Η οικονομική αποδοτικότητα του συστήματος καινοτομίας των επιχειρήσεων ξύλου και επίπλου στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η οικονομική αποδοτικότητα του συστήματος καινοτομίας των επιχειρήσεων ξύλου και επίπλου στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας"

Transcript

1 Η οικονομική αποδοτικότητα του συστήματος καινοτομίας των επιχειρήσεων ξύλου και επίπλου στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας Μάριος Τρίγκας 1,2 Βάϊος Μπλιούμης 1 Αθανάσιος Χριστοδούλου 1 Παπαδόπουλος Ιωάννης 3 1 Εργαστήριο Δασικής Οικονομικής Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Τ.Κ Θεσσαλονίκη, Τηλ , 2 Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης Θεσσαλίας (ΚΕ.ΤΕ.Α.Θ.) Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Διαχείρισης Αγροοικοσυστημάτων (Ι.ΤΕ.Δ.Α.), Καρδίτσα, Τ.Κ , Τηλ , FAX , 3 Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου, Καρδίτσα, Τ.Κ , ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία που επικεντρώνεται στους κλάδους των επιχειρήσεων ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Θεσσαλίας, επιχειρείται η καταγραφή και η ανάλυση της οικονομικής διάστασης και αποδοτικότητας της καινοτόμου δράσης τους. Για την παραγωγή νέων, καινοτόμων και ποιοτικών προϊόντων, απαιτούνται σχετικά υψηλές δαπάνες προμήθειας σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού, αλλά και επιμέρους στοιχείων της παραγωγής, οι οποίες πρέπει να ενσωματωθούν στο κόστος παραγωγής. Οι ίδιες οι επιχειρήσεις του κλάδου του ξύλου και του επίπλου, φαίνεται ότι δεν παράγουν από μόνες τους καινοτομία και το σύστημα καινοτομίας παρουσιάζει αδυναμίες, κυρίως όσον αφορά στη ροή γνώσεων και τεχνογνωσίας προς τις επιχειρήσεις. Η αποδοτικότητα του συστήματος καινοτομίας των επιχειρήσεων κρίνεται ικανοποιητική καθώς οι περισσότερες από αυτές χρησιμοποιούν ικανοποιητικά τις εισροές της καινοτομίας. Ωστόσο υπάρχουν αρκετά περιθώρια βελτίωσης, κυρίως όσον αφορά θέματα δραστηριοτήτων διάχυσης της καινοτομίας, εκπαίδευσης και εφαρμογής και ανάπτυξης ΕΤΑ. Η μεταβολή της αποδοτικότητας παρουσιάζει διακυμάνσεις καταδεικνύοντας τη μη ύπαρξη διαμορφωμένης στρατηγικής των επιχειρήσεων του κλάδου σε θέματα αποτελεσματικής χρήσης των συντελεστών της καινοτόμου δράσης και των δαπανών που πραγματοποιούν για το σκοπό αυτό. Τέλος, υπάρχουν επιχειρήσεις που υστερούν σημαντικά σε σχέση με τις υπόλοιπες και θα πρέπει να καταβάλλουν πολύ μεγαλύτερες προσπάθειες βελτίωσης αναφορικά με τη μείωση των δαπανών και την καλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα της επιχειρηματικής τους δράσης. Λέξεις κλειδιά: καινοτομία, οικονομικά της καινοτομίας, Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων, αποδοτικότητα, επιχειρήσεις ξύλου και επίπλου. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΚΟΠΟΣ Αν και είναι δύσκολο να «απομονώσουμε» τη φύση, τις πηγές και τα αποτελέσματα της καινοτομίας, υπάρχει μία ταύτιση απόψεων σχετικά με τα στοιχεία που απαρτίζουν την καινοτομία (Gordon and McCann, 2005). Η καινοτομία συνδέεται, πέρα από την τεχνολογική εξέλιξη και με ένα διευρυμένο σύστημα διαδικασιών χειρισμού γνώσεων (Κομνηνός, 2001). Οι επιχειρήσεις δεν καινοτομούν από μόνες τους αλλά βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση με τα επιμέρους μέλη του συστήματος, τα οποία μαζί με της αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται μεταξύ τους καθορίζουν την καινοτόμο δράση των επιχειρήσεων (Κομνηνός κ.α., 2001, Feinson et al., 2002). Έννοιες και πρακτικές όπως η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και η μείωση του κόστους παραγωγής φαντάζουν ανεπαρκείς για την επιβίωση των επιχειρήσεων, οι οποίες θα πρέπει να στοχεύουν πλέον σε αποθεματοποίηση πληροφοριών και εφαρμογές τεχνικών συγκριτικής αξιολόγησης

2 (Παπαδόπουλος 2005, Καραγκούνη 2006, Karagouni and Papadopoulos 2006). Επικεντρώνοντας στον κλάδο των επιχειρήσεων ξύλου επίπλου, μέσα από την εφαρμογή ερωτηματολογίων για την έρευνα και ανάλυση του υπάρχοντος συστήματος καινοτομίας του κλάδου, επιχειρείται η καταγραφή των προβλημάτων των επιχειρήσεων, η προσέγγιση της βέλτιστης πρακτικής λειτουργίας τους και η ανάλυση της οικονομικής διάστασης της καινοτομίας και της αποδοτικότητας της καινοτόμου δράσης των εν λόγω επιχειρήσεων. 2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 2.1 Συστήματα Καινοτομίας Η καινοτομία, αποτελεί μία μη γραμμική έννοια σύμφωνα με την σύγχρονη επικρατούσα ερευνητική αντίληψη και εξετάζεται πλέον ως σύστημα. Αποτελεί ένα πολύπλοκο, αλληλεπιδραστικό σύστημα όπου επιστήμη, τεχνολογία και κοινωνία συμπλέκονται με τέτοιο τρόπο που πολλές φορές είναι δύσκολο να διακριθούν τα αίτια από τα αποτελέσματα της λειτουργίας του συστήματος αυτού (Smits, 2002). Καθώς μέχρι σήμερα η γραμμική αντίληψη της καινοτομίας επικεντρωνόταν στη δυνατότητα των επιχειρήσεων για παροχή καινοτόμου δράσης, η αντίληψη του συστήματος της καινοτομίας θέτει ως κεντρικό ρόλο τη ζήτηση της καινοτομίας από τους καταναλωτές και γενικά από τους τελικούς αποδέκτες και χρήστες αυτής (Edquist and Hommen 1999, Oudshoorn and Pinch 2003). Η σημασία της αντιμετώπισης της καινοτομίας ως σύστημα γίνεται εύκολα κατανοητή αν αναλογιστεί κανείς ότι οι επιχειρήσεις δεν καινοτομούν σχεδόν ποτέ από μόνες τους, αλλά πάντοτε μέσα από πολύπλοκες σχέσεις αμοιβαιότητας και ανατροφοδότησης (Κομνηνός κ.α., 2001), καθοριζόμενες από τα στοιχεία του συστήματος (Edquist 1997, Edquist and Hommen 1999). Το κλειδί της επιτυχίας ενός συστήματος καινοτομίας είναι ο τρόπος που οι παραπάνω φορείς και επιχειρήσεις εμπλέκονται σε ένα τέτοιο δίκτυο (Pittaway et al., 2004) καθώς και επιμέρους παράγοντες (Klein Woolthuis et al., 2005). 2.2 Μέτρηση της αποδοτικότητας στον κλάδο ξύλου επίπλου με τη χρήση DEA. Πρόσφατες προσεγγίσεις σχετικά με τη μέτρηση της επιχειρηματικής επίδοσης στην καινοτομία έχουν πολυδιάστατο χαρακτήρα (Danneels and Kleinschmidt, 2001) χωρίς ωστόσο να παραβλέπεται το γεγονός ότι η τεχνολογική εξέλιξη παίζει έναν από τους πιο σημαντικούς ρόλους στον τρόπο ανάπτυξης της καινοτόμου δράσης των επιχειρήσεων (Green et al. 1995, Talke 2007). Οι Fenkel et al. (2000) αναφέρουν ότι, «η ποσοτικοποίηση, αποτίμηση και η συγκριτική αξιολόγηση της καινοτομίας των επιχειρήσεων είναι μία πολύπλοκη διαδικασία για τις ίδιες, έχοντας παράλληλα σημαντικό χαρακτήρα και σημασία και για την ακαδημαϊκή έρευνα». Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι η μέτρηση της καινοτομίας επιχειρήσεων δε θα πρέπει να συγχέεται με την μέτρηση της επίδοσης των προϊόντων στην αγορά. Η πρώτη αποτελεί ουσιαστικό κριτήριο για την δεύτερη (Richardson and Gordon 1980, Sink 1983). Ωστόσο, η μέτρηση της αποδοτικότητας της επιχειρηματικής δράσης που οφείλεται σε καινοτόμες δραστηριότητες παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις ίδιες τις επιχειρήσεις αλλά και ευρύτερα. Μια δημοφιλής τεχνική μέτρησης της αποδοτικότητας συστημάτων είναι και η τεχνική της Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων - Π.Α.Δ. (Data Envelopment Analysis DEA). Η πρώτη εφαρμογή της Π.Α.Δ. στον τομέα των δασικών βιομηχανιών πραγματοποιήθηκε από τον Rhodes (1986). Παρόλα αυτά οι έρευνες μέτρησης της αποδοτικότητας στο συγκεκριμένο κλάδο είναι ακόμη περιορισμένες. Οι περισσότερες από αυτές στοχεύουν στη μέτρηση της οικονομικής αποδοτικότητας των εν λόγω επιχειρήσεων καθώς επίσης και στην αποδοτικότητα της διαχείρισης δασικών εκμεταλλεύσεων Yin (1998, 1999 και 2000). Ο Φωτίου (1997) εκτίμησε την αποδοτικότητα των ελληνικών πριστηρίων χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο DEA με δύο μεταβλητές εισροών και 1 μεταβλητή εκροών. Αντίστοιχα, οι Nyrud και Bergseng (2002) εφάρμοσαν την ίδια

3 μεθοδολογία για την εκτίμηση της παραγωγικότητας περίπου 200 πριστηρίων στη Νορβηγία. Αντίστοιχες έρευνες δημοσίευσαν και οι Carter και Siry (2003). Ειδικότερα, αναφορικά με την εφαρμογή DEA για την μέτρηση της αποδοτικότητα της καινοτομίας στις επιχειρήσεις ξύλου, οι Diaz Balteiro et al. (2006) χρησιμοποιούν μόνο δύο μεταβλητές για εισροές και άλλες δύο για τις εκροές της καινοτομίας αντίστοιχα, που αφορούν συνολικές δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης και αριθμό συνεργασιών (εισροές) και αριθμό προϊόντων και διαδικασιών καινοτομίας (εκροές). 3. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην παρούσα εργασία, αναφορικά με την καταγραφή της καινοτομίας των επιχειρήσεων ξύλου και επίπλου, επικεντρώνεται στην οικονομική διάσταση της καινοτόμου δράσης τους μέσα από την συγκέντρωση των δαπανών (εισροών) που πραγματοποίησαν οι επιχειρήσεις για δραστηριότητες Τεχνολογικής Καινοτομίας Προϊόντων και Διαδικασιών (ΤΚΠΔ). Το ερωτηματολόγιο το οποίο χρησιμοποιήθηκε βασίστηκε στο διεθνώς αναγνωρισμένο εγχειρίδιο καταγραφής καινοτομίας των επιχειρήσεων που συνέταξε ο Ο.Ο.Σ.Α. το 1995, γνωστό και ως εγχειρίδιο OSLO (Oslo Manual), της οικογένειας εγχειριδίων Frascati. Για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας επιλέχθηκε η «συνολική προσέγγιση» (subject approach) που αφορά τη μελέτη της καινοτομικής συμπεριφοράς και των δραστηριοτήτων της επιχείρησης ως συνόλου. Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού της καινοτομίας των επιχειρήσεων του ξύλου και του επίπλου, με βάση τη συνολική προσέγγιση, χρησιμοποιήθηκε μία άλλη μορφή προσέγγισης για την συλλογή των δαπανών, η προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω (bottom-up approach) (Ο.Ο.Σ.Α 1995). Οι εκροές της καινοτομίας αφορούν στα έσοδα τα οποία προέκυψαν από πωλήσεις προϊόντων προερχόμενα από κάποιας μορφή καινοτομική δραστηριότητα και αποτελούν εκτίμηση των ετήσιων εσόδων ως ποσοστό του κύκλου εργασιών που προέρχεται από καινοτόμα προϊόντα ή διαδικασίες βασισμένες και στους δημοσιευμένους ισολογισμούς των επιχειρήσεων της έρευνας. Για την μέτρηση της αποδοτικότητας (efficiency) του συστήματος καινοτομίας των θεσσαλικών επιχειρήσεων ξύλου και επίπλου, χρησιμοποιήθηκε η Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων (Data Envelopment Analysis - DEA) (Charnes et al., 1978). Είναι μία μη παραμετρική τεχνική που στηρίζεται στο γραμμικό προγραμματισμό (Cooper et al., 1999). Η γνώση της αποδοτικότητας μιας επιχείρησης και κατ επέκταση ενός συστήματος αποτελεί σημαντικότατο παράγοντα απαραίτητο τόσο για την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης όσο και για την λήψη αποφάσεων σε μικρο και μάκρο οικονομικό επίπεδο (Φωτίου, 1997). Η Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων θεωρεί την Μονάδα Απόφασης Επιχείρηση ως μια παραγωγική μονάδα που καταναλώνει πόρους με τη μορφή εισροών και παράγει ένα σύνολο εκροών. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε η περίπτωση που η απεικόνιση του συνόρου αποδοτικότητας στηρίζεται στην υπόθεση περί κλίμακας σταθερών αποδόσεων (constant returns to scale). 4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4.1 Το οικονομικό - καινοτομικό προφίλ των επιχειρήσεων της έρευνας Στο ερώτημα αν γνωρίζουν την έννοια της καινοτομίας, το συντριπτικό ποσοστό των επιχειρηματιών (86,8%), δήλωσε πως τη γνωρίζει. Ανάλογα είναι και τα ποσοστά που αφορούν τη χρήση ή όχι από τις επιχειρήσεις της έρευνας, καινοτομικών προϊόντων ή διαδικασιών καθώς το 76,3% δήλωσε πως χρησιμοποιεί καινοτόμα προϊόντα και διαδικασίες. Αναφορικά με τους τρόπους με τους οποίους οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν την καινοτόμο δράση μέσα στην επιχειρηματική οικονομική λειτουργία τους, παρατηρείται ότι, το μεγαλύτερο ποσοστό (51,5%), υιοθετεί και βελτιώνει ήδη υπάρχουσες μεθόδους παραγωγής και διάθεσης και ακολουθούν οι επιχειρήσεις οι οποίες καινοτομούν μέσα από τη βελτίωση ήδη υπαρχόντων προϊόντων και την παραγωγή νέων προϊόντων με ποσοστό

4 39,4%. Ακολουθούν με σχετικά χαμηλότερο ποσοστό η ανάπτυξη νέων μεθόδων παραγωγής και διάθεσης. Ως σημαντικότερες επιδιώξεις, της καινοτόμου δράσης των επιχειρήσεων της έρευνας αναδείχθηκαν οι εξής τέσσερις: α) η αύξηση του μεριδίου της αγοράς που κατέχουν οι επιχειρήσεις, β) το χαμηλότερο κόστος παραγωγής, γ) το άνοιγμα νέων αγορών στο εξωτερικό ή σε ομάδες στόχους του εσωτερικού και δ) η βελτίωση της ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων. Τα τεχνολογικά βελτιωμένα προϊόντα τα οποία εμπορευματοποιήθηκαν από τις επιχειρήσεις κατά την τελευταία τριετία , κατέχουν ένα ποσοστό 16,4% επί των συνολικών πωλήσεων των επιχειρήσεων και ακολουθούν οι πωλήσεις προϊόντων που είναι νέα ή τεχνολογικώς βελτιωμένα σε σχέση με την αγορά εκμετάλλευσης της επιχείρησης και η εμπορευματοποίηση την εν λόγω περίοδο τεχνολογικώς αμετάβλητων προϊόντων, με ποσοστά 12,8% και 12,3% αντίστοιχα (Πίνακας 1). Πίνακας 1: Ποσοστό % των πωλήσεων των επιχειρήσεων που οφείλονται σε καινοτόμα προϊόντα ή διαδικασίες. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 1. Τεχνολογικώς βελτιωμένα προϊόντα που εμπορευματοποιήθηκαν 16,3 την τελευταία τριετία 2. Πωλήσεις προϊόντων που είναι νέα ή τεχνολογικώς βελτιωμένα 12,8 σε σχέση με την αγορά εκμετάλλευσης της επιχείρησης 3. Προϊόντα τεχνολογικώς αμετάβλητα ή απλώς τροποποιημένα 12,3 που έχουν παραχθεί με αμετάβλητες μεθόδους παραγωγής που εμπορευματοποιήθηκαν κατά την τελευταία τριετία 4. Πωλήσεις προϊόντων που είναι νέα ή τεχνολογικώς βελτιωμένα 10,9 αποκλειστικά σε σχέση με την επιχείρηση 5. Διαδικασίες τεχνολογικώς αμετάβλητες ή απλώς 10,7 διαφοροποιημένες που έχουν εφαρμοσθεί την τελευταία τριετία 6. Προϊόντα τεχνολογικώς αμετάβλητα ή απλώς τροποποιημένα 8,3 που έχουν παραχθεί με αμετάβλητες μεθόδους παραγωγής την τελευταία τριετία 7. Τεχνολογικώς νέα προϊόντα που εμπορευματοποιήθηκαν την 7,8 τελευταία τριετία Αξιολογώντας την επίδραση της καινοτομίας των προϊόντων ή των διαδικασιών στη χρήση των βασικών συντελεστών παραγωγής (production factors), παρατηρείται ότι αυτή επηρεάζει σε πολύ μεγάλο την κατανάλωση υλικών και τη χρήση παγίων κεφαλαίων, ενώ ακολουθεί το ανθρώπινο δυναμικό και η κατανάλωση ενέργειας. Ένα χαμηλό ποσοστό (32,4%), δήλωσε πως οι τεχνολογικές καινοτομίες μείωσαν το μέσο κόστος παραγωγής την περίοδο Από τις επιχειρήσεις που απάντησαν θετικά σε σχέση με τη μείωση του μέσου κόστους παραγωγής, το μεγαλύτερο ποσοστό (58,3%) παρουσίασε μία μείωση σε μία κλίμακα από 5-10% και το 16,7% από 10-15% (Σχήμα 1).

5 ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 58,3% 20,0% 10,0% 16,7% 8,3% 8,3% 8,3% 0,0% 0-5% 5-10% 10-15% 15-20% ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΜΕΣΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ >20% Σχήμα 1: Ποσοστιαία επίδραση της καινοτομίας στη μείωση του μέσου κόστους παραγωγής των επιχειρήσεων της έρευνας. Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός πως αυξήθηκε σημαντικά το ποσοστό του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων το οποίο προέρχεται από καινοτόμα προϊόντα και διαδικασίες την περίοδο Επίσης, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι καθώς αυξάνεται ο βαθμός της καινοτομίας, το ποσοστό αύξησης των πωλήσεων παρουσιάζει διακυμάνσεις. Γεγονός είναι πως γενικά, αύξηση του βαθμού της καινοτομίας επιφέρει και αύξηση των πωλήσεων των επιχειρήσεων καθώς η συσχέτιση είναι θετική (συντελεστές Kendall s tau-b=0,620 και Kendall s tau-c=0,582). Στο Σχήμα 2 παρατηρείται πως το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων (31,4%), δαπάνησε συνολικά περισσότερα από για ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων κατά το έτος ,0% 20,0% 31,4% 10,0% 22,9% 17,1% 17,1% 11,4% 0,0% > Σχήμα 2: Κατανομή δαπανών καινοτομίας τελευταίου έτους επιχειρήσεων της έρευνας.

6 Ακολουθεί η ανάλυση του ενοποιημένου προϋπολογισμού των επιχειρήσεων της έρευνας σε καινοτομικές δραστηριότητες που μπορεί να αναλήφθηκαν από τις επιχειρήσεις κατά την διάρκεια της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής περιόδου (Πίνακας 2). Το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων (85,7%) απέκτησε μηχανήματα και εξοπλισμό και κατά μέσο όρο η δαπάνη αυτή ανήλθε κοντά στα Ακολουθούν από την άποψη του ποσοστού των επιχειρήσεων που ενεπλάκησαν στις συγκεκριμένες δραστηριότητες η διάχυση της καινοτομίας (45,7%), η εισαγωγή καινοτομιών στην αγορά (31,4%) και η απόκτηση Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ) (25,7%), με μέσο όρο δαπανών περίπου 4.000, και αντίστοιχα. Από το σύνολο των δαπανών, το συντριπτικό ποσοστό (95,3%), αφορά δαπάνες μεταφοράς καινοτομίας προς τις επιχειρήσεις. Σε σχέση με τις επιμέρους κατηγορίες δαπανών, το μεγαλύτερο ποσό αφορά την απόκτηση γης και κτιρίων που σχετίζονται με την ανάπτυξη καινοτομιών και την αγορά και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού για βελτίωση της δραστηριότητας των επιχειρήσεων. Πίνακας 2: Συμμετοχή σε καινοτομικές δραστηριότητες και κατηγορίες δαπανών καινοτομίας επιχειρήσεων κατά το τελευταίο έτος. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ%) ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ( ) Δαπάνες ΕΤΑ 20,0 80, ,86 Δαπάνες απόκτησης ΕΤΑ 25,7 74, ,82 Δαπάνες απόκτησης μηχανημάτων και εξοπλισμού 85,7 14, ,57 Δαπάνες απόκτησης άλλων εξωτερικών γνώσεων 11,4 88, ,57 Δαπάνες για εκπαίδευση 14,3 85, ,43 Δαπάνες εισαγωγής καινοτομιών στην αγορά 31,4 68, ,57 Δαπάνες σχεδιασμού 17,1 82, ,14 Σύνολο δαπανών μεταφοράς καινοτομίας ,86 Δαπάνες διάχυσης καινοτομίας 45,7 54, ,00 Άλλες δαπάνες 0 Συνολικές δαπάνες καινοτομίας ,14 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ Ημερομίσθια 156,67 Ετήσιοι μισθοί 3.056,67 Έξοδα πρόσθετων παροχών 280,00 Εργατικά έξοδα προσωπικού που δεν εμπλέκεται σε δραστηριότητες ΤΚΠΔ 666,67 Αγορές υλικών 8.466,67 Αγορές προμηθειών 766,67 Μάρκετινγκ καινοτόμων προϊόντων 3.658,06 Δαπάνες υποστηρικτικών δραστηριοτήτων ΤΚΠΔ 5.645,16 Σύνολο τρεχουσών δαπανών καινοτομίας ,35 Απόκτηση γης και κτιρίων για χρήση σε δραστηριότητες ΤΚΠΔ ,97 Απόκτηση βασικών οργάνων και εξοπλισμού 7.000,00 Λογισμικό και υλικό υποστήριξης για δραστηριότητες ΤΚΠΔ 1.766,67 Εγκατάσταση μηχανημάτων για βελτίωση προϊόντων ,63 Εγκατάσταση μηχανημάτων για παραγωγή νέων προϊόντων 3.533,33 Σύνολο κεφαλαιουχικών δαπανών καινοτομίας ,42 Oι εισροές και οι εκροές της καινοτόμου δράσης των επιχειρήσεων της έρευνας υπολογίστηκαν για ένα έτος (2007), όπως αυτές καταγράφηκαν με βάση τα ερωτηματολόγια (εισροές) και εκτιμήθηκαν με βάση τα ποσοστά επί του κύκλου εργασιών

7 που αφορούν πωλήσεις καινοτόμων προϊόντων και διαδικασιών της περιόδου (εκροές). Συνολικά τα διαθέσιμα στοιχεία αφορούν 17 από τις επιχειρήσεις της έρευνας. Το μεγαλύτερο ποσό των εισροών αφορά στην απόκτηση μηχανημάτων και εξοπλισμού για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ενώ από την πλευρά των εκροών οι πωλήσεις προϊόντων τα οποία είναι τεχνολογικώς αμετάβλητα ή απλώς διαφοροποιημένα και έχουν παραχθεί με αμετάβλητες μεθόδους και εμπορευματοποιήθηκαν μέσα σε ένα έτος. 4.2 Η αποδοτικότητα του συστήματος καινοτομίας των επιχειρήσεων της έρευνας Οι επιχειρήσεις ξύλου και επίπλου της έρευνας, των οποίων εκτιμάται η αποδοτικότητα, αναφέρονται ως μονάδες απόφασης (Decision Making Units DMU). Το μοντέλο της Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων το οποίο εφαρμόστηκε είναι αυτό της οριοθέτησης των μονάδων αναφοράς με βάση την μείωση των εισροών των μη αποδοτικών μονάδων (input oriented) και της απεικόνισης του συνόρου αποδοτικότητας με βάση την κλίμακα περί σταθερών αποδόσεων (constant returns to scale). Στον παρακάτω Πίνακα 3, παρουσιάζεται η εκτίμηση της αποδοτικότητας του συνόλου των 17 επιχειρήσεων που παίρνουν μέρος στην ανάλυση. Γενικά, μπορούμε να πούμε πως οι επιχειρήσεις κρίνονται αποδοτικές σε ότι αφορά τη χρήση των εισροών καινοτομίας σε σχέση με τις παραγόμενες εκροές (Παπαδημητρίου, 2009). Ωστόσο οι μη αποδοτικές επιχειρήσεις θα πρέπει να βελτιώσουν σημαντικά την αναλογία αυτή. Πίνακας 3: Εκτίμηση της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων ξύλου επίπλου με βάση τις εισροές και εκροές της καινοτόμου δράσης. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ DMU1 100 % 100% DMU2 100 % 100% DMU % 76% DMU4 100 % 100% DMU5 100 % 100% DMU6 0.1 % 0% DMU7 100 % 100% DMU % 86% DMU % 36% DMU % 100% DMU % 100% DMU % 100% DMU % 100% DMU % 100% DMU % 18% DMU % 60% DMU % 100% Στους Πίνακες που ακολουθούν (Πίνακες 4 7), αναλύεται περαιτέρω η πιο πάνω γενική εκτίμηση. Στον Πίνακα 4, παρουσιάζεται το περιθώριο βελτίωσης (slacks) στη χρήση των αντιστοίχων εισροών καινοτομίας από τις επιχειρήσεις του κλάδου ως ποσοστό που εκφράζει το περιθώριο βελτίωσης χρήσης των εν λόγω μεταβλητών από τις μη αποδοτικές επιχειρήσεις σε σχέση με τις αποδοτικές. Ουσιαστικά εκφράζει τον τρόπο με τον οποίο θα

8 πρέπει να προσαρμόσουν οι επιχειρήσεις την αποδοτικότητα τους ώστε θεωρητικά να βρεθούν όλες επάνω στο σύνορο αποδοτικότητας (Coelli, 2008). Τα αποτελέσματα δείχνουν πως παρουσιάζεται εντονότερο πρόβλημα σε σχέση με τις δαπάνες που αφορούν στη διάχυση της καινοτομίας, δηλαδή των δαπανών που αφορούν την απόκτηση καινοτομίας μέσω εμπορικών και άλλων καναλιών από τις επιχειρήσεις που τη χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά. Το περιθώριο βελτίωσης μπορεί να φθάσει μέχρι ένα ποσοστό της τάξεως του 15% (Πίνακας 4). Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε πως οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τις υπόλοιπες εισροές αρκετά ικανοποιητικά με μικρές εξαιρέσεις στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη και εφαρμογή ενδοεπιχειρησιακής ΕΤΑ. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν την αδυναμία του συστήματος καινοτομίας του κλάδου στην περιοχή σε σχέση με τη ροή γνώσης προς τις επιχειρήσεις, προς την κατεύθυνση της οποίας θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα προκειμένου οι επιχειρήσεις να καταστούν περισσότερο αποδοτικές και κατά συνέπεια ανταγωνιστικές. Στον Πίνακα 5, παρουσιάζονται οι συντελεστές βαρύτητας (weights) των εισροών καινοτομίας των επιχειρήσεων που αφορούν στον τρόπο που επιλέγουν οι επιχειρήσεις να σταθμίσουν τους εν λόγω παράγοντες προκειμένου να αναδείξουν στο μεγαλύτερο βαθμό την αποδοτικότητά τους (Γκοργκόλης, 2007). Με άλλα λόγια ο Πίνακας 5, παρουσιάζει τη βέλτιστη λύση για τις επιχειρήσεις της έρευνας με βάση τον τρόπο που επιλέγει η κάθε επιχείρηση ξεχωριστά ώστε να μεγιστοποιείται η σχετική οικονομική αποδοτικότητά της έναντι των υπολοίπων επιχειρήσεων. Συμπεραίνεται πως οι επιχειρήσεις επιλέγουν να δώσουν σχετικά μεγαλύτερη βαρύτητα για τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας τους αναφορικά με την καινοτόμο δράση τους, σε σχέση με τις δαπάνες για την απόκτηση άλλων εξωτερικών γνώσεων που αφορούν τεχνογνωσία, λογισμικά και σχετικές άδειες για χρήση τους στις καινοτομίες των επιχειρήσεων και φυσικά στην απόκτηση ΕΤΑ από φορείς καινοτομίας. Αναδεικνύεται για ακόμη μια φορά η σημασία του συστήματος καινοτομίας στην περιοχή για τον κλάδο του ξύλου και του επίπλου και του τρόπου που το σύστημα αυτό λειτουργεί στο πλαίσιο της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών και τεχνογνωσίας προς τις επιχειρήσεις του κλάδου. Κρίνεται λοιπόν, απαραίτητη η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου και αντίστοιχων ερευνητικών κέντρων, Πανεπιστημίων κ.λ.π. και γενικότερα ενίσχυση των δεσμών και της ροής γνώσης (knowledge flows) στα μέλη του συστήματος, ταυτόχρονα με τις συνεχείς επενδύσεις σε νέο τεχνολογικό εξοπλισμό. Ωστόσο, επεκτείνοντας περισσότερο την ανάλυση και εφαρμόζοντας την διασταύρωση των αποδοτικοτήτων (cross efficiency), έχοντας ως στόχο τον περιορισμό της υποκειμενικότητας που εμπεριέχει η ανάλυση, υπολογίζονται οι νέες τιμές του δείκτη αποδοτικότητας (Πίνακας 7). Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να εκτιμήσουμε τη θέση των μη αποδοτικών μονάδων σε σχέση με τις αποδοτικές, καθώς επίσης και τη διακύμανση της αποδοτικότητας αυτής μεταξύ των ήδη αποδοτικών μονάδων (Hollingsworth and Wildman 2002, Calkovic and Hunjak 2000). Η διασταύρωση αποδοτικοτήτων, χρησιμοποιείται ουσιαστικά για την περεταίρω κατάταξη των αποδοτικών μονάδων (Hollingsworth and Wildman 2002, Calkovic and Hunjak 2000). Όπως παρατηρείται, η μεταβολή αυτή παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις, γεγονός που επιβεβαιώνει τα προηγούμενα αποτελέσματα για τα περιθώρια βελτίωσης των μη αποδοτικών μονάδων σε σχέση με τις αποδοτικές αλλά και αυτών που αρχικά εκτιμήθηκαν ως αποδοτικές. Προκειμένου να εξάγουμε πιο χρήσιμα και αντιπροσωπευτικά συμπεράσματα σε σχέση με τα παραπάνω, εκτιμήθηκε ο Συντελεστής Διακύμανσης της αποδοτικότητας (Efficiency Variance Coefficient) των αποδοτικών επιχειρήσεων. Με βάση τη διακύμανση του συντελεστή αυτού μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα σχετικά με την ευρωστία των επιχειρήσεων και τη μεταβλητότητα της αποδοτικότητας τους (Πίνακας 7 και Σχήμα 3). Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται μια κατάταξη των αποδοτικών μονάδων η οποία μας οδηγεί σε ασφαλέστερα συμπεράσματα. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται τα δεδομένα

9 που αφορούν στις αποδοτικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με την αρχική ανάλυση (αποδοτικότητα = 100%). Παρατηρείται πως υπάρχει έντονη διακύμανση στην οικονομική αποδοτικότητα των επιχειρήσεων γεγονός που επιβεβαιώνει τα προηγούμενα συμπεράσματα σε σχέση με την ικανότητα αποτελεσματικής χρήσης των εισροών αλλά και των εκροών της καινοτομίας, με πολλά περιθώρια βελτίωσης για αρκετές από τις επιχειρήσεις της έρευνας. Σε επίπεδο μεμονωμένης επιχείρησης, παρατηρείται πως οι επιχειρήσεις που εμφανίζουν την καλύτερη συμπεριφορά, διατηρούν την αποδοτικότητά τους κοντά στη μονάδα ανεξάρτητα της επιλογής των βαρών στάθμισης για τις εισροές της καινοτομίας (Σχήμα 3). Τέλος, στον Πίνακα 6 υπολογίζονται οι συντελεστές λάμδα (λ) (lambdas) με βάση τους οποίους θα μεταβληθούν οι εισροές (δαπάνες) καινοτομίας κατά τον αντίστοιχο συντελεστή με στόχο την επίτευξη της βέλτιστης πρακτικής από τις μη αποδοτικές επιχειρήσεις (Παπαδημητρίου 2009, Coelli 2008). Γενικά ο συνδυασμός αυτός παρουσιάζει μεγάλη διακύμανση (από 1% έως 524%) καταδεικνύοντας για ακόμη μία φορά, τη μεγάλη διαφοροποίηση που υπάρχει ανάμεσα στις επιχειρήσεις του κλάδου στην περιοχή και τα περιθώρια βελτίωσης της καινοτόμου δράσης τους. Πίνακας 4: Περιθώριο βελτίωσης στη χρήση εισροών της καινοτομίας από τις επιχειρήσεις ΕΤΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΥΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ DMU DMU DMU ,3 DMU DMU DMU DMU DMU , ,6 DMU9 1, , ,8 DMU DMU DMU DMU DMU DMU15 1, , ,8 DMU DMU

10 Πίνακας 5: Συντελεστές βαρύτητας εισροών καινοτομίας των επιχειρήσεων της έρευνας. ΕΤΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΥΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ DMU1 0 0,059 0,001 0, ,028 0,083 0 DMU2 0 0,477 0, ,237 0 DMU3 0 0,167 0, ,1 0,138 0 DMU4 0 0,159 0, DMU5 0 0,402 0,05 6, ,227 0 DMU6 0 0,149 0,02 0, DMU7 0 0,189 0,025 3, ,094 0 DMU8 0 0,275 0,02 3, ,075 0 DMU9 0 0,081 0, ,047 0,068 0 DMU10 0,002 0, , DMU11 0 0,306 0, , DMU12 0 3,215 0, ,929 2,666 0 DMU13 0 0,324 0,043 0, DMU14 0 0,157 0, ,083 0,115 0 DMU15 0 0,028 0, DMU16 0 0,011 0, DMU17 0 1,396 0,188 0,

11 Πίνακας 6: Συντελεστές λάμδα επιχειρήσεων της έρευνας DMU1 DMU2 DMU3 DMU4 DMU5 DMU6 DMU7 DMU8 DMU9 DMU10 DMU11 DMU12 DMU13 DMU14 DMU15 DMU16 DMU17 DMU DMU DMU , DMU DMU DMU ,003 0, DMU DMU , ,027 0, DMU , , , , DMU DMU DMU DMU DMU DMU , , DMU , , DMU

12 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Πίνακας 7: Δείκτες μεταβολής της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων της έρευνας. DMU DMU1 DMU2 DMU4 DMU5 DMU7 DMU10 DMU11 DMU12 DNU13 DMU14 DMU , , , , , Infinity , ,342 -Infinity , , Infinity -Infinity , , Infinity , Infinity , , Infinity , , Infinity , , ,642 0, , , Infinity , , Infinity NaN , NaN NaN , Infinity 100 Μέσος 89,83 66,66 33,33 63,23 61, ,01 66,66 33, ,33 Διάμεσος ,70 85, , ,001 Τυπ. Απόκλιση 17,60 47,14 47,14 44,91 44, ,80 47,14 47, ,14 Συντ. Διακύμανσης 0,19 0,70 1,41 0,71 0,71 0 0,71 0,71 1,41 0 1,41 Συντελεστής μεταβλητότητας 1,6 1,4 1,2 1 0,8 Συντελεστής μεταβλητότητας 0,6 0,4 0, DMU'S Σχήμα 3: Συντελεστής μεταβλητότητας στην αποδοτικότητα των επιχειρήσεων. 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων του κλάδου, υιοθετεί και βελτιώνει ήδη υπάρχουσες μεθόδους παραγωγής και διάθεσης και ακολουθούν οι επιχειρήσεις οι οποίες καινοτομούν μέσα από τη βελτίωση ήδη υπαρχόντων προϊόντων και την παραγωγή νέων προϊόντων. Σχετικά μικρότερος είναι ο αριθμός των επιχειρήσεων που αναπτύσσει νέες μεθόδους παραγωγής και διάθεσης. Γίνεται αντιληπτό λοιπόν, πως θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα προς αυτή την κατεύθυνση της ανάπτυξης και της παραγωγής νέων προϊόντων και μεθόδων διάθεσης. Το μεγαλύτερο ποσοστό των πωλήσεων καινοτόμων προϊόντων των επιχειρήσεων του κλάδου προέρχεται από πωλήσεις προϊόντων τα οποία είναι βελτιωμένα τεχνολογικώς και ενσωματώνουν νέες μεθόδους παραγωγής και διάθεσης, γεγονός που καταδεικνύει την προσπάθεια εισαγωγής καινοτομίας στην παραγωγική

13 διαδικασία. Απαιτείται σχετικά υψηλό κόστος σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού, αλλά και επιμέρους στοιχείων της παραγωγής, για την παραγωγή νέων, καινοτόμων και ποιοτικών προϊόντων, κόστος το οποίο έχει ενσωματωθεί στο κόστος παραγωγής. Τα θετικά αποτελέσματα εφαρμογής καινοτομίας, απαιτούν ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να απεικονιστούν στα οικονομικά δεδομένα της παραγωγής. Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός πως αυξήθηκε σημαντικά το ποσοστό του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων το οποίο προέρχεται από καινοτόμα προϊόντα και διαδικασίες την περίοδο Το στοιχείο αυτό τονίζει την ουσιαστική πλέον συμμετοχή της καινοτομίας στην επιχειρηματική δράση και της βαρύτητας που αρχίζουν σταδιακά να δίνουν οι επιχειρήσεις του κλάδου, σε καινοτόμα προϊόντα και διαδικασίες, στα πλαίσια ενίσχυσης της ανταγωνιστικής τους θέσης στην εγχώρια αλλά και τη διεθνή αγορά. Γεγονός είναι πως γενικά, αύξηση του βαθμού της καινοτομίας επιφέρει και αύξηση των πωλήσεων των επιχειρήσεων καθώς η συσχέτιση είναι θετική. Επιπλέον, σημαντικός είναι ο αριθμός των επιχειρήσεων που δεν έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν σημαντικά ποσά σε δράσεις ανάπτυξης και εφαρμογής καινοτομίας. Από το σύνολο των δαπανών, το συντριπτικό ποσοστό (95,3%), αφορά δαπάνες μεταφοράς καινοτομίας προς τις επιχειρήσεις. Το γεγονός αυτό φανερώνει την υπαρκτή ανάγκη για απόκτηση τεχνογνωσίας από τις επιχειρήσεις του κλάδου και το κενό καινοτομίας, που υφίσταται σε σχέση με την υπόλοιπη επιχειρηματική δράση επιμέρους κλάδων. Οι ίδιες οι επιχειρήσεις του κλάδου του ξύλου και του επίπλου, δεν παράγουν από μόνες τους καινοτομία και σαφώς υστερούν στην εξωστρέφεια που θα πρέπει να επιδείξουν, για τις όποιες επιτυχημένες καινοτομίες εφαρμόζουν. Η αποδοτικότητα του συστήματος καινοτομίας των επιχειρήσεων κρίνεται ικανοποιητική καθώς οι περισσότερες από αυτές χρησιμοποιούν ικανοποιητικά τις εισροές της καινοτομίας. Ωστόσο υπάρχουν αρκετά περιθώρια βελτίωσης, κυρίως όσον αφορά στη διάχυση της καινοτομίας μαζί με θέματα εκπαίδευσης και εφαρμογής και ανάπτυξης ΕΤΑ. Η μεταβολή της αποδοτικότητας παρουσιάζει διακυμάνσεις καταδεικνύοντας την μη ύπαρξη διαμορφωμένης στρατηγικής των επιχειρήσεων του κλάδου σε θέματα αποτελεσματικής χρήσης των συντελεστών της καινοτόμου δράσης και των δαπανών που πραγματοποιούν για το σκοπό αυτό. Τέλος, υπάρχουν επιχειρήσεις που υστερούν σημαντικά σε σχέση με τις υπόλοιπες και θα πρέπει να καταβάλλουν έντονες προσπάθειες βελτίωσης αναφορικά με την μείωση των δαπανών και την καλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα της επιχειρηματικής τους δράσης. The economic efficiency of wood and furniture enterprises innovation system in the region of Thessaly Marios Trigkas 1,2 Vaios Blioumis 1 Athanasios Christodoulou 1 Papadopoulos Ioannis 3 1 Laboratory of Forest Economics Faculty of Forestry & Natural Environment, Post Code54124 Thessaloniki, Tel , 2 Center for Research and Technology of Thessaly (CE.RE.TE.TH..) Institute of Technology & Management of Agricultural Ecosystems (Ι.ΤΕ.M.Α.), Karditsa, Post Code 43100, Τel , FAX , 3 Department of Wood & Furniture Design & Technology, Karditsa, Post Code , e- mail: SUMMARY In the present paper which is focused to the sectors of wood and furniture enterprises in the region of Thessaly, the registration and the analysis of the economic dimension and efficiency of their innovative activity is attempted. For the production of new, innovative

14 and quality products, relative high expenditures are required for the procurement of modern technological equipment, but also of several production factors, which have to be counted to the production cost. The enterprises of wood and furniture sector do not seem to produce innovation by themselves and the innovation system shows weaknesses, mainly concerning the knowledge flows and know how towards the enterprises. The efficiency of the wood and furniture enterprises innovation system it is evaluated as adequate, since most of the enterprises are using in a satisfactory way innovation inputs. However, significant improving margins exist, mainly concerning aspects of innovation dissemination activities, staff training and development of R&D. The efficiency variance shows fluctuations revealing the non existence of a shaped business strategy of the sector in aspects concerning efficient use of innovation factors and the expenditures that enterprises invest for this purpose. Finally, enterprises that are lacking significantly compared to other ones exist and they should give much greater efforts in order to decrease expenditures and the best possible efficiency of their entrepreneurial activity. Key words: innovation, economics of innovation, Data Envelopment Analysis, efficiency, wood and furniture enterprises. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Caklovic, L., Hunjak, T., Measurement of DMU Efficiency by Modified Cross Efficiency Approach. Department of Mathematics, Croatia. Carter, D.R., Siry, J.P., Timber production efficiency analysis. In: Sills, E.O., Abt, K.L. (Eds.), Forests in a Market Economy. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands, pp Charnes, A., Cooper, W.W., Rhodes, E., Measuring the Efficiency of Decision Making Units. European Journal of Operational Research 2, pp Γκοργκόλης, Α., Μεθοδολογία Αξιολόγησης Τραπεζικών Συστημάτων με τη Μέθοδο της Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων. Ε.Μ.Π. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων. Διπλωματική Διατριβή, Αθήνα. Coelli, T., A Guide to DEAP Version 2.1. A Data Envelopment Analysis (Computer) Program. Center for Efficiency and Productivity Analysis, Department of Econometrics, University of New England. CEPA Working Paper 96/08. Australia Cooper, W.W., Seiford, L.M., Tone, K., Data Envelopment Analysis. Kluwer Academic Bublishers, Boston. Danneels, E., Kleinschmidt, E.J., Product Innovativeness From the Firm s Perspective: Its Dimensions and Their Relation With Project Selection and Performance. Journal of Product Innovation Management 18, pp Edquist, C., Systems of Innovation: Technologies, Institutions and Organisations. Pinter, London. Edquist, C., Hommen, L., Systems of Innovation: Theory and Policy for the Demand Side. Technology in society, pp Feinson, S., National Innovation Systems Overview and Country Cases. Center for Science, Policy, and Outcomes. Frenkel, A., Maital, S. and Grupp, H., Measuring Dynamic Technical Change: A Technometric Approach. International Journal of Technology Management, 20, pp Φωτίου, Σ., Η Οικονομική Αποδοτικότητα των Πριστηρίων. Διδακτορική Διατριβή. Εργαστήριο Δασικής Οικονομικής, Α.Π.Θ. Θεσ/νικη. Gordon, I.R., McCann, P., Innovation, Agglomeration, and Regional Development. Journal of Economic Geography 5, pp

15 Green, D.H., Barclay, D.W., Ryans, A.B., Entry Strategy and Long-term Performance Conceptualization and Empirical Examination. Journal of Marketing 59, pp Hollingsworth, B., Wildman, J., Efficiency and Cross Efficiency Measures: A Validation Using OECD Data. Center for Health Program Evaluation, Working Paper 132. ISSN , ISBN ICAP, Ελληνικός Οικονομικός Οδηγός. 1 Βιομηχανία. Καραγκούνη, Γλυκερία, Καινοτομίες: Μέθοδος Ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας. Τεχνικό άρθρο στο περιοδικό «Επιπλέον» τεύχος 21, 3/2006 Karagouni Glykeria, Papadopoulos, I., The Impact of Technological Innovation Capabilities on the Competitiveness of a Mature Industry. MIBES Transactions On Line International Journal ISSN , Vol. 1, Issue 1, pp Klein Woolthuis, R., Lankhuizen, M., Gilsing, V., A System Failure Framework for Innovation Policy Design. Technovation 25 (6), pp Κομνηνός, Ν., Κυργιαφάνη, Λίνα, Σεφερτζή, Έλενα, Τεχνολογίες Ανάπτυξης Καινοτομίας σε Περιφέρειες και Συμπλέγματα Παραγωγής. Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα. Luis Diaz-Balteiro, A. Casimiro Herruzo, Margarita Martinez, Jacinto Gonza lez-pacho n An analysis of productive efficiency and innovation activity using DEA: An application to Spain s wood-based industry. Forest Policy and Economics 8 (2006), pp Nyrud, A.Q., Bergseng, S., Production efficiency and size in Norwegian sawmilling. Scandinavian Journal of Forest Research 17, ΟECD, Proposed Standard Practice for Surveys of Research and Experimental Development Frascati Manual 1993, Paris Oudshoorn, N., Pinch, T.J., How Users Matter: The Co-construction of Users and Technologies. MIT Press, Cambridge, Massachusetts. Pittaway, L., Robertson, M., Munir, K., Denyer, D., Neely, A., Networking and Innovation: A Systematic Review of the Evidence. International Journal of Management Reviews 5 6, pp Παπαδημητρίου, Γεωργία, Η Αποτελεσματικότητα Διαδιακασιών R&D Μέσω των Πατεντών. Προσέγγιση Πολλαπλών Εκροών. Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Οικονομικών Σπουδών. Μεταπτυχιακή Διατριβή. Παπαδόπουλός, Ι., Έρευνα Καινοτομίας στις Επιχειρήσεις Επεξεργασίας Ξύλου και Επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας & Φ.Π., Τιμητικός Τόμος ΜΔ/2001, αφιερωμένος στον ομότιμο Καθηγητή κ. Ν. Αθανασιάδη. Richardson, P.R., Gordon, J.R.M., Measuring Total Manufacturing Performartee. SIoan Management Review. Rhodes, E., An explanatory analysis of variations in performance among U.S. national parks. In: Silkman, R. (Ed.), Measuring Efficiency: An Assessment of Data Envelopment Analysis, pp Sink, D.S., Much Ado About Productivity: Where Do We Go From Here?. Industrial Engineering. Smits, R., Innovation Studies in the 21st Century: Questions from a User s Perspective. Technological Forecasting and Social Change 69 (9), Talke Katrin, Corporate Mindset of Innovating Firms: Influences on New Product Performance. Journal of Engineering and Technology Management 24 pp Yin, R., DEA a new methodology for evaluating the performance of forest products producers. Forest Products Journal 48 (1),

16 Yin, R., Production efficiency and cost competitiveness of pulp producers in the Pacific Rim. Forest Products Journal 49 (7/8), Yin, R., Alternative measurements of productive efficiency in the global bleached softwood pulp sector. Forest Science 46 (4),

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. ΟΟΣΑ (1996), The OECD Jobs Strategy Technology, Productivity and Job Creation, Volume 1, Paris.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. ΟΟΣΑ (1996), The OECD Jobs Strategy Technology, Productivity and Job Creation, Volume 1, Paris. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1 Για παράδειγµα, σε µία πρόσφατη καταγραφή, το 15% των αυστραλιανών επιχειρήσεων ανέφερε ότι είχε αποφασίσει οργανωτικές καινοτοµίες, έναντι 13% των επιχειρήσεων που είχε υιοθετήσει Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Εκµετάλλευση λιγνιτικών κοιτασµάτων και βιώσιµη ανάπτυξη Ιωάννης E. Τσώλας

Εκµετάλλευση λιγνιτικών κοιτασµάτων και βιώσιµη ανάπτυξη Ιωάννης E. Τσώλας Εκµετάλλευση λιγνιτικών κοιτασµάτων και βιώσιµη ανάπτυξη Ιωάννης E. Τσώλας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών E-mail: itsolas@central.ntua.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η βιώσιµη

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑ και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες

ΕΤΑ και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες Το παρακάτω κείμενο περιέχει οδηγίες, παραδείγματα και διευκρινήσεις σχετικά με το τι θεωρείται Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, με έμφαση σε βιομηχανικές δραστηριότητες. Βασίζεται στο εγχειρίδιο Frascati

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE Value thrugh Research and Innvatin ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΙMP3ROVE Αθήνα Ιανουάριος 2014 Ο Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος είναι Πιστοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 277. Η µέτρηση του συνολικού κόστους των δραστηριοτήτων ΤΚΠ σε επιχειρήσεις και κλάδους αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους στόχους των ερευνών καινοτοµίας.

Διαβάστε περισσότερα

MAΡΙΟΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

MAΡΙΟΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΑΡΙΣΤΗΣ 11-ΤΡΙΚΑΛΑ Τηλέφωνο 24310-33785 6974287874 E-mail mtrigkas@for.auth.gr mtrigkas@cereteth.gr MAΡΙΟΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικές πληροφορίες Ονοματεπώνυμο: Τρίγκας Μάριος Πατρώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN)

ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) Τι είναι ένα επιχειρησιακό σχέδιο Ένα επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) είναι ένα έγγραφο το οποίο ορίζει τη βασική ιδέα για μια επιχείρηση και τα σχετικά θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες Target Sales

Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες Target Sales Πρόγραμμα Ανάπτυξης Το πρόγραμμα Ανάπτυξης αποτελείται από μια σειρά συμπυκνωμένων πρακτικών σεμιναρίων εργαστηρίων σχεδιασμένα να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα σε βασικές εργασίες - κλειδιά των σημερινών

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Θεοδόσιος Παλάσκας Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης & Ανάπτυξης, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο.

Καθ. Θεοδόσιος Παλάσκας Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης & Ανάπτυξης, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο. Καθ. Θεοδόσιος Παλάσκας Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης & Ανάπτυξης, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο.Π), Επιστημονικός Συνεργάτης της Ακαδημίας Αθηνών και μέλος του Rockefeller

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ INTELLIGENT COMMUNITY FORUM

ΕΥΦΥΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ INTELLIGENT COMMUNITY FORUM ΕΥΦΥΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ INTELLIGENT COMMUNITY FORUM Νίκος Κοµνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO Α.Π.Θ www.urenio.org Μεταπτυχιακό σεµινάριο Ευφυείς Πόλεις και Συστήµατα Καινοτοµίας 14 εκεµβρίου 2007

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020. Δρ Γιάννης Τόλιας

Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020. Δρ Γιάννης Τόλιας Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020 Δρ Γιάννης Τόλιας Διάρθρωση της παρουσίασης: 1. Τα πανευρωπαϊκά διδάγματα από 4 προγραμματικές περιόδους (ή Πακέτα ή ΚΠΣ ή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... 23 2 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ... 25 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 25 2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ... 26 2.2.1 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ... 26 2.2.2

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Απόστολος Ραφαηλίδης Τμ. Ε.Σ.Π.Σ.

Δρ. Απόστολος Ραφαηλίδης Τμ. Ε.Σ.Π.Σ. Δρ. Απόστολος Ραφαηλίδης Τμ. Ε.Σ.Π.Σ. Thomas Edison: >1000 διπλώματα ευρεσιτεχνίας Πρακτική φωτιστική λυχνία Φιλμ 35mm Φωνόγραφος 21.6δισ. $ το 1920 Καινοτομία κάτι περισσότερο από μια καλή ιδέα: διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο LEED και το Commissioning. Εθελοντικά συστήματα βαθμονόμησης κτιρίων και ιαδικασίες Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων

Εισαγωγή στο LEED και το Commissioning. Εθελοντικά συστήματα βαθμονόμησης κτιρίων και ιαδικασίες Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων Εισαγωγή στο LEED και το Commissioning. Εθελοντικά συστήματα βαθμονόμησης κτιρίων και ιαδικασίες Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων Παρασκευόπουλος Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, P.E., ASHRAE Accredited

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης «Δράσεις και στρατηγική του ΕΚΤ για την ανάπτυξη υποδομών για την καταγραφή και τη μέτρηση της ερευνητικής, τεχνολογικής και καινοτομικής δραστηριότητας»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων A Project Management D SS based on a GIS Platform Lazaros Kotsikas Civil Engineer, PhD lkotsikas@gmail.com Abstract In this paper we present a spatial decision support system for project management. The

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Παράρτημα Ι- Σελίδα 2/5 1. Η έννοια της παραγωγικότητας Ο όρος παραγωγικότητα εκφράζει τη σχέση μεταξύ των αποτελεσμάτων (εκροών) ενός συστήματος - μιας επιχείρησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για τη Μέτρηση της Καινοτοµίας των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα (2002 2004)

Μελέτη για τη Μέτρηση της Καινοτοµίας των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα (2002 2004) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 4 η Κοινοτική Έρευνα για την Καινοτοµία Συνοπτικά Αποτελέσµατα 4 th Community Innovation Survey (CIS 4) Summary Results Μελέτη για τη Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Εισαγωγή / Introduction 6 Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7 Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Μοντέρνα Σχέδια / Modern Designs 22 Κλασικά Σχέδια / Classic Designs 38 Γυάλινες

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Ονοματεπώνυμο: Φανή Φιλίππου Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2012 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β Μ. ΓΡΥΠΑΡΗΣ 1 & Θ. ΜΠΑΡΤΖΑΝΑΣ" Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μηχανογραφημένη μορφή των δεδομένων και η στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της αποδοτικότητας πνευμονολογικών κλινικών ΕΣΥ και Πανεπιστημιακών

Μέτρηση της αποδοτικότητας πνευμονολογικών κλινικών ΕΣΥ και Πανεπιστημιακών Πρωτότυπη Εργασία Μέτρηση της αποδοτικότητας πνευμονολογικών κλινικών ΕΣΥ και Πανεπιστημιακών Μαρία Γείτονα 1, Λορένα Ανδρούτσου 2, Νικόλαος Κοτσόπουλος 3, Κώστας Γουργουλιάνης 4 1 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Μανώλης Αγγελάκας,συμμετείχε στο συνέδριο με τίτλο «Καινοτομία

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Μανώλης Αγγελάκας,συμμετείχε στο συνέδριο με τίτλο «Καινοτομία Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Μανώλης Αγγελάκας,συμμετείχε στο συνέδριο με τίτλο «Καινοτομία στην επιχειρηματικότητα: Δυναμική απάντηση στην κρίση»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Greek Innovation Expo 2013 Athens 19 May 2013 Έξυπνη Εξειδίκευση και Kαινοτομία Το έργο IKTIMED Γενικός στόχος Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 217. Στο κεφάλαιο αυτό µελετώνται ορισµένες όψεις της καινοτοµικής διαδικασίας. Η εµπειρία από προηγούµενες καταγραφές µας επιτρέπει να προτείνουµε ένα σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Μάριου Τρίγκα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Μάριου Τρίγκα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Μάριου Τρίγκα ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 Β. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (προπτυχιακών & μεταπτυχιακών) 1 Γ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 Γ1. Επαγγελματική προϋπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management)

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management) Παρουσίαση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management) Δρ. Κορίνα Κατσαλιάκη Λέκτορας Περιεχόμενα Αντικείμενο Σκοπός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Δομή Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Σύνταξη Δημήτριος Τσέλιος Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Υποέργο 02 Ε 2.21 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Π.Α 2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα. "Δείκτες. ερευνητικής δραστηριότητας και σχεδιασμός. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Μαρία Θ. Στουμπούδη

Ημερίδα. Δείκτες. ερευνητικής δραστηριότητας και σχεδιασμός. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Μαρία Θ. Στουμπούδη Ημερίδα "Δείκτες ερευνητικής δραστηριότητας και σχεδιασμός πολιτικών για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία (ΕΤΑΚ)" Αθήνα, Τετάρτη 2 Μαΐου 2012 Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Για το Σ της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής Δημήτριος Ι. Γκιώκας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής Δημήτριος Ι. Γκιώκας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητής Δημήτριος Ι. Γκιώκας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Γνωστικό αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and transportation».

«Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and transportation». Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and» Τα Τμήματα, Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Συνέδριο Ιστορίας των Επιστημών και της Τεχνολογίας, ΕΜΔΙΕΤ & ΜΙΘΕ

Πανελλήνιο Συνέδριο Ιστορίας των Επιστημών και της Τεχνολογίας, ΕΜΔΙΕΤ & ΜΙΘΕ Πανελλήνιο Συνέδριο Ιστορίας των Επιστημών και της Τεχνολογίας, ΕΜΔΙΕΤ & ΜΙΘΕ Η Διαχρονική Εξέλιξη της Μέτρησης των ερευνητικής και τεχνολογικής δραστηριότητας και η εμπειρία από τη χρήση των δεικτών έρευνας,

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy Μεθοδολογία Αντιστοίχισης των Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EQF) EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy «European Certificate for Consultants of Social

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Γενικά στοιχεία Όνομα Επίθετο Θέση E-mail Πέτρος Μαραβελάκης Επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με αντικείμενο «Εφαρμογές Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Σεπτέμβριος 2005 1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ o Ανάπτυξη, προώθηση καινοτομίας, o Αξιοποίηση εμπειρίας, o Διάχυση βέλτιστων πρακτικών,

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και Περιεχόµενα Business Plan Α. Περίληψη (Executive Summary) -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων) της επιχείρησης -Αποστολή (Mission) Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΪΟΣ 2015 Υλοποίηση έκδοσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Πλάνο Δράσης

Επιχειρηματικό Πλάνο Δράσης Επιχειρηματικό Πλάνο Δράσης 1 1 Ορισμός επιχειρηματικού πλάνου δράσης Το επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) χαρτογραφεί την πορεία και τον προορισμό μιας επιχείρησης σε συγκεκριμένους όρους για τους

Διαβάστε περισσότερα

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Enterprise Europe Network Hellas Title Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Στέλλα Commission Βαϊνά Υπεύθυνη Enterprise and ΣΒΘΚΕ/ΕΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αναπληρωτής Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΦΕΚ 507/τΓ/26-07-2011) Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αποφοίτησε από το Οικονομικό τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1971 και

Διαβάστε περισσότερα

Satisfaction, Quality and Value

Satisfaction, Quality and Value Το marketing στη σύγχρονη εποχή ικανοποίηση, ποιότητα και αξία Satisfaction, Quality and Value Οικονομία, κοινωνία και Marketing Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Ποιός θα το παράγει Που θα παραχθεί Πότε

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ISO 50001. Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας. Improving performance, reducing risk

ISO 50001. Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας. Improving performance, reducing risk ISO 50001 Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας Improving performance, reducing risk Ενέργεια... Όλες οι μορφές εμπορικώς διαθέσιμης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

«Η προμήθεια του νοσοκομειακού φαρμάκου»

«Η προμήθεια του νοσοκομειακού φαρμάκου» ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ε.Δ.Ν.Υ.Π.Υ. www.neahygeia.gr/info@ispm.gr «Η προμήθεια του νοσοκομειακού φαρμάκου» Αικατερίνη Καστανιώτη Επίκουρος Καθηγήτρια Διοίκησης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια) ΤΟ ΜΕΣΟΝ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Η ΓΝΩΣΗ, Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. (ΕΙΡΜΑ-EUROPEAN INDUSTRIAL RESEARCH MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ II

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ II ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Summary in Greek Κατανοώντας την οικονοµική µεγέθυνση : ανάλυση σε επίπεδο µακροοικονοµίας, τοµέα και επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ *

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ * * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * * * * * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑιΔΕIΑΣ, ΔΙΑ ΒίΟΥ ΜΑθΗΙΗΣ ΚΑι θρηικευμα mn Euρωπaϊιo\ΈVWΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EupιιmιW ΚοΜΜι!όΤομάο Μι τη σvyxρημcπoδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Αργ. Α. Κανελλόπουλου και Ανασ. Π. Ξεπαπαδέα Παν/μιο Πειραιώς και Παν/μιο Κρήτης, αντιστοίχως 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF CENTRAL MACEDONIA SCHOOL OF TECHNOLOGICAL APPLICATIONS DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Graduate Studies Program: Academic Year 2015-16 Renewable Energy Systems:

Διαβάστε περισσότερα

Management. Facility. Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο. Special Report: Facility Management. HR Professional

Management. Facility. Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο. Special Report: Facility Management. HR Professional HR Professional Special Report: Facility Management Facility Management Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο Η υποστήριξη και συντήρηση των «πάγιων στοιχείων» μιας επιχείρησης αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

6 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

6 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Περιεχόμενα Αντί προλόγου...7 Πρόλογος...9 Για ένα βιώσιμο τουρισμό...11 Αγοραστάκης Γιώργος Τουριστική ανάπτυξη: προβλήματα και προοπτικές...19 Μαρινάκης Εμμανουήλ Μεθοδολογία αξιολόγησης σεναρίων τουριστικής

Διαβάστε περισσότερα

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATICS Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 Dr. Andreas Poullikkas Chair and Associate

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γκλαβέρη Αναστασία Μάιος 2006 Σκοπός n Σκοπός μας στην παρούσα διπλωματική εργασία είναι να διερευνήσουμε θέματα που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα. n

Διαβάστε περισσότερα

«Η Καινοτοµία στην Ελλάδα: Συγκριτική ανάλυση µε τις νότιες και βόρειες ευρωπαϊκές χώρες» Χριστόπουλος Αλέξανδρος

«Η Καινοτοµία στην Ελλάδα: Συγκριτική ανάλυση µε τις νότιες και βόρειες ευρωπαϊκές χώρες» Χριστόπουλος Αλέξανδρος «Η Καινοτοµία στην Ελλάδα: Συγκριτική ανάλυση µε τις νότιες και βόρειες ευρωπαϊκές χώρες» Χριστόπουλος Αλέξανδρος Επιβλέπων καθηγητής: κ. Πετράκης Παναγιώτης Πίνακας Περιεχοµένων 1.1. Η καινοτοµική δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών. Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών. Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007 Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007 Killer Application in Telecoms the killer application of the future will be Organizational Excellence Do not

Διαβάστε περισσότερα

Post graduate studies in the primary production sector

Post graduate studies in the primary production sector Post graduate studies in the primary production sector Prof. Dr Constantin VAMVAKAS Faculty of Bioscience Engineering - Dpt. of Animal Production Laboratory of Aquaculture & Artemia Reference Center University

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου GREEKLISH: ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; Α.Καράκος, Λ.Κωτούλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου {INTERNEη από την μια άκρη του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα & Τέχνη. Φώτης Σακελλαρίδης Πρόεδρος & Δνων Σύμβουλος Janssen-Cilag

Επιχειρηματικότητα & Τέχνη. Φώτης Σακελλαρίδης Πρόεδρος & Δνων Σύμβουλος Janssen-Cilag Επιχειρηματικότητα & Τέχνη Φώτης Σακελλαρίδης Πρόεδρος & Δνων Σύμβουλος Janssen-Cilag Janssen-Cilag A.E.B.E. Θυγατρική του ομίλου J&J Κύκλος Εργασιών 2005: 207.000.000 Εργαζόμενοι: 260 Κατάταξη στην φαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου Βιογραφικό Δρ. Παπαδόπουλου Ιωάννη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Ιωάννης Ιορδ. Παπαδόπουλος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 2-11-1963 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Χαλκίδα Ευβοίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. - City University of New York, MBA, 1977. - San Francisco State University, BA, Λογιστική, 1974.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. - City University of New York, MBA, 1977. - San Francisco State University, BA, Λογιστική, 1974. Κωνσταντίνος Κάντζος, Ph.D Σπάρτης 30A, Γλυφάδα 16675 Τηλ. 210 9634926 6944 722 882 Email: ckantzos@teipir.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σπουδές: - University of Wales, Ph.D, Λογιστική, Χρηματοοικονομική 1991.

Διαβάστε περισσότερα

Business Intelligence Tools Avecon, data mining techniques online analytical processing OLAP Avecon Εξοικονόμηση κόστους: DataMATRIX3

Business Intelligence Tools Avecon, data mining techniques online analytical processing OLAP Avecon Εξοικονόμηση κόστους: DataMATRIX3 Οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν πλέον την δύναμη και την ανταγωνιστικότητα που αποκτούν με την ενσωμάτωση επιχειρηματικών εφαρμογών ευφυΐας - Business Intelligence Tools. Οι εφαρμογές B.I παρέχουν στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ: ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ: ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παρέµβαση σε Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης µε θέµα: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ: ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Κώστας Τσεκούρας, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών, Πρόεδρος Επιστηµονικού

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας Πρακτική στους διαγωνισμούς προμήθειας υλικών στις Ευρωπαϊκές χώρες Χριστόφορος. Ολύμπιος Καρδιολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Ελευσίνας ΘΡΙΑΣΙΟ Πρακτική

Διαβάστε περισσότερα

2ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας

2ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας Λη#νιοί Εν ράσει 2ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας Κατάρτιση Ενός Ε-ιτυχη0ένου Ε-ιχειρη0ατικού Σχεδίου (Business Plan)9 Μ"α$"άσης Ελευθέριος, 2 Σύ$βουλος Υ"οστήριξης Ε"ιχειρη$ατικών Σχεδίων, Ε"ιστη$ονικός

Διαβάστε περισσότερα