Η ΠΡ ΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙ ΑΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡ A. Ανδρέας Δ Καίσαρης Πνευμονολόγος Εντατικολόγος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΠΡ ΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙ ΑΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡ A. Ανδρέας Δ Καίσαρης Πνευμονολόγος Εντατικολόγος"

Transcript

1 Η ΠΡ ΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙ ΑΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡ A (Ventilator Associated P neumonia) Ανδρέας Δ Καίσαρης Πνευμονολόγος Εντατικολόγος

2 Ορισμός. Ως πνευμονία σχετιζόμενη με τον αναπνευστήρα VAP ορίζουμε την ενδονοσοκομειακή βακτηριακή πνευμονία, που αναπτύσσεται σε ασθενή υπό μηχανικό αερισμό, τουλάγχιστον 48 ώρες μετά την έναρξη του. Διακρίνουμε : 1.πρώιμης έναρξης 2.όψ ιμη

3 Αποτελεί την πιο συχνή λοίμωξη στη ΜΕΘ σήμερα, με επίπτωση 9 40%. Σχετίζεται με αυξημένη διάρκεια νοσηλείας, νοσηρότητα και κόστος νοσηλείας. Έχει θνησιμότητα 15 45%. Ο κίνδυνος ανάπτυξης είναι μεγαλύτερος κατά την 1η εβδομάδα νοσηλείας με 3% / ημέρα

4 Διάγνωση. Η διάγνωση της VAP είναι εξαιρετικά δύσκολη. Απαιτεί οξεία κλινική κρίση και πληθώρα δεδομένων.

5 Προτεινόμενες διαγνωστικές μέθοδοι: Ποσοτική καλλιέργεια προστατευόμενης ψήκτρας, προστατευόμενης βρογχοκυψελιδικής έκπλυσης. Συστήματα διαγνωστικής βαθμολόγησης π.χ. CP IS. Ποσοτικός προσδιορισμός του TREM 1 στο BAL.

6 Ασφαλής διάγνωση: Νέο ή εξελισσόμενο ή εμμένον διήθημα στην α/ α θώρακος, με συνοδές πυώδεις βρογχικές εκκρίσεις και ένα εκ των: 1.Ακτινολογική εικόνα πνευμονικού αποστήματος και θετική καλλιέργεια υλικού δια βελόνης 2.Ι στολογική εικόνα πνευμονίας σε ανοικτή ή διαβρογχική βιοψία πνεύμονος

7 Πιθανή διάγνωση: Νέο ή εξελισσόμενο ή εμμένον διήθημα στην α/α θώρακος, με συνοδές πυώδεις βρογχικές εκκρίσεις και ένα εκ των: 1.Θετική ποσοτική καλλιέργεια δείγματος PSB ή P BAL 2.Θετική καλλιέργεια αίματος, χωρίς άλλη κλινικά πιθανή εστία 3.θετική καλλιέργεια πλευριτικού υγρού, με την ίδια μικροβιακή ανάπτυξη και στις βρογχικές εκκρίσεις.

8 Παθογένεια. Ο βασικός παθογενετικός μηχανισμός ανάπτυξης της VAP είναι ο βακτηριακός αποικισμός του ανώτερου αναπνευστικού και πεπτικού συστήματος και στη συνέχεια η εισρόφηση επιμολυσμένων εκκρίσεων στο κατώτερο αναπνευστικό. Σπανιότερα η διαθωρακική λοίμωξη, η πρωτοπαθής βακτηριαιμία και η διαμετάθεση μικροβίων από το ΓΕΣ.

9 Αμυντικοί μηχανισμοί. 1. Ανατομική ακεραιότητα αεραγωγών. 2. Αντανακλαστικό βήχα. 3. Βρογχική βλέννη. 4. Βλεννοκροσσωτή κάθαρση. 5. Κυψελιδικά μακροφ άγα. 6. Λευκοκύτταρα. 7. Ανοσοσφ αιρίνες IgA, IgG. 8. Λακτοφ ερίνες. 9. Συμπλήρωμα. 10.Ακεραιότητα βασ ικής μεμβράνης.

10 Βλαπτικοί μηχανισμοί Κατάργηση ανατομικής ακεραιότητας Καταστολή βλεννοκροσσωτής κάθαρσης Παρουσία τραχειοσωλήνα Ανάπτυξη μικροβιακού βιοφιλμ Έκθεση και απογύμνωση βασικής μεμβράνης

11 Βλαπτικοί μηχανισμοί ΑΥΞΗΣΗ ΓΑΣΤΡ Ι ΚΟΥ ρη λόγω: φαρμακευτικής αγωγής γαστρικής υποάρδευσης Αυξημένη ανάπτυξη μικροβίων Γαστρικός αποικισμός ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΠΙ ΠΤΩΣΗ VAP

12 Βλαπτικοί μηχανισμοί. Παραγωγή πρωτεασών Αύξηση ρη αεραγωγών Συνοσηρότητα Υποθρεψία Βαρύτητα κλινικής εικόνας SI RS Φ άρμακα Διαταραχή χημειοταξίας Διαταραχή φ αγοκύττωσης Έκκριση ανοσοσφ αιρινών Διαταραχή συμπληρώματος Καταστολή αμυντικού ρόλου του GALT

13 Αμυντικοί παράγοντες ασθενούς Πρόταιρη λήψ η αντιβιοτικών Επεμβατικά μέσα Φ άρμακα που αλλάζουν το γαστρικό ρη Αποικισμός αναπνευστικού πεπτικού Μολυσμένο νερό, φαρμακευτικά διαλύματα και διαγνωστικός εξοπλισμός Διαθωρακική Λοίμωξη, Πρωτοπαθής μικροβιαιμία, Διαμετάθεση από ΓΕΣ ΕΙΡΟΦ ΗΣΗ ΒΡ ΟΓΧΙΟΛΙΤΙΣ Εστιακή ή πολυεστιακή βρογχοπνευμονία ΕΙΣΠΝΟΗ Δευτερογενής βακτηραιμία, SI RS, Συρρέουσα βρογ/ νια Οργανική ανεπάρκεια Πνευμ. απόστημα

14 Αναφ ερθείσες εστίες μικροοργανισμών από το περιβάλλον, σε ενδημικές περιπτώσεις VAP Πηγή ενδημίας Επαναχρησιμοποιούμενα μέρη αναπνευστήρα Νεφελοποιημένη αγωγή Μικροοργανισμός Burkcholderia cepacia Stenotrophomonas maltophilia Burkcholderia cepacia P seudomonas aeruginosa Mycobacterium tuberculosis Νερό και πάγος Κυκλώματα αναπνευστήρα, υγραντήρες, αναπνοόμετρα Βρογχοσκόπια Legionella pneumophila P seudomonas aeruginosa Nontuberculous mycobacteria P seudomonas aeruginosa Acinetobacter calcoaceticus Burkholderia cereus P seudomonas aeruginosa Mycobacterium tuberculosis Nontuberculous mycobacteria

15 Χέρια και νύχια προσωπικού Διάφορα παστεριωτήριο γάλακτος P seudomonas aeruginosa Klebsiella pneumoniae P seudomonas aeruginosa αναλυτές αερίων P seudomonas aeruginosa στοματικές πλύσεις Burkcholderia cepacia χρωστική φαγητού P seudomonas aeruginosa Burkcholderia cepacia Μολυσμένο προσωπικό SARS, RSV, I nfluenza A, Mycobacterium tuberculosis MRSA Αέρας περιβ άλλοντος Aspergillus, ζυγομύκητες

16 Γενικό πλάνο προληπτικής στρατηγικής. Να γίνει κοινή συνείδηση ότι η πρόληψη της VAP αποτελεί στόχο πρώτης προτεραιότητας. Να θεσπιστεί συγκεκριμένη μέθοδος αναγνώρισης και διάγνωσης της VAP Να συλλεγθούν επιδημιολογικά δεδομένα σχετικά με την επίπτωση της, στη ΜΕΘ μας και αλλού

17 Να σχηματισθεί η υπεύθυνη, για το σχεδιασμό, ομάδα από το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό Να ορισθεί ο επικεφαλής της ομάδας, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων και τη συνεχή ενημέρωση Ο σχεδιασμός να βασιστεί σε μελέτες, δεδομένα, ανασκοπήσεις παρόμοιων προγραμμάτων, από άλλα ιδρύματα και στη γνώμη των ειδικών

18 Να είναι ενήμερο όλο το προσωπικό της ΜΕΘ για το πρόγραμμα. Να οργανωθούν εκπαιδευτικές παρουσιάσεις για όλο το νοσοκομειακό προσωπικό Κατά την εφαρμογή του προγράμματος να υπάρχει συνεχής ανάλυση των δεδομένων και ενημέρωση σχετικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά Σταθερή, περιοδική εκτίμηση της επίπτωσης, ώστε να αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των μέτρων Προσαρμογή του σχεδιασμού σε κάθε νέα πληροφορία, τεχνολογικό μέσο ή μεταβολή της προόδου της νόσου.

19 Μη φ αρμακευτικά μέτρα πρόληψης της VAP. Προληπτικά μέτρα κλινική ένδειξη βαθμός συσχέτιση με σύσταση CDC θνησιμότητα Αφαίρεση τραχειοσωλήνα ΝΑΙ Γ ΟΧΙ ΝΑΙ όσο δυνατόν γρηγορότερα Εφαρμογή προληπτικού ΝΑΙ Γ ΟΧΙ ΝΑΙ προγράμματος Πλύσιμο χεριών ΝΑΙ Β ΟΧΙ ΝΑΙ Ανυψωμένη θέση ΝΑΙ Β ΟΧΙ ΝΑΙ Αποφυγή επαναδιασ/νωσης ΝΑΙ Γ ΝΑΙ ΜΕΔ Επαρκής σίτιση ΝΑΙ Γ ΟΧΙ ΜΕΔ Αποφυγή γαστρικής διάτασης ΝΑΙ Β ΟΧΙ ΝΑΙ Διαστοματική διασωλήνωση ΝΑΙ Δ ΟΧΙ ΟΧΙ Τακτική αναρρόφηση περιε ΝΑΙ Γ ΟΧΙ ΝΑΙ χομένου κυκλωμάτων αναπν. Συνεχής υπογλωττιδική ΝΑΙ Α ΟΧΙ ΟΧΙ αναρρόφηση Επαρκής πίεση cuff ΝΑΙ Γ ΟΧΙ ΝΑΙ

20 Το πλύσιμο των χεριών αποτελεί το πλέον αποτελεσματικό μέτρο πρόληψ ης

21

22 Εφαρμογή γαντιών και ποδιάς μιας χρήσης Τύπος καθετήρα αναρρόφησης και συχνότητα αλλαγής Αλλαγή θέσεως και φυσιοθεραπεία αναπνευστικού

23 Διαστοματική (μη ρινική) διασωλήνωση Συνεχής υπογλωττιδική αναρρόφηση Ειδικοί αντισηπτικοί τραχειοσωλήνες Αποφ υγή επαναδιασωλήνωσης

24 Προληπτικά μέτρα εισρόφησης Σωστή πίεση cuff Ημικαθιστή θέση Πρώιμη γαστροστομία Αποφυγή μεγάλων όγκων σίτισης

25 Εφύγρανση ασθενούς με εναλλακτήρες ύγρανσης θέρμανσης Heat and moisture exchangers Δεν έχει επιβεβαιωθεί κλινικά ο ρόλος τους σε παρατεταμένη νοσηλεία. Μειώνουν τη συγκέντρωση εκκρίσεων και σ υγκριμάτων σ τα κυκλώματα του αναπνευσ τήρα

26 Συντήρηση κυκλωμάτων αναπνευστήρα

27 Προληπτικά μέτρα κλινική ένδειξη βαθμός συσχέτιση με σύσταση CDC θνησιμότητα ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ Τακτικές αλλαγές κυκλω ΟΧΙ Α ΟΧΙ ΟΧΙ μάτων αναπνευστήρα Αποκλειστική χρήση καθε ΟΧΙ Α ΟΧΙ ΟΧΙ τήρων αναρρόφησης μιας χρήσης Τακτική αλλαγή μόνιμου ΟΧΙ Β ΟΧΙ ΜΕΔ καθετήρα αναρρόφησης Καθημερινή αλλαγή ΟΧΙ Α ΟΧΙ ΝΑΙ υγραντήρων Φυσιοθεραπεία αναπν. ΟΧΙ Α ΟΧΙ ΟΧΙ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Χρήση γαντιών, ποδιάς ΝΑΙ Β ΟΧΙ ΝΑΙ Υγραντήρες HME NAI A OXI NAI Υγραντήρες HME με φίλτρο ΥΕ Πρώιμη γαστροστομία ΝΑΙ Β ΟΧΙ ΟΧΙ

28 Φ αρμακευτικά μέτρα πρόληψ ης της VAP. Προληπτικά μέτρα κλινική ένδειξη βαθμός συσχέτιση με σύσταση CDC θνησιμότητα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ Αποφυγή αντιβιοτικών ΝΑΙ Γ ΟΧΙ ΝΑΙ Εκλεκτική γαστροπροστασία ΝΑΙ Β ΟΧΙ ΜΕΔ Εναλλαγή αντιβιοτικών ΝΑΙ Γ ΟΧΙ ΜΕΔ Στοματικό διάλυμα ΝΑΙ Β ΟΧΙ ΜΕΔ χλωρεξιδίνης GCSF επί λευκοπενίας ΝΑΙ Δ ΟΧΙ ΜΕΔ Αντιβίωση επί λευκοπενίας ΝΑΙ Δ ΟΧΙ ΜΕΔ Διακοπή καταστολής ΝΑΙ Γ ΟΧΙ ΟΧΙ Προφύλαξη DVT ΝΑΙ Γ ΟΧΙ ΟΧΙ

29 Προληπτικά μέτρα κλινική ένδειξη βαθμός συσχέτιση με σύσταση CDC θνησιμότητα ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ Προφυλακτική εισπ. αγωγή ΟΧΙ Β ΟΧΙ ΟΧΙ Εκλεκτική απολύμανση ΟΧΙ Α ΟΧΙ ΟΧΙ πεπτικού Isogenan ΟΧΙ Β ΟΧΙ ΟΧΙ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Πρυφυλακτική αγωγή ΝΑΙ Β ΟΧΙ ΜΕΔ σε κωματώδεις ασθενείς Συνδυαστική αγωγή ΥΕ ΜΕΔ Ανοσοσφαιρίνη ΝΑΙ Δ ΟΧΙ ΜΕΔ Γαστρική οξινιποίηση ΥΕ ΟΧΙ Διακοπή καταστολής ΝΑΙ Γ ΟΧΙ ΟΧΙ Προφύλαξη DVT ΝΑΙ Γ ΟΧΙ ΟΧΙ

30 Σίτιση. ΧΗΜΕΙ ΟΤΑΞΙ Α ΜΑΚΡ ΟΦ ΑΓΩΝ Φ ΑΓΟΚΥΤΤΩΣΗ ΜΑΚΡ ΟΦ ΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΕΔΑ Ι gα ΥΠΟΘΡ ΕΨΙΑ ΠΑΡ ΑΓΩΓΗ ΕΙ ΔΙ ΚΩΝ ΠΕΠΤΙ ΔΙ ΩΝ (ADHESI NS) ΣΤΑ ΜΙ ΚΡ ΟΒΙ Α ΔΙ ΑΜΕΤΑΘΕΣΗ (συνδυαστικά με το stress) ΔΙ ΑΦ Ρ ΑΓΜΑΤΙ ΚΗ Ι ΣΧΥ Σ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙ ΚΟ DRI VE

31 Ο ρόλος του GALT. Φ αίνεται ότι ο Gut Associated Lymphoid Tissue ενέχει σημαντικό αμυντικό ρόλο, καθώς η προφ ύλαξη και η διέγερση του με την επαρκή εντερική σίτιση, ενισχύει τους αμυντικούς μηχανισμούς τόσο του εντερικού όσο και εξωεντερικών βλεννογόνων Ανοσοδιέγερση Bombesin: τετραδεκαπεπτίδιο ανάλογο του ανθρώπειου πεπτιδίου έκκρισης γαστρίνης. Διεγείρει το GALT μέσω νευροδιέγερσης. Γλουταμίνη : αντιοξειδωτικό, διεγερτικό GALT. Πειραματικά μείωση θνησιμότητας από τη VAP.

32

33 Σας ευχαριστώ...

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ. 1. Επιδημιολογία Η νοσοκομειακή πνευμονία αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώξεις Κατώτερου Αναπνευστικού. Σοφία Καναβάκη Μικροβιολογικό Εργαστήριο Νοσοκομείο Η Σωτηρία

Λοιμώξεις Κατώτερου Αναπνευστικού. Σοφία Καναβάκη Μικροβιολογικό Εργαστήριο Νοσοκομείο Η Σωτηρία Λοιμώξεις Κατώτερου Αναπνευστικού Σοφία Καναβάκη Μικροβιολογικό Εργαστήριο Νοσοκομείο Η Σωτηρία Εξωνοσοκομειακή πνευμονία (Community Aquired Pneumonia CAP) Πνευμονία ή πνευμονίτις Φλεγμονή του πνευμονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ Α Λ Ι Κ Η Β Ο Γ Ι Α Τ Ζ Η Σ Υ Ν Τ Ο Ν Ι Σ Τ Ρ Ι Α Δ / Ν Τ Ρ Ι Α Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Σ Μ Ι Κ Ρ Ο Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ «Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ω Ν Π Ε Ν Τ Ε Λ Η Σ» ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 7 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Για τη διεκπεραίωση της πτυχιακής μου εργασίας θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή μου, καθηγητή κ. Στέφανο Μαντζούκα, για τις πολύτιμες συμβουλές και τη διακριτική επιτήρηση, ώστε να ολοκληρώσω

Διαβάστε περισσότερα

Ενδονοσοκομειακή πνευμονία: μικροβιολογία, παθογένεια, επιδημιολογία

Ενδονοσοκομειακή πνευμονία: μικροβιολογία, παθογένεια, επιδημιολογία Ενδονοσοκομειακή πνευμονία: μικροβιολογία, παθογένεια, επιδημιολογία Κατερίνα Μανίκα Λέκτορας Πνευμονολογίας ΑΠΘ Μονάδα Αναπνευστικών Λοιμώξεων Πνευμονολογική-Φυματιολογική Κλινική ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου»

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες. Πρόληψης και Έλεγχου Νοσοκομειακών Λοιμώξεων

Οδηγίες. Πρόληψης και Έλεγχου Νοσοκομειακών Λοιμώξεων 1 Οδηγίες Πρόληψης και Έλεγχου Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Κωνσταντίνα Τζανέτου Βιοπαθολόγος-Κλινική Μικροβιολόγος Συντονίστρια- Διευθύντρια Μικροβιολογικού Τμήματος «Αλεξάνδρα» ΓΝΑ Και τα μέλη της επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

TO ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ

TO ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ Εφαρμοσμένη Κλινική Μικροβιολογία και Εργαστηριακή Διαγνωστική Περίοδος Β, Τόμος 16, Τεύχος 3, σελ. 136-146 2011 TO ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση του μικροβιακού φορτίου στο άψυχο περιβάλλον σε Μ.Ε.Θ. και ο ρόλος των εργαζομένων στην οριζόντια μετάδοσή του

Αποτίμηση του μικροβιακού φορτίου στο άψυχο περιβάλλον σε Μ.Ε.Θ. και ο ρόλος των εργαζομένων στην οριζόντια μετάδοσή του Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ OΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Π.Θ. ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Νοσηλευτικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρµογή υγιεινής των χεριών των νοσηλευτών, συγκριτική αξιολόγηση σε παθολογικές και

Διαβάστε περισσότερα

Οξεία Παρόξυνση ΧΑΠ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΑΡΟΞΥΝΣΗΣ

Οξεία Παρόξυνση ΧΑΠ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΑΡΟΞΥΝΣΗΣ Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) εξακολουθεί να ελκύει το αμέριστο ενδιαφέρον των πνευμονολόγων, μιας και παραμένει τεράστιο πρόβλημα υγείας ανά τον κόσμο. Η επίπτωση και η θνησιμότητα της εξακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νεκρωτική εντεροκολίτιδα και πρόωρα νεογνά

Νεκρωτική εντεροκολίτιδα και πρόωρα νεογνά REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2012, 29(3):290-310 Νεκρωτική εντεροκολίτιδα και πρόωρα νεογνά Η νεκρωτική εντεροκολίτιδα (ΝΕΚ) είναι πολυπαραγοντική νόσος που προκαλεί οξεία νεκρωτική ισχαιμία και μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των αντιβιοτικών στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

Ο ρόλος των αντιβιοτικών στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια Ανασκόπηση Ο ρόλος των αντιβιοτικών στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια Αδαμαντία Λιαπίκου¹, Δήμητρα Mπακάλη¹, Ηλίας Καΐνης¹, Κατερίνα Δημάκου² ¹3 η Πνευμονολογική Κλινική, ²6η Πνευμονολογική Κλινική,

Διαβάστε περισσότερα

Τα σύνδρομα εισρόφησης ως αίτιο αποικισμού του κατώτερου αναπνευστικού στα παιδιά

Τα σύνδρομα εισρόφησης ως αίτιο αποικισμού του κατώτερου αναπνευστικού στα παιδιά Ανασκόπηση Τα σύνδρομα εισρόφησης ως αίτιο αποικισμού του κατώτερου αναπνευστικού στα παιδιά Μάριος Μ. Παπαδόπουλος, 1 Κώστας Δούρος, 1 Μιχάλης Β. Ανθρακόπουλος, 2 Mark Everard, 3 Κώστας Ν. Πρίφτης 1 1

Διαβάστε περισσότερα

Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-related Infections

Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-related Infections Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Πρόληψη Λοιμώξεων σχετιζόμενων με Eνδαγγειακούς Kαθετήρες (Νοσηλευτής, Ms, ΣΝΕΛ, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο) Το παρόν αποτελεί μετάφραση των ανανεωμένων κατευθυντήριων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΑΤΕΙΘ) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ(ΜΕΘ)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΑΤΕΙΘ) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ(ΜΕΘ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΑΤΕΙΘ) ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ(ΜΕΘ) ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ (Η1Ν1) 2009 ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ (Η1Ν1) 2009 ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας Τομέας Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ (Η1Ν1) 2009 ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Βακτηριακή Πνευμονίτις- Πνευμονία

Βακτηριακή Πνευμονίτις- Πνευμονία 70 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Βακτηριακή Πνευμονίτις- Πνευμονία ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΦΕΚΕΤΕ ΠΑΣΣΑ ΚΑΤΑΛΙΝ Οι βακτηριακές λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού αποτελούν συχνή αιτία εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΝΟΕΙΔΩΝ ΕΚΒΛΑΣΤΗΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΑΜΥΓΔΑΛΩΝ;

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΝΟΕΙΔΩΝ ΕΚΒΛΑΣΤΗΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΑΜΥΓΔΑΛΩΝ; ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΞΕΙΑ ΑΜΥΓΔΑΛΙΤΙΔΑ Οι αμυγδαλές και τα κρεατάκια είναι "στρατηγικά" τοποθετημένα στην είσοδο των αεροφόρων οδών στο σημείο εκείνο απ' όπου εισέρχονται στον οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΘ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΘ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βρογχεκτασίες σε συγγενή νοσήματα Παθογένεια, απεικόνιση, διαγνωστική προσέγγιση

Βρογχεκτασίες σε συγγενή νοσήματα Παθογένεια, απεικόνιση, διαγνωστική προσέγγιση Ανασκόπηση Βρογχεκτασίες σε συγγενή νοσήματα Παθογένεια, απεικόνιση, διαγνωστική προσέγγιση Κωνσταντίνος Παππάς 1, Αλεξάνδρα Πενθερουδάκη 1, Εμμανουήλ Φερδούτσης 1, Γεώργιος Μελέτης 1, Μαρία Κοκκινάκη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Διαχείρισης Βιολογικών Κινδύνων για τους Επαγγελματίες Υγείας

Εγχειρίδιο Διαχείρισης Βιολογικών Κινδύνων για τους Επαγγελματίες Υγείας Εγχειρίδιο Διαχείρισης Βιολογικών Κινδύνων για τους Επαγγελματίες Υγείας 1 2 3 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Νοσηλευτικής Εγχειρίδιο Διαχείρισης Βιολογικών Κινδύνων για τους Επαγγελματίες Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Biosafety & Biosecurity SOP, Dr. Β. Σιάρκου, Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων

Biosafety & Biosecurity SOP, Dr. Β. Σιάρκου, Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Faculty of Veterinary Medicine, AUTh. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Biosafety & Biosecurity Standard Operating Procedures Guidelines for students of the FVM Οκτώβριος 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΚΑΡΙΤΗ Χ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΑΡΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ ΣΤΟΝ ΕΝΗΛΙΚΑ

ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ ΣΤΟΝ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι /ΧΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ ΣΤΟΝ ΕΝΗΛΙΚΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ ΘΕΟ ΩΡΙ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΝΕΑΣ ΓΡΙΠΗΣ Α(Η1Ν1) 1) ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ Ξανθή Δεδούκου Γραφείο Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Μικροβιακής Αντοχής και Ορθολογικής Χρήσης Αντιβιοτικών ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ (INEFFECTIVE AIRWAY CLEANING)

ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ (INEFFECTIVE AIRWAY CLEANING) ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ (INEFFECTIVE AIRWAY CLEANING) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΓΑΚΗΣ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΓΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟ ΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟ ΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟ ΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια Νοσοκομειακών Λοιμώξεων CDC (2004)

Κριτήρια Νοσοκομειακών Λοιμώξεων CDC (2004) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ Κριτήρια Νοσοκομειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ ΚΑΡΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΙΡΑΜΙ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κ.ΧΑΤΖΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα