ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"

Transcript

1 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Κωνσταντίνος Παναγιώτου Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού Διεύθυνση Έρευνας και Προγραμματισμού 29/11/2014

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Επιλεγμένες Μελέτες της ΑνΑΔ Προβλέψεις Απασχόλησης στην Κυπριακή Οικονομία Εντοπισμός Αναγκών σε Πράσινες Δεξιότητες στην Κυπριακή Οικονομία Έγκαιρος Εντοπισμός Αναγκών Απασχόλησης και Κατάρτισης για Αποτελεσματική Διαχείριση του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο Επιλεγμένα Σχέδια της ΑνΑΔ Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων Με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σχέδιο Τοποθέτησης Ανέργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις / Οργανισμούς Σχέδιο Τοποθέτησης Ανέργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι Διετούς Διάρκειας για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις / Οργανισμούς Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων Προϋποθέσεις Επιτυχίας 2

3 Προβλέψεις Απασχόλησης στην Κυπριακή Οικονομία ( 1 ) Παροχή προβλέψεων για την απασχόληση Συνολική απασχόληση 52 τομείς οικονομικής δραστηριότητας 309 επαγγέλματα Κάλυψη του συνόλου της κυπριακής οικονομίας Περίοδος κάλυψης

4 Προβλέψεις Απασχόλησης ης στην Κυπριακή Οικονομία ( 2 ) Απασχόληση Ανάγκες απασχόλησης λόγω αποχωρήσεων Παρεχόμενες Προβλέψεις Αναπτυξιακές ανάγκες Συνολικές ανάγκες απασχόλησης ης απασχόλησης ης 4 4

5 «Εντοπισμός Αναγκών σε Πράσινες Δεξιότητες στην Κυπριακή Οικονομία » 5

6 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» Έξυπνη ανάπτυξη: βασισμένη στη γνώση και καινοτομία Διατηρήσιμη ανάπτυξη: προώθηση μιας πιο αποδοτικής στη χρήση πόρων, πιο πράσινης και ανταγωνιστικής οικονομίας Χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη: οικονομία με υψηλή απασχόληση ηπου θα επιτυγχάνει κοινωνική συνοχή 6

7 ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Ύπαρξη κατάλληλα καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού με τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και νοοτροπία 7

8 ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Οι ειδικές δεξιότητες ξό που απαιτούνται ώστε να προσαρμοστούν τα προϊόντα, οι υπηρεσίες ή διεργασίες στις αλλαγές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές και στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις ή κανονισμούς. 8

9 Πράσινη Οικονομία Περιβαλλοντική Προστασία Διαχείριση Πόρων Προστασία του ατμοσφαιρικού αέρα και κλίματος Διαχείριση υγρών αποβλήτων Διαχείριση στερεών αποβλήτων Προστασία και αποκατάσταση του εδάφους και των υδάτων Μείωση του θορύβου και κραδασμών Προστασία της βιοποικιλότητας και του τοπίου Προστασία από την ακτινοβολία Έρευνα και ανάπτυξη για την περιβαλλοντική προστασία Άλλες δραστηριότητες περιβαλλοντικής προστασίας Διαχείριση υδάτινων πόρων Διαχείριση δασικών πόρων Διαχείριση άγριας χλωρίδας και πανίδας Διαχείριση ενεργειακών πόρων Διαχείριση ορυκτών πόρων Έρευνα και ανάπτυξη για τη διαχείριση φυσικών πόρων Άλλες δραστηριότητες διαχείρισης φυσικών πόρων 9

10 Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Διαφοροποιεί τομείς οικονομικής δραστηριότητας και επαγγέλματα Επηρεάζει ζ γνώσεις και δεξιότητες Απαιτεί νέα νοοτροπία του ανθρώπινου δυναμικού Νέα επιχειρηματική νοοτροπία 10

11 ΝΕΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Διευθυντές παραγωγής σε πάρκα φωτοβολταϊκών και αιολικής ενέργειας και σε μονάδες αφαλάτωσης Διευθυντές παραγωγής στην παραγωγή βιοκαυσίμων Ερευνητές πολιτικοί μηχανικοί Ενεργειακοί μηχανικοί και εμπειρογνώμονες Επιθεωρητές συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης Μηχανικοί παραγωγής σε πάρκα φωτοβολταϊκών και αιολικής ενέργειας και βιοκαυσίμων Μηχανικοί περιβάλλοντος Περιβαλλοντικοί ειδικοί, σύμβουλοι και ελεγκτές Ειδικοί στη γεωργία ακριβείας 11

12 ΝΕΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τεχνικοί εγκατάστασης αντιρρυπαντικών συστημάτων Τεχνικοί εγκατάστασης και συντήρησης φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων, ανεμογεννητριών και μηχανημάτων παραγωγής βιοκαυσίμων Χειριστές εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων και απορριμμάτων Χειριστές εγκαταστάσεων ανακύκλωσης υλικών Χειριστές μηχανών παραγωγής βιοκαυσίμων Συναρμολογητές φωτοβολταϊκών πλαισίων 12

13 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Επικοινωνία, ικανότητα μάθησης, ομαδικότητα, δημιουργικότητα, καινοτομία, ανάληψη πρωτοβουλίας, δξό δεξιότητες πληροφορικής, ευελιξία, λξί περιβαλλοντική συνείδηση. Επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά. 13

14 «Έγκαιρος Εντοπισμός Αναγκών Απασχόλησης ης και Κατάρτισης για Αποτελεσματική Διαχείριση του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο» 14

15 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Επισκόπηση διαθέσιμων πηγών στοιχείων και πληροφοριών Διεθνής βιβλιογραφία Εθνική Στρατηγική Συλλογή και ανάλυση στοιχείων και πληροφοριών από δευτερογενείς πηγές Διαμόρφωση σεναρίου εργασίας Εντοπισμός αναγκών απασχόλησης και κατάρτισης στα 4 στάδια αξιοποίησης του φυσικού αερίου Ανάγκες απασχόλησης Ανάγκες κατάρτισης 15

16 ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εξόρυξη φυσικού αερίου από το τεμάχιο 12 Μεταφορά με υποθαλάσσιους αγωγούς στο Σταδιακή Βασιλικό υλοποίηση και λειτουργία μέχρι το 2019 Κατασκευή τερματικού επεξεργασίας και υγροποίησης στο Βασιλικό Μεταφορά φυσικού αερίου με χερσαίους αγωγούς στους ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς Βασιλικού, Δεκέλειας και Μονής 16

17 ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΤΟΠΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1. ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 2. ΕΞΟΡΥΞΗ ΚΑΙ 3. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 4. ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΕΡΙΑ Έρευνα 40 άτομα Περιορισμένες Εξόρυξη και Κατασκευή ασκευή του Κατασκευή ασκευή του μεταφορά τερματικού δικτύου αγωγών 100 άτομα άτομα 200 άτομα Καλές Πολύ καλές Πολύ καλές Διερευνητική γεώτρηση η 100 άτομα Περιορισμένες Κατασκευή και εγκατάσταση υποθαλάσσιων αγωγών 350 άτομα Περιορισμένες Λειτουργία του τερματικού 400 άτομα Πολύ καλές Λειτουργία του δικτύου αγωγών γ 30 άτομα Πολύ καλές 140 άτομα 450 άτομα άτομα 200 άτομα Περιορισμένες Καλές Πολύ καλές Πολύ καλές 17

18 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γραφείς και Ανειδίκευτοι Διευθυντές και Υπάλληλοι εργάτες πτυχιούχοι υπηρεσιών Επόπτες και Επιστάτες 400 Τεχνικοί βοηθοί 60 Τεχνίτες και Χειριστές μηχανημάτων

19 ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (4.000 ΑΤΟΜΑ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Διευθυντές και Πτυχιούχοι (40 άτομα) Διευθυντής έργου Οικονομικός διευθυντής Διευθυντής προσωπικού Διευθυντής ασφάλειας και υγείας Αρχιτέκτονες Πολιτικοί μηχανικοί Μηχανικοί περιβάλλοντος Μηχανολόγοι μηχανικοί Χημικοί μηχανικοί Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί Ηλεκτρονικοί μηχανικοί Τεχνικοί βοηθοί (60 άτομα) Τεχνικοί βοηθοί δομικών έργων Τεχνικοί βοηθοί ηλεκτρολόγων μηχανικών Τεχνικοί βοηθοί ηλεκτρονικών μηχανικών Τεχνικοί βοηθοί μηχανολόγων μηχανικών Τεχνικοί βοηθοί χημικών μηχανικών Επόπτες και Επιστάτες (400 άτομα) Τεχνίτες και Χειριστές μηχανημάτων (3.000 άτομα) Εξειδικευμένοι συγκολλητές Εγκαταστάτες ανυψωτικού εξοπλισμού και συρματόσχοινων Ηλεκτρολόγοι κτηρίων Εγκαταστάτες σωληνώσεων Κατασκευαστές λεβήτων Πελεκάνοι και ξυλουργοί Τεχνίτες μονώσεων Οικοδόμοι Καλουψιήδες Τεχνίτες στο στήσιμο σκελετού οικοδομών Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και εφαρμοστές Κατασκευαστές, εγκαταστάτες και επιδιορθωτές ειδών από φύλλα μετάλλου Ελαιοχρωματιστές κτηρίων, αυτοκινήτων και μετάλλων Χειριστές μηχανημάτων Χειριστές γερανών και αναβατορίων Γραφείς και Υπάλληλοι λ υπηρεσιών (100 άτομα) Ιδιαιτέρες γραμματείς Γραφείς αρχείου Ταμίες Γραφείς λογιστηρίου και τήρησης βιβλίων Αποθηκάριοι και γραφείς καταγραφής υλικών Τηλεφωνητές Μάγειροι Τραπεζοκόμοι Φύλακες Ανειδίκευτοι εργάτες (400 άτομα) Ανειδίκευτοι εργάτες οδοποιίας και παρόμοιων κατασκευών Ανειδίκευτοι εργάτες οικοδομών Αγγελιαφόροι, διανομείς και μεταφορείς 19

20 ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (400 ΑΤΟΜΑ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Διευθυντές και Πτυχιούχοι Γενικός διευθυντής Οικονομικός διευθυντής Διευθυντής ανθρώπινου δυναμικού Διευθυντής πωλήσεων και μάρκετινγκ Διευθυντής διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων Διευθυντής παραγωγής Χημικοί Μηχανολόγοι μηχανικοί Χημικοί μηχανικοί Μηχανικοί πετρελαίου και φυσικού αερίου Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί Ηλεκτρονικοί μηχανικοί Μηχανικοί συστημάτων ελέγχου Λογιστές Σχεδιαστές και αναλυτές λογισμικού και εφαρμογών Τεχνικοί βοηθοί Τεχνικοί βοηθοί χημείας και φυσικών επιστημών Τεχνικοί βοηθοί μηχανολόγων μηχανικών Τεχνικοί βοηθοί χημικών μηχανικών Τεχνικοί βοηθοί μηχανικών πετρελαίου και φυσικού αερίου Τεχνικοί βοηθοί ηλεκτρολόγων μηχανικών Τεχνικοί βοηθοί ηλεκτρονικών μηχανικών Χειριστές μηχανημάτων επεξεργασίας και υγροποίησης φυσικού αερίου Ελεγκτές μηχανημάτων επεξεργασίας και υγροποίησης φυσικού αερίου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τεχνίτες και Χειριστές μηχανημάτων Συγκολλητές Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Μηχανοδηγοί Χειριστές γερανών και αναβατορίων Χειριστές μηχανοκίνητων οχημάτων ανύψωσης (forklifts) Γραφείς και Υπάλληλοι υπηρεσιών Ιδιαιτέρες γραμματείς Γραφείς αρχείου Ταμίες Γραφείς λογιστηρίου και τήρησης βιβλίων Αποθηκάριοι και γραφείς καταγραφής υλικών Τηλεφωνητές Μάγειροι Τραπεζοκόμοι Φύλακες ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Ανειδίκευτοι εργάτες Καθαριστές υποστατικών Αγγελιαφόροι, διανομείς και μεταφορείς Ανειδίκευτοι εργάτες στο τερματικό επεξεργασίας και υγροποίησης φυσικού αερίου Επόπτες και Επιστάτες 20

21 ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (200 ΑΤΟΜΑ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Διευθυντές και Πτυχιούχοι Διευθυντής επιχειρήσεων κατασκευών Μηχανικοί έργων Μηχανικοί αγωγών Μηχανικοί περιβάλλοντος Ειδικοί περιβαλλοντικής και επαγγελματικής υγείας και υγιεινής Τεχνικοί βοηθοί Τεχνικοί βοηθοί δομικών έργων Τεχνικοί βοηθοί ηλεκτρολόγων μηχανικών Τεχνικοί βοηθοί ηλεκτρονικών μηχανικών Τεχνικοί βοηθοί μηχανολόγων μηχανικών Επόπτες κατασκευών Τεχνίτες και Χειριστές μηχανημάτων Υδραυλικοί και εγκαταστάτες σωληνώσεων Συγκολλητές και κόπτες μετάλλων Μηχανικοί και επισκευαστές μηχανολογικού εξοπλισμού Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και εφαρμοστές Οδηγοί φορτηγών και βαρέων μηχανημάτων Χειριστές χωματουργικών μηχανημάτων Χειριστές γερανών Γραφείς και Υπάλληλοι υπηρεσιών Γραφείς παραγωγής Αποθηκάριοι Ανειδίκευτοι εργάτες κατασκευών 21

22 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μηχανικοί πετρελαίου και Τεχνικοί βοηθοί μηχανικών Εξειδικευμένοι συγκολλητές φυσικού αερίου πετρελαίου και φυσικού Εξειδικευμένοι Μηχανικοί υγρών αερίου κατασκευαστές λεβήτων γεώτρησης Τεχνολόγοι γεωλογίας, Χειριστές γεωτρύπανων Γεωμηχανολόγοι μηχανικοί Μηχανικοί αγωγών φυσικού αερίου πετρελαίου και φυσικού αερίου Επόπτες διεργασιών εξόρυξης και επεξεργασίας φυσικού αερίου Τεχνικοί και χειριστές διεργασιών εξόρυξης και επεξεργασίας φυσικού αερίου Χειριστές γρ γερανών και αναβατορίων 22

23 ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Χημικοί Τεχνικοί βη βοηθοί χημείας Υδραυλικοί και εγκαταστάτες Μηχανικοί περιβάλλοντος Τεχνικοί βοηθοί χημικών σωληνώσεων Χημικοί μηχανικοί και μηχανικών Τεχνίτες μονώσεων μηχανικοί διεργασιών Τεχνικοί βοηθοί Συγκολλητές και κόπτες Μηχανολόγοι μηχανικοί μηχανολόγων μηχανικών μετάλλων Κατασκευαστές, εγκαταστάτες και επιδιορθωτές ειδών από φύλλα μετάλλου 23

24 ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Στόχος του Σχεδίου είναι η αναβάθμιση της διεύθυνσης, η βελτίωση της λειτουργίας και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και οργανισμών μέσω της απασχόλησης και κατάρτισης νέων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Η ένταξη των νέων απόφοιτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται πάνω σε συνεχή βάση Τα προγράμματα έχουν διάρκεια 6 μήνες και σχεδιάζεται εξατομικευμένο πρόγραμμα κατάρτισης προσαρμοσμένο στις λειτουργίες της επιχείρησης και τις ανάγκες του πτυχιούχου Παρέχεται επιχορήγηση στην επιχείρηση μέχρι το μήνα ενώ ο ελάχιστος μισθός του πτυχιούχου είναι 950 το μήνα 24 24

25 ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΠΕΙΡΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Στόχος είναι η παροχή ευκαιριών απόκτησης εργασιακής πείρας σε άνεργους νέους πτυχιούχους, με σκοπό τη βελτίωση της απασχολησιμότητας τους με την παράλληλη παροχή δυνατότητας σε επιχειρήσεις / οργανισμούς να αξιοποιήσουν προσοντούχους Η δράση απευθύνεται σε εγγεγραμμένους άνεργους πτυχιούχους κάτω των 35 ετών χωρίς σχετική πείρα πέραν των 3 μηνών Δίνεται προτεραιότητα σε κατόχους Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού τίτλου, έγγαμους με εξαρτώμενο τέκνο/ τέκνα, μονογονιούς με εξαρτώμενα τέκνα και σε μακροχρόνια ανέργους Καταβάλλεται επίδομα ύψους 125 την εβδομάδα 25 25

26 ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ, ΛΥΚΕΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΔΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΠΕΙΡΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Στόχος είναι η παροχή ευκαιριών πρακτικής κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής πείρας σε άνεργους νέους, με σκοπό τη βελτίωση της απασχολησιμότητας τους με την παράλληλη παροχή δυνατότητας σε επιχειρήσεις / οργανισμούς να αξιοποιήσουν κατάλληλο δυναμικό Η δράση απευθύνεται σε εγγεγραμμένους άνεργους κάτω των 25 ετών χωρίς εργασιακή πείρα πέραν των 12 μηνών Δίνεται προτεραιότητα σε ορφανά, έγγαμους με εξαρτώμενο τέκνο/ / τέκνα,, μονογονιούς με εξαρτώμενα τέκνα και σε μακροχρόνια ανέργους Καταβάλλεται επίδομα ύψους 125 την εβδομάδα 26 26

27 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ Σκοπός του Έργου είναι η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την εξέταση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ατόμου και την πιστοποίηση των επαγγελματικών του προσόντων Το Έργο απευθύνεται σε άντρες και γυναίκες, εργαζόμενους, άνεργους και οικονομικά αδρανείς που επιθυμούν να εξεταστούν για πιστοποίηση των επαγγελματικών τους προσόντων Η εξέταση διενεργείται σε εγκεκριμένα από την ΑνΑΔ Εξεταστικά Κέντρα κάτω από πραγματικές συνθήκες εργασίας ή/ και συνθήκες προσομοίωσης, στη βάση 70 Πρότυπων Επαγγελματικών Προσόντων που έχουν αναπτυχθεί Δεν υπάρχει οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση ηγια τους συμμετέχοντες στη διαδικασία εξέτασης και πιστοποίησης Το Έργο συγχρηματοδοτείται από ΕΚΤ/ΑνΑΔ

28 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Η διαφοροποίηση είναι απότομη και δραστική Σημαντικές μειώσεις στον τραπεζικό τομέα και σε συναφείς τομείς Παραπέρα μείωση του δημόσιου τομέα Προοπτικές ανάπτυξης νέων τομέων όπως είναι το Πετρέλαιο και Φυσικό Αέριο και η Πράσινη οικονομία αλλά και υφιστάμενων τομέων όπως είναι ο Τουρισμός, η Ναυτιλία και η Υγεία και κοινωνική μέριμνα 28

29 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ (1) Συνεχής παρακολούθηση και ενημέρωση για τις εξελίξεις Προσαρμογή στις ανάγκες της οικονομίας και αγοράς εργασίας Συχνή αλλαγή επαγγελμάτων, τομέων εργασίας, περιοχής ίσως και χώρας Ψηλά επίπεδα επαγγελματικότητας και παραγωγικότητας 29

30 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ (2) Συνεχής αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων Εξειδικευμένες επαγγελματικές γνώσεις Επιχειρηματικές δεξιότητες Γνώσεις και δεξιότητες τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας Γλωσσικές ικανότητες Εντοπισμός ευκαιριών απασχόλησης ή δημιουργίας επιχείρησης 30

31 Ευχαριστώ για την Προσοχή σας Ιστοσελίδα ΑνΑΔ: Τηλέφωνο επικοινωνίας για τα Σχέδια της ΑνΑΔ:

Ημερίδα Έναρξης Πλατφόρμας EPALE- Ιούνιος 20151

Ημερίδα Έναρξης Πλατφόρμας EPALE- Ιούνιος 20151 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Γρηγόρης Δημητρίου Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού 1 ης Τάξης Διεύθυνση Υπηρεσιών Κατάρτισης Ημερίδα Έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑνΑΔ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2010-2013

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑνΑΔ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2010-2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑνΑΔ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2010-2013 Η μελέτη είναι προσβάσιμη ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ: www.hrdauth.org.cy Α. Πράσινη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε Π Ρ Α Σ Ι Ν Ε Σ Δ Ε Ξ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 0-2 0 1 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Σ Ε Π Ρ Α Σ Ι Ν Ε Σ Δ Ε Ξ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 0-2 0 1 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ε Ν Τ Ο Π Ι Σ Μ Ο Σ Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Σ Ε Π Ρ Α Σ Ι Ν Ε Σ Δ Ε Ξ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 0-2 0 1 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΑνΑΔ) ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Γρηγόρης Δημητρίου Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού 1 ης Τάξης Holiday Inn Λευκωσία -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 Η συστηματική παρακολούθηση των διαχρονικών τάσεων στην αγορά εργασίας και η πρόβλεψη της μελλοντικής κατάστασης αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1999

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1999 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1999 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1998 ISBN 9963 43 723-0 Αναδημοσίευση μέρους ή ολόκληρης της μελέτης επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Α ν Α Δ 2 0 1 6-2 0 1 8

Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Α ν Α Δ 2 0 1 6-2 0 1 8 Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Α ν Α Δ 2 0 1 6-2 0 1 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ISSN 2421-7948 Διεύθυνση: Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 0 1 5

Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 0 1 5 Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΥNΙΟΣ 214 ISSN 1986-82Χ Διεύθυνση: Αναβύσσου 2, 225 Στρόβολος Τ.Θ. 25431, 1392 Λευκωσία Τηλέφωνο: +357

Διαβάστε περισσότερα

Καταβάλλεται από όλες τις επιχειρήσεις και ηµικρατικούς οργανισµούς Εξαιρούνται: Κυβέρνηση και Αυτοεργοδοτούµενοι.

Καταβάλλεται από όλες τις επιχειρήσεις και ηµικρατικούς οργανισµούς Εξαιρούνται: Κυβέρνηση και Αυτοεργοδοτούµενοι. ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΑνΑ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2 ο Παγκύπριο Συνέδριο για τη Φτώχεια και τον Κοινωνικό Αποκλεισµό Νίκη Ματθαίου Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου ΑνΑ 18 Οκτωβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2005

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2005 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2005 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Σκοπός της μελέτης

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Σκοπός της μελέτης ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασική ευθύνη και αρμοδιότητα της ΑνΑΔ είναι η προώθηση της κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού σύμφωνα με τις προτεραιότητες της οικονομίας. Η προσφορά προγραμμάτων κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 5

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 5 Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ISBN 978-9963-43-767-2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 0 0 0 2 0 0 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2004 ISBN 9963-43-755-9

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2007

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2007 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΙΟΣ 2006 Υπεύθυνος Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ... 1-4 1.1. Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ISSN 1986-0803 Το Θεματολόγιο Προτεραιοτήτων 2011 2013

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2024 Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2000 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Οι

Διαβάστε περισσότερα

8.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/65

8.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/65 8.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/65 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 215/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Μαρτίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς (2013)

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς (2013) Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς (013) Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 1999 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Οι Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σε αυτό το τμήμα μπορείτε να βρείτε τις περιγραφές των θέσεων εργασίας των κύριων επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας των ΑΠΕ. Η πλειοψηφία των θέσεων εργασίας μπορεί να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

Tο Σύστημα Επαγγελματικής. Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. της Κύπρου: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Tο Σύστημα Επαγγελματικής. Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. της Κύπρου: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Tο Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Κύπρου: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2007 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ISBN 978-9963-43-784-9 Υπεύθυνος Λειτουργός Γιάννα Κορέλλη, Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Προσφερόμενων Προγραμμάτων

Παρουσίαση Προσφερόμενων Προγραμμάτων Παρουσίαση Προσφερόμενων Προγραμμάτων Ενεργειακοί Επιθεωρητές για Κτήρια ΣΚΟΠΟΣ: Η αναλυτική παρουσίαση και επεξήγηση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων - (ΚΕΝΑΚ), αλλά και των τεχνικών οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Στο κεφάλαιο Γ παρουσιάζονται οι ανάγκες κατάρτισης, για κάθε νοµό ξεχωριστά.

Στο κεφάλαιο Γ παρουσιάζονται οι ανάγκες κατάρτισης, για κάθε νοµό ξεχωριστά. EUROPEAN UNION European Social Fund Article 6 Innovative Measures (Ολοκληρωµένη Στρατηγική για την προώθηση της απασχόλησης στην Περιφέρεια υτικής Ελλάδας) ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Νο : DELIVERABLE No : ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Κύπρος. Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης

BUILD UP Skills Κύπρος. Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης BUILD UP Skills Κύπρος Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης Ιούλιος, 2012 Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο της έκθεσης αυτής φέρουν οι συγγραφείς. Δεν εκφράζει απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Το κείμενο που παρουσιάζεται είναι μια συνοπτική περιγραφή των δράσεων του ΠΕΠ Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

TEFNFE- A NEW CHANCE / Training Educators for Non-Formal Education

TEFNFE- A NEW CHANCE / Training Educators for Non-Formal Education TEFNFE- A NEW CHANCE / Training Educators for Non-Formal Education ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ: - EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Συγγραφείς: Lubica Cerna, Άννα Πηλαβάκη, Rumen Valchev

Διαβάστε περισσότερα