C V C. Οδηγίες χρήσης για την εξέταση Biofortuna SSPGo TM HLA Wipe Test BF Αναθεώρηση 3. Ιούλιος 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "C V C. Οδηγίες χρήσης για την εξέταση Biofortuna SSPGo TM HLA Wipe Test BF-40-01. Αναθεώρηση 3. Ιούλιος 2014"

Transcript

1 Dot150v1 Instructions for Use for Biofortuna SSPGo TM HLA Test BF Σελίδα 1 από 8 Οδηγίες χρήσης για την εξέταση Biofortuna SSPGo TM HLA Test BF Αναθεώρηση 3 Ιούλιος 2014

2 Dot150v1 Instructions for Use for Biofortuna SSPGo TM HLA Test BF Σελίδα 2 από 8 1. Σκοπός χρήσης Η εξέταση Biofortuna SSPGo HLA Test προορίζεται για χρήση κατά τoν έλεγχο των περιοχών και του εξοπλισμού του εργαστηρίου αναφορικά με επιμόλυνση από αμπλικόνια PCR που μπορεί να προκληθεί από προϊόντα Biofortuna SSPGo. 2. Εισαγωγή Η PCR είναι μια ευαίσθητη τεχνική που υπόκειται σε επιμόλυνση με αμπλικόνια DNA από προηγούμενη PCR. Η επιμόλυνση μπορεί να οδηγήσει σε ψευδώς θετική ενίσχυση των επόμενων PCR, η οποία στη συνέχεια μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένη τυποποίηση γονότυπου. Το αμπλικόνιο PCR μπορεί να μολύνει αντιδραστήρια και δείγματα, καθώς και εργαστηριακό εξοπλισμό όπως αναρροφητήρες. Τα αντιδραστήρα και ο εξοπλισμός πρέπει να υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο για ενδείξεις μόλυνσης. 3. Περιγραφή Κάθε εξέταση SSPGo HLA Test αποτελείται από μια ταινία με οκτώ βοθρία PCR που περιέχουν λυοφιλοποιημένο ρυθμιστικό διάλυμα PCR, πολυμεράση και εκκινητές ειδικά για το γονίδιο HLA-DRA και μπορεί να παράξει ένα αμπλικόνιο 187bp από ανθρώπινο γενομικό DNA. Εφόσον όλα τα διαγνωστικά σύνολα Biofortuna χρησιμοποιούν το αμπλικόνιο DRA ως εσωτερικό πρότυπο ελέγχου, κάθε επιμόλυνση λόγω χρήσης των διαγνωστικών συνόλων Biofortuna SSPGo θα περιλαμβάνει ενίσχυση του γονιδίου DRA και θα ανιχνεύεται από τους εκκινητές της wipe. Κάθε ταινία οκτώ βοθρίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εξέταση μέχρι και τριών ζωνών wipe για επιμόλυνση. Κάθε ταινία έχει πλήρεις αντιδράσεις θετικών και αρνητικών προτύπων ελέγχου, καθώς και αντιδράσεις προτύπου ελέγχου αναστολής για κάθε ζώνη wipe. Για να ελέγξετε μια ζώνη για επιμόλυνση πρώτα τη σκουπίζετε με ένα στυλεό που στη συνέχεια εμποτίζεται με νερό. Το νερό αυτό χρησιμοποιείται ως πρότυπο στην εξέταση wipe και ως μίγμα 50:50 με γενομικό DNA ως δοκιμή αναστολής PCR. Συνιστάται να ελέγχετε για επιμόλυνση σε τακτική βάση. Στις συνήθεις ζώνες προς εξέταση περιλαμβάνονται η περιοχή προετοιμασίας DNA, η περιοχή προετοιμασίας PCR και η περιοχή μετά την ενίσχυση. Στα συνήθη αντικείμενα προς εξέταση περιλαμβάνονται οι πάγκοι εργασίας, οι αναρροφητήρες, οι φυγόκεντροι, οι λαβές των χώρων ψύξης και κατάψυξης, τα πόμολα των πορτών και οι δειγματοφορείς. Στα συνήθη διαλύματα προς εξέταση περιλαμβάνονται τα ρυθμιστικά διαλύματα DNA και τα DNA αραιωτικά. Τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιούνται για πολλούς σκοπούς και από πολλούς χρήστες, όπως τα ρυθμιστικά διαλύματα PCR και Taq πολυμεράσης υπόκεινται σε μεγάλο βαθμό σε μολύνσεις, οι οποίες όμως δεν επηρεάζουν τα διαγνωστικά σύνολα Biofortuna καθώς αυτά είναι λυοφιλοποιημένα και απαιτούν μόνο την προσθήκη DNA. 4. Περιεχόμενα συνόλου 12 ταινίες των 8 βοθρίων PCR, καθεμία από τις οποίες περιέχει 10µl ήδη εισηγμένων λυοφιλοποιημένων εκκινητών, πολυμεράσης, dntps* και ρυθμιστικού διαλύματος. Κάθε ταινία σε μεμονωμένη συσκευασία αλουμινίου προορίζεται για τον έλεγχο τριών ζωνών για επιμόλυνση. Παρακάτω εμφανίζονται τα στοιχεία της ταινίας οκτώ αντιδράσεων. Αντίδραση Χρωστική Χρήση 1 Κόκκινο Θετικό πρότυπο ελέγχου: DNA 2 Μωβ Αρνητικό πρότυπο ελέγχου: ύγρανση στυλεού με νερό 3 Μπλε Δοκιμή αναστολής Ζώνης 1: 50% DNA, 50% νερό 4 Μωβ Εξέταση Ζώνης 1 5 Μπλε Δοκιμή αναστολής Ζώνης 2: 50% DNA, 50% νερό 6 Μωβ Εξέταση Ζώνης 2 7 Μπλε Δοκιμή αναστολής Ζώνης 3: 50% DNA, 50% νερό 8 Μωβ Εξέταση Ζώνης 3

3 Dot150v1 Instructions for Use for Biofortuna SSPGo TM HLA Test BF Σελίδα 3 από 8 36 αποστειρωμένοι στυλεοί 12x8 καπάκια σωληναρίων PCR 1x Οδηγίες χρήσης. 1x Πιστοποιητικό ανάλυσης Τα δελτία δεδομένων ασφαλείας (MSDS) μπορούν να ληφθούν από το δικτυακό τόπο της Biofortuna Αν δεν μπορείτε να τα κατεβάσετε από τον ιστότοπο, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της χώρας σας. *Η άδεια χρήσης των CleanAmp dntps εκχωρείται από την Trilink Biotechnologies Inc για χρήση με τα προϊόντα Biofortuna SSP Go. 5. Αντιδραστήρια και εξοπλισμός που δεν παρέχεται Kατάλληλες βαθμονομημένες πιπέτες και αποστειρωμένα ρύγχη π.χ. πιπέτες P10 με ρύγχη των 10µl με φίλτρο. Κιτ/ εξοπλισμός απομόνωσης DNA. Φασματοφωτόμετρο υπεριώδους (UV). Σωληνάρια πολυπροπυλενίου. Αποστειρωμένο νερό καθαρότητας μοριακής βιολογίας Θα πρέπει να χρησιμοποιείται ένας θερμικός κυκλοποιητής με τις παρακάτω προδιαγραφές: Θερμικός κυκλοποιητής 96 πηγαδιών με θερμαινόμενο καπάκι με θερμοκρασία 104 C για λειτουργία χωρίς προσθήκη παραφινέλαιου στις αντιδράσεις.ρυθμός αύξησης θερμοκρασίας 1,0 o C/sec. Εύρος τιμών θερμοκρασίας από 4,0 C έως 99,9 C Ακρίβεια θερμοκρασίας ±0,25 C για εύρος τιμών από 35 C έως 99,9 C Βαθμονόμηση θερμοκρασίας που ανάγεται σε πρότυπο αναφοράς Προγραμματίστε τον θερμικό κυκλοποιητή χρησιμοποιώντας τις παραμέτρους κυκλοποίησης PCR που αναφέρονται παρακάτω στην Ενότητα 8. Σημείωση: για ειδικές πληροφορίες σχετικά με τον θερμικό κυκλοποιητή ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του κατασκευαστή. Ο θερμικός κυκλοποιητής θα πρέπει να βαθμονομείται σύμφωνα με τους κανόνες διαπίστευσης της Αμερικανικής Εταιρείας Ιστοσυμβατότητας και Ανοσογενετικής (American Society of Histocompatibility and Immunogenetic, ASHI) ή της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ανοσογενετικής (European Federation of Immunogenetics, EFI). Τα αντιδραστήρια ηλεκτροφόρησης σε πήκτωμα (αγαρόζη, 0,5x TBE, δείκτης μοριακού βάρους DNA 1000bp, βρωμιούχο αιθίδιο 10mg/ml). Εξοπλισμός ηλεκτροφόρησης σε πήκτωμα (δεξαμενές πηκτώματος, τροφοδοτικό ρεύματος, σύστημα καταγραφής πηκτώματος με συσκευή εκπομπής υπεριώδους φωτός (UV transilluminator). Σημείωση: οποιαδήποτε αλλαγή στις ειδικές συνθήκες, όπως οι ρυθμοί αύξησης θερμοκρασίας του θερμικού κυκλοποιητή, ενδέχεται να επηρεάσει την ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων. 6. Ασφάλεια και Προειδοποιήσεις Οι εξετάσεις πρέπει να εκτελούνται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. Ο χειρισμός όλων των αντιδραστηρίων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις αρχές της ορθής εργαστηριακής πρακτικής. Οι περιοχές πριν και μετά την PCR πρέπει να είναι σαφώς διαχωρισμένες. Μην μεταφέρετε υλικά μετά την PCR πίσω στην περιοχή πριν την PCR. Προειδοποίηση βιολογικού κινδύνου: Όλα τα προϊόντα αίματος πρέπει να θεωρούνται δυνητικώς μολυσματικά και πρέπει να τυγχάνουν της ανάλογης μεταχείρισης. Προειδοποίηση βιολογικού κινδύνου: Το βρωμιούχο αιθίδιο είναι δυνητικά καρκινογόνο. Σε περίπτωση χρήσης του, να φοράτε πάντοτε γάντια, ποδιά εργαστηρίου και προστατευτικά γυαλιά.

4 Dot150v1 Instructions for Use for Biofortuna SSPGo TM HLA Test BF Σελίδα 4 από 8 Προειδοποίηση βιολογικού κινδύνου: Να προσέχετε όταν χρησιμοποιείτε πηγές UV - να φοράτε πάντοτε γάντια, ποδιά εργαστηρίου και προστατευτικά γυαλιά. Ποτέ μην κοιτάτε απευθείας την πηγή υπεριώδους φωτός UV. Δελτία δεδομένων ασφαλείας (MSDS) διατίθενται στην ιστοσελίδα 7. Αποθήκευση και σταθερότητα Τα κιτ Biofortuna SSPGo πρέπει να αποθηκεύονται σε θερμοκρασία 2-28 C. Μετά την αφαίρεση των σωληναρίων PCR από τη θήκη αλουμινίου, τα αντιδραστήρια πρέπει να επανυδατώνονται με DNA εντός 3 ωρών. Ανατρέξτε στη συσκευασία για την ημερομηνία λήξης. Μην χρησιμοποιείτε τα προϊόντα μετά την ημερομηνία που αναγράφεται. Μην χρησιμοποιείτε τα κιτ αν η συσκευασία αλουμινίου έχει σκιστεί ή διατρηθεί ή εάν δεν υπάρχει σακουλάκι με αποξηραντικό. Χρησιμοποιώντας μόνο τα φύλλα σφράγισης ή τα πώματα που παρέχονται, βεβαιωθείτε ότι τα σωληνάρια PCR είναι καλά κλεισμένα μετά την προσθήκη του DNA, καθώς η παράλειψη αυτή μπορεί να οδηγήσει σε εξάτμιση κατά την ενίσχυση PCR. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε άκρα και γωνίες. Σημείωση (1): Εάν είναι απαραίτητο, οι εκτός συσκευασίας, μη ενυδατωμένες πλάκες και ταινίες PCR μπορούν να διατηρηθούν έως και 3 ώρες πριν από την προσθήκη DNA σε θερμοκρασία μέχρι 21 o C και σε υγρασία το πολύ 60%. Σημείωση (2): Μόλις ενυδατωθούν με DNA, οι ταινίες και οι πλάκες PCR από πρόσφατα ανοιγμένες συσκευασίες μπορούν να αποθηκευτούν έως και 24 ώρες στους 2 8 C πριν από το βήμα της αντίδρασης PCR, αρκεί τα πηγάδια να είναι καλά σφραγισμένα για να αποτραπεί η εξάτμιση. 8. Οδηγίες χρήσης Σημείωση: Μια συχνή πηγή μόλυνσης είναι οι αναρροφητήρες PCR, οπότε θα ήταν ενδεδειγμένο να λάβετε δείγμα από την άκρη του αναρροφητήρα κι αν είναι δυνατό μέσα από το ακροφύσιο. Συνιστάται επίσης όλες οι εξετάσεις επιμόλυνσης να εκτελούνται με έναν αναρροφητήρα που εξετάστηκε και βρέθηκε αρνητικός. Αν διαπιστωθεί επιμόλυνση ακολουθήστε τις οδηγίες του εργαστηρίου σας για την εξάλειψη της μόλυνσης και επαναλάβατε τον έλεγχο των ζωνών. 1. Σε μια περιοχή χωρίς DNA, τοποθετήστε ετικέτα σε στείρο σωληνάριο πολυπροπυλενίου 2ml ελεύθερο DNase για κάθε μία από τις ζώνες wipe προς εξέταση. Ονομάστε ένα πρόσθετο σωληνάριο Αρνητικό πρότυπο ελέγχου 2. Με έναν ήδη ελεγμένο χωρίς επιμόλυνση αναρροφητήρα προσθέστε 500µl αποστειρωμένο, απιονισμένο νερό για μοριακές τεχνικές σε καθένα από τα σωληνάρια 2ml. 3. Υγράνετε έναν από τα παρεχόμενους αποστειρωμένους στυλεούς σε κάθε σωληνάριο wipe. 4. Υγράνετε τη ζώνη που πρόκειται να εξεταστεί με τον εμποτισμένο στυλεό. 5. Σπάστε ή κόψτε το πλαστικό στέλεχος του στυλεού και τοποθετήστε το στο αρχικό σωληνάριο των 2ml. 6. Αναμίξτε με το μηχανικό αναδευτήρα για λίγο. 7. Αφαιρέστε και πετάξτε το βαμβάκι με την αποστειρωμένη λαβίδα. 8. Φυγοκεντρήστε για ένα λεπτό, έως rpm σε μια μικροφυγόκεντρο για να αφαιρέσετε τα μικροσωματίδια. 9. Ανοίξτε την συσκευασία αλουμινίου των εξετάσεων. Όλες οι εξετάσεις πρέπει να επανυδατωθούν με συνολικά 10µl υγρού όπως φαίνεται στο διάγραμμα Αρνητικό πρότυπο ελέγχου: Προσθέστε 10µl αποστειρωμένο νερό για μοριακές τεχνικές για την αντίδραση αρνητικού προτύπου ελέγχου 2 (μωβ). 11.Προσθέστε αποστειρωμένου στις αντιδράσεις 1, 4, 6, Θετικό πρότυπο ελέγχου: Προσθέστε από τα 10ng/µl ανθρώπινου γενομικού DNA στην αντίδραση 1 (κόκκινη αντίδραση), και στις αντιδράσεις 3, 5 & 7 (μπλε). 13.Αντιδράσεις : Προσθέστε φυγοκεντρημένου υγρού ( wipe) από τη ζώνη wipe 1 στις αντιδράσεις 3 & 4, από τη ζώνη wipe 2 στις αντιδράσεις 5 & 6 και από τη ζώνη wipe 3 στις αντιδράσεις 7 & 8.

5 Dot150v1 Instructions for Use for Biofortuna SSPGo TM HLA Test BF Σελίδα 5 από Όλες οι αντιδράσεις διαθέτουν τώρα 10µl επανυδατωμένου όγκου όπως φαίνεται στο διάγραμμα 1. Κλείστε τα φιαλίδια των αντιδράσεων με τα καπάκια των σωληναρίων και προχωρήστε με τις συνήθεις παραμέτρους SSPGo PCR όπως φαίνεται παρακάτω. Διάγραμμα 1. Αντίδραση 1 ΚΟΚΚΙΝΟ DNΑ Αντίδραση 2 ΜΩΒ 10µl Αντίδραση 3 ΜΠΛΕ Ζώνη 1 νερό 5μl DNA Αντίδραση 4 ΜΩΒ Ζώνη 1 νερό Αντίδραση 5 ΜΠΛΕ Ζώνη 2 νερό 5μl DNA Αντίδραση 6 ΜΩΒ Ζώνη 2 νερό Αντίδραση 7 ΜΠΛΕ Ζώνη 3 νερό 5μl DNA Αντίδραση 8 ΜΩΒ Ζώνη 3 νερό 5μl Εξετάσεις ελέγχου Εξετάσεις 3 τοποθεσίες ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΑΙΩΡΗΣΗΣ: Βεβαιωθείτε ότι τα μίγματα PCR επαναιωρούνται με τα δείγματα εντός 3 ωρών από την απομάκρυνση του δίσκου από τη συσκευασία αλουμινίου. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΦΙΛ ΥΨΟΥΣ ΠΛΑΚΑΣ/ΤΑΙΝΙΑΣ PCR : Συνιστάται το προφίλ ύψους των πλακών και ταινιών να είναι ισοδύναμα όταν τοποθετούνται στην ίδια συσκευή PCR. Τα διαφορετικά προφίλ ύψους μπορούν να προκαλέσουν ανεπαρκή επαφή με το θερμαινόμενο καπάκι των συσκευών PCR. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ανεπαρκή ή ανεπιτυχή ενίσχυση PCR. Παράμετροι PCR Πρέπει να χρησιμοποιούνται οι παρακάτω παράμετροι PCR. Βεβαιωθείτε ότι η ράμπα επιταχύνει τουλάχιστον 1 C ανά δευτερόλεπτο και εξασφαλίζει το θερμαινόμενο καπάκι. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή του θερμικού κυκλοποιητή για πλήρεις οδηγίες χρήσης. Οι θερμικοί κυκλοποιητές πρέπει να βαθμονομούνται σύμφωνα με τους κανόνες διαπίστευσης της Αμερικανικής Εταιρείας Ιστοσυμβατότητας και Ανοσογενετικής (American Society of Histocompatibility and Immunogenetic, ASHI) ή της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ανοσογενετικής European (Federation of Immunogenetics, EFI). Αποδιάταξη 94 C 5 λεπτά Αποδιάταξη 96 C 15 δευτερόλεπτα Αναδιάταξη 66 C 50 δευτερόλεπτα 10 κύκλοι Επιμήκυνση 72 C 30 δευτερόλεπτα Αποδιάταξη 96 C 15 δευτερόλεπτα Αναδιάταξη 64 C 50 δευτερόλεπτα 20 κύκλοι Επιμήκυνση 72 C 30 δευτερόλεπτα HOLD (Αναμονή) 15 C Ηλεκτροφόρηση γέλης Οι οδηγίες αφορούν την οριζόντια ηλεκτροφόρηση σε γέλη αγαρόζης: Παρασκευάστε γέλη αγαρόζης 2% σε ρυθμιστικό διάλυμα TBE 0,5x. Όταν η γέλη φτάσει σε θερμοκρασία περίπου 60 C προσθέστε βρωμιούχο αιθίδιο σε τελική συγκέντρωση 0,5µg/ml. Τοποθετήστε τη γέλη και εισάγετε τα χτένια τύπου μικροτιτλοδότησης (π.χ. 12x8 βοθρία με διάκενο 9mm). Μόλις σταθεροποιηθεί, αφαιρέστε τα χτένια και καλύψτε τη γέλη με ρυθμιστικό διάλυμα TBE 0,5x. Μεταφέρετε τουλάχιστον και όχι παραπάνω από 10µl αντιδραστηρίου από κάθε δίσκο ή ταινία στο αντίστοιχο βοθρίο στη γέλη, σημειώνοντας τη θέση κάθε αντιδραστηρίου. Μια κλίμακα 100bp μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βοηθητικό για τον καθορισμό του μεγέθους. Μετρήστε τη γέλη για 20 λεπτά στα 10V/cm.

6 Dot150v1 Instructions for Use for Biofortuna SSPGo TM HLA Test BF Σελίδα 6 από 8 Ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή του συστήματος ηλεκτροφόρησης για λεπτομέρειες σχετικά με συγκεκριμένο εξοπλισμό. Οι γέλες πρέπει να απεικονίζονται οπτικά με ένα σύστημα τεκμηρίωσης γέλης UV χωρίς συσκευή υπεριώδους (UV transilluminator). 9. Ερμηνεία Τα αποτελέσματα των εξετάσεων για τις ζώνες που ελέγχθησαν ισχύουν μόνο αν το θετικό πρότυπο ελέγχου είναι θετικό και το αρνητικό πρότυπο ελέγχου είναι αρνητικό. Οι εξετάσεις για τις περιοχές που ελέγχθησαν ισχύουν μόνο εφόσον η αντίστοιχη εξέταση ελέγχου αναστολής είναι θετική. Ένα αμπλικόνιο 187bp πρέπει να παρατηρηθεί εφόσον υπάρχει επιμόλυνση PCR ή DNA. Πιθανές διαχύσεις ή ζώνες διαφορετικού μεγέθους μπορεί επίσης να υποδεικνύουν επιμόλυνση PCR, αλλά τα primer-dimer και άλλα τεχνητά προϊόντα επιμήκυνσης των εκκινητών κάτω των 100bp πρέπει να μη λαμβάνονται υπόψη. Rx Χρωστική Χρήση Αποτέλεσμα Συμπέρασμα Ενέργεια Θετικό 187bp θετικό Έγκυρη εξέταση. DNA κατάλληλο. PCR αποτελεσματική 1 Κόκκινο πρότυπο ελέγχου Καμία ενίσχυση Μη έγκυρη εξέταση Επαναλάβατε ολόκληρη την εξέταση με διαφορετικό πρότυπο ελέγχου DNA 2 Μωβ 3, 5, 7 4, 6, 8 Μπλε Μωβ Αρνητικό πρότυπο ελέγχου Δοκιμή αναστολής Εξέταση 187bp θετικό Καμία ενίσχυση 187bp θετικό Καμία ενίσχυση Μη έγκυρη εξέταση. Νερό ή/και αναρροφητήρας μολυσμένα Έγκυρη εξέταση. Νερό όχι μολυσμένο Έγκυρη εξέταση. Δεν υπάρχουν αναστολείς Μη έγκυρη εξέταση. Πιθανοί αναστολείς παρόντες Εξετάστε με άλλο νερό και αναρροφητήρα Καθαρίστε την περιοχή με αποστειρωμένο νερό, επαναλάβατε 187bp θετικό Υπάρχει μόλυνση Απομονώστε και καθαρίστε τον χρησιμοποιημένο αναρροφητήρα. Καθαρίστε την μολυσμένη περιοχή με διάλυμα ειδικό για την απομάκρυνση DNA. Επαναλάβατε την εξέταση. Καμία ενίσχυση Εξέταση αρνητική. Δεν υπάρχει μόλυνση 10. Διασφάλιση και Έλεγχος ποιότητας Δοκιμή : Ένα αμπλικόνιο PCR από διαγνωστικό σύνολο Biofortuna αφέθηκε να στεγνώσει σε μια στέρεα επιφάνεια. Η εξέταση wipe πραγματοποιήθηκε σε μη αραιωμένο αμπλικόνιο και στη συνέχεια σε αραιώσεις από 1x10 1 έως 1x Το αμπλικόνιο ανιχνεύτηκε σε αραιώσεις μέχρι και συμπεριλαμβανομένου 1x Το γενομικό DNA αφήνεται να στεγνώσει σε μια στέρεα επιφάνεια. Η εξέταση wipe πραγματοποιήθηκε σε gdna στα 100ng/µl και στη συνέχεια σε αραιώσεις από 1x10 1 έως 1x Ανιχνεύτηκε DNA σε αραιώσεις μέχρι 1x Παραπομπές 1) Bunce M et al Tissue Antigens Nov;46(5): ) Saiki RK et al. Nature Nov 13-19;324(6093):163-6.

7 Dot150v1 Instructions for Use for Biofortuna SSPGo TM HLA Test BF Σελίδα 7 από Biofortuna HLA Test (v2): Φύλλο καταγραφής δείγματος Φύλλο καταγραφής δείγματος Συνιστάται αυτό το φύλλο καταγραφής δείγματος να φωτοτυπείται πριν τη χρήση του ως Test. Το διαγνωστικό σύνολο έχει επαρκή αριθμό εξετάσεων για 36 ζώνες (3 ζώνες wipe ανά ταινία 8 βοθρίων, 12 ταινίες ανά διαγνωστικό σύνολο). Ημερομηνία : Η εξέταση πραγματοποιήθηκε από: Εγκρίθηκε από: Άλλες πληροφορίες: Αριθμός παρτίδας διαγνωστικού συνόλου: Αντίδραση Χρωστική Χρήση (βλέπε Οδηγίες χρήσης) Αποτέλεσμα Ενέργεια Πληροφορίες δείγματος 1 Κόκκινο Θετικό πρότυπο ελέγχου: DNA 2 Μωβ 3 Μπλε Αρνητικό πρότυπο ελέγχου: Νερό Ζώνη 1 Δοκιμή αναστολής 4 Μωβ Ζώνη 1 Εξέταση 5 Μπλε Ζώνη 2 Δοκιμή αναστολής 6 Μωβ Ζώνη 2 Εξέταση 7 Μπλε Ζώνη 3 Δοκιμή αναστολής 8 Μωβ Ζώνη 3 Εξέταση

8 Dot150v1 Instructions for Use for Biofortuna SSPGo TM HLA Test BF Σελίδα 8 από Επεξήγηση πίνακα συμβόλων X Αριθμός εξετάσεων P Αντιπρόσωπος στην ΕΚ Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης i M V H Τόπος παρασκευής Ιn vitro διαγνωστική εξέταση Ημερομηνία λήξης 4: s28 : Θερμοκρασία αποθήκευσης g Αριθμός παρτίδας Διανέμεται από Αριθμός Global Trade Item 14. Στοιχεία επικοινωνίας με τον κατασκευαστή Biofortuna Ltd 1 Hawkshead Road Croft Business Park Bromborough, CH62 3RJ, UK T: +44 (0) E: W: 15. Μεταφράσεις FranÇaise: Deutsch: Español: Italiano: České: Danske: Ελληνικά: Magyar: Norske: Polska: Português: Россию: Slovenskému: Türk: Svenska: Traductions disponibles Übersetzungen verfügbar Traducciones disponibles Traduzioni disponibili Překlady k dispozici Tilgængelige oversættelser Διαθέσιμες μεταφράσεις Fordítások Oversettelser tilgjengelig Dostępne tłumaczenia Traduções disponíveis Переводы доступны Preklady k dispozícii Çeviriler mevcut Översättningar tillgängliga

C V C. Οδηγίες χρήσης για την εξέταση Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF Αναθεώρηση 2. Ιούλιος 2014

C V C. Οδηγίες χρήσης για την εξέταση Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF Αναθεώρηση 2. Ιούλιος 2014 DOT134v1 Instructions for Use Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02 Σελίδα 1 από 7 Οδηγίες χρήσης για την εξέταση Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02 Αναθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τα κιτ προσδιορισμού τύπου HLA SSPGo TM της Biofortuna Αναθεώρηση CE 5, Ιανουάριος 2014.

Οδηγίες χρήσης για τα κιτ προσδιορισμού τύπου HLA SSPGo TM της Biofortuna Αναθεώρηση CE 5, Ιανουάριος 2014. DOT112v8: Οδηγίες χρήσης για τα κιτ προσδιορισμού τύπου HLA SSPGo TM της Biofortuna. Αναθεώρηση CE 5 Σελίδα 1 από 13 1. Σκοπός χρήσης Οδηγίες χρήσης για τα κιτ προσδιορισμού τύπου HLA SSPGo TM της Biofortuna

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Πρωτόκολλο PC_AXpH_HC2_V1_DSP Προβλεπόμενη χρήση Για διαγνωστική χρήση in vitro. Αυτό το πρωτόκολλο αναπτύχθηκε για χρήση με τραχηλικά δείγματα αποθηκευμένα σε διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΟΡΟΥ SPE Beckman REF 655900 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση

ΚΙΤ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΟΡΟΥ SPE Beckman REF 655900 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση ΚΙΤ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΟΡΟΥ SPE Beckman REF 655900 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση 1 MΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Η ηλεκτροφόρηση σε gel αγαρόζης έχει χρησιμοποιηθεί για το διαχωρισμό των πρωτεϊνών του ανθρώπινου ορού,

Διαβάστε περισσότερα

Σωληνάρια Leucosep LTK.615 ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για διαγνωστική χρήση in vitro PI-LT.615-GR-V3

Σωληνάρια Leucosep LTK.615 ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για διαγνωστική χρήση in vitro PI-LT.615-GR-V3 Σωληνάρια Leucosep LTK.615 ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Για διαγνωστική χρήση in vitro PI-LT.615-GR-V3 Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης Χρήση για την οποία προορίζονται Τα σωληνάρια Leucosep προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Αύγουστος 2015 Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Tissue_LC_200_V7_DSP και Tissue_HC_200_V7_DSP (επικυρωμένο από τον χρήστη για το κιτ QIAsymphony DSP DNA Mini) Το παρόν έγγραφο είναι το Φύλλο πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ: «Προμήθεια αναλωσίμων εργαστηρίου»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ: «Προμήθεια αναλωσίμων εργαστηρίου» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΙΕΤΕΘ) Τομέας Κινησιολογίας Δημητριάδος 95& Π. Μελά 3ος όροφος Τ.Κ. 38333 Βόλος ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ένθετο συσκευασίας του σετ ορών ελέγχου

Ένθετο συσκευασίας του σετ ορών ελέγχου Ένθετο συσκευασίας του σετ ορών ελέγχου για το QuantiFERON 0594-0805 Cellestis, a QIAGEN Company Level 2, Office Tower 2, Chadstone Centre 1341 Dandenong Road Chadstone, Victoria, 3148 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ QIAGEN

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Πρωτόκολλο DNA_Blood_400_V6_DSP Γενικές πληροφορίες Για διαγνωστική χρήση in vitro. Αυτό το πρωτόκολλο αφορά τον καθαρισμό ολικού γονιδιωματικού και μιτοχονδριακού DNA

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακό πρωτόκολλο για μη αυτόματο καθαρισμό DNA από δείγμα 0,5 ml

Εργαστηριακό πρωτόκολλο για μη αυτόματο καθαρισμό DNA από δείγμα 0,5 ml Εργαστηριακό πρωτόκολλο για μη αυτόματο καθαρισμό DNA από δείγμα 0,5 ml Για τον καθαρισμό γονιδιωματικού DNA από κιτ συλλογής των οικογενειών Oragene και ORAcollect. Για περισσότερες γλώσσες και πρωτόκολλα,

Διαβάστε περισσότερα

Για χρήση στην παρασκευή και απομόνωση λευκοκυττάρων απευθείας από ολικό αίμα ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για In Vitro διαγνωστική χρήση PI-TT.

Για χρήση στην παρασκευή και απομόνωση λευκοκυττάρων απευθείας από ολικό αίμα ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για In Vitro διαγνωστική χρήση PI-TT. Για χρήση στην παρασκευή και απομόνωση λευκοκυττάρων απευθείας από ολικό αίμα ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Για In Vitro διαγνωστική χρήση PI-TT.610-GR-V5 Εκπαιδευτικές πληροφορίες Ενδεικνυόμενη Χρήση Το αντιδραστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Σειρά SSP Dynal AllSet + και CombiSet +

Οδηγίες χρήσης. Σειρά SSP Dynal AllSet + και CombiSet + Οδηγίες χρήσης Σειρά SSP Dynal AllSet + και CombiSet + 0088 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ........ 3 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ...... 3 ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΑ........ 4 Περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7

Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα επεξεργασμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite suspensions σε φορμόλη ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite suspensions σε φορμόλη ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ n Parasite suspensions σε φορμόλη ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Τα Parasite Suspensions της Microbiologics χρησιμοποιούνται σε εργαστηριακά προγράμματα διασφάλισης ποιότητας ως μάρτυρες ποιοτικού ελέγχου,

Διαβάστε περισσότερα

HLA SSP Kits. Έτοιμο για χρήση σετ αντιδραστηρίων Εκκινητών Ειδικής Αλληλουχίας (SSP) για την HLA τυποποίηση βασισμένη στο DNA [IVD]

HLA SSP Kits. Έτοιμο για χρήση σετ αντιδραστηρίων Εκκινητών Ειδικής Αλληλουχίας (SSP) για την HLA τυποποίηση βασισμένη στο DNA [IVD] [GR] HLA SSP Kits Έτοιμο για χρήση σετ αντιδραστηρίων Εκκινητών Ειδικής Αλληλουχίας (SSP) για την HLA τυποποίηση βασισμένη στο DNA [IVD] Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση HLA-A SSP [REF] 826 201 0197 HLA-B

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των ενθέτων και λιμών SATELEC

Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των ενθέτων και λιμών SATELEC Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των ενθέτων και λιμών SATELEC Προειδοποιήσεις: Μην χρησιμοποιείτε σύρμα καθαρισμού ή λειαντικά προϊόντα καθαρισμού. Αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Πρωτόκολλο Cellfree200 V5_DSP Γενικές πληροφορίες Για διαγνωστική χρήση in vitro. Κιτ Υλικό δείγματος Ονομασία πρωτοκόλλου Προκαθορισμένο σετ προτύπου ελέγχου μεθόδου QIAsymphony

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το CRC RAScan Combination Kit KRAS and NRAS Exons 2, 3 & 4 CE IVD για τα συστήματα DHPLC

Οδηγίες χρήσης για το CRC RAScan Combination Kit KRAS and NRAS Exons 2, 3 & 4 CE IVD για τα συστήματα DHPLC 1 Κατασκευαστής Οδηγίες χρήσης για το CRC RAScan Combination Kit KRAS and NRAS Exons 2, 3 & 4 CE IVD για τα συστήματα DHPLC ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΥΣΙΔΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR)

ΑΛΥΣΙΔΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR) Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Σταμάτης Κουσίσης, Δημοσθένης Κίζης, Δήμητρα Χούχουλα Βασική αρχή της Αλυσιδωτής Αντίδρασης της Πολυμεράσης

Διαβάστε περισσότερα

Olerup SSP Οδηγίες χρήσης

Olerup SSP Οδηγίες χρήσης Olerup SSP Ένθετο προϊόντος Σελίδα 1 από 37 Olerup SSP ΠΡΟΒΛΕΠΌΜΕΝΗ ΧΡΉΣΗ Τα κιτ Olerup SSP προσδιορισμού HLA είναι ποσοτικά κιτ διάγνωσης in vitro για την τυποποίηση DNA των αλληλόμορφων HLA κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 ΚΩΔΙΚΟΣ & ΤΙΜΗ ΠΤ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ VACTRO SARSTEDT ΜΑΓΕΙΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 ΚΩΔΙΚΟΣ & ΤΙΜΗ ΠΤ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ VACTRO SARSTEDT ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 Α/Α ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΔΕΙΓΜΑ Ε+Ε ΔΕΡΚΑ ΕΠΙΜΕΝΤ ΕΛΛΕΝΚΟ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΑΝΤΙΣΕΛ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ VACTRO SARSTEDT ΜΑΓΕΙΡΑΣ BIOSNA

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΜΤΝ3 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8

Κωδικός: ΜΤΝ3 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8 Κωδικός: ΜΤΝ3 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα υγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ. Παρασκευή Λίντα ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ. Η διαδικασία χρησιμοποιείται για ταυτοποίηση και διαφορική τιτλοποίηση των δύο ειδών των ουρογεννητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HYDRAGEL MINI PROTEIN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HYDRAGEL MINI PROTEIN ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HYDRAGEL MINI PROTEIN ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Το Hydragel-mini Protein(e) και το Hydragel Protein(e) kit προορίζονται για τον διαχωρισμό των ανθρώπινων πρωτεϊνών σε 5 κύρια μέρη με ηλεκτροφόρηση σε

Διαβάστε περισσότερα

Αδιάβροχο Αγωγιμόμετρο 8999XX

Αδιάβροχο Αγωγιμόμετρο 8999XX Αδιάβροχο Αγωγιμόμετρο 8999XX Εισαγωγή Η σειρά αυτή αποτελείται από 3 αδιάβροχα αγωγιμόμετρα για να μπορείτε να επιλέξετε ανάλογα με το εύρος που θέλετε να μετρήσετε. Η βαθμονόμηση των οργάνων είναι πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΔΙΑ: Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των κλειδιών SATELEC

ΚΛΕΙΔΙΑ: Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των κλειδιών SATELEC ΚΛΕΙΔΙΑ: Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των κλειδιών SATELEC Προειδοποιήσεις: Μην χρησιμοποιείτε σύρμα καθαρισμού ή λειαντικά προϊόντα καθαρισμού. Αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 24/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 24/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 24/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: Το Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν. Λαμίας Θέμα: Σχετ.:

Διαβάστε περισσότερα

Elucigene CF29v2. Οδηγίες χρήσης

Elucigene CF29v2. Οδηγίες χρήσης Elucigene CF29v2 Οδηγίες χρήσης Αρ. Καταλόγου - CF029B1 25 δοκιμασίες με AmpliTaq Gold CF029B2-50 δοκιμασίες με AmpliTaq Gold YF029B2 50 δοκιμασίες χωρίς AmpliTaq Gold Για in vitro διαγνωστική χρήση Κατασκευάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony RGQ

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony RGQ Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony RGQ Ρυθμίσεις για την εκτέλεση των κιτ artus QS- RGQ (λογισμικό Rotor-Gene Q 2.1 ή μεταγενέστερο) artus BK Virus QS-RGQ Kit Έκδοση 1, 4514363 artus CMV QS-RGQ Kit Έκδοση 1,

Διαβάστε περισσότερα

Επισκεφτήκαμε το ινστιτούτο νευρολογίας και γενετικής όπου μας μίλησε ο κύριος Βάσος Νεοκλέους και η κ. Αλέξια Φαίδωνος για τη μηχανή Polymerase

Επισκεφτήκαμε το ινστιτούτο νευρολογίας και γενετικής όπου μας μίλησε ο κύριος Βάσος Νεοκλέους και η κ. Αλέξια Φαίδωνος για τη μηχανή Polymerase Επισκεφτήκαμε το ινστιτούτο νευρολογίας και γενετικής όπου μας μίλησε ο κύριος Βάσος Νεοκλέους και η κ. Αλέξια Φαίδωνος για τη μηχανή Polymerase Chain Reaction (pcr)- Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης.η

Διαβάστε περισσότερα

Elucigene CF Poly-T Οδηγίες χρήσης

Elucigene CF Poly-T Οδηγίες χρήσης Elucigene CF Poly-T Οδηγίες χρήσης Κωδικός καταλόγου: PT003B2 50 εξετάσεις Για in vitro διαγνωστική χρήση Κατασκευάζεται από την: Για πωλήσεις, εξυπηρέτηση πελατών και τεχνική υποστήριξη: Elucigene Diagnostics

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Σ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 Πρόχειρου Διαγωνισμού Εργαστηριακών Ειδών, Είδη Υγιεινής ή Φαρμακευτικά Είδη από Γυαλί ( Αναλώσιμο Υλικό Εργαστηρίων ), κωδικός CPV 33790000-4.1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τοξικολογία Τροφίμων. Έλεγχος υπολειμμάτων με τη μέθοδο ELISA

Τοξικολογία Τροφίμων. Έλεγχος υπολειμμάτων με τη μέθοδο ELISA Τοξικολογία Τροφίμων Έλεγχος υπολειμμάτων με τη μέθοδο ELISA Στόχοι ενότητας Εξοικείωση με το kit προσδιορισμού αφλατοξίνης Μ1 σε δείγμα γάλακτος Κατανόηση των κρίσιμων σημείων εφαρμογής της συγκεκριμένης

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΜΤΝ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7

Κωδικός: ΜΤΝ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 Κωδικός: ΜΤΝ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα νερού

Διαβάστε περισσότερα

150828-0. Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες:

150828-0. Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: Ενέσιμος στόκος AlloMatrix, Οστικός στόκος AlloMatrix C, Ειδικός οστικός στόκος AlloMatrix, Οστικός στόκος ALLOMATRIX DR και Οστικός στόκος ALLOMATRIX RCS Οδηγίες ανάμειξης 150828-0 Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Αύγουστος 2015 Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Tissue_LC_200_V7_DSP και Tissue_HC_200_V7_DSP Το παρόν έγγραφο είναι το Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Tissue_LC_200_V7_DSP και Tissue_HC_200_V7_DSP, R2,

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων

Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων Ενότητα 2: Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (1) Κάθε παρασκευαστής δημιουργεί και εφαρμόζει ένα αποτελεσματικό σύστημα διασφαλίσεως

Διαβάστε περισσότερα

therascreen UGT1A1 Pyro Kit Εγχειρίδιο 24

therascreen UGT1A1 Pyro Kit Εγχειρίδιο 24 Μαρτιος 2015 therascreen UGT1A1 Pyro Kit Εγχειρίδιο 24 Έκδοση 1 Για διαγνωστική χρήση in vitro 971540 1061270EL QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden, ΓΕΡΜΑΝΙΑ R3 1061270EL Sample & Assay Technologies

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοργανισμοί και συνθήκες αποστείρωσης

Μικροοργανισμοί και συνθήκες αποστείρωσης Εργαοιηριακήβ άσκηση Μικροοργανισμοί και συνθήκες αποστείρωσης Σιόχοί ίου πειράμαιοε Το πείραμα αυτό στοχεύει να σε φέρει σε επαφή με την εργαστηριακή μέθοδο μικροβιακών καλλιεργειών. Επίσης θα διαπιστώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοργανισμοί EZ-CFU

Μικροοργανισμοί EZ-CFU Μικροοργανισμοί EZ-CFU Τα παρασκευάσματα μικροοργανισμών EZ-CFU παρέχουν δοκιμασμένες προκλήσεις για ενταλμένες εφαρμογές της Φαρμακοποιίας των ΗΠΑ (USP). ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Οι μικροοργανισμοί EZ-CFU είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατασκευαστής: Werner & Mertz Italia S.r.l. Aποκλειστικός Αντιπρόσωπος: ECOLINE s.a. Εμπορική ονομασία: WC DENSO Ημερομηνία αναθεώρησης: 18.02.2003 01. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Σφαιρίδια βαθµονόµησης για την καθηµερινή παρακολούθηση του κυτταρόµετρου ροής. Το κιτ περιέχει αντιδραστήρια για 40 βαθµονοµήσεις.

Σφαιρίδια βαθµονόµησης για την καθηµερινή παρακολούθηση του κυτταρόµετρου ροής. Το κιτ περιέχει αντιδραστήρια για 40 βαθµονοµήσεις. FluoroSpheres Αρ. κωδικού K0110 6η έκδοση Σφαιρίδια βαθµονόµησης για την καθηµερινή παρακολούθηση του κυτταρόµετρου ροής. Το κιτ περιέχει αντιδραστήρια για 40 βαθµονοµήσεις. (105799-004) SSK0110CE_02/GR/2015.12

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΜΤΝ4 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8

Κωδικός: ΜΤΝ4 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8 Κωδικός: ΜΤΝ4 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα υγρού

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΛΕΓ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8

Κωδικός: ΛΕΓ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8 Κωδικός: ΛΕΓ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα που προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Θερµαντήρας λύσης BD ProbeTec ET Θερµαντήρας εκκίνησης και θέρµανσης BD ProbeTec ET

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Θερµαντήρας λύσης BD ProbeTec ET Θερµαντήρας εκκίνησης και θέρµανσης BD ProbeTec ET ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Θερµαντήρας λύσης BD ProbeTec ET Θερµαντήρας εκκίνησης και θέρµανσης BD ProbeTec ET Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited

Διαβάστε περισσότερα

Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα»

Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E14S Series Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E14S001 Σημειώσεις, ειδοποιήσεις και προσοχές ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομείου Γρεβενών. Φορέας διενέργειας:.νοσοκομείο Γρεβενών. Έναρξη διαβούλευσης: 21/03/2016. Λήξη διαβούλευσης : 27/03/2016

Νοσοκομείου Γρεβενών. Φορέας διενέργειας:.νοσοκομείο Γρεβενών. Έναρξη διαβούλευσης: 21/03/2016. Λήξη διαβούλευσης : 27/03/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γρεβενά,21 Μαρτίου 2016 Αριθμ. Πρωτ.2651 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόμενο ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστική πολυακρυλική ενέσιμη ρητίνη για μόνιμη στεγανή σφράγιση

Ελαστική πολυακρυλική ενέσιμη ρητίνη για μόνιμη στεγανή σφράγιση Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 20/04/2012 Κωδικός: 2012.03.07.080 Ελαστική πολυακρυλική ενέσιμη ρητίνη για μόνιμη στεγανή σφράγιση Περιγραφή Προϊόντος Το είναι πολύ χαμηλού ιξώδους, ελαστική πολυακρυλική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧΟ46ΨΧΙΥ-Μ8Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. Αθήνα 27-05-2013 Αριθμ. πρωτ.

ΑΔΑ: ΒΕΧΟ46ΨΧΙΥ-Μ8Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. Αθήνα 27-05-2013 Αριθμ. πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 27-05-2013 Αριθμ. πρωτ. 258 Ταχ.Δ/νση: Αναπαύσεως 10 Τ.Κ. 116 36 Πληροφορίες: κ. Σκίτσα

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότητα συναντά την αποδοτικότητα. Φασματοφωτόμετρο DR6000 UV-VIS

Η ποιότητα συναντά την αποδοτικότητα. Φασματοφωτόμετρο DR6000 UV-VIS Η ποιότητα συναντά την αποδοτικότητα Φασματοφωτόμετρο DR6000 UV-VIS Συνδυασμός ποιότητας και οικονομικής απόδοσης Το νέο φασματοφωτόμετρο DR6000 UV-VIS παρέχει κορυφαία απόδοση στις εργαστηριακές διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ για τη βέλτιστη χρήση των υλικών ελέγχου με τις τεχνικές ηλεκτροφόρησης σε τριχοειδή και γέλη αγαρόζης

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ για τη βέλτιστη χρήση των υλικών ελέγχου με τις τεχνικές ηλεκτροφόρησης σε τριχοειδή και γέλη αγαρόζης ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ για τη βέλτιστη χρήση των υλικών ελέγχου με τις τεχνικές ηλεκτροφόρησης σε τριχοειδή και γέλη αγαρόζης Σελίδα 1 από 40 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι τιμές ελέγχου καθορίζονται βάσει της διακύμανσης μεταξύ οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

SURVEYOR Scan KRAS Kit Exon 2 CE IVD

SURVEYOR Scan KRAS Kit Exon 2 CE IVD Κατασκευαστής Οδηγίες χρήσης για το SURVEYOR Scan KRAS Kit Exon 2 CE IVD για τα συστήµατα DHPLC ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης προτού χρησιµοποιήσετε αυτό το προϊόν. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΙ 3897. Τεστ Κιτ εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου

ΗΙ 3897. Τεστ Κιτ εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου Αγαπητέ πελάτη, Hanna Instruments Ελλάς ΗΙ 3897 Τεστ Κιτ εξαιρετικά παρθένου υ Ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα προϊόν της Hanna Instruments. Παρακαλούµε διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν τη χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατασκευαστής: Werner & Mertz GmbH Aποκλειστικός Αντιπρόσωπος: ECOLINE s.a. Εμπορική ονομασία: IVEDOR Ημερομηνία αναθεώρησης : 04/09/2003 01. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Όνομα Προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Δοκιμασία Τ7 ενδονουκλεάσης I σε βιοψίες πτερυγίων zebrafish

Δοκιμασία Τ7 ενδονουκλεάσης I σε βιοψίες πτερυγίων zebrafish Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Human Pluripotent Stem Cells group Δοκιμασία Τ7 ενδονουκλεάσης I σε βιοψίες πτερυγίων zebrafish Ντελή Πολυξένη, 10037 Μόναχο, 2015 Η παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο. Εξοπλισμός. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο. Εξοπλισμός. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ IN VITRO ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο Εξοπλισμός Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 ΧΩΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Κάθε εργαστήριο θα πρέπει να διαθέτει χώρους

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Πρωτόκολλο Complex200_OBL_V4_DSP Γενικές πληροφορίες Για διαγνωστική χρήση in vitro. Κιτ QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Mini Kit Υλικό δείγματος Δείγματα αναπνευστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Dr ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε.Σ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Σε κάθε εργαστήριο, πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις ώστε οι άνθρωποι που ερευνούν για να εντοπίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 25.11.2014 L 337/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1252/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαΐου 2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΓΕΝΙΚΑ Απαγορεύεται το φαγητό και το κάπνισμα στους εργαστηριακούς

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Φαρμακευτικής Βιοτεχνολογίας

Άσκηση Φαρμακευτικής Βιοτεχνολογίας Άσκηση Φαρμακευτικής Βιοτεχνολογίας Χαρακτηρισμός Φαρμακογενετικών δεικτών με PCR-ARMS Θεωρητικό μέρος 1. Αλυσιδωτή αντίδραση Πολυμεράσης (PCR) Η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (polymerase chain reaction,

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΑΙΜΑ Αιμοληψία Φιαλίδια κενού και ειδικές βελόνες (σύστημα VACUTAINER). Σύριγγες συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα project: Προσδιορισμός βακτηριακών ενδοτοξινών (Test LAL)

Θέμα project: Προσδιορισμός βακτηριακών ενδοτοξινών (Test LAL) Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Θέμα project: Προσδιορισμός βακτηριακών ενδοτοξινών (Test LAL) Φοιτήτρια: Ρούμελη Αντωνία ΑΜ: 11089 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

VES TEC VACU TEC VACU CODE

VES TEC VACU TEC VACU CODE EL 1/5 VES TEC VACU TEC VACU CODE Κατασκευάζεται από: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose 10 53035 Monteriggioni (Siena) - Italy Κεφάλαιο Τροποποιήσεις που εισήχθησαν στην τρέχουσα διόρθωση 1 6 8

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ V 10. Oδηγίες χρήσης. Περιεχόμενα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ V 10. Oδηγίες χρήσης. Περιεχόμενα ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ V 10 Oδηγίες χρήσης Περιεχόμενα Σύντομη εισαγωγή 2 Εξαρτήματα, κουμπιά ελέγχου και ενδεικτικά της συσκευής 2 Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια σας 3 Λειτουργίες καταμέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία Μοριακής Γενετικής

Εργαλεία Μοριακής Γενετικής Εργαλεία Μοριακής Γενετικής Αρχές Μοριακής κλωνοποίησης Τα περιοριστικά ένζυμα: αναγνωρίζουν αλληλουχίες (θέσεις περιορισμού). 2 τύποι ενζύμων: -Τύπος I = Κόβουν κοντά στη θέση περιορισμού -σπάνια χρησιμοποιούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο της αυτόματης πιπέττας LAB MATE

Εγχειρίδιο της αυτόματης πιπέττας LAB MATE Εγχειρίδιο της αυτόματης πιπέττας LAB MATE 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το LAB MATE είναι ένα ογκομετρικό όργανο σχεδιασμένο να υπολογίζει και να μεταφέρει υγρά με ακρίβεια και ασφάλεια. Μπορεί να υπολογίσει και να μεταφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ Οι απαντήσεις σε όλα τα πεδία οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη και να είναι σύμφωνες με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς. Για κάθε πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Πρωτόκολλο Complex200_V5_DSP Γενικές πληροφορίες Για διαγνωστική χρήση in vitro. Κιτ QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Mini Kit Υλικό δείγματος Δείγματα αναπνευστικού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Χημική Τεχνολογία. Εργαστηριακό Μέρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Χημική Τεχνολογία. Εργαστηριακό Μέρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Χημική Τεχνολογία Εργαστηριακό Μέρος Ενότητα 6: Διαλυμένο Οξυγόνο Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ: «Προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων εργαστηρίου»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ: «Προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων εργαστηρίου» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΙΕΤΕΘ) Τομέας Βιοϊατρικής Παπαναστασίου 5 Τ.Κ. 4222 Λάρισα, Λάρισα, 07-05-205 Αρ. Πρωτ.: 03/07-05-205

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα συστήματα ασκών να είναι αποστειρωμένα και ελεύθερα πυρετογόνων ουσιών (ISO )

Όλα τα συστήματα ασκών να είναι αποστειρωμένα και ελεύθερα πυρετογόνων ουσιών (ISO ) ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ α/α 2,3 και 4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ Το πλαστικό των ασκών να είναι αρίστης ποιότητας και υψηλής διαπερατότητας, διαφανές.δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΝΑ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΝΑ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ Σελίδα : 1/5 I - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες αυτές θεωρούνται ως συστάσεις: για όλες τις υπόλοιπες οδηγίες αποκλειστική ευθύνη φέρει ο τελικός χρήστης. Οι παρούσες συστάσεις αναφέρονται σε επιμολυσμένα μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

EUSO 2016 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ:. Σέρρες 05/12/2015

EUSO 2016 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ:. Σέρρες 05/12/2015 14 η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών EUSO 2016 ΤΟΠΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ:. Μαθητές/τριες που συμμετέχουν: (1) (2) (3) Σέρρες 05/12/2015 Σύνολο μορίων:..... Α. Δράση των ενζύμων

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Tissue_LC_200_V7_DSP και Tissue_HC_200_V7_DSP Γενικές πληροφορίες Για διαγνωστική χρήση in vitro. Αυτά τα πρωτόκολλα αφορούν τον καθαρισμό ολικού DNA από ιστούς μονιμοποιημένους

Διαβάστε περισσότερα

5 Η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν/ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ- Γ.Ν/ΚΥ ΚΥΜΗΣ

5 Η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν/ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ- Γ.Ν/ΚΥ ΚΥΜΗΣ 5 Η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν/ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ- Γ.Ν/ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ ΠΡΩΤ. 2891/24-07-2015 & 3512/14-09-2015 ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Θ Ε Τ Ο Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ

Ε Ν Θ Ε Τ Ο Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ Immucor Transplant Diagnostics, Inc. 550 West Avenue, Stamford, Connecticut 06902 Η.Π.Α. Τηλ.: +1 (203) 328-9500 ή (888) 329-0255 (Μόνο για τις Η.Π.Α. και Καναδά), Φαξ: +1 (203) 328-9599 WWW.IMMUCOR.COM

Διαβάστε περισσότερα

Συμπιεστής Νεφελοποιητής

Συμπιεστής Νεφελοποιητής ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Συμπιεστής Νεφελοποιητής Τηλ.: 210 29.23.783 Website: http://anorthosis.com.gr ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 1. Η εταιρεία μας σας παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας της συσκευής για χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη 47/ Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προμηθειών του 401 ΓΣΝΑ.

Διακήρυξη 47/ Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προμηθειών του 401 ΓΣΝΑ. Διακήρυξη 47/2014 1. Το 401 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προμηθειών ανακοινώνει, σε εκτέλεση της Φ.814/105/177894/Σ.468/10 Απρ 2014/ΑΣΔΥΣ/ΔΥΓ/2 ο, την επαναληπτική διενέργεια προμήθειας υλικών (Μη Χημικά Ιατρικά Αναλώσιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΞΙΔΙΟΥ ΣΕ ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΗΣ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ MultiLog

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΞΙΔΙΟΥ ΣΕ ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΗΣ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ MultiLog ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΞΙΔΙΟΥ ΣΕ ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΗΣ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ MultiLog Αντωνίου Κωνσταντίνος ΠΕ04-02 (χημικός) ΓΕ.Λ Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων. Το

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον τοπικό διανομέα για περισσότερες πληροφορίες και μεταφράσεις.

Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον τοπικό διανομέα για περισσότερες πληροφορίες και μεταφράσεις. OSTEOSET Resorbable Bead Kits and Mini-Bead Kits Mixing Instructions 150834-0 Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es)

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Παράρτημα F2/13 του Πιστοποιητικού Αρ. 263-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Δοκιμών & της LINK LAB ΕΠΕ για τη διενέργεια διακριβώσεων Μέγεθος / Απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση για εργασίες εργαστηριακής κλίμακας

Χρήση για εργασίες εργαστηριακής κλίμακας Χρήση για εργασίες εργαστηριακής κλίμακας Περιεχόμενα Velcorin Χρήση για τις εργασίες εργαστηριακής κλίμακας Σελίδα 3 5 Εισαγωγή Σελίδα 3 Μέτρα προστασίας Σελίδα 3 Μέθοδος εργασίας (Αισθητήρια) Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ KALIVIS KD-5130S. Μηχάνημα Κοπής Πολυστερίνης. Οδηγίες Λειτουργίας

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ KALIVIS KD-5130S. Μηχάνημα Κοπής Πολυστερίνης. Οδηγίες Λειτουργίας KALIVIS KD-5130S Μηχάνημα Κοπής Πολυστερίνης Οδηγίες Λειτουργίας Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από την πρώτη χρήση Δώστε ιδιαίτερη σημασία στις υποδείξεις ασφαλείας του παρόντος φυλλαδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (1)

ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (1) ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (1) Κάθε παρασκευαστής δηµιουργεί και εφαρµόζει ένα αποτελεσµατικό σύστηµα διασφαλίσεως της ποιότητας των φαρµακευτικών προϊόντων, σε συνεργασία µε τη διοίκηση της επιχειρήσεως και

Διαβάστε περισσότερα

L801 IP 55 / L801 PIR IP 55. Εγχειρίδιο Χρήσης... 26

L801 IP 55 / L801 PIR IP 55. Εγχειρίδιο Χρήσης... 26 L801 IP 55 / L801 PIR IP 55 Εγχειρίδιο Χρήσης... 26 Εγχειρίδιο Χρήσης Φωτιστικό LED υψηλής απόδοσης L801 IP 55 L801 PIR IP 55 (συμπ. ανιχνευτή κίνησης) Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες Πολυαιθυλενίου για δίκτυα φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως 4barg

Σωλήνες Πολυαιθυλενίου για δίκτυα φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως 4barg ΣΥΝΤΑΞΗ: TMHMA ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σωλήνες Πολυαιθυλενίου για δίκτυα φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως 4barg ΕΛΕΓΧΟΣ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Ενέσιμο φράγμα ανοδικής υγρασίας βάσεως σιλάνης. Περιγραφή Προϊόντος. Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 23/11/2009 Κωδικός: 04.02.

Construction. Ενέσιμο φράγμα ανοδικής υγρασίας βάσεως σιλάνης. Περιγραφή Προϊόντος. Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 23/11/2009 Κωδικός: 04.02. Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 23/11/2009 Κωδικός: 04.02.060 SikaMur -InjectoCream -100 SikaMur -InjectoCream -100 Ενέσιμο φράγμα ανοδικής υγρασίας βάσεως σιλάνης Construction Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηράκλειο, 8.07.04 Αρ. πρωτ. 844 Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση.

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση. -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό Συμπληρώματος ( C3 ) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα με το σύστημα EasyNeph.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαμορφωμένες Ταινίες Στεγανοποίησης Μέρος του Συστήματος Sikadur -Combiflex SG

Προδιαμορφωμένες Ταινίες Στεγανοποίησης Μέρος του Συστήματος Sikadur -Combiflex SG Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 10/01/2011 Κωδικός: 2011.03.03.040 Sikadur -Combiflex SG Tape Προδιαμορφωμένες Ταινίες Στεγανοποίησης Μέρος του Συστήματος Sikadur -Combiflex SG Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

2.3.4 Εργαστήριο: Αποσυναρμολόγηση Υπολογιστή

2.3.4 Εργαστήριο: Αποσυναρμολόγηση Υπολογιστή 2.3.4 Εργαστήριο: Αποσυναρμολόγηση Υπολογιστή Εκτυπώστε και ολοκληρώστε αυτό το εργαστήριο. Στο εργαστήριο αυτό θα αποσυναρμολογήσετε ένα υπολογιστή με χρήση ασφαλών διαδικασιών εργαστηρίου και τα κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ).

ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κως, 29 Αυγούστου 2013 2 η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου Αρ. πρωτ.: 5336 Γενικό Νοσοκ. Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου», Γ.Ν.- Κ.Υ. Κω «Ιπποκράτειον», Γ.Ν.- Κ.Υ. Καλύμνου «Το Βουβάλειο» Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

www.vageo.gr Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης

www.vageo.gr Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης VS-2 Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης Σελ.2 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σελ.3,4,5 Σύνδεση - Χειρισμός

Διαβάστε περισσότερα