1 of 6 26/11/2012 3:35 µµ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 of 6 26/11/2012 3:35 µµ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΙΚΑΙΟ 3/2010, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέµβριος Β ΑΡΘΡΑ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ, σ Μυλωνόπουλος, Π. Μοίρα, Το θεσµικό πλαίσιο της διαχείρισης των προστατευόµενων περιοχών στην Ελλάδα - Η περίπτωση του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Η προστασία περιοχών µε ιδιαίτερο φυσικό κάλλος ανάγεται στην αρχαιότητα. Υπάρχουν αναφορές πριν από χρόνια για περιοχές στην Ινδία, στις οποίες δεν επιτρεπόταν οποιαδήποτε εκµετάλλευση, ώστε να προστατευτούν οι φυσικοί τους πόροι. Ανάλογη προστασία προβλεπόταν σε κυνηγότοπους στην Ευρώπη. Το πρώτο εθνικό πάρκο του Yellowstone ιδρύθηκε το 1872 στις ΗΠΑ µε σκοπό την αναψυχή και απόλαυση των ανθρώπων. Το παράδειγµα αυτό ακολούθησαν η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Ν. Αφρική και η Ν. Ζηλανδία. Στην Ελλάδα ως πρώτη προστατευόµενη περιοχή είναι ο Εθνικός ρυµός Ολύµπου, ο µυθικός τόπος κατοικίας των ολύµπιων θεών, που ανακηρύχθηκε το Καθώς ο αριθµός των προστατευόµενων περιοχών άρχισε να αυξάνεται προέκυψε η ανάγκη διαµόρφωσης µηχανισµών θεσµικής προστασίας, συντονισµού και διαχείρισής τους. Αν και η Ελλάδα είναι παράκτια µε µεγάλο ανάπτυγµα ακτογραµµής και νησιωτική χώρα µε πλούσιους θαλάσσιους πόρους, έχει ανακηρύξει ως προστατευόµενες µόλις δύο θαλάσσιες περιοχές, το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου και το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Β. Σποράδων. Και οι δύο περιοχές βρίσκονται στο επίκεντρο της τουριστικής ανάπτυξης, αλλά παράλληλα φιλοξενούν δύο µοναδικά είδη που χρήζουν προστασίας, την µεσογειακή χελώνα καρέτα - καρέτα και τη φώκια µονάχους - µονάχους. Συχνά παρατηρείται σύγκρουση χρήσεων για οικονοµική ανάπτυξη των περιοχών αυτών. Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι να εξετάσει τα ιδιαίτερα προβλήµατα που προκύπτουν από την εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου στο Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου, που φιλοξενεί ένα σπάνιο προστατευόµενο είδος (χελώνα καρέτα - καρέτα) για την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου Θάλασσας σε σχέση µε την αλµατώδη τουριστική ανάπτυξη του νησιού. Εισαγωγή Η προστασία περιοχών µε ιδιαίτερο φυσικό κάλλος ανάγεται στην αρχαιότητα. Τα «ιερά» δάση στην αρχαία Ελλάδα προστατεύονταν αυστηρά και αφήνονταν στη φυσική τους εξέλιξη, γεγονός που συντέλεσε στο να αποκτήσουν εντυπωσιακή δοµή παρθένων δασών. Τέτοια ήταν το ιερό άλσος της αρχαίας Αθήνας, του Άργους, της Αρτέµιδος στη Σκυλούντα, της έσποινας στην Αρκαδία, της ωδώνης, του Ευµενίδη στον Κολωνό ή του ιός στην Ολυµπία, το οποίο ονοµάστηκε «Άλτις» από τον Ηρακλή κ.ά. Ανάλογη προστασία προβλεπόταν σε κυνηγότοπους στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα η πρώτη προστατευόµενη περιοχή είναι ο Εθνικός ρυµός Ολύµπου, ο µυθικός τόπος κατοικίας των ολύµπιων θεών, που ανακηρύχθηκε το 1938 ( Μοίρα, 2005:22). Καθώς ο αριθµός των προστατευόµενων περιοχών άρχισε να αυξάνεται προέκυψε η ανάγκη διαµόρφωσης µηχανισµών θεσµικής προστασίας, συντονισµού και διαχείρισής τους. Το πρώτο εθνικό πάρκο παγκοσµίως ήταν το Εθνικό Πάρκο του Yellowstone και ιδρύθηκε το 1872 στις ΗΠΑ ως δηµόσιο πάρκο µε σκοπό την αναψυχή και την απόλαυση των ανθρώπων (Freemuth and Cawley, 1998:212). Μάλιστα τα δάση γύρω από το Εθνικό Πάρκο αποτέλεσαν τους πρώτους Εθνικούς ρυµούς των ΗΠΑ το Το παράδειγµα αυτό ακολούθησαν η Αυστραλία (Royal National Park, 1879), ο Καναδάς (Yoho National Park, 1886), η Ν. Ζηλανδία (Tongariro National Park, 1887) και η Ν. Αφρική (Kruger National Park, 1898). Στην Ευρώπη, όπου οι διαθέσιµες φυσικές εκτάσεις ήταν µικρότερης έκτασης και οι ανθρώπινες δραστηριότητες συνυπήρχαν µε τη φύση, οι προστατευόµενες περιοχές που δηµιουργήθηκαν ήταν µικρότερες και περιελάµβαναν τουλάχιστον σε ένα µέρος τους κατοικηµένες περιοχές και ανθρώπινες δραστηριότητες. Η ελκυστικότητα των περιοχών αυτών για τις ανθρώπινες δραστηριότητες είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση πιέσεων ως προς την χρήση των πόρων αυτών. Σηµαντικές πιέσεις ασκεί και η τουριστική δραστηριότητα. Η αύξηση όµως της ζήτησης για τουρισµό και αναψυχή σε περιβάλλοντα που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα προκαλεί πιέσεις. Καθώς ο τουρισµός βασίζεται στην «αξιοποίηση» των φυσικών και πολιτιστικών πόρων προκαλεί πιέσεις στους πόρους αυτές µε ποικίλες συνέπειες και επιπτώσεις και κίνδυνο απώλειας, σηµαντικής αλλοίωσής τους ή υποβάθµισής τους. Οι πολλαπλές επιπτώσεις του τουρισµού προέρχονται από την πολυπλοκότητα της δοµής του ως δραστηριότητα, καθώς έχει ισχυρούς δεσµούς µε άλλες οικονοµικές δραστηριότητες, όπως το εµπόριο, οι µεταφορές, η δόµηση κ.λπ. ( Κοκκώσης και Τσάρτας, 2001: ). Ο τουρισµός όπως κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα προκαλεί σηµαντικές επιπτώσεις άµεσες ή έµµεσες όπως ο ανταγωνισµός σε τοπικό επίπεδο, ανάµεσα στις δραστηριότητες που αφορούν στη χρήση γης και των άλλων πόρων (π.χ. νερό και γη), η ρύπανση των υδάτινων πόρων, η ηχορύπανση, η καταστροφή και υποβάθµιση βιοτόπων, η απώλεια της «βιολογικής ποικιλότητας» κ.λπ. ( Middleton & Hawkins, 2004: ). Καθώς ο όµως ο τουριστικός τοµέας έχει καθοριστική συµβολή στην εθνική οικονοµία, στόχος είναι η εναρµόνιση των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων µε την προστασία του περιβάλλοντος. Η αειφόρος τουριστική ανάπτυξη, µπορεί να επιτευχθεί µέσα από τον εναλλακτικό τουρισµό που βασίζεται στην ορθολογική αξιοποίηση και προστασία του φυσικού και πολιτισµικού περιβάλλοντος (UNEP, 2010). Η βιώσιµη ανάπτυξη επιτυγχάνεται µε την εναρµόνιση του περιβάλλοντος και των τουριστικών δραστηριοτήτων ( Eccles & Costa, 1998:5). Στο Παγκόσµιο Συνέδριο Τουρισµού ( Lanzarote, 1995:2) τέθηκαν οι αρχές της βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης. Ο βασικός πυρήνας των αρχών του συνεδρίου εστιάζεται στη φιλική προς το περιβάλλον τουριστική ανάπτυξη που είναι οικονοµικά βιώσιµη και κοινωνικά δίκαιη για τις τοπικές κοινωνίες, στην ανάληψη κοινής και συντονισµένης δράσης όλων των φορέων του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα και στη διεύρυνση των ευκαιριών για τις τοπικές κοινωνίες µέσα από την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων. Ι. Ιστορική εξέλιξη της νοµικής προστασίας των φυσικών περιοχών Στην Ελλάδα η ιστορία της κήρυξης προστατευόµενων περιοχών ξεκινά στις αρχές του 20ού αιώνα όταν µε βάση την ιδέα του δασολόγου Π. Κοντού, νοµοθετήθηκε ο θεσµός των Προστατευτικών ασών, που αφορούσε περιοχές κοντά σε αστικά κέντρα και χωριά µε σκοπό την προστασία των εδαφών από τη διάβρωση, την κατολίσθηση, αλλά και των κατοικηµένων περιοχών από τις πληµµύρες. Η ιδέα αυτή θεσµοθετήθηκε στον ασικό Κώδικα του 1929 που µε τροποποιήσεις παραµένει σε ισχύ µέχρι σήµερα. Ο Κώδικας αυτός προέβλεπε την οριοθέτηση και το χαρακτηρισµό περιοχών ως «προστατευτικών δασών» µε απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, την προστασία τους από τη βοσκή και την ξύλευση, καθώς και την αναδάσωση, όπου απαιτούνταν ώστε να αναπτυχθεί η κατάλληλη προστατευτική δασική βλάστηση. Έκτοτε, η εφαρµογή του θεσµού, έδωσε σηµαντικά αποτελέσµατα. Σε πολλές περιπτώσεις πάρθηκαν µέτρα προστασίας και φυτεύτηκαν σηµαντικές εκτάσεις, ακόµα και σε περιοχές οι οποίες δεν είχαν χαρακτηριστεί προστατευτικά δάση. Γυµνές -σε βαθµό ερηµοποίησης- εκτάσεις γύρω από κατοικηµένες περιοχές πρασίνισαν, υποβαθµισµένα φυσικά δάση αναβαθµίστηκαν ή εγκαταστάθηκαν νέα τεχνητά δάση (στην Καβάλα, τη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, τα Καλάβρυτα, τον Αλµυρό, τον Πολύγυρο κ.ά.). Το πρώτο νοµοθέτηµα για τις προστατευόµενες περιοχές ήταν ο Ν 856/1937 «Περί εθνικών δρυµών». Ο νόµος εκδόθηκε µε πρωτοβουλία της ασικής Υπηρεσίας και σε συνεργασία µε τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο. Ο νόµος αυτός προέβλεπε την ίδρυση µέχρι πέντε Εθνικών ρυµών σε ολόκληρη την ηπειρωτική χώρα µε σκοπό την προστασία της χλωρίδας, τη βελτίωση και αύξηση της πανίδας, τη διατήρηση των γεωµορφολογικών σχηµατισµών, την προστασία των φυσικών καλλονών, την ανάπτυξη του τουρισµού και τη διενέργεια επιστηµονικών και δασικών ερευνών. Τον επόµενο χρόνο, µε το Β της (ΦΕΚ Α 248), ιδρύθηκε ο πρώτος Εθνικός ρυµός του Ολύµπου και λίγο αργότερα, την ίδια χρονιά µε το Β (ΦΕΚ Α 286) ο Εθνικός ρυµός Παρνασσού. Ακολούθησε µία σειρά ειδικών διατάξεων στο πλαίσιο της ασικής Νοµοθεσίας µε τις οποίες θεσπίσθηκαν νέες κατηγορίες προστατευόµενων περιοχών, όπως «Αισθητικό άσος», «ιατηρητέο Μνηµείο της Φύσης», «Καταφύγιο Θηραµάτων», «Ελεγχόµενη Κυνηγετική Περιοχή», «Εκτροφείο Θηραµάτων», «Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους». Η Ελλάδα, στα πρώτα στάδια του θεσµού των προστατευόµενων περιοχών ακολουθούσε την τότε επικρατούσα προσέγγιση της απόλυτης προστασίας φυσικών περιοχών αποθαρρύνοντας ή και απαγορεύοντας τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Στην πορεία η προσέγγιση αυτή εγκαταλείπεται και δίνει τη θέση της στην αντίληψη που υπαγόρευε την ενσωµάτωση της προστατευόµενης περιοχής στον περιβάλλοντα χώρο και τη στενή σύνδεση της προστασίας µε την αειφορική χρήση των φυσικών πόρων. Από το 1938 και µέχρι σήµερα ιδρύθηκαν 10 εθνικοί δρυµοί, εθνικά πάρκα, καταφύγια άγριας ζωής και άλλες µορφές προστατευόµενων περιοχών. Οι διακρίσεις αυτές προβλέπονται από τον Νόµο - Πλαίσιο 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» που είναι και ο κύριος ελληνικός νόµος που πρόβλεψε τη θέσπιση κατηγοριών προστατευόµενων περιοχών. Ο Νόµος αυτός, στο κεφάλαιο «Για την προστασία της φύσης και του τοπίου» περιέχει δύο σηµαντικές ρυθµίσεις (άρθρα 18, 19, 21 και 22). Η πρώτη αφορά στην κατηγοριοποίηση των προστατευόµενων περιοχών σε πέντε νέες επιµέρους κατηγορίες (Περιοχή απόλυτης προστασίας της φύσης, Περιοχή προστασίας της φύσης, Εθνικό πάρκο, Προστατευόµενος φυσικός σχηµατισµός και προστατευόµενο τοπίο, Περιοχή οικοανάπτυξης). Η δεύτερη αφορά στον καθορισµό ειδικής διαδικασίας κήρυξης και διαχείρισης των νέων προστατευόµενων περιοχών (άρθρα 18, 19, 21, 22). O νόµος αυτός αποτελεί και την πρώτη συστηµατική κατηγοριοποίηση των προστατευόµενων περιοχών ( Μπεριάτος, 2003:69). Αργότερα, ο αριθµός των περιοχών στις οποίες υπάρχουν ειδικές ρυθµίσεις για την προστασία της φύσης αυξήθηκαν µε την ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία ιεθνών Συµβάσεων και Συµφωνιών και Κοινοτικών Οδηγιών για την προστασία της φύσης. Μεταξύ αυτών οι Οδηγίες 79/409/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» και 92/43/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας». Η δεύτερη Οδηγία προέβλεπε τη σύσταση ενός 1 of 6 26/11/2012 3:35 µµ

2 2 of 6 26/11/2012 3:35 µµ ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου ειδικών φυσικών ζωνών µε την ονοµασία «Φύση 2000» (άρθρο 3) και υλοποιήθηκε σε 3 φάσεις µέχρι το Η Οδηγία 79/409/ΕΚ εναρµονίστηκε στο ελληνικό ίκαιο µε τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις / (ΦΕΚ Β 757), / (ΦΕΚ Β 1188), / (ΦΕΚ Β 68) και η Οδηγία 92/43/ΕΚ µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση 33318/3028/ (ΦΕΚ Β 1289), η οποία συµπληρώθηκε µε την ΚΥΑ Η.Π /853/Ε103/ (ΦΕΚ Β 645). Η αύξηση του αριθµού και της έκτασης των προστατευόµενων και υπό προστασία περιοχών και οι ιεθνείς και Κοινοτικές δεσµεύσεις κατέδειξαν τα κενά και τις ασάφειες της νοµοθεσίας (του Ν 1650/1986) σε σχέση µε την οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση των περιοχών, καθώς και την αναγκαιότητα σχεδιασµού και εφαρµογής ενιαίας πολιτικής για την προστασία, διατήρηση και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος της Ελλάδας. Τα προβλήµατα αυτά προσπάθησε να διορθώσει ένα σηµαντικό νοµοθέτηµα, ο Ν 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασµός και αειφόρος ανάπτυξη», που εκδόθηκε τον Οκτώβριο του Ο νόµος αυτός συµπλήρωσε το Ν 1650/1986 και αποτελεί προσπάθεια αποσαφήνισης των προβληµάτων σχετικά µε τη λειτουργία και διαχείριση των προστατευόµενων περιοχών. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο νόµος αυτός, έρχεται µετά από 13 χρόνια για να προβλέψει ότι µε Προεδρικό ιάταγµα (Π ) µπορεί να συσταθεί νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙ ) ως φορέας διαχείρισης περιοχών, στοιχείων και συνόλων της φύσης και του τοπίου, σύµφωνα µε τον Ν 1650/1986 και να καθορίζονται τα όρια της χωρικής τους αρµοδιότητας. Τα νοµικά αυτά πρόσωπα έχουν την έδρα τους µέσα ή κοντά στις περιοχές στις οποίες βρίσκονται τα προστατευόµενα αντικείµενα, είναι κοινωφελούς χαρακτήρα και εποπτεύονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Έργων (νυν Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής). ιοικούνται από επταµελή έως ενδεκαµελή ιοικητικά Συµβούλια, στα οποία εκπροσωπούνται το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης, και άλλα κατά περίπτωση αρµόδια Υπουργεία, οι οικείοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), κοινωνικοί, επιστηµονικοί και παραγωγικοί φορείς καθώς και περιβαλλοντικές οργανώσεις που έχουν, σύµφωνα µε το καταστατικό τους ως σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και διαθέτουν δράση και εµπειρία σε ανάλογες δραστηριότητες. Ακολούθησε µια ακόµα τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν στον καθορισµό των ζωνών προστασίας των προστατευόµενων περιοχών και τις χωρικές αρµοδιότητες των φορέων διαχείρισης τους µε τον Ν 3044/2002. Σύµφωνα µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση για την εναρµόνισης της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, η προστασία των περιοχών του ικτύου Natura 2000, συντελείται κατά κύριο λόγο µε τον χαρακτηρισµό τους ως προστατευόµενων, όπως απαιτεί ο Ν. 1650/86, αλλά και µε άλλα θεσµικά και κανονιστικά µέτρα όπως είναι η δασική διαχείριση, η διαχείριση των υδάτινων πόρων, τα Ειδικά Χωροταξικά κ.λπ. Επίσης, εφαρµόζεται η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Για την κήρυξη των περιοχών ως προστατευόµενων σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία (Ν 1650/1986), προαπαιτείται η εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ). Η Ελλάδα έχει ενιαία αντιµετώπιση των Τόπων Κοινοτικής Σηµασίας (ΤΚΣ)/Sites of Community Importance-SCI, όπως ορίζονται στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ και των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)/Special Protection Areas-SPA για την Ορνιθοπανίδα, όπως ορίζονται στην Οδηγία 79/409/EK, όσον αφορά αυτή τη διαδικασία. Χάρτης 1 - Κατανοµή οριοθετηµένων περιοχών ικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα Μέχρι σήµερα έχουν εκπονηθεί 19 ΕΠΜ και έχουν καταλήξει στον χαρακτηρισµό ισάριθµων περιοχών, από τις οποίες 15 είναι Εθνικά Πάρκα, 2 Εθνικά Θαλάσσια πάρκα και 2 είναι περιοχές προστασίας της φύσης. Οι περιοχές αυτές, µε τις περιφερειακές τους ζώνες, καλύπτουν περίπου 1,4 εκ. εκτάρια, από τα οποία περίπου εκτάρια εντάσσονται στο δίκτυο Natura 2000 (περίπου 22% της έκτασης του δικτύου). Επιπλέον 9 ΕΠΜ έχουν ήδη εγκριθεί και η διαδικασία χαρακτηρισµού των περιοχών βρίσκεται στα τελευταία στάδια. Επιπρόσθετα άλλες 58 ΕΠΜ βρίσκονται στο στάδιο εκπόνησης ή επεξεργασίας. Συνολικά στη διαδικασία χαρακτηρισµού µέσω ΕΠΜ έχει ενταχθεί επιπλέον 21% της έκτασης του ικτύου από αυτό που είναι ήδη χαρακτηρισµένο. Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι πολλές από τις περιοχές που δεν έχουν ακόµη κηρυχθεί µε τις διαδικασίες του 1650/1986 απολαµβάνουν κάποιο καθεστώς προστασίας σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο, µε κυριότερο αυτό που προβλέπει η δασική νοµοθεσία (π.χ. Εθνικοί ρυµοί, Μνηµεία φύσης, ΚΑΖ ή υγρότοποι ιεθνούς Σηµασίας /Ramsar). Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η Ελλάδα καταδικάστηκε τον Σεπτέµβριο 2008 από το ΕΚ, επειδή δεν είχε λάβει µέτρα για την αποτελεσµατική προστασία των ΖΕΠ. Η χώρα για να ανταποκριθεί στη συγκεκριµένη καταδίκη, χρηµατοδότησε την εκπόνηση µελέτης για τον προσδιορισµό µέτρων προστασίας «οριζόντιου τύπου» στις ΖΕΠ µε τίτλο: «Προσδιορισµός συµβατών δραστηριοτήτων σε σχέση µε τα είδη χαρακτηρισµού των υφιστάµενων Ζωνών Ειδικής Προστασίας». Η µελέτη παραλήφθηκε τον Σεπτέµβριο 2009 και οι συναρµόδιες υπηρεσίες επεξεργάζονται σχετικό σχέδιο ΚΥΑ για προώθηση προς την πολιτική ηγεσία. Σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις που ισχύουν στην Ελλάδα έχουν θεσµοθετηθεί οι εξής κατηγορίες προστατευόµενων περιοχών: Περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης χαρακτηρίζονται εκτάσεις µε εξαιρετικά ευαίσθητα οικοσυστήµατα, ενδιαιτήµατα σπάνιων ή απειλούµενων µε εξαφάνιση ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας ή της άγριας πανίδας ή εκτάσεις που έχουν αποφασιστική θέση στον βιολογικό κύκλο σπάνιων ή απειλούµενων µε εξαφάνιση ειδών της άγριας πανίδας (άρθρο 19 παρ. 1 Ν 1650/1986). Περιοχές προστασίας της φύσης χαρακτηρίζονται εκτάσεις µεγάλης οικολογικής ή βιολογικής αξίας, στις οποίες προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον από κάθε δραστηριότητα ή επέµβαση που είναι δυνατό να µεταβάλει ή να αλλοιώσει τη φυσική κατάσταση, σύνθεση ή εξέλιξή του. Στις περιοχές της κατηγορίας αυτής µπορεί να δίδονται ειδικότερες ονοµασίες ανάλογα µε το συγκεκριµένο αντικείµενο και τον σκοπό προστασίας (άρθρο 19 παρ. 2 Ν 1650/1986). Εθνικά πάρκα χαρακτηρίζονται εκτεταµένες χερσαίες, υδάτινες ή µεικτού χαρακτήρα περιοχές, οι οποίες παραµένουν ανεπηρέαστες ή έχουν ελάχιστα επηρεαστεί από τις ανθρώπινες δραστηριότητες και στις οποίες διατηρείται µεγάλη ποικιλία αξιόλογων οικολογικών (ή γενικότερα βιολογικών), γεωµορφολογικών και αισθητικών στοιχείων. Όταν το εθνικό πάρκο καταλαµβάνει αποκλειστικά ή κατά µεγάλο τµήµα του εκτάσεις δασικού χαρακτηρισµού µπορεί να χαρακτηριστεί εθνικός δρυµός. Όταν το εθνικό πάρκο ή µεγάλο τµήµα του καταλαµβάνει θαλάσσια περιοχή, το εθνικό πάρκο µπορεί να χαρακτηριστεί θαλάσσιο πάρκο (άρθρο 19 παρ. 3 Ν 1650/1986). Προστατευόµενοι φυσικοί σχηµατισµοί χαρακτηρίζονται λειτουργικά τµήµατα της φύσης ή µεµονωµένα δηµιουργήµατά της µε ιδιαίτερη επιστηµονική, οικολογική, αισθητική αξία ή τµήµατα που συµβάλλουν στη διατήρηση των φυσικών διεργασιών και την προστασία φυσικών πόρων, όπως δένδρα, συστάδες δένδρων και θάµνων, προστατευτική βλάστηση, καταρράκτες, πηγές, ύφαλοι, βράχοι, σπηλιές κοραλλιογενείς σχηµατισµοί. Προστατευόµενοι φυσικοί σχηµατισµοί που έχουν µνηµειακό χαρακτήρα χαρακτηρίζονται ειδικότερα ως διατηρητέα µνηµεία της φύσης (άρθρο 19 παρ. 4 Ν 1650/1986).

3 Προστατευόµενα τοπία χαρακτηρίζονται περιοχές µεγάλης αισθητικής ή πολιτιστικής αξίας και εκτάσεις που είναι ιδιαίτερα πρόσφορες για αναψυχή του κοινού συµβάλλουν στην προστασία ή στην αποδοτικότητα των φυσικών πόρων, λόγω των ιδιαίτερων φυσικών ή ανθρωπογενών γνωρισµάτων τους (άρθρο 19 παρ. 4 Ν 1650/1986). Προστατευόµενα στοιχεία του τοπίου χαρακτηρίζονται τµήµατα ή συστατικά στοιχεία του τοπίου που έχουν ιδιαίτερη αισθητική ή πολιτιστική αξία, όπως αλσύλλια, µονοπάτια, πέτρινοι φράκτες κ.ά. ή συµβάλλουν στην προστασία ή αποδοτικότητα των φυσικών πόρων (άρθρο 19 παρ. 4 Ν 1650/1986). Περιοχές οικοανάπτυξης χαρακτηρίζονται εκτεταµένες περιοχές που µπορούν να περιλαµβάνουν χωριά ή οικισµούς, εφ όσον παρουσιάζουν ιδιαίτερη αξία και ενδιαφέρον λόγω της ποιότητας των φυσικών και πολιτιστικών τους γνωρισµάτων και παράλληλα προσφέρουν αξιόλογες δυνατότητες για ανάπτυξη δραστηριοτήτων, εναρµονιζόµενων µε την προστασία της φύσης και του τοπίου (άρθρο 19 παρ. 5 Ν 1650/1986). Καταφύγια άγριας ζωής ορίζονται περιοχές µε δασικές, δασοσκεπείς, χορτολιβαδικές, ελώδεις, υγροτοπικές, αγροτικές, παρόχθιες, παραλίµνιες και παράκτιες, καθώς και σε ερηµονησίδες µε την προϋπόθεση ότι οι εκτάσεις αυτές, είτε είναι απαραίτητες για τη διατροφή, διαχείµαση, αναπαραγωγή ή τη διάσωση των ειδών της άγριας πανίδας ή αυτοφυούς χλωρίδας, είτε είναι απαραίτητες για την επιβίωση ενός ή περισσοτέρων ειδών της άγριας πανίδας ή αυτοφυούς χλωρίδας που είναι µοναδικά, σπάνια ή απειλούνται µε εξαφάνιση ή αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγµα τύπου βιοτόπου (Ν 177/1975, όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν 2637/1998). Με τον Ν 2637/1998 τα Καταφύγια Θηραµάτων χαρακτηρίστηκαν ως Καταφύγια Άγριας Ζωής. Σηµαντική για την προστασία των περιοχών αυτών είναι και η έκδοση της ΥΑ /5447 (ΦΕΚ Β 1589/2002) για τη συγκρότηση της Επιτροπής «Φύση 2000». Η επιτροπή είναι 15µελής (ΚΥΑ 33318, ΦΕΚ Β 1289/1998) και αποτελείται από εκπροσώπους των Υπουργείων Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, Πολιτισµού και Τουρισµού και Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, από εµπειρογνώµονες των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, καθώς και 2 εκπροσώπους ΜΚΟ που, σύµφωνα µε το καταστατικό τους, έχουν ως σκοπό την προστασία της Φύσης σε εθνικό επίπεδο. Έργο της επιτροπής (άρθρο 5, ΦΕΚ Β 1289/1998, άρθρο 17 Ν 2742/1999 και άρθρο 13 Ν 3044/2002) είναι η διατύπωση απόψεων και οδηγιών επί του Εθνικού καταλόγου των περιοχών του ικτύου Natura 2000, η διαµόρφωση γενικών κατευθύνσεων των πολιτικών διαχείρισης για το σύνολο των τόπων του δικτύου, η διατύπωση προτάσεων προς τα συναρµόδια Υπουργεία κ.λπ. Τέλος, σηµαντική υπήρξε για την προστασία των προστατευόµενων περιοχών και η δηµιουργία της υπηρεσίας του Συνηγόρου του Περιβάλλοντος. Συγκεκριµένα, το 1998 λειτούργησε για πρώτη φορά ο «Συνήγορος για το Περιβάλλον», ως εξειδικευµένος τοµέας στον ήδη λειτουργούντα θεσµό του «Συνηγόρου του Πολίτη». Ο «Συνήγορος του Πολίτη» είναι Ανεξάρτητη Αρχή που έχει ως αποστολή τη διαµεσολάβηση µεταξύ των πολιτών και των δηµόσιων υπηρεσιών µε σκοπό την προστασία των δικαιωµάτων του πολίτη, την καταπολέµηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της νοµιµότητας. Στις αρµοδιότητες του Συνηγόρου του περιβάλλοντος ανήκουν οι παραβάσεις της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, η υποβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος, οι αυθαίρετες παρεµβάσεις στο οικιστικό και πολιτιστικό περιβάλλον και γενικότερα, η υποβάθµιση της ποιότητας ζωής. Μεταξύ των άλλων, ο Συνήγορος του Περιβάλλοντος παρεµβαίνει ειδικά και για τον αποτελεσµατικό έλεγχο της αυθαίρετης δόµησης, τις παραβιάσεις που συντελούνται σε ζώνες περιβαλλοντικής προστασίας, την περιβαλλοντική αδειοδότηση επιχειρήσεων και την πρόσβαση των πολιτών σε περιβαλλοντικές πληροφορίες. Ο Συνήγορος έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει προτάσεις για τη λήψη των αναγκαίων νοµοθετικών και οργανωτικών µέτρων σχετικά µε το περιβάλλον, καθώς υποχρεούται να υποβάλλει κάθε χρόνο έκθεση πεπραγµένων στη Βουλή των Ελλήνων. ΙΙ. Η συνταγµατική προστασία των Θαλάσσιων Πάρκων στην Ελλάδα Σύµφωνα µε την ανθρωποκεντρική ταξινόµηση των φυσικών πόρων, το νερό, το έδαφος και ο αέρας είναι οι βασικοί πόροι. Ο λεγόµενος υδρολογικός κύκλος είναι µια διαρκής ανακύκλωση από το νερό των ωκεανών προς την ατµόσφαιρα, προς την επιφάνεια της γης και πάλι προς τους ωκεανούς ( Thompson, 1999:5-9). Οι ωκεανοί υποστηρίζουν µία βιοµάζα, η οποία εκτιµάται ότι είναι µεγαλύτερη από τη βιοµάζα της ξηράς, τουλάχιστον κατά δέκα φορές. Η θάλασσα, ως βιοκατοικία, είναι περισσότερο ευνοϊκή για τη ζωή από όσο είναι η ξηρά ( Emberlin, 1996:287). Η οικονοµική, κοινωνική και γεωστρατηγική σηµασία της θάλασσας για τις ανθρώπινες κοινωνίες είναι συνυφασµένη µε την ίδια την ιστορία της ανθρωπότητας. Η θάλασσα πάντοτε υπήρξε η οδός ναυσιπλοΐας που διευκόλυνε όχι µόνο την εµπορική επικοινωνία, αλλά και την πολιτισµική επικοινωνία των λαών ( Mylonopoulos et al. 2009:168). Για τον λόγο αυτό, ιστορικά, οι ανθρώπινοι πληθυσµοί κατοικούν σε παράκτιες περιοχές. Στην οικονοµική θεωρία είναι γνωστό ότι το θαλάσσιο περιβάλλον θεωρείται ως µία πηγή πόρων, καθώς παρέχει γη, θάλασσα, νερό, πρώτες ύλες, ενέργεια και συνθήκες απαραίτητες για την πραγµατοποίηση της παραγωγής ( Βλάχος, 2001:14). Το θαλάσσιο περιβάλλον αυτό καθ εαυτό, ως φυσική οµορφιά, καθίσταται καταναλωτικό αγαθό καθώς προσφέρει ανάπαυση και αναψυχή στον άνθρωπο, στοιχεία απαραίτητα για τη σωµατική και ψυχική του υγεία. Όµως, το θαλάσσιο περιβάλλον έχει ένα ενδογενή συγκρουσιακό χαρακτήρα που οφείλεται στις ρήξεις και στις συγκρούσεις, οι οποίες συνδέονται µε τον παραγωγικό µηχανισµό. Ενέχει µία σειρά θεµελιακών συγκρούσεων ανάµεσα στους ρυθµούς του παραγωγικού µηχανισµού και της φύσης. Εγκλωβίζεται στην τάση των οικονοµικών συστηµάτων να απλοποιούν τα οικοσυστήµατα σε βάρος της σταθερότητάς τους. Το πρόβληµα που προκύπτει είναι το πρόβληµα του κυρίαρχου είδους που λόγω αυτής της κυριαρχίας του θέτει σε κίνδυνο την ίδια την ύπαρξη του ζωτικού του χώρου. Είναι το πρόβληµα της σχέσης του ανθρώπου µε τη φύση, πρόβληµα µιας εξουσιαστικής σχέσης. Στην εξουσιαστική αυτή σχέση επέδρασε ανασταλτικά η διακήρυξη της Στοκχόλµης για το Περιβάλλον (1972), µε την οποία τέθηκε το πρόβληµα των ορίων της ανάπτυξης. Υπάρχει µία διαρκής σύγκρουση ανάµεσα στο πεδίο των οικονοµικών δραστηριοτήτων που συνεχώς διευρύνεται και στο πεδίο των δηµοσίων αγαθών που συρρικνώνεται. Την αντίφαση αυτή στην ανθρώπινη δράση επεσήµανε η διάσκεψη στο Ρίο της Βραζιλίας για το Περιβάλλον (1992) που πρόσφερε ως λύση στην ανθρωπότητα τη βιώσιµη ανάπτυξη. Η θάλασσα, όπως και άλλα φυσικά αγαθά, π.χ. αέρας, λίµνες, ακτές κ.λπ. είχαν χαρακτηρισθεί από το ρωµαϊκό δίκαιο ως κοινόχρηστα ή κοινά σε όλους. Στα κοινά φυσικά αγαθά δεν επιτρέπεται η ιδιοποίηση, αλλά ούτε η αναίρεση ή ο περιορισµός ή η υποβάθµιση της κοινής χρήσης. Το θαλάσσιο περιβάλλον ως δηµόσιο αγαθό ( Willis, 1991:38-48) και µάλιστα συλλογικό δεν υπόκειται στην ατοµική ιδιοποίηση, αλλά παρέχει τις υπηρεσίες του ταυτόχρονα και κατά αδιαίρετο τρόπο σε όλους. Οι υπηρεσίες αυτές δεν ακολουθούν τους κανόνες της αγοράς, αλλά έχουν συλλογικό χαρακτήρα που βασίζεται στο κοινωνικό συµφέρον. Η τυχόν παραχώρηση της εκµετάλλευσης των δηµόσιων αγαθών σε άτοµα ή οµάδες συνεπάγεται την υποταγή του κοινού συµφέροντος στο ιδιωτικό συµφέρον. Πρόκειται για την ανοµολόγητη υποκατάσταση της συνάρτησης χρησιµότητας ενός ανθρώπινου υποσυνόλου στη θέση της συνάρτησης της κοινωνικής χρησιµότητας ( Passet, 1987:99). Η ιδιότητα του δηµόσιου αγαθού που προσδίδεται στο θαλάσσιο περιβάλλον δεν αναιρείται από την τυχόν εξατοµίκευσή του ως φυσικού πόρου. ιότι το θαλάσσιο περιβάλλον µπορεί να είναι πηγή υλικού πλούτου (π.χ. επαγγελµατική αλιεία) ή πηγή βιολογικής και ψυχαγωγικής ικανοποίησης. Επίσης, είναι πηγή αισθητικής απόλαυσης. Ο άνθρωπος πάντοτε αναζητούσε την αισθητική απόλαυση στο φυσικό περιβάλλον και ιδίως στο παράκτιο και θαλάσσιο. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ο σηµαντικότερος εκπρόσωπος των γραµµάτων στην ύστερη βυζαντινή περίοδο, Θεόδωρος Μετοχίτης, γράφει «ότι ήδιστον θέαµα η θάλαττα» και περιγράφει µε γλαφυρό τρόπο την κίνηση του νερού από την ελαφριά ανατριχίλα στην επιφάνεια της θάλασσας, όταν αυτή γαληνεύει, µέχρι το σφυροκόπηµα της ακοής από το βροντητό των θεριεµένων κυµάτων ( Τρωιάνος, 2003:8). Επίσης ενδεικτικές είναι οι δικαστικές αποφάσεις που προστάτευσαν το αισθητικό κάλλος των ακτών (ΕΑ 523/1992, ΣτΕ 3818/1995, ΣτΕ 5168/1997, ΣτΕ 327/1999) ή ανέστειλαν την κατασκευή έργων επειδή απειλούσαν την αισθητική των ακτών (ΕΑ 54/1994, ΕΑ 739/1994) ή έκριναν θεµιτή τη µεταβολή του προορισµού µιας ιδιοκτησίας, καθώς και τη θέσπιση ρυθµίσεων αναγόµενων σε περιορισµούς των εξουσιών που πηγάζουν από τον καθορισµό του προορισµού της, για την επίτευξη του συνταγµατικού στόχου της προστασίας του περιβάλλοντος (ΣτΕ 3607/2001, ΣτΕ 2601/2005). Η ολοένα αυξανόµενη χρήση - κατάχρηση των περιβαλλοντικών αγαθών, όπως ο αέρας, η θάλασσα, τα τρεχούµενα νερά οδήγησε στη διαπίστωση ότι τα αγαθά αυτά δεν είναι ούτε ανεξάντλητα ούτε απρόσβλητα. Κάθε αλόγιστη χρήση των αγαθών αυτών διαταράσσει την ισορροπία ανάµεσα στους ζωντανούς οργανισµούς και στον ζωτικό τους χώρο. Η διατάραξη αυτή µπορεί να φθάσει µέχρι την οριστική κατάλυση των αλληλένδετων βιολογικών ισορροπιών. Η θάλασσα ανέκαθεν τόσο από την επιστήµη όσο και από τη νοµολογία θεωρείται ως κοινό αγαθό για όλους. Στα κοινά σε όλους αγαθά κάθε άνθρωπος έχει δικαίωµα χρήσης που απορρέει από το δικαίωµα της προσωπικότητας. Ο ατµοσφαιρικός αέρας και η θάλασσα αποτελούν στοιχεία του ζωτικού χώρου του ανθρώπου, αποτελούν προϋπόθεση ζωής, αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την υγιή διαβίωση του ανθρώπου µέσα στον ζωτικό του χώρο. Στο θαλάσσιο περιβάλλον περιλαµβάνονται τα θαλάσσια οικοσυστήµατα που έχουν ως πεδίο ανάπτυξης το θαλάσσιο νερό, τα βενθικά οικοσυστήµατα που έχουν ως πεδίο ανάπτυξης τον θαλάσσιο βυθό και τα παράκτια οικοσυστήµατα που έχουν ως πεδίο ανάπτυξης την ακτή δηλ. την οριογραµµή συνάντησης της ξηράς και της θάλασσας. Μάλιστα, τα παράκτια οικοσυστήµατα θεωρούνται τα πλέον ευπαθή οικοσυστήµατα καθώς η χερσαία και η θαλάσσια ζώνη µε την αντίστοιχη χλωρίδα και πανίδα βρίσκονται σε συνεχή λειτουργική αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση (ΣτΕ 3818/1995). Το θαλάσσιο περιβάλλον δέχεται µια διαρκή εισδοχή των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, η αντιµετώπιση της οποίας απαιτεί κοινωνικοοικονοµική διαχείριση µε βάση την αλληλεξάρτηση του φυσικού και ζωντανού κόσµου. 3 of 6 26/11/2012 3:35 µµ

4 Καθώς οι παράκτιες περιοχές αστικοποιούνται, τα θαλάσσια και κυρίως τα παράκτια περιβάλλοντα υφίστανται ασφυκτικές πιέσεις από την πληθώρα των οικονοµικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται τόσο στο χερσαίο όσο και στο θαλάσσιο χώρο. Οι πιέσεις αυτές αποκτούν απειλητικές διαστάσεις για τη βιωσιµότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος και φθάνουν σε τέτοιο σηµείο που υπερβαίνουν τις απειλές που προέρχονται από τα φυσικά φαινόµενα όπως τυφώνες, ηφαιστειακές εκρήξεις, τσουνάµι κ.λπ. Αποτέλεσµα αυτών των πιέσεων είναι τα φυσικά τοπία και οι βιότοποι να καταστρέφονται, θαλάσσια είδη να εξαφανίζονται, κοραλλιογενείς ύφαλοι να αποχρωµατίζονται, τα οικοσυστήµατα να καταστρέφονται και η θάλασσα να γίνεται γενικά υποδοχέας της ανθρώπινης ρύπανσης. Το κάθε πελαγικό, βενθικό και παράκτιο περιβάλλον επηρεάζεται από πλήθος παραγόντων που απορρέουν από δύο συνιστώσες, τη γεωγραφική του θέση και από την κοινωνικοοικονοµική δυναµική των παράκτιων κρατών και γενικότερα της ανάπτυξης του διεθνούς εµπορίου που ως γνωστόν κατά 80% διεξάγεται µε πλοία. Ανεξαρτήτως όµως των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει κάθε περιβάλλον, είτε αυτό είναι παράκτιο, είτε αυτό είναι βενθικό, είτε είναι πελαγικό, αποτελεί πεδίο όπου συγκρούονται οι οικονοµικές δραστηριότητες των ανθρώπων. Το εσωτερικό δίκαιο της Ελλάδας, όπως και το διεθνές δίκαιο, θεωρούν ότι το περιβάλλον είναι ένα µεγασύστηµα που αποτελείται από οικοσυστήµατα και ανθρωπογενή συστήµατα, τα οποία τελούν σε πολύπλοκες σχέσεις δυναµικής αλληλεπίδρασης ( εκλερής, 2002:6). Το περιβάλλον θεωρείται έννοµο αγαθό, όπως η ζωή, η ελευθερία, η υγεία κ.λπ. Σύµφωνα µε το Σύνταγµα (1975/1986/2001/2008) άρθρο 2 παρ. 1, ο σεβασµός και η προστασία του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας. Κατά το άρθρο 5 παρ. 1, καθένας δικαιούται να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συµµετέχει στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή της χώρας, εφ όσον δεν προσβάλλει τα δικαιώµατα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγµα ή τα χρηστά ήθη. Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 24 παρ. 1, η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του κράτους. Το κράτος υποχρεούται να λαµβάνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά µέτρα για τη διαφύλαξή του. Σύµφωνα µε το άρθρο 101 παρ. 1, η διοίκηση του Κράτους οργανώνεται σύµφωνα µε το αποκεντρωτικό σύστηµα, σύµφωνα µε την παρ. 2, η διοικητική διαίρεση της Χώρας διαµορφώνεται µε βάση τις γεωοικονοµικές, κοινωνικές και συγκοινωνιακές συνθήκες, σύµφωνα µε την παρ. 3, τα περιφερειακά όργανα του Κράτους έχουν γενική αποφασιστική αρµοδιότητα για τις υποθέσεις της περιφέρειάς τους. Τα κεντρικά όργανα του Κράτους, εκτός από ειδικές αρµοδιότητες, έχουν τη γενική κατεύθυνση, τον συντονισµό και τον έλεγχο νοµιµότητας των πράξεων των περιφερειακών οργάνων, όπως νόµος ορίζει. Επίσης σύµφωνα µε την ερµηνευτική δήλωση του ιδίου άρθρου, ο κοινός νοµοθέτης και η ιοίκηση, όταν δρα κανονιστικά, έχουν υποχρέωση να λαµβάνουν υπ όψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών περιοχών. Επίσης, το άρθρο 106 παρ. 1 προβλέπει ότι για την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης και την προστασία του γενικού συµφέροντος, το Κράτος προγραµµατίζει και συντονίζει την οικονοµική δραστηριότητα στη Χώρα, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει την οικονοµική ανάπτυξη όλων των τοµέων της εθνικής οικονοµίας. Λαµβάνει τα επιβαλλόµενα µέτρα για την αξιοποίηση των πηγών του εθνικού πλούτου, από την ατµόσφαιρα και τα υπόγεια ή υποθαλάσσια κοιτάσµατα, για την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και για την προαγωγή ιδίως της οικονοµίας των ορεινών, νησιωτικών και παραµεθόριων περιοχών. Από τον συνδυασµό των διατάξεων αυτών του Συντάγµατος προκύπτει ότι η αξία του ανθρώπου είναι συνυφασµένη µε τον φυσικό, κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτιστικό χώρο, µέσα στον οποίο γεννάται και αναπτύσσεται η προσωπικότητά του. εν είναι δυνατόν να εξασφαλισθεί ο σεβασµός και η προστασία των αξιών αυτών χωρίς την προστασία του περιβάλλοντος που αποτελεί το πλαίσιο για την ελεύθερη και υγιή ανάπτυξη της προσωπικότητας ( Μυλωνόπουλος, 1993:87). Προσωπικότητα και περιβάλλον αποτελούν αδιάσπαστη ενότητα ( Σακελλαρόπουλος, 1979:291) µε την έννοια ότι κάθε προσβολή του δεύτερου συνεπάγεται και προσβολή της αξίας του ανθρώπου και της προσωπικότητάς του. Η καθαριότητα, η µη ρύπανση, η διατήρηση και η προστασία του περιβάλλοντος, ό,τι δηλαδή απαρτίζει την ποιότητα ζωής, προστατεύεται. Οι σχετικές µε την προστασία του περιβάλλοντος διατάξεις έχουν ως σκοπό την ευνοϊκή ανάπτυξη του ανθρώπου και όχι µόνο του περιβάλλοντος. Έτσι, η προσβολή του περιβάλλοντος παρέχει στο άτοµο το δικαίωµα να ζητήσει δικαστική προστασία και να στραφεί εναντίον εκείνου, από τον οποίο προέρχεται η βλάβη. Σύµφωνα µε το άρθρο 57 του Αστικού Κώδικα (ΑΚ) ο προσβαλλόµενος παρανόµως στην προσωπικότητά του, δικαιούται να απαιτήσει την άρση της προσβολής και την παράλειψη αυτής στο µέλλον. ηλαδή, ο οποιοσδήποτε χρήστης κοινού σε όλους πράγµατος, εποµένως και του θαλάσσιου περιβάλλοντος, έχει το δικαίωµα να ασκήσει αγωγή, µε την οποία να ζητά τον παραµερισµό των συνεπειών της πράξης που συνιστά προσβολή του ζωτικού χώρου του (θάλασσας) και την επαναφορά της κοινής ωφέλειας στην προηγούµενη κατάσταση. Επίσης, δικαιούται να αξιώσει την παράλειψη της προσβολής στο µέλλον, ακόµα και αν δεν πραγµατοποιήθηκε η προσβολή, αλλά υπάρχουν βάσιµες ενδείξεις ότι θα συµβεί. Η λύση αυτή επιβάλλεται από τον συχνά ανεπανόρθωτο χαρακτήρα της προσβολής, π.χ. της οικολογικής καταστροφής που προκαλεί µία εκτεταµένη ρύπανση της θάλασσας µε πετρελαιοειδή. Εκτός των ανωτέρω, ο προσβληθείς, σύµφωνα µε το άρθρο 59 ΑΚ, δύναται να ζητήσει χρηµατική ικανοποίηση για ηθική βλάβη που προκλήθηκε από την προσβολή της προσωπικότητάς του. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Κοινοτικό Περιβαλλοντικό Κεκτηµένο, βασιζόµενο στο πρωτογενές κοινοτικό δίκαιο και στο παράγωγο κοινοτικό δίκαιο, περιλαµβάνει οδηγίες για το νερό, τον αέρα, τα απόβλητα και το θόρυβο. Περιλαµβάνει τις εξής νοµικές αρχές περιβαλλοντικής προστασίας, της πρόληψης, της επανόρθωσης των προσβολών του περιβάλλοντος, την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», της πληροφόρησης και της συµµετοχής των πολιτών. ΙΙΙ. Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου H Ζάκυνθος είναι το νοτιότερο και το τρίτο σε έκταση και πληθυσµό νησί των Επτανήσων στο Ιόνιο πέλαγος, βρισκόµενο απέναντι από τις ακτές της βορειοδυτικής Πελοποννήσου. Η έκτασή του ανέρχεται στα 406 τ.χλµ. και η περίµετρος των ακτών του φθάνει τα 160 χλµ. Ο πληθυσµός του ανέρχεται στις κατοίκους ( Μοίρα, 2005:250). Το νησί χαρακτηρίζεται από διάφορα είδη οικοσυστηµάτων, που παρουσιάζουν όχι µόνον εθνικό, αλλά και διεθνές ενδιαφέρον, όπως συστήµατα αµµοθινών, υποθαλάσσια λιβάδια ποσειδωνίας (Posidonia oceanica) και παράκτια οικοσυστήµατα. Σε αυτά συναντώνται εκατοντάδες είδη χλωρίδας και πανίδας. Η περιοχή όµως είναι και η µοναδική στην Ευρώπη, στην οποία ωοτοκούν οι θαλάσσιες χελώνες Caretta caretta. Επίσης στις δυτικές ακτές του νησιού καταγράφεται ένας µόνιµος πληθυσµός του κινδυνεύοντος µε εξαφάνιση είδους φώκιας Monachus monachus. Το 1999 ιδρύθηκε το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου (ΕΘΠΖ) (ΦΕΚ 906/1999). Έναν χρόνο αργότερα συστάθηκε ο Φορέας ιαχείρισης του ΕΘΠΖ (απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΧΩ Ε, στις 20 Ιουλίου 2000). Ο Φορέας αυτός έλαβε τη µορφή νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙ ), µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Είχε την επωνυµία «Οργανισµός Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου» και τέθηκε υπό την εποπτεία του τότε Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων νυν Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Το ιοικητικό του Συµβούλιο ήταν εννεαµελές και σε αυτό εκπροσωπούνταν οι Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και το Υπουργείο. Το έτος 2003 (Π , ΦΕΚ 1272), καταργήθηκε το υφιστάµενο ΝΠΙ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία «Οργανισµός Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου» και συστήθηκε Φορέας διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (Management Agency of Zakynthos Νatίοnal Marine Park). Το νέο Σ ήταν ενδεκαµελές και σε αυτό εκπροσωπούνταν το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων (νυν Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής), το Υπουργείο Γεωργίας (νυν Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων) και το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας (νυν Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας). Επίσης συµµετείχε εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ζακύνθου, των ήµων Λαγανά και Ζακύνθου, της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Ζακύνθου, της Ένωσης Ξενοδόχων Ζακύνθου και της Οµοσπονδίας Συλλόγων Ενοικιαζοµένων ωµατίων και καταλυµάτων Ζακύνθου και ένας εκπρόσωπος ΜΚΟ. Σύµφωνα µε τα παραπάνω Προεδρικά ιατάγµατα ως Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου (ΕΘΠΖ) χαρακτηρίστηκε η περιοχή που περιλαµβάνει τη θαλάσσια έκταση του κόλπου του Λαγανά και των νήσων Στροφάδων και τη χερσαία έκταση του ήµου Ζακυνθίων και του ήµου Λαγανά. Επίσης χαρακτηρίσθηκε ως Περιφερειακή Ζώνη του ΕΘΠΖ Ζακύνθου χερσαία έκταση του ήµου Ζακυνθίων και του ήµου Λαγανά. Χάρτης 2 - Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου 4 of 6 26/11/2012 3:35 µµ

5 Ειδικότερα το ΕΘΠΖ περιλαµβάνει τη θαλάσσια ζώνη του κόλπου Λαγανά (Χάρτης 2 µε στοιχ. ια και ιβ ) και τη θαλάσσια ζώνη του κόλπου Στροφάδων. Οι χερσαίες περιοχές του ΕΘΠΖ χαρακτηρίζονται ως περιοχές απόλυτης προστασίας (Α1 Σεκάνια), ως περιοχές φυσικού καταφυγίου (Α2, Α3, Μαραθωνήσι, Πελούζου και Στροφάδες), ως περιοχές προστασίας της φύσης (Π1-Π3, Υ, γ όπως η περιοχή της άφνης) και ως περιοχές φυσικού τοπίου (Φ, Φ1, Φ1, Φ2 π.χ. Κερί). Στην περιφερειακή ζώνη του ΕΘΠΖ περιλαµβάνονται χερσαίες περιοχές που χαρακτηρίζονται ως περιοχές οικοανάπτυξης (01-04 π.χ. Παντοκράτορας) και ως περιοχές ελεγχόµενου τουρισµού (Τ1-Τ3 π.χ. Καλαµάκι και Αργάσι) (Χάρτης 2). Σύµφωνα µε το Π σκοπός του φορέα διαχείρισης του ΕΘΠΖ είναι η διαφύλαξη της σηµαντικότατης φυσικής κληρονοµιάς και η διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας της θαλάσσιας και παράκτιας έκτασης και των νησίδων του κόλπου Λαγανά και των νήσων Στροφάδων του νοµού Ζακύνθου, µε παράλληλη ανάπτυξη δραστηριοτήτων που εναρµονίζονται µε την προστασία της φύσης και του τοπίου στην ευρύτερη περιοχή αυτών. Ειδικότεροι στόχοι είναι: α) Η συνεχής προστασία και διατήρηση των σηµαντικότερων παραλίων ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta και του χώρου (θαλάσσιου και χερσαίου) που τις περιβάλλει, των βιοτόπων και του πληθυσµού της µεσογειακής φώκιας Monachus monachus, των βιοτόπων των προστατευόµενων ειδών ορνιθοπανίδας και ιδίως της µεταναστευτικής, των βιοτόπων ενδηµικής χλωρίδας, των παράκτιων και θαλάσσιων τύπων οικοτόπων ευρωπαϊκού και µεσογειακού ενδιαφέροντος και ιδιαίτερα των συστηµάτων αµµοθινών και αλόφιλης βλάστησης και των υποθαλασσίων λιβαδιών του φυτού Posidonia oceanica και των αλιευτικών πόρων και γενικά του θαλάσσιου οικοσυστήµατος, τόσο από δραστηριότητες στη θάλασσα όσο και από τη ρύπανση και β) η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που είναι συµβατές και η συστηµατική παρακολούθηση της κατάστασης και εξέλιξης όλων των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος που αφορούν στην περιβαλλοντική εκπαίδευση - πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του κοινού, στον τουρισµό και αναψυχή σύµφωνα µε τις αρχές της αειφορίας, στη διαφύλαξη των παραδοσιακών χρήσεων (αλιείας, βόσκησης, γεωργίας κ.λπ.) και στη διαφύλαξη του φυσικού και πολιτιστικού τοπίου. Επίσης, ο Φορέας ιαχείρισης έχει ως σκοπό την κατάρτιση και την εφαρµογή του κανονισµού διαχείρισης και λειτουργίας του ΕΘΠΖ σύµφωνα µε το πλαίσιο της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος. Σε αυτή την προοπτική της αειφορικής ανάπτυξης απαιτείται ο συντονισµός όλων των εµπλεκοµένων φορέων τόσο του ιδιωτικού όσο και του δηµόσιου τοµέα. Είναι αναγκαία η ευαισθητοποίηση των κατοίκων, ώστε να επιτυγχάνεται η ενεργή συµµετοχή τους στο πρόγραµµα ανάπτυξης της περιοχής µε την εφαρµογή ενηµερωτικών εκστρατειών, διαφηµιστικών προβολών στην Ελλάδα και το εξωτερικό και της εφαρµογής µέτρων προσέλκυσης και ανάπτυξης βιώσιµου τουρισµού. O Φορέας ιαχείρισης είναι επιφορτισµένος µε την παρακολούθηση των όρων και των περιορισµών που θέτει το σχετικό νοµικό πλαίσιο. Συγκεκριµένα παρακολουθεί τη σήµανση των οριοθετηµένων περιοχών όπως αυτές ορίζονται στο σχετικό Π, την οργάνωση και την εφαρµογή µέτρων φύλαξης της περιοχής, την πληροφόρηση και ενηµέρωση της κοινής γνώµης και των αρµόδιων φορέων και την οργάνωση και συντονισµό των προγραµµάτων ευαισθητοποίησης του κοινού, την κατασκευή εντός των ορίων του Θαλασσίου Πάρκου των έργων υποδοµής που απαιτούνται για τη φύλαξη και τις επιτρεπόµενες δραστηριότητες, τη συνεργασία των αρµόδιων φορέων της χώρας µε ανάλογους διεθνείς φορείς και οργανισµούς στον τοµέα της ενηµέρωσης, της ανταλλαγής γνώσεων και πληροφοριών ή εκπόνησης κοινών παράλληλων προγραµµάτων, την αναφορά προς τις αρµόδιες αρχές των πράξεων ή παραλείψεων που συνιστούν παραβάσεις των διατάξεων του Π µε σκοπό την επιβολή των νόµιµων κυρώσεων, την κατάρτιση προγραµµάτων για την αξιοποίηση των ιστορικών πολιτιστικών λαογραφικών και φυσικών µνηµείων της περιοχής, την κατάρτιση της µελέτης αξιολόγησης των προστατευτέων αντικειµένων και εισήγηση για την τυχόν τροποποίηση των ορίων προστασίας τους και τη χορήγηση αδειών δραστηριοτήτων (βαρκάρηδες, σχολές, καταδύσεις). Για την καλύτερη και ορθολογικότερη επίτευξη των στόχων του Φορέα διαχείρισης του ΕΘΠΖ εκδόθηκε το 2004 ο κανονισµός λειτουργίας του Σ του φορέα, το 2005 εκδόθηκε ο Κανονισµός Οικονοµικής ιαχείρισης του Φορέα και το 2005 εγκρίθηκε ο Κανονισµός Λειτουργίας, Υπηρεσιών και Προσωπικού του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου. Ακολούθησε η µε αριθ /3732 ΥΑ για τη Συγκρότηση του ιοικητικού Συµβουλίου του Φορέα ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (ΕΘΠΖ). Από τότε καταγράφονται συνεχείς µεταβολές του Σ του Φορέα µε τελευταία το Η εκπροσώπηση, όσον αφορά τους φορείς, παραµένει η ίδια. IV. Η προβληµατική της διαχείρισης Η προστασία και η ορθολογική διαχείριση των προστατευόµενων περιοχών αποτελεί διεθνώς µέρος µιας συνολικής στρατηγικής για την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Έτσι είναι αναγκαία και για την Ελλάδα η χάραξη εθνικής στρατηγικής µε στόχο την προστασία και ανάδειξη της φυσικής κληρονοµιάς, την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, την προστασία της υγείας των πολιτών Η πολιτική που ακολουθείτο στο παρελθόν ήταν περισσότερο «αµυντική» δηλαδή είχε ως βασική αρχή τη µη επέµβαση του ανθρώπου στις Προστατευόµενες Περιοχές. Η άποψη αυτή ήταν κυρίως αποτέλεσµα των αντιλήψεων ότι η φύση πρέπει να αφήνεται να λειτουργεί µόνη της, χωρίς καµία επέµβαση από τον άνθρωπο. Η αντίληψη αυτή αποδείχθηκε στην πορεία λανθασµένη και καθόλου αποτελεσµατική. Η θεωρία της απόλυτης προστασίας αντικαταστάθηκε από µια «θετική» στάση που προβλέπει την πιο ενεργό ανάµειξη του ανθρώπου στην προστασία του οικοσυστήµατος. Σύµφωνα µε τις νεώτερες θεωρίες της «ολοκληρωµένης αειφορικής διαχείρισης» στόχος δεν είναι µόνο η προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και παράλληλα, η ικανοποίηση σύγχρονων κοινωνικών, οικονοµικών και πολιτιστικών αναγκών των κατοίκων και των επισκεπτών. Η ελληνική νοµοθεσία για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αναφέρεται σε 3 τοµείς, τη δασική νοµοθεσία (Ν 86/1969 και Ν 996/1979), την περιβαλλοντική νοµοθεσία (Ν 1650/1986) και τη χωροταξική νοµοθεσία (Ν 2742/1999). Και οι τρεις λειτουργούν παράλληλα και συχνά όχι συµπληρωµατικά, αλλά ανταγωνιστικά µε αποτέλεσµα να υφίστανται δυσλειτουργίες και προβλήµατα. Αρχικά σηµαντικό αρνητικό στοιχείο είναι η ασάφεια που παρατηρείται όσον αφορά την κατηγοριοποίηση των προστατευόµενων περιοχών. Η κατηγοριοποίηση είναι διαφορετική από το ισχύον διεθνές σύστηµα ταξινόµησης της ιεθνούς Ένωσης για την Προστασία της Φύσης (IUCN, 1994) µε αποτέλεσµα να παρατηρείται συχνά αδυναµία επικοινωνίας και συνεννόησης µεταξύ φορέων και αρµοδίων επιστηµόνων που πρέπει να υλοποιήσουν τον εθνικό στρατηγικό σχεδιασµό για τη φύση. Σηµαντικό πρόβληµα είναι επίσης η πολυνοµία και η έλλειψη κωδικοποίησης της ισχύουσας νοµοθεσίας. Η συναρµοδιότητα στον τοµέα της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος διαφορετικών Υπουργείων όπως του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ( ιεύθυνση Ανάπτυξης ασικών Πόρων) και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Γενική ιεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας ασών & Φυσικού Περιβάλλοντος) έχει ως αποτέλεσµα την παραγωγή παράλληλων, συχνά αλληλοσυγκρουόµενων νοµοθετηµάτων και δράσεων µε συχνό αποτέλεσµα την αδυναµία ενσωµάτωσης και προσαρµογής στις κοινοτικές ρυθµίσεις του εθνικού δικαίου. Χαρακτηριστικό παράδειγµα η ενσωµάτωση της Οδηγίας 93/43/ΕΟΚ. Η Ελλάδα µάλιστα καταδικάστηκε από το ικαστήριο 5 of 6 26/11/2012 3:35 µµ

6 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις (Υπόθ. C-329/1996) για τη µη µεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο της Οδηγίας και στις (Υπόθ. C-103/2000) για τη µη λήψη επαρκών µέτρων για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας Carretta - carretta στη Ζάκυνθο (Συνήγορος του Πολίτη για το Περιβάλλον, 2010). Εκτός από τα παραπάνω υπουργεία στο θέµα της προστασίας εµπλέκονται και πολλοί άλλοι φορείς, όπως η Κτηµατική Εταιρεία του ηµοσίου, που από κοινού µε την Πολεοδοµία αδυνατούν να προβούν στην καταγραφή και στην κατεδάφιση αυθαιρέτων στις προστατευόµενες περιοχές. Μια από τις πιο σοβαρές περιπτώσεις ανέγερσης οικοδοµής είναι αυτή στην ευρύτερη περιοχή προστασίας του ΕΘΠΖ στον κόλπο του Λαγανά (Υπόθεση Συνηγόρου του Πολίτη για το Περιβάλλον 8780/2000). Μία άλλη συνέπεια της εµπλοκής διαφορετικών φορέων είναι και η αδυναµία καταλογισµού ευθυνών. Σηµαντικότερος παράγων είναι η µη κοινωνική αποδοχή των προτεινόµενων µέτρων και της νοµοθεσίας. Τα µέτρα αυτά έρχονται συνήθως να δράσουν κατασταλτικά και ενώ ήδη έχουν δηµιουργηθεί συµφέροντα τοπικών κοινωνικών οµάδων (ιδιοκτητών γης, κατοίκων). Τα παραπάνω, σε συνδυασµό µε την αναποτελεσµατικότητα της δηµόσιας ιοίκησης σε επίπεδο κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών, που προέρχεται από την έλλειψη τεχνογνωσίας, έλλειψη επαρκούς στελέχωσης, πολυνοµία αλλά και διαφθορά, οδηγούν σε αδυναµία ουσιαστικής, ορθολογικής διαχείρισης των προστατευόµενων περιοχών. Καθώς µάλιστα το ελληνικό κράτος δεν προχωρά στην αποζηµίωση των θιγοµένων πολιτών από την εφαρµογή κάποιου περιβαλλοντικού κανόνα, το αποτέλεσµα είναι η προσφυγή στο Ευρωπαϊκό ικαστήριο Ανθρωπίνων ικαιωµάτων και η καταδίκη της χώρας. Χαρακτηριστικό είναι τα πρόσφατο παράδειγµα, όταν η Ελλάδα µε την απόφαση του Ε Α καταδικάστηκε στην καταβολή αποζηµίωσης ύψους 2 εκατ. ευρώ στους θιγόµενους ιδιοκτήτες γης. Συγκεκριµένα το ικαστήριο θεώρησε ότι η πλήρης δέσµευση της ιδιοκτησίας της εταιρείας ΖΑΝΤΕ - ΜΑΡΑΘΟΝΗΣΙ ΑΕ (Προσφυγή αριθ /03) ιδιοκτήτριας της νησίδας Μαραθονήσι, που ανήκει στη νήσο Ζάκυνθο, λόγω του διαδοχικού περιορισµού του δικαιώµατος της για δόµηση και τουριστική εκµετάλλευση, αφαίρεσε από αυτή ουσιαστικά το δικαίωµα κυριότητάς της. V. Συµπέρασµα Για την προστασία των προστατευόµενων περιοχών, ο φορέας διαχείρισης αποτελεί ένα βασικό και απαραίτητο µηχανισµό. Θεµελιακό όµως στοιχείο είναι η συµµετοχή της τοπικής κοινωνίας στη διαδικασία λήψης των σχετικών αποφάσεων. Μέχρι σήµερα, στην Ελλάδα, εποµένως και στη νήσο Ζάκυνθο, οι τοπικές κοινωνίες ήσαν µακριά από αυτές τις διαδικασίες καθώς οι αποφάσεις λαµβάνονταν σε κεντρικό κρατικό επίπεδο. Ενδεχοµένως η νέα διοικητική µεταρρύθµιση της Ελλάδας που αυτή τη στιγµή διαµορφώνεται µε την κωδική ονοµασία «Καλλικράτης» και που χορηγεί µεγαλύτερο πεδίο αυτόνοµης δράσης στις τοπικές κοινωνίες, να συµβάλει στην ορθολογικότερη διαχείριση των προστατευόµενων περιοχών και ειδικότερα του ΕΘΠΖ. Στη σηµερινή εποχή, η πρόοδος της γνώσης δεν περιορίζει τον οικολογικό σχεδιασµό στην απαρίθµηση και επισήµανση των φυσικών ειδών που πρέπει να προστατευθούν µε την οριοθέτηση µερικών ζωνών, αλλά επιτρέπει την κατανόηση της γενικής δυναµικής του περιβάλλοντος, την παρακολούθηση και την εκτίµηση της εξέλιξής του και τον καθορισµό των ορίων, πέρα από τα οποία κάθε υπέρβαση εγκυµονεί θανάσιµο κίνδυνο για την ύπαρξη του ανθρώπου και την ισορροπία του οικοσυστήµατος. Η ανάγκη για τη διαµόρφωση εθνικής στρατηγικής για τη διαχείριση των προστατευόµενων περιοχών της Ελλάδας απορρέει µεταξύ των άλλων και από τη µεγάλη έκταση και ποικιλία της φυσικής κληρονοµιάς της. Όµως στη σηµερινή εποχή της πολυπλοκότητας, η προστασία της ελληνικής φύσης απαιτεί τη συνεργασία όλων των φορέων του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα όχι µόνο σε τοπικό και εθνικό επίπεδο αλλά και σε κοινοτικό και διεθνές επίπεδο, στο πλαίσιο µιας νέας περιβαλλοντικής διακυβέρνησης. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 1. Charter for Sustainable Tourism (1995), World Conference on Sustainable Tourism, Lanzarote, April 1995 in access Eccles G., Costa J. (1998), «Perspectives on Tourism Development», International Journal of Contemporary Hospitality Management, vol. 8, No. 7, p Emberlin J.C. (1996), Εισαγωγή στην Οικολογία, εκδ. Τυπωθήτω, Αθήνα. 4. Freemuth John, Cawley McGreggor R. (1998), Science, expertise and the public: the politics of ecosystem management in the Greater Yellowstone ecosystem, Landscape and Urban Planning, 40, pp Middleton V., Hawkins Rebecca (2004), Τουριστικό Μάρκετινγκ για Βιώσιµη Ανάπτυξη, εκδ. Κριτική, Αθήνα. 6. Passet Rene (1987), Οικονοµία και Περιβάλλον, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη. 7. UNEP (2010), Sustainable Tourism, In access in Willis K.G. (1991), The priceless Countryside: The recreational Benefits of Environmental Gods, Royal Bank of Scotland Review, 172, p Βλάχος Α. (2001), Περιβάλλον και φυσικοί πόροι, εκδ. Κριτική, Αθήνα. 10. εκλερής Μ. (2002), «Ο δωδεκάδελτος του περιβάλλοντος: Αρχές της βιωσίµου αναπτύξεως», Νόµος και Φύση. 11. Ελληνική διαδικτυακή πύλη για τη Βιοποικιλότητα Περιγραφή των κατηγοριών προστατευόµενων περιοχών της Ελλάδας στο /fol754874/fol263325/story Κοκκώσης Χ., Τσάρτας Π. (2001), Βιώσιµη Τουριστική Ανάπτυξη και Περιβάλλον, εκδ. Κριτική, Αθήνα. 13. Moira P. (2005), Tourism Geography of Greece, Athens: Interbooks (in Greek). 14. Μπεριάτος Η. (2003), «Σχεδιασµός και διαχείριση προστατευόµενων περιοχών στην Ελλάδα: Θεσµικές εξελίξεις, προβλήµατα και προοπτικές», Αειχώρος, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, τόµ. 2, τεύχ., 1, σελ Mylonopoulos D., Moira P., Parthenis Sp. (2009), «Representations of Naval Cultural Tourism in Greece», 10th International World Cultural Tourism Conference 2009, 13th-15th November 2009, Bangkok, Thailand, In Conference proceedings, pp Συνήγορος του Πολίτη για το Περιβάλλον, 2010, στο 17. Thompson S.A. (1999), Water Use. Management and Planning in the US Academic Press. 18. Τρωιάνος Σπ. (2003), «Η προστασία του περιβάλλοντος στο Βυζάντιο», Νόµος και Φύση. ΨΗΦΙΑΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ nbonline.gr 6 of 6 26/11/2012 3:35 µµ

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Σωτήρης Ορφανίδης Δρ. Βιολόγος-Αναπληρωτής Ερευνητής Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ινστιτούτο Αλιευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Παπαδημητρίου Δότη Δρ. Βιολόγος Το χρονικό των Προστατευόμενων Περιοχών Ινδία, 2000 χρόνια πριν: Περιοχές ελεύθερες με στόχο την προστασία των φυσικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µ ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ κυρίου Γιώργου Παπανδρέου 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος του Δρ. Κωνσταντίνου Αραβώσης Λέκτορα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ως Βιώσιµη Ανάπτυξη ορίζεται η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

αειφορία και περιβάλλον

αειφορία και περιβάλλον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αειφορία και Περιβάλλον ΠΟΜ 215 Ι ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ http://www.evangelosakylas.weebly.com Ευάγγελος Ακύλας Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Δρ. Δρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Για την πιο αποτελεσματική χωροταξική απεικόνιση αλλά κυρίως για τη βέλτιστη διοίκηση και διαχείριση του Πάρκου,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Καταδύσεις Αναψυχής

Ενημερωτικό Καταδύσεις Αναψυχής Ενημερωτικό Καταδύσεις Αναψυχής Οι καταδύσεις αποτελούν αναμφισβήτητα, μια από τις ωραιότερες και πλέον ενδιαφέρουσες ψυχαγωγικές δραστηριότητες η οποία προσφέρει ταυτόχρονα άθληση, γνώσεις, υγεία, πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση : εκπαίδευση έρευνα δικτύωση Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Μαρία Καμηλάρη Βιολόγος, M.Sc. Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Ας συστηθούμε... 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ I. ιεθνείς Συµβάσεις και Κοινοτικές Κανονιστικές Πράξεις Σύµβαση Ραµσάρ: Στρατηγικό Σχέδιο 1997-2002. Σύµβαση για τη βιολογική ποικιλότητα. Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 37 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Κίµων Χατζηµπίρος Φυσικός, Οικολόγος Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ύο διεθνώς παραδεκτές αρχές : η πρόληψη είναι προτιµότερη από την επανόρθωση ο ρυπαίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Κωνσταντινίδης (Ερευνητής: Ινστιτούτο ασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης-ΕΘΙΑΓΕ):

Παύλος Κωνσταντινίδης (Ερευνητής: Ινστιτούτο ασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης-ΕΘΙΑΓΕ): Η Πολιτική της Ε.Ε. για τη ασοπροστασία Παύλος Κωνσταντινίδης (Ερευνητής: Ινστιτούτο ασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης-ΕΘΙΑΓΕ): Πρώτα από όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές της ηµερίδας και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Σ.(m) 19. Κατά τη γνώµη του Τµήµατος, την οποία υποστήριξαν η Πρόεδρος, οι Σύµβουλοι Αικ. Σακελλαροπούλου, Μ.-Ε. Κωνσταντινίδου και ο Πάρεδρος. Βασιλειάδης, από τα στοιχεία που συνοδεύουν το σχέδιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ "ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) - ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos.

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos. Το έργο και οι δράσεις του Φ.Δ. Χελμού- Βουραϊκού για την προστασία και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Κουμούτσου Ελένη, Περιβαλλοντολόγος MSc, Συντονίστρια Έργου Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα

Διαβάστε περισσότερα

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Σοφία Τσιροπούλου Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου softsi@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou.

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou. Β Ι Ο Μ Α Ζ Α Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ευνοϊκές ρυθμίσεις αδειοδότησης και τιμολόγησης Ν. 3468/2006 Ν. 3851/2010 (αναθεώρηση Ν. 3468/2006)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΙΩΝ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΙΩΝ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΙΩΝ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Αγαπητοί κυρίες και κύριοι, Η διαφορετικότητα των φυσικών και ανθρώπινων συνθηκών ορίζει τα τοπία των περιοχών μας. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Οι υδατικοί πόροι αποτελούν βασική παράμετρο της αναπτυξιακής διαδικασίας και της

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργου-Αποκαταστάσεις

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργου-Αποκαταστάσεις Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργου-Αποκαταστάσεις ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Ως αρχή πρέπει να θεωρήσουμε τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 14/4/2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 8815 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

Φ.. ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ Dr. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΙΑΤΡΟΥ Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πρόεδρος Σ Φ Χελµού-Βουραϊκού Σύντοµο ιστορικό 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 1 Ο χωρικός σχεδιασµός στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ Στέλλα Χρυσαλίδου, Βιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός.

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός. ΝΟΜΟΣ: 1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1. Σκοπός. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την προστασία της βιοποικιλότητας

Σχέδιο νόμου για την προστασία της βιοποικιλότητας Σχέδιο νόμου για την προστασία της βιοποικιλότητας Λαμβάνοντας υπόψη, 1 Άρθρο 1 Σκοπός 2 Άρθρο 2 Ορισμοί 3 Άρθρο 3 Εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών 4 Άρθρο 4 ιαχείριση προστατευόμενων περιοχών 11

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/07/02 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 272331/4816 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ & Γ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Αριθ. Απόφασης: 471 TMHMA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Fax : 210 6430625 e-mail :

Fax : 210 6430625 e-mail : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 114 73 Πληροφορίες : Μ. Γκιόκα Τηλέφωνο : 210 6417814 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Eπιστροφή στη γεωργία του παρελθόντος Οι διατροφικές κρίσεις και οι ανησυχίες που προκάλεσαν στους καταναλωτές ως προς την ασφάλεια των τροφίµων, οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Λ έ ιμ νες ξενοδοχειακών μονάδων

Λ έ ιμ νες ξενοδοχειακών μονάδων Λιμένες ξενοδοχειακών μονάδων Παγκρήτιο Δίκτυο Περιβαλλοντικών Οργανώσεων «ΟικοΚρήτη» Ο η Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ρεθύμνου Πολιτιστική Εταιρεία Πανόρμου «Επιμενίδης» Οικολογική

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

«Das neue Gesicht des Tourismus - Griechenland ist anders» «Το νέο πρόσωπο του Τουρισµού - H άλλη Ελλάδα»

«Das neue Gesicht des Tourismus - Griechenland ist anders» «Το νέο πρόσωπο του Τουρισµού - H άλλη Ελλάδα» «Das neue Gesicht des Tourismus - Griechenland ist anders» «Το νέο πρόσωπο του Τουρισµού - H άλλη Ελλάδα» 29 30 Mai 2012 29. 30. ΜΑΪΟΥ 2012 Gabriela Scheiner Mitglied des Tourismusausschusses der Gemeinde

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»... 2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»... 3 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ»... 4 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπουργική Απόφαση Οικ. 104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε «ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

πολιτών-δημόσιας διοίκησης και ο Συνήγορος του Πολίτη Χρύσα Χατζή DEA, LL.M Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη στον Κύκλο Ποιότητας Ζωής

πολιτών-δημόσιας διοίκησης και ο Συνήγορος του Πολίτη Χρύσα Χατζή DEA, LL.M Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη στον Κύκλο Ποιότητας Ζωής Οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας, ο διάλογος πολιτών-δημόσιας διοίκησης και ο Συνήγορος του Πολίτη Ημερίδα ΕΕΤΤ,, 30-1-2007 Χρύσα Χατζή DEA, LL.M Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη στον Κύκλο Ποιότητας Ζωής Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 22 Ιουλίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 893/2003 του Antonio Cecoro ιταλικής ιθαγένειας σχετικά µε περιβαλλοντικό ζήτηµα που αφορά την ακτή της

Διαβάστε περισσότερα

ΟιτουριστικέςπιέσειςστηνΠεριφέρεια Κρήτηςκαιταµοντέλατουριστικής ανάπτυξης

ΟιτουριστικέςπιέσειςστηνΠεριφέρεια Κρήτηςκαιταµοντέλατουριστικής ανάπτυξης ΟιτουριστικέςπιέσειςστηνΠεριφέρεια Κρήτηςκαιταµοντέλατουριστικής ανάπτυξης Αικατερίνη Τσουκαλά Γενική ιευθύντρια Χωροταξίας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Συντονίστρια του προγράµµατος OSDDT για την Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

16 ΦΕΒ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ "ΤΖΙΟΝΙΑ"

16 ΦΕΒ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΖΙΟΝΙΑ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Για το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στις ακτές και τους αιγιαλούς.

Για το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στις ακτές και τους αιγιαλούς. Ο άνθρωπος γεννήθηκε ελεύθερος. Για να παραμείνει πράγματι ελεύθερος, οφείλει να συνειδητοποήσει ότι αποτελεί μέλος μιας κοινωνίας, με δικαιώματα και υποχρεώσεις. Ότι είναι ένας συνειδητός πολίτης και

Διαβάστε περισσότερα

Ο τουρισμός κρουαζιέρας ως περιοριστικός παράγοντας ανάπτυξης με όρους αειφορίας της Πάτμου Δωδεκανήσου

Ο τουρισμός κρουαζιέρας ως περιοριστικός παράγοντας ανάπτυξης με όρους αειφορίας της Πάτμου Δωδεκανήσου ΔΠΜΣ Πολεοδομία Χωροταξία Ευνοϊκοί και περιοριστικοί παράγοντες του σχεδιασμού με όρους αειφορίας Σ.Αυγερινού-Κολώνια, Ρ.Κλαπατσέα, Ν. Μπελαβίλας Ο τουρισμός κρουαζιέρας ως περιοριστικός παράγοντας ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς. Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού

Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς. Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού Πρώτα-πρώτα μια εικόνα του Ελληνικού Τουρισμού (2013)- Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ Ξένια I. Λοϊζίδου, ΑΚΤΗ Κέντρο Μελετών και έρευνας Γαλάζια Ανάπτυξη (1): Γαλάζια Ανάπτυξη δεν είναι ΜΟΝΟ η ναυτιλία! Ενδεικτικοί άλλοι τομείς: Ενέργεια Θαλάσσια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049 Ενηµερωτικό δελτίο Αύγουστος 2008 Επισκόπηση του Έργου Η ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ είναι το µεγαλύτερο και δυσκολότερο έργο του φιλόδοξου προγράµµατος ανάπτυξης υποδοµών «ρόµοι Ανάπτυξης» που το Ελληνικό ηµόσιο έχει

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις. «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;»

Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις. «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;» «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;» Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις 1931 Συµπεράσµατα του Συνεδρίου των Αθηνών - Χάρτης των Αθηνών (1931) 1933 Συµπεράσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη - Σχεδιάζοντας αειφόρα κριτήρια για τον προορισμό και τις τουριστικές επιχειρήσεις. Σ. Μυλωνάς s.milonas@msolutions.

Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη - Σχεδιάζοντας αειφόρα κριτήρια για τον προορισμό και τις τουριστικές επιχειρήσεις. Σ. Μυλωνάς s.milonas@msolutions. Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη - Σχεδιάζοντας αειφόρα κριτήρια για τον προορισμό και τις τουριστικές επιχειρήσεις Σ. Μυλωνάς s.milonas@msolutions.gr Τουρισμός στη πράξη Περισσότερα από 900 εκ τουρίστες ταξίδεψαν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης.

Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης. Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης. Αντικείμενο. Το αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι να διερευνήσει

Διαβάστε περισσότερα

Καλούστ Παραγκαμιάν WWF Ελλάς

Καλούστ Παραγκαμιάν WWF Ελλάς Η κατάσταση των υγροτόπων Καλούστ Παραγκαμιάν WWF Ελλάς Ερευνητικό πρόγραμμα: Προστασία των νησιωτικών υγρότοπων της Ελλάδας Οι νησιωτικοί υγρότοποι της Ελλάδας -προϋπάρχουσα γνώση- Η πρώτη συστηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 Το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΤΑΚ), ΝΠΙ, ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1998 µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (2014-2020)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (2014-2020) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) Το 2015 θεωρείται μια πολύ σημαντική χρονιά για τα δάση σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς τουλάχιστον τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική

Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων ΚοτυχίουΚοτυχίου Στροφυλιάς Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική Ορφανού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ LIFE OROKLINI LIFE10 NAT/CY/000716 Αποκατάσταση και Διαχείριση της λίμνης Ορόκλινης Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ Απρίλης, 2014 Ελενα Στυλιανοπούλου Τομέας Προστασίας της Φύσης και Βιοποικιλότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ : ΠΟΣΟ «ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΑΝΤΕΧΕΙ Η ΦΥΣΗ ; Της Ελένης Σβορώνου

ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ : ΠΟΣΟ «ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΑΝΤΕΧΕΙ Η ΦΥΣΗ ; Της Ελένης Σβορώνου 1 ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ : ΠΟΣΟ «ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΑΝΤΕΧΕΙ Η ΦΥΣΗ ; Της Ελένης Σβορώνου Στη Μεσόγειο (και μάλιστα σε Ισπανία, Ιταλία, πρώην Γιουγκοσλαβία, Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρο, Μάλτα, Τυνησία

Διαβάστε περισσότερα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ελληνική Δημοκρατία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ανέστης Γουργιώτης Δρ. Μηχανικός Xωροταξίας Δ/νση Χωροταξίας Φωτεινή Στεφανή Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 2: Πηγή http://www.otoposmou.gr

Εικόνα 2: Πηγή http://www.otoposmou.gr WWF Ελλάς Φιλελλήνων 26 105 58 Αθήνα Tηλ.: 210 331 4893 Fax: 210 324 7578 g.chasiotis@wwf.gr www.wwf.gr Fax Προς Πίνακας Αποδεκτών Κοινοποίηση Πίνακας Κοινοποίησης Ηµεροµηνία 22-10-2009 Από Νοµική Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ 1 2 ΕΙΝΑΙ: ένας ουσιαστικός τρόπος να συμπληρώνει η οικογένεια το εισόδημά της όλο το χρόνο ένας τρόπος να βρουν απασχόληση οι νέοι, οι αγρότισσες, οι κάτοικοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΠΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΠΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα