ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

2 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.- ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3 2. ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ "ΠΟΙΟΤΗΤΑ" ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ, ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΤΕ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9000: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001 ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ο ορισμός της μικρομεσαίας επιχείρησης από την ΕΕ Ένας κρυμμένος γίγαντας ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΟΥ ISO Τι θα έπρεπε το ISO να (μην) είναι Αρχές διοίκησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στην εφαρμογή του ISO 9001 σε ΜΜΕ Εφαρμογή των απαιτήσεων του προτύπου ISO και διαφορές ανάμεσα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις μεγάλες επιχειρήσεις ΣΤΑΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Λήψη απόφασης Κατανομή των διαθέσιμων πόρων Εξωτερικοί σύμβουλοι ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 37

3 3 1.- ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Περιεχόμενα Κατά τις τελευταίες δεκαετίες ο κόσμος των επιχειρήσεων στράφηκε στη βελτίωση της ποιότητας ως ένα μέσο αύξησης της ανταγωνιστικότητάς τους. Αυτός ο στόχος επιδιωκόταν μέσα από μια διαδικασία που ενείχε και αποτυχίες, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να επιβαρύνονται τόσο με άμεσα κόστη, όσο και με χαμένο χρόνο, ενώ σε περιπτώσεις σφαλμάτων υπήρχαν αυτονόητες επιδράσεις στους πελάτες. Για την οργάνωση της διαδικασίας με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας, μια σειρά από διεθνή πρότυπα στα πλαίσια των προτύπων ISO. Με αυτό τον τρόπο η βελτίωση της ποιότητας μπορούσε να επιτευχθεί μέσα από διαδικασίες οι οποίες είχαν δοκιμαστεί με επιτυχία σε πολλές άλλες επιχειρήσεις. Η όλη διαδικασία συχνά περιλαμβάνει αναδιοργάνωση και πάντα εκπαίδευση προσωπικού. Η αναθεώρηση του προτύπου έθεσε περισσότερες ακόμη υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις. Οι μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις όμως, οι οποίες αποτελούν ένα πολύ σημαντικό ποσοστό του συνόλου των επιχειρήσεων στην Ευρώπη, διατυπώνουν τη δυσφορία τους για το υψηλό κόστος της εφαρμογής ενός συστήματος ISO 9000, δεδομένου ότι απαιτούσε επιπλέον προσωπικό και γραφειοκρατία. Επίσης παραπονιούνται ότι οι απαιτήσεις του ξεπερνούσαν τις αντικειμενικές λειτουργικές δραστηριότητες μιας μικρο-μεσαίας επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις έρχονται πλέον αντιμέτωπες με νέες προκλήσεις λόγω της ολοένα και περισσότερο δυναμικής οικονομικής πραγματικότητας. Ολόκληρες αγορές ανατέλλουν και δύουν σε μικρό χρονικό διάστημα ενώ από την άλλη οι καταναλωτές αυξάνουν τις προσδοκίες τους για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που καταναλώνουν. Ανταποκρινόμενοι σε αυτή την πραγματικότητα, πολλοί βιομηχανικοί κλάδοι, κύρια η αυτοκινητοβιομηχανία, αποφάσισαν να υιοθετήσουν ορισμένες ευρέως αποδεκτές τεχνικές διοίκησης, καταλήγοντας στην υιοθέτησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, μετά των προτύπων ISO, VDA, QS κλπ. Ένα αδιαμφισβήτητο πλεονέκτημα μιας τέτοιας διαδικασίας είναι ότι όχι μόνο πρόκειται για ένα σύστημα διαχείρισης της ποιότητας μέσα στην ίδια την επιχείρηση, αλλά και η διασφάλιση ότι ένας προμηθευτής που εφαρμόζει ένα τέτοιο, ευρέως αποδεκτό σύστημα ποιότητας, πχ μια επιχείρηση πιστοποιημένη κατά ISO 9001, παρέχει υψηλής ποιότητας προϊόντα ή υπηρεσίες. Έτσι η διαδικασία επιλογής προμηθευτών πλαισιώθηκε από μια πλειάδα αντίστοιχων πιστοποιήσεων εταιρειών, ενώ σε μερικούς τομείς οι πιστοποιήσεις αυτές ήταν από τα ελάχιστα απαιτούμενα. Οι μεγάλες επιχειρήσεις ήταν πρωτοπόρες στον τομέα των πιστοποιήσεων κατά ISO 9001, ενώ οι μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις μπήκαν στη διαδικασία αυτή τα τελευταία χρόνια κυρίως. Για το λόγο αυτό πολλές επιχειρήσεις απαιτούν από τους προμηθευτές και υποκατασκευαστές τους πιστοποίηση κατά ISO 9001 και την υιοθέτηση διαδικασιών ποιότητας, ενώ σε ορισμένους τομείς τέτοια πιστοποίηση υπαγορεύεται από τις εθνικές νομοθεσίες. Επιπλέον οι ίδιοι οι πελάτες απαιτούν όχι μόνο πιστοποιημένα προϊόντα, αλλά και πιστοποιημένους προμηθευτές αυτών. Οι λόγοι που μπορεί να υπαγορεύσουν μια τέτοια απόφαση εφαρμογής ενός συστήματος ποιότητας μπορούν να καταταγούν σε δύο κύριες κατηγορίες: σε εσωτερικούς λόγους, πχ εσωτερικές βελτιώσεις στην ποιότητα όπως μείωση κόστους επανακατεργασίας και αντίστοιχη μείωση κόστους παραγωγής και σε εξωτερικούς λόγους, πχ. Μείωση αριθμού παραπόνων, βελτίωση της εικόνας της Οι επιχειρήσεις και τα πρότυπα Η δύναμη των ΜΜΕ στην Ευρώπη Εκτίμηση των συγκεκριμένων κλάδων /Εσωτερικοί και εξωτερικοί λόγοι εφαρμογής του ΣΔΠ

4 4 επιχείρησης, διαφοροποίηση της εταιρείας με την υιοθέτηση μιας μακροχρόνιας στρατηγικής σχετικά με την ποιότητα. Ένας άλλος λόγος για την εφαρμογή ενός συστήματος ποιότητας είναι ότι μπορεί να το απαιτεί ο πελάτης. (σε καμία περίπτωση όμως δε μπορεί αυτός να είναι ο μόνος λόγος.) Συνεπώς εκπαιδευτικά υλικά και εκπαιδευτικά προγράμματα είναι απαραίτητα. Από τα υφιστάμενα, η πλειοψηφία είναι σχεδιασμένα για μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ παρατηρείται έλλειψη εκπαιδευτικού υλικού και εργαλείων που να είναι σχεδιασμένα με βάση τις ιδιαιτερότητες των μικρών επιχειρήσεων, και να περιέχουν πρακτικές οδηγίες που να βοηθήσουν στην εφαρμογή ενός συστήματος ISO 9001, αποφεύγοντας γραφειοκρατικές διαδικασίες. Επιπρόσθετα, αν και οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 είναι κοινές για όλες τις επιχειρήσεις, ο τρόπος εφαρμογής τους διαφέρει από επιχείρηση σε επιχείρηση, ανάλογα με τον κλάδο, το ακριβές αντικείμενο, τη δομή τους, τις ιδιαιτερότητές τους. Πολλοί από τους επαγγελματίες του χώρου έχουν προτείνει οδηγίες εφαρμογής του προτύπου ISO 9001, τουλάχιστον σε ότι τους αφορά, αλλά και πάλι αυτά τα εργαλεία και οι πρακτικές δεν καλύπτουν τις ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων. Η έλλειψη εκπαιδευτικών υλικού και εργαλείων για τις ΜΜΕ

5 5 2. ΓΕΝΙΚΑ 2.1 Ορισμός της "ποιότητα" Η λέξη "ποιότητα", επιδέχεται πολλούς ορισμούς, από τους πιο συνηθισμένους ορισμούς που μπορούμε να βρούμε στα λεξικά είναι: "ποιότητα είναι ένα ουσιώδες και διακριτικό χαρακτηριστικό κάποιου ατόμου ή αντικειμένου" ή "ποιότητα είναι ένα ενδογενές χαρακτηριστικό κάποιου ατόμου ή αντικειμένου". Ορισμοί της "ποιότητας" Μια παραδοσιακή ερμηνεία του όρου, μάλλον ξεπερασμένη σήμερα, είναι ότι "ποιότητα είναι η συμμόρφωση με προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις". Με βάση αυτήν την ερμηνεία, ο όρος "ποιότητα" σχετίζεται με τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας και κατά πόσον αυτά καλύπτουν συγκεκριμένες απαιτήσεις, που έχει θέσει η επιχείρηση που τα παράγει. Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση μπορεί να παράγει προϊόντα που είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της και να τα θεωρεί αρίστης ποιότητας, ενώ αντίθετα οι πελάτες της να μην είναι ικανοποιημένοι από τα χαρακτηριστικά των προϊόντων αυτών, άρα να τα θεωρούν προϊόντα χαμηλής ποιότητας. Σε αντίθεση με τους παραπάνω ορισμούς, ο σύγχρονος ορισμός της ποιότητας ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας συμπεριλαμβάνει τόσο τον προσδιορισμό των απαιτήσεων του πελάτη όσο και την ικανοποίησή τους. Αυτή η προσέγγιση υπογραμμίζει την ανάγκη το προϊόν να καλύπτει της απαιτήσεις που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της χρήσης του και εστιάζεται στην ικανοποιητική κάλυψη των αναγκών του πελάτη. Πολλοί ορισμοί της ποιότητας μπορεί να διατυπωθούν με βάση την παραδοχή ότι η ποιότητα είναι μια εσωτερική αξία του κάθε προϊόντος και δύο μπορούν να θεωρηθούν ως οι πλέον δόκιμοι: 1. Η "ποιότητα" που υποδηλώνει ότι τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ικανοποιούν τις απαιτήσεις του πελάτη και τελικά καθορίζουν το βαθμό ικανοποίησής του. Με αυτήν την έννοια, η ποιότητα στοχεύει στο κέρδος. Καλύτερη ποιότητα σημαίνει περισσότερο ικανοποιημένους πελάτες, συνεπώς αύξηση των κερδών. Όμως, με δεδομένο ότι η βελτίωση της ποιότητας απαιτεί συνήθως επενδύσεις, αυτό συνεπάγεται αναλογική αύξηση του κόστους παραγωγής. Συμπερασματικά, σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό, η καλύτερη ποιότητα συνήθως αυξάνει το κόστος. 2. Η "ποιότητα" σημαίνει έλλειψη λαθών και ελαττωματικών προϊόντων, τα λάθη και τα ελαττωματικά προϊόντα απαιτούν συνήθως επανακατεργασία των προϊόντων με επακόλουθα την απώλεια μεριδίων αγοράς, τη δυσφορία των πελατών, καθώς και άλλες δυσμενείς επιπτώσεις. Σύμφωνα με αυτό τον ορισμό, η βελτίωση της ποιότητας οδηγεί τελικά σε μείωση του κόστους παραγωγής ενός προϊόντος. Τέλος, ISO 9000:2008 ορίζει τον όρο " ποιότητα" ως : "Ποιότητα είναι ο βαθμός στον οποίο ένα σύνολο εγγενών χαρακτηριστικών πληροί απαιτήσεις". Πρέπει να διευκρινιστεί ότι (υποσημειώσεις που ακολουθούν τον ορισμό): - "Ο όρος ποιότητα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί με επίθετα όπως κακή, καλή ή εξαιρετική", ενώ ο όρος "εγγενής" σε αντίθεση με το "αποδιδόμενος", σημαίνει "ο υπάρχων εκ φύσεως σε κάτι, ιδιαίτερα ως ένα μόνιμο χαρακτηριστικό". Η ποιότητα ως χαρακτηριστικό Η ποιότητα ως αξία Η ποιότητα σημαίνει αύξηση κόστους Η ποιότητα σημαίνει μείωση κόστους Ο ορισμός της ποιότητας στο πρότυπο ISO 9000:2008

6 6 2.2 Στάδια ανάπτυξης της ποιότητας: Κουλτούρα, αξίες και αντιλήψεις Η απαρχή της "ποιότητας" ανάγεται ιστορικά στην ανάπτυξη των πρώτων εμπορευματικών σχέσεων. Σχετίζεται με τη δημιουργία και ανάπτυξη της αγοράς, όπου έρχονται σε επαφή οι πελάτες - καταναλωτές με τους πωλητές - παραγωγούς. Με την πάροδο του χρόνου η έννοια της ποιότητας εξελίχθηκε. Σε διάφορες χρονικές περιόδους απέκτησε διαφορετικές σημασίες. Ας προσπαθήσουμε να επικεντρωθούμε στην εξέλιξη της έννοιας της ποιότητας στον 20ο αιώνα. Μετά από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο οι έννοιες «ποσότητα» και "ποιότητα" ήσαν σαφώς προσδιορισμένες, η έννοια της "ποσότητας" αναφερόταν στην παραγωγή ενώ η έννοια της "ποιότητας" αναφερόταν στον τελικό ποιοτικό έλεγχο. Η "ποσότητα" ήταν ο πρώτος στόχος, ενώ η "ποιότητα" αποτελούσε έναν από τους παράγοντες επιτυχίας μιας επιχείρησης. Μερικές φορές ο αγοραστής ο ίδιος ακολουθεί τη διαδικασία της παραγωγής ή τις πωλήσεις και να εκτελεί τις τελικές δοκιμές. Η περίοδος μεταξύ 1935 και 1945 η έννοια του ποιοτικού ελέγχου γενικεύτηκε. Είναι το σύνολο ενεργειών που επιτρέπει να επισημανθούν και να μετρηθούν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των προϊόντων, συγκρίνοντας τα με τις διευκρινισμένες παραμέτρους του παρελθόντος. Ο ποιοτικός έλεγχος αποτελούσε ένα σύνολο δραστηριοτήτων και εργασιών που μετρούσαν τις χαρακτηριστικές ιδιότητες ενός προϊόντος και παράλληλα συνέκριναν τα αποτελέσματα των μετρήσεων των ιδιοτήτων με δεδομένες απαιτήσεις. Πραγματικά, η παραγωγή / υπηρεσίας αναλύεται σε βάθος και οι φάσεις ελέγχου περιλαμβάνονται στην εγγύηση της ποιότητας του τελικού προϊόντος. Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών ακόμη δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα μέθοδος διαχείρισης της ποιότητας, διότι η "υπηρεσία" δεν θεωρείται μετρήσιμη και πολύτιμη. Στη δεκαετία του 50 η έννοια της «ποιότητας» διαφοροποιήθηκε και επικράτησε η αντίληψη, ότι όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες και λειτουργίες έχουν στενή συνάφεια μεταξύ τους. Κατά συνέπεια, η επιτυχία της επιχείρησης εξαρτάται από την ολοκληρωμένη και συντονισμένη δράση όλων των τμημάτων της. Τότε άρχισε να δημιουργείται η έννοια της "ολικής ποιότητας" στις Η.Π.Α. Μέχρι τότε ο ποιοτικός έλεγχος αφορούσε ανεξάρτητες μεταξύ τους παραγωγικές λειτουργίες και δεν είχε στόχο το συνολικό έλεγχο της επιχείρησης: η τάση όμως πλέον ήταν, ότι η έννοια του ποιοτικού ελέγχου πρέπει να καλύπτει όχι μόνο τις παραγωγικές αλλά και τις οργανωτικές λειτουργίες μιας επιχείρησης. Στη δεκαετία του 60 η έννοια της ποιότητας επαναδιατυπώθηκε, ώστε να διευρυνθεί και να καλύπτει τόσο τα προϊόντα όσο και τις διάφορες επιχειρηματικές διαδικασίες. Η ποιότητα αφορά πολλές επιχειρηματικές λειτουργίες που επηρεάζουν την ποιότητα του τελικού προϊόντος. Ενδεικτικά, καλύπτει λειτουργίες, όπως ο προγραμματισμός, η εκπαίδευση, η τήρηση αρχείων, η διοίκηση, οι αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες κλπ. Οι κύριες καινοτομίες που εισήχθηκαν στην έννοια της ποιότητας σε σχέση με τις παλαιότερες προσεγγίσεις ήταν: - Ολοκληρωμένη προσέγγιση της ποιότητας. Η ποιότητα είναι ένα αντικείμενο που αφορά ολόκληρη την επιχείρηση και πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα της διοίκησής της. - Δυνατότητα εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας και σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. - Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στον προγραμματισμό καθώς και στην τήρηση αρχείων των διάφορων επιχειρηματικών λειτουργιών και δραστηριοτήτων. - Εφαρμογή του προγραμματισμού και του ελέγχου στη διαδικασία του σχεδιασμού των προϊόντων ή των υπηρεσιών της επιχείρησης. Η διαφορά ανάμεσα στη Διασφάλιση της Ποιότητας και την Ολική Ποιότητα έγκειται Η περίοδος μετά τον Α Παγκόσμιο πόλεμο Η περίοδος μεταξύ 1935 και 1945 Η δεκαετία του 50 Η δεκαετία του 60

7 7 στο ότι οι δύο όροι προσεγγίζουν με διαφορετικό τρόπο την έννοια της ποιότητας : η διασφάλιση της ποιότητας αποτελεί μια στατική προσέγγιση ενώ η ολική ποιότητα μια δυναμική. Το σύστημα Ολικής Ποιότητας βάζει την Ποιότητας στην πρώτη θέση μεταξύ των αξιών των επιχειρήσεων και στόχος είναι να βελτιώσει των σχέσεων με τους πελάτες. Η δυναμική προσέγγιση της έννοιας της ποιότητας με τη σειρά της, επιβάλλει την εισαγωγή νέων δεδομένων και διαφοροποιείται από τις προηγούμενες προσεγγίσεις στα εξής τρία κύρια σημεία: 1. Η βελτίωση της ποιότητας πρέπει να είναι μια συνεχής διαδικασία. 2. Η βελτίωση επιτυγχάνεται με τη θέσπιση σταθερών πολιτικών και αντικειμενικών σκοπών για την ποιότητα. 3. Η εκπαίδευση όλου του προσωπικού της επιχείρησης σε θέματα ποιότητας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη βελτίωση της ποιότητας. Στις δεκαετίες του 1970 και 1980, η έννοια της ποιότητας επεκτάθηκε ώστε να καλύπτει και τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Ειδικότερα, διαμορφώθηκαν δύο προσεγγίσεις όσον αφορά την ποιότητα στις υπηρεσίες. Η παραδοσιακή προσέγγιση βασίζεται στον προσδιορισμό των απαιτήσεων και των προσδοκιών των πελατών και στο σχεδιασμό των υπηρεσιών, στους ποιοτικούς ελέγχους με στόχο τη μείωση των ελαττωματικών υπηρεσιών και στη συνεχή βελτίωσή τους. Η νεώτερη προσέγγιση βασίζεται στο ρόλο των εργαζομένων μιας επιχείρησης στη βελτίωση της ποιότητας με την αλλαγής της κουλτούρας, των αξιών και των αντιλήψεων όλων των εργαζομένων της επιχείρησης. Επικεντρώνεται στη σωστή διοίκηση, στη συμμετοχή όλων, στην ενημέρωση του προσωπικού και στη διάχυση της επαναπληροφόρησης που προέρχεται από τους πελάτες. Σημεία αναφοράς είναι ο προσδιορισμός της έννοιας του "προϊόντος" που «παράγει» μία επιχείρηση παροχής υπηρεσιών και τα χαρακτηριστικά που έχει η υπηρεσία σε αντιδιαστολή με τα χαρακτηριστικά που έχει ένα υλικό προϊόν. Για παράδειγμα: - Το "προϊόν" σε μία επιχείρηση παροχής υπηρεσιών δεν υπάρχει πριν την αγορά του. - Η υπηρεσία είναι "προϊόν" που δεν αποθηκεύεται. - Η παραγωγή και η κατανάλωση της υπηρεσίας εκτελούνται την ίδια χρονική στιγμή. - Ο πελάτης συμμετέχει συνήθως στη διαδικασία "παραγωγής" της υπηρεσίας. - Η υπηρεσία ως "προϊόν" δεν έχει μετρήσιμες υλικές ιδιότητες, όπως μήκος, αντοχή, βάρος κλπ. - Τέλος, η υπηρεσία ως "προϊόν" διακινείται συνεχώς σε όλη την αλυσίδα παροχής των υπηρεσιών. Η ιδιαίτερη προσοχή και βαρύτητα, που δόθηκε στην ποιότητα των υπηρεσιών βοήθησε να αλλάξει η αντιμετώπιση των προβλημάτων ποιότητας: οι επιχειρήσεις λαμβάνουν υπόψη τους όχι μόνο τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, αλλά και όλες τις επιχειρηματικές διαδικασίες που περιστρέφονται γύρω από αυτά, όπως εξυπηρέτηση, εγκατάσταση, παροχή πληροφόρησης Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν όλες τις δραστηριότητες που εκτελούνται σε διαφορετικά τμήματα της επιχείρησης και κάθε επιχειρηματική διαδικασία αυξάνει τελικά την "αξία" του προϊόντος. Η ορθολογική διαχείριση των επιχειρηματικών διαδικασιών στηρίζεται στον αποτελεσματικό έλεγχο και την εποπτεία των μεταξύ τους αλληλεπιδράσεων, καθώς και στον ακριβή προσδιορισμό των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών με στόχο την αύξηση της ικανοποίησής τους. Όσοι έχουν άμεση σχέση με την ποιότητα πρέπει να αντιμετωπίζουν την έννοια της ποιότητας ενταγμένη σε ένα σύστημα αλληλεξαρτώμενων επιχειρηματικών διαδικασιών, δηλαδή σαν ένα "σύστημα διαχείρισης της ποιότητας". Τα κύρια δεδομένα ενός "συστήματος διαχείρισης της ποιότητας", επιγραμματικά, είναι τα εξής: Οι δεκαετίες 70 και 80

8 8 1. Προσδιορισμός της πολιτικής και των στόχων της επιχείρησης, όσον αφορά την ποιότητα. 2. Ανάθεση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του προσωπικού. 3. Προσδιορισμός του αναγκαίου προσωπικού και υποδομής, ώστε να παράγονται ικανοποιητικής ποιότητας προϊόντα ή υπηρεσίες. 4. Ανάπτυξη και εφαρμογή διαδικασιών παρακολούθησης και ελέγχου των παραγομένων προϊόντων ή υπηρεσιών καθώς και παραμέτρων που επιδρούν στην ποιότητα σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Σύμφωνα με τις αντιλήψεις αυτές μια επιχείρηση πρέπει να προσανατολίζεται ολοένα και περισσότερο στην ικανοποίηση των πελατών και των αναγκών τους. Εξ άλλου, η έννοια της ποιότητας μπορεί να διακριθεί σε εσωτερική, δηλαδή "ενδοεπιχειρησιακή" ποιότητα και σε "εξωτερική" ποιότητα. Η "εξωτερική" ποιότητα αναφέρεται στις σχέσεις της επιχείρησης με τους πελάτες. Στηρίζεται στο σεβασμό των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών και σε ποιο βαθμό λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες απαιτήσεις τους. Στην έννοια της "εξωτερικής" ποιότητας περιλαμβάνονται, επίσης, οι καλές δημόσιες σχέσεις με τους προμηθευτές, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την κοινωνία γενικότερα. Είναι προφανές ότι η γενικότερη εικόνα μιας επιχείρησης συνδέεται άμεσα με την έννοια της "εξωτερικής" ποιότητας. Η "ενδοεπιχειρησιακή" ποιότητα αναφέρεται σε ό,τι έχει σχέση με τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού, η έγκαιρη πληροφόρηση και επαναπληροφόρηση, η σωστή διαχείριση του χρόνου. Σε τελική ανάλυση, η "ενδοεπιχειρησιακή" και η "εξωτερική" ποιότητα προσδιορίζονται ως η συμμόρφωση μιας επιχείρησης. Από το η έννοια της "κοινωνικής" ποιότητας αναφέρεται στην ικανοποίηση των πελατών, των χρηστών των προϊόντων ή των υπηρεσιών μιας επιχείρησης καθώς και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα. Ο κύριος στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας της ζωής, οι επιχειρήσεις αρχίζουν να αναπτύσσουν συστήματα διαχείρισης όχι μόνο της ποιότητας αλλά και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Στα πλαίσια αυτά έχουν αναπτυχθεί το πρότυπο SA 8000, που αφορά την κοινωνική υπευθυνότητα της επιχείρησης. Το SA 8000 αποτελεί σημείο αναφοράς για τον περιορισμό των δυσμενών συνθηκών εργασίας στον εργασιακό χώρο και το σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Η προέλευση και η εξέλιξη αυτού του πρώτου πρότυπου για την κοινωνική ευθύνη είναι ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο σημείο αναφοράς. Κύριος στόχος του είναι να εξαλείψει τις καταχρηστικές και σκληρές συνθήκες εργασίας σε όλα τα είδη των επιχειρήσεων. 2.3 Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας Η περίοδος Το "σύστημα διαχείρισης της ποιότητας" είναι μια ευρεία έννοια και μπορεί να ορισθεί ως "ένα συστηματικό σύνολο διαδικασιών διαχείρισης για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη βελτίωση της λειτουργίας και της απόδοσης μιας επιχείρησης, με στόχο την προσφορά στους πελάτες της καλύτερης ποιότητας προϊόντων ή υπηρεσιών και στις χαμηλότερες τιμές". Ορισμός Οι επιμέρους διαδικασίες που συνθέτουν ένα σύστημα διαχείρισης της ποιότητας είναι η διασφάλιση της ποιότητας, ο ποιοτικός έλεγχος και η βελτίωση της ποιότητας. Η "διασφάλιση της ποιότητας" περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που διασφαλίζουν ότι οι τυχόν αλλαγές στις διαδικασίες της παραγωγής οι οποίες επηρεάζουν την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων μπορούν και να προσδιορίζονται και να αξιολογούνται. Εγγυώνται επίσης ότι τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας που παράγει η επιχείρηση καλύπτουν τόσο τις απαιτήσεις που έχει θέσει ο συγκεκριμένος πελάτης, όσο και τις απαιτήσεις ή τις προδιαγραφές που έχει θέσει η ίδια η επιχείρηση, που παράγει το συγκεκριμένο προϊόν ή την υπηρεσία. Διασφάλιση ποιότητας

9 9 Ο «ποιοτικός έλεγχος» (QC) είναι μια διαδικασία - επίσης γνωστή ως «ποιοτικός στατιστικός έλεγχος» - που επιτρέπει να αξιολογήσει την απόδοση των διαδικασιών της τρέχουσας εμπορικής επιχείρησης, που εκτελεί τις απαραίτητες ενέργειες για να αποβάλουν τις ανεπιθύμητες αποδόσεις. Χάρη σε αυτήν την διαδικασία QI τα πρότυπα μπορούν να τηρηθούν πλήρως. Οι δραστηριότητες για να διορθώσουν τα ανώμαλα προϊόντα μπορούν να είναι ή να μην περιληφθούν QC στο περιβάλλον. Έλεγχος ποιότητας Η "βελτίωση της ποιότητας" αποτελεί μια συστηματική και διαρκή δραστηριότητα, η οποία καλύπτει όλες τις λειτουργίες μιας επιχείρησης και αποσκοπεί στην αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητάς τους σε όλα τα επίπεδα. Σε όλες τις παραπάνω διαδικασίες, το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας πρέπει να στηρίζεται σε σταθερές πολιτικές της διοίκησης που περιλαμβάνουν στόχους για παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας. Στην πραγματικότητα, όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την ποιότητα των προϊόντων υλοποιούνται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης πολιτικής που εφαρμόζει η διοίκηση της επιχείρησης σε όλες τις λειτουργίες της. Τέλος, σημειώνεται ότι ένα σύστημα διαχείρισης της ποιότητας πρέπει να υποστηρίζεται από την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχουν οι απαιτούμενες υποδομές, όπως οι συσκευές παρακολούθησης και ελέγχου κλπ. που μπορούν να παρακολουθούν, να ελέγχουν και να βελτιώνουν συνεχώς την ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών. Βελτίωση της ποιότητας 2.4 Γιατί να εφαρμόσετε ένα σύστημα διαχείρισης της ποιότητας Η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης της ποιότητας μπορεί να βοηθήσει την επιχείρηση να αυξήσει την ικανοποίηση των πελατών της, καθώς και των άλλων ενδιαφερόμενων μερών. Επιπλέον, ένα σωστά οργανωμένο σύστημα διαχείρισης της ποιότητας μπορεί να βοηθήσει την επιχείρηση να μπει σε μια πορεία συνεχούς βελτίωσης. Η βελτίωση του επιπέδου ικανοποίησης των πελατών και των άλλων ενδιαφερόμενων μερών που επηρεάζονται από τη λειτουργία της επιχείρησης, καθώς και η υιοθέτηση μια πορείας συνεχούς βελτίωσης είναι άρρηκτα δεμένες μεταξύ τους. Η παρακολούθηση των συνεχώς μεταβαλλόμενων αναγκών και προσδοκιών των πελατών, η τεχνολογική εξέλιξη και η παρακολούθηση του ανταγωνισμού, η συνεχής βελτίωση των προϊόντων και των διεργασιών μιας επιχείρησης είναι θεμελιώδεις παράγοντες που προσδιορίζουν και καθορίζουν μακροχρόνια τη βιωσιμότητά της. Ικανοποίηση του πελάτη και συνεχής βελτίωση Η συνεχής αύξηση της ικανοποίησης των πελατών και των άλλων ενδιαφερομένων μερών καθώς και η συνεχής βελτίωση της επιχείρησης μπορούν να επιτευχθούν, αν η επιχείρηση λάβει υπόψη της κάποιες αρχές διοίκησης, όπως: Αρχές διοίκησης Αρχή 1 Αρχή 2 Αρχή 3 Αρχή 4 Αρχή 5 Αρχή 6 Αρχή 7 Αρχή 8 Εστίαση στον πελάτη Ηγεσία Ενεργητική συμμετοχή του προσωπικού Προσέγγιση ως διεργασία Προσέγγιση της διαχείρισης με σύστημα Διαρκής βελτίωση Προσέγγιση στη λήψη αποφάσεων που βασίζονται σε γεγονότα Σχέσεις αμοιβαίου οφέλους με προμηθευτές 2.5 Το πρότυπο ISO 9000:2008 Η σειρά των διεθνών προτύπων ISO 9000 εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1987 από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) που εδρεύει στη Γενεύη. Οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις απαιτήσεις των προτύπων για να εγκαταστήσουν και να λειτουργήσουν ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης της ποιότητας. Η απαρχή των προτύπων ISO 9000

10 10 Για παράδειγμα, τα πρότυπα θέτουν τις απαιτήσεις για τη σωστή διακρίβωση των συσκευών του ποιοτικού ελέγχου, καθώς και για την τήρηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος τεκμηρίωσης που αποτελείται από αρχεία, έγγραφα, τεκμηριωμένες διαδικασίες. Η σειρά των προτύπων ISO 9000 είναι αποτέλεσμα διεθνούς συμφωνίας για την εφαρμογή «καλών πρακτικών» διοίκησης των επιχειρήσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες μιας επιχείρησης είναι σύμφωνα με τις προσδοκίες των πελατών. Τα πρότυπα της σειράς ISO 9000 αποτελούν μια σειρά οδηγιών και απαιτήσεων για την εγκατάσταση και λειτουργία ενός συστήματος διαχείρισης της ποιότητας, που μπορεί να εφαρμοσθεί σε όλες τις επιχειρήσεις, όλων των κλάδων, μεγάλες ή μικρές, δημόσιες ή ιδιωτικές. Το ISO 9000 αποτελείται από τρία βασικά πρότυπα: ISO 9000:2005, Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας Θεμελιώδεις αρχές και λεξιλόγιο. ISO 9001:2008, Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας Απαιτήσεις ISO 9004:2000- υπό αναθεώρηση, Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας Οδηγίες για τη βελτίωση της απόδοσης. Δεδομένου ότι το σύνολο της έκδοσης ISO και μετά περιλαμβάνει μόνο ένα πρότυπο για το ποιοτικό σύστημα διαχείρισης (ISO 9001), η οργάνωση που σκοπεύει να εφαρμόσει ένα ποιοτικό σύστημα διαχείρισης πρέπει να καθορίσει ποια στοιχεία των προτύπων θέλουν να χρησιμοποιήσουν για τις διοικητικές ενέργειες και πρέπει να αναπτύξει το σύστημά της με εκείνες τις απαιτήσεις. Η οργάνωση μπορεί να εξαιρεθεί από την εφαρμογή μερικών προτάσεων της 7ης παραγράφου των προτύπων, εάν δεν ισχύει, λόγω της φύσης της εταιρείας. Σχεδιασμός και ανάπτυξη πρέπει να ελέγχονται και να τεκμηριώνονται, εάν εφαρμοστεί από την εταιρεία. Η τρέχουσα έκδοση του ISO 9001:2008 που είναι ενεργή από τις Φεβρουαρίου 2009 και μετά και η αναθεώρηση του ISO 9004 εισάγουν τις δευτερεύουσες μόνο αλλαγές στην προηγούμενη έκδοση. Οι κύριοι λόγοι έχουν να κάνουν με: Αναδιαμόρφωση για να βελτιώσει τη συνέπεια μεταξύ των πρότυπων του ISO 9000 και του ISO και του ISO Η προσθήκη της έννοιας του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των κινδύνων Καλύτερος ορισμός του ελέγχου των διαδικασιών εξωτερικής ανάθεσης Αναβάθμιση του νόμου και των κανονιστικών απαιτήσεων Συμπεριλαμβανομένου του στόχου της διαχείρισης του περιβάλλοντος εργασίας που απαιτείται για την επίτευξη της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις, αυτό σημαίνει φυσικών, περιβαλλοντικών και άλλων παραγόντων Ορισμός των προσωπικών δεδομένων ως βασικό παράδειγμα του είδους της ιδιοκτησίας του πελάτη που πρέπει να προστατεύονται. Τα συστήματα πληροφοριών ως βασικό παράδειγμα του τύπου των υπηρεσιών υποστήριξης που μπορεί να έχουν αντίκτυπο συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του προϊόντος, ως παράδειγμα της βαθμονόμησης (έλεγχος και διαμόρφωση). Να καταστεί η ρητή αναφορά σε δραστηριότητες μετά την παράδοση, όπως διατάξεις της εγγύησης, συντήρησης και συμπληρωματικές υπηρεσίες, όπως η ανακύκλωση της τελικής διάθεσης. Ένα τρίτο - ανεξάρτητο - μέρος, ο οργανισμός πιστοποίησης που πιστοποιεί τη συμμόρφωση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO Η πιστοποίηση θα δείξει την περιοχή επιχειρηματικής διαδικασίας, η οποία έχει ζητηθεί να πιστοποιηθεί, καθώς επίσης και οποιεσδήποτε άλλες διοικητικές ενέργειες που προβλέπονται στους κανονισμούς του ISO 9001 που δεν εξετάζονται από την πιστοποιημένη οργάνωση. Η σειρά των προτύπων ISO 9000 Η τρέχουσα έκδοση του ISO 9000 (2008)

11 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001 ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Στόχοι του παρόντος κεφαλαίου είναι, πρώτον, να παρουσιάσει τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και, δεύτερον, να διευκρινίσει πως αυτές οι ιδιαιτερότητες επηρεάζουν την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης της ποιότητας Η μικρομεσαία επιχείρηση Οι πολύ μικρές, οι μικρές και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο. Αντιπροσωπεύουν το 99% των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παρέχουν 65 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Επιπλέον, αποτελούν μια σημαντική πηγή ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και εισαγωγής καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία. Στόχος του κεφαλαίου 3 Δεδομένου ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν, στο σύνολό τους, σημαντικό οικονομικό παράγοντα, ο όρος «μικρομεσαία επιχείρηση» χρησιμοποιείται ευρέως. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός για το τι είναι «μικρομεσαία» επιχείρηση σε όλες τις χώρες. Αντίθετα, τα κριτήρια που διαχωρίζουν τις μικρές από τις μικρομεσαίες και από τις μεγάλες επιχειρήσεις ποικίλλουν όχι μόνο μεταξύ των διαφόρων χωρών, αλλά και μέσα στην ίδια τη χώρα και από κλάδο σε κλάδο. Τα κριτήρια αυτά εφαρμόζονται συνήθως στις διαδικασίες αξιολόγησης για την ένταξη μιας επιχείρησης σε προγράμματα επιχορηγήσεων. Συχνά παρατηρείται το φαινόμενο τα κριτήρια να διαφοροποιούνται ανάλογα με το κάθε πρόγραμμα επιχορήγησης Ο ορισμός της μικρομεσαίας επιχείρησης από την ΕΕ Προκειμένου να καταλήξουμε σε έναν κοινό ορισμό, επιλέγουμε τον ορισμό που εισήγαγε η ΕΕ, αυτός ο ορισμός χρησιμοποιείται όχι μόνο για στατιστικούς λόγους, αλλά και ως σημείο αναφοράς για την εφαρμογή πολιτικών στήριξης των επιχειρήσεων (σε θέματα φορολόγησης, επιχορηγήσεων, συμμετοχής σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης). Διευκρινίζουμε ότι ο ορισμός δεν είναι στατικός, αλλά αλλάζει διαχρονικά. Από το 1996, ο ορισμός της μικρομεσαίας επιχείρησης βασίζεται σε σύσταση 96/280/ΕΚ: στην κατηγορία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ανήκουν οι επιχειρήσεις με λιγότερους από 250 εργαζόμενους, με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι 40 εκατομμύρια ευρώ και σύνολο ενεργητικού μέχρι 27 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης πρέπει να πληροί το κριτήριο της ανεξαρτησίας, (δηλαδή να μην ανήκει πάνω από το 25% του κεφαλαίου ή των ψήφων της επιχείρησης σε επιχείρηση ή σε όμιλο επιχειρήσεων, που να μην καλύπτει τα κριτήρια της μικρομεσαίας επιχείρησης, με βάση τον ίδιο ορισμό). Δεδομένου ότι η οικονομική ανάπτυξη έχει θεωρηθεί ως σημαντική για τη θέση των ΜΜΕ, έχουν αναθεωρηθεί τα κριτήρια και ένας νέος ορισμός που δημοσιεύθηκε από τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής τον Μάιο 2003, εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου Ενώ η απαίτηση μέτρησης ατόμων παραμένει η ίδια, υπάρχουν αλλαγές σχετικά με τα ποσά του κύκλου εργασιών και ισολογισμών: Ο ορισμός από την ΕΕ 1 On 6 May 2003 the Commission adopted a new Recommendation 2003/361/EC regarding its SME definition (replacing Recommendation 96/280/EC). For more information please see:

12 12 Πίνακας 3.1 Πρόσφατες μεταβολές του ορισμού των ΜΜΕ από την ΕΕ Κατηγορία επιχείρησης Μεσαία επιχείρηση Μικρή επιχείρηση Πολύ μικρή επιχείρηση Αριθμός προσωπικού < 250 < 250 < 50 < 50 < 10 < 10 Κύκλος εργασιών (σε εκ. ευρώ) Σύνολο ενεργητικού (σε εκ. ευρώ) Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριος στόχος της αύξησης των ανώτερων ορίων στα οικονομικά στοιχεία είναι η εξαίρεση από επιχορηγήσεις των επιχειρήσεων που υλοποιούν επενδύσεις. Ενώ η αύξηση είναι σημαντική σε ποσοστιαία αναλογία, δεν θα πρέπει να επηρεάσει τον αριθμό των ΜΜΕ στην αγορά. Από οικονομική άποψη, είναι ουδέτερο, δεδομένου ότι λαμβάνει υπόψη τις διαδοχικές αυξήσεις των τιμών και της παραγωγικότητας, διατηρώντας παράλληλα τα ανώτατα όρια του προσωπικού Ένας κρυμμένος γίγαντας Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομία. Συχνά παρομοιάζονται με «κρυμμένους γίγαντες» αφού οι μεγάλες επιχειρήσεις αποτελούν μόλις το 1% του συνόλου των επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Επιπλέον, το 93% των επιχειρήσεων είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις (0-9 υπαλλήλους) 2. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: οι «κρυμμένοι» γίγαντες small 6,0% medium-sized 0,8% large 0,2% micro 93,0% Σχήμα 3.1 Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ανάλογα με το μέγεθός τους (Πηγή: SMEs in focus. Observatory of European SMEs 2002; EC, 2002) Τα 2/3 των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό και μη πρωτογενή τομέα είναι θέσεις εργασίας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κατανέμονται εξίσου ανάμεσα σε πολύ μικρές και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η κατανομή των εργαζομένων ανάμεσα στα διάφορα μεγέθη επιχειρήσεων διαφέρει ανάμεσα στα κράτη-μέλη της ΕΕ. Πολύ σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι, σε αντίθεση με τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίες συμβάλλουν αποτελεσματικά στην αύξηση της απασχόλησης. Η ισχυρή θέση που κατέχουν αυτές οι επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι πολύ μικρές, αποτελεί μια από τις ιδιαιτερότητες της ευρωπαϊκής πραγματικότητας. Ειδικότερα, μια μέση ευρωπαϊκή επιχείρηση απασχολεί 6 άτομα, μια ιαπωνική 10 άτομα ενώ μια 2 SMEs in focus. Observatory of European SMEs 2002, European Communities, 2002

13 13 αμερικάνικη 19 άτομα. Έτσι, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις απασχολούν το 33% του εργατικού δυναμικού στην Ιαπωνία, το 46% στις ΗΠΑ και το 66% στην Ευρώπη. 3 Θέσεις εργασίας του ιδιωτικού τομέα στην Ευρώπη είναι: Απασχόληση ανά μέγεθος επιχείρησης Πιστοποιητικά ISO Όταν θα συνδέει τη σημαντική θέση στην αγορά των ΜΜΕ στην Ευρώπη για τη σημασία της εφαρμογής ISO τρία στοιχεία που θα μπορούσαν να είναι ενδιαφέρον: παγκόσμιο σύνολο των πιστοποιητικών ISO 9000 το οποίο δείχνει μια σταθερή αύξηση, 3 idem

14 14 Σχήμα 3.2 Πιστοποιητικά του ISO 9000, παγκόσμιο σύνολο (Πηγή: η διανομή των πιστοποιητικών μεταξύ των παγκόσμιων περιοχών, που αποδεικνύει την ισχυρή έμφαση έβαλε στην πιστοποίηση του ISO στις ευρωπαϊκές χώρες, Σχήμα 3.3 Κατανομή των πιστοποιητικών που εκδίδονται μεταξύ των περιφερειών του κόσμου (2007) (Πηγή: τον αριθμό των πιστοποιητικών που εκδίδονται για το αναθεωρημένο πρότυπο ISO 9001:2000 (το οποίο αντικαθιστά το 1994 εκδόσεις του ISO 9001, ISO 9002 και ISO 9003), η οποία υπερτριπλασιάστηκαν το 2002 σε σύγκριση με το 2001 και αντιπροσώπευαν περίπου το 30% της συνολικής ISO 9000 συνολικά στο τέλος του 2002

15 15 ISO 9001: ,8% ISO 9000 ( versions) ,2% Σχήμα 3.4 Μερίδιο των πιστοποιητικών συμμόρφωσης με το πρότυπο ISO 9001:2000 στο ISO 9000 συνολικά (2002) (Πηγή: Ακόμη και αν η έκταση αυτού του εγχειριδίου δεν μας επιτρέπει να εμβαθύνουμε στο θέμα, το υψηλό μερίδιο της Ευρώπης στα πιστοποιητικά του ISO μαζί με τη συντριπτική πλειοψηφία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που είναι ΜΜΕ και η υψηλή αποδοχή των νέων προτύπων αναμείνετε μια υψηλή δυνατότητα της εφαρμογής QMS σύμφωνα με το ISO 9001:2000 στις ΜΜΕ στην Ευρώπη. 3.2 Εφαρμογή των προτύπων του ISO Τι θα έπρεπε το ISO να (μην) είναι Ανεξαρτήτως του μεγέθους της επιχείρησης, η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης της ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου δεν πρέπει να αλλάζει συνολικά τη λειτουργία της επιχείρησης. Σημειώνεται ότι όλες οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν ένα σύστημα διαχείρισης της ποιότητας, το οποίο πιθανά να καλύπτει ορισμένες από τις απαιτήσεις του προτύπου, ακόμη και αν δε διαθέτουν τη σχετική τεκμηρίωση. Σκοπός ενός συστήματος ISO δεν είναι να επιβάλλει μια εντελώς διαφορετική διαχείριση των επιχειρηματικών λειτουργιών ή να επιβάλλει στον επιχειρηματία να αλλάξει όλες τις διαδικασίες του. Παράλληλα όμως, η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης της ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9000 πρέπει να στηρίζει τη διοίκηση ώστε να ελέγχει καλλίτερα την επιχείρηση, αποκαλύπτοντας τι συμβαίνει σήμερα και τι πρέπει να εφαρμόζεται. Όλες οι απαιτήσεις του προτύπου πρέπει να υλοποιούνται με προσήλωση από όλους. Επίσης, το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας αρχικά πρέπει να στηρίζεται σε διαδικασίες που ήδη τηρούνται και οι οποίες μπορεί και πρέπει να βελτιωθούν. Μια επιχείρηση μπορεί να επωφεληθεί από την εφαρμογή ενός συστήματος μόνον εφ όσον αυτό βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών της, καθώς και τη συνολική απόδοσή της. Η έννοια της εφαρμογής ενός ΣΔΠ σε μια μικρομεσαία επιχείρηση

16 Αρχές διοίκησης Τόσο στις μικρομεσαίες, όσο και στις μεγάλες επιχειρήσεις, η διοίκηση και η οργάνωση της επιχείρησης στηρίζονται και παράλληλα επηρεάζουν μια σειρά διαδικασιών, όπως η διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων, οι σχέσεις με τους προμηθευτές και τους πελάτες, οι πωλήσεις, το μάρκετινγκ, η παραγωγή κλπ.. Το πρότυπο ISO 9001:2008, μέσα από τις απαιτήσεις του, καλύπτει όλες τις διαδικασίες μιας επιχείρησης, όπως αναφέρονται ενδεικτικά παραπάνω. Πριν όμως αρχίσει η υλοποίηση ενός τέτοιου συστήματος, ακόμη και σε πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις, η διοίκηση της εταιρείας πρέπει να υιοθετήσει και να εφαρμόσει τις οχτώ αρχές διοίκησης, στις οποίες στηρίζεται το πρότυπο: Αρχή 1 Εστίαση στον πελάτη Αρχή 2 Ηγεσία Αρχή 3 Ενεργητική συμμετοχή του προσωπικού Αρχή 4 Προσέγγιση ως διεργασία Αρχή 5 Προσέγγιση της διαχείρισης με σύστημα Αρχή 6 Διαρκής βελτίωση Αρχή 7 Προσέγγιση στη λήψη αποφάσεων που βασίζονται σε γεγονότα Αρχή 8 Σχέσεις αμοιβαίου οφέλους με προμηθευτές Παρά το ότι οι οχτώ αυτές αρχές δεν αναφέρονται ρητά στο πρότυπο ISO 9001:2008 αποτελούν ωστόσο τη βάση για την εφαρμογή των απαιτήσεων του προτύπου σε μια επιχείρηση. Η εφαρμογή των οκτώ αρχών διοίκησης συνδέεται με τις επιχειρηματικές διαδικασίες, όπως προκύπτει από τα ακόλουθα: η διασφάλιση των απαιτούμενων πόρων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, τη συντήρηση των υποδομών και τις απαιτούμενες βελτιώσεις στο περιβάλλον εργασίας και την αποτελεσματική απόδοση των εργαζομένων(αρχές 2 και 3), Η διασφάλιση της αξιοπιστίας των πληροφοριών, ώστε η διοίκηση να μπορεί να κάνει μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και να διατυπώσει την πολιτική της για την ποιότητα, Η θέσπιση συγκεκριμένων βραχυπρόθεσμων στόχων, όπως ετήσιοι στόχοι ποιότητας σε όλο το προσωπικό (σχετίζονται με τις αρχές 1,2 και 3), Η διαπραγμάτευση των συμφωνιών πωλήσεων για προϊόντα και υπηρεσίες, τόσο σε τεχνικό όσο και σε εμπορικό επίπεδο (αρχές 1 και 4), Η εξασφάλιση υλικών και υπηρεσιών για την παραγωγή που να συνδυάζουν το στοιχείο της ικανοποιητικής σχέσης τιμής και ποιότητας (αρχή 8), Ο έλεγχος των διεργασιών - Για τον έλεγχο αυτό το πρότυπο ISO 9001 απαιτεί ένα επαρκές σύστημα τεκμηρίωσης, διαδικασίες και διεργασίες, καθώς και οδηγίες εργασίας. Επίσης απαιτεί διαδικασίες ελέγχου των εγγράφων και των αρχείων και όπου απαιτείται ιχνηλασιμότητα και ανιχνευσιμότητα (αρχή 4), Η διασφάλιση ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες βρίσκονται σε επίπεδο ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις του πελάτη( αρχή 1), το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών αποδεικνύεται από τη συγκέντρωση και αξιολόγηση των πληροφοριών (με τη διεξαγωγή έρευνας ικανοποίησης πελατών, τα στοιχεία των πελατών που διατυπώθηκαν σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων, τις δημοσκοπήσεις χρηστών, τη χαμένη επιχειρησιακή ανάλυση, τις φιλοφρονήσεις, αξιώσεις εγγύησης, τις εκθέσεις εμπόρων κλπ.) και με την εφαρμογή μέτρων, που απορρέουν από την αξιολόγηση (αρχές 4 α 7), Η ανάπτυξη ενός προγράμματος για τη συνεχή βελτίωση της Εταιρείας. Το πρόγραμμα πρέπει να είναι αποτελεσματικό, αλλά και να αποτελεί κίνητρο για τους εργαζομένους. Επίσης, πρέπει να περιλαμβάνει ένα σύστημα ποιοτικών ελέγχων και διαφανείς διαδικασίες διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών ώστε να εξασφαλίζεται η συμμετοχή του προσωπικού (αρχή 6), Οι αρχές της προσέγγισης διαδικασίας και συστημάτων (4 και 5) επεξηγούν δύο πτυχές: αρχικά η σημασία των συνδέσεων μεταξύ των ενιαίων διαδικασιών και αφετέρου η σημασία των συνδέσεων μεταξύ των διαδικασιών, των πόρων (οικονομικοί, καταρτισμένοι υπάλληλοι, υποδομή, περιβάλλον εργασίας, πληροφορίες) και των όρων (πλαίσιο που περιγράφεται μέσα από τις απαιτήσεις των Οι οκτώ αρχές του προτύπου ISO 9001:2008

17 17 ενδιαφερόμενων μερών). Την ίδια στιγμή η ενεργό συμμετοχή της οργάνωσης είναι απαραίτητη κατά την εκτέλεση αλλαγών και τη βελτίωση του επιπέδου γνώσεων των εργαζομένων, είναι δύο προϋποθέσεις για τη συνεχή βελτίωση (αρχή 6). Οι αποφάσεις που βασίζονται σε πραγματικά περιστατικά - τα αποτελέσματα των δοκιμών και αναλύσεων (αρχή 7). Άλλοι βασικοί παράγοντες - η στάση, τα κίνητρα και η ικανότητα των εργαζομένων περισσότερο ή λιγότερο περιλαμβάνονται σε όλες τις οκτώ αρχές. Συνοψίζοντας, οι οχτώ αρχές της διοίκησης μιας επιχείρησης που αναλύθηκαν παραπάνω μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες: 1. Διαχείριση των διεργασιών. Δηλαδή, εφαρμογή των αρχών που σχετίζονται με το σύστημα και τις διεργασίες καθώς και με τη χρήση εργαλείων για τη διοίκηση της επιχείρησης (αρχές 4, 5 καθώς και 1, 6, 7, 8), 2. Διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων. Δηλαδή, εφαρμογή μιας σειράς μεθόδων με σκοπό τη συστηματική ανάπτυξη των δεξιοτήτων του προσωπικού και την ανάπτυξη ενός κλίματος που να συμβάλλει στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των εργαζομένων (αρχές 1, 2, 3, 6, 7). Το νέο πρότυπο ISO 9001:2008, όχι μόνο καλύπτει αυτές τις δύο κατηγορίες αρχών διοίκησης της επιχείρησης, αλλά παράλληλα, επιβάλλει στην επιχείρηση να λαμβάνει υπόψη και να συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα και τη νομοθεσία που αφορούν στο προϊόν ή την υπηρεσία, που διαθέτει στην αγορά. Οι δύο βασικές κατηγορίες αρχών διοίκησης

18 18 Σχήμα 3.5 Οι διεργασίες της διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τις οκτώ αρχές του προτύπου ISO 9000: 1. Εστίαση στον πελάτη, 2. Ηγεσία, 3. Ενεργητική συμμετοχή του προσωπικού, 4. Προσέγγιση ως διεργασία, 5. Προσέγγιση της διαχείρισης με σύστημα, 6. Διαρκής βελτίωση, 7. Προσέγγιση στη λήψη αποφάσεων που βασίζονται σε γεγονότα, 8. Σχέσεις αμοιβαίου οφέλους με προμηθευτές.

19 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στην εφαρμογή του ISO 9001 σε ΜΜΕ Ακόμη και αν υπάρχει ένα ενιαίο πρότυπο ISO 9001:2008 και έτσι είναι το σύνολο των απαιτήσεων για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας, υπάρχουν ορισμένες διαφορές ως προς το χαρακτήρα των ΜΜΕ και μεγάλων επιχειρήσεων που έχουν επίδραση στην εφαρμογή. Ορισμένες από τις διαφορές που επιφέρει ευκολότερο ξεκίνημα για τις ΜΜΕ, κατά κανόνα ζητούν ιδιαίτερη προσοχή. Εντός της ομάδας των ΜΜΕ, πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των εμπορικών επιχειρήσεων σε μικρές πόλεις, έχουν μια ακόμη πιο συγκεκριμένη θέση. Ως εκ τούτου οι δύο ομάδες θα πρέπει να εξετάζονται χωριστά. Επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους ( εργαζόμενοι) Για την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης της ποιότητας σε μια μεσαίου μεγέθους επιχείρηση πρέπει αρχικά όλο το προσωπικό να έχει κατανοήσει τη σπουδαιότητα του εγχειρήματος και να συμβάλλει σε αυτό. Το σχετικά μικρό μέγεθος της επιχείρησης, σε σχέση πάντα με μια μεγάλη επιχείρηση, βοηθά στην υποκίνηση του προσωπικού και τη θετική συμβολή του στην υλοποίηση του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους έχουν απλούστερη οργανωτική δομή σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις, υλοποιούν λιγότερες και συνήθως απλούστερες διεργασίες, ενώ το σύστημα ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας που χρησιμοποιούν είναι απλό. Αυτό επιτρέπει την εφαρμογή ενός λιγότερο γραφειοκρατικού συστήματος τεκμηρίωσης. Παράλληλα, αν και ο αριθμός των εργαζομένων είναι μικρός και οι διαδικασίες είναι απλές, μπορεί να επιβάλλεται να τηρούνται γραπτές διαδικασίες ή οδηγίες εργασίας που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση της τεκμηρίωσης του συστήματος ποιότητας. Ένα άλλο στοιχείο διαφοροποίησης των μεσαίων επιχειρήσεων είναι η σχέση τους με τους πελάτες. Δεδομένου ότι, σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις, δεν έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται σε μία πολύ μεγάλη αγορά, μοιραία χτίζουν μια σχέση εξάρτησης (συχνά αμοιβαίας) με ένα μικρό αριθμό πελατών. Είναι φυσικό λοιπόν οι επιχειρήσεις αυτές να εστιάζονται στην ανάπτυξη πολύ καλών διαπροσωπικών σχέσεων με τους πελάτες τους. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι ακόμη πιο σημαντικό για τις μεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε μικρές πόλεις, όπου οι άνθρωποι γνωρίζονται μεταξύ τους και οι φήμες εξαπλώνονται πολύ εύκολα. Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (μέχρι 50 εργαζόμενοι) Αυτό είναι το μοντέλο για τις περισσότερες μικρές εμπορικές επιχειρήσεις. Το προφανές πλεονέκτημα των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων είναι ότι είναι αρκετά συχνά οικογενειακές επιχειρήσεις που σχετίζονται με ένα διευθυντή, ο οποίος συνήθως είναι και ο ιδιοκτήτης. Κατά συνέπεια, ο ενδιαφερόμενος/η έχει άμεσα κίνητρα για να οδηγήσει την επιχείρηση προς την ευημερία, για να ικανοποιήσει παλαιούς και για να προσελκύσει τους νέους πελάτες. Επιπρόσθετα, η εστίαση στον πελάτη είναι αναγκαία γιατί οι μικρές επιχειρήσεις απευθύνονται συνήθως στην τοπική αγορά και σε περιορισμένο αριθμό πελατών και προμηθευτών. Ένα υψηλό επίπεδο ικανοποίησης αυτής της πελατείας - των προμηθευτών είναι ζωτικής σημασίας για την ύπαρξη και την ανάπτυξη της επιχείρησης. Το λιγότερο γραφειοκρατικό σύστημα διοίκησης της μικρής επιχείρησης έχει ένα επιπλέον πλεονέκτημα: δίνει τη δυνατότητα στον ιδιοκτήτη - διαχειριστή να κατευθύνει άμεσα και με ευέλικτο τρόπο το προσωπικό του, ελέγχει την ποιότητα των υπηρεσιών και ότι όλοι ακολουθούν τις οδηγίες. Ένα τέτοιο σύστημα διοίκησης και οργάνωσης αποτελεί συχνά ένα επιπλέον παράγοντα υποκίνησης του προσωπικού. Είναι ευνόητο ότι όλες οι επιχειρήσεις διαθέτουν ένα σύστημα διοίκησης. Στις μικρές ωστόσο επιχειρήσεις, τα άτυπα συστήματα διοίκησης είναι αποτελεσματικά, ωστόσο σπάνια στηρίζονται σε αντίστοιχη τεκμηρίωση. Σε συνδυασμό με το ότι δεν υπάρχουν συνήθως τεκμηριωμένες διαδικασίες, απαιτεί όλη η τεκμηρίωση του συστήματος ποιότητας να δημιουργηθεί από το μηδέν. Οι μικρές επιχειρήσεις έχουν απλή οργανωτική δομή, άρα είναι αναγκαίο ένα Οι ιδιαιτερότητες των μεσαίων επιχειρήσεων στην εφαρμογή του ISO Οι ιδιαιτερότητες των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην εφαρμογή του ISO

20 20 αντίστοιχα απλό σύστημα επικοινωνίας. Αυτό σημαίνει ότι τα απαιτούμενα έγγραφα είναι λίγα. Από την άλλη μεριά όμως, η αναπόφευκτη αλληλοεπικάλυψη των αρμοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων του προσωπικού απαιτεί προσωπικό με ευρύτητα γνώσεων και δεξιοτήτων, σαφή καθορισμό των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του και, τέλος, ένα προσεκτικά σχεδιασμένο και λειτουργικό σύστημα ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας. Μία ακόμη διαφορά που παρουσιάζουν οι μικρές επιχειρήσεις είναι ο σχετικά μικρός αριθμός διεργασιών. Παρόλα αυτά, είναι απαραίτητη η μέτρηση της απόδοσης των διεργασιών, μέσα από την οποία μπορεί να ανιχνεύονται και να αποκαλύπτονται τάσεις και αποκλίσεις, πάντα με χρησιμοποίηση των σωστών δεικτών απόδοσης και αποτελεσματικότητας των διεργασιών Εφαρμογή των απαιτήσεων του προτύπου ISO και διαφορές ανάμεσα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Στο προηγούμενο κεφάλαιο εξετάσαμε συγκεκριμένα προβλήματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή του προτύπου ISO. Στις επόμενες παραγράφους αναφέρονται, περιληπτικά, ορισμένα χαρακτηριστικά σημεία που πρέπει να τονιστούν, εμπλουτισμένα με τα συμπεράσματα που παρουσιάζονται στο σχετικό πίνακα αντιστοίχισης των απαιτήσεων του προτύπου που παρατίθενται στο παρόν κεφάλαιο. Ορισμένα χαρακτηριστικά σημεία στην εφαρμογή του προτύπου ISO στις ΜΜΕ προκύπτουν άμεσα από την ίδια τη δομή των ΜΜΕ, όπως: Η διοίκηση διαχείριση της επιχείρησης δεν είναι γραφειοκρατική και εκτελείται άμεσα από τον ιδιοκτήτη, η οργανωτική δομή της επιχείρησης είναι απλή, απαιτεί σαφή προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων και των υπευθυνοτήτων του προσωπικού Το προσωπικό - λίγοι εργαζόμενοι που πρέπει να εκτελούν και να είναι εκπαιδευμένοι σε διάφορες και ποικίλες εργασίες, δεν υπάρχει εργαζόμενος με μόνη και αποκλειστική αρμοδιότητα την εφαρμογή και τη συντήρηση του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας Η τεκμηρίωση - έλλειψη τεκμηριωμένων διαδικασιών και οδηγιών εργασίας Επικοινωνία - απλή και εύκολη Οι σχέσεις με τους προμηθευτές και τους πελάτες βασίζονται σε συγκεκριμένα θέματα, τοπικά περιορισμένες Οι διεργασίες της επιχείρησης είναι απλές και συνήθως όχι πολύπλοκες. Εκτός από τα προηγούμενα χαρακτηριστικά σημεία, που είναι σημαντικά για την υλοποίηση ορισμένων παραγράφων και απαιτήσεων του προτύπου στις ΜΜΕ. Περιληπτικά, τα πιο σημαντικά είναι: Προσωποκεντρική και ομαδική διοίκηση Ενώ στις μεγάλες επιχειρήσεις οι συσκέψεις και οι ομαδικές αποφάσεις αποτελούν συνήθη πρακτική, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μόνος αρμόδιος, συνήθως, για όλες τις αποφάσεις είναι ο ιδιοκτήτης - διαχειριστής της επιχείρησης, για τις εργασίες του οποίου εφαρμόζονται οι παράγραφοι 5.1 Ευθύνη της Διοίκησης και 5.6 Ανασκόπηση από τη διοίκηση. Βραχυχρόνιος αντί για μακροχρόνιος προγραμματισμός Κατά την εφαρμογή των παραγράφων 5.4 Σχεδίαση, 6.1 Διάθεση πόρων, 6.3 Υποδομή και 7.1 Σχεδίαση της υλοποίησης του προϊόντος παρατηρήθηκε ότι οι ΜΜΕ δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο βραχυχρόνιο προγραμματισμό των εργασιών τους σε σχέση με το μακροπρόθεσμο στρατηγικό προγραμματισμό. Το φαινόμενο αυτό εξηγείται, εν μέρει, από το γεγονός ότι οι παραγγελίες είναι μικρές και η αγορά που απευθύνονται είναι συνεχώς μεταβαλλόμενη. Ανάθεση εργασιών σε υπεργολάβους Ενώ στις μεγάλες επιχειρήσεις οι περισσότερες εργασίες υλοποιούνται εσωτερικά, στην περίπτωση των ΜΜΕ πολλές εργασίες ανατίθενται σε εξωτερικούς προμηθευτές - υπεργολάβους. Για παράδειγμα, στην εφαρμογή της παραγράφου 7.4 Αγορές, είναι σύνηθες φαινόμενο η υποκατάσταση των δοκιμών ποιοτικού ελέγχου από ελέγχους σε εξωτερικά εργαστήρια ή η παροχή πιστοποιητικών ποιοτικού ελέγχου των υλικών από τους προμηθευτές. Όμοια, στην παράγραφο 7.3 Σχεδιασμός και ανάπτυξη, ο σχεδιασμός του προϊόντος μπορεί να μην υλοποιείται από την επιχείρηση αλλά από τον πελάτη. Επίσης, η εφαρμογή μερικών από τις απαιτήσεις της παραγράφου 7.5 Παραγωγή και παροχή υπηρεσιών μπορεί να βασίζεται σε συμπλήρωση φορμών και Διαφορές ΜΜΕ και μεγάλων επιχειρήσεων Άτομο αντί για ομάδα Βραχυχρόνιο αντί για μακροχρόνιο Εξωτερική ανάθεση εργασιών

21 21 τήρηση αρχείων που επιβάλλει ο πελάτης. Τέλος, οι εσωτερικές επιθεωρήσεις, που αναφέρονται στην παράγραφο Εσωτερική Επιθεώρηση, δεν γίνεται να διεξαχθούν όλες από τους εσωτερικούς επιθεωρητές, γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει σύγκρουση συμφερόντων στην περίπτωση που ο εσωτερικός επιθεωρητής πρέπει να επιθεωρήσει διαδικασία στην οποία έχει και ο ίδιος εμπλοκή. Το ISO 9001:2008 έχει ειδική πρόβλεψη όσον αφορά την εξωτερική ανάθεση και τον έλεγχο των διαδικασιών ανάθεσης. Ανάθεση υπευθυνοτήτων Σε αντίθεση με τις μεγάλες επιχειρήσεις, όπου συγκεκριμένες δραστηριότητες ανατίθενται σε ειδικά επιλεγμένους και εκπαιδευμένους υπαλλήλους, στις ΜΜΕ παρατηρείται το φαινόμενο της ανάθεσης καθηκόντων και υπευθυνοτήτων σε άτομα που μπορεί να μην έχουν άμεση σχέση και γνώση του αντικειμένου - παράγραφο 7.6. Έλεγχος των συσκευών παρακολούθησης και μέτρησης, υπεύθυνος για τον έλεγχο των συσκευών σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις είναι και πάλι ο ιδιοκτήτης διαχειριστής και όχι άλλο στέλεχος της επιχείρησης. Η έκταση των καθηκόντων και υπευθυνοτήτων που εξαρτάται άμεσα από την επιχείρηση. Ευελιξία Μία από τις καινοτομίες που εισάγει το πρότυπο ISO 9001:2008, είναι η δυνατότητα εκπλήρωσης των απαιτήσεων με "ικανοποιητικό τρόπο". Σύμφωνα λοιπόν με την προσέγγιση αυτή, η πολυπλοκότητα αλλά και η ποσότητα της τεκμηρίωσης, που απαιτεί η παράγραφος 4.2 Απαιτήσεις τεκμηρίωσης, μπορεί να είναι περιορισμένη σε μία ΜΜΕ σε σύγκριση με μια μεγάλη επιχείρηση, αυτή η έκταση και η ποσότητα των πληροφοριών που συλλέγονται από μια ΜΜΕ στο πλαίσιο της παραγράφου Ικανοποίηση των πελατών σίγουρα διαφέρει από αυτήν που απαιτείται από τις μεγάλες επιχειρήσεις ή στο πλαίσιο της παραγράφου 8.5 Βελτίωση, αντί να υπάρχει ειδικό πρόγραμμα συνεχούς βελτίωσης είναι επιτρεπτό ο ιδιοκτήτης της ΜΜΕ να θέτει ρεαλιστικούς και πραγματοποιήσιμους στόχους που μπορεί να προκύπτουν από τις περιοδικές ετήσιες ανασκοπήσεις από τη διοίκηση. Οι στόχοι αυτοί πρέπει να βασίζονται στους αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα. Πρέπει πάντως, παράλληλα, να τονιστεί πως, σε αντίθεση με όσα προαναφέρθηκαν, το πρότυπο ISO 9001:2008 δεν "συγχωρεί" παραλείψεις που μπορεί να διαπράττει μια μικρομεσαία επιχείρηση με το σκεπτικό ότι είναι "μικρή". Οι επιτρεπόμενες εξαιρέσεις καθορίζονται αυστηρά από τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 7. Υλοποίηση του προϊόντος. Επίσης, οι πιθανές εξαιρέσεις δεν απευθύνονται μόνο στις ΜΜΕ αλλά σε όλα τα είδη των επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως μεγέθους) είναι απαραίτητο όμως να συνοδεύονται από εκτενή αιτιολόγηση της μη εφαρμογής τους. Γενικά, ένας απλός κανόνας, που μπορεί να εφαρμοστεί, είναι ότι καμία απαίτηση που έχει άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρέχει η επιχείρηση δεν μπορεί να εξαιρεθεί. Πίνακας αντιστοίχισης Οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008 περιγράφονται στις παραγράφους 4 έως 8. Στο παρόν κεφάλαιο καθώς και στο προηγούμενο(3.2.3)παρουσιάσθηκαν οι διαφορές ανάμεσα στις ΜΜΕ και τις μεγάλες επιχειρήσεις αναφορικά με την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης της ποιότητας. Ο πίνακας αντιστοίχησης συνδέει αυτές τις διαφορές με τις αντίστοιχες απαιτήσεις του προτύπου (των παραγράφων 4 έως 8) και περιέχει σύντομα σχόλια στην εφαρμογή των απαιτήσεων της κάθε παραγράφου. Ο πίνακας είναι χρήσιμος για την εφαρμογή του προτύπου ISO 9001:2008 σε μια ΜΜΕ. Ανάθεση υπευθυνοτήτων Ευελιξία Διαφορές ΜΜΕ και μεγάλων επιχειρήσεων σχετικά με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 1.1 Γενικά...9 1.2 Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση σε συστήματα διαχείρισης ποιότητας για μικρομεσαίες

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 1.1 Γενικά...9 1.2 Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση σε συστήματα διαχείρισης ποιότητας για μικρομεσαίες ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 1.1 Γενικά...9 1.2 Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση σε συστήματα διαχείρισης ποιότητας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις»...12 1.3 Μέθοδοι χρήσης των εκπαιδευτικών υλικών...14 1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Διπλωματική Εργασία. Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Διπλωματική Εργασία. Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις Φοιτητής: Τρύφωνας Ανδρικόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Εφαρμογή του προτύπου ISO 9001:2000 σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς. (Μελέτη της περίπτωσης εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η επίδραση της εφαρμογής ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας(ΣΔΠ) στα χρηματοοικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ;

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; 6 3. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΎΠΩΝ ISO 9000 6 4. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιστημονική Ομάδα Έργου Υπεύθυνη Έργου: Κασσάνδρα Ζαννή-Τελιοπούλου Υπεύθυνος ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ' Λυκείου 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΜΕΡΟΣ 1 Ο BENCHMARKING Ορισμός Benchmarking. 2 Είδη Benchmarking.. 2 Διαδικασία υλοποίησης. 3 Αποτελέσματα του Benchmarking.. 3 Που

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Περιβαλλοντική Διαχείριση:

Ποιότητα και Περιβαλλοντική Διαχείριση: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή: Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα: Διοίκησης Επιχειρήσεων Ποιότητα και Περιβαλλοντική Διαχείριση: Παρουσίαση του Προτύπου ISO 14001 & Εφαρμογή του Εισηγήτρια: Κοκολάκη

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση Παραγωγικής Λειτουργίας - ISO 9000

Τυποποίηση Παραγωγικής Λειτουργίας - ISO 9000 Τυποποίηση Παραγωγικής Λειτουργίας - ISO 9000 Αγγελοπούλου Ασηµίνα, ΜΟΠ010 (mina@noc.uoa.gr) Ράπτης Τηλέµαχος, ΜΟΠ011, (traptis@noc.uoa.gr) Τσιµπάνης Κωνσταντίνος, ΜΟΠ012 (k.tsibanis@noc.uoa.gr) ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ EFQM ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα»

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ. 7283 Επιβλέπων: Δρ. Π. ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4. 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4. 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9 1.3 CRM & μάρκετινγκ σχέσεων 11 1.4 Τα Δομικά στοιχεία του CRM 19 1.5

Διαβάστε περισσότερα

«Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις ΜΜΕ»

«Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις ΜΜΕ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις ΜΜΕ» Διπλωματική Εργασία για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ναυτιλία, Μεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΩΣ ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ MARKETING» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: Γιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ LOGISTICS

ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ LOGISTICS ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ LOGISTICS ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ (568/Β) ΡΙΦΟΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (117/Β)

ΘΕΜΑ. Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ (568/Β) ΡΙΦΟΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (117/Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΣΥΝΤΙΧΑΚΗ ΧΡΥΣΗ, ΑΜ 4873 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2010 Η Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 5ου εξαμήνου. Γεωργίου Μαλινδρέτου, Επίκ. Καθηγητή ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2014

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 5ου εξαμήνου. Γεωργίου Μαλινδρέτου, Επίκ. Καθηγητή ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2014 10 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 5ου εξαμήνου Γεωργίου Μαλινδρέτου, Επίκ. Καθηγητή ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 1. Eισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics) 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 0

Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 0 VALUE ANALYSIIS Έκθεση για το ερευνητικό πρόγραμμα INNOREGIO: διάδοση τεχνολογιών ανάπτυξης καινοτομίας Nick Rich, BSc MBA Matthias Holweg, Dipl.-Wirtschaftsing.(FH) MSc Lean Enterprise Research Centre

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ)

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ) κ ε φ ά λ α ι ο 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ) 1.1 Ε ΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΟΠ Σε όλο τον κόσμο η φήμη της βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών έχει πληγεί σημαντικά από διαφόρων ειδών κρίσεις. Αμέτρητα προβλήματα,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Στο κεφάλαιο αυτό, θα δοθούν οι ερμηνείες βασικών ορισμών γύρω από την προτυποποίηση και θα παρουσιαστεί η διαδικασία της προτυποποίησης. Εν συνεχεία θα αναφερθεί ο ρόλος που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα