Elucigene CF29v2. Οδηγίες χρήσης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Elucigene CF29v2. Οδηγίες χρήσης"

Transcript

1 Elucigene CF29v2 Οδηγίες χρήσης Αρ. Καταλόγου - CF029B1 25 δοκιμασίες με AmpliTaq Gold CF029B2-50 δοκιμασίες με AmpliTaq Gold YF029B2 50 δοκιμασίες χωρίς AmpliTaq Gold Για in vitro διαγνωστική χρήση Κατασκευάζεται από την Elucigene Diagnostics Elucigene Diagnostics Greenheys House Pencroft Way Manchester Science Park Manchester M15 6JJ Για πωλήσεις, εξυπηρέτηση πελατών και τεχνική υποστήριξη: T: +44 (0) F: +44 (0) E: E: Elucigene Diagnostics is the trading name of Delta Diagnostics (UK) Limited., a company registered in England and Wales, registration number CF029BYEN 001 Sep-2014 Σελίδα 1 από 13

2 Elucigene CF29v2 Χρήση για την οποία προορίζεται Για την ταυτόχρονη in vitro ποιοτική ανίχνευση των παρακάτω μεταλλάξεων του ανθρώπινου γονιδίου του ρυθμιστή διαμεμβρανικής αγωγιμότητας της κυστικής ίνωσης (Cystic Fibrosis Transmembrane conductance Regulator, CFTR) σε DNA που εκχυλίζεται από δείγματα ολικού αίματος (που έχει συντηρηθεί σε EDTA) και αποξηραμένων κηλίδων αίματος: Παραδοσιακή Σύμφωνα με τις οδηγίες HGVS * CF029BYEN 001 Sep-2014 Σελίδα 2 από 13

3 Αρχές της διαδικασίας Η μέθοδος του κιτ Elucigene CF29v2 χρησιμοποιεί την ειδική τεχνολογία προς τα αλληλόμορφα ARMS, που μπορεί να ανιχνεύει σημειακές μεταλλάξεις ή μικρές διαγραφές στο δεσοξυριβονουκλεϊκό οξύ (DNA) (6). Η αρχή της ARMS είναι ότι τα ολιγονουκλεοτίδια με ένα ασύμβατο υπόλειμμα 3 δεν θα λειτουργήσουν ως εκκινητές Αλυσιδωτής Αντίδρασης Πολυμεράσης (PCR) υπό ειδικές συνθήκες. Η επιλογή κατάλληλων ολιγονουκλεοτιδίων επιτρέπει ειδικές μεταλλάξεις ή φυσιολογικές αλληλουχίες DNA να ενισχυθούν και ανιχνευθούν. Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις 1. Το υλικό ελέγχου φυσιολογικού DNA που παρέχεται σε αυτό το κιτ έχει εξεταστεί ξεχωριστά και έχει διαπιστωθεί αρνητικό για τους ιούς της ηπατίτιδας Β (HBV), της ηπατίτιδας Γ (HBC) και για τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV) 1 και Θα πρέπει να δίνεται προσοχή κατά το χειρισμό υλικών ανθρώπινης προέλευσης. Όλα τα δείγματα θα πρέπει να θεωρούνται δυνητικώς μολυσματικά. Καμία μέθοδος εξέτασης δεν είναι δυνατό να παρέχει πλήρη διασφάλιση ότι το υλικό είναι απαλλαγμένο από HBV, HCV, HIV ή άλλους μολυσματικούς παράγοντες. 3. Μπορεί να απαιτούνται άδειες για την in vitro διαγνωστική ανάλυση των γονιδιακών μεταλλάξεων που ανιχνεύει αυτό το αντιδραστήριο, οι οποίες ανήκουν στην ευθύνη του αγοραστή του αντιδραστηρίου. 4. Ο χειρισμός των δειγμάτων και των συστατικών του τεστ, η χρήση τους, η φύλαξη και η απόρριψή τους θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει η ανάλογη εθνική οδηγία ή κανονισμός για τους βιολογικούς κινδύνους. 5. Σύμφωνα με την τρέχουσα ορθή εργαστηριακή πρακτική, τα εργαστήρια θα πρέπει να επεξεργάζονται τα δικά τους δείγματα εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου γνωστών γονοτύπων σε κάθε προσδιορισμό, ούτως ώστε να μπορεί αξιολογηθεί η εγκυρότητα της διαδικασίας. 6. Εάν το κουτί του κιτ έχει υποστεί ζημιά, ενδέχεται να έχει προκληθεί ζημιά στο περιεχόμενο. Μη χρησιμοποιήσετε το κιτ, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. CF029BYEN 001 Sep-2014 Σελίδα 3 από 13

4 Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις ετικέτες Τα σύμβολα χρησιμοποιούνται σε όλες τις ετικέτες και τις συσκευασίες σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο ISO15223 Παρασκευαστής Αριθμός δοκιμασιών Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης X C Φυλάσσετε σε χαμηλότερη θερμοκρασία από την αναγραφόμενη Χρήση πριν από την αναγραφόμενη ημερομηνία Κωδικός καταλόγου Αριθμός παρτίδας Ιατροτεχνολογικό προϊόν για in vitro διαγνωστική χρήση CF029BYEN 001 Sep-2014 Σελίδα 4 από 13

5 Παρεχόμενα υλικά Φυλάσσετε όλα τα ανωτέρω συστατικά σε θερμοκρασία χαμηλότερη από -20 C. Απορρίψτε τα 3 μήνες μετά το άνοιγμά τους εκτός κι αν υποκλασματοποιηθούν 1. 1(2) φιαλίδιο(α) x 450 L καθένα με CF029TA, CF029TB, CF029TC και CF029TD). Επαρκές για 25(50) φιαλίδια δοκιμασιών καθένα με 4 Primer Mix (TA,TB,TC και TD) που περιέχουν εκκινητές για την ανίχνευση των ακόλουθων μεταλλάξεων 29 CFTR: D1152H, G>A, G542X, W1282X, N1303K, F508, kbC>T, 394delTT, 621+1G>T, S1251N, G551D, R117H, R1162X, R334W, A455E, 2183AA>G, 3659delC, 1078delT, I507, R347P, R553X, E60X, G>A, G>A, G>A, 711+1G>T, G85E, 2184delA και R560T, κάθε μείγμα εκκινητών περιέχει επίσης εκκινητές ελέγχου και dntps σε ρυθμιστικό διάλυμα φιαλίδιο x 200µL Ρυθμιστικού Διαλύματος (DB) 3. 1(2) φιαλίδιο(α) x 600µL Χρωστική Φόρτωσης (LD) για 25 (50) δοκιμασίες 4. 1(2) φιαλίδιο(α) x 40µL AmpliTaq Gold (AG) επαρκές για 25 (50) δοκιμασίες. Σημείωση: δεν παρέχετε με YF029B x 50µL φιαλίδιο Υλικού ελέγχου DNA (DC), φυσιολογικού για τις μεταλλάξεις που ανιχνεύει το Elucigene CF29v2 25(50) χρωματιστά φιαλίδια PCR (πορτοκαλί, μωβ, πράσινο και μπλε) διατίθενται μετά από αίτηση. Yλικά που απαιτούνται αλλά δεν παρέχονται Παρασκευή του DNA Αποστειρωμένο απιονισμένο νερό καλής ποιότητας, χλωριούχο νάτριο (NaCl), δισοδικό άλας του EDTA, συσσωματώματα υδροξειδίου του νατρίου (NaOH), 2-αμινο-2-(υδροξυμεθυλ)- 1,3-προπανηδιόλη, κρυσταλλωμένο (Tris-base), υδροχλωρικό οξύ 36% ειδικού βάρους 1,18 (HCl), χλωριούχο αμμώνιο (NH 4Cl). Ενίσχυση PCR Ελαφρύ λευκό ορυκτέλαιο Sigma (a) ; καλής ποιότητας αποστειρωμένο αποσταγμένο νερό. (a) Απαιτείται για θερμικούς κυκλοποιητές χωρίς θερμαινόμενά καπάκια και για ενίσχυση PCR σε 0,5ml PCR. Ηλεκτροφόρηση Υλικά ηλεκτροφόρησης πηκτώματος συμπεριλαμβανομένου NuSieve 3:1 Αγαρόζης (Lonza) και κλίμακα 50 ζευγών βάσεων. Απαιτούμενα υλικά Γενικά Αναλώσιμα υλικά εργαστηρίου γάντια, σωλήνες μικροφυγόκεντρου με βιδωτό καπάκι, στατό δοκιμαστικών σωλήνων, ρύγχη πιπετών. Εργαστηριακός εξοπλισμός πιπέτες ακριβείας (2 σετ: 1 για τον χειρισμό πριν την ενίσχυση και 1 για μετά την ενίσχυση: (κατά προτίμηση πιπέτες θετικής μετατόπισης), γυαλιά, προστατευτικός ρουχισμός, αναμείκτης περιδίνησης, μικροφυγόκεντρος, ζυγαριά. Παρασκευή DNA κλίβανος (θέρμανση στους 100 C). Ενίσχυση PCR Θερμικός κυκλοποιητής που δέχεται φιαλίδια 0,5mL ή 0,2mL με ακρίβεια θερμοκρασίας +/-1,0 C μεταξύ 33 C και 100 C και ομοιομορφία στατικής θερμοκρασίας +/-1 C, θερμαινόμενο καπάκι προαιρετικό. Ηλεκτροφόρηση Οριζόντιο δοχείο πηκτώματος, γεννήτρια ηλεκτρικών παλμών, μικροκύματα, υδατόλουτρο για να ψυχθεί η αγαρόζη, διαφανοσκόπιο UV, φωτογραφικό σύστημα. CF029BYEN 001 Sep-2014 Σελίδα 5 από 13

6 Συλλογή και φύλαξη των δειγμάτων Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν δείγματα ολικού αίματος (EDTA). Έχει αναφερθεί ενίοτε ότι οι συσκευές συλλογής δειγμάτων ζημιώνουν την ακεραιότητα ορισμένων αναλυτών και μπορεί να επηρεάσουν ορισμένες τεχνολογικές μεθόδους (9). Συνιστάται κάθε χρήστης να βεβαιώνεται ότι η συσκευή που έχει επιλεγεί χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και ότι τόσο οι συσκευές συλλογής δειγμάτων όσο και οι εναλλακτικές μέθοδοι παρασκευής DNA είναι συμβατές με αυτή την εξέταση. Πριν την παρασκευή του DNA, τα δείγματα αίματος θα πρέπει να φυλάσσονται στους -20 C. Αποφύγετε την επανειλημμένη κατάψυξη και απόψυξη. Δείγματα αίματος (EDTA) Παρασκευή DNA από δείγματα ολικού αίματος (EDTA) 1. Διανείματε με πιπέτα 80 L από κάθε δείγμα αίματος μέσα σε έναν σωλήνα μικροφυγόκεντρου με βιδωτό καπάκι. 2. Διανείματε με πιπέτα 320 L από τα 170mM (9,09 g/l) διαλύματος NH 4Cl σε κάθε σωλήνα. 3. Αναμείξτε επί 20 λεπτά με ελαφριά περιδίνηση και αναστροφή. Αποφύγετε την έντονη ανατάραξη και την δημιουργία αφρού. 4. Φυγοκεντρίστε κάθε σωλήνα επί 2 λεπτά στα g μέχρι να σχηματιστούν κυτταρικά σφαιρίδια. 5. Χρησιμοποιώντας μια πιπέτα, αφαιρέστε και απορρίψτε το υπερκείμενο υγρό. 6. Αναρροφήστε με πιπέτα 300 L των 10mM (0,58g/L) NaCl/10mM (3,72g/L) EDTA σε κάθε σωλήνα και επανεναιωρήστε τα κύτταρα σε αναμείκτη περιδίνησης. 7. Φυγοκεντρίστε κάθε σωλήνα επί 1 λεπτό στα g μέχρι να σχηματιστεί κυτταρικό ίζημα. 8. Επαναλάβετε τα βήματα 5 έως 7 τουλάχιστον ακόμη δύο φορές μέχρι να αφαιρεθεί όλη η ορατή κόκκινη χρώση στο υπερκείμενο υγρό. 9. Χρησιμοποιώντας μια πιπέτα, αφαιρέστε και απορρίψτε το υπερκείμενο υγρό. 10. Διανείματε με πιπέτα 200 L των 50mM (2g/L) του διαλύματος NaOH σε κάθε σωλήνα και επανεναιωρήστε τα κύτταρα σε αναμείκτη περιδίνησης. 11. Επωάστε σε κλίβανο στους 100 C επί 10 λεπτά. 12. Διανείματε με πιπέτα 40 L του 1M (121,1g/L) Tris-base/HCl (ph 7,5) σε κάθε σωλήνα και αναμείξτε σε αναμείκτη περιδίνησης. 13. Προσθέστε 1mL αποστειρωμένο απιονισμένο νερό σε κάθε σωλήνα μικροφυγόκεντρου ώστε να αποκτήσετε συνολικό όγκο δείγματος DNA 1,24mL. 14. Φυγοκεντρίστε κάθε σωλήνα επί 1 λεπτό στα g μέχρι να σχηματιστεί ίζημα κυτταρικών υπολειμμάτων. Το DNA περιέχεται μέσα στο υπερκείμενο υγρό. Παρασκευή DNA από αποξηραμένες κηλίδες αίματος 1. Αποσπάστε 2 x 3mm δίσκους (b) από την κάρτα δειγμάτων και τοποθετήστε τους σε ένα σωλήνα με βιδωτό καπάκι 1,5mL. CF029BYEN 001 Sep-2014 Σελίδα 6 από 13

7 Οι κηλίδες θα πρέπει να αφαιρεθούν από μια περιοχή της κάρτας που είναι πλήρως κορεσμένη με αίμα. Αφαιρέστε αρκετές καθαρές κηλίδες της κάρτας για να απορριφθούν πριν από κάθε δείγμα ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο μεταφοράς του δείγματος. 2. Προσθέστε 1mL από 10mM (0,58g/L) NaCl/10mM (3,72g/L) EDTA και αναμείξτε σε περιστροφικό αναμείκτη επί λεπτά. Αν δεν διαθέτετε περιστροφικό αναμείκτη τότε ο χρόνος της κάθε πλύσης μπορεί να χρειαστεί να αυξηθεί στα 30 λεπτά. 3. Αφαιρέστε και απορρίψτε το διάλυμα πλύσης. 4. Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 ακόμη μία φορά. 5. Σε αυτό το σημείο, η πλειονότητα της χρωστικής αίμης θα πρέπει να έχει φύγει από τον δίσκο. Μία ελαφρώς κοκκινωπή καφέ χρώση των κηλίδων αίματος δεν είναι ασυνήθης σε αυτό το στάδιο. 6. Μικροφυγοκεντρίστε σύντομα (3 δευτερόλεπτα) για να συλλέξετε το εναπομείναν διάλυμα πλύσης στο κάτω μέρος του σωλήνα. Χρησιμοποιώντας μια πιπέτα, αφαιρέστε και απορρίψτε όσο περισσότερο διάλυμα πλύσης μπορείτε, χωρίς να πειράξετε τις κηλίδες. 7. Αυτό το σύντομο βήμα μικροφυγοκέντρισης αφαιρεί τα πρόσθετα χρωστικά στοιχεία αίμης από τις κηλίδες αίματος. 8. Προσθέστε 150μL από 50mM (2g/L) NaOH σε κάθε σωλήνα. Τινάξτε ελαφρά με το δάχτυλο για να αναμείξετε. 9. Επωάστε σε κλίβανο στους 100 C επί 10 λεπτά. 10. Μικροφυγοκεντρίστε σύντομα για να συλλέξετε το εναπομένον υπερκείμενο στο κάτω μέρος του σωλήνα. 11. Προσθέστε 30μL από 1M (121,1g/L) Tris-base/HCl (ph 7,5) σε κάθε σωλήνα, για να εξουδετερώσετε, και αναμείξτε προσεκτικά. 12. Προσθέστε 420μL αποστειρωμένο νερό Sigma σε κάθε δείγμα DNA ώστε να αποκτήσετε συνολικό όγκο 600 L. 13. Αναμείξτε καλά τα δείγματα και μικροφυγοκεντρίστε για να συλλέξετε. 14. Μεταφέρετε το υπερκείμενο σε σωλήνα με βιδωτό καπάκι με καινούργια επισήμανση. Φυλάξτε το DNA που έχει εξαχθεί στους C. (b) Η συνολική περιοχή του δείγματος αίματος που χρησιμοποιείται θα πρέπει να ισούται τουλάχιστον με την περιοχή 2 x 3mm κυκλικών κηλίδων αίματος. Για παράδειγμα, αν βολεύει, μπορούν να χρησιμοποιηθούν κηλίδες κάρτας 1x 6mm. Η Κάρτα IsoCode Η Συσκευή Απομόνωσης DNA για κιτ Ενίσχυσης (Schleicher and Schuell, Inc.) χρησιμοποιήθηκε για την Παρασκευή DNA από κηλίδες αίματος και επίσης ευρέθη ότι παράγει ερμηνεύσιμα αποτελέσματα. Δείγματα στοματικού λουτρού Παρασκευή DNA από δείγματα στοματικού λουτρού 1. Αναταράξτε 10mL αλατούχου διαλύματος 0,9% στο στόμα επί 20 δευτερόλεπτα. Συλλέξτε το εναιώρημα σε αποστειρωμένο πλαστικό σωλήνα. 2. Προκαλέστε τον σχηματισμό κυτταρικού ιζήματος φυγοκεντρίζοντας στα 800g επί 10 λεπτά στους C. CF029BYEN 001 Sep-2014 Σελίδα 7 από 13

8 3. Χρησιμοποιώντας προσεκτικά μια πιπέτα, αφαιρέστε και απορρίψτε το υπερκείμενο υγρό. 4. Αναρροφήστε με πιπέτα 500 L των 10mM (0,58g/L) NaCl/10mM (3,72g/L) EDTA σε κάθε σωλήνα και επανεναιωρήστε τα κύτταρα σε αναμείκτη περιδίνησης. 5. Μεταφέρετε το κάθε δείγμα σε σωλήνα μικροφυγόκεντρου με βιδωτό καπάκι. 6. Φυγοκεντρίστε κάθε σωλήνα επί 1 λεπτό στα g μέχρι να σχηματιστεί κυτταρικό ίζημα. 7. Χρησιμοποιώντας μια πιπέτα, αφαιρέστε και απορρίψτε το υπερκείμενο υγρό. 8. Διανείματε με πιπέτα 500 L των 50mM (2g/L) του διαλύματος NaOH σε κάθε σωλήνα και επανεναιωρήστε τα κύτταρα σε αναμείκτη περιδίνησης. 9. Επωάστε σε κλίβανο στους 100 C επί 10 λεπτά. 10. Διανείματε με πιπέτα 100 L του 1M (121,1g/L) Tris-base/HCl (ph 7,5) σε κάθε σωλήνα και αναμείξτε σε αναμείκτη περιδίνησης. 11. Φυγοκεντρίστε κάθε σωλήνα επί 1 λεπτό στα g μέχρι να σχηματιστεί ίζημα κυτταρικών υπολειμμάτων. Το DNA περιέχεται μέσα στο υπερκείμενο υγρό. 12. Μεταφέρετε 100μL από το υπερκείμενο (δείγμα DNA) σε καινούργιο σωλήνα μικροφυγόκεντρου με επισήμανση. 13. Προσθέστε 400 L αποστειρωμένου απιονισμένου νερού σε κάθε δείγμα DNA ώστε να αποκτήσετε συνολικό όγκο 500 L. Εναλλακτικές μέθοδοι παρασκευής DNA Η Elucigene Diagnostics συνιστά τις μεθόδους παρασκευής του DNA που περιγράφονται άνωθεν οι οποίες έχει καταδειχθεί ότι παράγουν συνεπή και αξιόπιστα αποτελέσματα. Η παρασκευή DNA με χρήση άλλων μεθόδων ή άλλων ειδών δειγμάτων ενδέχεται να μην είναι η ιδανική για την εξέταση Elucigene CF29v2 και να μην δώσει βέλτιστα αποτελέσματα. Τα σημαντικότερα κριτήρια για εναλλακτικές μεθόδους παρασκευής DNA είναι η συγκέντρωση DNA και οι απουσία αναστολέων αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR). Συνιστάται οι εναλλακτικές μέθοδοι και είδη δειγμάτων να αξιολογούνται ενδελεχώς με την εξέταση Elucigene CF29v2 πριν χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα για διαγνωστική χρήση. Η εξέταση των δειγμάτων DNA σε συγκεντρώσεις <10ng/5µL δεν συνιστάται. Υπό ιδανικές συνθήκες αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR), τα αποτελέσματα προκύπτουν σταθερά σε συγκεντρώσεις DNA μεταξύ 10 και 100ng/5μL. Πρωτόκολλο εξέτασης Διαδικασία ενίσχυσης Σημείωση: Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος μόλυνσης, τα βήματα 4-7 πρέπει να εκτελεστούν σε περιοχή χωρίς DNA. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν μέτρα για αποφυγή μόλυνσης με το προϊόν PCR. 1. Προγραμματίστε τον θερμικό κυκλοποιητή για έναν μόνο κύκλο ώστε να ενεργοποιηθεί το AmpliTaq Gold στους 94 C επί 20 λεπτά συνδεδεμένο με ένα πρόγραμμα κύκλων ενίσχυσης 30 δευτερολέπτων στους 94 C (μετουσίωση), 2 λεπτών στους 58 C (προσκόλληση) και 1 λεπτού στους 72 C (επέκταση) για 35 κύκλους. Αυτό θα πρέπει να συνδεθεί με ένα αρχείο χρονοκαθυστέρησης 20 λεπτών στους 72 C (έκταση) στον τελικό κύκλο. Σημείωση: Επιλέξτε τη μέθοδο Block αν διατίθεται στον θερμικό κυκλοποιητή για αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) σε φιαλίδια 0,5ml. 2. Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται αρνητικό υλικό ελέγχου σε κάθε εκτέλεση PCR. 3. Τήξτε και φυγοκεντρίστε τα φιαλίδια των Primer Mix (TA,TB,TC,TD), του AmpliTaq Gold (AG), της χρωστικής φόρτωσης (LD) και του ρυθμιστικού διαλύματος (DB) επί 10 δευτερόλεπτα στα g, CF029BYEN 001 Sep-2014 Σελίδα 8 από 13

9 αναμείξτε ελαφρώς με αναμείκτη περιδίνησης και φυγοκεντρίστε ξανά τα φιαλίδια επί 10 δευτερόλεπτα. 4. Παρασκευάστε αρκετό διάλυμα AmpliTaq Gold με το Ρυθμιστικό Διάλυμα και τη Χρωστική Φόρτωσης που παρέχεται και αποστειρωμένο αποσταγμένο νερό για τον αριθμό των δειγμάτων και των υλικών ελέγχου που θα εξεταστούν. Για 10 δείγματα ή υλικά ελέγχου διανείματε με πιπέτα 85 L αποστειρωμένο απιονισμένο νερό, 25 L Ρυθμιστικό Διάλυμα, 125 L Χρωστική Φόρτωσης και 15 L AmpliTaq Gold σε σωλήνα μικροφυγόκεντρου. Αναμείξτε σχολαστικά το ενζυμικό διάλυμα αναρροφώντας απαλά με πιπέτα. 5. Παρασκευάστε μείγμα αντίδρασης προσθέτοντας τον κατάλληλο όγκο Primer Mix στο ενζυμικό διάλυμα από το βήμα 4. Για 10 δείγματα ή υλικά ελέγχου διανείματε με πιπέτα 165 L Primer Mix στα 55 L ενζυμικού διαλύματος που παρασκευάσατε στο βήμα 4. Αναμείξτε σχολαστικά αναρροφώντας απαλά. Αναμείξτε σχολαστικά αναρροφώντας με πιπέτα. 6. Διανείματε 20 L από κάθε μείγμα αντίδρασης στο κάτω μέρος του κατάλληλου αριθμού λεπτών φιαλιδίων PCR και επαναπωματίστε. Σημείωση: Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν χρωματιστά φιαλίδια PCR για να διακρίνονται τα μείγματα αντίδρασης των εκκινητών TA,TB,TC και TD. 7. Επισημάνετε ένα φιαλίδιο από κάθε χρωματιστό φιαλίδιο PCR για κάθε δείγμα ή υλικό ελέγχου. 8. Χρησιμοποιώντας ξεχωριστά ρύγχη πιπετών κάθε φορά, προσθέστε 5 L του δείγματος εξέτασης σε καθένα από τα τέσσερα χρωματιστά φιαλίδια PCR. Αν χρειάζεται (γ), προσθέστε 1 σταγόνα ελαφρού λευκού ορυκτέλαιου Sigma και επαναπωματίστε σφιχτά. Μην προσθέτετε DNA στο φιαλίδιο PCR για το αρνητικό υλικό ελέγχου. 9. Φυγοκεντρίστε τα φιαλίδια PCR επί 10 δευτερόλεπτα στα g. 10. Τοποθετήστε στέρεα όλα τα φιαλίδια στον θερμικό κυκλοποιητή. Ξεκινήστε τον κύκλο ενός βήματος 94 C τον οποίο ακολουθεί το κυκλικό πρόγραμμα ενίσχυσης. 11. Απορρίψτε όλο το εναπομένον μη χρησιμοποιημένο διάλυμα AmpliTaq Gold. 12. Αφού ολοκληρωθεί το κυκλικό πρόγραμμα ενίσχυσης, τα δείγματα μπορούν να φυλαχτούν σε θερμοκρασία δωματίου ή στους 2-8 C για έως και 7 ημέρες πριν την ανάλυση με ηλεκτροφόρηση πηκτώματος. (γ) Για ενίσχυση που διεξάγεται σε φιαλίδια PCR 0,5ml ή σε θερμικούς κυκλοποιητές χωρίς θερμαινόμενα καπάκια. Ηλεκτροφόρηση πηκτώματος Συνιστάται κάθε χρήστης να βεβαιώνεται ότι ο εξοπλισμός που έχει επιλεγεί χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και ότι είναι συμβατός με αυτή την εξέταση. Σε αυτό το πλαίσιο, οι βασικοί παράμετροι είναι οι διαστάσεις της μήτρας και της χτένας του πηκτώματος (εκμαγείο φατνίων). Τα αποτελέσματα αποκτήθηκαν χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες συνθήκες ηλεκτροφόρησης: 1. Το προϊόν PCR ηλεκτροφορήθηκε σε πήκτωμα αγαρόζης 3% NuSieve 3:1 με χρήση tris-βορικού με βρωμιούχο αιθίδιο (TBE/EtBr) ως ρυθμιστικό διάλυμα ηλεκτροφόρησης. Το TBE/EtBr παρασκευάστηκε ως Tris-βάση 134mM (16,2g/L), 74,9mM (4,63g/L) βορικό οξύ, 2,55mM (0,95g/L) ρυθμιστικό διάλυμα EDTA με 0,1 g/ml βρωμιούχο αιθίδιο. 2. 3g NuSieve 3:1 διαλύθηκαν σε 100mL TBE/EtBr και χύθηκαν σε οριζόντιο δίσκο πηκτώματος 15 x 12cm με φατνία 1,5mm x 5mm αιωρούμενα 1mm πάνω από τη βάση L του προϊόντος PCR (η χρωστική φόρτωσης προστίθεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ρύθμισης της PCR) φορτώθηκαν σε πήκτωμα. 4. Μία κλίμακα 50 ζευγών βάσεων στα 1,5 g/15 L παρασκευάστηκε στην Χρωστική Φόρτωσης που παρέχεται (80 L αποσταγμένο νερό / 10 L Χρωστική Φόρτωσης / 10 L κλίμακα 50 ζευγών βάσεων). CF029BYEN 001 Sep-2014 Σελίδα 9 από 13

10 Σημειώστε ότι το μείγμα ενδέχεται να είναι πορτοκαλί χρώματος πριν την φόρτωση του πηκτώματος. 15 L αυτού του διαλύματος φορτώθηκαν στο πήκτωμα και έτρεξε δίπλα στα δείγματα ως δείκτης μοριακού βάρους. 5. Η ηλεκτροφόρηση εκτελέστηκε στα 5 με 6 V/cm (δ) μεταξύ των ηλεκτροδίων μέχρι η εμπρός χρωστική να μεταναστεύσει 5cm από τα φατνία φόρτωσης προς την άνοδο (1,5 με 2 ώρες). 6. Μετά την ηλεκτροφόρηση, τα πηκτώματα τοποθετήθηκαν σε διαφανοσκόπιο UV στα 260nm, οπτικοποιήθηκαν και φωτογραφήθηκαν. (δ) Υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας την απόσταση σε cm μεταξύ των ηλεκτροδίων. Ερμηνεία των αποτελεσμάτων Τα προϊόντα PCR θα παρατηρηθούν ως ζώνες στις διαδρομές των φιαλιδίων του πηκτώματος. 1. Η άνω και κάτω ζώνη ελέγχου πρέπει να είναι καθαρά ορατή σε όλα τα δείγματα (βλ. Εικόνα 1). 2. Καμία διαδρομή δεν θα πρέπει να έχει υπερβολικό επίχρισμα και φωσφορισμό υποβάθρου. 3. Η θέση των άνω και κάτω ζωνών ελέγχου θα πρέπει να δείχνει το σωστό μοριακό μέγεθος, (βλ. Εικόνα 1). 4. Το αρνητικό υλικό ελέγχου θα πρέπει να δείχνει ζώνες στην περιοχή που ορίζεται από την πάνω και κάτω ζώνη ελέγχου. Μία διαγνωστική ζώνη δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται αν παρουσιάζεται μια παρόμοια ζώνη στο αρνητικό υλικό ελέγχου για την ίδια εκτέλεση PCR, διότι αυτό είναι ενδεικτικό μόλυνσης με γενομικό DNA. Αν οποιοδήποτε από τα ανωτέρω δεν συμβεί, τα αποτελέσματα δεν θα πρέπει να ερμηνευτούν και η εξέταση θα πρέπει να επαναληφθεί. 5. Ένα άτομο έχει δύο αντίγραφα του γονιδίου CFTR. Όπου αυτά τα αντίγραφα έχουν την ίδια αλληλουχία σε οποιοδήποτε δεδομένο σημείο, ένα άτομο περιγράφεται ως ομόζυγο για αυτό το σημείο. Όπου αυτά τα αντίγραφα έχουν διαφορετική αλληλουχία σε ένα δεδομένο σημείο, ένα άτομο περιγράφεται ως ετερόζυγο για αυτό το σημείο. 6. Η παρουσία του προϊόντος PCR που προκλήθηκε από τον φυσιολογικό εκκινητή ΔF508 στο φιαλίδιο B υποδεικνύει ότι το δείγμα περιέχει την φυσιολογική αλληλουχία για αυτό το σημείο. Το φυσιολογικό προϊόν PCR θα παρατηρηθεί στην διαδρομή του φιαλιδίου Β του πηκτώματα στα 60bp και ταυτοποιείται με σύγκριση της θέσης της ζώνης με μια διπλανή ζώνη-δείκτη. 7. Τα προϊόντα PCR από ένα άτομο που φέρει οποιαδήποτε από τις μεταλλάξεις D1152H, G>A, G542X, W1282X, N1303K, ΔF508 και kbC>T θα παρατηρηθούν στη διαδρομή του φιαλιδίου Α του πηκτώματος και ταυτοποιούνται με σύγκριση της θέσης της ζώνης με μια διπλανή διαδρομήδείκτη. Τα μεγέθη των ζωνών του προϊόντος στα ζεύγη βάσεων φαίνονται στην Εικόνα 1. Μόνο οι σωστού μεγέθους ζώνες του προϊόντος θα πρέπει να ερμηνεύονται. 8. Τα προϊόντα PCR από ένα άτομο που φέρει οποιαδήποτε από τις μεταλλάξεις 394delTT, 621+1G>T, S1251N, G551D, R117H, R1162X καιr334w θα παρατηρηθούν στη διαδρομή του φιαλιδίου Β του πηκτώματος και ταυτοποιούνται με σύγκριση της θέσης της ζώνης με μια διπλανή διαδρομή-δείκτη. Τα μεγέθη των ζωνών του προϊόντος στα ζεύγη βάσεων φαίνονται στην Εικόνα 1. Μόνο οι σωστού μεγέθους ζώνες του προϊόντος θα πρέπει να ερμηνεύονται. 9. Τα προϊόντα PCR από ένα άτομο που φέρει οποιαδήποτε από τις μεταλλάξεις A455E, 2183AA>G, 3659delC, 1078delT, ΔI507, R347P, R553X και E60X θα παρατηρηθούν στη διαδρομή του φιαλιδίου C του πηκτώματος και ταυτοποιούνται με σύγκριση της θέσης της ζώνης με μια διπλανή διαδρομήδείκτη. Τα μεγέθη των ζωνών του προϊόντος στα ζεύγη βάσεων φαίνονται στην Εικόνα 1. Μόνο οι σωστού μεγέθους ζώνες του προϊόντος θα πρέπει να ερμηνεύονται. CF029BYEN 001 Sep-2014 Σελίδα 10 από 13

11 10. Τα προϊόντα PCR από ένα άτομο που φέρει οποιαδήποτε από τις μεταλλάξεις G>A, G>A, G>A, 711+1G>T, G85E, 2184delA και R560T θα παρατηρηθούν στη διαδρομή του φιαλιδίου D του πηκτώματος και ταυτοποιούνται με σύγκριση της θέσης της ζώνης με μια διπλανή διαδρομή-δείκτη.τα μεγέθη των ζωνών του προϊόντος στα ζεύγη βάσεων φαίνονται στην Εικόνα 1. Μόνο οι σωστού μεγέθους ζώνες του προϊόντος θα πρέπει να ερμηνεύονται. Σημείωση: Λόγω της πολυπλοκότητας των μειγμάτων εκκινητών σε κάθε φιαλίδιο, ενδέχεται να εμφανιστούν τεχνητά προϊόντα εκκινητών που αντιστοιχούν στο μέγεθος <97 ζευγών βάσεων στις διαδρομές φιαλιδίων των δειγμάτων εξέτασης και υλικών ελέγχου. Η Εικόνα 1 δείχνει διαγραμματικά το μέγεθος στα ζεύγη βάσεων και την σχετική τοποθεσία των προϊόντων PCR σε ένα πήκτωμα για όλες τις μεταλλάξεις που εξετάστηκαν. Αν και δεν αξιολογήθηκαν όλοι συνδυασμοί μεταλλάξεων, είναι δυνατό να ανιχνευθούν σύνθετα ετεροζυγωτά χρησιμοποιώντας το κιτ Elucigene CF29v2. Εικόνα 1 CF029BYEN 001 Sep-2014 Σελίδα 11 από 13

12 Επικύρωση εξέτασης Δείγματα ολικού αίματος και αποξηραμένων κηλίδων αίματος με γνωστό γενότυπο εξετάστηκαν με μια εσωτερική μελέτη. Το DNA παρασκευάστηκε σύμφωνα με τις μεθόδους που περιγράφονται στις παρούσες Οδηγίες Χρήσης. Σύνθετα ετεροζυγωτά ανιχνεύθηκαν με επιτυχία από το κιτ και όλα τα αποτελέσματα ήταν σύμφωνα με το γνωστό γενότυπο που λαμβάνεται με εναλλακτικές μεθόδους. Διασταυρούμενη αντιδραστικότητα Κατά τη διάρκεια δημιουργίας της δοκιμασίας ελήφθησαν μέτρα για αποφυγή επηρεασμού της λειτουργίας της δοκιμασίας από παρουσία άλλων αναφερόμενων πολυμορφισμών και μεταλλάξεων στο γονίδιο CFTR (8). Οι ακόλουθες σπάνιες μεταλλάξεις αξιολογήθηκαν για διασταυρούμενη αντιδραστικότητα και δεν ανιχνεύτηκαν από το κιτ Elucigene CF29v2: R1283M, A>G, R117C, 621+2T>C, R117L, I506V. Επιπλέον, η δοκιμασία δεν ανίχνευσε τους παρακάτω πολυμορφισμούς: 3617G/T, 1655T/G (F508C), 1651A/G. Η αξιολόγηση των γνωστών μεταλλάξεων και πολυμορφισμών στο γονίδιο CFTR πρόβαλε τις εξής επιδράσεις στα αποτελέσματα του κιτ Elucigene CF29v2: 1. Το ΔI507 σε συνδυασμό με το dup >61 θα παράγουν ένα προϊόν PCR 233bp στο φιαλίδιο Γ αντί το αναμενόμενο 222bp. 2. Παρατηρήθηκε ελαφρά διασταυρούμενη αντιδραστικότητα του εκκινητή R347P στο φιαλίδιο Γ με την σπάνια μετάλλαξη R347H που προκύπτει σε εξασθενημένο προϊόν PCR ορατό στην θέση R347P στο φιαλίδιο Γ. 3. Μία μετάλλαξη που αναφέρθηκε πρόσφατα, η 2184insG (12), θεωρητικά θα αντιδράσει διασταυρωμένα με τον εκκινητή 2183AA>G στο φιαλίδιο Γ. Μια διαγνωστική ζώνη 2183AA>G ενδέχεται να υποδεικνύει ότι η μετάλλαξη 2184insG είναι παρούσα. 4. Ο εκκινητής 2184delA θα αντιδράσει διασταυρωμένα με την μεταλλαγμένη αλληλουχία DNA 2183AA>G και θα προκύψει σε ορατή «διαγνωστική» ζώνη στο πήκτωμα από το φιαλίδιο Δ. Συνεπώς, η μετάλλαξη 2184delA θα καταλήξει μόνο σε μία διαγνωστική ζώνη από το φιαλίδιο Δ, ενώ η μετάλλαξη 2183AA>G καταλήγει σε διαγνωστική ζώνη και στη Γ και στο Δ φιαλίδιο. 5. Οι ακόλουθες μεταλλάξεις, που δεν ελέγχθηκαν λόγω μη διαθεσιμότητας των σχετικών δειγμάτων, ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία της δοκιμασίας: R117P, 621+2T>G, R553G, R553Q, R347L, I506T, I506S και ο σπάνιος συνδυασμός ΔI507 με τον πολυμορφισμό 1651A/G. 6. Μια μετάλλαξη που αναφέρθηκε προσφάτως F316L (12), θα έρθει σε διασταυρούμενη αντίδραση με τον εκκινητή 1078delT. Μια διαγνωστική ταινία στη θέση 1078delT στο μείγμα C μπορεί να φανερώσει παρουσία της μετάλλαξης F316L. CF029BYEN 001 Sep-2014 Σελίδα 12 από 13

13 Περιορισμοί της διαδικασίας 1. Τα αποτελέσματα που λαμβάνονται από αυτό ή κάποιο άλλο διαγνωστικό κιτ θα πρέπει να χρησιμοποιούνται και να ερμηνεύονται λαμβάνοντας πάντα υπόψη τη συνολική κλινική εικόνα του ασθενούς. Η Elucigene Diagnostics δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε κλινική απόφαση λαμβάνεται. 2. Η ανίχνευση της απουσίας των μεταλλάξεων από αυτό το κιτ δεν είναι εγγύηση ότι δεν είναι παρούσες άλλες παραλλαγές του γονιδίου CFTR. Είναι δυνατόν να υπάρχουν και πολλές άλλες μεταλλάξεις και δεν ανιχνεύονται από αυτό το κιτ. 3. Η συχνότητα των μεταλλάξεων ποικίλει μεταξύ διαφορετικών πληθυσμών. Τα δεδομένα για την συχνότητα των μεταλλάξεων σε πληθυσμούς διατίθενται από την The Cystic Fibrosis Genetic Analysis Consortium (8). Ο χρήστης αυτού του κιτ θα πρέπει να δώσει έμφαση σε αυτά τα σημεία όταν αναφέρει τα αποτελέσματα στον κλινικό ιατρό ή τον σύμβουλο επί της γενετικής. Αναφορές 1. Welsh MJ et al. In Scriver CR et al (eds), The Metabolic and Molecular Basis of Inherited Disease. McGraw-Hill, New York: (1995). 2. Elborn JS et al. Cystic Fibrosis: current survival and population estimates to the year Thorax 46: (1991). 3. Riordan JR et al. Identification of the Cystic Fibrosis Gene. Cloning and Characterization of Complementary DNA. Science 245: (1989). 4. Rommens JM et al. Identification of the Cystic Fibrosis Gene. Chromosome Walking and Jumping. Science 245: (1989). 5. The Cystic Fibrosis Mutation Database website at: 6. Newton CR et al. Analysis of any point mutation in DNA. The Amplification Refractory Mutation System (ARMS). Nucleic Acid Res 17: (1989). 7. Estivill X et al. Geographic distribution and regional origin of 272 cystic fibrosis mutations in European populations. Hum Mut 10: (1997). 8. The Cystic Fibrosis Genetic Analysis Consortium. Hum Mutat 4: (1994). Πληροφορίες διατίθενται επίσης στον ιστότοπο: 9. Satsangi J et al. Effect of heparin on polymerase chain reaction. Lancet 343: (1994). 10. de Vries HG et al. Validation of the determination of ΔF508 mutations of the CF gene in over mouthwashes. Hum Genet 97: (1996). Το ELUCIGENE είναι σήμα κατατεθέν της Delta Diagnostics (UK) Ltd. Το ARMS είναι σήμα κατατεθέν της AstraZeneca UK Ltd. Το NUSIEVE είναι σήμα κατατεθέν της Lonza. Το AMPLITAQ GOLD είναι σήμα κατατεθέν της Roche Molecular Systems Inc. Copyright 2014 Delta Diagnostics (UK) Ltd CF029BYEN 001 Sep-2014 Σελίδα 13 από 13

Elucigene CF Poly-T Οδηγίες χρήσης

Elucigene CF Poly-T Οδηγίες χρήσης Elucigene CF Poly-T Οδηγίες χρήσης Κωδικός καταλόγου: PT003B2 50 εξετάσεις Για in vitro διαγνωστική χρήση Κατασκευάζεται από την: Για πωλήσεις, εξυπηρέτηση πελατών και τεχνική υποστήριξη: Elucigene Diagnostics

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Elucigene TRP

Οδηγίες χρήσης Elucigene TRP Οδηγίες χρήσης Elucigene TRP Κωδικός καταλόγου: TH003B2 50 εξετάσεις Για in vitro διαγνωστική χρήση Κατασκευάζεται από την: Elucigene Diagnostics Greenheys House Pencroft Way Manchester Science Park Manchester

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακό πρωτόκολλο για μη αυτόματο καθαρισμό DNA από δείγμα 0,5 ml

Εργαστηριακό πρωτόκολλο για μη αυτόματο καθαρισμό DNA από δείγμα 0,5 ml Εργαστηριακό πρωτόκολλο για μη αυτόματο καθαρισμό DNA από δείγμα 0,5 ml Για τον καθαρισμό γονιδιωματικού DNA από κιτ συλλογής των οικογενειών Oragene και ORAcollect. Για περισσότερες γλώσσες και πρωτόκολλα,

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Αύγουστος 2015 Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Tissue_LC_200_V7_DSP και Tissue_HC_200_V7_DSP (επικυρωμένο από τον χρήστη για το κιτ QIAsymphony DSP DNA Mini) Το παρόν έγγραφο είναι το Φύλλο πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Elucigene CF-EU2v1 Οδηγίες χρήσης

Elucigene CF-EU2v1 Οδηγίες χρήσης Elucigene CF-EU2v1 Οδηγίες χρήσης Κωδικός καταλόγου: CF2EUB2 50 εξετάσεις CF2EUBX 10 εξετάσεις Για in vitro διαγνωστική χρήση Κατασκευάζεται από την Elucigene Diagnostics Elucigene Diagnostics Greenheys

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΥΣΙΔΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR)

ΑΛΥΣΙΔΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR) Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Σταμάτης Κουσίσης, Δημοσθένης Κίζης, Δήμητρα Χούχουλα Βασική αρχή της Αλυσιδωτής Αντίδρασης της Πολυμεράσης

Διαβάστε περισσότερα

Τοξικολογία Τροφίμων. Έλεγχος υπολειμμάτων με τη μέθοδο ELISA

Τοξικολογία Τροφίμων. Έλεγχος υπολειμμάτων με τη μέθοδο ELISA Τοξικολογία Τροφίμων Έλεγχος υπολειμμάτων με τη μέθοδο ELISA Στόχοι ενότητας Εξοικείωση με το kit προσδιορισμού αφλατοξίνης Μ1 σε δείγμα γάλακτος Κατανόηση των κρίσιμων σημείων εφαρμογής της συγκεκριμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΟΡΟΥ SPE Beckman REF 655900 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση

ΚΙΤ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΟΡΟΥ SPE Beckman REF 655900 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση ΚΙΤ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΟΡΟΥ SPE Beckman REF 655900 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση 1 MΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Η ηλεκτροφόρηση σε gel αγαρόζης έχει χρησιμοποιηθεί για το διαχωρισμό των πρωτεϊνών του ανθρώπινου ορού,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite suspensions σε φορμόλη ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite suspensions σε φορμόλη ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ n Parasite suspensions σε φορμόλη ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Τα Parasite Suspensions της Microbiologics χρησιμοποιούνται σε εργαστηριακά προγράμματα διασφάλισης ποιότητας ως μάρτυρες ποιοτικού ελέγχου,

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Πρωτόκολλο PC_AXpH_HC2_V1_DSP Προβλεπόμενη χρήση Για διαγνωστική χρήση in vitro. Αυτό το πρωτόκολλο αναπτύχθηκε για χρήση με τραχηλικά δείγματα αποθηκευμένα σε διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Πρωτόκολλο DNA_Blood_400_V6_DSP Γενικές πληροφορίες Για διαγνωστική χρήση in vitro. Αυτό το πρωτόκολλο αφορά τον καθαρισμό ολικού γονιδιωματικού και μιτοχονδριακού DNA

Διαβάστε περισσότερα

Για χρήση στην παρασκευή και απομόνωση λευκοκυττάρων απευθείας από ολικό αίμα ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για In Vitro διαγνωστική χρήση PI-TT.

Για χρήση στην παρασκευή και απομόνωση λευκοκυττάρων απευθείας από ολικό αίμα ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για In Vitro διαγνωστική χρήση PI-TT. Για χρήση στην παρασκευή και απομόνωση λευκοκυττάρων απευθείας από ολικό αίμα ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Για In Vitro διαγνωστική χρήση PI-TT.610-GR-V5 Εκπαιδευτικές πληροφορίες Ενδεικνυόμενη Χρήση Το αντιδραστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ένθετο συσκευασίας του σετ ορών ελέγχου

Ένθετο συσκευασίας του σετ ορών ελέγχου Ένθετο συσκευασίας του σετ ορών ελέγχου για το QuantiFERON 0594-0805 Cellestis, a QIAGEN Company Level 2, Office Tower 2, Chadstone Centre 1341 Dandenong Road Chadstone, Victoria, 3148 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ QIAGEN

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΛΙΜΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΛΙΜΟΥ 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΛΙΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EUSO 2015 ΧΗΜΕΙΑ 6 - Δεκεμβρίου - 2014 Ερρίκος Γιακουμάκης Χημικός 2 1 η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανίχνευση κατιόντων ή ανιόντων που υπάρχουν σε

Διαβάστε περισσότερα

Σωληνάρια Leucosep LTK.615 ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για διαγνωστική χρήση in vitro PI-LT.615-GR-V3

Σωληνάρια Leucosep LTK.615 ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για διαγνωστική χρήση in vitro PI-LT.615-GR-V3 Σωληνάρια Leucosep LTK.615 ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Για διαγνωστική χρήση in vitro PI-LT.615-GR-V3 Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης Χρήση για την οποία προορίζονται Τα σωληνάρια Leucosep προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Επισκεφτήκαμε το ινστιτούτο νευρολογίας και γενετικής όπου μας μίλησε ο κύριος Βάσος Νεοκλέους και η κ. Αλέξια Φαίδωνος για τη μηχανή Polymerase

Επισκεφτήκαμε το ινστιτούτο νευρολογίας και γενετικής όπου μας μίλησε ο κύριος Βάσος Νεοκλέους και η κ. Αλέξια Φαίδωνος για τη μηχανή Polymerase Επισκεφτήκαμε το ινστιτούτο νευρολογίας και γενετικής όπου μας μίλησε ο κύριος Βάσος Νεοκλέους και η κ. Αλέξια Φαίδωνος για τη μηχανή Polymerase Chain Reaction (pcr)- Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης.η

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτοποίηση μιας άγνωστης χημικής ένωσης

1. Ταυτοποίηση μιας άγνωστης χημικής ένωσης Σκοπός 1. Ταυτοποίηση μιας άγνωστης χημικής ένωσης Σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι να μάθετε να δίνετε έμφαση στη σημασία της παρατήρησης κατά την εκτέλεση ενός πειράματος. Παρατήρηση, γενικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΡΑΣΙ (ΛΕΥΚΟ)

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΡΑΣΙ (ΛΕΥΚΟ) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - «ΠΑΝΕΚΦE» email:panekfe@yahoo.gr www.ekfe.gr ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - EUSO 2010 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

C V C. Οδηγίες χρήσης για την εξέταση Biofortuna SSPGo TM HLA Wipe Test BF-40-01. Αναθεώρηση 3. Ιούλιος 2014

C V C. Οδηγίες χρήσης για την εξέταση Biofortuna SSPGo TM HLA Wipe Test BF-40-01. Αναθεώρηση 3. Ιούλιος 2014 Dot150v1 Instructions for Use for Biofortuna SSPGo TM HLA Test BF-40-01 Σελίδα 1 από 8 Οδηγίες χρήσης για την εξέταση Biofortuna SSPGo TM HLA Test BF-40-01 Αναθεώρηση 3 Ιούλιος 2014 Dot150v1 Instructions

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης

Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών 2013-2014 Τοπικός διαγωνισμός στη Χημεία Ονόματα των μαθητών της ομάδας: 1) 2) 3) Στόχοι της εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

7900003 24 εξετάσεις Circulating Tumor Cell Control Kit

7900003 24 εξετάσεις Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 εξετάσεις Circulating Tumor Cell Control Kit 1 ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Για in vitro διαγνωστική χρήση Το CELLSEARCH Circulating Tumor Cell Control Kit προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως μάρτυρας προσδιορισμού

Διαβάστε περισσότερα

3. Ιοντικές αντιδράσεις σε υδατικά διαλύματα

3. Ιοντικές αντιδράσεις σε υδατικά διαλύματα Σκοπός 3. Ιοντικές αντιδράσεις σε υδατικά διαλύματα Σκοπός των πειραμάτων της παρούσας εργαστηριακής άσκησης είναι να γνωρίσετε, πρώτον, ορισμένες αντιδράσεις καταβύθισης, βάσει των οποίων θα ελέγξετε

Διαβάστε περισσότερα

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση.

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση. -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό Συμπληρώματος ( C3 ) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα με το σύστημα EasyNeph.

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική ανάλυση ιόντων 1 ο Πείραμα

Ποιοτική ανάλυση ιόντων 1 ο Πείραμα Εισαγωγή Ποιοτική ανάλυση ιόντων 1 ο Πείραμα Η ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα και των εδαφών από βιομηχανικά απόβλητα είναι ένα από τα καίρια περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής μας. Ειδικά η απόρριψη

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Μεταθετικές αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης οι οποίες οδηγούν σε σχηματισμό ιζήματος. Το ίζημα σε πολλές περιπτώσεις επιτρέπει την ταυτοποίηση ενός αντιδρώντος σώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ: «Προμήθεια αναλωσίμων εργαστηρίου»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ: «Προμήθεια αναλωσίμων εργαστηρίου» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΙΕΤΕΘ) Τομέας Κινησιολογίας Δημητριάδος 95& Π. Μελά 3ος όροφος Τ.Κ. 38333 Βόλος ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

C V C. Οδηγίες χρήσης για την εξέταση Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF Αναθεώρηση 2. Ιούλιος 2014

C V C. Οδηγίες χρήσης για την εξέταση Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF Αναθεώρηση 2. Ιούλιος 2014 DOT134v1 Instructions for Use Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02 Σελίδα 1 από 7 Οδηγίες χρήσης για την εξέταση Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02 Αναθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό του Συμπληρώματος C4 ( C4 ) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα με το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

FeCl 3(aq) + 6NH 4 SCN (aq) (NH 4 ) 3 [Fe(SCN) 6 ] (aq) +3NH 4 Cl (aq) (1) ή FeCl 4

FeCl 3(aq) + 6NH 4 SCN (aq) (NH 4 ) 3 [Fe(SCN) 6 ] (aq) +3NH 4 Cl (aq) (1) ή FeCl 4 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΧΗΜΕΙΑ» για τους ΦΟΙΤΗΤΕΣ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Οι διδάσκοντες Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

4. Πόσο οξικό οξύ περιέχει το ξίδι;

4. Πόσο οξικό οξύ περιέχει το ξίδι; 4. Πόσο οξικό οξύ περιέχει το ξίδι; Σκοπός Σκοπός αυτού του πειράματος είναι να προσδιορίσετε την ποσότητα (γραμμομοριακή συγκέντρωση) του οξικού οξέος που υπάρχει σε ένα λευκό ξίδι μέσω ογκομέτρησης με

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία Μοριακής Γενετικής

Εργαλεία Μοριακής Γενετικής Εργαλεία Μοριακής Γενετικής Αρχές Μοριακής κλωνοποίησης Τα περιοριστικά ένζυμα: αναγνωρίζουν αλληλουχίες (θέσεις περιορισμού). 2 τύποι ενζύμων: -Τύπος I = Κόβουν κοντά στη θέση περιορισμού -σπάνια χρησιμοποιούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Πρωτόκολλο Cellfree200 V5_DSP Γενικές πληροφορίες Για διαγνωστική χρήση in vitro. Κιτ Υλικό δείγματος Ονομασία πρωτοκόλλου Προκαθορισμένο σετ προτύπου ελέγχου μεθόδου QIAsymphony

Διαβάστε περισσότερα

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση.

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση. -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό των αντισωμάτων της Ανοσοσφαιρίνης G ( IGG ) σε ανθρώπινο ΕΝΥ με

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Φαρμακευτικής Βιοτεχνολογίας

Άσκηση Φαρμακευτικής Βιοτεχνολογίας Άσκηση Φαρμακευτικής Βιοτεχνολογίας Χαρακτηρισμός Φαρμακογενετικών δεικτών με PCR-ARMS Θεωρητικό μέρος 1. Αλυσιδωτή αντίδραση Πολυμεράσης (PCR) Η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (polymerase chain reaction,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ Ανοσονεφελομετρική υπερευαίσθητη μέθοδος ενισχυμένη με latex.

ΜΕΘΟΔΟΣ Ανοσονεφελομετρική υπερευαίσθητη μέθοδος ενισχυμένη με latex. - Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική latex εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της C Αντιδρώσας Πρωτεΐνης ( ΗS CRP ) σε ανθρώπινο

Διαβάστε περισσότερα

εξετάσεις Circulating Tumor Cell Control Kit

εξετάσεις Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 εξετάσεις Circulating Tumor Cell Control Kit 1 ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Για in vitro διαγνωστική χρήση Το CELLSEARCH Circulating Tumor Cell Control Kit προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως μάρτυρας προσδιορισμού

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον τοπικό διανομέα για περισσότερες πληροφορίες και μεταφράσεις.

Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον τοπικό διανομέα για περισσότερες πληροφορίες και μεταφράσεις. OSTEOSET Resorbable Bead Kits and Mini-Bead Kits Mixing Instructions 150834-0 Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es)

Διαβάστε περισσότερα

Σφαιρίδια βαθµονόµησης για την καθηµερινή παρακολούθηση του κυτταρόµετρου ροής. Το κιτ περιέχει αντιδραστήρια για 40 βαθµονοµήσεις.

Σφαιρίδια βαθµονόµησης για την καθηµερινή παρακολούθηση του κυτταρόµετρου ροής. Το κιτ περιέχει αντιδραστήρια για 40 βαθµονοµήσεις. FluoroSpheres Αρ. κωδικού K0110 6η έκδοση Σφαιρίδια βαθµονόµησης για την καθηµερινή παρακολούθηση του κυτταρόµετρου ροής. Το κιτ περιέχει αντιδραστήρια για 40 βαθµονοµήσεις. (105799-004) SSK0110CE_02/GR/2015.12

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση ph διαλυμάτων με χρήση δεικτών, πεχαμετρικού χάρτου, πεχαμέτρου και αισθητήρα ph Multilog, (όπου υπάρχει)

Εύρεση ph διαλυμάτων με χρήση δεικτών, πεχαμετρικού χάρτου, πεχαμέτρου και αισθητήρα ph Multilog, (όπου υπάρχει) 1 Εργαστηριακή Διδασκαλία των Φυσικών εργασιών στα Γενικά Λύκεια Περίοδος 2006 2007 Χημεία Α Λυκείου Ενδεικτική προσέγγιση της εργαστηριακή δραστηριότητας : Εύρεση ph διαλυμάτων με χρήση δεικτών, πεχαμετρικού

Διαβάστε περισσότερα

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της σερουλοπλασμίνης ( CER ) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα με το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HYDRAGEL MINI PROTEIN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HYDRAGEL MINI PROTEIN ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HYDRAGEL MINI PROTEIN ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Το Hydragel-mini Protein(e) και το Hydragel Protein(e) kit προορίζονται για τον διαχωρισμό των ανθρώπινων πρωτεϊνών σε 5 κύρια μέρη με ηλεκτροφόρηση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Χημική Τεχνολογία. Εργαστηριακό Μέρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Χημική Τεχνολογία. Εργαστηριακό Μέρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Χημική Τεχνολογία Εργαστηριακό Μέρος Ενότητα 8.2: Χημικώς Απαιτούμενο Οξυγόνο (Chemical Oxygen Demand, COD) Ευάγγελος Φουντουκίδης

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Σ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 Πρόχειρου Διαγωνισμού Εργαστηριακών Ειδών, Είδη Υγιεινής ή Φαρμακευτικά Είδη από Γυαλί ( Αναλώσιμο Υλικό Εργαστηρίων ), κωδικός CPV 33790000-4.1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία - Εφαρμογές ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ - ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 1

Θεωρία - Εφαρμογές ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ - ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 1 ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Θεωρία - Εφαρμογές ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ - ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΜΟΡΙΑΚΟΥΣ Έπιλογή με βάση: ΔΕΙΚΤΕΣ Φαινοτυπικοί δείκτες Γενετικοί δείκτες Μοριακοί δείκτες (Πρωτεϊνικοί &

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των ενθέτων και λιμών SATELEC

Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των ενθέτων και λιμών SATELEC Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των ενθέτων και λιμών SATELEC Προειδοποιήσεις: Μην χρησιμοποιείτε σύρμα καθαρισμού ή λειαντικά προϊόντα καθαρισμού. Αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑ A: ΦΥΣΙΚΑ ΝΑΝΟ-ΥΛΙΚΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑ A: ΦΥΣΙΚΑ ΝΑΝΟ-ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑ A: ΦΥΣΙΚΑ ΝΑΝΟ-ΥΛΙΚΑ Όνομα του σπουδαστή: Ημερομηνία:.. ΣΤΟΧΟΣ: - Πληροφόρηση για την ύπαρξη των φυσικών νάνο-υλικών - Ελαφρά αλληλεπίδραση με κολλοειδή -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2012 Γ ΦΑΣΗ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ)

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2012 Γ ΦΑΣΗ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ) Ονοματεπώνυμο: Αριθμός Εργ. Θέσης:. Σχολείο: Ημερομ. Γέννησης: Αριθμός Ταυτότητας: Διεύθυνση:..τηλ.. ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2012 Γ ΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Αύγουστος 2015 Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Tissue_LC_200_V7_DSP και Tissue_HC_200_V7_DSP Το παρόν έγγραφο είναι το Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Tissue_LC_200_V7_DSP και Tissue_HC_200_V7_DSP, R2,

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχειμετρικοί υπολογισμοί σε διαλύματα

Στοιχειμετρικοί υπολογισμοί σε διαλύματα Στοιχειμετρικοί υπολογισμοί σε διαλύματα 23-1. Τι εκφράζουν οι συντελεστές μιας χημικής αντίδρασης; Οι συντελεστές σε μία χημική εξίσωση καθορίζουν την αναλογία mol των αντιδρώντων και προϊόντων στην αντίδραση.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 008-009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 009 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ (επιλογής) ΤΑΞΗ: Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Δευτέρα, 1/6/009 ΧΡΟΝΟΣ:,5 ώρες ΒΑΘΜΟΣ Αριθμητικώς: Ολογράφως: Υπογραφή: Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΔΙΑ: Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των κλειδιών SATELEC

ΚΛΕΙΔΙΑ: Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των κλειδιών SATELEC ΚΛΕΙΔΙΑ: Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των κλειδιών SATELEC Προειδοποιήσεις: Μην χρησιμοποιείτε σύρμα καθαρισμού ή λειαντικά προϊόντα καθαρισμού. Αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΠΕΙΡΑΜΑ A: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΠΕΙΡΑΜΑ A: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΠΕΙΡΑΜΑ A: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ονοματεπώνυμο μαθητή: Ημερομηνία:.. ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός του πειράματος αυτού είναι να καταδείξει μέσω ενός απλού μοντέλου τον τρόπο κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση 3: ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΟΝΤΩΝ

Εργαστηριακή άσκηση 3: ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΟΝΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟΧΟΙ Εργαστηριακή άσκηση 3: ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΟΝΤΩΝ Οι στόχοι αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι οι µαθητές: Να χρησιµοποιούν τις φυσικές και χηµικές ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ AS1155.

Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ AS1155. Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ AS1155. Προσοχή - κασέτες λαβή με ϖροσοχή, σφραγίδα άκρα μϖορεί να είναι οξύς. 2800 Woods Hollow Rd. Madison, WI USA In

Διαβάστε περισσότερα

Οξείδωση της αιθανόλης

Οξείδωση της αιθανόλης 1 Εργαστηριακή Διδασκαλία των Φυσικών εργασιών στα Γενικά Λύκεια Περίοδος 2006 2007 Χημεία Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Ενδεικτική προσέγγιση της εργαστηριακή δραστηριότητας : Οξείδωση της αιθανόλης Από

Διαβάστε περισσότερα

150828-0. Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες:

150828-0. Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: Ενέσιμος στόκος AlloMatrix, Οστικός στόκος AlloMatrix C, Ειδικός οστικός στόκος AlloMatrix, Οστικός στόκος ALLOMATRIX DR και Οστικός στόκος ALLOMATRIX RCS Οδηγίες ανάμειξης 150828-0 Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα: ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΝΟΥΚΛΕΪΚΩΝ ΟΞΕΩΝ (DNA ΚΑΙ RNA AΠΟ ΦΥΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ) Μέσος χρόνος πειράματος: 45 λεπτά Α. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:...

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:... ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 05 /06 /15 ΔΙΑΡΚΕΙΑ : Χημεία Βιολογία 2 ώρες ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:...

Διαβάστε περισσότερα

αμινοξύ. Η αλλαγή αυτή έχει ελάχιστη επίδραση στη στερεοδιάταξη και τη λειτουργικότητα της πρωτεϊνης. Επιβλαβής

αμινοξύ. Η αλλαγή αυτή έχει ελάχιστη επίδραση στη στερεοδιάταξη και τη λειτουργικότητα της πρωτεϊνης. Επιβλαβής Κεφάλαιο 6: ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ -ΘΕΩΡΙΑ- Μεταλλάξεις είναι οι αλλαγές που συμβαίνουν στο γενετικό υλικό ενός οργανισμού, τόσο σε γονιδιακό επίπεδο (γονιδιακές μεταλλάξεις) όσο και σε χρωμοσωμικό επίπεδο (χρωμοσωμικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Dr ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε.Σ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Σε κάθε εργαστήριο, πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις ώστε οι άνθρωποι που ερευνούν για να εντοπίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας και συγκέντρωσης, καθώς επίσης και παρασκευή διαλυμάτων συγκεκριμένης συγκέντρωσης από διαλύματα μεγαλύτερης συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 11: Ηλεκτροφόρηση μακρομορίων

Άσκηση 11: Ηλεκτροφόρηση μακρομορίων Άσκηση 11: Ηλεκτροφόρηση μακρομορίων Σύνοψη Σκοπός της άσκησης είναι να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι την ηλεκτροφόρηση, μια από τις βασικότερες τεχνικές για τον διαχωρισμό και την απομόνωση νουκλεϊκών οξέων

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο και υδροξείδιο του νατρίου.

Παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο και υδροξείδιο του νατρίου. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο και υδροξείδιο του νατρίου. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο τέλος αυτού του πειράματος θα πρέπει ο μαθητής: Να περιγράφει τον τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ Τάξη : Β Λυκείου Ηµεροµηνία : 8/06/2005 ιάρκεια : 2,5 ώρες Αριθµός σελίδων: 5 Χρήσιµα

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το CRC RAScan Combination Kit KRAS and NRAS Exons 2, 3 & 4 CE IVD για τα συστήματα DHPLC

Οδηγίες χρήσης για το CRC RAScan Combination Kit KRAS and NRAS Exons 2, 3 & 4 CE IVD για τα συστήματα DHPLC 1 Κατασκευαστής Οδηγίες χρήσης για το CRC RAScan Combination Kit KRAS and NRAS Exons 2, 3 & 4 CE IVD για τα συστήματα DHPLC ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή νάυλον 6-10 από το διχλωρίδιο του δεκανοδιικού οξέος και την εξαμεθυλενοδιαμίνη. Σύγκριση του νάυλον με φυσικές υφάνσιμες ίνες όπως το μαλλί και το βαμβάκι. Διδακτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Mοριακής ιαγνωστικής των Γενετικών Νόσων: Τέσσερα Παραδείγµατα

Στοιχεία Mοριακής ιαγνωστικής των Γενετικών Νόσων: Τέσσερα Παραδείγµατα Στοιχεία Mοριακής ιαγνωστικής των Γενετικών Νόσων: Τέσσερα Παραδείγµατα Εύθραυστο Χ, Κυστική Ίνωση, Μυΐκη υστροφία Duchenne, Οικογενής Καρκίνος Μαστού-Ωοθηκών Λάµπρος Μαυρόγιαννης Οπως η Συµβατική Εργαστηριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - «ΠΑΝΕΚΦE»

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - «ΠΑΝΕΚΦE» ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - «ΠΑΝΕΚΦE» Αθήνα, email: panekfe@yahoo.gr www.ekfe.gr Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή ομάδων μαθητών που θα συμμετάσχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ. Διαβούλευση» ΠΡΟΣ:

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ. Διαβούλευση» ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Δ.Καφιέρη Πειραιάς 21102/4-11-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΙΟΝΤΑ

ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΙΟΝΤΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΙΟΝΤΑ Α. ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΕ ΥΔΑΤΙΚO ΔΙΑΛΥΜΑ Λίγα λόγια πριν από το πείραμα. Η σόδα περιέχει διαλυμένο αέριο διοξείδιο του άνθρακα το οποίο προστίθεται κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-14 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΑΞΗ :Γ ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΒΑΘΜΟΣ:.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 04/06/14 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΩΡΕΣ (Βιολογία Χημεία) Αριθμός σελίδων γραπτού:7

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες.

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες. ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2008-2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες και 30 λεπτά Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΠΛΑΤΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ (ΒΙΟΛΟΓΙΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4/6/2014 ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΘΜΟΣ:... ΤΑΞΗ: Γ Αριθμητικά.. ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες Ολογράφως:...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Σειρά SSP Dynal AllSet + και CombiSet +

Οδηγίες χρήσης. Σειρά SSP Dynal AllSet + και CombiSet + Οδηγίες χρήσης Σειρά SSP Dynal AllSet + και CombiSet + 0088 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ........ 3 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ...... 3 ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΑ........ 4 Περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony RGQ

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony RGQ Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony RGQ Ρυθμίσεις για την εκτέλεση των κιτ artus QS- RGQ (λογισμικό Rotor-Gene Q 2.1 ή μεταγενέστερο) artus BK Virus QS-RGQ Kit Έκδοση 1, 4514363 artus CMV QS-RGQ Kit Έκδοση 1,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΕΓΑ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) «Οι σύγχρονες τεχνικές βιο-ανάλυσης στην υγεία, τη γεωργία, το περιβάλλον και τη διατροφή» Γενετικά νοσήματα του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση.

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση. BTCLIPARDP ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1-Bluetooth Ακουστικό 2-Πλήκτρο αναδίπλωσης καλωδίου ακουστικού 3-LED φως ένδειξης 4-Πλήκτρο πολλαπλών χρήσεων 5- Πλήκτρα + και της έντασης 6-Μικρόφωνο 7-Υποδοχή φόρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

στις Φυσικές Επιστήμες Ονοματεπώνυμα:

στις Φυσικές Επιστήμες Ονοματεπώνυμα: 2 ος Εργαστηριακός Διαγωνισμός των Γυμνασίων ΕΚΦΕ Ν.Ιωνίας στις Φυσικές Επιστήμες Σχολείο: Γυμνάσιο Ονοματεπώνυμα: 1 2 3 1 3 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Πείραμα 1 ο : Α. Θεωρητικό μέρος Το κιτρικό οξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΑΙΜΑ Αιμοληψία Φιαλίδια κενού και ειδικές βελόνες (σύστημα VACUTAINER). Σύριγγες συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

ImPath HER2 FISH. Στοιχεία προϊόντος Αρ. Κατ. Περιγραφή 47862 ImPath HER2 FISH. 42 life sciences GmbH & Co. KG Fischkai 1 27572 Bremerhaven Γερμανία

ImPath HER2 FISH. Στοιχεία προϊόντος Αρ. Κατ. Περιγραφή 47862 ImPath HER2 FISH. 42 life sciences GmbH & Co. KG Fischkai 1 27572 Bremerhaven Γερμανία Στοιχεία προϊόντος Αρ. Κατ. Περιγραφή 47862 ImPath HER2 FISH Προβλεπόμενη χρήση Το ImPath HER2 FISH (αρ. κατ. 47862) προορίζεται για χρήση σε συνδυασμό με το Κιτ Ανίχνευσης ImPath ISH (αρ. κατ. 44996)

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητα 2: Το αλμυρό νερό

Δραστηριότητα 2: Το αλμυρό νερό Παγκόσμιο πείραμα για το Διεθνές Έτος Χημείας Δραστηριότητα 2: Το αλμυρό νερό Το μεγαλύτερο ποσοστό του νερού στον πλανήτη, για την ακρίβεια το 95% είναι αλμυρό νερό, δηλ. περιέχει άλατα. Σε αυτή τη δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοργανισμοί EZ-CFU

Μικροοργανισμοί EZ-CFU Μικροοργανισμοί EZ-CFU Τα παρασκευάσματα μικροοργανισμών EZ-CFU παρέχουν δοκιμασμένες προκλήσεις για ενταλμένες εφαρμογές της Φαρμακοποιίας των ΗΠΑ (USP). ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Οι μικροοργανισμοί EZ-CFU είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΝΑ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΝΑ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ Σελίδα : 1/5 I - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες αυτές θεωρούνται ως συστάσεις: για όλες τις υπόλοιπες οδηγίες αποκλειστική ευθύνη φέρει ο τελικός χρήστης. Οι παρούσες συστάσεις αναφέρονται σε επιμολυσμένα μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

2η Δραστηριότητα ΧΗΜΕΙΑ. Ονοματεπώνυμα: Α) Β) Γ) Ανίχνευση ρύπανσης στα νερά λίμνης

2η Δραστηριότητα ΧΗΜΕΙΑ. Ονοματεπώνυμα: Α) Β) Γ) Ανίχνευση ρύπανσης στα νερά λίμνης 2η Δραστηριότητα ΧΗΜΕΙΑ Σχολείο: Ονοματεπώνυμα: Α) Β) Γ) Ανίχνευση ρύπανσης στα νερά λίμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΩΡΙΑ Η ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα και των εδαφών από βιομηχανικά απόβλητα είναι ένα από τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ορισμός: Σύμφωνα με τη Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως Καλλυντικό Προϊόν ορίζεται κάθε ουσία ή παρασκεύασμα που προορίζεται να έρθει σε επαφή με τα εξωτερικά μέρη του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 7η. Χημική Ισορροπία. Εργαστήριο Χημείας Τμήμα ΔΕΑΠΤ Πανεπιστήμιο Πατρών

Άσκηση 7η. Χημική Ισορροπία. Εργαστήριο Χημείας Τμήμα ΔΕΑΠΤ Πανεπιστήμιο Πατρών Άσκηση 7η Χημική Ισορροπία Εργαστήριο Χημείας Τμήμα ΔΕΑΠΤ Πανεπιστήμιο Πατρών Η έννοια της Χημικής Ισορροπίας Υπάρχουν χηµικές αντιδράσεις που εξελίσσονται προς µία µόνο μόνο κατεύθυνση, όπως π.χ. η σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια αντιδραστηρίων για την εξακρίβωση ομάδας αίματος

Θέμα : Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια αντιδραστηρίων για την εξακρίβωση ομάδας αίματος Προς Γενικό Νοσοκομείο Μαμάτσειο Μποδοσάκειο Φορέας Νοσοκομείο Κοζάνης Αριθ. Πρωτ. 8219 Θέμα : Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια αντιδραστηρίων για την εξακρίβωση ομάδας αίματος Στις εξετάσεις αιμοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τα κιτ προσδιορισμού τύπου HLA SSPGo TM της Biofortuna Αναθεώρηση CE 5, Ιανουάριος 2014.

Οδηγίες χρήσης για τα κιτ προσδιορισμού τύπου HLA SSPGo TM της Biofortuna Αναθεώρηση CE 5, Ιανουάριος 2014. DOT112v8: Οδηγίες χρήσης για τα κιτ προσδιορισμού τύπου HLA SSPGo TM της Biofortuna. Αναθεώρηση CE 5 Σελίδα 1 από 13 1. Σκοπός χρήσης Οδηγίες χρήσης για τα κιτ προσδιορισμού τύπου HLA SSPGo TM της Biofortuna

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Εργαστήριο

Εισαγωγή στο Εργαστήριο Εισαγωγή στο Εργαστήριο ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οι κανόνες εργαστηριακής άσκησης αποβλέπουν στη σωστή λειτουργία του εργαστηρίου και κυρίως εξασφαλίζουν την ασφάλεια των εργαζομένων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Χημική Τεχνολογία. Εργαστηριακό Μέρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Χημική Τεχνολογία. Εργαστηριακό Μέρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Χημική Τεχνολογία Εργαστηριακό Μέρος Ενότητα 8.1: Βιοχημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (Biochemical Oxygen Demand, BOD) Ευάγγελος Φουντουκίδης

Διαβάστε περισσότερα

Chlamydia Rapid Test (Cassette) (Swab/Ούρα)

Chlamydia Rapid Test (Cassette) (Swab/Ούρα) Chlamydia Rapid Test (Cassette) (Swab/Ούρα) ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Το Chlamydia Rapid Test (Swab / Ούρα) είναι μια ταχεία χρωματογραφική ανοσοβιολογική εξέταση για την ποιοτική ανίχνευση του Chlamydia trachomatis

Διαβάστε περισσότερα

Στην συγκεκριμένη εργαστηριακή δραστηριότητα θα μετρήσουμε 4 παραμέτρους για την ποιότητα του νερού που προέρχεται από το δίκτυο του σχολείου μας,

Στην συγκεκριμένη εργαστηριακή δραστηριότητα θα μετρήσουμε 4 παραμέτρους για την ποιότητα του νερού που προέρχεται από το δίκτυο του σχολείου μας, Σχολείο: Ημερομηνία Δειγματοληψίας.. Φύλλο Εργασίας Έλεγχος της Ποιότητας του Πόσιμου Νερού του Σχολείου μας Γενικές πληροφορίες Τα φυσικά νερά περιέχουν διάφορες ουσίες οι οποίες είναι διαλυμένες και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΥΣΗ ΑΜΥΛΟΥ ΑΠΟ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΑΜΥΛΑΣΗ ΚΑΙ ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ

ΥΔΡΟΛΥΣΗ ΑΜΥΛΟΥ ΑΠΟ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΑΜΥΛΑΣΗ ΚΑΙ ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ !Unexpected End of Formula l ΥΔΡΟΛΥΣΗ ΑΜΥΛΟΥ ΑΠΟ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΑΜΥΛΑΣΗ ΚΑΙ ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Γκέκας Γιώργος Δημητριάδου Άννα Τζελέπη Λαμπρινή ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Πειράµατα Επιδείξεως Πείραμα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ίσως έχεις παρατηρήσει ότι το λεμόνι, το ξίδι, τα πορτοκάλια έχουν χαρακτηριστική γεύση. Ποια πιστεύεις ότι είναι αυτή;

Α. Ίσως έχεις παρατηρήσει ότι το λεμόνι, το ξίδι, τα πορτοκάλια έχουν χαρακτηριστική γεύση. Ποια πιστεύεις ότι είναι αυτή; ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ PH ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «Ο ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ» 1 Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΞΙΝΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ- ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 1.1 ΣΤΟΧΟΙ 1. Να διαπιστώσουν οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΛΕΓ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8

Κωδικός: ΛΕΓ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8 Κωδικός: ΛΕΓ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα που προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 17-3-2016 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3η. Μέθοδοι Διαχωρισμού. Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας

Άσκηση 3η. Μέθοδοι Διαχωρισμού. Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας Άσκηση 3η Μέθοδοι Διαχωρισμού 1 2 Θεωρητικό μέρος Χρήση των μεταβολών των φάσεων στην ανάλυση Οι ουσίες λειώνουν και βράζουν σε ορισμένες θερμοκρασίες, αλλάζοντας έτσι μορφή από στερεή σε υγρή ή από υγρή

Διαβάστε περισσότερα

VES TEC VACU TEC VACU CODE

VES TEC VACU TEC VACU CODE EL 1/5 VES TEC VACU TEC VACU CODE Κατασκευάζεται από: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose 10 53035 Monteriggioni (Siena) - Italy Κεφάλαιο Τροποποιήσεις που εισήχθησαν στην τρέχουσα διόρθωση 1 6 8

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοργανισμοί και συνθήκες αποστείρωσης

Μικροοργανισμοί και συνθήκες αποστείρωσης Εργαοιηριακήβ άσκηση Μικροοργανισμοί και συνθήκες αποστείρωσης Σιόχοί ίου πειράμαιοε Το πείραμα αυτό στοχεύει να σε φέρει σε επαφή με την εργαστηριακή μέθοδο μικροβιακών καλλιεργειών. Επίσης θα διαπιστώσεις

Διαβάστε περισσότερα