ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)"

Transcript

1 Δεκέμβριος 2011 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Έχοντας υπόψη αφενός ότι η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») έχει υπογράψει Σύμβαση Συνεργασίας για την αποδοχή καρτών με την επιχείρηση (εφεξής «Επιχείρηση») η οποία εκπροσωπείται από τον εκπρόσωπο (εφεξής «Εκπρόσωπος»), τα στοιχεία της οποίας θα καταχωρηθούν από τον Εκπρόσωπο ή την Τράπεζα κατά τα κατωτέρω οριζόμενα, και αφετέρου ότι η Τράπεζα προσφέρει στους πελάτεςσυμβεβλημένες Επιχειρήσεις τη δυνατότητα να αποκτούν ηλεκτρονική πρόσβαση στις κινήσεις των πιστωτικών καρτών στην Επιχείρηση (εφεξής «Εκκαθαριστικά Σημειώματα»), μέσω της υπηρεσίας «Alpha e-statements για επιχειρήσεις» (εφεξής «Υπηρεσία»), οι όροι παροχής της οποίας αναφέρονται στη συνέχεια, η Επιχείρηση δια του Εκπροσώπου ΔΗΛΩΝΕΙ ότι μελέτησε τους όρους αυτούς, τους οποίους, με την κατά την παρούσα ενεργοποίηση εγγραφής της Επιχείρησης στην υπηρεσία, αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 1. Αποδοχή όρων 1.1. Οι παρόντες όροι διέπουν τη χρήση της Υπηρεσίας. Η ενεργοποίηση εγγραφής της Επιχείρησης στην Υπηρεσία τεκμαίρεται ως αποδοχή των παρόντων όρων. 2. Εγγραφή 2.1. Για να εγγραφεί η Επιχείρηση στην Υπηρεσία πρέπει να συμπληρωθούν κατά τη διαδικασία εγγραφής τα απαιτούμενα στοιχεία της Επιχείρησης με σκοπό την ταυτοποίησή του Εκπροσώπου και την ασφάλεια της κατά την παρούσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Η συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων κατά τη διαδικασία εγγραφής πραγματοποιείται είτε από τον Εκπρόσωπο, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες και συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή του, ή, κατόπιν σχετικού έγγραφου αιτήματος του Εκπροσώπου, από την Τράπεζα. Σε κάθε περίπτωση, οι πληροφορίες που θα παρασχεθούν, οι οποίες θα πρέπει να είναι ακριβείς και αληθείς, θα ελεγχθούν από την Τράπεζα Στις περιπτώσεις πραγματοποίησης της εγγραφής από τον Εκπρόσωπο, κατά τη διαδικασία εγγραφής θα ζητηθεί από τον Εκπρόσωπο να επιλέξει έναν κωδικό πρόσβασης (password), ένα όνομα χρήστη (username), (εφεξής «Προσωπικοί Κωδικοί») καθώς και μία ηλεκτρονική διεύθυνση ( ), στην οποία η Τράπεζα θα αποστείλει το ηλεκτρονικό μήνυμα ενεργοποίησης της Υπηρεσίας (πιο κάτω υπό 2.3.). Στις περιπτώσεις πραγματοποίησης της Εγγραφής από την Τράπεζα, το όνομα χρήστη (username) θα επιλέγεται από την Τράπεζα και θα αποστέλλεται με το κατωτέρω υπό 2.3. αναφερόμενο ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση ( ) που έχει γνωστοποιήσει ο Εκπρόσωπος Μετά τον έλεγχο και την επιβεβαίωση των πληροφοριών, θα αποσταλεί στον Εκπρόσωπο ένα ηλεκτρονικό μήνυμα για την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας. Ο Εκπρόσωπος αναλαμβάνει την υποχρέωση, ακολουθώντας τις οδηγίες του μηνύματος, να ενεργοποιήσει την πρόσβασή του στην Υπηρεσία και στον σχετικό ηλεκτρονικό τόπο. Σε διαφορετική περίπτωση και με την παρέλευση τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή του ως άνω μηνύματος, η διαδικασία ακυρώνεται αυτοδίκαια και, εφόσον η Επιχείρηση συνεχίσει να επιθυμεί την εγγραφή της στην Υπηρεσία, πρέπει να ξεκινήσει και πάλι την διαδικασία ή να υποβάλει στην Τράπεζα σχετικό έγγραφο αίτημα, κατά περίπτωση Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την αίτηση για εγγραφή στην Υπηρεσία στην περίπτωση που οι παρασχεθείσες πληροφορίες για τα στοιχεία της Επιχείρησης που εκπροσωπεί (παρ. 2.1 πιο πάνω) δεν είναι ακριβείς, αληθείς, επαρκείς ή για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορούν να ελεγχθούν και να επιβεβαιωθούν. 3. Πεδίο Εφαρμογής 3.1. Η Υπηρεσία προσφέρεται για τις συμβεβλημένες με την Τράπεζα Επιχειρήσεις Σε περίπτωση κατά την οποία η Επιχείρηση διαθέτει περισσότερα Καταστήματα, η Επιχείρηση, δια του Εκπροσώπου, μπορεί να επιλέξει την εγγραφή στην Υπηρεσία είτε όλων των Καταστημάτων της, λαμβάνοντας κοινό κωδικό πρόσβασης (password) και όνομα χρήστη (username) είτε κάθε Καταστήματος ξεχωριστά, λαμβάνοντας διαφορετικούς ανά Κατάστημα Προσωπικούς Κωδικούς. 4. Λειτουργία της υπηρεσίας 4.1. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής και ενεργοποίησης της Υπηρεσίας (παραπάνω υπό 2.3.), ο Εκπρόσωπος αποκτά πρόσβαση στα Εκκαθαριστικά Σημειώματα της Επιχείρησης για τα δύο (2) τελευταία χρόνια και παύει η εφεξής αποστολή έγχαρτων Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων Η Επιχείρηση που έχει εγγραφεί και ενεργοποιήσει την Υπηρεσία θα λαμβάνει περιοδικά (ανάλογα με την έκδοση των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων της) ενημερωτικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Εκπρόσωπος (πιο πάνω υπό 2.2.), με το οποίο θα 1

2 πληροφορείται την έκδοση των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων της. Ο Εκπρόσωπος ακολουθώντας τον υποδεικνυόμενο από το ενημερωτικό υπερσύνδεσμο (link), θα οδηγείται στο σχετικό ηλεκτρονικό τόπο, όπου με την εισαγωγή των Προσωπικών Κωδικών του, οι οποίοι προσδιορίζουν την ταυτότητά του, τον εξατομικεύουν και επιφέρουν τα ίδια έννομα αποτελέσματα με αυτά που θα επέφερε η ιδιόχειρη υπογραφή του, θα εμφανίζονται τα Εκκαθαριστικά Σημειώματα της Επιχείρησης και σε τύπο ηλεκτρονικού αρχείου, που δεν επιδέχεται τροποποιήσεις και μεταβολές (αρχείο pdf) Η Επιχείρηση, λαμβάνοντας υπόψη αφενός τον αμιγώς ενημερωτικό χαρακτήρα του Εκκαθαριστικού Σημειώματος και ότι αυτό εκδίδεται περιοδικά, υποχρεούται, εάν μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την συμφωνηθείσα ημερομηνία διάθεσης του Εκκαθαριστικού Σημειώματος αυτό δεν διατίθεται, να το γνωστοποιήσει στην Τράπεζα με κάθε πρόσφορο μέσο Οι εγγραφές που αποτυπώνονται στα συστήματα της Τράπεζας (log files) αποτελούν πλήρη απόδειξη για όλα τα μηνύματα που έχουν αποσταλεί, παραδοθεί ή/και αναγνωστεί από τον Εκπρόσωπο, καθώς και για τo περιεχόμενό τους, επιτρεπόμενης ανταπόδειξης. 5. Δικαιώματα Επιχείρησης Ο Εκπρόσωπος διατηρεί το δικαίωμα: (i) να προσθέτει οποτεδήποτε στην Υπηρεσία οποιαδήποτε επιπλέον Κατάστημα έχει ή θα αποκτήσει η Επιχείρηση στο όνομά της, με την επιφύλαξη της παρ. 3.1 και 3.2 πιο πάνω, (ii) να τερματίσει οποτεδήποτε την πρόσβασή του στην Υπηρεσία για ένα ή περισσότερα Καταστήματα για τα οποία έχει εγγραφεί γνωστοποιώντας το στην Τράπεζα με κάθε πρόσφορο μέσο. Τερματισμός της πρόσβασης στην Υπηρεσία συνεπάγεται αυτόματα την απενεργοποίηση της δυνατότητας ηλεκτρονικής πρόσβασης στα Εκκαθαριστικά Σημειώματα και την εφεξής ενημέρωση του Εκπροσώπου με έντυπα περιοδικά Εκκαθαριστικά Σημειώματα. (iii) να μεταβάλλει την ηλεκτρονική του διεύθυνση ( ) οποτεδήποτε συντρέχει περίπτωση μεταβολής της, καθώς και τους Προσωπικούς του Κωδικούς που του επιτρέπουν την χρήση της Υπηρεσίας, στις περιπτώσεις της παρ πιο κάτω. (iv) να προσθέτει οποτεδήποτε στην Υπηρεσία επιπλέον χρήστες με διαφορετικούς Προσωπικούς Κωδικούς. 6. Υποχρεώσεις Δηλώσεις Επιχείρησης 6.1. Ο Εκπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιήσει άμεσα στην Τράπεζα την τυχόν μεταβολή του του. Η Τράπεζα δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί η Επιχείρηση λόγω της μη έγκαιρης ειδοποίησης της Τράπεζας για τη μεταβολή αυτή ( παρ 5 iii πιο πάνω) Ο Εκπρόσωπος γνωρίζοντας ότι η συνδυασμένη χρήση των Προσωπικών του Κωδικών προσδιορίζουν την ταυτότητά του, τον εξατομικεύουν και επιφέρουν τα ίδια έννομα αποτελέσματα με αυτά που θα επέφερε η ιδιόχειρη υπογραφή του, αναλαμβάνει τη ρητή υποχρέωση να διατηρεί τους Προσωπικούς του Κωδικούς αυστηρά εμπιστευτικούς και να μην τους αποκαλύπτει σε οποιονδήποτε τρίτο. Σε περίπτωση διαρροής των Προσωπικών του Κωδικών, ο Εκπρόσωπος υποχρεούται να τους αλλάξει. Η Τράπεζα δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημία της Επιχείρησης, που οφείλεται στην διαρροή των Προσωπικών Κωδικών του Εκπροσώπου Η Επιχείρηση φέρει το κόστος εξοπλισμού και σύνδεσής της με το διαδίκτυο και ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί η Τράπεζα λόγω κακής χρήσης της Υπηρεσίας από τον Εκπρόσωπο ή δυσλειτουργίας του προσωπικού της εξοπλισμού και λογισμικού Η Επιχείρηση αναγνωρίζει ότι με τις παρούσες τεχνολογικές δυνατότητες, η χρήση του διαδικτύου στις συναλλαγές, είναι δυνατό να εγκυμονεί γι αυτήν, λόγω της φύσης της, κινδύνους, όπως ενδεικτικά η κακόβουλη αλλοίωση ή η υποκλοπή του περιεχομένου και των στοιχείων που μεταφέρονται μέσω διαδικτύου, και δηλώνει ότι αποδέχεται και αναλαμβάνει τον κίνδυνο αυτό, ως εγγενές στοιχείο των συναλλαγών αυτών Η Επιχείρηση αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι τα ηλεκτρονικά αντίγραφα των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων στα οποία κατά την παρούσα θα έχει πρόσβαση, έχουν την ίδια αποδεικτική ισχύ και λειτουργία με τα έγχαρτα Εκκαθαριστικά Σημειώματά της. 7.Υποχρεώσεις και ευθύνη της Τράπεζας 7.1. H Τράπεζα υποχρεούται να λαμβάνει κάθε εύλογο στη συναλλακτική πρακτική μέτρο και να επιμελείται τη λειτουργία της Υπηρεσίας, προκειμένου να προστατεύσει το λογισμικό σύστημα συναλλαγών της Υπηρεσίας από ιούς. Ωστόσο η Τράπεζα δε φέρει ευθύνη, εάν παρά την άσκηση της δέουσας από αυτήν επιμέλειας προσβληθούν τα συστήματα ή τα αρχεία της Επιχείρησης από ιό Η Τράπεζα αναλαμβάνει να λάβει κάθε εύλογο μέτρο για να επιτευχθεί η ασφαλής μετάδοση των πληροφοριών μέσω διαδικτύου, η ασφαλής πρόσβαση του Εκπρόσωπου στην Υπηρεσία και ο περιορισμός τυχόν περιπτώσεων παράνομης χρήσης της Υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο που έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις αυτές και δεν βαρύνεται με πταίσμα, δεν ευθύνεται σε περίπτωση πρόσβασης τρίτων στις μεταδιδόμενες πληροφορίες. 7.3.H Τράπεζα δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί η Επιχείρηση σε περίπτωση δυσλειτουργίας της Υπηρεσίας για λόγους που αποδίδονται ή σχετίζονται με τη λειτουργία του διαδικτύου ή και των τηλεπικοινωνιών, εκτός εάν συντρέχει δόλος ή βαρεία αμέλειά της Τα ηλεκτρονικά αντίγραφα των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων, όπως και κάθε άλλη πληροφορία που διατίθεται από την ιστοσελίδα της Τράπεζας, ισοδυναμεί με την εις χείρας παράδοσή τους στην Επιχείρηση και η Τράπεζα εγγυάται την εγκυρότητά τους. 2

3 8. Γενικοί Όροι 8.1. Η Υπηρεσία παρέχεται δωρεάν Η Επιχείρηση παρέχει με τη συναίνεσή της στους παρόντες όρους την ανέκκλητη εξουσιοδότηση στην Τράπεζα να χρησιμοποιεί τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο Εκπρόσωπος για την εγγραφή στην Υπηρεσία, προκειμένου η Τράπεζα να την ενημερώνει για θέματα που σχετίζονται με την Υπηρεσία αλλά και τη γενικότερη συνεργασία της με την Τράπεζα. 3

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) Στην Αθήνα σήµερα την µεταξύ : α) της εν Αθήναις εδρευούσης Ανωνύµου Εταιρείας υπό την επωνυµία «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» που εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλείστε να καταθέτετε την αίτηση συμπληρωμένη μαζί με το ένδικο βοήθημα / μέσο στη Γραμματεία της Ολομελείας ή του αρμοδίου Τμήματος προς την οποία απευθύνεστε ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης (Συµφωνία) αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch. PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.gr") και του χρήστη ("εσείς" ή "σας") σχετικά µε την εκ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Παρέχουμε σε εσάς τις διαδικτυακές μας υπηρεσίες υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Πρέπει να διαβάσετε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, πριν κάνετε χρήση των διαδικτυακών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Εμπορικών Επιχειρήσεων Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού

Εγχειρίδιο εγγραφής Εμπορικών Επιχειρήσεων Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού Εγχειρίδιο εγγραφής Εμπορικών Επιχειρήσεων Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού στη δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 Σελίδα εγγραφής...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ Οι ακόλουθοι Όροι διέπουν τη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών μεταξύ της JCC και του Εμπόρου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Εκτός όπου το

Διαβάστε περισσότερα

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη Όροι και προϋποθέσεις για τις υπηρεσίες περιεχομένου της της International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Ολλανδία ( ) 1) Ορισμοί Άδεια Άδεια χρήσης του περιεχομένου της και του κουμπιού όπως

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό «Selfie με το νέο τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ»

Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό «Selfie με το νέο τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ» Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό «Selfie με το νέο τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ» ΑΡΘΡΟ 1 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (εφεξής η «ΕΚΤ») διοργανώνει, από τις 23 Σεπτεμβρίου 2014 στις 11.00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ μεταξύ της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά 1. Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά. Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά («Διαδικασία Εκχώρησης») πραγματοποιείται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Όροι διαγωνισμού «ο πιο γρήγορος κερδίζει» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος διοργανώνεται και διεξάγεται από την εταιρεία «voicenews» (στο εξής «η Διοργανώτρια»), με Τεχνικό Πάροχο την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ BLACKBERRY ID

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ BLACKBERRY ID ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ BLACKBERRY ID ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ BLACKBERRY ID ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΕΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ BLACKBERRY ID ΠΡΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2999 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 138 16 Ιουνίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3979 Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 27

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13725 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 832 9 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Αθήνα 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή (2 η Έκδοση) Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών o Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Ιούλιος 2009 Περιεχόμενα \ Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ «Στ (τόπος), σήμερα, την.., ημέρα, αφενός μεν ο κάτοχος της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με την επωνυμία και έδρα, νομίμως εκπροσωπούμενος σύμφωνα με,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α A Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α A Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α A Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Α Ε Σ Μ Ο Π Ο Ι Η Τ Η Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η Σ Τ Ο Ν Τ Ο Π Ι Κ Ο Β Ρ Ο Χ Ο & Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ε Σ ΥΠ Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13

Διαβάστε περισσότερα