ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ε..Α (Σχετικά µε τις «προαναγγελθείσες», δια του τύπου, τροποποιήσεις του Ν.3758/2009)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ε..Α (Σχετικά µε τις «προαναγγελθείσες», δια του τύπου, τροποποιήσεις του Ν.3758/2009)"

Transcript

1 Αθήνα, 20 Σεπτεµβρίου 2010 ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ε..Α (Σχετικά µε τις «προαναγγελθείσες», δια του τύπου, τροποποιήσεις του Ν.3758/2009) Ο Ελληνικός Σύνδεσµος Εταιρειών Ενηµέρωσης ιαπραγµάτευσης Απαιτήσεων (Ε.Σ.Ε..Α.) αποτελεί τον µοναδικό εκπρόσωπο του κλάδου των Εταιρειών ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις. Σε αυτόν µετέχουν 12 από τις συνολικά 20 Εταιρείες του κλάδου, που έχουν αδειοδοτηθεί και έχουν λάβει αριθµό Μητρώου από την Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή. Είναι µέλος του Συνδέσµου Ευρωπαϊκών Εθνικών Εταιρειών ιαχείρισης Απαιτήσεων (Federation of European National Collector Associations - F.E.N.C.A). Ο ΕΣΕ Α από την σύστασή του, το 2005, πρωτοστάτησε για την δηµιουργία νοµικού πλαισίου και για την θέσπιση αυστηρών κανόνων λειτουργίας των Εταιρειών του κλάδου, µε σκοπό την αποφυγή αθέµιτων πρακτικών και τον σεβασµό της προσωπικότητας των δανειοληπτών και των οφειλετών. Το 2009 ψηφίσθηκε ο νόµος 3758, µε τον οποίο έγινε προσπάθεια να ρυθµισθεί η αγορά και να θεσπισθούν κανόνες, ώστε να µπει τάξη στην κατάσταση που τότε επικρατούσε. Για την διαµόρφωση αυτού του νέου νόµου συµβάλλαµε αποφασιστικά και εµείς, µε παραστάσεις στην αρµόδια επιτροπή της Βουλής και υποβολή προτάσεων, που αφορούσαν κυρίως την εύρυθµη λειτουργία του κλάδου αλλά και την προστασία του καταναλωτή, παραβλέποντας το γεγονός, ότι ορισµένες από τις διατάξεις του, όπως π.χ. η µοναδικότητα του σκοπού των Εταιρειών που καθιέρωνε, δηµιουργούσαν ανατροπές και δυσκολίες στον τρόπο λειτουργίας τους. Μετά τον ν. 3758/2009 (ΦΕΚ τ.α, 68/ ) επακολούθησαν η Υπουργική Απόφαση του κ.υφυπουργού Ανάπτυξης 1/ (ΦΕΚ τ.β, 1461/ ) και η Υπουργική Απόφαση της κας Υπουργού Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Ζ4-49 (ΦΕΚ τ.β, 365/ ), µε τις οποίες ρυθµίσθηκαν οι κανόνες τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου εγγραφής των Εταιρειών Ενηµέρωσης Οφειλετών για Ληξιπρόθεσµες Απαιτήσεις (εφ εξής «Μητρώο») και καθορίσθηκαν οι ειδικότερες λεπτοµέρειες για την λειτουργία του τµήµατος Μητρώου (αυτοτελές τµήµα που συστάθηκε στην Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας), την διαδικασία ελέγχου, την έναρξη λειτουργίας του κλπ. Κατόπιν άρχισε να λειτουργεί η υπηρεσία

2 Μητρώου, η οποία και χορήγησε στις Εταιρείες του κλάδου (αφού πρώτα εξέτασε τις σχετικές αιτήσειςφακέλους τους) αριθµούς εγγραφής σε αυτό, από τα τέλη Μαΐου έως τις αρχές Ιουλίου του Παρά λοιπόν το γεγονός ότι οι Εταιρείες του κλάδου αδειοδοτήθηκαν µόλις πριν από 2 µήνες, εµφανίσθηκαν δηµοσιεύµατα στον έντυπο και τον ηλεκτρονικό τύπο, που «προανήγγειλαν» επικείµενη τροποποίηση της πρόσφατης νοµοθεσίας που διέπει τους κανόνες λειτουργίας των Εταιρειών του κλάδου και την καθιέρωση υπέρµετρου περιορισµού των δικαιωµάτων των δανειστών, όπως π.χ. τον περιορισµό των τηλεφωνικών επικοινωνιών τους και των Εταιρειών ενηµέρωσης οφειλετών µε τους οφειλέτες σε 1 ή 2 τον µήνα. Σχετικά λοιπόν µε αυτά τα δηµοσιεύµατα και τις «προαναγγελθείσες» τροποποιήσεις της υφιστάµενης νοµοθεσίας, επιθυµούµε να επισηµάνουµε τα εξής: Α. ΕΝ ΕΧΕΙ ΟΘΕΙ Ο ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Αναφέραµε ανωτέρω, ότι ο νόµος 3758/2009 ψηφίστηκε τον Απρίλιο του 2009 και ότι οι Εταιρείες του κλάδου αδειοδοτήθηκαν από το Μητρώο, µόλις πριν από 2 µήνες. Είναι απαραίτητο λοιπόν να υπάρξει ένα χρονικό περιθώριο διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους από την αδειοδότηση, για να λειτουργήσει το Μητρώο ως έχει και να αξιολογηθεί από το κράτος και τους ενδιαφεροµένους η αποτελεσµατικότητά του και η αποτελεσµατικότητα των διατάξεων του νόµου 3758/2009. Οι «προαναγγελλόµενες» τροποποιήσεις παραβλέπουν το ανωτέρω γεγονός, ότι δηλαδή το νοµοθετικό πλαίσιο θεσπίσθηκε τον Απρίλιο του 2009, η δε υπηρεσία Μητρώου λειτούργησε κατ ουσίαν µόλις στις αρχές του καλοκαιριού του 2010 και συνεπώς δεν έχει παρέλθει ο αναγκαίος χρόνος, ώστε να εκτιµηθεί η δυνατότητα εύρυθµης λειτουργίας των Εταιρειών και η άσκηση ουσιαστικής εποπτείας στον κλάδο µέσω του θεσµού του Μητρώου. Είναι απαραίτητο λοιπόν να λειτουργήσει το Μητρώο σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία, ώστε να αντιµετωπίσει φαινόµενα θεσµικών εκτροπών - ιδίως να καταστείλει την παροχή υπηρεσιών ενηµέρωσης οφειλετών από µη εγγεγραµµένους στο Μητρώο, να επιβάλει κυρώσεις, εφ όσον παραβιάζεται ο νόµος κλπ. Στη συνέχεια δε, είναι σκόπιµο και αναγκαίο να αξιολογηθεί η αποτελεσµατικότητά του µε έρευνα, σύγκριση ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων πριν και µετά τη λειτουργία του, ώστε να γίνουν, εφόσον απαιτηθούν, οι κατάλληλες συµπληρωµατικές ρυθµίσεις.

3 εν έχει γίνει λοιπόν οποιαδήποτε µελέτη αποτελεσµατικότητας, ώστε να επιβεβαιωθεί εάν υπάρχει πράγµατι ανάγκη αλλαγής του υφιστάµενου πλαισίου και ιδίως ανάγκη αλλαγής της διάταξης που προβλέπει τηλεφωνικές κλήσεις στους οφειλέτες κάθε δεύτερη ηµέρα, σε µία ή δύο κλήσεις το µήνα. Εξάλλου είναι αµφίβολο εάν οι υπό εξέταση υπέρµετροι περιορισµοί στη διεκδίκηση ληξιπρόθεσµων οφειλών εναρµονίζονται µε τα συνταγµατικά κατοχυρωµένα ατοµικά οικονοµικά δικαιώµατα των δανειστών. Άλλωστε τέτοιοι υπέρµετροι περιορισµοί δεν ισχύουν και δεν εφαρµόζονται σε κάποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι θεωρούµε ως εντελώς αδικαιολόγητο τον σχετικό θόρυβο σε ορισµένα µέσα ενηµέρωσης, το οποία «προτρέπουν» για την λήψη νέων πρόσθετων µέτρων για την δήθεν «προστασία» των οφειλετών, δεδοµένου ότι το ποσοστό καταγγελιών παραπόνων - των οφειλετών είναι εξαιρετικά χαµηλό, λαµβανοµένου υπόψη ότι καθηµερινά πραγµατοποιούνται περίπου µισό εκατοµµύριο τηλεφωνικές κλήσεις στους οφειλέτες. Χαρακτηριστικά αναφέρουµε ότι στον ΕΣΕ Α, από τον Ιανουάριο έως και το τέλος Αυγούστου του τρέχοντος έτους, οι επώνυµες διαµαρτυρίες από οφειλέτες, που υποβλήθηκαν (µε , fax, κλπ), ανέρχονται σε σαράντα πέντε (45). Αντίθετα δε, σύµφωνα µε µελέτη που πραγµατοποίησε ο ΕΣΕ Α, η οποία είναι στη διάθεση οποιουδήποτε ενδιαφεροµένου, η θέσπιση διατάξεων περιορισµού του δικαιώµατος των δανειστών για ενηµέρωση των οφειλετών και ιδίως ο περιορισµός των τηλεφωνικών επικοινωνιών του οφειλέτη σε 1 ή 2 τον µήνα, θα έχει δυσµενέστατες συνέπειες. Β. ΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ «ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΘΕΙΣΕΣ» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. 1. Γενίκευση τάσης απροθυµίας πληρωµής. Όπως είναι γνωστό, ήδη έχει ψηφισθεί και εφαρµόζεται ο νόµος για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά. Όσοι πράγµατι αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, µπορούν να κάνουν χρήση των διατάξεων του νόµου αυτού, ο οποίος παρέχει σηµαντική ανακούφιση σε εκείνο το τµήµα των οφειλετών που δοκιµάζεται από τις άσχηµες οικονοµικές συνθήκες. Εάν όµως περιορισθεί υπέρµετρα η δυνατότητα και το δικαίωµα των δανειστών να ενηµερώνουν τους οφειλέτες που δεν ανήκουν στην ανωτέρω κατηγορία (π.χ. µε περιορισµό των τηλεφωνικών ενηµερώσεων και υπενθυµίσεων σε 1 ή 2 φορές τον µήνα κλπ.) για τις νόµιµες και ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις τους και να διαπραγµατεύονται µαζί τους για τον τρόπο και τον χρόνο αποπληρωµής, τότε είναι βέβαιο ότι θα «επωφεληθούν» της κατάστασης, που θα δηµιουργηθεί, πρόσωπα που δεν αντιµετωπίζουν ιδιαίτερες οικονοµικές δυσκολίες και θα «αποξενωθούν» τελικά από τις

4 υποχρεώσεις τους. Αποτέλεσµα δε, θα είναι να δηµιουργηθεί στους οφειλέτες µια γενική τάση απροθυµίας και συνεχούς καθυστέρησης πληρωµής των οφειλών τους, µε δυσµενέστατα αποτελέσµατα για τον Τραπεζικό κλάδο, το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, την αγορά αλλά και την κοινωνία γενικότερα. Σηµειώνουµε, ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι η καθυστέρηση των πληρωµών αποτελεί ένα πολύ µεγάλο πρόβληµα και γι αυτό έχει θεσπίσει ειδικούς κανόνες για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων των πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές (οδηγία 2000/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της ). Η δε ελληνική νοµοθεσία έχει προσαρµοσθεί στις ανωτέρω διατάξεις µε την έκδοση του Προεδρικού ιατάγµατος 166/ ραµατική αύξηση των επισφαλειών. Η γενίκευση απροθυµίας προς πληρωµή, η «αποξένωση» των οφειλετών από τις υποχρεώσεις τους καθώς και η καθυστέρηση είσπραξης, θα οδηγήσουν µε βεβαιότητα σε δραµατική αύξηση των ανείσπρακτων οφειλών και των επισφαλειών. Είναι ήδη γνωστό ότι ο ιδιωτικός δανεισµός σήµερα ανέρχεται σε πολλά δισεκατοµµύρια ευρώ. Ειδικά δε για τις Τράπεζες, ο βαθµός καθυστέρησης στην είσπραξη των οφειλών, επιδρά καθοριστικά στην αξιολόγησή τους, τόσο από τις εποπτικές αρχές, όσο και από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Επηρεάζει δε σηµαντικότατα την γενική πορεία του Τραπεζικού κλάδου. Εάν λοιπόν υπάρξει σηµαντική υστέρηση στην είσπραξη των ληξιπροθέσµων οφειλών, δηλαδή αύξηση των επισφαλειών (η οποία µετά βεβαιότητας θα υπάρξει στην περίπτωση θέσπισης των «προαναγγελθεισών» τροποποιήσεων), είναι πολύ πιθανόν να υπάρξει αµφισβήτηση της κεφαλαιακής επάρκειας των Τραπεζών, η οποία επιβάλλεται από τις εποπτικές αρχές και συνεπώς σηµαντικός κλονισµός του Τραπεζικού συστήµατος. Εκτός δε τούτων η δραµατική αύξηση των επισφαλειών θα επιφέρει πλήρη ανατροπή και αµφισβήτηση της συναλλακτικής πίστης σε όλη την αγορά, µε απρόβλεπτες συνέπειες. 3. Τεράστια αύξηση των ικαστικών ενεργειών και διεκδικήσεων. Είναι αυτονόητο, ότι εφόσον οι υποχρεώσεις των οφειλετών δεν θα εκπληρώνονται και δεν θα επιλύονται εξωδικαστικά, οι δανειστές θα αναγκασθούν να διεκδικήσουν τις απαιτήσεις τους ικαστικά και στη συνέχεια να εισπράξουν τις οφειλές µε αναγκαστική εκτέλεση.

5 Εύκολα λοιπόν αντιλαµβάνεται κανείς ότι, εάν ο τεράστιος αυτός όγκος των εκατοµµυρίων υποθέσεων οδηγηθεί στα ικαστήρια, θα υπάρξει πραγµατικό «έµφραγµα» στη λειτουργία της ικαιοσύνης. Ήδη, µόνο για την αντιµετώπιση των υποθέσεων που εµπίπτουν στις διατάξεις του νόµου για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά, ο νόµος προέβλεψε την αύξηση, κατά 80, του αριθµού των οργανικών θέσεων των Ειρηνοδικών. Πόσες άραγε προσλήψεις ικαστών θα πρέπει να γίνουν για να αντιµετωπισθεί ο τεράστιος και υπερπολλαπλάσιος (από τις υποθέσεις των υπερχρεωµένων νοικοκυριών) όγκος των υποθέσεων καθυστέρησης των οφειλών; Από την άλλη µεριά ο χρόνος έκδοσης µία ικαστικής απόφασης, λόγω του τεράστιου όγκου των υποθέσεων, θα είναι τέτοιος, που αναγκαστικά θα οδηγεί στην αρνησιδικία. Ήδη για την έκδοση µίας ιαταγής πληρωµής από το Πρωτοδικείο Αθηνών απαιτείται χρόνος τουλάχιστον 4 µε 5 µηνών!! Μπορεί να φαντασθεί λοιπόν κάποιος πόσος χρόνος θα χρειάζεται για να εκδοθούν ικαστικές αποφάσεις, εάν τα εκατοµµύρια αυτών των υποθέσεων οδηγηθούν στα ικαστήρια ; 4. υσµενείς συνέπειες για τον οφειλέτη. Αύξηση του κόστους. Εγγραφή στον Τειρεσία. Αναγκαστική εκτέλεση. Οι Εταιρείες Ενηµέρωσης Οφειλετών, κατ εντολή των δανειστών, ενηµερώνουν τους οφειλέτες για τις υποχρεώσεις τους και διαπραγµατεύονται µαζί τους τον τρόπο και τον χρόνο εξυπηρέτησης και αποπληρωµής των υποχρεώσεων αυτών. Όπως ήδη προαναφέραµε, ο υπέρµετρος περιορισµός αυτής της ενηµέρωσης και διαπραγµάτευσης, αναγκαστικά θα οδηγήσει τις υποθέσεις των οφειλών στα ικαστήρια και στην έκδοση ικαστικών αποφάσεων εις βάρος των οφειλετών και στη συνέχεια στην αναγκαστική είσπραξη των οφειλών. Η έκδοση ικαστικής απόφασης και στη συνέχεια η πιθανή αναγκαστική εκτέλεσή της, αποτελούν ενέργειες δυσµενέστερες και πλέον επιβαρυντικές για τους οφειλέτες, συγκρινόµενες µε την ενηµέρωσή τους και δι αυτού του τρόπου µε την υπενθύµιση για την υποχρέωσή τους να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Επιπροσθέτως δε, θα επιβαρυνθούν οι οφειλέτες µε τα ικαστικά έξοδα. Οι αµοιβές που καταβάλλουν οι εντολείς (Τράπεζες, Εταιρείες κινητής τηλεφωνίας κλπ.) στις Εταιρείες Ενηµέρωσης Οφειλετών για τις ενέργειες ενηµέρωσης, δεν µετακυλίονται στους οφειλέτες, ενώ τα έξοδα και οι αµοιβές για τις ικαστικές ενέργειες επιβαρύνουν τους οφειλέτες και έτσι θα αυξηθούν οι υποχρεώσεις τους. Επιπλέον, η ενηµέρωση αποτελεί έναν ήπιο τρόπο αποκατάστασης της λειτουργίας του πιστωτικού κύκλου για τη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, χωρίς επιβάρυνση για τους οφειλέτες, ενώ εάν

6 τεθούν υπέρµετροι περιορισµοί στη δυνατότητα των δανειστών να τους ενηµερώνουν, είναι σαφές ότι θα δηµιουργηθούν δυσµενείς για τους οφειλέτες καταστάσεις, όπως έκδοση ιαταγής πληρωµής ή άλλων εις βάρος τους ικαστικών αποφάσεων, που όχι µόνο θα τους επιβαρύνει, όπως προαναφέραµε, µε έξοδα - πολλές φορές µεγαλύτερα από την οφειλόµενη δόση αλλά θα συνεπάγεται και άµεσο πλήγµα στην πιστοληπτική τους ικανότητα λόγω εγγραφής τους στον Τειρεσία. 5. Άµεση κατάργηση θέσεων εργασίας. Οι εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εταιρείες Ενηµέρωσης Οφειλετών απασχολούν συνολικά προσωπικό άνω των ατόµων και οι εργαζόµενοι στα αντίστοιχα εσωτερικά τµήµατα των Τραπεζών, Εταιρειών κινητής τηλεφωνίας κλπ. ανέρχονται περίπου σε Στην περίπτωση που ο αριθµός των επιτρεποµένων τηλεφωνικών ενηµερώσεων και υπενθυµίσεων περιοριστεί σε µία ή δύο κλήσεις το µήνα, όπως έχει «προαναγγελθεί», είναι αναµενόµενο να προβούν οι Εταιρείες αµέσως σε δραµατικές µειώσεις του προσωπικού τους, το οποίο, σε υψηλό ποσοστό, αποτελείται από νέους εργαζόµενους, µε αποτέλεσµα να χαθούν περίπου θέσεις εργασίας. 6. Απαξίωση επενδύσεων εκατοµµυρίων ευρώ. Ο νόµος 3758/2009 υποχρεώνει τις Εταιρείες Ενηµέρωσης Οφειλετών, αφενός µεν να είναι µοναδικού σκοπού (επιτρέπει δηλαδή σε αυτές να ασχολούνται µόνο µε την ενηµέρωση οφειλετών), αφετέρου δε, να διαθέτουν υψηλά ίδια κεφάλαια, σύγχρονη τεχνολογική υποδοµή και να επιµορφώνουν το προσωπικό τους σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Ταυτόχρονα, οι Εταιρείες είναι υποχρεωµένες να διαθέτουν τη µηχανογραφική υποδοµή που επιβάλλεται από την κείµενη νοµοθεσία περί ανάθεσης (outsourcing) τραπεζικών εργασιών σε τρίτους (και ελέγχονται σχετικά από την Τράπεζα της Ελλάδος). Οι Εταιρείες έχουν ήδη προβεί σε υψηλού κόστους επενδύσεις για να µπορέσουν να τηρήσουν το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας τους και στην περίπτωση που ο αριθµός των επιτρεποµένων τηλεφωνικών ενηµερώσεων περιοριστεί σε µία ή δύο κλήσεις το µήνα, όπως έχει «προαναγγελθεί», η συνέχιση της δραστηριότητάς τους θα καταστεί οικονοµικά καταστροφική γι αυτές. Εάν θεσπισθούν οι «προαναγγελθείσες» διατάξεις, αρκετές από τις Εταιρείες θα υποχρεωθούν να διακόψουν τη λειτουργία τους και πιθανόν αυτό να ανοίξει πεδίο δράσης σε ευκαιριακές, εξoθεσµικές και προφανώς µη εποπτευόµενες δραστηριότητες εις βάρος των οφειλετών.

7 Γ. Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ. Όσον αφορά την καταγραφή των τηλεφωνικών ενηµερώσεων, εφόσον επιλεγεί να δοθεί διαφορετική λύση από αυτή που προβλέπει ο υφιστάµενος νόµος, θα πρέπει η διαδικασία εφαρµογής της νέας λύσης αφενός µεν να µην υπονοµεύει το δικαίωµα των δανειστών να ενηµερώνουν τους οφειλέτες (είναι εκτός πραγµατικότητας η απαίτηση να υπάρχει ρητή προηγούµενη συναίνεση του οφειλέτη για την καταγραφή της επικοινωνίας, προκειµένου, στη συνέχεια, να γίνει η ενηµέρωση), αφετέρου δε, να προστατεύει τις ατοµικές ελευθερίες και τα στοιχειώδη δικαιώµατα των εργαζοµένων που παρέχουν υπηρεσίες ενηµέρωσης, οι οποίοι, σε όχι λίγες περιπτώσεις, γίνονται δέκτες ύβρεων και απαράδεκτων εκφράσεων κατά την εργασία τους. Συµπερασµατικά, θεωρούµε ότι το υφιστάµενο πλαίσιο λειτουργίας των Εταιρειών Ενηµέρωσης Οφειλετών, για την ψήφιση του οποίου προηγήθηκαν εκτενέστατες διαβουλεύσεις µεταξύ των εµπλεκοµένων µερών, δεν έχει τύχει επαρκούς εφαρµογής, ούτε αξιολόγησης και είναι πρόωρη και επικίνδυνη οποιαδήποτε τροποποίησή του χωρίς προηγούµενη ψύχραιµη στάθµιση των συνεπειών. Ο ΕΣΕ Α που αποτελεί, όπως προαναφέραµε, τον µοναδικό θεσµικό εκπρόσωπο του κλάδου, επιδιώκει να έχει διαρκή ηµόσιο διάλογο µε την Πολιτεία, του ηµόσιους φορείς, τις Τράπεζες, τις Επιχειρήσεις και τους Καταναλωτές και να συµβάλει αποφασιστικά, τόσο στα θέµατα ενηµέρωσης και διαπραγµάτευσης οικονοµικών απαιτήσεων, όσο και στην προστασία των δικαιωµάτων του καταναλωτή. Είµαστε λοιπόν στην διάθεση όλων των ενδιαφεροµένων για ανταλλαγή απόψεων και ελπίζουµε ότι αυτές οι τεκµηριωµένες απόψεις µας θα γίνουν αποδεκτές, ώστε να µην δηµιουργηθούν οι ανωτέρω αναφερθείσες δυσµενέστατες για όλους καταστάσεις.

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία ΝΟΜΟΣ 3869/2010 Ρύθµιση των οφειλών των υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΜΑIΟΣ 2007)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΜΑIΟΣ 2007) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΜΑIΟΣ 2007) ΑΘΗΝΑ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1. Καταναλωτικά ήθη και παγκοσμιοποίηση... 4 2. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές... 4 3. Μέτρα νομοθετικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Είδος: Αριθµός: Έτος: ΦΕΚ: Τέθηκε σε ισχύ: Αρµόδιος Φορέας: Ηµ.Υπογραφής: Τίτλος Προοίµιο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ Αρθρο: Ηµ/νία:

Είδος: Αριθµός: Έτος: ΦΕΚ: Τέθηκε σε ισχύ: Αρµόδιος Φορέας: Ηµ.Υπογραφής: Τίτλος Προοίµιο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ Αρθρο: Ηµ/νία: Είδος: ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµός: Ζ1-699 Έτος: 2010 ΦΕΚ: Β 917 20100623 Τέθηκε σε ισχύ: 23.06.2010 Αρµόδιος Φορέας: ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εν συντομία 3. Πρόσφατη Νομοθεσία 4. Νομολογιακή Ενημέρωση 8. Θέματα Εμπορικού Δικαίου 14. Θέματα Εργατικού Δικαίου 26

Περιεχόμενα. Εν συντομία 3. Πρόσφατη Νομοθεσία 4. Νομολογιακή Ενημέρωση 8. Θέματα Εμπορικού Δικαίου 14. Θέματα Εργατικού Δικαίου 26 Περιεχόμενα Εν συντομία 3 Πρόσφατη Νομοθεσία 4 Νομολογιακή Ενημέρωση 8 Θέματα Εμπορικού Δικαίου 14 Θέματα Εργατικού Δικαίου 26 Ρυθμιστικά Θέματα 29 Δικαστική Επίλυση Διαφορών 41 Θέματα Φορολογικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007 5.12.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

σύµβασης. Οι πληροφορίες που παρέχονται προς τους ασφαλισµένους πρέπει να είναι απλές, επαρκείς και ευσύνοπτες, ώστε να επιτρέπουν στον ενδιαφερόµενο

σύµβασης. Οι πληροφορίες που παρέχονται προς τους ασφαλισµένους πρέπει να είναι απλές, επαρκείς και ευσύνοπτες, ώστε να επιτρέπουν στον ενδιαφερόµενο Βασικές αρχές του σχεδίου νόµου για την εδραίωση της διαφάνειας στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς, την ενδυνάµωση της προστασίας των καταναλωτών και την προστασία των οφειλετών από αθέµιτες εισπρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη κειµένου. Πρόταση προς το Υπουργείο Ανάπτυξης. 13 Μαϊου 2008 Σελίδα 1

Σύνοψη κειµένου. Πρόταση προς το Υπουργείο Ανάπτυξης. 13 Μαϊου 2008 Σελίδα 1 Σύνοψη κειµένου Το παρόν κείµενο έχει συνταχθεί µε σκοπό να αποτελέσει την βάση της δηµιουργίας ενός θεσµοθετηµένου πλαισίου λειτουργίας της διαχείρισης απαιτήσεων στην Ελλάδα. Η θεσµοθέτηση του πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Είναι πρόδηλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Έκθεση αξιολόγησης της οδηγίας για τη διατήρηση δεδοµένων (Οδηγία 2006/24/EΚ)

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Έκθεση αξιολόγησης της οδηγίας για τη διατήρηση δεδοµένων (Οδηγία 2006/24/EΚ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.4.2011 COM(2011) 225 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έκθεση αξιολόγησης της οδηγίας για τη διατήρηση δεδοµένων (Οδηγία 2006/24/EΚ)

Διαβάστε περισσότερα

«Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις»

«Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις» Σκοπός του παρόντος σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/48/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 23ης Απριλίου 2008

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/48/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 23ης Απριλίου 2008 L 133/66 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.5.2008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/48/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2008 για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ 2009 Εισαγωγή Mε την εγκύκλιο του Πρωθυπουργού 190/18-7-2006 ορίστηκε ότι κάθε Yπουργείο που προτείνει µία

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2012

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2012 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2012 Επί της με αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-146576/11.11.2011 καταγγελίας της εταιρείας με

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ Oκτώβριος 2007 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕΛΙΔΑ 1. 2. 3. 4. 5. 6. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 20-9-2012 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθ. πρωτ. 2/ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : Νοµικής Υποστήριξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 20-9-2012 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθ. πρωτ. 2/ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : Νοµικής Υποστήριξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 20-9-2012 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθ. πρωτ. 2/ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : Νοµικής Υποστήριξης Ταχ. /νση : Πλ. Ελευθερίας 1 ΠΡΟΣ : το Υπουργείο Εσωτερικών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - ΣΗΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΛΙΜΕΝΩΝ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Είναι πρόδηλο

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÖÙÍÇ ÔÏÕ ÊÁÔÁÍÁËÙÔÇ

Ç ÖÙÍÇ ÔÏÕ ÊÁÔÁÍÁËÙÔÇ ÓÕÌÌÅÔÅ Ù ÅÍÇÌÅÑÙÍÏÌÁÉ ÅÐÉËÅÃÙ ÐÁÑÅÌÂÁÉÍÙ! Ç ÖÙÍÇ ÔÏÕ ÊÁÔÁÍÁËÙÔÇ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÅÍÙÓÇÓ ÅÑÃÁÆÏÌÅÍÙÍ ÊÁÔÁÍÁËÙÔÙÍ ÅËËÁÄÁÓ ÔÅÕ ÏÓ 3 ÏÊÔÙÂÑÉÏÓ 2010 www.eeke.gr ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ: ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Νοέμβριος 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΟΡΙΣΜΟΙ AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τον Απρίλιο του 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-191

Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-191 www.inlaw.gr Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-191 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Άδεια εργασίας - Γενικά ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 455 Έτος: 2010 Περίληψη: - Άδεια µετ αποδοχών. Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΜ : 8920 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

P8_TA-PROV(2015)0048 Διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτα ***I

P8_TA-PROV(2015)0048 Διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτα ***I ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Προσωρινή έκδοση P8_TA-PROV(2015)0048 Διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτα ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

9.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 266/11

9.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 266/11 9.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 266/11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 924/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τις διασυνοριακές πληρωμές στην Κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

L 172/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2012

L 172/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2012 L 172/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 531/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουνίου 2012 για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών

Διαβάστε περισσότερα

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12. EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007 όπως ισχύει ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31.12.2012 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με το άρθρο 3 της

Διαβάστε περισσότερα