Κατάλογος Εκδόσεων. του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ΑΘΗΝΑ 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατάλογος Εκδόσεων. του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ΑΘΗΝΑ 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 25% από το Ελληνικό Δημόσιο και κατά 28,58% από πόρους του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. (Λ.Α.Ε.Κ.) Κατάλογος Εκδόσεων του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ΑΘΗΝΑ 2008

2 Κατάλογος Εκδόσεων του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας Α έκδοση: Δεκέμβριος 2008 Copyright Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας Λιοσίων 143 και Θειρσίου 6, ΑΘΗΝΑ Τηλ.: Φαξ: Internet: Σύνταξη καταλόγου και επιμέλεια έκδοσης: Εβίτα Καταγή Τμήμα Εκδόσεων, Κέντρο Τεκμηρίωσης-Πληροφόρησης ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή μέρους ή όλου του εντύπου, με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς αναφορά της πηγής. ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ

3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Πρόεδρος: Αντιπρόεδροι: Μέλη: Ιωάννης Δραπανιώτης Ανδρέας Κολλάς (Γ.Σ.Ε.Ε.) Ευστάθιος Πολίτης (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Ε.Σ.Ε.Ε., Σ.Ε.Β.) Ιωάννης Αδαμάκης (Γ.Σ.Ε.Ε.) Θεόδωρος Δέδες (Σ.Ε.Β.) Ιωάννης Καλλιάνος (Γ.Σ.Ε.Ε.) Παύλος Κυριακόγγονας (Σ.Ε.Β.) Αναστάσιος Παντελάκης (Ε.Σ.Ε.Ε.) Κυριάκος Σιούλας (Γ.Σ.Ε.Ε.) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Μηνάς Αναλυτής, Οικονομολόγος, PhD Η πλειονότητα των εκδόσεων κατά τα έτη έγινε με τη χρηματοδότηση της Ελλάδας, της Ε.Ε. και ιδίων πόρων του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα Μέτρο: 1.1. «Βιομηχανικές, Τεχνολογικές & Επιχειρηματικές Υποδομές» Δράση: «Ενίσχυση της υποδομής του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.» Πράξη: «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και διάδοσή τους στον τομέα της υγείας και ασφάλειας στην εργασία» Όλα τα βιβλία είναι διαθέσιμα στη βιβλιοθήκη του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Τα περισσότερα διατίθενται ηλεκτρονικά σε μορφή pdf, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Έντυπα των μη εξαντλημένων τίτλων διανέμονται δωρεάν είτε από τα γραφεία του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. είτε κατόπιν συμπλήρωσης ηλεκτρονικής φόρμας μέσω του διαδικτύου. 3

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ...7 ΒΙΒΛΙΑ...15 ΦΥΛΛΑΔΙΑ...67 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ...77 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ...77 CD-ROMs...78 DVDs

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το 1992 υπήρξε έτος σταθμός για την πορεία της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας στη χώρα μας. Η ίδρυση του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.), ώριμος καρπός του κοινωνικού διαλόγου που αναπτύχθηκε μεταξύ των κορυφαίων εργατικών και εργοδοτικών οργανώσεων: ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕ- ΒΕΕ, ΕΣΕΕ, αποτέλεσε μια καινοτόμο πρωτοβουλία, η οποία αποβλέπει στην επιστημονική και τεχνική υποστήριξη και εξυπηρέτηση της πολιτικής για την υγεία και ασφάλεια της εργασίας. Όλα αυτά τα χρόνια το επιστημονικό δυναμικό του Ινστιτούτου, πολλές φορές σε συνεργασία με έγκριτους ειδικούς επιστήμονες, πραγματοποίησε σημαντικό αριθμό ερευνητικών εργασιών και μελετών, των οποίων τα αποτελέσματα εξεδόθησαν σε έντυπη μορφή με την οικονομική συνδρομή των πόρων του Β και του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Η εκδοτική αυτή δραστηριότητα απέβλεπε, τόσο στην επιστημονική τεκμηρίωση θεμάτων σχετικών με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, όσο και την ευρύτερη ενημέρωση των κοινωνικών εταίρων. Κλαδικές μελέτες, ενημερωτικά φυλλάδια, βιβλία, cds αποτελούν το υλικό που αναπτύχθηκε με σκοπό την προαγωγή μιας παιδείας πρόληψης μεταξύ εργοδοτών εργαζομένων αλλά και της κοινωνίας. Με τον κατάλογο αυτόν παρουσιάζονται με φθίνουσα χρονολογική σειρά, μαζί με θεματικό ευρετήριο, όλες οι εκδόσεις του Ινστιτούτου από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα. Στόχος του καταλόγου είναι να αποτελέσει ένα εύχρηστο εργαλείο για όσους ασχολούνται με το γνωστικό αντικείμενο του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. όπως είναι οι τεχνικοί ασφάλειας, οι ιατροί εργασίας, οι φοιτητές, οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες, ακόμη και οι μαθητές. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εκείνους που συνέβαλαν στη δημιουργία του ως άνω υλικού, μέσω του οποίου τεκμηριώνεται επιστημονικά η αναγκαιότητα της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας ως συστατικού στοιχείου μιας Πολιτείας που πραγματικά ενδιαφέρεται για τους πολίτες της. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ιωάννης Δραπανιώτης 5

6

7 ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ 1. Αλκοόλ Αλκοόλ - γνωρίζεις τα όρια σου; (Φ) Αρτοποιεία Πρόληψη επαγγελματικών παθήσεων και ατυχημάτων για τους εργαζόμενους σε αρτοποιεία (DVD) 81 Υγεία και Ασφάλεια στον κλάδο των αρτοποιείων και ζαχαροπλαστείων (Φ) Βιολογικοί Καθαρισμοί Εκτίμηση και πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών λυμάτων (Βιολογικών Καθαρισμών) (Μ) Υγεία και ασφάλεια στην εργασία στους βιολογικούς καθαρισμούς. Μέτρα για την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων (Φ) Βιολογικοί παράγοντες 1996 Οριακές τιμές (TLVs ) Χημικών Ουσιών και Φυσικών Παραγόντων και Δείκτες Βιολογικής Έκθεσης (BEIs ) (Β)...61 Η νόσος των λεγεωναρίων (Φ)...71 Ο βιολογικός κίνδυνος στο νοσοκομειακό περιβάλλον (Β) Συντήρηση τροφίμων σε συνθήκες προσωρινής διαβίωσης (Φ) Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης (ΒΑΜΕ) Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης (Β) Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης: μεθοδολογικός & πληροφοριακός οδηγός (Β) Η υγεία και η ασφάλεια της εργασίας ως εργαλείο πρόληψης βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης (Μ) Προστασία του περιβάλλοντος από τη βιομηχανική δραστηριότητα - Πρόληψη βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης (Β) Γενικά θέματα ΥΑΕ e-δησεόγραμμα (Μηνιαίο ηλεκτρονικό δελτίο) Αγγλοελληνικό - Ελληνοαγγλικό Λεξιλόγιο Όρων Βιομηχανικής Υγιεινής & Ασφάλειας (2003) (Β)...50 Αγγλοελληνικό - Ελληνοαγγλικό Λεξιλόγιο Όρων Βιομηχανικής Υγιεινής & Ασφάλειας (2008) (Β)...29 Ανάλυση επικινδυνότητας στη Βιομηχανία (Β) Από την αρχή με ασφάλεια (Β)...46 Ασφάλεια και υγεία κατά την εργασία στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (Β) Βιβλιοθήκη ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. (Φ) Εκπαιδευτικό πακέτο για τεχνικούς ασφάλειας μικρομεσαίων επιχειρήσεων (CD ROM)

8 Κ Α τ Α λ ο Γ ο ς τ ω ν Ε Κ Δ ο ς Ε ω ν τ ο Υ Ε λ. Ι ν. Υ. Α. Ε. ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. (CD ROM)...80 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., Β' ΕΚΔΟΣΗ (CD ROM)...79 Εργαλεία διερεύνησης θεμάτων ασφάλειας και εργονομικών παραγόντων (Β)...20 Έρευνα των συστημάτων πληροφοριών στον τομέα της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας (Β)...59 Θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας για επιχειρήσεις β κατηγορίας (αρθ. 2, Π.Δ. 294/1988) (Β)...30 Θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας για επιχειρήσεις γ' κατηγορίας (αρθ.2, Π.Δ. 294/1988) (Β)...39 Μαζεύω τα σκουπίδια με ασφάλεια (Β)...47 Μεθοδολογικός οδηγός για την εκτίμηση και πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου (Β)...61 Οδηγός για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (Β)...48 Πολιτικές κάλυψης του επαγγελματικού κινδύνου στην Ε.Ε. και την Ελλάδα με έμφαση στα βαρέα και ανθυγιεινά (Β)...28 Συνέργεια (υπο)συστημάτων κοινωνικής πολιτικής: Το παράδειγμα των συνθηκών εργασίας (Β) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υγεία και ασφάλεια της εργασίας. Εκθέσεις περιόδου (Β)...59 Υγεία και ασφάλεια στην εργασία με οθόνες οπτικής απεικόνισης (Β)...40 Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας (Τριμηνιαία περιοδική έκδοση) Διοικητικές υπηρεσίες Εκτίμηση και πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου στις διοικητικές υπηρεσίες (Μ)...19 Υγεία και ασφάλεια στην εργασία με οθόνες οπτικής απεικόνισης (Β) Διύλιση πετρελαίου Κίνδυνοι πυρκαγιάς εκρήξεων. Μέτρα προστασίας (Β) Μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου στον κλάδο προϊόντων διύλισης πετρελαίου (Μ) Εκπαίδευση ΥΑΕ Αγωγή υγείας και περιβάλλοντος. Έκθεση και προστασία από τις επικίνδυνες ουσίες. Το βιβλίο του εκπαιδευτικού (Β)...54 Αγωγή υγείας και περιβάλλοντος. Έκθεση και προστασία από τις επικίνδυνες ουσίες. Το βιβλίο του μαθητή (Β)...53 Από την αρχή με ασφάλεια (Β)...46 Εισαγωγή στην ασφαλή φόρτωση και μεταφορά φορτίων (CD ROM)...78 Εκπαιδευτικό πακέτο για τεχνικούς ασφάλειας μικρομεσαίων επιχειρήσεων (CD ROM)...78 Η κατάρτιση στους τομείς της ασφάλειας και της υγείας στο χώρο εργασίας: έρευνα αναγκών κατάρτισης (Β)...60 Θόρυβος, αυτός ο άγνωστος (DVD)...81 Κίνδυνοι πτώσης στις οικοδομές Μέτρα πρόληψης (DVD)...82 Πρόληψη επαγγελματικών παθήσεων και ατυχημάτων για τους εργαζόμενους σε αρτοποιεία (DVD)...81 Πρόληψη επαγγελματικών παθήσεων και ατυχημάτων για τους εργαζόμενους σε κομμωτήρια (DVD)...82 Πρόληψη επαγγελματικών παθήσεων και ατυχημάτων για τους εργαζόμενους σε ξυλουργεία (DVD)

9 Θ Ε Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Υ Ρ Ε Τ Η Ρ Ι Ο Πρόληψη χημικού κινδύνου (DVD)...81 Πρότυπα εκπαιδευτικά προγράμματα για τεχνικούς ασφάλειας (Β)...65 Σχολική επαγγελματική εκπαίδευση σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία (DVD) Ελ.Ιν.Υ.Α.Ε. ELINYAE, 1995 (Β)...65 Hellenic Institute for Occupational Health and Safety (ELINYAE), 2008 (Φ) HELLENIC INSTITUTE FOR OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY, 2003 (Β) Βιβλιοθήκη ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. (Φ) Εκδόσεις ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε, Νομοθεσία (CD ROM) ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. (CD ROM) ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε (Εκτενές) (Β) ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε (Συνοπτικό) (Β) ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., 1995 (Β) ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., Β' ΕΚΔΟΣΗ (CD ROM) Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας Παράρτημα Θεσσαλονίκης (Φ)...75 Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας Παράρτημα Ιωαννίνων (Φ)...75 Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας Παράρτημα Τρίπολης (Φ)...75 Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας Παράρτημα Θεσσαλίας (Φ) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 2002 (Β) Επαγγελματικές ασθένειες Ανάπτυξη νέων μεθόδων βιολογικής παρακολούθησης των εργαζομένων με έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες. Μηχανισμοί ανάπτυξης επαγγελματικών καρκίνων (Μ)...33 Ατομικό Βιβλιάριο Επαγγελματικού Κινδύνου (άρθρο 4 14, Π.Δ. 17/1996) (Β) Μέθοδοι καταγραφής επαγγελματικών ασθενειών (Μ) Μελέτη πρόληψης επαγγελματικών καρκίνων (Μ) Οι ασθένειες των εργατών (Β) Επιπλοποιεία Υγεία και ασφάλεια στον κλάδο των ξυλουργείων και επιπλοποιείων (Φ) Εργασιακό άγχος Εργασιακό περιβάλλον & ψυχικές επιπτώσεις (Οργανωτική - Βιομηχανική ψυχολογία. Προσέγγιση από το χώρο της ιατρικής της εργασίας (Β)...50 Πηγές εργασιακού στρες (Β) Εργατικά ατυχήματα Περιγραφική επιδημιολογία των εργατικών ατυχημάτων στον ελληνικό πληθυσμό κατά την περίοδο (Β) Στατιστικές εργατικών ατυχημάτων στην Ελλάδα (Β) Το φαινόμενο του εργατικού ατυχήματος: μοντέλα ατυχημάτων, ανθρώπινο λάθος, αντίληψη κινδύνου (Β) Εργονομία Μυοσκελετικές παθήσεις Εργαλεία διερεύνησης θεμάτων ασφάλειας και εργονομικών παραγόντων (Β) Η Ευρώπη καταπονείται (Β)

10 Κ Α τ Α λ ο Γ ο ς τ ω ν Ε Κ Δ ο ς Ε ω ν τ ο Υ Ε λ. Ι ν. Υ. Α. Ε. Καλές πρακτικές για την πρόληψη των μυοσκελετικών παθήσεων (Β) Πρόληψη μυοσκελετικών παθήσεων Γενικές αρχές εργονομικού σχεδιασμού (Β)...20 Υγεία και ασφάλεια στην εργασία με οθόνες οπτικής απεικόνισης (Β) Ζαχαροπλαστεία Υγεία και ασφάλεια στον κλάδο των αρτοποιείων και ζαχαροπλαστείων (Φ) Ζωϊκή παραγωγή Διερεύνηση των επαγγελματικών ασθενειών σε εργαζόμενους στον τομέα ζωικής παραγωγής (Μ)...30 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στον κλάδο επεξεργασίας του κρέατος (Β) Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία Αξιολόγηση και διαχείριση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας για επαγγελματικά εκτιθέμενους (Β) Ηλεκτροσυγκόλληση Κίνδυνοι για την υγεία από την ηλεκτροσυγκόλληση (Β) Μέταλλα. Κατεργασία - συγκόλληση. Κίνδυνοι για την υγεία (Β) Κλωστοϋφαντουργία Κλωστοϋφαντουργία (Μ) Υγεία και ασφάλεια της εργασίας στην κλωστοϋφαντουργία (Β) Κομμωτήρια Πρόληψη επαγγελματικών παθήσεων και ατυχημάτων για τους εργαζόμενους σε κομμωτήρια (Β)...17 Πρόληψη επαγγελματικών παθήσεων και ατυχημάτων για τους εργαζόμενους σε κομμωτήρια (DVD) Υγεία και ασφάλεια στον κλάδο των κομμωτηρίων (Φ) λατομεία Μεταλλεία ορυχεία Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου σε σχιστήρια και λατομεία μαρμάρου (Μ) Λατομεία και σχιστήρια μαρμάρου. Κίνδυνοι και τρόποι αντιμετώπισης (Β) Ορυχεία Μεταλλεία (Μ)...35 Υγεία και ασφάλεια της εργασίας στα ορυχεία μεταλλεία (Β) λιμενικές εργασίες Εκτίμηση και πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου στις λιμενικές υπηρεσίες (Μ) Υγεία και ασφάλεια σε εργασίες φορτοεκφόρτωσης σε λιμάνια (Β) Μέταλλα Επαγγελματικός κίνδυνος στη βιομηχανία μετάλλου και μεταλλευτικών προϊόντων (Μ) Κίνδυνοι για την υγεία από την ηλεκτροσυγκόλληση (Β) Μέταλλα. Κατεργασία - συγκόλληση. Κίνδυνοι για την υγεία (Β) Μεταλλεία βλέπε λατομεία Μεταλλεία ορυχεία 10

11 Θ Ε Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Υ Ρ Ε Τ Η Ρ Ι Ο 26. Μεταφορές Εισαγωγή στην ασφαλή φόρτωση και μεταφορά φορτίων (CD ROM) Εισαγωγή στην ασφαλή φόρτωση και μεταφορά φορτίων (Β) Εκτίμηση και πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου στις αστικές μεταφορές (Μ) Η επίδραση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία των οδηγών των Αστικών Μέσων Μεταφοράς (Φ)...71 Η σπονδυλική στήλη σε κίνδυνο. Οδηγοί δονούμενων οχημάτων. Μηχανήματα κατασκευών και μεταφοράς αγαθών, αγροτικοί δασικοί ελκυστήρες, εμπορικά οχήματα κ.λπ. (Β)...45 Μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (Μ) Μεταφορές επικίνδυνων φορτίων (Β) νομοθεσία - νομολογία Ατομικό Βιβλιάριο Επαγγελματικού Κινδύνου (άρθρο 4 14, Π.Δ. 17/1996) (Β)...63 Εγχειρίδιο νομοθεσίας υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας (Β) Εκδόσεις ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε, Νομοθεσία (CD ROM)...79 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. (CD ROM) ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., Β' έκδοση (CD ROM)...79 Επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας (Φ) Η τυποποίηση σε θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας (Β)...57 Νομοθεσία ( ) - Νομολογία ( ) - Θέματα Υ.Α.Ε. (CD ROM) Νομοθετικοί ορισμοί εννοιών και όρων σχετικών με την Υ.Α.Ε. (Β) Οδηγός για τις υποχρεώσεις των εργοδοτών (Β)...24 Οδηγός νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος (Β) Οριακές τιμές έκθεσης χημικών παραγόντων 2007 (Ελληνική νομοθεσία, ACGIH, DFG) (Β) Συλλογή νομολογίας για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας (Β) Χρονολογικός & θεματικός κατάλογος κανονιστικών διατάξεων για την υγεία & την ασφάλεια στην εργασία & το περιβάλλον ( ) (Β)...23 Χρονολογικός & θεματικός κατάλογος νομοθετημάτων σχετικών με την υγιεινή & ασφάλεια στους χώρους εργασίας & το περιβάλλον ( ) (Β) νοσοκομεία Ελληνική και διεθνής εμπειρία εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών των εργαζομένων στα νοσοκομεία. Οδηγός για την εκτίμηση και πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου (Β)...34 Έρευνα των συστημάτων πληροφοριών στον τομέα της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας (Β)...59 Ο βιολογικός κίνδυνος στο νοσοκομειακό περιβάλλον (Β) Υγεία και ασφάλεια στους χώρους των νοσοκομείων (Μ) Ξενοδοχεία Εκτίμηση και πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων στον κλάδο των ξενοδοχείων (Μ) Κίνδυνοι για την υγεία των εργαζομένων στον κλάδο των ξενοδοχοϋπαλλήλων (Φ) Ξυλουργεία Πρόληψη επαγγελματικών παθήσεων και ατυχημάτων για τους εργαζόμενους σε ξυλουργεία (DVD)...82 Υγεία και Ασφάλεια στον κλάδο των ξυλουργείων και επιπλοποιείων (Φ)

12 Κ Α τ Α λ ο Γ ο ς τ ω ν Ε Κ Δ ο ς Ε ω ν τ ο Υ Ε λ. Ι ν. Υ. Α. Ε. 31. οικονομία ΥΑΕ Μικροοικονομική ανάλυση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Εκτίμηση κόστους εργατικών ατυχημάτων και ασθενειών (Μ)...31 Οικονομία της υγείας και της ασφάλειας της εργασίας (Β) ορυχεία βλέπε λατομεία Μεταλλεία ορυχεία 33. Περιορισμένοι χώροι Δουλεύοντας σε περιορισμένους χώρους (Β) Περιβάλλον Αγωγή υγείας και περιβάλλοντος. Έκθεση και προστασία από τις επικίνδυνες ουσίες. Το βιβλίο του εκπαιδευτικού (Β)...54 Αγωγή υγείας και περιβάλλοντος. Έκθεση και προστασία από τις επικίνδυνες ουσίες. Το βιβλίο του μαθητή (Β)...53 Οδηγός νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος (Β) Προστασία του περιβάλλοντος από τη βιομηχανική δραστηριότητα - Πρόληψη βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης (Β) Χρονολογικός & θεματικός κατάλογος κανονιστικών διατάξεων για την υγεία & την ασφάλεια στην εργασία & το περιβάλλον ( ) (Β) Χρονολογικός & θεματικός κατάλογος νομοθετημάτων σχετικών με την υγιεινή & ασφάλεια στους χώρους εργασίας & το περιβάλλον ( ) (Β) Πλαστικά Εκτίμηση και πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου στη βιομηχανία διαμόρφωσης πλαστικών (Μ) Πυρασφάλεια Ασφάλεια στη χρήση εκρηκτικών υλών στα τεχνικά έργα. Επιφανειακές, υπόγειες & υποβρύχιες εκρήξεις (Β)...56 Κίνδυνοι πυρκαγιάς εκρήξεων. Μέτρα προστασίας (Β) ςεισμοί Ανάπτυξη οδηγιών για την ασφαλέστερη αντιμετώπιση σεισμικών κινδύνων σε εργοστασιακούς χώρους (Μ) ςήμανση Σήμανση ασφάλειας και υγείας (Β) ςτατιστική Περιγραφική επιδημιολογία των εργατικών ατυχημάτων στον ελληνικό πληθυσμό κατά την περίοδο (Β)...54 Στατιστικές εργατικών ατυχημάτων στην Ελλάδα (Β) ςυνέδρια Υ.Α.Ε. Επαγγελματικοί κίνδυνοι για τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας: προκλήσεις για την πρόληψη (Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου της ISSA) (CD ROM)

13 Θ Ε Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Υ Ρ Ε Τ Η Ρ Ι Ο Επαγγελματικοί κίνδυνοι για τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας: προκλήσεις για την πρόληψη (Περιλήψεις Διεθνούς Συνεδρίου της ISSA) (Β)...34 Εργαλεία για την εφαρμογή των ευρωπαϊκών οδηγιών στον τομέα της υγείας στην εργασία. Τα παράδειγμα του χημικού κινδύνου (Πρακτικά 8ου Διεθνούς Συνεδρίου της Επιτροπής Έρευνας της ISSA) (Β)...49 Εργαλεία για την εφαρμογή των ευρωπαϊκών οδηγιών στον τομέα της υγείας στην εργασία. Τα παράδειγμα του χημικού κινδύνου (Περιλήψεις 8ου Διεθνούς Συνεδρίου της Επιτροπής Έρευνας της ISSA) (Β) ταχυδρομικές Υπηρεσίες Εκτίμηση και πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου στις ταχυδρομικές υπηρεσίες (Μ) τεχνικά έργα Ασθένειες από αμίαντο (Φ)...74 Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές (Β)...64 Ασφάλεια στα εργοτάξια (Β)...37 Ασφάλεια στη χρήση εκρηκτικών υλών στα τεχνικά έργα. Επιφανειακές, υπόγειες & υποβρύχιες εκρήξεις (Β)...56 Ασφάλεια στις ανυψωτικές διαδικασίες (Β)...43 Η σπονδυλική στήλη σε κίνδυνο. Οδηγοί δονούμενων οχημάτων. Μηχανήματα κατασκευών και μεταφοράς αγαθών, αγροτικοί δασικοί ελκυστήρες, εμπορικά οχήματα κ.λπ. (Β)...45 Κίνδυνοι πτώσης στις οικοδομές Μέτρα πρόληψης (DVD)...82 Τα χέρια σε κίνδυνο. Το σύνδρομο δόνησης χεριού-βραχίονα. Κομπρεσέρ, σφύρες θρυμματισμού, σπαστηροτριβείς, σφύρες ήλωσης, αλυσοπρίονα, κρουστικά κλειδιά κ.λπ. (Β)...46 Τεχνικά Έργα: Βασικοί κίνδυνοι & μέτρα πρόληψης (Β)...48 Υγεία και ασφάλεια σε εργασίες διάνοιξης σηράγγων (Β) τηλεπικοινωνίες Eκτίμηση και πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου στις τηλεπικοινωνίες. Τηλεφωνικά κέντρα (Μ)...19 Υγεία και ασφάλεια στην εργασία με οθόνες οπτικής απεικόνισης (Β) Υγεία και ασφάλεια της εργασίας σε τηλεφωνικά κέντρα (Β)...45 Υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων σε εργασίες συντήρησης κεραιών κινητής τηλεφωνίας (Β) Φυσικό αέριο Υγεία και ασφάλεια εργαζομένων στον τομέα μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου (Μ)...15 Δουλεύοντας σε περιορισμένους χώρους (Β) Φυσικοί παράγοντες 1996 Οριακές τιμές (TLVs ) Χημικών Ουσιών και Φυσικών Παραγόντων και Δείκτες Βιολογικής Έκθεσης (BEIs ) (Β)...61 Αξιολόγηση και διαχείριση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας για επαγγελματικά εκτιθέμενους (Β)...51 Ασθένειες από αμίαντο (Φ)...74 Εκτίμηση και πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου σε έργα οδοποιίας (Μ)...24 Η επίδραση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία των οδηγών των Αστικών Μέσων Μεταφοράς (Φ)

14 Κ Α τ Α λ ο Γ ο ς τ ω ν Ε Κ Δ ο ς Ε ω ν τ ο Υ Ε λ. Ι ν. Υ. Α. Ε. Η σπονδυλική στήλη σε κίνδυνο. Οδηγοί δονούμενων οχημάτων. Μηχανήματα κατασκευών και μεταφοράς αγαθών, αγροτικοί δασικοί ελκυστήρες, εμπορικά οχήματα κ.λπ. (Β)...45 Θερμική καταπόνηση κατά το θέρος (Φ)...73 Θόρυβος αυτός ο άγνωστος... (Φ)...72 Θόρυβος, αυτός ο άγνωστος (DVD)...81 Ο θόρυβος στην εργασία. Φύση κίνδυνοι και προστασία (Β)...38 Τα χέρια σε κίνδυνο. Το σύνδρομο δόνησης χεριού-βραχίονα. Κομπρεσέρ, σφύρες θρυμματισμού, σπαστηροτριβείς, σφύρες ήλωσης, αλυσοπρίονα, κρουστικά κλειδιά κ.λπ. (Β)...46 Το σύνδρομο του άρρωστου κτηρίου (Φ) Χημικοί παράγοντες 1996 Οριακές τιμές (TLVs ) Χημικών Ουσιών και Φυσικών Παραγόντων και Δείκτες Βιολογικής Έκθεσης (BEIs ) (Β)...61 Ανάπτυξη νέων μεθόδων βιολογικής παρακολούθησης των εργαζομένων με έκθεση σε χημικούς βλαπτικούς παράγοντες (Μ)...31 Ασθένειες από αμίαντο (Φ)...74 Βιομηχανικά αέρια σε φιάλες (Φ)...73 Βιομηχανικοί διαλύτες: Μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων (Φ)...76 Γυναίκα και διαλύτες. Γονιμότητα, εγκυμοσύνη και κίνδυνοι για την υγεία (Φ)...72 Εκτίμηση και πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου στη βιομηχανία διαμόρφωσης πλαστικών (Μ)...36 Εκτίμηση και πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου στη βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων (Μ)...35 Μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (Μ)...36 Μεταφορές επικίνδυνων φορτίων (Β)...39 Μόλυβδος και εργασία (Β)...60 Οριακές τιμές έκθεσης χημικών παραγόντων 2007 (Ελληνική νομοθεσία, ACGIH, DFG) (Β)...23 Πρόληψη χημικού κινδύνου (DVD) Χρώματα Γυναίκα και διαλύτες. Γονιμότητα, εγκυμοσύνη και κίνδυνοι για την υγεία (Φ)...72 Εκτίμηση και πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου στη βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων (Μ) Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες Εργασιακό περιβάλλον & ψυχικές επιπτώσεις (Οργανωτική - Βιομηχανική ψυχολογία). Προσέγγιση από το χώρο της ιατρικής της εργασίας (Β)...50 Πηγές εργασιακού στρες (Β)...37 ΠΕΡΙΟΔΙΚEΣ ΕΚΔOΣΕΙΣ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. e-δησεόγραμμα (Μηνιαίο ηλεκτρονικό δελτίο)...77 Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας (Τριμηνιαία περιοδική έκδοση)...77 ςημείωση: Όπου (Β): Βιβλίο ή βιβλιάριο (Μ): Μελέτη (Φ): Φυλλάδιο 14

15 ΕΛ ΙΝ Υ Α Ε Το έργο συγχρηµατοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισµό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 25% από το Ελληνικό ηµόσιο και κατά 28,58% από πόρους Β Ι Β Λ Ι Α Β Ι Β Λ Ι Α νομοθετικοί ορισμοί εννοιών και όρων σχετικών με την Υ.Α.Ε. Νοµοθετικοί Ορισµοί Εννοιών και Όρων σχετικών µε την Υ.Α.Ε. ςυλλογή: Δαΐκου Αφροδίτη ςελίδες: 208 Διαστάσεις: 21x29 cm Έκδοση: 2008 ISBN: Σύνταξη: Αφροδίτη αΐκου Αθήνα 2008 Η έκδοση αυτή σκοπό έχει να συγκεντρώσει τους βασικούς όρους βιομηχανικής υγιεινής και ασφάλειας και τους αντίστοιχους ορισμούς τους, χρησιμοποιώντας ως πηγή την ελληνική νομοθεσία. Με τον τρόπο αυτό φιλοδοξεί να διευκολύνει το διάλογο ειδικών και μη και να συμβάλει στην αξιοπιστία των επιχειρημάτων και των κειμένων που χρησιμοποιούν τους σχετικούς όρους. Υγεία και ασφάλεια εργαζομένων στον τομέα μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου (Mελέτη) ςυντονίστρια της μελέτης: Γεωργιάδου Εύη, Χημικός Μηχανικός, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ςελίδες: 136 Διαστάσεις: 21x29 cm Έκδοση: 2008 ISBN: Στην έκδοση αυτή παρουσιάζονται τα βασικά συμπεράσματα μελέτης για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στον τομέα της μεταφοράς διανομής φυσικού αερίου. Κατά τη διάρκεια της μελέτης πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική έρευνα και έρευνα πεδίου σε ελληνικές επιχειρήσεις μεταφοράς και διανομής φυσικού αέριου, που αφορούσε στην υποκειμενική εκτίμηση των εργαζομένων, την καταγραφή και την αξιολόγηση των κινδύνων για την υγεία και ασφάλεια στους χώρους εργασίας και τη διεξαγωγή ποσοτικών και ποιοτικών προσδιορισμών βλαπτικών παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος. 15

16 Κ Α τ Α λ ο Γ ο ς τ ω ν Ε Κ Δ ο ς Ε ω ν τ ο Υ Ε λ. Ι ν. Υ. Α. Ε. Η υγεία και η ασφάλεια της εργασίας ως εργαλείο πρόληψης βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης (Mελέτη) ςυντονίστρια της μελέτης: Γεωργιάδου Εύη, Χημικός Μηχανικός, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ςελίδες: 104 Διαστάσεις: 21x29 cm Έκδοση: 2008 ISBN: Το ΕΛΙΝΥΑΕ εκπόνησε μελέτη για τη συνδυασμένη εφαρμογή της νομοθεσίας για την ΥΑΕ και εκείνης για τα βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης. Η μελέτη βασίστηκε σε βιβλιογραφική έρευνα και έρευνα πεδίου (έγινε καταγραφή των προσεγγίσεων για το θέμα στην Ελλάδα και την Ευρώπη) που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκειά της. Ειδικά για τη χώρα μας, η έρευνα πεδίου περιελάμβανε συνεντεύξεις με αρμόδιους φορείς για την εφαρμογή της νομοθεσίας, των υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας της εργασίας των επιχειρήσεων που εντάσσονται στη νομοθεσία για τα βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης, καθώς και εμπλεκόμενων ερευνητικών φορέων. Η έκδοση παρουσιάζει τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης. Μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου στον κλάδο προϊόντων διύλισης πετρελαίου (Mελέτη) ςυντονίστρια της μελέτης: Γεωργιάδου Εύη, Χημικός Μηχανικός, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ςελίδες: 384 Διαστάσεις: 21x29 cm Έκδοση: 2008 ISBN: Η μελέτη αποτελεί μια πρώτη καταγραφή των κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζόμενων στα διυλιστήρια. Η έκδοση περιλαμβάνει μια συνοπτική περιγραφή των παραγωγικών διαδικασιών της βιομηχανίας διύλισης πετρελαίου, περιγραφή των δυνητικών κινδύνων για την ΥΑΕ και συνοπτική αναφορά στα απαραίτητα μέτρα πρόληψης των κινδύνων αυτών. Παρουσιάζονται στοιχεία από τη βιβλιογραφία για τα ατυχήματα, τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα των εργαζομένων στα διυλιστήρια και τα αποτελέσματα από την έρευνα πεδίου. Αναλύονται ιδιαίτερα τα θέματα που αφορούν στους κινδύνους από χημικούς παράγοντες. Στο παράρτημα δίνονται ενδεικτικές λίστες ελέγχου που αφορούν στα θέματα ασφάλειας στα διυλιστήρια. Περιλαμβάνεται πλούσια βιβλιογραφία. 16

17 ΑΘΗΝΑ 2008 Β Ι Β Λ Ι Α Πρόληψη επαγγελματικών παθήσεων και ατυχημάτων για τους εργαζόμενους σε κομμωτήρια Πρόληψη επαγγελµατικών παθήσεων και ατυχηµάτων για τους εργαζόµενους σε ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ Βασίλης Μακρόπουλος Ιωάννα Μπόρα ςυγγραφείς: Μακρόπουλος Βασίλης, Μπόρα Ιωάννα ςελίδες: 84 Έκδοση: 2008 ISBN: Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό εργαλείο το οποίο απευθύνεται κυρίως σε μαθητές της επαγγελματικής εκπαίδευσης, στην ειδικότητα της κομμωτικής τέχνης, αλλά και τους εργαζόμενους σε κομμωτήρια. Παράλληλα αποτελεί χρήσιμο οδηγό για τους εργοδότες. Σκοπός του είναι να μεταφέρει στις τρεις αυτές ομάδες, χρήσιμες θεωρητικές αλλά και πρακτικές γνώσεις για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών που ελλοχεύουν στους χώρους των κομμωτηρίων. Αποτελείται από πέντε εκπαιδευτικές ενότητες, στις οποίες υπάρχουν ενδιάμεσες ερωτήσεις κατανόησης, όπου ο αναγνώστης μπορεί να αυτο-αξιολογήσει την αποκτηθείσα γνώση, δεδομένου ότι στο τέλος του βιβλίου δίδονται και οι σωστές απαντήσεις. Στο τέλος των θεματικών ενοτήτων υπάρχει ένα τελικό τεστ αξιολόγησης. Κίνδυνοι πυρκαγιάς εκρήξεων. Μέτρα προστασίας ςυγγραφείς: Γεωργιάδου Εύη, Παπαδόπουλος Μάκης ςελίδες: 80 Έκδοση: 2008 ISBN: O κίνδυνος πυρκαγιάς υπάρχει σε όλες σχεδόν τις δραστηριότητες, εργασιακές και μη, αν δεν λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης. Επιπλέον, ορισμένες δραστηριότητες εγκυμονούν και κίνδυνο έκρηξης. Οι πυρκαγιές και οι εκρήξεις μπορεί να έχουν πολύ σοβαρές συνέπειες στους ανθρώπους (εγκαύματα, τραυματισμούς, θανάτους), τα κτήρια, τους εξοπλισμούς και το περιβάλλον. Σκοπός της έκδοσης αυτής είναι να δώσει βασικές πληροφορίες στους αναγνώστες σχετικά με τους κινδύνους πρόκλησης πυρκαγιάς ή έκρηξης στους χώρους εργασίας αλλά και τα βασικά μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισής τους καθώς και τη νομοθεσία και τους κανονισμούς που τα αφορούν. 17

18 Κ Α τ Α λ ο Γ ο ς τ ω ν Ε Κ Δ ο ς Ε ω ν τ ο Υ Ε λ. Ι ν. Υ. Α. Ε. Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης ςυγγραφέας: Γεωργιάδου Εύη ςελίδες: 40 Έκδοση: 2008 ISBN: Η εξέλιξη της τεχνολογίας και η εκτεταμένη εφαρμογή της σε ορισμένους κλάδους, όπως η χημική βιομηχανία, οδήγησε στη δημιουργία πρόσθετων κινδύνων από σοβαρά τεχνολογικά ατυχήματα, τα οποία είναι γνωστά με τον όρο Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης (ΒΑ- ΜΕ). Πρόκειται για ατυχήματα με πολύ σοβαρές συνέπειες (ανθρώπινα θύματα, επιπτώσεις στο περιβάλλον, υλικές ζημιές). Σκοπός της συγκεκριμένης έκδοσης είναι να πληροφορήσει για τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας και να ευαισθητοποιήσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την πρόληψη των σχετικών κινδύνων. Εκτίμηση και πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου στις λιμενικές υπηρεσίες (Mελέτη) ςυντονίστρια της μελέτης: Κουκουλάκη Θεώνη, Τοπογράφος Μηχανικός - Εργονόμος, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ςελίδες: 92 Διαστάσεις: 21x29 cm Έκδοση: 2008 ISBN: Σκοπός της μελέτης ήταν η καταγραφή και η εκτίμηση των βλαπτικών παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος στον κλάδο των λιμενικών υπηρεσιών και ιδιαίτερα των εργασιών φορτοεκφόρτωσης. Ως κύριες ομάδες-στόχος από τον κλάδο επιλέχθηκαν οι χειριστές γερανογεφυρών και οχημάτων μεταφοράς και στοιβασίας (carrier), καθώς και οι λιμενεργάτες. Στην έκδοση παρουσιάζονται οι κύριοι δυνητικοί κίνδυνοι για την ΥΑΕ, περιγράφονται εργονομικοί παράγοντες που έχουν σχέση με την κόπωση στην εργασία, τις βάρδιες και τη νυχτερινή εργασία. Επίσης, αναλύονται οι κίνδυνοι για την ασφάλεια, όπως κίνδυνοι από ανυψωτικά μηχανήματα, κίνδυνοι στην εργασία με τα εμπορευματοκιβώτια (container) πάνω στα πλοία, κίνδυνοι πτώσης και κίνδυνοι από την κυκλοφορία οχημάτων. Τέλος, αναλύονται οι κίνδυνοι από φυσικούς παράγοντες, όπως θόρυβος, δονήσεις, φωτισμός και κακές καιρικές συνθήκες, καθώς και οι κίνδυνοι από σκόνη. Στα αντίστοιχα κεφάλαια περιγράφονται οι βασικές προβλέψεις της σχετικής νομοθεσίας και μέτρα πρόληψης. 18

19 Β Ι Β Λ Ι Α Εκτίμηση και πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου στις διοικητικές υπηρεσίες (Mελέτη) ςυντονίστρια της μελέτης: Κουκουλάκη Θεώνη, Τοπογράφος Μηχανικός - Εργονόμος, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ςελίδες: 200 Διαστάσεις: 21x29 cm Έκδοση: 2008 ISBN: Σκοπός της μελέτης ήταν η καταγραφή και η εκτίμηση των βλαπτικών παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος στον κλάδο των διοικητικών υπηρεσιών. Ως κύρια ομάδα-στόχος από τον κλάδο επιλέχθηκαν οι εργαζόμενοι στις τράπεζες. Στην έκδοση παρουσιάζονται οι κυριότεροι δυνητικοί κίνδυνοι για την ΥΑΕ στις διοικητικές υπηρεσίες. Έμφαση δίνεται στην ποιότητα του αέρα εσωτερικών χώρων. Ιδιαίτερα περιγράφεται το σύνδρομο του άρρωστου κτηρίου και η νόσος των λεγεωναρίων. Επίσης, περιγράφονται οι εργονομικοί παράγοντες σε εργασία με χρήση Η/Υ. Στα αντίστοιχα κεφάλαια περιγράφονται οι βασικές προβλέψεις της σχετικής νομοθεσίας και μέτρα πρόληψης. Εκτίμηση και πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου στις τηλεπικοινωνίες. τηλεφωνικά κέντρα (Mελέτη) ςυντονίστρια της μελέτης: Κουκουλάκη Θεώνη, Τοπογράφος Μηχανικός - Εργονόμος, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ςελίδες: 156 Διαστάσεις: 21x29 cm Έκδοση: 2008 ISBN: Παρόλη την εξέλιξή της, η τεχνολογία δεν κατάφερε να εκτοπίσει την ανθρώπινη παρουσία από τα τηλεφωνικά κέντρα. Τα τηλεφωνικά κέντρα, σήμερα, είναι τμήματα ζωτικής σημασίας για την καθημερινή λειτουργία ενός πλήθους εταιρειών. Σχεδόν όλα δημιουργήθηκαν τα τελευταία 10 χρόνια. Σχετικά πρόσφατα άρχισε να εκφράζεται ανησυχία όσον αφορά στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων σε αυτά. Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. εκπόνησε τη μελέτη αυτή, σκοπός της οποίας ήταν η καταγραφή και η εκτίμηση των βλαπτικών παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος -και ιδιαίτερα των εργονομικών και φυσικών παραγόντων- σε τηλεφωνικά κέντρα, στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών. 19

20 Κ Α τ Α λ ο Γ ο ς τ ω ν Ε Κ Δ ο ς Ε ω ν τ ο Υ Ε λ. Ι ν. Υ. Α. Ε. Εργαλεία διερεύνησης θεμάτων ασφάλειας και εργονομικών παραγόντων ςυγγραφείς: Συλλογικό ςελίδες: 194 Διαστάσεις: 21x29 cm Έκδοση: 2008 ISBN: Το πρώτο μέρος της έκδοσης αφορά σε εργαλεία διερεύνησης θεμάτων ασφάλειας και περιλαμβάνει γενικές λίστες ελέγχου, αλλά και ειδικές για έξι κλάδους: μεταλλοβιομηχανία, βιολογικούς καθαρισμούς, τεχνικά έργα, τηλεπικοινωνίες, λιμάνια, μεταλλεία-ορυχεία. Οι λίστες αυτές περιέχουν βασικά σημεία ελέγχου για την ασφάλεια μιας μηχανής ή μιας επικίνδυνης εργασίας. Κάποιες εξετάζουν τη γενικότερη διαχείριση θεμάτων ΥΑΕ σε ένα κλάδο. Το δεύτερο μέρος αφορά σε εργαλεία διερεύνησης εργονομικών παραγόντων και περιλαμβάνει εργαλεία για εργασία με Η/Υ, για ψυχοκοινωνικούς παράγοντες και εργασίες χειρωνακτικής διαχείρισης φορτίων. Πρόληψη μυοσκελετικών παθήσεων - Γενικές αρχές εργονομικού σχεδιασμού ςυγγραφέας: Λώμη Κωνσταντίνα ςελίδες: 44 Έκδοση: 2008 ISBN: Το αντικείμενο της εργονομίας είναι το ταίριασμα των απαιτήσεων της εργασίας με τον άνθρωπο που την εκτελεί. Πώς δηλαδή θα σχεδιαστεί και θα προσαρμοστεί ο εργασιακός χώρος στον εργαζόμενο, ώστε να προληφθούν προβλήματα υγείας και να αυξηθεί η αποδοτικότητά του. Στην έκδοση αυτή προσφέρεται μια εισαγωγή στην εργονομία, αναφέρονται κάποιες μυοσκελετικές παθήσεις και τα αίτιά τους και δίνονται οι βασικές αρχές εργονομικού σχεδιασμού μιας θέσης εργασίας. Στόχος της είναι να βοηθήσει τους εργαζόμενους αφενός να αναγνωρίσουν και αφετέρου να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που προκύπτουν από τον κακό σχεδιασμό του χώρου στον οποίο εργάζονται. 20

21 Β Ι Β Λ Ι Α Δουλεύοντας σε περιορισμένους χώρους. Κίνδυνοι και μέτρα προστασίας ςυγγραφείς: Τσιρώνης Ιωάννης, Παπαδάκης Αντώνης, Γεωργιάδου Εύη ςελίδες: 46 Έκδοση: 2008 ISBN: Σε πολλές εργασιακές δραστηριότητες είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν εργασίες (π.χ. συντήρησης) σε κλειστούς, περιορισμένους χώρους όπως φρεάτια, δεξαμενές, σιλό, λέβητες, υπόγειους χώρους γενικά, πηγάδια κ.ά. Στους χώρους αυτούς η είσοδος και η έξοδος είναι συνήθως δύσκολη, μπορεί να υπάρχει έλλειψη οξυγόνου ή να αναπτυχθεί τοξικό ή εύφλεκτο περιβάλλον, με αποτέλεσμα την πιθανότητα πρόκλησης εργατικού ατυχήματος. Μπορεί, επίσης, να υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι οι οποίοι σχετίζονται με τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, τις πτώσεις από ύψος κ.ά. Στην έκδοση περιγράφονται οι κίνδυνοι και προτείνονται μέτρα προστασίας. Δίνονται οδηγίες για τον έλεγχο της ατμόσφαιρας και τις άδειες εργασίας σε τέτοιους χώρους, καθώς και για τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. οικονομία της υγείας και της ασφάλειας της εργασίας ςυγγραφέας: Ταργουτζίδης Αντώνης ςελίδες: 71 Διαστάσεις: 21x29 cm Έκδοση: 2008 ISBN: Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει τις βασικές αρχές της οικονομικής διάστασης του επαγγελματικού κινδύνου. Σκοπός του είναι η εισαγωγή του αναγνώστη στη συνεχώς αναπτυσσόμενη γνωστική περιοχή της Οικονομίας της ΥΑΕ. Ειδικότερα, σκοπεύει να εισαγάγει στην ΥΑΕ αναγνώστες με οικονομικό διοικητικό γνωστικό υπόβαθρο, αλλά και να διευρύνει τη γνώση των ειδικών του χώρου στην οικονομική διάσταση. Ξεκινά με τις βασικές έννοιες της ΥΑΕ, όσον αφορά στην ηθική και κοινωνική διάστασή της, καθώς και με την επιγραμματική παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου και των εμπλεκόμενων φορέων. Προχωρά στην οικονομική διάσταση, τόσο σε μακροοικονομικό όσο και σε μικροοικονομικό επίπεδο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες τάσεις στην εργασία, καθώς και την ελληνική πραγματικότητα. 21

22 Κ Α τ Α λ ο Γ ο ς τ ω ν Ε Κ Δ ο ς Ε ω ν τ ο Υ Ε λ. Ι ν. Υ. Α. Ε. Εκτίμηση και πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων στις ταχυδρομικές υπηρεσίες (Mελέτη) ςυντονιστής της μελέτης: Δρίβας Σπύρος, Ειδικός Ιατρός Εργασίας, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ςελίδες: 72 Διαστάσεις: 21x29 cm Έκδοση: 2008 ISBN: Η έκδοση περιλαμβάνει τη μελέτη που εκπόνησε το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. για την εκτίμηση και πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων στις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Οι στόχοι της μελέτης αυτής ήταν α) ο καθορισμός και ο ποσοτικός προσδιορισμός των βλαπτικών παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος (φυσικών, χημικών, βιολογικών και εργονομικών) β) η μελέτη της επίδρασης των βλαπτικών παραγόντων στην κατάσταση της υγείας των εργαζομένων και γ) ο καθορισμός διαδικασιών πρόληψης. Εκτίμηση και πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων στις αστικές μεταφορές (Mελέτη) ςυντονιστής της μελέτης: Δρίβας Σπύρος, Ειδικός Ιατρός Εργασίας, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ςελίδες: 152 Διαστάσεις: 21x29 cm Έκδοση: 2008 ISBN: Οι χειριστές των μεταφορικών μέσων εκτελούν μια εργασία στην οποία επιδρούν αρνητικά πολλοί παράγοντες, όπως: η πληροφοριακή υπερφόρτωση, οι καταστάσεις κινδύνου ή το στρες, οι δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες (ψύχος, ζέστη, θόρυβος, προβλήματα κυκλοφοριακού φόρτου, κατάσταση δικτύου και οδοστρώματος, ατμοσφαιρική ρύπανση), οι σωματικές δυσλειτουργίες λόγω πείνας, δίψας κ.ά., οι εναλλασσόμενες βάρδιες κ.λπ. Η οργάνωση και η εφαρμογή των κανόνων υγείας και ασφάλειας στον κλάδο των αστικών μεταφορών, μέσα από την εκτίμηση και την πρόληψη των βλαπτικών παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος, ήταν ο βασικός σκοπός της μελέτης την οποία εκπόνησε το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. και παρουσιάζεται στην έκδοση αυτή. 22

23 Β Ι Β Λ Ι Α οριακές τιμές έκθεσης χημικών παραγόντων 2007 (Ελληνική νομοθεσία, ACGIH, DFG) ςυλλογή και επιμέλεια: Δαΐκου Αφροδίτη, Δοντάς Σπύρος ςελίδες: 131 Διαστάσεις: 21x29 cm Έκδοση: 2008 ISBN: Το εγχειρίδιο έχει στόχο να διευκολύνει τους τεχνικούς ασφάλειας, τους βιομηχανικούς υγιεινολόγους, τους γιατρούς εργασίας, τα μέλη των Επιτροπών Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας αλλά και τους απλούς εργαζόμενους που ενδιαφέρονται για τους χημικούς παράγοντες κινδύνου, να προσανατολισθούν στη σχετική με τις οριακές τιμές έκθεσης ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και ταυτόχρονα να πληροφορηθούν για τις οριακές τιμές έκθεσης που έχουν υιοθετήσει (2006) τόσο η Αμερικανική Εταιρία Κυβερνητικών Υγιεινολόγων Βιομηχανίας (ACGIH) όσο και η Γερμανική Ερευνητική Κοινότητα (DFG). Χρονολογικός & θεματικός κατάλογος κανονιστικών διατάξεων για την υγεία & την ασφάλεια στην εργασία & το περιβάλλον ( ) ςυλλογή και επιμέλεια: Δαΐκου Αφροδίτη ςελίδες: 430 Διαστάσεις: 21x29 cm Έκδοση: 2008 ISBN: Ο κατάλογος αποτελείται από τρία μέρη: Ι. Χρονολογικός κατάλογος. Οι διατάξεις κανονιστικού περιεχομένου είναι καταχωρημένες με αντίστροφη χρονολογική σειρά (προηγούνται οι πιο πρόσφατες), βάσει του αριθμού του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στην οποία έχουν δημοσιευτεί. ΙΙ. Θεματικός κατάλογος. Στην προσπάθεια να βοηθηθεί ο χρήστης που αναζητά τις ισχύουσες σε κάθε τομέα διατάξεις, το υλικό έχει ταξινομηθεί σε περίπου 360 θεματικές ενότητες και υποενότητες. Οι θεματικές ενότητες καταχωρούνται με αλφαβητική σειρά και διαθέτουν δενδροειδή δομή. ΙΙΙ. Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας. 23

24 Κ Α τ Α λ ο Γ ο ς τ ω ν Ε Κ Δ ο ς Ε ω ν τ ο Υ Ε λ. Ι ν. Υ. Α. Ε. Εκτίμηση και πρόληψη επαγγελματικού κινδύνου σε έργα οδοποιίας (Mελέτη) ςυντονίστρια της μελέτης: Κουκουλάκη Θεώνη, Τοπογράφος Μηχανικός Εργονόμος, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ςελίδες: 208 Διαστάσεις: 21x29 cm Έκδοση: 2008 ISBN: Στην έκδοση αυτή, περιγράφονται οι βασικές κατασκευαστικές τεχνικές για την κατασκευή γεφυρών, οδοποιίας και σηράγγων και τα βασικά μηχανήματα έργου που χρησιμοποιούνται. Επίσης, περιγράφονται κίνδυνοι για την ασφάλεια και κίνδυνοι από φυσικούς και χημικούς παράγοντες, καθώς και εργονομικοί παράγοντες που αφορούν σε κινδύνους για την ανάπτυξη μυοσκελετικών παθήσεων. Αναφέρονται τα βασικά μέτρα πρόληψής τους και η σχετική νομοθεσία. οδηγός για τις υποχρεώσεις των εργοδοτών. Προστασία της υγείας και ασφάλεια των εργαζομένων Επιμέλεια: Σαμαράς Θανάσης ςελίδες: 16 Έκδοση: 2008 ISBN: Ποια είναι η αρχή ευθύνης του εργοδότη; Ποιες είναι οι γενικές και ποιες οι ειδικές υποχρεώσεις του όσον αφορά στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων του; Ποια μέτρα θα πρέπει να λαμβάνει για την προστασία τους; Στο έντυπο δίνονται μεταξύ άλλων οι απαντήσεις σε όλες τις παραπάνω ερωτήσεις. Καλές πρακτικές για την πρόληψη των μυοσκελετικών παθήσεων ςυγγραφείς: Κουκουλάκη Θεώνη, Δρίβας Σπύρος ςκίτσα: Γρηγοριάδης Κώστας ςελίδες: 47 ISBN: Συνέκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. και του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Στόχο έχει να ενημερώσει με απλό και παραστατικό τρόπο, εργαζόμενους και εργοδότες, για καλές πρακτικές εργασίας για την πρόληψη των μυοσκελετικών παθήσεων. Με όπλο τη δύναμη του σκίτσου παρουσιάζονται, ενδεικτικά, παράγοντες κινδύνου, καθώς και τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν σε κλάδους και εργασίες με υψηλή επικινδυνότητα για την εμφάνιση των παραπάνω παθήσεων. 24

25 Β Ι Β Λ Ι Α Ανάπτυξη οδηγιών για την ασφαλέστερη αντιμετώπιση σεισμικών κινδύνων σε εργoστασιακούς χώρους (Mελέτη) Επιστημονικός υπεύθυνος: Καρύδης Παναγιώτης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, τ. Καθηγητής Αντισεισμικής Τεχνολογίας Ε.Μ.Π. ςελίδες: 240 Διαστάσεις: 21x29 cm Έκδοση: 2008 ISBN: Ο σεισμός είναι ένα φυσικό φαινόμενο, η δράση του οποίου μπορεί συχνά να έχει απρόβλεπτες και καταστροφικές συνέπειες στον περιβάλλοντα χώρο και να προξενεί απώλειες στο ανθρώπινο δυναμικό. Γνωρίζοντας ότι με τη μέχρι σήμερα τεχνολογία δεν μπορεί να επιτευχθεί ακριβής πρόγνωση των σεισμικών φαινομένων, η σεισμική προστασία της χώρας αποκτά τεράστια εθνική σημασία. Ειδικά η περίπτωση των εργοστασιακών χώρων είναι ιδιάζουσα. Στην έκδοση αναπτύσσονται οδηγίες για την ασφαλή αντιμετώπιση των κινδύνων που προκαλούνται από το φαινόμενο του σεισμού στους χώρους αυτούς. Μέταλλα. Κατεργασία συγκόλληση. Κίνδυνοι για την υγεία ςυγγραφέας: Δρακόπουλος Βασίλης ςελίδες: 46 ISBN: Τα μεγαλύτερα προβλήματα για την υγεία των εργαζομένων στην κατεργασία των μετάλλων αποδίδονται στα υγρά κατεργασίας, τα οποία προκαλούν κινδύνους μέσω της δερματικής και της αναπνευστικής έκθεσης. Ασθένειες όπως ο καρκίνος του λάρυγγα, ο καρκίνος της πεπτικής οδού, η βρογχίτιδα και το άσθμα είναι συχνές στους εργαζόμενους αυτούς. Η πιο κοινή επαγγελματική ασθένεια στην κατεργασία των μετάλλων είναι η δερματίτιδα από την επαφή με τα υγρά κατεργασίας και προσβάλλει έναν στους τρεις μηχανουργούς κάθε χρόνο. Στην έκδοση αυτή παρουσιάζονται οι κίνδυνοι για την υγεία των εργαζομένων στο χώρο της κατεργασίας και της συγκόλλησης μετάλλων, ανά παραγωγική διαδικασία. 25

26 Κ Α τ Α λ ο Γ ο ς τ ω ν Ε Κ Δ ο ς Ε ω ν τ ο Υ Ε λ. Ι ν. Υ. Α. Ε. Εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου σε σχιστήρια και λατομεία μαρμάρου (Mελέτη) ςυντονίστρια της μελέτης: Ζορμπά Κωνσταντίνα, Μεταλλειολόγος Μηχανικός, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ςελίδες: 215 Διαστάσεις: 21x29 cm ISBN: Στην έκδοση αυτή παρουσιάζεται η μελέτη που εκπόνησε το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. για την εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου σε σχιστήρια και λατομεία μαρμάρου. Στόχοι της μελέτης ήταν: α) ο καθορισμός των παραγόντων εκείνων που επηρεάζουν τη σωματική και την ψυχική υγεία των εργαζομένων και οι οποίοι προέρχονται από το εργασιακό περιβάλλον, τη φύση της εργασίας και την κοινωνική πραγματικότητα β) ο ποσοτικός προσδιορισμός των βλαπτικών παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος (φυσικοί, χημικοί και εργονομικοί παράγοντες) γ) η μελέτη της επίδρασης των βλαπτικών παραγόντων στην κατάσταση της υγείας των εργαζομένων και δ) ο καθορισμός συγκεκριμένων διαδικασιών πρόληψης. Κλωστοϋφαντουργία (Mελέτη) ςυντονιστής της μελέτης: Ταργουτζίδης Αντώνης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΜΒΑ, PhD, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ςελίδες: 160 Διαστάσεις: 21x29 cm ISBN: Η μελέτη καλύπτει τους τομείς της εκκόκκισης και της νηματουργίας βάμβακος, της εριουργίας, καθώς και της υφαντουργίας. Για τη υλοποίησή της διενεργήθηκε πρωτογενής έρευνα σε επιχειρήσεις του κλάδου, καθώς και δευτερογενής από δημοσιεύματα, συγγράμματα και σχετικό υλικό. Σκοπός της μελέτης ήταν η έρευνα των συνθηκών εργασίας όσον αφορά στην υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων στον κλάδο. Συγκεκριμένα, γίνεται προσπάθεια να αναλυθούν οι ιδιαίτερες συνθήκες και τα χαρακτηριστικά του και το πώς αυτά επηρεάζουν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. 26

27 Β Ι Β Λ Ι Α Επαγγελματικός κίνδυνος στη βιομηχανία μετάλλου και μεταλλευτικών προϊόντων (Mελέτη) ςυντονιστής της μελέτης: Δρακόπουλος Βασίλης, Ειδικός Ιατρός Εργασίας, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ςελίδες: 366 Διαστάσεις: 21x29 cm ISBN: Για την υλοποίηση της μελέτης αυτής διενεργήθηκε βιβλιογραφική έρευνα για τις τεχνικές επεξεργασίας των μετάλλων, τους βλαπτικούς επαγγελματικούς παράγοντες και τις επιπτώσεις τους στην ΥΑΕ, καθώς και για τα εργατικά ατυχήματα και τις επαγγελματικές νόσους στον κλάδο. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε αντιπροσωπευτικές επιχειρήσεις του κλάδου. Καλύφθηκε ένα μεγάλο μέρος των παραγωγικών διαδικασιών του μετάλλου: από την παραγωγή του πρωτογενούς υλικού των μετάλλων, μέχρι την τελική επεξεργασία και παραγωγή των τελικών προϊόντων. Σκοπός της μελέτης ήταν η έρευνα των βλαπτικών επαγγελματικών παραγόντων και των επιπτώσεών τους στην ΥΑΕ και η εξαγωγή συμπερασμάτων και προτάσεων για τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος και την προαγωγή της εργασιακής υγείας στον κλάδο του μετάλλου. Εκτίμηση και πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων στον κλάδο των ξενοδοχείων (Mελέτη) ςυντονιστής της μελέτης: Δρίβας Σπύρος, Ειδικός Ιατρός Εργασίας, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ςελίδες: 130 Διαστάσεις: 21x29 cm ISBN: Τα ξενοδοχεία αποτελούν το νευραλγικότερο ίσως σημείο στην αλυσίδα των δραστηριοτήτων σχετικών με τον τουρισμό. Τίθεται όμως το ερώτημα: η ειδυλλιακή πραγματικότητα που αποκομίζει (και πρέπει να αποκομίζει) ο ταξιδιώτης από την παραμονή του σε ένα ξενοδοχείο αντιστοιχεί άραγε στην καθημερινότητα των ανθρώπων που μοχθούν στα διάφορα σημεία της μονάδας για να τον ικανοποιήσουν; Η μελέτη αυτή έχει στόχο να περιγράψει τους κινδύνους που ελλοχεύουν σε μια ξενοδοχειακή μονάδα και να προσφέρει οδηγίες ασφαλούς εργασίας στους εργαζόμενους, ανάλογα με τη φύση των καθηκόντων της κάθε θέσης. 27

28 Κ Α τ Α λ ο Γ ο ς τ ω ν Ε Κ Δ ο ς Ε ω ν τ ο Υ Ε λ. Ι ν. Υ. Α. Ε. Μέθοδοι καταγραφής επαγγελματικών ασθενειών (Mελέτη) Επιστημονικός υπεύθυνος: Στεφανίδης Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής Παθολογίας Νεφρολογίας, Τομέας Παθολογίας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ςελίδες: 85 Διαστάσεις: 21x29 cm Έκδοση: 2008 ISBN: Στόχος της μελέτης ήταν η ανάπτυξη απλών μεθόδων αναγνώρισης και διαλογής των επαγγελματικών ασθενειών και των βλαπτικών παραγόντων στον εργασιακό χώρο, η πιλοτική εφαρμογή των μεθόδων αυτών σε ασθενείς νοσηλευόμενους σε ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο της χώρας (Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λαρίσης), καθώς και η καταγραφή στην ειδική αυτή ομάδα του πληθυσμού της συχνότητας των επαγγελματικών παθήσεων και της έκθεσης σε επικίνδυνους και βλαπτικούς παράγοντες στον επαγγελματικό χώρο. Τα αποτελέσματα της μελέτης αποτελούν βάση ώστε να επαναπροσδιοριστούν παλαιά και αναγνωριστούν νέα προβλήματα που σχετίζονται με την επαγγελματική υγεία, τα οποία απαιτούν πρόσθετες προσπάθειες έρευνας και πρόληψης. Επιπλέον, η ανάλυση των ευρημάτων της μελέτης διευκολύνει την πρώιμη και την εν γένει διαγνωστική προσέγγιση ασθενών με επαγγελματικά νοσήματα στη χώρα μας με στόχο τη συστηματική καταγραφή τους σε ευρεία κλίμακα. Πολιτικές κάλυψης του επαγγελματικού κινδύνου στην Ε.Ε. και την Ελλάδα με έμφαση στα βαρέα και ανθυγιεινά (Mελέτη) Επιστημονικός υπεύθυνος: Ρομπόλης Σάββας, ΙΝ.Ε. ΓΣΕΕ ςυνεργαζόμενοι φορείς: ΙΝ.Ε. ΓΣΕΕ, ΕΜΠ, ΕΣΔΥ ςελίδες: 258 Διαστάσεις: 21x29 cm Έκδοση: 2008 ISBN: Η μελέτη αυτή έχει ως αντικείμενο τα θέματα υγείας και ασφάλειας κατά την εργασία και συγκεκριμένα τις πολιτικές κάλυψης του επαγγελματικού κινδύνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (E.E) και την Ελλάδα. Επικεντρώνεται στους εξής τομείς: α) πρακτικές ασφαλιστικής κάλυψης του επαγγελματικού κινδύνου στην Ε.Ε. και την Ελλάδα β) μέθοδοι καταγραφής εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών γ) οικονομική διάσταση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας της εργασίας και της ασφαλιστικής κάλυψης του επαγγελματικού κινδύνου δ) διατύπωση πρότασης για την ασφάλιση του επαγγελματικού κινδύνου στην Ελλάδα. 28

29 Β Ι Β Λ Ι Α το φαινόμενο του εργατικού ατυχήματος: μοντέλα ατυχημάτων, ανθρώπινο λάθος, αντίληψη κινδύνου ςυγγραφέας: Ταργουτζίδης Αντώνης ςελίδες: 176 Διαστάσεις: 21x29 cm ISBN: Το βιβλίο αυτό επιχειρεί να παρουσιάσει την υπάρχουσα βιβλιογραφία και να συνοψίσει τις υφιστάμενες προσεγγίσεις σε τρία βασικά θέματα της διαχείρισης κινδύνου: τα μοντέλα ατυχημάτων, την αντίληψη κινδύνου και το ανθρώπινο λάθος. Σκοπός του είναι να προσφέρει στον τεχνικό ασφάλειας μία εικόνα των φαινομένων σχετικά με την εκούσια και την ακούσια συμπεριφορά των ατόμων και των συστημάτων και να τονίσει την έντονη παρουσία της υποκειμενικότητας στο αντικείμενο με το οποίο ασχολείται. Δεν επιχειρεί να καθορίσει μία συγκεκριμένη προσέγγιση και μεθοδολογία, αλλά να βοηθήσει τους ΤΑ να αναπτύξουν τις δικές τους (ή να επιλέξουν κάποιες υφιστάμενες), έχοντας μία περισσότερο σφαιρική εικόνα του συστήματος του χώρου εργασίας. Αγγλοελληνικό Ελληνοαγγλικό λεξιλόγιο Όρων Βιομηχανικής Υγιεινής και Ασφάλειας ςυγγραφείς: Δαΐκου Αφροδίτη, Δοντάς Σπύρος ςελίδες: 240 Διαστάσεις: 21x29 cm Έκδοση: 2008 ISBN: To Αγγλοελληνικό Ελληνοαγγλικό Λεξιλόγιο Όρων Βιομηχανικής Υγιεινής και Ασφάλειας περιέχει όρους, εκφράσεις και αρκτικόλεξα που χρησιμοποιούνται στο σχετικό κλάδο. Φιλοδοξεί να διευκολύνει το έργο των επαγγελματιών (τεχνικών ασφάλειας, γιατρών εργασίας, υγιεινολόγων, χημικών κ.α.), των επιστημόνων, των φοιτητών ή των εργαζομένων στην προσπάθειά τους να αναζητήσουν διεθνή βιβλιογραφία στο διαδίκτυο ή τις βιβλιοθήκες. 29

30 Κ Α τ Α λ ο Γ ο ς τ ω ν Ε Κ Δ ο ς Ε ω ν τ ο Υ Ε λ. Ι ν. Υ. Α. Ε. Διερεύνηση των επαγγελματικών ασθενειών σε εργαζόμενους στον τομέα ζωικής παραγωγής (Mελέτη) Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Κοντός Βασίλειος Ι., DVM, PhD ςελίδες: 36 Διαστάσεις: 21x29 cm ISBN: Στόχος της μελέτης ήταν η διερεύνηση των επαγγελματικών ασθενειών που οφείλονται σε βιολογικούς και μη επαγγελματικούς κινδύνους. Ομάδες-στόχους της μελέτης αποτέλεσαν οι κτηνίατροι, οι εργαστηριακοί των ερευνητικών και διαγνωστικών κτηνιατρικών εργαστηρίων, οι εργαζόμενοι στα σφαγεία και σε μονάδες μεταποίησης των προϊόντων ζωικής προέλευσης, οι εργαζόμενοι σε βιοτεχνικού ή βιομηχανικού τύπου εκτροφές ζώων και πτηνών και σε μονάδες επεξεργασίας των προϊόντων ζωικής προέλευσης, καθώς και οι κτηνοτρόφοι. Θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας για επιχειρήσεις β κατηγορίας (αρθ. 2, Π.Δ. 294/1988) ςυγγραφέας: Συλλογικό ςελίδες: 352 Διαστάσεις: 21x29 cm ISBN: Οι επιχειρήσεις μέσης επικινδυνότητας (κατηγορίας Β ) καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, οι οποίες μάλιστα δεν περιγράφονται επακριβώς στο Π.Δ. 294/88 που ρυθμίζει τον ελάχιστο χρόνο απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας και του γιατρού εργασίας για τις επιχειρήσεις, τις εκμεταλλεύσεις και τις εργασίες, όπως συμβαίνει στις άλλες δύο κατηγορίες επικινδυνότητας (Α και Γ). Η έκδοση αυτή προσπαθεί να προσεγγίσει, διεπιστημονικά, τα θέματα επικινδυνότητας σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που εμφανίζονται στη σχετική κατηγορία. 30

31 Β Ι Β Λ Ι Α Μικροοικονομική ανάλυση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Εκτίμηση κόστους εργατικών ατυχημάτων και ασθενειών (Mελέτη) Επιστημονικός υπεύθυνος: Μαρμαράς Νικόλαος, αν. Καθηγητής ΕΜΠ ςελίδες: 76 Διαστάσεις: 21x29 cm ISBN: Σκοπός της μελέτης ήταν η ανάπτυξη και η πιλοτική εφαρμογή μιας πρότυπης μεθόδου για την εκτίμηση του οικονομικού κόστους που δημιουργούν τα εργατικά ατυχήματα και οι ασθένειες εργασίας σε επίπεδο επιχείρησης και του επιμερισμού του σε κατάλληλα κέντρα κόστους (μικροοικονομική ανάλυση). Με αυτή, οι επιχειρήσεις θα μπορούν: α) να σχεδιάζουν την εφαρμογή μέτρων μείωσης του επαγγελματικού κινδύνου, βασιζόμενες, εκτός από τις επιταγές της νομοθεσίας και σε μία ανάλυση κόστους οφέλους β) να παρακολουθούν και να εκτιμούν την αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων μέτρων και σε επίπεδο οικονομικού οφέλους και γ) να αξιολογούν το σύνολο των επενδύσεων που αφορούν στην παραγωγική διαδικασία, συνεκτιμώντας τα οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν από την αναμενόμενη πιθανή μείωση της επικινδυνότητας και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Ανάπτυξη νέων μεθόδων βιολογικής παρακολούθησης των εργαζομένων με έκθεση σε χημικούς βλαπτικούς παράγοντες (Mελέτη) Επιστημονικός υπεύθυνος: Δρ. Τερζούδη Γεωργία, ΙΠΤ-Α, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» ςελίδες: 72 Διαστάσεις: 21x29 cm ISBN: Στις σύγχρονες κοινωνίες αυξάνεται συνεχώς η ανησυχία σχετικά με τη μεταλλαξιγόνο και την καρκινογόνο δράση ενός ευρέως φάσματος φυσικών και χημικών γενοτοξικών παραγόντων λόγω της ευρείας χρήσης τους, της απελευθέρωσής τους στο περιβάλλον, της επίπτωσής τους στην τροφική αλυσίδα και γενικότερα λόγω των συνηθειών και του τρόπου διαβίωσης σήμερα. Δυστυχώς, όμως, ενώ το φάσμα των μεταλλαξιγόνων και καρκινογόνων παραγόντων στο οποίο εκτίθενται οι άνθρωποι και οι υπόλοιποι οργανισμοί του σύγχρονου κόσμου διαρκώς διευρύνεται, υπάρχουν πολύ λίγες μεθοδολογίες με τις οποίες μπορούν να εκτιμηθούν άμεσα οι μεταλλάξεις και, γενικότερα, οι βλάβες που επάγονται στο γενετικό υλικό των κυττάρων. Η έρευνα είχε σαν αντικείμενο την ανάπτυξη νέων μεθόδων βιολογικής παρακολούθησης των εργαζομένων που εκτίθενται σε χημικούς βλαπτικούς παράγοντες. 31

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Ίδρυση του Ινστιτούτου Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ιδρύθηκε το 1992, προκειµένου να καλύψει

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Επιστημών Υγείας Ιατρικό Τμήμα Eργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Επιστημών Υγείας Ιατρικό Τμήμα Eργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Επιστημών Υγείας Ιατρικό Τμήμα Eργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας ιευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Χ. ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ Μάθημα: Ιατρική της Εργασίας Υπεύθυνος Μαθήματος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Ιωάννης Πασπαλιάρης, Καθηγητής, Τομέας Μεταλλουργίας Γεώργιος Ν. Παναγιώτου,

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ 2007 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 23/01/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 8, 9, 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική μεθοδολογία της μελέτης Ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου υποκειμενικής εκτίμησης των εργαζομένων

Γενική μεθοδολογία της μελέτης Ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου υποκειμενικής εκτίμησης των εργαζομένων Γενική μεθοδολογία της μελέτης Ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου υποκειμενικής εκτίμησης των εργαζομένων Ο κλάδος της διαμόρφωσης πλαστικών Σπύρος Δοντάς Δρ. Χημικός ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Στόχος: Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

εκτίµησης του επαγγελµατικού κινδύνου.

εκτίµησης του επαγγελµατικού κινδύνου. Εκτίµηση του Επαγγελµατικού Κινδύνου ρίβας Σπύρος, Ειδικός Ιατρός Εργασίας Υπεύθυνος Κέντρου Υγείας Υγιεινής ΕΛΊΝΥΑΕ Παπαδόπουλος Μάκης, Τεχνικός Ασφάλειας, Μέλος του.σ. του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη)

Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη) Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη) Αθήνα 2004 ΓΕΝΙΚΑ Η µελέτη «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας. Νομοθετικό Πλαίσιο

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας. Νομοθετικό Πλαίσιο ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας Νομοθετικό Πλαίσιο Στη χώρα μας ο θεσμός είναι σε ισχύ από το 1985 όπως καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Παιδαγωγική προσέγγιση o προκαλεί και να διατηρεί το ενδιαφέρον του χρήστη εκπαιδευόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α )

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Εργασιακά Θέματα Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Συνοπτική παρουσίαση.. 3 2. Γενικοί κανόνες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 130297/15-7-96 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GWS Ltd. Γιαννιτσών 200, 54628 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 523245, Φαξ.: 2310 523241 info@gws.gr www.gws.gr Η Global

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Σύστημα εργαζόμενου-θέσης εργασίας στάση - θέση σώματος κίνηση εντατική εργασία επαναλαμβανόμενες διαδικασίες φωτισμός, χρώματα, ορατότητα Περιβάλλον εργασίας ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Υγιεινή και Ασφάλεια Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 177/Α/1985, Νόµος Υπ Αριθ. 1568 Υγιεινή και ασφάλεια εργαζοµένων. 2. ΦΕΚ 721/Β/1988, Υ.Α. Υπ Αριθ. 88555/3293

Διαβάστε περισσότερα

Mειώστε. την καταπόνηση! www.handlingloads.eu

Mειώστε. την καταπόνηση! www.handlingloads.eu Mειώστε την καταπόνηση! Ευρωπαϊκή εκστρατεία ελέγχων και ενημέρωσης Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων στην Ευρώπη στους τομείς των μεταφορών και της υγειονομικής περίθαλψης www.handlingloads.eu Μια εκστρατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥEΣ ΣΥΝΤΗΡHΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 294/1988 Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισαγωγή στην Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία Εισαγωγή στην Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία Η

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Εκτίµησης Επαγγελµατικών Κινδύνων σε εγκαταστάσεις γραφείων. Εφαρµογή στις εγκαταστάσεις του ΤΕΕ-ΤΑΚ

Μελέτη Εκτίµησης Επαγγελµατικών Κινδύνων σε εγκαταστάσεις γραφείων. Εφαρµογή στις εγκαταστάσεις του ΤΕΕ-ΤΑΚ Μελέτη Εκτίµησης Επαγγελµατικών Κινδύνων σε εγκαταστάσεις γραφείων., ιπλ. Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης, Msc, Μέλος Μόνιµης Επιτροπής Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, ΤΕΕ-ΤΑΚ Η µελέτη υλοποιήθηκε αφιλοκερδώς

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να έχουν τεχνικό ασφάλειας; Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Oμάδα Eργασίας: Αφ. Δαΐκου, Δ. Πινότση

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Oμάδα Eργασίας: Αφ. Δαΐκου, Δ. Πινότση ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Oμάδα Eργασίας: Αφ. Δαΐκου, Δ. Πινότση «Η Υγεία και η Ασφάλεια της Εργασίας στην εκπαίδευση» ISBN: 978-960-6818-26-4 Α Έκδοση: 2013 Copyright Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ. Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ. Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ. Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ. Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών Τα βασικά νοµοθετήµατα που αφορούν σε ασφάλεια µηχανών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ) ΠΔ 305/96 ΑΡΘ.3 ΠΑΡ 3,7,8,9,10,11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι σπουδές και το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού. Ιωάννης Τσιάφης Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ.

Οι σπουδές και το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού. Ιωάννης Τσιάφης Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. Οι σπουδές και το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού Ιωάννης Τσιάφης Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. Χαρακτηριστικά Μηχανολόγου Μηχανικού Εφευρετικός Επινοητικός Επιτήδειος Πολυμήχανος Καταρτισμένος Αποφασιστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας.

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας. 1 Οι εργασίες που γίνονται κατά τη διαδικασία επεξεργασίας ξύλου και παραγωγής επίπλων, εκθέτουν τους εργαζόμενους σε διάφορες επικίνδυνες ουσίες όπως σκόνη ξύλου (κατά τη διάρκεια της μηχανικής επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Οι Νέοι Κανονισμοί 178/2003 από 01/01/2005 Ιχνηλασιμότητα 852/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά την 93/43/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ

Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Α. Δαίκου 1, Δ. Πινότση 1 1. Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, Κέντρο Τεκμηρίωσης Πληροφόρησης, Αθήνα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ Ασφάλεια και Υγιεινή -Τι πρέπει να κάνει ο εργοδότης ; Ποιος είναι ο αριθμός εργαζομένων και σε ποια κατηγορία επικινδυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εργατικά ατυχήματα στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη

Εργατικά ατυχήματα στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη 1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. Τάγκας Δημήτριος Ναυπηγός Μηχ/γος ΕΜΠ, Τεχν. Επιθ. Εργασίας. Χατζής Χρήστος, Ιατρός Εργασίας. Σκοπός Ένας από

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork Δρ. Κων/νος Μπαρμπέρης Προϊστάμενος Δ/νσης Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 19/11/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Ενότητα: Εισαγωγή ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο Ο όρος υγεία και ασφάλεια στην εργασία αφορά τις συνθήκες και τους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ο Δ Η Γ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Σ Ν Ο Μ Ο Θ Ε Σ Ι Α Σ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 23 ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΜΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΟΛΓΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ

ΔΡΑΣΗ: 23 ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΜΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΟΛΓΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΔΡΑΣΗ: 23 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ, ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Οριοθέτηση μορφών Κοινωνικού Διαλόγου: ΤΙΤΛΟΣ: ενεργός γήρανση

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Παρασκευή 28 /3/2014, ώρα 16.30 μέχρι 21.30 & Σάββατο 29/3/2014, ώρα 9.00 μέχρι 14.00 Πληροφορίες: Γιάννης Σ. Τσακιράκις Καθηγητής Εφαρμογών Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑνΑΔ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2010-2013

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑνΑΔ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2010-2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑνΑΔ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2010-2013 Η μελέτη είναι προσβάσιμη ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ: www.hrdauth.org.cy Α. Πράσινη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ»

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ» Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όλες οι φορτοεκφορτωτικές εργασίες, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς της χρήσης του τόπου φόρτωσης (όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 24-2 - 204 Αρ. πρ.: -2005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ : ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφορίες: Κων/να Τακούση Τηλέφωνα : (22890)-23.26, -23.988 FAX : (22890)-22.229

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση ψυχοκοινωνικών παραγόντων & μυοσκελετικών συμπτωμάτων σε εργαζόμενους σε τηλεφωνικά κέντρα

Διερεύνηση ψυχοκοινωνικών παραγόντων & μυοσκελετικών συμπτωμάτων σε εργαζόμενους σε τηλεφωνικά κέντρα Διερεύνηση ψυχοκοινωνικών παραγόντων & μυοσκελετικών συμπτωμάτων σε εργαζόμενους σε τηλεφωνικά κέντρα Θεώνη Κουκουλάκη Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόμος, Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου Μελέτη επικινδυνότητας εργασιακού χώρου

Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου Μελέτη επικινδυνότητας εργασιακού χώρου Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου Μελέτη επικινδυνότητας εργασιακού χώρου Γιάννης Σταθόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός Κεντρικός Συντονιστής Υγείας Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

90711400-8. Σελίδα 2 από 5

90711400-8. Σελίδα 2 από 5 CPV κωδικοί «Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες» 90XXXXXX CODE EL 90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-1

Διαβάστε περισσότερα

Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου

Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου Ιωάννης Ανυφαντής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας Κέντρο Πρόληψης Εργατικών Κινδύνων Κεντρικής Ελλάδος Να διαμορφώσουμε ένα ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνιος Χριστοδούλου Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Αντώνιος Χριστοδούλου Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αντώνιος Χριστοδούλου Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΑ & ΚΑ www.ypakp.gr Δ/νση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Συμμετοχή στις δράσεις του Εθνικού Διαδημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ για την. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ και την ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ στη ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ για την. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ και την ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ στη ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ για την ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ και την ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ στη ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Εργαστήριο Νοητικής Εργονομίας & Ασφάλειας της Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2007 Τόμος 6 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος Δεκέμβριος 2007

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2007 Τόμος 6 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος Δεκέμβριος 2007 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Δημητροπούλου Ελένη 1, Μπαμπάτσικου Φωτούλα 2 1. Δικηγόρος, Ph.D. Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2. Ιατρός, Επίκουρος Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΚΩ.ΑΡ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΚΩ.ΑΡ 1. Ορυχεία άνθρακα 11 1. Γεωργία 01 2. Μεταλλεία Λατοµεία 12,14,15 2. Κτηνοτροφία 02 3. Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιµα αέρια 13 3. Εµπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Αλκοολογίας: Προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ Διδάσκων: Γιάννης Μουζάς

Εργαστήριο Αλκοολογίας: Προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ Διδάσκων: Γιάννης Μουζάς Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ψυχολογίας Ακαδημαϊκό Έτος: 2014-15 Εργαστήριο Αλκοολογίας: Προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ Διδάσκων: Γιάννης Μουζάς Κωδικός: Ψ4607 Περίληψη του εργαστηρίου Η Αλκοολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα. «Παραγωγικές διαδικασίες και Υγεία»

Ηµερίδα. «Παραγωγικές διαδικασίες και Υγεία» Ηµερίδα «Παραγωγικές διαδικασίες και Υγεία» «Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία» ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Πολ. Μηχανικός Πρόεδρος ΕΚΠΑΑ Τετάρτη 9 Νοεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1. Ιστορική αναδροµή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Εξαρτησιογόνες Ουσίες ( καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά )

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Εξαρτησιογόνες Ουσίες ( καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά ) ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Εξαρτησιογόνες Ουσίες ( καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά ) Ασθένειες: AIDS, ηπατίτιδα Β, Μεσογειακή αναιμία, καρδιαγγειακά νοσήματα, ασθένειες στο εργασιακό περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος εφαρμογής Π.Δ. 399/94 «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και Υγιεινή χώρων Πανεπιστημίου Υγεία φοιτητών και προσωπικού.

Ασφάλεια και Υγιεινή χώρων Πανεπιστημίου Υγεία φοιτητών και προσωπικού. Θέμα Ασφάλεια και Υγιεινή χώρων Πανεπιστημίου Υγεία φοιτητών και προσωπικού. Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης θα πρέπει να ενημερώνονται κατά την εισαγωγή τους (ημέρα υποδοχής πρωτοετών), για τα παρακάτω:

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό Πλαίσιο Παιδαγωγικές Δράσεις. Τποστηρικτικό Περιβάλλον στα Προγράμματα Αγωγής Τγείας. Παραδείγματα και Προτάσεις Ορθών Πρακτικών

Θεσμικό Πλαίσιο Παιδαγωγικές Δράσεις. Τποστηρικτικό Περιβάλλον στα Προγράμματα Αγωγής Τγείας. Παραδείγματα και Προτάσεις Ορθών Πρακτικών Θεσμικό Πλαίσιο Παιδαγωγικές Δράσεις Τποστηρικτικό Περιβάλλον στα Προγράμματα Αγωγής Τγείας Παραδείγματα και Προτάσεις Ορθών Πρακτικών Θεσμικό Πλαίσιο Παιδαγωγικές Δράσεις Περιλαμβάνει: Παρουσίαση του

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙ Ο ΗΓΙ ΓΙ ΤΗΝ ΙΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΥΓΕΙΣ ΚΙ ΣΦΛΕΙΣ ΕΣΥ ΚΟ-Υ&/01/02/08-07-2010 1 ΕΣΥ ΚΟ-Υ& Έκδοση: 01 ναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 11-07-2003 Ηµεροµηνία ναθεώρησης: 08-07-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Κάνιγγος 27, 106 82, Αθήνα Τηλ. : (+30)-210-3821524, (+30)-210-3829266, Fax: : (+30)-210-3833597

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Κάνιγγος 27, 106 82, Αθήνα Τηλ. : (+30)-210-3821524, (+30)-210-3829266, Fax: : (+30)-210-3833597 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Κάνιγγος 27, 106 82, Αθήνα Τηλ. : (+30)-210-3821524, (+30)-210-3829266, Fax: : (+30)-210-3833597 http://www.eex.gr, e-mail: info@eex.gr Safety Meat Production Training, ένα πιλοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

«Ασφάλεια και Πιστοποίηση Τοπικών Παραδοσιακών Προϊόντων»

«Ασφάλεια και Πιστοποίηση Τοπικών Παραδοσιακών Προϊόντων» «Ασφάλεια και Πιστοποίηση Τοπικών Παραδοσιακών Προϊόντων» Δρ.Ελένη Μαλισσιόβα Κτηνίατρος, MSc, MSc, PhD Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Θεσσαλίας malissiova@teilar.gr «Τοπικά» παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: << Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Β και Γ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ >>.

ΘΕΜΑ: << Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Β και Γ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ >>. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. Δ/νση: Ερμού

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε.. 25/06/2008 ΑΘΗΝΑ

Τ.Ε.Ε.. 25/06/2008 ΑΘΗΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Pb - Οξέως, Ni-Cd «Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» Τ.Ε.Ε.. 25/06/2008 ΑΘΗΝΑ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΤΗΛΕΣ & ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεράσιμος Αραβαντινός-Ζαφείρης

Γεράσιμος Αραβαντινός-Ζαφείρης Έλεγχος εφαρμογής του κανονισμού REACH ασφάλεια και υγεία στην εργασία υποχρεώσεις εργοδοτών Γεράσιμος Αραβαντινός-Ζαφείρης Δρ. Χημικός Μηχανικός Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία Κέντρο Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β και Γ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και των Β, Γ και Δ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

ΘΕΜΑ: Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β και Γ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και των Β, Γ και Δ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ ----- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : 15180

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Σ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ (1), Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ (2) (1) (2) ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΕΠΕ, Ελ. Βενιζέλου 63-71, 142 31 Νέα Ιωνία,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α, Β, Γ και Δ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.»

ΘΕΜΑ : «Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α, Β, Γ και Δ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΟ & ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Quality HELLENIC LABORATORIES & SERVICES OF CHEMISTRY & QUALITY MANAGEMENT Αµαρυσίας Αρτέµιδος

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ»

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Ημερ. Έναρξης: π.χ. 50202 Ημερ. Λήξης: π.χ. 602 Σύνολο ωρών: 50 Χώρος Υλοποίησης Προγράμματος Κατάρτισης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» Π. Δ. 350 / 1996 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) Μυτιλήνη 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της.

Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. Η εταιρεία μας στελεχώνεται από πραγματογνώμονες, μηχανολόγους, πολιτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Savvidis. Construction ATEBEE savvico EE. Εταιρικό Προφίλ. Savvidis Construction ΑΤΕΒΕΕ / Savvico EE 1

Savvidis. Construction ATEBEE savvico EE. Εταιρικό Προφίλ. Savvidis Construction ΑΤΕΒΕΕ / Savvico EE 1 Savvidis Construction ATEBEE savvico EE Εταιρικό Προφίλ Savvidis Construction ΑΤΕΒΕΕ / Savvico EE 1 Savvidis Construction ATEBEE savvico EE Λαμπράκη 4 - Πτολεμαΐδα 502 00 Τηλ / Φαξ: +302463 100211 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΦ4691ΩΓ-ΣΡΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ. Αθήνα 10/04/2012 Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/91 ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΔΑ: Β4ΩΦ4691ΩΓ-ΣΡΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ. Αθήνα 10/04/2012 Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/91 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αθήνα 10/04/2012 Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/91 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ Π Ρ Ο Σ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου -πρακτικές οδηγίες

Εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου -πρακτικές οδηγίες Εκτίµηση Επαγγελµατικού Κινδύνου 1 Εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου -πρακτικές οδηγίες Στη συνέχεια θα δώσουµε απλές και πρακτικές οδηγίες για την σύνταξη της µελέτης της εκτίµησης του επαγγελµατικού κινδύνου.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Οδηγοί Φορτηγών Οχημάτων και οι Φορτοεκφορτωτές ως κομβικοί εργασιακοί κλάδοι της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Η νομική άποψη.

Οι Οδηγοί Φορτηγών Οχημάτων και οι Φορτοεκφορτωτές ως κομβικοί εργασιακοί κλάδοι της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Η νομική άποψη. Οι Οδηγοί Φορτηγών Οχημάτων και οι Φορτοεκφορτωτές ως κομβικοί εργασιακοί κλάδοι της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Η νομική άποψη. Ευγενία Τζαννίνη Δικηγόρος. Οκτώβριος 2013. α. Οδηγοί Φορτηγών Νομοθεσία Ν. 3887/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με έρευνα του ΣΕΒ επαγγέλματα με ζήτηση στο μέλλον είναι τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με έρευνα του ΣΕΒ επαγγέλματα με ζήτηση στο μέλλον είναι τα ακόλουθα: Τουρισμός: Υπολογίζεται ότι θα δημιουργήσει 220.000 θέσεις εργασίας την επόμενη δεκαετία. Παρά το αρνητικό στοιχείο της εποχικότητας υπάρχουν σημαντικές προοπτικές σε επαγγέλματα όπως : Υπεύθυνος οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

2 0 0 8-2 0 1 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

2 0 0 8-2 0 1 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 0 8-2 0 1 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Επιμέλεια Έκδοσης Χριστάκης Χριστοφή, Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑ και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες

ΕΤΑ και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες Το παρακάτω κείμενο περιέχει οδηγίες, παραδείγματα και διευκρινήσεις σχετικά με το τι θεωρείται Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, με έμφαση σε βιομηχανικές δραστηριότητες. Βασίζεται στο εγχειρίδιο Frascati

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α Τ ε χ ν ι κ ώ ν Π ρ ο σ φ ο ρ ώ ν

Α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α Τ ε χ ν ι κ ώ ν Π ρ ο σ φ ο ρ ώ ν Α/Α ΟΜΑΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: 1 Πλήθος Προγραμμάτων που θα εγκριθούν: 1 ΝΟΜΟΣ: Αρτας ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 11 Διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος ΤΙΤΛΟΣ: 11.01 Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βάλια Τσοπόκη, Φωτεινή Τολίκα Γενική ΕΞΥΠΠ Προστασία Α.Ε. Νοσηλεύτριες Επαγγελματικής υγείας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Νοσηλευτική επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Εγκρ. ΥΠΕΧΩΔΕ 106158 ΦΕΚ 1124Β/23-7-04. Δελτίο Τύπου

Αρ. Εγκρ. ΥΠΕΧΩΔΕ 106158 ΦΕΚ 1124Β/23-7-04. Δελτίο Τύπου Δελτίο Τύπου Με φόντο τις σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία που προκαλούν τα απόβλητα των συσσωρευτών αυτοκινήτων και βιομηχανίας, ως επικίνδυνα απόβλητα, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σπύρος Ζερβόπουλος

Εισηγητής: Σπύρος Ζερβόπουλος 1 από 39 ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ TÜV RHEINLAND HELLAS Τραπεζούντος και Διγενή Ακρίτα, Ελευσίνα ΤΚ 19200 210-5562130, Fax: 210-5565155, www.tuvgreece.gr, tuv@gr.tuv.com Εισηγητής: Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. σελίδα Πρόλογος 11. περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών ουσιών 16 2.2 Πίνακας µε παραδείγµατα 18

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. σελίδα Πρόλογος 11. περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών ουσιών 16 2.2 Πίνακας µε παραδείγµατα 18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελίδα Πρόλογος 11 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι 1. Χηµικές ουσίες 14 1.1 Γενικά 14 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον 14 2. Μορφή και τύπος των χηµικών ουσιών στο εργασιακό περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Αιγάλεω. Ειδικότητες Ι.Ε.Κ. - Τεχνικός Αυτοματισμών & επαγγελματικά δικαιώματα»

Ημερίδα Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Αιγάλεω. Ειδικότητες Ι.Ε.Κ. - Τεχνικός Αυτοματισμών & επαγγελματικά δικαιώματα» Ημερίδα Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Αιγάλεω Ειδικότητες Ι.Ε.Κ. - Τεχνικός Αυτοματισμών & επαγγελματικά δικαιώματα» ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ Ε.Μ.Π, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε, Msc

Διαβάστε περισσότερα

Integraste. N e w s l e t t e r. Newsletter ΙI Ιούνιος 2011. Επιστηµονικές συναντήσεις

Integraste. N e w s l e t t e r. Newsletter ΙI Ιούνιος 2011. Επιστηµονικές συναντήσεις Integraste αποβλή- «Ανάπτυξη Ολοκληρωµένης Πολιτικής για τη ιαχείριση Αγροτοβιοµηχανικών των µε στόχο την µεγιστοποίηση της ανάκτησης υλικών και ενέργειας» N e w s l e t t e r Newsletter ΙI Ιούνιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Το πέμπτο επιστημονικό πεδίο περιλαμβάνει επιστήμες όπως:

Το πέμπτο επιστημονικό πεδίο περιλαμβάνει επιστήμες όπως: Το πέμπτο επιστημονικό πεδίο περιλαμβάνει επιστήμες όπως: Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων Εφαρμογών Πληροφορικής Λογιστικής Τουριστικών Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Φεβρουάριος 2013 Οι οδηγίες αυτές βοηθούν στην πρόληψη σοβαρών τραυματισμών σε ανθρώπους και παιδιά που

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγόµενο µάθηµα «Εισαγωγή στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας και τη Γενική Ιατρική»

Επιλεγόµενο µάθηµα «Εισαγωγή στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας και τη Γενική Ιατρική» Προαγωγή της Υγείας - Βαθµίδες Πρόληψης Στις "αναπτυγµένες" κοινωνίες οι κύριες αιτίες νοσηρότητας και θνησιµότητας είναι τα χρόνια νοσήµατα. Τα νοσήµατα αυτά είναι αποτέλεσµα µακρόχρονης έκθεσης του οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα