ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2 0 0 8-2 0 1 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ"

Transcript

1

2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007

3 Επιμέλεια Έκδοσης Χριστάκης Χριστοφή, Λειτουργός Α Ηλεκτρονική επεξεργασία των Στοιχείων Κυριάκος Κυριάκου, Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού 1 ης Τάξης Στέλλα Τομάζου, Έκτακτη Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού Ευτυχία Κωνσταντινίδου, Έκτακτη Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού Συνεργασία με Στατιστική Υπηρεσία Αλέκος Αγαθαγγέλου, Πρώτος Λειτουργός Στατιστικής Ελένη Χριστοδουλίδου, Λειτουργός Στατιστικής Συντονισμός Γιάννης Μουρουζίδης, Ανώτερος Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού ΠΡΟΟΙΜΙΟ Αποστολή της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) είναι η προγραμματισμένη και συστηματική κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου. Συναισθανόμενη την ευθύνη αυτή και αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία της σε θέματα αγοράς εργασίας, η ΑνΑΔ συστηματικά παρακολουθεί τις διαχρονικές τάσεις απασχόλησης, διενεργεί προβλέψεις για τη μελλοντική κατάσταση και προβαίνει στη λήψη των κατάλληλων διορθωτικών μέτρων, που εμπίπτουν στη σφαίρα των αρμοδιοτήτων της. Η περιοδική παροχή μακροχρόνιων προβλέψεων για την απασχόληση σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας και σε επαγγέλματα για δεκαετή περίοδο αποτελεί καθιερωμένη πια δραστηριότητα της ΑνΑΔ. Στο πλαίσιο αυτό η ΑνΑΔ προχώρησε στη διενέργεια προβλέψεων για τις ανάγκες απασχόλησης σε 43 τομείς οικονομικής δραστηριότητας και 200 περίπου επαγγέλματα της κυπριακής οικονομίας, οι οποίες καλύπτουν τη δεκαετία και περιέχονται σε 3 ξεχωριστές αλλά αλληλοσυμπληρούμενες εκδόσεις. Η παρούσα μελέτη παρέχει προβλέψεις για την απασχόληση σε 43 τομείς οικονομικής δραστηριότητας και σε 27 επαγγέλματα που περικλείουν το σύνολο της κυπριακής οικονομίας και καλύπτει τη δεκαετή περίοδο Η μελέτη αναμένεται ότι θα προσθέσει σημαντικά νέα στοιχεία και πληροφορίες για τη μελλοντική κατάσταση στην αγορά εργασίας που είναι απαραίτητα για μια χώρα που βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Γενική ευθύνη Δρ. Γιώργος Όξινος, Διευθυντής Έρευνας και Προγραμματισμού... Αναδημοσίευση μέρους ή ολόκληρου του ενημερωτικού εντύπου επιτρέπεται νοουμένου ότι αναφέρεται η πηγή. Οι διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα που αναδύονται μέσα από τη μελέτη αναμένεται να αξιοποιηθούν στη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων πολιτικής. Πρόσθετα, εκτιμάται ότι η μελέτη θα τύχει κατάλληλης αξιοποίησης από πολλούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που ασχολούνται με το ευρύ θέμα του προγραμματισμού του ανθρώπινου δυναμικού και της επαγγελματικής καθοδήγησης των νέων. Στην ολοκλήρωση της μελέτης και με σκοπό την παροχή των αναγκαίων στατιστικών στοιχείων ήταν σημαντική η συνεργασία με αρμόδιους Λειτουργούς της Στατιστικής Υπηρεσίας, η βοήθεια των οποίων υπήρξε ανεκτίμητη και η ΑνΑΔ τους εκφράζει δημόσια τις ευχαριστίες της.

4 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Βασική επιδίωξη της μελέτης είναι η παροχή προβλέψεων για την απασχόληση στην κυπριακή οικονομία την περίοδο Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την εκτίμηση του μεγέθους της συνολικής απασχόλησης και την πρόβλεψη της κατανομής των απασχολουμένων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας και σε επαγγέλματα. ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Στη μελέτη γίνονται προβλέψεις για την απασχόληση σε 43 τομείς οικονομικής δραστηριότητας και σε 27 επαγγέλματα που καλύπτουν το σύνολο της κυπριακής οικονομίας για την περίοδο Συνολική απασχόληση Η μεθοδολογία η οποία έχει χρησιμοποιηθεί στην παρούσα μελέτη έχει αναπτυχθεί από τη Διεύθυνση Έρευνας και Προγραμματισμού της ΑνΑΔ για τη διενέργεια προβλέψεων για την απασχόληση, τις αναπτυξιακές ανάγκες και τις μόνιμες αποχωρήσεις τόσο σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας όσο και σε επαγγέλματα. Αυτή στηρίχτηκε στη μακρόχρονη εμπειρία της ΑνΑΔ στην παροχή προβλέψεων για την απασχόληση στην Κύπρο καθώς και σε ανάλογες μεθοδολογίες οι οποίες έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιηθεί σε Ευρωπαϊκές χώρες και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ιστορική εικόνα απασχόλησης Συνολική απασχόληση 43 τομείς 27 επαγγέλματα Τομείς οικονομικής δραστηριότητας Επαγγελματικές κατηγορίες Προβλέψεις μεριδίων απασχόλησης τομείς 27 επαγγέλματα 3 ευρείς τομείς 17 κύριοι τομείς 43 τομείς 3 ευρείες κατηγορίες 10 κύριες κατηγορίες 27 επαγγéλματa Προβλέψεις απασχόλησης τομείς 27 επαγγέλματα Παράμετροι ανάλυσης Αριθμητική κατανομή Ποσοστιαία κατανομή Μέση ετήσια αριθμητική μεταβολή Μέση ετήσια ποσοστιαία μεταβολή Πρόβλεψη συνολικής απασχόλησης

5 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΡΥΘΜΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Η συνολική απασχόληση την περίοδο θα συνεχίσει την ανοδική τάση που παρατηρήθηκε κατά την περίοδο Συγκεκριμένα, ο αριθμός των απασχολουμένων από άτομα το 2008 θα ανέλθει στις άτομα το παρουσιάζοντας αύξηση 25,8%. Η μέση ετήσια αριθμητική αύξηση της συνολικής απασχόλησης την περίοδο 2008-, που δείχνει τις νέες θέσεις εργασίας, προβλέπεται ότι θα ανέλθει στις άτομα σε σύγκριση με άτομα την περίοδο ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 ΣΥΝΟ ΛΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟ ΛΗΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των απασχολουμένων κατά την περίοδο υπολογίζεται να φτάσει στο 2,3% σε σύγκριση με 2,8% την περίοδο % ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ % Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας προβλέπεται ότι θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, από τις οποίες αφορούν την περίοδο και την περίοδο Επισημαίνεται ότι την περίοδο προβλέπεται αύξηση της συνολικής απασχόλησης κατά άτομα. 3% 2% 1% 0% 2,8% 2,4% 2,3% 2,3%

6 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΕΙΣ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ο αριθμός των απασχολουμένων την περίοδο προβλέπεται ότι θα παρουσιάσει αύξηση σε όλους τους ευρείς τομείς. Οι σημαντικότερες αυξήσεις υπολογίζεται να παρατηρηθούν στον τριτογενή και στο δευτερογενή τομέα ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟ ΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΥΣ ΕΥΡΕΙΣ ΤΟ ΜΕΙΣ Ο ΙΚΟ ΝΟ ΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΡΥΘΜΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ 17 ΚΥΡΙΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Οι κύριοι τομείς οικονομικής δραστηριότητας οι οποίοι προβλέπεται να παρουσιάσουν τους καλύτερους ρυθμούς αύξησης της απασχόλησης είναι η Ακίνητη περιουσία και επιχειρηματικές δραστηριότητες, οι Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών, οι Κατασκευές και η Εκπαίδευση. Οριακό αρνητικό ρυθμό εκτιμάται ότι θα εμφανίσουν μόνο οι Χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί. 6% ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6 ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟ ΛΗ ΣTO YΣ ΚΥΡΙΟ ΥΣ ΤΟ ΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ K Πρωτογενής Δευτερογενής Τριτογενής Η μεγάλη πλειοψηφία των απασχολουμένων θα συνεχίσει να εργοδοτείται στον τριτογενή τομέα (74,6% το ). Επισημαίνεται η αξιόλογη αύξηση που θα σημειωθεί στο μερίδιο των απασχολουμένων του τριτογενούς τομέα εις βάρος του μεριδίου των απασχολουμένων του δευτερογενούς και του πρωτογενούς τομέα. 100% ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5 ΠΟ ΣΟ ΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟ ΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΥΣ ΕΥΡΕΙΣ ΤΟ ΜΕΙΣ Ο ΙΚΟ ΝΟ ΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Μέση ετήσια ποσοστιαία μεταβολή 4% 2% 0% J C Q B E A H I N L D P G M O F 80% 72,0% 73,3% 74,0% 74,6% 60% 40% 20% 0% 22,7% 22,4% 22,1% 21,9% 5,3% 4,3% 3,9% 3,5% Πρωτογενής Δευτερογενής Τριτογενής -2% Μέση ετήσια αριθμητική μεταβολή A: Γεωργία B: Αλιεία C: Ορυχεία και λατομεία D: Μεταποίηση E: Ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο και νερό F: Κατασκευές G: Εμπόριο και επιδιορθώσεις H: Ξενοδοχεία και εστιατόρια I: Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες J: Χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί K: Ακίνητη περιουσία και επιχειρηματικές δραστηριότητες L: Δημόσια διοίκηση και άμυνα M: Εκπαίδευση N: Υγεία και κοινωνική μέριμνα O: Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών P: Ιδιωτικά νοικοκυριά Q: Ετερόδικοι οργανισμοί και όργανα

7 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ 17 ΚΥΡΙΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ο αριθμός των απασχολουμένων προβλέπεται ότι θα παρουσιάσει αύξηση σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας την περίοδο με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση να εντοπίζεται στην Ακίνητη περιουσία και επιχειρηματικές δραστηριότητες (61,9%). Εμπόριο και επιδιορθώσεις Κατασκευές Ακίνητη περιουσία και επιχειρηματικές δραστηριότητες Μεταποίηση Εκπαίδευση Δημόσια διοίκηση και άμυνα Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών Ξενοδοχεία και εστιατόρια Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΥΣ ΚΥΡΙΟ ΥΣ ΤΟ ΜΕΙΣ Ο ΙΚΟ ΝΟ ΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Ο μεγαλύτερος όγκος των απασχολουμένων προβλέπεται ότι θα εξακολουθήσει να συγκεντρώνεται στον τομέα του Εμπορίου και επιδιορθώσεων παρόλο που προβλέπεται να παρουσιάσει σημαντική μείωση στο μερίδιο του. Αντίθετα, αξιόλογη αύξηση στο μερίδιο τους θα παρουσιάσουν οι απασχολούμενοι στην Ακίνητη περιουσία και επιχειρηματικές δραστηριότητες καθώς και στις Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών. Εμπόριο και επιδιορθώσεις ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟ ΜΗ ΑΠΑΣΧΟ ΛΟ ΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΥΣ ΚΥΡΙΟ ΥΣ ΤΟ ΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Κατασκευές Ακίνητη περιουσία και επιχειρηματικές δραστηριότητες Μεταποίηση Εκπαίδευση Δημόσια διοίκηση και άμυνα Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών Ξενοδοχεία και εστιατόρια Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες 6,9% 7,9% 6,5% 7,1% 7,9% 7,5% 8,2% 7,7% 5,3% 6,3% 7,5% 6,4% 5,6% 5,3% 5,6% 5,3% 10,7% 11,5% 12,0% 10,9% 10,1% 9,2% 8,8% 10,2% 18,3% 17,5% 16,1% Ιδιωτικά νοικοκυριά Ιδιωτικά νοικοκυριά 3,3% 4,4% 5,2% % 5% 10% 15% 20% 25%

8 ΟΙ 10 ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Με εξαίρεση τις Κατασκευές, όλοι οι υπόλοιποι 9 τομείς στους οποίους εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν οι περισσότερες νέες θέσεις εργασίας ανήκουν στον τριτογενή τομέα. Οι μεγαλύτερες μέσες ετήσιες αριθμητικές αυξήσεις προβλέπεται ότι θα εμφανιστούν στις Κατασκευές, στις Άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες (π.χ. γραφεία δικηγόρων, λογιστών, αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών, διαφήμιση, ιδιωτική ασφάλεια), στην Εκπαίδευση, στα Ιδιωτικά νοικοκυριά και στο Λιανικό εμπόριο. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9 ΟΙ 10 ΤΟ ΜΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙ 10 ΤΟΜΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Όλοι σχεδόν οι τομείς στους οποίους προβλέπεται να σημειωθούν οι μεγαλύτεροι ρυθμοί δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας ανήκουν στον τριτογενή τομέα. Ο μεγαλύτερος ρυθμός αύξησης υπολογίζεται να εμφανιστεί στην Πληροφορική. Ακολουθούν οι τομείς της Διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, της Έρευνας και ανάπτυξης, των Δραστηριοτήτων οργανώσεων καθώς και των Άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (π.χ. γραφεία δικηγόρων, λογιστών, αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών, διαφήμιση, ιδιωτική ασφάλεια). ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 10 ΟΙ 10 ΤΟ ΜΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Κατασκευές Πληροφορική 6,6% Άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες (π.χ. γραφεία δικηγόρων, λογιστών, αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών, διαφήμιση, ιδιωτική ασφάλεια) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 5,6% Εκπαίδευση Έρευνα και ανάπτυξη 4,9% Ιδιωτικά νοικοκυριά 806 Δραστηριότητες οργανώσεων 4,8% Λιανικό εμπόριο 699 Άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες (π.χ. γραφεία δικηγόρων, λογιστών, αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών, διαφήμιση, ιδιωτική ασφάλεια) 4,7% Δημόσια διοίκηση και άμυνα 549 Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες 4,3% Υγεία και κοινωνική μέριμνα 511 Ιδιωτικά νοικοκυριά 4,0% Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες 498 Λοιπές δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 3,9% Λοιπές δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 400 Εκπαίδευση 3,4% Βοηθητικές προς τις μεταφορές δραστηριότητες και ταξιδιωτικά γραφεία 279 Κατασκευή μηχανημάτων 3,3% % 2% 4% 6% 8%

9 ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι μεγαλύτερες, με αισθητή διαφορά, αριθμητικές απώλειες σε θέσεις εργασίας υπολογίζεται να παρουσιαστούν στην Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών και προϊόντων. Πρόσθετα, αξιόλογες μειώσεις στον αριθμό των απασχολουμένων προβλέπεται ότι θα εμφανιστούν στις Θαλάσσιες μεταφορές, στη Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών, στις Ασφάλειες καθώς και στο Χρηματιστήριο. ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δύο από τους οκτώ τομείς στους οποίους προβλέπεται ότι θα παρουσιαστούν οι σημαντικότεροι ρυθμοί μείωσης της απασχόλησης ανήκουν στη Μεταποίηση (Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών και προϊόντων και Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών). Επισημαίνονται επίσης οι ρυθμοί μείωσης στις Θαλάσσιες μεταφορές, στο Χρηματιστήριο και στις Ασφάλειες. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 11 ΟΙ ΤΟ ΜΕΙΣ ΜΕ ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 12 ΟΙ ΤΟ ΜΕΙΣ ΜΕ ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών και προϊόντων -6,6% Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών και προϊόντων -34 Θαλάσσιες μεταφορές -3,9% Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών -18 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών -3,2% Θαλάσσιες μεταφορές -18 Ασφάλειες -0,8% Χρηματιστήριο -17 Χρηματιστήριο -0,7% Ασφάλειες -10 Αεροπορικές μεταφορές -0,5% Αεροπορικές μεταφορές -6 Κατασκευή επίπλων και άλλες μεταποιητικές βιομηχανίες -0,2% Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό -2 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό -0,1% Κατασκευή επίπλων και άλλες μεταποιητικές βιομηχανίες % -6% -3% 0%

10 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΥΡΕΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Αύξηση στον αριθμό των απασχολουμένων την περίοδο υπολογίζεται να παρατηρηθεί και στις τρεις ευρείες επαγγελματικές κατηγορίες ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 13 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟ ΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΥΡΕΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟ ΡΙΕΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΡΥΘΜΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ 10 ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Οι κύριες επαγγελματικές κατηγορίες οι οποίες προβλέπεται ότι θα εμφανίσουν τους καλύτερους ρυθμούς αύξησης της απασχόλησης είναι αυτές των Πτυχιούχων, των Τεχνικών βοηθών και ειδικών γραφέων, των Γραφέων, δακτυλογράφων και ταμιών καθώς και των Ανειδίκευτων εργατών. 4% ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 15 ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟ ΣΟ ΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟ ΛΗ ΣΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟ ΡΙΕΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ % Επαγγέλματα ανώτερου επιπέδου Επαγγέλματα μέσου επιπέδου Επαγγέλματα κατώτερου επιπέδου Η πλειοψηφία των απασχολουμένων θα εξακολουθήσει να συγκεντρώνεται στα επαγγέλματα μέσου επιπέδου. Επισημαίνεται η αύξηση που θα παρουσιαστεί στο μερίδιο των απασχολουμένων στα επαγγέλματα ανώτερου και κατώτερου επιπέδου εις βάρος του μεριδίου των απασχολουμένων στα επαγγέλματα μέσου επιπέδου. 80% ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 14 ΠΟ ΣΟ ΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟ ΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΥΡΕΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟ ΡΙΕΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Μέση ετήσια ποσοστιαία μεταβολή 2% 1% 8 Ο % 53,6% 52,4% 51,1% 50,1% 0% 6 40% 30,1% 30,7% 31,5% 32,2% 20% 0% 16,3% 16,9% 17,4% 17,7% Επαγγέλματα ανώτερου επιπέδου Επαγγέλματα μέσου επιπέδου Επαγγέλματα κατώτερου επιπέδου -1% Μέση ετήσια αριθμητική μεταβολή 1: Διευθυντές 2: Πτυχιούχοι 3: Τεχνικοί βοηθοί και ειδικοί γραφείς 4: Γραφείς, δακτυλογράφοι και ταμίες 5: Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές 6: Γεωργοί, κτηνοτρόφοι και ψαράδες 7: Τεχνίτες 8: Χειριστές μηχανών και συναρμολογητές 9: Ανειδίκευτοι εργάτες Ο: Στρατιωτικοί

11 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ 10 ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Με εξαίρεση την επαγγελματική κατηγορία των Γεωργών, κτηνοτρόφων και ψαράδων, όλες οι υπόλοιπες επαγγελματικές κατηγορίες προβλέπεται να σημειώσουν αύξηση στον αριθμό των απασχολουμένων τους κατά την περίοδο Οι μεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις εκτιμάται να παρουσιαστούν στους Τεχνικούς βοηθούς και ειδικούς γραφείς (36,2%) και στους Ανειδίκευτους εργάτες (32,3%). Ανειδίκευτοι εργάτες Γραφείς, δακτυλογράφοι και ταμίες Τεχνίτες Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές Πτυχιούχοι Τεχνικοί βοηθοί και ειδικοί γραφείς ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 16 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟ ΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟ ΡΙΕΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Οι μεγαλύτερες επαγγελματικές κατηγορίες με διαχρονικά αυξητική τάση στα μερίδια τους, προβλέπεται να είναι οι Ανειδίκευτοι εργάτες (17,8% το ) και οι Γραφείς, δακτυλογράφοι και ταμίες (14,9% το ). Αυξήσεις στα μερίδια τους παρουσιάζουν επίσης οι Πτυχιούχοι (14,2% το ) και οι Τεχνικοί βοηθοί και ειδικοί γραφείς (13,8% το ). Σημαντικές μειώσεις στα μερίδια τους προβλέπεται να παρουσιάσουν οι Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές και οι Χειριστές μηχανών και συναρμολογητές. Ανειδίκευτοι εργάτες Γραφείς, δακτυλογράφοι και ταμίες Τεχνίτες Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές Πτυχιούχοι Τεχνικοί βοηθοί και ειδικοί γραφείς ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 17 ΠΟ ΣΟ ΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟ ΜΗ ΑΠΑΣΧΟ ΛΟ ΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟ ΡΙΕΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ,9% 14,4% 14,9% 14,4% 14,5% 14,3% 16,3% 16,9% 17,8% 17,1% 15,4% 14,3% 13,2% 13,7% 14,2% 13,2% 12,8% 13,8% Χειριστές μηχανών και συναρμολογητές Χειριστές μηχανών και συναρμολογητές 5,9% 5,5% 4,6% Διευθυντές Διευθυντές 2,6% 3,2% 3,2% Γεωργοί, κτηνοτρόφοι και ψαράδες Γεωργοί, κτηνοτρόφοι και ψαράδες 3,3% 2,6% 2,0% Στρατιωτικοί Στρατιωτικοί 1,1% 1,0% 0,9% % 5% 10% 15% 20% 25%

12 ΤΑ 10 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στα 10 επαγγέλματα με τις περισσότερες νέες θέσεις εργασίας περιλαμβάνονται 3 επαγγέλματα ανώτερου επιπέδου και 5 επαγγέλματα μέσου επιπέδου. Στα επαγγέλματα ανώτερου επιπέδου οι περισσότερες νέες θέσεις εργασίας θα παρουσιαστούν στους Άλλους ειδικούς και βοηθούς οικονομικών, εμπορικών και κοινωνικών υπηρεσιών. Στα επαγγέλματα μέσου επιπέδου οι περισσότερες νέες θέσεις εργασίας εντοπίζονται στους Γραφείς λογιστηρίου, τραπεζών, αποθήκης και δακτυλογράφους. Στα επαγγέλματα κατώτερου επιπέδου οι περισσότερες νέες θέσεις εργασίας εντοπίζονται στους Καθαριστές, οικιακούς βοηθούς, κλητήρες και φύλακες. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 18 ΤΑ 10 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΑ 10 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η πλειοψηφία των επαγγελμάτων στα οποία προβλέπεται ότι θα παρουσιαστούν οι σημαντικότεροι ρυθμοί αύξησης της απασχόλησης ανήκουν στα επαγγέλματα ανώτερου επιπέδου. Επισημαίνονται οι σημαντικοί ρυθμοί αύξησης στους Νομοθετικούς και ανώτερους διοικητικούς λειτουργούς, στους Άλλους ειδικούς (π.χ. λογιστές, οικονομολόγοι, δικηγόροι) και στους Βιολόγους, γεωπόνους, ιατρούς και νοσοκόμους. Νομοθετικοί και ανώτεροι διοικητικοί λειτουργοί ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 19 ΤΑ 10 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟ ΣΟ ΣΤΙΑΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ,4% Καθαριστές, οικιακοί βοηθοί, κλητήρες και φύλακες Άλλοι ειδικοί (π.χ. λογιστές, οικονομολόγοι, δικηγόροι) 3,8% Άλλοι ειδικοί και βοηθοί οικονομικών, εμπορικών και κοινωνικών υπηρεσιών Βιολόγοι, γεωπόνοι, ιατροί και νοσοκόμοι 3,5% Γραφείς λογιστηρίου, τραπεζών, αποθήκης και δακτυλογράφοι Τεχνικοί βοηθοί φυσικών επιστημών και μηχανικής 3,4% Μεταλλωρύχοι, λατόμοι και τεχνίτες οικοδομών Άλλοι ειδικοί (π.χ. λογιστές, οικονομολόγοι, δικηγόροι) Άλλοι ειδικοί και βοηθοί οικονομικών, εμπορικών και κοινωνικών υπηρεσιών Καθαριστές, οικιακοί βοηθοί, κλητήρες και φύλακες 3,2% 3,2% Πωλητές 499 Γραφείς εξυπηρέτησης κοινού 467 Γενικοί διευθυντές και διευθυντές τμημάτων 3,1% Υπάλληλοι παροχής υπηρεσιών 453 Μεταλλωρύχοι, λατόμοι και τεχνίτες οικοδομών 3,1% Διδακτικό προσωπικό 434 Γραφείς εξυπηρέτησης κοινού 3,0% Εργάτες μεταλλείων και λατομείων, οικοδομών, βιομηχανίας και μεταφορών 338 Τεχνικοί βοηθοί βιολογίας, γεωπονίας και υγείας 2,7% % 2% 4% 6%

13 ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Τα επαγγέλματα στα οποία προβλέπεται να σημειωθούν οι σημαντικότερες αριθμητικές απώλειες σε θέσεις εργασίας ανήκουν σε επαγγέλματα μέσου επιπέδου. Οι μεγαλύτερες μειώσεις εκτιμάται ότι θα παρουσιαστούν στους Χειριστές μηχανημάτων παραγωγής και συναρμολόγησης και στους Γεωργούς, κτηνοτρόφους και ψαράδες. ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΡΥΘΜΟΙ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Οι μεγαλύτεροι ρυθμοί μείωσης της απασχόλησης εντοπίζονται στους Χειριστές μηχανημάτων παραγωγής και συναρμολόγησης και στους Γενικούς διευθυντές μικρών επιχειρήσεων. Μικρότερες ποσοστιαίες μειώσεις προβλέπεται να εμφανιστούν στο Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό καθώς και στους Γεωργούς, κτηνοτρόφους και ψαράδες. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 20 ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕ ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 21 ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕ ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟ ΣΟ ΣΤΙΑΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Χειριστές μηχανημάτων παραγωγής και συναρμολóγησης -1,6% Χειριστές μηχανημάτων παραγωγής και συναρμολόγησης -37 Γεωργοί, κτηνοτρόφοι και ψαράδες -0,9% Γενικοί διευθυντές μικρών επιχειρήσεων -23 Γενικοί διευθυντές μικρών επιχειρήσεων -0,6% Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό -4 Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό -0,4% Γεωργοί, κτηνοτρόφοι και ψαράδες % -3% -2% -1% 0%

14 ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Με εξαίρεση τις Κατασκευές, όλοι οι υπόλοιποι τομείς με τις καλύτερες προοπτικές αύξησης της απασχόλησης ανήκουν στον τριτογενή τομέα. 8% ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 22 ΟΙ ΤΟ ΜΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟ ΛΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Μέση ετήσια ποσοστιαία μεταβολή 6% 4% 2% K72 Ο93 Ο92 Ν G52 P M K74 F 0% Μέση ετήσια αριθμητική μεταβολή F: Κατασκευές G52: Λιανικό εμπόριο K72: Πληροφορική K74: Άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες M: Εκπαίδευση N: Υγεία και κοινωνική μέριμνα Ο92: Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες Ο93: Λοιπές δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών P: Ιδιωτικά νοικοκυριά Η πλειοψηφία των επαγγελμάτων με τις καλύτερες προοπτικές αύξησης της απασχόλησης ανήκουν στα επαγγέλματα ανώτερου επιπέδου. 5% ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 23 ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟ ΛΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Μέση ετήσια ποσοστιαία μεταβολή 4% 3% % Μέση ετήσια αριθμητική μεταβολή 12: Γενικοί διευθυντές και διευθυντές τμημάτων 22: Βιολόγοι, γεωπόνοι, ιατροί και νοσοκόμοι 24: Άλλοι ειδικοί (π.χ. λογιστές, οικονομολόγοι, δικηγόροι) 31: Τεχνικοί βοηθοί φυσικών επιστημών και μηχανικής 34: Άλλοι ειδικοί και βοηθοί οικονομικών, εμπορικών και κοινωνικών υπηρεσιών 42: Γραφείς εξυπηρέτησης κοινού 71: Μεταλλωρύχοι, λατόμοι και τεχνίτες οικοδομών 91: Καθαριστές, οικιακοί βοηθοί, κλητήρες και φύλακες Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, Τ.Θ , 1392 Λευκωσία Τηλέφωνο: , Τηλεομοιότυπο: Ιστοσελίδα: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης σε Ανώτερου Επιπέδου Επαγγέλματα στην Κύπρο 2010-2020

Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης σε Ανώτερου Επιπέδου Επαγγέλματα στην Κύπρο 2010-2020 Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης σε Ανώτερου Επιπέδου Επαγγέλματα στην Κύπρο 2010-2020 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 1 0-2 0 2 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-828-0

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-828-0 2010-2020 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 1 0-2 0 2 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Υπεύθυνοι Λειτουργοί

Διαβάστε περισσότερα

2 0 0 5-2 0 1 5 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

2 0 0 5-2 0 1 5 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 5-2 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 26 Υπεύθυνος Λειτουργός Στέλιος Μυτίδης, Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1999

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1999 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1999 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1998 ISBN 9963 43 723-0 Αναδημοσίευση μέρους ή ολόκληρης της μελέτης επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 Η συστηματική παρακολούθηση των διαχρονικών τάσεων στην αγορά εργασίας και η πρόβλεψη της μελλοντικής κατάστασης αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑνΑΔ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2010-2013

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑνΑΔ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2010-2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑνΑΔ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2010-2013 Η μελέτη είναι προσβάσιμη ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ: www.hrdauth.org.cy Α. Πράσινη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς (2013)

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς (2013) Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς (013) Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999 ISBN -

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ Ολυμπία Καμινιώτη 6/6/2015 0 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α 4.1 Η Σύγχρονη Επιχείρηση 46 4.2 Μορφές Επιχειρήσεων 46 4.3 Η Παραγωγική Διαδικασία 50 4.4 Οι Κίνδυνοι και οι Υποχρεώσεις της Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «ιερεύνηση της κατάστασης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλία» ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (Α & Β ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ)

ΜΕΛΕΤΗ. «ιερεύνηση της κατάστασης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλία» ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (Α & Β ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΜΕΛΕΤΗ «ιερεύνηση της

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Κύπρος. Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης

BUILD UP Skills Κύπρος. Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης BUILD UP Skills Κύπρος Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης Ιούλιος, 2012 Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο της έκθεσης αυτής φέρουν οι συγγραφείς. Δεν εκφράζει απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Τυπολογία Κτιριακού Αποθέματος στην Κύπρο

Τυπολογία Κτιριακού Αποθέματος στην Κύπρο Τυπολογία Κτιριακού Αποθέματος στην Κύπρο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Μάιος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ... 8 ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ»

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Α 2008 Β 2008 Γ 2008 Δ 2008 Α Β Γ Δ Α 2010 Β 2010 Γ 2010 Δ 2010 Α 2011 Β 2011 Γ 2011 Δ 2011 Α 2012 χιλ. άτομα ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Το 2011 οι εξελίξεις στην Ελλάδα επιδεινώθηκαν πέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η

Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 0 7 - 2 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Αποστολή 3 Ταυτότητα του Οργανισμού 4 Διάρθρωση 5 Διοικητικό Συμβούλιο 6 Μήνυμα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 7 Λίγα λόγια από τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Στο κεφάλαιο Γ παρουσιάζονται οι ανάγκες κατάρτισης, για κάθε νοµό ξεχωριστά.

Στο κεφάλαιο Γ παρουσιάζονται οι ανάγκες κατάρτισης, για κάθε νοµό ξεχωριστά. EUROPEAN UNION European Social Fund Article 6 Innovative Measures (Ολοκληρωµένη Στρατηγική για την προώθηση της απασχόλησης στην Περιφέρεια υτικής Ελλάδας) ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Νο : DELIVERABLE No : ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρο. Κύπρο. Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή. και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή

Κύπρο. Κύπρο. Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή. και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης EL EL Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Κύπρο Συνοπτική περιγραφή 4118 EL TI-30-12-665-EL-C

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ISSN 1986-0803 Το Θεματολόγιο Προτεραιοτήτων 2011 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου, 742 Αθήνα Tηλ.: 20 92 200-0, Fax: 20 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Κομοτηνής στα πλαίσια του Έργου LA-GrBg-EnergyNet

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Κομοτηνής στα πλαίσια του Έργου LA-GrBg-EnergyNet Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Κομοτηνής στα πλαίσια του Έργου LA-GrBg-EnergyNet Ενεργειακό Θεματικό Δίκτυο ΟΤΑ της ελληνοβουλγαρικής διασυνοριακής περιοχής Απρίλιος 2014 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάλυση. Έρευνα για τις Ανάγκες των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες Αιχµής για την τριετία 2005-2007

Έρευνα και Ανάλυση. Έρευνα για τις Ανάγκες των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες Αιχµής για την τριετία 2005-2007 Έρευνα και Ανάλυση Έρευνα για τις Ανάγκες των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες Αιχµής για την τριετία 2005-2007 Ιούνιος 2004 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ. Εισαγωγή Σύνοψη Συµπεράσµατα 3 1. Χαρακτηριστικά της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την προετοιμασία του 2 ου Παραδοτέου (Πρώτο Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος)

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την προετοιμασία του 2 ου Παραδοτέου (Πρώτο Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος) M;era ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τη Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ... 1-4 1.1. Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα