ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

2 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.- ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3 2. ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ "ΠΟΙΟΤΗΤΑ" ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ, ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΤΕ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9000: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001 ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ο ορισμός της μικρομεσαίας επιχείρησης από την ΕΕ Ένας κρυμμένος γίγαντας ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΟΥ ISO Τι θα έπρεπε το ISO να (μην) είναι Αρχές διοίκησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στην εφαρμογή του ISO 9001 σε ΜΜΕ Εφαρμογή των απαιτήσεων του προτύπου ISO και διαφορές ανάμεσα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις μεγάλες επιχειρήσεις ΣΤΑΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Λήψη απόφασης Κατανομή των διαθέσιμων πόρων Εξωτερικοί σύμβουλοι ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 37

3 3 1.- ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Περιεχόμενα Κατά τις τελευταίες δεκαετίες ο κόσμος των επιχειρήσεων στράφηκε στη βελτίωση της ποιότητας ως ένα μέσο αύξησης της ανταγωνιστικότητάς τους. Αυτός ο στόχος επιδιωκόταν μέσα από μια διαδικασία που ενείχε και αποτυχίες, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να επιβαρύνονται τόσο με άμεσα κόστη, όσο και με χαμένο χρόνο, ενώ σε περιπτώσεις σφαλμάτων υπήρχαν αυτονόητες επιδράσεις στους πελάτες. Για την οργάνωση της διαδικασίας με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας, μια σειρά από διεθνή πρότυπα στα πλαίσια των προτύπων ISO. Με αυτό τον τρόπο η βελτίωση της ποιότητας μπορούσε να επιτευχθεί μέσα από διαδικασίες οι οποίες είχαν δοκιμαστεί με επιτυχία σε πολλές άλλες επιχειρήσεις. Η όλη διαδικασία συχνά περιλαμβάνει αναδιοργάνωση και πάντα εκπαίδευση προσωπικού. Η αναθεώρηση του προτύπου έθεσε περισσότερες ακόμη υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις. Οι μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις όμως, οι οποίες αποτελούν ένα πολύ σημαντικό ποσοστό του συνόλου των επιχειρήσεων στην Ευρώπη, διατυπώνουν τη δυσφορία τους για το υψηλό κόστος της εφαρμογής ενός συστήματος ISO 9000, δεδομένου ότι απαιτούσε επιπλέον προσωπικό και γραφειοκρατία. Επίσης παραπονιούνται ότι οι απαιτήσεις του ξεπερνούσαν τις αντικειμενικές λειτουργικές δραστηριότητες μιας μικρο-μεσαίας επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις έρχονται πλέον αντιμέτωπες με νέες προκλήσεις λόγω της ολοένα και περισσότερο δυναμικής οικονομικής πραγματικότητας. Ολόκληρες αγορές ανατέλλουν και δύουν σε μικρό χρονικό διάστημα ενώ από την άλλη οι καταναλωτές αυξάνουν τις προσδοκίες τους για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που καταναλώνουν. Ανταποκρινόμενοι σε αυτή την πραγματικότητα, πολλοί βιομηχανικοί κλάδοι, κύρια η αυτοκινητοβιομηχανία, αποφάσισαν να υιοθετήσουν ορισμένες ευρέως αποδεκτές τεχνικές διοίκησης, καταλήγοντας στην υιοθέτησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, μετά των προτύπων ISO, VDA, QS κλπ. Ένα αδιαμφισβήτητο πλεονέκτημα μιας τέτοιας διαδικασίας είναι ότι όχι μόνο πρόκειται για ένα σύστημα διαχείρισης της ποιότητας μέσα στην ίδια την επιχείρηση, αλλά και η διασφάλιση ότι ένας προμηθευτής που εφαρμόζει ένα τέτοιο, ευρέως αποδεκτό σύστημα ποιότητας, πχ μια επιχείρηση πιστοποιημένη κατά ISO 9001, παρέχει υψηλής ποιότητας προϊόντα ή υπηρεσίες. Έτσι η διαδικασία επιλογής προμηθευτών πλαισιώθηκε από μια πλειάδα αντίστοιχων πιστοποιήσεων εταιρειών, ενώ σε μερικούς τομείς οι πιστοποιήσεις αυτές ήταν από τα ελάχιστα απαιτούμενα. Οι μεγάλες επιχειρήσεις ήταν πρωτοπόρες στον τομέα των πιστοποιήσεων κατά ISO 9001, ενώ οι μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις μπήκαν στη διαδικασία αυτή τα τελευταία χρόνια κυρίως. Για το λόγο αυτό πολλές επιχειρήσεις απαιτούν από τους προμηθευτές και υποκατασκευαστές τους πιστοποίηση κατά ISO 9001 και την υιοθέτηση διαδικασιών ποιότητας, ενώ σε ορισμένους τομείς τέτοια πιστοποίηση υπαγορεύεται από τις εθνικές νομοθεσίες. Επιπλέον οι ίδιοι οι πελάτες απαιτούν όχι μόνο πιστοποιημένα προϊόντα, αλλά και πιστοποιημένους προμηθευτές αυτών. Οι λόγοι που μπορεί να υπαγορεύσουν μια τέτοια απόφαση εφαρμογής ενός συστήματος ποιότητας μπορούν να καταταγούν σε δύο κύριες κατηγορίες: σε εσωτερικούς λόγους, πχ εσωτερικές βελτιώσεις στην ποιότητα όπως μείωση κόστους επανακατεργασίας και αντίστοιχη μείωση κόστους παραγωγής και σε εξωτερικούς λόγους, πχ. Μείωση αριθμού παραπόνων, βελτίωση της εικόνας της Οι επιχειρήσεις και τα πρότυπα Η δύναμη των ΜΜΕ στην Ευρώπη Εκτίμηση των συγκεκριμένων κλάδων /Εσωτερικοί και εξωτερικοί λόγοι εφαρμογής του ΣΔΠ

4 4 επιχείρησης, διαφοροποίηση της εταιρείας με την υιοθέτηση μιας μακροχρόνιας στρατηγικής σχετικά με την ποιότητα. Ένας άλλος λόγος για την εφαρμογή ενός συστήματος ποιότητας είναι ότι μπορεί να το απαιτεί ο πελάτης. (σε καμία περίπτωση όμως δε μπορεί αυτός να είναι ο μόνος λόγος.) Συνεπώς εκπαιδευτικά υλικά και εκπαιδευτικά προγράμματα είναι απαραίτητα. Από τα υφιστάμενα, η πλειοψηφία είναι σχεδιασμένα για μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ παρατηρείται έλλειψη εκπαιδευτικού υλικού και εργαλείων που να είναι σχεδιασμένα με βάση τις ιδιαιτερότητες των μικρών επιχειρήσεων, και να περιέχουν πρακτικές οδηγίες που να βοηθήσουν στην εφαρμογή ενός συστήματος ISO 9001, αποφεύγοντας γραφειοκρατικές διαδικασίες. Επιπρόσθετα, αν και οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 είναι κοινές για όλες τις επιχειρήσεις, ο τρόπος εφαρμογής τους διαφέρει από επιχείρηση σε επιχείρηση, ανάλογα με τον κλάδο, το ακριβές αντικείμενο, τη δομή τους, τις ιδιαιτερότητές τους. Πολλοί από τους επαγγελματίες του χώρου έχουν προτείνει οδηγίες εφαρμογής του προτύπου ISO 9001, τουλάχιστον σε ότι τους αφορά, αλλά και πάλι αυτά τα εργαλεία και οι πρακτικές δεν καλύπτουν τις ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων. Η έλλειψη εκπαιδευτικών υλικού και εργαλείων για τις ΜΜΕ

5 5 2. ΓΕΝΙΚΑ 2.1 Ορισμός της "ποιότητα" Η λέξη "ποιότητα", επιδέχεται πολλούς ορισμούς, από τους πιο συνηθισμένους ορισμούς που μπορούμε να βρούμε στα λεξικά είναι: "ποιότητα είναι ένα ουσιώδες και διακριτικό χαρακτηριστικό κάποιου ατόμου ή αντικειμένου" ή "ποιότητα είναι ένα ενδογενές χαρακτηριστικό κάποιου ατόμου ή αντικειμένου". Ορισμοί της "ποιότητας" Μια παραδοσιακή ερμηνεία του όρου, μάλλον ξεπερασμένη σήμερα, είναι ότι "ποιότητα είναι η συμμόρφωση με προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις". Με βάση αυτήν την ερμηνεία, ο όρος "ποιότητα" σχετίζεται με τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας και κατά πόσον αυτά καλύπτουν συγκεκριμένες απαιτήσεις, που έχει θέσει η επιχείρηση που τα παράγει. Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση μπορεί να παράγει προϊόντα που είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της και να τα θεωρεί αρίστης ποιότητας, ενώ αντίθετα οι πελάτες της να μην είναι ικανοποιημένοι από τα χαρακτηριστικά των προϊόντων αυτών, άρα να τα θεωρούν προϊόντα χαμηλής ποιότητας. Σε αντίθεση με τους παραπάνω ορισμούς, ο σύγχρονος ορισμός της ποιότητας ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας συμπεριλαμβάνει τόσο τον προσδιορισμό των απαιτήσεων του πελάτη όσο και την ικανοποίησή τους. Αυτή η προσέγγιση υπογραμμίζει την ανάγκη το προϊόν να καλύπτει της απαιτήσεις που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της χρήσης του και εστιάζεται στην ικανοποιητική κάλυψη των αναγκών του πελάτη. Πολλοί ορισμοί της ποιότητας μπορεί να διατυπωθούν με βάση την παραδοχή ότι η ποιότητα είναι μια εσωτερική αξία του κάθε προϊόντος και δύο μπορούν να θεωρηθούν ως οι πλέον δόκιμοι: 1. Η "ποιότητα" που υποδηλώνει ότι τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ικανοποιούν τις απαιτήσεις του πελάτη και τελικά καθορίζουν το βαθμό ικανοποίησής του. Με αυτήν την έννοια, η ποιότητα στοχεύει στο κέρδος. Καλύτερη ποιότητα σημαίνει περισσότερο ικανοποιημένους πελάτες, συνεπώς αύξηση των κερδών. Όμως, με δεδομένο ότι η βελτίωση της ποιότητας απαιτεί συνήθως επενδύσεις, αυτό συνεπάγεται αναλογική αύξηση του κόστους παραγωγής. Συμπερασματικά, σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό, η καλύτερη ποιότητα συνήθως αυξάνει το κόστος. 2. Η "ποιότητα" σημαίνει έλλειψη λαθών και ελαττωματικών προϊόντων, τα λάθη και τα ελαττωματικά προϊόντα απαιτούν συνήθως επανακατεργασία των προϊόντων με επακόλουθα την απώλεια μεριδίων αγοράς, τη δυσφορία των πελατών, καθώς και άλλες δυσμενείς επιπτώσεις. Σύμφωνα με αυτό τον ορισμό, η βελτίωση της ποιότητας οδηγεί τελικά σε μείωση του κόστους παραγωγής ενός προϊόντος. Τέλος, ISO 9000:2008 ορίζει τον όρο " ποιότητα" ως : "Ποιότητα είναι ο βαθμός στον οποίο ένα σύνολο εγγενών χαρακτηριστικών πληροί απαιτήσεις". Πρέπει να διευκρινιστεί ότι (υποσημειώσεις που ακολουθούν τον ορισμό): - "Ο όρος ποιότητα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί με επίθετα όπως κακή, καλή ή εξαιρετική", ενώ ο όρος "εγγενής" σε αντίθεση με το "αποδιδόμενος", σημαίνει "ο υπάρχων εκ φύσεως σε κάτι, ιδιαίτερα ως ένα μόνιμο χαρακτηριστικό". Η ποιότητα ως χαρακτηριστικό Η ποιότητα ως αξία Η ποιότητα σημαίνει αύξηση κόστους Η ποιότητα σημαίνει μείωση κόστους Ο ορισμός της ποιότητας στο πρότυπο ISO 9000:2008

6 6 2.2 Στάδια ανάπτυξης της ποιότητας: Κουλτούρα, αξίες και αντιλήψεις Η απαρχή της "ποιότητας" ανάγεται ιστορικά στην ανάπτυξη των πρώτων εμπορευματικών σχέσεων. Σχετίζεται με τη δημιουργία και ανάπτυξη της αγοράς, όπου έρχονται σε επαφή οι πελάτες - καταναλωτές με τους πωλητές - παραγωγούς. Με την πάροδο του χρόνου η έννοια της ποιότητας εξελίχθηκε. Σε διάφορες χρονικές περιόδους απέκτησε διαφορετικές σημασίες. Ας προσπαθήσουμε να επικεντρωθούμε στην εξέλιξη της έννοιας της ποιότητας στον 20ο αιώνα. Μετά από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο οι έννοιες «ποσότητα» και "ποιότητα" ήσαν σαφώς προσδιορισμένες, η έννοια της "ποσότητας" αναφερόταν στην παραγωγή ενώ η έννοια της "ποιότητας" αναφερόταν στον τελικό ποιοτικό έλεγχο. Η "ποσότητα" ήταν ο πρώτος στόχος, ενώ η "ποιότητα" αποτελούσε έναν από τους παράγοντες επιτυχίας μιας επιχείρησης. Μερικές φορές ο αγοραστής ο ίδιος ακολουθεί τη διαδικασία της παραγωγής ή τις πωλήσεις και να εκτελεί τις τελικές δοκιμές. Η περίοδος μεταξύ 1935 και 1945 η έννοια του ποιοτικού ελέγχου γενικεύτηκε. Είναι το σύνολο ενεργειών που επιτρέπει να επισημανθούν και να μετρηθούν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των προϊόντων, συγκρίνοντας τα με τις διευκρινισμένες παραμέτρους του παρελθόντος. Ο ποιοτικός έλεγχος αποτελούσε ένα σύνολο δραστηριοτήτων και εργασιών που μετρούσαν τις χαρακτηριστικές ιδιότητες ενός προϊόντος και παράλληλα συνέκριναν τα αποτελέσματα των μετρήσεων των ιδιοτήτων με δεδομένες απαιτήσεις. Πραγματικά, η παραγωγή / υπηρεσίας αναλύεται σε βάθος και οι φάσεις ελέγχου περιλαμβάνονται στην εγγύηση της ποιότητας του τελικού προϊόντος. Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών ακόμη δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα μέθοδος διαχείρισης της ποιότητας, διότι η "υπηρεσία" δεν θεωρείται μετρήσιμη και πολύτιμη. Στη δεκαετία του 50 η έννοια της «ποιότητας» διαφοροποιήθηκε και επικράτησε η αντίληψη, ότι όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες και λειτουργίες έχουν στενή συνάφεια μεταξύ τους. Κατά συνέπεια, η επιτυχία της επιχείρησης εξαρτάται από την ολοκληρωμένη και συντονισμένη δράση όλων των τμημάτων της. Τότε άρχισε να δημιουργείται η έννοια της "ολικής ποιότητας" στις Η.Π.Α. Μέχρι τότε ο ποιοτικός έλεγχος αφορούσε ανεξάρτητες μεταξύ τους παραγωγικές λειτουργίες και δεν είχε στόχο το συνολικό έλεγχο της επιχείρησης: η τάση όμως πλέον ήταν, ότι η έννοια του ποιοτικού ελέγχου πρέπει να καλύπτει όχι μόνο τις παραγωγικές αλλά και τις οργανωτικές λειτουργίες μιας επιχείρησης. Στη δεκαετία του 60 η έννοια της ποιότητας επαναδιατυπώθηκε, ώστε να διευρυνθεί και να καλύπτει τόσο τα προϊόντα όσο και τις διάφορες επιχειρηματικές διαδικασίες. Η ποιότητα αφορά πολλές επιχειρηματικές λειτουργίες που επηρεάζουν την ποιότητα του τελικού προϊόντος. Ενδεικτικά, καλύπτει λειτουργίες, όπως ο προγραμματισμός, η εκπαίδευση, η τήρηση αρχείων, η διοίκηση, οι αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες κλπ. Οι κύριες καινοτομίες που εισήχθηκαν στην έννοια της ποιότητας σε σχέση με τις παλαιότερες προσεγγίσεις ήταν: - Ολοκληρωμένη προσέγγιση της ποιότητας. Η ποιότητα είναι ένα αντικείμενο που αφορά ολόκληρη την επιχείρηση και πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα της διοίκησής της. - Δυνατότητα εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας και σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. - Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στον προγραμματισμό καθώς και στην τήρηση αρχείων των διάφορων επιχειρηματικών λειτουργιών και δραστηριοτήτων. - Εφαρμογή του προγραμματισμού και του ελέγχου στη διαδικασία του σχεδιασμού των προϊόντων ή των υπηρεσιών της επιχείρησης. Η διαφορά ανάμεσα στη Διασφάλιση της Ποιότητας και την Ολική Ποιότητα έγκειται Η περίοδος μετά τον Α Παγκόσμιο πόλεμο Η περίοδος μεταξύ 1935 και 1945 Η δεκαετία του 50 Η δεκαετία του 60

7 7 στο ότι οι δύο όροι προσεγγίζουν με διαφορετικό τρόπο την έννοια της ποιότητας : η διασφάλιση της ποιότητας αποτελεί μια στατική προσέγγιση ενώ η ολική ποιότητα μια δυναμική. Το σύστημα Ολικής Ποιότητας βάζει την Ποιότητας στην πρώτη θέση μεταξύ των αξιών των επιχειρήσεων και στόχος είναι να βελτιώσει των σχέσεων με τους πελάτες. Η δυναμική προσέγγιση της έννοιας της ποιότητας με τη σειρά της, επιβάλλει την εισαγωγή νέων δεδομένων και διαφοροποιείται από τις προηγούμενες προσεγγίσεις στα εξής τρία κύρια σημεία: 1. Η βελτίωση της ποιότητας πρέπει να είναι μια συνεχής διαδικασία. 2. Η βελτίωση επιτυγχάνεται με τη θέσπιση σταθερών πολιτικών και αντικειμενικών σκοπών για την ποιότητα. 3. Η εκπαίδευση όλου του προσωπικού της επιχείρησης σε θέματα ποιότητας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη βελτίωση της ποιότητας. Στις δεκαετίες του 1970 και 1980, η έννοια της ποιότητας επεκτάθηκε ώστε να καλύπτει και τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Ειδικότερα, διαμορφώθηκαν δύο προσεγγίσεις όσον αφορά την ποιότητα στις υπηρεσίες. Η παραδοσιακή προσέγγιση βασίζεται στον προσδιορισμό των απαιτήσεων και των προσδοκιών των πελατών και στο σχεδιασμό των υπηρεσιών, στους ποιοτικούς ελέγχους με στόχο τη μείωση των ελαττωματικών υπηρεσιών και στη συνεχή βελτίωσή τους. Η νεώτερη προσέγγιση βασίζεται στο ρόλο των εργαζομένων μιας επιχείρησης στη βελτίωση της ποιότητας με την αλλαγής της κουλτούρας, των αξιών και των αντιλήψεων όλων των εργαζομένων της επιχείρησης. Επικεντρώνεται στη σωστή διοίκηση, στη συμμετοχή όλων, στην ενημέρωση του προσωπικού και στη διάχυση της επαναπληροφόρησης που προέρχεται από τους πελάτες. Σημεία αναφοράς είναι ο προσδιορισμός της έννοιας του "προϊόντος" που «παράγει» μία επιχείρηση παροχής υπηρεσιών και τα χαρακτηριστικά που έχει η υπηρεσία σε αντιδιαστολή με τα χαρακτηριστικά που έχει ένα υλικό προϊόν. Για παράδειγμα: - Το "προϊόν" σε μία επιχείρηση παροχής υπηρεσιών δεν υπάρχει πριν την αγορά του. - Η υπηρεσία είναι "προϊόν" που δεν αποθηκεύεται. - Η παραγωγή και η κατανάλωση της υπηρεσίας εκτελούνται την ίδια χρονική στιγμή. - Ο πελάτης συμμετέχει συνήθως στη διαδικασία "παραγωγής" της υπηρεσίας. - Η υπηρεσία ως "προϊόν" δεν έχει μετρήσιμες υλικές ιδιότητες, όπως μήκος, αντοχή, βάρος κλπ. - Τέλος, η υπηρεσία ως "προϊόν" διακινείται συνεχώς σε όλη την αλυσίδα παροχής των υπηρεσιών. Η ιδιαίτερη προσοχή και βαρύτητα, που δόθηκε στην ποιότητα των υπηρεσιών βοήθησε να αλλάξει η αντιμετώπιση των προβλημάτων ποιότητας: οι επιχειρήσεις λαμβάνουν υπόψη τους όχι μόνο τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, αλλά και όλες τις επιχειρηματικές διαδικασίες που περιστρέφονται γύρω από αυτά, όπως εξυπηρέτηση, εγκατάσταση, παροχή πληροφόρησης Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν όλες τις δραστηριότητες που εκτελούνται σε διαφορετικά τμήματα της επιχείρησης και κάθε επιχειρηματική διαδικασία αυξάνει τελικά την "αξία" του προϊόντος. Η ορθολογική διαχείριση των επιχειρηματικών διαδικασιών στηρίζεται στον αποτελεσματικό έλεγχο και την εποπτεία των μεταξύ τους αλληλεπιδράσεων, καθώς και στον ακριβή προσδιορισμό των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών με στόχο την αύξηση της ικανοποίησής τους. Όσοι έχουν άμεση σχέση με την ποιότητα πρέπει να αντιμετωπίζουν την έννοια της ποιότητας ενταγμένη σε ένα σύστημα αλληλεξαρτώμενων επιχειρηματικών διαδικασιών, δηλαδή σαν ένα "σύστημα διαχείρισης της ποιότητας". Τα κύρια δεδομένα ενός "συστήματος διαχείρισης της ποιότητας", επιγραμματικά, είναι τα εξής: Οι δεκαετίες 70 και 80

8 8 1. Προσδιορισμός της πολιτικής και των στόχων της επιχείρησης, όσον αφορά την ποιότητα. 2. Ανάθεση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του προσωπικού. 3. Προσδιορισμός του αναγκαίου προσωπικού και υποδομής, ώστε να παράγονται ικανοποιητικής ποιότητας προϊόντα ή υπηρεσίες. 4. Ανάπτυξη και εφαρμογή διαδικασιών παρακολούθησης και ελέγχου των παραγομένων προϊόντων ή υπηρεσιών καθώς και παραμέτρων που επιδρούν στην ποιότητα σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Σύμφωνα με τις αντιλήψεις αυτές μια επιχείρηση πρέπει να προσανατολίζεται ολοένα και περισσότερο στην ικανοποίηση των πελατών και των αναγκών τους. Εξ άλλου, η έννοια της ποιότητας μπορεί να διακριθεί σε εσωτερική, δηλαδή "ενδοεπιχειρησιακή" ποιότητα και σε "εξωτερική" ποιότητα. Η "εξωτερική" ποιότητα αναφέρεται στις σχέσεις της επιχείρησης με τους πελάτες. Στηρίζεται στο σεβασμό των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών και σε ποιο βαθμό λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες απαιτήσεις τους. Στην έννοια της "εξωτερικής" ποιότητας περιλαμβάνονται, επίσης, οι καλές δημόσιες σχέσεις με τους προμηθευτές, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την κοινωνία γενικότερα. Είναι προφανές ότι η γενικότερη εικόνα μιας επιχείρησης συνδέεται άμεσα με την έννοια της "εξωτερικής" ποιότητας. Η "ενδοεπιχειρησιακή" ποιότητα αναφέρεται σε ό,τι έχει σχέση με τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού, η έγκαιρη πληροφόρηση και επαναπληροφόρηση, η σωστή διαχείριση του χρόνου. Σε τελική ανάλυση, η "ενδοεπιχειρησιακή" και η "εξωτερική" ποιότητα προσδιορίζονται ως η συμμόρφωση μιας επιχείρησης. Από το η έννοια της "κοινωνικής" ποιότητας αναφέρεται στην ικανοποίηση των πελατών, των χρηστών των προϊόντων ή των υπηρεσιών μιας επιχείρησης καθώς και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα. Ο κύριος στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας της ζωής, οι επιχειρήσεις αρχίζουν να αναπτύσσουν συστήματα διαχείρισης όχι μόνο της ποιότητας αλλά και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Στα πλαίσια αυτά έχουν αναπτυχθεί το πρότυπο SA 8000, που αφορά την κοινωνική υπευθυνότητα της επιχείρησης. Το SA 8000 αποτελεί σημείο αναφοράς για τον περιορισμό των δυσμενών συνθηκών εργασίας στον εργασιακό χώρο και το σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Η προέλευση και η εξέλιξη αυτού του πρώτου πρότυπου για την κοινωνική ευθύνη είναι ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο σημείο αναφοράς. Κύριος στόχος του είναι να εξαλείψει τις καταχρηστικές και σκληρές συνθήκες εργασίας σε όλα τα είδη των επιχειρήσεων. 2.3 Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας Η περίοδος Το "σύστημα διαχείρισης της ποιότητας" είναι μια ευρεία έννοια και μπορεί να ορισθεί ως "ένα συστηματικό σύνολο διαδικασιών διαχείρισης για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη βελτίωση της λειτουργίας και της απόδοσης μιας επιχείρησης, με στόχο την προσφορά στους πελάτες της καλύτερης ποιότητας προϊόντων ή υπηρεσιών και στις χαμηλότερες τιμές". Ορισμός Οι επιμέρους διαδικασίες που συνθέτουν ένα σύστημα διαχείρισης της ποιότητας είναι η διασφάλιση της ποιότητας, ο ποιοτικός έλεγχος και η βελτίωση της ποιότητας. Η "διασφάλιση της ποιότητας" περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που διασφαλίζουν ότι οι τυχόν αλλαγές στις διαδικασίες της παραγωγής οι οποίες επηρεάζουν την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων μπορούν και να προσδιορίζονται και να αξιολογούνται. Εγγυώνται επίσης ότι τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας που παράγει η επιχείρηση καλύπτουν τόσο τις απαιτήσεις που έχει θέσει ο συγκεκριμένος πελάτης, όσο και τις απαιτήσεις ή τις προδιαγραφές που έχει θέσει η ίδια η επιχείρηση, που παράγει το συγκεκριμένο προϊόν ή την υπηρεσία. Διασφάλιση ποιότητας

9 9 Ο «ποιοτικός έλεγχος» (QC) είναι μια διαδικασία - επίσης γνωστή ως «ποιοτικός στατιστικός έλεγχος» - που επιτρέπει να αξιολογήσει την απόδοση των διαδικασιών της τρέχουσας εμπορικής επιχείρησης, που εκτελεί τις απαραίτητες ενέργειες για να αποβάλουν τις ανεπιθύμητες αποδόσεις. Χάρη σε αυτήν την διαδικασία QI τα πρότυπα μπορούν να τηρηθούν πλήρως. Οι δραστηριότητες για να διορθώσουν τα ανώμαλα προϊόντα μπορούν να είναι ή να μην περιληφθούν QC στο περιβάλλον. Έλεγχος ποιότητας Η "βελτίωση της ποιότητας" αποτελεί μια συστηματική και διαρκή δραστηριότητα, η οποία καλύπτει όλες τις λειτουργίες μιας επιχείρησης και αποσκοπεί στην αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητάς τους σε όλα τα επίπεδα. Σε όλες τις παραπάνω διαδικασίες, το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας πρέπει να στηρίζεται σε σταθερές πολιτικές της διοίκησης που περιλαμβάνουν στόχους για παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας. Στην πραγματικότητα, όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την ποιότητα των προϊόντων υλοποιούνται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης πολιτικής που εφαρμόζει η διοίκηση της επιχείρησης σε όλες τις λειτουργίες της. Τέλος, σημειώνεται ότι ένα σύστημα διαχείρισης της ποιότητας πρέπει να υποστηρίζεται από την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχουν οι απαιτούμενες υποδομές, όπως οι συσκευές παρακολούθησης και ελέγχου κλπ. που μπορούν να παρακολουθούν, να ελέγχουν και να βελτιώνουν συνεχώς την ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών. Βελτίωση της ποιότητας 2.4 Γιατί να εφαρμόσετε ένα σύστημα διαχείρισης της ποιότητας Η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης της ποιότητας μπορεί να βοηθήσει την επιχείρηση να αυξήσει την ικανοποίηση των πελατών της, καθώς και των άλλων ενδιαφερόμενων μερών. Επιπλέον, ένα σωστά οργανωμένο σύστημα διαχείρισης της ποιότητας μπορεί να βοηθήσει την επιχείρηση να μπει σε μια πορεία συνεχούς βελτίωσης. Η βελτίωση του επιπέδου ικανοποίησης των πελατών και των άλλων ενδιαφερόμενων μερών που επηρεάζονται από τη λειτουργία της επιχείρησης, καθώς και η υιοθέτηση μια πορείας συνεχούς βελτίωσης είναι άρρηκτα δεμένες μεταξύ τους. Η παρακολούθηση των συνεχώς μεταβαλλόμενων αναγκών και προσδοκιών των πελατών, η τεχνολογική εξέλιξη και η παρακολούθηση του ανταγωνισμού, η συνεχής βελτίωση των προϊόντων και των διεργασιών μιας επιχείρησης είναι θεμελιώδεις παράγοντες που προσδιορίζουν και καθορίζουν μακροχρόνια τη βιωσιμότητά της. Ικανοποίηση του πελάτη και συνεχής βελτίωση Η συνεχής αύξηση της ικανοποίησης των πελατών και των άλλων ενδιαφερομένων μερών καθώς και η συνεχής βελτίωση της επιχείρησης μπορούν να επιτευχθούν, αν η επιχείρηση λάβει υπόψη της κάποιες αρχές διοίκησης, όπως: Αρχές διοίκησης Αρχή 1 Αρχή 2 Αρχή 3 Αρχή 4 Αρχή 5 Αρχή 6 Αρχή 7 Αρχή 8 Εστίαση στον πελάτη Ηγεσία Ενεργητική συμμετοχή του προσωπικού Προσέγγιση ως διεργασία Προσέγγιση της διαχείρισης με σύστημα Διαρκής βελτίωση Προσέγγιση στη λήψη αποφάσεων που βασίζονται σε γεγονότα Σχέσεις αμοιβαίου οφέλους με προμηθευτές 2.5 Το πρότυπο ISO 9000:2008 Η σειρά των διεθνών προτύπων ISO 9000 εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1987 από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) που εδρεύει στη Γενεύη. Οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις απαιτήσεις των προτύπων για να εγκαταστήσουν και να λειτουργήσουν ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης της ποιότητας. Η απαρχή των προτύπων ISO 9000

10 10 Για παράδειγμα, τα πρότυπα θέτουν τις απαιτήσεις για τη σωστή διακρίβωση των συσκευών του ποιοτικού ελέγχου, καθώς και για την τήρηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος τεκμηρίωσης που αποτελείται από αρχεία, έγγραφα, τεκμηριωμένες διαδικασίες. Η σειρά των προτύπων ISO 9000 είναι αποτέλεσμα διεθνούς συμφωνίας για την εφαρμογή «καλών πρακτικών» διοίκησης των επιχειρήσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες μιας επιχείρησης είναι σύμφωνα με τις προσδοκίες των πελατών. Τα πρότυπα της σειράς ISO 9000 αποτελούν μια σειρά οδηγιών και απαιτήσεων για την εγκατάσταση και λειτουργία ενός συστήματος διαχείρισης της ποιότητας, που μπορεί να εφαρμοσθεί σε όλες τις επιχειρήσεις, όλων των κλάδων, μεγάλες ή μικρές, δημόσιες ή ιδιωτικές. Το ISO 9000 αποτελείται από τρία βασικά πρότυπα: ISO 9000:2005, Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας Θεμελιώδεις αρχές και λεξιλόγιο. ISO 9001:2008, Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας Απαιτήσεις ISO 9004:2000- υπό αναθεώρηση, Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας Οδηγίες για τη βελτίωση της απόδοσης. Δεδομένου ότι το σύνολο της έκδοσης ISO και μετά περιλαμβάνει μόνο ένα πρότυπο για το ποιοτικό σύστημα διαχείρισης (ISO 9001), η οργάνωση που σκοπεύει να εφαρμόσει ένα ποιοτικό σύστημα διαχείρισης πρέπει να καθορίσει ποια στοιχεία των προτύπων θέλουν να χρησιμοποιήσουν για τις διοικητικές ενέργειες και πρέπει να αναπτύξει το σύστημά της με εκείνες τις απαιτήσεις. Η οργάνωση μπορεί να εξαιρεθεί από την εφαρμογή μερικών προτάσεων της 7ης παραγράφου των προτύπων, εάν δεν ισχύει, λόγω της φύσης της εταιρείας. Σχεδιασμός και ανάπτυξη πρέπει να ελέγχονται και να τεκμηριώνονται, εάν εφαρμοστεί από την εταιρεία. Η τρέχουσα έκδοση του ISO 9001:2008 που είναι ενεργή από τις Φεβρουαρίου 2009 και μετά και η αναθεώρηση του ISO 9004 εισάγουν τις δευτερεύουσες μόνο αλλαγές στην προηγούμενη έκδοση. Οι κύριοι λόγοι έχουν να κάνουν με: Αναδιαμόρφωση για να βελτιώσει τη συνέπεια μεταξύ των πρότυπων του ISO 9000 και του ISO και του ISO Η προσθήκη της έννοιας του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των κινδύνων Καλύτερος ορισμός του ελέγχου των διαδικασιών εξωτερικής ανάθεσης Αναβάθμιση του νόμου και των κανονιστικών απαιτήσεων Συμπεριλαμβανομένου του στόχου της διαχείρισης του περιβάλλοντος εργασίας που απαιτείται για την επίτευξη της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις, αυτό σημαίνει φυσικών, περιβαλλοντικών και άλλων παραγόντων Ορισμός των προσωπικών δεδομένων ως βασικό παράδειγμα του είδους της ιδιοκτησίας του πελάτη που πρέπει να προστατεύονται. Τα συστήματα πληροφοριών ως βασικό παράδειγμα του τύπου των υπηρεσιών υποστήριξης που μπορεί να έχουν αντίκτυπο συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του προϊόντος, ως παράδειγμα της βαθμονόμησης (έλεγχος και διαμόρφωση). Να καταστεί η ρητή αναφορά σε δραστηριότητες μετά την παράδοση, όπως διατάξεις της εγγύησης, συντήρησης και συμπληρωματικές υπηρεσίες, όπως η ανακύκλωση της τελικής διάθεσης. Ένα τρίτο - ανεξάρτητο - μέρος, ο οργανισμός πιστοποίησης που πιστοποιεί τη συμμόρφωση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO Η πιστοποίηση θα δείξει την περιοχή επιχειρηματικής διαδικασίας, η οποία έχει ζητηθεί να πιστοποιηθεί, καθώς επίσης και οποιεσδήποτε άλλες διοικητικές ενέργειες που προβλέπονται στους κανονισμούς του ISO 9001 που δεν εξετάζονται από την πιστοποιημένη οργάνωση. Η σειρά των προτύπων ISO 9000 Η τρέχουσα έκδοση του ISO 9000 (2008)

11 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001 ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Στόχοι του παρόντος κεφαλαίου είναι, πρώτον, να παρουσιάσει τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και, δεύτερον, να διευκρινίσει πως αυτές οι ιδιαιτερότητες επηρεάζουν την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης της ποιότητας Η μικρομεσαία επιχείρηση Οι πολύ μικρές, οι μικρές και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο. Αντιπροσωπεύουν το 99% των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παρέχουν 65 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Επιπλέον, αποτελούν μια σημαντική πηγή ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και εισαγωγής καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία. Στόχος του κεφαλαίου 3 Δεδομένου ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν, στο σύνολό τους, σημαντικό οικονομικό παράγοντα, ο όρος «μικρομεσαία επιχείρηση» χρησιμοποιείται ευρέως. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός για το τι είναι «μικρομεσαία» επιχείρηση σε όλες τις χώρες. Αντίθετα, τα κριτήρια που διαχωρίζουν τις μικρές από τις μικρομεσαίες και από τις μεγάλες επιχειρήσεις ποικίλλουν όχι μόνο μεταξύ των διαφόρων χωρών, αλλά και μέσα στην ίδια τη χώρα και από κλάδο σε κλάδο. Τα κριτήρια αυτά εφαρμόζονται συνήθως στις διαδικασίες αξιολόγησης για την ένταξη μιας επιχείρησης σε προγράμματα επιχορηγήσεων. Συχνά παρατηρείται το φαινόμενο τα κριτήρια να διαφοροποιούνται ανάλογα με το κάθε πρόγραμμα επιχορήγησης Ο ορισμός της μικρομεσαίας επιχείρησης από την ΕΕ Προκειμένου να καταλήξουμε σε έναν κοινό ορισμό, επιλέγουμε τον ορισμό που εισήγαγε η ΕΕ, αυτός ο ορισμός χρησιμοποιείται όχι μόνο για στατιστικούς λόγους, αλλά και ως σημείο αναφοράς για την εφαρμογή πολιτικών στήριξης των επιχειρήσεων (σε θέματα φορολόγησης, επιχορηγήσεων, συμμετοχής σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης). Διευκρινίζουμε ότι ο ορισμός δεν είναι στατικός, αλλά αλλάζει διαχρονικά. Από το 1996, ο ορισμός της μικρομεσαίας επιχείρησης βασίζεται σε σύσταση 96/280/ΕΚ: στην κατηγορία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ανήκουν οι επιχειρήσεις με λιγότερους από 250 εργαζόμενους, με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι 40 εκατομμύρια ευρώ και σύνολο ενεργητικού μέχρι 27 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης πρέπει να πληροί το κριτήριο της ανεξαρτησίας, (δηλαδή να μην ανήκει πάνω από το 25% του κεφαλαίου ή των ψήφων της επιχείρησης σε επιχείρηση ή σε όμιλο επιχειρήσεων, που να μην καλύπτει τα κριτήρια της μικρομεσαίας επιχείρησης, με βάση τον ίδιο ορισμό). Δεδομένου ότι η οικονομική ανάπτυξη έχει θεωρηθεί ως σημαντική για τη θέση των ΜΜΕ, έχουν αναθεωρηθεί τα κριτήρια και ένας νέος ορισμός που δημοσιεύθηκε από τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής τον Μάιο 2003, εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου Ενώ η απαίτηση μέτρησης ατόμων παραμένει η ίδια, υπάρχουν αλλαγές σχετικά με τα ποσά του κύκλου εργασιών και ισολογισμών: Ο ορισμός από την ΕΕ 1 On 6 May 2003 the Commission adopted a new Recommendation 2003/361/EC regarding its SME definition (replacing Recommendation 96/280/EC). For more information please see:

12 12 Πίνακας 3.1 Πρόσφατες μεταβολές του ορισμού των ΜΜΕ από την ΕΕ Κατηγορία επιχείρησης Μεσαία επιχείρηση Μικρή επιχείρηση Πολύ μικρή επιχείρηση Αριθμός προσωπικού < 250 < 250 < 50 < 50 < 10 < 10 Κύκλος εργασιών (σε εκ. ευρώ) Σύνολο ενεργητικού (σε εκ. ευρώ) Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριος στόχος της αύξησης των ανώτερων ορίων στα οικονομικά στοιχεία είναι η εξαίρεση από επιχορηγήσεις των επιχειρήσεων που υλοποιούν επενδύσεις. Ενώ η αύξηση είναι σημαντική σε ποσοστιαία αναλογία, δεν θα πρέπει να επηρεάσει τον αριθμό των ΜΜΕ στην αγορά. Από οικονομική άποψη, είναι ουδέτερο, δεδομένου ότι λαμβάνει υπόψη τις διαδοχικές αυξήσεις των τιμών και της παραγωγικότητας, διατηρώντας παράλληλα τα ανώτατα όρια του προσωπικού Ένας κρυμμένος γίγαντας Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομία. Συχνά παρομοιάζονται με «κρυμμένους γίγαντες» αφού οι μεγάλες επιχειρήσεις αποτελούν μόλις το 1% του συνόλου των επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Επιπλέον, το 93% των επιχειρήσεων είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις (0-9 υπαλλήλους) 2. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: οι «κρυμμένοι» γίγαντες small 6,0% medium-sized 0,8% large 0,2% micro 93,0% Σχήμα 3.1 Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ανάλογα με το μέγεθός τους (Πηγή: SMEs in focus. Observatory of European SMEs 2002; EC, 2002) Τα 2/3 των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό και μη πρωτογενή τομέα είναι θέσεις εργασίας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κατανέμονται εξίσου ανάμεσα σε πολύ μικρές και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η κατανομή των εργαζομένων ανάμεσα στα διάφορα μεγέθη επιχειρήσεων διαφέρει ανάμεσα στα κράτη-μέλη της ΕΕ. Πολύ σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι, σε αντίθεση με τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίες συμβάλλουν αποτελεσματικά στην αύξηση της απασχόλησης. Η ισχυρή θέση που κατέχουν αυτές οι επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι πολύ μικρές, αποτελεί μια από τις ιδιαιτερότητες της ευρωπαϊκής πραγματικότητας. Ειδικότερα, μια μέση ευρωπαϊκή επιχείρηση απασχολεί 6 άτομα, μια ιαπωνική 10 άτομα ενώ μια 2 SMEs in focus. Observatory of European SMEs 2002, European Communities, 2002

13 13 αμερικάνικη 19 άτομα. Έτσι, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις απασχολούν το 33% του εργατικού δυναμικού στην Ιαπωνία, το 46% στις ΗΠΑ και το 66% στην Ευρώπη. 3 Θέσεις εργασίας του ιδιωτικού τομέα στην Ευρώπη είναι: Απασχόληση ανά μέγεθος επιχείρησης Πιστοποιητικά ISO Όταν θα συνδέει τη σημαντική θέση στην αγορά των ΜΜΕ στην Ευρώπη για τη σημασία της εφαρμογής ISO τρία στοιχεία που θα μπορούσαν να είναι ενδιαφέρον: παγκόσμιο σύνολο των πιστοποιητικών ISO 9000 το οποίο δείχνει μια σταθερή αύξηση, 3 idem

14 14 Σχήμα 3.2 Πιστοποιητικά του ISO 9000, παγκόσμιο σύνολο (Πηγή: η διανομή των πιστοποιητικών μεταξύ των παγκόσμιων περιοχών, που αποδεικνύει την ισχυρή έμφαση έβαλε στην πιστοποίηση του ISO στις ευρωπαϊκές χώρες, Σχήμα 3.3 Κατανομή των πιστοποιητικών που εκδίδονται μεταξύ των περιφερειών του κόσμου (2007) (Πηγή: τον αριθμό των πιστοποιητικών που εκδίδονται για το αναθεωρημένο πρότυπο ISO 9001:2000 (το οποίο αντικαθιστά το 1994 εκδόσεις του ISO 9001, ISO 9002 και ISO 9003), η οποία υπερτριπλασιάστηκαν το 2002 σε σύγκριση με το 2001 και αντιπροσώπευαν περίπου το 30% της συνολικής ISO 9000 συνολικά στο τέλος του 2002

15 15 ISO 9001: ,8% ISO 9000 ( versions) ,2% Σχήμα 3.4 Μερίδιο των πιστοποιητικών συμμόρφωσης με το πρότυπο ISO 9001:2000 στο ISO 9000 συνολικά (2002) (Πηγή: Ακόμη και αν η έκταση αυτού του εγχειριδίου δεν μας επιτρέπει να εμβαθύνουμε στο θέμα, το υψηλό μερίδιο της Ευρώπης στα πιστοποιητικά του ISO μαζί με τη συντριπτική πλειοψηφία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που είναι ΜΜΕ και η υψηλή αποδοχή των νέων προτύπων αναμείνετε μια υψηλή δυνατότητα της εφαρμογής QMS σύμφωνα με το ISO 9001:2000 στις ΜΜΕ στην Ευρώπη. 3.2 Εφαρμογή των προτύπων του ISO Τι θα έπρεπε το ISO να (μην) είναι Ανεξαρτήτως του μεγέθους της επιχείρησης, η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης της ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου δεν πρέπει να αλλάζει συνολικά τη λειτουργία της επιχείρησης. Σημειώνεται ότι όλες οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν ένα σύστημα διαχείρισης της ποιότητας, το οποίο πιθανά να καλύπτει ορισμένες από τις απαιτήσεις του προτύπου, ακόμη και αν δε διαθέτουν τη σχετική τεκμηρίωση. Σκοπός ενός συστήματος ISO δεν είναι να επιβάλλει μια εντελώς διαφορετική διαχείριση των επιχειρηματικών λειτουργιών ή να επιβάλλει στον επιχειρηματία να αλλάξει όλες τις διαδικασίες του. Παράλληλα όμως, η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης της ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9000 πρέπει να στηρίζει τη διοίκηση ώστε να ελέγχει καλλίτερα την επιχείρηση, αποκαλύπτοντας τι συμβαίνει σήμερα και τι πρέπει να εφαρμόζεται. Όλες οι απαιτήσεις του προτύπου πρέπει να υλοποιούνται με προσήλωση από όλους. Επίσης, το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας αρχικά πρέπει να στηρίζεται σε διαδικασίες που ήδη τηρούνται και οι οποίες μπορεί και πρέπει να βελτιωθούν. Μια επιχείρηση μπορεί να επωφεληθεί από την εφαρμογή ενός συστήματος μόνον εφ όσον αυτό βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών της, καθώς και τη συνολική απόδοσή της. Η έννοια της εφαρμογής ενός ΣΔΠ σε μια μικρομεσαία επιχείρηση

16 Αρχές διοίκησης Τόσο στις μικρομεσαίες, όσο και στις μεγάλες επιχειρήσεις, η διοίκηση και η οργάνωση της επιχείρησης στηρίζονται και παράλληλα επηρεάζουν μια σειρά διαδικασιών, όπως η διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων, οι σχέσεις με τους προμηθευτές και τους πελάτες, οι πωλήσεις, το μάρκετινγκ, η παραγωγή κλπ.. Το πρότυπο ISO 9001:2008, μέσα από τις απαιτήσεις του, καλύπτει όλες τις διαδικασίες μιας επιχείρησης, όπως αναφέρονται ενδεικτικά παραπάνω. Πριν όμως αρχίσει η υλοποίηση ενός τέτοιου συστήματος, ακόμη και σε πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις, η διοίκηση της εταιρείας πρέπει να υιοθετήσει και να εφαρμόσει τις οχτώ αρχές διοίκησης, στις οποίες στηρίζεται το πρότυπο: Αρχή 1 Εστίαση στον πελάτη Αρχή 2 Ηγεσία Αρχή 3 Ενεργητική συμμετοχή του προσωπικού Αρχή 4 Προσέγγιση ως διεργασία Αρχή 5 Προσέγγιση της διαχείρισης με σύστημα Αρχή 6 Διαρκής βελτίωση Αρχή 7 Προσέγγιση στη λήψη αποφάσεων που βασίζονται σε γεγονότα Αρχή 8 Σχέσεις αμοιβαίου οφέλους με προμηθευτές Παρά το ότι οι οχτώ αυτές αρχές δεν αναφέρονται ρητά στο πρότυπο ISO 9001:2008 αποτελούν ωστόσο τη βάση για την εφαρμογή των απαιτήσεων του προτύπου σε μια επιχείρηση. Η εφαρμογή των οκτώ αρχών διοίκησης συνδέεται με τις επιχειρηματικές διαδικασίες, όπως προκύπτει από τα ακόλουθα: η διασφάλιση των απαιτούμενων πόρων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, τη συντήρηση των υποδομών και τις απαιτούμενες βελτιώσεις στο περιβάλλον εργασίας και την αποτελεσματική απόδοση των εργαζομένων(αρχές 2 και 3), Η διασφάλιση της αξιοπιστίας των πληροφοριών, ώστε η διοίκηση να μπορεί να κάνει μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και να διατυπώσει την πολιτική της για την ποιότητα, Η θέσπιση συγκεκριμένων βραχυπρόθεσμων στόχων, όπως ετήσιοι στόχοι ποιότητας σε όλο το προσωπικό (σχετίζονται με τις αρχές 1,2 και 3), Η διαπραγμάτευση των συμφωνιών πωλήσεων για προϊόντα και υπηρεσίες, τόσο σε τεχνικό όσο και σε εμπορικό επίπεδο (αρχές 1 και 4), Η εξασφάλιση υλικών και υπηρεσιών για την παραγωγή που να συνδυάζουν το στοιχείο της ικανοποιητικής σχέσης τιμής και ποιότητας (αρχή 8), Ο έλεγχος των διεργασιών - Για τον έλεγχο αυτό το πρότυπο ISO 9001 απαιτεί ένα επαρκές σύστημα τεκμηρίωσης, διαδικασίες και διεργασίες, καθώς και οδηγίες εργασίας. Επίσης απαιτεί διαδικασίες ελέγχου των εγγράφων και των αρχείων και όπου απαιτείται ιχνηλασιμότητα και ανιχνευσιμότητα (αρχή 4), Η διασφάλιση ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες βρίσκονται σε επίπεδο ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις του πελάτη( αρχή 1), το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών αποδεικνύεται από τη συγκέντρωση και αξιολόγηση των πληροφοριών (με τη διεξαγωγή έρευνας ικανοποίησης πελατών, τα στοιχεία των πελατών που διατυπώθηκαν σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων, τις δημοσκοπήσεις χρηστών, τη χαμένη επιχειρησιακή ανάλυση, τις φιλοφρονήσεις, αξιώσεις εγγύησης, τις εκθέσεις εμπόρων κλπ.) και με την εφαρμογή μέτρων, που απορρέουν από την αξιολόγηση (αρχές 4 α 7), Η ανάπτυξη ενός προγράμματος για τη συνεχή βελτίωση της Εταιρείας. Το πρόγραμμα πρέπει να είναι αποτελεσματικό, αλλά και να αποτελεί κίνητρο για τους εργαζομένους. Επίσης, πρέπει να περιλαμβάνει ένα σύστημα ποιοτικών ελέγχων και διαφανείς διαδικασίες διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών ώστε να εξασφαλίζεται η συμμετοχή του προσωπικού (αρχή 6), Οι αρχές της προσέγγισης διαδικασίας και συστημάτων (4 και 5) επεξηγούν δύο πτυχές: αρχικά η σημασία των συνδέσεων μεταξύ των ενιαίων διαδικασιών και αφετέρου η σημασία των συνδέσεων μεταξύ των διαδικασιών, των πόρων (οικονομικοί, καταρτισμένοι υπάλληλοι, υποδομή, περιβάλλον εργασίας, πληροφορίες) και των όρων (πλαίσιο που περιγράφεται μέσα από τις απαιτήσεις των Οι οκτώ αρχές του προτύπου ISO 9001:2008

17 17 ενδιαφερόμενων μερών). Την ίδια στιγμή η ενεργό συμμετοχή της οργάνωσης είναι απαραίτητη κατά την εκτέλεση αλλαγών και τη βελτίωση του επιπέδου γνώσεων των εργαζομένων, είναι δύο προϋποθέσεις για τη συνεχή βελτίωση (αρχή 6). Οι αποφάσεις που βασίζονται σε πραγματικά περιστατικά - τα αποτελέσματα των δοκιμών και αναλύσεων (αρχή 7). Άλλοι βασικοί παράγοντες - η στάση, τα κίνητρα και η ικανότητα των εργαζομένων περισσότερο ή λιγότερο περιλαμβάνονται σε όλες τις οκτώ αρχές. Συνοψίζοντας, οι οχτώ αρχές της διοίκησης μιας επιχείρησης που αναλύθηκαν παραπάνω μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες: 1. Διαχείριση των διεργασιών. Δηλαδή, εφαρμογή των αρχών που σχετίζονται με το σύστημα και τις διεργασίες καθώς και με τη χρήση εργαλείων για τη διοίκηση της επιχείρησης (αρχές 4, 5 καθώς και 1, 6, 7, 8), 2. Διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων. Δηλαδή, εφαρμογή μιας σειράς μεθόδων με σκοπό τη συστηματική ανάπτυξη των δεξιοτήτων του προσωπικού και την ανάπτυξη ενός κλίματος που να συμβάλλει στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των εργαζομένων (αρχές 1, 2, 3, 6, 7). Το νέο πρότυπο ISO 9001:2008, όχι μόνο καλύπτει αυτές τις δύο κατηγορίες αρχών διοίκησης της επιχείρησης, αλλά παράλληλα, επιβάλλει στην επιχείρηση να λαμβάνει υπόψη και να συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα και τη νομοθεσία που αφορούν στο προϊόν ή την υπηρεσία, που διαθέτει στην αγορά. Οι δύο βασικές κατηγορίες αρχών διοίκησης

18 18 Σχήμα 3.5 Οι διεργασίες της διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τις οκτώ αρχές του προτύπου ISO 9000: 1. Εστίαση στον πελάτη, 2. Ηγεσία, 3. Ενεργητική συμμετοχή του προσωπικού, 4. Προσέγγιση ως διεργασία, 5. Προσέγγιση της διαχείρισης με σύστημα, 6. Διαρκής βελτίωση, 7. Προσέγγιση στη λήψη αποφάσεων που βασίζονται σε γεγονότα, 8. Σχέσεις αμοιβαίου οφέλους με προμηθευτές.

19 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στην εφαρμογή του ISO 9001 σε ΜΜΕ Ακόμη και αν υπάρχει ένα ενιαίο πρότυπο ISO 9001:2008 και έτσι είναι το σύνολο των απαιτήσεων για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας, υπάρχουν ορισμένες διαφορές ως προς το χαρακτήρα των ΜΜΕ και μεγάλων επιχειρήσεων που έχουν επίδραση στην εφαρμογή. Ορισμένες από τις διαφορές που επιφέρει ευκολότερο ξεκίνημα για τις ΜΜΕ, κατά κανόνα ζητούν ιδιαίτερη προσοχή. Εντός της ομάδας των ΜΜΕ, πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των εμπορικών επιχειρήσεων σε μικρές πόλεις, έχουν μια ακόμη πιο συγκεκριμένη θέση. Ως εκ τούτου οι δύο ομάδες θα πρέπει να εξετάζονται χωριστά. Επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους ( εργαζόμενοι) Για την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης της ποιότητας σε μια μεσαίου μεγέθους επιχείρηση πρέπει αρχικά όλο το προσωπικό να έχει κατανοήσει τη σπουδαιότητα του εγχειρήματος και να συμβάλλει σε αυτό. Το σχετικά μικρό μέγεθος της επιχείρησης, σε σχέση πάντα με μια μεγάλη επιχείρηση, βοηθά στην υποκίνηση του προσωπικού και τη θετική συμβολή του στην υλοποίηση του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους έχουν απλούστερη οργανωτική δομή σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις, υλοποιούν λιγότερες και συνήθως απλούστερες διεργασίες, ενώ το σύστημα ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας που χρησιμοποιούν είναι απλό. Αυτό επιτρέπει την εφαρμογή ενός λιγότερο γραφειοκρατικού συστήματος τεκμηρίωσης. Παράλληλα, αν και ο αριθμός των εργαζομένων είναι μικρός και οι διαδικασίες είναι απλές, μπορεί να επιβάλλεται να τηρούνται γραπτές διαδικασίες ή οδηγίες εργασίας που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση της τεκμηρίωσης του συστήματος ποιότητας. Ένα άλλο στοιχείο διαφοροποίησης των μεσαίων επιχειρήσεων είναι η σχέση τους με τους πελάτες. Δεδομένου ότι, σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις, δεν έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται σε μία πολύ μεγάλη αγορά, μοιραία χτίζουν μια σχέση εξάρτησης (συχνά αμοιβαίας) με ένα μικρό αριθμό πελατών. Είναι φυσικό λοιπόν οι επιχειρήσεις αυτές να εστιάζονται στην ανάπτυξη πολύ καλών διαπροσωπικών σχέσεων με τους πελάτες τους. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι ακόμη πιο σημαντικό για τις μεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε μικρές πόλεις, όπου οι άνθρωποι γνωρίζονται μεταξύ τους και οι φήμες εξαπλώνονται πολύ εύκολα. Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (μέχρι 50 εργαζόμενοι) Αυτό είναι το μοντέλο για τις περισσότερες μικρές εμπορικές επιχειρήσεις. Το προφανές πλεονέκτημα των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων είναι ότι είναι αρκετά συχνά οικογενειακές επιχειρήσεις που σχετίζονται με ένα διευθυντή, ο οποίος συνήθως είναι και ο ιδιοκτήτης. Κατά συνέπεια, ο ενδιαφερόμενος/η έχει άμεσα κίνητρα για να οδηγήσει την επιχείρηση προς την ευημερία, για να ικανοποιήσει παλαιούς και για να προσελκύσει τους νέους πελάτες. Επιπρόσθετα, η εστίαση στον πελάτη είναι αναγκαία γιατί οι μικρές επιχειρήσεις απευθύνονται συνήθως στην τοπική αγορά και σε περιορισμένο αριθμό πελατών και προμηθευτών. Ένα υψηλό επίπεδο ικανοποίησης αυτής της πελατείας - των προμηθευτών είναι ζωτικής σημασίας για την ύπαρξη και την ανάπτυξη της επιχείρησης. Το λιγότερο γραφειοκρατικό σύστημα διοίκησης της μικρής επιχείρησης έχει ένα επιπλέον πλεονέκτημα: δίνει τη δυνατότητα στον ιδιοκτήτη - διαχειριστή να κατευθύνει άμεσα και με ευέλικτο τρόπο το προσωπικό του, ελέγχει την ποιότητα των υπηρεσιών και ότι όλοι ακολουθούν τις οδηγίες. Ένα τέτοιο σύστημα διοίκησης και οργάνωσης αποτελεί συχνά ένα επιπλέον παράγοντα υποκίνησης του προσωπικού. Είναι ευνόητο ότι όλες οι επιχειρήσεις διαθέτουν ένα σύστημα διοίκησης. Στις μικρές ωστόσο επιχειρήσεις, τα άτυπα συστήματα διοίκησης είναι αποτελεσματικά, ωστόσο σπάνια στηρίζονται σε αντίστοιχη τεκμηρίωση. Σε συνδυασμό με το ότι δεν υπάρχουν συνήθως τεκμηριωμένες διαδικασίες, απαιτεί όλη η τεκμηρίωση του συστήματος ποιότητας να δημιουργηθεί από το μηδέν. Οι μικρές επιχειρήσεις έχουν απλή οργανωτική δομή, άρα είναι αναγκαίο ένα Οι ιδιαιτερότητες των μεσαίων επιχειρήσεων στην εφαρμογή του ISO Οι ιδιαιτερότητες των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην εφαρμογή του ISO

20 20 αντίστοιχα απλό σύστημα επικοινωνίας. Αυτό σημαίνει ότι τα απαιτούμενα έγγραφα είναι λίγα. Από την άλλη μεριά όμως, η αναπόφευκτη αλληλοεπικάλυψη των αρμοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων του προσωπικού απαιτεί προσωπικό με ευρύτητα γνώσεων και δεξιοτήτων, σαφή καθορισμό των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του και, τέλος, ένα προσεκτικά σχεδιασμένο και λειτουργικό σύστημα ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας. Μία ακόμη διαφορά που παρουσιάζουν οι μικρές επιχειρήσεις είναι ο σχετικά μικρός αριθμός διεργασιών. Παρόλα αυτά, είναι απαραίτητη η μέτρηση της απόδοσης των διεργασιών, μέσα από την οποία μπορεί να ανιχνεύονται και να αποκαλύπτονται τάσεις και αποκλίσεις, πάντα με χρησιμοποίηση των σωστών δεικτών απόδοσης και αποτελεσματικότητας των διεργασιών Εφαρμογή των απαιτήσεων του προτύπου ISO και διαφορές ανάμεσα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Στο προηγούμενο κεφάλαιο εξετάσαμε συγκεκριμένα προβλήματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή του προτύπου ISO. Στις επόμενες παραγράφους αναφέρονται, περιληπτικά, ορισμένα χαρακτηριστικά σημεία που πρέπει να τονιστούν, εμπλουτισμένα με τα συμπεράσματα που παρουσιάζονται στο σχετικό πίνακα αντιστοίχισης των απαιτήσεων του προτύπου που παρατίθενται στο παρόν κεφάλαιο. Ορισμένα χαρακτηριστικά σημεία στην εφαρμογή του προτύπου ISO στις ΜΜΕ προκύπτουν άμεσα από την ίδια τη δομή των ΜΜΕ, όπως: Η διοίκηση διαχείριση της επιχείρησης δεν είναι γραφειοκρατική και εκτελείται άμεσα από τον ιδιοκτήτη, η οργανωτική δομή της επιχείρησης είναι απλή, απαιτεί σαφή προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων και των υπευθυνοτήτων του προσωπικού Το προσωπικό - λίγοι εργαζόμενοι που πρέπει να εκτελούν και να είναι εκπαιδευμένοι σε διάφορες και ποικίλες εργασίες, δεν υπάρχει εργαζόμενος με μόνη και αποκλειστική αρμοδιότητα την εφαρμογή και τη συντήρηση του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας Η τεκμηρίωση - έλλειψη τεκμηριωμένων διαδικασιών και οδηγιών εργασίας Επικοινωνία - απλή και εύκολη Οι σχέσεις με τους προμηθευτές και τους πελάτες βασίζονται σε συγκεκριμένα θέματα, τοπικά περιορισμένες Οι διεργασίες της επιχείρησης είναι απλές και συνήθως όχι πολύπλοκες. Εκτός από τα προηγούμενα χαρακτηριστικά σημεία, που είναι σημαντικά για την υλοποίηση ορισμένων παραγράφων και απαιτήσεων του προτύπου στις ΜΜΕ. Περιληπτικά, τα πιο σημαντικά είναι: Προσωποκεντρική και ομαδική διοίκηση Ενώ στις μεγάλες επιχειρήσεις οι συσκέψεις και οι ομαδικές αποφάσεις αποτελούν συνήθη πρακτική, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μόνος αρμόδιος, συνήθως, για όλες τις αποφάσεις είναι ο ιδιοκτήτης - διαχειριστής της επιχείρησης, για τις εργασίες του οποίου εφαρμόζονται οι παράγραφοι 5.1 Ευθύνη της Διοίκησης και 5.6 Ανασκόπηση από τη διοίκηση. Βραχυχρόνιος αντί για μακροχρόνιος προγραμματισμός Κατά την εφαρμογή των παραγράφων 5.4 Σχεδίαση, 6.1 Διάθεση πόρων, 6.3 Υποδομή και 7.1 Σχεδίαση της υλοποίησης του προϊόντος παρατηρήθηκε ότι οι ΜΜΕ δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο βραχυχρόνιο προγραμματισμό των εργασιών τους σε σχέση με το μακροπρόθεσμο στρατηγικό προγραμματισμό. Το φαινόμενο αυτό εξηγείται, εν μέρει, από το γεγονός ότι οι παραγγελίες είναι μικρές και η αγορά που απευθύνονται είναι συνεχώς μεταβαλλόμενη. Ανάθεση εργασιών σε υπεργολάβους Ενώ στις μεγάλες επιχειρήσεις οι περισσότερες εργασίες υλοποιούνται εσωτερικά, στην περίπτωση των ΜΜΕ πολλές εργασίες ανατίθενται σε εξωτερικούς προμηθευτές - υπεργολάβους. Για παράδειγμα, στην εφαρμογή της παραγράφου 7.4 Αγορές, είναι σύνηθες φαινόμενο η υποκατάσταση των δοκιμών ποιοτικού ελέγχου από ελέγχους σε εξωτερικά εργαστήρια ή η παροχή πιστοποιητικών ποιοτικού ελέγχου των υλικών από τους προμηθευτές. Όμοια, στην παράγραφο 7.3 Σχεδιασμός και ανάπτυξη, ο σχεδιασμός του προϊόντος μπορεί να μην υλοποιείται από την επιχείρηση αλλά από τον πελάτη. Επίσης, η εφαρμογή μερικών από τις απαιτήσεις της παραγράφου 7.5 Παραγωγή και παροχή υπηρεσιών μπορεί να βασίζεται σε συμπλήρωση φορμών και Διαφορές ΜΜΕ και μεγάλων επιχειρήσεων Άτομο αντί για ομάδα Βραχυχρόνιο αντί για μακροχρόνιο Εξωτερική ανάθεση εργασιών

21 21 τήρηση αρχείων που επιβάλλει ο πελάτης. Τέλος, οι εσωτερικές επιθεωρήσεις, που αναφέρονται στην παράγραφο Εσωτερική Επιθεώρηση, δεν γίνεται να διεξαχθούν όλες από τους εσωτερικούς επιθεωρητές, γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει σύγκρουση συμφερόντων στην περίπτωση που ο εσωτερικός επιθεωρητής πρέπει να επιθεωρήσει διαδικασία στην οποία έχει και ο ίδιος εμπλοκή. Το ISO 9001:2008 έχει ειδική πρόβλεψη όσον αφορά την εξωτερική ανάθεση και τον έλεγχο των διαδικασιών ανάθεσης. Ανάθεση υπευθυνοτήτων Σε αντίθεση με τις μεγάλες επιχειρήσεις, όπου συγκεκριμένες δραστηριότητες ανατίθενται σε ειδικά επιλεγμένους και εκπαιδευμένους υπαλλήλους, στις ΜΜΕ παρατηρείται το φαινόμενο της ανάθεσης καθηκόντων και υπευθυνοτήτων σε άτομα που μπορεί να μην έχουν άμεση σχέση και γνώση του αντικειμένου - παράγραφο 7.6. Έλεγχος των συσκευών παρακολούθησης και μέτρησης, υπεύθυνος για τον έλεγχο των συσκευών σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις είναι και πάλι ο ιδιοκτήτης διαχειριστής και όχι άλλο στέλεχος της επιχείρησης. Η έκταση των καθηκόντων και υπευθυνοτήτων που εξαρτάται άμεσα από την επιχείρηση. Ευελιξία Μία από τις καινοτομίες που εισάγει το πρότυπο ISO 9001:2008, είναι η δυνατότητα εκπλήρωσης των απαιτήσεων με "ικανοποιητικό τρόπο". Σύμφωνα λοιπόν με την προσέγγιση αυτή, η πολυπλοκότητα αλλά και η ποσότητα της τεκμηρίωσης, που απαιτεί η παράγραφος 4.2 Απαιτήσεις τεκμηρίωσης, μπορεί να είναι περιορισμένη σε μία ΜΜΕ σε σύγκριση με μια μεγάλη επιχείρηση, αυτή η έκταση και η ποσότητα των πληροφοριών που συλλέγονται από μια ΜΜΕ στο πλαίσιο της παραγράφου Ικανοποίηση των πελατών σίγουρα διαφέρει από αυτήν που απαιτείται από τις μεγάλες επιχειρήσεις ή στο πλαίσιο της παραγράφου 8.5 Βελτίωση, αντί να υπάρχει ειδικό πρόγραμμα συνεχούς βελτίωσης είναι επιτρεπτό ο ιδιοκτήτης της ΜΜΕ να θέτει ρεαλιστικούς και πραγματοποιήσιμους στόχους που μπορεί να προκύπτουν από τις περιοδικές ετήσιες ανασκοπήσεις από τη διοίκηση. Οι στόχοι αυτοί πρέπει να βασίζονται στους αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα. Πρέπει πάντως, παράλληλα, να τονιστεί πως, σε αντίθεση με όσα προαναφέρθηκαν, το πρότυπο ISO 9001:2008 δεν "συγχωρεί" παραλείψεις που μπορεί να διαπράττει μια μικρομεσαία επιχείρηση με το σκεπτικό ότι είναι "μικρή". Οι επιτρεπόμενες εξαιρέσεις καθορίζονται αυστηρά από τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 7. Υλοποίηση του προϊόντος. Επίσης, οι πιθανές εξαιρέσεις δεν απευθύνονται μόνο στις ΜΜΕ αλλά σε όλα τα είδη των επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως μεγέθους) είναι απαραίτητο όμως να συνοδεύονται από εκτενή αιτιολόγηση της μη εφαρμογής τους. Γενικά, ένας απλός κανόνας, που μπορεί να εφαρμοστεί, είναι ότι καμία απαίτηση που έχει άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρέχει η επιχείρηση δεν μπορεί να εξαιρεθεί. Πίνακας αντιστοίχισης Οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008 περιγράφονται στις παραγράφους 4 έως 8. Στο παρόν κεφάλαιο καθώς και στο προηγούμενο(3.2.3)παρουσιάσθηκαν οι διαφορές ανάμεσα στις ΜΜΕ και τις μεγάλες επιχειρήσεις αναφορικά με την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης της ποιότητας. Ο πίνακας αντιστοίχησης συνδέει αυτές τις διαφορές με τις αντίστοιχες απαιτήσεις του προτύπου (των παραγράφων 4 έως 8) και περιέχει σύντομα σχόλια στην εφαρμογή των απαιτήσεων της κάθε παραγράφου. Ο πίνακας είναι χρήσιμος για την εφαρμογή του προτύπου ISO 9001:2008 σε μια ΜΜΕ. Ανάθεση υπευθυνοτήτων Ευελιξία Διαφορές ΜΜΕ και μεγάλων επιχειρήσεων σχετικά με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 1.1 Γενικά...9 1.2 Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση σε συστήματα διαχείρισης ποιότητας για μικρομεσαίες

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 1.1 Γενικά...9 1.2 Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση σε συστήματα διαχείρισης ποιότητας για μικρομεσαίες ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 1.1 Γενικά...9 1.2 Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση σε συστήματα διαχείρισης ποιότητας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις»...12 1.3 Μέθοδοι χρήσης των εκπαιδευτικών υλικών...14 1.4

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του 4 η ενότητα Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας ΕΜΠ Απαιτήσεις του ISO9001:2015 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Ανασκόπηση Αντικειµενική απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης :

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Οφέλη από την εφαρμογή τους Εκδήλωση ΤΕΕ / ΤΚΜ : 7 Νοεμβρίου 2008 αμφιθέατρο Τοπογράφων «Αλ. Τσιούμης» Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ - Μηχανικός Μεταλλείων

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων «Νέες εκδόσεις προτύπων διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος» Νέες εκδόσεις προτύπων για διαχείριση της ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001;

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001; ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Το πρότυπο ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, που θέτει τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ELQA ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9001:2008

ΗΜΕΡΙΔΑ ELQA ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9001:2008 ΜΙΓΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Μ.Sc Διασφάλιση Ποιότητας Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διευθυντής Οργανισμού Πιστοποίησης Q-check ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9001:2008 ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ορισμός 1. Ποιότητα είναι ο βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας.

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος εγγράφων Κύριος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης και διανομής όλων των εγγράφων και δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 Το OHSAS 18001 εκδόθηκε το 1999, αναθεωρήθηκε το 2007 και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς για τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης Κωδικός: ΕΝ03-2 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 6 Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης ιαδικασία / Οργανωτική Μονάδα: Επιθεωρητές: Ηµεροµηνία: Α/Α Επιθεώρησης: Α/Α 1. Έχει αναπτυχθεί, τεκµηριωθεί και εφαρµόζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Learning and Teaching Conference 25 Ιανουαρίου 2014, ΑΘΗΝΑ

Learning and Teaching Conference 25 Ιανουαρίου 2014, ΑΘΗΝΑ Learning and Teaching Conference 25 Ιανουαρίου 2014, ΑΘΗΝΑ Δημήτριος Λεκκός Πολιτικός Μηχανικός TE, Ελεγκτής Δόμησης Β Τάξης MSc in Environment pollution Control MEDITERRANEAN COLLEGE School of Engineering

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης C H A M P I O N Α Ν Α Τ Ο Λ Η ΑΕ Π Α Ρ Ο Χ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Α Π Α Ν Τ Ο Σ Ε Ι Δ Ο Υ Σ ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ 2, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Τ.Κ. 12351 ΤΗΛ:2105451114 FAX:2105624401

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MANAGEMENT ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Ορισμοί

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MANAGEMENT ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Ορισμοί Ορισμοί Ηγεσία είναι η διαδικασία με την οποία ένα άτομο επηρεάζει άλλα άτομα για την επίτευξη επιθυμητών στόχων. Σε μια επιχείρηση, η διαδικασία της ηγεσίας υλοποιείται από ένα στέλεχος που κατευθύνει

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κινδύνων για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις

Διαχείριση Κινδύνων για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις Διαχείριση Κινδύνων για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις Ιωάννης Μιχαλόπουλος Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου, Ποιότητας, Υγειάς & Ασφάλειας ΕΠΑ Θεσσαλονίκης ΕΠΑ Θεσσαλίας Ορισμοί Διαχείριση Κινδύνων: μια

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις του ISO9001:2000

Απαιτήσεις του ISO9001:2000 Απαιτήσεις του ISO9001:2000 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική παραπομπή 3. Όροι και ορισμοί 4. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας 5. Ευθύνη της Διοίκησης 6. Διαχείριση πόρων 7. Υλοποίηση του προϊόντος 8. Μέτρηση,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διάλεξη 2

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διάλεξη 2 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διάλεξη 2 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές έννοιες ιαχείριση Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012 Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ Αθήνας 2/2/2012 Πρότυπο ISO9001:2008 Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θέµα Εργασίας: «Η έννοια της ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας. Αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών από τα ηµόσια Νοσοκοµεία στην Ελλάδα και προτάσεις για τη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I ΛΟΓΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ Οι σηµαντικότερες αιτίες που οδηγούν στην ανάγκη µέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 4: Εξέλιξη συστημάτων ποιότητας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή

Διάλεξη 4: Εξέλιξη συστημάτων ποιότητας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Διάλεξη 4: Εξέλιξη συστημάτων ποιότητας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Δομή Εφαρμογή συστήματος ΔΟΠ σε επιχείρηση. Πριν την εφαρμογή ενός συστήματος ΔΟΠ στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ (EFQM) EFQM)-ΟΦΕΛΗ & ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ (EFQM) EFQM)-ΟΦΕΛΗ & ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ (EFQM) EFQM)-ΟΦΕΛΗ & ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση της έννοιας της επιχειρηματικής αριστείας, υπότοπρίσματωνκριτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο 1. Γενικά για την επιχείρηση Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Eνταξης... 5 4. Το ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Φάση Β Παραδοτέο Π4: Πρότυπος Οδηγός ΣΔΥΑΕ Π4.6: Γενικά για το Εγχειρίδιο ΣΔΥΑΕ Ανάδοχος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση από Γενικό Διευθυντή Έκδοση: 1, 28/9/2009

Έγκριση από Γενικό Διευθυντή Έκδοση: 1, 28/9/2009 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Σύνταξη από: Υπεύθυνο Ποιότητας Έγκριση από: Γενικό Υπεύθυνο Ποιότητας Αναθεωρήσεις A/A Ημερομηνία Αλλαγές Υπεύθυνος Ποιότητας 1 28/9/2009 First publication Page: 1 from 26 Περιεχόμενα 1. ΓΕΝΙΚA...4

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001 σε εργοληπτικές και άλλες επιχειρήσεις μηχανικών

ISO 9001 σε εργοληπτικές και άλλες επιχειρήσεις μηχανικών Συστήματα Πoιότητας ISO 9001 σε εργοληπτικές και άλλες επιχειρήσεις μηχανικών Γιώργος Σταμπουλής Χημικός Μηχανικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ Η ενημέρωση για τη φύση, το περιεχόμενο, τον τρόπο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E., με τον διακριτικό τίτλο E.ΣY.Δ., ιδρύθηκε με

Διαβάστε περισσότερα

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Πλαίσιο Ένα Σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης (ΣΠ ) είναι ένα εργαλείο διαχείρισης για εταιρίες και άλλους οργανισµούς µε σκοπό την αξιολόγηση,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

KAZUAL Case study. Οργανόγραμμα εταιρείας. Υπεύθυνος προμηθειών/ πωλήσεων. Υπεύθυνος franchising Υπεύθυνος ποιότητας. Υπεύθυνος αποθήκης

KAZUAL Case study. Οργανόγραμμα εταιρείας. Υπεύθυνος προμηθειών/ πωλήσεων. Υπεύθυνος franchising Υπεύθυνος ποιότητας. Υπεύθυνος αποθήκης KAZUAL Case study ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ KAZUAL Η εταιρεία KAZUAL ιδρύθηκε το 1992 από δύο αδέλφια με εμπειρία στις πωλήσεις υποδημάτων. Το 1997 η εταιρεία επέκτεινε τις δραστηριότητές της με εισαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ]

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ] Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[1.2-1.3] 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την οικογένεια.

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ η διοίκηση ολικής ποιότητας και η ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση ανάλυση του προτύπου 9001: εφαρμογές

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ η διοίκηση ολικής ποιότητας και η ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση ανάλυση του προτύπου 9001: εφαρμογές ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ η διοίκηση ολικής ποιότητας και η ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση ανάλυση του προτύπου 9001:2000 - εφαρμογές ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ISO 9001:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Π αν επ ισ τή μι ο Π ειρ αι ώ ς ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό. Οι ανθρώπινοι πόροι αποκτούν μεγαλύτερη σημασία επειδή μπορούν να αποτελέσουν το ανταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 4

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 4 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 4 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος μέσω των Συστημάτων Ποιότητας στον Αγροδιατροφικό Τομέα

Δημιουργία Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος μέσω των Συστημάτων Ποιότητας στον Αγροδιατροφικό Τομέα Δημιουργία Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος μέσω των Συστημάτων Ποιότητας στον Αγροδιατροφικό Τομέα Αχιλλέας Κοντογεώργος Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών Αναστάσιος Σέμος Καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2000 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Οι

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙ ΙΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΗ Α.Ε. ΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΗΜΗΤΡΑ ΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση του οικονομικού δυναμικού σε περιοχές εκτός της περιοχής της ελληνικής πρωτεύουσας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η προπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

Δικός σας. Kasper Rorsted

Δικός σας. Kasper Rorsted ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ Εισαγωγή Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχουμε θέσει ξεκάθαρες στρατηγικές προτεραιότητες και φιλόδοξους στόχους για την εταιρία μας. Είμαστε στη διαδικασία να εδραιώσουμε στη Henkel μια Κουλτούρα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 Πολιτική Ποιότητας 1.1 Σκοπός Η πολιτική ποιότητας επιβεβαιώνει τη δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΚΟΠΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Σκοπός του συγκεκριμένου Σήματος είναι η πιστοποίηση των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας

Μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας Μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας Επιμέλεια & Παρουσίαση: Μηνόπουλος Σίμος, Κιλκίς, Ιανουάριος 2015 Εισαγωγή Το μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας, είναι κατά την προσωπική μου άποψη, μια ολοκληρωμένη πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου xgr@otenet.gr 3 η εβδομάδα μαθημάτων 1 Το περιεχόμενο της σημερινής ημέρας Συστήµατα προγραµµατισµού, ελέγχου και διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Χρήσιμοι Ορισμοί Ενότητα διοίκησης (unity of command): ένα εργαζόμενος πρέπει να έχει έναν και μόνο έναν άμεσο προϊστάμενο. Καταμερισμός της εργασίας (division of labor):

Διαβάστε περισσότερα

Το HACCP σε ανεπτυγμένο σύστημα αλυσίδας εστιατορίων: Προκλήσεις ιδιαιτερότητες Θεόδωρος Γ. Καλλίτσης, Ph.D.

Το HACCP σε ανεπτυγμένο σύστημα αλυσίδας εστιατορίων: Προκλήσεις ιδιαιτερότητες Θεόδωρος Γ. Καλλίτσης, Ph.D. Το HACCP σε ανεπτυγμένο σύστημα αλυσίδας εστιατορίων: Προκλήσεις ιδιαιτερότητες Θεόδωρος Γ. Καλλίτσης, Ph.D. Διευθυντής Έρευνας και Προϊοντικής Ανάπτυξης, Goody s Α.Ε. HACCP: Η ασφάλεια του τροφίμου σαν

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Σύγχρονη Νοσοκομειακή μονάδα, αντιλαμβανόμενη την πολυπλοκότητα των λειτουργιών, την πολυμορφία των δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας & Επιχειρηματική Αριστεία Ενότητα : Βραβεία Ποιότητας

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας & Επιχειρηματική Αριστεία Ενότητα : Βραβεία Ποιότητας Διοίκηση Ολικής Ποιότητας & Επιχειρηματική Αριστεία Ενότητα 1.10.2: Βραβεία Ποιότητας Ψωμάς Ευάγγελος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Περιεχόμενα Μέρους Α Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Αναδιοργάνωση ιαδικασιών Οργανισμών με έμφαση στη ημόσια ιοίκηση (Public Sector BPR) - Μέρος Α - 1) Ορισμοί 2) Τα αναμενόμενα οφέλη από την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής Καθηµερινά αντιµετωπίζουµε εξαιρετικές επιχειρηµατικές ευκαιρίες ευφυώς µεταµφιεσµένες σε άλυτα προβλήµατα. J.W. Gardner. Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι 10 αλλαγές που επιφέρει στον κλάδο των Κατασκευών η νέα έκδοση του προτύπου ISO 9001 για τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Οι 10 αλλαγές που επιφέρει στον κλάδο των Κατασκευών η νέα έκδοση του προτύπου ISO 9001 για τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Οι 10 αλλαγές που επιφέρει στον κλάδο των Κατασκευών η νέα έκδοση του προτύπου ISO 9001 για τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Η νέα αναθεώρηση του Προτύπου ISO 9001:2015 είναι εδώ και φέρνει αρκετές αλλαγές,

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικό υπόβαθρο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO. Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης

Ιστορικό υπόβαθρο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO. Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης Ιστορικό υπόβαθρο Το παλαιότερο παράδειγµα πιστοποίησης ήταν πρότυπα µέτρα και σταθµά

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS EXCELLENCE ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

BUSINESS EXCELLENCE ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ EUROPEAN FOUNDATION FOR QUALITY MANAGEMENT ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ BUSINESS EXCELLENCE ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ Στόχος μας... Να δοθεί στον καθένα η ευκαιρία Να εξοικειωθεί με τις

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Ποιότητας (ΣΠ)

Σύστημα Ποιότητας (ΣΠ) Σύστημα Ποιότητας (ΣΠ) Ένα σύστημα ποιότητας αποτελείται από διάφορα τμήματα που συνδυάζονται ώστε να παράγουν την απαιτούμενη ποιότητα κατά τη σχεδίαση/ανάπτυξη/παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. Τυπικά

Διαβάστε περισσότερα