Άλλωστε είχαν προηγηθεί έντονες βροχοπτώσεις τις προηγούµενες ηµέρες χωρίς κανένα απολύτως πρόβληµα.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άλλωστε είχαν προηγηθεί έντονες βροχοπτώσεις τις προηγούµενες ηµέρες χωρίς κανένα απολύτως πρόβληµα."

Transcript

1 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Όπως κατ επανάληψη αναφέραµε σε σχετικά δελτία τύπου και δηλώσεις µας αλλά και όπως είναι κοινώς παραδεκτό, το φαινόµενο που χτύπησε την πρωτεύουσα από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής και για σχεδόν δέκα σχεδόν ώρες ήταν πρωτοφανές. Το ύψος, η ένταση, η διάρκεια και ο συνολικός όγκος νερού της βροχόπτωσης ήταν τέτοια που συγκρίνονταν µόνο µε τις καταστροφικές θεοµηνίες του 1964 & του Εντός δέκα περίπου ωρών, η συνολική βροχόπτωση υπολογίζεται ότι έφθασε στο 20% της συνολικής ετήσιας! Σύµφωνα µε την Ε.Μ.Υ. σε πολλές περιοχές της Αττικής το νερό που σωρεύτηκε ξεπέρασε τα 65 λίτρα νερό σε ένα τετραγωνικό µέτρο. Μπροστά στην επέλαση ενός φαινοµένου τέτοιας έντασης η πρωτεύουσα φάνηκε σχεδόν ανοχύρωτη, µε αποτέλεσµα να προκληθούν δυσάρεστες καταστάσεις: Τα υπόγεια αντιπληµµυρικά δίκτυα γέµισαν και δέχτηκαν τέτοια πίεση, ώστε τινάχτηκαν τα καπάκια των φρεατίων, µε αποτέλεσµα σε ορισµένες περιπτώσεις να καταλήξουν ακόµα και στη µέση των δρόµων. Το νερό έρεε ελεύθερα πάνω στους δρόµους, χωρίς καν να βρίσκει κάποια διέξοδο, µε αποτέλεσµα να τους µετατρέψει σε ποτάµια. Σπίτια πληµµύρισαν, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν, οδηγοί εγκλωβίστηκαν, δένδρα έπεσαν, η κυκλοφορία σε τµήµατα οδών διακόπηκε, πολλές περιοχές έµειναν χωρίς παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος. Στα ρέµατα, κάποια πρανή δεν άντεξαν και κατέρρευσαν µαζί µε χωµάτινους όγκους, παρασύροντας µαζί τους και δένδρα. Αυτή τη φορά δεν ήταν τα ακαθάριστα φρεάτια ή ρέµατα το πρόβληµα. ιότι και τα ρέµατα ήταν ως επί το πλείστον καθαρά και τα φρεάτια επαρκώς καθαρισµένα. Άλλωστε είχαν προηγηθεί έντονες βροχοπτώσεις τις προηγούµενες ηµέρες χωρίς κανένα απολύτως πρόβληµα. Προχωρώντας στην ανάλυση των αιτιών, επιτρέψτε µου να ξεκινήσω µε µία σύντοµη ιστορική αναδροµή, αρχίζοντας από το Νοµικό πλαίσιο που διέπει την αντιπληµµυρική προστασία στην Αττική και τις πολλές τροποποιήσεις του προκειµένου να γίνει κατανοητό σε όλους: Ποιόν έχει ορίσει αρµόδιο η Πολιτεία και η έννοµη τάξη για να διαχειρίζεται τα πληµµυρικά φαινόµενα; Θέλω να ξεκαθαρίσω από την αρχή ότι η δράση µας είναι επικουρική και σε ένα βαθµό εθελοντική. 1

2 Είµαστε συντεταγµένη Πολιτεία και υπάρχουν αρµοδιότητες και ευθύνες που προσδιορίζονται µέσα από τους νόµους. Σας αναφέρω λοιπόν, αν και νοµίζω ότι είσαστε ενήµεροι, ότι µε την αρ /1542/Ε103 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1108Β/ ) η αρχή η οποία διαµορφώνει, ενδεχοµένως και µε άλλα κατά περίπτωση συναρµόδια Υπουργεία, το εθνικό πρόγραµµα διαχείρισης των κινδύνων πληµµύρας είναι η Ειδική Γραµµατεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ. Παράλληλα, συναρµόδιες είναι και οι ιευθύνσεις Υδάτων των πρώην Περιφερειών (νυν Αποκεντρωµένη ιοίκηση σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν.3199/2003, (ΦΕΚ 15413Β) οι οποίες µεταξύ άλλων διενεργούν προκαταρτική εκτίµηση των κινδύνων πληµµύρας, καταρτίζουν τους χάρτες πληµµυρικής επικινδυνότητας και κινδύνων πληµµύρας, καταρτίζουν και εφαρµόζουν σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πληµµύρας κ.α. Ο επιτελικός ρόλος, λοιπόν, διαχείρισης των πληµµυρικών κινδύνων ανήκει σε άλλους! Το υπόλοιπο Νοµικό πλαίσιο συνοψίζεται κατωτέρω: Με τον Ν. 1068/1980 η Αρµοδιότητα σχεδιασµού και εκτέλεσης πάσης φύσεως αντιπληµµυρικών έργων ανατέθηκε στην ΕΥ ΑΠ. Με το άρθρο 6 του Ν. 2744/1999, η ευθύνη για τη µελέτη - κατασκευή και συντήρηση των έργων αντιπληµµυρικής προστασίας στην εκάστοτε περιοχή δραστηριότητας της ΕΥ ΑΠ µεταβιβάστηκε στο πρώην ΥΠΕΧΩ Ε. Με το άρθρο 9 του Ν.2576/1998, που συµπλήρωσε το άρθρο 26 του Ν. 1068/1980, συστάθηκε η Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή, η οποία έχει ως έργο το συντονισµό και την ιεράρχηση των αντιπληµµυρικών έργων και την εισήγηση για κάθε αρµόδιο φορέα εκτέλεσης του συγκεκριµένου έργου µετά από απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ Ε. Με τον Ν. 3010/2002 παρέµεινε η αρµοδιότητα σχεδιασµού, κατασκευής και συντήρησης υδραυλικών έργων στο πρώην ΥΠΕΧΩ Ε και επιτράπηκε η άσκηση των αρµοδιοτήτων από τους ΟΤΑ Α & Β βαθµού, µόνο εφόσον προηγηθεί η έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού για την έγκριση της σκοπιµότητας καθώς και η ανάθεση κατασκευής σε αντίστοιχο ΟΤΑ. Επίσης, µε το Νόµο 3481/06 από η ευθύνη για τον καθαρισµό, συντήρηση και λειτουργία των φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου των οµβρίων υδάτων µεταφέρεται στους οικείους ήµους και Κοινότητες της Περιφέρειας Αττικής, πλην αυτών που βρίσκονται σε οδούς αρµοδιότητας πρώην ΥΠΕΧΩ Ε και Περιφέρειας Αττικής (νυν Αποκεντρωµένη ιοίκηση). Κατ εφαρµογή του άρθρου 7 του Ν.3581/2006 εκδόθηκαν οι αποφάσεις όπου καθορίζονται οι οδοί τις οποίες συντηρεί το πρώην ΥΠΕΧΩ Ε, η Περιφέρεια Αττικής (νυν Αποκεντρωµένη ιοίκηση) και οι πρώην Νοµαρχίες (νυν Περιφέρειες) Αττικής. 2

3 Μετά το Ν. 3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης) και το Ν. 4070/12, άρθρο 140, παραµένει η Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή στο ΥΠΟΜΕ Ι ως γνωµοδοτούσα για την µελέτη - κατασκευή οποιουδήποτε αντιπληµµυρικού έργου στην Περιφέρεια Αττικής και είναι αναγκαία η έκδοση υπουργικής απόφασης µετά από τη σύµφωνη γνώµη αυτής. Βάσει του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) - «πρόγραµµα Καλλικράτης», σε συνδυασµό µε τις οικείες διατάξεις του Π.. 69/1988 και το Ν. 4018/2011 (ΦΕΚ 215Α/ 2011), «Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής» η αιρετή Περιφέρεια ανέλαβε από τον Οκτώβριο του 2011 τη δυνατότητα διαχείρισης αντιπληµµυρικών θεµάτων για πάσης φύσεως κατασκευές µετά όµως από την έγκριση του Υπουργού ΠΟΜΕ Ι, όπως προανέφερα! Σε κάθε περίπτωση δηλαδή η διαχείριση των πληµµυρικών κινδύνων ανήκει στο Υπουργείο ΠΟΜΕ Ι. Επιπρόσθετα τα βασικά έργα αντιπληµµυρικής προστασίας τα έχει κρατήσει στην αρµοδιότητα του το Υπουργείο και αναφέροµαι στα µεγαλύτερα ρέµατα της Αττικής δηλαδή στα ρέµατα: Εσχατιάς, Ραφήνας, Γιαννούλας στο Θριάσιο, Ερασίνου, Αγ. Γεωργίου στην Ανατολική Αττική Όπως έχουµε κατ επανάληψη τονίσει, στο άρθρο 102 παράγραφος 5 του Συντάγµατος της Ελλάδος ρητά αναγράφεται ότι «κάθε µεταβίβαση αρµοδιοτήτων από κεντρικά ή περιφερειακά όργανα του κράτους προς την τοπική αυτοδιοίκηση συνεπάγεται και την µεταφορά των αντίστοιχων πόρων». Παρ όλα αυτά και παρά τις αλλεπάλληλες οχλήσεις µας προς τα συναρµόδια Υπουργεία, µόλις 74 εκ. ευρώ µας δόθηκαν από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων το 2012, από τα οποία τα 60εκ. ευρώ αφορούσαν την Περιφέρεια και τις µεταφερόµενες σε αυτή αρµοδιότητες και τα 14 εκ. ευρώ αφορούσαν έργα ήµων. Για το 2013 προβλέπονται µόνο 60 εκ. ευρώ για το σύνολο των δράσεων και η εν λόγω κατανοµή δεν έχει ακόµη πιστωθεί. Οι εν λόγω αρµοδιότητες - τονίζουµε - δεν περιλαµβάνουν µόνο τα αντιπληµµυρικά έργα αλλά και τη διαχείριση της οδικής ασφάλειας και των φωτεινών σηµατοδοτών. 3

4 Για το λόγο αυτό ασκούµε - προς χάριν της ασφάλειας και της εξυπηρέτησης των πολιτών - τις αρµοδιότητες αλλά δεν τις έχουµε επίσηµα παραλάβει. Έχουµε αρνηθεί να τις παραλάβουµε, ακριβώς λόγω της έλλειψης µεταφοράς αντίστοιχων πόρων. εν προσπαθούµε να διώξουµε από πάνω µας ευθύνες που έχουµε. Όµως, δεν είναι σωστό να µας χρεώνουν ευθύνες που δεν έχουµε. Γι αυτό τα λέω αυτά, ώστε να µην υπάρχει καµία παρεξήγηση και ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες που έχει. Χρόνια φωνάζουµε όµως είµαστε φωνή βοώντος εν τη ερήµω Σας παραθέτω ορισµένα αποσπάσµατα από τα δελτία τύπου που κατά καιρούς έχουµε εκδώσει: το 2007 σε σχετική συνάντηση του κου Περιφερειάρχη µε τον τότε Υπουργό ΠΕΧΩ κ. Σουφλιά ζητήθηκε η διάθεση πίστωσης 55 εκ. ευρώ για την κατασκευή αντιπληµµυρικών έργων σύµφωνα µε τις νέες προτάσεις των ήµων µε συµµετοχή της Νοµαρχίας Αθηνών µε αντίστοιχο ποσό. Ζητήθηκε, επίσης, να διατεθεί προσωπικό για την εποπτεία των ρεµάτων και σε ό,τι αφορά τις κατ ανάθεση αρµοδιότητες από το Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. στη Νοµαρχία Αθηνών να συνοδεύονται από τους ανάλογους πόρους. Τέλος, ζητήθηκε η άµεση εκπόνηση και υλοποίηση µελετών οριοθέτησης των ρεµάτων µε ταυτόχρονη διάθεση πίστωσης ύψους ευρώ. Τίποτε από αυτά δεν έγινε. Επίσης, µε σχετικά δελτία τύπου που εκδώσαµε ξεκαθαρίσαµε πού αρχίζουν και πού σταµατούν οι αρµοδιότητές µας για τον καθαρισµό των φρεατίων υδροσυλλογής. Το 2008 µε σχετικά δελτία τύπου αναδεικνύαµε το έργο µας και τη σηµασία του λέγοντας: «Στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας η Νοµαρχία Αθηνών έχει διαθέσει περισσότερα από 150 εκατ. ευρώ για την κατασκευή αντιπληµµυρικών έργων στους 48 ήµους που ανήκουν στην αρµοδιότητά της. Από την πρώτη στιγµή θέσαµε ως προτεραιότητα τα έργα υποδοµών και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών». Παράλληλα, εφιστούσαµε την προσοχή σε όλους ότι: «Για τον καθαρισµό των φρεατίων υδροσυλλογής στο οδικό δίκτυο, σύµφωνα µε το Νόµο 3481/2006 η Νοµαρχία δεν έχει καµιά ευθύνη. Η ευθύνη αυτή ανήκει στο ΥΠΕΧΩ Ε, την Περιφέρεια και τους ήµους». Το 2010, στον απολογισµό που κάναµε για την επταετία αναφέραµε «Από το 2003 µέχρι σήµερα αποδείξαµε στην πράξη ότι σεβόµαστε το δηµόσιο χρήµα, δηλαδή τα χρήµατα των Ελλήνων φορολογουµένων και δεν τα σπαταλήσαµε σε «άρτους και θεάµατα». 4

5 Αντιθέτως διοχετεύσαµε το µεγαλύτερο µέρος του προϋπολογισµού σε έργα αντιπληµµυρικής θωράκισης, ανάπλασης χώρων, πρασίνου και οδοποιίας.» Όλοι, λοιπόν, µπορούν να διαπιστώσουν ότι από τότε είχαµε τα εν λόγω έργα σε απόλυτη προτεραιότητα. Το 2011 και εν όψει των αρµοδιοτήτων που µας µεταφέρθηκαν, µε σχετικές συναντήσεις µας και έγγραφα προς τους αρµόδιους Υπουργούς ζητούσαµε επιτακτικά να µας εξασφαλίσει τις αντίστοιχες πιστώσεις, µε τα γνωστά, δυστυχώς, αποτελέσµατα. Είναι φανερό, λοιπόν, ότι δεν κωφεύσαµε µπροστά στο πρόβληµα της σύγκρουσης των αρµοδιοτήτων µεταξύ πολλών και διαφορετικών φορέων. Αντίθετα το θέσαµε πολύ πριν οι όψιµοι επικριτές µας καταλάβουν καν ότι υπάρχει. Επιπρόσθετα θέλω να διευκρινίσω ότι ουδέποτε υπήρξε, ούτε ασφαλώς υπάρχει καµία σύγκρουση ή επικάλυψη αρµοδιοτήτων των δικών µας Υπηρεσιών που ασχολούνται µε το θέµα και όσα αναφέρονται περί αυτών είναι κενό γράµµα. Κλείνοντας αυτή την αναδροµή θέτω ένα βασικό ερώτηµα που αποτελεί ερώτηµα όλης της κοινωνίας σήµερα: Τι είναι αυτό που έφταιξε λοιπόν εκτός του µεγέθους και της έντασης της βροχόπτωσης? Όπως προανέφερα, σίγουρα δεν έφταιξαν τα φρεάτια και τα ρέµατα που δεν ήταν καθαρά. Επιτρέψτε µου µία µικρή παρένθεση που αφορά τα δύο αυτά σηµαντικά ζητήµατα προς αποφυγή παρεξηγήσεων και παρερµηνειών: 1. Φρεάτια Έχουµε αρµοδιότητα καθαρισµού φρεατίων υδροσυλλογής µόνο για περίπου 730 χλµ οδικού δικτύου που µας µεταφέρθηκαν µε το Νόµο του Καλλικράτη και περιλαµβάνουν τις µεγαλύτερες οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας, όπως οι λεωφόροι Συγγρού, Μεσογείων, Κηφισίας, Ποσειδώνος κοκ. Το 2012 µέσω της ιεύθυνσης Κατασκευών Υδραυλικών Έργων που µας µεταφέρθηκε από το ΥΠΟΜΕ Ι ολοκληρώσαµε δύο εργολαβίες καθαρισµού φρεατίων σε όλο το προαναφερόµενο δίκτυο, µε συνολικό προϋπολογισµό 1,73 εκ, ενώ σήµερα βρίσκεται σε ισχύ νέα εργολαβία προϋπολογισµού µισού εκατοµµυρίου. 5

6 Για όλους τους άλλους δρόµους η αρµοδιότητα καθαρισµού των φρεατίων ανήκει στους οικείους ήµους. Η δε αρµοδιότητα καθαρισµού των δρόµων, ανήκει σε κάθε περίπτωση σε αυτούς και µόνο. 2. Ρέµατα Η ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής ολοκλήρωσε τον Οκτώβριο του 2012 εργολαβία καθαρισµού των ρεµάτων αρµοδιότητάς µας µε προϋπολογισµό Παράλληλα, δηµοπρατούµε µεθαύριο νέα εργολαβία καθαρισµού ρεµάτων προϋπολογισµού 1 εκ. Επικουρικά σε όλα τα ανωτέρω δρουν βεβαίως οι δυνάµεις τις Πολιτικής Προστασίας, οι οποίες και επεµβαίνουν όπου απαιτηθεί, όπως πρόσφατα και µε επιτυχία έπραξαν. Κλείνοντας αυτή τη σύντοµη αλλά αναγκαία - διότι ορισµένοι προσπαθούν κατά συνήθεια να δηµιουργούν εντυπώσεις - επαναφέρω το ερώτηµα που µας απασχολεί όλους: Τι είναι αυτό που έφταιξε, εκτός του µεγέθους και της έντασης της βροχόπτωσης? Έφταιξε πρώτα από όλα, η φρενήρης οικοδοµική ανάπτυξη και ειδικότερα η ανεξέλεγκτη επέκταση του αστικού περιβάλλοντος, χωρίς την αναγκαία υλοποίηση έργων υποδοµής. Η ανεξέλεγκτη επέκταση της πόλης ακυρώνει τα όποια αντιπληµµυρικά έργα γίνονται. Έφταιξε η µη έγκαιρη οριοθέτηση της φυσικής κοίτης των µεγάλων ή µικρών υδατορεµάτων, καθώς και το ανεπαρκές κτηµατολόγιο. Έφταιξαν οι πολλές αυθαιρεσίες, όπως καταλήψεις παραρεµάτιων περιοχών ή ακόµη και κατασκευές αυθαίρετων κτισµάτων επί της κοίτης των υδατορεµάτων, µε αποτέλεσµα να περιορίζεται σηµαντικά η παροχετευτικότητά τους. Έφταιξε ότι πολλά υδατορέµατα έχουν µετατραπεί σε οχετούς ανεπαρκούς διατοµής, έχουν εγκιβωτιστεί µε στόχο την κατάληψή τους από έργα οδοποιίας, λόγω του περιορισµού των αδόµητων εκτάσεων. Έφταιξε η ανεπάρκεια των διατοµών των ρεµάτων, όχι µόνο όπως αυτή διαµορφώθηκε από τα ανωτέρω αλλά και όπως αυτή προβλέφθηκε στις σχετικές µελέτες, που άλλοι ήταν αρµόδιοι να εγκρίνουν. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα της Πικροδάφνης στο οποίο θα αναφερθώ στη συνέχεια. Έφταιξε ότι ελεύθερες εκτάσεις έχουν µετατραπεί σε οικοδοµικά τετράγωνα, µε συνέπεια τη µείωση και εξαφάνιση του φυσικού εδάφους η οποία αφενός, µειώνει την απορροφητικότητα, αφετέρου αυξάνει την ταχύτητα απορροής προς τους αποδέκτες, µε αποτέλεσµα να καθίστανται ανεπαρκή. Με απλά λόγια, όταν έχουµε τσιµεντοστρωµένες ή ασφαλτοστρωµένες επιφάνειες, 6

7 επιταχύνεται η απορροή από τις ανάντη προς τις κατάντη µε αποτέλεσµα ο χρόνος συρροής σε µια αστική λεκάνη να είναι µικρότερος όταν αυτή είναι πυκνά δοµηµένη, οδηγώντας τακτικότερα σε υψηλότερες αιχµές άρα σε πιο έντονα πληµµυρικά φαινόµενα. Έφταιξαν οι πυρκαγιές που έπληξαν την Αττική µε κύρια συνέπεια την καταστροφή µεγάλων δασικών εκτάσεων, συνέτειναν και αυτές στη µεγιστοποίηση του προβλήµατος. Μα πάνω από όλα έφταιξε η έλλειψη κατασκευής συστηµατικών αντιπληµµυρικών έργων σε κάθε γωνιά της Αττικής. Έφταιξε το γεγονός ότι η Αττική για να προστατευτεί αποτελεσµατικά χρειάζεται κατασκευές κόστους πάνω από 2 δις. Ευρώ σε αντιπληµµυρικά έργα. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα της Πικροδάφνης για το οποίο τόσος λόγος έγινε και εξακολουθεί να γίνεται από ορισµένους. Όµως το θέµα αυτό είναι πολύ σοβαρό και δεν προσφέρεται για παιχνίδια εντυπώσεων. Στο ρέµα της Πικροδάφνης επεµβαίνουµε και καθαρίζουµε ουσιαστικά µόνο τα τελευταία 300 µέτρα της κοίτης. Στα υπόλοιπα δεν µας αφήνουν να επέµβουµε µε µηχανικά µέσα, παρά µόνο δια χειρός Παρ όλα αυτά, το ρέµα δεν υπερχείλισε επειδή δεν ήταν καθαρό. Υπερχείλισε λόγω: της εξαιρετικά µεγάλης παροχής ύδατος της ιδιαίτερα αυξηµένης ταχύτητα ροής. της ανεπάρκειας της διατοµής του στο κατάντη τµήµα του της ύπαρξης παλαιάς κατασκευής πεζογέφυρας (που κατασκευάσθηκε από άλλο φόρεα) µε µεσόβαθρα εντός της κοίτης στα οποία σωρεύθηκαν φυσικά φερτά υλικά (καλάµια, λοιπή βλάστηση, πέτρες κοκ), µε αποτέλεσµα από την πίεση να καταρρεύσει ένα παλαιό τοιχίο και να πληµµυρίσει η οδός Έλλης Αµέσως µετά το συµβάν τα συνεργεία Πολιτικής Προστασίας ξεκίνησαν καθαρισµούς, µε σκοπό να αποκαταστήσουν την λειτουργία του ρέµατος στα τελευταία 300 µέτρα πριν την Λεωφόρο Ποσειδώνος. 1. Τα ακόλουθα σηµεία όµως χρήζουν ιδιαίτερης αναφοράς: Η Περιφέρεια Αττικής έχει ενδιαφερθεί από πολύ νωρίς για το θέµα (η σύµβαση για την Μελέτη υπεγράφη το 2004 µεταξύ της πρώην Νοµ. Αθηνών και του ανάδοχου µελετητή). Η ουσιαστική ενεργοποίηση της ανωτέρω σύµβασης πραγµατοποιήθηκε όµως µετά την εκχώρηση της αρµοδιότητας από την Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή (Κ.Σ.Ε.) το 2007 υπό την αίρεση να εκπονηθεί πρωτίστως η οριστική µελέτη υδραυλικών έργων και ακολούθως η οριοθέτηση και ανάπλαση του ρέµατος. Οι ανωτέρω µελέτες εγκρίθηκαν το 2010 ύστερα από ενηµέρωση των ήµων Αγ. ηµητρίου, Π. Φαλήρου 7

8 και Αλίµου και την σύµφωνη γνώµη τους που εκφράστηκε σε δύο συσκέψεις που πραγµατοποιήθηκαν στα Γραφεία της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και υποβλήθηκαν στη στην /νση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ το ίδιο έτος. Στην φάση αυτή των Γνωµοδοτήσεων των αρµόδιων φορέων η διαβούλευση επί της Μ.Π.Ε. διαφοροποιήθηκε σηµαντικά σχετικά µε την προηγούµενη φάση (Προµελέτη) Οι παραρεµάτιοι ήµοι εξέφρασαν αντιρρήσεις ύστερα από παρατεταµένη διαβούλευση µε φορείς και κατοίκους. Την πιο έντονη αντίδραση από τους τρεις δήµους εξέφρασε ο ήµος Αγ. ηµητρίου, ως προς την προτεινόµενη από την µελέτη, συνεχή διευθέτηση του ρέµατος µε συρµατοκιβώτια. Η /νση Ειδικών Έργων Αναβάθµισης περιοχών του ΥΠΕΚΑ εξέφρασε και αυτή τις αντιρρήσεις της για την προτεινόµενη λύση και πρότεινε άλλη, ηπιότερη κάτι στο οποίο συναίνεσε και η /νση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ προτείνοντας να διερευνηθεί η δυνατότητα όπου το επιτρέπει η υδραυλική επάρκεια και η ευστάθεια των πρανών της κοίτης να εφαρµοστούν ηπιότερες παρεµβάσεις ή και να διατηρηθεί στην φυσική της κατάσταση, εφόσον τεχνικά είναι δυνατό. Σχετικά µε αυτές τις επισηµάνσεις και κατόπιν συσκέψεων και επικοινωνιών συµφωνήθηκε: α) η τροποποίηση της µελέτης οριοθέτησης (µεταφορά της οριογραµµής του ρέµατος στο φρύδι της κοίτης) β) η εκπόνηση Γεωτεχνικής µελέτης µε βάση τα αποτελέσµατα της οποίας θα προσδιοριστούν εκείνα τα σηµεία όπου τα πρανή µπορούν να διατηρηθούν ως έχουν, εκείνα τα οποία µπορούν να διευθετηθούν µε ηπιότερες των συρµατοκιβωτίων παρεµβάσεις και εκείνα στα οποία θα διατηρηθούν τα συρµατοκιβώτια. Με τον τρόπο αυτό θα αρθούν οι επιφυλάξεις και αντιρρήσεις για την συνεχή διαµόρφωση µε συρµατοκιβώτια και κατόπιν της τροποποιήσεως της µελέτης διαµόρφωσης της κοίτης, κατά τα ανωτέρω, θα προσδιορισθεί επακριβώς το φρύδος της στο οποίο θα τοποθετηθεί η οριογραµµή του ρέµατος. Παραθέτω για τα πρακτικά το αρ.21427/2013 έγγραφο της /νσης Τεχνικών Έργων. 2. Η µελέτη που προανέφερα συµπεριλαµβάνει στις παραδοχές της ότι το ρέµα λόγω ανεπαρκούς διατοµής- ενδέχεται να πληµµυρίζει όταν απαντάται τέτοιας έντασης βροχόπτωση. Εξάλλου στο κατάντη τµήµα του, στις πληµµυρικές γραµµές περιλαµβάνονται και οι πέριξ αυτού δρόµου, για παράδειγµα η οδός Έλλης. 3. Το κόστος της µελέτης, για τους επίδοξους λογιστές, είναι 2,10 εκ εκ των οποίων ο ανάδοχος έχει πληρωθεί 1,37 εκ 8

9 Aς αναλογιστούν όλοι, µετά και τα τελευταία γεγονότα το κακό που έχουν προκαλέσει µε την στάση τους. εν είναι δυνατόν οι µελέτες να µένουν στα χαρτιά και να σύρονται στα δικαστήρια όποιοι τολµήσουν να καθαρίσουν το ρέµα µε µηχανικά µέσα η να αντιστηρίξουν πρανή που έχουν καταπέσει. Θέλω, όµως, να καταστήσω σαφές προς όλους ότι άλλο είναι η µελέτη και άλλο είναι η κατασκευή του έργου. Ακόµη και όταν ξεπερασθούν τα υπάρχοντα προβλήµατα και εγκριθεί η µελέτη για να υλοποιηθούν όσα ορίζονται σε αυτήν, απαιτούνται πόροι οι οποίοι πιθανότατα δεν θα υπάρχουν. Αυτό που προέχει τώρα δεν είναι ούτε η παρελθοντολογία ούτε το να ευλογούµε τα γένια µας. Είναι η καταγραφή και η επίλυση των προβληµάτων που άφησε η νεροποντή. Οι καταρχήν καταγεγραµµένες ζηµίες στο οδικό δίκτυο, από καταπτώσεις πρανών, καθώς και οι ανάγκες καθαρισµού ρεµάτων ξεπερνούν τα 15 εκ. ευρώ και µόνο, σε ότι αφορά τις αρµοδιότητες της Περιφέρειας Αττικής, χωρίς να υπολογίζονται οι φθορές στο δηµοτικό οδικό δίκτυο, τα πληµµυρισµένα σπίτια και υπόγεια. Στις άµεσες προθέσεις µας είναι ζητήσουµε άµεσα έκτακτη ενίσχυση από το Υπουργείο Εσωτερικών για λογαριασµό της Περιφέρειας Αττικής, ενώ οι ήµοι, αφού ολοκληρώσουν τις καταγραφές των ζηµιών τους, µπορούν απευθείας να ζητήσουν και αυτοί ενίσχυση. Το ερώτηµα είναι τι κάναµε στο παρελθόν και τι ακόµη σκοπεύουµε κάνουµε εµείς; Εµείς, παρά το αρνητικό πλαίσιο που σας περιγράψαµε, συνηθίζουµε να µένουµε πιστοί στις δεσµεύσεις µας απέναντι στους πολίτες. εν συνηθίζουµε να καθόµαστε µε σταυρωµένα χέρια. Ποτέ δεν αγνοήσαµε τα αντιπληµµυρικά έργα, επειδή δεν είναι έργα βιτρίνας αλλά αφανή, άρα δεν είναι πολιτικά εκµεταλλεύσιµα. Εµείς ως πρώην Νοµαρχία Αθηνών είχαµε διαθέσει άλλα 150 εκ. Ευρώ για αντιπληµµυρικά έργα από το 2003 µέχρι και το Τα τελευταία 4 χρόνια διαθέσαµε 400 εκ. ευρώ από πόρους του Ε.Σ.Π.Α. και ιδίους πόρους για κατασκευή αντιπληµµυρικών έργων. ηµοπρατήσαµε ή έχουµε σε διαδικασία δηµοπράτησης έργα συνολικού προϋπολογισµού περίπου 100 εκ. ευρώ. 9

10 Μόνο η Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής έχει εντάξει στο ΠΕΠ Αττικής έργα συνολικού προϋπολογισµού 218 εκ. που καλύπτουν γεωγραφικά το σύνολο της Περιφέρειας Αττικής. Ακολουθούν ορισµένα εντυπωσιακά στοιχεία που καταδεικνύουν αναλυτικότερα το µέγεθος του έργου µας: 1. Περαιώθηκαν εντός του 2012 έργα συνολικού προϋπολογισµού άνω των 70 εκ χρηµατοδοτούµενα από ίδιους πόρους, από το ΕΣΠΑ και το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων µεταξύ των οποίων: -Αθήνα: έργα περίπου 20 εκατοµµυρίων ευρώ. Ενδεικτικά αναφέρουµε τα δίκτυα αποχέτευσης οµβρίων που κατασκευάσαµε στο ήµο Μελισσίων, στο ήµο Κηφισιάς, στο ήµο Χολαργού, Άνω Γλυφάδας και Ηλιούπολης. -Ανατολική Αττική : έργα περίπου 15 εκατοµµυρίων ευρώ, στους ήµους ιονύσου, Γέρακα Παλλήνης, Ωρωπού, ροσιάς- ιονύσου, Κρωπίας, Παιανίας και Αχαρνών. - υτική Αττική έργα περίπου 2 εκατοµµυρίων ευρώ στους ήµους: Μεγαρέων, Μάνδρας - Ειδυλλίας. -Πειραιάς και Νησιά: έργα καθαρισµού ρεµάτων περίπου 1,5 εκατοµµυρίων ευρώ σε περιοχές αρµοδιότητάς τους. Επίσης, µέσω των Υπηρεσιών που µεταφέρθηκαν σε εµάς από το ΥΠΟΜΕ Ι, ολοκληρώσαµε έργα προϋπολογισµού άνω των 30 εκατοµµυρίων ευρώ µε σηµαντικότερα από αυτά τη διευθέτηση του χειµάρρου Σαρανταποτάµου (συµβολή ρέµατος Σούρες) στο ήµο Ελευσίνας, Ασπροπύργου, την αποκατάσταση των ζηµιών στην κοίτη του Κηφισού, καθώς και τον καθαρισµό και την αναδιευθέτηση µέρους της και τα επείγοντα έργα στις καµένες περιοχές του ήµου Μαραθώνα. 2. Εκτελούνται έργα συνολικού προϋπολογισµού άνω των 135 εκατοµµυρίων ευρώ, χρηµατοδοτούµενα από ίδιους πόρους, από το ΕΣΠΑ και το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων µεταξύ αυτών: -Αθήνα: έργα περίπου 40 εκατοµµυρίων ευρώ. Ενδεικτικά αναφέρουµε τα δίκτυα αποχέτευσης οµβρίων που κατασκευάζουµε στους ήµους Κηφισιάς, Βριλησσίων, Χαλανδρίου, Χολαργού, Αιγάλεω και Αγίων Αναργύρων-Καµατερού. -Ανατολική Αττική : έργα περίπου 40 εκατοµµυρίων ευρώ στους ήµους : Παιανίας, Ωρωπού, Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης, Παλαιάς Φώκαιας, Σαρωνίδας, Άνοιξης. - υτική Αττική διαδηµοτικά έργα καθαρισµού ρεµάτων περίπου 1 εκατοµµυρίου ευρώ. 10

11 -Πειραιάς και Νησιά έργα καθαρισµού ρεµάτων περίπου 8 εκατοµµυρίων ευρώ στους ήµους Ρέντη και Σαλαµίνας καθώς και διαδηµοτικά καθαρισµού ρεµάτων. Επίσης, µέσω των Υπηρεσιών που µεταφέρθηκαν σε εµάς από το ΥΠΟΜΕ Ι, ολοκληρώσαµε έργα προϋπολογισµού άνω των 46 εκατοµµυρίων ευρώ µε σηµαντικότερο από αυτά την αποκατάσταση αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων παράλληλα στον αυτοκινητόδροµο Αθήνα - Σχηµατάρι - Τµήµα Μεταµόρφωσης-Βαρυµπόµπη. 3. ηµοπρατήθηκαν ή δηµοπρατούνται άµεσα έργα συνολικού προϋπολογισµού περίπου 100 εκατοµµυρίων ευρώ χρηµατοδοτούµενα από ιδίους πόρους, από το ΕΣΠΑ και το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων. Αναλυτικότερα έχουµε: -Αθήνα: έργα περίπου 15 εκατοµµυρίων ευρώ. Ενδεικτικά αναφέρουµε τα δίκτυα αποχέτευσης οµβρίων του ήµου Μελισσίων, Αχαρνών καθώς και τον καθαρισµό ρεµάτων -Ανατολική Αττική: έργα περίπου 35 εκατοµµυρίων ευρώ στους ήµους : Παιανίας, και Κρωπίας - υτική Αττική: έργο περίπου 6 εκατοµµυρίων ευρώ στο ήµο Μεγαρέων -Πειραιάς και Νησιά: έργα περίπου 20 εκατοµµυρίων ευρώ στο ήµο Σαλαµίνας. Επίσης, µέσω των Υπηρεσιών που µεταφέρθηκαν από το ΥΠΟΜΕ Ι έργα προϋπολογισµού άνω των 30 εκατοµµυρίων ευρώ µε σηµαντικότερα από αυτά τον κεντρικό αγωγό οµβρίων της Τερψιθέας Γλυφάδας και τη διευθέτηση ρέµατος Αγίου Ιωάννη Θριασίου Πεδίου Αττικής. Επίσης, υπάρχει αναλυτική παρουσίαση, η οποία εκδίδεται σε µηνιαία βάση από τη Γενική διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού και υποδοµών, που για κάθε έργο παρουσιάζει (σε µία διαφάνεια powerpoint) α) την ταυτότητά του (ολοκληρωµένο, εκτελούµενο, δηµοπρατηµένο, πηγή χρηµατοδότησης, είδος έργου) β) τα οικονοµικά του στοιχεία (προϋπολογισµός, σύµβαση, απορρόφηση κοκ) και γ) τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αναλυτικά. Η εν λόγω παρουσίαση µπορεί να αποτελέσει χρήσιµο βοήθηµα σε επίδοξους λογιστές, καθώς και σε όσους δυσκολεύονται να διακρίνουν τη διαφορά ενός αντιπληµµυρικού έργου από ένα έργο ύδρευσης ή αποχέτευσης. 4.Μελέτες Έχουµε έτοιµες προτάσεις µελετών από τη ιεύθυνση 10 που αφορούν κοµβικής σηµασίας ζητήµατα όπως : Μελέτη διευθέτησης ρέµατος Ποδονίφτη από γέφυρα Χαλκίδος µέχρι γέφυρα Εράτωνος (υπάρχει µελέτη µη υλοποιήσιµη που χρήζει ανασύνταξης) 11

12 Μελέτη διαχείρισης Κηφισού Ποταµού (τµήµα από εκβολή µέχρι την περιοχή του Κόκκινου Μύλου) Μελέτη διευθέτησης ρεµάτων Πικροδάφνη-Κόρµπι-Χέρωµα (υπάρχει οριστική µελέτη που χρήζει ανασύνταξης) ιευθέτηση ρέµατος Χαλανδρίου (υπάρχει oριστική µελέτη που χρήζει ανασύνταξης) ιευθέτηση ρέµατος Αγ. Αντωνίου στα Βριλήσσια (υπάρχει οριστική µελέτη που χρήζει ανασύνταξης σε συνεννόηση µε το ήµο Βριλησσίων) Αντιπληµµυρικά έργα κατά µήκος της υτ. Περιµέτρου του αερολιµένα Ελ. Βενιζέλος και στην περιοχή του πρώην αερολιµένα Ελληνικού (έχουν γίνει µελέτες και απαιτείται συµπληρωµατική µε τους όµορους δήµους) ιευθέτηση Κηφισού από Τρείς Γέφυρες έως Κόκκινο Μύλο, ανάντη του Κόκκινου Μύλου και έργα ανάσχεσης φερτών και πληµµύρας στην ορεινή λεκάνη Κηφισού ιευθέτηση κοίτης του ρέµατος Μικρό Κατερίνη ανάντη της ΕΛΕΣΣ (προγραµµατισµός εκπόνησης µελέτης) Αγωγός µερικής εκτροπής Ιλισού προς Κυκλοβόρο (υπάρχει µελέτη, απαιτείται ανασύνταξη) Αγωγός εκτροπής Κυκλοβόρου/Ιλισού (µερική)/ ρέµατος Προφήτη ανιήλ στον Κηφισό(υπάρχει µελέτη, απαιτείται ανασύνταξη) Μελέτη για διάφορα µικρότερα αντιπληµµυρικά έργα Ανατ. Αττικής (υπάρχει µελέτη για µικρά ρέµατα και απαιτείται ανασύνταξη) Μελέτη διευθέτησης ρέµατος Γιαννούλας στα Άνω Λιόσια (απαιτείται εκπόνηση µελέτης) Μελέτη διευθέτησης ρέµατος Αµαρουσίου (απαιτείται εκπόνηση µελέτης) Μελέτη διευθέτησης ρέµατος Σούρες από Π.Ε.Ο. Ελευσίνας Θηβών µέχρι την εκτροπή του ρέµατος Αγ. Αικατερίνης Μελέτη διευθέτησης ρέµατος Αγ. Ιωάννη από Χ.θ έως Αττική Οδό (2η φάση ανάντη, απαιτείται οριστική υδραυλική µελέτη καθώς και τοπογραφική (απαλλοτριώσεις) Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης ρέµατος Κοντοχρήστου (Ν. Ερυθραία) ιευθέτηση ρέµατος Αγ. Γεωργίου (Άνω Λιοσίων) και ρέµατος Κατερινέζας ( υτ. Αττική) (απαιτείται υδραυλική και τοπογραφική µελέτη) Ανασύνταξη Μελέτης-ανακατασκευής του αντλιοστασίου οµβρίων στο έλτα Φαλήρου ιευθέτηση ρεµάτων Καινούριο-Βρανά Μαραθώνα (υπάρχει µελέτη, απαιτείται ανασύνταξη και ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων) ιευθέτηση ρεµάτων Παλήνης (Λεονταρίου, Μαρίζας και Παπαχωραφιού) (υπάρχει οριστική µελέτη και απαιτείται ανασύνταξη) Κατασκευή συµπληρωµατικών αγωγών οµβρίων στις παρακάτω θέσεις (υπάρχουν τοπογραφικές µελέτες, απαιτείται υδραυλική µελέτη): 12

13 Yδραυλική µελέτη για κατασκευή αγωγών οµβρίων υδάτων στην περιοχή οδού Λαίου και Κεδρηνού του. Αθηναίων Yδραυλική µελέτη για κατασκευή αγωγών οµβρίων υδάτων στην περιοχή οδού Ορφέως του. Αθηναίων Yδραυλική µελέτη για κατασκευή αγωγών οµβρίων υδάτων στην περιοχή Οδών Ηλέκτρας και Μύλλερ του. Αθηναίων Yδραυλική µελέτη για κατασκευή αγωγών οµβρίων υδάτων της ευρύτερης περιοχής της οδού Γλαύκωνος (Παγκράτι) Υδραυλική µελέτη στην περιοχή της εισόδου της /νσης Εγκληµατολογικού του Υπουργ. Προστασίας του Πολίτη στην οδό Αντιγόνης του. Αθηναίων Έχουµε, λοιπόν, και όραµα και σχέδιο και πάνω από όλα συναίσθηση των ευθυνών µας απέναντι στους πολίτες και την κοινωνία. Αυτό το οποίο στερούµαστε είναι πόροι. Κάναµε και κάνουµε πολλά, όµως δεν δεχόµαστε να επωµισθούµε αδυναµίες και δυσλειτουργίες δεκαετιών της Κεντρικής ιοίκησης. Όπως έχω τονίσει κατ επανάληψη, η αντιπληµµυρική θωράκιση της Αττικής απαιτεί τουλάχιστον 2 δις ευρώ. Τα προβλήµατα για να λυθούν απαιτούν αποφασιστικότητα από τους εµπλεκόµενους, αλλά και συναίσθηµα ευθύνης απέναντι στους πολίτες. Εµείς από τη µεριά µας, δεν συνηθίζουµε να γενικολογούµε, γι αυτό και προτείνουµε τα ακόλουθα: θέλουµε να 1. Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση των αντιπληµµυρικών έργων, όπως είναι γενικά παραδεκτό, πρέπει να διέπονται από κανόνες ώστε να επιτυγχάνεται η µέγιστη ωφέλεια σε αναλογία µε το κόστος κατασκευής τους και τα διατιθέµενα κονδύλια. Έτσι πρέπει να λαµβάνονται υπόψη ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ τα οποία µπορούν να συνοψιστούν σε 4 επιµέρους οµάδες µε διαφορετική βαρύτητα στην κάθε οµάδα. Βαθµός Ωριµότητας, που αφορά στην ύπαρξη και πληρότητα της µελέτης, στην ύπαρξη και πληρότητα των υποστηρικτικών µελετών, στη δυνατότητα άµεσης εφαρµογής της µελέτης και στις τυχόν απαιτούµενες περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις. Πληµµυρικά Φαινόµενα, όπως επικινδυνότητα, συχνότητα εµφάνισης, κοινωνικές επιπτώσεις, σχέση δαπάνης έργων µε ζηµιές προκαλούµενες από πληµµύρα. υσκολίες υλοποίησης, όπως τεχνικές δυσκολίες υλοποίησης του έργου, επεµβάσεις σε άλλα δίκτυα Ο.Κ.Ω., αρχαιολογικές εργασίες ανασκαφές. 13

14 Προοπτική περιοχής έργου, όπως επεκτάσεις πολεοδοµικών σχεδίων, υπάρχουσα και µελλοντική πυκνότητα δόµησης περιοχής, υπάρχουσες και µελλοντικές χρήσεις γης, ο προγραµµατισµός άλλων έργων στην περιοχή. 2. Κεφαλαιώδους σηµασίας, επίσης, είναι η ύπαρξη ενός γενικότερου σχεδιασµού, ενός «master plan» που θα συµπεριλάβει το σύνολο των αντιπληµµυρικών έργων, όχι µόνο αυτών που εκτελούνται ή είναι στο πρόγραµµα να εκτελεσθούν αλλά και των υπαρχόντων, σύγχρονων και µη. Αυτό είναι εκ των ων ουκ άνευ, προκειµένου να σταµατήσει η κατασπατάληση και να γίνει ορθολογική χρήση των ούτως ή άλλως περιορισµένων πόρων. Έχουµε ανάγκη ένα συνολικό σχεδιασµό µε πρόβλεψη για πόρους και την χρονική κατανοµή τους, που πρέπει να γίνεται µε ουσιαστικό διάλογο όλων των εµπλεκοµένων και το οποίο εν ολίγοις θα αφορά: α. Τα αντιπληµµυρικά έργα που κατασκευάστηκαν στην πρωτεύουσα πριν από χρόνια, τα οποία αν και είχαν ορίζοντα πεντηκονταετίας, στην πράξη έχουν σήµερα ακυρωθεί, λόγω της αλόγιστης επέκτασης της πόλης που τα κατέστησε ανεπαρκή. Το υπάρχον δίκτυο αντιπληµµυρικών έργων χρειάζεται να αναβαθµιστεί ή να συνδυαστεί µε νέα έργα, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις σηµερινές απαιτήσεις της ελληνικής πρωτεύουσας. β. Την ύπαρξη ενός επιστηµονικά αποδεκτού συστήµατος µέτρησης βροχών, παροχών, υδατορεµάτων (σε όγκο ύδατος και φερτών), έγκυρων υδρολογικών γεωλογικών εδαφοτεχνικών σεισµολογικών - χαρτογραφικών στοιχείων, ώστε να µην τηρούνται ενιαίοι κανόνες κατά τη σύνταξη των µελετών. γ. Τη συστηµατική και αναλυτική καταγραφή και οριοθέτηση όλων των ρεµάτων σε συνεργασία µε όλους τους συναρµόδιους φορείς. δ. Τη σύνδεση των αντιπληµµυρικών έργων µε µια σειρά άλλων πολεοδοµικών παρεµβάσεων (αυθαίρετα, αναπλάσεις παραλιακής ζώνης, ραγδαία οικιστική ανάπτυξη, τουριστικές εκµεταλλεύσεις, χωρίς µελέτη κατασκευή τοπικών δικτύων), µε οικολογικές και περιβαλλοντικές δράσεις (ανεξέλεγκτες και ραγδαίες µεταβολές των χρήσεων γης, των δασικών εκτάσεων, της γεωργικής γης, των ακτών, µεταφορά ρύπων που επηρεάζουν ακόµα και τη δοµική κατάσταση των αγωγών), µε τα έργα οδοποιίας (βασικός επισπεύδων). Ο αγώνας είναι µακρύς και επίπονος. Εµείς όµως είµαστε αγωνιστές. Έχουµε µάθει να κοιτάµε στα µάτια τους πολίτες και να αντιµετωπίζουµε τα προβλήµατά τους. 14

15 εν µας αρέσουν τα ευχολόγια και η µετάθεση ευθυνών. Αναλαµβάνουµε τις ευθύνες µας αλλά µόνο στο ποσοστό που µας αναλογούν. Μαγικό ραβδί δεν διαθέτουµε και µαγικές λύσεις δεν κοµίζουµε. Χρειαζόµαστε χρόνο, συνεργασία και πόρους 15

ΗΜΕΡΙ Α «Αντιπληµµυρική προστασία Αττικής»

ΗΜΕΡΙ Α «Αντιπληµµυρική προστασία Αττικής» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΗΜΕΡΙ Α «Αντιπληµµυρική προστασία Αττικής» Εκτελεσθέντα και υπό εκτέλεση έργα αντιπληµµυρικής προστασίας στηνευρύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 Ε.Δ.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ 1.799.113,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 Ε.Δ.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ 1.799.113,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΑΝΑΝΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές κατευθύνσεις και προτάσεις. για το σχεδιασµό έργων. αντιπληµµυρικής προστασίας και διαχείρισης πληµµυρών

Γενικές κατευθύνσεις και προτάσεις. για το σχεδιασµό έργων. αντιπληµµυρικής προστασίας και διαχείρισης πληµµυρών Γενικές κατευθύνσεις και προτάσεις για το σχεδιασµό έργων αντιπληµµυρικής προστασίας και διαχείρισης πληµµυρών ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ Σύµβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ Ανδρέας Νικολόπουλος Κυρίες και Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «ΑΤΤΙΚΗ» ΓΙΑΝΝΗ ΣΓΟΥΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 30/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΕΡΙ Α ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΕΡΙ Α ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΕΡΙ Α ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 2 Νοεµβρίου 2004 Η σηµερινή Ηµερίδα πραγµατοποιείται ανήµερα µιας θλιβερής επετείου αναφορικά µε το πληµµυρικό πρόβληµα της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α «Αντιπληµµυρική προστασία Αττικής»

ΗΜΕΡΙ Α «Αντιπληµµυρική προστασία Αττικής» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΗΜΕΡΙ Α «Αντιπληµµυρική προστασία Αττικής» Αντιπληµµυρική προστασία Θριασίου Πεδίου Εισηγητές : Ι.Πέππας Ι.Καραβοκύρης

Διαβάστε περισσότερα

ANTΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕ ΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ANTΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕ ΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ANTΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕ ΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Αναστάσιος Ι. Στάµου Μ.Ε.Π.Α.Α. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 5. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΗΝ 13-11-13

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΗΝ 13-11-13 ΑΠΟ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠ. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΗΝ 13-11-13 ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Δ. ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 1+400 ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 7 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 7 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 ΟΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τις πταίει; Υπάρχουν ευθύνες και σε ποιον αναλογούν; Η συζήτηση αυτή πρέπει να γίνει και να ξαναγίνει μπας και οι αρμόδιοι ποτέ, βάλουν μυαλό.

Τις πταίει; Υπάρχουν ευθύνες και σε ποιον αναλογούν; Η συζήτηση αυτή πρέπει να γίνει και να ξαναγίνει μπας και οι αρμόδιοι ποτέ, βάλουν μυαλό. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «ΑΤΤΙΚΗ» ΓΙΑΝΝΗ ΣΓΟΥΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 29/10/2015

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία

Μεταπτυχιακή Εργασία ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ Μεταπτυχιακή Εργασία Ιωάννης Φλώρος, Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ Επιβλέπων : Ν. Μαµάσης, Λέκτορας ΕΜΠ Αθήνα, Μάρτιος 2009 Σκοπός Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ(με ΦΠΑ) : 57.809,24 ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ. Παλλήνη Αύγουστος 2014

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ(με ΦΠΑ) : 57.809,24 ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ. Παλλήνη Αύγουστος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α «Αντιπληµµυρική προστασία Αττικής»

ΗΜΕΡΙ Α «Αντιπληµµυρική προστασία Αττικής» 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΗΜΕΡΙ Α «Αντιπληµµυρική προστασία Αττικής» Ειδικά έργα αντιπληµµυρικής προστασίας Αττικής Οδού Εισηγητές : Γ.Μαχαίρας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α «Αντιπληµµυρική προστασία Αττικής»

ΗΜΕΡΙ Α «Αντιπληµµυρική προστασία Αττικής» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΗΜΕΡΙ Α «Αντιπληµµυρική προστασία Αττικής» Γενικός σχεδιασµός Ιστορική αναδροµή Εισηγητής : Σ. άλλας Αθήνα 2 Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α «Αντιπληµµυρική προστασία Αττικής»

ΗΜΕΡΙ Α «Αντιπληµµυρική προστασία Αττικής» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΗΜΕΡΙ Α «Αντιπληµµυρική προστασία Αττικής» Αντιπληµµυρική προστασία λεκανοπεδίου Αθήνας (Κηφισός Ιλισός) Εισηγητής :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αντικείμενο: ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Χρηματοδότηση: Προεκτιμώμενη Αμοιβή: «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτροπή Κυκλοβόρου / Ιλισού (μερική) / Προφ. Δανιήλ στον Κηφισό

Εκτροπή Κυκλοβόρου / Ιλισού (μερική) / Προφ. Δανιήλ στον Κηφισό Εκτροπή Κυκλοβόρου / Ιλισού (μερική) / Προφ. Δανιήλ στον Κηφισό Νίκος Κ. Μαυρομιχάλης Πολιτικός Μηχανικός- Υδραυλικός, Msc Θα σας μιλήσω για το έργο εκτροπής Κυκλοβόρου / Ιλισού / Πρ. Δανιήλ στον Κηφισό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή Γενικά -Νομικό Πλαίσιο Σχεδιασμός, Μελέτη, Κατασκευή, Αντιπλημμυρικών Έργων... 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή Γενικά -Νομικό Πλαίσιο Σχεδιασμός, Μελέτη, Κατασκευή, Αντιπλημμυρικών Έργων... 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 1 2. Γενικά -Νομικό Πλαίσιο... 4 2.1 Σχεδιασμός, Μελέτη, Κατασκευή, Αντιπλημμυρικών Έργων... 4 2.1.1 Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή (Κ.Σ.Ε.)... 4 2.1.2 Διευθυνση Εγγειοβελτιωτικων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίζουµε τον Επίτροπο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, κύριο Γιοχάνες Χαν.

Καλωσορίζουµε τον Επίτροπο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, κύριο Γιοχάνες Χαν. Κυρίες και κύριοι, Καλωσορίζουµε τον Επίτροπο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, κύριο Γιοχάνες Χαν. Όπως όλοι ξέρουµε ο κύριος Χαν, ως Προϊστάµενος στη Γενική ιεύθυνση Περιφερειακής και Πολεοδοµικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ: ΧΡΗΜΑΤ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ: ΧΡΗΜΑΤ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ: ΧΡΗΜΑΤ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ποταμός Κηφισός. Αντιπλημμυρική Προστασία Λεκανοπεδίου

Ποταμός Κηφισός. Αντιπλημμυρική Προστασία Λεκανοπεδίου Ποταμός Κηφισός & Αντιπλημμυρική Προστασία Λεκανοπεδίου Ανδρέας Νικολόπουλος ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ Κυρίες και Κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, Με την παρούσα Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Σας καλωσορίζω σήµερα στην Περιφέρεια Αττικής.

Σας καλωσορίζω σήµερα στην Περιφέρεια Αττικής. Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, Αγαπητοί ήµαρχοι, Σας καλωσορίζω σήµερα στην Περιφέρεια Αττικής. Γνωρίζετε όλοι πως κάθε έργο για να υλοποιηθεί περνά από πολλές φάσεις: µελέτες, εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΗΜΕΡΙ Α «Αντιπληµµυρική προστασία Αττικής» Εκτελεσθέντα και υπό εκτέλεση έργα αντιπληµµυρικής προστασίας στηνευρύτερη

Διαβάστε περισσότερα

«Αντιπλημμυρικός σχεδιασμός & προβλήματα εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας Αρμοδιότητες & εμπλεκόμενοι φορείς»

«Αντιπλημμυρικός σχεδιασμός & προβλήματα εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας Αρμοδιότητες & εμπλεκόμενοι φορείς» «Αντιπλημμυρικός σχεδιασμός & προβλήματα εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας Αρμοδιότητες & εμπλεκόμενοι φορείς» Δέσποινα Ανταβαλίδου Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, Προϊσταμένη Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος Δ/νσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ι. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.761.810 Ι1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 559.467 ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 1. ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 56.836 (Έδρα: Αγία Παρασκευή) 2. ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. - ηµόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων. Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθµού Περιφέρεια Αττικής στο Λαύριο

ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. - ηµόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων. Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθµού Περιφέρεια Αττικής στο Λαύριο Ε Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΟΠΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟ & ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2012 ΑΝΑ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟ ΙΚΑΙΟΥΧΟ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΟΠΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΟΠΣ 373404

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΚΑ. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης. Οργανόγραμμα (Σχέδιο - Έκδοση ) 1. Διοίκηση, Κεντρική Υπηρεσία

ΕΦΚΑ. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης. Οργανόγραμμα (Σχέδιο - Έκδοση ) 1. Διοίκηση, Κεντρική Υπηρεσία ΕΦΚΑ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης Οργανόγραμμα (Σχέδιο - Έκδοση 5.15-03-2017) 1. Διοίκηση, Κεντρική Υπηρεσία 2. Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα Ασφάλισης (ΠΕΚΑ) 3. Περιφερειακές Υπηρεσίες Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π. Επιστολής: 20745/07/6 & 16747/08/2 Χειριστές: Αγγελική Μποσδογιάννη Ευάγγελος Τσακιράκης Τηλ. *** Ηµεροµηνία: Προς: Πίνακας Αποδεκτών

Α.Π. Επιστολής: 20745/07/6 & 16747/08/2 Χειριστές: Αγγελική Μποσδογιάννη Ευάγγελος Τσακιράκης Τηλ. *** Ηµεροµηνία: Προς: Πίνακας Αποδεκτών Προς: Πίνακας Αποδεκτών Α.Π. Επιστολής: 20745/07/6 & 16747/08/2 Χειριστές: Αγγελική Μποσδογιάννη Ευάγγελος Τσακιράκης Τηλ. *** Ηµεροµηνία: 12.5.09 Κοινοποίηση: Πίνακας Κοινοποιήσεων Θέµα: Ανεξέλεγκτοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ «Κατολισθητικά Φαινόμενα στην περιοχή Κ. Σχολαρίου της Δ.Ε. Μίκρας του Δήμου Θέρμης: Αρμοδιότητες & διοικητικές διαδικασίες για την αποκατάσταση των ζημιών» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Θεόδωρος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ε.Ε ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΙΔΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ)

Π.Ε.Ε ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΙΔΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΗ 17/11/ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΚΗ (Ν/Δ) 01-01- ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ 485.697.466,10 32.135.555,85 4.864.573,40 1.512.486,54 450.503.603,58 19.955.827,72 152 ΠΕ1: ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Μ.Π.Ε. ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ. ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 Οι προτεινόµενοι περιβαλλοντικοί όροι του Τεχνικού Επιµελητηρίου Νοµού Αιτωλοακαρνανίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 54 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 54 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Αποστολές έως 5 κιλά (40cm x 25cm x 25cm) 5 Αποστολές από 5 έως 10 κιλά 7 Αποστολές από 10 έως 15 κιλά 10 Αποστολές από 15 έως 20

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΤΑ ΡΕΜΑΤΑ Της ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» Καματερό 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΤΑ ΡΕΜΑΤΑ Της ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» Καματερό 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΤΑ ΡΕΜΑΤΑ Της ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» Καματερό 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Κε Πρόεδρε του ΑΣΔΑ, κοι Δήμαρχοι, κοι εκπρόσωποι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Πράσινο φως για τη σωτηρία των δασών. Παγκόσµιο έτος ασών το 2011 και η Ελλάδα ξεκινά την κύρωση των δασικών χαρτών της.

ΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Πράσινο φως για τη σωτηρία των δασών. Παγκόσµιο έτος ασών το 2011 και η Ελλάδα ξεκινά την κύρωση των δασικών χαρτών της. ΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Πράσινο φως για τη σωτηρία των δασών Παγκόσµιο έτος ασών το 2011 και η Ελλάδα ξεκινά την κύρωση των δασικών χαρτών της. Η Πολιτεία αναγνωρίζοντας τη σηµαντική εµπειρία και την τεχνογνωσία

Διαβάστε περισσότερα

Η αντιπλημμυρική προστασία της Δυτικής Αθήνας

Η αντιπλημμυρική προστασία της Δυτικής Αθήνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121-34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547 Η αντιπλημμυρική προστασία της Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ 2 o Πίνακα Αποδεκτών Τηλ.: 2131501706 Fax: 2103457749

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ 2 o Πίνακα Αποδεκτών Τηλ.: 2131501706 Fax: 2103457749 ΠΡΟΣ: ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ 2 o Πίνακα Αποδεκτών Τηλ.: 2131501706 Fax: 2103457749 ΚΟΙΝ.: Σ. 9438 Φ.437/ 1 /26937 Αθήνα, 4 Νοε 2013 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Στρατευσίµων Κλάσης 2017 (Γεννηθέντων το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΡΕΜΑ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ. Περίληψη. Ε.Θ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ 7 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠ.ΚΑΘ. :Τ. ΚΟΣΜΑΚΗ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΟΥ.

ΤΟ ΡΕΜΑ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ. Περίληψη. Ε.Θ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ 7 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠ.ΚΑΘ. :Τ. ΚΟΣΜΑΚΗ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΟΥ. ΤΟ ΡΕΜΑ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ Περίληψη Ε.Θ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ 7 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠ.ΚΑΘ. :Τ. ΚΟΣΜΑΚΗ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΟΥ. : ΖΙΟΥΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1 Το νερό, ως βασικό στοιχείο της ζωής, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.ΠΕ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.ΠΕ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.ΠΕ. ΚΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΓΟΥΡΟΥ ΣΤΗ ΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΜΕ Ι «ΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α «Αντιπληµµυρική προστασία Αττικής»

ΗΜΕΡΙ Α «Αντιπληµµυρική προστασία Αττικής» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΗΜΕΡΙ Α «Αντιπληµµυρική προστασία Αττικής» Αντιπληµµυρική προστασία λεκάνης ρέµατος Ραφήνας Εισηγητές : Λ.Λαζαρίδης Ι.Ναλµπάντης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 767/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 767/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 767/2012 ΘΕΜΑ: 26 ο Έγκριση της µελέτης του έργου: «Αντιπληµµυρικά έργα στον ποταµό Μέγα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α. «Αντιπληµµυρική προστασία Αττικής»

ΗΜΕΡΙ Α. «Αντιπληµµυρική προστασία Αττικής» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΗΜΕΡΙ Α «Αντιπληµµυρική προστασία Αττικής» Αντιπληµµυρικά έργα στα Μεσόγεια στα πλαίσια των Συγκοινωνιακών Έργων Εισηγητής

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αγίου Όρους 2 Ταχ. Κώδικας: 63075 Πληροφορίες: κ. Γεώργιος Ζάπρης Τηλ.: 2377

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ. Προστασία Περιβάλλοντος και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς. Προστασία ρεµάτων

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ. Προστασία Περιβάλλοντος και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς. Προστασία ρεµάτων ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Προστασία Περιβάλλοντος και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς Προστασία ρεµάτων Θεσσαλονίκη, εκέµβριος 2007 Εισαγωγή Η ανάγκη για την επέκταση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί Κατά την έννοια του κεφαλαίου αυτού νοούνται ως: 1. Υδατορεύματα ή υδατορέματα (μη πλεύσιμοι ποταμοί, χείμαρροι,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α «Αντιπληµµυρική προστασία Αττικής»

ΗΜΕΡΙ Α «Αντιπληµµυρική προστασία Αττικής» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΗΜΕΡΙ Α «Αντιπληµµυρική προστασία Αττικής» Γενικές προτάσεις για το σχεδιασµό της αντιπληµµυρικής προστασίας περιοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ: Αντιπλημμυρική Προστασία Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 3.9.2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ (ΠΕΕ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ (ΠΕΕ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ (ΠΕΕ 2015 Σ ) ΠΕ6: ΔΥΤΙΚΗΣ 61.595.824,76 26.570.000,00 ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Ο.Τ. 420. 9733.06.001 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου Γραφείο Υπουργού ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα Θέµα : Αίτηµα σχετικά µε την οριστική ρύθµιση του νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Για την παροχή υπηρεσίας: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ» ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 1. Περιφέρεια Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΕΡΓΟ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 4019/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 1 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 4019/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 1 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 4019/25-01- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 24-01- Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ(45 ΚΛΜ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΔΥΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός σχεδιασμός και Υλοποίηση

Στρατηγικός σχεδιασμός και Υλοποίηση Στρατηγικός σχεδιασμός και Υλοποίηση 1 2 Αναπτυξιακό Όραμα Αττικής «Η κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική ανασυγκρότηση της Αττικής, ως Περιφέρεια της Ευρώπης, με μοχλούς ανάπτυξης την πολιτιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ. Της Χώρας. & Ανάπτυξης. ΘΕΜΑ : Οδηγίες για την υποβολή αιτηµάτων επιχορήγησης των ήµων &

ΠΡΟΣ. Της Χώρας. & Ανάπτυξης. ΘΕΜΑ : Οδηγίες για την υποβολή αιτηµάτων επιχορήγησης των ήµων & ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 7-3 - 2017 Αριθµ.πρωτ.: 7207 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗ- ΡΙΞΗΣ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΑ. ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ. Της Χώρας. & Ανάπτυξης. ΘΕΜΑ : Οδηγίες για την υποβολή αιτηµάτων επιχορήγησης των ήµων &

ΠΡΟΣ. Της Χώρας. & Ανάπτυξης. ΘΕΜΑ : Οδηγίες για την υποβολή αιτηµάτων επιχορήγησης των ήµων & ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 7-3 - 2017 Αριθµ.πρωτ.: 7207 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗ- ΡΙΞΗΣ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΑ. ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α (51128) Για τις πληµµύρες στο Μαραθώνα Αττικής 22 25 Νοεµβρίου 2005 Υψηλά

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36634/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 1. Γενική ιεύθυνση Πολεοδοµίας ιεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρµογών ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα 2. Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Παρασκευή Μπάτσου, Πρόεδρος Δάφνη Μπαρμπαγιανέρη, Αντιπρόεδρος Μηνάς Αγγελίδης, Τακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά

Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά Υπηρεσίες και προϊόντα υποστήριξης προληπτικού σχεδιασμού αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών και πλημμυρών μετά την πυρκαγιά 3 ο Συμμετοχικό Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΧΑΡΝΩΝ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΗΜΟΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΧΑΡΝΩΝ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΗΜΟΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥ ΑΝΑΗ ΜΕΙΜΑΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΨΑΡΡΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ισχύουσες διατάξεις µε το Ν. 4070/12 για θέµατα αρµοδιότητας ΥΠ.Υ.ΜΕ. Ι.

Θέµα: Ισχύουσες διατάξεις µε το Ν. 4070/12 για θέµατα αρµοδιότητας ΥΠ.Υ.ΜΕ. Ι. Αθήνα, 14 6-2012 Αριθ. Πρωτ. 17α/01/100/ΦΝ433.β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩ /ΣΗΣ (

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ»

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ» Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ Τ.Ε.Ε. ΑΘΗΝΑ 13-11-2013 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ» ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΕΛΕΝΗ Π. ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΥ ΑΓΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο Μ Β Ρ Ι Α - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 1 25-73 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 25.000,00 2 25-7312.040 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 1.920.000,92 3 25-7312.035

Διαβάστε περισσότερα

7 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου

7 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 2000-2006 4 ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Ερµούπολη, 21 Φεβρουαρίου 2008 Α. Εισαγωγή Την προγραµµατική περίοδο 2000-2006 για την Περιφέρειά µας και µε

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΜΕΛΕΤΗ << ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΙΚΡΟ ΑΦΝΗΣ (ΑΠΟ ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΩΣ ΕΚΒΟΛΗ) >>- Υπόµνηµα στα πλαίσια της δηµόσιας ιαβούλευσης

Θέµα: ΜΕΛΕΤΗ << ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΙΚΡΟ ΑΦΝΗΣ (ΑΠΟ ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΩΣ ΕΚΒΟΛΗ) >>- Υπόµνηµα στα πλαίσια της δηµόσιας ιαβούλευσης Αθήνα 19 Φεβρουαρίου 2015 Προς: Περιφέρεια Αττικής ιεύθυνση Περιβάλλοντος Θέµα: ΜΕΛΕΤΗ > Υπόµνηµα στα πλαίσια της δηµόσιας ιαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εθνικής Αμύνης 25, Τ F

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εθνικής Αμύνης 25, Τ F ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ MASTER PLAN Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης, ως ένα από τα πλέον αρμόδια όργανα, θεωρεί υποχρέωσή του να εκφράσει τις απόψεις του σχετικά με τις διαδικασίες του στρατηγικού σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Αταλάντη 8-11-2016 Αρ. πρωτ: 13945 Αριθµός Μελέτης: 1/2016 Κ.Α.: 30-6112.0012 30-6112.0009 ΜΕΛΕΤΗ: «Πολεοδοµική µελέτη επέκτασης σχεδίου πόλης Αταλάντης στην Π.Ε. 1 σύµφωνα µε το εγκεκριµένο ΓΠΣ Απ. 5047/222905

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-1-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: οικ. 15501 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-1-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: οικ. 15501 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-1-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: οικ. 15501 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ.Δ/νση: Λ. Συγγρού 15-17 Ταχ. Κώδ:. 11743 Τηλέφ.: 213

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος Διατήρησης Βαθμός Ασφάλειας Αθήνα,

Χρόνος Διατήρησης Βαθμός Ασφάλειας Αθήνα, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ε.Υ.Ε.Π.) ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση :Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός των Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων Προσχολικής Εκπαίδευσης Αττικής

Καθορισμός των Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων Προσχολικής Εκπαίδευσης Αττικής Καθορισμός των Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων Προσχολικής Εκπαίδευσης Αττικής 1 η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής 6ο Αθηνών 7ο Αθηνών 8ο Αθηνών 9ο Αθηνών 10ο Αθηνών 11ο Αθηνών 27ο Αθηνών 39ο Αθηνών 43ο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ. (ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ)

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ. (ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ) ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ. (ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ) Έτος 1999: Απόφαση για δημοπράτηση των Έργων κατασκευής των Μεγάλων Οδικών Αξόνων με Συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Αντιμετώπισης των βλαβών που προκλήθηκαν από το σεισμό στις 17/11/2015 σε τμήματα του οδικού δικτύου της νήσου Λευκάδας με την υλοποίηση έργων επειγουσών παρεμβάσεων Α Φάσης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 Συνεχιζόµενα Οικοδοµικά Οδοποιία Αποχέτευση ΣΥΝΟΛΟ Αθροισµα : Η-Μ 397.176,52 12.10 4.178.117,20 10 78.781,83 20 4.654.075,55

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αγίου Όρους 2 Ταχ. Κώδικας: 63075 Πληροφορίες: κ. Γεώργιος Ζάπρης Τηλ.: 2377

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου 14-11-2017 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 213-2063532, 213-2063775

Τηλ.: 213-2063532, 213-2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12-07-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. οικ. 103731 Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή Γενικά -Νομικό Πλαίσιο Σχεδιασμός, Μελέτη, Κατασκευή, Αντιπλημμυρικών Έργων... 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή Γενικά -Νομικό Πλαίσιο Σχεδιασμός, Μελέτη, Κατασκευή, Αντιπλημμυρικών Έργων... 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 1 2. Γενικά -Νομικό Πλαίσιο... 4 2.1 Σχεδιασμός, Μελέτη, Κατασκευή, Αντιπλημμυρικών Έργων... 4 2.1.1 Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή (Κ.Σ.Ε.)... 4 2.1.2 Διευθυνση Εγγειοβελτιωτικων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ή ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΟΙ ΟΤΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΜΕΣΩ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ - Ι ΙΩΤΙΚΟY ΤΟΜΕΑ (Σ ΙΤ)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ή ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΟΙ ΟΤΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΜΕΣΩ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ - Ι ΙΩΤΙΚΟY ΤΟΜΕΑ (Σ ΙΤ) ΥΠ.ΕΣ...Α. / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ή ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΟΙ ΟΤΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΜΕΣΩ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ - Ι ΙΩΤΙΚΟY ΤΟΜΕΑ (Σ ΙΤ) Το Ερωτηµατολόγιο αυτό αποσκοπεί στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 9 Έγκριση: Υπεύθυνος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ».

«ΕΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ προ ΦΠΑ : 60.000,00 ΦΠΑ : 14.400,00 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ µε ΦΠΑ : 74.400,00 Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ...1 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Σελ. 1/8 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σηµεία Εισήγησης από ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας

Κύρια Σηµεία Εισήγησης από ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Κύρια Σηµεία Εισήγησης από ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Η ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, της Περιφέρειας Αττικής, λειτουργεί σε 24ωρη βάση, έχει καθηµερινή επικοινωνία µε το Κέντρο Επιχειρήσεων, της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Προς Αθήνα 13 Μαϊου 2010 τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση

Προς Αθήνα 13 Μαϊου 2010 τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση Προς Αθήνα 13 Μαϊου 2010 τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση Βασ.Σοφίας 15, 10674 Αθήνα Θέμα : ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" : Σχέση με το χωροταξικό και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή.

19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή. 19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή Προς: κ. Κ. Τριάντη, Ειδικό Γραµµατέα Υδάτων Υ.ΠΕ.Κ.Α. Μ. Ιατρίδου 2 & Λεωφ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. α.π: ΜΕΟ/α/ο/2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.Μ.Ε.Ο. (ΤΜΗΜΑ α ) Ταχ. ιεύθυνση : Ιπποκράτους

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Π.Ε.ΚΑ. Ειδική Γραμματεία Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (Κ.Υ.Υ.) Ποιοτική Οργάνωση-Αρμοδιότητες-Δράσεις. περιβάλλοντος

Υ.Π.Ε.ΚΑ. Ειδική Γραμματεία Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (Κ.Υ.Υ.) Ποιοτική Οργάνωση-Αρμοδιότητες-Δράσεις. περιβάλλοντος Υ.Π.Ε.ΚΑ Ειδική Γραμματεία Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (Κ.Υ.Υ.) Ποιοτική Οργάνωση-Αρμοδιότητες-Δράσεις κατάσταση υδάτινου περιβάλλοντος ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΑΤΩΝ Αρμοδιότητες Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.160.000,00 (με Φ.Π.A.) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

β) Το με αρ. πρωτ. 6502/ έγγραφο του ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, Τμήμα Τ.Υ. (αριθμ. πρωτοκ. εισερχ. έγγραφου στην ΔΟΚΚ/ΥΠΕΧΩΔΕ: 35333/ )

β) Το με αρ. πρωτ. 6502/ έγγραφο του ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, Τμήμα Τ.Υ. (αριθμ. πρωτοκ. εισερχ. έγγραφου στην ΔΟΚΚ/ΥΠΕΧΩΔΕ: 35333/ ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων

Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:

Διαβάστε περισσότερα