ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400KV

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400KV"

Transcript

1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΜ/ΤΜΟ Μάιος 2007 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400KV (Απόδοση του αγγλικού κειµένου στα ελληνικά) I. ΘΕΜΑ Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις της.ε.η. σχετικά µε τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις δοκιµές µονοφασικών µετασχηµατιστών εντάσεως 400KV, υπαίθριου τύπου, µε µόνωση λαδιού. II. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ Μετασχηµατιστές εντάσεως, µετασχηµατιστές οργάνων. III. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Οι µετασχηµατιστές εντάσεως θα πρέπει να είναι σύµφωνοι µε την τελευταία έκδοση του κανονισµού IEC IV. ΧΡΗΣΗ Οι µετασχηµατιστές εντάσεως θα χρησιµοποιηθούν για µέτρηση και προστασία σε σχέση µε εξοπλισµό 400KV και θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για εγκατάσταση σε ικρίωµα (βάθρο). V. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. Εγκατάσταση : Υπαίθρια 2. Περιοχή θερµοκρασίας : -25 o C έως +45 o C περιβάλλοντος 3. Υψόµετρο : Κάτω από 1000m από την επιφάνεια της θάλασσας 4. Επίπεδο µόλυνσης : Μέτριο 5. Άλλες συνθήκες : Χιόνι και πάγος VI. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. Ονοµαστική τάση (πολική) : 400KV 2. Μέγιστη τάση λειτουργίας (πολική) : 420KV 1

2 3. Ονοµαστική συχνότητα : 50Hz 4. Στάθµη βραχυκυκλώµατος : 40KA 5. Βασική στάθµη µόνωσης : 1550KV 6. Στέρεα και αποτελεσµατικά γειωµένος ουδέτερος κόµβος του συστήµατος. 7. Αριθµός φάσεων και αγωγών : Σύστηµα µε τρεις φάσεις και τρεις αγωγούς VII. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕ ΙΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΆΣΕΩΣ 1. Τύπος των µετασχηµατιστών εντάσεως Μονοφασικοί µετασχηµατιστές εντάσεως, υπαίθριου τύπου, εντός λαδιού µε ένα πρωτεύον τύλιγµα και τέσσερα (4) δευτερεύοντα τυλίγµατα, το καθένα µε τον δικό του µαγνητικό πυρήνα, όπως φαίνεται στο Σχήµα 1 παρακάτω. C1 C2 P1 P2 1S1 1S2 2S1 2S2 3S1 3S2 4S1 4S2 Σχήµα 1 2. Σχέση του µετασχηµατιστή έντασης Σύµφωνα µε ιακήρυξη 3. Τυλίγµατα δευτερεύοντος 2

3 Οι µετασχηµατιστές εντάσεως θα είναι εξοπλισµένοι µε τέσσερα τυλίγµατα δευτερεύοντος, τυλιγµένα σε τέσσερεις αντίστοιχους πυρήνες δακτυλιοειδούς σχήµατος, όπως φαίνεται στο Σχήµα 1. Ενα από αυτά τα τυλίγµατα θα χρησιµοποιείται για µετρήσεις και τρία για προστασία. 4. Τύλιγµα πρωτεύοντος Το τύλιγµα πρωτεύοντος θα είναι τοποθετηµένο στο χαµηλότερο τµήµα του µετασχηµατιστή εντάσεως. Θα είναι τυλιγµένο σε µορφή δακτυλίου και θα αποτελείται από δύο τυλίγµατα τα οποία θα µπορούν να συνδεθούν σε σειρά ή παράλληλα µε τη χρήση ενός κιβωτίου συνδέσεως στην κεφαλή του µετασχηµατιστή εντάσεως. Το ονοµαστικό ρεύµα του πρωτεύοντος θα είναι σύµφωνα µε τη ιακήρυξη. 5. Κλάση ακριβείας και ονοµαστική φόρτιση των δευτερευόντων τυλιγµάτων Για τα τυλίγµατα που χρησιµοποιούνται για µετρήσεις: Αριθµός τυλιγµάτων : ένα (1) Ονοµαστικό ρεύµα Ονοµαστική φόρτιση Κλάση ακριβείας Συντελεστής ασφαλείας : 5 Για τα τυλίγµατα που χρησιµοποιούνται για προστασία: Αριθµός τυλιγµάτων : τρία (3) Ονοµαστικό ρεύµα Ονοµαστική φόρτιση Οριακός συντελεστής ακριβείας Κλάση ακριβείας 6. Περίβληµα των µετασχηµατιστών εντάσεως Το περίβληµα, το οποίο χρησιµεύει σαν µονωτήρας, θα φτιάχνεται από υψηλής ποιότητας πορσελάνη απαλλαγµένη από ρωγµές, ελαττώµατα ή στίγµατα και µε επικαλυµµένες όλες τις εκτεθειµένες επιφάνειες. Το περίβληµα από πορσελάνη πρέπει να ακολουθεί πλήρως τους Κανονισµούς IEC υπ αρίθµ. 137 «Μονωτήρες διελεύσεως για εναλλασσόµενες τάσεις πάνω από 1000V» και IEC υπ αρίθµ «οκιµές σε µονωτήρες στηρίξεως από κεραµικό υλικό ή γυαλί, εσωτερικού & εξωτερικού χώρου για συστήµατα ονοµαστικής τάσης υψηλότερης των 1000V». Το περίβληµα από πορσελάνη θα αποτελείται από ένα ή το πολύ δύο τεµάχια ειδικά κολληµένα µεταξύ τους. 7. Μήκος ερπυσµού του περιβλήµατος Το µήκος ερπυσµού του περιβλήµατος θα είναι 12000mm. 3

4 8. Μονωτικό λάδι Μόνο ορυκτέλαια θα πρέπει να χρησιµοποιούνται τα οποία θα πρέπει να είναι µη τοξικά και βιοαποσυντιθέµενα. Η χρήση τοξικών µονωτικών µέσων όπως το clophen, τα PCBs, το pyralen κτλ απαγορεύεται. Το µονωτικό λάδι θα πρέπει να εναρµονίζεται µε τους Κανονισµούς IEC 296 Κλάσης II. 9. Μεµβράνες διαστολής ελαίου και συναρµογές Το εσωτερικό του µετασχηµατιστή εντάσεως θα είναι γεµάτο µε µονωτικό λάδι και ο µετασχηµατιστής εντάσεως θα είναι ερµητικά σφραγισµένος από την υγρασία. Τυχόν µεταβολές του όγκου ελαίου, οφειλόµενες σε διακυµάνσεις της θερµοκρασίας, θα αντιµετωπίζονται µε κατάλληλη διαστολή µεµβρανών (προτιµώνται µεταλλικές µεµβράνες), τοποθετηµένων στην κεφαλή του µετασχηµατιστή εντάσεως, οι οποίες θα συνοδεύονται από κατάλληλο δείκτη µεταβολής του όγκου ελαίου ο οποίος θα είναι ορατός από το επίπεδο του εδάφους. 10. Ακροδέκτες πρωτεύοντος Οι ακροδέκτες πρωτεύοντος θα πρέπει να είναι από επινικελωµένο χαλκό, από επικασσιτερωµένο χαλκό ή από αλουµίνιο, να έχουν κυλινδρικό σχήµα, µε διάµετρο 30mm και ελάχιστο ελεύθερο µήκος επαφής 130mm. Οι ακροδέκτες αυτοί θα τοποθετούνται οριζοντίως και αντιδιαµετρικά πάνω στην κεφαλή του µετασχηµατιστή εντάσεως. 11. Κιβώτιο συνδέσεως ακροδεκτών δευτερεύοντος Οι ακροδέκτες του δευτερεύοντος θα είναι τοποθετηµένοι σε ένα αδιάβροχο κιβώτιο συνδέσεως, το οποίο θα είναι τοποθετηµένο πάνω στη µεταλλική βάση του µετασχηµατιστή εντάσεως. Οι ακροδέκτες θα αποτελούνται από κοχλιοτοµηµένα στελέχη µαζί µε τις βίδες και τα παξιµάδια. Το κάτω τµήµα του κιβωτίου θα παραδοθεί χωρίς τρύπες, αλλά αρκετά µεγάλο για να είναι δυνατή η εγκατάσταση τεσσάρων (4) στυπιοθλιπτικών ή τεσσάρων (4) χαλύβδινων σωλήνων. Μέσα στο κιβώτιο ακροδεκτών θα υπάρχει κατάλληλη βίδα για γείωση. Οι ακροδέκτες θα πρέπει να είναι βιδωτού τύπου και κατάλληλοι για σύνδεση µε αγωγούς διατοµής 4mm 2. 4

5 12. Μεταλλικά µέρη του πλαισίου (περιβλήµατος) Εκτός από τους ακροδέκτες του πρωτεύοντος, όλα τα υπόλοιπα µεταλλικά µέρη του πλαισίου του µετασχηµατιστή τάσης θα αποτελούνται από γαλβανισµένο εν θερµώ χάλυβα ή από άλλο µέταλλο που δε διαβρώνεται. 13. Εγκατάσταση Οι µετασχηµατιστές έντασης θα είναι κατάλληλοι για εγκατάσταση πάνω σε χαλύβδινη κατασκευή. 14. Τοποθεσία του ενεργού συστήµατος του µετασχηµατιστή εντάσεως Το ενεργό σύστηµα του µετασχηµατιστή εντάσεως, που αποτελείται από τα τυλίγµατα του πρωτεύοντος και του δευτερεύοντος µε τους πυρήνες τους, θα είναι τοποθετηµένο στο κάτω µέρος του µετασχηµατιστή. Μετασχηµατιστές εντάσεως µε το ενεργό σύστηµα στην κεφαλή τους µπορεί να γίνουν αποδεκτοί µε την προϋπόθεση ότι µπορούν να αντέξουν τις δυνάµεις που προκαλούνται από ένα σεισµό που παράγει επιταχύνσεις εδάφους 0,5g οριζοντίως και 0,25g καθέτως, σε ένα εύρος συχνοτήτων 1-35Hz σύµφωνα µε το κανονισµό IEC Βάρος και διαστάσεις Το βάρος του µετασχηµατιστή έντασης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3200kg και το ύψος του πρέπει να είναι µικρότερο των 6000mm. 16. Εξαρτήµατα Κάθε µετασχηµατιστής έντασης θα πρέπει να είναι εξοπλισµένος µε τα ακόλουθα εξαρτήµατα: είκτη στάθµης λαδιού Στρόφιγγα για πλήρωση µε λάδι Στρόφιγγα εκκένωσης λαδιού Λαβές και υποδοχές ανύψωσης Ακροδέκτη γείωσης για να γειωθεί το πλαίσιο (περίβληµα) Ειδικό ακροδέκτη για τη µέτρηση της «εφδ» ο οποίος θα βραχυκυκλώνεται υπό κανονική λειτουργία. 5

6 VIII. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 1. Ονοµαστικά ρεύµατα πρωτεύοντος 2. Ονοµαστικά ρεύµατα δευτερεύοντος 3. Ονοµαστική τάση (πολική) : 400KV 4. Μέγιστη τάση (rms, πολική) : 420KV 5. Ονοµαστική συχνότητα : 50Hz 6. Θερµοκρασιακή κατηγορία : -25/+45 o C 7. Ονοµαστική φόρτιση για το δευτερεύον τύλιγµα που χρησιµοποιείται για µετρήσεις 8. Ονοµαστική φόρτιση για τα δευτερεύοντα τυλίγµατα που χρησιµοποιούνται για προστασία 9. Ονοµαστικό θερµικό ρεύµα συνεχούς διάρκειας 10. Ονοµαστικό θερµικό ρεύµα µικρής διάρκειας (I th ) : 40KA 11. Ονοµαστικό δυναµικό ρεύµα (I dyn ) : 100KA : 1.2 x ονοµαστικό ρεύµα πρωτεύοντος 12. Όριο υπερύψωσης της θερµοκρασίας των τυλιγµάτων (εµβαπτισµένα σε λάδι και ερµητικά κλεισµένα) 13. Ονοµαστική τάση δοκιµής βιοµηχανικής συχνότητας για το πρωτεύον τύλιγµα 14. Ονοµαστική κρουστική τάση δοκιµής για το πρωτεύον τύλιγµα : 65K : 680KV rms : 1550KV (κορυφή) 15. Μήκος ερπυσµού του περιβλήµατος : 12000mm 16. Κρουστική δοκιµή αποκοµµένου κύµατος : 1780KV (κορυφή) 17. Επίπεδο µερικών εκφορτίσεων : 5pC στα 291KV 18. Τάση δοκιµής βιοµηχανικής συχνότητας για τους τοµείς των δευτερευόντων τυλιγµάτων 19. Τάση δοκιµής βιοµηχανικής συχνότητας για τα δευτερεύοντα τυλίγµατα : 3KV rms : 3KV rms 6

7 20. Επιτρεπόµενο στατικό φορτίο : 6000N 21. Συντελεστής απωλειών (εφδ) : 0,005 στα 242KV IX. ΟΚΙΜΕΣ Όλες οι δοκιµές θα συµµορφώνονται µε τους Κανονισµούς IEC A. οκιµές σειράς 1. Έλεγχος ενδείξεων ακροδεκτών. 2. οκιµή αντοχής σε τάση βιοµηχανικής συχνότητας των τυλιγµάτων του πρωτεύοντος. 3. Μέτρηση των µερικών εκφορτίσεων. 4. οκιµή αντοχής σε τάση βιοµηχανικής συχνότητας των τυλιγµάτων του δευτερεύοντος. 5. Προσδιορισµός σφαλµάτων. 6. οκιµές ακριβείας για µετασχηµατιστές έντασης που χρησιµοποιούνται για µετρήσεις. 7. οκιµές για το σφάλµα ρεύµατος και τη φασική απόκλιση για µετασχηµατιστές έντασης που χρησιµοποιούνται για προστασία. 8. οκιµές για το σύνθετο σφάλµα. B. οκιµές τύπου 1. οκιµές εντάσεως µικρού χρόνου. 2. οκιµή ανύψωσης της θερµοκρασίας. 3. οκιµές κρουστικής τάσης. 4. οκιµή υπό βροχή για µετασχηµατιστές εντάσεως υπαίθριου τύπου. 5. Προσδιορισµός σφαλµάτων. 6. οκιµές ακριβείας για µετασχηµατιστές έντασης που χρησιµοποιούνται για µετρήσεις. 7. οκιµές για το σφάλµα ρεύµατος και τη φασική απόκλιση για µετασχηµατιστές έντασης που χρησιµοποιούνται για προστασία. 8. οκιµές για το σύνθετο σφάλµα. 9. οκιµή σεισµού, σύµφωνα µε παράγραφο VII-14 (µόνο για Μ/Σ µε ενεργό σύστηµα στην κεφαλή). 7

8 C. Ειδικές δοκιµές (σε ένα µετασχηµατιστή έντασης από τη σειρά) 1. Κρουστική δοκιµή αποκοµµένου κύµατος 2. Μέτρηση της χωρητικότητας και του συντελεστή απωλειών (εφδ). 3. οκιµή πολλαπλών αποκοµµένων κρουστικών κυµάτων. 4. οκιµές µηχανικής αντοχής. 5. είγµα µονωτικού λαδιού θα ληφθεί και θα υποβληθεί σε χρωµατογραφική ανάλυση τα αποτελέσµατα της οποίας θα επισυναφθούν στο σχετικό πιστοποιητικό δοκιµών. X. ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ A. Ενδείξεις ακροδεκτών Οι ενδείξεις ακροδεκτών θα είναι όπως φαίνονται στο Σχήµα 2. C1 C2 P1 P2 1S1 1S2 2S1 2S2 3S1 3S2 4S1 4S2 Σχήµα 2 B. Σηµάνσεις ενδεικτικής πινακίδας Όλοι οι µετασχηµατιστές έντασης θα φέρουν τις ακόλουθες ενδείξεις: 1. Το όνοµα του κατασκευαστή. 8

9 2. Σειριακό αριθµό και τύπο. 3. Ονοµαστικό ρεύµα πρωτεύοντος και δευτερευόντων. 4. Ονοµαστική συχνότητα. 5. Ονοµαστική ισχύ εξόδου και αντίστοιχη κλάση ακρίβειας για τα δευτερεύοντα τυλίγµατα. Επιπροσθέτως, για τα τυλίγµατα που χρησιµοποιούνται για µετρήσεις, θα πρέπει να φαίνεται ο συντελεστής ασφαλείας. Για τα τυλίγµατα που χρησιµοποιούνται για προστασία, ο ονοµαστικός οριακός συντελεστής ακριβείας θα ενδεικνύεται. 6. Η µέγιστη τάση για το µετασχηµατιστή εντάσεως. 7. Το ονοµαστικό επίπεδο µόνωσης. 8. Το ονοµαστικό θερµικό ρεύµα συνεχούς διάρκειας. 9. Το ονοµαστικό θερµικό ρεύµα µικρής διάρκειας. 10. Η ονοµαστική δυναµική ένταση. 11. Η χρήση καθενός από τα δευτερεύοντα τυλίγµατα και οι αντίστοιχοι ακροδέκτες. XI. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΘΟΥΝ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. Όλοι οι προσφέροντες πρέπει να παρέχουν τις πληροφορίες που ζητούνται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A» αυτής της προδιαγραφής. Η µη συµπλήρωση του «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α» θα αποτελεί επαρκή λόγο για την απόρριψη της προσφοράς. 2. Τεχνικά εγχειρίδια των προσφερόµενων µετασχηµατιστών τάσης, τα οποία θα βοηθούν στην τεχνική αξιολόγηση. 3. Τεχνικά στοιχεία για το λάδι που χρησιµοποιείται στους µετασχηµατιστές έντασης. 4. Σχέδια που δείχνουν τις εξωτερικές διαστάσεις των προσφερόµενων µετασχηµατιστών έντασης καθώς και άλλες πληροφορίες που µπορεί να θεωρηθούν απαραίτητες, συµπεριλαµβανοµένων και των ενδείξεων των ακροδεκτών. 5. Οποιαδήποτε πιστοποιητικά δοκιµών για τις δοκιµές τύπου και τις ειδικές δοκιµές που ορίζονται σ αυτήν την προδιαγραφή. 9

10 XII. Ε ΟΜΕΝΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΑ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Μετά την υπογραφή της σύµβασης, ο επιτυχών στο διαγωνισµό θα πρέπει να προσκοµίσει τρία (3) σετ σχεδίων για να εγκριθούν, πριν από την κατασκευή των µετασχηµατιστών έντασης. Τα σχέδια θα περιλαµβάνουν διαστασιολογικά σχέδια, σχέδια καλωδιώσεων καθώς και σχέδιο ενδείξεων ακροδεκτών. Τα διαστασιολογικά σχέδια θα συµπεριλαµβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, που θα δίνουν στη ΕΗ τη δυνατότητα να σχεδιάζει τα ικριώµατα στήριξης των µετασχηµατιστών έντασης. XIII. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Οι µετασχηµατιστές έντασης θα πρέπει να τοποθετηθούν µέσα σε στιβαρά ξύλινα κιβώτια, ένας µετασχηµατιστής ανά κιβώτιο. 10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400KV Πληροφορίες που θα πρέπει να δοθούν από όλους τους διαγωνιζόµενους. Αδυναµία συµµόρφωσης θα θεωρηθεί ως ικανός λόγος για την απόρριψη της προσφοράς. 1. Τύπος και κατασκευαστής 2. Σχέση µετασχηµατισµού 3. Oνοµαστική φόρτιση και κλάση ακριβείας των δευτερευόντων τυλιγµάτων A Για το τύλιγµα που χρησιµοποιείται για µετρήσεις: - Αριθµός τυλιγµάτων - Ονοµαστικό ρεύµα - Ονοµαστική φόρτιση - Κλάση ακριβείας - Συντελεστής ασφαλείας B Για τα τυλίγµατα που χρησιµοποιούνται για προστασία: - Αριθµός τυλιγµάτων - Ονοµαστικό ρεύµα - Ονοµαστική φόρτιση - Οριακός συντελεστής ακριβείας - Κλάση ακριβείας 4. Τύπος του περιβλήµατος των µετασχηµατιστών εντάσεως :... : Μήκος ερπυσµού του περιβλήµατος 6. Τύπος µονωτικού λαδιού 7. Τύπος µεµβρανών διαστολής ελαίου και συναρµογών 8. Λεπτοµερής περιγραφή των ακροδεκτών πρωτεύοντος 11

12 9. Περιγραφή του κιβωτίου συνδέσεως ακροδεκτών δευτερεύοντος 10. Περιγραφή των µεταλλικών µερών του πλαισίου 11. Εγκατάσταση 12. Τοποθεσία του ενεργού συστήµατος του µετασχηµατιστή εντάσεως 13. Εάν το ενεργό σύστηµα βρίσκεται στην κεφαλή του µετασχηµατιστή εντάσεως, παρέχονται πιστοποιητικά δοκιµής σεισµού ή σεισµική µελέτη; 14. Περιγραφή εξαρτηµάτων Ονοµαστικά ρεύµατα πρωτεύοντος 16. Ονοµαστική τάση 17. Μέγιστη τάση του µετασχηµατιστή εντάσεως 18. Ονοµαστική συχνότητα 19. Θερµοκρασιακή κατηγορία 20. Ονοµαστικό θερµικό ρεύµα µικρής διάρκειας 21. Ονοµαστικό δυναµικό ρεύµα 22. Όριο υπερύψωσης της θερµοκρασίας των τυλιγµάτων 23. Ονοµαστική τάση δοκιµής βιοµηχανικής συχνότητας για το πρωτεύον τύλιγµα 24. Ονοµαστική κρουστική τάση δοκιµής για το πρωτεύον τύλιγµα 25. Κρουστική δοκιµή αποκοµµένου κύµατος 12

13 26. Επίπεδο µερικών εκφορτίσεων 27. Τάση δοκιµής βιοµηχανικής συχνότητας για τα δευτερεύοντα τυλίγµατα 28. Επιτρεπόµενο στατικό φορτίο 29. είξετε τις ενδείξεις των ακροδεκτών του µετασχηµατιστή έντασης 30. Αποτελούνται οι προσφερόµενοι µετασχηµατιστές εντάσεως από τέσσερα (4) δευτερεύοντα τυλίγµατα το καθένα µε το δικό του µαγνητικό πυρήνα; 31. Συντελεστής απωλειών (εφδ) και τάση µέτρησης 32. Συνολικό ύψος του µετασχηµατιστή εντάσεως 33. Συνολικό βάρος του µετασχηµατιστή εντάσεως 34. Βάρος του λαδιού του µετασχηµατιστή εντάσεως 35. Είναι οι ακροδέκτες του δευτερεύοντος βιδωτού τύπου κατάλληλοι για σύνδεση µε αγωγούς διατοµής 4mm 2 ; 36.α. Το περίβληµα από πορσελάνη αποτελείται από ένα ή από δύο τεµάχια; β. Πώς είναι τα δύο τεµάχια πορσελάνης συνδεδεµένα µεταξύ τους (εάν παρέχονται); :... : Ονοµαστικό θερµικό ρεύµα συνεχούς διάρκειας :... 13

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΜ/Τοµέας Μετρήσεων & Οργάνων Ιανουάριος 2011 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ I. ΣΚΟΠΟΣ Η τεχνική αυτή περιγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις της ΕΗ όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑΣ Ιούλιος 2006 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7 ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΖΕΥΞΕΩΣ 150 KV ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΕΡΕΣΥΧΝΩΝ I. ΣΚΟΠΟΣ Αυτή εδώ η προδιαγραφή καλύπτει τα ονοµαστικά χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ No SS-25 / 19. I. ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός αυτής της προδιαγραφής είναι η περιγραφή των απαιτήσεων της ΕΗ Α.Ε.

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ No SS-25 / 19. I. ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός αυτής της προδιαγραφής είναι η περιγραφή των απαιτήσεων της ΕΗ Α.Ε. ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ υρραχίου 89 & Κηφισού ΑΘΗΝΑ-ΕΛΛΑΣ Φεβρουάριος 2010 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ No SS-25 / 19 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 40/50MVA, 150 / 15,75-21kV I. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-52/9 ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 157,5kV, 12,5MVAR, 16MVAR, 18MVAR, 20MVAR, 25MVAR

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-52/9 ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 157,5kV, 12,5MVAR, 16MVAR, 18MVAR, 20MVAR, 25MVAR ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Μάρτιος 2012 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-52/9 ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 157,5kV, 12,5MVAR, 16MVAR,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΝΕΜ/ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ-ΚΥΤ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΝΕΜ/ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ-ΚΥΤ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΝΕΜ/ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ-ΚΥΤ Ιούνιος 2007 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD- 89/2 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΚΑ ΜΙΟΥ 110 V Σ.Ρ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποζεύκτες, εξοπλισμός ζεύξης / απόζευξης, αποζεύκτες τύπου γονάτου, γειωτές.

Αποζεύκτες, εξοπλισμός ζεύξης / απόζευξης, αποζεύκτες τύπου γονάτου, γειωτές. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Φεβρουάριος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD- 64/4 ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ 420KV, ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΤΥΠΟΥ ΓΟΝΑΤΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΗ ΚΣ 01.48/06.2005 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΑΝΟΜΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΗ ΚΣ 01.48/06.2005 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΗ ΚΣ 01.48/06.2005 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΑΝΟΜΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...5 2. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ (KEYWORDS)..5 3. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (OPERATING CONDITIONS)...5 3.1. Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-12

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-12 -1- ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-12 ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΛΩ ΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 20kV ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΙΑΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (XLPE) I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η Τεχνική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ GR - 362 / 3.12.2012. Εκδίδεται από τον Τομέα Συστημάτων Μετρήσεων.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ GR - 362 / 3.12.2012. Εκδίδεται από τον Τομέα Συστημάτων Μετρήσεων. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ GR - 362 / 3.12.2012 Εκδίδεται από τον Τομέα Συστημάτων Μετρήσεων Διεύθυνση Δικτύου ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ / 362 / 3.12.2012 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD 27/2Α

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD 27/2Α ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ υρραχίου 89 & Κηφισού ΑΘΗΝΑ-ΕΛΛΑΣ Φεβρουάριος 2009 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD 27/2Α ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΓΙΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ 01.48/09.2014 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 1 Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ 01.48/09.2014 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 5 2. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ AΠΜ 41303 ΤEXNIKA TEYXH TΗΣ. για το Έργο : «ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ AΠΜ 41303 ΤEXNIKA TEYXH TΗΣ. για το Έργο : «ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤEXNIKA TEYXH TΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ AΠΜ 41303 για το Έργο : «ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Υποβρύχια καλώδια 150 kv Υφιστάµενο Σύστηµα 150 kv Υφιστάµενο Σύστηµα 400

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφή ΕΗ/ ΝΕΜ-ΥΣ1. ΤΟΜΟΣ Ι Αναθεώρηση 2 ( ΝΕΜ-ΥΣ1.Ι-2)

Προδιαγραφή ΕΗ/ ΝΕΜ-ΥΣ1. ΤΟΜΟΣ Ι Αναθεώρηση 2 ( ΝΕΜ-ΥΣ1.Ι-2) - 1 - Προδιαγραφή ΕΗ/ ΝΕΜ-ΥΣ1 ΤΟΜΟΣ Ι Αναθεώρηση 2 ( ΝΕΜ-ΥΣ1.Ι-2) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Υ/Σ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 150 kv / M.T. ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, εκέµβριος 2004 -2- ΤΟΜΟΣ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 39 3. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ Είναι συνηθισµένο φαινόµενο να χρειάζεται η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας µε τάση διαφορετική από αυτή που έχει το ηλεκτρικό δίκτυο. Στο συνεχές ρεύµα αυτό µπορεί να αντιµετωπισθεί µε

Διαβάστε περισσότερα

-Το πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16853

-Το πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16853 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16853 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5.3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρολογικών Εργασιών

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5.3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρολογικών Εργασιών ` ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 3 / 2007 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ Σελ. 1 από 116 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Οι τεχνικές προδιαγραφές που εκθέτονται παρακάτω µπορεί να µην χρησιµοποιηθούν όλες στο υπό µελέτη έργο. Έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υπεύθυνος Μελετητής: Γεράσιμος Καμπίτσης, Διπλ.Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΤΖΑΝ - ΑΜΑΤΟΒΟΥ Π.Ε.

Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΤΖΑΝ - ΑΜΑΤΟΒΟΥ Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ιεύθυνση Υλικού & Προµηθειών ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-41002 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠOΓΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 150 KV : Α) ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υ/Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ I (Υ/Σ ΟΞΑΣ) Β)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Π. Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΡΓΟ : Π.Ε. Πειραιά ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ο ΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΛΞΗΣ (ΣΙΕ) ΤΡΑΜ ΑΘΗΝΩΝ: ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΛΞΗΣ (ΣΙΕ) ΤΡΑΜ ΑΘΗΝΩΝ: ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΛΞΗΣ (ΣΙΕ) ΤΡΑΜ ΑΘΗΝΩΝ: ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ Γ. Κεφάλας, Α. Ηλιόπουλος ΤΡΑΜ Α.Ε. Τέρµα οδού Αεροπορίας 16777 Ελληνικό Τηλ. +30 210 9978000, Fax + 30 210 9911543 e-mail: gkefalas@tramsa.gr, aniliopoulos@tramsa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ

Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 2 ΠΡΟΤΥΠΑ... 4 3 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 6 3.1 Περιβαλλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140. 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.50 ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Requirements for electrical installations Κλάση τιµολόγησης: 25 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «ίκτυα Μεταφοράς Λυµάτων ήµου Καρπάθου (Ν5600a) 3.136.640 ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600a\cns\tefhi\MAPS.dc N5600a/5157 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ίκτυα Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Καλώδια ονοµαστικής τάσης 600/1000 V µε µόνωση και µανδύα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)

Καλώδια ονοµαστικής τάσης 600/1000 V µε µόνωση και µανδύα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) 2015- - ICS: 29.060.20 ΕΛΟΤ 843 Εκδοση 2η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Καλώδια ονοµαστικής τάσης 600/1000 V µε µόνωση και από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) Polyvinyl chloride insulated and sheathed power

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο : ΕΓΚΡΙΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 2 ο : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΜΟ-1105-ΜΗΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΑΣΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 0,2S & 0,5S

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΜΟ-1105-ΜΗΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΑΣΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 0,2S & 0,5S ΣΜ/Τοµέας Μετρήσεων & Οργάνων Μάιος 2011 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΜΟ-1105-ΜΗΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΑΣΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 0,2S & 0,5S Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Σύµφωνα µε την περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα