ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕ ΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ SM6

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕ ΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ SM6"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕ ΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ SM6 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η προσφορά µας περιλαµβάνει προµήθεια εξοπλισµoύ µέσης τάσης της σειράς SM6, κατάλληλου για εσωτερική χρήση. Οι κυψέλες τύπου SM6 συνιστούν µια σειρά λειτουργικών µονάδων, καθε µία από τις οποίες περιλαµβάνει: ιακοπτικό εξοπλισµό (διακόπτης φορτίου, αυτόµατος διακόπτης ισχύος, ρελέ, αποζεύκτης) σταθερού τύπου ή συρόµενου φορείου, ο οποίος βρίσκεται είτε σε περιβάλλον εξαφθοριουχού θείου (SF6) είτε σε κενό όπως συµβαίνει µε τους διακόπτες αυτόµατου ισχύος Evolis. Προκατασκευασµένο, µεταλλοενδεδυµένο (metal enclosed) πεδίο που χρησιµοποιεί ως διηλεκτρικό µέσο µπαρών τον αέρα και περιέχει τον παραπάνω διακοπτικό εξοπλισµό. Τα προϊοντα της σειράς SM6 ικανοποιούν τις απαιτήσεις που αφορούν την ασφάλεια του προσωπικού, την εγκατάσταση, την σωστή διαδοχή χειρισµών καθώς και την περιβαλλοντική προστασία. 2. ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3. ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 3.1 ΠΡΟΤΥΠΑ Ο προσφερόµενος εξοπλισµός έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και ελεγχθεί σύµφωνα µε τα παρακάτω πρότυπα κατά IEC: Κοινές προδιαγραφές για πίνακες µέσης τάσης IEC Πίνακες µέσης τάσης µε µεταλλικό περίβληµα (1 το 52kV) IEC ιακόπτης φορτίου υψηλής τάσης AC IEC Αποζεύκτης και γειωτής IEC Αυτόµατος διακόπτης ισχύος µέσης τάσης AC IEC Ρελέ µέσης τάσης AC IEC Συνδυασµένοι διακόπτες µε ασφάλειες, υψηλής τάσης IEC Μετασχηµατιστές έντασης IEC Μετασχηµατιστές τάσης IEC Ασφάλειες υψηλής τάσης IEC Ηλεκτρονόµοι προστασίας IEC Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα για µετρήσεις και όργανα ελέγχου IEC είκτης προστασίας περιβληµάτων (IP) IEC ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Το σύστηµα ποιότητας για το σχεδιασµό και την κατασκευή των κυψελών σειράς SM6 είναι εναρµονισµένο µε τις απαιτήσεις και τα πρότυπα των κανονισµών ποιότητας ISO Oι µονάδες παραγωγής πιστοποιούνται κατά ISO

2 4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΙΝΑΚΑ 4.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ Γενικά Ονοµαστική τάση, kv 24 Τάση λειτουργίας, kv 20 Μέγεθος µπαρών In, A 630 Συχνότητα Hz 50 Σύστηµα γείωσης ουδετέρου - Τάση µόνωσης, kv 24 Αντοχή σε τάση βιοµηχανικής συχνότητας, 50 Hz 1 mn 50 kv rms Αντοχή σε τάση κρουστικής µορφής, 1,2/50 µs kv peak 125 Αντοχή σε ρεύµα βραχυκύκλωσης 1s, ka 16 ka Αντοχή σε δοκιµή εσωτερικού τόξου ka 12.5kA 0.7sec είκτης προστασίας περιβλήµατος IP IP 2ΧC Θερµοκρασία περιβάλλοντος (για τα ονοµαστικά χαρ/κα) -5 ο C ~ 40 ο C Τάση βοηθητικών κυκλωµάτων 230VAC Ικανότητα διακοπής ιακόπτης φορτίου A 630 Μονάδα ασφαλειοαποζεύκτη ka 16 Αυτόµατος διακόπτης ισχύος ka 16 Ρελέ ka - Ρελέ µε ασφάλειες ka ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝOΥ ΠΙΝΑΚΑ Η περιγραφή γίνεται επί της προσόψεως και µε φορά από τα δεξιά προς τα αριστερά: Πίνακας 1: Θέση Tύπος ΙΜ/LA QM375 CM DM1-A Αναφορά Πελάτη Μέγεθος (ΥxΠxΒ) Πεδίο σύνδεσης µε δίκτυο Πεδίο Τροφοδοσίας Μ/Σ Αυτοκαταναλώσεων Πεδίο Μετρήσεων Πεδίο σύνδεσης κλάδου Φ/β σταθµού 1700x500x x375x x375x x500x940 7

3 5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑ Η περιγραφή που ακολουθεί περιλαµβάνει γενικά στοιχεία για τα πεδία τύπου SM6. Στη παράγραφο 10 παρατίθονται αναλυτικά στοιχεία της συγκεκριµένης προσφοράς. 5.1 ΠΕ ΙΑ SM6 Ο εξοπλισµός ικανοποιεί τα κριτήρια όπως αυτά αναγράφονται στην παράγραφο της έκδοσης του πρότυπου IEC 60298, σχετικά µε πίνακες εσωτερικής εγκατάστασης, διαµερισµατοποιηµένους και µεταλλοεπενδεδυµένους. Οι κυψέλες έχουν σχεδιαστεί µε πέντε τµήµατα στεγασµένα σε ένα πλαίσιο και τα οποία αναφέρονται ονοµαστικά στη συνέχεια. Τα διαµερίσµατα είναι: ιαµέρισµά διακοπτικού εξοπλισµού ιαµέρισµα µπαρών ιαµέρισµα συνδέσεως καλωδίων ισχύος, ιαµέρισµα µηχανισµού λειτουργίας και ιαµέρισµα χαµηλής τάσης 5.2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ασφαλειο-διακόπτες Οι διακόπτες που χρησιµοποιούν το SF6 ως µονωτικό και διακοπτικό µέσο, χαρακτηρίζονται από την κατασκευαστική τους ιδιοτητά να µην απαιτείται γέµισµα καθόλη τη διάρκεια ζωής τους, κατά τα πρότυπα IEC. Ο διακόπτης έχει 3 θέσεις : κλειστός/ανοιχτός/γειωµένος. Συνδυάζει λειτουργίες απόζευξης και διακοπής. Ο γειωτής έχει ικανότητα ζεύξης σε βραχυκύκλωµα. Στην περίπτωση κυψέλης ασφαλειο-διακόπτη φορτίου (QM) η τήξη της ασφάλειας προκαλεί το άνοιγµα του διακόπτη φορτίου. Αυτόµατοι ιακόπτες Ισχύος SF Οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος, που χρησιµοποιούν το SF6 ως µονωτικό και διακοπτικό µέσο, είναι κλειστού τύπου και τηρούν τα πρότυπα IEC. εν υφίσταται η ανάγκή για αναπλήρωση µε SF6 καθόλη τη διάρκεια ζωής της µονάδας. Ο αυτόµατος διακόπτης ισχύος είναι εξοπλισµένος µε µηχανισµό λειτουργίας (τανύσµατος ελατηρίου, χειροκίνητα ή µε χρήση κινητήρα), πηνία ανοίγµατος και κλεισίµατος (κατ επιλογή) και βοηθητικές επαφές για ένδειξη θέσης (προαιρετικός εξοπλισµός). Ο A..Ι µπορεί να είναι σταθερού ή συρόµενου τύπου. Αυτόµατοι ιακόπτες Ισχύος Evolis Την ίδια ακριβώς λειτουργία έχουν και οι αυτόµατοι διακόπτες EVOLIS µε τη διαφορά ότι οι τελευταίοι χρησιµοποιούν το κενό ως διακοπτικό µέσο. ιαθέτουν και αυτοί µηχανισµό λειτουργίας (τανύσµατος ελατηρίου, χειροκίνητα ή µε χρήση κινητήρα), πηνία ανοίγµατος και κλεισίµατος (κατ επιλογή) και βοηθητικές επαφές για ένδειξη θέσης (προαιρετικός εξοπλισµός). Οι A..Ι EVOLIS είναι σταθερού τύπου. Αυτόµατοι ιακόπτες - Ρελέ Ισχύος ROLLARC O αυτόµατος διακόπτης - ρελέ ισχύος ROLLARC χρησιµοποιεί SF6 ως µονωτικό και διακοπτικό µέσο και είναι κλειστού τύπου. Οι προδιαγραφές του έρχονται σε συµφωνία µε τα πρότυπα IEC. Είναι εξοπλισµένος µε ηλεκτρικό µηχανισµό λειτουργίας που διαθέτει µαγνητική συγκράτηση, πηνία ανοίγµατος και κλεισίµατος (κατ επιλογή) και βοηθητικές επαφές για ένδειξη θέσης (προαιρετικός εξοπλισµός). Ο αυτόµατος διακόπτης είναι σταθερού τύπου. 8

4 Σύστηµα προστασίας και ελέγχου - SEPAM Ανάλογα µε την επιλογή του τύπου κυψέλης και του διακοπτικού µηχανισµού, γίνεται και η κατάλληλη επιλογή της µονάδας ελέγχου και προστασίας SEPAM, η αποία αποτελεί τη πρόταση της Schneider Electric στους ηλεκτρονόµους δευτερογενούς προστασίας. Η σειρά SEPAM χρησιµοποιείται στις περισσότερες απλές και συνήθεις εφαρµογές. Αποτελεί µια συσκευή µε πολλαπλές λειτουργίες όπως: - Προστασία του δικτύου και του φορτίου που τροφοδοτεί. - Έλεγχος του συνεργαζόµενου αυτόµατου διακόπτη ισχύος ή ρελέ ισχύος. - Μέτρηση ηλεκτρικών µεγεθών - Ένδειξη µηνυµάτων λειτουργίας Η µονάδα προστασίας SEPAM διακρίνεται για τις διαφορετικές δυνατότητες που προσφέρει σε συνάρτηση µε τις απαιτήσεις της κάθε εφαρµογής: - ιαχωρισµός τύπων µονάδος και λειτουργιών ανάλογα µε τη ζητούµενη προστασία: τύπος S για υποσταθµούς, τύπος B για µπάρες, τύπος Τ για µετασχηµατιστές, τύπος G για γεννήτριες και τύπος Μ για κινητήρες. - Επιλογή µεταξύ δύο User Machine Interface (UMI): του βασικού (basic) και του εξελιγµένου (advanced). Η δεύτερη επιλογή περιλαµβάνει οθόνη LCD µε γραφήµατα και πληκτρολόγιο. Η advanced έκδοση µπορεί να εγκατασταθεί αποµακρυσµένα ενώ υπάρχει η δυνατότητα επιλογής γλώσσας λειτουργίας. - υνατότητα χρησιµοποίησης extra modules κατ επιλογή: Κάρτες εισόδων-εξόδων (MES) Κάρτα σειριακής επικοινωνίας (RS 485). Κάρτα αναλογικής εξόδου 4-20 ma (MSA) Κάρτα 8 εισόδων αισθητήρων θερµοκρασίας (ΜΕΤ) Οι κυψέλες SM6 στις οποίες χρησιµοποιούνται µονάδες SEPAM έχουν διακοπτικό µηχανισµό λειτουργίας αυτόµατους διακόπτες ισχύος SF6 (SF1), αυτόµατους διακόπτες κενού (EVOLIS) καθώς και αυτόµατους διακόπτες ρελέ ισχύος ROLLARC. Ρελέ προστασίας VIP300 Το ρελέ προστασίας VIP 300 είναι σχεδιασµένο για χρήση σε δίκτυα διανοµής. Έχει τη δυνατότητα χρήσης για προστασία µετασχηµατιστών και εισόδου ή τροφοδότησης δικτύου. Ανάλογα µε τις προστασίες που παρέχει, διακρίνεται σε δύο επιµέρους τύπους: - VIP 300P: Προστατεύει από σφάλµα µεταξύ φάσεων (phase to phase). - VIP 300LL: Προστατεύει από σφάλµα µεταξύ φάσεων (phase to phase) και ως προς γη (phase to earth fault). To VIP 300 δεν χρειάζεται βοηθητική τάση και συνεργάζεται µε κατάλληλους αισθητήρες ρεύµατος. Σε περίπτωση σφάλµατος ενεργοποιεί µε ένα πηνίο χαµηλής κατανάλωσης (MITOP) τον µηχανισµό ανοίγµατος του διακόπτη. Οι κυψέλες SM6 στις οποίες χρησιµοποιούνται µονάδες SEPAM έχουν διακοπτικό µηχανισµό λειτουργίας αυτόµατους διακόπτες ισχύος SF6, τύπου SFSET. 9

5 5.3 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΗΣ Οι Μ/Σ έντασης που χρησιµοποιούνται για προστασία είναι τυπικού τύπου µέσης τάσης µε πυρήνα χαµηλής τάσης. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν για µετρήσεις ενώ συνεργάζονται άριστα µε τον ηλεκτρονόµο προστασίας SEPAM. 5.4 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΤΑΣΗΣ Οι µετασχηµατιστές τάσης είναι τυπικοί και σύµφωνα µε τα πρότυπα IEC. Είναι διαθέσιµοι τόσο µε ασφάλειες όσο και χωρίς. 5.5 ΚΑΛΩ ΙΑ ΓΕΙΩΣΗΣ Η γείωση επιτυγχάνεται µέσω ενός γειωτή µε ικανότητα µανδάλωσης µε το διακοπτικό εξοπλισµό. 5.6 ΚΑΛΩ ΙΩΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ H καλωδίωση χαµηλής τάσης χαρακτηρίζεται από την ιδιότητα αυτοσβέσης σε περίπτωση πυρκαϊάς ενώ είναι µονωµένη εως τάση στάθµης 1000 V και ενδεδυµένη µε υλικό PVC. Οι διάµετροι των καλωδίων που χρησιµοποιούνται είναι: Κυκλώµατα ρεύµατος : 2,5 mm² Κυκλώµατα τάσης : 2.5 mm² Κάθε καλώδιο µαρκάρεται τόσο στην αρχή όσο και στην απόληξή του από προκατασκευασµένο δακτύλιο της που εφαρµόζει ακριβώς στη διάµετρο του καλωδίου. Η ταυτοποίηση των καλωδίων είναι σε συµφωνία µε τα τριγραµµικά σχέδια καλωδίωσης. 5.7 ΑΝΤΙ ΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Για την σωστή λειτουργία του εξοπλισµού σε οποιεσδήποτε κλιµατολογικές συνθήκες, έχουν ληφθεί τα παρακάτω µέτρα κατά τη διαδικασία της κατασκευής: Οι ορατές εξωτερικές επιφάνειες του πεδίου στο εµπρόσθιο µέρος των κυψελών είναι κατασκευασµένες από φύλλα γαλβανισµένης λαµαρίνας (πάχος επικάλυψης : 3µm). Στη συνέχεια, οι επιφάνειες υπόκεινται σε καθαρισµό µε διάλυµα φωσφωρικού άλατος, πρωτού κατευθυνθούν στο στάδιο της βαφής. Η βαφή είναι από πολυµερισµένο εποξικό πολυεστερικό µίγµα (το µέσο πάχος του πολυεστερικού φίλµ είναι 50µm). Το χρώµα βαφής είναι RAL 9002 (άσπρο). Όσον αφορά τις υπόλοιπες επιφάνειές, χρησιµοποιείται ζεστή γαλβανισµένη λαµαρίνα µε µέσο πάχος επικάλυψης τα 20µm και η οποία έχει υποστεί διεργασία χρωµίου. 5.8 ΣΥΝ ΕΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ Τα ενδεικνυόµενα ακροκιβώτια για την σύνδεση των καλωδίων είναι ψυχροσυστελλόµενου τύπου για τα καλώδια µε ξηρά µόνωση ή καλώδια που ως µόνωση χρησιµοποιούν εµποτισµένο χαρτί. Η µέγιστη επιτρεπτή διατοµή των καλωδίων για το σύνηθη εξοπλισµό είναι: Μονοπολικά 630 mm² ή 2x400 mm² για 1250A κυψέλες 300 mm² ή 2x240 mm² για 630A ή 400A κυψέλες 95 mm² κυψέλες µετασχηµατιστών προστασίας µε ασφάλειες Tριπολικά 630 mm² για 1250A κυψέλες 50 mm² ή 300 mm² για 630A ή 400A κυψέλες 10

6 6. ΕΛΕΓΧΟΙ ΟΚΙΜΕΣ Οι καθιερωµένοι έλεγχοι του εξοπλισµού λαµβάνουν χώρα στο εργοστάσιο µας. Είναι σε συµφωνία µε τα πρότυπα IEC, εµπεριέχονται στην προσφορά και περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: Συµβατότητα µε τα τεχνικά σχέδια Έλεχγος µηχανικής λειτουργίας και µανδαλώσεων Έλεγχος εναλλαξιµότητας κινούµενων µερών ιηλεκτρική δοκιµή ΥΤ σε βιοµηχανική συχνότητα Έλεγχος λειτουργίας κυκλώµατος ΧΤ 7. ΟΡΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η τεχνική προσφορά ισχύει για την προµήθεια εξοπλισµού στην περίπτωση ακριβής συµµόρφωσης µε τις διευκρινιζόµενες ποσότητες και τις λεπτοµερείς τεχνικές περιγραφές που περιλαµβάνονται σε αυτήν την αναφορά. Γενικά, οποιοσδήποτε εξοπλισµός ή υπηρεσία δεν αναφέρεται στην προσφορά, δεν περιλαµβάνεται και σε αυτήν. Πιο συγκεκριµένα δεν περιλαµβάνονται: Καλώδια, κλέµες καλωδίων και ακροδέκτες. Υπηρεσίες εγκατάστασης (installation) και ελέγχου πριν τη θέση σε λειτουργία (commissioning). Ανάντι και κατάντι µανδαλώσεις που δεν περιγράφονται ρητώς σε αυτήν την προσφορά. Κύριος ή εναλλακτικός βοηθητικός εξοπλισµός. οκιµές τύπου. Ανταλλακτικά. 8. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Εξοπλισµός ΜΤ SCHNEIDER ELECTRIC Μετασχηµατιστές προστασίας-µέτρησης (έντασης, τάσης) SCHNEIDER ELECTRIC Όργανα µέτρησης (indicators - transducers) SCHNEIDER ELECTRIC or equivalent Μονάδες µέτρησης (π.χ. PM500, κλπ) SCHNEIDER ELECTRIC Ρελέ προστασίας SCHNEIDER ELECTRIC Βοηθητικά ρελέ SCHNEIDER ELECTRIC Λυχνίες ένδειξης, κοµβία SCHNEIDER ELECTRIC Κλέµα καλωδίων SCHNEIDER ELECTRIC ιακόπτες SCHNEIDER ELECTRIC Μικροαυτόµατοι SCHNEIDER ELECTRIC Κλειδιά µανδάλωσης RONIS or PROFALUX 9. ΣΧΟΛΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Στο πίνακα που ακολουθεί παρατίθονται αναλυτικά στοιχεία του προσφερόµενου πίνακα. 11

7 SM6 Περιγραφή Κυψέλης Πεδίο Σύνδεσης µε το δίκτυο Πεδίο Σύνδεσης βοηθητικού Μ/Σ Πεδίο Μετρήσεων Πεδίο προστασίας M/Σ 800kVA Ποσότητα Τύπος Κυψέλης IM/LA QM375 CM DM1-A ιαστάσεις Ύψος (mm) Βάθος (mm) Πλάτος (mm) Βάρος (mm) Μηχανισµός Λειτουργίας Αυτόµατος ιακόπτης / 630 (SF1) Ισχύος / Α Ασφάλειες / Α - 3 / / ιακόπτης Φορτίου / Α 1/ 630A 1 / Ρέλέ-Ασφάλεια / Α Αποζεύκτης / Α / 50 1 / 630 Ονοµαστικό ρεύµα µπαρών / Α Γειωτής Πηνίο ανοίγµατος - 1 (230VΑC) - 1 (230 VΑC) Πηνίο κλεισίµατος (230 VΑC) Επιλογή τηλεχειρισµού ΝΑΙ (230V AC) Βοηθητικές Επαφές 2O+3C ( Φ) 1O+1C (Γ) 1O+2C (ΑΖ) 2 O+3 C (ΑΦ) 1 O + 1 C (Γ) 1NC (Τηγ. Ασφάλεια) 2O+3C (ΑΖ) 1O+1C (Γ) 4O+4C (Α Ι) ΜΣ Έντασης Ποσότητα Πρωτεύον ευτερεύον A 7.5VA cl0.5 5VA 5P10 ΜΣ Τάσης Ποσότητα Πρωτεύον /V3 - ευτερεύον /V3-30VA cl 0.5 Εξοπλισµός Κοµβία / Λυχνίες/ L/R / 2 / 1 ΧΤ Μονάδα µέτρησης SEPAM S40 ενέργειας Μονάδα προστασίας SEPAM S40 SEPAM Kάρτα εισόδων/εξόδων x MES114 SEPAM Κάρτα επικοιν. SEPAM x RS485 Ρελέ VIP ιάφορος Αλεξικέραυνα 3x17.5kV/ Εξοπλισµός 10kA Τοροειδής µετασχηµατιστής ΧΤ Βάθρο ανύψωσης 350 ΝΑΙ NAI NAI NAI mm Λυχνίες ένδειξης τάσης ΝΑΙ ΝΑΙ - NAI Θερµαντική αντίσταση NAI NAI NAI NAI 12

8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Σ ΕΛΑΙΟΥ 1000 ΚVA 0.4/20ΚV Προσφέρεται Μ/Σ ελαίου σειράς ΕΛΒΗΜ της Schneider Electric, 1000kVA 0.4/20 kv κλειστού τύπου, χαµηλών απωλειών µε τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: ΙΣΧΥΣ (kva) 1000 ΦΑΣΕΙΣ 3 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ (kv) 0.4 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ (kv) 20 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (Hz) 50 ΟΜΑ Α ΖΕΥΞΗΣ ΨΥΞΗ Dyn11 ONAN ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ ΛΗΨΕΩΝ (%) ± 2 x 2.5 ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΥΨΩΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΥ (K) 60 ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΥΨΩΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΥΛΙΓΜΑΤΩΝ (K) ΤΑΣΗ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΣΗΣ (%) 6 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΙ ΗΡΟΥ (W) 1100 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΧΑΛΚΟΥ (W) ΜΗΚΟΣ (mm) 1780 ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΟΣ (mm) 1105 ΥΨΟΣ (mm) 1510 ΣΧΟΛΙΟ: ΟΙ ΑΝΟΧΕΣ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤHΣ ΤΑΣΗΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝEΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ I.E.C 76 Ο Μ/Σ περιλαµβάνει τα ακόλουθα παρελκόµενα: Πορσελάνινοι διαπεραστήρες στη Χ.Τ Βυσµατικοί διαπεραστήρες στην Υ.Τ DMCR relay. Όργανο που περιλαµβάνει θερµόµετρο µε επαφές συναγερµού και απόζευξης, επαφή υπερπίεσης, ένδειξη χαµηλής στάθµης ελαίου µε επαφή. Βαλβίδα δειγµατοληψίας και αποστράγγισης λαδιού Ρόδες Ενδεικτική πινακίδα 13

9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Σ ΕΛΑΙΟΥ 25 ΚVA 20/0.4ΚV Για την λειτουργία των βοηθητικών κυκλωµάτων ΧΤ του οικίσκου, προσφέρεται ένας (1) Μ/Σ ελαίου, κλειστού τύπου 25kVA, 20/0.4 kv µε τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: ΙΣΧΥΣ (kva) 25 ΦΑΣΕΙΣ 3 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ (kv) 20 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ (kv) 0.4 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (Hz) 50 ΟΜΑ Α ΖΕΥΞΗΣ Υzn 11 ΨΥΞΗ ONAN ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ ΛΗΨΕΩΝ (%) ± 2 x 2.5 ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΥΨΩΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΥ (K) 60 ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΥΨΩΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΥΛΙΓΜΑΤΩΝ (K) ΤΑΣΗ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΣΗΣ (%) 4.3 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΙ ΗΡΟΥ (W) 135 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΧΑΛΚΟΥ (W) ΜΗΚΟΣ (mm) 1010 ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΟΣ (mm) 640 ΥΨΟΣ (mm) 1150 ΣΧΟΛΙΟ: ΟΙ ΑΝΟΧΕΣ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤHΣ ΤΑΣΗΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝEΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ I.E.C 76 Ο Μ/Σ περιλαµβάνει τα ακόλουθα παρελκόµενα: Κιβώτιο καλωδίων στην Χ.Τ Βυσµατικοί διαπεραστήρες στην Υ.Τ Θερµόµετρο στην ΧΤ. Μαγνητικό ελαιοδείκτη µε επαφή Σηµείο Γείωσης Λαβές ανάρτησης 14

10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Προσφέρεται πίνακας χαµηλής τάσης (1 πεδίο) τύπου PRISMA PLUS P της SCHNEIDER ELECTRIC διαστάσεων (mm) P=1100, Y=2006, B=401 κατασκευασµένος από ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωµένο µεταλλικό έλασµα πάχους 1.5mm, µε επικάλυψη θερµικά πολυµερισµένης εποξειδικής πολυεστερικής πούδρας. Ο προσφερόµενος πίνακας PRISMA PLUS P είναι τύπου modular, εύκολα επεκτεινόµενος, κατάλληλος για ελεύθερη έδραση πάνω στο δάπεδο, χειριζόµενος από την µπροστινή του πλευρά και επισκέψιµος από την µπροστινή και την πίσω πλευρά του, βαθµού προστασίας IP30 (IEC 529) και τύπου διαµερισµατοποίησης FORM1. Η µπροστινή επιφάνεια των πεδίων (µέσα από την πόρτα) κλείνει µε ειδικά προστατευτικά µεταλλικά µετωπικά καλύµµατα στηριζόµενα πάνω σε ειδικό πλαίσιο, από τα οποία εµφανίζονται µόνο τα χειριστήρια των αυτοµάτων διακοπτών ισχύος, µη επιτρέποντας επαφή µε ενεργά µέρη του πίνακα και εξασφαλίζοντας προστασία χειρισµού στον χρήστη. Στους οριζόντιους και κάθετους ζυγούς διανοµής (καθώς και στις µπάρες ή καλώδια τροφοδοσίας των αναχωρήσεων) θα υπάρχει σαφής τυποποίηση και ενιαία διάταξη µε τοπικό χρωµατισµό ή σήµανση των ζυγών για την διάκριση των φάσεων. Η ονοµαστική τάση µονώσεως των ζυγών είναι 690V, ενώ η ονοµαστική τάση λειτουργίας είναι 400V/50Hz. Η είσοδος και η έξοδος των καλωδίων γίνεται από το κάτω µέρος των πινάκων. Οι πίνακες θα είναι συναρµολογηµένοι, πλήρως καλωδιωµένοι και ελεγµένοι (δοκιµές σειράς σύµφωνα µε IEC 439-1) έτοιµοι προς εγκατάσταση. Οι πίνακες PRISMA PLUS P είναι γενικά σύµφωνοι µε τις προδιαγραφές IEC 529, BS 5420 και NF C20-10 και κατασκευής εναρµονισµένης µε τις προδιαγραφές ICE 439-1, BS , NFC O πίνακας περιλαµβάνει τον παρακάτω εξοπλισµό: Ένα (1) τεµάχιο Α..Ι Xαµηλής τάσης σειράς COMPACT της SCHNEIDER ELECTRIC σταθερού τύπου (fixed), NS1600N/3Ρ µε In=1600A, ικανότητας διακοπής Icu=50kA rms, 400V/50Hz σύµφωνα µε IEC 947-2, εφοδιασµένος µε: - Ηλεκτρονική µονάδα Ελέγχου MICROLOGIC 2.0 µε ρυθµίσεις Ir=0.4-1xIn, Isd=Irx Βοηθητικές επαφές: 1x C/O (θέσεως) και µεταγωγική: 1 SDE (σφάλµατος). - Πηνίο εργασίας. έκα (10) τεµάχια αυτόµατους διακόπτες NSX160F/3P (Ιn=160A) για τη σύνδεση των φωτοβολταϊκών αντιστροφέων. Τρεις Μ/Σ εντάσεως 1500/5 Α, 40 VA κλάσης 0.5 Ένα (1) πολυόργανο µετρήσεων σειράς Powerlogic PM710 µε θύρα επικοινωνίας Modbus RS-485. Στην προσφορά περιλαµβάνεται περιλαµβάνεται UPS 230VAC για την αδιάλειπτη λειτουργία των πηνίων εργασίας στις κυψέλες µέσης τάσης και του ηλεκτρονόµου SEPAM S40. Το σύστηµα αυτό δεν τροφοδοτεί το µοτέρ του Α Ι στο πεδίο Α Ι, το οποίο και τροφοδοτούνται απ ευθείας από τον πίνακα χαµηλής τάσης µε 230V AC. 15

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ Σελ. 1 από 116 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Οι τεχνικές προδιαγραφές που εκθέτονται παρακάτω µπορεί να µην χρησιµοποιηθούν όλες στο υπό µελέτη έργο. Έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5.3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρολογικών Εργασιών

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5.3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρολογικών Εργασιών ` ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

-Το πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16853

-Το πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16853 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16853 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Κασσάνδρας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 99/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (ΚΙΟΣΚΙ) Η Κατασκευή του οικίσκου περικλειόμενος από panel πολυουρεθάνης θα κατασκευαστεί ως εξής:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (ΚΙΟΣΚΙ) Η Κατασκευή του οικίσκου περικλειόμενος από panel πολυουρεθάνης θα κατασκευαστεί ως εξής: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (ΚΙΟΣΚΙ) Η Κατασκευή του οικίσκου περικλειόμενος από panel πολυουρεθάνης θα κατασκευαστεί ως εξής: Ο οικίσκος θα αποτελείται από χαλύβδινο φέροντα οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις προκατασκευασμένων πινάκων Μέσης Τάσης για εσωτερική εγκατάσταση.

Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις προκατασκευασμένων πινάκων Μέσης Τάσης για εσωτερική εγκατάσταση. Τεχνική Προδιαγραφή 1 ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις προκατασκευασμένων πινάκων Μέσης Τάσης για εσωτερική εγκατάσταση. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υπεύθυνος Μελετητής: Γεράσιμος Καμπίτσης, Διπλ.Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΕΛ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΕΛ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΕΛ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1 Περιεχόμενα 1 Απαραίτητος Εξοπλισμός για την

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή. ΜΕΤΑΛΛΟΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΙ (metal enclosed) ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

Τεχνική Προδιαγραφή. ΜΕΤΑΛΛΟΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΙ (metal enclosed) ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Τεχνική Προδιαγραφή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1... 3 1.1 Γενικά - Πρότυπα... 3 2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ UniSec... 5 2.1 Εισαγωγή... 5 2.2 Πίνακας ΜΤ... 5 2.3 Γείωση του πίνακα...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ No SS-25 / 19. I. ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός αυτής της προδιαγραφής είναι η περιγραφή των απαιτήσεων της ΕΗ Α.Ε.

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ No SS-25 / 19. I. ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός αυτής της προδιαγραφής είναι η περιγραφή των απαιτήσεων της ΕΗ Α.Ε. ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ υρραχίου 89 & Κηφισού ΑΘΗΝΑ-ΕΛΛΑΣ Φεβρουάριος 2010 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ No SS-25 / 19 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 40/50MVA, 150 / 15,75-21kV I. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα Μέσης Τάσης. GSec Διακόπτης φορτίου

Προϊόντα Μέσης Τάσης. GSec Διακόπτης φορτίου Προϊόντα Μέσης Τάσης GSec Διακόπτης φορτίου Περιεχόμενα Περιγραφή 1 Επιλογή και παραγγελία 4 Τεχνικά χαρακτηριστικά 12 Διαστασιολόγιο 18 2 GSec ABB Διακόπτες φορτίου Περιγραφή GSec είναι διακόπτης φορτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Μελέτη, παρουσίαση και ανάλυση της λειτουργίας υποσταθµού ανόρθωσης σε συστήµατα υπογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «ίκτυα Μεταφοράς Λυµάτων ήµου Καρπάθου (Ν5600a) 3.136.640 ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600a\cns\tefhi\MAPS.dc N5600a/5157 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ίκτυα Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η.Μ.Μ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η.Μ.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΜΑΡΙΟΥ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΤΖΑΝ - ΑΜΑΤΟΒΟΥ Π.Ε.

Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΤΖΑΝ - ΑΜΑΤΟΒΟΥ Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΛΞΗΣ (ΣΙΕ) ΤΡΑΜ ΑΘΗΝΩΝ: ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΛΞΗΣ (ΣΙΕ) ΤΡΑΜ ΑΘΗΝΩΝ: ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΛΞΗΣ (ΣΙΕ) ΤΡΑΜ ΑΘΗΝΩΝ: ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ Γ. Κεφάλας, Α. Ηλιόπουλος ΤΡΑΜ Α.Ε. Τέρµα οδού Αεροπορίας 16777 Ελληνικό Τηλ. +30 210 9978000, Fax + 30 210 9911543 e-mail: gkefalas@tramsa.gr, aniliopoulos@tramsa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 3 / 2007 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 2 η. Λύσεις για Φωτοβολταϊκά Έλεγχος και προστασία

Έκδοση 2 η. Λύσεις για Φωτοβολταϊκά Έλεγχος και προστασία Έκδοση 2 η Λύσεις για Φωτοβολταϊκά Έλεγχος και προστασία Περιεχόμενα Εισαγωγή Όπου υπάρχει ήλιος, υπάρχει και ενέργεια 2 Τοπολογίες φωτοβολταϊκών (Φ/Β συστημάτων 4 Προστασία στοιχειοσειρών από ανάστροφα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μερζιώτης Ι. Χαράλαμπος (Α.Μ. 35732) Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΗ ΚΣ 01.48/06.2005 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΑΝΟΜΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΗ ΚΣ 01.48/06.2005 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΗ ΚΣ 01.48/06.2005 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΑΝΟΜΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...5 2. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ (KEYWORDS)..5 3. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (OPERATING CONDITIONS)...5 3.1. Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Π. Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΡΓΟ : Π.Ε. Πειραιά ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ο ΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Γ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΨΕ3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ 01.48/09.2014 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 1 Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ 01.48/09.2014 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 5 2. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 2015

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΩΝΙΚΟΥ. A.M. : 99/2015 ΠΡΟΫΠ: 80.000,00 Κ.Α.: ΧΡΗΜ/ΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφή ΕΗ/ ΝΕΜ-ΥΣ1. ΤΟΜΟΣ Ι Αναθεώρηση 2 ( ΝΕΜ-ΥΣ1.Ι-2)

Προδιαγραφή ΕΗ/ ΝΕΜ-ΥΣ1. ΤΟΜΟΣ Ι Αναθεώρηση 2 ( ΝΕΜ-ΥΣ1.Ι-2) - 1 - Προδιαγραφή ΕΗ/ ΝΕΜ-ΥΣ1 ΤΟΜΟΣ Ι Αναθεώρηση 2 ( ΝΕΜ-ΥΣ1.Ι-2) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Υ/Σ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 150 kv / M.T. ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, εκέµβριος 2004 -2- ΤΟΜΟΣ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Περιγραφή των Μέσων Προστασίας και των Εγκαταστάσεων Μέσης Τάσης της Δ.Ε.Η και των Καταναλωτών

Διπλωματική Εργασία. Περιγραφή των Μέσων Προστασίας και των Εγκαταστάσεων Μέσης Τάσης της Δ.Ε.Η και των Καταναλωτών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία Περιγραφή των Μέσων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ

Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 2 ΠΡΟΤΥΠΑ... 4 3 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 6 3.1 Περιβαλλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD 27/2Α

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD 27/2Α ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ υρραχίου 89 & Κηφισού ΑΘΗΝΑ-ΕΛΛΑΣ Φεβρουάριος 2009 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD 27/2Α ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΓΙΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 59.779,90, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 59.779,90, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα