ΗΜΕΡΙ Α «Αντιπληµµυρική προστασία Αττικής»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΕΡΙ Α «Αντιπληµµυρική προστασία Αττικής»"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΗΜΕΡΙ Α «Αντιπληµµυρική προστασία Αττικής» Αντιπληµµυρική προστασία Θριασίου Πεδίου Εισηγητές : Ι.Πέππας Ι.Καραβοκύρης Αθήνα 2 Νοεµβρίου 2004

2 1 1. ΓΕΝΙΚΑ Το Θριάσιο Πεδίο ευρίσκεται στην υτική Αττική. Η υδρολογική λεκάνη του έχει έκταση περίπου 480 τ.χ και ορίζεται από το όρη Πατέρας, Πάρνηθα και Αιγάλεω. Την περιοχή αυτή διαρρέουν πολλά ρέµατα µεταξύ των οποίων τα σηµαντικότερα, από τα Ανατολικά προς τα υτικά, είναι το ρ. Αγ. Γεωργίου ή Γιαννούλας (µε συµβάλλοντα το ρ. Μαύρης Ώρας και ιυλιστηρίων) το ρ. Αγ. Ιωάννου, ο χ. Σαρανταπόταµος, µε συµβάλλοντα (τα ρ. Μικρό και Μεγάλο Κατερίνη) και το ρ. Σούρες, (µε συµβάλλοντα τα ρ. Αγ. Αικατερίνης και ρ. Λούτσας). Τα ρέµατα αυτά καταλήγουν στην στενή παραλία Ασπροπύργου-Ελευσίνας µήκους περίπου 8,00χλµ. και συγκεκριµένα στο τµήµα από το ύψος των Κρατικών ιυλιστηρίων Ασπροπύργου µέχρι τα ιυλιστήρια Λάτση. Σήµερα οι πεδινές κοίτες των ρεµάτων στο µεγαλύτερο τµήµα τους δεν έχουν επαρκή διατοµή µε αποτέλεσµα να παρουσιάζονται συχνά προβλήµατα πληµµυρών τα οποία, όπως συµβαίνει συνήθως, εντοπίζονται εκεί όπου έχουν γίνει ανθρωπογενείς επεµβάσεις δηλαδή αλλοίωση (καταπάτηση) της φυσικής κοίτης από κατασκευές, όχι πάντοτε παράνοµες, από ανεπαρκείς οχετούς σε διασταυρώσεις µε δρόµους ή ακόµη από τις λεγόµενες Ιρλανδικές διαβάσεις κλπ. Τα σηµαντικότερα προβλήµατα όµως παρουσιάζονται στα τελευταία τµήµατά των ρεµάτων, δηλαδή στις εκβολές. Στα τµήµατα αυτά δεν υπήρχε πάντοτε σαφής κοίτη αλλά κατά την διάρκεια πληµµυρών τα ρέµατα κατελάµβαναν δίκην δέλτα µια µεγάλη σχετικά έκταση. Αυτό διαπιστώνεται στις περιπτώσεις όπου οδικά έργα διασταυρώνονταν µε τα ρέµατα αυτά. Ως παράδειγµα αναφέρουµε τον x. Αγ. Ιωάννη όπου η παλαιά γραµµή των ΣΠΑΠ (νυν ΟΣΕ) διασταυρώνει τον χείµαρρο στην περιοχή της εξόδου του στη θάλασσα µε 7 οχετούς, δηλαδή δεν είχε κατασκευαστεί γέφυρα, γιατί προφανώς δεν υπήρχε διαµορφωµένη κυρίως κοίτη. Σήµερα οι εκβολές προς τη θάλασσα όλων των χειµάρρων, µε µόνη εξαίρεση το Σαρανταπόταµο, λόγω της έντονης δόµησης που αναπτύχθηκε, µετά το 1950, έχουν εξαφανιστεί µε αποτέλεσµα τα πληµµυρικά νερά να µην έχουν διέξοδο και να προκαλούν τα γνωστά προβλήµατα (π.χ ο χ. Αγ. Ιωάννη στην Ν.Ε.Ο στην περιοχή της Χαλυβουργικής, ο Χ.Γιαννούλας στα Κρατικά ιϋλιστήρια Ασπροπύργου κ.λ.π) Μικρότερα ρέµατα αλλά όχι ασήµαντα, καθώς διέρχονται µέσα από την αστική περιοχή του Ασπροπύργου, είναι τα ρέµατα Γουρούνας και Αλατζά. Τα ρέµα Γουρούνας έχει σαφώς διαµορφωµένη κοίτη ακόµα και στο µεγαλύτερο µήκος του πεδινού τµήµατός του και εκβάλλει στη θάλασσα στο ύψος του οικοπέδου της NISSAN. Το ρέµα Αλατζά έχει διαµορφωµένη κοίτη µέχρι το ύψος της σιδηροδροµικής γραµµής, κατάντη του τεχνικού της οποίας εξαφανίζεται.

3 2 2. ΜΕΛΕΤΕΣ 2.1 Για να αντιµετωπισθούν συνολικά τα προβλήµατα αυτά το τέως ΥΠ..Ε (Γ..Ε.Μ.Π- 3 νυν 10) το έτος 1979 ανέθεσε την εκπόνηση της «Μελέτης αντιπληµµυρικής προστασίας Θριασίου Πεδίου Ν.Αττικής». Με την µελέτη αυτή ήδη από το 1980 καθορίστηκαν οι βασικές αρχές για τον σχεδιασµό των αντιπληµµυρικών έργων στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου. Συνοπτικά αναφέρουµε ότι στη µελέτη αυτή µεταξύ των άλλων για να αντιµετωπισθούν τα προβλήµατα της ανεπάρκειας των εκβολών ή καλύτερα η αδυναµία κατασκευής φυσικής κοίτης για την εκβολή στη θάλασσα προτάθηκαν οι εξής εκτροπές: του x. Αγ. Γεωργίου κατ αρχάς παράλληλα µε τη Σιδηροδροµική γραµµή και κατόπιν δια µέσου των ιυλιστηρίων Ασπροπύργου προς τη θάλασσα του x. Αγ. Ιωάννου στην περιοχή του Αεροδροµίου Ελευσίνας στο x. Σαρανταπόταµο του x. Σούρες στην περιοχή της Μάνδρας στο x. Σαρανταπόταµο του ρ. Αγ. Αικατερίνης στο x. Σούρες βορείως της πόλης της Μάνδρας. Στην ίδια µελέτη µελετήθηκαν επίσης σε στάδιο Οριστικής µελέτης όλα τα µεγάλα ρέµατα δηλαδή, Σαρανταπόταµος, Σούρες, Γιαννούλας, Αγ. Ιωάννη κ.λ.π καθώς και πολλά από τα µικρότερα Μαύρης Ωρας ιυλιστηρίων Αγ. Αικατερίνη, Μικρό Κατερίνη κ.λ.π. 2.2 Μετά το 1993 η ΕΥ ΑΠ επεχείρησε να αντιµετωπίσει συνολικά το πρόβληµα της αντιπληµµυρικής προστασίας στο Θριάσιο Πεδίο µε την εκπόνηση µιας Προκαταρκτικής Μελέτης (1996)που εξέταζε τα θέµατα τόσο των διευθετήσεων των πεδινών τµηµάτων των ρεµάτων, όσο και των δικτύων αποχέτευσης οµβρίων στις αστικές ζώνες.στη µελέτη αυτή διατηρήθηκε ο αρχικός σχεδιασµός του Με αφορµή τις πληµµύρες του 1996 στο Θριάσιο, στο σκέλος της που αφορούσε τις διευθετήσεις ρεµάτων η µελέτη αυτή προωθήθηκε περαιτέρω σε στάδιο Προµελέτης για τα ρέµατα Σούρες και Αγίου Ιωάννου και Οριστικής Μελέτης για το ρέµα Αγ. Γεωργίου. Η ΕΥ ΑΠ µε νεώτερες Συµβάσεις (από το 1993 έως 2000) ανέθεσε την εκπόνηση Προµελετών και Οριστικών µελετών για όλους τους χειµάρρους της περιοχής. Καµιά από τις µελέτες αυτές δεν προχώρησε λόγω της γνωστής εµπλοκής αρµοδιοτήτων µεταξύ ΕΥ ΑΠ και ΥΠΕΧΩ Ε και όσες από αυτές έχουν υποβληθεί από τους Μελετητές παραµένουν σε εκκρεµότητα γιατί δεν έχουν εγκριθεί αρµοδίως. Σε σχέση µε τα ρέµατα αυτά η σηµερινή κατάσταση από πλευράς µελετών έχει διαµορφωθεί ως εξής: Από τις παραπάνω µελέτες αυτές ολοκληρώθηκε µόνο η Οριστική µελέτη του χ. Αγ. Γεωργίου για το τελευταίο κατάντη τµήµα του, δηλαδή για το τµήµα που διέρχεται µέσα από τα ιυλιστήρια Ασπροπύργου, του οποίου και δηµοπρατήθηκε η κατασκευή.

4 3 Το ρέµα Σούρες στο τµήµα του κατάντη της οδού Ελευσίνας Θήβας, καθώς και η εκτροπή του στο Σαρανταπόταµο µελετήθηκαν στο πλαίσιο των έργων της Αττικής Οδού. Ο σχεδιασµός της διευθέτησης του χειµάρρου Αγ. Γεωργίου, όπως είχε προσδιορισθεί στο πλαίσιο της προαναφερθείσας µελέτης της ΕΥ ΑΠ, τροποποιήθηκε το 1998, ώστε να αλλάξει η πορεία διέλευσής του µέσα από το οικόπεδο των ιυλιστηρίων Ασπροπύργου. Παράλληλα προχώρησαν και οι διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου, µε αποτέλεσµα το έργο να είναι ώριµο προς δηµοπράτηση, πράγµα το οποίο έγινε το Με νεώτερες αναθέσεις µελετών το 1999 η ΕΥ ΑΠ προχώρησε σε επόµενο στάδιο, το οποίο είχε ως αντικείµενο την εκπόνηση Προµελετών για τα δίκτυα αποχέτευσης οµβρίων των αστικών περιοχών, καθώς και Προµελέτες και Οριστικές Μελέτες για έργα διευθέτησης χειµάρρων. Οι µελέτες αυτές έχουν εκπονηθεί µέχρι ενός ορισµένου σηµείου αλλά έχουν ανασταλεί µετά την απόφαση για τη µεταφορά των αρµοδιοτήτων για τα αντιπληµµυρικά έργα από την ΕΥ ΑΠ στο ΥΠΕΧΩ Ε. Βρίσκονται σήµερα στα ακόλουθα σηµεία: Έχει ολοκληρωθεί η Προµελέτη αποχέτευσης οµβρίων στις αστικές περιοχές του Ανατολικού Θριάσιου Πεδίου, δηλαδή στους οικισµούς του Ασπροπύργου, της Φούσας, του Λαιµού και της Λουζιτάνιας, αν και δεν έχει εκδοθεί εγκριτική απόφαση, λόγω της πραναφερθείσας εµπλοκής. Έχει επίσης εκπονηθεί η αντίστοιχη Προµελέτη αποχέτευσης οµβρίων στις αστικές περιοχές του υτικού Θριάσιου Πεδίου, δηλαδή στους οικισµούς Μάνδρας, Παπακώστα, Μαγούλας και της ευρύτερης περιοχής Ελευσίνας, για την οποία επίσης δεν υπάρχει εγκριτική απόφαση. Όσον αφορά στις διευθετήσεις ρεµάτων εκπονήθηκαν αντιστοίχως Προµελέτες για τα ρέµατα Σούρες στο τµήµα της παλαιάς κοίτης κατάντη της εκτροπής, Μικρό Κατερίνη στα ανάντη της Αττικής Οδού, Μεγάλο Κατερίνη στα ανάντη της συµβολής του στο Σαρανταπόταµο, Αγίας Αικατερίνης στα ανάντη της συµβολής του στο ρέµα Σούρες και Γιακουµή ανάντη της συµβολής στο κατάντη της εκτροπής στο Σαρανταπόταµο τµήµα του ρέµατος Σούρες και ρέµα Αγίου Ιωάννη από κατάντη της Αττικής Οδού έως την εκβολή στον Σαρανταπόταµο (εκτός του χώρου του Αεροδροµίου). Και για τις µελέτες αυτές εκκρεµούν εγκριτικές αποφάσεις. Ειδικώς στην µελέτη του Αγίου Ιωάννη έχουν ληφθεί υπόψη τα αποχετευτικά έργα τα οποία κατασκευάστηκαν τόσο µε τα έργα της Αττικής Οδού, όσο και της οδού ΝΑΤΟ. 3. ΕΡΓΑ Με βάση τη µελέτη του 1980 το ΥΠΕΧΩ Ε κατασκεύασε από τα έργα του x. Σαρανταπόταµου µόνον τη γέφυρα του ΟΣΕ την οδογέφυρα επί της Ν.Ε.Ο και το κατάντη της γέφυρας τµήµα (τραπεζοειδής ανεπένδυτη διατοµή) µέχρι την εκβολή στη θάλασσα. Πρόσφατα µε διάφορες εργολαβίες και επί µέρους τροποποιήσεις της αρχικής µελέτης (κυρίως στις προβλεπόµενες γέφυρες) κατασκευάστηκε και το υπόλοιπο τµήµα του χειµάρρου από τις γέφυρες του ΟΣΕ µέχρι την παλαιά γέφυρα της εισόδου στο Αεροδρόµιο.

5 4 Επίσης µε βάση τη µελέτη της ΕΥ ΑΠ το ΥΠΕΧΩ Ε, όπως αναφέρουµε προηγουµένως έχει δηµοπρατήσει τη διευθέτηση του χ. Αγ. Γεωργίου από εκβολή στη θάλασσα µέχρι την Σιδηροδροµική γραµµή, σε µήκος..µ. Στο πλαίσιο των έργων της Σταυρού - Ελευσίνας µε µελέτη που εκπόνησε η Αττική οδός Α.Ε και ενέκρινε η ΕΥ ΑΠ κατασκευάστηκαν, η εκτροπή του χ. Σούρες στο χ. Σαρανταπόταµο καθώς και η διευθέτηση της κοίτης του χειµάρρου µέχρι την Παλαιά Εθνική οδό Ελευσίνας-Θήβας. Για το χείµαρρο Αγ. Γεωργίου, του οποίου η παροχή παλαιότερα διαχεόταν στην περιοχή της Ευαγγελίστριας, δηµιουργώντας σοβαρά προβλήµατα κατακλύσεων, κατασκευάσθηκαν στο παρελθόν αφ ενός µεν ανοικτή χωµάτινη τάφρος εκτροπής παράλληλα µε τη σιδηροδροµική γραµµή, αφ ετέρου δε, σε διάφορες φάσεις, έργα παροχέτευσης της απορροής του διαµέσου του οικοπέδου των ιυλιστηρίων Ασπροπύργου. Τα έργα αυτά βελτίωσαν την κατάσταση, αλλά ούτε την περιοχή της Ευαγγελίστριας απήλλαξαν εντελώς, καθώς σε µεγάλες παροχές εµφανίζονταν υπερχειλίσεις της κοίτης προς αυτήν, επί πλέον δε δηµιουργούσαν προβλήµατα πληµµυρών στην περιοχή των ιυλιστηρίων, καθώς και στις ανάντη αυτών εκτάσεις. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η Εργολαβία διευθέτησης του χειµάρρου Αγίου Γεωργίου µε βάση τη µελέτη του Το αντικείµενο της Εργολαβίας αυτής, της οποίας ο προϋπολογισµός ανέρχεται σε περίπου 20 εκατ. Ευρώ, είναι η διευθέτηση του χειµάρρου επί ενός συνολικού µήκους 1840 m, εκ των οποίων τα 1330 m µε κλειστή ορθογωνική διατοµή στο χώρο των ιυλιστηρίων Ασπροπύργου και τα υπόλοιπα 510 m µε ανοικτή τραπεζοειδή διατοµή παράλληλα µε την παλαιά σιδηροδροµική γραµµή Αθηνών Κορίνθου. Στο πλαίσιο της ίδιας Εργολαβίας διευθετείται το ρέµα της Μαύρης Ώρας επί µήκους 680 m περίπου, ένα ρέµα µε αξιόλογη κοίτη στα ανάντη, που σταδιακά εξαφανίζεται, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται σηµαντικής κλίµακας κατακλύσεις στο πεδινό τµήµα του. ιευθετείται επίσης και ένα µικρό τµήµα του ρέµατος ιυλιστηρίων. Με τα έργα αυτά θα αντιµετωπισθεί σε µεγάλο βαθµό το πρόβληµα της αντιπληµµυρικής προστασίας των πεδινών περιοχών στο Ανατολικό Θριάσιο Πεδίο, αν και, όπως θα αναφέρουµε στη συνέχεια, θα απαιτηθούν και πρόσθετα έργα για την ικανοποιητική εξυπηρέτηση της περιοχής αυτής. Στα υφιστάµενα αντιπληµµυρικά έργα στο Θριάσιο Πεδίο πρέπει να αναφερθούν και τα σχετικώς µικρά δίκτυα οµβρίων, τα οποία εξυπηρετούν τµήµατα των αστικών περιοχών. Συγκεκριµένα: Τοπικά δίκτυα οµβρίων, που δεν εντάσσονται στο πλαίσιο ενός γενικότερου σχεδιασµού, έχουν κατασκευασθεί στο παρελθόν για την εξυπηρέτηση του κέντρου του Ασπροπύργου, της Λεωφόρου ηµοκρατίας και της περιοχής του Κόµβου Ασπροπύργου της Εθνικής οδού Αθηνών Κορίνθου. Το ίδιο συµβαίνει για την περιοχή της Ελευσίνας, όπου επίσης υπάρχουν τοπικά δίκτυα σε µικρό τµήµα της πόλης. Παράλληλα έχουν κατασκευασθεί κοντά στην πόλη τα έργα αποχέτευσης του Κόµβου Μαγούλας. Στα έργα εντός αστικών περιοχών πρέπει να αναφερθεί και η κατασκευή αγωγού ορθογωνικής διατοµής εντός του οικισµού της Μάνδρας. Το έργο αυτό αποτελεί ουσιαστικά διευθέτηση εντός της αστικής περιοχής της Μάνδρας του ρέµατος Κοροπούλη.

6 5 4. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Όπως επανειληµµένως έχουµε διαπιστώσει ένας από τους βασικούς παράγοντες που δυσχεραίνουν την αντιµετώπιση των προβληµάτων της αντιπληµµυρικής προστασίας είναι κατά κανόνα η καταπάτηση της κοίτης που οφείλεται στην έλλειψη οριοθέτησης των ρεµάτων. Η δόµηση, νόµιµη και αυθαίρετη, στις πεδινές κυρίως κοίτες των ρεµάτων διαµόρφωσε µία κατάσταση, η οποία, για την κατασκευή των απαιτουµένων έργων µέσα στη κοίτη των ρεµάτων δεν µπορεί πλέον να αντιµετωπιστεί χωρίς σηµαντικές απαλλοτριώσεις σε ορισµένες δε περιπτώσεις και κατεδαφίσεις (π.χ. χ.σούρες στην περιοχή Μάνδρας). Πέραν των ανωτέρω, σε υπό έγκριση επεκτάσεις ρυµοτοµικών σχεδίων τµήµατα ρεµάτων έχουν χαρακτηριστεί χώροι πρασίνου ή κοινωφελείς χωρίς να καλύπτονται από µελέτες οριοθέτησης. Σε ορισµένες δε περιπτώσεις σε εγκεκριµένα Ρυµοτοµικά ιαγράµµατα, τµήµατα (π.x Mάνδρα) των ρεµάτων έχουν µετατραπεί σε οικοδοµικά τετράγωνα, µε αποτέλεσµα να µην µπορούν αν υλοποιηθούν. Κατά την άποψή µας µία από τις βασικές προτεραιότητες της Πολιτείας πρέπει να είναι η άµεση οριοθέτηση των βασικών (κυρίων) ρεµάτων µε την έκδοση των σχετικών διαταγµάτων ώστε να αποτραπεί η περαιτέρω επιδείνωση της υπάρχουσας κατάστασης. Στο σηµείο αυτό υπενθυµίζουµε ότι, µετά την µελέτη SMITH, δεσµεύτηκε ήδη από το 1960 περίπου ο χώρος ώστε να καταστεί δυνατόν από το 1979 να αρχίσουν σταδιακά οι απαλλοτριώσεις. Εάν δεν γινόταν αυτή η δέσµευση του χώρου ώστε να µην δοµηθεί η εδαφική αυτή λωρίδα αµφιβάλλω πολύ εάν σήµερα θα είχαµε τα έργα της ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ. Προφανώς δεν παραβλέπουµε το ασαφές Νοµικό καθεστώς που διέπει το ιδιοκτησιακό καθεστώς σχετικά µε την κυριότητα του εδάφους. ιευκρινίζουµε όµως ότι η «οριοθέτηση» δεν προϋποθέτει πάντοτε την «απαλλοτρίωση» αλλά τη δέσµευση της εδαφικής λωρίδας ώστε να παραµείνει αδόµητη και ελεύθερη. Αυτό δηλαδή το Νοµικό καθεστώς για την οριοθέτηση των ρεµάτων είναι πράγµατι ένα πρόβληµα που είναι καιρός πλέον να το αντιµετωπίσει η Πολιτεία. Ειδικότερα οι µελέτες και τα έργα αντιπληµµυρικής προστασίας που πρέπει να γίνουν τα επόµενα χρόνια στο Θριάσιο Πεδίο µπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες ανάλογα µε το χαρακτήρα επείγοντος που αυτά έχουν. Ως επείγοντα έργα µπορούν να θεωρηθούν τα ακόλουθα: Η κατασκευή αντιπληµµυρικών έργων της Εθνικής οδού Αθηνών Κορίνθου στην περιοχή της Χαλυβουργικής, όπου υπάρχει σοβαρό ζήτηµα κατακλύσεων. Για το έργο αυτό υπάρχει µελέτη και προγραµµατίζεται η άµεση δηµοπράτησή του. Το έργο εκτροπής του χειµάρρου Αγ. Ιωάννη προς το Σαρανταπόταµο, όπως επίσης και η διευθέτηση του τµήµατος του χειµάρρου που διέρχεται από τον οικισµό των Ελληνορώσων. Το έργο είναι αναγκαίο για την προστασία αφ ενός της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου και αφ ετέρου του συγκεκριµένου οικισµού. Η εκτροπή του ρέµατος Αγ. Αικατερίνης βόρεια του οικισµού της Μάνδρας, ώστε να προστατευθεί η πόλη. Η διευθέτηση του ρέµατος Μικρού Κατερίνη για την προστασία του οικισµού της Μαγούλας.

7 6 Η διευθέτηση του ρέµατος Λούτσας κατάντη της Νέας Εθνικής Οδού, ώστε να προστατευθούν η Παλαιά Εθνική Οδός και η περιοχή της ΠΥΡΚΑΛ. Ως έργα λιγότερο επείγοντα, που πρέπει όµως να δροµολογηθούν, καθώς η καθυστέρησή τους ενέχει κινδύνους δηµιουργίας πληµµυρικών προβληµάτων, θεωρούνται τα ακόλουθα: Η επέκταση της διευθέτησης του χειµάρρου Αγ. Γεωργίου προς τα ανάντη του σηµείου στο οποίο θα σταµατήσει η µε την εν ενεργεία Εργολαβία εκτελούµενη διευθέτηση. Στα ανάντη του σηµείου αυτού υπάρχει ζήτηµα αφ ενός ανεπαρκούς διατοµής της κοίτης και αφ ετέρου προβληµατικής χάραξης, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν κίνδυνοι υπερχειλίσεων. Η επέκταση προς τα ανάντη των σηµείων στα οποία διακόπτεται ή πρόκειται µε την εν εξελίξει Εργολαβία να διακοπεί η διευθέτηση των ρεµάτων Μαύρης Ώρας και ιυλιστηρίων. Η επέκταση είναι αναγκαία επί ικανού µήκους, όπου αυτά έχουν ανεπαρκή διατοµή, ώστε να εξασφαλισθεί ικανοποιητική παροχέτευση της πληµµύρας σχεδιασµού των ρεµάτων. Οι διευθετήσεις των ρεµάτων Γουρούνας και Αλατζά, τα οποία προορίζονται ως οι βασικοί αποδέκτες των δικτύων αποχέτευσης οµβρίων υδάτων της πόλης του Ασπροπύργου. Οι διευθετήσεις στα ανεπαρκούς διατοµής τµήµατα των ρεµάτων του υτικού Θριάσιου και συγκεκριµένα των ρεµάτων Μεγάλο Κατερίνη, Σούρες στα ανάντη της Αττικής Οδού και Γιακουµή. Τα δίκτυα οµβρίων υδάτων και κατά πρώτο λόγο οι κεντρικοί συλλεκτήρες αυτών στις αστικές περιοχές του Θριάσιου Πεδίου. Σηµειωτέον ότι οι υπάρχουσες προµελέτες καλύπτουν ένα µεγάλο µέρος των πολεοδοµηµένων περιοχών, υπάρχουν όµως και περιοχές για τις οποίες δεν έχει γίνει προς το παρόν κάτι, όπως είναι π.χ. ο οικισµός των Ελληνορώσων, τα Νεόκτιστα κλπ. Πέραν των ανωτέρω προτάσεων που αφορούν σε έργα, υπάρχουν ορισµένα άλλα ζητήµατα που θα πρέπει να αντιµετωπισθούν στο πλαίσιο της αντιπληµµυρικής προστασίας του Θριάσιου Πεδίου. Αναφέρουµε χαρακτηριστικά: Το ζήτηµα του υδρολογικού υποβάθρου των µελετών. Όπως και για όλη την περιοχή της Αττικής, είναι αναγκαίο να υπάρξουν όµβριες καµπύλες ενιαίες για την περιοχή του Θριάσιου Πεδίου, οι οποίες θα προκύψουν µε ανάλυση όλων των διαθέσιµων βροχογραφικών και βροχοµετρικών στοιχείων και µε την εφαρµογή των πιο σύγχρονων υδρολογικών µεθόδων. Το ζήτηµα της εφαρµογής τεχνικών ανάσχεσης των πληµµυρικών απορροών. Στο Θριάσιο είναι συχνό φαινόµενο να δηµιουργούνται εκτεταµένες αδιαπέρατες επιφάνειες, κυρίως σε οικόπεδα βιοµηχανιών ή βιοτεχνιών, µε αποτέλεσµα την πολύ µεγάλη αύξηση του συντελεστή επιφανειακής απορροής και την αντίστοιχα µεγάλη επιφόρτιση των αποδεκτών. Θα πρέπει να εξετασθεί η θεσµοθέτηση της υποχρέωσης δηµιουργίας έργων ανάσχεσης των απορροών σε περιπτώσεις εγκαταστάσεων από ένα µέγεθος και πάνω, ώστε να αντιµετωπισθεί ένα πρόβληµα, που σε διαφορετική περίπτωση µπορεί να οδηγήσει σε ανεπάρκεια ακόµα και τα έργα που τώρα µελετώνται ή κατασκευάζονται. Το ίδιο πρέπει να γίνει για νέες αναπτυσσόµενες περιοχές ή εντασσόµενες στο σχέδιο πόλεως. Το ζήτηµα της αναβάθµισης της ποιότητας των υδάτων στα ρέµατα. Η ποιότητα των υδάτων σήµερα σε ορισµένα από τα ρέµατα, όπως για παράδειγµα στο χείµαρρο Αγ. Γεωργίου, είναι σε πολύ χαµηλά επίπεδα, µε αποτέλεσµα, εκτός των άλλων τη σοβαρή ρύπανση της θαλάσσιας περιοχής περί την εκβολή του. Είναι καιρός να υπάρξει

8 7 αντιµετώπιση του προβλήµατος συλλογής και επεξεργασίας των αποβλήτων αυτών, τα οποία αποφορτίζονται στα ρέµατα, ένα θέµα που έχει τεθεί εδώ και αρκετά χρόνια. Στο ίδιο πλαίσιο, θα πρέπει να υπάρξει κατεύθυνση τέτοια, ώστε τα υπό µελέτη αστικά δίκτυα αποχέτευσης οµβρίων να εφοδιασθούν µε διατάξεις απορρύπανσης ανάντη των σηµείων αποφόρτισής των. Τέλος, ζητήµατα που δεν αφορούν µόνον την περιοχή του Θριάσιου Πεδίου, αλλά είναι γενικότερης σηµασίας, όπως της προώθησης νέων λύσεων στο πλαίσιο της λεγόµενης περιβαλλοντικής διευθέτησης των ρεµάτων, της έγκαιρης προώθησης των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και του προγραµµατισµού της εκτέλεσης των αντιπληµµυρικών έργων στο πλαίσιο ενός ολοκληρωµένου ορθολογικού σχεδιασµού, πρέπει να βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο του προβληµατισµού µας κατά την επεξεργασία του αντιπληµµυρικού σχεδιασµού και στην περιοχή αυτή του Νοµού Αττικής. Συνοψίζοντας και τελειώνοντας την σύντοµη αυτή παρουσίαση θα θέλαµε να εντοπίσουµε τα σηµαντικότερα σηµεία στα οποία κατά τη γνώµη µας θα πρέπει κατά προτεραιότητα να επικεντρωθούν οι προσπάθειες των αρµοδίων αρχών, εν προκειµένω του ΥΠΕΧΩ Ε α) Να ολοκληρωθούν κατά προτεραιότητα οι Προµελέτες και οι ΜΠΕ των χειµάρρων Αγ. Ιωάννη, Σούρες, Αγ. Αικατερίνης και Λούτσας. β) Να οριοθετηθούν οι κοίτες των ρεµάτων αυτών γ) Να µελετηθούν σε Οριστική µελέτη και να κατασκευαστούν: το τελευταίο τµήµα του χ. Αγ. Ιωάννη (εκτροπή) για να µην πληµµυρίζει η Ε.Ο Αθηνών- Κορίνθου (στην Χαλυβουργική) καθώς και το ανάντη τµήµα που περνά µέσα από τον οικισµό Ελληνορώσων (Γκορυτσά) για την προστασία του οµώνυµου οικισµού. Η εκτροπή του ρ. Αγ. Αικατερίνης για την προστασία της πόλης της Μάνδρας από το ρέµα αυτό Το τµήµα του ρ. Λούτσας που κατακλύζει την περιοχή της Πυρκάλ και την παλαιά Εθνική οδό Αθηνών Κορίνθου. Οι Εισηγητές Ιωάννης Πέππας Ιωάννης Καραβοκύρης

ΗΜΕΡΙ Α «Αντιπληµµυρική προστασία Αττικής»

ΗΜΕΡΙ Α «Αντιπληµµυρική προστασία Αττικής» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΗΜΕΡΙ Α «Αντιπληµµυρική προστασία Αττικής» Αντιπληµµυρική προστασία λεκανοπεδίου Αθήνας (Κηφισός-Ιλισός) Εισηγητής :

Διαβάστε περισσότερα

Άλλωστε είχαν προηγηθεί έντονες βροχοπτώσεις τις προηγούµενες ηµέρες χωρίς κανένα απολύτως πρόβληµα.

Άλλωστε είχαν προηγηθεί έντονες βροχοπτώσεις τις προηγούµενες ηµέρες χωρίς κανένα απολύτως πρόβληµα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Όπως κατ επανάληψη αναφέραµε σε σχετικά δελτία τύπου και δηλώσεις µας αλλά και όπως είναι κοινώς παραδεκτό, το φαινόµενο που χτύπησε την πρωτεύουσα από τις πρώτες πρωινές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ > ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΔΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: υναµική χωρικών δοµών & χρήσεων γης & σύγχρονες πρακτικές σχεδιασµού

ΜΑΘΗΜΑ: υναµική χωρικών δοµών & χρήσεων γης & σύγχρονες πρακτικές σχεδιασµού ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙO ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: υναµική χωρικών δοµών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α. «Αντιπληµµυρική προστασία Αττικής»

ΗΜΕΡΙ Α. «Αντιπληµµυρική προστασία Αττικής» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΗΜΕΡΙ Α «Αντιπληµµυρική προστασία Αττικής» Γενικές αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασµού αντιπληµµυρικών έργων Εισηγητές :

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-9-2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: Φ2989/3515 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τµήµα Α /νση Περ/κου και Χωρικού Σχεδιασµού Τµηµα Περ/κου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3.2 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΩΝ... 14 3.3 ΡΟΛΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ... 14 4.1 ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ (2000/60/ΕΚ)...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3.2 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΩΝ... 14 3.3 ΡΟΛΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ... 14 4.1 ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ (2000/60/ΕΚ)... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ... 8 3. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΡΕΜΑΤΑ... 10 3.1 ΟΡΙΣΜΟΙ... 10 3.2 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΩΝ... 14 3.3 ΡΟΛΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ... 14 3.4 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α.3.3.4. Μεταφορές - Δίκτυα

Α.3.3.4. Μεταφορές - Δίκτυα Α.3.3.4. Μεταφορές - Δίκτυα Α.3.3.4.1. Μεταφορές 1. Γενικά Σήμερα, το βασικό πλέγμα των διαπεριφερειακών αξόνων στην ενότητα Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου περιλαμβάνει τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ, ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Με την 21/2011 απόφαση Δ.Σ Ελευσίνας, επικαιροποιήθηκαν οι προηγούμενες αποφάσεις των Δημοτικών Ενοτήτων Ελευσίνας (331/2009 ) & Μαγούλας (90/2010).

Με την 21/2011 απόφαση Δ.Σ Ελευσίνας, επικαιροποιήθηκαν οι προηγούμενες αποφάσεις των Δημοτικών Ενοτήτων Ελευσίνας (331/2009 ) & Μαγούλας (90/2010). ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1.. Γ..Π..Σ.. Όπως είναι γνωστό, όσον αφορά την περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας, το Γ.Π.Σ που ισχύει είναι αυτό που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 310Δ/16-04-1997 βάσει της υπ αριθμ. 9418/1758/31-03-1997

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2010»

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2010» «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2010» Παραδοτέο 1: «Στρατηγικός Σχεδιασμός» ΜΑΙΟΣ 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣERROR! BOOKMARK NOT

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΑΚΑ 2007-2010

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΑΚΑ 2007-2010 ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΑΚΑ 2007-2010 ΓΕΡΑΚΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΧΩ Ε ΜΕΟ/α/Ο/3429/Εγκ.37/95 : "Εκπόνηση Μελετών ηµοσίων 'Εργων"

ΥΠΕΧΩ Ε ΜΕΟ/α/Ο/3429/Εγκ.37/95 : Εκπόνηση Μελετών ηµοσίων 'Εργων ΥΠΕΧΩ Ε ΜΕΟ/α/Ο/3429/Εγκ.37/95 : "Εκπόνηση Μελετών ηµοσίων 'Εργων" Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις : α) Του Ν. 716/77 "Περι µητρώου µελετών και αναθέσεως και εκπονήσεως µελετών" και των σχετικών Π. /των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΒΕΡΟΙΑ Σ.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ ΣΚΥ ΡΑ Σήµερα 18 Απριλίου 2005 οι παρακάτω αναφερόµενοι, άπαντες Πολιτικοί Μηχανικοί: 1) ηµοσθένης Τζιµηρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121-34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. 5745826, 5762434, FAX. 5759547 Περιστέρι, 16/06/2005 Προς: Υφυπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ... 5

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ... 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ... 5 Β.1. Γενικά στοιχεία περιοχής Χωροταξικά στοιχεία... 5 Β.2. Κατευθύνσεις των υπερκείµενων βαθµίδων σχεδιασµού... 6 Β.3. Περιβαλλοντικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ 1o. «Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του Σχεδίου Νόμου του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας / Αττικής 2021»

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ 1o. «Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του Σχεδίου Νόμου του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας / Αττικής 2021» ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣIΝΑΣ ΓΡΑΦΕIΟ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της υπ' αριθμ. 33/12 πράξεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ τoυ Δήμoυ Ελευσίvας απo τηv αριθμ. 5 η της 23-2-2012, συvεδρίαση αυτού που πραγματoπoιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) είναι μια δυναμική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης, διαμέσου της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 (έντυπο α ττκ στίίΐείωσικ της παραγρ. 2.2) ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 (έντυπο α ττκ στίίΐείωσικ της παραγρ. 2.2) ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ 51 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 (έντυπο α ττκ στίίΐείωσικ της παραγρ. 2.2) ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α) ΤΜΗΜΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΠΑΤΡΑ Η ολοκλήρωση και ενίσχυση του οδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ... 5

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ... 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ... 5 Β.1. Γενικά στοιχεία περιοχής Χωροταξικά στοιχεία... 5 Β.2. Κατευθύνσεις των υπερκείµενων βαθµίδων σχεδιασµού... 6 Β.3. Περιβαλλοντικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΙΣΟΠΕ ΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΙΣΟΠΕ ΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ» ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΙΣΟΠΕ ΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τα κυρίαρχα ζητήµατα για το ήµο µας το προηγούµενο διάστηµα, ήταν τρία.

Τα κυρίαρχα ζητήµατα για το ήµο µας το προηγούµενο διάστηµα, ήταν τρία. Τα κυρίαρχα ζητήµατα για το ήµο µας το προηγούµενο διάστηµα, ήταν τρία. Α. Κατ αρχήν, το θέµα της ολοκλήρωσης των έργων σύνδεσης της Θήβας µε το δίκτυο της ΕΥ ΑΠ, για την ύδρευσή µας από το Μόρνο. Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - Μελέτη Επεµβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο των νήσων Σίφνου, Πάρου, Νάξου, Μήλου, Σαντορίνης και Μυκόνου του Νοµού Κυκλάδων» ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων του έργου «Υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ιευθέτησης ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ. Άνοιξης».

ΘΕΜΑ: Έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων του έργου «Υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ιευθέτησης ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ. Άνοιξης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-03-2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: Φ7045/2966 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τµήµα Α /νση Περ/κου και Χωρικού Σχεδιασµού Τµηµα Περ/κου και

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ . ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Περιφέρεια Κρήτης - Μελέτη Επεµβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο του Νοµού Ρεθύµνου» ΙΟΥΝΙΟΣ K:\Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ\design\tenders\ΜΕΒΟΑ\Περιφ_Κρήτης\_Ν. Ρεθύµνου\Tefhi\SoW_.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010

ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010 ΑΝΑΛΥΣΗ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 2 ο τμήμα»

«ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 2 ο τμήμα» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ τηλ.2510-227430, 2510-225770 FAX 224624 e-mail : teeam@tee.gr «ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 2 ο τμήμα» Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ Τμήματος Ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα Ολυμπιακά έργα στο πολεοδομικό συγκρότημα Ηρακλείου και το περιεχόμενο της μελέτης.

Τα Ολυμπιακά έργα στο πολεοδομικό συγκρότημα Ηρακλείου και το περιεχόμενο της μελέτης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Πρεβελάκη & Γρεβενών 712 02 Ηράκλειο Κρήτης : (2810) 284.431 341.455 286.854 FAX 281.128 E-mail: teetak@tee.gr δικτυακός τόπος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Παραρτήματα... 2 Κατάλογος Πινάκων... 4 Κατάλογος Σχημάτων... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 6 1.1. Γενικά στοιχεία... 6 1.2. Οριοθέτηση περιοχής μελέτης... 6 1.3. Θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Οµάδα Εργασίας ΤΕΕ/ΤΚΜ Μέλη Οµάδας Εργασίας: Αδαµογιάννης Βαγγέλης, ΑΜ ράγκος Γιάννης, ΑΜ Καραδήµου Αλέκα,

Διαβάστε περισσότερα

Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου σε σχετική επιστολή της προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας και προς το Περιφερειακό Συμβούλιο, αναφέρει τα εξής:

Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου σε σχετική επιστολή της προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας και προς το Περιφερειακό Συμβούλιο, αναφέρει τα εξής: Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου σε σχετική επιστολή της προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας και προς το Περιφερειακό Συμβούλιο, αναφέρει τα εξής: Προς 1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής Γενική Δ/νση Χωροταξικής

Διαβάστε περισσότερα