Τοπολογίες ΑΣΤΕΡΑ * Όπου Π.Α.Ρ. (Πίνακας Ασθενών Ρευµάτων)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τοπολογίες ΑΣΤΕΡΑ * Όπου Π.Α.Ρ. (Πίνακας Ασθενών Ρευµάτων)"

Transcript

1 Adamsnet td Τοπολογίες ΑΣΤΕΡΑ * Όπου Π.Α.Ρ. (Πίνακας Ασθενών Ρευµάτων) ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ ιάγραµµα αποστάσεως Χρησιµοποιούµε καλώδιο συναγερµού 4x0,22 + 2x0,5 [ή αλλιώς (4 + 2) (picture)] ή UTP CAT5. PIR 1x(4+2) ή 1xUTP CAT5 προς Π.Α.Ρ ή το RACK. P Πυρανίχνευση 1x(4+2) ή 1xUTP CAT5 προς Π.Α.Ρ ή το RACK. ΠΥΡ Επαφές 1x(4+2) ή 1xUTP CAT5 προς Π.Α.Ρ ή το RACK για κάθε ανεξάρτητη ζώνη επαφών. Π.χ. µια ζώνη 4 επαφών ηλαδή 1x(4+2) ή 1xUTP CAT5 ξεκινάει από την αποµακρυσµένη Επαφή, οδεύει προς την αµέσως κοντινότερη Επαφή στον Π.Α.Ρ ή το RACK και προχωράει παίρνοντας πάνω στο ίδιο ζεύγος όλες τις επαφές που αποτελούν την ανεξάρτητη ζώνη ή κλάδο σε τοπολογία Bus καταλήγοντας στον Π.Α.Ρ ή το RACK. Σειρήνα 1x(4+2) ή 1xUTP CAT5 προς Π.Α.Ρ ή το RACK. Σ Πληκτρολόγια 1x(4+2) ή 1xUTP CAT5 προς Π.Α.Ρ ή το RACK. Πλ. έσµες 1x(4+2) ή 1xUTP CAT5 για κάθε ζεύγος έσµης. ηλαδή 1x(4+2) ή 1xUTP CAT5 ξεκινάει από την αποµακρυσµένη έσµη, οδεύει προς την αµέσως κοντινότερη έσµη προς τον Π.Α.Ρ. ή το RACK και καταλήγει στον Π.Α.Ρ ή το RACK. αποµακρυσµένη δέσµη Κοντινή δέσµη Προς Rack [1 x (4+2) ή 1 utp cat5] Γενικά input Από οποιοδήποτε θέλουµε να φέρουµε µια πληροφορία (βροχόµετρο, 4 ED, φωτόµετρο, θερµόµετρο) αρκεί 1 UTP ή 1x(4x0,8) J Y(St)Y προς τον Π.Α.Ρ. ή το RACK. Voice Data 1

2 Adamsnet td - Η όδευση των ασθενών ρευµάτων συνηθίζεται να περνά από το πάτωµα εντός των κατάλληλων σωλήνων. - Τα καλώδια θα πηγαίνουν από τον Π.Α.Ρ. ή το RACK προς την απόληξη (διπλή). - Τα καλώδια θα είναι UTP cat6 ή cat5ε και θα οδεύουν σε ανεξάρτητη σωλήνα καθ όλο τους το µήκος από την πρίζα - απόληξη προς τον Π.Α.Ρ. ή RACK. - Από κοινό σωλήνα θα πρέπει να περνούν µόνο UTP cat6 ή cat5ε που αφορούν VOICE DATA. εν πρέπει να περνάει καλώδιο άλλης χρήσης µέσα στον ίδιο σωλήνα. Ο κανόνας αυτός είναι αυστηρός, όταν πρόκειται για χαµηλή τάση, και καλό είναι να τηρείται σχολαστικά. - Καθ όλη την διαδροµή θα πρέπει η όδευση των συγκεκριµένων καλωδίων να απέχει από την όδευση των ισχυρών ρευµάτων κατά 5 10 cm. Επιτρέπονται οι κάθετες διασταυρώσεις. Απαγορεύονται οι παράλληλες οδεύσεις για άνω του µισού µέτρου. - Θα πρέπει για τα καλώδια αυτά να αποφεύγονται τανύσεις και τσακίσµατα, ενώ, όταν απαιτείται όδευση 90 ο, θα πρέπει να κάνουν κούρµπες µε διάµετρο > 4 cm - Κατά το ρίξιµο θα πρέπει να µην τραβιούνται µε ιδιαίτερη φόρα και βιασύνη, ώστε να αποφεύγονται οι µεταξύ τους κόµποι. - Το καλώδιο δεν πρέπει να τραβιέται µε δύναµη µεγαλύτερη των 15kg. - Το καλώδιο να µην τραβιέται σε µήκος µεγαλύτερο των 30 µέτρων. - Το καλώδιο 4 ζευγών να µην σχηµατίζει ηµικύκλια µε διάµετρο µικρότερη από 4 φορές το πάχος του καλωδίου. Αυτό σηµαίνει ότι, όταν εγκαθιστούµε καλώδιο σε γωνίες, θα πρέπει να προσέχουµε να µην το λυγίζουµε περισσότερο από 4 φορές τη διάµετρο του. - Το καλώδιο δεν πρέπει να πατιέται. - Να µην σφίγγουµε πολύ οµάδα καλωδίων UTP, όταν τα δένουµε µεταξύ τους ή τα στερεώνουµε σε σχάρες, σε κανάλια. - Να µην εγκαθιστούµε τα καλώδια δίπλα σε πηγές θορύβου, όπως, π.χ., ηλεκτρικές µηχανές, λάµπες φθορισµού ή παράλληλα µε γραµµές ενέργειας. 2

3 Adamsnet td TP TP TP TP 3

4 Adamsnet td SΑΤ Περίπτωση Πλήρους αυτονοµίας : - Κάθετα = Τοποθετούµε από το σηµείο που µας έχει υποδειχθεί για τις κεραίες 9 καλώδια sat 75Ω / 2,4GHz προς τον Π.Α.Ρ. ή RACK. + 1x(4x1,5) εύκαµπτο προς το ηχοσύστηµα ή τον Π.Α.Ρ. ή RACK. - Οριζόντια = Αστέρας µε κέντρο τον κατανεµητή ασθενών ρευµάτων (Το πλήθος των οριζοντίων καλωδίων θα πρέπει να ισούται µε τις ανεξάρτητες λήψεις και επιβάλλεται να συνοδεύεται ή να γειτνιάζει µε 1 καλώδιο UTP). Περίπτωση κεντρικής τηλεόρασης: - Τοποθετούµε από το σηµείο που µας έχει υποδειχθεί για τις κεραίες 9 καλώδια sat 75Ω / 2,4GHz προς τον ΚΕΝΤΡΙΚΟ Π.Α.Ρ. ή RACK. + 1x(4x1,5) εύκαµπτο προς το ηχοσύστηµα ή τον ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ Π.Α.Ρ. ή RACK. - Κάθετα = µπαίνει η διανοµή της κεντρικής τηλεόρασης µέσω των κάθετων καλωδίων προς τον κάθε επιµέρους Π.Α.Ρ. ή το RACK. - Απλός αστέρας από το σηµείο Π.Α.Ρ. ή RACK προς κάθε απόληξη. ηλαδή ένα καλώδιο για κάθε απόληξη = Αστέρας µε κέντρο τον Π.Α.Ρ. ή το RACK. - Θα πρέπει για τα καλώδια αυτά να αποφεύγονται τανύσεις και τσακίσµατα, ενώ, όταν απαιτείται όδευση <90 ο, θα πρέπει να κάνουν κούρµπες µε διάµετρο > 6 cm. ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ ED Πέραν των κλασικών τοπολογιών θυροµεγαφώνων που επιβάλλουν οι κατασκευαστές τους υπάρχουν αρκετά διαφορετικοί µεταξύ τους τρόποι σύνδεσης θυροµεγαφώνων, οι οποίοι, όµως, καταλήγουν στο τέλος σε ένα κοινό συµπέρασµα για απαίτηση ζευγών προς τις πόρτες ελέγχου : - 2 UTP cats: Aπό το σηµείο του θυροµεγαφώνου προς τον Π.Α.Ρ. ή RACK. - 2 UTP cats: Από το σηµείο που βρίσκεται το κυπρί προς τον Π.Α.Ρ. ή RACK, µε µπόσικο 1µ. τουλάχιστον. ύο τρόποι: - Τόσα ζεύγη από τον πίνακα ισχυρών ρευµάτων προς τις επιθυµητές θέσεις των ED, όσα και τα ED για ανεξάρτητο άναµµα του κάθε ED. - Τόσες φάσεις επιστροφών στον πίνακα ισχυρών ρευµάτων από τις επιθυµητές θέσεις των κλάδων των ED, όσες και οι κλάδοι ED για ανεξάρτητο άναµµα του κάθε κλάδου. ΗΧΕΙΑ Καλώδιο ηχείων από το ηχοσύστηµα προς την επιθυµητή θέση του ηχείου. Στις περιπτώσεις καλωδίων πολύ υψηλής ποιότητας απαιτείται να ισαπέχουν αυστηρά τα καλώδια ηχείων ανά ζεύγος από το ηχοσύστηµα. ΠΑΝΙ 4

5 Adamsnet td Καλώδιο 4 x 1 για άνω, κάτω, ουδέτερο, γείωση για το πανί προβολής από το σηµείο ανάρτησης του πανιού προς τον πίνακα ισχυρών ρευµάτων. PROJECTOR - Ειδικό καλώδιο Projector 4 x 75 Ω εύκαµπτο ή 5 x 75 Ω εύκαµπτο προς το ηχοσύστηµα ( 1 τεµάχιο) - Καλώδιο S-VHS από Projector προς το ηχοσύστηµα ( 1 τεµάχιο) - Καλώδιο 5 x 1 εύκαµπτο: άνω, κάτω, τροφοδοσία, ουδέτερος και γείωση από Projector προς τον πίνακα ισχυρών ρευµάτων. ΚΑΜΕΡΕΣ Πέντε τρόποι καλωδιώσεων ανάλογα µε το είδος της κάµερας που θα επιλέξουµε: - 1 UTP Cat5E από τη θέση της κάµερας προς Π.Α.Ρ. ή RACK - 2 UTP Cat5E από τη θέση της κάµερας προς Π.Α.Ρ. ή RACK - 1 UTP Cat5E +1Χ(4x1) εύκαµπτο από τη θέση της κάµερας προς Π.Α.Ρ. ή RACK - 1 RG59 75Ω + 1X(4x1) εύκαµπτη από τη θέση της κάµερας προς Π.Α.Ρ. ή RACK - 1 RG59 75Ω + 1X(4x1) + 1 UTP από τη θέση της κάµερας προς Π.Α.Ρ. ή RACK 5

6 Adamsnet td ΣΧΕ ΙΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ Ηχοσύστηµα S.w. 6

7 Adamsnet td Έλεγχος hi-fi απο κάθε δωµάτιο 1 x 2 x 2,5 mm 2 Ηχείο U.T.P. 4 Ροοστάτης 7

8 Adamsnet td ΣΧΕ ΙΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ HOME CINEMA ΜΕ PROJECTOR ΣΩΛΉΝΑ 25Φ RACK HI - FI ΣΩΛΉΝΑ 25Φ ΣΩΛΉΝΕΣ 1Χ36Φ&1Χ16Φ Καλώδιο DVI - (RGB HV) & POWER ( NYM.5 x 1) NYM (4 x 1) ΣΩΛΉΝΑ 16 Φ ΣΩΛΉΝΑ 25Φ ΣΩΛΉΝΑ 25 Φ ΣΩΛΉΝΑ 25 Φ ΣΩΛΉΝΑ 25 Φ S.W = Special Audio Cable 8

9 Adamsnet td Τοπολογίες ΕΝ ΡΟΥ IR BUS Η τοπολογία του IR BUS είναι δενδροειδής Λόγω της ιδιαιτερότητας της επιβάλλεται, ανάλογα µε τον κατασκευαστή IR BUS που θα επιλεγεί, να χρησιµοποιούµε και διαφορετική µελέτη καλωδίωσης. Από την εµπειρία µας, όµως, αν κανείς ακολουθήσει τους παρακάτω κανόνες, θα καλύπτει και τις πιο εξαιρετικές περιπτώσεις καλωδίωσης IR BUS. 1 συνδετική µονάδα IR σε κάθε ανεξάρτητο χώρο (δωµάτιο) Καθορισµός ενός σηµείου διανοµής ανά όροφο - 1 UTP Cat5E από τη θέση της κάθε συνδετικής µονάδας IR δωµατίου προς το σηµείο διανοµής ορόφου - Επιθυµητό είναι να επιλέγεται η θέση της συνδετικής µονάδας IR σε τέτοιο σηµείο, ώστε, αν χρειαστεί 220V, να είναι κοντά σε τέτοιο κιτίο διακλάδωσης. - Ίσος αριθµός UTP Cat5E από την κάθε συνδετική µονάδα IR δωµατίου προς τα σηµεία των επιθυµητών συσκευών ελέγχου στο συγκεκριµένο δωµάτιο - Ίσος αριθµός UTP Cat5E µε τις συνδετικές µονάδες IR συν ένα από το σηµείο διανοµής ορόφου προς Π.Α.Ρ. ή RACK - 1Χ(3x1) εύκαµπτο από τη θέση του σηµείου διανοµής ανά όροφο προς πίνακα ισχυρών ρευµάτων του ορόφου 220 v 220 v IR IR IR IR IR IR IR IR 220 v 220 v 5 UTP 4-ζ 5 UTP 4-ζ 10 UTP 4-ζ : ED (IR) IR : IR RECEIVER 9

10 Adamsnet td 220 v 220 v 5 UTP (4-ζ) 220 v 220 v 5 UTP (4-ζ) 10 UTP (4-ζ) Πίνακας Ασθενών Ρευµάτων 10

Τοπολογίες BUS - DUPLINE

Τοπολογίες BUS - DUPLINE Τοπολογίες BUS - DUPLINE Η φιλοσοφία στην καλωδίωση ισχυρών ρευµάτων περιγράφεται από τα παρακάτω: Τι σηµαίνει τοπολογία bus Η τοπολογία bus προσδιορίζεται από τα δύο παρακάτω χαρακτηριστικά: ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Ένα σηµαντικό κοµµάτι της διαδικασίας απόδοσης ενεργειακής ταυτότητας στα κτίρια είναι τα συστήµατα µέτρησης και καταγραφής της ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ 500 ΚΛΙΝΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ 500 ΚΛΙΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Ηλεκτρολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ 500 ΚΛΙΝΩΝ Εισηγητής: Φραγκιαδάκης

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων γραφείων διεύθυνσης κτηνιατρικής ΝΑΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Πτυχιακή Εργασία. Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων γραφείων διεύθυνσης κτηνιατρικής ΝΑΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων γραφείων διεύθυνσης κτηνιατρικής ΝΑΗ Σπουδαστής: Αναστασάκης Ιωάννης Εισηγητής: Ρουµπελάκης Γεώργιος Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ TEXNIKΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Επισημαίνεται ότι η τεχνική περιγραφή και οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν δεν αναφέρονται στο σύνολο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ /...1 1 Γενικά...2 1.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...2 2 Τεχνική Έκθεση...3 2.1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 2.1.1 Γενικά...3 2.1.2 Τροφοδοσία Δ.Ε.Η. - Μετρητές...3 2.1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές προδιαγραφές δικτύωσης κτιρίων Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τεχνικές προδιαγραφές δικτύωσης κτιρίων Πανεπιστημίου Αιγαίου Τεχνικές προδιαγραφές δικτύωσης κτιρίων Πανεπιστημίου Αιγαίου Αθωράκιστου Συστήματος Δομημένης Καλωδίωσης Κατηγορίας 6/Κλάσης Ε & Οπτικών Ινών (έκδοση Απρίλιος 2011) v.11.04.13 1. Περιγραφή Έργου Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ Θέση: ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ Αρ. Μελέτης: 95 /2013.. / 20 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Εργοδότης ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ Έργο ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΧΑΡΑ 1- ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ" ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΠΙΣΙΝΑ ELECTRICAL DESIGN AND INSTALLATION OF TWO STOREY BUILDING WITH UNDERGROUND BASEMENT AND SWIMMING

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικό: Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222

Κεντρικό: Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222 Κεντρικό: Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222 Υποκατάστημα: 28ης Οκτωβρίου 54, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e-mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ BUS SCS

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ BUS SCS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 4 1.1. Παρεχόµενες λύσεις 4 1.2. Σχεδιασµός του συστήµατος 6 2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BUS (SCS) 6 2.1. Γενικά 6 2.2. Τεχνικά χαρακτηριστικά 7 2.3. Ταυτοποίηση µηχανισµών και ρελέ ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (ΘΕΩΡΙΑΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ) στο μάθημα ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ («ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ») Σταύρος Καμινάρης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Σ.Ε ΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Σ.Ε ΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΦΟΡΕΑ ΕΡΓΟΥ LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Σ.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 2011 ΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Ι ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΡΟΥΠ: 29.150,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Α ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

13 mm. : 3.750Lt. : (250x250x250)cm

13 mm. : 3.750Lt. : (250x250x250)cm 1. Υ ΡΕΥΣΗ 1. Νοµοθεσία Κανονισµοί Η υδραυλική εγκατάσταση θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες που ακολουθούν, τη ΤΟΤΕΕ 2411/86, τα σχέδια και τους κανόνες της πείρας και της τέχνης. α/α Νοµοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστής Με θέμα: ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι χρήσης, Εγκατάστασης και Ελέγχου Συστημάτων Φωτισμού Ασφαλείας και Πυρανίχνευσης www.olympia-electronics.gr

Τρόποι χρήσης, Εγκατάστασης και Ελέγχου Συστημάτων Φωτισμού Ασφαλείας και Πυρανίχνευσης www.olympia-electronics.gr Τρόποι χρήσης, Εγκατάστασης και Ελέγχου Συστημάτων Φωτισμού Ασφαλείας και Πυρανίχνευσης Σκοπός του φωτισμού ασφαλείας. Είναι μόνο για διαφυγή ή και για φωτισμό έκτακτης ανάγκης. Στην περίπτωση της διαφυγής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΕΤΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΣΤΟΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΒΗΘΛΕΕΜ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ«ΓΚΡΕΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ìéá Ýêäïóç ðñïóöïñü ôçò. Í. ËáêáóÜò - Ð. Áñâáíéôßäçò

Ìéá Ýêäïóç ðñïóöïñü ôçò. Í. ËáêáóÜò - Ð. Áñâáíéôßäçò Ìéá Ýêäïóç ðñïóöïñü ôçò Í. ËáêáóÜò - Ð. Áñâáíéôßäçò Ðáíôá Ýíá âþìá ìðñïóôü Το εγχειρίδιο αυτό που κρατάτε στα χέρια σας είναι η 2η έκδοση της OLYMPIA ELECTRONICS A.E. σχετικά με την Πυρανίχνευση. Η 1η

Διαβάστε περισσότερα

S88 CAT-5. Αποκωδικοποιητής Σήματος Κατάληψης. Οδηγίες Χρήσης. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/336/EΚ

S88 CAT-5. Αποκωδικοποιητής Σήματος Κατάληψης. Οδηγίες Χρήσης. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/336/EΚ Αποκωδικοποιητής Σήματος Κατάληψης S88 CAT-5 Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/336/EΚ Οδηγίες Χρήσης O Αποκωδικοποιητής Σήματος Κατάληψης (ΑΣΚ) S88 είναι συμβατός με το s 88 Bus της εταιρείας Märklin*.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ME INSTABUS LIGHTING DESIGN FOR LUXURY RESIDENCE WITH INSTABUS

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ME INSTABUS LIGHTING DESIGN FOR LUXURY RESIDENCE WITH INSTABUS ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕφ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ME INSTABUS LIGHTING DESIGN FOR LUXURY RESIDENCE WITH INSTABUS ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ Α.Μ 37445 ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η-Μ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η-Μ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η-Μ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ Τεχνική Περιγραφή Η-Μ Εγκαταστάσεων, Σελίδα 1 Εισαγωγή - Οδεύσεις ΗΜ εγκαταστάσεων Αρχιτεκτονικές επιπτώσεις... 4 1. Ύδρευση... 5 1.1 Σχετικοί κανονισμοί, Διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΑΛΩΔΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ε.Μ.Π.

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΑΛΩΔΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ε.Μ.Π. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΑΛΩΔΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ε.Μ.Π. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 2. Υποδοµή τηλεπικοινωνιακού καλωδιακού

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Κτίριο Ελέγχου Υ/Σ Κω 150/20KV Θεµελιακή Γείωση Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Μελέτη Παθητικής & Ενεργητικής Πυροπροστασίας Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Ύδρευση Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Αποχέτευση

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση κεραίας. Του κ. Αντώνη Ζαχαριουδάκη, τεχνικού διευθυντή της εταιρίας Ν. Ζαχαριουδάκη & Σία ΕΕ Saloras Satelite Center

Εγκατάσταση κεραίας. Του κ. Αντώνη Ζαχαριουδάκη, τεχνικού διευθυντή της εταιρίας Ν. Ζαχαριουδάκη & Σία ΕΕ Saloras Satelite Center Εγκατάσταση κεραίας Του κ. Αντώνη Ζαχαριουδάκη, τεχνικού διευθυντή της εταιρίας Ν. Ζαχαριουδάκη & Σία ΕΕ Saloras Satelite Center Η παρουσίαση (σοβαρών) προϊόντων απαιτείται και έχω την άποψη ότι πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤ 400 kv/150 kv/mt ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΡΟΥΦ

ΚΥΤ 400 kv/150 kv/mt ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΡΟΥΦ ΚΥΤ 400 kv/150 kv/mt ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΡΟΥΦ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 1. Το αντικείµενο του Έργου είναι η ολοκληρωµένη µελέτη, η προµήθεια εξοπλισµού, η ανέγερση, η δοκιµή και η παράδοση στη ΕΗ έτοιµου για εµπορική λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Προσβασιµότητα για άτοµα µε ειδικές ανάγκες στο σχολικό εργαστήριο

Προσβασιµότητα για άτοµα µε ειδικές ανάγκες στο σχολικό εργαστήριο Προσβασιµότητα για άτοµα µε ειδικές ανάγκες στο σχολικό εργαστήριο Α. Μέρος Κτιριακές Μετατροπές Κωνσταντίνος Φύτρος kfitros@sch.gr Αποσπασµένος Καθηγητής Πληροφορικής Β/θµιας στο Γραφείο ΚΤΠ του ΥΠΕΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

DUPLINE το ασφαλέστερο μέσο Διαχείρισης Ενέργειας

DUPLINE το ασφαλέστερο μέσο Διαχείρισης Ενέργειας DUPLINE το ασφαλέστερο μέσο Διαχείρισης Ενέργειας Το σύστημα αυτοματισμού Dupline, είναι το αρχαιότερο bus σύστημα αυτοματισμού, με περισσότερες από 200.000 εγκαταστάσεις παγκοσμίως. Λόγω της αρχικής του

Διαβάστε περισσότερα