Οδηγός Δράσης. «Προμήθεια φορητών Η/Υ με τη μέθοδο Voucher» στο πλαίσιο της Πράξης «Ψηφιακή Εκπαίδευση στις Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός Δράσης. «Προμήθεια φορητών Η/Υ με τη μέθοδο Voucher» στο πλαίσιο της Πράξης «Ψηφιακή Εκπαίδευση στις Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων»"

Transcript

1 Πληροφορίες: https://www.e-cadet.gr Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτ.: Οδηγός Δράσης με τίτλο «Προμήθεια φορητών Η/Υ με τη μέθοδο Voucher» στο πλαίσιο της Πράξης «Ψηφιακή Εκπαίδευση στις Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων» Απευθύνεται σε: [κωδ. ΟΠΣ ] 1. Έως και 4200 σπουδαστές των στρατιωτικών Σχολών, 2. Εμπορικές Επιχειρήσεις πώλησης υπολογιστικού εξοπλισμού Υποβολή Συμμετοχής / Αιτήσεων: στην ιστοσελίδα https://e-cadet.gr, ως ακολούθως: 1. Σπουδαστές στρατιωτικών Σχολών: Από 16/6/ Προμηθεύτριες εμπορικές επιχειρήσεις: Από 16/6/2015 Χρηματοδότηση: Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση », Με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης]

2 Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ορισμοί Πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Προμήθεια φορητών Η/Υ με τη μέθοδο Voucher» στο πλαίσιο της Πράξης «Ψηφιακή Εκπαίδευση στις Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων» (κωδικός ΟΠΣ: ) Εμπλεκόμενοι φορείς και ρόλοι Σκοπός της δράσης Συνοπτική περιγραφή της δράσης Αντικείμενο της δράσης Δικαιούχοι της δράσης Σύνοψη διαδικασίας προετοιμασίας, εφαρμογής και ολοκλήρωσης της δράσης Το Πληροφοριακό Σύστημα της δράσης Διάρκεια της δράσης Γενικοί όροι ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση Χορήγηση και εξαργύρωση του Κουπονιού Υποχρεώσεις δικαιούχων ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση Εγγραφή-Πιστοποίηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Υποχρεώσεις Προμηθευτών ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ελάχιστες προδιαγραφές παρεχόμενων προϊόντων Διαδικασίες υλοποίησης Ανάρτηση προσφορών Εμπορικών Επιχειρήσεων Έγκριση και δημοσιοποίηση προσφερόμενων προϊόντων Προθεσμίες για την κατάρτιση προσφορών ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Οικονομική αξία του κουπονιού Επιλογή εξοπλισμού Παροχή εξοπλισμού από τον προμηθευτή προς το δικαιούχο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Γενικοί Όροι Πληρωμές Προμηθευτών Δικαιολογητικά

3 7 ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ Ιστοσελίδα της δράσης Πληροφορίες για τον παρόντα Οδηγό Ενημέρωση από το Γραφείο Υποστήριξης Χρηστών (Help Desk) της δράσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

4 ΣΥΝΟΨΗ Η Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αναλαμβάνει σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. [ΕΔΕΤ] την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Προμήθεια φορητών Η/Υ με τη μέθοδο Voucher» στο πλαίσιο της Πράξης «Ψηφιακή Εκπαίδευση στις Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων». Φορέας πρότασης και κύριος της Δράσης είναι η Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Δικαιούχος και φορέας Υλοποίησης της Δράσης είναι το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. [ΕΔΕΤ] Η δράση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση » [ΕΠΨΣ], με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης]. Σκοπός της Πράξης είναι η παροχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στους σπουδαστές των στρατιωτικών Σχολών, η μείωση του ψηφιακού χάσματος, η αύξηση της ευρυζωνικότητας και των ευρυζωνικών υπηρεσιών, μέσω της υλοποίησης της δράσης που αφορά στην προμήθεια έως ηλεκτρονικών κουπονιών (vouchers), προς τους σπουδαστές των στρατιωτικών Σχολών, με μέγιστο ποσό επιχορήγησης τα τετρακόσια ευρώ ( 400) ανά σπουδαστή για την προμήθεια φορητού Η/Υ σύγχρονων προδιαγραφών με τσάντα μεταφοράς. Οι φορητοί Η/Υ και η τσάντα μεταφοράς, θα παρασχεθούν από ιδιωτικές επιχειρήσεις (επιχειρήσεις πωλήσεων υπολογιστικού εξοπλισμού), που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, θα εγγραφούν και θα πιστοποιηθούν στο Πληροφοριακό Σύστημα της δράσης. Οι φορητοί Η/Υ και η τσάντα μεταφοράς θα παρέχονται, υπό την προϋπόθεση της φυσικής παρουσίας του δικαιούχου σπουδαστή στο κατάστημα της επιχείρησης (αποκλείονται τα ηλεκτρονικά καταστήματα τύπου e-shop). 4

5 Η εξαργύρωση των κουπονιών από τους δικαιούχους σπουδαστές, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Οκτωβρίου Ο προϋπολογισμός της δράσης, για την προμήθεια των φορητών υπολογιστών με τη τσάντα μεταφοράς, προς τους δικαιούχους αυτής, ανέρχεται στο ποσό των

6 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΔΟΣΥ: Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης ΔΙΔΕΑΠ: Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΕΔΕΤ ΑΕ: Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. ΕΠ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠ ΨΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση » ΕΣΠΑ: Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΤΠΑ: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση » ΟΠΣ: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΠΣ: Πληροφοριακό Σύστημα ΥΠΕΘΑ: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 6

7 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 Ορισμοί Η δράση, αντικείμενο της οποίας είναι η παροχή φορητών Η/Υ με τσάντα μεταφοράς στους σπουδαστές των στρατιωτικών Σχολών θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο voucher (κουπόνι), σύμφωνα με την οποία ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ο ίδιος, ανάλογα με τις ανάγκες του, τον φορητό Η/Υ που τον ενδιαφέρει καθώς και την εμπορική επιχείρηση που τον παρέχει, υπό την προϋπόθεση ότι: α. οι επιχειρήσεις παροχής των φορητών Η/Υ και της τσάντας μεταφοράς στους σπουδαστές έχουν εγγραφεί και πιστοποιηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δράσης, β. οι διαθέσιμοι φορητοί Η/Υ καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που προδιαγράφονται στον παρόντα Οδηγό. Για τη διευκόλυνση της κατανόησης των βασικών εννοιών της μεθόδου voucher (κουπόνι) καθώς και άλλων εννοιών του παρόντος Οδηγού, παρατίθενται στη συνέχεια οι σχετικοί ορισμοί. Κουπόνι: το έντυπο (ηλεκτρονικό και εκτυπώσιμο), το οποίο χορηγείται σε κάθε δικαιούχο της δράσης, με αποκλειστικό σκοπό την ανταλλαγή του με φορητό Η/Υ και τσάντα μεταφοράς, εκ των δημοσιευμένων και εγκεκριμένων προσφορών των προμηθευτών, που έχουν πιστοποιηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα της δράσης. Κάθε δικαιούχος δικαιούται ένα και μόνο κουπόνι αξίας 400 ευρώ. Δικαιούχοι: α. Οι υφιστάμενοι σπουδαστές των στρατιωτικών Σχολών. β. Οι νεοεισαχθέντες σπουδαστές (για το ακαδημαϊκό έτος ) με την προϋπόθεση ότι θα είναι εφικτή η εξαργύρωση και εκκαθάριση του κουπονιού έως την 31η/10/2015, καταληκτική ημερομηνία της δράσης. Προμηθευτές: Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες διαθέτουν νόμιμα αδειοδοτημένους χώρους πώλησης ηλεκτρονικών ειδών (καταστήματα), στους οποίους είναι δυνατή η φυσική προσέλευση των δικαιούχων της δράσης και έχουν τη δυνατότητα να τους παρέχουν φορητούς Η/Υ με τσάντα μεταφοράς με τις προδιαγραφές που εξειδικεύονται στον παρόντα Οδηγό, και οι οποίες θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα πιστοποιηθούν στο Πληροφοριακό Σύστημα της δράσης. Δεν είναι επιλέξιμα στη δράση τα ηλεκτρονικά καταστήματα τύπου «e-shop» ή η οποιαδήποτε προμήθεια εξοπλισμού, χωρίς τη φυσική παρουσία του δικαιούχου στο δίκτυο καταστημάτων των προμηθευτών. Δεν είναι επιλέξιμα στη δράση καταστήματα που παρέχουν μόνο τον Η/Υ ή μόνο την τσάντα μεταφοράς. Εξαργύρωση του κουπονιού: Η ανταλλαγή του κουπονιού με φορητό Η/Υ και τσάντα μεταφοράς. Η εξαργύρωση του κουπονιού πραγματοποιείται στο κατάστημα του 7

8 προμηθευτή, αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του δικαιούχου και του προμηθευτή. Η Σύμβαση που υπογράφεται στο κατάστημα περιλαμβάνει και την εξουσιοδότηση του προμηθευτή από το δικαιούχο να εισπράξει από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας την αξία του κουπονιού που εξαργύρωσε. Ιστοσελίδα της δράσης https://www.e-cadet.gr: η ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα για την υλοποίηση της δράσης, μέσω της οποίας θα γίνεται η διαχείριση όλων των ενεργειών για την προετοιμασία, την υλοποίηση και την ολοκλήρωση της δράσης, η ενημέρωση των ενδιαφερομένων και των συμμετεχόντων στη δράση. Πληροφοριακό Σύστημα [ΠΣ] της δράσης: το Πληροφοριακό Σύστημα που έχει αναπτυχθεί για τις ανάγκες της δράσης, υποστηρίζει την υλοποίηση της στις διάφορες φάσεις της και περιλαμβάνει υποσυστήματα (ΥΣ), που ενεργοποιούνται σε κάθε φάση της δράσης ανάλογα με τα δικαιώματα χρήσης που αποδίδονται σε κάθε τύπο χρήστη σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα Οδηγό. Γραφείo Υποστήριξης Χρηστών [Help Desk]: Το Γραφείo Υποστήριξης Χρηστών θα λειτουργήσει αποκλειστικά για τις ανάγκες εξυπηρέτησης των ενδιαφερομένων και των συμμετεχόντων στη δράση σε θέματα που αφορούν δικαιούχους και προμηθευτές, καθώς και την υποστήριξη του Πληροφοριακού Συστήματος, και θα υποστηρίζεται από στελέχη της ΕΔΕΤ ΑΕ και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Δικαιούχοι Φορείς Υλοποίησης της δράσης: Οι αρμόδιοι φορείς για την υλοποίηση της δράσης, είναι η Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ) και η ΕΔΕΤ Α.Ε. 1.2 Πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Προμήθεια φορητών Η/Υ με τη μέθοδο Voucher» στο πλαίσιο της Πράξης «Ψηφιακή Εκπαίδευση στις Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων» (κωδικός ΟΠΣ: ) Η δράση «Προμήθεια φορητών Η/Υ με τη μέθοδο Voucher» υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ψηφιακή Εκπαίδευση στις Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων» (κωδικός ΟΠΣ: ), η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση. Επιγραμματικά, οι ενέργειες που περιλαμβάνονται στην ως άνω δράση είναι : - Εκπόνηση προδιαγραφών φορητών υπολογιστών - Ανάπτυξη ιστοσελίδας και Πληροφοριακού Συστήματος της δράσης - Ενέργειες Πιστοποίησης και Λογιστικής Εκκαθάρισης - Δράσεις Δημοσιότητας για την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/ Παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου και διασφάλιση της ομαλής του χρηματοδότησης 8

9 - Διενέργεια ελέγχων για την ορθή εκτέλεσή της και τη συμμόρφωση με τους όρους που τη διέπουν Εμπλεκόμενοι φορείς και ρόλοι Η ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ως Φορέας Πρότασης : - Διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό που θα απασχοληθεί με την υλοποίηση του αντικειμένου της δράσης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών. - Παρέχει στον Δικαιούχο - Φορέα υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή της για την επιτυχή εκτέλεση της δράσης. - Χορηγεί στον Δικαιούχο - Φορέα υλοποίησης τις απαραίτητες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις για την απρόσκοπτη υλοποίηση της δράσης. - Προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης της δράσης. - Εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα και λειτουργικότητα της δράσης μετά τη λήξη της. - Αναλαμβάνει την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της δράσης, την παραλαβή των δικαιολογητικών πληρωμής, τη λογιστική εκκαθάριση και τις πληρωμές των προμηθευτών. - Καθορίζει τις προδιαγραφές των προσφερόμενων φορητών Η/Υ - Διενεργεί ελέγχους στους δικαιούχος της Δράσης - Συνεργάζεται με τον Δικαιούχο - Φορέα υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή της δράσης. Οι δράσεις δημοσιότητας της πράξης προκύπτουν από τον Κανονισμό (ΕΚ) και εξειδικεύονται ως εξής: o Ενέργειες ενημέρωσης του κοινού για τη συγκεκριμένη δράση o Εκπόνηση ενημερωτικού υλικού για τη δράση Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. (ΕΔΕΤ ΑΕ), ως Δικαιούχος και Φορέας Υλοποίησης της δράσης, αναλαμβάνει τα ακόλουθα: - Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υποστήριξη του συνολικού πληροφοριακού συστήματος που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση της δράσης. - Στελέχωση του Γραφείου Υποστήριξης Χρηστών (Help Desk) για θέματα δικαιούχων, προμηθευτών και υποστήριξης του πληροφοριακού συστήματος. - Συγγραφή των όρων χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων, των οδηγών της δράσης και των επιμέρους εφαρμογών που θα αναπτυχθούν για δικαιούχους και προμηθευτές της δράσης. 9

10 - Ενημέρωση των δικαιούχων, των προμηθευτών και της κοινής γνώμης κατά την ανάπτυξη της νέας ιστοσελίδας, με την εφαρμογή της επικοινωνιακής ταυτότητας της δράσης. Αυτή θα αποτελείται από το banner επικοινωνιακής ταυτότητας του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" στο οποίο θα συμπεριληφθεί και το νέο logo της δράσης και θα είναι εμφανές όχι μόνο στην αρχική διαδικτυακή σελίδα αλλά και στα υποσυστήματα τα οποία αναπτύσσονται για χρήση από τους δικαιούχους σπουδαστές και τους προμηθευτές. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση » [ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ], η οποία είναι η αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τη διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος από το οποίο χρηματοδοτείται, με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), η πράξη με κωδ. ΟΠΣ , που περιλαμβάνει την παρούσα δράση. 1.3 Σκοπός της δράσης Σκοπός της δράσης είναι η παροχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στους σπουδαστές των στρατιωτικών σχολών, η μείωση του ψηφιακού χάσματος, η αύξηση της ευρυζωνικότητας και των ευρυζωνικών υπηρεσιών, μέσω της διάθεσης ενός φορητού Η/Υ. 1.4 Συνοπτική περιγραφή της δράσης Αντικείμενο της δράσης Αντικείμενο της δράσης είναι η παροχή έως ηλεκτρονικών κουπονιών (vouchers), προς τους σπουδαστές των στρατιωτικών Σχολών, με μέγιστο ποσό επιχορήγησης τα τετρακόσια ευρώ ( 400) ανά σπουδαστή για την προμήθεια φορητού Η/Υ σύγχρονων προδιαγραφών, συνοδευόμενου από τσάντα μεταφοράς. Η δράση θα είναι ανοιχτή σε όλες τις προμηθεύτριες εμπορικές επιχειρήσεις, με ισότιμους όρους Δικαιούχοι της δράσης Δικαιούχοι της δράσης είναι οι : α. Υφιστάμενοι σπουδαστές των κάτωθι στρατιωτικών Σχολών. β. Οι νεοεισαχθέντες για το ακαδημαϊκό έτος σπουδαστές των κάτωθι στρατιωτικών Σχολών με την προϋπόθεση ότι θα είναι εφικτή η εξαργύρωση του κουπονιού έως την 31η/10/2015 Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) : 1114 Δικαιούχοι. Λεωφόρος Βάρης Κoρωπίου, Βάρη, Τ.Κ

11 Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) : 291 Δικαιούχοι. Τέρμα Χατζηκυριάκου, Χατζηκυριάκειο, Πειραιάς, Τ.Κ Σχολή Ικάρων (ΣΙ) : 371 Δικαιούχοι. Αεροπορική Βάση Δεκέλειας. ΤΓΑ Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) : 761 Δικαιούχοι. Πλήθωνος Γεμιστού 1, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) : 156 Δικαιούχοι. Στρατόπεδο Σακέτα «Α», Βύρωνας, Τ.Κ Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) : 473 Δικαιούχοι. Στρατόπεδο «Καβράκου», Β.Τσιτσάνη 63, Τρίκαλα, Τ.Κ Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) : 324 Δικαιούχοι. Ναυτική Βάση Σκαραμαγκά. Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) : 440 Δικαιούχοι. Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, ΤΓΑ Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ) : 84 Δικαιούχοι. Αεροπορική Βάση Σέδες Σύνοψη διαδικασίας προετοιμασίας, εφαρμογής και ολοκλήρωσης της δράσης 1. Δημιουργία του Μητρώου των δικαιούχων σπουδαστών βάσει των στοιχείων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 2. Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών των φορητών Η/Υ και της τσάντας μεταφοράς τους. 3. Συγγραφή όλων των επιμέρους οδηγών και εγχειριδίων της δράσης 4. Εγγραφή και πιστοποίηση των προμηθευτών 5. Υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών εξοπλισμού 6. Εξαργύρωση κουπονιών επιχορήγησης 7. Αποστολή δικαιολογητικών από τους προμηθευτές και εκκαθάριση τους 8. Καταβολή επιχορήγησης στους προμηθευτές 11

12 1.4.4 Το Πληροφοριακό Σύστημα της δράσης Η υλοποίηση της δράσης, από τη διαδικασία εγγραφής των ενδιαφερομένων μέχρι και την ολοκλήρωσή της, θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) που έχει αναπτύξει η ΕΔΕΤ Α.Ε. για το σκοπό αυτό. Το ΠΣ της δράσης περιλαμβάνει τις ακόλουθες εφαρμογές: Διαδραστική Διαδικτυακή Πύλη Ενημέρωσης για τη δράση Για την ενημέρωση των δικαιούχων και κάθε ενδιαφερομένου για όλα τα θέματα που αφορούν στην εξέλιξη της δράσης. Στη διαδικτυακή πύλη θα γίνεται ανάρτηση συχνών ερωτήσεων/απαντήσεων καθώς και ανακοινώσεων για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Διαδραστική διαδικτυακή εφαρμογή έκδοσης και ελέγχου του κουπονιού επιχορήγησης κάθε δικαιούχου Μέσω της εφαρμογής αυτής ο κάθε δικαιούχος σπουδαστής θα δημιουργεί λογαριασμό ώστε να εκτυπώνει το κουπόνι της επιχορήγησής του. Μέσω της εφαρμογής αυτής θα είναι εφικτός και ο έλεγχος της εγκυρότητας του κουπονιού επιδότησης του κάθε σπουδαστή. Διαδραστική διαδικτυακή εφαρμογή για προμηθευτές Η εφαρμογή αυτή υποστηρίζει τη διαδικασία εγγραφής και πιστοποίησης των προμηθευτών. Επιπλέον, θα χρησιμοποιηθεί από τα καταστήματα των προμηθευτών που συμμετέχουν στη δράση προκειμένου να δηλώνουν τα στοιχεία των παραγγελιών των δικαιούχων σπουδαστών. Διαδραστική διαδικτυακή εφαρμογή για καταχώριση προσφορών Η εφαρμογή αυτή υποστηρίζει την ανάρτηση από τους προμηθευτές των προϊόντων που προτίθενται να προσφέρουν στο πλαίσιο της δράσης, τη διαδικασία έγκρισής τους από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και την ενημέρωση των προμηθευτών για κάθε έγκριση/απόρριψη προσφοράς. Διαδραστική διαδικτυακή εφαρμογή Γραφείου Υποστήριξης Η εφαρμογή αυτή θα χρησιμοποιηθεί από τα μέλη της ομάδας που θα αναλάβει την υποστήριξη των δικαιούχων σπουδαστών και των συμμετέχοντων προμηθευτών. Διαδραστική διαδικτυακή εφαρμογή Ελέγχου των Παραγγελιών Η εφαρμογή αυτή θα χρησιμοποιηθεί από τα μέλη της ομάδας που θα αναλάβει την παραλαβή και τον έλεγχο των φακέλων των δικαιολογητικών των καταστημάτων προκειμένου να ελέγξουν την συμμόρφωση των παραγγελιών που πραγματοποίησε κάθε προμηθευτής με τους όρους της δράσης, με βάση τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά. 12

13 Στο πλαίσιο της καλύτερης παρακολούθησης της εξέλιξης της Δράσης έχει προβλεφθεί για την υποστήριξη του ΥΠΕΘΑ η δυνατότητα εξαγωγής συγκεντρωτικών αναφορών μέσω του ΠΣ της δράσης με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής και απρόσκοπτης υλοποίησης της δράσης και τον έγκαιρο εντοπισμό και την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων. Ενδεικτικά, οι αναφορές θα περιέχουν τα βασικά μεγέθη εξέλιξης της δράσης όπως: Σπουδαστές που έχουν κάνει χρήση του κουπονιού επιχορήγησης Προμηθευτές που συμμετέχουν στη δράση Στοιχεία παραγγελιών Οικονομικά στοιχεία Όλες οι εφαρμογές του Πληροφοριακού Συστήματος της δράσης φιλοξενούνται σε Data Center της ΕΔΕΤ Α.Ε. και είναι προσβάσιμες από τους ενδιαφερόμενους, μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας της δράσης (https://www.e-cadet.gr), ανάλογα με τα δικαιώματα χρήσης που αποδίδονται σε κάθε τύπο χρήστη σύμφωνα με τον παρόντα Οδηγό. Οι οδηγίες για τη χρήση των εφαρμογών της δράσης προς τους δικαιούχους και προς τους προμηθευτές είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της δράσης. Προϋπόθεση για την πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα της δράσης είναι η αποδοχή των όρων χρήσης και των προϋποθέσεων συμμετοχής που ορίζονται για όλες τις κατηγορίες χρηστών. 1.5 Διάρκεια της δράσης Οι υφιστάμενοι σπουδαστές των στρατιωτικών Σχολών, οι οποίοι ανέρχονται σε 3.195, θα μπορούν να εκδίδουν το κουπόνι τους από την 16η Ιουνίου 2015 έως την καταληκτική ημερομηνία, η οποία θα ανακοινωθεί μεταγενέστερα και σε κάθε περίπτωση θα είναι προγενέστερη της 31ης/10/2015. Οι νεοεισαχθέντες σπουδαστές των στρατιωτικών Σχολών, οι οποίοι εκτιμώνται σε 820, θα μπορούν να εκδίδουν το κουπόνι τους αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στην οικεία Σχολή. Η εξαργύρωση των κουπονιών επιχορήγησης θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Οκτωβρίου, σε διάστημα που θα καθοριστεί με ανακοίνωση, η οποία θα αναρτηθεί στο portal της δράσης. Επισημαίνεται ότι οι νεοεισαχθέντες σπουδαστές θα πρέπει να έχουν ορκιστεί δόκιμοι σπουδαστές προκειμένου να εξαργυρώσουν το προσωπικό τους κουπόνι. Η εξαργύρωση των κουπονιών από τους δικαιούχους σπουδαστές, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Οκτωβρίου Γενικοί όροι i. Όλοι οι όροι του παρόντος είναι υποχρεωτικοί για όσους συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε στάδιο ή διαδικασία της δράσης αυτής. 13

14 ii. iii. iv. Η συμμετοχή στην παρούσα δράση και στις διαδικασίες που περιγράφονται στον παρόντα Οδηγό, συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων αυτού. Όσα θέματα αφορούν στη δράση και δεν προσδιορίζονται στον παρόντα Oδηγό μπορούν να καθορίζονται με νεότερες αποφάσεις των φορέων διαχείρισης, οι οποίες δύνανται και να τροποποιούν μέρος των εδαφίων του Oδηγού. Ως εκ τούτου οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκέπτονται τακτικά τη διαδικτυακή πύλη ενημέρωσης της δράσης (https://www.e-cadet.gr), ώστε να ενημερώνονται σχετικά. Η εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστημα της δράσης συνιστά εξουσιοδότηση προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και την ΕΔΕΤ Α.Ε. για τη χρήση και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της παρούσας δράσης και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και η ΕΔΕΤ Α.Ε. τηρούν τις αρχές της εμπιστευτικότητας και του απορρήτου των στοιχείων τους έναντι οποιουδήποτε τρίτου ανεξαρτήτως της σχέσης που αυτός έχει μαζί τους. v. Όλοι οι εμπλεκόμενοι που θα εγγραφούν στο Πληροφοριακό Σύστημα της δράσης έχουν αποκλειστικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που ορίζονται στον παρόντα Οδηγό και οφείλουν να τηρούν τις ανάλογες διαδικασίες για την άσκησή τους κατά τις κείμενες διατάξεις. vi. vii. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και η ΕΔΕΤ Α.Ε. επιφυλάσσονται για τη διενέργεια ελέγχων επαλήθευσης των στοιχείων που θα υποβληθούν, από όσους συμμετέχουν στη διαδικασία, όπως περιγράφεται στον παρόντα Οδηγό. H συμμόρφωση με τις κατευθύνσεις και οδηγίες που θα καταχωρίζονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και την ΕΔΕΤ Α.Ε. στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης, είναι υποχρεωτική. viii. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και η ΕΔΕΤ Α.Ε. δεν υποχρεούνται να ενημερώνουν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (π.χ. εγγράφως, κ.λ.π.) τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι οφείλουν να λαμβάνουν γνώση των κατευθύνσεων και οδηγιών με δική τους φροντίδα και επιμέλεια, από την ειδική ιστοσελίδα ή/και τηλεφωνικά από το Γραφείο Υποστήριξης (Help Desk) της δράσης. ix. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα καταβάλλει στις προμηθεύτριες εμπορικές επιχειρήσεις την αμοιβή τους, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν χορηγηθεί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας οι σχετικές πιστώσεις από το αρμόδιο Υπουργείο. Οι πιστώσεις αυτές έχουν εγγραφεί στο ΠΔΕ του ΥΠΕΘΑ κατά την ένταξη της Πράξης 14

15 και η προϋπόθεση έγκειται στο ότι θα αποδεσμευθούν, ανάλογα με τα υποβληθέντα από τους προμηθευτές έγκυρα δικαιολογητικά. 15

16 2 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 2.1 Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν οι: α. Υφιστάμενοι σπουδαστές των κάτωθι στρατιωτικών Σχολών. β. Οι νεοεισαχθέντες για το ακαδημαϊκό έτος σπουδαστές των κάτωθι στρατιωτικών Σχολών με την προϋπόθεση ότι θα είναι εφικτή η εξαργύρωση του κουπονιού έως την 31η/10/2015 Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Σχολή Ικάρων (ΣΙ) Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ) Επισημαίνεται, ότι ειδικά για τους νεοεισαχθέντες σπουδαστές, το ΥΠΕΘΑ θα ανακοινώσει έγκαιρα το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα είναι δυνατή η χορήγηση και εξαργύρωση των κουπονιών τους, ώστε να εξασφαλιστεί η έγκαιρη εκκαθάριση των δικαιολογητικών και η αποπληρωμή των προμηθευτών. 2.2 Χορήγηση και εξαργύρωση του Κουπονιού Ο κάθε δικαιούχος σπουδαστής συνδέεται στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα της δράσης στη διεύθυνση https://www.e-cadet.gr, δημιουργεί λογαριασμό αφού συμφωνήσει με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας και εκτυπώνει το κουπόνι με τον προσωπικό του κωδικό. Από τη Διαδικτυακή Πύλη Ενημέρωσης της δράσης (https://www.e-cadet.gr) ενημερώνεται για τη λίστα με τα καταστήματα που συμμετέχουν στη δράση. Προσκομίζει στο κατάστημα του προμηθευτή που επέλεξε για την απόκτηση του φορητού προσωπικού υπολογιστή, τα εξής δικαιολογητικά: το προσωπικό του κουπόνι επιχορήγησης 16

17 Τη στρατιωτική του ταυτότητα την οποία επιδεικνύει και απλό φωτοαντίγραφό της που κρατείται από τον προμηθευτή και αποδίδεται μαζί με τα δικαιολογητικά πληρωμής. Ο προμηθευτής καταχωρίζει στην εφαρμογή του, τα πλήρη στοιχεία του φορητού προσωπικού υπολογιστή, τον προσωπικό κωδικό του δικαιούχου σπουδαστή και το κόστος αγοράς. Η εφαρμογή παράγει αυτόματα ένα ηλεκτρονικό έγγραφο με την ένδειξη «Δελτίο Παραγγελίας», στο οποίο αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου σπουδαστή, τα στοιχεία της επιχείρησης και τα στοιχεία του φορητού H/Y. Με το έγγραφο αυτό ο δικαιούχος σπουδαστής εξουσιοδοτεί τον προμηθευτή να εισπράξει αντ αυτού την επιχορήγηση που δικαιούται για την αγορά του φορητού υπολογιστή και της τσάντας μεταφοράς του, στο πλαίσιο της παρούσας δράσης. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής ακυρώνεται από το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα ο προσωπικός κωδικός του δικαιούχου σπουδαστή και εκτυπώνεται η προαναφερόμενη σελίδα (Δελτίο Παραγγελίας). Ο δικαιούχος σπουδαστής καταβάλλει στον προμηθευτή τη δική του συμμετοχή, εφόσον το κόστος του φορητού υπολογιστή και της τσάντας μεταφοράς του είναι μεγαλύτερο από την επιχορήγηση και υπογράφει το έντυπο Δελτίο Παραγγελίας, καταθέτοντας τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά. Ταυτόχρονα, υπογράφει έγγραφο που του χορηγείται, με το οποίο δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει. Κατόπιν, παραλαμβάνει το φορητό υπολογιστή με την τσάντα μεταφοράς του και το παραστατικό πώλησης όπου αναγράφεται η συνολική τιμή της αξίας του φορητού υπολογιστή και της τσάντας μεταφοράς του και το σχετικό παραστατικό εξόφλησης όπου αναφέρεται το υπερβάλλον της επιχορήγησης ποσό (το ποσό, δηλαδή, που κατέβαλλε ο δικαιούχος στον προμηθευτή, πέραν του ποσού της επιχορήγησης). 2.3 Υποχρεώσεις δικαιούχων Ο κάθε δικαιούχος έχει στο πλαίσιο της δράσης τις ακόλουθες υποχρεώσεις: Η χρήση του φορητού υπολογιστή να είναι για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς. Να μη μεταβιβάσει σε τρίτο και να διατηρήσει στην κατοχή του τον φορητό υπολογιστή τουλάχιστον έως τις ενώ υποχρεούται να δηλώσει στην αστυνομία και στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ) τυχόν κλοπή ή απώλειά του. Να μη δωρίσει ή ανταλλάξει με οποιονδήποτε τρόπο τον προσωπικό του κωδικό για την προμήθεια του φορητού υπολογιστή. Να διατηρεί σε ευκρινές σημείο του φορητού υπολογιστή επικολλημένη την επικοινωνιακή ταυτότητα της δράσης. 17

18 με τα ελεγκτικά όργανα, ενδεικτικά του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή άλλης Αρχής που έχει δικαίωμα στο πλαίσιο των επιτόπιων επαληθεύσεων του ΕΣΠΑ , σε περίπτωση που επιλεγεί στο προς εξέταση δείγμα για τη διενέργεια ελέγχου κατοχής του φορητού Η/Υ. Να παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες και τα στοιχεία που τυχόν του ζητηθούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στην παρούσα δράση. Να χρησιμοποιεί τον φορητό υπολογιστή για δράσεις που θα αφορούν στην Ψηφιακή Εκπαίδευση των ΕΔ και θα είναι σύμφωνες με τον εκάστοτε εσωτερικό κανονισμό ή το πρόγραμμα σπουδών της Σχολής που φοιτά. Παράλληλα οφείλει να τον χρησιμοποιεί στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης. Να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες που εκδίδονται από τα αρμόδια όργανα του ΥΠΕΘΑ για την υλοποίηση της δράσης και να προβεί στην αγορά του φορητού υπολογιστή εντός των χρονικών ορίων που θα οριστούν και θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της δράσης. Να αναφέρει στο Γραφείο Υποστήριξης Χρηστών της δράσης κάθε συμπεριφορά προμηθευτή, η οποία αντιβαίνει στα προβλεπόμενα στον παρόντα οδηγό και στο δικτυακό τόπο της δράσης, εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την στιγμή που αυτή θα συμβεί. 18

19 3 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 3.1 Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση Η δράση θα είναι ανοιχτή σε όλες τις προμηθεύτριες εμπορικές επιχειρήσεις, με ισότιμους όρους. Η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα προϋποθέτει την αποδοχή των όρων χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων και των προϋποθέσεων συμμετοχής, ανάμεσα στις οποίες είναι και η δήλωση πως τα επιδοτούμενα συστήματα (φορητοί υπολογιστές και τσάντα μεταφοράς) θα πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές, που θα καθοριστούν στο πλαίσιο της δράσης. Σημειώνεται ότι οι προδιαγραφές αυτές θα είναι τεχνολογικά ουδέτερες. Οι Εμπορικές Επιχειρήσεις πώλησης υπολογιστικού εξοπλισμού που δύνανται να συμμετάσχουν στη δράση διακρίνονται στις εξής υποκατηγορίες: - Franchisor (δικαιοπάροχος), δηλαδή το κεντρικό ενός δικτύου Franchise (δικαιόχρησης) - Franchisee (δικαιοδόχος), δηλαδή μέλος ενός δικτύου Franchise (δικαιόχρησης) το οποίο και δηλώνει - τίποτα από τα παραπάνω Δεν είναι επιλέξιμα στη δράση τα ηλεκτρονικά καταστήματα τύπου «e-shop» ή η οποιαδήποτε προμήθεια εξοπλισμού, χωρίς τη φυσική παρουσία του δικαιούχου στο δίκτυο καταστημάτων των προμηθευτών. Δεν είναι επιλέξιμα στη δράση τα καταστήματα που παρέχουν τον Η/Υ χωρίς τσάντα μεταφοράς. Οι Εμπορικές Επιχειρήσεις πώλησης υπολογιστικού εξοπλισμού για τη συμμετοχή τους στη δράση θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν νόμιμα αδειοδοτημένους χώρους πώλησης ηλεκτρονικών ειδών (καταστήματα), στους οποίους είναι δυνατή η φυσική προσέλευση των δικαιούχων της δράσης. 3.2 Εγγραφή-Πιστοποίηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Η διαδικασία εγγραφής και πιστοποίησης ενός προμηθευτή περιγράφεται παρακάτω : Ο χρήστης, αφού αποδεχθεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη δράση, δημιουργεί λογαριασμό στο Πληροφοριακό Σύστημα, συμπληρώνοντας όλα τα απαιτούμενα στοιχεία της επιχείρησής του (λ.χ. επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ, στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου, ) και δηλώνοντας το επιθυμητό Όνομα Χρήστη και Κωδικό Πρόσβασης. Το σύστημα αποστέλλει οδηγίες ενεργοποίησης του λογαριασμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώθηκε. Μόλις ο χρήστης ολοκληρώσει την ενεργοποίηση, θα μπορεί δίνοντας το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασης που επέλεξε, να εισέλθει στο λογαριασμό του. 19

20 Κατά την πρώτη του είσοδο, θα του ζητηθεί να εκτυπώσει μία βεβαίωση συμμετοχής, την οποία θα πρέπει να αποστείλει υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο και σφραγισμένη με τη σφραγίδα της επιχείρησης στον αριθμό fax που θα του υποδεικνύεται στη βεβαίωση συμμετοχής, μαζί με ένα αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του νόμιμου εκπροσώπου. Τα μέλη του Γραφείου Υποστήριξης Χρηστών που θα αναλάβουν την πιστοποίηση των προμηθευτών, αφού ελέγξουν τη βεβαίωση συμμετοχής και το αντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου, θα πιστοποιήσουν τα στοιχεία του προμηθευτή στο Πληροφοριακό Σύστημα. Ο προμηθευτής θα ενημερώνεται αυτόματα με σχετικό επιβεβαιωτικό που θα αποστέλλει το σύστημα. Στο εξής ο προμηθευτής θα είναι πιστοποιημένος για πρόσβαση στο σύστημα με το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασης που δηλώθηκαν κατά την εγγραφή. Η εγγραφή και πιστοποίηση στο Πληροφοριακό Σύστημα της δράσης θα είναι δυνατή αρχικά, έως τις 3/7/ Σε περίπτωση που ο αριθμός των πιστοποιημένων προμηθευτών έως την παραπάνω ημερομηνία δεν εξασφαλίζει επαρκή αριθμό προσφορών, που θα υπερκαλύπτουν τη ζήτηση ή για οποιονδήποτε άλλο κρίσιμο λόγο διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης και προκειμένου να ικανοποιούνται οι σκοποί της δράσης, το ΥΠΕΘΑ έχει δικαίωμα να τροποποιήσει το χρονικό διάστημα εγγραφής και πιστοποίησης των προμηθευτών. Με νεότερη ανακοίνωση, που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της δράσης, θα οριστεί από το ΥΠΕΘΑ, η ημερομηνία επανέναρξης της διαδικασίας εγγραφής και πιστοποίησης των προμηθευτών καθώς και η καταληκτική ημερομηνία της ως άνω διαδικασίας, η οποία θα είναι σε κάθε περίπτωση προγενέστερη της 31ης/10/ Υποχρεώσεις Προμηθευτών Οι προμηθευτές έχουν στο πλαίσιο της δράσης τις ακόλουθες υποχρεώσεις: Να συνεργάζονται με τα ελεγκτικά όργανα κατά τη διενέργεια τυχόν εκ των υστέρων ελέγχων από αρμόδια όργανα. Να τηρούν στο αρχείο τους φάκελο της δράσης με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και δικαιολογητικά για την υλοποίησή της, καθώς και για τις ενέργειες δημοσιότητας που αναλαμβάνουν, τουλάχιστον για πέντε (5) χρόνια ακόμη και μετά το κλείσιμο του Ε.Π. Ψ.Σ. Να παράσχουν τις απαραίτητες πληροφορίες και τα στοιχεία που τυχόν τους ζητηθούν, σε σχέση με τη συμμετοχή τους στην παρούσα δράση, για μία πενταετία από τη λήξη της δράσης. Να τηρήσουν τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 αναφορικά με την πληροφόρηση του κοινού για τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης στη συγχρηματοδότηση της δράσης. 20

21 Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες προμηθευτές πρέπει κατ ελάχιστον να επικολλήσουν μόνιμα την επικοινωνιακή ταυτότητα της δράσης στο συγχρηματοδοτούμενο εξοπλισμό (laptop/notebook) που θα διατεθεί στους δικαιούχους της δράσης. To νέο banner επικοινωνιακής ταυτότητας της συγκεκριμένης δράσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της δράσης (https://www.e-cadet.gr) και θα είναι διαθέσιμο προς άμεση εφαρμογή από τους προμηθευτές. 21

22 4 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 4.1 Ελάχιστες προδιαγραφές παρεχόμενων προϊόντων Οι ελάχιστες προδιαγραφές που θα πρέπει να τηρούν οι φορητοί Η/Υ (και οι τσάντες μεταφοράς), που διατίθενται στο πλαίσιο της δράσης είναι οι εξής: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 1. ΙNTEL i3, 2 cores, σειρά 4005U, Ταχύτητα χρονισμού >= 1,7 GΗΖ 2. AMD, σειρά A6 6310, Ταχύτητα χρονισμού >= 1,7 GΗΖ 3. Ισοδύναμος επεξεργαστής άλλου κατασκευαστή ΜΝΗΜΗ RAM >= 4 GB ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ >= 500 GB USB ΘΥΡΕΣ >= 3, HDMI >=1 ΟΘΟΝΗ >= 15.6 (1366 x 768) ΕΓΓΥΗΣΗ >= 2 ΈΤH ΧΡΩΜΑ ΣΚΟΥΡΟ (Αποκλείονται λευκά, κίτρινα, κόκκινα, μώβ, μπλέ και παραλλαγές αυτών των χρωμάτων) ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΟΥΡΟΧΡΩΜΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ Wi-Fi ac 22

23 4.2 Διαδικασίες υλοποίησης Ανάρτηση προσφορών Εμπορικών Επιχειρήσεων Μετά την εγγραφή και πιστοποίησή του στο Πληροφοριακό Σύστημα της δράσης, κάθε προμηθευτής αναρτά, τις αναλυτικές του προσφορές για τους φορητούς υπολογιστές (μαζί με τσάντα μεταφοράς), που προτίθεται να παράσχει στο πλαίσιο της δράσης, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους. Κάθε προμηθευτής μπορεί να υποβάλει μέχρι τρεις (3) προσφορές. Τα προϊόντα των προσφορών που θα υποβληθούν θα πρέπει να βρίσκονται σε εμπορική διάθεση την ημερομηνία ανακοίνωσης της δράσης. Τα παρεχόμενα προϊόντα θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις ελάχιστες προδιαγραφές που ορίζονται στην παράγραφο 4.1. του παρόντος κεφαλαίου. Κάθε προμηθευτής που έχει πιστοποιηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα της δράσης, με αποκλειστική του ευθύνη, επιμελείται υποχρεωτικά τη σύνδεση (link) της ιστοσελίδας του, κατά την καταχώριση των προσφορών του, με την ειδική ιστοσελίδα της δράσης, ώστε να είναι διαθέσιμες μέσω αυτής, λοιπές πληροφορίες και ενημέρωση προς τους δικαιούχους. Tα στοιχεία που δηλώνονται στην ιστοσελίδα του προμηθευτή δημοσιοποιούνται με αποκλειστική ευθύνη του προμηθευτή και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και η ΕΔΕΤ Α.Ε. δεν φέρουν καμία ευθύνη για την ορθότητα ή την αξιοπιστία τους Έγκριση και δημοσιοποίηση προσφερόμενων προϊόντων Τα αναρτημένα προϊόντα ελέγχονται αυτόματα από την εφαρμογή καταχώρισης προσφορών ως προς την κάλυψη των ελάχιστων λειτουργικών προδιαγραφών κατά την καταχώρισή τους στην εφαρμογή. Μετά την καταχώριση των προσφορών των προμηθευτών, αυτές ελέγχονται και εγκρίνονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ως προς την εγκυρότητα των δηλωθέντων στοιχείων καθώς και το εύλογο του κόστους τους. Μετά την έγκρισή τους, τα προσφερόμενα προϊόντα καθίστανται διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας της δράσης για κάθε δικαιούχο. Σε περίπτωση απόρριψης μέρους των προϊόντων που προτείνονται από τους προμηθευτές, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εγκρίνει τα υπόλοιπα προϊόντα που καλύπτουν τις τεθείσες προδιαγραφές, ενημερώνει σχετικά τον προμηθευτή, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ( ) και αυτός μπορεί να προτείνει νέα προσφερόμενα πακέτα μέχρι την κάλυψη του μέγιστου πλήθους σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο (4.2.1) του παρόντος Οδηγού. Οι προμηθευτές που είναι Franchisees (δικαιοδόχοι) ενός δικτύου Franchise (δικαιόχρησης), το οποίο έχουν δηλώσει κατά την αίτηση συμμετοχής τους στη δράση, δικαιούνται να αναρτούν ήδη εγκεκριμένες προσφορές του Franchisor (δικαιοπαρόχου) τους, χωρίς να απαιτείται νέα έγκριση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. 23

24 Ο κάθε προμηθευτής, καθ όλη τη διάρκεια εφαρμογής της δράσης, θα μπορεί να προβεί σε προσθήκη νέων προϊόντων μέχρι το ορισμένο μέγιστο πλήθος αν δεν το έχει εξαντλήσει, ενώ έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει το πολύ μία (1) από τις εγκεκριμένες προσφορές του. Η μείωση της τιμής μιας προσφοράς από πλευράς του προμηθευτή αποτελεί επικαιροποίηση της προσφοράς και δεν απαιτεί εκ νέου έγκριση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. 4.3 Προθεσμίες για την κατάρτιση προσφορών Στον επόμενο Πίνακα φαίνεται συνοπτικά το χρονοδιάγραμμα ενεργειών για την υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών των προμηθευτών: Ενέργεια Από Έως Από την πιστοποίησή τους στο πληροφοριακό σύστημα Υποβολή προσφορών προμηθευτών μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία εξαργύρωσης των κουπονιών Εντός τριών εργασίμων Έλεγχος προσφορών προμηθευτών και έγκριση ή απόρριψη από ημερών από την υποβολή το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της προσφοράς Οι προμηθευτές, οι οποίοι δεν θα έχουν εξαντλήσει το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο των 3 (τριών) προσφορών, θα δύνανται να καταχωρίζουν επιπλέον προσφορές μέχρι το προαναφερθέν μέγιστο πλήθος έως και την καταληκτική ημερομηνία εξαργύρωσης των κουπονιών. Στο ίδιο χρονικό διάστημα θα είναι επιπλέον εφικτή και η άσκηση του δικαιώματος του προμηθευτή για αντικατάσταση το πολύ μίας (1) από τις εγκεκριμένες προσφορές του. 24

25 5 ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 5.1 Οικονομική αξία του κουπονιού Η οικονομική αξία κάθε κουπονιού αποτελεί, ανάλογα με την αξία του φορητού Η/Υ που αποκτήθηκε, μέρος ή το σύνολο της αμοιβής του προμηθευτή, ως αντάλλαγμα για το φορητό Η/Υ και την τσάντα μεταφοράς που αυτός παρέχει στο δικαιούχο κάτοχό του, η οποία καταβάλλεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και εισπράττεται από τον προμηθευτή, σύμφωνα με τους όρους του Κεφαλαίου 6 του παρόντος Οδηγού. Οι προμηθευτές δεν δικαιούνται να επιδιώξουν, να αναζητήσουν ή να λάβουν αμοιβή υπό άλλους όρους ούτε οποιαδήποτε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση για την παροχή των φορητών Η/Υ. 5.2 Επιλογή εξοπλισμού Οι δικαιούχοι, αφού επιλέξουν τον προμηθευτή που επιθυμούν, επισκέπτονται το κατάστημα εντός της περιόδου ισχύος του κουπονιού και επιλέγουν έναν (1) από τους προσφερόμενους φορητούς Η/Υ του προμηθευτή. Με βάση τις παραπάνω επιλογές και μέσω του ΠΣ της δράσης, εκτυπώνεται η σύμβαση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) και υπογράφεται σε τρία (3) πρωτότυπα και από τα δύο μέρη, όπου αναγράφονται: Ο φορητός Η/Υ που επελέγη για το συγκεκριμένο κωδικό κουπονιού που αντιστοιχεί στο δικαιούχο, Η οικονομική αξία του φορητού Η/Υ και της τσάντας μεταφοράς του που επέλεξε ο δικαιούχος και επιχορηγείται από τη δράση καθώς και η μέγιστη αξία του κουπονιού που εξαργύρωσε Η εξουσιοδότηση του δικαιούχου προς τον προμηθευτή για την είσπραξη εκ μέρους του τού αντιτίμου του κουπονιού όπως αυτό διαμορφώνεται με βάση το φορητό Η/Υ που επελέγη. Η σύμβαση υπογράφεται αφενός από τον ίδιο το δικαιούχο, χωρίς δικαίωμα εξουσιοδότησης άλλου προσώπου για το σκοπό αυτό, και αφετέρου από το Νόμιμο Εκπρόσωπο ή άλλο εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του προμηθευτή. Η εξουσιοδότηση αυτή δίνεται ηλεκτρονικά από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του προμηθευτή, κατά τη διαδικασία ενεργοποίησης νέων χρηστών του ΠΣ της δράσης, δίνοντας στους συγκεκριμένους χρήστες το δικαίωμα διαχείρισης παραγγελιών. Μετά την υπογραφή της σύμβασης από τα δύο μέρη, το περιεχόμενό της δε δύναται να τροποποιηθεί και αν για οποιονδήποτε λόγο που οφείλεται στον προμηθευτή δεν ολοκληρωθεί η παροχή του αναφερόμενου σε αυτή φορητού Η/Υ και της τσάντας μεταφοράς, ο προμηθευτής οφείλει αμέσως να ενημερώσει το Γραφείο Υποστήριξης Χρηστών (Help Desk) της δράσης, στο οποίο θα γνωστοποιεί τους λόγους μη εκτέλεσης της παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή, ο προμηθευτής δεν λαμβάνει την αμοιβή που αντιστοιχεί σε αυτήν την παραγγελία. Εάν ο προμηθευτής δεν ενημερώσει εγκαίρως και 25

26 λάβει την αμοιβή που αντιστοιχεί, οφείλει άνευ άλλου τινός σε άμεση απόδοση της αμοιβής, ως αχρεωστήτως καταβληθείσας. 5.3 Παροχή εξοπλισμού από τον προμηθευτή προς το δικαιούχο Ο φορητός Η/Υ και η τσάντα μεταφοράς, παρέχεται στο δικαιούχο κατά την επίσκεψή του στο κατάστημα μετά από την υπογραφή της σύμβασης με τον προμηθευτή. Ο προμηθευτής εκδίδει απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο πώλησης, το οποίο υπογράφεται από το δικαιούχο. 26

27 6 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 6.1 Γενικοί Όροι Η πιστοποίηση υλοποίησης και οι πληρωμές της δράσης γίνονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους όρους του παρόντος Οδηγού. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα καταβάλει σε κάθε προμηθευτή το αντίτιμο της αξίας του κουπονιού για το φορητό Η/Υ και την τσάντα μεταφοράς που έχει λάβει ο κάθε δικαιούχος. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ελέγχει την ορθότητα και πληρότητα των στοιχείων των συμβάσεων, των παραστατικών και των δικαιολογητικών πληρωμής που υποβάλλουν οι προμηθευτές καθώς και την τήρηση των επιμέρους όρων της δράσης ανά δικαιούχο. Προϋπόθεση για την έναρξη των πληρωμών σε κάθε προμηθευτή είναι η παραλαβή από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας των εντύπων συμβάσεων και δικαιολογητικών που πιστοποιούν τη συμμετοχή του δικαιούχου στη δράση. Οι πληρωμές θα γίνονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στον τραπεζικό λογαριασμό, που κάθε προμηθευτής έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στο πληροφοριακό σύστημα της δράσης. Όλα τα παραστατικά που θα εκδώσουν οι προμηθευτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν σε εμφανές σημείο τον μοναδικό κωδικό του κουπονιού του δικαιούχου, το μοναδικό κωδικό παραγγελίας, καθώς και διακριτή αναφορά στο ποσό της επιχορήγησης που αφορά τη δράση και θα καταβληθεί από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Παραστατικό που δεν αναγράφει όλα τα παραπάνω στοιχεία ή τα στοιχεία που αναγράφει δεν είναι σωστά δεν θα είναι επιλέξιμο από τη δράση. 6.2 Πληρωμές Προμηθευτών Δικαιολογητικά Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταχωρίσει στο Πληροφοριακό Σύστημα της δράσης τα βασικά στοιχεία των παραστατικών που εκδίδει για κάθε παραγγελία. Επίσης, συγκεντρώνει και αποστέλλει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τα παρακάτω δικαιολογητικά: Πρωτότυπη σύμβαση που έχει συνάψει με το δικαιούχου. Πρωτότυπο παραστατικό πώλησης του φορητού Η/Υ σφραγισμένο & υπογεγραμμένο από τον προμηθευτή, όπως το συνημμένο υπόδειγμα. Φωτοαντίγραφο Στρατιωτικής ταυτότητας του δικαιούχου σπουδαστή. Φωτοαντίγραφο της απόδειξης είσπραξης, στην οποία αναγράφεται η καταβολή από το δικαιούχο του υπερβάλλοντος της επιχορήγησης ποσού, σφραγισμένη & υπογεγραμμένη από τον προμηθευτή. 27

28 Υπογεγραμμένο το Δελτίο Παραγγελίας του σπουδαστή (δηλ. το pdf αρχείο με τίτλο «Δελτίο Παραγγελίας» που εκτυπώθηκε μετά το πέρας της παραγγελίας και αφού συμπληρώθηκαν όλα τα προβλεπόμενα βήματα της εφαρμογής). Την ενυπόγραφη δήλωση του σπουδαστή για την συμφωνία του με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει. Συγκεντρωτική κατάσταση πωλήσεων φορητών υπολογιστών, για τους οποίους ο προμηθευτής ζητά την πληρωμή του από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Βεβαίωση μη ενεχυρείασης/εκχώρησης. Σε περίπτωση που υπάρχει να υποβάλλεται η πρωτότυπη βεβαίωση εκχώρησης. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ και ΕΤΑΑ για ποσά αξίας άνω των και αντίστοιχα (οι οποίες πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον για δύο μήνες μετά την παράδοση των παραπάνω δικαιολογητικών παραστατικών προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας). Βεβαίωση μη πτώχευσης ή μη υποβολής πτώχευσης. Βεβαίωση της Εμπορικής Τράπεζας του κάθε προμηθευτή με τα στοιχεία του τραπεζικού του λογαριασμού και την ακριβή επωνυμία του δικαιούχου του λογαριασμού. Υπεύθυνη δήλωση κάθε προμηθευτή με τα στοιχεία του. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προς πληρωμή αποστέλλονται σε έντυπη πρωτότυπη μορφή, στη διεύθυνση ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ Μεσογείων , Χολαργός, ΤΚ 15451, τηλ σε φάκελο με την ένδειξη «ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στις ΣΧΟΛΕΣ ΕΔ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ». Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών και απόδοσης των επιχορηγήσεων στους προμηθευτές θα γίνει από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Η ταυτοποίηση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας των στοιχείων των πρωτότυπων συμβάσεων και παραπάνω δικαιολογητικών με τα αντίστοιχα στοιχεία που έχουν καταχωρισθεί στο πληροφοριακό σύστημα αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας πληρωμών. Η αποστολή των παραστατικών και των λοιπών δικαιολογητικών πληρωμής προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, θα πραγματοποιηθεί στα μέσα Οκτωβρίου, μετά την ολοκλήρωση της εξαργύρωσης του κουπονιού από τους δικαιούχους σπουδαστές. Το ακριβές διάστημα θα καθοριστεί με ανακοίνωση, που θα αναρτηθεί στο portal της δράσης. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αποδίδει (εντός ευλόγου χρόνου) την αναλογούσα επιχορήγηση σε κάθε συμμετέχοντα προμηθευτή, μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και την έκδοση από πλευράς του εισπράττοντος προμηθευτή ισόποσης απόδειξης είσπραξης. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της ορθότητας και πληρότητας των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστώνονται ελλείψεις ή παραλείψεις, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 28

29 ενημερώνει σχετικά τον προμηθευτή για τη συμπλήρωση και επαναποστολή τους. Ο προμηθευτής πρέπει να συμμορφώνεται εντός τριών εργασίμων ημερών από την ενημέρωσή του. Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των υλικών και θα χορηγείται σχετική βεβαίωση από την Υπηρεσία. (Ν.2198/94) και κράτηση υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ (Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων) ως εξής : α. ΕΑΑΔΗΣΥ : 0,1 % β. Χαρτόσημο : 3% επί της προηγηθείσας κράτησης. γ. ΟΓΑ : 20 % επί του χαρτοσήμου. δ. Σύνολο : 0,1036 % επί της καθαρής αξίας των υλικών. 7 ΕΛΕΓΧΟΙ H παρακολούθηση και ο έλεγχος της υλοποίησης της δράσης γίνεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και την ΕΔΕΤ Α.Ε., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους όρους που διέπουν τον παρόντα Οδηγό. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και η ΕΔΕΤ Α.Ε. διατηρούν το δικαίωμα για τη διενέργεια ελέγχων της υλοποίησης της δράσης σε τυχαίο δείγμα δικαιούχων. Το δείγμα που θα ελεγχθεί ορίζεται αρχικά στο 3% των δικαιούχων της δράσης και μπορεί να προσαρμόζεται κατά τη διάρκεια της δράσης είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, ανάλογα με τα αποτελέσματα των ελέγχων. Πιο συγκεκριμένα, θα επιλέγεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και μέσω μηχανισμού τυχαίας επιλογής, δείγμα δικαιούχων (της τάξης του 1%), που θα καλείται να παρουσιάσει τον εξοπλισμό που προμηθεύτηκε σε προκαθορισμένο σημείο ελέγχου. Σημειώνεται ότι δικαιούχοι που ελέγχθηκαν δεν εξαιρούνται από τους επόμενους δειγματοληπτικούς ελέγχους. Επιπλέον έλεγχοι, επιτόπιοι, εξ αποστάσεως ή διοικητικοί, μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε κατά τη διάρκεια είτε μετά την ολοκλήρωση κάθε παραγγελίας, για να επιβεβαιώσουν: - την τήρηση των όρων του παρόντος Οδηγού από όλους τους εμπλεκόμενους, - την αξιοπιστία και την ακρίβεια των πληροφοριών που δηλώνονται από όλους τους εμπλεκόμενους, - την τήρηση των κανόνων πληροφόρησης & δημοσιότητας, στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006, που περιγράφονται στον παρόντα Οδηγό. Σε περίπτωση που ως αποτέλεσμα ελέγχου διαπιστωθεί οποιασδήποτε μορφής μη ορθή ή πλημμελής υλοποίηση της δράσης, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας διατηρεί τη δυνατότητα να λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Στους ελέγχους που διενεργεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ή η ΕΔΕΤ ΑΕ στο πλαίσιο της δράσης, περιλαμβάνεται και ο έλεγχος της τήρησης του παρεχόμενου φορητού Η/Υ από το 29

30 δικαιούχο για τρία (3) τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία λήξης της δράσης δηλαδή έως τις

31 8 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 8.1 Ιστοσελίδα της δράσης Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τη δράση αλλά και η διαχείριση του συνόλου των θεμάτων κατά την υλοποίησή της, θα γίνεται μέσα από την ειδική ιστοσελίδα της δράσης που λειτουργεί για το σκοπό αυτό στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.e-cadet.gr. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και η ΕΔΕΤ Α.Ε., μέσα από την ιστοσελίδα της δράσης θα παρέχουν συνεχή ενημέρωση στους ενδιαφερόμενους, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα κάνουν χρήση αυτής για τη συμμετοχή τους σε κάθε στάδιο υλοποίησης της δράσης. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και η ΕΔΕΤ Α.Ε. δεν υποχρεούνται να ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους εγγράφως ή ατομικά. Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές και οι δικαιούχοι με δική τους φροντίδα και επιμέλεια λαμβάνουν γνώση για κάθε θέμα σχετικό με τη δράση μέσω της ιστοσελίδας αυτής. Η συμμόρφωση με τις οδηγίες που θα καταχωρίζονται στην ειδική ιστοσελίδα είναι υποχρεωτική. 8.2 Πληροφορίες για τον παρόντα Οδηγό Το πλήρες κείμενο του παρόντος Οδηγού δεν παρέχεται σε έντυπη μορφή και αναρτάται στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης https://www.e-cadet.gr. Επίσης, το πλήρες κείμενο του παρόντος Οδηγού θα αναρτηθεί τουλάχιστον, στις παρακάτω ιστοσελίδες: https://www.edet.gr [ΕΔΕΤ ΑΕ] 8.3 Ενημέρωση από το Γραφείο Υποστήριξης Χρηστών (Help Desk) της δράσης Οι ενδιαφερόμενοι, εκτός από την ενημέρωση που θα λαμβάνουν από την ειδική ιστοσελίδα, μπορούν επίσης να απευθύνονται τηλεφωνικά ή γραπτώς μέσω online φόρμας υποβολής ερωτημάτων για διευκρινίσεις ή υποστήριξη στο Γραφείο Υποστήριξης Χρηστών (Help Desk) που θα λειτουργήσει στο πλαίσιο της δράσης. Τα στοιχεία επικοινωνίας του Γραφείου Υποστήριξης Χρηστών (Help Desk) είναι αναρτημένα στην ειδική ιστοσελίδα της Δράσης (https://www.e-cadet.gr). Ρόλος και αντικείμενο του Γραφείου Υποστήριξης Χρηστών είναι να υποστηρίξει την υλοποίηση της παρούσας δράσης και ειδικότερα να παρέχει τηλεφωνικά ή γραπτώς μέσω online φόρμας υποβολής ερωτημάτων κάθε διευκρίνιση ή/και υποστήριξη σχετικά με τη δράση. Πιο συγκεκριμένα, θα παρέχονται πληροφορίες και διευκρινίσεις: 31

32 - Στους δικαιούχους αναφορικά με τη Δράση και τις παρεχόμενες δυνατότητές της. - Στους προμηθευτές για θέματα πιστοποίησής τους, αξιολόγησης προσφορών τους, εκκαθάρισης δικαιολογητικών και πληρωμής τους κ.λ.π. Οι προμηθευτές κατά την εγγραφή τους στο πληροφοριακό σύστημα θα δηλώσουν τα στοιχεία δύο ατόμων (Υπεύθυνος και Αναπληρωτής Υπεύθυνος), οι οποίοι θα είναι και οι μόνοι οι οποίοι θα μπορούν να απευθύνουν ερωτήματα, συγκεντρωτικά για όλα τα καταστήματα του δικτύου τους. - Σε όλους τους χρήστες της δράσης (δικαιούχους, προμηθευτές) για θέματα υποστήριξης του πληροφοριακού συστήματος. Το Γραφείο Υποστήριξης θα λειτουργεί για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων από τη δημοσίευση του παρόντος Οδηγού και μέχρι την ολοκλήρωση της δράσης, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-17:00, ενώ κατά τις περιόδους αιχμής δύναται να επεκτείνει τη λειτουργία του έως τις 19:00, ή σε άλλο ωράριο που θα κριθεί σκόπιμο. 32

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 05.01.2015 Γενική Διεύθυνση Αρ. Πρωτ.: 267 Νίκης 4, GR 105 63 Αθήνα Πληροφορίες: http://www.e inclusion.gr Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο Γενικών Οδηγιών για το έργο Εκπαίδευση φοιτητών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

Έγγραφο Γενικών Οδηγιών για το έργο Εκπαίδευση φοιτητών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) Έγγραφο Γενικών Οδηγιών για το έργο Εκπαίδευση φοιτητών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) Προσοχή: τo αρχείo μπορεί να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7.aspx υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής

D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7.aspx υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΠΙΧΟΡΉΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΕΙΣΡΟΏΝ ΕΚΡΟΏΝ (Φ2-1510/21-6-2013 & ΤΡΟΠΟΠ. ΥΠΟΥΡΓ.ΑΠΌΦ Φ2-1860/27-8-2013). ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Χανδρή 3 και Κύπρου, Μοσχάτο 18346, Τηλ. 2131300700 ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ A) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ΔΡΑΣΗΣ Η παρούσα δράση αφορά στην επιδότηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε έξυπνες συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

e-gas Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής της Δήλωσης Ολοκλήρωσης της Επένδυσης

e-gas Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής της Δήλωσης Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής της Δήλωσης Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Ιούλιος 2014 Περιεχόμενα 1 Δήλωση Ολοκλήρωσης - Γενική Διαδικασία... 3 1.1 Καταληκτική Ημερομηνία Hλεκτρονικής Yποβολής Δήλωσης Ολοκλήρωσης...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής Παρόχων/Προμηθευτών για δημιουργία Παραγγελιών

Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής Παρόχων/Προμηθευτών για δημιουργία Παραγγελιών Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής Παρόχων/Προμηθευτών για δημιουργία Παραγγελιών στη δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 1 Καρτέλα «Παραγγελίες»...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής για Δικαιούχους

Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής για Δικαιούχους Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής για Δικαιούχους της δράσης «Ψηφιακή Εκπαίδευση στις Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων» Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 2 Σελίδα εισόδου... 3 Εγγραφή... 4 Σελίδα Εκτύπωσης Κουπονιού...

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27/7/2015 Α.Π. Φ. 130181 / 16481

Αθήνα, 27/7/2015 Α.Π. Φ. 130181 / 16481 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων

Εγχειρίδιο εγγραφής Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων Εγχειρίδιο εγγραφής Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων στη δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 Σελίδα εγγραφής... 4 Φόρμα εγγραφής Παρόχου/Προμηθευτή...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Εμπορικών Επιχειρήσεων Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού

Εγχειρίδιο εγγραφής Εμπορικών Επιχειρήσεων Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού Εγχειρίδιο εγγραφής Εμπορικών Επιχειρήσεων Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού στη δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 Σελίδα εγγραφής...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ», ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας :115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Σακελλαρίου Γιάννης Τηλέφωνο : 213 150 11 83 Φαξ. : 210 777 40 90

Διαβάστε περισσότερα

Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών»

Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών» Ποιος είναι ο τίτλος της δράσης Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών» Ποιο είναι το αντικείμενο του προγράμματος Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε άνεργους νέους ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

digi-retail Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης

digi-retail Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Ιούνιος 2012 : Οδηγίες συμπλήρωσης αιτήματος ολοκλήρωσης Περιεχόμενα Ηλεκτρονική επεξεργασία και υποβολή Αιτήματος Ολοκλήρωσης....

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη δικαιούχο ή συνδικαιούχο καταθετικού λογαριασμού (εφεξής «Δικαιούχος») την «Υπηρεσία Alpha Alerts» (εφεξής «Υπηρεσία»), η οποία αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Για την προαναφερόμενη ενέργεια των καταναλωτών δεν είναι απαραίτητη η αγορά κάποιου προϊόντος ή/και υπηρεσίας της WIND.

Για την προαναφερόμενη ενέργεια των καταναλωτών δεν είναι απαραίτητη η αγορά κάποιου προϊόντος ή/και υπηρεσίας της WIND. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND WIND Οι καλύτερες προσφορές τρέχουν μόνο στην Πάτρα - Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε», που εδρεύει στην Πάτρα, Δίον. Λαυράγκα 24, ΤΚ 26 442, (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ EΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ - Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Περίοδος υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Δεκέμβριος 2011 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Έχοντας υπόψη αφενός ότι η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. ΑΡΙΘ.: 7791/245/Φ80321/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 596Β Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-1- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 3190 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Πληροφορίες: Μ. Φώτη Τηλέφωνο : 213.1519.233-213.1519.303

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ.2136 ΑΠΟΦΑΣΗ Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ.1112/2013 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α)» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αθήνα, 20.6.2014 Αρ. Πρωτ.: 16552 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ. Έκδοση 2.4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ. Έκδοση 2.4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Έκδοση 2.4 4 Δεκεμβρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15-3- 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αρ. Πρ. 12833 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Τηλέφωνα : 213.1519.233, 303, 214 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ----- Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ. 146908/Δ2 -----

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ----- Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ. 146908/Δ2 ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα

Ο Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 56 Τ.Κ. 115

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν.

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος: 20 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. : 05/ 4811 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ/ Βοηθητικές εργασίες. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2. Φεβρουάριος 2012

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ/ Βοηθητικές εργασίες. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2. Φεβρουάριος 2012 Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Βοηθητικές εργασίες Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2 Φεβρουάριος 2012 [Ο παρών οδηγός συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015».

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία 4/9/2009 Α.Π.: 8748. Κωδικός Πρόσκλησης: 29. Προς: 5 Η Υ.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ημερομηνία 4/9/2009 Α.Π.: 8748. Κωδικός Πρόσκλησης: 29. Προς: 5 Η Υ.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Θ.Σιάππας Τηλέφωνο : 2231350903 Fax :2231052864

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Τίτλος: Σελίδα 1 από 9 ΟΠΑΠ Α.Ε. Υποβλήθηκε από: Διευθυντή Παρακολούθησης Έργων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Εγκρίθηκε από: Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο Γεώργιος Βαμβουρέλλης Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από 9 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ Μαρούσι, 05-04-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ Το ΥΓΕΙΑ, τιμώντας την μνήμη του εκλιπόντος ιατρού γενικού χειρουργού Παναγιώτη Σακελλαριάδη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.: 1357/27-01-2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση

Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 2013» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

ΣΧΕΔΙΟ. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Κομοτηνή, 15.02.2011 α.π.:670

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ Συνέχιση του προγράμματος επιχορήγησης αγοράς Φορητού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή για μαθητές που φοιτούν στη Β τάξη ημόσιων Γυμνασίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του 1. Θεσπίσθηκε, από 1/3/2015 «Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών»,

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (2):

1 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (2): ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ / νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741 Πληροφορίες: Γρ. Προϊσταμένου Τηλέφωνο: 213 1501500

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ...5 ΜΕΡΟΣ Β : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ...6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013 Αρ. Πρωτ: 112999 ΠΡΟΣ : ΩΣ Π. Δ. ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΙΙΙ, ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ. : ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24 ΤΗΛ. : 210-5285567 210-5285580 FAX : 210-5229840

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ. : ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24 ΤΗΛ. : 210-5285567 210-5285580 FAX : 210-5229840 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 19/4/2011 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/30/34645 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές Ερωτήσεις Σελ.

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές Ερωτήσεις Σελ. ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΙΤΩΝ Δ..ΙΙ..Ε.Κ.--..ΙΙ..ΙΙ..Ε.Κ.. ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΙΖΕΤΑΙΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Έκδοση 2.1Β

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Έκδοση 2.1Β ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σίτιση αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις Λέσχες Αξιωματικών ΥΠΕΘΑ ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έκδοση 2.1Β Σελίδα 1 1 Εισαγωγή Το Πρόγραμμα «Σίτιση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών στις

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής για Δικαιούχους

Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής για Δικαιούχους Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής για Δικαιούχους της δράσης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 2 Σελίδα εισόδου... 3 Εγγραφή... 4 Ι. Δικαιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Δ.04.01 ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Γενικής Διευθύντριας

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Γενικής Διευθύντριας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Αρ. Φακ.: 13.14.12 4 Ιανουαρίου, 2012 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Διευθυντές/ ντριες Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Γυμνασίων) και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ» Α. Εισαγωγή Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ A.E.», που εδρεύει στο Mαρούσι Αττικής, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» 1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» www.topsa-synergasia.gr Η Πράξη: Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 1 από 9 ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 1/22.01.2015 (θέμα 7 Α) Απόφαση Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Φοιτητών Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1.1. Εκκίνηση της διαδικασία εγγραφής...5 Εικόνα 1.2. Σελίδα εγγραφής...6 Εικόνα 1.3. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ANAΡTHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ OΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ EΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Τίτλος Πράξης: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: Άρθρο 1 : Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις

Προς : Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις ΕΠΕΙΓΟΝ Πεύκη : 31.07.2015 Αριθμ. πρωτ. : ΔΑ3Β/19/οικ.29908 Προς : Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις Γενική Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση Ελέγχου και Εκκαθάρισης Ταχ. Δ/νση : Απ. Παύλου 12 Μαρούσι 151

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και απρόσκοπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 /ΝΣΗ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης 1. Απαιτείται εμπειρία αποκλειστικά σε 1 κτίριο γραφείων μεγαλύτερου

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ Ε ΦΑΡΜΟΓΗΣ TOY A ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Λ. Α.Ε. /ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ

Γ ΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ Ε ΦΑΡΜΟΓΗΣ TOY A ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Λ. Α.Ε. /ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2-5-2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ. 26225 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Τηλέφωνα : 213.1519.233, 303 Γ ΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦ34691ΩΓ-8ΩΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΦ34691ΩΓ-8ΩΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr 1. Γενικά Ο δικτυακός τόπος www.pizzafan.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡ. ΥΠ & ΕΚΜ. ΕΣΤ ΕΠΕ. Υπεύθυνος Εκπρόσωπος Διαχείρισης Δεδομένων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 06 Μαρτίου 2014 Α.Π.: ΔΙΟΙΚ/382/42/οικ. 5820 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Αθήνα, 06 Μαρτίου 2014 Α.Π.: ΔΙΟΙΚ/382/42/οικ. 5820 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 06 Μαρτίου 2014 Α.Π.: ΔΙΟΙΚ/382/42/οικ. 5820 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αρχηγοί εκδρομών εσωτερικού

1. Αρχηγοί εκδρομών εσωτερικού ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ -ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. Αρχηγοί εκδρομών εσωτερικού Αρχηγοί εκδρομών μπορεί να είναι οποιοδήποτε μέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ» Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα 1 Οκτωβρίου 2012 Αριθμ. Πρωτ. Γ 99/6 Βαθμός Προτ/τας. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΔ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Τα προβλεπόμενα στάδια

Τα προβλεπόμενα στάδια Μετά από αρκετές αναβολές, το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών «Εξοικονόμηση κατ οίκον», αρχίζει πλέον επίσημα από τον Φεβρουάριο. Πιο αναλυτικά από 1η Φεβρουαρίου και για διάστημα 2 μηνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Με βάση το θεσμικό πλαίσιο των ΤΕΙ η πρακτική άσκηση (ΠΑ) στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική και αποτελεί οργανικό τμήμα των σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ Αθήνα 28/4/2009 Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :. Παπαθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού Ιδρυμάτων/Ερευνητικών Φορέων

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού Ιδρυμάτων/Ερευνητικών Φορέων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δημιουργία Λογαριασμού... 4 2. Διαδικασία υποβολής αίτησης... 13 3. Διόρθωση αίτησης κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ναυτίλος Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Εγχειρίδιο Χρήσης για τον υποψήφιο Έκδοση 1.4.1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά... 3 2. Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-96Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-96Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ Ή ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Ή

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων»

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων» ΑΔΑ :Β4344691ΩΓ-ΖΗΨ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 104 37 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα