προσδιοριστούν λεπτοµέρειες για τον τρόπο που συνέβησαν, εφόσον αυτό απαιτηθεί µεταγενέστερα. Στη συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Αρχής στις , η εταιρεία, µε το µε αρ. πρωτ. Γ/ΕΞ/1157-3/ έγγραφο, κλήθηκε νοµίµως σε ακρόαση ενώπιον της Αρχής για να δώσει διευκρινίσεις και να εκθέσει τις απόψεις της για το θέµα. Παράλληλα, στην ίδια συνεδρίαση, κλήθηκε και το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, µε το µε αρ. πρωτ. Γ/ΕΞ/1157-2/ έγγραφο, να παρευρεθεί στη συνεδρίαση προκειµένου να παράσχει τις απόψεις του επί του θέµατος, κατά λόγο αρµοδιότητας. Κατά τη συνεδρίαση, οι εκπρόσωποι της ΣΤΑΣΥ έδωσαν τις απαραίτητες διευκρινίσεις. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου, ερωτηθείς για το αν έχει υπάρξει κάποια πρωτοβουλία για τη ρύθµιση του εν λόγω ζητήµατος µε νοµοθετικό τρόπο, δήλωσε πως το Υπουργείο δεν έχει κάνει κάποιες σχετικές ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση, αφού η εταιρεία δεν το έχει ζητήσει ως τώρα. Κατόπιν της ακρόασης, η εταιρεία υπέβαλε εµπροθέσµως το υπ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/3049/ έγγραφο υπόµνηµα, για την ανάπτυξη των θέσεών της και τη συµπλήρωση του φακέλου της Αρχής που είχε σχηµατιστεί για την ως άνω υπόθεση. Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το υπόµνηµα αυτό, η ΣΤΑΣΥ προσθέτει, σε σχέση µε τα όσα είχε διατυπώσει σε προηγούµενα έγγραφά της, ότι το προτεινόµενο σύστηµα βιντεοεπιτήρησης εντός των συρµών του µετρό τελεί σε πρόδηλη λογική συνάφεια µε τον επιδιωκόµενο σκοπό, είναι απολύτως πρόσφορο και αναγκαίο για την επίτευξή του, ενώ ο σκοπός δεν µπορεί να επιτευχθεί εξίσου αποτελεσµατικά µε άλλα ηπιότερα για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων µέσα. Επιπλέον, η ΣΤΑΣΥ επισυνάπτει ανάλυση των διάφορων κινδύνων από κακόβουλες πράξεις και τυχαία γεγονότα ή ατυχηµάτων που σχετίζονται µε τη λειτουργία του µετρό (τροµοκρατία, κοινό και οργανωµένο έγκληµα, καταστάσεις κοινού κινδύνου, ατυχήµατα και ασύµµετρες απειλές) και την χρησιµότητα του προτεινόµενου συστήµατος στην αποτελεσµατική αντιµετώπιση, πρόληψη ή/και αποτροπή αυτών. Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε το υπόµνηµα αυτό, το οποίο συµπληρώνει τις τεχνικές προδιαγραφές του προτεινόµενου συστήµατος, όπως αυτές είχαν αρχικά προσδιοριστεί µε το υπ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/1157/ έγγραφο, η ΣΤΑΣΥ επιθυµεί να εγκαταστήσει έγχρωµες κάµερες, σταθερού οπτικού πεδίου και εστίασης, σε τέσσερα (4) σηµεία της οροφής στο εσωτερικό κάθε βαγονιού, µε τέτοιο τρόπο ώστε ανά ζεύγη οι κάµερες να καλύπτουν όλο το εσωτερικό του. Οι εσωτερικές κάµερες θα εγκατασταθούν µε σταθερή γωνία θέασης 120 µοιρών. Επιπλέον, η εταιρεία επιθυµεί την εγκατάσταση δύο (2) -3-

4 πλευρικών καµερών, εξωτερικά σε κάθε βαγόνι, από µία σε κάθε πλευρά του, για την επίβλεψη των θυρών και των εξωτερικών πλευρών των συρµών. Κάθε συρµός αποτελείται από έξι (6) βαγόνια. Συνεπώς, το σύστηµα θα διαθέτει συνολικά 24 εσωτερικές και 12 εξωτερικές πλευρικές κάµερες, ανά συρµό. Σύστηµα µπαταριών θα εξασφαλίζει την αδιάκοπη λειτουργία τους. Η απεικόνιση θα γίνεται, υπό κανονικές συνθήκες, µε δειγµατοληψία 4 πλαισίων ανά δευτερόλεπτο (frames per second). Το σήµα από τις 36 κάµερες θα καταλήγει µέσω καλωδίων στις δύο (2) καµπίνες οδήγησης που υπάρχουν ανά συρµό, όπου θα βρίσκονται εγκατεστηµένες οι δύο (2) µονάδες ελέγχου του συστήµατος βιντεοεπιτήρησης (κάθε στιγµή µόνο µια µονάδα ελέγχου από τις δύο καµπίνες µπορεί να είναι ενεργοποιηµένη). Σε κάθε µονάδα ελέγχου θα βρίσκεται οθόνη απεικόνισης 10.4 ιντσών. Η προβολή θα γίνει σε διαιρούµενη οθόνη, ενώ ο οδηγός/χρήστης της οθόνης θα µπορεί να επιλέξει κάποια συγκεκριµένη κάµερα, ή να επιλέξει την κυκλική εναλλαγή της εικόνας από βαγόνι σε βαγόνι (π.χ. ταυτόχρονη προβολή των 4 καµερών του βαγονιού σε εικόνα χωρισµένη στα 4). Λόγω του αριθµού των καµερών και του µικρού µεγέθους της οθόνης, δεν θα είναι δυνατή η απεικόνιση της εικόνας όλων των καµερών ταυτόχρονα. Όπως σηµειώνει η ΣΤΑΣΥ, παραµετροποιήσιµος θα είναι τόσο ο τρόπος µετάδοσης της εικόνας από τις κάµερες στην οθόνη του οδηγού, όσο και η καταγραφή της εικόνας. Η εταιρεία έχει σχεδιάσει τον ακόλουθο τρόπο λειτουργίας των καµερών: όταν ο συρµός είναι σταµατηµένος µε τις πόρτες κλειστές (ή κατά την πρώτη ενεργοποίηση), η οθόνη θα είναι ενεργοποιηµένη και θα προβάλει εικόνα από τις κάµερες ενός βαγονιού (4 εσωτερικές και 2 εξωτερικές πλευρικές κάµερες). Μετά την αναχώρηση του συρµού και την πάροδο λίγων δευτερολέπτων, η οθόνη θα απενεργοποιείται αυτόµατα για να µην αποσπάται η προσοχή του οδηγού κατά την οδήγηση από σταθµό σε σταθµό. Όταν ο συρµός σταµατήσει στην αποβάθρα και οι πόρτες ανοίξουν, η οθόνη θα προβάλει εικόνα από τις εξωτερικές πλευρικές κάµερες ώστε ο οδηγός να µπορεί να ελέγξει πιο αποτελεσµατικά την επιβίβαση/αποβίβαση των επιβατών. Βέβαια, από τη στιγµή που ο συρµός βρίσκεται σε κίνηση, η οθόνη θα µπορεί να ενεργοποιηθεί χειροκίνητα από τον οδηγό, αφού πρώτα λάβει σχετική έγκριση από το Κέντρο Ελέγχου, ή η οθόνη θα ενεργοποιείται αυτόµατα στην περίπτωση που υπάρξει κάποιο «γεγονός συναγερµού». Ως τέτοιο γεγονός ορίζεται το εξωτερικό σήµα που έρχεται από τον υπόλοιπο εξοπλισµό του συρµού και έχει προγραµµατιστεί να δρα ως «σκανδάλη» (trigger), π.χ. η ενεργοποίηση σήµατος κινδύνου από επιβάτη, η προσπάθεια χειροκίνητου ανοίγµατος θύρας από επιβάτη, η ενεργοποίηση του συστήµατος ανίχνευσης καπνού ή -4-

5 εµποδίου θυρών. Στην περίπτωση αυτή, η οθόνη ενεργοποιείται αυτόµατα και θα προβάλει την εικόνα από την πλησιέστερη κάµερα στο σηµείο του «γεγονότος συναγερµού», προκειµένου ο οδηγός να µπορεί να έχει καλύτερη επικοινωνία µε τον επιβάτη (σε περίπτωση ενεργοποίησης του σήµατος κινδύνου) ή, γενικότερα, να εκτιµήσει καλύτερα την κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση, ο οδηγός θα έχει πρόσβαση στις κάµερες σε πραγµατικό χρόνο. Η εταιρεία, µε το µε αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/4593/ έγγραφό της, αναφέρει ότι δεν καταγράφεται σε αρχείο συµβάντων η χειροκίνητη ενεργοποίηση της οθόνης από τον οδηγό, αλλά σε κάθε περίπτωση, µπορεί να καταργηθεί η εν λόγω δυνατότητα του οδηγού, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από την Αρχή. Το προτεινόµενο σύστηµα θα έχει τη δυνατότητα καθορισµού της διάρκειας τήρησης των δεδοµένων. Τα δεδοµένα θα αποθηκεύονται σε κωδικοποιηµένη µορφή σε αποσπώµενο προστατευµένο αποθηκευτικό µέσο στις καµπίνες οδήγησης, η αφαίρεση του οποίου θα γίνεται µόνο από εξουσιοδοτηµένο προσωπικό µε χρήση ειδικού κλειδιού. Η εταιρεία δεν εξειδικεύει περαιτέρω τον τρόπο ή τη µέθοδο κωδικοποίησης που θα εφαρµοστεί. Πλέον του εξοπλισµού που θα εγκατασταθεί εντός των συρµών, η εταιρεία θα εγκαταστήσει και Σταθµό Εργασίας (εκτός των συρµών), κατάλληλα εξοπλισµένο για την συλλογή και επεξεργασία του υλικού που θα έχει καταγραφεί εντός των συρµών όταν αυτό θα απαιτείται (π.χ. σε περίπτωση ενός συµβάντος). Έτσι σε περίπτωση περιστατικού, που χρήζει διερεύνησης, τότε το καταγεγραµµένο υλικό θα µεταφέρεται στο σταθµό εργασίας, όπου θα µπορεί να γίνει επεξεργασία του, όπως για παράδειγµα η εξαγωγή µεµονωµένων εικόνων ή τµήµατος βίντεο. Η πρόσβαση στο εν λόγω λογισµικό επεξεργασίας θα περιορίζεται µέσω ονόµατος χρήστη/κωδικού πρόσβασης. Μόνο µε τη χρήση του ειδικού λογισµικού που θα είναι εγκατεστηµένο στο Σταθµό εργασίας θα είναι δυνατή η ανάγνωση του καταγεγραµµένου υλικού από το αποσπώµενο µέσο. Η Αρχή, µετά από εξέταση των προαναφερθέντων στοιχείων του φακέλου της υπόθεσης, αφού αναγνώστηκαν τα πρακτικά των συνεδριάσεων της και της , άκουσε τους εισηγητές και τον βοηθό εισηγητή, ο οποίος στη συνέχεια αποχώρησε, και κατόπιν διεξοδικής συζήτησης, ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ -5-

6 1. Σύµφωνα µε το άρθρο 2 στοιχ. α ν. 2472/1997 και τις αιτιολογικές σκέψεις στο προοίµιο της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, τα δεδοµένα ήχου και εικόνας, εφόσον αναφέρονται σε πρόσωπα, συνιστούν δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα. 2. Σύµφωνα µε το άρθρο 14 παρ. 5 ν. 3917/2011, η εγκατάσταση και λειτουργία συστηµάτων επιτήρησης µε τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας από δηµόσιες αρχές, ΟΤΑ, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα στους χώρους που διαχειρίζονται επιτρέπεται για το σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2472/1997 και τις κατευθυντήριες οδηγίες που εκδίδονται από την Αρχή. 3. Σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 1 ν. 2472/2007 «ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στην Αρχή, τη σύσταση και λειτουργία αρχείου ή την έναρξη της επεξεργασίας». 4. Σύµφωνα µε το άρθρο 5 της υπ αριθµ. 1/2011 Οδηγίας, που αναφέρεται στην εφαρµογή της αρχής της αναλογικότητας, η νοµιµότητα της επεξεργασίας εξετάζεται στο πλαίσιο του σκοπού που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας και σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, η οποία επιβάλλει τα συστήµατα βιντεοεπιτήρησης να είναι πρόσφορα και αναγκαία σε σχέση µε τον επιδιωκόµενο σκοπό, ο οποίος θα πρέπει να µη δύναται να επιτευχθεί µε ηπιότερα µέσα (άρθρο 4 του ν. 2472/1997). Η προσφορότητα και η αναγκαιότητα της βιντεοεπιτήρησης εκτιµάται µε βάση τον κίνδυνο που ο υπεύθυνος επεξεργασίας θέλει να αντιµετωπίσει σε σχέση µε τον επιδιωκόµενο σκοπό. Περαιτέρω, τα σηµεία εγκατάστασης των καµερών και ο τρόπος λήψης των δεδοµένων πρέπει να προσδιορίζονται µε τέτοιο τρόπο, ώστε τα δεδοµένα που συλλέγονται να µην είναι περισσότερα από όσα είναι απολύτως αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας και να µη θίγονται τα θεµελιώδη δικαιώµατα των προσώπων που ευρίσκονται στο χώρο που επιτηρείται και ιδίως να µην παραβιάζεται αυτό το οποίο µπορεί να θεωρηθεί ως «νόµιµη προσδοκία κάποιου βαθµού προστασίας της ιδιωτικής ζωής» σε κάποιον χώρο. 5. Η Αρχή έχει εκδώσει σχετικά την µε αριθµ. 46/2008 απόφαση µε την οποία δεν επέτρεψε την εγκατάσταση και λειτουργία συστήµατος βιντεοεπιτήρησης στο εσωτερικό των λεωφορείων της «Αστικό ΚΤΕΛ Κατερίνης Α.Ε.» για λόγους ασφάλειας και προστασίας των οδηγών και των επιβατών, κρίνοντας ότι ο συγκεκριµένος σκοπός µπορεί -6-

7 να επιτευχθεί µε άλλα ηπιότερα µέσα (πχ εσωτερικό σύστηµα ειδοποίησης αρχών σε περιπτώσεις κινδύνου, ειδικός συναγερµός σε συνδυασµό µε σύστηµα γεωγραφικού εντοπισµού κα). 6. Στην υπό κρίση περίπτωση, ως σκοπός επεξεργασίας του εν λόγω συστήµατος βιντεοεπιτήρησης δηλώνεται από την εταιρεία, για τις µεν κάµερες στο εσωτερικό των συρµών, η καλύτερη εξυπηρέτηση και προστασία του επιβατικού κοινού, η δηµιουργία ενός αποτρεπτικού µηχανισµού παραβατικών ενεργειών, η εκ των υστέρων εξιχνίαση και ανάλυση των αιτιών τυχόν περιστατικών ασφαλείας στο εσωτερικό των συρµών, ενώ για τις εξωτερικές πλευρικές κάµερες, η εταιρεία αναφέρει ότι σκοπό έχουν την βελτίωση της εποπτείας της αποβάθρας κατά την αποβίβαση και επιβίβαση των επιβατών, και την αναχώρηση του συρµού µε τη µεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια (µέσω της αποφυγής περιπτώσεων εγκλωβισµού επιβατών ανάµεσα στις θύρες). 7. Το θέµα που εξετάζεται είναι κατά πόσο οι ανωτέρω σκοποί µπορούν να επιτευχθούν χρησιµοποιώντας µέσα λιγότερο επαχθή, ώστε να µη θίγονται υπέρµετρα τα θεµελιώδη δικαιώµατα των επιβατών (αρχή της αναγκαιότητας), όπως επίσης και σε ποιο βαθµό τα µέσα αυτά, δηλ. οι εσωτερικές και οι εξωτερικές κάµερες που προτείνονται, επιτυγχάνουν τους συγκεκριµένους σκοπούς αποτελεσµατικά, δικαιολογώντας την συνεχή παρακολούθηση (αρχή της αναλογικότητας). 8. Στην υπό κρίση περίπτωση, και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις κάµερες στο εξωτερικό των συρµών του µετρό, είναι δεδοµένη η αποτελεσµατικότητα στην καλύτερη επιτήρηση των θυρών του συρµού κατά την αναχώρησή του, χωρίς την ύπαρξη εναλλακτικών ηπιότερων µέσων για την επίτευξη του ίδιου σκοπού. 9. Αναφορικά µε τις κάµερες στο εσωτερικό των συρµών, παρόλο που ο αποτρεπτικός ρόλος τους είναι αδιαµφισβήτητος, η αποτελεσµατικότητά τους στην καταστολή και αντιµετώπιση σε πραγµατικό χρόνο τυχόν περιστατικών ασφαλείας δεν έχει επαρκώς τεκµηριωθεί, ενώ η ΣΤΑΣΥ δεν εξέτασε αν είναι εφικτή η πραγµατοποίηση του επιδιωκόµενου σκοπού επεξεργασίας µε τη χρήση µέσων λιγότερων επαχθών. Πιο συγκεκριµένα, τα ηπιότερα µέσα που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν συνίστανται, µεταξύ άλλων, στην επιτήρηση των εσωτερικών χώρων των συρµών από προσωπικό -7-

8 ασφαλείας ή στην περαιτέρω αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ήδη εγκατεστηµένων καµερών ασφαλείας στους σταθµούς και στις αποβάθρες του µετρό. Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και όλα τα στοιχεία του φακέλου, η Αρχή διαπιστώνει ότι οι κάµερες στο εξωτερικό των συρµών κρίνονται ως αναλογικό µέτρο για τον επιδιωκόµενο σκοπό επεξεργασίας, ωστόσο, για τις κάµερες στο εσωτερικό των συρµών, η ΣΤΑΣΥ δεν απέδειξε την αναγκαιότητα της εγκατάστασής τους. Συνεπώς, δεδοµένης ιδίως της ύπαρξης ηπιότερων µέσων για την επίτευξη του εν λόγω σκοπού των εσωτερικών καµερών, όπως αυτά αναλύονται στην σκέψη 9 της παρούσας και η εφαρµογή των οποίων δεν έχει εξεταστεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, κρίνεται, τουλάχιστον προς το παρόν, ότι δεν συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήµατος βιντεοεπιτήρησης στο εσωτερικό των συρµών του µετρό. Εξυπακούεται ότι, παρόλο που δεν αναλύθηκαν στην παρούσα, ισχύουν οι λοιπές υποχρεώσεις του υπευθύνου επεξεργασίας που απορρέουν από τις σχετικές διατάξεις της υπ αριθµ. 1/2011 Οδηγίας και του ν. 2472/1997, όπως για παράδειγµα η υποχρέωση γνωστοποίησης του συστήµατος βιντεοεπιτήρησης στην Αρχή και η ικανοποίηση του δικαιώµατος ενηµέρωσης των υποκειµένων (εν προκειµένω των επιβατών) µέσω της ανάρτησης ενηµερωτικών πινακίδων. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η Αρχή απορρίπτει προς το παρόν την αίτηση της «Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε.» κατά το µέρος που αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία συστήµατος βιντεοεπιτήρησης στο εσωτερικό των συρµών του µετρό της Αθήνας, ενώ κρίνει ως σύννοµη την εγκατάσταση και λειτουργία καµερών στο εξωτερικό των συρµών του µετρό της Αθήνας, στις γραµµές 2 και 3, για τον σκοπό επεξεργασίας και υπό τις όρους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας. Ο Πρόεδρος Η Γραµµατέας Πέτρος Χριστόφορος Μελποµένη Γιαννάκη -8-

Αθήνα, 19-04-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2801/19-04-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 59/2013

Αθήνα, 19-04-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2801/19-04-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 59/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 19-04-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2801/19-04-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 59/2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 09-12-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2223-2/09-12-2014

Αθήνα, 09-12-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2223-2/09-12-2014 Αθήνα, 09-12-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2223-2/09-12-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 182/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1/2011. Χρήση συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών. Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο ΗΓΙΑ 1/2011. Χρήση συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών. Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/2274/31.03.2011 Ο ΗΓΙΑ 1/2011 Χρήση συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Έχοντας υπόψη: 1. Ότι, σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 126/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 126/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 11-10-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/390-1/11-10-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 126/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 17-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/702-1/17-02-2014 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2014

Αθήνα, 17-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/702-1/17-02-2014 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2014 Αθήνα, 17-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/702-1/17-02-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 36 / 2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 36 / 2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-03-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2340/29-03-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 36 / 2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 02-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5909/02-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 138 / 2014

Αθήνα, 02-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5909/02-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 138 / 2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 02-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5909/02-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 138 / 2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 29 - Οµάδα εργασίας για την προστασία των δεδοµένων

ΑΡΘΡΟ 29 - Οµάδα εργασίας για την προστασία των δεδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - Οµάδα εργασίας για την προστασία των δεδοµένων 11750/02/EL WP 89 Γνωµοδότηση 4/2004 για την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων µέσω βιντεοεπιτήρησης Εγκρίθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2004 Η εν λόγω

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 02-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5902/02-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 139 / 2014

Αθήνα, 02-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5902/02-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 139 / 2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 02-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5902/02-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 139 / 2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ασφάλειας, Σχέδιο Ασφάλειας και Σχέδιο Ανάκαμψης από Καταστροφές για ασφαλή Επεξεργασία και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Ασφάλειας, Σχέδιο Ασφάλειας και Σχέδιο Ανάκαμψης από Καταστροφές για ασφαλή Επεξεργασία και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική Ασφάλειας, Σχέδιο Ασφάλειας και Σχέδιο Ανάκαμψης από Καταστροφές για ασφαλή Επεξεργασία και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Περιεχόμενα 1. Πολιτική Ασφάλειας 3 2. Σχέδιο Ααφάλειας 5 3. Σχέδιο Ανάκαμψης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 4029 Ηµεροµηνία : 21.3.2013

Αριθ. Πρωτ. : 4029 Ηµεροµηνία : 21.3.2013 Α Α: ΒΕ ΖΟΡΛΟ-ΘΤΦ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 05 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 20-32483-7 FAX: 20-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 35/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 35/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 22-03-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2168/22-03-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 35/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη 5/2005 της Οµάδας Εργασίας του άρθρου 29 για τη χρήση δεδοµένων θέσης µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας

Γνώµη 5/2005 της Οµάδας Εργασίας του άρθρου 29 για τη χρήση δεδοµένων θέσης µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας Οµάδα Εργασίας του άρθρου 29 για την προστασία των δεδοµένων 2130/05/EL WP 115 Γνώµη 5/2005 της Οµάδας Εργασίας του άρθρου 29 για τη χρήση δεδοµένων θέσης µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «RISE UP ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Α.Ε.» (Μ.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «RISE UP ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Α.Ε.» (Μ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «RISE UP ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Α.Ε.» (Μ.Α.Ε 70265/001/Β/10/0373) ΠΡΟΟΙΜΙΟ Ο σεβασμός της ιδιωτικότητας και η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29-4-2011 Ο ΗΓΙΑ 2/2011. Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αθήνα, 29-4-2011 Ο ΗΓΙΑ 2/2011. Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Αθήνα, 29-4-2011 Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/2994/29-4-2011 Ο ΗΓΙΑ 2/2011 Ηλεκτρονική συγκατάθεση στο πλαίσιο του άρθρου 11 του ν. 3471/2006 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Έχοντας υπόψη: 1. Ότι σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο εργασίας σχετικά µε τις υπηρεσίες ελέγχου ταυτότητας στο ιαδίκτυο. Εγκρίθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2003

Έγγραφο εργασίας σχετικά µε τις υπηρεσίες ελέγχου ταυτότητας στο ιαδίκτυο. Εγκρίθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2003 29 - µ π µ 10054/03/EL WP 68 Έγγραφο εργασίας σχετικά µε τις υπηρεσίες ελέγχου ταυτότητας στο ιαδίκτυο Εγκρίθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2003 µ µ 29 95/46/EC. µ µ π µ. 30 95/46/E 14 97/66/. µµ µ E (π, πµ µ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΤΥΠΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΤΥΠΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΟ/22.03.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΤΥΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΤΥΠΗ 2 από 24 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΟΡΙΣΜΟΙ (µε αλφαβητική κατάταξη) 4 ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-09-2009 Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/5740/29-09-2009 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ 2009 Εισαγωγή Mε την εγκύκλιο του Πρωθυπουργού 190/18-7-2006 ορίστηκε ότι κάθε Yπουργείο που προτείνει µία

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο. Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης. Έκδοση 4.0 Μάρτιος 2012

Πλαίσιο. Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης. Έκδοση 4.0 Μάρτιος 2012 Πλαίσιο Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης Έκδοση 4.0 Μάρτιος 2012 ΟΡΟΛΟΓΙΑ Όρος Audit Service Authrizatin Back-ffice Clear Text Cnfidentiality Credential Digital Certificate Frnt-Office Impact Intranet One-Time

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα Προστασίας βάσει του άρθρου 29

Οµάδα Προστασίας βάσει του άρθρου 29 Οµάδα Προστασίας βάσει του άρθρου 29 01935/06/EL WP128 Γνώµη 10/2006 σχετικά µε την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από την Παγκόσµια Εταιρεία ιατραπεζικών Χρηµατοπιστωτικών Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 1. Έλεγχοι σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών Η ΑΔΑΕ στο πλαίσιο των ελέγχων για την υπόθεση των υποκλοπών, πέραν του ελέγχου στην εταιρεία Vodafone

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 681 Ημερομηνία : 15.1.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,195

Αριθ. Πρωτ. : 681 Ημερομηνία : 15.1.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,195 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745 Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 214-414-1211-1369-1138 FAX : 210-3223935 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

2. Ως προς το περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόμου, η νέα κοινοτική νομοθεσία επιδιώκει κυρίως τους ακόλουθους σκοπούς:

2. Ως προς το περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόμου, η νέα κοινοτική νομοθεσία επιδιώκει κυρίως τους ακόλουθους σκοπούς: Αιτιολογική έκθεση επί του σχεδίου νόμου για τη μεταφορά στη νομοθεσία της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 (ΕΕ L 174/1.7.2011) σχετικά με τους διαχειριστές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Γνώµη 2/2010 σχετικά µε την επιγραµµική συµπεριφορική διαφήµιση

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Γνώµη 2/2010 σχετικά µε την επιγραµµική συµπεριφορική διαφήµιση ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 00909/10/EL WP 171 Γνώµη 2/2010 σχετικά µε την επιγραµµική συµπεριφορική διαφήµιση Εκδόθηκε στις 22 Ιουνίου 2010 Η συγκεκριµένη οµάδα εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16-05-2014. Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014

Αθήνα, 16-05-2014. Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014 Αθήνα, 16-05-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισµός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Έκθεση αξιολόγησης της οδηγίας για τη διατήρηση δεδοµένων (Οδηγία 2006/24/EΚ)

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Έκθεση αξιολόγησης της οδηγίας για τη διατήρηση δεδοµένων (Οδηγία 2006/24/EΚ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.4.2011 COM(2011) 225 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έκθεση αξιολόγησης της οδηγίας για τη διατήρηση δεδοµένων (Οδηγία 2006/24/EΚ)

Διαβάστε περισσότερα