Η οικονομική αποδοτικότητα του συστήματος καινοτομίας των επιχειρήσεων ξύλου και επίπλου στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η οικονομική αποδοτικότητα του συστήματος καινοτομίας των επιχειρήσεων ξύλου και επίπλου στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας"

Transcript

1 Η οικονομική αποδοτικότητα του συστήματος καινοτομίας των επιχειρήσεων ξύλου και επίπλου στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας Μάριος Τρίγκας 1,2 Βάϊος Μπλιούμης 1 Αθανάσιος Χριστοδούλου 1 Παπαδόπουλος Ιωάννης 3 1 Εργαστήριο Δασικής Οικονομικής Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Τ.Κ Θεσσαλονίκη, Τηλ , 2 Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης Θεσσαλίας (ΚΕ.ΤΕ.Α.Θ.) Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Διαχείρισης Αγροοικοσυστημάτων (Ι.ΤΕ.Δ.Α.), Καρδίτσα, Τ.Κ , Τηλ , FAX , 3 Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου, Καρδίτσα, Τ.Κ , ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία που επικεντρώνεται στους κλάδους των επιχειρήσεων ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Θεσσαλίας, επιχειρείται η καταγραφή και η ανάλυση της οικονομικής διάστασης και αποδοτικότητας της καινοτόμου δράσης τους. Για την παραγωγή νέων, καινοτόμων και ποιοτικών προϊόντων, απαιτούνται σχετικά υψηλές δαπάνες προμήθειας σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού, αλλά και επιμέρους στοιχείων της παραγωγής, οι οποίες πρέπει να ενσωματωθούν στο κόστος παραγωγής. Οι ίδιες οι επιχειρήσεις του κλάδου του ξύλου και του επίπλου, φαίνεται ότι δεν παράγουν από μόνες τους καινοτομία και το σύστημα καινοτομίας παρουσιάζει αδυναμίες, κυρίως όσον αφορά στη ροή γνώσεων και τεχνογνωσίας προς τις επιχειρήσεις. Η αποδοτικότητα του συστήματος καινοτομίας των επιχειρήσεων κρίνεται ικανοποιητική καθώς οι περισσότερες από αυτές χρησιμοποιούν ικανοποιητικά τις εισροές της καινοτομίας. Ωστόσο υπάρχουν αρκετά περιθώρια βελτίωσης, κυρίως όσον αφορά θέματα δραστηριοτήτων διάχυσης της καινοτομίας, εκπαίδευσης και εφαρμογής και ανάπτυξης ΕΤΑ. Η μεταβολή της αποδοτικότητας παρουσιάζει διακυμάνσεις καταδεικνύοντας τη μη ύπαρξη διαμορφωμένης στρατηγικής των επιχειρήσεων του κλάδου σε θέματα αποτελεσματικής χρήσης των συντελεστών της καινοτόμου δράσης και των δαπανών που πραγματοποιούν για το σκοπό αυτό. Τέλος, υπάρχουν επιχειρήσεις που υστερούν σημαντικά σε σχέση με τις υπόλοιπες και θα πρέπει να καταβάλλουν πολύ μεγαλύτερες προσπάθειες βελτίωσης αναφορικά με τη μείωση των δαπανών και την καλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα της επιχειρηματικής τους δράσης. Λέξεις κλειδιά: καινοτομία, οικονομικά της καινοτομίας, Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων, αποδοτικότητα, επιχειρήσεις ξύλου και επίπλου. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΚΟΠΟΣ Αν και είναι δύσκολο να «απομονώσουμε» τη φύση, τις πηγές και τα αποτελέσματα της καινοτομίας, υπάρχει μία ταύτιση απόψεων σχετικά με τα στοιχεία που απαρτίζουν την καινοτομία (Gordon and McCann, 2005). Η καινοτομία συνδέεται, πέρα από την τεχνολογική εξέλιξη και με ένα διευρυμένο σύστημα διαδικασιών χειρισμού γνώσεων (Κομνηνός, 2001). Οι επιχειρήσεις δεν καινοτομούν από μόνες τους αλλά βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση με τα επιμέρους μέλη του συστήματος, τα οποία μαζί με της αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται μεταξύ τους καθορίζουν την καινοτόμο δράση των επιχειρήσεων (Κομνηνός κ.α., 2001, Feinson et al., 2002). Έννοιες και πρακτικές όπως η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και η μείωση του κόστους παραγωγής φαντάζουν ανεπαρκείς για την επιβίωση των επιχειρήσεων, οι οποίες θα πρέπει να στοχεύουν πλέον σε αποθεματοποίηση πληροφοριών και εφαρμογές τεχνικών συγκριτικής αξιολόγησης

2 (Παπαδόπουλος 2005, Καραγκούνη 2006, Karagouni and Papadopoulos 2006). Επικεντρώνοντας στον κλάδο των επιχειρήσεων ξύλου επίπλου, μέσα από την εφαρμογή ερωτηματολογίων για την έρευνα και ανάλυση του υπάρχοντος συστήματος καινοτομίας του κλάδου, επιχειρείται η καταγραφή των προβλημάτων των επιχειρήσεων, η προσέγγιση της βέλτιστης πρακτικής λειτουργίας τους και η ανάλυση της οικονομικής διάστασης της καινοτομίας και της αποδοτικότητας της καινοτόμου δράσης των εν λόγω επιχειρήσεων. 2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 2.1 Συστήματα Καινοτομίας Η καινοτομία, αποτελεί μία μη γραμμική έννοια σύμφωνα με την σύγχρονη επικρατούσα ερευνητική αντίληψη και εξετάζεται πλέον ως σύστημα. Αποτελεί ένα πολύπλοκο, αλληλεπιδραστικό σύστημα όπου επιστήμη, τεχνολογία και κοινωνία συμπλέκονται με τέτοιο τρόπο που πολλές φορές είναι δύσκολο να διακριθούν τα αίτια από τα αποτελέσματα της λειτουργίας του συστήματος αυτού (Smits, 2002). Καθώς μέχρι σήμερα η γραμμική αντίληψη της καινοτομίας επικεντρωνόταν στη δυνατότητα των επιχειρήσεων για παροχή καινοτόμου δράσης, η αντίληψη του συστήματος της καινοτομίας θέτει ως κεντρικό ρόλο τη ζήτηση της καινοτομίας από τους καταναλωτές και γενικά από τους τελικούς αποδέκτες και χρήστες αυτής (Edquist and Hommen 1999, Oudshoorn and Pinch 2003). Η σημασία της αντιμετώπισης της καινοτομίας ως σύστημα γίνεται εύκολα κατανοητή αν αναλογιστεί κανείς ότι οι επιχειρήσεις δεν καινοτομούν σχεδόν ποτέ από μόνες τους, αλλά πάντοτε μέσα από πολύπλοκες σχέσεις αμοιβαιότητας και ανατροφοδότησης (Κομνηνός κ.α., 2001), καθοριζόμενες από τα στοιχεία του συστήματος (Edquist 1997, Edquist and Hommen 1999). Το κλειδί της επιτυχίας ενός συστήματος καινοτομίας είναι ο τρόπος που οι παραπάνω φορείς και επιχειρήσεις εμπλέκονται σε ένα τέτοιο δίκτυο (Pittaway et al., 2004) καθώς και επιμέρους παράγοντες (Klein Woolthuis et al., 2005). 2.2 Μέτρηση της αποδοτικότητας στον κλάδο ξύλου επίπλου με τη χρήση DEA. Πρόσφατες προσεγγίσεις σχετικά με τη μέτρηση της επιχειρηματικής επίδοσης στην καινοτομία έχουν πολυδιάστατο χαρακτήρα (Danneels and Kleinschmidt, 2001) χωρίς ωστόσο να παραβλέπεται το γεγονός ότι η τεχνολογική εξέλιξη παίζει έναν από τους πιο σημαντικούς ρόλους στον τρόπο ανάπτυξης της καινοτόμου δράσης των επιχειρήσεων (Green et al. 1995, Talke 2007). Οι Fenkel et al. (2000) αναφέρουν ότι, «η ποσοτικοποίηση, αποτίμηση και η συγκριτική αξιολόγηση της καινοτομίας των επιχειρήσεων είναι μία πολύπλοκη διαδικασία για τις ίδιες, έχοντας παράλληλα σημαντικό χαρακτήρα και σημασία και για την ακαδημαϊκή έρευνα». Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι η μέτρηση της καινοτομίας επιχειρήσεων δε θα πρέπει να συγχέεται με την μέτρηση της επίδοσης των προϊόντων στην αγορά. Η πρώτη αποτελεί ουσιαστικό κριτήριο για την δεύτερη (Richardson and Gordon 1980, Sink 1983). Ωστόσο, η μέτρηση της αποδοτικότητας της επιχειρηματικής δράσης που οφείλεται σε καινοτόμες δραστηριότητες παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις ίδιες τις επιχειρήσεις αλλά και ευρύτερα. Μια δημοφιλής τεχνική μέτρησης της αποδοτικότητας συστημάτων είναι και η τεχνική της Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων - Π.Α.Δ. (Data Envelopment Analysis DEA). Η πρώτη εφαρμογή της Π.Α.Δ. στον τομέα των δασικών βιομηχανιών πραγματοποιήθηκε από τον Rhodes (1986). Παρόλα αυτά οι έρευνες μέτρησης της αποδοτικότητας στο συγκεκριμένο κλάδο είναι ακόμη περιορισμένες. Οι περισσότερες από αυτές στοχεύουν στη μέτρηση της οικονομικής αποδοτικότητας των εν λόγω επιχειρήσεων καθώς επίσης και στην αποδοτικότητα της διαχείρισης δασικών εκμεταλλεύσεων Yin (1998, 1999 και 2000). Ο Φωτίου (1997) εκτίμησε την αποδοτικότητα των ελληνικών πριστηρίων χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο DEA με δύο μεταβλητές εισροών και 1 μεταβλητή εκροών. Αντίστοιχα, οι Nyrud και Bergseng (2002) εφάρμοσαν την ίδια

3 μεθοδολογία για την εκτίμηση της παραγωγικότητας περίπου 200 πριστηρίων στη Νορβηγία. Αντίστοιχες έρευνες δημοσίευσαν και οι Carter και Siry (2003). Ειδικότερα, αναφορικά με την εφαρμογή DEA για την μέτρηση της αποδοτικότητα της καινοτομίας στις επιχειρήσεις ξύλου, οι Diaz Balteiro et al. (2006) χρησιμοποιούν μόνο δύο μεταβλητές για εισροές και άλλες δύο για τις εκροές της καινοτομίας αντίστοιχα, που αφορούν συνολικές δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης και αριθμό συνεργασιών (εισροές) και αριθμό προϊόντων και διαδικασιών καινοτομίας (εκροές). 3. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην παρούσα εργασία, αναφορικά με την καταγραφή της καινοτομίας των επιχειρήσεων ξύλου και επίπλου, επικεντρώνεται στην οικονομική διάσταση της καινοτόμου δράσης τους μέσα από την συγκέντρωση των δαπανών (εισροών) που πραγματοποίησαν οι επιχειρήσεις για δραστηριότητες Τεχνολογικής Καινοτομίας Προϊόντων και Διαδικασιών (ΤΚΠΔ). Το ερωτηματολόγιο το οποίο χρησιμοποιήθηκε βασίστηκε στο διεθνώς αναγνωρισμένο εγχειρίδιο καταγραφής καινοτομίας των επιχειρήσεων που συνέταξε ο Ο.Ο.Σ.Α. το 1995, γνωστό και ως εγχειρίδιο OSLO (Oslo Manual), της οικογένειας εγχειριδίων Frascati. Για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας επιλέχθηκε η «συνολική προσέγγιση» (subject approach) που αφορά τη μελέτη της καινοτομικής συμπεριφοράς και των δραστηριοτήτων της επιχείρησης ως συνόλου. Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού της καινοτομίας των επιχειρήσεων του ξύλου και του επίπλου, με βάση τη συνολική προσέγγιση, χρησιμοποιήθηκε μία άλλη μορφή προσέγγισης για την συλλογή των δαπανών, η προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω (bottom-up approach) (Ο.Ο.Σ.Α 1995). Οι εκροές της καινοτομίας αφορούν στα έσοδα τα οποία προέκυψαν από πωλήσεις προϊόντων προερχόμενα από κάποιας μορφή καινοτομική δραστηριότητα και αποτελούν εκτίμηση των ετήσιων εσόδων ως ποσοστό του κύκλου εργασιών που προέρχεται από καινοτόμα προϊόντα ή διαδικασίες βασισμένες και στους δημοσιευμένους ισολογισμούς των επιχειρήσεων της έρευνας. Για την μέτρηση της αποδοτικότητας (efficiency) του συστήματος καινοτομίας των θεσσαλικών επιχειρήσεων ξύλου και επίπλου, χρησιμοποιήθηκε η Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων (Data Envelopment Analysis - DEA) (Charnes et al., 1978). Είναι μία μη παραμετρική τεχνική που στηρίζεται στο γραμμικό προγραμματισμό (Cooper et al., 1999). Η γνώση της αποδοτικότητας μιας επιχείρησης και κατ επέκταση ενός συστήματος αποτελεί σημαντικότατο παράγοντα απαραίτητο τόσο για την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης όσο και για την λήψη αποφάσεων σε μικρο και μάκρο οικονομικό επίπεδο (Φωτίου, 1997). Η Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων θεωρεί την Μονάδα Απόφασης Επιχείρηση ως μια παραγωγική μονάδα που καταναλώνει πόρους με τη μορφή εισροών και παράγει ένα σύνολο εκροών. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε η περίπτωση που η απεικόνιση του συνόρου αποδοτικότητας στηρίζεται στην υπόθεση περί κλίμακας σταθερών αποδόσεων (constant returns to scale). 4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4.1 Το οικονομικό - καινοτομικό προφίλ των επιχειρήσεων της έρευνας Στο ερώτημα αν γνωρίζουν την έννοια της καινοτομίας, το συντριπτικό ποσοστό των επιχειρηματιών (86,8%), δήλωσε πως τη γνωρίζει. Ανάλογα είναι και τα ποσοστά που αφορούν τη χρήση ή όχι από τις επιχειρήσεις της έρευνας, καινοτομικών προϊόντων ή διαδικασιών καθώς το 76,3% δήλωσε πως χρησιμοποιεί καινοτόμα προϊόντα και διαδικασίες. Αναφορικά με τους τρόπους με τους οποίους οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν την καινοτόμο δράση μέσα στην επιχειρηματική οικονομική λειτουργία τους, παρατηρείται ότι, το μεγαλύτερο ποσοστό (51,5%), υιοθετεί και βελτιώνει ήδη υπάρχουσες μεθόδους παραγωγής και διάθεσης και ακολουθούν οι επιχειρήσεις οι οποίες καινοτομούν μέσα από τη βελτίωση ήδη υπαρχόντων προϊόντων και την παραγωγή νέων προϊόντων με ποσοστό

4 39,4%. Ακολουθούν με σχετικά χαμηλότερο ποσοστό η ανάπτυξη νέων μεθόδων παραγωγής και διάθεσης. Ως σημαντικότερες επιδιώξεις, της καινοτόμου δράσης των επιχειρήσεων της έρευνας αναδείχθηκαν οι εξής τέσσερις: α) η αύξηση του μεριδίου της αγοράς που κατέχουν οι επιχειρήσεις, β) το χαμηλότερο κόστος παραγωγής, γ) το άνοιγμα νέων αγορών στο εξωτερικό ή σε ομάδες στόχους του εσωτερικού και δ) η βελτίωση της ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων. Τα τεχνολογικά βελτιωμένα προϊόντα τα οποία εμπορευματοποιήθηκαν από τις επιχειρήσεις κατά την τελευταία τριετία , κατέχουν ένα ποσοστό 16,4% επί των συνολικών πωλήσεων των επιχειρήσεων και ακολουθούν οι πωλήσεις προϊόντων που είναι νέα ή τεχνολογικώς βελτιωμένα σε σχέση με την αγορά εκμετάλλευσης της επιχείρησης και η εμπορευματοποίηση την εν λόγω περίοδο τεχνολογικώς αμετάβλητων προϊόντων, με ποσοστά 12,8% και 12,3% αντίστοιχα (Πίνακας 1). Πίνακας 1: Ποσοστό % των πωλήσεων των επιχειρήσεων που οφείλονται σε καινοτόμα προϊόντα ή διαδικασίες. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 1. Τεχνολογικώς βελτιωμένα προϊόντα που εμπορευματοποιήθηκαν 16,3 την τελευταία τριετία 2. Πωλήσεις προϊόντων που είναι νέα ή τεχνολογικώς βελτιωμένα 12,8 σε σχέση με την αγορά εκμετάλλευσης της επιχείρησης 3. Προϊόντα τεχνολογικώς αμετάβλητα ή απλώς τροποποιημένα 12,3 που έχουν παραχθεί με αμετάβλητες μεθόδους παραγωγής που εμπορευματοποιήθηκαν κατά την τελευταία τριετία 4. Πωλήσεις προϊόντων που είναι νέα ή τεχνολογικώς βελτιωμένα 10,9 αποκλειστικά σε σχέση με την επιχείρηση 5. Διαδικασίες τεχνολογικώς αμετάβλητες ή απλώς 10,7 διαφοροποιημένες που έχουν εφαρμοσθεί την τελευταία τριετία 6. Προϊόντα τεχνολογικώς αμετάβλητα ή απλώς τροποποιημένα 8,3 που έχουν παραχθεί με αμετάβλητες μεθόδους παραγωγής την τελευταία τριετία 7. Τεχνολογικώς νέα προϊόντα που εμπορευματοποιήθηκαν την 7,8 τελευταία τριετία Αξιολογώντας την επίδραση της καινοτομίας των προϊόντων ή των διαδικασιών στη χρήση των βασικών συντελεστών παραγωγής (production factors), παρατηρείται ότι αυτή επηρεάζει σε πολύ μεγάλο την κατανάλωση υλικών και τη χρήση παγίων κεφαλαίων, ενώ ακολουθεί το ανθρώπινο δυναμικό και η κατανάλωση ενέργειας. Ένα χαμηλό ποσοστό (32,4%), δήλωσε πως οι τεχνολογικές καινοτομίες μείωσαν το μέσο κόστος παραγωγής την περίοδο Από τις επιχειρήσεις που απάντησαν θετικά σε σχέση με τη μείωση του μέσου κόστους παραγωγής, το μεγαλύτερο ποσοστό (58,3%) παρουσίασε μία μείωση σε μία κλίμακα από 5-10% και το 16,7% από 10-15% (Σχήμα 1).

5 ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 58,3% 20,0% 10,0% 16,7% 8,3% 8,3% 8,3% 0,0% 0-5% 5-10% 10-15% 15-20% ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΜΕΣΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ >20% Σχήμα 1: Ποσοστιαία επίδραση της καινοτομίας στη μείωση του μέσου κόστους παραγωγής των επιχειρήσεων της έρευνας. Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός πως αυξήθηκε σημαντικά το ποσοστό του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων το οποίο προέρχεται από καινοτόμα προϊόντα και διαδικασίες την περίοδο Επίσης, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι καθώς αυξάνεται ο βαθμός της καινοτομίας, το ποσοστό αύξησης των πωλήσεων παρουσιάζει διακυμάνσεις. Γεγονός είναι πως γενικά, αύξηση του βαθμού της καινοτομίας επιφέρει και αύξηση των πωλήσεων των επιχειρήσεων καθώς η συσχέτιση είναι θετική (συντελεστές Kendall s tau-b=0,620 και Kendall s tau-c=0,582). Στο Σχήμα 2 παρατηρείται πως το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων (31,4%), δαπάνησε συνολικά περισσότερα από για ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων κατά το έτος ,0% 20,0% 31,4% 10,0% 22,9% 17,1% 17,1% 11,4% 0,0% > Σχήμα 2: Κατανομή δαπανών καινοτομίας τελευταίου έτους επιχειρήσεων της έρευνας.

6 Ακολουθεί η ανάλυση του ενοποιημένου προϋπολογισμού των επιχειρήσεων της έρευνας σε καινοτομικές δραστηριότητες που μπορεί να αναλήφθηκαν από τις επιχειρήσεις κατά την διάρκεια της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής περιόδου (Πίνακας 2). Το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων (85,7%) απέκτησε μηχανήματα και εξοπλισμό και κατά μέσο όρο η δαπάνη αυτή ανήλθε κοντά στα Ακολουθούν από την άποψη του ποσοστού των επιχειρήσεων που ενεπλάκησαν στις συγκεκριμένες δραστηριότητες η διάχυση της καινοτομίας (45,7%), η εισαγωγή καινοτομιών στην αγορά (31,4%) και η απόκτηση Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ) (25,7%), με μέσο όρο δαπανών περίπου 4.000, και αντίστοιχα. Από το σύνολο των δαπανών, το συντριπτικό ποσοστό (95,3%), αφορά δαπάνες μεταφοράς καινοτομίας προς τις επιχειρήσεις. Σε σχέση με τις επιμέρους κατηγορίες δαπανών, το μεγαλύτερο ποσό αφορά την απόκτηση γης και κτιρίων που σχετίζονται με την ανάπτυξη καινοτομιών και την αγορά και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού για βελτίωση της δραστηριότητας των επιχειρήσεων. Πίνακας 2: Συμμετοχή σε καινοτομικές δραστηριότητες και κατηγορίες δαπανών καινοτομίας επιχειρήσεων κατά το τελευταίο έτος. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ%) ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ( ) Δαπάνες ΕΤΑ 20,0 80, ,86 Δαπάνες απόκτησης ΕΤΑ 25,7 74, ,82 Δαπάνες απόκτησης μηχανημάτων και εξοπλισμού 85,7 14, ,57 Δαπάνες απόκτησης άλλων εξωτερικών γνώσεων 11,4 88, ,57 Δαπάνες για εκπαίδευση 14,3 85, ,43 Δαπάνες εισαγωγής καινοτομιών στην αγορά 31,4 68, ,57 Δαπάνες σχεδιασμού 17,1 82, ,14 Σύνολο δαπανών μεταφοράς καινοτομίας ,86 Δαπάνες διάχυσης καινοτομίας 45,7 54, ,00 Άλλες δαπάνες 0 Συνολικές δαπάνες καινοτομίας ,14 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ Ημερομίσθια 156,67 Ετήσιοι μισθοί 3.056,67 Έξοδα πρόσθετων παροχών 280,00 Εργατικά έξοδα προσωπικού που δεν εμπλέκεται σε δραστηριότητες ΤΚΠΔ 666,67 Αγορές υλικών 8.466,67 Αγορές προμηθειών 766,67 Μάρκετινγκ καινοτόμων προϊόντων 3.658,06 Δαπάνες υποστηρικτικών δραστηριοτήτων ΤΚΠΔ 5.645,16 Σύνολο τρεχουσών δαπανών καινοτομίας ,35 Απόκτηση γης και κτιρίων για χρήση σε δραστηριότητες ΤΚΠΔ ,97 Απόκτηση βασικών οργάνων και εξοπλισμού 7.000,00 Λογισμικό και υλικό υποστήριξης για δραστηριότητες ΤΚΠΔ 1.766,67 Εγκατάσταση μηχανημάτων για βελτίωση προϊόντων ,63 Εγκατάσταση μηχανημάτων για παραγωγή νέων προϊόντων 3.533,33 Σύνολο κεφαλαιουχικών δαπανών καινοτομίας ,42 Oι εισροές και οι εκροές της καινοτόμου δράσης των επιχειρήσεων της έρευνας υπολογίστηκαν για ένα έτος (2007), όπως αυτές καταγράφηκαν με βάση τα ερωτηματολόγια (εισροές) και εκτιμήθηκαν με βάση τα ποσοστά επί του κύκλου εργασιών

7 που αφορούν πωλήσεις καινοτόμων προϊόντων και διαδικασιών της περιόδου (εκροές). Συνολικά τα διαθέσιμα στοιχεία αφορούν 17 από τις επιχειρήσεις της έρευνας. Το μεγαλύτερο ποσό των εισροών αφορά στην απόκτηση μηχανημάτων και εξοπλισμού για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ενώ από την πλευρά των εκροών οι πωλήσεις προϊόντων τα οποία είναι τεχνολογικώς αμετάβλητα ή απλώς διαφοροποιημένα και έχουν παραχθεί με αμετάβλητες μεθόδους και εμπορευματοποιήθηκαν μέσα σε ένα έτος. 4.2 Η αποδοτικότητα του συστήματος καινοτομίας των επιχειρήσεων της έρευνας Οι επιχειρήσεις ξύλου και επίπλου της έρευνας, των οποίων εκτιμάται η αποδοτικότητα, αναφέρονται ως μονάδες απόφασης (Decision Making Units DMU). Το μοντέλο της Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων το οποίο εφαρμόστηκε είναι αυτό της οριοθέτησης των μονάδων αναφοράς με βάση την μείωση των εισροών των μη αποδοτικών μονάδων (input oriented) και της απεικόνισης του συνόρου αποδοτικότητας με βάση την κλίμακα περί σταθερών αποδόσεων (constant returns to scale). Στον παρακάτω Πίνακα 3, παρουσιάζεται η εκτίμηση της αποδοτικότητας του συνόλου των 17 επιχειρήσεων που παίρνουν μέρος στην ανάλυση. Γενικά, μπορούμε να πούμε πως οι επιχειρήσεις κρίνονται αποδοτικές σε ότι αφορά τη χρήση των εισροών καινοτομίας σε σχέση με τις παραγόμενες εκροές (Παπαδημητρίου, 2009). Ωστόσο οι μη αποδοτικές επιχειρήσεις θα πρέπει να βελτιώσουν σημαντικά την αναλογία αυτή. Πίνακας 3: Εκτίμηση της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων ξύλου επίπλου με βάση τις εισροές και εκροές της καινοτόμου δράσης. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ DMU1 100 % 100% DMU2 100 % 100% DMU % 76% DMU4 100 % 100% DMU5 100 % 100% DMU6 0.1 % 0% DMU7 100 % 100% DMU % 86% DMU % 36% DMU % 100% DMU % 100% DMU % 100% DMU % 100% DMU % 100% DMU % 18% DMU % 60% DMU % 100% Στους Πίνακες που ακολουθούν (Πίνακες 4 7), αναλύεται περαιτέρω η πιο πάνω γενική εκτίμηση. Στον Πίνακα 4, παρουσιάζεται το περιθώριο βελτίωσης (slacks) στη χρήση των αντιστοίχων εισροών καινοτομίας από τις επιχειρήσεις του κλάδου ως ποσοστό που εκφράζει το περιθώριο βελτίωσης χρήσης των εν λόγω μεταβλητών από τις μη αποδοτικές επιχειρήσεις σε σχέση με τις αποδοτικές. Ουσιαστικά εκφράζει τον τρόπο με τον οποίο θα

8 πρέπει να προσαρμόσουν οι επιχειρήσεις την αποδοτικότητα τους ώστε θεωρητικά να βρεθούν όλες επάνω στο σύνορο αποδοτικότητας (Coelli, 2008). Τα αποτελέσματα δείχνουν πως παρουσιάζεται εντονότερο πρόβλημα σε σχέση με τις δαπάνες που αφορούν στη διάχυση της καινοτομίας, δηλαδή των δαπανών που αφορούν την απόκτηση καινοτομίας μέσω εμπορικών και άλλων καναλιών από τις επιχειρήσεις που τη χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά. Το περιθώριο βελτίωσης μπορεί να φθάσει μέχρι ένα ποσοστό της τάξεως του 15% (Πίνακας 4). Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε πως οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τις υπόλοιπες εισροές αρκετά ικανοποιητικά με μικρές εξαιρέσεις στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη και εφαρμογή ενδοεπιχειρησιακής ΕΤΑ. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν την αδυναμία του συστήματος καινοτομίας του κλάδου στην περιοχή σε σχέση με τη ροή γνώσης προς τις επιχειρήσεις, προς την κατεύθυνση της οποίας θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα προκειμένου οι επιχειρήσεις να καταστούν περισσότερο αποδοτικές και κατά συνέπεια ανταγωνιστικές. Στον Πίνακα 5, παρουσιάζονται οι συντελεστές βαρύτητας (weights) των εισροών καινοτομίας των επιχειρήσεων που αφορούν στον τρόπο που επιλέγουν οι επιχειρήσεις να σταθμίσουν τους εν λόγω παράγοντες προκειμένου να αναδείξουν στο μεγαλύτερο βαθμό την αποδοτικότητά τους (Γκοργκόλης, 2007). Με άλλα λόγια ο Πίνακας 5, παρουσιάζει τη βέλτιστη λύση για τις επιχειρήσεις της έρευνας με βάση τον τρόπο που επιλέγει η κάθε επιχείρηση ξεχωριστά ώστε να μεγιστοποιείται η σχετική οικονομική αποδοτικότητά της έναντι των υπολοίπων επιχειρήσεων. Συμπεραίνεται πως οι επιχειρήσεις επιλέγουν να δώσουν σχετικά μεγαλύτερη βαρύτητα για τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας τους αναφορικά με την καινοτόμο δράση τους, σε σχέση με τις δαπάνες για την απόκτηση άλλων εξωτερικών γνώσεων που αφορούν τεχνογνωσία, λογισμικά και σχετικές άδειες για χρήση τους στις καινοτομίες των επιχειρήσεων και φυσικά στην απόκτηση ΕΤΑ από φορείς καινοτομίας. Αναδεικνύεται για ακόμη μια φορά η σημασία του συστήματος καινοτομίας στην περιοχή για τον κλάδο του ξύλου και του επίπλου και του τρόπου που το σύστημα αυτό λειτουργεί στο πλαίσιο της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών και τεχνογνωσίας προς τις επιχειρήσεις του κλάδου. Κρίνεται λοιπόν, απαραίτητη η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου και αντίστοιχων ερευνητικών κέντρων, Πανεπιστημίων κ.λ.π. και γενικότερα ενίσχυση των δεσμών και της ροής γνώσης (knowledge flows) στα μέλη του συστήματος, ταυτόχρονα με τις συνεχείς επενδύσεις σε νέο τεχνολογικό εξοπλισμό. Ωστόσο, επεκτείνοντας περισσότερο την ανάλυση και εφαρμόζοντας την διασταύρωση των αποδοτικοτήτων (cross efficiency), έχοντας ως στόχο τον περιορισμό της υποκειμενικότητας που εμπεριέχει η ανάλυση, υπολογίζονται οι νέες τιμές του δείκτη αποδοτικότητας (Πίνακας 7). Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να εκτιμήσουμε τη θέση των μη αποδοτικών μονάδων σε σχέση με τις αποδοτικές, καθώς επίσης και τη διακύμανση της αποδοτικότητας αυτής μεταξύ των ήδη αποδοτικών μονάδων (Hollingsworth and Wildman 2002, Calkovic and Hunjak 2000). Η διασταύρωση αποδοτικοτήτων, χρησιμοποιείται ουσιαστικά για την περεταίρω κατάταξη των αποδοτικών μονάδων (Hollingsworth and Wildman 2002, Calkovic and Hunjak 2000). Όπως παρατηρείται, η μεταβολή αυτή παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις, γεγονός που επιβεβαιώνει τα προηγούμενα αποτελέσματα για τα περιθώρια βελτίωσης των μη αποδοτικών μονάδων σε σχέση με τις αποδοτικές αλλά και αυτών που αρχικά εκτιμήθηκαν ως αποδοτικές. Προκειμένου να εξάγουμε πιο χρήσιμα και αντιπροσωπευτικά συμπεράσματα σε σχέση με τα παραπάνω, εκτιμήθηκε ο Συντελεστής Διακύμανσης της αποδοτικότητας (Efficiency Variance Coefficient) των αποδοτικών επιχειρήσεων. Με βάση τη διακύμανση του συντελεστή αυτού μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα σχετικά με την ευρωστία των επιχειρήσεων και τη μεταβλητότητα της αποδοτικότητας τους (Πίνακας 7 και Σχήμα 3). Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται μια κατάταξη των αποδοτικών μονάδων η οποία μας οδηγεί σε ασφαλέστερα συμπεράσματα. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται τα δεδομένα

9 που αφορούν στις αποδοτικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με την αρχική ανάλυση (αποδοτικότητα = 100%). Παρατηρείται πως υπάρχει έντονη διακύμανση στην οικονομική αποδοτικότητα των επιχειρήσεων γεγονός που επιβεβαιώνει τα προηγούμενα συμπεράσματα σε σχέση με την ικανότητα αποτελεσματικής χρήσης των εισροών αλλά και των εκροών της καινοτομίας, με πολλά περιθώρια βελτίωσης για αρκετές από τις επιχειρήσεις της έρευνας. Σε επίπεδο μεμονωμένης επιχείρησης, παρατηρείται πως οι επιχειρήσεις που εμφανίζουν την καλύτερη συμπεριφορά, διατηρούν την αποδοτικότητά τους κοντά στη μονάδα ανεξάρτητα της επιλογής των βαρών στάθμισης για τις εισροές της καινοτομίας (Σχήμα 3). Τέλος, στον Πίνακα 6 υπολογίζονται οι συντελεστές λάμδα (λ) (lambdas) με βάση τους οποίους θα μεταβληθούν οι εισροές (δαπάνες) καινοτομίας κατά τον αντίστοιχο συντελεστή με στόχο την επίτευξη της βέλτιστης πρακτικής από τις μη αποδοτικές επιχειρήσεις (Παπαδημητρίου 2009, Coelli 2008). Γενικά ο συνδυασμός αυτός παρουσιάζει μεγάλη διακύμανση (από 1% έως 524%) καταδεικνύοντας για ακόμη μία φορά, τη μεγάλη διαφοροποίηση που υπάρχει ανάμεσα στις επιχειρήσεις του κλάδου στην περιοχή και τα περιθώρια βελτίωσης της καινοτόμου δράσης τους. Πίνακας 4: Περιθώριο βελτίωσης στη χρήση εισροών της καινοτομίας από τις επιχειρήσεις ΕΤΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΥΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ DMU DMU DMU ,3 DMU DMU DMU DMU DMU , ,6 DMU9 1, , ,8 DMU DMU DMU DMU DMU DMU15 1, , ,8 DMU DMU

10 Πίνακας 5: Συντελεστές βαρύτητας εισροών καινοτομίας των επιχειρήσεων της έρευνας. ΕΤΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΥΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ DMU1 0 0,059 0,001 0, ,028 0,083 0 DMU2 0 0,477 0, ,237 0 DMU3 0 0,167 0, ,1 0,138 0 DMU4 0 0,159 0, DMU5 0 0,402 0,05 6, ,227 0 DMU6 0 0,149 0,02 0, DMU7 0 0,189 0,025 3, ,094 0 DMU8 0 0,275 0,02 3, ,075 0 DMU9 0 0,081 0, ,047 0,068 0 DMU10 0,002 0, , DMU11 0 0,306 0, , DMU12 0 3,215 0, ,929 2,666 0 DMU13 0 0,324 0,043 0, DMU14 0 0,157 0, ,083 0,115 0 DMU15 0 0,028 0, DMU16 0 0,011 0, DMU17 0 1,396 0,188 0,

11 Πίνακας 6: Συντελεστές λάμδα επιχειρήσεων της έρευνας DMU1 DMU2 DMU3 DMU4 DMU5 DMU6 DMU7 DMU8 DMU9 DMU10 DMU11 DMU12 DMU13 DMU14 DMU15 DMU16 DMU17 DMU DMU DMU , DMU DMU DMU ,003 0, DMU DMU , ,027 0, DMU , , , , DMU DMU DMU DMU DMU DMU , , DMU , , DMU

12 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Πίνακας 7: Δείκτες μεταβολής της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων της έρευνας. DMU DMU1 DMU2 DMU4 DMU5 DMU7 DMU10 DMU11 DMU12 DNU13 DMU14 DMU , , , , , Infinity , ,342 -Infinity , , Infinity -Infinity , , Infinity , Infinity , , Infinity , , Infinity , , ,642 0, , , Infinity , , Infinity NaN , NaN NaN , Infinity 100 Μέσος 89,83 66,66 33,33 63,23 61, ,01 66,66 33, ,33 Διάμεσος ,70 85, , ,001 Τυπ. Απόκλιση 17,60 47,14 47,14 44,91 44, ,80 47,14 47, ,14 Συντ. Διακύμανσης 0,19 0,70 1,41 0,71 0,71 0 0,71 0,71 1,41 0 1,41 Συντελεστής μεταβλητότητας 1,6 1,4 1,2 1 0,8 Συντελεστής μεταβλητότητας 0,6 0,4 0, DMU'S Σχήμα 3: Συντελεστής μεταβλητότητας στην αποδοτικότητα των επιχειρήσεων. 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων του κλάδου, υιοθετεί και βελτιώνει ήδη υπάρχουσες μεθόδους παραγωγής και διάθεσης και ακολουθούν οι επιχειρήσεις οι οποίες καινοτομούν μέσα από τη βελτίωση ήδη υπαρχόντων προϊόντων και την παραγωγή νέων προϊόντων. Σχετικά μικρότερος είναι ο αριθμός των επιχειρήσεων που αναπτύσσει νέες μεθόδους παραγωγής και διάθεσης. Γίνεται αντιληπτό λοιπόν, πως θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα προς αυτή την κατεύθυνση της ανάπτυξης και της παραγωγής νέων προϊόντων και μεθόδων διάθεσης. Το μεγαλύτερο ποσοστό των πωλήσεων καινοτόμων προϊόντων των επιχειρήσεων του κλάδου προέρχεται από πωλήσεις προϊόντων τα οποία είναι βελτιωμένα τεχνολογικώς και ενσωματώνουν νέες μεθόδους παραγωγής και διάθεσης, γεγονός που καταδεικνύει την προσπάθεια εισαγωγής καινοτομίας στην παραγωγική

13 διαδικασία. Απαιτείται σχετικά υψηλό κόστος σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού, αλλά και επιμέρους στοιχείων της παραγωγής, για την παραγωγή νέων, καινοτόμων και ποιοτικών προϊόντων, κόστος το οποίο έχει ενσωματωθεί στο κόστος παραγωγής. Τα θετικά αποτελέσματα εφαρμογής καινοτομίας, απαιτούν ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να απεικονιστούν στα οικονομικά δεδομένα της παραγωγής. Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός πως αυξήθηκε σημαντικά το ποσοστό του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων το οποίο προέρχεται από καινοτόμα προϊόντα και διαδικασίες την περίοδο Το στοιχείο αυτό τονίζει την ουσιαστική πλέον συμμετοχή της καινοτομίας στην επιχειρηματική δράση και της βαρύτητας που αρχίζουν σταδιακά να δίνουν οι επιχειρήσεις του κλάδου, σε καινοτόμα προϊόντα και διαδικασίες, στα πλαίσια ενίσχυσης της ανταγωνιστικής τους θέσης στην εγχώρια αλλά και τη διεθνή αγορά. Γεγονός είναι πως γενικά, αύξηση του βαθμού της καινοτομίας επιφέρει και αύξηση των πωλήσεων των επιχειρήσεων καθώς η συσχέτιση είναι θετική. Επιπλέον, σημαντικός είναι ο αριθμός των επιχειρήσεων που δεν έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν σημαντικά ποσά σε δράσεις ανάπτυξης και εφαρμογής καινοτομίας. Από το σύνολο των δαπανών, το συντριπτικό ποσοστό (95,3%), αφορά δαπάνες μεταφοράς καινοτομίας προς τις επιχειρήσεις. Το γεγονός αυτό φανερώνει την υπαρκτή ανάγκη για απόκτηση τεχνογνωσίας από τις επιχειρήσεις του κλάδου και το κενό καινοτομίας, που υφίσταται σε σχέση με την υπόλοιπη επιχειρηματική δράση επιμέρους κλάδων. Οι ίδιες οι επιχειρήσεις του κλάδου του ξύλου και του επίπλου, δεν παράγουν από μόνες τους καινοτομία και σαφώς υστερούν στην εξωστρέφεια που θα πρέπει να επιδείξουν, για τις όποιες επιτυχημένες καινοτομίες εφαρμόζουν. Η αποδοτικότητα του συστήματος καινοτομίας των επιχειρήσεων κρίνεται ικανοποιητική καθώς οι περισσότερες από αυτές χρησιμοποιούν ικανοποιητικά τις εισροές της καινοτομίας. Ωστόσο υπάρχουν αρκετά περιθώρια βελτίωσης, κυρίως όσον αφορά στη διάχυση της καινοτομίας μαζί με θέματα εκπαίδευσης και εφαρμογής και ανάπτυξης ΕΤΑ. Η μεταβολή της αποδοτικότητας παρουσιάζει διακυμάνσεις καταδεικνύοντας την μη ύπαρξη διαμορφωμένης στρατηγικής των επιχειρήσεων του κλάδου σε θέματα αποτελεσματικής χρήσης των συντελεστών της καινοτόμου δράσης και των δαπανών που πραγματοποιούν για το σκοπό αυτό. Τέλος, υπάρχουν επιχειρήσεις που υστερούν σημαντικά σε σχέση με τις υπόλοιπες και θα πρέπει να καταβάλλουν έντονες προσπάθειες βελτίωσης αναφορικά με την μείωση των δαπανών και την καλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα της επιχειρηματικής τους δράσης. The economic efficiency of wood and furniture enterprises innovation system in the region of Thessaly Marios Trigkas 1,2 Vaios Blioumis 1 Athanasios Christodoulou 1 Papadopoulos Ioannis 3 1 Laboratory of Forest Economics Faculty of Forestry & Natural Environment, Post Code54124 Thessaloniki, Tel , 2 Center for Research and Technology of Thessaly (CE.RE.TE.TH..) Institute of Technology & Management of Agricultural Ecosystems (Ι.ΤΕ.M.Α.), Karditsa, Post Code 43100, Τel , FAX , 3 Department of Wood & Furniture Design & Technology, Karditsa, Post Code , e- mail: SUMMARY In the present paper which is focused to the sectors of wood and furniture enterprises in the region of Thessaly, the registration and the analysis of the economic dimension and efficiency of their innovative activity is attempted. For the production of new, innovative

14 and quality products, relative high expenditures are required for the procurement of modern technological equipment, but also of several production factors, which have to be counted to the production cost. The enterprises of wood and furniture sector do not seem to produce innovation by themselves and the innovation system shows weaknesses, mainly concerning the knowledge flows and know how towards the enterprises. The efficiency of the wood and furniture enterprises innovation system it is evaluated as adequate, since most of the enterprises are using in a satisfactory way innovation inputs. However, significant improving margins exist, mainly concerning aspects of innovation dissemination activities, staff training and development of R&D. The efficiency variance shows fluctuations revealing the non existence of a shaped business strategy of the sector in aspects concerning efficient use of innovation factors and the expenditures that enterprises invest for this purpose. Finally, enterprises that are lacking significantly compared to other ones exist and they should give much greater efforts in order to decrease expenditures and the best possible efficiency of their entrepreneurial activity. Key words: innovation, economics of innovation, Data Envelopment Analysis, efficiency, wood and furniture enterprises. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Caklovic, L., Hunjak, T., Measurement of DMU Efficiency by Modified Cross Efficiency Approach. Department of Mathematics, Croatia. Carter, D.R., Siry, J.P., Timber production efficiency analysis. In: Sills, E.O., Abt, K.L. (Eds.), Forests in a Market Economy. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands, pp Charnes, A., Cooper, W.W., Rhodes, E., Measuring the Efficiency of Decision Making Units. European Journal of Operational Research 2, pp Γκοργκόλης, Α., Μεθοδολογία Αξιολόγησης Τραπεζικών Συστημάτων με τη Μέθοδο της Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων. Ε.Μ.Π. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων. Διπλωματική Διατριβή, Αθήνα. Coelli, T., A Guide to DEAP Version 2.1. A Data Envelopment Analysis (Computer) Program. Center for Efficiency and Productivity Analysis, Department of Econometrics, University of New England. CEPA Working Paper 96/08. Australia Cooper, W.W., Seiford, L.M., Tone, K., Data Envelopment Analysis. Kluwer Academic Bublishers, Boston. Danneels, E., Kleinschmidt, E.J., Product Innovativeness From the Firm s Perspective: Its Dimensions and Their Relation With Project Selection and Performance. Journal of Product Innovation Management 18, pp Edquist, C., Systems of Innovation: Technologies, Institutions and Organisations. Pinter, London. Edquist, C., Hommen, L., Systems of Innovation: Theory and Policy for the Demand Side. Technology in society, pp Feinson, S., National Innovation Systems Overview and Country Cases. Center for Science, Policy, and Outcomes. Frenkel, A., Maital, S. and Grupp, H., Measuring Dynamic Technical Change: A Technometric Approach. International Journal of Technology Management, 20, pp Φωτίου, Σ., Η Οικονομική Αποδοτικότητα των Πριστηρίων. Διδακτορική Διατριβή. Εργαστήριο Δασικής Οικονομικής, Α.Π.Θ. Θεσ/νικη. Gordon, I.R., McCann, P., Innovation, Agglomeration, and Regional Development. Journal of Economic Geography 5, pp

15 Green, D.H., Barclay, D.W., Ryans, A.B., Entry Strategy and Long-term Performance Conceptualization and Empirical Examination. Journal of Marketing 59, pp Hollingsworth, B., Wildman, J., Efficiency and Cross Efficiency Measures: A Validation Using OECD Data. Center for Health Program Evaluation, Working Paper 132. ISSN , ISBN ICAP, Ελληνικός Οικονομικός Οδηγός. 1 Βιομηχανία. Καραγκούνη, Γλυκερία, Καινοτομίες: Μέθοδος Ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας. Τεχνικό άρθρο στο περιοδικό «Επιπλέον» τεύχος 21, 3/2006 Karagouni Glykeria, Papadopoulos, I., The Impact of Technological Innovation Capabilities on the Competitiveness of a Mature Industry. MIBES Transactions On Line International Journal ISSN , Vol. 1, Issue 1, pp Klein Woolthuis, R., Lankhuizen, M., Gilsing, V., A System Failure Framework for Innovation Policy Design. Technovation 25 (6), pp Κομνηνός, Ν., Κυργιαφάνη, Λίνα, Σεφερτζή, Έλενα, Τεχνολογίες Ανάπτυξης Καινοτομίας σε Περιφέρειες και Συμπλέγματα Παραγωγής. Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα. Luis Diaz-Balteiro, A. Casimiro Herruzo, Margarita Martinez, Jacinto Gonza lez-pacho n An analysis of productive efficiency and innovation activity using DEA: An application to Spain s wood-based industry. Forest Policy and Economics 8 (2006), pp Nyrud, A.Q., Bergseng, S., Production efficiency and size in Norwegian sawmilling. Scandinavian Journal of Forest Research 17, ΟECD, Proposed Standard Practice for Surveys of Research and Experimental Development Frascati Manual 1993, Paris Oudshoorn, N., Pinch, T.J., How Users Matter: The Co-construction of Users and Technologies. MIT Press, Cambridge, Massachusetts. Pittaway, L., Robertson, M., Munir, K., Denyer, D., Neely, A., Networking and Innovation: A Systematic Review of the Evidence. International Journal of Management Reviews 5 6, pp Παπαδημητρίου, Γεωργία, Η Αποτελεσματικότητα Διαδιακασιών R&D Μέσω των Πατεντών. Προσέγγιση Πολλαπλών Εκροών. Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Οικονομικών Σπουδών. Μεταπτυχιακή Διατριβή. Παπαδόπουλός, Ι., Έρευνα Καινοτομίας στις Επιχειρήσεις Επεξεργασίας Ξύλου και Επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας & Φ.Π., Τιμητικός Τόμος ΜΔ/2001, αφιερωμένος στον ομότιμο Καθηγητή κ. Ν. Αθανασιάδη. Richardson, P.R., Gordon, J.R.M., Measuring Total Manufacturing Performartee. SIoan Management Review. Rhodes, E., An explanatory analysis of variations in performance among U.S. national parks. In: Silkman, R. (Ed.), Measuring Efficiency: An Assessment of Data Envelopment Analysis, pp Sink, D.S., Much Ado About Productivity: Where Do We Go From Here?. Industrial Engineering. Smits, R., Innovation Studies in the 21st Century: Questions from a User s Perspective. Technological Forecasting and Social Change 69 (9), Talke Katrin, Corporate Mindset of Innovating Firms: Influences on New Product Performance. Journal of Engineering and Technology Management 24 pp Yin, R., DEA a new methodology for evaluating the performance of forest products producers. Forest Products Journal 48 (1),

16 Yin, R., Production efficiency and cost competitiveness of pulp producers in the Pacific Rim. Forest Products Journal 49 (7/8), Yin, R., Alternative measurements of productive efficiency in the global bleached softwood pulp sector. Forest Science 46 (4),

Marketing Strategies Planning in the Greek Furniture Industry

Marketing Strategies Planning in the Greek Furniture Industry Marketing Strategies Planning in the Greek Furniture Industry Dr. Papadopoulos Ioannis, Karagouni Glykeria, Msc, Trigkas Marios Msc Dept. of Wood & Furniture Design & Technology, T.E.I. of Larissa, GR

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Νέες Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων» Τίτλος μεταπτυχιακής εργασίας: «Οικονομική καινοτόμων τεχνολογιών και εφαρμογές στην

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός στρατηγικών μάρκετινγκ των ελληνικών επιχειρήσεων επίπλου

Σχεδιασμός στρατηγικών μάρκετινγκ των ελληνικών επιχειρήσεων επίπλου Σχεδιασμός στρατηγικών μάρκετινγκ των ελληνικών επιχειρήσεων επίπλου Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος, Γλυκερία Καραγκούνη Msc,Τρίγκας Μάριος Msc, Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου - ΤΕΙ Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ»

«ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θεόδωρος Κραψίτης

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ;»

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ;» «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ;» G. Vlontzos 1 Lecturer, University of Thessaly, Department of Agriculture Crop Production and

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Χρήσης και Αποτελεσματικότητας της Διαφήμισης στις Ελληνικές Επιχειρήσεις Επίπλου

Έρευνα Χρήσης και Αποτελεσματικότητας της Διαφήμισης στις Ελληνικές Επιχειρήσεις Επίπλου Έρευνα Χρήσης και Αποτελεσματικότητας της Διαφήμισης στις Ελληνικές Επιχειρήσεις Επίπλου ΒΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1, ΦΩΤΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 1, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2, ΤΡΙΓΚΑΣ ΜΑΡΙΟ 1., ΣΤΑΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σήμερα ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46 TK 112 51 Αθήνα ΤΗΛ.: 2108665350 FAX: 2108676265 www.rc.aueb.gr ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1-4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΤΕΝΤΩΝ

Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΤΕΝΤΩΝ Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΤΕΝΤΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΡΑΣΣΑ Διπλωματική Εργασία ΠΜΣ.ΔΕ 2007 Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Διατριβή

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια : Μαρία Κουτελιέρη, 27Β. Επιβλέπουσα Καθηγήτρια : Μαρία Αντωνάκη

Εισηγήτρια : Μαρία Κουτελιέρη, 27Β. Επιβλέπουσα Καθηγήτρια : Μαρία Αντωνάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Μια εξερευνητική έρευνα των σύγχρονων στρατηγικών προώθησης και του μάρκετινγκ στις Β2Β ελληνικές επιχειρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή εργασία Οργανωσιακά και επιχειρησιακά μοντέλα ηλεκτρονικής υγείας: Έρευνα πεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική εξαγωγική επίδοση: Ανταγωνιστικότητα και ξένες άμεσες επενδύσεις

Ελληνική εξαγωγική επίδοση: Ανταγωνιστικότητα και ξένες άμεσες επενδύσεις Ελληνική εξαγωγική επίδοση: Ανταγωνιστικότητα και ξένες άμεσες επενδύσεις Χρήστος Παπάζογλου ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΆΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤHN ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - HRA: HUMAN RESOURCE ACCOUNTING ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΓΑΙΑ Α.Ε.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤHN ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - HRA: HUMAN RESOURCE ACCOUNTING ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΓΑΙΑ Α.Ε. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ" ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤHN ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Economic development, competitiveness and city marketing: firms appreciation for the city of Larissa, Greece

Economic development, competitiveness and city marketing: firms appreciation for the city of Larissa, Greece MPRA Munich Personal RePEc Archive Economic development, competitiveness and city marketing: firms appreciation for the city of Larissa, Greece THEODORE METAXAS U. of Thessaly, Department of Planning and

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)»

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Μεταπτυχιακή Διατριβή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Μεταπτυχιακή Διατριβή Υιοθέτηση νέων τεχνολογιών πληροφορικής στη διαχείριση εφοδιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΜΕΡΟΣ 1 Ο BENCHMARKING Ορισμός Benchmarking. 2 Είδη Benchmarking.. 2 Διαδικασία υλοποίησης. 3 Αποτελέσματα του Benchmarking.. 3 Που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 217. Στο κεφάλαιο αυτό µελετώνται ορισµένες όψεις της καινοτοµικής διαδικασίας. Η εµπειρία από προηγούµενες καταγραφές µας επιτρέπει να προτείνουµε ένα σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία BENCHMARKS FOR EXCELLENCE IN HOTEL MANAGEMENT.

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία BENCHMARKS FOR EXCELLENCE IN HOTEL MANAGEMENT. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία BENCHMARKS FOR EXCELLENCE IN HOTEL MANAGEMENT της ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΠΝΙ ΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς.

Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς. Διπλωματική εργασία μεταπτυχιακού της Σοφίας Πιστοφίδου Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς. Επιτροπή διπλωματικής εργασίας Μουστάκης Βασίλης, Καθηγητής Ματσατσίνης Νικόλαος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. «Ο Ρόλος των Χρηματοοικονομικών Δεικτών στον Στρατηγικό Σχεδιασμό» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΝΤΣΟΣ ΑΕΜ: 8283

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. «Ο Ρόλος των Χρηματοοικονομικών Δεικτών στον Στρατηγικό Σχεδιασμό» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΝΤΣΟΣ ΑΕΜ: 8283 ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία με τίτλο: «Ο Ρόλος των Χρηματοοικονομικών Δεικτών στον Στρατηγικό Σχεδιασμό» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΝΤΣΟΣ ΑΕΜ: 8283 Η Επιβλέπων καθηγητής: Νικολαίδης Μιχαήλ Καβάλα, 2013

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Γιάννης Καλογήρου. Yet not to innovate is to die. Some firms actually do elect to die Chris Freeman and Luc Soete, 1997

Περίληψη. Γιάννης Καλογήρου. Yet not to innovate is to die. Some firms actually do elect to die Chris Freeman and Luc Soete, 1997 Η τεχνολογική ταυτότητα και η καινοτομική επίδοση του επιχειρηματικού τομέα στην ελληνική οικονομία. Δημόσιες πολιτικές και επιχειρηματικές στρατηγικές για την αναβάθμισή του Yet not to innovate is to

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ EFQM ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Ναυτιλία ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία, Καινοτοµία και Επιχειρηµατικότητα

Τεχνολογία, Καινοτοµία και Επιχειρηµατικότητα Τεχνολογία, Καινοτοµία και Επιχειρηµατικότητα Σκοπός του κεφαλαίου Προσδοκώµενα αποτελέσµατα Έννοιες κλειδιά 9.1 Εισαγωγή 9.2 Έννοια και ορισµός της τεχνολογίας 9.3 Έννοια και ορισµός της καινοτοµίας 9.4

Διαβάστε περισσότερα

The Impact of the Maintenance Practices on the Performance of Manufacturing Firms

The Impact of the Maintenance Practices on the Performance of Manufacturing Firms The Impact of the Maintenance Practices on the Performance of Manufacturing Firms Alexandros Diamantidis Dept. of Production & Management Engineering Democritus University of Thrace adiaman@civil.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα