1 of 6 26/11/2012 3:35 µµ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 of 6 26/11/2012 3:35 µµ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΙΚΑΙΟ 3/2010, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέµβριος Β ΑΡΘΡΑ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ, σ Μυλωνόπουλος, Π. Μοίρα, Το θεσµικό πλαίσιο της διαχείρισης των προστατευόµενων περιοχών στην Ελλάδα - Η περίπτωση του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Η προστασία περιοχών µε ιδιαίτερο φυσικό κάλλος ανάγεται στην αρχαιότητα. Υπάρχουν αναφορές πριν από χρόνια για περιοχές στην Ινδία, στις οποίες δεν επιτρεπόταν οποιαδήποτε εκµετάλλευση, ώστε να προστατευτούν οι φυσικοί τους πόροι. Ανάλογη προστασία προβλεπόταν σε κυνηγότοπους στην Ευρώπη. Το πρώτο εθνικό πάρκο του Yellowstone ιδρύθηκε το 1872 στις ΗΠΑ µε σκοπό την αναψυχή και απόλαυση των ανθρώπων. Το παράδειγµα αυτό ακολούθησαν η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Ν. Αφρική και η Ν. Ζηλανδία. Στην Ελλάδα ως πρώτη προστατευόµενη περιοχή είναι ο Εθνικός ρυµός Ολύµπου, ο µυθικός τόπος κατοικίας των ολύµπιων θεών, που ανακηρύχθηκε το Καθώς ο αριθµός των προστατευόµενων περιοχών άρχισε να αυξάνεται προέκυψε η ανάγκη διαµόρφωσης µηχανισµών θεσµικής προστασίας, συντονισµού και διαχείρισής τους. Αν και η Ελλάδα είναι παράκτια µε µεγάλο ανάπτυγµα ακτογραµµής και νησιωτική χώρα µε πλούσιους θαλάσσιους πόρους, έχει ανακηρύξει ως προστατευόµενες µόλις δύο θαλάσσιες περιοχές, το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου και το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Β. Σποράδων. Και οι δύο περιοχές βρίσκονται στο επίκεντρο της τουριστικής ανάπτυξης, αλλά παράλληλα φιλοξενούν δύο µοναδικά είδη που χρήζουν προστασίας, την µεσογειακή χελώνα καρέτα - καρέτα και τη φώκια µονάχους - µονάχους. Συχνά παρατηρείται σύγκρουση χρήσεων για οικονοµική ανάπτυξη των περιοχών αυτών. Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι να εξετάσει τα ιδιαίτερα προβλήµατα που προκύπτουν από την εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου στο Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου, που φιλοξενεί ένα σπάνιο προστατευόµενο είδος (χελώνα καρέτα - καρέτα) για την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου Θάλασσας σε σχέση µε την αλµατώδη τουριστική ανάπτυξη του νησιού. Εισαγωγή Η προστασία περιοχών µε ιδιαίτερο φυσικό κάλλος ανάγεται στην αρχαιότητα. Τα «ιερά» δάση στην αρχαία Ελλάδα προστατεύονταν αυστηρά και αφήνονταν στη φυσική τους εξέλιξη, γεγονός που συντέλεσε στο να αποκτήσουν εντυπωσιακή δοµή παρθένων δασών. Τέτοια ήταν το ιερό άλσος της αρχαίας Αθήνας, του Άργους, της Αρτέµιδος στη Σκυλούντα, της έσποινας στην Αρκαδία, της ωδώνης, του Ευµενίδη στον Κολωνό ή του ιός στην Ολυµπία, το οποίο ονοµάστηκε «Άλτις» από τον Ηρακλή κ.ά. Ανάλογη προστασία προβλεπόταν σε κυνηγότοπους στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα η πρώτη προστατευόµενη περιοχή είναι ο Εθνικός ρυµός Ολύµπου, ο µυθικός τόπος κατοικίας των ολύµπιων θεών, που ανακηρύχθηκε το 1938 ( Μοίρα, 2005:22). Καθώς ο αριθµός των προστατευόµενων περιοχών άρχισε να αυξάνεται προέκυψε η ανάγκη διαµόρφωσης µηχανισµών θεσµικής προστασίας, συντονισµού και διαχείρισής τους. Το πρώτο εθνικό πάρκο παγκοσµίως ήταν το Εθνικό Πάρκο του Yellowstone και ιδρύθηκε το 1872 στις ΗΠΑ ως δηµόσιο πάρκο µε σκοπό την αναψυχή και την απόλαυση των ανθρώπων (Freemuth and Cawley, 1998:212). Μάλιστα τα δάση γύρω από το Εθνικό Πάρκο αποτέλεσαν τους πρώτους Εθνικούς ρυµούς των ΗΠΑ το Το παράδειγµα αυτό ακολούθησαν η Αυστραλία (Royal National Park, 1879), ο Καναδάς (Yoho National Park, 1886), η Ν. Ζηλανδία (Tongariro National Park, 1887) και η Ν. Αφρική (Kruger National Park, 1898). Στην Ευρώπη, όπου οι διαθέσιµες φυσικές εκτάσεις ήταν µικρότερης έκτασης και οι ανθρώπινες δραστηριότητες συνυπήρχαν µε τη φύση, οι προστατευόµενες περιοχές που δηµιουργήθηκαν ήταν µικρότερες και περιελάµβαναν τουλάχιστον σε ένα µέρος τους κατοικηµένες περιοχές και ανθρώπινες δραστηριότητες. Η ελκυστικότητα των περιοχών αυτών για τις ανθρώπινες δραστηριότητες είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση πιέσεων ως προς την χρήση των πόρων αυτών. Σηµαντικές πιέσεις ασκεί και η τουριστική δραστηριότητα. Η αύξηση όµως της ζήτησης για τουρισµό και αναψυχή σε περιβάλλοντα που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα προκαλεί πιέσεις. Καθώς ο τουρισµός βασίζεται στην «αξιοποίηση» των φυσικών και πολιτιστικών πόρων προκαλεί πιέσεις στους πόρους αυτές µε ποικίλες συνέπειες και επιπτώσεις και κίνδυνο απώλειας, σηµαντικής αλλοίωσής τους ή υποβάθµισής τους. Οι πολλαπλές επιπτώσεις του τουρισµού προέρχονται από την πολυπλοκότητα της δοµής του ως δραστηριότητα, καθώς έχει ισχυρούς δεσµούς µε άλλες οικονοµικές δραστηριότητες, όπως το εµπόριο, οι µεταφορές, η δόµηση κ.λπ. ( Κοκκώσης και Τσάρτας, 2001: ). Ο τουρισµός όπως κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα προκαλεί σηµαντικές επιπτώσεις άµεσες ή έµµεσες όπως ο ανταγωνισµός σε τοπικό επίπεδο, ανάµεσα στις δραστηριότητες που αφορούν στη χρήση γης και των άλλων πόρων (π.χ. νερό και γη), η ρύπανση των υδάτινων πόρων, η ηχορύπανση, η καταστροφή και υποβάθµιση βιοτόπων, η απώλεια της «βιολογικής ποικιλότητας» κ.λπ. ( Middleton & Hawkins, 2004: ). Καθώς ο όµως ο τουριστικός τοµέας έχει καθοριστική συµβολή στην εθνική οικονοµία, στόχος είναι η εναρµόνιση των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων µε την προστασία του περιβάλλοντος. Η αειφόρος τουριστική ανάπτυξη, µπορεί να επιτευχθεί µέσα από τον εναλλακτικό τουρισµό που βασίζεται στην ορθολογική αξιοποίηση και προστασία του φυσικού και πολιτισµικού περιβάλλοντος (UNEP, 2010). Η βιώσιµη ανάπτυξη επιτυγχάνεται µε την εναρµόνιση του περιβάλλοντος και των τουριστικών δραστηριοτήτων ( Eccles & Costa, 1998:5). Στο Παγκόσµιο Συνέδριο Τουρισµού ( Lanzarote, 1995:2) τέθηκαν οι αρχές της βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης. Ο βασικός πυρήνας των αρχών του συνεδρίου εστιάζεται στη φιλική προς το περιβάλλον τουριστική ανάπτυξη που είναι οικονοµικά βιώσιµη και κοινωνικά δίκαιη για τις τοπικές κοινωνίες, στην ανάληψη κοινής και συντονισµένης δράσης όλων των φορέων του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα και στη διεύρυνση των ευκαιριών για τις τοπικές κοινωνίες µέσα από την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων. Ι. Ιστορική εξέλιξη της νοµικής προστασίας των φυσικών περιοχών Στην Ελλάδα η ιστορία της κήρυξης προστατευόµενων περιοχών ξεκινά στις αρχές του 20ού αιώνα όταν µε βάση την ιδέα του δασολόγου Π. Κοντού, νοµοθετήθηκε ο θεσµός των Προστατευτικών ασών, που αφορούσε περιοχές κοντά σε αστικά κέντρα και χωριά µε σκοπό την προστασία των εδαφών από τη διάβρωση, την κατολίσθηση, αλλά και των κατοικηµένων περιοχών από τις πληµµύρες. Η ιδέα αυτή θεσµοθετήθηκε στον ασικό Κώδικα του 1929 που µε τροποποιήσεις παραµένει σε ισχύ µέχρι σήµερα. Ο Κώδικας αυτός προέβλεπε την οριοθέτηση και το χαρακτηρισµό περιοχών ως «προστατευτικών δασών» µε απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, την προστασία τους από τη βοσκή και την ξύλευση, καθώς και την αναδάσωση, όπου απαιτούνταν ώστε να αναπτυχθεί η κατάλληλη προστατευτική δασική βλάστηση. Έκτοτε, η εφαρµογή του θεσµού, έδωσε σηµαντικά αποτελέσµατα. Σε πολλές περιπτώσεις πάρθηκαν µέτρα προστασίας και φυτεύτηκαν σηµαντικές εκτάσεις, ακόµα και σε περιοχές οι οποίες δεν είχαν χαρακτηριστεί προστατευτικά δάση. Γυµνές -σε βαθµό ερηµοποίησης- εκτάσεις γύρω από κατοικηµένες περιοχές πρασίνισαν, υποβαθµισµένα φυσικά δάση αναβαθµίστηκαν ή εγκαταστάθηκαν νέα τεχνητά δάση (στην Καβάλα, τη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, τα Καλάβρυτα, τον Αλµυρό, τον Πολύγυρο κ.ά.). Το πρώτο νοµοθέτηµα για τις προστατευόµενες περιοχές ήταν ο Ν 856/1937 «Περί εθνικών δρυµών». Ο νόµος εκδόθηκε µε πρωτοβουλία της ασικής Υπηρεσίας και σε συνεργασία µε τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο. Ο νόµος αυτός προέβλεπε την ίδρυση µέχρι πέντε Εθνικών ρυµών σε ολόκληρη την ηπειρωτική χώρα µε σκοπό την προστασία της χλωρίδας, τη βελτίωση και αύξηση της πανίδας, τη διατήρηση των γεωµορφολογικών σχηµατισµών, την προστασία των φυσικών καλλονών, την ανάπτυξη του τουρισµού και τη διενέργεια επιστηµονικών και δασικών ερευνών. Τον επόµενο χρόνο, µε το Β της (ΦΕΚ Α 248), ιδρύθηκε ο πρώτος Εθνικός ρυµός του Ολύµπου και λίγο αργότερα, την ίδια χρονιά µε το Β (ΦΕΚ Α 286) ο Εθνικός ρυµός Παρνασσού. Ακολούθησε µία σειρά ειδικών διατάξεων στο πλαίσιο της ασικής Νοµοθεσίας µε τις οποίες θεσπίσθηκαν νέες κατηγορίες προστατευόµενων περιοχών, όπως «Αισθητικό άσος», «ιατηρητέο Μνηµείο της Φύσης», «Καταφύγιο Θηραµάτων», «Ελεγχόµενη Κυνηγετική Περιοχή», «Εκτροφείο Θηραµάτων», «Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους». Η Ελλάδα, στα πρώτα στάδια του θεσµού των προστατευόµενων περιοχών ακολουθούσε την τότε επικρατούσα προσέγγιση της απόλυτης προστασίας φυσικών περιοχών αποθαρρύνοντας ή και απαγορεύοντας τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Στην πορεία η προσέγγιση αυτή εγκαταλείπεται και δίνει τη θέση της στην αντίληψη που υπαγόρευε την ενσωµάτωση της προστατευόµενης περιοχής στον περιβάλλοντα χώρο και τη στενή σύνδεση της προστασίας µε την αειφορική χρήση των φυσικών πόρων. Από το 1938 και µέχρι σήµερα ιδρύθηκαν 10 εθνικοί δρυµοί, εθνικά πάρκα, καταφύγια άγριας ζωής και άλλες µορφές προστατευόµενων περιοχών. Οι διακρίσεις αυτές προβλέπονται από τον Νόµο - Πλαίσιο 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» που είναι και ο κύριος ελληνικός νόµος που πρόβλεψε τη θέσπιση κατηγοριών προστατευόµενων περιοχών. Ο Νόµος αυτός, στο κεφάλαιο «Για την προστασία της φύσης και του τοπίου» περιέχει δύο σηµαντικές ρυθµίσεις (άρθρα 18, 19, 21 και 22). Η πρώτη αφορά στην κατηγοριοποίηση των προστατευόµενων περιοχών σε πέντε νέες επιµέρους κατηγορίες (Περιοχή απόλυτης προστασίας της φύσης, Περιοχή προστασίας της φύσης, Εθνικό πάρκο, Προστατευόµενος φυσικός σχηµατισµός και προστατευόµενο τοπίο, Περιοχή οικοανάπτυξης). Η δεύτερη αφορά στον καθορισµό ειδικής διαδικασίας κήρυξης και διαχείρισης των νέων προστατευόµενων περιοχών (άρθρα 18, 19, 21, 22). O νόµος αυτός αποτελεί και την πρώτη συστηµατική κατηγοριοποίηση των προστατευόµενων περιοχών ( Μπεριάτος, 2003:69). Αργότερα, ο αριθµός των περιοχών στις οποίες υπάρχουν ειδικές ρυθµίσεις για την προστασία της φύσης αυξήθηκαν µε την ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία ιεθνών Συµβάσεων και Συµφωνιών και Κοινοτικών Οδηγιών για την προστασία της φύσης. Μεταξύ αυτών οι Οδηγίες 79/409/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» και 92/43/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας». Η δεύτερη Οδηγία προέβλεπε τη σύσταση ενός 1 of 6 26/11/2012 3:35 µµ

2 2 of 6 26/11/2012 3:35 µµ ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου ειδικών φυσικών ζωνών µε την ονοµασία «Φύση 2000» (άρθρο 3) και υλοποιήθηκε σε 3 φάσεις µέχρι το Η Οδηγία 79/409/ΕΚ εναρµονίστηκε στο ελληνικό ίκαιο µε τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις / (ΦΕΚ Β 757), / (ΦΕΚ Β 1188), / (ΦΕΚ Β 68) και η Οδηγία 92/43/ΕΚ µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση 33318/3028/ (ΦΕΚ Β 1289), η οποία συµπληρώθηκε µε την ΚΥΑ Η.Π /853/Ε103/ (ΦΕΚ Β 645). Η αύξηση του αριθµού και της έκτασης των προστατευόµενων και υπό προστασία περιοχών και οι ιεθνείς και Κοινοτικές δεσµεύσεις κατέδειξαν τα κενά και τις ασάφειες της νοµοθεσίας (του Ν 1650/1986) σε σχέση µε την οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση των περιοχών, καθώς και την αναγκαιότητα σχεδιασµού και εφαρµογής ενιαίας πολιτικής για την προστασία, διατήρηση και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος της Ελλάδας. Τα προβλήµατα αυτά προσπάθησε να διορθώσει ένα σηµαντικό νοµοθέτηµα, ο Ν 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασµός και αειφόρος ανάπτυξη», που εκδόθηκε τον Οκτώβριο του Ο νόµος αυτός συµπλήρωσε το Ν 1650/1986 και αποτελεί προσπάθεια αποσαφήνισης των προβληµάτων σχετικά µε τη λειτουργία και διαχείριση των προστατευόµενων περιοχών. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο νόµος αυτός, έρχεται µετά από 13 χρόνια για να προβλέψει ότι µε Προεδρικό ιάταγµα (Π ) µπορεί να συσταθεί νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙ ) ως φορέας διαχείρισης περιοχών, στοιχείων και συνόλων της φύσης και του τοπίου, σύµφωνα µε τον Ν 1650/1986 και να καθορίζονται τα όρια της χωρικής τους αρµοδιότητας. Τα νοµικά αυτά πρόσωπα έχουν την έδρα τους µέσα ή κοντά στις περιοχές στις οποίες βρίσκονται τα προστατευόµενα αντικείµενα, είναι κοινωφελούς χαρακτήρα και εποπτεύονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Έργων (νυν Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής). ιοικούνται από επταµελή έως ενδεκαµελή ιοικητικά Συµβούλια, στα οποία εκπροσωπούνται το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης, και άλλα κατά περίπτωση αρµόδια Υπουργεία, οι οικείοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), κοινωνικοί, επιστηµονικοί και παραγωγικοί φορείς καθώς και περιβαλλοντικές οργανώσεις που έχουν, σύµφωνα µε το καταστατικό τους ως σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και διαθέτουν δράση και εµπειρία σε ανάλογες δραστηριότητες. Ακολούθησε µια ακόµα τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν στον καθορισµό των ζωνών προστασίας των προστατευόµενων περιοχών και τις χωρικές αρµοδιότητες των φορέων διαχείρισης τους µε τον Ν 3044/2002. Σύµφωνα µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση για την εναρµόνισης της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, η προστασία των περιοχών του ικτύου Natura 2000, συντελείται κατά κύριο λόγο µε τον χαρακτηρισµό τους ως προστατευόµενων, όπως απαιτεί ο Ν. 1650/86, αλλά και µε άλλα θεσµικά και κανονιστικά µέτρα όπως είναι η δασική διαχείριση, η διαχείριση των υδάτινων πόρων, τα Ειδικά Χωροταξικά κ.λπ. Επίσης, εφαρµόζεται η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Για την κήρυξη των περιοχών ως προστατευόµενων σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία (Ν 1650/1986), προαπαιτείται η εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ). Η Ελλάδα έχει ενιαία αντιµετώπιση των Τόπων Κοινοτικής Σηµασίας (ΤΚΣ)/Sites of Community Importance-SCI, όπως ορίζονται στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ και των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)/Special Protection Areas-SPA για την Ορνιθοπανίδα, όπως ορίζονται στην Οδηγία 79/409/EK, όσον αφορά αυτή τη διαδικασία. Χάρτης 1 - Κατανοµή οριοθετηµένων περιοχών ικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα Μέχρι σήµερα έχουν εκπονηθεί 19 ΕΠΜ και έχουν καταλήξει στον χαρακτηρισµό ισάριθµων περιοχών, από τις οποίες 15 είναι Εθνικά Πάρκα, 2 Εθνικά Θαλάσσια πάρκα και 2 είναι περιοχές προστασίας της φύσης. Οι περιοχές αυτές, µε τις περιφερειακές τους ζώνες, καλύπτουν περίπου 1,4 εκ. εκτάρια, από τα οποία περίπου εκτάρια εντάσσονται στο δίκτυο Natura 2000 (περίπου 22% της έκτασης του δικτύου). Επιπλέον 9 ΕΠΜ έχουν ήδη εγκριθεί και η διαδικασία χαρακτηρισµού των περιοχών βρίσκεται στα τελευταία στάδια. Επιπρόσθετα άλλες 58 ΕΠΜ βρίσκονται στο στάδιο εκπόνησης ή επεξεργασίας. Συνολικά στη διαδικασία χαρακτηρισµού µέσω ΕΠΜ έχει ενταχθεί επιπλέον 21% της έκτασης του ικτύου από αυτό που είναι ήδη χαρακτηρισµένο. Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι πολλές από τις περιοχές που δεν έχουν ακόµη κηρυχθεί µε τις διαδικασίες του 1650/1986 απολαµβάνουν κάποιο καθεστώς προστασίας σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο, µε κυριότερο αυτό που προβλέπει η δασική νοµοθεσία (π.χ. Εθνικοί ρυµοί, Μνηµεία φύσης, ΚΑΖ ή υγρότοποι ιεθνούς Σηµασίας /Ramsar). Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η Ελλάδα καταδικάστηκε τον Σεπτέµβριο 2008 από το ΕΚ, επειδή δεν είχε λάβει µέτρα για την αποτελεσµατική προστασία των ΖΕΠ. Η χώρα για να ανταποκριθεί στη συγκεκριµένη καταδίκη, χρηµατοδότησε την εκπόνηση µελέτης για τον προσδιορισµό µέτρων προστασίας «οριζόντιου τύπου» στις ΖΕΠ µε τίτλο: «Προσδιορισµός συµβατών δραστηριοτήτων σε σχέση µε τα είδη χαρακτηρισµού των υφιστάµενων Ζωνών Ειδικής Προστασίας». Η µελέτη παραλήφθηκε τον Σεπτέµβριο 2009 και οι συναρµόδιες υπηρεσίες επεξεργάζονται σχετικό σχέδιο ΚΥΑ για προώθηση προς την πολιτική ηγεσία. Σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις που ισχύουν στην Ελλάδα έχουν θεσµοθετηθεί οι εξής κατηγορίες προστατευόµενων περιοχών: Περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης χαρακτηρίζονται εκτάσεις µε εξαιρετικά ευαίσθητα οικοσυστήµατα, ενδιαιτήµατα σπάνιων ή απειλούµενων µε εξαφάνιση ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας ή της άγριας πανίδας ή εκτάσεις που έχουν αποφασιστική θέση στον βιολογικό κύκλο σπάνιων ή απειλούµενων µε εξαφάνιση ειδών της άγριας πανίδας (άρθρο 19 παρ. 1 Ν 1650/1986). Περιοχές προστασίας της φύσης χαρακτηρίζονται εκτάσεις µεγάλης οικολογικής ή βιολογικής αξίας, στις οποίες προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον από κάθε δραστηριότητα ή επέµβαση που είναι δυνατό να µεταβάλει ή να αλλοιώσει τη φυσική κατάσταση, σύνθεση ή εξέλιξή του. Στις περιοχές της κατηγορίας αυτής µπορεί να δίδονται ειδικότερες ονοµασίες ανάλογα µε το συγκεκριµένο αντικείµενο και τον σκοπό προστασίας (άρθρο 19 παρ. 2 Ν 1650/1986). Εθνικά πάρκα χαρακτηρίζονται εκτεταµένες χερσαίες, υδάτινες ή µεικτού χαρακτήρα περιοχές, οι οποίες παραµένουν ανεπηρέαστες ή έχουν ελάχιστα επηρεαστεί από τις ανθρώπινες δραστηριότητες και στις οποίες διατηρείται µεγάλη ποικιλία αξιόλογων οικολογικών (ή γενικότερα βιολογικών), γεωµορφολογικών και αισθητικών στοιχείων. Όταν το εθνικό πάρκο καταλαµβάνει αποκλειστικά ή κατά µεγάλο τµήµα του εκτάσεις δασικού χαρακτηρισµού µπορεί να χαρακτηριστεί εθνικός δρυµός. Όταν το εθνικό πάρκο ή µεγάλο τµήµα του καταλαµβάνει θαλάσσια περιοχή, το εθνικό πάρκο µπορεί να χαρακτηριστεί θαλάσσιο πάρκο (άρθρο 19 παρ. 3 Ν 1650/1986). Προστατευόµενοι φυσικοί σχηµατισµοί χαρακτηρίζονται λειτουργικά τµήµατα της φύσης ή µεµονωµένα δηµιουργήµατά της µε ιδιαίτερη επιστηµονική, οικολογική, αισθητική αξία ή τµήµατα που συµβάλλουν στη διατήρηση των φυσικών διεργασιών και την προστασία φυσικών πόρων, όπως δένδρα, συστάδες δένδρων και θάµνων, προστατευτική βλάστηση, καταρράκτες, πηγές, ύφαλοι, βράχοι, σπηλιές κοραλλιογενείς σχηµατισµοί. Προστατευόµενοι φυσικοί σχηµατισµοί που έχουν µνηµειακό χαρακτήρα χαρακτηρίζονται ειδικότερα ως διατηρητέα µνηµεία της φύσης (άρθρο 19 παρ. 4 Ν 1650/1986).

3 Προστατευόµενα τοπία χαρακτηρίζονται περιοχές µεγάλης αισθητικής ή πολιτιστικής αξίας και εκτάσεις που είναι ιδιαίτερα πρόσφορες για αναψυχή του κοινού συµβάλλουν στην προστασία ή στην αποδοτικότητα των φυσικών πόρων, λόγω των ιδιαίτερων φυσικών ή ανθρωπογενών γνωρισµάτων τους (άρθρο 19 παρ. 4 Ν 1650/1986). Προστατευόµενα στοιχεία του τοπίου χαρακτηρίζονται τµήµατα ή συστατικά στοιχεία του τοπίου που έχουν ιδιαίτερη αισθητική ή πολιτιστική αξία, όπως αλσύλλια, µονοπάτια, πέτρινοι φράκτες κ.ά. ή συµβάλλουν στην προστασία ή αποδοτικότητα των φυσικών πόρων (άρθρο 19 παρ. 4 Ν 1650/1986). Περιοχές οικοανάπτυξης χαρακτηρίζονται εκτεταµένες περιοχές που µπορούν να περιλαµβάνουν χωριά ή οικισµούς, εφ όσον παρουσιάζουν ιδιαίτερη αξία και ενδιαφέρον λόγω της ποιότητας των φυσικών και πολιτιστικών τους γνωρισµάτων και παράλληλα προσφέρουν αξιόλογες δυνατότητες για ανάπτυξη δραστηριοτήτων, εναρµονιζόµενων µε την προστασία της φύσης και του τοπίου (άρθρο 19 παρ. 5 Ν 1650/1986). Καταφύγια άγριας ζωής ορίζονται περιοχές µε δασικές, δασοσκεπείς, χορτολιβαδικές, ελώδεις, υγροτοπικές, αγροτικές, παρόχθιες, παραλίµνιες και παράκτιες, καθώς και σε ερηµονησίδες µε την προϋπόθεση ότι οι εκτάσεις αυτές, είτε είναι απαραίτητες για τη διατροφή, διαχείµαση, αναπαραγωγή ή τη διάσωση των ειδών της άγριας πανίδας ή αυτοφυούς χλωρίδας, είτε είναι απαραίτητες για την επιβίωση ενός ή περισσοτέρων ειδών της άγριας πανίδας ή αυτοφυούς χλωρίδας που είναι µοναδικά, σπάνια ή απειλούνται µε εξαφάνιση ή αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγµα τύπου βιοτόπου (Ν 177/1975, όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν 2637/1998). Με τον Ν 2637/1998 τα Καταφύγια Θηραµάτων χαρακτηρίστηκαν ως Καταφύγια Άγριας Ζωής. Σηµαντική για την προστασία των περιοχών αυτών είναι και η έκδοση της ΥΑ /5447 (ΦΕΚ Β 1589/2002) για τη συγκρότηση της Επιτροπής «Φύση 2000». Η επιτροπή είναι 15µελής (ΚΥΑ 33318, ΦΕΚ Β 1289/1998) και αποτελείται από εκπροσώπους των Υπουργείων Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, Πολιτισµού και Τουρισµού και Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, από εµπειρογνώµονες των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, καθώς και 2 εκπροσώπους ΜΚΟ που, σύµφωνα µε το καταστατικό τους, έχουν ως σκοπό την προστασία της Φύσης σε εθνικό επίπεδο. Έργο της επιτροπής (άρθρο 5, ΦΕΚ Β 1289/1998, άρθρο 17 Ν 2742/1999 και άρθρο 13 Ν 3044/2002) είναι η διατύπωση απόψεων και οδηγιών επί του Εθνικού καταλόγου των περιοχών του ικτύου Natura 2000, η διαµόρφωση γενικών κατευθύνσεων των πολιτικών διαχείρισης για το σύνολο των τόπων του δικτύου, η διατύπωση προτάσεων προς τα συναρµόδια Υπουργεία κ.λπ. Τέλος, σηµαντική υπήρξε για την προστασία των προστατευόµενων περιοχών και η δηµιουργία της υπηρεσίας του Συνηγόρου του Περιβάλλοντος. Συγκεκριµένα, το 1998 λειτούργησε για πρώτη φορά ο «Συνήγορος για το Περιβάλλον», ως εξειδικευµένος τοµέας στον ήδη λειτουργούντα θεσµό του «Συνηγόρου του Πολίτη». Ο «Συνήγορος του Πολίτη» είναι Ανεξάρτητη Αρχή που έχει ως αποστολή τη διαµεσολάβηση µεταξύ των πολιτών και των δηµόσιων υπηρεσιών µε σκοπό την προστασία των δικαιωµάτων του πολίτη, την καταπολέµηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της νοµιµότητας. Στις αρµοδιότητες του Συνηγόρου του περιβάλλοντος ανήκουν οι παραβάσεις της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, η υποβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος, οι αυθαίρετες παρεµβάσεις στο οικιστικό και πολιτιστικό περιβάλλον και γενικότερα, η υποβάθµιση της ποιότητας ζωής. Μεταξύ των άλλων, ο Συνήγορος του Περιβάλλοντος παρεµβαίνει ειδικά και για τον αποτελεσµατικό έλεγχο της αυθαίρετης δόµησης, τις παραβιάσεις που συντελούνται σε ζώνες περιβαλλοντικής προστασίας, την περιβαλλοντική αδειοδότηση επιχειρήσεων και την πρόσβαση των πολιτών σε περιβαλλοντικές πληροφορίες. Ο Συνήγορος έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει προτάσεις για τη λήψη των αναγκαίων νοµοθετικών και οργανωτικών µέτρων σχετικά µε το περιβάλλον, καθώς υποχρεούται να υποβάλλει κάθε χρόνο έκθεση πεπραγµένων στη Βουλή των Ελλήνων. ΙΙ. Η συνταγµατική προστασία των Θαλάσσιων Πάρκων στην Ελλάδα Σύµφωνα µε την ανθρωποκεντρική ταξινόµηση των φυσικών πόρων, το νερό, το έδαφος και ο αέρας είναι οι βασικοί πόροι. Ο λεγόµενος υδρολογικός κύκλος είναι µια διαρκής ανακύκλωση από το νερό των ωκεανών προς την ατµόσφαιρα, προς την επιφάνεια της γης και πάλι προς τους ωκεανούς ( Thompson, 1999:5-9). Οι ωκεανοί υποστηρίζουν µία βιοµάζα, η οποία εκτιµάται ότι είναι µεγαλύτερη από τη βιοµάζα της ξηράς, τουλάχιστον κατά δέκα φορές. Η θάλασσα, ως βιοκατοικία, είναι περισσότερο ευνοϊκή για τη ζωή από όσο είναι η ξηρά ( Emberlin, 1996:287). Η οικονοµική, κοινωνική και γεωστρατηγική σηµασία της θάλασσας για τις ανθρώπινες κοινωνίες είναι συνυφασµένη µε την ίδια την ιστορία της ανθρωπότητας. Η θάλασσα πάντοτε υπήρξε η οδός ναυσιπλοΐας που διευκόλυνε όχι µόνο την εµπορική επικοινωνία, αλλά και την πολιτισµική επικοινωνία των λαών ( Mylonopoulos et al. 2009:168). Για τον λόγο αυτό, ιστορικά, οι ανθρώπινοι πληθυσµοί κατοικούν σε παράκτιες περιοχές. Στην οικονοµική θεωρία είναι γνωστό ότι το θαλάσσιο περιβάλλον θεωρείται ως µία πηγή πόρων, καθώς παρέχει γη, θάλασσα, νερό, πρώτες ύλες, ενέργεια και συνθήκες απαραίτητες για την πραγµατοποίηση της παραγωγής ( Βλάχος, 2001:14). Το θαλάσσιο περιβάλλον αυτό καθ εαυτό, ως φυσική οµορφιά, καθίσταται καταναλωτικό αγαθό καθώς προσφέρει ανάπαυση και αναψυχή στον άνθρωπο, στοιχεία απαραίτητα για τη σωµατική και ψυχική του υγεία. Όµως, το θαλάσσιο περιβάλλον έχει ένα ενδογενή συγκρουσιακό χαρακτήρα που οφείλεται στις ρήξεις και στις συγκρούσεις, οι οποίες συνδέονται µε τον παραγωγικό µηχανισµό. Ενέχει µία σειρά θεµελιακών συγκρούσεων ανάµεσα στους ρυθµούς του παραγωγικού µηχανισµού και της φύσης. Εγκλωβίζεται στην τάση των οικονοµικών συστηµάτων να απλοποιούν τα οικοσυστήµατα σε βάρος της σταθερότητάς τους. Το πρόβληµα που προκύπτει είναι το πρόβληµα του κυρίαρχου είδους που λόγω αυτής της κυριαρχίας του θέτει σε κίνδυνο την ίδια την ύπαρξη του ζωτικού του χώρου. Είναι το πρόβληµα της σχέσης του ανθρώπου µε τη φύση, πρόβληµα µιας εξουσιαστικής σχέσης. Στην εξουσιαστική αυτή σχέση επέδρασε ανασταλτικά η διακήρυξη της Στοκχόλµης για το Περιβάλλον (1972), µε την οποία τέθηκε το πρόβληµα των ορίων της ανάπτυξης. Υπάρχει µία διαρκής σύγκρουση ανάµεσα στο πεδίο των οικονοµικών δραστηριοτήτων που συνεχώς διευρύνεται και στο πεδίο των δηµοσίων αγαθών που συρρικνώνεται. Την αντίφαση αυτή στην ανθρώπινη δράση επεσήµανε η διάσκεψη στο Ρίο της Βραζιλίας για το Περιβάλλον (1992) που πρόσφερε ως λύση στην ανθρωπότητα τη βιώσιµη ανάπτυξη. Η θάλασσα, όπως και άλλα φυσικά αγαθά, π.χ. αέρας, λίµνες, ακτές κ.λπ. είχαν χαρακτηρισθεί από το ρωµαϊκό δίκαιο ως κοινόχρηστα ή κοινά σε όλους. Στα κοινά φυσικά αγαθά δεν επιτρέπεται η ιδιοποίηση, αλλά ούτε η αναίρεση ή ο περιορισµός ή η υποβάθµιση της κοινής χρήσης. Το θαλάσσιο περιβάλλον ως δηµόσιο αγαθό ( Willis, 1991:38-48) και µάλιστα συλλογικό δεν υπόκειται στην ατοµική ιδιοποίηση, αλλά παρέχει τις υπηρεσίες του ταυτόχρονα και κατά αδιαίρετο τρόπο σε όλους. Οι υπηρεσίες αυτές δεν ακολουθούν τους κανόνες της αγοράς, αλλά έχουν συλλογικό χαρακτήρα που βασίζεται στο κοινωνικό συµφέρον. Η τυχόν παραχώρηση της εκµετάλλευσης των δηµόσιων αγαθών σε άτοµα ή οµάδες συνεπάγεται την υποταγή του κοινού συµφέροντος στο ιδιωτικό συµφέρον. Πρόκειται για την ανοµολόγητη υποκατάσταση της συνάρτησης χρησιµότητας ενός ανθρώπινου υποσυνόλου στη θέση της συνάρτησης της κοινωνικής χρησιµότητας ( Passet, 1987:99). Η ιδιότητα του δηµόσιου αγαθού που προσδίδεται στο θαλάσσιο περιβάλλον δεν αναιρείται από την τυχόν εξατοµίκευσή του ως φυσικού πόρου. ιότι το θαλάσσιο περιβάλλον µπορεί να είναι πηγή υλικού πλούτου (π.χ. επαγγελµατική αλιεία) ή πηγή βιολογικής και ψυχαγωγικής ικανοποίησης. Επίσης, είναι πηγή αισθητικής απόλαυσης. Ο άνθρωπος πάντοτε αναζητούσε την αισθητική απόλαυση στο φυσικό περιβάλλον και ιδίως στο παράκτιο και θαλάσσιο. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ο σηµαντικότερος εκπρόσωπος των γραµµάτων στην ύστερη βυζαντινή περίοδο, Θεόδωρος Μετοχίτης, γράφει «ότι ήδιστον θέαµα η θάλαττα» και περιγράφει µε γλαφυρό τρόπο την κίνηση του νερού από την ελαφριά ανατριχίλα στην επιφάνεια της θάλασσας, όταν αυτή γαληνεύει, µέχρι το σφυροκόπηµα της ακοής από το βροντητό των θεριεµένων κυµάτων ( Τρωιάνος, 2003:8). Επίσης ενδεικτικές είναι οι δικαστικές αποφάσεις που προστάτευσαν το αισθητικό κάλλος των ακτών (ΕΑ 523/1992, ΣτΕ 3818/1995, ΣτΕ 5168/1997, ΣτΕ 327/1999) ή ανέστειλαν την κατασκευή έργων επειδή απειλούσαν την αισθητική των ακτών (ΕΑ 54/1994, ΕΑ 739/1994) ή έκριναν θεµιτή τη µεταβολή του προορισµού µιας ιδιοκτησίας, καθώς και τη θέσπιση ρυθµίσεων αναγόµενων σε περιορισµούς των εξουσιών που πηγάζουν από τον καθορισµό του προορισµού της, για την επίτευξη του συνταγµατικού στόχου της προστασίας του περιβάλλοντος (ΣτΕ 3607/2001, ΣτΕ 2601/2005). Η ολοένα αυξανόµενη χρήση - κατάχρηση των περιβαλλοντικών αγαθών, όπως ο αέρας, η θάλασσα, τα τρεχούµενα νερά οδήγησε στη διαπίστωση ότι τα αγαθά αυτά δεν είναι ούτε ανεξάντλητα ούτε απρόσβλητα. Κάθε αλόγιστη χρήση των αγαθών αυτών διαταράσσει την ισορροπία ανάµεσα στους ζωντανούς οργανισµούς και στον ζωτικό τους χώρο. Η διατάραξη αυτή µπορεί να φθάσει µέχρι την οριστική κατάλυση των αλληλένδετων βιολογικών ισορροπιών. Η θάλασσα ανέκαθεν τόσο από την επιστήµη όσο και από τη νοµολογία θεωρείται ως κοινό αγαθό για όλους. Στα κοινά σε όλους αγαθά κάθε άνθρωπος έχει δικαίωµα χρήσης που απορρέει από το δικαίωµα της προσωπικότητας. Ο ατµοσφαιρικός αέρας και η θάλασσα αποτελούν στοιχεία του ζωτικού χώρου του ανθρώπου, αποτελούν προϋπόθεση ζωής, αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την υγιή διαβίωση του ανθρώπου µέσα στον ζωτικό του χώρο. Στο θαλάσσιο περιβάλλον περιλαµβάνονται τα θαλάσσια οικοσυστήµατα που έχουν ως πεδίο ανάπτυξης το θαλάσσιο νερό, τα βενθικά οικοσυστήµατα που έχουν ως πεδίο ανάπτυξης τον θαλάσσιο βυθό και τα παράκτια οικοσυστήµατα που έχουν ως πεδίο ανάπτυξης την ακτή δηλ. την οριογραµµή συνάντησης της ξηράς και της θάλασσας. Μάλιστα, τα παράκτια οικοσυστήµατα θεωρούνται τα πλέον ευπαθή οικοσυστήµατα καθώς η χερσαία και η θαλάσσια ζώνη µε την αντίστοιχη χλωρίδα και πανίδα βρίσκονται σε συνεχή λειτουργική αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση (ΣτΕ 3818/1995). Το θαλάσσιο περιβάλλον δέχεται µια διαρκή εισδοχή των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, η αντιµετώπιση της οποίας απαιτεί κοινωνικοοικονοµική διαχείριση µε βάση την αλληλεξάρτηση του φυσικού και ζωντανού κόσµου. 3 of 6 26/11/2012 3:35 µµ

4 Καθώς οι παράκτιες περιοχές αστικοποιούνται, τα θαλάσσια και κυρίως τα παράκτια περιβάλλοντα υφίστανται ασφυκτικές πιέσεις από την πληθώρα των οικονοµικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται τόσο στο χερσαίο όσο και στο θαλάσσιο χώρο. Οι πιέσεις αυτές αποκτούν απειλητικές διαστάσεις για τη βιωσιµότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος και φθάνουν σε τέτοιο σηµείο που υπερβαίνουν τις απειλές που προέρχονται από τα φυσικά φαινόµενα όπως τυφώνες, ηφαιστειακές εκρήξεις, τσουνάµι κ.λπ. Αποτέλεσµα αυτών των πιέσεων είναι τα φυσικά τοπία και οι βιότοποι να καταστρέφονται, θαλάσσια είδη να εξαφανίζονται, κοραλλιογενείς ύφαλοι να αποχρωµατίζονται, τα οικοσυστήµατα να καταστρέφονται και η θάλασσα να γίνεται γενικά υποδοχέας της ανθρώπινης ρύπανσης. Το κάθε πελαγικό, βενθικό και παράκτιο περιβάλλον επηρεάζεται από πλήθος παραγόντων που απορρέουν από δύο συνιστώσες, τη γεωγραφική του θέση και από την κοινωνικοοικονοµική δυναµική των παράκτιων κρατών και γενικότερα της ανάπτυξης του διεθνούς εµπορίου που ως γνωστόν κατά 80% διεξάγεται µε πλοία. Ανεξαρτήτως όµως των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει κάθε περιβάλλον, είτε αυτό είναι παράκτιο, είτε αυτό είναι βενθικό, είτε είναι πελαγικό, αποτελεί πεδίο όπου συγκρούονται οι οικονοµικές δραστηριότητες των ανθρώπων. Το εσωτερικό δίκαιο της Ελλάδας, όπως και το διεθνές δίκαιο, θεωρούν ότι το περιβάλλον είναι ένα µεγασύστηµα που αποτελείται από οικοσυστήµατα και ανθρωπογενή συστήµατα, τα οποία τελούν σε πολύπλοκες σχέσεις δυναµικής αλληλεπίδρασης ( εκλερής, 2002:6). Το περιβάλλον θεωρείται έννοµο αγαθό, όπως η ζωή, η ελευθερία, η υγεία κ.λπ. Σύµφωνα µε το Σύνταγµα (1975/1986/2001/2008) άρθρο 2 παρ. 1, ο σεβασµός και η προστασία του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας. Κατά το άρθρο 5 παρ. 1, καθένας δικαιούται να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συµµετέχει στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή της χώρας, εφ όσον δεν προσβάλλει τα δικαιώµατα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγµα ή τα χρηστά ήθη. Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 24 παρ. 1, η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του κράτους. Το κράτος υποχρεούται να λαµβάνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά µέτρα για τη διαφύλαξή του. Σύµφωνα µε το άρθρο 101 παρ. 1, η διοίκηση του Κράτους οργανώνεται σύµφωνα µε το αποκεντρωτικό σύστηµα, σύµφωνα µε την παρ. 2, η διοικητική διαίρεση της Χώρας διαµορφώνεται µε βάση τις γεωοικονοµικές, κοινωνικές και συγκοινωνιακές συνθήκες, σύµφωνα µε την παρ. 3, τα περιφερειακά όργανα του Κράτους έχουν γενική αποφασιστική αρµοδιότητα για τις υποθέσεις της περιφέρειάς τους. Τα κεντρικά όργανα του Κράτους, εκτός από ειδικές αρµοδιότητες, έχουν τη γενική κατεύθυνση, τον συντονισµό και τον έλεγχο νοµιµότητας των πράξεων των περιφερειακών οργάνων, όπως νόµος ορίζει. Επίσης σύµφωνα µε την ερµηνευτική δήλωση του ιδίου άρθρου, ο κοινός νοµοθέτης και η ιοίκηση, όταν δρα κανονιστικά, έχουν υποχρέωση να λαµβάνουν υπ όψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών περιοχών. Επίσης, το άρθρο 106 παρ. 1 προβλέπει ότι για την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης και την προστασία του γενικού συµφέροντος, το Κράτος προγραµµατίζει και συντονίζει την οικονοµική δραστηριότητα στη Χώρα, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει την οικονοµική ανάπτυξη όλων των τοµέων της εθνικής οικονοµίας. Λαµβάνει τα επιβαλλόµενα µέτρα για την αξιοποίηση των πηγών του εθνικού πλούτου, από την ατµόσφαιρα και τα υπόγεια ή υποθαλάσσια κοιτάσµατα, για την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και για την προαγωγή ιδίως της οικονοµίας των ορεινών, νησιωτικών και παραµεθόριων περιοχών. Από τον συνδυασµό των διατάξεων αυτών του Συντάγµατος προκύπτει ότι η αξία του ανθρώπου είναι συνυφασµένη µε τον φυσικό, κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτιστικό χώρο, µέσα στον οποίο γεννάται και αναπτύσσεται η προσωπικότητά του. εν είναι δυνατόν να εξασφαλισθεί ο σεβασµός και η προστασία των αξιών αυτών χωρίς την προστασία του περιβάλλοντος που αποτελεί το πλαίσιο για την ελεύθερη και υγιή ανάπτυξη της προσωπικότητας ( Μυλωνόπουλος, 1993:87). Προσωπικότητα και περιβάλλον αποτελούν αδιάσπαστη ενότητα ( Σακελλαρόπουλος, 1979:291) µε την έννοια ότι κάθε προσβολή του δεύτερου συνεπάγεται και προσβολή της αξίας του ανθρώπου και της προσωπικότητάς του. Η καθαριότητα, η µη ρύπανση, η διατήρηση και η προστασία του περιβάλλοντος, ό,τι δηλαδή απαρτίζει την ποιότητα ζωής, προστατεύεται. Οι σχετικές µε την προστασία του περιβάλλοντος διατάξεις έχουν ως σκοπό την ευνοϊκή ανάπτυξη του ανθρώπου και όχι µόνο του περιβάλλοντος. Έτσι, η προσβολή του περιβάλλοντος παρέχει στο άτοµο το δικαίωµα να ζητήσει δικαστική προστασία και να στραφεί εναντίον εκείνου, από τον οποίο προέρχεται η βλάβη. Σύµφωνα µε το άρθρο 57 του Αστικού Κώδικα (ΑΚ) ο προσβαλλόµενος παρανόµως στην προσωπικότητά του, δικαιούται να απαιτήσει την άρση της προσβολής και την παράλειψη αυτής στο µέλλον. ηλαδή, ο οποιοσδήποτε χρήστης κοινού σε όλους πράγµατος, εποµένως και του θαλάσσιου περιβάλλοντος, έχει το δικαίωµα να ασκήσει αγωγή, µε την οποία να ζητά τον παραµερισµό των συνεπειών της πράξης που συνιστά προσβολή του ζωτικού χώρου του (θάλασσας) και την επαναφορά της κοινής ωφέλειας στην προηγούµενη κατάσταση. Επίσης, δικαιούται να αξιώσει την παράλειψη της προσβολής στο µέλλον, ακόµα και αν δεν πραγµατοποιήθηκε η προσβολή, αλλά υπάρχουν βάσιµες ενδείξεις ότι θα συµβεί. Η λύση αυτή επιβάλλεται από τον συχνά ανεπανόρθωτο χαρακτήρα της προσβολής, π.χ. της οικολογικής καταστροφής που προκαλεί µία εκτεταµένη ρύπανση της θάλασσας µε πετρελαιοειδή. Εκτός των ανωτέρω, ο προσβληθείς, σύµφωνα µε το άρθρο 59 ΑΚ, δύναται να ζητήσει χρηµατική ικανοποίηση για ηθική βλάβη που προκλήθηκε από την προσβολή της προσωπικότητάς του. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Κοινοτικό Περιβαλλοντικό Κεκτηµένο, βασιζόµενο στο πρωτογενές κοινοτικό δίκαιο και στο παράγωγο κοινοτικό δίκαιο, περιλαµβάνει οδηγίες για το νερό, τον αέρα, τα απόβλητα και το θόρυβο. Περιλαµβάνει τις εξής νοµικές αρχές περιβαλλοντικής προστασίας, της πρόληψης, της επανόρθωσης των προσβολών του περιβάλλοντος, την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», της πληροφόρησης και της συµµετοχής των πολιτών. ΙΙΙ. Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου H Ζάκυνθος είναι το νοτιότερο και το τρίτο σε έκταση και πληθυσµό νησί των Επτανήσων στο Ιόνιο πέλαγος, βρισκόµενο απέναντι από τις ακτές της βορειοδυτικής Πελοποννήσου. Η έκτασή του ανέρχεται στα 406 τ.χλµ. και η περίµετρος των ακτών του φθάνει τα 160 χλµ. Ο πληθυσµός του ανέρχεται στις κατοίκους ( Μοίρα, 2005:250). Το νησί χαρακτηρίζεται από διάφορα είδη οικοσυστηµάτων, που παρουσιάζουν όχι µόνον εθνικό, αλλά και διεθνές ενδιαφέρον, όπως συστήµατα αµµοθινών, υποθαλάσσια λιβάδια ποσειδωνίας (Posidonia oceanica) και παράκτια οικοσυστήµατα. Σε αυτά συναντώνται εκατοντάδες είδη χλωρίδας και πανίδας. Η περιοχή όµως είναι και η µοναδική στην Ευρώπη, στην οποία ωοτοκούν οι θαλάσσιες χελώνες Caretta caretta. Επίσης στις δυτικές ακτές του νησιού καταγράφεται ένας µόνιµος πληθυσµός του κινδυνεύοντος µε εξαφάνιση είδους φώκιας Monachus monachus. Το 1999 ιδρύθηκε το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου (ΕΘΠΖ) (ΦΕΚ 906/1999). Έναν χρόνο αργότερα συστάθηκε ο Φορέας ιαχείρισης του ΕΘΠΖ (απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΧΩ Ε, στις 20 Ιουλίου 2000). Ο Φορέας αυτός έλαβε τη µορφή νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙ ), µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Είχε την επωνυµία «Οργανισµός Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου» και τέθηκε υπό την εποπτεία του τότε Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων νυν Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Το ιοικητικό του Συµβούλιο ήταν εννεαµελές και σε αυτό εκπροσωπούνταν οι Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και το Υπουργείο. Το έτος 2003 (Π , ΦΕΚ 1272), καταργήθηκε το υφιστάµενο ΝΠΙ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία «Οργανισµός Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου» και συστήθηκε Φορέας διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (Management Agency of Zakynthos Νatίοnal Marine Park). Το νέο Σ ήταν ενδεκαµελές και σε αυτό εκπροσωπούνταν το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων (νυν Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής), το Υπουργείο Γεωργίας (νυν Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων) και το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας (νυν Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας). Επίσης συµµετείχε εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ζακύνθου, των ήµων Λαγανά και Ζακύνθου, της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Ζακύνθου, της Ένωσης Ξενοδόχων Ζακύνθου και της Οµοσπονδίας Συλλόγων Ενοικιαζοµένων ωµατίων και καταλυµάτων Ζακύνθου και ένας εκπρόσωπος ΜΚΟ. Σύµφωνα µε τα παραπάνω Προεδρικά ιατάγµατα ως Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου (ΕΘΠΖ) χαρακτηρίστηκε η περιοχή που περιλαµβάνει τη θαλάσσια έκταση του κόλπου του Λαγανά και των νήσων Στροφάδων και τη χερσαία έκταση του ήµου Ζακυνθίων και του ήµου Λαγανά. Επίσης χαρακτηρίσθηκε ως Περιφερειακή Ζώνη του ΕΘΠΖ Ζακύνθου χερσαία έκταση του ήµου Ζακυνθίων και του ήµου Λαγανά. Χάρτης 2 - Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου 4 of 6 26/11/2012 3:35 µµ

5 Ειδικότερα το ΕΘΠΖ περιλαµβάνει τη θαλάσσια ζώνη του κόλπου Λαγανά (Χάρτης 2 µε στοιχ. ια και ιβ ) και τη θαλάσσια ζώνη του κόλπου Στροφάδων. Οι χερσαίες περιοχές του ΕΘΠΖ χαρακτηρίζονται ως περιοχές απόλυτης προστασίας (Α1 Σεκάνια), ως περιοχές φυσικού καταφυγίου (Α2, Α3, Μαραθωνήσι, Πελούζου και Στροφάδες), ως περιοχές προστασίας της φύσης (Π1-Π3, Υ, γ όπως η περιοχή της άφνης) και ως περιοχές φυσικού τοπίου (Φ, Φ1, Φ1, Φ2 π.χ. Κερί). Στην περιφερειακή ζώνη του ΕΘΠΖ περιλαµβάνονται χερσαίες περιοχές που χαρακτηρίζονται ως περιοχές οικοανάπτυξης (01-04 π.χ. Παντοκράτορας) και ως περιοχές ελεγχόµενου τουρισµού (Τ1-Τ3 π.χ. Καλαµάκι και Αργάσι) (Χάρτης 2). Σύµφωνα µε το Π σκοπός του φορέα διαχείρισης του ΕΘΠΖ είναι η διαφύλαξη της σηµαντικότατης φυσικής κληρονοµιάς και η διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας της θαλάσσιας και παράκτιας έκτασης και των νησίδων του κόλπου Λαγανά και των νήσων Στροφάδων του νοµού Ζακύνθου, µε παράλληλη ανάπτυξη δραστηριοτήτων που εναρµονίζονται µε την προστασία της φύσης και του τοπίου στην ευρύτερη περιοχή αυτών. Ειδικότεροι στόχοι είναι: α) Η συνεχής προστασία και διατήρηση των σηµαντικότερων παραλίων ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta και του χώρου (θαλάσσιου και χερσαίου) που τις περιβάλλει, των βιοτόπων και του πληθυσµού της µεσογειακής φώκιας Monachus monachus, των βιοτόπων των προστατευόµενων ειδών ορνιθοπανίδας και ιδίως της µεταναστευτικής, των βιοτόπων ενδηµικής χλωρίδας, των παράκτιων και θαλάσσιων τύπων οικοτόπων ευρωπαϊκού και µεσογειακού ενδιαφέροντος και ιδιαίτερα των συστηµάτων αµµοθινών και αλόφιλης βλάστησης και των υποθαλασσίων λιβαδιών του φυτού Posidonia oceanica και των αλιευτικών πόρων και γενικά του θαλάσσιου οικοσυστήµατος, τόσο από δραστηριότητες στη θάλασσα όσο και από τη ρύπανση και β) η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που είναι συµβατές και η συστηµατική παρακολούθηση της κατάστασης και εξέλιξης όλων των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος που αφορούν στην περιβαλλοντική εκπαίδευση - πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του κοινού, στον τουρισµό και αναψυχή σύµφωνα µε τις αρχές της αειφορίας, στη διαφύλαξη των παραδοσιακών χρήσεων (αλιείας, βόσκησης, γεωργίας κ.λπ.) και στη διαφύλαξη του φυσικού και πολιτιστικού τοπίου. Επίσης, ο Φορέας ιαχείρισης έχει ως σκοπό την κατάρτιση και την εφαρµογή του κανονισµού διαχείρισης και λειτουργίας του ΕΘΠΖ σύµφωνα µε το πλαίσιο της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος. Σε αυτή την προοπτική της αειφορικής ανάπτυξης απαιτείται ο συντονισµός όλων των εµπλεκοµένων φορέων τόσο του ιδιωτικού όσο και του δηµόσιου τοµέα. Είναι αναγκαία η ευαισθητοποίηση των κατοίκων, ώστε να επιτυγχάνεται η ενεργή συµµετοχή τους στο πρόγραµµα ανάπτυξης της περιοχής µε την εφαρµογή ενηµερωτικών εκστρατειών, διαφηµιστικών προβολών στην Ελλάδα και το εξωτερικό και της εφαρµογής µέτρων προσέλκυσης και ανάπτυξης βιώσιµου τουρισµού. O Φορέας ιαχείρισης είναι επιφορτισµένος µε την παρακολούθηση των όρων και των περιορισµών που θέτει το σχετικό νοµικό πλαίσιο. Συγκεκριµένα παρακολουθεί τη σήµανση των οριοθετηµένων περιοχών όπως αυτές ορίζονται στο σχετικό Π, την οργάνωση και την εφαρµογή µέτρων φύλαξης της περιοχής, την πληροφόρηση και ενηµέρωση της κοινής γνώµης και των αρµόδιων φορέων και την οργάνωση και συντονισµό των προγραµµάτων ευαισθητοποίησης του κοινού, την κατασκευή εντός των ορίων του Θαλασσίου Πάρκου των έργων υποδοµής που απαιτούνται για τη φύλαξη και τις επιτρεπόµενες δραστηριότητες, τη συνεργασία των αρµόδιων φορέων της χώρας µε ανάλογους διεθνείς φορείς και οργανισµούς στον τοµέα της ενηµέρωσης, της ανταλλαγής γνώσεων και πληροφοριών ή εκπόνησης κοινών παράλληλων προγραµµάτων, την αναφορά προς τις αρµόδιες αρχές των πράξεων ή παραλείψεων που συνιστούν παραβάσεις των διατάξεων του Π µε σκοπό την επιβολή των νόµιµων κυρώσεων, την κατάρτιση προγραµµάτων για την αξιοποίηση των ιστορικών πολιτιστικών λαογραφικών και φυσικών µνηµείων της περιοχής, την κατάρτιση της µελέτης αξιολόγησης των προστατευτέων αντικειµένων και εισήγηση για την τυχόν τροποποίηση των ορίων προστασίας τους και τη χορήγηση αδειών δραστηριοτήτων (βαρκάρηδες, σχολές, καταδύσεις). Για την καλύτερη και ορθολογικότερη επίτευξη των στόχων του Φορέα διαχείρισης του ΕΘΠΖ εκδόθηκε το 2004 ο κανονισµός λειτουργίας του Σ του φορέα, το 2005 εκδόθηκε ο Κανονισµός Οικονοµικής ιαχείρισης του Φορέα και το 2005 εγκρίθηκε ο Κανονισµός Λειτουργίας, Υπηρεσιών και Προσωπικού του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου. Ακολούθησε η µε αριθ /3732 ΥΑ για τη Συγκρότηση του ιοικητικού Συµβουλίου του Φορέα ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (ΕΘΠΖ). Από τότε καταγράφονται συνεχείς µεταβολές του Σ του Φορέα µε τελευταία το Η εκπροσώπηση, όσον αφορά τους φορείς, παραµένει η ίδια. IV. Η προβληµατική της διαχείρισης Η προστασία και η ορθολογική διαχείριση των προστατευόµενων περιοχών αποτελεί διεθνώς µέρος µιας συνολικής στρατηγικής για την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Έτσι είναι αναγκαία και για την Ελλάδα η χάραξη εθνικής στρατηγικής µε στόχο την προστασία και ανάδειξη της φυσικής κληρονοµιάς, την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, την προστασία της υγείας των πολιτών Η πολιτική που ακολουθείτο στο παρελθόν ήταν περισσότερο «αµυντική» δηλαδή είχε ως βασική αρχή τη µη επέµβαση του ανθρώπου στις Προστατευόµενες Περιοχές. Η άποψη αυτή ήταν κυρίως αποτέλεσµα των αντιλήψεων ότι η φύση πρέπει να αφήνεται να λειτουργεί µόνη της, χωρίς καµία επέµβαση από τον άνθρωπο. Η αντίληψη αυτή αποδείχθηκε στην πορεία λανθασµένη και καθόλου αποτελεσµατική. Η θεωρία της απόλυτης προστασίας αντικαταστάθηκε από µια «θετική» στάση που προβλέπει την πιο ενεργό ανάµειξη του ανθρώπου στην προστασία του οικοσυστήµατος. Σύµφωνα µε τις νεώτερες θεωρίες της «ολοκληρωµένης αειφορικής διαχείρισης» στόχος δεν είναι µόνο η προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και παράλληλα, η ικανοποίηση σύγχρονων κοινωνικών, οικονοµικών και πολιτιστικών αναγκών των κατοίκων και των επισκεπτών. Η ελληνική νοµοθεσία για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αναφέρεται σε 3 τοµείς, τη δασική νοµοθεσία (Ν 86/1969 και Ν 996/1979), την περιβαλλοντική νοµοθεσία (Ν 1650/1986) και τη χωροταξική νοµοθεσία (Ν 2742/1999). Και οι τρεις λειτουργούν παράλληλα και συχνά όχι συµπληρωµατικά, αλλά ανταγωνιστικά µε αποτέλεσµα να υφίστανται δυσλειτουργίες και προβλήµατα. Αρχικά σηµαντικό αρνητικό στοιχείο είναι η ασάφεια που παρατηρείται όσον αφορά την κατηγοριοποίηση των προστατευόµενων περιοχών. Η κατηγοριοποίηση είναι διαφορετική από το ισχύον διεθνές σύστηµα ταξινόµησης της ιεθνούς Ένωσης για την Προστασία της Φύσης (IUCN, 1994) µε αποτέλεσµα να παρατηρείται συχνά αδυναµία επικοινωνίας και συνεννόησης µεταξύ φορέων και αρµοδίων επιστηµόνων που πρέπει να υλοποιήσουν τον εθνικό στρατηγικό σχεδιασµό για τη φύση. Σηµαντικό πρόβληµα είναι επίσης η πολυνοµία και η έλλειψη κωδικοποίησης της ισχύουσας νοµοθεσίας. Η συναρµοδιότητα στον τοµέα της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος διαφορετικών Υπουργείων όπως του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ( ιεύθυνση Ανάπτυξης ασικών Πόρων) και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Γενική ιεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας ασών & Φυσικού Περιβάλλοντος) έχει ως αποτέλεσµα την παραγωγή παράλληλων, συχνά αλληλοσυγκρουόµενων νοµοθετηµάτων και δράσεων µε συχνό αποτέλεσµα την αδυναµία ενσωµάτωσης και προσαρµογής στις κοινοτικές ρυθµίσεις του εθνικού δικαίου. Χαρακτηριστικό παράδειγµα η ενσωµάτωση της Οδηγίας 93/43/ΕΟΚ. Η Ελλάδα µάλιστα καταδικάστηκε από το ικαστήριο 5 of 6 26/11/2012 3:35 µµ

6 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις (Υπόθ. C-329/1996) για τη µη µεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο της Οδηγίας και στις (Υπόθ. C-103/2000) για τη µη λήψη επαρκών µέτρων για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας Carretta - carretta στη Ζάκυνθο (Συνήγορος του Πολίτη για το Περιβάλλον, 2010). Εκτός από τα παραπάνω υπουργεία στο θέµα της προστασίας εµπλέκονται και πολλοί άλλοι φορείς, όπως η Κτηµατική Εταιρεία του ηµοσίου, που από κοινού µε την Πολεοδοµία αδυνατούν να προβούν στην καταγραφή και στην κατεδάφιση αυθαιρέτων στις προστατευόµενες περιοχές. Μια από τις πιο σοβαρές περιπτώσεις ανέγερσης οικοδοµής είναι αυτή στην ευρύτερη περιοχή προστασίας του ΕΘΠΖ στον κόλπο του Λαγανά (Υπόθεση Συνηγόρου του Πολίτη για το Περιβάλλον 8780/2000). Μία άλλη συνέπεια της εµπλοκής διαφορετικών φορέων είναι και η αδυναµία καταλογισµού ευθυνών. Σηµαντικότερος παράγων είναι η µη κοινωνική αποδοχή των προτεινόµενων µέτρων και της νοµοθεσίας. Τα µέτρα αυτά έρχονται συνήθως να δράσουν κατασταλτικά και ενώ ήδη έχουν δηµιουργηθεί συµφέροντα τοπικών κοινωνικών οµάδων (ιδιοκτητών γης, κατοίκων). Τα παραπάνω, σε συνδυασµό µε την αναποτελεσµατικότητα της δηµόσιας ιοίκησης σε επίπεδο κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών, που προέρχεται από την έλλειψη τεχνογνωσίας, έλλειψη επαρκούς στελέχωσης, πολυνοµία αλλά και διαφθορά, οδηγούν σε αδυναµία ουσιαστικής, ορθολογικής διαχείρισης των προστατευόµενων περιοχών. Καθώς µάλιστα το ελληνικό κράτος δεν προχωρά στην αποζηµίωση των θιγοµένων πολιτών από την εφαρµογή κάποιου περιβαλλοντικού κανόνα, το αποτέλεσµα είναι η προσφυγή στο Ευρωπαϊκό ικαστήριο Ανθρωπίνων ικαιωµάτων και η καταδίκη της χώρας. Χαρακτηριστικό είναι τα πρόσφατο παράδειγµα, όταν η Ελλάδα µε την απόφαση του Ε Α καταδικάστηκε στην καταβολή αποζηµίωσης ύψους 2 εκατ. ευρώ στους θιγόµενους ιδιοκτήτες γης. Συγκεκριµένα το ικαστήριο θεώρησε ότι η πλήρης δέσµευση της ιδιοκτησίας της εταιρείας ΖΑΝΤΕ - ΜΑΡΑΘΟΝΗΣΙ ΑΕ (Προσφυγή αριθ /03) ιδιοκτήτριας της νησίδας Μαραθονήσι, που ανήκει στη νήσο Ζάκυνθο, λόγω του διαδοχικού περιορισµού του δικαιώµατος της για δόµηση και τουριστική εκµετάλλευση, αφαίρεσε από αυτή ουσιαστικά το δικαίωµα κυριότητάς της. V. Συµπέρασµα Για την προστασία των προστατευόµενων περιοχών, ο φορέας διαχείρισης αποτελεί ένα βασικό και απαραίτητο µηχανισµό. Θεµελιακό όµως στοιχείο είναι η συµµετοχή της τοπικής κοινωνίας στη διαδικασία λήψης των σχετικών αποφάσεων. Μέχρι σήµερα, στην Ελλάδα, εποµένως και στη νήσο Ζάκυνθο, οι τοπικές κοινωνίες ήσαν µακριά από αυτές τις διαδικασίες καθώς οι αποφάσεις λαµβάνονταν σε κεντρικό κρατικό επίπεδο. Ενδεχοµένως η νέα διοικητική µεταρρύθµιση της Ελλάδας που αυτή τη στιγµή διαµορφώνεται µε την κωδική ονοµασία «Καλλικράτης» και που χορηγεί µεγαλύτερο πεδίο αυτόνοµης δράσης στις τοπικές κοινωνίες, να συµβάλει στην ορθολογικότερη διαχείριση των προστατευόµενων περιοχών και ειδικότερα του ΕΘΠΖ. Στη σηµερινή εποχή, η πρόοδος της γνώσης δεν περιορίζει τον οικολογικό σχεδιασµό στην απαρίθµηση και επισήµανση των φυσικών ειδών που πρέπει να προστατευθούν µε την οριοθέτηση µερικών ζωνών, αλλά επιτρέπει την κατανόηση της γενικής δυναµικής του περιβάλλοντος, την παρακολούθηση και την εκτίµηση της εξέλιξής του και τον καθορισµό των ορίων, πέρα από τα οποία κάθε υπέρβαση εγκυµονεί θανάσιµο κίνδυνο για την ύπαρξη του ανθρώπου και την ισορροπία του οικοσυστήµατος. Η ανάγκη για τη διαµόρφωση εθνικής στρατηγικής για τη διαχείριση των προστατευόµενων περιοχών της Ελλάδας απορρέει µεταξύ των άλλων και από τη µεγάλη έκταση και ποικιλία της φυσικής κληρονοµιάς της. Όµως στη σηµερινή εποχή της πολυπλοκότητας, η προστασία της ελληνικής φύσης απαιτεί τη συνεργασία όλων των φορέων του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα όχι µόνο σε τοπικό και εθνικό επίπεδο αλλά και σε κοινοτικό και διεθνές επίπεδο, στο πλαίσιο µιας νέας περιβαλλοντικής διακυβέρνησης. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 1. Charter for Sustainable Tourism (1995), World Conference on Sustainable Tourism, Lanzarote, April 1995 in access Eccles G., Costa J. (1998), «Perspectives on Tourism Development», International Journal of Contemporary Hospitality Management, vol. 8, No. 7, p Emberlin J.C. (1996), Εισαγωγή στην Οικολογία, εκδ. Τυπωθήτω, Αθήνα. 4. Freemuth John, Cawley McGreggor R. (1998), Science, expertise and the public: the politics of ecosystem management in the Greater Yellowstone ecosystem, Landscape and Urban Planning, 40, pp Middleton V., Hawkins Rebecca (2004), Τουριστικό Μάρκετινγκ για Βιώσιµη Ανάπτυξη, εκδ. Κριτική, Αθήνα. 6. Passet Rene (1987), Οικονοµία και Περιβάλλον, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη. 7. UNEP (2010), Sustainable Tourism, In access in Willis K.G. (1991), The priceless Countryside: The recreational Benefits of Environmental Gods, Royal Bank of Scotland Review, 172, p Βλάχος Α. (2001), Περιβάλλον και φυσικοί πόροι, εκδ. Κριτική, Αθήνα. 10. εκλερής Μ. (2002), «Ο δωδεκάδελτος του περιβάλλοντος: Αρχές της βιωσίµου αναπτύξεως», Νόµος και Φύση. 11. Ελληνική διαδικτυακή πύλη για τη Βιοποικιλότητα Περιγραφή των κατηγοριών προστατευόµενων περιοχών της Ελλάδας στο /fol754874/fol263325/story Κοκκώσης Χ., Τσάρτας Π. (2001), Βιώσιµη Τουριστική Ανάπτυξη και Περιβάλλον, εκδ. Κριτική, Αθήνα. 13. Moira P. (2005), Tourism Geography of Greece, Athens: Interbooks (in Greek). 14. Μπεριάτος Η. (2003), «Σχεδιασµός και διαχείριση προστατευόµενων περιοχών στην Ελλάδα: Θεσµικές εξελίξεις, προβλήµατα και προοπτικές», Αειχώρος, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, τόµ. 2, τεύχ., 1, σελ Mylonopoulos D., Moira P., Parthenis Sp. (2009), «Representations of Naval Cultural Tourism in Greece», 10th International World Cultural Tourism Conference 2009, 13th-15th November 2009, Bangkok, Thailand, In Conference proceedings, pp Συνήγορος του Πολίτη για το Περιβάλλον, 2010, στο 17. Thompson S.A. (1999), Water Use. Management and Planning in the US Academic Press. 18. Τρωιάνος Σπ. (2003), «Η προστασία του περιβάλλοντος στο Βυζάντιο», Νόµος και Φύση. ΨΗΦΙΑΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ nbonline.gr 6 of 6 26/11/2012 3:35 µµ

Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο;

Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο; Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο; Παρουσίαση: Παναγιώτης Νύκτας Περιβαλλοντολόγος Ειδικός Επιστήµονας.Σ. Φορέα ιαχείρισης Ε.. Σαµαριάς Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α.

Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α. Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α. Τοµέας Οικολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Υφιστάµενη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Εσείς Γιατί επιλέξατε το μάθημα Τι περιμένετε από τις ώρες που θα περάσετε διδασκόμενοι μαζί μας; Προτάσεις ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ι. Οι εργασίες θα ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Σωτήρης Ορφανίδης Δρ. Βιολόγος-Αναπληρωτής Ερευνητής Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ινστιτούτο Αλιευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές αειφορίας και διαχείρισης Βιολογία της Διατήρησης

Αρχές αειφορίας και διαχείρισης Βιολογία της Διατήρησης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αρχές αειφορίας και διαχείρισης Βιολογία της Διατήρησης Ενότητα 8: Προστατευόμενες φυσικές περιοχές, το παράδειγμα του Εθνικού Θαλάσσιου

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Παπαδημητρίου Δότη Δρ. Βιολόγος Το χρονικό των Προστατευόμενων Περιοχών Ινδία, 2000 χρόνια πριν: Περιοχές ελεύθερες με στόχο την προστασία των φυσικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µ ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς Εισηγητής: Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ κυρίου Γιώργου Παπανδρέου 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ9Β-ΣΧΠ. ΑΔΑ: ΑΘΗΝΑ 26 / 2 / 2013 Αρ. Πρωτ. 599/26167

ΑΔΑ: ΒΕΤ9Β-ΣΧΠ. ΑΔΑ: ΑΘΗΝΑ 26 / 2 / 2013 Αρ. Πρωτ. 599/26167 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ & ΝΟΜ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Δεστούνη 2 και Αχαρνών 381 - Αθήνα ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ - ΜΑΛΕΑ

Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ - ΜΑΛΕΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ 3-4-5/12/2015 Συνεργασία για την Περιφερειακή Ανάπτυξη και τη διεθνή Αναγνώριση: Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ανάμεσα στους ποικίλους χρήστες Εμπόριο Ναυσιπλοΐα Αλιεία Ιχθυοκαλλιέργειες Αναψυχή Κατοικία Βιομηχανίες

ανάμεσα στους ποικίλους χρήστες Εμπόριο Ναυσιπλοΐα Αλιεία Ιχθυοκαλλιέργειες Αναψυχή Κατοικία Βιομηχανίες 4/3/2009 Ενημερωτική Ημερίδα «Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές εξυγίανσης της παράκτιας ζώνης και του βυθού στον Κόλπο της Ελευσίνας» Η έννοια της ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης & Το παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ι. Η αρχή της συνταγματικής προστασίας του περιβάλλοντος... 5 Α. Η νομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ... 11 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑΣ... 23 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η έννοια του τοπίου I. Η προέλευση και η ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμικό εργαλείο που αποτελεί το κυριότερο μέσο αξιολόγησης των επιπτώσεων διαφόρων έργων και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Δρ. Δρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Για την πιο αποτελεσματική χωροταξική απεικόνιση αλλά κυρίως για τη βέλτιστη διοίκηση και διαχείριση του Πάρκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2000»

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2000» ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2000» Συμμετοχή στη στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Πολιτιστικά τοπία σε περιοχές Natura 2000 Προκλήσεις και προοπτικές» 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις. Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES Στη χώρα µας η ιεθνής Σύµβαση CITES κυρώθηκε µε νόµο µόλις το έτος 1992 (Ν. 2055/1992), αν και η εφαρµογή της είχε ήδη επιβληθεί µια δεκαετία νωρίτερα µε τον αρχικό

Διαβάστε περισσότερα

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000»

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000» Ανοικτή Εκδήλωση Ενημέρωσης με θέμα: «Προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη» Αξός Μυλοποτάμου, 29 Μαΐου 2016 «Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000» Δρ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ Φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid= d-d be6f- 7e7a2c858b73&surveylanguage=EL&serverEnv=

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid= d-d be6f- 7e7a2c858b73&surveylanguage=EL&serverEnv= Δημόσια διαβούλευση στο πλαίσιο του ελέγχου καταλληλότητας της νομοθεσίας της ΕΕ για τη φύση (οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους) https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid=3396364d-d304-4358-be6f-

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα

Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα Ελένη Τρύφων Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Πόσο επίκαιρο είναι το ερώτημα; Η Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Ειδικές περιπτώσεις περιβαλλοντικών μελετών: - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός είναι η διαδικασία με την οποία εκτιμώνται και αντιμετωπίζονται οι συνέπειες που προκαλούνται από τα έργα και

Διαβάστε περισσότερα

Εκτεταμένη Περίληψη του νομοσχεδίου για την προστασία της βιοποικιλότητας

Εκτεταμένη Περίληψη του νομοσχεδίου για την προστασία της βιοποικιλότητας Εκτεταμένη Περίληψη του νομοσχεδίου για την προστασία της βιοποικιλότητας Ανάγκη για ένα νόμο για τη βιοποικιλότητα Με το νέο νομοσχέδιο διατυπώνεται ένα αποτελεσματικό πλαίσιο προστασίας της βιοποικιλότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD)

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ KAI AΛΙΕΥΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος του Δρ. Κωνσταντίνου Αραβώσης Λέκτορα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ως Βιώσιµη Ανάπτυξη ορίζεται η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 2 To πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα Το κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη»

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη» Ανοικτή εκδήλωση με θέμα: «Περιβάλλον Πολιτισμός: Πυλώνες για τη βιώσιμη ανάπτυξη στο Δήμο Αγίου Βασιλείου» Σπήλι, Κυριακή 28 Αυγούστου 2016 «Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

αειφορία και περιβάλλον

αειφορία και περιβάλλον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αειφορία και Περιβάλλον ΠΟΜ 215 Ι ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ http://www.evangelosakylas.weebly.com Ευάγγελος Ακύλας Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων «ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΟΑΠ Το Σχέδιο Ολοκληρωμένων Αστικών Παρέμβασεων

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Νησιών Αθήνα 9 Σεπτεμβρίου 2006. Εισαγωγική ομιλία κ. Στ. Δήμα Επιτρόπου Περιβάλλοντος

Συνέδριο για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Νησιών Αθήνα 9 Σεπτεμβρίου 2006. Εισαγωγική ομιλία κ. Στ. Δήμα Επιτρόπου Περιβάλλοντος Συνέδριο για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Νησιών Αθήνα 9 Σεπτεμβρίου 2006 Εισαγωγική ομιλία κ. Στ. Δήμα Επιτρόπου Περιβάλλοντος Κυρίες και κύριοι, Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας να προλογίσω

Διαβάστε περισσότερα

LIFE + : Η εξέλιξη στο χρηµατοδοτικό εργαλείο για το περιβάλλον

LIFE + : Η εξέλιξη στο χρηµατοδοτικό εργαλείο για το περιβάλλον LIFE + : Η εξέλιξη στο χρηµατοδοτικό εργαλείο για το περιβάλλον Αρτεµις Γρύλλια ΥΠΕΧΩ Ε / /νση ΕΑΡΘ Τµηµατάρχης Εκπρόσωπος της Ελλάδας για το LIFE LIFE : Χρηµατοδοτικό εργαλείο της Καινοτόµες δράσεις Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές Προστατευόµενες Περιοχές - Χώροι Αναψυχής

Φυσικές Προστατευόµενες Περιοχές - Χώροι Αναψυχής ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Φυσικές Προστατευόµενες Περιοχές - Χώροι Αναψυχής ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση : εκπαίδευση έρευνα δικτύωση Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Μαρία Καμηλάρη Βιολόγος, M.Sc. Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Ας συστηθούμε... 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Πικέρμι, 21/10/2011. Αρ. Πρωτ.: 2284 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πικέρμι, 21/10/2011. Αρ. Πρωτ.: 2284 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Πικέρμι, 21/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 2284 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Φορέας Υλοποίησης του Έργου: «Πράσινο Νησί Αη Στράτης», καλεί εντός δέκα πέντε (15 ) ημερών από

Διαβάστε περισσότερα

Το δάσος είναι ένα πολύπλοκο οικοσύστη μα η λειτουργία του οποίου επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα του εδάφους, του νερού και του αέρα.

Το δάσος είναι ένα πολύπλοκο οικοσύστη μα η λειτουργία του οποίου επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα του εδάφους, του νερού και του αέρα. Δασική Διαχείριση Το δάσος είναι ένα πολύπλοκο οικοσύστη μα η λειτουργία του οποίου επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα του εδάφους, του νερού και του αέρα. Προσφέρει προϊόντα για οικονομική εκμετάλλευση,

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή λογική για τους ΦΔ ΠΠ

Κοινή λογική για τους ΦΔ ΠΠ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Αγαπητοί εργαζόμενοι στους ΦΔ, το ζητούμενο είναι η διατήρηση της βιοπικοικλότητας ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2010 ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΑΒΗΣ Κοινή λογική

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου θα περιλαμβάνει:

Το πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου θα περιλαμβάνει: ΤΙΤΛΟΣ: «Διαμόρφωση και λειτουργία Θερινού Σχολείου με γνωστικό αντικείμενο τον σχεδιασμό και τη διαχείριση του τουρισμού σε νησιωτικές παράκτιες προστατευόμενες περιοχές χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 7

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 7 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 7 Το πρόβλημα ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ «Εν τω μεταξύ, η φύση γίνεται περισσότερο ευάλωτη, αφού της αφαιρείται το μεγαλύτερο της όπλο:

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ειδικά Πλαίσια για. Βιομηχανία

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ειδικά Πλαίσια για. Βιομηχανία ΗΜΕΡΙΔΑ TEE «Ορυκτός Πλούτος και Τοπικές Κοινωνίες» Θέμα: Χωρικός Σχεδιασμός και Αξιοποίηση Ορυκτού Πλούτου: Συγκλίσεις και αποκλίσεις μεταξύ χωρικών επιπέδων Κάρκα Λένα Αρχιτέκτων Μηχ Ε.Μ.Π. - Δρ Γεωγραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Καταδύσεις Αναψυχής

Ενημερωτικό Καταδύσεις Αναψυχής Ενημερωτικό Καταδύσεις Αναψυχής Οι καταδύσεις αποτελούν αναμφισβήτητα, μια από τις ωραιότερες και πλέον ενδιαφέρουσες ψυχαγωγικές δραστηριότητες η οποία προσφέρει ταυτόχρονα άθληση, γνώσεις, υγεία, πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΟΜΕΑΣ 8 : ΘΕΣΜΟΙ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΟΜΕΑΣ 8 : ΘΕΣΜΟΙ ΤΟΜΕΑΣ 8 : ΘΕΣΜΟΙ 2. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Προτεινόµενη δράση 3.1: «Ενεργοποίηση και συµµετοχή πολιτών» Νοµοθεσία που προβλέπει την υλοποίηση του µέτρου Α) Ενηµέρωση πολιτών και φορέων εκπροσώπησής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΟ ΒΑΘΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα επικαιροποίησης γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών

Πρόγραμμα επικαιροποίησης γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρόγραμμα επικαιροποίησης γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών 11 Η Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

04 Νοεμβρίου ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ "ΦΡΑΓΜΑ ΑΧΝΑΣ "

04 Νοεμβρίου ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΦΡΑΓΜΑ ΑΧΝΑΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον. Αειφορική Διαχείριση & Βιώσιμη Ανάπτυξη

Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον. Αειφορική Διαχείριση & Βιώσιμη Ανάπτυξη Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον Αειφορική Διαχείριση & Βιώσιμη Ανάπτυξη Δημήτρης Μπότσης 1 Περιβάλλον Το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ Τις τελευταίες δεκαετίες, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καταγράφονται συστηματικές δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αποτελεσματική διαχείριση καταστροφών

Διαβάστε περισσότερα

ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου»

ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Οδηγός ιαχείρισης Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 / ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» εκέµβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ "ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) - ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Σελίδα από του ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Σελίδα από του ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Εισαγωγή Το παρόν Σύµφωνο Συνεργασίας (στο εξής αναφερόµενο ως Σύµφωνο ) υπογράφτηκε στις /5/2016, από τους φορείς που παρατίθενται στο Παράρτηµα (όπου περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000 Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Το Δίκτυο Natura 2000 Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Οικολογικών Περιοχών το οποίο δημιουργήθηκε το 1992 με την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ I. ιεθνείς Συµβάσεις και Κοινοτικές Κανονιστικές Πράξεις Σύµβαση Ραµσάρ: Στρατηγικό Σχέδιο 1997-2002. Σύµβαση για τη βιολογική ποικιλότητα. Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΝΑΤURA Ελενα Στυλιανοπούλου. Τμήμα Περιβάλλοντος Μάϊος 2014

ΔΙΚΤΥΟ ΝΑΤURA Ελενα Στυλιανοπούλου. Τμήμα Περιβάλλοντος Μάϊος 2014 ΔΙΚΤΥΟ ΝΑΤURA 2000 Ελενα Στυλιανοπούλου Τμήμα Περιβάλλοντος Μάϊος 2014 Το Δίκτυο Natura 2000 Είναι Δίκτυο Οικολογικών Περιοχών το οποίο δημιουργήθηκε το 1992 με την υιοθέτηση της Οδηγίας των Οικοτόπων

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών 2012 Είναι αποδεκτό σε παγκόσμιο επίπεδο ότι οι κλασσικές πρακτικές διαχείρισης της αλιείας, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσια οικοσυστήματα Απειλούμενα είδη. Περιβαλλοντική ομάδα Γ Γυμνασίου Κερατέας

Θαλάσσια οικοσυστήματα Απειλούμενα είδη. Περιβαλλοντική ομάδα Γ Γυμνασίου Κερατέας Θαλάσσια οικοσυστήματα Απειλούμενα είδη Περιβαλλοντική ομάδα Γ Γυμνασίου Κερατέας Θαλάσσιο παράκτιο οικοσύστημα της Ποσειδωνίας Στις Ελληνικές θάλασσες υπάρχουν πυκνά και εκτεταμένα υποθαλάσσια λιβάδια

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μια ματιά Δράση ενάντια στην υπεραλίευση, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

η περιβαλλοντική διάσταση ν. γεωργιάδης

η περιβαλλοντική διάσταση ν. γεωργιάδης 1 η περιβαλλοντική διάσταση ν. γεωργιάδης Ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό κεκτημένο κύρια χαρακτηριστικά προώθηση αειφόρου ανάπτυξης εγγενής ενοποιημένος χαρακτήρας πολιτικών/ νομοθετημάτων παρακολούθηση/ επιβολή

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας. Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα

Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας. Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα Εισήγηση : Δημήτριος Ντοκόπουλος, Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος "Από τον Ν.Δ. 17-7-23

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ Πιστοί στη δέσμευση μας για την προστασία του μοναδικού και ευαίσθητου περιβάλλοντος του νησιού μας και σύμφωνοι με τις αρχές της αειφόρους και βιώσιμης ανάπτυξης, εργαστήκαμε και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση Πίνακα Κοινοποίησης Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Σχέδιο νόμου «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων»

Κοινοποίηση Πίνακα Κοινοποίησης Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Σχέδιο νόμου «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» Προς Κύριο Γεώργιο Παπανδρέου Πρωθυπουργό Κοινοποίηση Πίνακα Κοινοποίησης Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2010 Θέμα: Σχέδιο νόμου «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, Οι

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Κ.Π.Α.Α. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική Υποχρεώσεις των κρατών μελών

Ε.Κ.Π.Α.Α. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική Υποχρεώσεις των κρατών μελών Ε.Κ.Π.Α.Α. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική Υποχρεώσεις των κρατών μελών Βάνια Αρμένη Νομικός, ασκουμένη στο ΕΚΠΑΑ Επιμέλεια: Δρ. Αγγελική Καλλία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χωροταξικός σχεδιασµός & υδατοκαλλιέργειες στον ευρωπαϊκό χώρο Μέχρι σήµερα δεν υπάρχει ολοκληρωµένο

Διαβάστε περισσότερα

Ταδάσηκαλύπτουντοένατρίτοτουεδάφους της γης. Σχηµατίστηκαν πριν από 350 εκατοµµύρια χρόνια ως διαρκής µορφή βλάστησης µε πλούσια παραγωγή βιοµάζας

Ταδάσηκαλύπτουντοένατρίτοτουεδάφους της γης. Σχηµατίστηκαν πριν από 350 εκατοµµύρια χρόνια ως διαρκής µορφή βλάστησης µε πλούσια παραγωγή βιοµάζας Οικονομικές βάσεις της Δασικής Διαχειριστικής Ταδάσηκαλύπτουντοένατρίτοτουεδάφους της γης. Σχηµατίστηκαν πριν από 350 εκατοµµύρια χρόνια ως διαρκής µορφή βλάστησης µε πλούσια παραγωγή βιοµάζας και είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 37 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Κίµων Χατζηµπίρος Φυσικός, Οικολόγος Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ύο διεθνώς παραδεκτές αρχές : η πρόληψη είναι προτιµότερη από την επανόρθωση ο ρυπαίνων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα α.π

Αθήνα α.π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα 29.11.10 α.π. 51949 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρµογής του Γενικού των Ειδικών και των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Επιτροπής Φύση Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών μη υπαγόμενων σε φορείς διαχείρισης

Πρόταση Επιτροπής Φύση Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών μη υπαγόμενων σε φορείς διαχείρισης Πρόταση Επιτροπής Φύση 2000 Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών μη υπαγόμενων σε φορείς διαχείρισης Φεβρουάριος 2012 2 Εισαγωγή Το Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών της χώρας περιλαμβάνει πέντε κατηγορίες,

Διαβάστε περισσότερα

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη»

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη» Ημερίδα με θέμα: «Περιοχές NATURA 2000: Ευκαιρία ή εμπόδιο για την ανάπτυξη;» Ρέθυμνο, Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2016 «Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη»

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η Νησιωτικότητα ως Ευκαιρία: Μία Ολοκληρωµένη Αναπτυξιακή Πρόταση για τα Νησιά την Περίοδο 2014-2020 ευτέρα 10 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΚΤΥΟ NATURA 2000

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΒΑΝΙΚΙΩΤΗ ΦΥΣΙΚΟΣ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΟΣ Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ιεύθυνσης Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων

Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α., Ειδική Γραμματεία Υδάτων Αθήνα, Μάιος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 8

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 8 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 8 ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Το πρόβλημα Η διάθεση των αποβλήτων, που παράγονται σε στερεά ή υγρή μορφή είναι ένα δύσκολο περιβαλλοντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 6

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 6 Το πρόβλημα Οι ανάγκες του ανθρώπου σε νερό διπλασιάζονται κάθε 20 χρόνια. Το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού δεν έχει στη

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΘΕΜΑ : «Η Θεωρητική και Κριτική Διάσταση των Εναλλακτικών και Ειδικών Μορφών Τουρισμού στην Ελλάδα» ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ 1. Η πρώτη τουριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα