Υπολογισμός Χειμαρρικού Περιβάλλοντος με χρήση Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής. Μοντελοποίηση Δεδομένων. Αποτύπωση Πανεπιστημιακού Δάσους Περτουλίου.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπολογισμός Χειμαρρικού Περιβάλλοντος με χρήση Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής. Μοντελοποίηση Δεδομένων. Αποτύπωση Πανεπιστημιακού Δάσους Περτουλίου."

Transcript

1 Υπολογισμός Χειμαρρικού Περιβάλλοντος με χρήση Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής. Μοντελοποίηση Δεδομένων. Αποτύπωση Πανεπιστημιακού Δάσους Περτουλίου. Παναγιώτης Ε.Παπάζογλου 1, Χρήστος Β.Κυρκενίδης 2, Ιωάννης Β. Κυρκενίδης 3 1 Δρ. Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος, Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Ο.Τ.Α. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Ανατολική Α.Ε., 1 ο χλμ Θέρμης-Τριαδίου, Τ.Θ.: 60497, Τ.Κ.: 57001, Θέρμη, 2 MSc. Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος, Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων, Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 247, 54124, Θεσσαλονίκη, 3 MSc. Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος, Εργαστήριο Δασικής Πληροφορικής, Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 247, 54124, Θεσσαλονίκη, Περίληψη Οι νέες τεχνολογίες έχουν εισχωρήσει σε όλες τις επιστήμες. Συγκεκριμένα, τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών διευρύνουν συνεχώς το πεδίο εφαρμογής στην επιστήμη της Δασολογίας. Ιδιαίτερα, οι Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων απαιτούν την όσο το δυνατό πιο συχνή χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου γιατί στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στα χωρικά δεδομένα. Η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό την αυτοματοποίηση του υπολογισμού των μορφομετρικών και υδρογραφικών χαρακτηριστικών των λεκανών απορροής καθώς και τον υπολογισμό των αναλογιών των χρήσεων γης και των πετρολογικών σχηματισμών. Η αυτοματοποίηση αυτή έγινε με την κατασκευή ενός μοντέλου αλληλουχίας εργαλείων των ΓΣΠ. Η εφαρμογή αυτού του μοντέλου απαιτεί 5 επίπεδα πληροφορίας και μια μεταβλητή για να λειτουργήσει και να παράγει πληροφορία, συνολικά, 10 υδρογραφικών και μορφομετρικών χαρακτηριστικών για κάθε λεκάνη απορροής της περιοχής έρευνας (Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου Τρικάλων). Η παραμετροποίηση του μοντέλου είναι σχετικά εύκολη και η παραχθείσα πληροφορία ακριβής. Επίσης, ο αριθμός των λεκανών απορροής που μπορεί να εφαρμοστεί περιορίζεται μόνο από την επεξεργαστική ισχύ του συστήματος που θα το χρησιμοποιήσει. Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα αναβάθμισης με προσθήκη νέων αλληλουχιών στην υφιστάμενη δομή. Λέξεις κλειδιά: μοντέλο, χείμαρρος, λεκάνη, ΓΠΣ. 1. Εισαγωγή Τις τελευταίες δύο δεκαετίες οι νέες τεχνολογίες στην πληροφορική, όπως τα Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS), έχουν τεράστιες συνέπειες για τις τεχνικές

2 έρευνας, καθώς και για τους τρόπους με τους οποίους οι επιστήμονες και οι μελετητές λειτουργούν, επικοινωνούν και συνεργάζονται. (Jiménez-Perálvarez et all 2009) Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ξεπέρασαν την αρχική άποψη ότι αφορούν μόνο γεωγραφία ή τοπογραφία, και έχουν γίνει πλέον αναπόσπαστο κομμάτι πολλών επιστημών. Οι γεωτεχνικές επιστήμες, (δασολογία, γεωπονία, περιβαλλοντολογία κλπ), έχουν πλέον άμεση σχέση με τα ΓΣΠ και τις εφαρμογές τους. Όχι μόνο για την αποτύπωση χαρτογραφικών δεδομένων, αλλά και για την παραμετροποίηση χαρακτηριστικών και την δημιουργία ειδικών εφαρμογών, όπως π.χ. στα πλαίσια γεωργίας ακριβείας, διαχείρισης εδαφικών πόρων (Papazoglou and Rizopoulou, 2011), ή και αποτύπωσης χωρικών, περιγραφικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών (Kirkenidis et all 2006, Gertsis et all 2009). Σε αυτό βοήθησε και η δυνατότητα που επιτρέπει, ακόμα και σε μη ειδικούς χρήστες να χρησιμοποιήσουν και να εργαστούν με τα ΓΣΠ. (Carrara et all 1999) Τα επιπλέον εργαλεία των ΓΣΠ, τα κάνουν ακόμα περισσότερο εύχρηστα, και επιλύουν τα προβλήματα των μελετητών και των επιστημόνων σε ακόμα πιο μικρό χρόνο και με καλύτερα αποτελέσματα, που μπορούν να επεξεργαστούν ευκολότερα και να δώσουν ποιοτικότερα εποπτικά αποτελέσματα. Το ArcToolbox είναι ένα από αυτά τα εργαλεία μέσα στα ΓΠΣ (ArcGIS), και επιτρέπουν την δημιουργία αυτοματοποιημένων μοντέλων, ώστε να ομαδοποιηθούν οι λειτουργίες και να διευκολύνουν τους χρήστες (Watts et all, 2011). 2. Υλικά και μέθοδοι Το μοντέλο υπολογισμού των μορφομετρικών και υδρογραφικών χαρακτηριστικών των λεκανών απορροής φαίνεται παρακάτω (Εικόνα 1). Για το μοντέλο αυτό χρησιμοποιήθηκαν οχτώ εργαλεία (tools) από την εργαλειοθήκη του ArcGIS (ArcToolbox) και για τον σχεδιασμό και ανάπτυξη του μοντέλου η εφαρμογή Model Builder του ίδιου λογισμικού. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν, μαζί με την περιληπτική περιγραφή τους (Turker, 2000, Allen, 2011), είναι: 1. Διαγραφή πεδίου (Delete field) Το εργαλείο «Διαγραφή πεδίου» χρησιμοποιήθηκε για την διαγραφή των περιττών πεδίων κατά την εφαρμογή των διαφόρων διεργασιών του μοντέλου. Απαιτεί ως εισαγόμενα δεδομένα έναν υπάρχοντα πίνακα ή ένα αρχείο shapefile το οποίο συνοδεύεται από ένα πίνακα ιδιοτήτων. 2. Ένωση πεδίου (Join field) Το εργαλείο «Ένωση πεδίου» χρησιμοποιείται για την ένωση δύο πινάκων που έχουν ένα κοινό πεδίο αναφοράς. Απαιτεί ως εισαγόμενα δεδομένα έναν πίνακα ή αρχείο shapefile και ένα δεύτερο πίνακα που θα ενωθεί με τον πρώτο. 3. Περιληπτικά στατιστικά (Summary statistics) Το εργαλείο «Περιληπτικά στατιστικά» χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ενός νέου πίνακα από έναν υφιστάμενο με σκοπό τη λήψη συγκεντρωτικών στοιχείων. Απαιτεί ως εισαγόμενα δεδομένα έναν πίνακα που να μπορούν να ομαδοποιηθούν οι εγγραφές του βάσει κάποιου πεδίου. 4. Πιλοτικός πίνακας (Pilot table)

3 Εικόνα 1: Γραφική αναπαράσταση του μοντέλου υπολογισμού Figure 1. Graphical representation of the model calculation

4 Το εργαλείο «Πιλοτικός πίνακας» χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ενός πίνακα, ο οποίος θα περιέχει ως πεδία τις μοναδικές εγγραφές ενός πεδίου άλλου πίνακα. Τα εισαγόμενα δεδομένα πρέπει να είναι πίνακας. 5. Προσθήκη πεδίου (Add field) Το εργαλείο «Προσθήκη πεδίου» χρησιμοποιείται για την προσθήκη ενός νέου πεδίου σε έναν πίνακα. Προϋποθέτει την ύπαρξη δεδομένων που συνοδεύονται από πίνακα ιδιοτήτων. 6. Τομή (Intersect) Το εργαλείο «Τομή» χρησιμοποιείται για τον τεμαχισμό των δεδομένων ανά λεκάνη απορροής. Απαιτεί της εισαγωγή των λεκανών απορροής και του κάθε φορά επιπέδου πληροφορίας που είναι αναγκαίος ο τεμαχισμός του. Τα επίπεδα που τεμαχίστηκαν στην περίπτωσή μας είναι οι ισοϋψείς καμπύλες και το υδρογραφικό δίκτυο. 7. Υπολογισμός πεδίου (Calculate field) Το εργαλείο «Υπολογισμός πεδίου» χρησιμοποιείται για να γίνει κάποιος αλγεβρικός υπολογισμός στο σύνολο των εγγραφών του πίνακα που ανήκει το πεδίο. Το συγκεκριμένο εργαλείο, χρησιμοποιείται κατά βάση με το εργαλείο «Προσθήκη πεδίου». 8. Χωρική ένωση (Spatial Join) Το εργαλείο «Χωρική ένωση» χρησιμοποιείται κυρίως για την αντιστοίχιση πολυγωνικών οντοτήτων σε άλλες. Στην περίπτωσή μας, επιμερίστηκαν οι χρήσεις γης και οι πετρολογικοί σχηματισμοί ανά λεκάνη απορροής. Η εφαρμογή του μοντέλου προϋποθέτει την ύπαρξη ψηφιακής πληροφορίας της περιοχής μελέτης. Συγκεκριμένα, απαιτούνται: 1. Λεκάνες απορροής 2. Ισοϋψείς καμπύλες και η ισοδιάσταση ως μεταβλητή. 3. Υδρογραφικό δίκτυο 4. Χρήσεις γης 5. Πετρολογικοί σχηματισμοί Όλα τα ψηφιακά δεδομένα, επιβάλλεται να έχουν δημιουργηθεί στο ίδιο προβολικό σύστημα συντεταγμένων. Προτείνεται για την Ελλάδα το ΕΓΣΑ 87. Ιδιαίτερα, οι λεκάνες απορροής θα πρέπει να περιέχουν στον πίνακα ιδιοτήτων τους ένα πεδίο με ένα μοναδικό αριθμό καθώς και ένα πεδίο με την περίμετρό τους και ένα πεδίο με το εμβαδόν τους. Στην περίπτωση που τα δεδομένα είναι σε μορφή dataset, η περίμετρος και το εμβαδό υπολογίζονται αυτόματα για τις πολυγωνικές μορφές. Αν είναι σε μορφή shapefile, ο υπολογισμός θα πρέπει να γίνει από τον χρήστη. Οι ισοϋψείς καμπύλες θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν πυκνές (ισοδιάσταση τουλάχιστον 20m) για την καλύτερη απόδοση των αποτελεσμάτων. Το υδρογραφικό δίκτυο θα πρέπει να εμπλουτιστεί, γιατί το ήδη χαρτογραφημένο, όπως αυτό φαίνεται στα διαθέσιμα υπόβαθρα, δεν είναι πάντα επαρκές. Οι χρήσεις γης και οι πετρολογικοί σχηματισμοί, είναι σκόπιμο να είναι κατά το δυνατόν κωδικοποιημένα για την ευκολότερη διαχείρισή τους. Τα απαραίτητα ψηφιακά δεδομένα για την λειτουργία του μοντέλου ελήφθησαν από επιστημονικές εργασίες που έγιναν στην περιοχή μελέτης (Kirkenidis et all, 2011). Οι έγχρωμοι ορθοφωτοχάρτες που χρησιμοποιήθηκαν, είναι πνευματική ιδιοκτησία της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. και υπόκειται στους όρους χρήσης αυτής.

5 3. Αποτελέσματα Η εφαρμογή του μοντέλου εμπλουτίζει τον υπάρχοντα πίνακα ιδιοτήτων (Attribute table) των λεκανών απορροής με υδρογραφικά και μορφομετρικά χαρακτηριστικά καθώς και με τα αντίστοιχα εμβαδά των χρήσεων γης και των πετρολογικών σχηματισμών που απαντώνται σε κάθε λεκάνη. Το μοντέλο εκτελείται εντός του περιβάλλοντος εργασίας του ArcGIS. Με την εκτέλεση του μοντέλου, εμφανίζεται μια φόρμα όπου ζητούνται να εισαχθούν οι διαδρομές των ψηφιακών δεδομένων που απαιτούνται (5 συνολικά) καθώς και ο τύπος της Μέσης Κλίσης Λεκάνης. Σε αυτό το τελευταίο πεδίο αλλάζουμε μόνο τον αριθμό (20 στην περίπτωσή μας) ο οποίος αντιστοιχεί στην ισοδιάσταση μετρημένη σε μέτρα. Εικόνα 2: Φόρμα εισαγωγής παραμέτρων του μοντέλου Figure 2. Input Form for model parameters Δεδομένου ότι έχουμε συμπληρώσει όλα τα πεδία (είναι προαπαιτούμενο) πατάμε το κουμπί ΟΚ. Μέσα σε λίγα λεπτά (ο χρόνος εξαρτάται από τον όγκο των δεδομένων και την επεξεργαστική ισχύ του συστήματος), ολοκληρώνεται η διαδικασία. Με το κλείσιμο του μοντέλου δεν φαίνεται, εξ αρχής να έχει γίνει κάποιο υπολογισμός. Ωστόσο, το άνοιγμα του πίνακα ιδιοτήτων (Attribute table) των λεκανών απορροής επιβεβαιώνει ότι έχουν γίνει υπολογισμοί. Οι υπολογισμοί είναι οι παρακάτω: α. Βαθμός στρογγυλομορφίας β. Ελάχιστο υψόμετρο γ. Μέσο υψόμετρο δ. Μέγιστο υψόμετρο ε. Μέγιστο ανάγλυφο στ. Μέση κλίση λεκάνης ζ. Μήκος κεντρικής κοίτης

6 η. Πυκνότητα υδρογραφικού δικτύου θ. Εμβαδά ανά χρήση γης (ένα πεδίο για κάθε χρήση) ι. Εμβαδά ανά πετρολογικό σχηματισμό (ένα πεδίο για κάθε σχηματισμό) Για τον έλεγχο της λειτουργίας του μοντέλου, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από 15 λεκάνες απορροής από την περιοχή του Πανεπιστημιακού Δάσους Περτουλίου Τρικάλων. Η επεξεργασία έγινε καθολικά για το σύνολο των λεκανών απορροής με στόχο η τελική πληροφορία να επιμεριστεί σε κάθε λεκάνη απορροής που μελετήθηκε. Το μοντέλο επεξεργάστηκε τα δεδομένα και υπολόγισε τις παραμέτρους που ζητήθηκαν, βάσει του προγραμματισμού, όπως φαίνεται και στις εικόνες 3 και 4. Εικόνα 3. Πίνακας ιδιοτήτων Figure 3. Attribute table Από τα παραπάνω φαίνεται ότι ο αρχικός στόχος του υπολογισμού των ως άνω αναφερθέντων μεγεθών πραγματοποιήθηκε επιτυχώς. Επίσης, στο χάρτη απεικονίζεται, ενδεικτικά, ο τεμαχισμός της χωρικής πληροφορίας των ισοϋψών καμπυλών ανά λεκάνη απορροής.

7 4. Συζήτηση Συμπεράσματα Εικόνα 4. Εμφάνιση χάρτη Figure 4. Results on Map Δημιουργήθηκε ένα μοντέλο υπολογισμού το οποίο δέχεται 5 ψηφιακά χωρικά δεδομένα και μια μεταβλητή την ισοδιάσταση και υπολογίζει 10 παραμέτρους ανά λεκάνη απορροής. Τα αποτελέσματα προστίθενται στον πίνακα ιδιοτήτων του επιπέδου χωρικών πληροφοριών των λεκανών απορροής. Λαμβάνοντας υπόψη την ταχύτητα υπολογισμού των 10 μεγεθών που αναφέρθηκαν καθώς και την ακρίβεια υπολογισμού αυτών, θεωρείται ότι η εφαρμογή αυτού του μοντέλου υπολογισμού μπορεί να εφαρμοστεί σε ευρεία κλίμακα για τον υπολογισμό αυτών των μεγεθών, χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Επίσης, το υφιστάμενο μοντέλο μπορεί να αναβαθμιστεί, θεωρώντας ότι τόσο οι κατηγορίες χρήσεων γης όσο και οι πετρολογικοί σχηματισμοί είναι κατά βάση γνωστοί, υπολογίζοντας και τα ποσοστά χρήσεων γης και πετρολογικών σχηματισμών ανά λεκάνη απορροής. Τέλος, το συγκεκριμένο μοντέλο δεν απαιτεί ιδιαίτερη παραμετροποίηση των πρωτογενών δεδομένων, κάτι το οποίο βελτιώνει τη φιλικότητα προς το χρήστη καθώς και τη χρηστικότητά του.

8 Torrent Environment Calculation using new information technologies. Data Modeling. Case study prefecture of Drama. Panagiotis E. Papazoglou 1, Christos V. Kirkenidis 2, Ioannis V. Kirkenidis 3 1 Dr.nat.techn Forester-Environmentalist, Development Agency of Eastern Thessaloniki s Local Authorities, Anatoliki S.A., 1 st Km Thermis-Triadiou, P.O.BOX: 60497, 57001, Thermi, 2 MSc. Forester-Environmentalist, Laboratory of Mountainous Water Management, Faculty of Forestry and Natural Environment, Aristotle University of Thessaloniki, 54124, Thessaloniki, 3 MSc. Forester-Environmentalist, Laboratory of Forest Informatics, Faculty of Forestry and Natural Environment, Aristotle University of Thessaloniki, 54124, Thessaloniki, e- mail: Abstract New technologies have penetrated in all sciences. In particular, Geographical Information Systems spread constantly their implementation fields in Forestry. Especially, Mountainous Water Management demands the more and more frequent use of this tool it is greatly dependent on spatial data. This research aims to the automation of the calculation of the morphometric and hydrologic characteristics of torrent basins and the calculation of land use and geological entities rates. This automated process occurred with the development of model that consists of a chain of GIS tools. The implementation requires 5 data layers and a coefficient in order to function and produce information of 10 hydrographic and morphometric characteristics, it total, for each torrent basin on the region of research (Pertouli s University Forest, Trikala). The preparation of the input data is relatively easy and the produced information accurate. Also, the number of torrent basins, where the model can be implemented, is only limited by the processor of the system that will use it. Finally, it is possible to update the model by developing new tool chains next to the existent structure. Key Words: model, torrent, basin, gis.

9 Βιβλιογραφία Allen W.D., 2011, Getting to Know ArcGIS ModelBuilder, Environmental Systems Research Institute, Inc., USA, 362 p. Carrara A., Guzzetti F., Cardinali M., Reichenbach P., 1999, Use of GIS Technology in the Prediction and Monitoring of Landslide Hazard, J Natural Hazard, Volume 20, Numbers 2-3, November 1999, , Jiménez-Perálvarez J. D., Irigaray C., El Hamdouni R., Chacón J., 2009, Building models for automatic landslide-susceptibility analysis, mapping and validation in ArcGIS, J Natural Hazard Volume 50, Number 3, , Gertsis, A., Damianidis D., Kirkenidis I. Fragopoulos T., DIGITAL PRECISION AGRICULTURE - a software to optimize crop production and soil sustainability. 29 th Annual meeting of the European Society for New methods in Agriculture (ESNA), International Conference, August 2009, Brno, Czech Republic. Page 85 (Book of Abstracts). Kirkenidis C, Kirkenidis I., Stefanidis P, Orthological Management of Hydrological Runoff Basins of the Perfecture of Drama (Current Situation Protective Actions Perspectives), Proceedings of the 5 th International Conference HAICTA- Hellenic Association of ICT in Agriculture, Food and Environment Conference, Skiathos, Greece, 8-11 Sept, 2011, Vol. II, pp Kirkenidis I., Kirkenidis C., Andreopoulou Z., Lefakis P., Pilot Multimedia Application of Photographic Documentation for the Dams in Greece. Proceedings of the 3rd International Conference HAICTA- Hellenic Association of ICT in Agriculture, Food and Environment Conference September Volos, pp , (ISBN Vol. A). Papazoglou E.P., Rizopoulou A.A., Estimation of erosion rate on Anthemountas Basin. Proceedings of the 5 th International Conference HAICTA- Hellenic Association of ICT in Agriculture, Food and Environment Conference, Skiathos, Greece, 8-11 Sept., 2011, Vol. II, pp Tucker C., 2000, Using ArcToolbox, GIS by ESRI, Environmental Systems Research Institute, Inc., USA, 110 p. Watts M, Dasari E., Aliabadi S., 2011, Development of an ESRI ArcToolBox for semi-automated building modeling from multipatch features, Proceedings of the 2nd International Conference on Computing for Geospatial Research & Applications, May 2011, Washighton DC.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). 14ο χλμ. Θεσ/νίκης Μηχανιώνας 57001, Θέρμη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). 14ο χλμ. Θεσ/νίκης Μηχανιώνας 57001, Θέρμη ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (Γ.Σ.Π.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΩΝ Α. Κ. Αποστολάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ COMPARISON OF BURNT AREA ESTIMATES PRODUCTS OF GREEK WILDLAND FIRES

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ COMPARISON OF BURNT AREA ESTIMATES PRODUCTS OF GREEK WILDLAND FIRES ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Ι. Μ. Αθανασίου 1, Δ. Π. Καλύβας 1, Γ. Π. Πετρόπουλος 1,2, Β. Ι. Κόλλια 1 1 Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΚΑI ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Σωτηρία Καραδήμα

ΔΙΚΤΥΑ ΚΑI ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Σωτηρία Καραδήμα Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑI ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Σωτηρία Καραδήμα Μάιος 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γεροντίδης Ιωαννής Εκπονηθείσα πτυχιακή εργασία απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

øδ Ã π π Δ ª π ª Δ 2/2007 øδ Ã π πª Δ ƒπ øδ Ã π πª Δ ƒπ π ISSN 1105-9478 Δ ª 18 πƒ II ø π 3862 øδ Ã π π Δ ª π ª Δ - TOª 18 - πƒ πi - Δ ÀÃ 2/2007

øδ Ã π π Δ ª π ª Δ 2/2007 øδ Ã π πª Δ ƒπ øδ Ã π πª Δ ƒπ π ISSN 1105-9478 Δ ª 18 πƒ II ø π 3862 øδ Ã π π Δ ª π ª Δ - TOª 18 - πƒ πi - Δ ÀÃ 2/2007 EºHMEPI E EPIO IKA HPøMENO TE O T. Ú ÊÂ Ô K.T. TAYP. AÚÈıÌfi Õ ÂÈ 298 (X +7) EK OTøN ø π 3862 2/2007 ISSN 1105-9478 Δ ª 18 πƒ II øδ Ã π π Δ ª π ª Δ øδ Ã π π Δ ª π ª Δ - TOª 18 - πƒ πi - Δ ÀÃ 2/2007 øδ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 100 KW ΣΤΟ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ ΟΡΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ *

ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 100 KW ΣΤΟ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ ΟΡΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ * ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 100 KW ΣΤΟ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ ΟΡΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ * Βαλτοπούλου Ελένη 1,*, Παπακωνσταντίνου Δημήτρης 2, Κασσιός Κώστας 3 1 MSc Γεωπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΕΣΜΗ 2008 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

Η ΔΕΣΜΗ 2008 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ Αριθμός & Τίτλος Δέσμης Εργασίας ΔΕ4: Χρήση ΓΣΠ για καθορισμό διαθεσιμότητας γης για προώθηση ενεργειακών καλλιεργειών Κωδικός Φορέα ΑΦ ΣΦ1 ΣΦ2 ΣΦ3 ΣΦ4 Ανθρωπομήνες για κάθε Φορέα (με βάση το Συμβόλαιο)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Δρ. Ιωάννης Κ. Καπαγερίδης, MSc PhD CEng CSci MIMMM Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΡΩΝΙΔΗΣ 59 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Δημήτρης Μυρωνίδης 1 ΠΕΡIΛΗΨΗ Το έδαφος είναι ένα δυναμικό οικοσύστημα το

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία η οποία υποβάλλεται για µερική εκπλήρωση των απαιτήσεων για το ιεπιστηµονικό - ιατµηµατικό ίπλωµα Ειδίκευσης του.π.μ.σ.

Μεταπτυχιακή Εργασία η οποία υποβάλλεται για µερική εκπλήρωση των απαιτήσεων για το ιεπιστηµονικό - ιατµηµατικό ίπλωµα Ειδίκευσης του.π.μ.σ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ (ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ)

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ (ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ (ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) Κουκόσια Ηλιάνα 1, Σταθάκης Δημήτρης 2 1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙ Α ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙ Α ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙ Α ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Κυρκενίδης Β.Ι. 1, Ανδρεοπούλου Ζ.Σ. 1, Κοκκινάκης Α.Κ. 2, και Λεφάκης Π. 1 Σχολή ασολογίας & Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗ Σ. 1 και ΦΙΛΙΠΠΟΥ, Ι. 2 1 Δασαρχείο Θεσσαλονίκης, Υποψήφια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» Ε ΥΣΤΑΘΙΟΥ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών για την ανάδειξη, αξιοποίηση και βιώσιμη ανάπτυξη λιβαδιών των ημιορεινών περιοχών

Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών για την ανάδειξη, αξιοποίηση και βιώσιμη ανάπτυξη λιβαδιών των ημιορεινών περιοχών Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών για την ανάδειξη, αξιοποίηση και βιώσιμη ανάπτυξη λιβαδιών των Α. Στεργιάδου και Π. Εσκίογλου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Χρήστος Γ. Καρυδάς, Υποψ. Δρ., Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων Νικόλαος Γ. Συλλαίος, Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. " Δημιουργία Δικτυακής Εφαρμογής Διαχείρισης Γεωγραφικών Δεδομένων "

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.  Δημιουργία Δικτυακής Εφαρμογής Διαχείρισης Γεωγραφικών Δεδομένων ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ " Δημιουργία Δικτυακής Εφαρμογής Διαχείρισης Γεωγραφικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ Πολυκρέτης, Χρήστος 1, Φερεντίνου, Μαρία 2, Χαλκιάς, Χρίστος 3 1 Γεωγράφος, Msc Χαροκόπειο Παν/μιο,

Διαβάστε περισσότερα

Βάση Γεωγραφικών Δεδομένων της Νήσου Ρόδου για Διαχείριση Κινδύνων

Βάση Γεωγραφικών Δεδομένων της Νήσου Ρόδου για Διαχείριση Κινδύνων Βάση Γεωγραφικών Δεδομένων της Νήσου Ρόδου για Διαχείριση Κινδύνων Κώστας ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΔΗΣ 1, Μιχαήλ ΒΑΪΤΗΣ 2, Παλαιολόγος ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 3, Γεώργιος ΤΑΤΑΡΗΣ 3, Όλγα ΡΕΤΣΙΛΙΔΟΥ 4, Ιωάννης ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 5 1 Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Κ.Ε.Δ.Ι.Π.) ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Κ.Ε.Δ.Ι.Π.) ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Κ.Ε.Δ.Ι.Π.) ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Π. Δ. Μπαμίδης, Κ. Παππάς, Ν. Μαγκλαβέρας, Γ. Γκόγκου, Ι. Χουβαρδά, Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΣΤON ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ ΑΙΝΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ rmmf, ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ KAI ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΣΤON ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ ΑΙΝΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ rmmf, ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ KAI ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΣΤON ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ ΑΙΝΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ rmmf, ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ KAI ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ξανθάκης, Μιχαήλ 1,* 1 Δασολόγος-Δρ. Γεωγραφίας, Φορέας Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ SEISMO-SURFER

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ SEISMO-SURFER ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ SEISMO-SURFER Γιάννης Θεοδωρίδης 1,2, Γεράσιµος Μαρκέτος 1, Ιωάννης Σ. Καλογεράς 3 1 Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Τµήµα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Δασική Διαχείριση της Χερσονήσου Αμαλής Λέσβου για Μείωση του Κινδύνου Πυρκαγιάς. Χαρίκλεια Παπάζογλου και Κώστας Καλαμποκίδης

Δασική Διαχείριση της Χερσονήσου Αμαλής Λέσβου για Μείωση του Κινδύνου Πυρκαγιάς. Χαρίκλεια Παπάζογλου και Κώστας Καλαμποκίδης Δασική Διαχείριση της Χερσονήσου Αμαλής Λέσβου για Μείωση του Κινδύνου Πυρκαγιάς Χαρίκλεια Παπάζογλου και Κώστας Καλαμποκίδης Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 811 00 Μυτιλήνη Τηλ. 22510 36436, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων. 4 ος Τόμος

ΘΕΜΑΤΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων. 4 ος Τόμος ΘΕΜΑΤΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων 4 ος Τόμος Επιμέλεια Φώτιος Π. Μάρης Επίκουρος Καθηγητής ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: «Ανθρωποκεντρική πλοήγηση σε αγροτικούς και περιβαλλοντικούς χώρους» Ξενοφών Χ. Γιωργουδέλλης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ

Τίτλος: «Ανθρωποκεντρική πλοήγηση σε αγροτικούς και περιβαλλοντικούς χώρους» Ξενοφών Χ. Γιωργουδέλλης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «Ανθρωποκεντρική πλοήγηση σε αγροτικούς και περιβαλλοντικούς

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ιστοσελίδας για την προβολή των περιοχών NATURA 2000 στο Διαδίκτυο: Η περίπτωση της Δ. Μακεδονίας

Ανάπτυξη ιστοσελίδας για την προβολή των περιοχών NATURA 2000 στο Διαδίκτυο: Η περίπτωση της Δ. Μακεδονίας Ανάπτυξη ιστοσελίδας για την προβολή των περιοχών NATURA 2000 στο Διαδίκτυο: Η περίπτωση της Δ. Μακεδονίας Ανδρεοπούλου Ζαχαρούλα 1, Ιωακείμ Τζούλης 2 1. Επίκουρος Καθηγήτρια, e-mail: randreop@for.auth.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Ζαφειριάδου Ευστρατία Καζάκης Μιχαήλ

Ζαφειριάδου Ευστρατία Καζάκης Μιχαήλ ΤΜΗΜΑ Τ.Ε.Ι. Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Η/Υ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ μυ/σ Εργαστήριο Περιφερειακών Μονάδων και Δικτύων Η/Υ PeLAB Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σπουδαστές: Ζαφειριάδου Ευστρατία Καζάκης Μιχαήλ θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Ζουµπούλογλου Κων/να ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εισηγήτρια: ρ. Κούλη Μαρία ΧΑΝΙΑ 2006 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ

Ζουµπούλογλου Κων/να ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εισηγήτρια: ρ. Κούλη Μαρία ΧΑΝΙΑ 2006 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ν ΤΩΝ Υ ΡΟΛΟΓΙΙΚΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΕΡΙΙΤΗ ΚΑΙΙ ΤΑΥΡΩΝΙΙΤΗ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ P-MEDIAN

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ P-MEDIAN ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ P-MEDIAN Πραβιώτη Σοφία 1*, Σταθάκης Δημήτρης 2 1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Πολεοδομίας Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α.Π.Θ.

ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α.Π.Θ. Δ. Παλάσκας 1, Σπ. Γκατζογιάννης 2, Α. Ζαχαριάδης 3, Ι. Παπαδόπουλος 4, Ν. Στάμου 5 1 Msc Δασολόγος, υποψ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 6 Παραδοτέο: 13. Εγχειρίδιο για Νέες Τεχνολογίες για τον Ολοκληρωμένο Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό

ΔΡΑΣΗ 6 Παραδοτέο: 13. Εγχειρίδιο για Νέες Τεχνολογίες για τον Ολοκληρωμένο Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΩΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα