ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ"

Transcript

1 Αρ. Πιστοπ.: Ε52 Ημερομηνία: 24,02,15 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Στοιχεία Πελάτη: Δ. ΚΑΤΖΟΥΡΙΔΗΣ Ι.ΦΩΤΙΟΥ Ο.Ε. Ημερομηνία Παραλαβής: 12,02,15 Στοιχεία Δείγματος: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΕΡΝΑ 4 Συσκευασία: ΦΙΑΛΗ 250mL Παρατηρήσεις: BIO 2014/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Μονάδα Αποτέλεσμα Όριο Οξύτητα* % 0.30 Μ 0.8 Συντελεστές Κ* Κ 232nm Κ 1% 1cm 1.67 M 2.50 K 270nm Κ 1% 1cm 0.13 M 0.22 ΔΚ Κ 1% 1cm M 0.01 Αριθμός Υπεροξειδίων* meqo 2 /kg 5,1 M 20 *Μέθοδος: EC 2568/91 Σημείωση: Τα ανωτέρω χαρακτηριστικά είναι σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές του κανονισμού Καν (ΕΚ) 2568/91 για το Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο. Σελ. 1 / 6

2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(36) ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Μέθοδος: GC/MS-MS a-cypermethrin mg/kg Μ.Α 0,01 Acibenzolar-S-methyl mg/kg Μ.Α 0,02 Aclonifen mg/kg Μ.Α 0,02 Acrinathrin mg/kg Μ.Α 0,01 Alachlor mg/kg Μ.Α 0,01 Aldrin * mg/kg Μ.Α 0,02 Azaconazole mg/kg Μ.Α 0,02 Azinphos-ethyl mg/kg Μ.Α 0,01 Azinphos-methyl mg/kg Μ.Α 0,01 Benalaxyl mg/kg Μ.Α 0,02 Benfluralin mg/kg Μ.Α 0,01 Benfuracarb mg/kg Μ.Α 0,01 Bifenox mg/kg Μ.Α 0,03 Bifenthrin mg/kg Μ.Α 0,01 Biphenyl (diphenyl) mg/kg Μ.Α 0,01 Bitertanol mg/kg Μ.Α 0,02 Bromacil mg/kg Μ.Α 0,02 Bromophos-ethyl mg/kg Μ.Α 0,01 Bromophos-methyl mg/kg Μ.Α 0,01 Bromopropylate mg/kg Μ.Α 0,01 Butafenacil mg/kg Μ.Α 0,01 Carbaryl mg/kg Μ.Α 0,01 Carbosulfan mg/kg Μ.Α 0,02 Chlordane cis / trans mg/kg Μ.Α 0,02 Chlorfenapyr mg/kg Μ.Α 0,03 Chlorfenson (Ovex) mg/kg Μ.Α 0,01 Chlorobenzilate mg/kg Μ.Α 0,01 Chloroneb mg/kg Μ.Α 0,01 Chlorothalonil mg/kg Μ.Α 0,02 Chlorpropham mg/kg Μ.Α 0,01 Chlorpyrifos mg/kg Μ.Α 0,01 Chlorpyrifos-methyl mg/kg Μ.Α 0,01 Chlorthal-dimethyl mg/kg Μ.Α 0,01 Chlozolinate mg/kg Μ.Α 0,03 Clomazone mg/kg Μ.Α 0,01 Cloquintocet-mexyl mg/kg Μ.Α 0,02 Σελ. 2 / 6

3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(37) Cyanophos mg/kg Μ.Α 0,01 Cyfluthrin, 4 isomers mg/kg Μ.Α 0,01 Cyhalothrin λ mg/kg Μ.Α 0,01 Cypermethrin, 4 isomers mg/kg Μ.Α 0,01 Cyproconazole mg/kg Μ.Α 0,01 DDT / 5 isomers mg/kg Μ.Α 0,01 Deltamethrin mg/kg Μ.Α 0,01 Diazinon mg/kg Μ.Α 0,01 Dichlobenil mg/kg Μ.Α 0,01 Dichlofenthion mg/kg Μ.Α 0,01 Dichlofluanid mg/kg Μ.Α 0,01 4,4-Dichlorobenzophenone mg/kg Μ.Α 0,01 Dichlorvos mg/kg Μ.Α 0,02 Diclobutrazol mix mg/kg Μ.Α 0,02 Dicloran mg/kg Μ.Α 0,02 Dieldrin mg/kg Μ.Α 0,02 Difenoconazole mg/kg Μ.Α 0,01 Diflufenican mg/kg Μ.Α 0,01 Dimethenamid mg/kg Μ.Α 0,01 Dimethoate mg/kg Μ.Α 0,01 Diniconazole mg/kg Μ.Α 0,01 Diphenamid mg/kg Μ.Α 0,01 Diphenylamine mg/kg Μ.Α 0,01 Endosulfan sulfate mg/kg Μ.Α 0,01 Endosulfan-α & -β mg/kg Μ.Α 0,01 Endrin mg/kg Μ.Α 0,02 EPN mg/kg Μ.Α 0,01 Epoxiconazole mg/kg Μ.Α 0,01 EPTC * mg/kg Μ.Α 0,01 Etaconazol mg/kg Μ.Α 0,01 Ethalfluralin mg/kg Μ.Α 0,01 Ethion mg/kg Μ.Α 0,02 Ethofumesate mg/kg Μ.Α 0,01 Ethoxyquin mg/kg Μ.Α 0,02 Etofenprox mg/kg Μ.Α 0,01 Etridiazole mg/kg Μ.Α 0,02 Famoxadone mg/kg Μ.Α 0,02 Σελ. 3 / 6

4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(37) Famphur mg/kg Μ.Α 0,01 Fenamidone mg/kg Μ.Α 0,01 Fenarimol mg/kg Μ.Α 0,01 Fenchlorphos mg/kg Μ.Α 0,01 Fenitrothion mg/kg Μ.Α 0,01 Fenpropathrin mg/kg Μ.Α 0,03 Fenpropimorph * mg/kg Μ.Α 0,01 Fenson mg/kg Μ.Α 0,01 Fenthion mg/kg Μ.Α 0,01 Fenthion sulfone mg/kg Μ.Α 0,01 Fenthion sulfoxide mg/kg Μ.Α 0,01 Fenvalerate mg/kg Μ.Α 0,01 Flonicamid mg/kg Μ.Α 0,01 Fluchloralin mg/kg Μ.Α 0,03 Flucythrinate mg/kg Μ.Α 0,01 Flumioxazine mg/kg Μ.Α 0,02 Fluquinconazole mg/kg Μ.Α 0,02 Flutriafol mg/kg Μ.Α 0,02 Fluvalinate-τα mg/kg Μ.Α 0,02 Fonofos (dyfonate) mg/kg Μ.Α 0,01 Formothion mg/kg Μ.Α 0,01 HCH-α, -β, -γ & δ mg/kg Μ.Α 0,01 Heptachlor mg/kg Μ.Α 0,01 Heptachl. epoxide endo mg/kg Μ.Α 0,01 Heptachl. epoxide exo mg/kg Μ.Α 0,01 Hexachlorobenzene * mg/kg Μ.Α 0,01 Ibrobenphos mg/kg Μ.Α 0,01 Iprodione mg/kg Μ.Α 0,01 Isocarbophos mg/kg Μ.Α 0,03 Isodrin mg/kg Μ.Α 0,01 Isofenphos mg/kg Μ.Α 0,01 Isofenphos-methyl mg/kg Μ.Α 0,01 Iodfenphos mg/kg Μ.Α 0,01 Leptophos mg/kg Μ.Α 0,01 Malaoxon mg/kg Μ.Α 0,01 Malathion mg/kg Μ.Α 0,01 Mefenpyr-diethyl mg/kg Μ.Α 0,01 Σελ. 4 / 6

5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(38) Metalaxyl-M mg/kg Μ.Α 0,01 Metazachlor mg/kg Μ.Α 0,01 Methacriphos mg/kg Μ.Α 0,01 Methidathion mg/kg Μ.Α 0,01 Methoprotryne mg/kg Μ.Α 0,02 Methoxychlor mg/kg Μ.Α 0,01 Metolachlor mg/kg Μ.Α 0,01 Metribuzin mg/kg Μ.Α 0,01 Mevinphos mg/kg Μ.Α 0,01 Myclobutanyl mg/kg Μ.Α 0,01 Nitralin mg/kg Μ.Α 0,03 Nitrapyrin mg/kg Μ.Α 0,01 Nitrofen mg/kg Μ.Α 0,02 Nitrothal-isopropyl mg/kg Μ.Α 0,01 Norflurazon mg/kg Μ.Α 0,01 o-phenylphenol mg/kg Μ.Α 0,01 Oxadiazon mg/kg Μ.Α 0,01 Oxyfluorfen mg/kg Μ.Α 0,02 Parathion mg/kg Μ.Α 0,01 Parathion-methyl mg/kg Μ.Α 0,01 Pebulate mg/kg Μ.Α 0,02 Pencycuron mg/kg Μ.Α 0,01 Pendimethalin mg/kg Μ.Α 0,01 Pentachloranisole mg/kg Μ.Α 0,01 Permethrin mg/kg Μ.Α 0,01 Perthan mg/kg Μ.Α 0,01 Phenthoate mg/kg Μ.Α 0,01 Phorate ** mg/kg Μ.Α 0,01 Phosalone mg/kg Μ.Α 0,01 Phosmet ** mg/kg Μ.Α 0,01 Piperonyl butoxide mg/kg Μ.Α 0,01 Pirimiphos-methyl mg/kg Μ.Α 0,01 Procymidone mg/kg Μ.Α 0,01 Profluralin mg/kg Μ.Α 0,02 Propanil mg/kg Μ.Α 0,02 Propazine mg/kg Μ.Α 0,01 Propetamphos mg/kg Μ.Α 0,01 Propham mg/kg Μ.Α 0,01 Σελ. 5 / 6

6 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(22) Prothiofos mg/kg Μ.Α 0,01 Pyridaphenthion mg/kg Μ.Α 0,02 Pyrifenox mg/kg Μ.Α 0,02 Quinoxyfen mg/kg Μ.Α 0,01 Quintozene mg/kg Μ.Α 0,01 S 421 mg/kg Μ.Α 0,02 Spiromesifen mg/kg Μ.Α 0,01 Tebuconazole mg/kg Μ.Α 0,01 Tecnazene mg/kg Μ.Α 0,02 Tefluthrin mix mg/kg Μ.Α 0,01 Terbacil mg/kg Μ.Α 0,02 Terbufos mg/kg Μ.Α 0,01 Tetradifon mg/kg Μ.Α 0,02 Tetramethrin mg/kg Μ.Α 0,01 Tetrasul * mg/kg Μ.Α 0,01 Tolclofos-methyl mg/kg Μ.Α 0,01 Transfluthrin mg/kg Μ.Α 0,01 Triadimefon mg/kg Μ.Α 0,01 Tri-allate mg/kg Μ.Α 0,01 Triazophos mg/kg Μ.Α 0,01 Trichloronat mg/kg Μ.Α 0,01 Trifluralin mg/kg Μ.Α 0,01 Για το εργαστήριο Ο αναλυτής Μιχ. Πεντογέννης Χημικός, MSc. Σελ. 6 / 6

ΠΟΛΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (GC-MS/MS) MULTI RESIDUE ANALYSIS (GC-MS/MS) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( Results ) (mg / kg)

ΠΟΛΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (GC-MS/MS) MULTI RESIDUE ANALYSIS (GC-MS/MS) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( Results ) (mg / kg) ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΩΔΙΚΟΣ OLITECN : 70936 ΠΕΛΑΤΗΣ: ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΡΓ. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚ. ΚΑΛΛΙΕΡΓ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ : 08/11/2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ : 11/11/2013 ΔΗΛΟΥΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΙΟΥ : ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αζωτούχα Φυτοφάρμακα Nitrogen-containing Pesticides

Αζωτούχα Φυτοφάρμακα Nitrogen-containing Pesticides Αζωτούχα Φυτοφάρμακα Nitrogen-containing Pesticides Απαιτούμενη ποσότητα δείγματος : Βέλτιστο 400g / Ελάχιστο 200g Μέθοδος : Το δείγμα εκχυλίζεται με ακετόνη. Προ της εκχύλισης προστίθεται κατάλληλη ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. Παράρτηµα F1/Β16 του Πιστοποιητικού Aρ. 44-4

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. Παράρτηµα F1/Β16 του Πιστοποιητικού Aρ. 44-4 Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Παράρτηµα F1/Β16 του Πιστοποιητικού Aρ. 44-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Αναλυτικού Εργαστηρίου της AGROLAB A.E. (Εργαστήριο Αθηνών) Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ . ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Πελάτης / Client SOTIRALE BIO Ηµεροµηνία Έκδοσης / Date 8/1/2015 Ηµεροµηνία δειγµατοληψίας / Date of sampling 29/12/2014 Κωδικός δείγµατος / Sample code N61014 Είδος δείγµατος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Παράρτηµα F1/Α12 του Πιστοποιητικού Aρ. 44-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Αναλυτικού Εργαστηρίου της AGROLAB A.E. (Εργαστήριο Θεσσαλονίκης) Υλικά / Προϊόντα Χηµικές

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Όταν ο ορισμός των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων περιλαμβάνει

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Όταν ο ορισμός των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων περιλαμβάνει 6.12.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 328/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1213/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Δεκεμβρίου 2008 για ένα συντονισμένο πολυετές κοινοτικό πρόγραμμα ελέγχου για τα έτη 2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ) ΣΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ) ΣΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ ρ. Φανή Χατζήνα Βιολόγος, ιδάκτορας Μελισσοκοµίας Επικονίασης Ερευνήτρια Ινστ. Μελισσοκοµίας (ΕΘΙΑΓΕ) Τηλ. 23730-91297 Email: fhatjina@instmelissocomias.gr ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Εντοµοκτόνα, Ακαρεοκτόνα, Νηµατωδοκτόνα

Κεφάλαιο 5 Εντοµοκτόνα, Ακαρεοκτόνα, Νηµατωδοκτόνα Κεφάλαιο 5 Εντοµοκτόνα, Ακαρεοκτόνα, Νηµατωδοκτόνα Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετασθούν οι τρεις παραπάνω κατηγορίες ουσιών µαζί, εξαιτίας της χηµικής τους συγγένειας. Επιπλέον πολλά εντοµοκτόνα έχουν ακαρεοκτόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τμήμα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΒΟΛΒΗΣ- ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΒΟΛΒΗΣ- ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τμήμα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πξνζθνξά ηεο κέιηζζαο. Πνηόηεηα θαη Αζθάιεηα ηνπ Διιεληθνύ Μειηνύ. Μέιη. Γηαύγαζε

Πξνζθνξά ηεο κέιηζζαο. Πνηόηεηα θαη Αζθάιεηα ηνπ Διιεληθνύ Μειηνύ. Μέιη. Γηαύγαζε Πξνζθνξά ηεο κέιηζζαο Πνηόηεηα θαη Αζθάιεηα ηνπ Διιεληθνύ Μειηνύ Μαλόιεο Καξαδαθείξεο Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Γεωπνληθή ρνιή Δξγαζηήξην εξνηξνθίαο-μειηζζνθνκίαο ηει. 2310472983, fax. 2310471939

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΜΟΓΛΕΝΙΤΣΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΜΟΓΛΕΝΙΤΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τμήμα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα Ρύπανσης Αμβρακικού Κόλπου. Τριαντάφυλλος Αλμπάνης Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Προβλήματα Ρύπανσης Αμβρακικού Κόλπου. Τριαντάφυλλος Αλμπάνης Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Προβλήματα Ρύπανσης Αμβρακικού Κόλπου Τριαντάφυλλος Αλμπάνης Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Μεταναστευτικά μονοπάτια των αποδημητικών πουλιών Οικολογική αξία 15 τύποι φυσικών ενδιαιτημάτων (οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΡΔΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΡΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τμήμα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότεροι εχθροί και ασθένειες της ροδακινιάς

Κυριότεροι εχθροί και ασθένειες της ροδακινιάς Κυριότεροι εχθροί και ασθένειες της ροδακινιάς Ασθένειες Επιτραπέζια Ροδάκινα Καρκίνος των ριζών (Βακτήριο) Προσοχή όταν αγοράζουμε δενδρύλλια Νηματώδεις σκώληκες Αδρομυκώσειςβερτιτσιλλίωση Ο μύκητας ενδημεί

Διαβάστε περισσότερα

«Καταγραφή υδατικών πόρων του Εθνικού Πάρκου Χελµού-Βουραϊκού και ανάδειξη γεωπικοιλότητας της περιοχής» «Καταγραφή των υδατικών πόρων του Εθνικού Πάρκου Χελµού- Βουραϊκού σε σχέση µε την ποιότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΙΤΑΡΗΣΙΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΙΤΑΡΗΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τμήμα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός ΕΟΚ 2568/1991, Ε.Ε., όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό Ε.Κ. 177/1994.

Κανονισμός ΕΟΚ 2568/1991, Ε.Ε., όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό Ε.Κ. 177/1994. Άρθρο71 (1) Ελαιόλαδο 1. «Ελαιόλαδο» χαρακτηρίζεται το έλαιο που λαμβάνεται από τους καρπούς της ελαίας της Ευρωπαϊκής (OLEA EUROPEA) με μέσα αποκλειστικά μηχανικά και μεθόδους ή επεξεργασίες οπωσδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΟΤΣΙΝΙΔΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΟΤΣΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΟΤΣΙΝΙΔΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Όλοι οι εργαζόµενοι των οποίων η εργασία απαιτεί την χρήση επικινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Τμ. Χημ. Αναλύσεων & Οργανολ. Δοκιμών Αριθμός πρωτοκόλλου: 63377/436 Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΡΑΝΤΖΟΛΑΣ-PELION

Διαβάστε περισσότερα

MRL (σε mg/kg) Μέγιστα επίπεδα υπολειμμάτων φυτοφαραρμάκων 0.03 0.01

MRL (σε mg/kg) Μέγιστα επίπεδα υπολειμμάτων φυτοφαραρμάκων 0.03 0.01 ΑΡ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΗΜ. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 61 766-24/04/13 Πατάτες (χώρα Αίγυπτος) ΕΥΡΗΜΑΤΑ (Δραστικές ουσίες) MRL (σε mg/kg) Μέγιστα επίπεδα υπολειμμάτων φυτοφαραρμάκων ΕΥΡΗΜΑΤΑ (Δραστική σε mg / kg)

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis.

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis. Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: ΜΑΡΜΑΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΚ 49100 Τηλ: 2661051078 ΘΕΜΑ: Αποστολή έκθεσης δοκιμών Σας αποστέλλουμε

Διαβάστε περισσότερα

Καρδίτσα : 20 /04/2015 Α.Π.: Oικ. 1051

Καρδίτσα : 20 /04/2015 Α.Π.: Oικ. 1051 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ταχ. /νση: Κουµουνδούρου 29

Διαβάστε περισσότερα

Aνίχνευση ί οργανοφωσφορικών φ ενώσεων σε δείγματα ελαιολάδου με χρήση της τεχνικής SPME, GC ECD

Aνίχνευση ί οργανοφωσφορικών φ ενώσεων σε δείγματα ελαιολάδου με χρήση της τεχνικής SPME, GC ECD ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Aνίχνευση ί οργανοφωσφορικών φ ενώσεων σε δείγματα ελαιολάδου με χρήση της τεχνικής SPME, GC ECD Άρτεμις Παλαιογιάννη-Μπέλλου Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

03-05_editorial-periexomena2.indd 3

03-05_editorial-periexomena2.indd 3 03-05_editorial-periexomena2.indd 3 5/6/15 7:20 PM αναγκη των καιρων η ορθολογικη χρηση ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ Αρωγή vs προστίμων Το κράτος οφείλει να συνδράμει με κάθε τεχνολογικό μέσο την

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Φαρμακολογία. Δημήτρης Καρπούζας dkarpouzas@bio.uth.gr

Γεωργική Φαρμακολογία. Δημήτρης Καρπούζας dkarpouzas@bio.uth.gr Γεωργική Φαρμακολογία Δημήτρης Καρπούζας dkarpouzas@bio.uth.gr Εισαγωγή στην Γεωργική Φαρμακολογία Τι είναι τα γεωργικά φάρμακα Κατηγορίες γεωργικών φαρμάκων Παραγωγή γεωργικών φαρμάκων Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Τμ. Χημ. Αναλύσεων & Οργανολ. Δοκιμών Αριθμός πρωτοκόλλου: 65549/447 Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα