3. Χρήση του Λογισμικού με Προστατευόμενο από Πνευματικά Δικαιώματα Υλικό / Αποζημίωση.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3. Χρήση του Λογισμικού με Προστατευόμενο από Πνευματικά Δικαιώματα Υλικό / Αποζημίωση."

Transcript

1 Σας ευχαριστούμε για την αγορά ενός υπολογιστή Toshiba. Οι ακόλουθες συμβάσεις περιγράφουν τα δικαιώματα που έχετε για τη χρήση του προεγκατεστημένου λογισμικού στον υπολογιστή σας. Αν αποδεχτείτε αυτήν τη σύμβαση ή χρησιμοποιήσετε το λογισμικό, συμφωνείτε με όλους αυτούς τους όρους και επιτρέπετε την μετάδοση ορισμένων πληροφοριών κατά την ενεργοποίηση του λογισμικού και για δυνατότητές του που βασίζονται στο Internet. Σημειώστε ότι δεν είστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό και μπορείτε να καταργήσετε την εγκατάστασή του αν το επιθυμείτε. Γενικές Πληροφορίες 1. Χορήγηση Άδειας Χρήσης. Παραχωρείται άδεια χρήσης του Λογισμικού σε αυτήν τη Συσκευή, δεν πωλείται το Λογισμικό. Με το παρόν Συμφωνητικό Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη, η Toshiba σάς παραχωρεί ένα προσωπικό, μη μεταβιβάσιμο και μη αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του αντιγράφου του Λογισμικού που παρέχεται σε αυτήν τη Συσκευή. Όσον αφορά το Λογισμικό τρίτων κατασκευαστών, η Toshiba εκχωρεί μόνο δικαιώματα άδειας χρήσης που μπορούν να παραχωρηθούν από τον κάτοχο ή τον δικαιοπάροχο του Λογισμικού και η Toshiba δεν εκχωρεί ξεχωριστά αυτά τα δικαιώματα σε εσάς. Κάθε αντίγραφο του λογισμικού βρίσκεται στην κυριότητα της Toshiba ή/και των προμηθευτών της. Δηλώνετε ότι συμφωνείτε να μην προβαίνετε σε αντιγραφή του Λογισμικού, εκτός εάν αυτό απαιτείται για τη χρήση του σε ένα σύστημα προϊόντος υλικού σε μία τοποθεσία. Δηλώνετε ότι συμφωνείτε να μην προβαίνετε σε αντιγραφή του έντυπου υλικού που συνοδεύει το Λογισμικό. Απαγορεύεται αυστηρά η τροποποίηση, η μετάφραση, η ενοικίαση, η αντιγραφή, η διανομή, η μεταβίβαση ή η εκχώρηση όλου ή μέρους του Λογισμικού ή τυχόν δικαιωμάτων που παραχωρούνται δυνάμει του παρόντος σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, καθώς και η αφαίρεση τυχόν ιδιοκτησιακών σημειώσεων, ετικετών ή ενδείξεων από το Λογισμικό. Επιπλέον, με το παρόν δηλώνετε ότι συμφωνείτε να μη δημιουργείτε παράγωγα έργα βάσει του Λογισμικού. Μπορείτε να μεταβιβάσετε οριστικά όλα τα δικαιώματά σας όπως προκύπτουν από το παρόν Συμφωνητικό Άδειας Χρήσης, με την προϋπόθεση ότι δεν θα διατηρήσετε κανένα αντίγραφο, θα μεταβιβάσετε όλα τα αντίγραφα του Λογισμικού και ότι ο παραλήπτης συμφωνεί με τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού Άδειας Χρήσης. Εάν το Λογισμικό είναι κάποια αναβάθμιση, τότε οποιαδήποτε μεταβίβαση πρέπει επίσης να περιλαμβάνει όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του Λογισμικού και όλα τα αντίγραφα αυτού. 2. Πνευματικά Δικαιώματα. Αποδέχεστε ότι δεν μεταβιβάζεται σε εσάς κανένας τίτλος κυριότητας επί των πνευματικών δικαιωμάτων ή τυχόν άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Επιπλέον, αποδέχεστε ότι τα δικαιώματα κυριότητας και πλήρους ιδιοκτησίας επί του Λογισμικού και όλα τα αντίγραφα αυτού θα παραμένουν στην αποκλειστική κυριότητα της Toshiba ή/και των προμηθευτών της και δεν θα αποκτήσετε δυνάμει του παρόντος Συμφωνητικού Άδειας Χρήσης τυχόν δικαιώματα επί του Λογισμικού ή τυχόν αντιγράφων αυτού, πέραν της άδειας χρήσης που ορίζεται ρητά ανωτέρω. Όλα τα αντίγραφα του Λογισμικού θα περιλαμβάνουν τις ίδιες ιδιοκτησιακές σημειώσεις όπως περιέχονται μέσα ή επάνω στο Λογισμικό 3. Χρήση του Λογισμικού με Προστατευόμενο από Πνευματικά Δικαιώματα Υλικό / Αποζημίωση. Τα υλικά, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά όλων και κάθε πρωτότυπου έργου, που χρησιμοποιείται ή αποθηκεύεται σε αυτό το προϊόν υλικού ή αντιγράφεται σε ή μέσω αυτού του προϊόντος υλικού ενδέχεται να βρίσκονται στην κυριότητα τρίτων και να καλύπτονται από ένα ή περισσότερα πνευματικά δικαιώματα των Η.Π.Α. ή της αλλοδαπής ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η χρήση, η αποθήκευση, η αντιγραφή, η τροποποίηση, η διανομή, η αναπαραγωγή ή η προβολή των εν λόγω υλικών που περιέχονται σε αυτό το προϊόν υλικού, ή μέσω η με αυτό το προϊόν υλικού, ή η μετάδοση, η κοινοποίηση ή η με άλλον τρόπο αποστολή αντιγράφων αυτών των υλικών σε άλλα προϊόντα υλικού ή άλλα πρόσωπα ενδέχεται να παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των εν λόγω τρίτων και ενδέχεται να σας ασκηθεί δίωξη για αστική ή/και ποινική ευθύνη.

2 Θα αποζημιώνετε και δεν θα εμπλέκετε την Toshiba σε οποιαδήποτε ζημία, υπαιτιότητα, κόστος και δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών και των καταβαλλόμενων ποσών στο πλαίσιο διακανονισμού αξιώσεων τρίτου προσώπου ή κρατικού φορέα, που υπέστη η Toshiba ως αποτέλεσμα ισχυρισμών περί παραβίασης τυχόν πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου προσώπου που βασίζονται α) στη χρήση, την αποθήκευση, την αντιγραφή, την τροποποίηση, τη διανομή, την αναπαραγωγή ή την προβολή τυχόν υλικών τρίτου σε αυτό το προϊόν υλικού, ή μέσω ή με το προϊόν υλικού, ή τη μετάδοση, την κοινοποίηση ή την με άλλο τρόπο αποστολή αντιγράφων αυτών των υλικών σε άλλα προϊόντα υλικού ή άλλα πρόσωπα ή β) στη μη συμμόρφωσή σας με το παρόν Συμφωνητικό Άδειας Χρήσης. 4. Περιορισμοί σχετικά με την Αποσυμπίληση και την Ανακατασκευή Πηγαίου και Αντικειμενικού Κώδικα. Δεν επιτρέπεται η από μέρους σας αποσυμπίληση, ανακατασκευή του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα του Λογισμικού, εξαιρουμένου του βαθμού και μόνο στον οποίο η εν λόγω δραστηριότητα συνιστά θεμιτή χρήση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων ή έχει βάσιμους επιχειρηματικούς σκοπούς για την πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν προστατεύονται από τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή με άλλον τρόπο επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, με την επιφύλαξη του παρόντος περιορισμού. 5. Δήλωση Αποποίησης Ευθυνών Εγγύησης και Περιορισμένη Εγγύηση Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ TOSHIBA ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΥΛΙΚΟΥ. ΟΙ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ TOSHIBA ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ TOSHIBA ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΑΛΛΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΣ, ΚΑΘΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ TOSHIBA ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ TOSHIBA. ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΟΙ ΤΡΙΤΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Ή ΕΚΔΟΤΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΡΗΤΑ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ TOSHIBA, ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ TOSHIBA ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Ή ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ TOSHIBA. ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η TOSHIBA ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΡΗΤΗ, ΣΙΩΠΗΡΗ Ή ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΕΣΕΙΣ ΦΕΡΕΤΕ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. ΟΥΤΕ Η TOSHIBA ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ Ή ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ Ή ΓΡΑΠΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Ή ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΠΟΥ ΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ TOSHIBA Ή ΚΑΠΟΙΟΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ TOSHIBA ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΝΙΣΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΘΑ ΑΥΞΑΝΕΙ ΚΑΘ' ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΣΥΝΕΠΩΣ Η ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΑΣ.

3 6. Περιορισμός Ευθύνης. Η ΠΛΗΡΗΣ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ TOSHIBA Ή/ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΑΚΡΙΒΕΣ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΑΤΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή 10 ΔΟΛΑΡΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΟΠΟΙΟ ΕΚ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η TOSHIBA Ή ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΧΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ, ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΚΕΡΔΗ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ/ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΚΑΘ' ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΜΕ ΑΛΛΟΝ ΤΡΟΠΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΟΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η TOSHIBA Ή ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΕΙΧΑΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΥΧΕΙ ΤΟΝ ΟΥΣΙΩΔΗ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η TOSHIBA Ή ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΧΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ. ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ/ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΜΙΑ ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙ ΘΕΤΙΚΩΝ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΣΥΝΕΠΩΣ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Ή ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΑΣ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΕΝΩ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΟΙΚΙΛΛΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑ/ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. 7. Διαιρετότητα. Εάν οποιοσδήποτε όρος του παρόντος Συμφωνητικού Άδειας Χρήσης κριθεί άκυρος, παράνομος ή μη εκτελεστέος, η εγκυρότητα, η νομιμότητα και η εκτελεστότητα των υπόλοιπων όρων του παρόντος δεν θα επηρεαστεί ή διαταραχθεί καθ' οποιονδήποτε τρόπο. TOSHIBA eco Utility Το TOSHIBA eco Utility παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη στην προσπάθειά σας να εξοικονομείτε ενέργεια. Υποδείξεις για το σχέδιο κατανάλωσης ενέργειας: Η λειτουργία TOSHIBA eco χρησιμοποιεί το σχέδιο παροχής ενέργειας "eco". Αν αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση της λειτουργίας eco. Αν χρησιμοποιείτε ήδη ρυθμίσεις χαμηλότερης κατανάλωσης ενέργειας, μπορεί να μην δείτε περαιτέρω αποτελέσματα μετά τη χρήση της λειτουργίας eco. Το TOSHIBA eco Utility εκτιμά την εξοικονόμηση ενέργειας υπολογίζοντας τη διαφορά ανάμεσα στην κατανάλωση ενέργειας όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία eco από αυτήν όταν η συγκεκριμένη λειτουργία είναι απενεργοποιημένη. Αν αλλάξετε τις ρυθμίσεις ενός τυπικού σχεδίου παροχής ενέργειας των Windows, π.χ. τη ρύθμιση Ισορροπία, για να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας ή αν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του σχεδίου Power Saver για να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας, μπορεί να μην δείτε περαιτέρω αποτελέσματα μετά τη χρήση της λειτουργίας eco. Υποδείξεις για την απόδοση: Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που απαιτούν υψηλή απόδοση, όπως είναι η τηλεόραση ή οι εφαρμογές βίντεο ροής, π.χ. κατά την εγγραφή ενός τηλεοπτικού προγράμματος, συνιστάται να χρησιμοποιείτε κάποιο άλλο κατάλληλο σχέδιο παροχής ενέργειας και όχι το "eco".

4 Αν αισθάνεστε ότι η οθόνη είναι πολύ αμυδρή, συνιστάται να προσαρμόσετε τη φωτεινότητά της σε ένα άνετο επίπεδο, για την αποφυγή ενδεχόμενης καταπόνησης των ματιών. Υποδείξεις για κατανάλωση ενέργειας: Το TOSHIBA eco Utility εμφανίζει κατά προσέγγιση την τρέχουσα κατανάλωση ενέργειας καθώς και τη συνολική κατανάλωση ενέργειας. Οι κατά προσέγγιση τιμές κατανάλωσης ενέργειας έχουν περιθώριο σφάλματος ανάλογα με το σύστημα και το σχεδιασμό του, τα εξαρτήματα και το περιβάλλον. Εμφάνιση κατανάλωσης ενέργειας στο παράθυρο [Λειτουργία eco] Όταν είναι συνδεδεμένο το τροφοδοτικό AC, η τρέχουσα κατανάλωση ενέργειας στο παράθυρο "Λειτουργία eco" ΔΕΝ περιλαμβάνει την ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται για τη φόρτωση της μπαταρίας.(*1) Ανάλογα με τις εφαρμογές που εκτελούνται, είναι πιθανό η κατανάλωση ενέργειας να είναι υψηλή, ακόμα και αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία eco. Αυτή η κατάσταση μπορεί να προκύψει κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες (για παράδειγμα, αν εκτελείται στο παρασκήνιο μια σάρωση για ιούς ή αναζήτηση ενός αρχείου). Ακόμη και σε τέτοιες καταστάσεις η εξοικονόμηση ενέργειας από τη λειτουργία eco παραμένει ενεργή. Εμφάνιση κατανάλωσης ενέργειας στα παράθυρα [Αρχή] και [Συμβολή] Στο παράθυρο [Αρχή] εμφανίζεται κατά προσέγγιση η μειωμένη κατανάλωση ενέργειας λόγω χρήσης της λειτουργίας eco την τελευταία μέρα που χρησιμοποιήθηκε ο υπολογιστής. Η εξοικονόμηση ενέργειας υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη διαφορά ανάμεσα στην κατανάλωση ενέργειας όταν η λειτουργία eco είναι ενεργοποιημένη και σε αυτήν όταν η συγκεκριμένη λειτουργία είναι απενεργοποιημένη. Στη συνολική κατανάλωση ενέργειας που εμφανίζεται στα παράθυρα [Αρχή] και [Συμβολή] δεν περιλαμβάνεται η κατανάλωση ενέργειας όταν ο υπολογιστής βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ή αδρανοποίησης, όταν είναι απενεργοποιημένος ή κατά τη διάρκεια εκκίνησης ή τερματισμού της λειτουργίας του. Δεν περιλαμβάνεται η κατανάλωση ενέργειας του τροφοδοτικού AC και η φυσιολογική ηλεκτρική εκκένωση της μπαταρίας (*1), συνεπώς, δεν υπάρχει η απαιτούμενη ακρίβεια ώστε να υπολογιστεί το μειωμένο κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος. Εμφάνιση εκπομπών CO2 στο παράθυρο [Αρχή] Στο παράθυρο [Αρχή] εμφανίζονται κατά προσέγγιση οι μειωμένες εκπομπές CO2 λόγω χρήσης της λειτουργίας eco την τελευταία μέρα που χρησιμοποιήθηκε ο υπολογιστής. Οι μειωμένες εκπομπές CO2 υπολογίζονται χρησιμοποιώντας τα δεδομένα μετατροπής CO2 (*2) που ορίζονται στο Πρωτόκολλο GHG (*3). Στις συνολικές εκπομπές CO2 ΔΕΝ περιλαμβάνεται η ισχύς που χρησιμοποιείται στην κατάσταση αναμονής ή αδρανοποίησης, κατά την εκκίνηση ή τον τερματισμό λειτουργίας ή όταν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος. Επίσης, εξαιρούνται οι εκπομπές CO2 που σχετίζονται με την ισχύ που καταναλώθηκε από το τροφοδοτικό AC ή τη φυσιολογική ηλεκτρική εκκένωση της μπαταρίας. (*1) Σημειώσεις για τη λειτουργία Peak Shift (*4) Η ενεργοποίηση της λειτουργίας Peak Shift θα προκαλέσει την επαναλαμβανόμενη φόρτιση και εκφόρτιση της μπαταρίας. Αυτό τελικά θα μειώσει τον κάθε κύκλο ζωής της μπαταρίας (χρόνος λειτουργίας ανά φόρτιση) και τη συνολική διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

5 Ο χρόνος για τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ρεύμα μπαταρίας στο Χρόνο του Peak Shift ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο και τις συνθήκες λειτουργίας. Αν συμβεί κάτι από τα παρακάτω ενώ το σύστημα είναι εκτός λειτουργίας, η λειτουργία Peak Shift μπορεί να ακυρωθεί και να συνεχιστεί η φόρτιση με τις κανονικές μεθόδους. Αν δεν τερματιστεί σωστά η λειτουργία του συστήματος. Αν αφαιρεθεί η επαναφορτιζόμενη μπαταρία και το τροφοδοτικό AC ενώ το σύστημα είναι εκτός λειτουργίας. Αν συνδεθεί το τροφοδοτικό AC μετά την πλήρη εξάντληση της μπαταρίας, ενώ το σύστημα είναι εκτός λειτουργίας. Σημειώσεις για τη λειτουργία οικονομικής φόρτισης (*5) Αν ενεργοποιήσετε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, θα πρέπει να εκφορτίσετε την μπαταρία μέχρι περίπου 50% τουλάχιστον μία φορά χωρίς να συνδέσετε το τροφοδοτικό AC. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα ενεργοποιηθεί ο τρόπος λειτουργίας οικονομικής φόρτισης και δεν θα αυξηθεί η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Αν συμβεί ένα από τα παρακάτω, θα ακυρωθεί η λειτουργία οικονομικής φόρτισης. Αν αφαιρεθεί η επαναφορτιζόμενη μπαταρία και το τροφοδοτικό AC ενώ το σύστημα είναι εκτός λειτουργίας. Αν συνδεθεί το τροφοδοτικό AC μετά την πλήρη εξάντληση της μπαταρίας, ενώ το σύστημα είναι εκτός λειτουργίας. *1: Μόνο στα μοντέλα που υποστηρίζουν τη χρήση μπαταρίας *2: Τα δεδομένα σύμφωνα με τους "Διεθνείς συντελεστές εκπομπών CO2 για ηλεκτρική ενέργεια με βάση τα καύσιμα" που ορίστηκαν το (Ισχύει από το Αύγουστος του 2012) *3: Το Πρωτόκολλο των Αερίων Θερµοκηπίου *4: Μόνο σε μοντέλα που υποστηρίζουν τη λειτουργία Peak Shift *5: Μόνο σε μοντέλα που υποστηρίζουν τη λειτουργία οικονομικής φόρτισης Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία eco της TOSHIBA αφού πρώτα διαβάσετε και κατανοήσετε τις παραπάνω πληροφορίες. Άδεια χρήσης τελικού χρήστη για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ PC HEALTH (Φορητός υπολογιστής) Ειδοποίηση και Αποδοχή λογισμικού εποπτείας PC Health Καλωσήρθατε στο Πρόγραμμα εποπτείας PC Health TOSHIBA. Αυτή η εφαρμογή παρακολουθεί διάφορες λειτουργίες του συστήματος όπως η κατανάλωση ισχύος, η κατάσταση της μπαταρίας και η ψύξη του συστήματος, ενώ σας πληροφορεί για τις σημαντικές καταστάσεις του συστήματος. Η

6 εφαρμογή αναγνωρίζει το σύστημα και τους σειριακούς αριθμούς μεμονωμένων εξαρτημάτων και παρακολουθεί συγκεκριμένες δραστηριότητες που σχετίζονται με τον υπολογιστή και τη χρήση τους. Οι λεπτομέρειες εποπτείας, ενημέρωσης, παρακολούθησης και συλλογής πληροφοριών μπορεί να είναι διαφορετικές ανάλογα με τη διαμόρφωση του προϊόντος. Οι πληροφορίες συστήματος, εξαρτημάτων και χρήσης όπως παρακολουθούνται και συλλέγονται, συγκεκριμένα: βασικές πληροφορίες υπολογιστή (π.χ. όνομα προϊόντος, αριθμός μοντέλου, αριθμός εξαρτήματος, σειριακός αριθμός, έκδοση BIOS, έκδοση υλικολογισμικού), πληροφορίες βασικών εξαρτημάτων (π.χ., συσκευή βίντεο, συσκευή ήχου, συσκευή δικτύου, μονάδα σκληρού δίσκου, μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης, μονάδα οπτικών μέσων αποθήκευσης), πληροφορίες λειτουργικού συστήματος (π.χ., έκδοση λειτουργικού συστήματος, ημερομηνία εγκατάστασης λειτουργικού συστήματος, έκδοση Direct X, έκδοση Internet Explorer, κατάλογοι εγκατεστημένων προγραμμάτων ενημέρωσης και βοηθητικών προγραμμάτων, ρυθμίσεις (πάτημα κουμπιού λειτουργίας, κλείσιμο καπακιού, ιδιότητες γραμμής εργασιών, ρυθμίσεις επέκτασης αρχείου, αριθμός προφίλ χρήστη), πληροφορίες σφάλματος (BSoD, σφάλμα εφαρμογής), χρόνος/μέτρηση λειτουργίας εξαρτήματος/ρυθμίσεις (π.χ., για τον διακόπτη τροφοδοσίας, το τροφοδοτικό AC, την μπαταρία, την οθόνη LCD, τον ανεμιστήρα, την ένταση ήχου, τον διακόπτη ασύρματου δικτύου LAN, την κάμερα web, τον προσαρμογέα δικτύου LAN, τον προσαρμογέα ασύρματου δικτύου LAN, το Bluetooth, το TouchPad, το Docker, το USB, την κάρτα Express Card, τη θύρα οθόνης, τη θύρα esata, τη θύρα ήχου, την κάρτα SD), χρήση παρεχόμενων χαρακτηριστικών/εφαρμογών της TOSHIBA (π.χ., ρυθμίσεις, λειτουργία, κατάσταση εγκατάστασης, χρόνοι εκκίνησης, ταπετσαρία ), ημερομηνία αρχικής εκκίνησης του συστήματος και χρήση του συστήματος και των εξαρτημάτων (π.χ., πληκτρολόγιο (πατήματα πλήκτρου FN), κουμπιά, ρυθμίσεις ενέργειας, κατάσταση ενέργειας, μπαταρία (θερμοκρασία, χωρητικότητα φόρτισης και εκφόρτισης), επεξεργαστής, μνήμη, οπισθοφωτισμός (χρόνος ενεργοποίησης), θερμοκρασία θερμαντικής μονάδας), αποθηκεύονται στη μονάδα σκληρού δίσκου του υπολογιστή σας. Το μέγεθος των δεδομένων που αποθηκεύονται στη μονάδα σκληρού δίσκου είναι πολύ μικρό, μόνο περίπου 20MB ή λιγότερο για κάθε έτος δραστηριότητας του συστήματος. Το πρόγραμμα αυτό δεν συλλέγει πληροφορίες που ταυτοποιούν ένα άτομο. Οι πληροφορίες που συλλέγονται βοηθούν στην παρακολούθηση της λειτουργίας του συστήματος, λειτουργούν ως ειδοποίηση για τις καταστάσεις που περιέρχεται το σύστημα και, αν χρειάζεται, βοηθούν επίσης στη διάγνωση τυχόν προβλημάτων λόγω των οποίων ο υπολογιστής θα χρειαστεί σέρβις. Η Toshiba μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει τέτοιου είδους πληροφορίες για την ανάλυση διασφάλισης ποιότητας ενδοεταιρικά. Τα αποθηκευμένα δεδομένα, που υπόκεινται στους περιορισμούς χρήσης που προαναφέρθηκαν, μπορούν να διατεθούν σε οντότητες εκτός της χώρας ή της γεωγραφικής περιφέρειας που κατοικείτε και στις χώρες εκείνες μπορεί να μην ισχύουν οι ίδιοι νόμοι για την προστασία δεδομένων ή οι τα επίπεδα προστασίας δεδομένων να είναι διαφορετικά από αυτά που ισχύουν στη δική σας χώρα ή γεωγραφική περιφέρεια. Τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί αποστέλλονται όταν εγκατασταθεί το TOSHIBA Service Station στον υπολογιστή σας μόνο όταν έχει πατηθεί το κουμπί "Σύνδεση πληροφοριών PC Health" και όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία Σύνδεση πληροφοριών PC Health. Οι απεσταλμένες πληροφορίες θα αναλυθούν στατιστικά και θα χρησιμοποιηθούν για τον καλύτερο προγραμματισμό του προϊόντος και την ανάπτυξή του όπως είναι η βελτίωση του λογισμικού της εφαρμογής. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην "Ειδοποίηση και αποδοχή για την αποστολή δεδομένων του Πρόγραμμα εποπτείας PC Health" του TOSHIBA Service Station που μπορείτε να εμφανίσετε κάνοντας κλικ στο κουμπί "Σύνδεση πληροφοριών PC Health".

7 Το Πρόγραμμα εποπτείας PC Health ή η χρήση του με κανέναν τρόπο δεν επεκτείνει ή τροποποιεί τις υποχρεώσεις της Toshiba όσον αφορά την παροχή της περιορισμένης εγγύησης. Ισχύουν οι όροι και περιορισμοί της τυπικής περιορισμένης εγγύησης της Toshiba. Ενώ συνιστούμε να ενεργοποιήσετε τώρα το Πρόγραμμα εποπτείας PC Health, μπορείτε να επιλέξετε να μην το κάνετε ή να το ενεργοποιήσετε αργότερα. Αφού το ενεργοποιήσετε, μπορείτε να επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία παρακολούθησης και να καταργήσετε την εγκατάσταση της εφαρμογής οποιαδήποτε στιγμή χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα "Κατάργηση εγκατάστασης ενός προγράμματος" στον Πίνακα Ελέγχου. Με την κατάργηση της εγκατάστασης του Προγράμματος εποπτείας PC Health θα διαγραφούν αυτόματα όλα τα δεδομένα που είχαν συλλεχθεί και αποθηκευτεί προηγουμένως από την εφαρμογή. Άδεια χρήσης τελικού χρήστη για το Πρόγραμμα βελτίωσης προϊόντος (Tablet) Ειδοποίηση και αποδοχή λογισμικού προγράμματος βελτίωσης προϊόντος Καλωσήρθατε στο Πρόγραμμα βελτίωσης προϊόντος της Toshiba. Η εφαρμογή αναγνωρίζει το σύστημα και τους σειριακούς αριθμούς μεμονωμένων εξαρτημάτων και παρακολουθεί συγκεκριμένες δραστηριότητες που σχετίζονται με τον υπολογιστή και τη χρήση τους. Οι λεπτομέρειες παρακολούθησης και συλλογής πληροφοριών μπορεί να είναι διαφορετικές ανάλογα με τη διαμόρφωση του προγράμματος. Οι πληροφορίες συστήματος, εξαρτημάτων και χρήσης όπως παρακολουθούνται και συλλέγονται, συγκεκριμένα: βασικές πληροφορίες υπολογιστή (π.χ. όνομα προϊόντος, αριθμός μοντέλου, αριθμός εξαρτήματος, σειριακός αριθμός, έκδοση BIOS, έκδοση υλικολογισμικού), πληροφορίες βασικών εξαρτημάτων (π.χ., συσκευή βίντεο, συσκευή ήχου, συσκευή δικτύου, μονάδα σκληρού δίσκου, μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης, μονάδα οπτικών μέσων αποθήκευσης), πληροφορίες λειτουργικού συστήματος (π.χ., έκδοση λειτουργικού συστήματος, ημερομηνία εγκατάστασης λειτουργικού συστήματος, έκδοση Direct X, έκδοση Internet Explorer, κατάλογοι εγκατεστημένων προγραμμάτων ενημέρωσης και βοηθητικών προγραμμάτων, ρυθμίσεις (πάτημα κουμπιού λειτουργίας, κλείσιμο καπακιού, ιδιότητες γραμμής εργασιών, ρυθμίσεις επέκτασης αρχείου, αριθμός προφίλ χρήστη), πληροφορίες σφάλματος (BSoD, σφάλμα εφαρμογής), χρόνος/μέτρηση λειτουργίας εξαρτήματος/ρυθμίσεις (π.χ., για τον διακόπτη τροφοδοσίας, το τροφοδοτικό AC, την μπαταρία, την οθόνη LCD, τον ανεμιστήρα, την ένταση ήχου, τον διακόπτη ασύρματου δικτύου LAN, την κάμερα web, τον προσαρμογέα δικτύου LAN, τον προσαρμογέα ασύρματου δικτύου LAN, το Bluetooth, το TouchPad, το Docker, το USB, την κάρτα Express Card, τη θύρα οθόνης, τη θύρα esata, τη θύρα ήχου, την κάρτα SD), χρήση παρεχόμενων χαρακτηριστικών/εφαρμογών της TOSHIBA (π.χ., ρυθμίσεις, λειτουργία, κατάσταση εγκατάστασης, χρόνοι εκκίνησης, ταπετσαρία ), ημερομηνία αρχικής εκκίνησης του συστήματος και χρήση του συστήματος και των εξαρτημάτων (π.χ., πληκτρολόγιο (πατήματα πλήκτρου FN), κουμπιά, ρυθμίσεις ενέργειας, κατάσταση ενέργειας, μπαταρία (θερμοκρασία, χωρητικότητα φόρτισης και εκφόρτισης), επεξεργαστής, μνήμη, οπισθοφωτισμός (χρόνος ενεργοποίησης), θερμοκρασία θερμαντικής μονάδας), αποθηκεύονται στη μονάδα σκληρού δίσκου του υπολογιστή σας. Το μέγεθος των δεδομένων που αποθηκεύονται στη μονάδα σκληρού δίσκου είναι πολύ μικρό, μόνο περίπου 20MB ή λιγότερο για κάθε έτος δραστηριότητας του συστήματος. Το πρόγραμμα αυτό δεν συλλέγει πληροφορίες που ταυτοποιούν ένα άτομο. Τα αποθηκευμένα δεδομένα, που υπόκεινται στους περιορισμούς χρήσης που προαναφέρθηκαν, μπορούν να διατεθούν σε οντότητες εκτός της χώρας ή της γεωγραφικής περιφέρειας που κατοικείτε και στις χώρες εκείνες μπορεί να μην ισχύουν οι ίδιοι νόμοι για την προστασία δεδομένων ή οι τα επίπεδα

8 προστασίας δεδομένων να είναι διαφορετικά από αυτά που ισχύουν στη δική σας χώρα ή γεωγραφική περιφέρεια. Τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί αποστέλλονται όταν εγκατασταθεί το TOSHIBA Service Station στον υπολογιστή σας μόνο όταν έχει πατηθεί το κουμπί "Πρόγραμμα βελτίωσης προϊόντος" και όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία Σύνδεση προγράμματος βελτίωσης προϊόντος. Οι απεσταλμένες πληροφορίες θα αναλυθούν στατιστικά και θα χρησιμοποιηθούν για τον καλύτερο προγραμματισμό του προϊόντος και την ανάπτυξή του όπως είναι η βελτίωση του λογισμικού της εφαρμογής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην "Ειδοποίηση και αποδοχή Αποστολής δεδομένων πληροφοριών Προγράμματος βελτίωσης προϊόντος" του TOSHIBA Service Station, το οποίο μπορεί να εμφανιστεί κάνοντας κλικ στο κουμπί "Πρόγραμμα βελτίωσης προϊόντος". Το Πρόγραμμα βελτίωσης προϊόντος ή η χρήση του με κανέναν τρόπο δεν επεκτείνει ή τροποποιεί τις υποχρεώσεις της Toshiba όσον αφορά την παροχή της περιορισμένης εγγύησης. Ισχύουν οι όροι και περιορισμοί της τυπικής περιορισμένης εγγύησης της Toshiba. Αφού το ενεργοποιήσετε, μπορείτε να επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία παρακολούθησης και να καταργήσετε την εγκατάσταση της εφαρμογής οποιαδήποτε στιγμή χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα "Κατάργηση εγκατάστασης ενός προγράμματος" στον Πίνακα Ελέγχου. Με την κατάργηση της εγκατάστασης του Προγράμματος βελτίωσης προϊόντος θα διαγραφούν αυτόματα όλα τα δεδομένα που είχαν συλλεχθεί και αποθηκευτεί προηγουμένως από την εφαρμογή. TOSHIBA TEMPRO ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η TOSHIBA Europe GmbH (TEG) θεωρεί πολύ σημαντική την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου των χρηστών. Θέλουμε να αισθάνεστε ασφαλείς όταν επισκέπτεστε τις τοποθεσίες μας στο web και όταν χρησιμοποιείτε το λογισμικό μας. Δεσμευόμαστε ως προς τη διαφύλαξη του ιδιωτικού απορρήτου σας, ενώ τα προσωπικά στοιχεία σας που συλλέγουμε θα χρησιμοποιηθούν νόμιμα σύμφωνα με τη γερμανική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Η πολιτική αυτή περιγράφει ποιες πληροφορίες συλλέγουμε, για ποιους λόγους συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών μας και ποιες ενέργειες απαιτούνται εάν θέλετε να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Η συλλογή των προσωπικών σας στοιχείων εξυπηρετεί έναν μόνο σκοπό: Την παροχή των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών. Διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες για το TEMPRO. Εάν δεν συμφωνείτε με την παρούσα Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη για το TEMPRO, η υπηρεσία θα τερματιστεί και η εφαρμογή δεν θα εκτελείται κατά τη σύνδεσή σας. ΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ; Το TEMPRO απαιτεί κατά καιρούς τη συλλογή δεδομένων, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η TEG δεν συλλέγει αναγνωρίσιμα προσωπικά σας στοιχεία, όπως το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου ή η διεύθυνση σας ("προσωπικά στοιχεία") μέσω αυτής της υπηρεσίας, εκτός εάν τα καταχωρίσετε μόνοι σας.

9 Οι περιστάσεις στις οποίες ενδέχεται να επιλέξετε να μας παρέχετε τα προσωπικά σας στοιχεία περιλαμβάνουν: (i) την παροχή του ονόματος, της ταχυδρομικής διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου σας και των προϊόντων που αγοράζετε, (ii) την παροχή της διεύθυνσης σας, προκειμένου να σας στείλουμε τις πληροφορίες που ζητάτε, ή την καταχώρισή σας ως χρήστη για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες. Εάν δεν θέλετε να συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς, μην τις καταχωρίζετε. Ανά διαστήματα, η TEMPRO κάνει ένα αίτημα στους διακομιστές μας με στόχο την παροχή πληροφοριών σε εσάς. Τα αιτήματα περιλαμβάνουν τον σειριακό αριθμό και τον αριθμό μοντέλου, τη γλώσσα του υπολογιστή και τις ρυθμίσεις χώρας, τον κωδικό χώρας, τον τύπο και την κατηγορία (δευτερεύοντα τύπο) του αιτήματος και την έκδοση του λογισμικού TEMPRO. Όλες οι παραπάνω λεπτομέρειες δεν είναι προσωπικές και είναι απαραίτητες για το χειρισμό του αιτήματος. Επιπλέον, οι λεπτομέρειες χρησιμοποιούνται για την προβολή περιεχομένων ανάλογα με τις προτιμήσεις σας, καθώς και περιεχομένων που θεωρούμε ότι σας ενδιαφέρουν, για την αποστολή πληροφοριών σχετικά με τις υπηρεσίες μας, την αποστολή για διάφορα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής υποστήριξης και της χρήσης της υπηρεσίας και για την επικοινωνία μαζί σας για την επίλυση ζητημάτων υποστήριξης. Για να τερματίσετε την υπηρεσία TEMPRO, κάντε κλικ στην επιλογή Απενεργοποίηση στο μενού της εφαρμογής. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ; Ενδέχεται επίσης να παρέχουμε αυτές τις πληροφορίες στους αντιπροσώπους μας, οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό μας αναφορικά με τις δραστηριότητες που περιγράφονται παραπάνω. Οι αντιπρόσωποί μας δεσμεύονται επίσης από την πολιτική προστασίας δεδομένων της TEG και ενεργούν σύμφωνα με αυτή. Η TEG δεν προβαίνει σε πώληση, εκμίσθωση ή με οποιονδήποτε τρόπο σκόπιμη αποκάλυψη των προσωπικών στοιχείων που καταχωρίζετε σε αυτήν την τοποθεσία σε τρίτους (εκτός από τους αντιπροσώπους που ενεργούν για λογαριασμό μας, όπως περιγράφεται παραπάνω). Οι πληροφορίες που συλλέγουμε δεν κοινοποιούνται ή πωλούνται σε τρίτους. Δεν πωλούμε ούτε κοινοποιούμε αυτές τις πληροφορίες σε διαφημιστικούς συνεργάτες μας ή σε διαφημιστικές εταιρίες. ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η TEG δεσμεύεται για τη διασφάλιση της ασφάλειας των πληροφοριών σας. Για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή κοινοποίησης, τη διατήρηση της ακρίβειας των δεδομένων και τη διαβεβαίωση για την κατάλληλη χρήση των πληροφοριών, έχουμε θέσει σε εφαρμογή τις κατάλληλες φυσικές, ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες για τη διασφάλιση και την προστασία των πληροφοριών που συλλέγουμε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία σχετικά την πολιτική προστασίας ιδιωτικού απορρήτου ή θέλετε να ενημερώσετε, να διαγράψετε ή/και να διορθώσετε τα προσωπικά στοιχεία που έχετε καταχωρίσει, επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο κλήσεων της Toshiba. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική προστασίας ιδιωτικού απορρήτου της TEG, επισκεφτείτε την τοποθεσία μας στο web στη διεύθυνση

10 Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη για το βοηθητικό πρόγραμμα TOSHIBA Service Station Με αυτήν την εφαρμογή ο υπολογιστής σας μπορεί να εκτελεί αυτόματη αναζήτηση για ενημερώσεις λογισμικού της TOSHIBA ή άλλες ειδοποιήσεις από την TOSHIBA, οι οποίες είναι ειδικές για το σύστημα του υπολογιστή σας και τα προγράμματά του (αρχικά κάθε 30 ημέρες, ενώ ενδέχεται να γίνονται ερωτήσεις περισσότερο ή λιγότερο συχνά εξαιτίας διακοπών του internet, επαναληπτικών προσπαθειών, ενεργειών απευθείας από το χρήστη ή αλλαγής πολιτικής ερωτήσεων στους διακομιστές της TOSHIBA). Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η εφαρμογή, αποστέλλει περιοδικά στους διακομιστές μας περιορισμένες πληροφορίες για το σύστημα (όπως όνομα μοντέλου, κωδικός είδους, UUID, προτιμώμενη γλώσσα, σειριακός αριθμός, ημερομηνία πρώτης εκκίνησης, προβολή ειδοποιήσεων ή ενημερώσεων, λήψη και εγκατάσταση ενημερώσεων και έκδοση λειτουργικού συστήματος, κατάσταση λογισμικού κ.λπ.). Αν οι παραπάνω πληροφορίες συστήματος που αποστέλλονται στην TOSHIBA αποτελούν προσωπικές πληροφορίες στη γεωγραφική σας περιφέρεια, λάβετε υπόψη ότι θα αντιμετωπιστούν τηρώντας αυστηρά τους κανόνες και τους κανονισμούς που αναφέρονται στην παρούσα ειδοποίηση καθώς και όλους τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων. Η TOSHIBA μπορεί να διατηρεί τις πληροφορίες για επτά (7) χρόνια, μπορεί να τις χρησιμοποιήσει για τεχνική υποστήριξη και για σκοπούς μάρκετινγκ και μπορεί να τις κοινοποιήσει στην εταιρεία Παγκόσμιας Υποστήριξης της TOSHIBA ή σε θυγατρικές εταιρείες της TOSHIBA ή σε τρίτα μέρη που δεσμεύονται από την TOSHIBA για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τη χρήση τους σε σύνδεση με το σύστημα υποστήριξης. Όταν ο υπολογιστής σας εκτελεί αναζήτηση για ενημερώσεις ή ειδοποιήσεις στους διακομιστές μας, σάς παρέχουμε αυτόματα την ευκαιρία να ενημερώσετε τον υπολογιστή σας ή να αποστείλετε την ενημέρωση απευθείας στον υπολογιστή σας. Επίσης, διατηρούμε ένα αρχείο καταγραφής των ενημερώσεων ή ειδοποιήσεων που είναι εγκατεστημένες στους διακομιστές μας. Ενώ συνιστούμε να ενεργοποιήσετε τώρα το βοηθητικό πρόγραμμα TOSHIBA Service Station, εσείς μπορείτε να επιλέξετε να μην το κάνετε τώρα αλλά αργότερα ή και να μην χρησιμοποιήσετε καθόλου αυτή τη λειτουργία. Αν επιλέξετε να την ενεργοποιήσετε αργότερα, οι πληροφορίες του συστήματος θα εξακολουθούν να συλλέγονται στο σύστημά σας για αποστολή αργότερα, εκτός αν επιλέξετε να μην χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Αφού ενεργοποιηθεί, αυτό το σύστημα θα συνεχίσει να σας παρέχει σημειώσεις για ενημερώσεις ή ειδοποιήσεις μέχρι να απενεργοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα. Μπορείτε να το κάνετε οποιαδήποτε στιγμή καταργώντας την εγκατάσταση του βοηθητικού προγράμματος. Μετά την κατάργηση της εγκατάστασης, δεν θα λαμβάνετε πλέον ενημερώσεις ή ειδοποιήσεις. Αν επιλέξετε να ενεργοποιήσετε τώρα το βοηθητικό πρόγραμμα TOSHIBA Service Station ή αργότερα κάνοντας κλικ στο κουμπί "Αποδοχή", συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και για τη χρήση και κοινοποίηση των πληροφοριών. Αν επιλέξετε να μην χρησιμοποιήσετε αυτήν την εφαρμογή ή/και δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, κάντε κλικ στο κουμπί "Απόρριψη" και αυτή η εφαρμογή δεν θα ενεργοποιηθεί, ωστόσο, για τους φορητούς υπολογιστές που αγοράζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στη Λατινική Αμερική, θα μπορούν ακόμη να συλλέγονται περιορισμένες πληροφορίες συστήματος και να αποστέλλονται σύμφωνα με έγκυρες ειδοποιήσεις χρήστη σε σχέση με άλλα προγράμματα της TOSHIBA. Αν αποδεχθείτε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, δίνετε επίσης τη συγκατάθεσή σας για τη μεταφορά των πληροφοριών σε οντότητες που εδρεύουν εκτός της χώρας ή της γεωγραφικής περιοχής όπου διαμένετε, όπως π.χ. στην Ιαπωνία και τις Ηνωμένες Πολιτείες και αναγνωρίζετε ότι οι χώρες αυτές

11 ενδέχεται να έχουν ή και να μην έχουν τους ίδιους νόμους ή επίπεδα προστασίας δεδομένων όπως απαιτείται στη χώρα σας. TOSHIBA Quality Application Για μια εσωτερική ανάλυση διασφάλισης ποιότητας της TOSHIBA, μετά την πρώτη σύνδεση του χρήστη στο Internet, η TOSHIBA συλλέγει αυτόματα ορισμένες πληροφορίες για τη συσκευή σας συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του ονόματος εξοπλισμού, του αριθμού εξαρτήματος, του σειριακού αριθμού ή/και της αρχικής ημερομηνίας εκκίνησης του υλικού. Αυτή η αποστολή στοιχείων είναι εντελώς ανώνυμη, εφόσον δεν συλλέγονται προσωπικές πληροφορίες. Αυτή η αποστολή πληροφοριών διαφέρει από την καταχώρηση του προϊόντος. Το παρόν Συμφωνητικό Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη είναι επίσης διαθέσιμο στην τοποθεσία Web της Toshiba. Σύμβαση άδειας χρήσης λογισμικού και υπηρεσιών Intel Security Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε λογισμικό και υπηρεσίες Intel Security ( Λογισμικό ), που παρέχει η McAfee, μια εξολοκλήρου ελεγχόμενη θυγατρική της Intel Corporation. Η παρούσα αποτελεί μια νομική συμφωνία ανάμεσα σε εμάς και εσάς η εγκατάσταση ή προσπέλαση του Λογισμικού μας συνεπάγεται ότι συμφωνείτε με τους παρόντες όρους, επομένως σας παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά. Η παρούσα σύμβαση Άδειας χρήσης λογισμικού και υπηρεσιών Intel Security ( Σύμβαση ) καλύπτει τα δικαιώματά σας επί της χρήσης του Λογισμικού, τους περιορισμούς που διέπουν την εν λόγω χρήση, το δικαίωμά μας να ανανεώνουμε αυτόματα και να σας επιβάλλουμε χρέωση για εκδόσεις ή λειτουργίες του Λογισμικού που διατίθενται επί πληρωμή, καθώς και τη συγκατάθεσή σας για διαιτητική επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν προκύψει μεταξύ μας. Έχουμε συμπεριλάβει συνδέσεις σε πρόσθετους όρους, όπως η Νομική Γνωστοποίηση περί Απορρήτου μας (http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/greek/), οι οποίοι είναι σημαντικοί και από κοινού συναπαρτίζουν την παρούσα νομική συμφωνία που σας διέπει. Οι όροι που αφορούν συγκεκριμένες χώρες παρατίθενται στην τελευταία ενότητα της Σύμβασης. Εάν δεν έχετε συμπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας σας, δεν επιτρέπεται να κάνετε χρήση του Λογισμικού ή να μας παρέχετε προσωπικά στοιχεία σας χωρίς τη συγκατάθεση γονέα ή κηδεμόνα σας, ο οποίος οφείλει πρώτα να αποδεχτεί την παρούσα Σύμβαση και να εγκαταστήσει το Λογισμικό για λογαριασμό σας. 1. Αποδοχή της παρούσας Σύμβασης και των τροποποιήσεών της Κάνοντας κλικ στο κουμπί της αποδοχής ή εγκαθιστώντας το Λογισμικό, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα ότι δεσμεύεστε από την παρούσα Σύμβαση και αναγνωρίζετε ότι είναι εκτελεστή όπως μία έγγραφη σύμβαση η οποία έχει υπογραφεί από εσάς. Εάν δεν συμφωνείτε ανεπιφύλακτα με το σύνολο των όρων αυτών, μην προβείτε σε εγκατάσταση, χρήση ή προσπέλαση του Λογισμικού. Στον βαθμό που οποιαδήποτε μεταφρασμένη έκδοση της παρούσας Σύμβασης αντίκειται στην αγγλική έκδοση, η αγγλική έκδοση υπερισχύει. ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΠΟΥ ΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ. Για παράδειγμα, ενδέχεται να χρειαστεί να ενσωματώσουμε αλλαγές

12 στη νομοθεσία ή επικαιροποιήσεις στον τρόπο λειτουργίας του Λογισμικού. Εάν επιφέρουμε ουσιώδεις αλλαγές στην παρούσα Σύμβαση, οι αλλαγές αυτές τίθενται σε ισχύ μόνο αφού επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που μας έχετε κοινοποιήσει (ή μέσω άλλων μέσων) και σας δώσουμε την ευκαιρία να μελετήσετε και να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε την ενημερωμένη Σύμβαση εντός 30 ημερών. Κάθε άλλη αλλαγή της Σύμβασης ισχύει αμέσως. Είναι πολύ σημαντικό να ενημερώνετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας, όπως μεταξύ άλλων, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα άλλα στοιχεία επικοινωνίας. Εάν δεν συμφωνείτε με τη Σύμβαση όπως θα έχει τροποποιηθεί, μπορείτε να εξακολουθήσετε να χρησιμοποιείτε την έκδοση του Λογισμικού που αγοράσατε για την τρέχουσα περίοδο ισχύος της Σύμβασης, αλλά δεν μπορείτε να ενημερώσετε το Λογισμικό ή να ανανεώσετε τη Σύμβαση. Εάν ανακαλέσετε την αποδοχή της παρούσας Σύμβασης, θα χρειαστεί να απεγκαταστήσετε και να πάψετε να χρησιμοποιείτε εφεξής το Λογισμικό. Εάν παραβιάσετε την παρούσα Σύμβαση, ενδέχεται να ακυρώσουμε την προσπέλαση και τη χρήση του Λογισμικού από εσάς. 2. Άδεια χρήσης Σας εκχωρούμε μια μη αποκλειστική, περιορισμένη άδεια εγκατάστασης του Λογισμικού για προσωπική χρήση σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης. Η άδεια περιορίζεται στον αριθμό των συσκευών που προβλέπεται βάσει της συνδρομής σας, δεν είναι μεταβιβάσιμη και μπορούμε να την ανακαλέσουμε βάσει των οριζόμενων στην παρούσα Σύμβαση. Εμείς, μαζί με τους προμηθευτές και τους συνεργάτες μας διατηρούμε την κυριότητα του εκατέρωθεν Λογισμικού μας καθώς και το σύνολο των δικαιωμάτων που σχετίζονται με το Λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα μόνα δικαιώματα που σας παραχωρούμε είναι αυτά που ορίζονται ρητά στην παρούσα Σύμβαση. Επίσης, μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε οποιοδήποτε σχόλιο, πληροφορία, άποψη ή πρόταση ("Ανατροφοδότηση") που τυχόν μας κοινοποιήσετε χωρίς κανένα περιορισμό, για κάθε σκοπό και χωρίς να αμείβεστε. Η χρήση του Λογισμικού από εσάς περιορίζεται στις συσκευές και τα λειτουργικά συστήματα που υποστηρίζονται από εμάς και ενδέχεται να επηρεάζεται από τις επιδόσεις και τη συμβατότητα του υλικού Η/Υ και του λογισμικού σας, καθώς και της σύνδεσής σας με το Internet. Το κόστος του εξοπλισμού σας βαρύνει εσάς και προκειμένου να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό οφείλετε να φροντίζετε ώστε ο εξοπλισμός σας να πληροί τις απαιτήσεις συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της λήψης των εκάστοτε ενημερώσεων ή αναβαθμίσεων. Οι απαιτήσεις συστήματος είναι αναρτημένες στον ιστότοπό μας. 3. Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Η παρούσα Σύμβαση ισχύει για τη διάρκεια συνδρομής που έχετε αγοράσει, εκτός εάν καταγγελθεί νωρίτερα σύμφωνα με όσα ορίζονται κατωτέρω. Όσον αφορά τις εκδόσεις του Λογισμικού που διατίθενται επί πληρωμή, εάν δεν προβλέπεται κάποια διάρκεια η προεπιλεγμένη διάρκεια είναι ένα έτος από την αγορά του Λογισμικού. Σε περίπτωση δωρεάν έκδοσης του Λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων τυχόν λειτουργιών που σας παρέχουμε για δοκιμαστική χρήση, αξιολόγηση ή τιμής ένεκεν, ή το οποίο φέρει τις ενδείξεις Pre-Release, Limited Release, Beta, ή περιγράφεται με κάποιον άλλον τρόπο ως πειραματικό, μη δοκιμασμένο ή μη πλήρως λειτουργικό ( Δωρεάν Λογισμικό ), η παρούσα Σύμβαση ισχύει για το διάστημα για το οποίο διαθέτουμε σε εσάς το Λογισμικό. Μπορεί να επιλέξουμε να σας παράσχουμε Δωρεάν Λογισμικό κατά τη διάρκεια της πληρωμένης συνδρομής σας ή μετά τη λήξη της, η χρήση του οποίου θα υπόκειται στους όρους της παρούσας Σύμβασης για όσο διάστημα θα χρησιμοποιείται το εν λόγω Δωρεάν Λογισμικό. Μπορούμε κατ' επιλογή μας να καταγγείλουμε την παρούσα Σύμβαση αν δεν συμμορφωθείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της. Μπορείτε να καταγγείλετε την παρούσα Σύμβαση πριν από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της διαγράφοντας οριστικά το Λογισμικό από τις συσκευές σας και ακυρώνοντας τον λογαριασμό που διατηρείτε σε εμάς. Μετά την καταγγελία της παρούσας Σύμβασης, πρέπει να πάψετε να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό και, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, να διαγράψετε οριστικά όλα τα αντίγραφα του Λογισμικού.

13 Εάν η Σύμβαση καταγγελθεί για οποιονδήποτε λόγο ή λήξει, δεν έχετε πλέον δικαίωμα να χρησιμοποιείτε ή να έχετε πρόσβαση στο Λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών ηλεκτρονικής αποθήκευσης ή δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, και εμείς μπορούμε να ακυρώσουμε ή/και να κλείσουμε τον λογαριασμό σας κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Μετά την ημερομηνία καταγγελίας ή λήξης της Σύμβασης, θα διαγράψουμε σύμφωνα με τις πάγιες πολιτικές μας κάθε πληροφορία, κείμενο, αρχείο, σύνδεσμο, εικόνα ή άλλο υλικό που μας παρείχατε ( Περιεχόμενο ). Η ευθύνη για την αποθήκευση ή την τήρηση αντιγράφων ασφαλείας του Περιεχομένου σας σε άλλη θέση, πριν από τη λήξη ή καταγγελία της παρούσας Σύμβασης, βαρύνει εσάς. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να σας παράσχουμε αντίγραφο του Περιεχομένου σας. Η χρήση του Λογισμικού, οποτεδήποτε, διέπεται από την παρούσα Σύμβαση. 4. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΜΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΝΟΥΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΑΣ ΘΑ ΣΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΠΟΥ ΜΑΣ ΥΠΟΔΕΙΞΑΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ. ΘΑ ΧΡΕΩΘΕΙΤΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Ή ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΤΙΜΗ. ΘΑ ΣΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΥΧΟΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΕΣ ΦΟΡΟΥΣ. ΕΑΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΧΕΙ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΤΕΙ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕΙ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΜΕ ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ), ΜΠΟΡΟΥΜΕ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑ, ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΣΟΥΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΤ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΚΠΤΩΣΗΣ, ΣΥΝ ΤΟΥΣ ΤΥΧΟΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΕΣ ΦΟΡΟΥΣ. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, Η ΝΕΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ. ΓΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ, Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΑΣ ΘΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ 30 ΗΜΕΡΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΕΦΕΞΗΣ. ΘΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΑΣ. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΑΣ Ή ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ Ή ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΑΣ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ, Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ ΘΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΑΚΥΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ (Η ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MCAFEE ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ). Εάν έχετε μηνιαία συνδρομή, σε περίπτωση ακύρωσης της δεν επιστρέφονται αναδρομικά πληρωμές συνδρομής, και δεν μπορούν να υπολογιστούν αναλογικά με βάση την ημερομηνία ακύρωσης τυχόν τέλη συνδρομής που χρεώθηκαν προηγουμένως. Με την ακύρωση μηνιαίας συνδρομής η επαναλαμβανόμενη χρέωση θα σταματήσει να ισχύει, και θα έχετε πρόσβαση στη συνδρομή σας έως το τέλος του μήνα κατά τον οποίο ενημερώσατε την McAfee για την ακύρωση.

14 Σε περίπτωση κάθε άλλης πληρωμένης συνδρομής πέραν της μηνιαίας, μπορείτε να τερματίσετε τη χρήση του Λογισμικού οποτεδήποτε και εμείς θα σας επιστρέψουμε την πληρωμή (μόνο για την τρέχουσα περίοδο ισχύος), εφόσον το ζητήσετε εντός 60 ημερών από την αγορά ή την ανανέωση επικοινωνώντας με την Εξυπηρέτηση Πελατών Εάν επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση Πελατών για να ακυρώσετε τη συνδρομή σας μετά την παρέλευση 60 ημερών από την αγορά ή την ανανέωση, δεν δικαιούστε να λάβετε επιστροφή χρημάτων για τυχόν προκαταβολές που έχετε καταβάλλει για την τρέχουσα περίοδο ισχύος, και θα συνεχίσετε να είστε υπεύθυνος για κάθε άλλη χρέωση που θα σας επιβληθεί κατά την τρέχουσα περίοδο ισχύος. Οφείλετε να διασφαλίσετε ότι τα στοιχεία χρέωσής σας είναι ενημερωμένα, πλήρη, και ορθά.εάν αντιμετωπίσουμε πρόβλημα κατά τη διεκπεραίωση της πληρωμής σας βάσει των πληροφοριών που μας παρείχατε αρχικά, μπορούμε να επιδιώξουμε την ολοκλήρωση της συναλλαγή σας απευθείας μέσω του πιστωτικού ή χρεωστικού λογαριασμού σας στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με το οποίο συνεργάζεστε ώστε να μην διακοπεί η παροχή της υπηρεσίας. Είστε υπεύθυνος για κάθε χρέωση του παρόχου υπηρεσιών δεδομένων ή κινητής τηλεφωνίας για την Υπηρεσία, συμπεριλαμβανόμενων τυχών επιπλέον χρεώσεων και κυρώσεων λόγω υπέρβασης του μέγιστου ορίου δεδομένων ή λεπτών, ή για τη χρήση εγχώριας ή διεθνούς υπηρεσίας σύντομων γραπτών μηνυμάτων. 5. Απόρρητο Σεβόμαστε πραγματικά το απόρρητο και την ασφάλειά σας στο Internet. Η ασφάλειά σας αποτελεί κομβικό μέρος της πρωταρχικής αποστολής μας. Στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών προς εσάς, μπορούμε να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα και δεδομένα μηχανήματος, συμπεριλαμβανομένων ευαίσθητων πληροφοριών (π.χ. βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν την υγεία, οικονομικά στοιχεία/στοιχεία χρέωσης και δεδομένα γεωεντοπισμού) σύμφωνα με τη Νομική Γνωστοποίηση περί Απορρήτου μας (http://www.mcafee.com/common/privacy/english/index.htm). Ενδέχεται να διαβιβάσουμε τις εν λόγω πληροφορίες στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες όπου διατηρούμε γραφεία εμείς ή οι πάροχοι υπηρεσιών μας. Συμφωνείτε ότι η χρήση του Λογισμικού, καθώς και η συλλογή, επεξεργασία ή ανταλλαγή πληροφοριών μέσω του Λογισμικού, διέπεται από τη Νομική Γνωστοποίηση περί Απορρήτου μας, όπως ισχύει κατά τη στιγμή της χρήσης. Περιοδικά θα σας αποστέλλονται ενημερωτικά μηνύματα από την οικογένεια εταιρειών Intel Security σχετικά με το Λογισμικό (συμπεριλαμβανομένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύντομων γραπτών μηνυμάτων και μηνυμάτων που συνοδεύουν τα προϊόντα) με τα οποία θα σας γνωστοποιούμε σημαντικές πληροφορίες για τον λογαριασμό σας, τη συνδρομή σας ή το Λογισμικό, τις οποίες δικαιούστε να λαμβάνετε. Με την άδειά σας (σιωπηρή ή ρητή), θα σας αποστέλλονται επίσης εμπορικά μηνύματα, όπως ειδικές προσφορές, προωθητικές ενέργειες, διαγωνισμοί/κληρώσεις χρηματικών επάθλων και εκδηλώσεις, από εμάς και επιλεγμένα τρίτα μέρη. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε να μην λαμβάνετε αυτά τα εμπορικά μηνύματα. 6. Περιορισμοί χρήσης Για να είμαστε σε θέση να εξασφαλίζουμε ότι το Λογισμικό θα είναι ασφαλές και διαθέσιμο προς χρήση σε όλους, οφείλουμε να θέσουμε ορισμένους περιορισμούς ως προς αυτά που επιτρέπεται να κάνετε με αυτό. Το Λογισμικό παρέχεται σε εσάς μέσω άδειας χρήσης, όχι πώλησης, και προστατεύεται από την εθνική και τη διεθνή νομοθεσία στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες. Δεν έχετε δικαίωμα αναπαραγωγής ή διανομής του Λογισμικού χωρίς την άδειά μας και, εάν το πράξετε, μπορεί να σας επιβληθούν πρόστιμα ή άλλες κυρώσεις βάσει του αστικού και ποινικού δικαίου της χώρας σας. Δεν επιτρέπονται τα εξής: η ανάστροφη μηχανίκευση ή κάθε άλλη απόπειρα εξαγωγής του πηγαίου κώδικα από το Λογισμικό, εκτός εάν επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία, η προσαρμογή ή τροποποίηση του Λογισμικού ή η δημιουργία παράγωγων έργων βασισμένων στο Λογισμικό, η

15 δημοσίευση, η αντιγραφή (πέραν της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, εάν το επιτρέπει η συνδρομή σας), η πώληση, ο δανεισμός, η εκμίσθωση, η παροχή με υποάδεια χρήσης ή η μεταβίβαση με οποιονδήποτε άλλο τρόπο του Λογισμικού σε τρίτους, η εκμετάλλευση για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό, η απόπειρα παράκαμψης των μέτρων τεχνικής προστασίας του Λογισμικού, η χρήση του Λογισμικού για την παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας, και η συμμετοχή σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που παρεμποδίζει με κάθε άλλο τρόπο τη χρήση του Λογισμικού από τρίτους. Εάν έχετε εγκαταστήσει το Λογισμικό σε φορητή συσκευή και μεταβιβάσετε την κυριότητα της εν λόγω συσκευής σε τρίτο, οφείλετε να μεριμνήσετε για τη διαγραφή του Λογισμικού από την εν λόγω συσκευή και για την αφαίρεση των στοιχείων της συσκευής από τον λογαριασμό που διατηρείτε σε εμάς. Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε την παρούσα Σύμβαση, τον λογαριασμό σας ή/και την πρόσβασή σας στο Λογισμικό εάν, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, κρίνουμε ότι έχετε παραβιάσει την παρούσα Σύμβαση. Το Λογισμικό μπορεί να περιέχει τεχνολογία επιβολής για τον περιορισμό του μεγέθους αποθήκευσης περιεχομένου, της κατανάλωσης εύρους ζώνης ή του πλήθους των συσκευών στους οποίους μπορεί να εγκατασταθεί το Λογισμικό, ή η οποία μας επιτρέπει να ακυρώσουμε την πρόσβασή σας στο Λογισμικό εάν έχετε παραβιάσει την παρούσα Σύμβαση ή εάν η συνδρομή σας έχει λήξει. 7. Υποστήριξη, ενημερώσεις & κύκλος ζωής προϊόντος Οι τελικοί χρήστες με πληρωμένη, σε ισχύ συνδρομή λαμβάνουν τεχνική υποστήριξη σύμφωνα με τις εκάστοτε προσφορές, πολιτικές και διαδικασίες βασικής υποστήριξης μας, όπως ορίζονται στον ιστότοπό μας. Οι προσφορές, πολιτικές και διαδικασίες βασικής υποστήριξης που παρέχουμε είναι δυνατόν να μεταβάλλονται από καιρό σε καιρό, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα.κάθε υποχρέωσή μας για υποστήριξη της προηγούμενης έκδοσης του Λογισμικού λήγει με τη διάθεση αναβάθμισης, τροποποίησης ή νεότερης έκδοσης, ή άλλης ενημέρωσης του Λογισμικού ( Ενημέρωση ). Για δική σας διευκόλυνση και προκειμένου να διασφαλίζεται ότι το Λογισμικό στις συσκευές σας θα περιλαμβάνει τις νέες λειτουργίες που αναπτύσσουμε, συμφωνώντας με την παρούσα Σύμβαση μας δίνετε την άδεια να εγκαθιστούμε αυτόματα Ενημερώσεις στις συσκευές σας όταν καθίστανται διαθέσιμες, στον βαθμό που θα είμαστε σε θέση να εκτελούμε τέτοιου είδους εγκαταστάσεις στο παρασκήνιο. Τυχόν Ενημερώσεις ή τεχνική υποστήριξη τελικών χρηστών που παρέχονται σε σχέση με παρεχόμενο Δωρεάν Λογισμικό, παρέχονται κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια και η παροχή τους μπορεί να διακοπεί ανά πάσα στιγμή. Κατά καιρούς, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, μπορούμε να επιλέγουμε να διακόψουμε ορισμένο Λογισμικό, ή συγκεκριμένες λειτουργίες του Λογισμικού. Ως Λήξη Υποστήριξης νοείται η ημερομηνία κατά την οποία διακόπτουμε την παροχή αυτόματων επιδιορθώσεων, ενημερώσεων ή τεχνικής συνδρομής για συγκεκριμένο Λογισμικό. Σε περίπτωση που η προθεσμία ανανέωσης της συνδρομής σας λήγει μετά τη Λήξη Υποστήριξης, ενδέχεται να μην μπορείτε να ανανεώσετε τη συνδρομή σας, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο άρθρο 4 της παρούσας Σύμβασης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της McAfee για τον Κύκλο ζωής προϊόντος. 8. Όροι που ισχύουν για ειδικές προσφορές, προϊόντα ή λειτουργίες Προϊόντα οικογενειακής ασφάλειας και πολλαπλών χρηστών: Για να κάνετε χρήση οποιουδήποτε Λογισμικού οικογενειακής ασφάλειας ή πολλαπλών χρηστών θα πρέπει να να είστε τουλάχιστον 18 ετών ή, εάν είστε κάτω από 18 ετών, θα πρέπει να λάβετε τη συναίνεση γονέα ή νόμιμου κηδεμόνα σας προκειμένου να κάνετε χρήση του Λογισμικού, μετά την αποδοχή της παρούσας Σύμβασης και την εγκατάσταση του Λογισμικού για λογαριασμό σας από τον γονέα ή τον νόμιμο κηδεμόνα σας. Εάν είστε ενήλικος, γονέας ή νόμιμος κηδεμόνας, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό για την παρακολούθηση αποκλειστικά και μόνο των δικών σας παιδιών, των παιδιών των οποίων έχετε νόμιμη κηδεμονία και κάθε τρίτου τον οποίο έχετε εξουσιοδότηση να παρακολουθείτε.

16 Δωρεάν προϊόντα δοκιμής, αξιολόγησης, δοκιμαστικής έκδοσης ή έκδοσης Beta: Σε περίπτωση που το Λογισμικό του οποίου κάνατε λήψη ή περιήλθε στην κατοχή σας με άλλον τρόπο είναι Δωρεάν Λογισμικό, ισχύει και το παρόν άρθρο της Σύμβασης. Στον βαθμό που οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος άρθρου αντίκειται σε οποιονδήποτε άλλο όρο ή προϋπόθεση της παρούσας Σύμβασης, το παρόν άρθρο υπερισχύει του εν λόγω όρου ή προϋπόθεσης σε ό,τι αφορά το εν λόγω Δωρεάν Λογισμικό, μόνο όμως στον βαθμό που είναι αναγκαίος για την επίλυση της διαφοράς. Κάθε Δωρεάν Λογισμικό παρέχεται ως έχει, χωρίς καμία απολύτως εγγύηση, υποχρέωση αποζημίωσης ή υποστήριξη, ρητή ή σιωπηρή, με την επιφύλαξη κάθε κατοχυρωμένου δικαιώματος που δεν είναι δυνατόν να εξαιρεθεί ή να περιοριστεί με βάση τη νομοθεσία. Αναγνωρίζετε ότι το Δωρεάν Λογισμικό ενδέχεται να περιέχει σφάλματα ή άλλα προβλήματα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αστοχίες του συστήματος ή άλλες αστοχίες και απώλεια δεδομένων. Αναγνωρίζετε ότι δεν έχετε λάβει καμία υπόσχεση ή εγγύηση από εμάς ότι το Δωρεάν Λογισμικό πρόκειται να παρουσιαστεί ή να καταστεί διαθέσιμο σε οποιονδήποτε στο μέλλον, ότι δεν έχουμε αναλάβει καμία ρητή ή σιωπηρή υποχρέωση απέναντί σας ότι θα προβούμε σε παρουσίαση ή διάθεση του Δωρεάν Λογισμικού και ότι δεν φέρουμε καμία υποχρέωση να προβούμε στη διάθεση προϊόντος παρόμοιου ή συμβατού με το Δωρεάν Λογισμικό ή οποιασδήποτε ενημέρωσης του Δωρεάν Λογισμικού. Ομοίως, αναγνωρίζετε ότι αναλαμβάνετε τον κίνδυνο για οποιαδήποτε χρήση του Δωρεάν Λογισμικού. Συνδρομή McAfee Life of Your (Device): Η συνδρομή McAfee Life of Your (Device) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έναν προσωπικό Η/Υ με λειτουργικό σύστημα Windows ή φορητή συσκευή Android ("η συσκευή σας") εάν περιλαμβάνεται στην αγορά της συσκευής σας ή σε έως τρεις διαφορετικές συσκευές σας εάν έχετε αγοράσει τη συνδρομή McAfee Life of Your (Device) χωριστά. Αφού εγκατασταθεί όπως προβλέπεται στη συσκευή σας, η συνδρομή McAfee Life of Your (Device) θα παραμείνει ενεργή για το υπόλοιπο της χρήσιμης ζωής της συσκευής σας, και έχετε επίσης δικαίωμα να ζητάτε τεχνική υποστήριξη σε ώρες γραφείου, στην αγγλική γλώσσα, είτε τηλεφωνικά είτε μέσω διαδικτύου, επί ένα έτος, και τεχνική υποστήριξη στην αγγλική γλώσσα μέσω διαδικτύου για όσο διάστημα το λειτουργικό σύστημα που είναι εγκατεστημένο στη συσκευή σας είναι το πολύ δύο εκδόσεις παλαιότερο σε σχέση με την πλέον πρόσφατη έκδοση (για παράδειγμα, "Windows 8.x" ή "Android 4.x", για όλη τη χρήσιμη διάρκεια ζωής της συσκευής σας σύμφωνα με τα πρότυπα του κλάδου (δηλαδή 5-7 έτη για προσωπικό Η/Υ, ή 3 έτη για tablet ή smartphone). Η συνδρομή McAfee Life of Your (Device) δεν μπορεί να μεταβιβαστεί ή να μεταφερθεί σε άλλο πρόσωπο, προσωπικό Η/Υ ή συσκευή σε καμία περίπτωση και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Σε περίπτωση πώλησης ή μεταβίβασης της συσκευής σας σε άλλο πρόσωπο πριν από το τέλος της χρήσιμης διάρκειας ζωής της συσκευής σας, η συνδρομή σας McAfee Life of Your (Device) θα πάψει να ισχύει και ο επόμενος ιδιοκτήτης της συσκευής σας δεν θα έχει δικαίωμα να εγκαταστήσει, να χρησιμοποιήσει ή να κατέχει τη συνδρομή McAfee Life of Your (Device). Κάθε απόπειρα μεταβίβασης, μεταφοράς ή επανεγκατάστασης της συνδρομής McAfee Life of Your (Device) σε άλλον προσωπικό Η/Υ ή συσκευή, ή της εγκατάστασης της συνδρομής σε άλλον προσωπικό Η/Υ πέραν του αρχικού προσωπικού Η/Υ ή συσκευής, ή πέραν των τριών αρχικών προσωπικών Η/Υ ή συσκευών, ανάλογα με την περίπτωση, θα ακυρώσει το δικαίωμά σας να εγκαθιστάτε, να χρησιμοποιείτε ή να κατέχετε τη συνδρομή McAfee Life of Your (Device). Για να μην έχετε πεπαλαιωμένες εκδόσεις και για να λαμβάνετε υποστήριξη, πρέπει να ενημερώνετε περιοδικά το λογισμικό McAfee Life of Your (Device) και να κάνετε αναβάθμιση στην πλέον πρόσφατη έκδοση του συγκεκριμένου προϊόντος λογισμικού McAfee. Εάν οποιαδήποτε στιγμή αποφασίσετε να κάνετε αναβάθμιση σε διαφορετικό προϊόν McAfee αντί για τη συνδρομή McAfee Life of Your (Device), η εν λόγω αναβάθμιση προϊόντος: (1) θα προϋποθέτει την πληρωμή του κόστους συνδρομής/άδειας του εν λόγω προϊόντος (2) ΔΕΝ θα είναι άδεια για όλη τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας, και (3) η συνδρομή και η άδεια χρήσης σας για το McAfee Life of Your (Device) θα λήξουν αυτομάτως χωρίς πρότερη ειδοποίηση ή αποζημίωση για τα χρήματα που έχετε ήδη καταβάλει.

17 Υπηρεσία McAfee SECURE: Η υπηρεσία McAfee SECURE είναι μια υπηρεσία που παρέχεται επί πληρωμή σε κατόχους ιστοτόπων, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιούνται έλεγχοι στους ιστότοπους σε καθημερινή βάση για τον εντοπισμό δυνητικών ευπαθειών και, εφόσον δεν προκύπτει κάποιο ζήτημα, ο ιστότοπος μπορεί να φέρει το λογότυπο McAfee SECURE. Στον τομέα McAfeeSECURE.com υπάρχουν πρόσθετοι ειδικοί όροι που διέπουν την υπηρεσία McAfee SECURE στην ακόλουθη σύνδεση: Διαχείριση κωδικών πρόσβασης και ταυτότητας: Είστε υπεύθυνος για την ασφαλή φύλαξη του κωδικού πρόσβασής σας και για τη διατήρηση της ασφάλειας του λογαριασμού σας. Πρέπει να μεριμνάτε για την ασφαλή φύλαξη του κωδικού πρόσβασής σας ή/και του κλειδιού κρυπτογράφησης για τον λογαριασμό σας, διότι αν τα απολέσετε ενδέχεται να μην είναι δυνατό να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόλογος για τη δραστηριότητα που πραγματοποιείται στον δικό σας λογαριασμό, συμπεριλαμβανομένης της δραστηριότητας άλλων προσώπων που χρησιμοποιούν τον λογαριασμό σας. Πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης ή προσπέλασης του λογαριασμού σας. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τις ζημίες που ενδέχεται να υποστείτε λόγω μη εξουσιοδοτημένης χρήσης ή προσπέλασης του λογαριασμού σας. Ενδέχεται ωστόσο να θεωρηθείτε υπεύθυνος για ζημίες που υφιστάμεθα εμείς ή τρίτοι εξαιτίας της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης. ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΒΑΣΗ ΣΕ ΚΥΡΙΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΚΤΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΑΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΚΩΔΙΚΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ή ΠΡΟΪΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ. Διαθέτουμε τόσο δωρεάν όσο και premium εκδόσεις Λογισμικού διαχείρισης κωδικών πρόσβασης και ταυτότητας. Στις δωρεάν εκδόσεις ο μέγιστος αριθμός των μοναδικών λογαριασμών (όπως η σύνδεση σε έναν δικτυακό τόπο ή σε μια εφαρμογή) που μπορείτε να αποθηκεύσετε είναι περιορισμένος. Σε περίπτωση που κάνετε λήψη premium έκδοσης του Λογαριασμού δωρεάν στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας, όταν παρέλθει η προωθητική περίοδος δεν θα σας επιτρέπεται να προσθέσετε νέους μοναδικούς λογαριασμούς, εάν έχετε υπερβεί τον μέγιστο αριθμό που επιτρέπει η δωρεάν έκδοση. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΕΑΝ ΑΡΧΙΚΑ ΚΑΝΑΤΕ ΛΗΨΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ PASSWORDBOX ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΕΦ' ΟΡΟΥ ΖΩΗΣ (FREE-FOR-LIFE MEMBERSHIP) Ή ΠΑΡΟΜΟΙΑΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ή ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΕΦ' ΟΡΟΥ ΖΩΗΣ, ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Ή ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΟΥΝ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Εάν κάνετε λήψη οποιουδήποτε Λογισμικού διαχείρισης κωδικών πρόσβασης ή ταυτότητας της Intel Security, η εν λόγω λήψη υπόκειται σε όλα τα τέλη συνδρομής που ισχύουν για τη συγκεκριμένη λήψη, καθώς και στους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης. SiteAdvisor: Το SiteAdvisor είναι ένα πρόγραμμα λογισμικού και ένας ιστότοπος που καθοδηγεί τους χρήστες γνωμοδοτώντας για συγκεκριμένους κινδύνους που μπορεί να σχετίζονται με έναν ιστότοπο. Το λογισμικό του SiteAdvisor προβάλλει χρωματικά σύμβολα δίπλα σε κάθε σύνδεση που παρέχεται από τις πιο γνωστές μηχανές αναζήτησης, ενώ στον ιστότοπο SiteAdvisor.com διατίθενται σελίδες στις οποίες επεξηγούνται οι παράγοντες που επηρεάζουν την αξιολόγηση των ιστοτόπων. Οι αξιολογήσεις των ιστοτόπων από το SiteAdvisor προκύπτουν κυρίως με τη χρήση αυτοματοποιημένων μεθόδων. Το λογισμικό δεν μπορεί να ανιχνεύσει ή να εξετάσει κάθε πιθανή πτυχή του σχεδιασμού ενός ιστοτόπου, ούτε να διερευνήσει τις προθέσεις του κατόχου του ιστοτόπου. Η McAfee δεν ελέγχει ή δεν αναλαμβάνει ευθύνη για το περιεχόμενο ιστοτόπων τρίτων μερών, και ορισμένοι από τους ιστότοπους τρίτων μερών ενδέχεται να διαθέτουν περιεχόμενο που μπορεί να θεωρείτε ανάρμοστο, ακατάλληλο ή προσβλητικό. ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ SITEADVISOR ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ή ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΕΝΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟ SITEADVISOR ΔΕΝ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΟΤΙ Η MCAFEE

18 ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ. 9. Δεσμευτική διαιτησία και παραίτηση από δικαίωμα συλλογικής αγωγής Συμφωνία περί διαιτητικής επίλυσης διαφορών: Κάθε αξίωση, διαφορά ή αντιδικία ( Αξίωση ) οποιουδήποτε μέρους, η οποία προκύπτει από ή σχετίζεται ή αφορά με οποιονδήποτε τρόπο με τη Συμφωνία, με το Λογισμικό ή με εξοπλισμό, προϊόντα ή υπηρεσίες που λαμβάνετε από εμάς (ή από τη διαφήμιση των εν λόγω προϊόντων ή υπηρεσιών), επιλύεται, κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε μέρους, μέσω εμπιστευτικής, δεσμευτικής διαιτησίας. Η παρούσα συμφωνία περί διαιτητικής επίλυσης καλύπτει επίσης αξιώσεις που σχετίζονται με την εφαρμοστικότητα ή την ερμηνεία οποιασδήποτε από τις παρούσες διατάξεις περί διαιτησίας. Ωστόσο, δεν θα αξιώσουμε διαιτησία βάσει της παρούσας Σύμβασης σε σχέση με οποιαδήποτε μεμονωμένη αξίωση που θα εγείρετε όπως προβλέπεται ενώπιον Ειρηνοδικείου (small-claims court) της πολιτείας ή του δήμου σας, εφόσον η αξίωση εκκρεμοδικεί μόνο ενώπιον του εν λόγω δικαστηρίου και η αξίωση έχει προβληθεί σε ατομική (μη συλλογική) βάση. Η παρούσα συμφωνία περί διαιτητικής επίλυσης καλύπτει όλες τις αντιδικίες και αξιώσεις κάθε είδους, ανεξαρτήτως του είδους της αξίωσης, της νομικής θεωρίας ή του τρόπου αποκατάστασης (αποζημίωση, ασφαλιστικά μέτρα ή αναγνωριστική απόφαση). Στις διαφορές που υπόκεινται στην παρούσα συμφωνία περί διαιτητικής επίλυσης δεν περιλαμβάνονται μόνο οι αξιώσεις που εγείρετε εσείς, αλλά και αυτές που εγείρονται για λογαριασμό σας ή που σας αφορούν, όπως υπό την ιδιότητά σας ως εργαζομένου, αντιπροσώπου, εντολοδόχου, προκατόχου, διαδόχου, κληρονόμου, εκδοχέα ή συνδίκου πτώχευσης. Στις διαφορές που υπόκεινται στην παρούσα συμφωνία περί διαιτητικής επίλυσης δεν περιλαμβάνονται μόνο οι αξιώσεις που σχετίζονται άμεσα με εμάς, αλλά και με τη μητρική εταιρεία μας, τις θυγατρικές, τους διαδόχους, τους εκδοχείς, τους εργαζόμενους και τους εντολοδόχους μας. Η παρούσα συμφωνία περί διαιτητικής επίλυσης καλύπτει συλλογικές αγωγές ή άλλες αξιώσεις που προβάλλονται μέσω του θεσμού του ιδιωτικού εισαγγελέα (private attorney general) ή μέσω άλλου αντιπροσώπου. Διευκρινίζεται και συμφωνείται ότι η διαιτητική διαδικασία επί των αξιώσεων αυτών πρέπει να κινείται σε ατομική (μη συλλογική) και ο διαιτητής δύναται να επιδικάζει θεραπεία μόνο σε ατομική (μη συλλογική) βάση. ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΚΑΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ή ΑΛΛΗ ΑΞΙΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ (PRIVATE ATTORNEY GENERAL) Ή ΜΕΣΩ ΑΛΛΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΕΙΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, ΟΥΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΕΙΡΕΤΑΙ ΕΝΩΠΙΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΕΑΝ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΚΡΙΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ. ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΠΑΡΑΙΤΕΙΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ Ή ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ή ΑΛΛΗ ΑΞΙΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ (PRIVATE ATTORNEY GENERAL) Ή ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ. Γνωστοποίηση διαφοράς: Εάν οποιοσδήποτε από τους συμβαλλόμενους προτίθεται να κινήσει διαιτητική διαδικασία στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης, ο συμβαλλόμενος που την κινεί οφείλει να γνωστοποιεί εγγράφως τη διαφορά στον αντισυμβαλλόμενο τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την κίνηση της διαδικασίας. Η σχετική ειδοποίηση πρέπει να αποστέλλεται στη διεύθυνση McAfee, Inc., 5000 Headquarters Drive, Plano, TX 75024, με την επισήμανση: "Attention: Legal Department". Στην εν λόγω ειδοποίηση πρέπει να αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, τα πραγματικά περιστατικά της διαφοράς και η θεραπεία που αξιώνετε. Εσείς και η McAfee αναλαμβάνετε να επιχειρήσετε να επιλύσετε την όποια διαφορά μέσω άτυπης διαπραγμάτευσης εντός 60 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της ειδοποίησης. Μετά την παρέλευση 60 ημερών, μπορεί να κινηθεί η διαιτητική διαδικασία από εσάς ή την McAfee.

19 Διαχείριση της διαιτητικής διαδικασίας: Σε περίπτωση που εσείς και η McAfee αδυνατείτε να επιλύσετε τη μεταξύ σας διαφορά μέσω άτυπης διαπραγμάτευσης ή ενώπιον Ειρηνοδικείου (small claims court), κάθε αξίωση, διαφορά ή αντιδικία θα υπόκειται αποκλειστικά σε δεσμευτική διαιτησία, η οποία θα διέπεται από τον ομοσπονδιακό νόμο περί διαιτησίας (FAA) των ΗΠΑ, και όχι από το δίκαιο της εκάστοτε πολιτείας. ΑΠΟΠΟΙΕΣΤΕ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ (Ή ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΣ ΔΙΑΔΙΚΟΣ Ή ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ) ΚΑΘΕ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗ Ή ΕΝΟΡΚΩΝ. Αντ αυτού, όλες οι διαφορές θα επιλύονται σε ατομική βάση ενώπιον ενός ουδέτερου διαιτητή και η διαδικασία θα είναι εμπιστευτική. Ο διαιτητής θα είναι είτε δικηγόρος που διαθέτει άδεια δικηγόρου στη δικαιοδοσία του και τουλάχιστον δεκαετή πείρα, ή συνταξιούχος ή πρώην δικαστικός που θα επιλεγεί σύμφωνα με τους κανόνες της Αμερικανικής Ένωσης Διαιτησίας (American Arbitration Association - ΑΑΑ). Ο διαιτητής δεσμεύεται από τους όρους της παρούσας Σύμβασης και η διαιτητική διαδικασία διέπεται από τους Κανόνες εμπορικής διαιτησίας και τις συμπληρωματικές διαδικασίες για την επίλυση διαφορών που αφορούν καταναλωτές (Commercial Arbitration Rules and Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes) της AAA, όπως τροποποιήθηκαν από την παρούσα Σύμβαση ( Κανόνες Διαιτησίας ). Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στη διεύθυνση adr.org ή καλέστε στο Εξαιρουμένων των αξιώσεων ή ανταξιώσεων που δεν υπερβαίνουν τις $25.000, ο διαιτητής εκδίδει αιτιολογημένη, γραπτή απόφαση στην οποία επεξηγούνται κατά τρόπο επαρκή τα βασικά πορίσματα και συμπεράσματα στα οποία βασίστηκε η διαιτητική απόφαση. Η διαδικασία διαιτησίας διεξάγεται στα αγγλικά και η Σύμβαση και η δεσμευτική διαιτησία διέπονται από τον ομοσπονδιακό νόμο περί διαιτησίας (FAA) των ΗΠΑ. Η απόφαση είναι εμπιστευτική και δημοσιοποιείται μόνο στον βαθμό που είναι αναγκαίος για τη δικαστική επικύρωσή της ή άλλως όπως προβλέπεται από τον νόμο. Εάν το επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία, η διαιτητική απόφαση μπορεί να επιδικάζει τα δικηγορικά και λοιπά έξοδα. Η διαιτητική απόφαση καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μόνο μεταξύ των κατανομαζόμενων μερών και μόνο σε σχέση με τις αξιώσεις υπό διαιτησία, και δεν θίγουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις στο πλαίσιο οποιασδήποτε άλλης διαφοράς. Έξοδα: Το τέλος κατάθεσης καταβάλλεται από το μέρος που κινεί τη διαιτητική διαδικασία. Εάν εσείς καταθέσετε το αίτημα διαιτησίας και η απόφαση που θα εκδοθεί είναι υπέρ σας, η McAfee θα σας επιστρέψει το τέλος κατάθεσης. Εάν διεξαχθεί ακροαματική διαδικασία, εμείς θα καταβάλλουμε τα τέλη και τα έξοδα για την πρώτη ημέρα της διαδικασίας. Όλα τα υπόλοιπα τέλη και έξοδα επιμερίζονται σύμφωνα με τους κανόνες περί διαιτησίας. Ωστόσο, θα σας προκαταβάλουμε ή θα σας επιστρέψουμε το τέλος κατάθεσης και άλλα τέλη εάν ο διαιτητής αποφανθεί ότι δεν δύνασθε να τα καταβάλετε ή εάν μας υποβάλετε σχετικό αίτημα και εμείς κρίνουμε σκόπιμο να το πράξουμε. Κάθε μέρος αναλαμβάνει τις δαπάνες των εκατέρωθεν δικηγόρων, εμπειρογνωμόνων και μαρτύρων του, καθώς και τα λοιπά έξοδα, ανεξαρτήτως υπέρ ποιου μέρους εκδίδεται η απόφαση, αλλά ένα μέρος μπορεί να ανακτήσει μέρος ή το σύνολο των δαπανών από το έτερο μέρος εάν το κρίνει σκόπιμο ο διαιτητής, κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Διατήρηση δικαιώματος προσφυγής για χορήγηση προσωρινών μέτρων: Καμία διάταξη της παρούσας δεν θεωρείται ότι περιορίζει το δικαίωμά μας για προσφυγή σε μέτρα αυτοδικίας ή για συμμόρφωση με τη νομική διαδικασία ή για τη λήψη προσωρινών μέτρων όπως η έκδοση απόφασης από αρμόδιο δικαστήριο για χορήγηση ασφαλιστικών μέτρων ή κατάσχεση, με την προϋπόθεση ωστόσο ότι τόσο εσείς όσο και εμείς διατηρούμε το δικαίωμα να προκρίνουμε τη διαιτητική επίλυση κάθε διαφοράς σε σχέση με τα εν λόγω προσωρινά μέτρα. Αντικρουόμενοι όροι: Σε περίπτωση διένεξης μεταξύ των Κανόνων Διαιτησίας και της παρούσας συμφωνίας περί διαιτητικής επίλυσης, υπερισχύει η παρούσα συμφωνία περί διαιτητικής επίλυσης.

20 Εάν οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας συμφωνίας περί διαιτητικής επίλυσης κριθεί άκυρο ή μη εφαρμόσιμο, οι υπόλοιπες διατάξεις της συμφωνίας περί διαιτητικής επίλυσης δεν καθίστανται άκυρες, με την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι (α) σε περίπτωση που κριθεί άκυρη η απαγόρευση των διαιτησιών κατά τάξεις, η παρούσα συμφωνία περί διαιτητικής επίλυσης δεν θα ισχύει στο σύνολό της και (β) εάν η απαγόρευση των διαιτησιών επί συλλογικών αξιώσεων που εγείρονται μέσω του θεσμού του ιδιωτικού εισαγγελέα (private attorney general) κριθεί άκυρη, η παρούσα συμφωνία περί διαιτητικής επίλυσης δεν θα ισχύει μόνο σε σχέση με τις εν λόγω αξιώσεις. Η παρούσα συμφωνία περί διαιτητικής επίλυσης διατηρεί την ισχύ της ακόμη και μετά την καταγγελία ή ακύρωση της παρούσας Σύμβασης. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ της παρούσας συμφωνίας περί διαιτητικής επίλυσης και οποιασδήποτε άλλης ισχύουσας διάταξης περί διαιτησίας, υπερισχύει η παρούσα συμφωνία περί διαιτητικής επίλυσης. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΕΝΟΡΚΩΝ: ΕΑΝ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΜΙΑ ΑΞΙΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΘΕΙ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΣΩ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ, ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η MCAFEE ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΔΙΚΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΩΠΙΟΝ ΕΝΟΡΚΩΝ. ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η MCAFEE ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΕΝΟΡΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΥ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Ή ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΑΠΟ ΕΜΑΣ (Ή ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΕΤΟΙΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ). ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΤΙΔΙΚΙΑΣ, Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΩΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ. 10. Δίκαιο που διέπει την παρούσα Σύμβαση Με εξαίρεση όσα προβλέπονται στο άρθρο 20 κατωτέρω, η παρούσα Σύμβαση, η χρήση του Λογισμικού, η σχέση μεταξύ των μερών και κάθε διαφορά που απορρέει, αφορά ή σχετίζεται με τη Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων τυχόν διαφορών ανάμεσα σε εσάς και εμάς, διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το δίκαιο της πολιτείας της Νέας Υόρκης, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες περί επιλογής δικαίου που αυτό προβλέπει, με την εξαίρεση ότι όλες οι διατάξεις που αφορούν τη διαιτησία διέπονται από τον ομοσπονδιακό νόμο περί διαιτησίας (FAA) των ΗΠΑ. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο κριθεί μη εφαρμοστέο το δίκαιο της πολιτείας της Νέας Υόρκης, με εξαίρεση όσα προβλέπονται στο άρθρο 20 κατωτέρω, η παρούσα Σύμβαση, η χρήση του Λογισμικού, η σχέση μεταξύ των μερών και κάθε διαφορά που απορρέει, αφορά ή σχετίζεται με τη Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων τυχόν διαφορών ανάμεσα σε εσάς και εμάς, διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το δίκαιο της πολιτείας του Τέξας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες περί επιλογής δικαίου που αυτό προβλέπει, με την εξαίρεση ότι όλες οι διατάξεις που αφορούν τη διαιτησία διέπονται από τον ομοσπονδιακό νόμο περί διαιτησίας (FAA) των ΗΠΑ. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων και ο νόμος UCITA (Uniform Computer Information Transactions Act) των ΗΠΑ δεν ισχύουν για το Λογισμικό. 11. Περιορισμένες εγγυήσεις / Αποποίηση λοιπών εγγυήσεων Επί 30 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς, εγγυόμαστε ότι το Λογισμικό που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων των ενημερώσεων που παρέχονται κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης αλλά μόνον έως τη λήξη της εγγύησης) θα λειτουργεί ουσιαστικά όπως προβλέπει η τεκμηρίωση που παρέχεται από μας σε σχέση με το εν λόγω Λογισμικό κατά τη στιγμή της αγοράς, και ότι κάθε υλικό μέσο (π.χ. συμπεριλαμβανομένων CD-ROM, αλλά μη συμπεριλαμβανομένων συσκευών που κατασκευάζονται από άλλες εταιρείες) στο οποίο περιέχεται και παρέχεται το Λογισμικό θα είναι απαλλαγμένο από ελαττώματα στο υλικό και στην κατασκευή. Δεν εγγυόμαστε ότι οποιαδήποτε συσκευή κινητού τηλεφώνου ή Η/Υ θα είναι συμβατή/-ός ή θα λειτουργεί με το Λογισμικό, ούτε εγγυόμαστε ή αποδεχόμαστε οποιαδήποτε ευθύνη για τη λειτουργία του προσωπικού σας εξοπλισμού τον οποίο χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στο Λογισμικό. Ο αποκλειστικός τρόπος αποκατάστασης προς εσάς και η συνολική ευθύνη, δική μας και των προμηθευτών μας, σε περίπτωση παραβίασης της παρούσας περιορισμένης εγγύησης

Γενικές Πληροφορίες. 3. Χρήση του Λογισμικού με Προστατευόμενο από Πνευματικά Δικαιώματα Υλικό / Αποζημίωση.

Γενικές Πληροφορίες. 3. Χρήση του Λογισμικού με Προστατευόμενο από Πνευματικά Δικαιώματα Υλικό / Αποζημίωση. Σας ευχαριστούμε για την αγορά ενός υπολογιστή Toshiba. Οι ακόλουθες συμβάσεις περιγράφουν τα δικαιώματα που έχετε για τη χρήση του προεγκατεστημένου λογισμικού στον υπολογιστή σας. Αν αποδεχτείτε αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ GPS DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ GPS IM382_Nav_E_El_00 Περιεχόμενα Άδειες χρήσης τελικού χρήστη 4 Έναρξη χρήσης 12 Χρήση του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος 2012 Σελίδα 1

Δεκέμβριος 2012 Σελίδα 1 ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Αυτοί οι όροι άδειας χρήσης αποτελούν σύμβαση («σύμβαση») ανάμεσα στη Microsoft Corporation (ή μία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Microsoft Office 365

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Microsoft Office 365 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΖΑΒΕΛΛΑ 1-3, 15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΦΜ: 094349850 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26089/01ΑΤ/Β/92/276/04 ΦΑΞ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: 210 6703323

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ BLACKBERRY SOLUTION

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ BLACKBERRY SOLUTION ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ BLACKBERRY SOLUTION ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΕΤΕ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ Ή

Διαβάστε περισσότερα

3. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

3. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Το παρόν συνιστά το συμφωνητικό που συνάπτεται μεταξύ εσάς, του Πελάτη (εφεξής «εσείς», «εσάς» ή «ο Πελάτης») και της εταιρείας μας. Είμαστε η Groupon Greece Υπηρεσίες Διαδικτύου Μονοπρόσωπη

Διαβάστε περισσότερα

τον κατασκευαστή της συσκευής που διανέµει το λογισµικό µε τη συσκευή ή

τον κατασκευαστή της συσκευής που διανέµει το λογισµικό µε τη συσκευή ή ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ MICROSOFT WINDOWS VISTA HOME BASIC WINDOWS VISTA HOME PREMIUM WINDOWS VISTA ULTIMATE Οι παρόντες όροι άδειας είναι µια σύµβαση ανάµεσα σε εσάς και τον κατασκευαστή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Microsoft Office 365

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Microsoft Office 365 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Microsoft Office 365 Περιγραφή της Υπηρεσίας Η Vodafone σε συνεργασία με την Microsoft παρέχει στους συνδρομητές της την υπηρεσία Microsoft Office 365 (στο εξής η «Υπηρεσία»).

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό άδειας χρήσης Trend Micro

Συμφωνητικό άδειας χρήσης Trend Micro ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ TREND MICRO ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΙ ΑΛΛΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Συμφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ EMEA (ΕΥΡΩΠΗ, ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ, ΑΦΡΙΚΗ) - Περιγραφή υπηρεσίας: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

ΕΚΔΟΣΗ EMEA (ΕΥΡΩΠΗ, ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ, ΑΦΡΙΚΗ) - Περιγραφή υπηρεσίας: Dell Backup and Recovery Cloud Storage ΕΚΔΟΣΗ EMEA (ΕΥΡΩΠΗ, ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ, ΑΦΡΙΚΗ) - Περιγραφή υπηρεσίας: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Όροι και προϋποθέσεις. Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να παρέχει την υπηρεσία Dell Backup

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ MEDISTO

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ MEDISTO ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ MEDISTO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ............ 1 2. ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ........ 1 3. ΑΓΟΡΑ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ...........2 4. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.........3 5. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια χρήσης τελικού χρήστη της Western Digital

Άδεια χρήσης τελικού χρήστη της Western Digital Άδεια χρήσης τελικού χρήστη της Western Digital ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ. Η ΕΝΟΤΗΤΑ 10 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΙΑ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι & Προϋποθέσεις σχετικά με την Πώληση των Προϊόντων και Υπηρεσιών της Dell. σε Εταιρικούς Πελάτες στην Ελλάδα

Όροι & Προϋποθέσεις σχετικά με την Πώληση των Προϊόντων και Υπηρεσιών της Dell. σε Εταιρικούς Πελάτες στην Ελλάδα Όροι & Προϋποθέσεις σχετικά με την Πώληση των Προϊόντων και Υπηρεσιών της Dell σε Εταιρικούς Πελάτες στην Ελλάδα 1. Εισαγωγή Οι παρόντες όροι (οι «Όροι») ισχύουν για το σύνολο των Προϊόντων, του Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Express

Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Express Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Express Η παρούσα Διεθνής Σύμβασης Passport Advantage Express της IBM ("Σύμβαση"), συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε σχετικών Προσαρτημάτων, Όρων Χρήσης και Εγγράφων Συναλλαγών,

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΌΙ & ΠΡΌΫΠΌΘΕΣΕΙΣ. Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας μας.

ΌΡΌΙ & ΠΡΌΫΠΌΘΕΣΕΙΣ. Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας μας. ΌΡΌΙ & ΠΡΌΫΠΌΘΕΣΕΙΣ 1. ΧΡΗΣΗ ΙΣΤΌΣΕΛΙΔΑΣ 1.1. ΣΚΌΠΌΣ ΙΣΤΌΣΕΛΙΔΑΣ Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας μας. Πριν από την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας και την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία «WorldBridge-Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.» («WorldBridge») σε

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές πληροφορίες: Kindle DX με διεθνή ασύρματη υπηρεσία Μοντέλο D00801

Σημαντικές πληροφορίες: Kindle DX με διεθνή ασύρματη υπηρεσία Μοντέλο D00801 Σημαντικές πληροφορίες: Kindle DX με διεθνή ασύρματη υπηρεσία Μοντέλο D00801 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και τη συμμόρφωση Υπεύθυνη Χρήση. Διαβάστε όλες τις οδηγίες και τις πληροφορίες ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE 1. Εισαγωγή Το e-shop είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η ανώνυμη εταιρεία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη Όροι και προϋποθέσεις για τις υπηρεσίες περιεχομένου της της International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Ολλανδία ( ) 1) Ορισμοί Άδεια Άδεια χρήσης του περιεχομένου της και του κουμπιού όπως

Διαβάστε περισσότερα

Νομική Γνωστοποίηση. McAfee Απορρήτου

Νομική Γνωστοποίηση. McAfee Απορρήτου Νομική Γνωστοποίηση περί Απορρήτου Αυτή η Νομική Γνωστοποίηση ενημερώθηκε στις 20 Μαρτίου 2014 ώστε να προστεθεί σύνδεση στη νέα Γνωστοποίηση για τη χρήση cookie της McAfee και να γίνουν ορισμένες τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SONY ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΣΑΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Εγγραφή

1. Εισαγωγή. 2. Εγγραφή 1. Εισαγωγή 1.1 H «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι Λεωφ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE), με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449 (2008), και αριθμό μητρώου Προμηθευτών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Έκδοση V001

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Έκδοση V001 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Έκδοση V001 1 ΟΡΙΣΜΟΙ Πέρα από τους ορισμούς που δίνονται σε άλλα σημεία του παρόντος Συμφωνητικού, στο παρόν Συμφωνητικό ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί, εκτός εάν προκύπτει άλλως: "Δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 16 s, A, 1/2 CYTA. 4 11 3471, 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Η αποδοχή της συµφωνίας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Η αποδοχή της συµφωνίας ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Καλώς ήρθατε στους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας του ΕΣΕΑΠ (εφεξής "Όροι Χρήσης"). Παρακαλούµε διαβάστε αυτούς τους όρους χρήσης προσεκτικά. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας,

Διαβάστε περισσότερα

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό.

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό. Αυτοί οι γενικοί όροι παράδοσης ("Όροι") αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Συμφωνητικού των Ξενοδοχείων ("Συμφωνητικό Ξενοδοχείου" το οποίο μαζί με τους Όρους αναφέρεται ως "Συμφωνητικό") που έχει συναφθεί

Διαβάστε περισσότερα