ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Ένα σηµαντικό κοµµάτι της διαδικασίας απόδοσης ενεργειακής ταυτότητας στα κτίρια είναι τα συστήµατα µέτρησης και καταγραφής της ενέργειας, τα συστήµατα ασφαλείας κτιριακών υποδοµών και τα συστήµατα διαχείρισης και αυτοµάτου ελέγχου των ενεργειακών καταναλώσεων ή αλλιώς B.E.M.S. 1. Ένα B.E.M.S θα πρέπει να είναι σε θέση να διαχειριστεί και να καταγράψει τις καταναλώσεις των παρακάτω κτιριακών εξοπλισµών, µε σκοπό την εξοικονόµηση ενέργειας: 1) Θέρµανση 2) Ψύξη Κλιµατισµός 3) Ποιότητα αέρα υγρασία 4) Εξαερισµό 5) Φωτισµό 6) Ηχορύπανση 7) Εναλλαγή Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 8) ιαχείριση Υδάτων 9) Ασφάλεια ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Το σύστηµα αυτοµάτου ελέγχου, τηλεχειρισµού και τηλεειδοποίησης θα πρέπει να είναι τεχνολογίας bus µε ενσωµατωµένο GSM modem και να επιτρέπει τον έλεγχο και την επίβλεψη της κατάστασης λειτουργίας των πιο κοινά χρησιµοποιούµενων καταναλώσεων (φωτισµός, ρολά, εξαερισµός, κλιµατιστικά κλπ). Το σύστηµα αυτοµάτου ελέγχου θα πρέπει να προσφέρει τις ακόλουθες δυνατότητες: - Χειρισµός των καταναλώσεων από σηµεία ελέγχου (µπουτονιέρες) µε χρήση χαµηλής τάσεως <12Vdc - Οπτική ένδειξη της λειτουργικής κατάστασης των ελεγχόµενων φορτίων µε λαµπτήρες χαµηλής τάσης 12 ή 24Vdc - Ενεργοποίηση των ρολών µε στιγµιαίο πάτηµα των µπουτόν ανόδου / καθόδου µε ρυθµιζόµενους χρόνους κύλισης για επιπλέον ασφάλεια σε περίπτωση µηχανικής βλάβης των οριακών διακοπτών ρολών. - Εκτέλεση σεναρίων µε το πάτηµα ενός µπουτόν: o Είσοδος στο κτίριο: Βηµατική ενεργοποίηση καταναλώσεων µε ρυθµιζόµενα νεκρά χρονικά διαστήµατα για αποφυγή ηλεκτρικής καταπονήσεως της εγκατάστασης o Έξοδος από το κτίριο: Απενεργοποίηση όλων των ελεγχόµενων φορτίων και κατέβασµα όλων των ρολών (πλην κεντρικής εισόδου) o Οµαδικός έλεγχος ρολών: Ταυτόχρονο ανέβασµα ή κατέβασµα ρολών µε ένα µπουτόν. - Σύνδεση µε σύστηµα συναγερµού και πυρανίχνευσης για αποστολή µηνυµάτων SMS σε προεπιλεγµένους αριθµούς (σύστηµα διπλής ειδοποίησης για πρόσθετη ασφάλεια σε περίπτωση απώλειας της σταθερής τηλεφωνικής σύνδεσης).

2 - Αυτόµατη, χειροκίνητη ή µέσω τηλεχειρισµού ενεργοποίηση του συστήµατος πυρόσβεσης. - Αυτόµατη απενεργοποίηση ανεµιστήρων κλιµατιστικών σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς. - υνατότητα ελέγχου και επίβλεψης της εγκατάστασης µέσω τοπικού δικτύου Η/Υ και διαδικτύου και υποστήριξη κάµερας. - Μέτρηση θερµοκρασίας και διατήρησης της στα επιθυµητά επίπεδα - Αυτόµατος έλεγχος συστήµατος εισαγωγής απαγωγής αέρα - ιακοπή λειτουργίας µη κρίσιµων ενεργοβόρων µηχανηµάτων σε ώρες αιχµής της ηλεκτρικής κατανάλωσης - Αυτόµατη λειτουργία ενεργοβόρων µηχανηµάτων µε χρήση του νυχτερινού τιµολογίου - Έλεγχος παρουσίας για εξοικονόµηση ενέργειας µε απενεργοποίηση ή µείωση της έντασης του φωτισµού (dimming λαµπτήρων πυράκτωσης ή φθορισµού). - Έλεγχος παρουσίας και κατάστασης ανοιγµάτων (πόρτες παράθυρα) για εξοικονόµηση ενέργειας µε µείωση της θερµοκρασίας του ελεγχόµενου χώρου. - Αυτόµατη ρύθµιση της θερµοκρασίας ανάλογα µε τη χρονική περίοδο της ηµέρας, συµπεριλαµβανοµένων των µη εργάσιµων ηµερών και των επίσηµων αργιών. - Άµεση ανίχνευση σηµάτων alarm και γρήγορος εντοπισµός του χώρου εκδήλωσης από το προσωπικό συντήρησης (π.χ πυρκαγιά, διαρροή νερού, διαρροή αερίου, σφάλµατα µηχανηµάτων και ηλεκτρολογικού εξοπλισµού, αύξηση θερµοκρασίας σε πίνακες ή control rooms, στάθµες υγρών κλπ) 2. Ωστόσο η επιλογή ενός B.E.M.S θα πρέπει να γίνεται µε βάση τα παρακάτω κριτήρια: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ- ΤΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1) Να διαθέτει αποκεντρωµένη και ανοικτή αρχιτεκτονική τύπου διαύλου αυτοµατισµού bus 2) Να είναι ευέλικτο στις επεκτάσεις και δοµηµένο σε φατνώµατα (τύπου modular) 3) Το bus του να είναι ελεύθερης τοπολογίας: αστέρας, δενδροειδής και κυρίως βρόγχου (ώστε όταν κόβεται σε κάποιο σηµείο να συνεχίζει να λειτουργεί) αλλά και όλων των δυνατών συνδυασµών τους. Η τοπολογία βρόγχου είναι εξίσου σηµαντική και στην περίπτωση επέκτασης του συστήµατος, όπου η σύνδεση οποιασδήποτε επιπλέον µονάδας εισόδου ή εξόδου δε διακόπτει τη λειτουργία του συστήµατος). 4) Να µπορεί να µεταδίδει το σήµα του χωρίς αναµετάδοση για τουλάχιστον 8 χλµ. 5) Να διαθέτει δυνατότητα µεταφοράς του σήµατος bus µέσω: a. Μη συνεστραµµένου ζεύγους (ακόµη και NYA NYM) b. Οποιουδήποτε συνεστραµµένου ζεύγους διατοµής 0,4 mm 2 c. Οπτικής Ίνας d. Leased Line γραµµής 6) Η φέρουσα συχνότητα του να µην ξεπερνά τα 2KHz, ενώ η ψηφιακή του αρχιτεκτονική να βασίζεται σε τεχνολογία time-division, µε ανώτερη τάση της στάθµης λειτουργίας που να µην υπερβαίνει τα 12V.

3 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 7) Να µπορεί να συνδεθεί µε οποιοδήποτε PC ή PLC στον κόσµο καθώς και να ανταλλάσσει δεδοµένα κατάστασης µέσω Ethernet, Lonbus, Modbus, Profibus, κλπ. 8) Να µπορεί να στέλνει τα γεγονότα βασισµένα σε µηνύµατα SMS µέσω ενσωµατωµένου GSM modem 9) Οι περιφερειακές του µονάδες εισόδων εξόδων (I/O) να επιδέχονται οποιοδήποτε κοινό αισθητήριο του βιοµηχανικού αυτοµατισµού (αναλογικό ή ψηφιακό). 10) Να µπορεί να συνδεθεί µε HMI s ώστε να γίνεται δυνατή η οπτικοποίηση και ο έλεγχος των καταστάσεων (Text Displays, LED, Μιµικά Panels, Touchpanels). Επίσης όλες οι καταστάσεις να είναι επιτηρούµενες από οποιοδήποτε σηµείο του συστήµατος. 11) Να διαθέτει WEB-SERVER πρόγραµµα για οπτικοποιηµένη διαχείριση του συστήµατος είτε εξ αποστάσεως µέσω ιαδικτύου, είτε µέσω PDA, είτε απ ευθείας µέσω Η/Υ. 12) Να διαθέτει driver ActiveX για χειρισµό σειριακής επικοινωνίας και πρωτοκόλλου Modbus 13) Να διαθέτει driver για EXCEL ώστε να µεταφέρει αµφίδροµα από και προς τον Η/Υ τις καταστάσεις των I/O σε κελιά του EXCEL. 14) Να συλλέγει δεδοµένα σε µορφή ASCII ή EXCEL. 15) Να µπορεί να ανταλλάζει µέσω ελεύθερου κώδικα σε Visual Basic δεδοµένα από και προς τον Η/Υ 16) Να µπορεί είτε µόνο του, είτε σε συνεργασία µε οποιοδήποτε PLC να ελέγξει και να διαχειριστεί όλα τα υποσυστήµατα που διέπουν την ενεργειακή αποδοτικότητα του κτιρίου, ώστε να συµπληρώνει την εφαρµογή των προτύπων περί ενεργειακών µετρήσεων του ΕΛΟΤ: 896, 1364 και να καθίσταται ένα αποδοτικό εργαλείο παρακολούθησης και σύγκρισης θερµιδικών καταναλώσεων σύµφωνα µε το ΤΕΕ 2427/83 περί κατανοµής δαπανών θέρµανσης κτιρίων 17) Να µπορεί να συνδεθεί µε οποιοδήποτε λογισµικό SCADA µέσω ενός OPC Server 18) Να µπορεί να συνδεθεί µε οποιοδήποτε πληροφοριακό σύστηµα ανώτερης ευφυΐας 19) Να συνδέεται άµεσα µε µετρητές ενέργειας, νερού και αερίου και δύναται να µεταφέρει τις µετρήσεις είτε το alarm µέσω ιαδικτύου είτε µέσω GSM modem σε αποµακρυσµένο υπολογιστή ο οποίος θα λειτουργεί ως κέντρο λήψης σηµάτων ΕΥΚΟΛΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ 20) Οι περιφερειακές µονάδες I/O να είναι προγραµµατιζόµενες από εγκαταστάτη µη εξειδικευµένο σε χρήση Η/Υ, ώστε οποιαδήποτε αντικατάσταση τους να γίνεται εύκολα χωρίς την ανάγκη επαναπρογραµµατισµού όλου του συστήµατος µε (Η/Υ) και ιδιαίτερα χωρίς τη διακοπή λειτουργίας του συστήµατος.

4 21) Να διαθέτει ανοσία έναντι θορύβου χωρίς την απαίτηση για εγκατάσταση, µέσω ειδικών καλωδίων, του ζεύγους bus. 22) Οι ψηφιακοί µετατροπείς εισόδων του να ταιριάζουν σε οποιοδήποτε κουτί της Ελληνικής αγοράς διακοπτικού υλικού και να είναι τύπου Universal 23) Να διαθέτει υλικά και εξαρτήµατα εισόδων εξόδων που θα συµφωνούν πλήρως µε τον HD 384 του ΕΛΟΤ και έχουν κατά την εγκατάσταση τους και την δυνατότητα της 3 ης περίπτωσης (για κυκλώµατα διαφορετικών τάσεων) της παραγράφου του εν λόγω κανονισµού. 24) Οι έξοδοι του συστήµατος να διαθέτουν διαγνωστικό Led ως ένδειξη για την οµαλή ή όχι λειτουργία τους, ώστε να γίνεται εύκολος ο εντοπισµός βλαβών 25) Το σύστηµα να διαθέτει εξωτερική συσκευή χειρός ελέγχου αποκρίσεως των σηµάτων ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 26) Να είναι σε θέση να ελέγχει σε δίκτυο περισσότερα από 4000 σήµατα κατάστασης και να επιµερίζεται σε τουλάχιστον 32 υποσυστήµατα. 27) Κάθε υποσύστηµα bus θα πρέπει να ελέγχει τουλάχιστον 128 διευθύνσεις 28) υνατότητα εκτέλεσης σεναρίων και λογικών πράξεων 29) Να διαθέτει δυνατότητα τηλεχειρισµού IR-RF 30) Ο προγραµµατισµός του να είναι σε παραθυρικό περιβάλλον και ευέλικτος ώστε οποιαδήποτε αλλαγή στην παραµετροποίηση του να διαρκεί ελάχιστα. 31) Να είναι Ευρωπαϊκής προελεύσεως και να χρησιµοποιείται εδώ και τουλάχιστον 16 χρόνια στη βιοµηχανία και τα κτίρια. υνατότητα Τροφοδοσίας (Led, LCD, PID, Text, Touch) Περιγραφή Bus µέσα από 1 ζεύγος ΚΑΛΩ ΙΑ BUS Χρήση και άλλων ζευγών για bus Απόσταση >5cm Ανεξάρτητη Όδευση Παράλληλη Όδευση Ίδια Ξεχωριστή Σωλήνα Σωλήνα Μέσα από το ίδιο καλώδιο ΕΛΟΤ HD384/ UTP Cat5e Ο Ο - UTP Cat6e Ο Ο - - NYM 2x0.75 2x1.0 2x1.5 2x2.5 NYM 3x0.75 3x1.0 3x1.5 3x2.5 JYSTY O - Ο 2x(2x0.8) - Ο Ο OLFLEX 7x1.0 7x1.5 7x : Επιτρέπεται Ο : Απαγορεύεται - : εν γίνεται, δεν χρειάζεται

5

6 Τοπολογίες BUS Η φιλοσοφία στην καλωδίωση ισχυρών ρευµάτων περιγράφεται από τα παρακάτω: Τι σηµαίνει τοπολογία bus Η τοπολογία bus προσδιορίζεται από τα δύο παρακάτω χαρακτηριστικά: ΣΤΟΙΧΕΙΑ από τα οποία αποτελείται το BUS ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ o ΜΟΝΑ Α ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ BUS o ΙΚΤΥΑΚΗ ΜΟΝΑ Α ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ BUS ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ o ΜΟΝΑ ΕΣ-ΕΝΤΟΛΕΙΣ ή ΕΙΣΟ ΟΙ ή ΠΟΜΠΟΙ o ΜΟΝΑ ΕΣ-ΕΛΕΓΚΤΕΣ ή ΕΞΟ ΟΙ ή ΕΚΤΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ o ΜΟΝΑ ΕΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΤΩΝ (προς PC, PLC, Οπτικές Ίνες, Leased Line, Ethernet, Lonbus, Profibus, Modbus) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ o ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΝ ΕΙΞΗΣ & ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ (PDI, LCD, Ενδεικτικά) o ΜΟΝΑ ΕΣ - ΜΕΤΡΗΤΕΣ (Ενέργειας, Ροής, Απαριθµητές) ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ o ΚΛΕΜΑ BUS o ΚΑΛΩ ΙΟ BUS (ή ζεύγος πόλων ή λεωφόρος πληροφορίας κατάστασης εισόδων/εξόδων ή δίαυλος µεταφοράς σηµάτων αυτοµατισµού) 2) Όλες οι Μονάδες Εισόδων (διακόπτες, κουµπιά - buttons, αισθητήρια υγρασίας, θερµοκρασίας, δέκτες υπερύθρων, φωτόµετρα κλπ, πληκτρολόγια, και άλλες περιφερειακές µονάδες bus) είναι συνδεδεµένες σε µία λεωφόρο πληροφορίας που λέγεται bus, η οποία αποτελείται πρακτικά από ένα ζεύγος. Όλες οι Μονάδες Εξόδων είναι συνδεδεµένες πάνω στο ζεύγος αυτό, ό,πως φαίνεται στο Σχ.1. Το ζεύγος αυτό έχει πολικότητα (+) και ( ) και θα πρέπει να αποφεύγεται η επαφή µεταξύ των πόλων σε όλα τα σηµεία της εγκατάστασης. Όταν µία Μονάδα Εισόδου δώσει µία πληροφορία (π.χ. µέσω του πατήµατος ενός button) στο bus, όλα τα στοιχεία του bus την διαβάζουν, αλλά την εκτελούν µόνο εκείνα που έχουν την ίδια διεύθυνση. 3) Όλες οι Μονάδες Εξόδου (ρολών, 8 ρελέ, dimmers, transistor και άλλες µονάδες, συνήθως ράγας) είναι συνδεδεµένες µε το bus, και κατά κανόνα τοποθετούνται στον ηλεκτρολογικό πίνακα. Όταν οι Μονάδες Εισόδου δώσουν µέσω του bus µία πληροφορία-εντολή, τότε η εντολή αυτή θα εκτελεστεί µόνο από τη Μονάδα Εξόδου, που έχει µία έξοδο,

7 προγραµµατισµένη στην ίδια διεύθυνση µε την συγκεκριµένη εντολή. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να επιστρέφουν όλες οι φάσεις των ανεξάρτητα ελεγχοµένων φορτίων ή κλάδων φωτισµού προς τον πίνακα και να συνδέονται πάνω στις Μονάδες Εξόδων. Αναλυτικότερα: - Για να κατανοήσετε καλύτερα το τι σηµαίνει καλώδιο bus φανταστείτε το πώς λειτουργεί ο ουδέτερος σε µια κοινή συµβατική εγκατάσταση (είναι κοινός σε όλη την εγκατάσταση). Τώρα φέρτε στο µυαλό σας, ότι ο κάθε ανεξάρτητος πόλος του bus είναι ένας προστατευµένος και ανεξάρτητος ουδέτερος, και ότι, αντί για ρεύµα τάσεως 220V, µεταφέρει πληροφορία µέσω µίας µόνιµα φορτισµένης στάθµης µικρότερης των 12V. Η διαφορά έγκειται στο ότι οι δυο ανεξάρτητοι πόλοι του bus + και είναι µεταξύ τους συνεστραµµένοι ή µη και αποτελούν το λεγόµενο ζεύγος bus.το ζεύγος bus ή απλώς bus περιβάλλει όλη την εγκατάσταση και σε κανένα της σηµείο δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται µεταξύ τους οι ανεξάρτητοι πόλοι του. - Ένα καλώδιο [1 UTP ή 1x(4x0,8) J Y(St)Y ή NYM 2x0,75] σε τοπολογία bus περιβάλλει σε ανεξάρτητο σωλήνα και κυτία όλους τους περιµετρικούς, αλλά και εσωτερικούς τοίχους του σπιτιού. Όπου η όδευση θα είναι παράλληλη µε τα ισχυρά ρεύµατα, καθώς και µε τα VOICE DATA, επιβάλλεται απόσταση > 5 cm από αυτά. - Όλες οι µονάδες που µπορούν να ανταλλάσσουν δεδοµένα µέσω της λεωφόρου- Bus συνδέονται µε αυτό το ζεύγος και µεταφέρουν µέσα από αυτό την κατάσταση, στην οποία βρίσκονται. Η κατάσταση αυτή των µονάδων που ανήκουν στο Bus προσδιορίζεται είτε από κάποιο ερέθισµα του εξωτερικού περιβάλλοντος (θερµοκρασία, κίνηση, φωτεινότητα, µέτρηση ενέργειας, στάθµη νερού, πίεση, πάτηµα ενός button κ.α.), είτε από χρονική διάθεση, είτε από µία λογική πράξη που έχει προγραµµατιστεί να εκτελείται σε συγκεκριµένο σενάριο. - Οι κεντρικές µονάδες είναι αυτές που αναλαµβάνουν περιοδικά τη δροµολόγηση των παραπάνω µεταβολών καταστάσεων ή αλλιώς διευθύνσεων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι δικτυακές κεντρικές µονάδες µπορούν να µπούν 32 σε σειρά και να ανταλλάσσουν µεταξύ τους δεδοµένα µέσα από το ίδιο ζεύγος του bus. Η δροµολόγηση αυτών των µεταβολών κατάστασης των διευθύνσεων γίνεται ως εξής: o o o o Η κεντρική µονάδα συλλέγει περιοδικά όλες τις µεταβολές κατάστασης των διευθύνσεων από τις : ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΙΣΟ ΩΝ ΜΟΝΑ ΕΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑ ΕΣ - ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Και ενεργοποιεί τις o o o o ΜΟΝΑ ΕΣ - ΕΞΟ ΟΥ ΜΟΝΑ ΕΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΝ ΕΙΞΗΣ ΜΟΝΑ ΕΣ - ΜΕΤΡΗΤΕΣ που έχουν την ίδια διεύθυνση.

8 ΣΧΗΜΑ 1 Κουτί διακλάδωσης µε κλέµµα BUS BUS - Terminal

9 - Όλες οι τοπολογίες είναι δεκτές Βρόχος - έντρο - Αστέρας (βλέπε Σχ.2). - Από τον οριζόντιο αυτό σωλήνα θα υπάρχει κυτίο διακλάδωσης προς κάθε σειρά διακοπτών (Σχ. 3), π.χ., 1 UTP ή 1x(4x0,8) J Y(St)Y ή ΝΥΜ (2x0,75) ή έως και (2x2,5) - Η τοπολογία βρόγχου είναι πολύ σηµαντική ώστε όταν κοπεί το καλώδιο σε κάποιο σηµείο τότε το σύστηµα να συνεχίσει να λειτουργεί. ΣΧΗΜΑ 3 Κυτίο διακλάδωσης 1 utp ή ένδρο 1 καλώδιο 4Χ0,8 J-Y(ST)Y Βρόγχος 1 utp ή 1 καλώδιο 4Χ0,8 J-Y(ST)Y Όπου σηµαίνει οµάδα διακοπτών Αστέρας Συνδυασµός

10 - Προτιµάµε το NYM 2x0,75 έναντι του UTP, γιατί είναι κατάλληλο για εγκαταστάσεις µεγάλου µήκους > 5 km. - Το ζεύγος που ουσιαστικά χρησιµοποιείται για το BUS είναι ένα (και ας προτείνουµε περιµετρικά καλώδιο µε περισσότερα ζεύγη) - Από τον οριζόντιο αυτό σωλήνα θα υπάρχει κυτίο διακλάδωσης προς κάθε σειρά διακοπτών, π.χ., 1 UTP ή 1x(4x0,8) J Y(St)Y ή ΝΥΜ (2x0,75) - Σε κάθε σειρά διακοπτών φτάνει µόνο 1 UTP ή 1x(4x0,8) J Y(St)Y ή ΝΥΜ (2x0,75) που διακλαδίζεται µε το γενικό καλώδιο BUS. ΣΧΗΜΑ 4 Κυτίο διακλάδωσης 1 utp ή 1 καλώδιο 4Χ0,8 J-Y(ST)Y 1 utp ή 1 καλώδιο 4Χ0,8 J-Y(ST)Y }Π.χ 16 κουτιά διακοπτών περισσότεροι από 72 διακόπτες - Η διακλάδωση θα πρέπει να γίνεται εντός ανεξάρτητου κυτίου µε ειδική κλέµα BUS. Η κλέµα BUS αποτελείται από δύο τµήµατα, ένα κόκκινο και ένα µαύρο, ώστε να διακρίνεται η πολικότητα του BUS. Τα δύο αυτά τµήµατα κουµπώνονται, ώστε να εξασφαλίζεται ο διαχωρισµός µεταξύ των πόλων του BUS. - Για κάθε φορτίο που θέλουµε να είναι ελεγχόµενο (λάµπα, κουζίνα, ελεγχόµενη πρίζα, ηλεκροβάνα, ρολό) επιστρέφουµε την φάση στον ηλ/κό πίνακα, ενώ τον ουδέτερο τον κρατάµε κοινό.

11 Σχηµατικές παραστάσεις µονογραµµικών συνδεσµολογιών ισχυρών ρευµάτων µ ε βάση την επιστροφή στον πίνακα ισχυρών ρευµάτων Τρόπος καλωδιακής συνδεσης φάσεων (ως επιστροφές προς τον πίνακα) Π.χ. ενός ρολού και ενός κλάδου φωτισµού τριών φώτων 1ος Κλάδος 3 φώτων { Φάση Ουδέτερος Φάση ρολού άνω Φάση ρολού κάτω Κουζίνα Φάση Ουδέτερος Φώς ON-OFF: ύο ανεξάρτητοι κλάδοι λαµπτήρων 1ος Κλάδος 3 φώτων { Φάση 2οςΚλάδος 4 φώτων { Φάση Ουδέτερος

12 Φωτισµ ός Dimming ουδέτερος φάση 1ος κλαδος 4φώτων Ασφαλέστερη καλωδίωση για Dimmer φάση 2ος κλαδος 4φώτων ουδέτερος φάση Επιτρεπτή καλωδίωση για Dimmer 3ος κλαδος 4φώτων Γενικοί κανόνες --Για κάθε ανεξαρτήτως ελεγχόµενο φορτίο επιστρέφουµε τη φάση του στον πίνακα και δεν µοιράζουµε την ίδια φάση αλλού --Στο Σχ.4 φαίνεται ότι σε µία οµάδα διακοπτών πηγαίνει µόνο 1 UTP ή 1x(4x0,8) J Y(St)Y από το BUS και από αυτό µπορεί να εξυπηρετηθεί µια οµάδα πάνω από 100 διακόπτες. --Προσέχουµε στο ζεύγος του bus καθ όλο το µήκος του να µη βραχυκυκλώνει ο ένας πόλος µε τον άλλο. --Το ψυγείο (ως κατανάλωση 220V) τίθενται π άντα εκτός bus (χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι οποιαδήποτε δεδοµένα του είναι αδύνατο να ενηµερώνουν το BUS). --Προσοχή, ό,που θέλουµε ανεξάρτητο dimming στο φώς, επιστρέφουµε µε την φάση και τον ουδέτερο του συγκεκριµένου κλάδου φωτισµού (Ο κανόνας αυτός δεν είνα ι υποχρεωτικός και εξαρτάται από το είδος του Dimmer). -- To bus που θα εγκατασταθεί θα πρέπει να καλύπτει απόλυτα τις προδιαγραφές του κανονισµού HD384 του ΕΛΟΤ ακόµη και στις πιο δυσµενείς περιπτώσεις. Λόγω ότι οι µονάδες ράγας του συστήµατος bus τοποθετούνται εντός του ηλεκτρολογικού πίνακα, αυτές θα πρέπει να συνδεσµολογούνται µε αγωγούς που φέρουν µόνωση ίδιας τάξης µε αυτή που φέρουν οι αγωγοί των ισχυρών ρευµάτων (µέρος 4, παράγραφος )

13 Παράδειγµα καλωδίωσης από 1 χώρο προς τον Ηλεκτρολογικό Πίνακα Έστω ότι θέλω να τροφοδοτήσω ένα µικρό δωµάτιο. Θα ρίξω ένα καλώδιο µέχρι το κεντρικό κουτί διακλάδωσης του δωµατίου και από εκεί θα φέρω τις επιστροφές από τα φορτία µου και το bus από τους διακόπτες. Καλώδιο αριθµηµένο 10Χ1,5 τύπου OLFLEX φώτα ρολλό N N Ζεύγος Bus πρίζες ουδέτεροι Παράδειγµα Ένα παράδειγµα χαρτογράφησης καλωδίωσης και ηλεκτρολογικού σχεδίου από έναν όροφο Ελληνικού Ταχυδροµείου. RELAY BUS ΠΙΝ. Q ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Νο.ΑΣΦ. ΚΛ. ΚΑΛ. ADR. 1x25 ΙΣ. 1 Γραµµή Σποτ Νο 1 - R 1 /16Α 1x25 ΙΣ. 2 Γραµµή Σποτ Νο 2 - S 2 /16Α ΙΣ. 3 Φωτισµός Ράγας Νο 1 - Τ 3 /16Α 2x25 ΙΣ. 4 Φωτισµός Ράγας Νο 2 - R 4 /16Α ΙΣ. 5 Παροχή PL στους Κύβους Νο 1- S 5 /16Α 2x25 ΙΣ. 6 Παροχή PL στους Κύβους Νο 2 - Τ 6 /16Α ΙΣ. 7 PL Υπογείου Νο 1 - R 8 /16Α 2x25 ΙΣ. 8 PL Υπογείου Νο 2 - S 9 /16Α ΙΣ. 9 HQ Περιφερειακό Εξω - Τ 15 /16Α D ΙΣ. 10 Γραµµή PL Ισογείου Νο 1 - R 7 /16Α 1x25 ΙΣ. 11 Γραµµή PL Ισογείου Νο 2 - S 10 /16Α 1x25 ΙΣ. 12 Γραµµή PL Ισογείου Νο 3 - T 11 /16Α 1x25 ΙΣ. 13 Γραµµή PL Ισογείου Νο 4 - R 16K /16Α R ΙΣ. 14 Ρολλά - S 14 /16Α ΙΣ. πανω 1 ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΙΣ. κατω 1 ΒΙΤΡΙΝΑΣ 2x20 I ΙΣ. πανω 2 ALL 2x25 ΙΣ. κατω 2 ALL ΙΣ. 15 Παροχή Πρίζας Ισογείου - Τ 13 /16Α

14 Η ασφάλεια 16 Α για τη γραµµή dimming είναι καταχρηστική Ζεύγος Bus

15 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Κεντρική Μονάδα Αυτοµατισµού Ενσωµατωµένο GSM modem Dual Band Ενσωµατωµένες Εισόδους / Εξόδους: 4/4 Σειριακές Θύρες: RS232, RS485 ιαστάσεις: 8 Θέσεων (Πίνακος) Τάση Τροφοδοσίας: 230Vac ± 15% Συχνότητα: Hz Αντοχή σε κρουστική τάση: 4 kv Θερµοκρασία Λειτουργίας: 0 50 ο C Τοποθέτηση: Ράγας Μονάδα Εξόδων Relay Πλήθος εξόδων / µονάδα: 8 Μέγιστο Ρεύµα / έξοδο: 16A (AC1) Μηχανική διάρκεια ζωής εξόδου: 5x10 6 Ηλεκτρική διάρκεια ζωής εξόδου: 1x10 5 (250V, 12A) ιαστάσεις: 4 Θέσεων (Πίνακος) Υγρασία: 20-80% Θερµοκρασία Λειτουργίας: ο C Τοποθέτηση: Ράγας Μονάδα Εξόδου Relay Πλήθος εξόδων / µονάδα: 1 Μέγιστο Ρεύµα / έξοδο: 13A (AC1) Μηχανική διάρκεια ζωής εξόδου: 5x10 6 Ηλεκτρική διάρκεια ζωής εξόδου: 1x10 5 (250V, 12A) ιαστάσεις: 30 x 40 x 20 mm Υγρασία: 20-80% Θερµοκρασία Λειτουργίας: ο C Τοποθέτηση: Χωνευτή Μονάδα Εξόδων Ρολλών Πλήθος ελεγχόµενων µοτέρ / µονάδα: 2 (µε εσωτερική µηχανική µανδάλωση) Μέγιστο Ρεύµα / έξοδο: 5A (AC1) Μηχανική διάρκεια ζωής εξόδου: 30x10 6 Ηλεκτρική διάρκεια ζωής εξόδου: 2x10 5 (250V, 5) ιαστάσεις: 4 Θέσεων (Πίνακος) Υγρασία: 20-80% Θερµοκρασία Λειτουργίας: ο C Τοποθέτηση: Ράγας

16 Μονάδα Εξόδων Transistor Πλήθος εξόδων / µονάδα: 8 Μέγιστο ρεύµα / έξοδο: 100mA Μέγιστη τάση εξόδου: 30Vdc ιαστάσεις: 80 x 35 x 75 mm Υγρασία: 20-80% Θερµοκρασία Λειτουργίας: Τοποθέτηση: Ράγας ο C Μονάδα Dimmer Λαµπτήρων Πυρ ακτώσεως Πλήθος εξόδων / µονάδα: 2 Μέγιστη Ισχύς Εξόδου: 200W ιαστάσεις: 4 Θέσεων (Πίνακος) Υγρασία: 20-80% Θερµοκρασία Λειτουργίας: 0 50 ο C Προστασίες: Υπερθέρµανση - Βραχυκύκλωµα Τοποθέτηση: Ράγας Μονάδα Dimmer Λαµπτήρων Πυρ ακτώσεως (Master) Πλήθος εξόδων / µονάδα: 1 Μέγιστη Ισχύς Εξόδου: 600W Μέγιστος πλήθος Slave Dimmer: 10 Μέγιστη συνολική ισχύ Slave Dimmer: 12000W ιαστάσεις: 4 Θέσεων (Πίνακος) Υγρασία: 20-85% Θερµοκρασία Λειτουργίας: ο C Προστασίες: Υπερθέρµανση - Βραχυκύκλωµα Τοποθέτηση: Ράγας Μονάδα Dimmer Λαµπτήρων Φθορίου Πλήθος εξόδων / µονάδα: 2 Μέγιστη Ισχύς Εξόδου: 50mA ιαστάσεις: 4 Θέσεων (Πίνακος) Υγρασία: 20-80% Θερµοκρασία Λειτουργίας: 0 50 ο C Τοποθέτηση: Ράγας Μονάδα Εισόδων τύπου Universal (για οποιοδήποτ ε διακοπτικό υλικό) Πλήθος εισόδων / µονάδα: 4 ιαστάσεις: 30 x 30 x 10 mm Υγρασία: 20-80% ο Θερµοκρασία Λειτουργίας: 0 50 C Τοποθέτηση: Χωνευτή Σήµανση CE

17 Μονάδα Μέτρησης Παλµών (µετρητών ενέργειας, νερού, αερίου) Πλήθος εισόδων / µονάδα: 4 Μέγιστη Ταχύτητα Μέτρησης: 14 Hz ιαστάσεις: 36 x 90 x 60 mm Υγρασία: 95% Θερµοκρασία Λειτουργίας: ο C Τοποθέτηση: Πίνακος Α νιχνευτής ιαρροής Νερού Βαθµός Προστασίας: IP67 ιαστάσεις: 70 x 50 x 20 mm Θερµοκρασία Λειτουργίας: ο C Τοποθέτηση: Επίτοιχη Αισθητήρας Φωτεινότητας Εύρος µέτρησης: 0,1 Lux 100 klux Βαθµός Προστασίας: IP44 ιαστάσεις: 40 x 85 x 45 mm Θερµοκρασία Λειτουργίας: ο C Τοποθέτηση: Επίτοιχη Αισθητήρας Θερµοκρασίας Εξωτερικού Χώρου Εύρος µέτρησης: ο C Βαθµός Προστασίας: IP67 ιαστάσεις: 70 x 40 x 20 mm Θερµοκρασία Λειτουργίας: ο C Τοποθέτηση: Επίτοιχη Αισθητήρας Θερµοκρασίας Εσωτερικού Χώρου Εύρος µέτρησης: ο C Βαθµός Προστασίας: IP20 ιαστάσεις: 85 x 85 x 35 mm Θερµοκρασία Λειτουργίας: ο C Τοποθέτηση: Επίτοιχη ή χωνευτή

Ζήστε έξυπνα, απολαύστε τη ζωή στο σπίτι

Ζήστε έξυπνα, απολαύστε τη ζωή στο σπίτι Ζήστε έξυπνα, απολαύστε τη ζωή στο σπίτι A Brand of Group η έξυπνη λύση που κάνει τη ζωή ευκολότερη Οικιακός Αυτοµατισµός σηµαίνει τεχνολογία που ανταποδίδει: το «Έξυπνο Σπίτι» είναι ένας κόσµος από πρωτοποριακές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ BUS SCS

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ BUS SCS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 4 1.1. Παρεχόµενες λύσεις 4 1.2. Σχεδιασµός του συστήµατος 6 2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BUS (SCS) 6 2.1. Γενικά 6 2.2. Τεχνικά χαρακτηριστικά 7 2.3. Ταυτοποίηση µηχανισµών και ρελέ ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

DUPLINE το ασφαλέστερο μέσο Διαχείρισης Ενέργειας

DUPLINE το ασφαλέστερο μέσο Διαχείρισης Ενέργειας DUPLINE το ασφαλέστερο μέσο Διαχείρισης Ενέργειας Το σύστημα αυτοματισμού Dupline, είναι το αρχαιότερο bus σύστημα αυτοματισμού, με περισσότερες από 200.000 εγκαταστάσεις παγκοσμίως. Λόγω της αρχικής του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ. Με τη συνεργασία της. Γιαννούλας Νάκου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Κεφάλαιο 2 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ. Με τη συνεργασία της. Γιαννούλας Νάκου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Κεφάλαιο 2 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Με τη συνεργασία της Γιαννούλας Νάκου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 51 52 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε την παρουσίαση των εµπορικών Βιοµηχανικών ικτύων επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

A & D ET PM SAE. Νέες συσκευές instabusειβ/knx για εντοιχισµένη εγκατάσταση 1/66

A & D ET PM SAE. Νέες συσκευές instabusειβ/knx για εντοιχισµένη εγκατάσταση 1/66 Νέες συσκευές instabusειβ/knx για εντοιχισµένη εγκατάσταση 1/66 H νέα τεχνική στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων µε το σύστηµα της Siemens Συνοπτική τεχνική περιγραφή του συστήµατος H κατασκευή έξυπνων

Διαβάστε περισσότερα

CELIANE TM, ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΠΙΤΙΟΥ CΕLIANE TM. Τεχνικό εγχειρίδιο. www.legrand.com.gr

CELIANE TM, ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΠΙΤΙΟΥ CΕLIANE TM. Τεχνικό εγχειρίδιο. www.legrand.com.gr CELIANE TM, ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΠΙΤΙΟΥ CΕLIANE TM Τεχνικό εγχειρίδιο R www.legrand.com.gr ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ CΕLIANE Ι Celiane Εισαγωγή ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΕΡΓΟ : Ενεργειακή Αναβάθµιση των Υφιστάµενων ηµοτικών Κτιρίων (Πράξη: Εξοικονόµηση Ενέργειας στο ήµο Αµαρουσίου)

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΕΡΓΟ : Ενεργειακή Αναβάθµιση των Υφιστάµενων ηµοτικών Κτιρίων (Πράξη: Εξοικονόµηση Ενέργειας στο ήµο Αµαρουσίου) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΡΑΞΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Πληροφορικής Tηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορορς Νικολάου 2 117 45 Αθήνα. Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438

Διεύθυνση Πληροφορικής Tηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορορς Νικολάου 2 117 45 Αθήνα. Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438 Τεύχος 9 «Τεχνικό Μέρος Έργου» Διεύθυνση Πληροφορικής Tηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορορς Νικολάου 2 117 45 Αθήνα Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438 Αντικείμενο: ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ABB i-bus KNX Room Master Premium RM/S 2.1 Ευφυής κεντρικός έλεγχος για διαμερίσματα και δωμάτια ξενοδοχείων

ABB i-bus KNX Room Master Premium RM/S 2.1 Ευφυής κεντρικός έλεγχος για διαμερίσματα και δωμάτια ξενοδοχείων ABB i-bus KNX Room Master Premium RM/S 2.1 Ευφυής κεντρικός έλεγχος για διαμερίσματα και δωμάτια ξενοδοχείων Περιεχόμενα 1. ABB Room Master Solution 1 1.1. Χρήση σε ξενοδοχεία 2 1.2. Χρήση σε νοσοκομεία

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Διαχείρισης Φωτισμού

Λύσεις Διαχείρισης Φωτισμού Λύσεις Διαχείρισης Φωτισμού Αυτόνομοι ανιχνευτές & ολοκληρωμένα συστήματα ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΠΑΤΑΛΗ ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1 R ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Συμμόρφωσης. Σελίδα 1 από 152

Πίνακες Συμμόρφωσης. Σελίδα 1 από 152 Πίνακες Συμμόρφωσης 1 Γενικά... 2 2 Σύστημα Απομακρυσμένου Έλεγχου (BMS)... 6 3 Πυρανίχνευση & Πυρόσβεση... 31 4 Σύστημα CCTV... 47 5 Σύστημα Ελεγχόμενης Πρόσβασης... 52 6 Σύστημα Ανίχνευσης Κίνησης...

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα EIB instabus της Berker ή αλλιώς το έξυπνο σπίτι της Berker

Σύστηµα EIB instabus της Berker ή αλλιώς το έξυπνο σπίτι της Berker Σύστηµα EIB instabus της Berker ή αλλιώς το έξυπνο σπίτι της Berker Στο άρθρο αυτό θα γίνει µια προσπάθεια παρουσίασης και προσέγγισης της τεχνικής ΕΙΒ µέσα από το πρίσµα του τεχνικού ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη,

Διαβάστε περισσότερα

Ìéá Ýêäïóç ðñïóöïñü ôçò. Í. ËáêáóÜò - Ð. Áñâáíéôßäçò

Ìéá Ýêäïóç ðñïóöïñü ôçò. Í. ËáêáóÜò - Ð. Áñâáíéôßäçò Ìéá Ýêäïóç ðñïóöïñü ôçò Í. ËáêáóÜò - Ð. Áñâáíéôßäçò Ðáíôá Ýíá âþìá ìðñïóôü Το εγχειρίδιο αυτό που κρατάτε στα χέρια σας είναι η 2η έκδοση της OLYMPIA ELECTRONICS A.E. σχετικά με την Πυρανίχνευση. Η 1η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Μια εναλλακτική πρόταση για τον αυτοµατισµό οικιακών καταναλώσεων «Έξυπνο Σπίτι» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Μια εναλλακτική πρόταση για τον αυτοµατισµό οικιακών καταναλώσεων «Έξυπνο Σπίτι» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Μια εναλλακτική πρόταση για τον αυτοµατισµό οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα... 60 Βιβλιογραφία... 61

Συμπεράσματα... 60 Βιβλιογραφία... 61 Πρόλογος Ο άνθρωπος είναι ένα ον που πάντοτε είχε την επιθυμία να ελέγχει καταστάσεις και εξελίξεις γύρω του. Στη σημερινή εποχή η επιθυμία αυτή έχει μετατραπεί σε ανάγκη. Ανάγκη για έλεγχο σε πραγματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ www.olympia-electronics.gr ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Σύστημα πυρανίχνευσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Κασσάνδρας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 99 /2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Παλλήνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 100/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Α ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 4. Α.1 Αντικείµενο του Έργου 4. Α.2 Υφιστάµενο Σύστηµα BMS 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Α ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 4. Α.1 Αντικείµενο του Έργου 4. Α.2 Υφιστάµενο Σύστηµα BMS 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Α ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 4 Α.1 Αντικείµενο του Έργου 4 Α.2 Υφιστάµενο Σύστηµα BMS 4 Α.3 Γενικά Χαρακτηριστικά Νέου Συστήµατος BMS 4 Α.3.1 υνατότητες Νέου Συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΠΟ PLC ΔΙΚΤΥΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ 1 Έξυπνο σπίτι Φανταστείτε ένα σπίτι µε ποικίλους αισθητήρες, όπου οι συσκευές ελέγχονται ηλεκτρονικά. Παραδείγµατος χάριν: Τα παράθυρα και οι πόρτες να διαθέτουν διακόπτες που να δείχνουν πότε είναι ανοικτά.

Διαβάστε περισσότερα

Η κύρια γεννήτρια σήματος Dupline. Ο προηγμένος έλεγχος και η διασύνδεση της μονάδας. Ευφυείς Λειτουργίες

Η κύρια γεννήτρια σήματος Dupline. Ο προηγμένος έλεγχος και η διασύνδεση της μονάδας. Ευφυείς Λειτουργίες Η κύρια γεννήτρια σήματος Dupline Ο προηγμένος έλεγχος και η διασύνδεση της μονάδας Η κύρια γεννήτρια σήματος είναι η πιό προηγμένη μονάδα Dupline. Εκτός από την παραγωγή του φέροντος σήματος Dupline,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ : Η έννοια του σπιτιού είναι κάτι οικείο για τους περισσότερους. Αποτελεί το φυσικό χώρο που ικανοποιεί την ανάγκη του ανθρώπου για στέγαση και προφύλαξη του από διάφορους εξωτερικούς κίνδυνους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ «Μελέτη και Σχεδίαση Αυτοδύναμης Ενεργειακά Αγροτικής Εκμετάλλευσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας- BEMS (Building Energy Management System)» Ι. Μελέτη και σχεδίαση αυτοδύναμης ενεργειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ KAI ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ GSM

ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ KAI ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ GSM Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων Τµήµα Ηλεκτρονικής ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ KAI ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ GSM Πτυχιακή εργασία Επιβλέπων: Φραγκιαδάκης Νικόλαος Επιµέλεια: Νεονάκης Κανάκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KNX ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 100m 3

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KNX ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 100m 3 ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΝΥΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KNX ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 100m 3 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. Γ290 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) Α.Μ.: 2/13 ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ PLC S7 200 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ PLC S7 200 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ PLC S7 200 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΡΟΣΙΣΜΟ,Υ ΡΟΝΕΦΩΣΗ,ΕΞΑΕΡΙΣΜΟ,Υ

Διαβάστε περισσότερα

PlugWise Ένα Ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης της Ηλεκτρικής Ενέργειας Ν. Καρελλά 44, 152 33 Χαλάνδρι, Τηλέφωνο 210-6839825, www.mitos-solutions.gr Σελίδα - 1 - Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Σύντοµη Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σεπτέµβριος 1997. 1(48) Συστήµατα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος, UPS.

Αθήνα Σεπτέµβριος 1997. 1(48) Συστήµατα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος, UPS. Αθήνα Σεπτέµβριος 1997 1(48) Συστήµατα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος, UPS. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σήµερα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήµατα, σε συνεργασία µε το λογισµικό, είναι σχεδιασµένα και έχουν ελεγχθεί - πιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα