C V C. Οδηγίες χρήσης για την εξέταση Biofortuna SSPGo TM HLA Wipe Test BF Αναθεώρηση 3. Ιούλιος 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "C V C. Οδηγίες χρήσης για την εξέταση Biofortuna SSPGo TM HLA Wipe Test BF-40-01. Αναθεώρηση 3. Ιούλιος 2014"

Transcript

1 Dot150v1 Instructions for Use for Biofortuna SSPGo TM HLA Test BF Σελίδα 1 από 8 Οδηγίες χρήσης για την εξέταση Biofortuna SSPGo TM HLA Test BF Αναθεώρηση 3 Ιούλιος 2014

2 Dot150v1 Instructions for Use for Biofortuna SSPGo TM HLA Test BF Σελίδα 2 από 8 1. Σκοπός χρήσης Η εξέταση Biofortuna SSPGo HLA Test προορίζεται για χρήση κατά τoν έλεγχο των περιοχών και του εξοπλισμού του εργαστηρίου αναφορικά με επιμόλυνση από αμπλικόνια PCR που μπορεί να προκληθεί από προϊόντα Biofortuna SSPGo. 2. Εισαγωγή Η PCR είναι μια ευαίσθητη τεχνική που υπόκειται σε επιμόλυνση με αμπλικόνια DNA από προηγούμενη PCR. Η επιμόλυνση μπορεί να οδηγήσει σε ψευδώς θετική ενίσχυση των επόμενων PCR, η οποία στη συνέχεια μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένη τυποποίηση γονότυπου. Το αμπλικόνιο PCR μπορεί να μολύνει αντιδραστήρια και δείγματα, καθώς και εργαστηριακό εξοπλισμό όπως αναρροφητήρες. Τα αντιδραστήρα και ο εξοπλισμός πρέπει να υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο για ενδείξεις μόλυνσης. 3. Περιγραφή Κάθε εξέταση SSPGo HLA Test αποτελείται από μια ταινία με οκτώ βοθρία PCR που περιέχουν λυοφιλοποιημένο ρυθμιστικό διάλυμα PCR, πολυμεράση και εκκινητές ειδικά για το γονίδιο HLA-DRA και μπορεί να παράξει ένα αμπλικόνιο 187bp από ανθρώπινο γενομικό DNA. Εφόσον όλα τα διαγνωστικά σύνολα Biofortuna χρησιμοποιούν το αμπλικόνιο DRA ως εσωτερικό πρότυπο ελέγχου, κάθε επιμόλυνση λόγω χρήσης των διαγνωστικών συνόλων Biofortuna SSPGo θα περιλαμβάνει ενίσχυση του γονιδίου DRA και θα ανιχνεύεται από τους εκκινητές της wipe. Κάθε ταινία οκτώ βοθρίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εξέταση μέχρι και τριών ζωνών wipe για επιμόλυνση. Κάθε ταινία έχει πλήρεις αντιδράσεις θετικών και αρνητικών προτύπων ελέγχου, καθώς και αντιδράσεις προτύπου ελέγχου αναστολής για κάθε ζώνη wipe. Για να ελέγξετε μια ζώνη για επιμόλυνση πρώτα τη σκουπίζετε με ένα στυλεό που στη συνέχεια εμποτίζεται με νερό. Το νερό αυτό χρησιμοποιείται ως πρότυπο στην εξέταση wipe και ως μίγμα 50:50 με γενομικό DNA ως δοκιμή αναστολής PCR. Συνιστάται να ελέγχετε για επιμόλυνση σε τακτική βάση. Στις συνήθεις ζώνες προς εξέταση περιλαμβάνονται η περιοχή προετοιμασίας DNA, η περιοχή προετοιμασίας PCR και η περιοχή μετά την ενίσχυση. Στα συνήθη αντικείμενα προς εξέταση περιλαμβάνονται οι πάγκοι εργασίας, οι αναρροφητήρες, οι φυγόκεντροι, οι λαβές των χώρων ψύξης και κατάψυξης, τα πόμολα των πορτών και οι δειγματοφορείς. Στα συνήθη διαλύματα προς εξέταση περιλαμβάνονται τα ρυθμιστικά διαλύματα DNA και τα DNA αραιωτικά. Τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιούνται για πολλούς σκοπούς και από πολλούς χρήστες, όπως τα ρυθμιστικά διαλύματα PCR και Taq πολυμεράσης υπόκεινται σε μεγάλο βαθμό σε μολύνσεις, οι οποίες όμως δεν επηρεάζουν τα διαγνωστικά σύνολα Biofortuna καθώς αυτά είναι λυοφιλοποιημένα και απαιτούν μόνο την προσθήκη DNA. 4. Περιεχόμενα συνόλου 12 ταινίες των 8 βοθρίων PCR, καθεμία από τις οποίες περιέχει 10µl ήδη εισηγμένων λυοφιλοποιημένων εκκινητών, πολυμεράσης, dntps* και ρυθμιστικού διαλύματος. Κάθε ταινία σε μεμονωμένη συσκευασία αλουμινίου προορίζεται για τον έλεγχο τριών ζωνών για επιμόλυνση. Παρακάτω εμφανίζονται τα στοιχεία της ταινίας οκτώ αντιδράσεων. Αντίδραση Χρωστική Χρήση 1 Κόκκινο Θετικό πρότυπο ελέγχου: DNA 2 Μωβ Αρνητικό πρότυπο ελέγχου: ύγρανση στυλεού με νερό 3 Μπλε Δοκιμή αναστολής Ζώνης 1: 50% DNA, 50% νερό 4 Μωβ Εξέταση Ζώνης 1 5 Μπλε Δοκιμή αναστολής Ζώνης 2: 50% DNA, 50% νερό 6 Μωβ Εξέταση Ζώνης 2 7 Μπλε Δοκιμή αναστολής Ζώνης 3: 50% DNA, 50% νερό 8 Μωβ Εξέταση Ζώνης 3

3 Dot150v1 Instructions for Use for Biofortuna SSPGo TM HLA Test BF Σελίδα 3 από 8 36 αποστειρωμένοι στυλεοί 12x8 καπάκια σωληναρίων PCR 1x Οδηγίες χρήσης. 1x Πιστοποιητικό ανάλυσης Τα δελτία δεδομένων ασφαλείας (MSDS) μπορούν να ληφθούν από το δικτυακό τόπο της Biofortuna Αν δεν μπορείτε να τα κατεβάσετε από τον ιστότοπο, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της χώρας σας. *Η άδεια χρήσης των CleanAmp dntps εκχωρείται από την Trilink Biotechnologies Inc για χρήση με τα προϊόντα Biofortuna SSP Go. 5. Αντιδραστήρια και εξοπλισμός που δεν παρέχεται Kατάλληλες βαθμονομημένες πιπέτες και αποστειρωμένα ρύγχη π.χ. πιπέτες P10 με ρύγχη των 10µl με φίλτρο. Κιτ/ εξοπλισμός απομόνωσης DNA. Φασματοφωτόμετρο υπεριώδους (UV). Σωληνάρια πολυπροπυλενίου. Αποστειρωμένο νερό καθαρότητας μοριακής βιολογίας Θα πρέπει να χρησιμοποιείται ένας θερμικός κυκλοποιητής με τις παρακάτω προδιαγραφές: Θερμικός κυκλοποιητής 96 πηγαδιών με θερμαινόμενο καπάκι με θερμοκρασία 104 C για λειτουργία χωρίς προσθήκη παραφινέλαιου στις αντιδράσεις.ρυθμός αύξησης θερμοκρασίας 1,0 o C/sec. Εύρος τιμών θερμοκρασίας από 4,0 C έως 99,9 C Ακρίβεια θερμοκρασίας ±0,25 C για εύρος τιμών από 35 C έως 99,9 C Βαθμονόμηση θερμοκρασίας που ανάγεται σε πρότυπο αναφοράς Προγραμματίστε τον θερμικό κυκλοποιητή χρησιμοποιώντας τις παραμέτρους κυκλοποίησης PCR που αναφέρονται παρακάτω στην Ενότητα 8. Σημείωση: για ειδικές πληροφορίες σχετικά με τον θερμικό κυκλοποιητή ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του κατασκευαστή. Ο θερμικός κυκλοποιητής θα πρέπει να βαθμονομείται σύμφωνα με τους κανόνες διαπίστευσης της Αμερικανικής Εταιρείας Ιστοσυμβατότητας και Ανοσογενετικής (American Society of Histocompatibility and Immunogenetic, ASHI) ή της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ανοσογενετικής (European Federation of Immunogenetics, EFI). Τα αντιδραστήρια ηλεκτροφόρησης σε πήκτωμα (αγαρόζη, 0,5x TBE, δείκτης μοριακού βάρους DNA 1000bp, βρωμιούχο αιθίδιο 10mg/ml). Εξοπλισμός ηλεκτροφόρησης σε πήκτωμα (δεξαμενές πηκτώματος, τροφοδοτικό ρεύματος, σύστημα καταγραφής πηκτώματος με συσκευή εκπομπής υπεριώδους φωτός (UV transilluminator). Σημείωση: οποιαδήποτε αλλαγή στις ειδικές συνθήκες, όπως οι ρυθμοί αύξησης θερμοκρασίας του θερμικού κυκλοποιητή, ενδέχεται να επηρεάσει την ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων. 6. Ασφάλεια και Προειδοποιήσεις Οι εξετάσεις πρέπει να εκτελούνται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. Ο χειρισμός όλων των αντιδραστηρίων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις αρχές της ορθής εργαστηριακής πρακτικής. Οι περιοχές πριν και μετά την PCR πρέπει να είναι σαφώς διαχωρισμένες. Μην μεταφέρετε υλικά μετά την PCR πίσω στην περιοχή πριν την PCR. Προειδοποίηση βιολογικού κινδύνου: Όλα τα προϊόντα αίματος πρέπει να θεωρούνται δυνητικώς μολυσματικά και πρέπει να τυγχάνουν της ανάλογης μεταχείρισης. Προειδοποίηση βιολογικού κινδύνου: Το βρωμιούχο αιθίδιο είναι δυνητικά καρκινογόνο. Σε περίπτωση χρήσης του, να φοράτε πάντοτε γάντια, ποδιά εργαστηρίου και προστατευτικά γυαλιά.

4 Dot150v1 Instructions for Use for Biofortuna SSPGo TM HLA Test BF Σελίδα 4 από 8 Προειδοποίηση βιολογικού κινδύνου: Να προσέχετε όταν χρησιμοποιείτε πηγές UV - να φοράτε πάντοτε γάντια, ποδιά εργαστηρίου και προστατευτικά γυαλιά. Ποτέ μην κοιτάτε απευθείας την πηγή υπεριώδους φωτός UV. Δελτία δεδομένων ασφαλείας (MSDS) διατίθενται στην ιστοσελίδα 7. Αποθήκευση και σταθερότητα Τα κιτ Biofortuna SSPGo πρέπει να αποθηκεύονται σε θερμοκρασία 2-28 C. Μετά την αφαίρεση των σωληναρίων PCR από τη θήκη αλουμινίου, τα αντιδραστήρια πρέπει να επανυδατώνονται με DNA εντός 3 ωρών. Ανατρέξτε στη συσκευασία για την ημερομηνία λήξης. Μην χρησιμοποιείτε τα προϊόντα μετά την ημερομηνία που αναγράφεται. Μην χρησιμοποιείτε τα κιτ αν η συσκευασία αλουμινίου έχει σκιστεί ή διατρηθεί ή εάν δεν υπάρχει σακουλάκι με αποξηραντικό. Χρησιμοποιώντας μόνο τα φύλλα σφράγισης ή τα πώματα που παρέχονται, βεβαιωθείτε ότι τα σωληνάρια PCR είναι καλά κλεισμένα μετά την προσθήκη του DNA, καθώς η παράλειψη αυτή μπορεί να οδηγήσει σε εξάτμιση κατά την ενίσχυση PCR. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε άκρα και γωνίες. Σημείωση (1): Εάν είναι απαραίτητο, οι εκτός συσκευασίας, μη ενυδατωμένες πλάκες και ταινίες PCR μπορούν να διατηρηθούν έως και 3 ώρες πριν από την προσθήκη DNA σε θερμοκρασία μέχρι 21 o C και σε υγρασία το πολύ 60%. Σημείωση (2): Μόλις ενυδατωθούν με DNA, οι ταινίες και οι πλάκες PCR από πρόσφατα ανοιγμένες συσκευασίες μπορούν να αποθηκευτούν έως και 24 ώρες στους 2 8 C πριν από το βήμα της αντίδρασης PCR, αρκεί τα πηγάδια να είναι καλά σφραγισμένα για να αποτραπεί η εξάτμιση. 8. Οδηγίες χρήσης Σημείωση: Μια συχνή πηγή μόλυνσης είναι οι αναρροφητήρες PCR, οπότε θα ήταν ενδεδειγμένο να λάβετε δείγμα από την άκρη του αναρροφητήρα κι αν είναι δυνατό μέσα από το ακροφύσιο. Συνιστάται επίσης όλες οι εξετάσεις επιμόλυνσης να εκτελούνται με έναν αναρροφητήρα που εξετάστηκε και βρέθηκε αρνητικός. Αν διαπιστωθεί επιμόλυνση ακολουθήστε τις οδηγίες του εργαστηρίου σας για την εξάλειψη της μόλυνσης και επαναλάβατε τον έλεγχο των ζωνών. 1. Σε μια περιοχή χωρίς DNA, τοποθετήστε ετικέτα σε στείρο σωληνάριο πολυπροπυλενίου 2ml ελεύθερο DNase για κάθε μία από τις ζώνες wipe προς εξέταση. Ονομάστε ένα πρόσθετο σωληνάριο Αρνητικό πρότυπο ελέγχου 2. Με έναν ήδη ελεγμένο χωρίς επιμόλυνση αναρροφητήρα προσθέστε 500µl αποστειρωμένο, απιονισμένο νερό για μοριακές τεχνικές σε καθένα από τα σωληνάρια 2ml. 3. Υγράνετε έναν από τα παρεχόμενους αποστειρωμένους στυλεούς σε κάθε σωληνάριο wipe. 4. Υγράνετε τη ζώνη που πρόκειται να εξεταστεί με τον εμποτισμένο στυλεό. 5. Σπάστε ή κόψτε το πλαστικό στέλεχος του στυλεού και τοποθετήστε το στο αρχικό σωληνάριο των 2ml. 6. Αναμίξτε με το μηχανικό αναδευτήρα για λίγο. 7. Αφαιρέστε και πετάξτε το βαμβάκι με την αποστειρωμένη λαβίδα. 8. Φυγοκεντρήστε για ένα λεπτό, έως rpm σε μια μικροφυγόκεντρο για να αφαιρέσετε τα μικροσωματίδια. 9. Ανοίξτε την συσκευασία αλουμινίου των εξετάσεων. Όλες οι εξετάσεις πρέπει να επανυδατωθούν με συνολικά 10µl υγρού όπως φαίνεται στο διάγραμμα Αρνητικό πρότυπο ελέγχου: Προσθέστε 10µl αποστειρωμένο νερό για μοριακές τεχνικές για την αντίδραση αρνητικού προτύπου ελέγχου 2 (μωβ). 11.Προσθέστε αποστειρωμένου στις αντιδράσεις 1, 4, 6, Θετικό πρότυπο ελέγχου: Προσθέστε από τα 10ng/µl ανθρώπινου γενομικού DNA στην αντίδραση 1 (κόκκινη αντίδραση), και στις αντιδράσεις 3, 5 & 7 (μπλε). 13.Αντιδράσεις : Προσθέστε φυγοκεντρημένου υγρού ( wipe) από τη ζώνη wipe 1 στις αντιδράσεις 3 & 4, από τη ζώνη wipe 2 στις αντιδράσεις 5 & 6 και από τη ζώνη wipe 3 στις αντιδράσεις 7 & 8.

5 Dot150v1 Instructions for Use for Biofortuna SSPGo TM HLA Test BF Σελίδα 5 από Όλες οι αντιδράσεις διαθέτουν τώρα 10µl επανυδατωμένου όγκου όπως φαίνεται στο διάγραμμα 1. Κλείστε τα φιαλίδια των αντιδράσεων με τα καπάκια των σωληναρίων και προχωρήστε με τις συνήθεις παραμέτρους SSPGo PCR όπως φαίνεται παρακάτω. Διάγραμμα 1. Αντίδραση 1 ΚΟΚΚΙΝΟ DNΑ Αντίδραση 2 ΜΩΒ 10µl Αντίδραση 3 ΜΠΛΕ Ζώνη 1 νερό 5μl DNA Αντίδραση 4 ΜΩΒ Ζώνη 1 νερό Αντίδραση 5 ΜΠΛΕ Ζώνη 2 νερό 5μl DNA Αντίδραση 6 ΜΩΒ Ζώνη 2 νερό Αντίδραση 7 ΜΠΛΕ Ζώνη 3 νερό 5μl DNA Αντίδραση 8 ΜΩΒ Ζώνη 3 νερό 5μl Εξετάσεις ελέγχου Εξετάσεις 3 τοποθεσίες ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΑΙΩΡΗΣΗΣ: Βεβαιωθείτε ότι τα μίγματα PCR επαναιωρούνται με τα δείγματα εντός 3 ωρών από την απομάκρυνση του δίσκου από τη συσκευασία αλουμινίου. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΦΙΛ ΥΨΟΥΣ ΠΛΑΚΑΣ/ΤΑΙΝΙΑΣ PCR : Συνιστάται το προφίλ ύψους των πλακών και ταινιών να είναι ισοδύναμα όταν τοποθετούνται στην ίδια συσκευή PCR. Τα διαφορετικά προφίλ ύψους μπορούν να προκαλέσουν ανεπαρκή επαφή με το θερμαινόμενο καπάκι των συσκευών PCR. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ανεπαρκή ή ανεπιτυχή ενίσχυση PCR. Παράμετροι PCR Πρέπει να χρησιμοποιούνται οι παρακάτω παράμετροι PCR. Βεβαιωθείτε ότι η ράμπα επιταχύνει τουλάχιστον 1 C ανά δευτερόλεπτο και εξασφαλίζει το θερμαινόμενο καπάκι. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή του θερμικού κυκλοποιητή για πλήρεις οδηγίες χρήσης. Οι θερμικοί κυκλοποιητές πρέπει να βαθμονομούνται σύμφωνα με τους κανόνες διαπίστευσης της Αμερικανικής Εταιρείας Ιστοσυμβατότητας και Ανοσογενετικής (American Society of Histocompatibility and Immunogenetic, ASHI) ή της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ανοσογενετικής European (Federation of Immunogenetics, EFI). Αποδιάταξη 94 C 5 λεπτά Αποδιάταξη 96 C 15 δευτερόλεπτα Αναδιάταξη 66 C 50 δευτερόλεπτα 10 κύκλοι Επιμήκυνση 72 C 30 δευτερόλεπτα Αποδιάταξη 96 C 15 δευτερόλεπτα Αναδιάταξη 64 C 50 δευτερόλεπτα 20 κύκλοι Επιμήκυνση 72 C 30 δευτερόλεπτα HOLD (Αναμονή) 15 C Ηλεκτροφόρηση γέλης Οι οδηγίες αφορούν την οριζόντια ηλεκτροφόρηση σε γέλη αγαρόζης: Παρασκευάστε γέλη αγαρόζης 2% σε ρυθμιστικό διάλυμα TBE 0,5x. Όταν η γέλη φτάσει σε θερμοκρασία περίπου 60 C προσθέστε βρωμιούχο αιθίδιο σε τελική συγκέντρωση 0,5µg/ml. Τοποθετήστε τη γέλη και εισάγετε τα χτένια τύπου μικροτιτλοδότησης (π.χ. 12x8 βοθρία με διάκενο 9mm). Μόλις σταθεροποιηθεί, αφαιρέστε τα χτένια και καλύψτε τη γέλη με ρυθμιστικό διάλυμα TBE 0,5x. Μεταφέρετε τουλάχιστον και όχι παραπάνω από 10µl αντιδραστηρίου από κάθε δίσκο ή ταινία στο αντίστοιχο βοθρίο στη γέλη, σημειώνοντας τη θέση κάθε αντιδραστηρίου. Μια κλίμακα 100bp μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βοηθητικό για τον καθορισμό του μεγέθους. Μετρήστε τη γέλη για 20 λεπτά στα 10V/cm.

6 Dot150v1 Instructions for Use for Biofortuna SSPGo TM HLA Test BF Σελίδα 6 από 8 Ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή του συστήματος ηλεκτροφόρησης για λεπτομέρειες σχετικά με συγκεκριμένο εξοπλισμό. Οι γέλες πρέπει να απεικονίζονται οπτικά με ένα σύστημα τεκμηρίωσης γέλης UV χωρίς συσκευή υπεριώδους (UV transilluminator). 9. Ερμηνεία Τα αποτελέσματα των εξετάσεων για τις ζώνες που ελέγχθησαν ισχύουν μόνο αν το θετικό πρότυπο ελέγχου είναι θετικό και το αρνητικό πρότυπο ελέγχου είναι αρνητικό. Οι εξετάσεις για τις περιοχές που ελέγχθησαν ισχύουν μόνο εφόσον η αντίστοιχη εξέταση ελέγχου αναστολής είναι θετική. Ένα αμπλικόνιο 187bp πρέπει να παρατηρηθεί εφόσον υπάρχει επιμόλυνση PCR ή DNA. Πιθανές διαχύσεις ή ζώνες διαφορετικού μεγέθους μπορεί επίσης να υποδεικνύουν επιμόλυνση PCR, αλλά τα primer-dimer και άλλα τεχνητά προϊόντα επιμήκυνσης των εκκινητών κάτω των 100bp πρέπει να μη λαμβάνονται υπόψη. Rx Χρωστική Χρήση Αποτέλεσμα Συμπέρασμα Ενέργεια Θετικό 187bp θετικό Έγκυρη εξέταση. DNA κατάλληλο. PCR αποτελεσματική 1 Κόκκινο πρότυπο ελέγχου Καμία ενίσχυση Μη έγκυρη εξέταση Επαναλάβατε ολόκληρη την εξέταση με διαφορετικό πρότυπο ελέγχου DNA 2 Μωβ 3, 5, 7 4, 6, 8 Μπλε Μωβ Αρνητικό πρότυπο ελέγχου Δοκιμή αναστολής Εξέταση 187bp θετικό Καμία ενίσχυση 187bp θετικό Καμία ενίσχυση Μη έγκυρη εξέταση. Νερό ή/και αναρροφητήρας μολυσμένα Έγκυρη εξέταση. Νερό όχι μολυσμένο Έγκυρη εξέταση. Δεν υπάρχουν αναστολείς Μη έγκυρη εξέταση. Πιθανοί αναστολείς παρόντες Εξετάστε με άλλο νερό και αναρροφητήρα Καθαρίστε την περιοχή με αποστειρωμένο νερό, επαναλάβατε 187bp θετικό Υπάρχει μόλυνση Απομονώστε και καθαρίστε τον χρησιμοποιημένο αναρροφητήρα. Καθαρίστε την μολυσμένη περιοχή με διάλυμα ειδικό για την απομάκρυνση DNA. Επαναλάβατε την εξέταση. Καμία ενίσχυση Εξέταση αρνητική. Δεν υπάρχει μόλυνση 10. Διασφάλιση και Έλεγχος ποιότητας Δοκιμή : Ένα αμπλικόνιο PCR από διαγνωστικό σύνολο Biofortuna αφέθηκε να στεγνώσει σε μια στέρεα επιφάνεια. Η εξέταση wipe πραγματοποιήθηκε σε μη αραιωμένο αμπλικόνιο και στη συνέχεια σε αραιώσεις από 1x10 1 έως 1x Το αμπλικόνιο ανιχνεύτηκε σε αραιώσεις μέχρι και συμπεριλαμβανομένου 1x Το γενομικό DNA αφήνεται να στεγνώσει σε μια στέρεα επιφάνεια. Η εξέταση wipe πραγματοποιήθηκε σε gdna στα 100ng/µl και στη συνέχεια σε αραιώσεις από 1x10 1 έως 1x Ανιχνεύτηκε DNA σε αραιώσεις μέχρι 1x Παραπομπές 1) Bunce M et al Tissue Antigens Nov;46(5): ) Saiki RK et al. Nature Nov 13-19;324(6093):163-6.

7 Dot150v1 Instructions for Use for Biofortuna SSPGo TM HLA Test BF Σελίδα 7 από Biofortuna HLA Test (v2): Φύλλο καταγραφής δείγματος Φύλλο καταγραφής δείγματος Συνιστάται αυτό το φύλλο καταγραφής δείγματος να φωτοτυπείται πριν τη χρήση του ως Test. Το διαγνωστικό σύνολο έχει επαρκή αριθμό εξετάσεων για 36 ζώνες (3 ζώνες wipe ανά ταινία 8 βοθρίων, 12 ταινίες ανά διαγνωστικό σύνολο). Ημερομηνία : Η εξέταση πραγματοποιήθηκε από: Εγκρίθηκε από: Άλλες πληροφορίες: Αριθμός παρτίδας διαγνωστικού συνόλου: Αντίδραση Χρωστική Χρήση (βλέπε Οδηγίες χρήσης) Αποτέλεσμα Ενέργεια Πληροφορίες δείγματος 1 Κόκκινο Θετικό πρότυπο ελέγχου: DNA 2 Μωβ 3 Μπλε Αρνητικό πρότυπο ελέγχου: Νερό Ζώνη 1 Δοκιμή αναστολής 4 Μωβ Ζώνη 1 Εξέταση 5 Μπλε Ζώνη 2 Δοκιμή αναστολής 6 Μωβ Ζώνη 2 Εξέταση 7 Μπλε Ζώνη 3 Δοκιμή αναστολής 8 Μωβ Ζώνη 3 Εξέταση

8 Dot150v1 Instructions for Use for Biofortuna SSPGo TM HLA Test BF Σελίδα 8 από Επεξήγηση πίνακα συμβόλων X Αριθμός εξετάσεων P Αντιπρόσωπος στην ΕΚ Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης i M V H Τόπος παρασκευής Ιn vitro διαγνωστική εξέταση Ημερομηνία λήξης 4: s28 : Θερμοκρασία αποθήκευσης g Αριθμός παρτίδας Διανέμεται από Αριθμός Global Trade Item 14. Στοιχεία επικοινωνίας με τον κατασκευαστή Biofortuna Ltd 1 Hawkshead Road Croft Business Park Bromborough, CH62 3RJ, UK T: +44 (0) E: W: 15. Μεταφράσεις FranÇaise: Deutsch: Español: Italiano: České: Danske: Ελληνικά: Magyar: Norske: Polska: Português: Россию: Slovenskému: Türk: Svenska: Traductions disponibles Übersetzungen verfügbar Traducciones disponibles Traduzioni disponibili Překlady k dispozici Tilgængelige oversættelser Διαθέσιμες μεταφράσεις Fordítások Oversettelser tilgjengelig Dostępne tłumaczenia Traduções disponíveis Переводы доступны Preklady k dispozícii Çeviriler mevcut Översättningar tillgängliga

Προϊόντα Elucigene QSTR Οδηγίες χρήσης

Προϊόντα Elucigene QSTR Οδηγίες χρήσης Προϊόντα Elucigene QST*R Οδηγίες χρήσης Προϊόν Μέγεθος Κωδικός Elucigene QST*Rplusv2 50 δοκιμασίες καταλόγου AN0PLB2 Elucigene QST*R 50 δοκιμασίες AN003B2 Elucigene QST*R-XYv2 50 δοκιμασίες AN0XYB2 Elucigene

Διαβάστε περισσότερα

Accutrend Plus. Oδηγίες Xρήσης Instrucciones de uso Manual do Utilizador Οδηγίες Xρήσης Руководство пользователя

Accutrend Plus. Oδηγίες Xρήσης Instrucciones de uso Manual do Utilizador Οδηγίες Xρήσης Руководство пользователя Accutrend Plus Oδηγίες Xρήσης Instrucciones de uso Manual do Utilizador Οδηγίες Xρήσης Руководство пользователя Έκδοση οδηγιών χρήσης Ημερομηνία αναθεώρησης Τροποποιήσεις Έκδοση 1.0 2007-03 Νέο έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Κιτ SPOT-Light HER2 CISH

Κιτ SPOT-Light HER2 CISH Κιτ SPOT-Light HER2 CISH Κατ. # 84-0150 20 τεστ µε τη χρήση επικαλυµµάτων 24 mm x 30 mm Προοριζόµενη χρήση Για διαγνωστική χρήση in vitro Το κιτ SPOT-Light HER2 CISH προορίζεται για τον ποσοτικό προσδιορισµό

Διαβάστε περισσότερα

Syphilis Total Ab 1 πλάκα - 96 72530 5 πλάκες - 480 72531

Syphilis Total Ab 1 πλάκα - 96 72530 5 πλάκες - 480 72531 Syphilis Total Ab 1 πλάκα - 96 72530 5 πλάκες - 480 72531 ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ TREPONEMA PALLIDUM ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΟ Ή ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΛΑΣΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης με CO 2 : Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-469

Εγχειρίδιο χρήσης. Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης με CO 2 : Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-469 Εγχειρίδιο χρήσης Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης: Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-468 Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης με CO 2 : Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-469 Αριθμός εξαρτήματος FSE-058-EL-1.0

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής TEEx. Εγχειρίδιο χρήσης

Ανιχνευτής TEEx. Εγχειρίδιο χρήσης Ανιχνευτής TEEx Εγχειρίδιο χρήσης 0086 SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 Η.Π.Α. Τηλ.: +1-888-482-9449 ή +1-425-951-1200 Φαξ: 1+-425-951-1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου Maxwell 16

Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου Maxwell 16 Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου Maxwell 16 In vitro διαγνωστική ιατρική συσκευή MDSS GmbH Schiffgraben 41 30175 Hannover, Γερμανία Οδηγίες χρήσης του προϊόντος AS3050 Εκτυπώθηκε στις Η.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

93 mg Πριν Γεύμα 1044277 V2 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ. Υπενθ/ση Επιλογές. Μετρητής Γλυκόζης Αίματος

93 mg Πριν Γεύμα 1044277 V2 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ. Υπενθ/ση Επιλογές. Μετρητής Γλυκόζης Αίματος Μετρητής Γλυκόζης Αίματος 12:24 l 13.10 93 mg Πριν Γεύμα dl Υπενθ/ση Επιλογές Χρησιμοποιεί μόνο ταινίες μέτρησης γλυκόζης αίματος Contour Next της Bayer ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ PA1044277.indd 1 11-14-12 7420 Bayer

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές πληροφορίες

Σημαντικές πληροφορίες Version SE_023827 AJ Date December 2014 Σημαντικές πληροφορίες (με οδηγίες καθαρισμού και αποστείρωσης) Σημαντικές πληροφορίες 2 Βασικές οδηγίες σχετικά με τη χρήση των εμφυτευμάτων και των εργαλείων Synthes

Διαβάστε περισσότερα

C4a ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ

C4a ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ C4a Ενζυμική μέθοδος ανοσοπροσδιορισμού για τον ποσοτικό προσδιορισμό του κλάσματος C4a της πρωτεΐνης του συμπληρώματος C4 σε ανθρώπινο πλάσμα, ορούς και άλλα ερευνητικά δείγματα iu ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Frymaster, μέλος της Εμπορικής Ένωσης Σέρβις Εξοπλισμού Φαγητού, συνιστά να χρησιμοποιείτε τεχνικούς με πιστοποίηση CFESA.

Η Frymaster, μέλος της Εμπορικής Ένωσης Σέρβις Εξοπλισμού Φαγητού, συνιστά να χρησιμοποιείτε τεχνικούς με πιστοποίηση CFESA. ΦΡΙΤΕΖΕΣ RE SERIES ELECTRIC Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Η Frymaster, μέλος της Εμπορικής Ένωσης Σέρβις Εξοπλισμού Φαγητού, συνιστά να χρησιμοποιείτε τεχνικούς με πιστοποίηση CFESA. 24ωρη τηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης www.whirlpool.eu/register Ελληνικά...σελ. 3 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΧΡΗ- ΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ AURORA Φωτοβολταϊκοί αναστροφείς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθμός μοντέλου: PVI-3.8/4.6-I-OUTD Αναθ. 1.4 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 2 από 98 Αναθεώρηση του εγγράφου ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

HE4 EIA IVD. Οδηγίες χρήσης 2008-09

HE4 EIA IVD. Οδηγίες χρήσης 2008-09 EL HE4 EIA REF 404-10 IVD Οδηγίες χρήσης 2008-09 EN BG CS DA DE EL ES ET FR HR HU IT LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK SL SR TR EXPLANATION OF SYMBOLS ОБЯСНЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ VÝZNAM SYMBOLŮ SYMBOLFORKLARING

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΠΑ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΠΑ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΠΑ Για την αδειοδότηση-λειτουργία των τραπεζών ΟΠΑ υπάρχουν βασικές προϋποθέσεις. Σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα, προτείνονται οι προδιαγραφές πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ, ΛΗΨΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ, ΛΗΨΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ, ΛΗΨΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΝΑ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» ΝΠΔΔ 1 η έκδοση, Νοέμβριος 2013 1 ΣΥΝΤΑΞΗ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Οδηγίες λειτουργίας για εγκαταστάτες και χρήστες Περιεχόμενα Γενικές υποδείξεις... 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΩΡΟΥ Kanmed BW3 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, Αρ. είδους BW3-082/3 203-08-27 043 Προσοχή Η λανθασμένη χρήση του εξοπλισμού θέρμανσης των ασθενών μπορεί να προκαλέσει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη RYYQ8T7Y1B RYYQ10T7Y1B RYYQ12T7Y1B RYYQ14T7Y1B RYYQ16T7Y1B RYYQ18T7Y1B RYYQ20T7Y1B RYMQ8T7Y1B RYMQ10T7Y1B RYMQ12T7Y1B RYMQ14T7Y1B RYMQ16T7Y1B RYMQ18T7Y1B

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΑΝΑΜΙΚΤΉΡΑΣ ΑΈΡΑ-ΟΞΥΓΌΝΟΥ (συνδέσεις DISS και NIST) Αρ. μοντέλου Σειρά PM5200 Σειρά PM5300 (απεικονίζεται)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΑΝΑΜΙΚΤΉΡΑΣ ΑΈΡΑ-ΟΞΥΓΌΝΟΥ (συνδέσεις DISS και NIST) Αρ. μοντέλου Σειρά PM5200 Σειρά PM5300 (απεικονίζεται) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ (συνδέσεις DISS και NIST) Αρ. μοντέλου Σειρά PM5200 Σειρά PM5300 (απεικονίζεται) ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Το ομοσπονδιακό δίκαιο (των ΗΠΑ) περιορίζει την αγορά αυτής της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ Ερευνητική ομάδα Πολυτεχνείου Κρήτης Ερευνητική μονάδα «Τεχνολογίες Διαχείρισης Μεταλλευτικών και Μεταλλουργικών Αποβλήτων και Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

SureTemp Plus. REF 690 and 692. Οδηγίες χρήσης

SureTemp Plus. REF 690 and 692. Οδηγίες χρήσης SureTemp Plus REF 690 and 692 Οδηγίες χρήσης ii Welch Allyn SureTemp 2013 Welch Allyn. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Για την υποστήριξη της προοριζόμενης χρήσης του προϊόντος που περιγράφεται σε

Διαβάστε περισσότερα

CP 200 Ηλεκτροκαρδιογράφος 12-Απαγωγών Ηρεµίας. Οδηγίες χρήσης

CP 200 Ηλεκτροκαρδιογράφος 12-Απαγωγών Ηρεµίας. Οδηγίες χρήσης CP 200 Ηλεκτροκαρδιογράφος 12-Απαγωγών Ηρεµίας Οδηγίες χρήσης ii Ηλεκτροκαρδιογράφος Welch Allyn CP 200 Πνευµατικά δικαιώµατα 2006, Welch Allyn, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. εν επιτρέπεται η αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή

Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή GK7051 Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή Μάρτιος 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή στο Notebook PC Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο... 6 Σημειώσεις για το εγχειρίδιο... 6 Προφυλάξεις ασφάλειας...

Διαβάστε περισσότερα

GE Healthcare. WAVE Mixer 20/50. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά

GE Healthcare. WAVE Mixer 20/50. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά GE Healthcare WAVE Mixer 20/50 Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση από τα Αγγλικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή... 5 1.1 Σημαντικές πληροφορίες για το χρήστη... 6 1.2 Πληροφορίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Β1. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Τα υπό προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

CardioPerfect Workstation Υπομονάδα ECG κόπωσης Εγχειρίδιο χρήστη

CardioPerfect Workstation Υπομονάδα ECG κόπωσης Εγχειρίδιο χρήστη Αντιπρόσωπος ρυθμιστικών υποθέσεων Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Διαβάστε περισσότερα