Περιλήψεις από το Αγγλικό Τμήμα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιλήψεις από το Αγγλικό Τμήμα"

Transcript

1 Περιλήψεις από το Αγγλικό Τμήμα Άρθρο Σύνταξης Τα πλεονεκτήματα εφαρμογής νετρονίων στη θεραπεία του καρκίνου και στη διάγνωση ειδικών περιπτώσεων Keyhandokht Karimi Shahri, Laleh Rafat Motavalli, Hashem Miri Hakimabad Το κύριο αποτέλεσμα της ιοντίζουσας ακτινοβολίας στα κύτταρα είναι η καταστροφή της ικανότητάς τους να διαιρούνται καθώς καταστρέφονται οι έλικες του DNA. Εκτεταμένες έρευνες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα χαρακτηριστικά ακτινοβολιών υψηλής Γραμμικής Μεταφοράς Ενέργειας (LET), όπως ταχέα νετρόνια και χαμηλής LET, όπως πρωτόνια, φωτόνια και ηλεκτρόνια είναι διαφορετικά καθώς οι τρόποι αλληλεπίδρασής τους με τον ιστό είναι διαφορετικοί. Ακτινοβολίες χαμηλής LET επιδρούν καταστοφικά στον ιστό κυρίως μέσω της παραγωγής ελεύθερων ριζών. Το οξυγόνο έχει την ικανότητα να ενισχύει την παραγωγή ελεύθερων ριζών εντός των κυττάρων. Πράγματι, τα υποξυγονωμένα κύτταρα τα οποία ενυπάρχουν στους κακοήθεις όγκους, είναι ανθεκτικά στην ακτινοβολία χαμηλής LET. Αντίθετα, τα νετρόνια επιδρούν στον ιστό κυρίως μέσω πυρηνικών αντιδράσεων και έτσι η βιολογική του αποτελεσματικότητα δεν επηρεάζεται από την απουσία οξυγόνου. Η απαιτούμενη δόση για την καταστροφή του ίδιου αριθμού καρκινικών κυττάρων από τα νετρόνια είναι περίπου το 1/3 συγκρινόμενη με εκείνη των φωτονίων. Κλινικές αναφορές δείχνουν ότι μία πλήρης θεραπεία με νετρόνια συνιστάται από 12 συνεδρίες σε αντίθεση με τις θεραπευτικές συνεδρίες που χρειάζονται στην περίπτωση φωτονίων ή ηλεκτρονίων. Συμπερασματικά, στην εργασία αυτή περιγράφονται τα είδη καρκίνου που θα αντιμετωπίζονταν αποτελεσματικότερα θεραπευτικά με νετρόνια. Ακόμη, συζητείται κατά πόσον τα νετρόνια θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην διάγνωση. Hell J Nucl Med 2011; 14(2): Published on line: 22 June 2011 Πρωτότυπο Άρθρο Σύνταξης Άρθρο Διαπίστωση και σφαιρική ποσοτική εκτίμηση της καρδιαγγειακής μοριακής ασβεστοποίησης με την F-FDG-PET/CT. Μια νέα διαπίστωση Mohsen Beheshti, Babak Saboury, Nehal N. Mehtα, Drew A. Torigian, Tom Werner, Emile Mohler, Robert Wilensky, Andrew B. Newberg, Sandip Basu, Werner Langsteger, Abass Alavi Ο σκοπός μας ήταν να εξετάσουμε το βαθμό και τη συχνότητα της σφαιρικής καρδιακής πρόσληψης του F-FDG με το PET/CT σαν ένδειξη ασβεστοποίησης των αθηροσκληρωτικών πλακών στην αορτή και την καρδιά σε σχέση με την ηλικία, σε 51 άτομα και να συγκρίνουμε την πρόσληψη με ορισμένο πρότυπο (SUV). Συνδυάζοντας τα δεδομένα από την PET και CT, τα δεδομένα της SUV αξιολογήθηκαν ανάλογα με την ηλικία στην καρδιά και στα αγγεία (Ρ<0.01). Η σχέση Pearson για τη μέση πρόσληψη καρδιάς για 5 ομάδες ηλικίας ήταν 0.92 και για τα αγγεία ήταν 0.97 (Ρ=0.03 και 0.04 αντίστοιχα). Συμπερασματικά, τα πρόδρομα ευρήματά μας δείχνουν ότι είναι δυνατή η διαπίστωση και σφαιρική ποσοτική εκτίμηση της καρδιαγγειακής μοριακής ασβεστοποίησης με τη F-FDG-PET/CT. Έτσι μπορεί να προληφθούν οι καρδιαγγειακές παθήσεις. Απαιτούνται και περισσότερες σχετικές μελέτες. Hell J Nucl Med 2011; 14(2): Published on line: 22 June 2011 Πρωτότυπο Άρθρο Σύνταξης Άρθρο Μελέτη αερισμού με 99m Tc-DTPA για την επίδραση της βουδεσονίδης σε ασθματικά παιδιά Raghava Kashyap, Anish Bhattacharya, Joseph Lazar Mathew, Madan Parmar, Bhagwant Rai Mittal Η μελέτη πραγματοποιήθηκε ώστε να διαπιστωθεί ο ρόλος του technetium-99m diethylene triamine pentaacetic acid ( 99m Tc DTPA) στο σπινθηρογράφημα αερισμού πνευμόνων κατά την αρχική εκτίμηση και τον επανέλεγχο, σε παιδιά με βρογχικό άσθμα. Πρόκειται για προοπτική μελέτη όπου κατά τη διάρκεια δύο χρόνων συμπεριλήφθησαν 45 παιδιά (35Α, 10Θ) ηλικίας 6-12 ετών (8.4±2.2 έτη) με νεοδιαγνωσθέν, μετρίου βαθμού βρογχικό άσθμα. Μετρήθηκε η μέγιστη εκπνευστική ροή (peak expiratory flow-pef) και βαθμολογήθηκαν τα συμπτώματα ενώ πραγματοποιήθηκε σπινθηρογράφημα αερισμού με αεροζόλ 99m Tc DTPA. Η εξέταση επαναλήφθηκε μετά από 4 εβδομάδες θεραπείας με 400mcg βουδεσονίδης καθημερινά. Διαγνώσθηκαν, ημί-ποσοτικοποιήθηκαν και συγκρίθηκαν οι εξετάσεις προ και μετά τη θεραπεία. Παρατηρήθηκαν τρεις τύποι αερισμού: α) ομοιογενής (19/45), β) με εναπόθεση στον κεντρικό αεραγωγό (21/45) και γ) ανομοιογενής (5/45) με λόγους κεντρικών προς περιφερικών κρούσεων ανά pixel 1,265, 1,865 και 1,324 αντίστοιχα. Το σπινθηρογράφημα αερισμού παρουσίασε βελτίωση (αύξηση των κρούσεων στην περιφέρεια) σε 22/45 παιδιά. Δεκαέξι από τους 45 ασθενείς παρουσίασαν ομοιογενή αερισμό και στις δύο εξετάσεις, ενώ εναπόθεση ραδιοφαρμάκου στον κεντρικό αεραγωγό 2/45. Πέντε από τα 45 παιδιά (3 με αρχικά ομοιογενή και 2 με αρχικά ανομοιογενή τύπο αερισμού παρουσίασαν επιδείνωση με το πέρας των 4 εβδομάδων. Συμπερασματικά, το σπινθηρογράφημα αερισμού με αεροζόλ 99m Tc DTPA μετά από ημι-ποσοτικό προσδιορισμό σε ασθματικά παιδιά προ και μετά τη θεραπεία με βουδεσονίδη παρουσίασε μεγαλύτερη συσχέτιση με τη βαθμολογία των κλινικών συ- Hellenic Journal of Nuclear Medicine Μάιος - Αύγουστος

2 μπτωμάτων παρά με την μέγιστη εκπνευστική ροή κατά την παρακολούθηση της απάντησης στη θεραπεία. Hell J Nucl Med 2011; 14(2): Published on line: 22 June 2011 Ερευνητικό Άρθρο Σύνταξης Άρθρο Είναι το σπινθηρογράφημα των οστών απαραίτητο στα αρχικά στάδια στη σταδιοποίηση του καρκίνου του προστάτη; Ljiljana Jaukovic, Boris Ajdinovic, Snezana Cerovic, Mirjana Joksimovic, Zivko Soldatovic Σκοπός της εργασίας ήταν να διερευνηθεί αν ο προσδιορισμός του PSA και η βαθμολογία κατά Gleason (GS) του ιστολογικού παρασκευμάσματος στον νεοδιαγνωσθέντα καρκίνο του προστάτη (PCa) μπορεί να προβλέψει την παρουσία οστικών μεταστάσεων, ώστε να εκλείψει η ανάγκη διενέργειας σπινθηρογραφήματος οστών. Μελετήθηκαν αναδρομικά τα σπινθηρογραφήματα οστών 155 ασθενών με PCa και αναζητήθηκε η σχέση μεταξύ PSA, GS και οστικών μεταστάσεων. Η ευαισθησία, η ειδικότητα, το κλάσμα λόγου πιθανοτήτων (odds ratio-od) και ο λόγος πιθανοφάνειας (likelihood ratio-lr) σε διάστημα εμπιστοσύνης 95%. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τριάντα σπινθηρογραφήματα (19,35%) ήταν θετικά για οστικές μεταστάσεις. Αυτή η αναλογία ήταν μεγαλύτερη στους ασθενείς με PSA>20ng/mL (31,66%, P=0,002) vs. PSA<10ng/mL (10,52%). Για τις τιμές PSA<10ng/mL, όπως επίσης και 10ng/mL PSA 20ng/mL η υπόθεση εργασίας δεν ήταν προγνωστική για οστικές μεταστάσεις (OR=0,36, OR=0,55). Για τιμές PSA>20 ng/ml (OR=3,53) η πιθανότητα παρουσίας οστικών μεταστάσεων αυξήθηκε κατά 13%. Το ποσοστό θετικών σπινθηρογραφημάτων οστών ήταν σημαντικά χαμηλότερο σε ασθενείς με GS 7 (11,47%) vs. GS 8 (48,48%, P<0.0001). Βαθμολογία κατά Gleason 8 ήταν έντονα προγνωστική για την παρουσία οστικών μεταστάσεων (OR=7,260), αυξάνοντας τον κίνδυνο κατά 29%. Συμπερασματικά, το σπινθηρογράφημα οστών δεν είναι απαραίτητο σε ασυμπτωματικούς ασθενείς με τοπικά περιορισμένη νόσο, GS 6 και PSA<10ng/mL, λόγω του αμελητέου κινδύνου παρουσίας οστικών μεταστάσεων σε αυτό το στάδιο. Υψηλότερα επίπεδα GS και PSA μπορεί να προβλέψουν την παρουσία οστικών μεταστάσεων. Hell J Nucl Med 2011; 14(2): Published on line: 22 June 2011 Ερευνητικό Άρθρο Σύνταξης Άρθρο Δεδομένα μετά από παρακολούθηση 24 μηνών. Δε χρειάζεται επανάληψη του αρνητικού 131 Ι ολοσωματικού σπινθηρογραφήματος σε ασθενείς με διαφοροποιημένο καρκίνωμα του θυρεοειδή μετά τη χειρουργική επέμβαση και καταστροφή του κολοβώματος με 131 Ι, εφόσον η Tg είναι αρνητική. Αύξηση Tg με αρνητικό σπινθηρογράφημα Kayode S. Adedapo, Mboyo Di Tamba Vangu Στη συγκεκριμένη αναδρομική μελέτη παρουσιάζονται επιδημιολογικά στοιχεία του νοσοκομείου μας. Εξετάστηκαν 106 ασθενείς με DTC (91 γυναίκες και 15 άνδρες) που χειρουργήθηκαν και έλαβαν θεραπευτικά 131 I καταστροφή του κολοβώματος και πληρούσαν τα κριτήρια εισαγωγής. Η μέση ηλικία ήταν 45 έτη με εύρος έτη. Εκατόν ένας ασθενείς παρακολουθήθηκαν για 24 μήνες μετά τη θεραπεία καταστροφής του κολοβώματος ( 131 I remnant ablation). Η μέση χορηγούμενη δόση μετά τους πρώτους 6 μήνες ήταν 3GBq, ενώ η μέση συνολική δόση ήταν 4.9GBq, (εύρος τιμών GBq). Με το πέρας των πρώτων 6 μηνών μετά τη θεραπεία με 131 Ι, 58/101ασθενείς είχαν αρνητικό ολόσωμο 131 I-WBS, ενώ στο τέλος της 4 ης θεραπείας στους 24 μήνες, οι υπόλοιποι 43 ασθενείς απόκτησαν αρνητικό 131 I-WBS. Η παρουσία αυξημένης θυρεοσφαιρίνης ορού (Tg) σε συνδυασμό με αρνητικό ολόσωμο σπινθηρογράφημα ( 131 I-WBS) σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία για διαφοροποιημένο καρκίνο θυρεοειδούς (DTC) αποτελεί διαγνωστικό πρόβλημα στην πυρηνική ιατρική. Συζητείται η πιθανή ερμηνεία αυτού του συνδρόμου. Συμπερασματικά, η μελέτη μας υποστηρίζει τη μη διενέργεια επανειλημμένων σπινθηρογραφημάτων 131 I-WBS μετά τον προσδιορισμό μη ανιχνεύσιμης Tg, καθώς δεν παρατηρήθηκε βιοχημική υποτροπή σε ασθενείς με αρνητικό 131 I-WBS επί 24 μήνες με αλλεπάλληλους προσδιορισμούς της Tg και με καταστολή ή διέγερση της TSH. Αυξημένη θυρεοσφαιρίνη ορού και αρνητικό ολόσωμο σπινθηρογράφημα παρατηρήθηκε σε 2 από τους 101 ασθενείς. Hell J Nucl Med 2011; 14(2): Published on line: 22 June 2011 Βραχεία Άρθρο Επικοινωνία Σύνταξης Η σημασία του F-FDG PET/CT στην αρχική σταδιοποίηση ασθενών με προχωρημένο καρκίνο μαστού με έμφαση στο στάδιο μεταστάσεων Bhagwant Rai Mittal, Kuruva Manohar, Raghava Kashyap, Anish Bhattacharya, Baljinder Singh, Gurpreet Singh Ο τοπικά προχωρημένος καρκίνος του μαστού (LABC) είναι μια ευδιάκριτη οντότητα στον καρκίνο του μαστού με υψηλή συχνότητα εμφάνισης απόμακρων μεταστάσεων (Μ). Εντούτοις, υπάρχουν λίγα στοιχεία στη βιβλιογραφία που αναφέρονται στο ρόλο της τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων με φθόριο--fluorodeoxyglucose ( F-FDG PET/CT) στον LABC. Αυτή η μελέτη διεξήχθη για να αξιολογήσει την ευαισθησία του F-FDG PET/CT στην επιβεβαίωση γνωστού λεμφαδένα και Μ και στον προσδιορισμό νέων στην περίπτωση LABC. Διενεργήσαμε μια αναδρομική ανάλυση των στοιχείων 16 ασθενών με LABC που υποβλήθηκαν σε ιστοπαθολογική εξέταση, για τη διάγνωση LABC και κλινική εξέταση, ακτινογραφία θώρακα, υπέρη- 196 Hellenic Journal of Nuclear Medicine Μάιος - Αύγουστος 2011

3 χο κοιλίας και σπινθηρογράφημα οστών. Τα συμπεράσματα για τις Μ που λήφθηκαν από όλες τις ανωτέρω εξετάσεις συγκρίθηκαν με τα συμπεράσματα από τα F-FDG PET/CT που ακολούθησαν. Οι κομβικές και απόμακρες μεταστάσεις λεμφαδένων που ανιχνεύθηκαν από όλες τις άλλες εξετάσεις ανιχνεύθηκαν από F-FDG PET/CT σε όλους τους ασθενείς, εκτός από τις μεταστάσεις που ήταν μικρότερες από 1cm σε 2 ασθενείς, στη μασχάλη. Επιπλέον, το F-FDG PET/CT προσδιόρισε άγνωστες αμφοτερόπλευρες υποκλείδιες μεταστάσεις στην εσώ μαστική αρτηρία σε 3/16 ασθενείς. Συμπερασματικά, η μελέτη μας προτείνει ότι περισσότερες πρόσθετες μασχαλιαίες λεμφαδενικές και απόμακρες μεταστάσεις μπορούν να προσδιοριστούν από F-FDG PET/CT σε σύγκριση με αυτές που ανιχνεύονται αθροιστικά από την κλινική εξέταση, την ακτινογραφία, τους υπέρηχους και το σπινθηρογράφημα των οστών. Hell J Nucl Med 2011; 14(2): Published on line: 22 June 2011 Βραχεία Άρθρο Επικοινωνία Σύνταξης Σπινθηρογραφική μελέτη με 99m Tc-MIBI για την πρόγνωση του αποτελέσματος της προεγχειρητικής χημειοθεραπείας σε ασθενείς με σάρκωμα Muhammad Sohaib, Muhammad Amin Wiqar, Mujahid Khalid Ali, Fida Hussain, Umer-i-Farooq Το σπινθηρογράφημα με τεχνήτιο 99m-μεθοξυ-ισοβουτυλισονιτρίλιο (technetium-99m methoxy isobutyl isonitrile 99m Tc-MIBI ) χρησιμοποιήθηκε ως ογκοτρόπο ραδιοφάρμακο για να προβλέψει την απάντηση στην προεγχειρητική θεραπεία ασθενών με οστεοσάρκωμα και σάρκωμα μαλακών ιστών. Στη μελέτη μας συμπεριλήφθησαν 31 ασθενείς (Α:Γ=23:8), 17 εκ των οποίων έπασχαν από οστεοσάρκωμα και 14 από σαρκώματα μαλακών ιστών. Το σπινθηρογράφημα με 99m Tc-MIBI διενεργήθηκε πριν την έναρξη της προεγχειρητικής (neoadjuvant) χημειοθεραπείας. Λήφθησαν στατικές εικόνες 10 και 60 min μετά την χορήγηση και υπολογίστηκε ο λόγος βλάβης προς φυσιολογικό (lesion to normal-l/n) και ο ρυθμός έκπλυσης του ραδιοφαρμάκου (WR%). Η απάντηση του όγκου εκτιμήθηκε ανιχνεύοντας το ποσοστό νέκρωσης σε χειρουργικά αφαιρεθέν δείγμα, η οποία και συσχετίστηκε και συγκρίθηκε με το WR%. Το ποσοστό νέκρωσης βρέθηκε 71,35±20,20% (μέση τιμή±sd) με οκτώ ικανοποιητικές και 23 ασθενείς απαντήσεις. Κατά την οπτική εκτίμηση, 16 παρουσίασαν ομοιογενές, 11 ανομοιογενές και 4 κυκλοτερές (doughnut) μοντέλο πρόσληψης του ραδιοφαρμάκου. Εβδομήντα πέντε τοις εκατό των ασθενών με ικανοποιητική απάντηση είχαν ομοιογενή πρόσληψη. Οι πρώιμοι και όψιμοι λόγοι L/N διέφεραν σημαντικά, τόσο στους ασθενείς με ικανοποιητική, όσο και σε αυτούς με ασθενή απάντηση (P=0,006 και P<0,001, αντίστοιχα) αλλά συσχετίστηκαν ασθενώς με τα ποσοστά νέκρωσης του όγκου στο χειρουργικά αφαιρεθέν δείγμα (r=0,23 και 0,06 αντίστοιχα). Ο μέσος ρυθμός έκπλυσης βρέθηκε 26,13±11,25% (διάμεσος= 29%), ενώ παρουσιάστηκε ασθενής συσχέτιση μεταξύ του ποσοστού νέκρωσης και του WR% (r=-0,32, P=0,029). Η μέση τιμή WR% για τους ασθενείς με ικανοποιητική απάντηση ήταν 15,0±10,0%, ενώ για αυτούς με ασθενή απάντηση ήταν σημαντικά υψηλότερη (30,1±8,8%, P=0,003). Το 88% των ασθενών με ικανοποιητική απάντηση βρίσκονταν κάτω της διάμεσης τιμής WR%, η οποία αποτέλεσε και την τιμή αποκλεισμού. Συμπερασματικά, ο ρυθμός έκπλυσης (WR%) του 99m Tc-MIBI μπορεί να χρησιμοποιηθεί προεγχειρητικά ώστε να αναγνωρίσει ικανοποιητική ή όχι απάντηση στην προεγχειρητική χημειοθεραπεία ασθενών με οστεοσάρκωμα ή σάρκωμα μαλακών μορίων. Hell J Nucl Med 2011; 14(2): Published on line: 22 June 2011 Τεχνικό Άρθρο Σύνταξης σημείωμα Ενδογενής ομοιογένεια της γ-κάμερα σε περιβάλλον ασταθούς τάσης John E. Ejeh, Kayode S. Adedapo, Bidemi I. Akinlade, Bola O. A. Osifo Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να δείξει ότι η γ-κάμερα σε μια αναπτυσσόμενη χώρα θα μπορούσε να λειτουργεί αποδοτικά, παρά τις αστάθειες του ρεύματος, χρησιμοποιώντας τα τεστ ομοιογένειας με επίπεδη πηγή ως δείκτη καλής λειτουργίας. Παρουσιάζονται 143 αποτελέσματα του τεστ ενδογενούς ομοιογένειας, που πραγματοποιήθηκαν σε μια καινούρια γ-κάμερα που λειτουργεί σε περιβάλλον ασταθούς ηλεκτρικής τάσης. Η ολοκληρωτική ομοιογένεια για το κεντρικό οπτικό πεδίο (CFOV) βρέθηκε μεταξύ 3.43% και 1.49% (3.29% για τον έλεγχο αποδοχής) ενόσω η ολοκληρωτική ομοιογένεια για το χρήσιμο οπτικό πεδίο (UFOV) ήταν μεταξύ 4.51% και 1.99% (5.21% για τον έλεγχο αποδοχής). Η διαφορική ομοιογένεια για το κεντρικό οπτικό πεδίο (CFOV) ήταν μεταξύ 1.99% και 1.04% (2.25% για τον έλεγχο αποδοχής) ενόσω η διαφορική ομοιογένεια για το χρήσιμο οπτικό πεδίο (UFOV) ήταν μεταξύ 2.84% και 1.23% (2.63% για τον έλεγχο αποδοχής). Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα αυτά, δείχνουν ότι η ομοιογένεια της γ-κάμερα υπ αυτές τις συνθήκες είναι εντός του αποδεκτού εύρους τόσο για στατική όσο και για τομογραφική (SPET) απεικόνιση. Hell J Nucl Med 2011; 14(2): Published on line: 22 June 2011 Άρθρο Ανασκόπησης Σύνταξης Νανοτεχνολογία και Πυρηνική Ιατρική: Έρευνα και προκλινικές εφαρμογές Majid Assadi, Kolsoom Afrasiabi, Iraj Nabipour, Mohammad Seyedabadi Η νανοτεχνολογία εμφανίστηκε στις ανθρώπινες κοινωνίες περίπου 2000 χρόνια πριν, με τη χρήση θειϊκών νανοκρυστάλλων για τη βαφή μαλλιών και νανοσωματιδίων χρυσού για τη βαφή υάλου, από τους αρχαίους Έλληνες αρχικά και μεταγενέστερα από τους Ρωμαίους. Σύντομα η νανοτεχνολογία απέκτησε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Ιδιαίτερα, στον τομέα της Ιατρικής μπορεί να είναι χρήσιμη στο μέλλον στην πρόληψη, στην πρώιμη διάγνωση και στη στοχευμέ- Hellenic Journal of Nuclear Medicine Μάιος - Αύγουστος

4 νη θεραπεία ορισμένων παθήσεων. Συμπερασματικά, στην Πυρηνική Ιατρική νανοσωματίδια είναι δυνατό να επισημανθούν για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς με διάφορα ραδιονουκλίδια, με βάση το χρόνο ημίσειας ζωής, τα είδη εκπομπών, τον τρόπο διάσπασής τους και την εμβέλεια των εκπεμπόμενων σωματιδίων στους ιστούς. Σήμερα εφαρμόζεται μόνο σε πειραματόζωα με επιτυχία. Hell J Nucl Med 2011; 14(2): Published on line: 22 June 2011 Ενδοπυελικός υποπλαστικός νεφρός σε ασθενή που παρουσιάζει σύνδρομο Williams-Beuren Μαρία Σταθάκη, Ελευθερία Παπαδοπούλου, Σοφία Κουκουράκη, Σταύρος Σηφάκης, Εμμανουέλα Παπαδάκη, Μαρία Καλμαντή, Νικόλαος Καρκαβίτσας Το σύνδρομο Williams-Beuren οφείλεται σε γενετική βλάβη του χρωμοσώματος 7, με συχνότητα εμφάνισης 1 στις γεννήσεις ζώντων νεογνών. Χαρακτηρίζεται από τυπικές δυσμορφίες του προσώπου, χαρακτηριστική συμπεριφορά, καρδιαγγειακές διαταραχές, σωματική και νοητική υστέρηση, μυοσκελετικές ανωμαλίες και διαταραχή της ομοιόστασης του ασβεστίου. Νεφρικές ανωμαλίες παρατηρούνται στο 20% των περιπτώσεων και μπορεί να αφορούν το σχήμα, το μέγεθος και τη θέση των νεφρών, τη στένωση των νεφρικών αρτηριών, υδρονέφρωση, μεγαουρητήρα, στενώσεις της πυελοουρητικής συμβολής, εκκολπώματα της ουροδόχου κύστεως, υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις και κυστεοουρητική παλινδρόμηση. Έκτοπος υποπλαστικός νεφρός είναι εξαιρετικά σπάνιος. Συμπερασματικά, περιγράφουμε την περίπτωση ενός αγοριού 12 ετών, στο οποίο ανακαλύφθηκε κάτι τέτοιο. Η εξέταση έγινε και με υπερηχογραφικό έλεγχο και σπινθηρογράφημα νεφρών. Επιπλέον, τονίζεται η σημασία της πλήρους κλινικής και εργαστηριακής διερεύνησης της νεφρικής λειτουργίας σε περιπτώσεις συνδρόμου Williams-Beuren. Hell J Nucl Med 2011; 14(2): Published on line: 22 June 2011 Ραδιονουκλιδική και ανατομική διάγνωση πρωτοπαθούς μη λειτουργικού παραγαγγλιώματος Δημήτριος Αντωνίου, Χαράλαμπος Παπαθεοδώρου, Νικόλαος Ζήρας, Αδαμαντία Ζήζη-Σερμπετζόγλου, Νικόλαος Πασχαλίδης, Αγάπη Χριστοπούλου, Αικατερίνη Φιλιππάκου, Ερασμία Τριβιζάκη Εναλλακτικώς περιγραφόμενα και ως έκτοπα φαιοχρωμοκυττώματα, τα παραγαγγλιώματα αποτελούν ασυνήθεις νευροεκτοδερμικούς (νευροενδοκρινείς) όγκους, οι οποίοι είναι δυνατό να εμφανιστούν οπουδήποτε ανευρίσκεται φυσιολογικός παραγαγγλιακός ιστός. Παρουσιάζουμε τη σπάνια περίπτωση θήλεως ασθενούς 71 ετών, με πολλαπλό μη λειτουργικό παραγαγγλίωμα ήπατος. Ο συνδυασμός δομικής (με υπολογιστική και μαγνητική τομογραφία) και λειτουργικής (με σπινθηρογράφημα υποδοχέων σωματοστατίνης) απεικόνισης, κατέστη αξιόπιστος για την τελική διάγνωση. Ο ρόλος της πυρηνικής ιατρικής είναι θεμελιώδης σε αυτές τις περιπτώσεις, αν και υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς, οι οποίοι θα πρέπει πάντοτε να λαμβάνονται υπόψη από τον κλινικό ιατρό, προκειμένου για τον ορθό προγραμματισμό των θεραπευτικών βημάτων. Hell J Nucl Med 2011; 14(2): Published on line: 22 June 2011 F-FDG-PET/CT σε αμφοτερόπλευρο πρωτοπαθές επινεφριδιακό λέμφωμα Τ, κυτταρικής αρχής Sampath Santhosh, Bhagwant Rai Mittal, Praveen Shankar, Raghava Kashyap, Anish Bhattacharya, Baljinder Singh, Ashim Das, Anil Bhansali Παρουσιάζεται άνδρας ηλικίας 33 ετών με κοιλιακό άλγος, εμπύρετο και απώλεια βάρους 15 κιλών το τελευταίο έτος, στον οποίον ανευρέθηκαν με τη συμβατική απεικόνιση αμφοτερόπλευρες μάζες άνωθεν των νεφρών. Η μελέτη με F-FDG-PET/CT έδειξε αμφοτερόπλευρες επινεφριδιακές μάζες, χωρίς έξω-επινεφριδιακή επέκταση. Συμπερασματικά, παθολογοανατομικώς τέθηκε η διάγνωση του λεμφώματος non-hodgkin Τ κυτταρικής αρχής, το οποίο εντοπίζεται εξαιρετικά σπάνια στα επινεφρίδια, αλλά θα πρέπει ωστόσο να συμπεριλαμβάνεται στη διαφορική διάγνωση των αμφοτερόπλευρων επινεφριδιακών μαζών. Hell J Nucl Med 2011; 14(2): Published on line: 22 June 2011 Δυο ασθενείς με χειρουργηθέν φλοιοεπινεφριδικό καρκίνωμα. Αυξημένη πρόσληψη F-FDG στο έτερο επινεφρίδιο κατά τη διάρκεια θεραπείας με μιτοτάνη Ιωάννα Μπανάκα, Βασιλική Λύρα, Γρηγόρης Καλτσάς, Σοφία Ν. Χατζηϊωάννου Το φλοιοεπινεφριδικό καρκίνωμα αποτελεί μια σπάνια μορφή καρκίνου με κακή πρόγνωση. Η θεραπευτική αντιμετώπιση, τόσο του πρωτογενούς όγκου όσο και των τοπικών υποτροπών είναι χειρουργική. Λόγω του υψηλού ποσοστού υποτροπής, μετά την επινεφριδεκτομή χορηγείται μιτοτάνη, η μόνη γνωστή φαρμακευτική ουσία με συγκεκριμένη αδρενολυτική δράση. Η μιτοτάνη έχει κατά κύριο λόγο τοξική δράση στα μιτοχόνδρια των φλοιοεπινεφριδικών κυττά- 198 Hellenic Journal of Nuclear Medicine Μάιος - Αύγουστος 2011

5 ρων, (η παρατεταμένη χρήση μπορεί να επιφέρει ατροφία), αλλά και ανασταλτική δράση στην περιφέρεια. Περιγράφουμε δύο ασθενείς υπό αγωγή με μιτοτάνη μετά από επινεφριδεκτομή, στους οποίους διαπιστώσαμε παθολογική πρόσληψη της F-FDG (SUV~7 με όριο αναφοράς <2.5) από το εναπομένον επινεφρίδιο. Ο λοιπός απεικονιστικός έλεγχος ήταν αρνητικός για μετάσταση στο επινεφρίδιο και η ανοιχτή λαπαροτομία στην οποία υποβλήθημε ο ένας από τους δύο επιβεβαίωσε ότι το επινεφρίδιο ήταν φυσιολογικό. Υποθέτουμε ότι ο λανθάνων υποκορτιζολισμός, σχετίζεται άμεσα με τη σημαντικά αυξημένη πρόσληψη της F-FDG στο επινεφρίδιο. Συμπερασματικά, η παθολογική πρόσληψη φθοριωμένης ραδιενεργού γλυκόζης κατά την εξέταση με PET/CT μπορεί να παρατηρηθεί στο φυσιολογικό επινεφρίδιο μετά από λήψη μιτοτάνης όπως παρατηρήθηκε σε έναν από τους ασθενείς που χειρουργήθηκαν για καρκίνο του φλοιού των επινεφριδίων. Hell J Nucl Med 2011; 14(2): Published on line: 22 June 2011 Επιστολές Άρθρο προς Σύνταξης τη Σύνταξη Χονδροειδές αμάρτωμα με χαρακτήρες μονήρους πνευμονικού όζου: PET απεικόνιση με F-φλουοροδεοξυγλυκόζη σε δυο χρόνους και απεικόνιση με F-φλουοροθυμιδίνη. Σύγκριση με την ιστοπαθολογική εξέταση Sandip Basu, Saikat Nandy, MGR Rajan, Mukta Ramadwar, Surendra H Moghe Τα πνευμονικά αμαρτώματα αποτελούν το 5%-8% των μονήρων όγκων και περίπου το 75% των καλοηθειών των πνευμόνων. Συνήθως είναι ασυμπτωματικά και καλοήθη. Ιστολογικά αποτελούνται από λίπος, ινώδη συνδετικό ιστό και χόνδρο. Απαιτείται ακριβής απεικονιστική ερμηνεία γιατί πρέπει να διαφοροδιαγνωστούν από το βρογχογενές καρκίνωμα. Συχνά ανευρίσκονται τυχαία στην απλή ακτινογραφία θώρακος, όπου και εμφανίζονται ως νομισματοειδείς βλάβες, ενώ είναι χαρακτηριστική η ύπαρξη επασβεστώσεων τύπου ποπ-κορν. Η αξονική τομογραφία είναι συχνά μη διαγνωστική, ιδιαίτερα όταν το αμάρτωμα δεν περιέχει χόνδρο ή λίπος. Παρουσιάζεται γυναίκα 45 ετών με ανεύρεση στην CT με σκιαστικό, μονήρους μάζας μαλακών μορίων στο πρόσθιο τμήμα του άνω λοβού του αριστερού πνεύμονα, διαστάσεων 4x3cm, χωρίς επασβεστώσεις ή νεκρώσεις εντός αυτής. Υπέρ της κακοήθειας ήταν μια μικρή αύξηση του μεγέθους της βλάβης σε σχέση με προηγούμενη CT. Πραγματοποιήθηκε ολοσωματική PET απεικόνιση με F-φλουοροδεοξυγλυκόζη, στην οποία και παρατηρήθηκε ήπια πρόσληψη του ραδιοφαρμάκου στην περιοχή της βλάβης και εξασθένιση της πρόσληψης κατά 37% περίπου στις καθυστερημένες λήψεις, στοιχείο που υποδηλώνει τον καλοήθη χαρακτήρα της βλάβης. Επιπλέον, υπέρ της καλοήθειας τίθεται η μη απεικόνιση της βλάβης σε τομογραφία PET με F-φλουοροθυμιδίνη. Η διάγνωση του καλοήθους χονδροειδούς αμαρτώματος τέθηκε μετά από CΤ καθοδηγούμενη βιοψία με λεπτή βελόνη. Hell J Nucl Med 2011; 14(2): Published on line: 22 June 2011 Απεικόνιση κακοήθους μεσοθηλιώματος οστικής διαφοροποίησης στο σπινθηρογράφημα οστών με 99m Tc-MDP Ειρήνη Κότσαλου, Παναγιώτης Χρονόπουλος, Αγγελική Μελά, Αντώνιος Ζουμπουλίδης, Νικόλαος Δημακόπουλος Το κακόηθες μεσοθηλίωμα του υπεζωκότα (MM) είναι εξαιρετικά σπάνιο, έχει πτωχή πρόγνωση και σχετίζεται συνηθέστερα με έκθεση σε αμίαντο. Εκδηλώνεται κλινικά με πλευροδυνία. Η διάγνωση τίθεται με βάση τα ευρήματα της αξονικής τομογραφίας και της ιστοπαθολογικής εξέτασης. Το σπινθηρογράφημα των οστών χρησιμοποιείται πολύ σπάνια στο διαγνωστικό αλγόριθμο. Παρουσιάζεται η περίπτωση ενός άνδρα 80 ετών με ιστορικό προστατεκτομής λόγω καρκίνου του προστάτη και ιστορικό πλευροδεσίας με τάλκη επί πλευριτικής συλλογής με αρνητική για κακοήθεια κυτταρολογική εξέταση. Στο σπινθηρογράφημα των οστών με 99mTc-MDP παρατηρήθηκε διάχυτα αυξημένη πρόσληψη στο αριστερό ημιθωράκιο, εξίσου έντονη στις πρόσθιες και στις οπίσθιες λήψεις. Το εύρημα αυτό αποδόθηκε σε κακοήθη πλευριτική συλλογή, παρόλο που η συνύπαρξη περιοχών οστεοβλαστικής αντίδρασης ή η πρόσληψη του 99m Tc-MDP στις εναποθέσεις τάλκης δεν μπορούσαν να αποκλειστούν. Η οριστική διάγνωση τέθηκε με την ιστοπαθολογική εξέταση μετά από βιοψία του υπεζωκότα και εκτομή πλευράς. Το ΜΜ είναι δυνατό να απεικονιστεί και ως «ψυχρή», φωτοπενική περιοχή στο 99m Tc-MDP, λόγω της ύπαρξης μεγάλου όγκου πλευριτικής συλλογής υπό τάση, ή λόγω της τροποποιημένης διαπερατότητας των τριχοειδών του υπεζωκότα από τον όγκο. Σχετίζεται και με την αναλογία ασβεστίου και φωσφόρου στο πλευριτικό υγρό. Η πλευροδεσία με τάλκη προκαλεί ψευδώς θετικά αποτελέσματα στην F-FDG PET. Πρόσληψη της F-FDG στις επασβεστωμένες πλάκες του υπεζωκότα παρατηρούνται έως και 5 χρόνια μετά. Hell J Nucl Med 2011; 14(2): Published on line: 22 June 2011 Αποτοξίνωση από αλκοόλ σε ασθενή σε σχέση με την καλσιτονίνη του πλάσματος με πρωτότυπα ευρήματα Ιωάννης Ηλίας, Θωμάς Παπαρρηγόπουλος, Ηλίας Τζαβέλλας, Δημήτρης Καραΐσκος, Γεώργιος Μεριστούδης, Αλέξανδρος Λιάππας, Ιωάννης Λιάππας Έχει αναφερθεί ότι η οξεία κατάχρηση οινοπνευματωδών οδηγεί σε αύξηση της καλσιτονίνης του πλάσματος, ενώ ο χρόνιος αλκοολισμός έχει αμφιλεγόμενα αποτελέσματα στην καλσιτονίνη. Επειδή στη βιβλιογραφία οι σχετικές αναφορές έχουν προβλήματα σχετικά με τη στατιστική ισχύ τους (λόγω μικρού αριθμού ατόμων και της μη λεπτομερούς περιγραφής της αποτοξίνωσης από το αλκοόλ), μελετήσαμε το θέμα σε 93 αλκοολικούς (64 Hellenic Journal of Nuclear Medicine Μάιος - Αύγουστος

6 άνδρες και 29 γυναίκες), των οποίων περιγράφονται τα κριτήρια επιλογής. Παρατηρήθηκε ελαφρά αύξηση συνολικά της καλσιτονίνης σε ορισμένους ασθενείς που παρέμεινε μετά την αποτοξίνωση. Συζητάται η σχέση της καλσιτονίνης με τον μυελοειδή καρκίνο του θυρεοειδούς. Συμπερασματικά, η κατάχρηση αλκοόλ έχει ήπια δράση στην καλσιτονίνη και δεν παρεμποδίζει τη διάγνωση των νεοπλασμάτων του θυρεοειδούς. Hell J Nucl Med 2011; 14(2): Published on line: 22 June 2011 Μονήρες σπληνικό λέμφωμα εντοπιζόμενο στο F-FDG-PET/CT Muge Tamam, Mehmet Mulazimoglu, Hatice Yavuz, Tamer Aydin, Filiz Filiz, Tevfik Ozpacaci Το πρωτοπαθές μονήρες σπληνικό non-hodgkin λέμφωμα (SSNHL) είναι εξαιρετικά σπάνιο με συχνότητα εμφάνισης <1%. Χαρακτηρίζεται από διάχυτη διήθηση του ερυθρού πολφού του σπληνός και διόγκωση αυτού χωρίς σχηματισμό μάζας. Δεν μπορεί να διαγνωστεί μόνο με CT ή MRI, ή US ή μόνο με Gallium-67 citrate, γιατί το μόνο εύρημα είναι η σπληνομεγαλία. Φαίνεται πως η 1 8 F-FDG PET/CT υπερέχει της CT στην αξιολόγηση του SSNHL. Η σπληνεκτομή είναι χρήσιμη τόσο διαγνωστικά, όσο και θεραπευτικά, αλλά συνοδεύεται από υψηλή νοσηρότητα και θνησιμότητα σε ασθενείς με εκσημασμένη σπληνομεγαλία. Περιγράφεται η περίπτωση ενός SSNHL β-κυτταρικής αρχής, σε άνδρα 64 ετών, με άλγος αριστερού υποχονδρίου, καταβολή, απώλεια βάρους και σπληνομεγαλία, χωρίς κυτταροπενία και χωρίς λεμφαδενοπάθεια, το οποίο ανιχνεύθηκε με F- FDG-PET/CT. Παρατηρήθηκε διάχυτα αυξημένη ετερογενής πρόσληψη της F-FDG στο σπλήνα, περίπου 2.5 φορές περισσότερο σε σχέση με το ήπαρ, ενώ δεν υπήρχαν παθολογικά ευρήματα από τους λεμφαδένες, το μυελό των οστών ή κάποιο άλλο όργανο. Ψευδώς θετικά αποτελέσματα μπορεί να προκύψουν σε σαρκοείδωση, ελονοσία, νόσο Gaucher, αιματολογικές διαταραχές καθώς και σε φλεγμονώδεις διεργασίες, ενώ η πρόσφατη χορήγηση κυτοκινών αυξάνει τη σπληνική πρόσληψη. Η F-FDG-PET/CT χαρακτηρίζεται από 92%-100% ευαισθησία στην ανίχνευση σπληνικής συμμετοχής στο λέμφωμα και είναι εξαιρετικά χρήσιμη στη διάγνωση κακοηθειών στο σπλήνα. Hell J Nucl Med 2011; 14(2): Published on line: 22 June 2011 Σπινθηρογράφημα με αντίσωμα αντιπολυμορφωπυρηνικό-με τεχνήτιο-99m ( 99m Τc-AΠA) σε σχέση με CT και US στη διάγνωση σιωπηλής μαζικής φλεγμονής κοιλιακού τοιχώματος (ΜΦΚΤ) Marinko Žuvela, Andrija Antić, Milorad Petrović, Mirko Kerkez, Aleksandar Milovanović, Vladimir Obradović Οι επιπλοκές από ΜΦΚΤ είναι συνήθεις. Υποτροπιάζουν και δεν απαντούν στη συντηρητική θεραπεία. Απαιτούν συχνά εκτεταμένη αφαίρεση τοιχωμάτων και διαδοχικές χειρουργικές επεμβάσεις. Οι απεικονιστικές εξετάσεις διαπιστώνουν σιωπηλές μαζικές φλεγμονές στο ½ των περιπτώσεων. Το σπινθηρογράφημα με AΠA είναι καλύτερο του US και CT, όπως περιγράφεται στην περίπτωσή μας. Ο ασθενής μας, 65 ετών, είχε υποτροπιάζουσα υποπλευρική κήλη, μαζική σιωπηλή βαθιά φλεγμονή από σταφυλόκοκκο, που διαπιστώθηκε με το σπινθηρογράφημα ενώ το CT και US δεν έδειξαν φλεγμονή. Συμπερασματικά, άρρωστος με ΜΦΚΤ που διαγνώστηκε η φλεγμονή του μόνο με τεχνήτιο-απα υποβλήθηκε σε διαδοχικές χειρουργικές επεμβάσεις και είχε καλή θεραπευτική απάντηση. Hell J Nucl Med 2011; 14(2): 1-3 Published on line: 22 June 2011 Όγκος Warthin μιμούμενος λεμφαδενική διόγκωση από θυρεοειδικό καρκίνωμα και ανεξήγητη αύξηση της θυρεοσφαιρίνης του ορού Suat W. Loo, Suat-Jin Lu, Konstantinos Geropantas, Craig Martin, Tom W. Roques Ο όγκος Warthin (WT) ή αδενολέμφωμα ή θηλώδες λεμφοματώδες κυσταδένωμα αποτελεί το 12% των παρωτιδικών όγκων. Είναι καλοήθης και εντοπίζεται συνήθως εντός της παρωτίδος. Σπανιότερα ανευρίσκεται πέριξ της παρωτίδος ή στους τραχηλικούς λεμφαδένες. Οι εξωπαρωτιδικοί όγκοι αποτελούν συνήθως τυχαίο εύρημα και προκαλούνται από εγκλεισμό ιστού σιαλογόνων αδένων εντός των λεμφαδένων κατά την εμβρυογένεση. Περιγράφεται η περίπτωση γυναίκας ηλικίας 81 ετών, ασυμπτωματικής, με εξωπαρωτιδικό όγκο WT μιμούμενο στην εξέταση με υπερήχους και την αξονική τομογραφία, λεμφαδενική μετάσταση από θυλακιώδες θυρεοειδικό καρκίνωμα, για το οποίο προ 10ετίας η ασθενής είχε υποβληθεί σε ολική θυρεοειδεκτομή και θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο ( 131 I). Ο όγκος αυτός έδωσε στη συγκεκριμένη εντόπιση ψευδώς θετικό αποτέλεσμα στο ολοσωματικό σπινθηρογράφημα με 131 I, χωρίς άλλα ευρήματα. Λαμβάνοντας όμως υπόψη τη συνεχή αύξηση, χωρίς διέγερση, της θυρεοσφαιρίνης του ορού, η οποία ήταν επί έτη μη ανιχνεύσιμη, και επί απουσίας παθολογικών ευρημάτων στο F-FDG-PET/CT που διενεργήθηκε, συμπερασματικά, πιθανολογείται η ταυτόχρονη ύπαρξη στο σώμα της ασθενούς μεταστατικού ιστού πολύ μικρού όγκου για να απεικονιστεί ή πιθανολογείται η αποδιαφοροποίηση του ιστού αυτού ώστε να μη προσλαμβάνει το ραδιοφάρμακο. Επιπλέον, δεν ανιχνεύτηκαν στον ορό αντισώματα κατά της θυρεοσφαιρίνης. Hell J Nucl Med 2011; 14(2): 4-5 Published on line: 22 June 2011 Νon-Hodgkin θυρεοειδικό λέμφωμα σταδίου IE στην F-FDG-PET/CT Amar Mehta, Ashok Muthukrishnan 200 Hellenic Journal of Nuclear Medicine Μάιος - Αύγουστος 2011

7 Το πρωτοπαθές non-hodgkin λέμφωμα του θυρεοειδούς αποτελεί το 2%-5% των θυρεοειδικών όγκων στους ενήλικες και το 2.5%-7% των εξωλεμφαδενικών λεμφωμάτων. Συνηθέστερα εμφανίζεται σε γυναίκες μέσης και μεγάλης ηλικίας μετά από λεμφοκυτταρική θυρεοειδίτιδα. Παρουσιάζεται η περίπτωση μιας γυναίκας 79 ετών με non-hodgkin θυρεοειδικό λέμφωμα σταδίου IE και με ιστορικό υποθυρεοειδισμού και καρκίνου του μαστού. Το στάδιο ΙΕ χαρακτηρίζεται από μεμονωμένη εξωλεμφαδενική εντόπιση και έχει καλή πρόγνωση με ποσοστά επιβίωσης 76%-100%. Η ασθενής εμφάνισε ανώδυνο θυρεοειδικό όζο στον αριστερό λοβό, με στοιχεία ύποπτα για κακοήθεια στην εξέταση με υπερήχους. Η βιοψία έδειξε υψηλής κακοήθειας λέμφωμα β- κυττάρων. Στην ολοσωματική PET/CT που διενεργήθηκε για την αρχική σταδιοποίηση δείχθηκε μεμονωμένα αυξημένη πρόσληψη στον αριστερό λοβό και τον ισθμό του θυρεοειδούς αδένα με SUVmax 39.4, χωρίς άλλα ευρήματα. Έτσι, το λέμφωμα ταξινομήθηκε ως σταδίου IE και αποφεύχθηκε η επιθετική θεραπευτική αντιμετώπιση. Συμπερασματικά, την τελευταία δεκαετία, η F-FDG-PET παίζει καθοριστικό ρόλο στα λεμφώματα στη διάγνωση, στην ανίχνευση της ενεργότητας της πάθησης, στην ακριβή σταδιοποίηση και στην παρακολούθηση της απόκρισης στη θεραπεία. Hell J Nucl Med 2011; 14(2): 6-7 Published on line: 22 June 2011 Εκσημασμένες λεμφαδενικές μεταστάσεις στην F-FDG-PET/CT σε ασθενή με διάχυτα σκληρυντικό τύπο θηλώδους θυρεοειδικού καρκινώματος (DSPTC) Yan-Hong Xu, Hong-Jun Song, Zhong-Ling Qiu, Quan-Yong Luo Το DSPTC αποτελεί το 2%-10% των θυρεοειδικών θηλωδών καρκινωμάτων (PTC). Στα χαρακτηριστικά του ανήκουν: η νεαρή ηλικία, το μεγάλο μέγεθος όγκου, οι συχνές τραχηλικές λεμφαδενικές μεταστάσεις, οι απομακρυσμένες μεταστάσεις (25% στους πνεύμονες), και οι υψηλές τιμές αντισωμάτων κατά της θυρεοσφαιρίνης (TgAb) στον ορό. Παρουσιάζεται η περίπτωση άνδρα 44 ετών με DSPTC στον οποίο 5 μήνες μετά την ολική θυρεοειδεκτομή, τον ριζικό καθαρισμό του τραχήλου και την καταστροφή των χειρουργικών υπολειμμάτων του αδένα με 131 I, το ολοσω- ματικό σπινθηρογράφημα με 131 I ήταν αρνητικό για τοπική υποτροπή ή μετάσταση. Η θυρεοσφαιρίνη (Tg) του ορού ήταν μη ανιχνεύσιμη, ενώ τα αντισώματα κατά της Tg ήταν >4000IU/mL. Συμπερασματικά, λόγω της υψηλής υπόνοιας για μετάσταση διενεργήθηκε F-FDG-PET/CT. Παρατηρήθηκαν εκσημασμένες μεταστάσεις στους τραχηλικούς, μασχαλιαίους, μεσοθωρακικούς και πυλαίους λεμφαδένες καθώς και μια μονήρης πνευμονική μετάσταση στον αριστερό πνεύμονα. Hell J Nucl Med 2011; 14(2): 8-9 Published on line: 22 June 2011 Καρκίνωμα θυροειδούς αδένα με χαρακτηριστικά θυμικής προέλευσης: υπολειτουργικός όζος, «θερμός» στην απεικόνιση με 99m Tc-MIBI και F-FDG Libo Chen, Xi Chen, Huizhen Zhang, Liang Feng, Ruisen Zhu Παρουσιάζεται η περίπτωση ενός άνδρα ασυμπτωματικού, ηλικίας 55 ετών, ο οποίος εμφάνισε μάζα στην πρόσθια τραχηλική χώρα, σκληρή ψηλαφητικά και κινητή κατά την κατάποση. Δεν υπήρχε ευαισθησία στην ψηλάφηση, ούτε διογκωμένοι λεμφαδένες. Υπερηχογραφικά, απεικονίστηκε υποηχοϊκή μάζα, συμπαγής λοβωτή, χωρίς επασβεστώσεις, διαστάσεων 2.7Χ2.3cm, μετρίας αγγειοβρίθειας στον κάτω πόλο του δεξιού λοβού του θυρεοειδούς αδένα, η οποία ήταν «ψυχρή» στην απεικόνιση με υπερτεχνητικό ανίον ( 99m TcO-4). H μάζα προσελάμβανε 99m Tc-MIBI, το οποίο αποτελεί μη ειδικό εύρημα. Σε μελέτη με F-FDG PET/CT που ακολούθησε η μάζα προσελάμβανε ανομοιογενώς με SUVmax=5.3 και διηθούσε το δεξιό τμήμα του οπισθίου τοιχώματος της τραχείας, ενδεικτικό κακοήθειας. Ακολούθησε ολική εκτομή του όγκου και τέθηκε ιστοπαθολογικά η διάγνωση του καρκινώματος CASTLE. Ανοσοϊστοχημικά το καρκίνωμα εξέφραζε τα αντιγόνα CD5 και CD117. Πρόσφατα βρέθηκε ότι η έκφραση του CD117 βοηθά στη διαφοροδιάγνωση αυτών των όγκων από αδενοειδή κυστικά καρκινώματα των σιαλογόνων αδένων, χρωμόφοβα νεφρικά καρκινώματα, νεφρικά ογκοκυτώματα και νευροενδοκρινικούς όγκους. Hell J Nucl Med 2011; 14(2): Published on line: 22 June Hellenic Journal of Nuclear Medicine Μάιος - Αύγουστος

Ραδιοϊσοτοπική Απεικόνιση Νεοπλασμάτων - Φλεγμονών

Ραδιοϊσοτοπική Απεικόνιση Νεοπλασμάτων - Φλεγμονών Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2014-2015 Ραδιοϊσοτοπική Απεικόνιση Νεοπλασμάτων - Φλεγμονών Παναγιώτης Αν. Γεωργούλιας Αν. Καθηγητής Πυρηνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΑ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΑ ενημερωτικός οδηγός για τον ασθενή και την οικογένεια Ο θυρεοειδής αδένας: έχει σχήμα πεταλούδας, βρίσκεται στο λαιμό ακριβώς μπροστά από το λάρυγγα και αποτελείται από δύο λoβούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΒΕΝΑΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ Π.Γ.Ν.ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 21/4/2004

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΒΕΝΑΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ Π.Γ.Ν.ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 21/4/2004 ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΒΕΝΑΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΒΗΤΟΥ -- ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ Π.Γ.Ν.ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 21/4/2004 ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στην περισσότερο επιτυχημένη αντιμετώπιση του καρκίνου έχει συμβάλλει σημαντικά η ανακά-λυψη και εφαρμογή των καρκινι-κών δεικτών.

Στην περισσότερο επιτυχημένη αντιμετώπιση του καρκίνου έχει συμβάλλει σημαντικά η ανακά-λυψη και εφαρμογή των καρκινι-κών δεικτών. Όλες μαζί οι μορφές καρκίνου αποτελούν, παγκοσμίως τη δεύτερη αιτία θανάτου μετά από τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Τα κρούσματα συνεχώς αυξάνονται και σε πολλές αναπτυγμένες χώρες αποτελεί την πρώτη αιτία

Διαβάστε περισσότερα

18. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ

18. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ 18. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ Ο καρκίνος του ενδομητρίου είναι η συχνότερη μορφή γυναικολογικού καρκίνου στις ΗΠΑ ( 6% όλων των νεοδιαγνωσθέντων καρκίνων στις γυναίκες). Η πρόγνωση είναι σχετικά καλή καθώς

Διαβάστε περισσότερα

21. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

21. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ 21. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Ο καρκίνος του μαστού είναι ο πιο συχνός καρκίνος της γυναίκας. Η επίπτωση παγκόσμια είναι περίπου 89 περιστατικά/100.000 γυναίκες ενώ αναφέρονται 800.000 νέα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Είναι συχνός ο καρκίνος του προστάτη; Ποιοί παράγοντες κινδύνου σχετίζονται με τον καρκίνο του προστάτη ;

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Είναι συχνός ο καρκίνος του προστάτη; Ποιοί παράγοντες κινδύνου σχετίζονται με τον καρκίνο του προστάτη ; ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Είναι συχνός ο καρκίνος του προστάτη; Πρόκειται για το συχνότερο καρκίνο και τη δεύτερη αιτία θανάτου από καρκίνο στους άνδρες. Η συχνότητά του αυξάνει με την αύξηση της ηλικίας και το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΕΚ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΘΗΛΙΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΕΚ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΘΗΛΙΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΕΚ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΘΗΛΙΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ M. Rouprêt, R. Zigeuner, J. Palou, A. öhle, E. Kaasinen, M. abjuk, R. Sylvester, W. Oosterlinck Eur Urol 2011 Apr;59(4):584-94

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ - ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ - ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ - ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Βασικές γνώσεις I SBN 960-372-069-0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΙΣ Α. ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ Μ Ε Ρ Ο Σ Ι ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ Κεφάλαιο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ... 3 Το καρκινικό κύτταρο... 3 Κυτταρικός

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινολογίας-Αθήνα 2000

Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινολογίας-Αθήνα 2000 ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΠΙΝΘΗΡΟΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΤC99m-TETROFOSMIN Γεωργοσοπούλου Μ, Λύρα Σ, Χατζηλύρα Π Γεωργούντζος Β, Παππάς, Μανδάλου Α, Τσουρούλας Μ, Στριγγάρης Κ, Βλάχος Λ Εργ. Ακτινολογίας Παν/μίου

Διαβάστε περισσότερα

ιάγνωση και Θεραπεία Άρης Πολύζος Παθολόγος Ογκολόγος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών Λαϊκό Νοσοκοµείο Αθήνα Επιδηµιολογία -Αιτιοπαθογένεια Α) Κάπνισµα:Ένοχο για το 85-90% των καρκίνων πνεύµονος x 30vs

Διαβάστε περισσότερα

Σπινθηρομαστογραφία (Scintimammography)

Σπινθηρομαστογραφία (Scintimammography) Mαρία Λύρα Γεωργοσοπούλου,Αν Καθηγήτρια Α Εργαστήριο Ακτινολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών 2003 Σπινθηρομαστογραφία (Scintimammography) ιαγνωστική συνεισφορά 2003 Maria Lyra Georgosopoulou Σπινθηρομαστογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Προληπτική Μαστογραφία Ανακαλύπτοντας το DCIS. Ιωάννης Θ. Νατσιόπουλος Ειδικός Χειρουργός Μαστού

Προληπτική Μαστογραφία Ανακαλύπτοντας το DCIS. Ιωάννης Θ. Νατσιόπουλος Ειδικός Χειρουργός Μαστού Προληπτική Μαστογραφία Ανακαλύπτοντας το DCIS Ιωάννης Θ. Νατσιόπουλος Ειδικός Χειρουργός Μαστού Ductal Carcinoma in Situ Πορογενές καρκίνωμα in Situ In Situ = επί τόπου Τοπικό πορογενές καρκίνωμα; Ductal

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Διαφορικήδιάγνωση

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Διαφορικήδιάγνωση ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Διαφορικήδιάγνωση Γ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ειδικευόμενη: Σοφία Κραββαρίτη Επιμελητής: Εμμανουήλ Ανδρεάδης Διευθυντής: Γεώργιος Μουσούλης ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ Ταχύπνοια: αναπνοές >30/min

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ. Η κακοήθης νεοπλασία του νεφρού αποτελεί το 3 % των νεοπλασμάτων του ενήλικα. Ασυνήθης είναι η εμφάνιση του σε ηλικίες κάτω των

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ. Η κακοήθης νεοπλασία του νεφρού αποτελεί το 3 % των νεοπλασμάτων του ενήλικα. Ασυνήθης είναι η εμφάνιση του σε ηλικίες κάτω των ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ. Η κακοήθης νεοπλασία του νεφρού αποτελεί το 3 % των νεοπλασμάτων του ενήλικα. Ασυνήθης είναι η εμφάνιση του σε ηλικίες κάτω των 40 ετών και τυπικά εμφανίζεται στην πέμπτη και έκτη

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της βιοχημικής υποτροπής στον καρκίνο του προστάτη

Διαχείριση της βιοχημικής υποτροπής στον καρκίνο του προστάτη Μωυσίδης Κυριάκος Λέκτορας Ουρoλογίας Β ουρολογική κλινική του Α.Π.Θ. Διευθυντής Καθηγητής Ε. Ιωαννίδης Διαχείριση της βιοχημικής υποτροπής στον καρκίνο του προστάτη Καρκίνος του προστάτη Yπάρχει κάποια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΜΕ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟ ΙΩΔΙΟ ΡΑΔΙΟΠΕΠΤΙΔΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟ 131Ι ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ Το ραδιενεργό

Διαβάστε περισσότερα

Αορτίτις Απεικόνιση. Φοινίτσης Στέφανος

Αορτίτις Απεικόνιση. Φοινίτσης Στέφανος Στέφανος Φοινίτσης - Αορτίτις Απεικόνιση 31 Αορτίτις Απεικόνιση. Φοινίτσης Στέφανος Λέκτορας Α.Π.Θ. Η αορτίτιδα ορίζεται ως φλεγμονή του τοιχώματος της αορτής. Αιτιολογικά ταξινομείται σε δύο μεγάλες ομάδες:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΕΝ ΟΜΗΤΡΙΟΥ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΕΝ ΟΜΗΤΡΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΕΝ ΟΜΗΤΡΙΟΥ Κ. ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ - ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ του καρκίνου του

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ Μέχρι πρόσφατα, παρ όλες τις δυνατότητες που έχουμε στο οπλοστάσιο μας για να απεικονίζουμε όγκους στο ήπαρ και στο πάγκρεας, λόγω της έλλειψης λεπτομερούς απεικονίσεως αλλά και ουσιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος της νεφρικής πυέλου ή του ουρητήρα

Καρκίνος της νεφρικής πυέλου ή του ουρητήρα Καρκίνος του Νεφρού Καρκίνος της νεφρικής πυέλου ή του ουρητήρα Λιθίαση ουροποιητικού συστήματος Στένωση Πυελοουρητηρικής Συμβολής Τα Επινεφρίδια Nεφρικές κύστες Καρκίνος του Νεφρού Το Νεφρικό Καρκίνωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ X. ΓΡΑΪΔΗΣ, Δ. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Β. ΚΑΡΑΣΑΒΙΔΗΣ, Ε. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Θ. ΜΠΙΤΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Φαιοχρωμοκύττωμα. Ευγενία Γκαλιαγκούση. Επιμελήτρια Β, B Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Φαιοχρωμοκύττωμα. Ευγενία Γκαλιαγκούση. Επιμελήτρια Β, B Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Φαιοχρωμοκύττωμα Ευγενία Γκαλιαγκούση Επιμελήτρια Β, B Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Φαιοχρωμοκύττωμα (Ι) Aπό χρωμαφινικά κύτταρα του μυελού των επινεφριδίων (85-90%)

Διαβάστε περισσότερα

συχνος μεταστατικος στοχος πυλαια οδος Μαλλον επιχωρια μεταστασις,οσον αφορα το πεπτικο,παρα γενικευμενη νοσος

συχνος μεταστατικος στοχος πυλαια οδος Μαλλον επιχωρια μεταστασις,οσον αφορα το πεπτικο,παρα γενικευμενη νοσος ΗΠΑΡ συχνος μεταστατικος στοχος πυλαια οδος Μαλλον επιχωρια μεταστασις,οσον αφορα το πεπτικο,παρα γενικευμενη νοσος Χειρουργικη εκτομη ηπατικων μεταστασεων(πλην παχεος-ορθου) Αμφισβητουμενη Μονον στα πλαισια

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΝΟΣΟΣ PAGET ΑΙΔΟΙΟΥ

Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΝΟΣΟΣ PAGET ΑΙΔΟΙΟΥ Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΝΟΣΟΣ PAGET ΑΙΔΟΙΟΥ Κουτρούµπα Ι, Χαϊδόπουλος Δ, Θωµάκος Ν, Σωτηροπούλου Μ, Καθοπούλης Ν, Βλάχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Νόσοι θυρεοειδούς Υποθυρεοειδισμός Υπερθυρεοειδισμός Υπερπλασία θυρεοειδούς : βρογχοκήλη (διάχυτη) οζώδης Νεοπλάσματα θυρεοειδούς Υπερπλασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ. Ιωάννης Βακαλόπουλος Χειρουργός Ουρολόγος Λέκτορας Αριστοτελείου Παν/µιου Θεσσαλονίκης

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ. Ιωάννης Βακαλόπουλος Χειρουργός Ουρολόγος Λέκτορας Αριστοτελείου Παν/µιου Θεσσαλονίκης ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ Ιωάννης Βακαλόπουλος Χειρουργός Ουρολόγος Λέκτορας Αριστοτελείου Παν/µιου Θεσσαλονίκης Καρκίνος Προστάτη Ο συχνότερος καρκίνος στον άνδρα Ηλικία > 65, αλλά εµφανίζεται και σε νεώτερους

Διαβάστε περισσότερα

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή ιατρικής για το μάθημα του καρκίνου του όρχη βασικές γνώσεις :

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή ιατρικής για το μάθημα του καρκίνου του όρχη βασικές γνώσεις : Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή ιατρικής για το μάθημα του καρκίνου του όρχη βασικές γνώσεις : Οι όρχεις αποτελούν κομμάτι του αναπαραγωγικού συστήματος (παραγωγή σπερματοζωάριων) του άνδρα αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Λουκά 3 ο Έτος Τμήμα Νοσηλευτικής Σχολή Επιστημών Υγείας Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σοφία Λουκά 3 ο Έτος Τμήμα Νοσηλευτικής Σχολή Επιστημών Υγείας Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Νευροβλάστωμα Σοφία Λουκά 3 ο Έτος Τμήμα Νοσηλευτικής Σχολή Επιστημών Υγείας Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Ορισμός: Κακοήθες νεόπλασμα το οποίο προέρχεται από αρχέγονα εξωδερμικά κύτταρα (νευροβλάστες)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟ του ΠΡΟΣΤΑΤΗ. Πως να προλάβετε τον ΔΙΑΓΝΩΣΗ Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ. Επιστημονική Επιμέλεια Ελληνική Ουρολογική Εταιρία

ΚΑΡΚΙΝΟ του ΠΡΟΣΤΑΤΗ. Πως να προλάβετε τον ΔΙΑΓΝΩΣΗ Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ. Επιστημονική Επιμέλεια Ελληνική Ουρολογική Εταιρία Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ Πως να προλάβετε τον ΚΑΡΚΙΝΟ του ΠΡΟΣΤΑΤΗ με ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ Χορηγία Επιστημονική Επιμέλεια Ελληνική Ουρολογική Εταιρία με ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για

Διαβάστε περισσότερα

Η παγκόσμια οργάνωση υγείας συνιστά την κατάταξη σε 4 βασικούς ιστολογικούς τύπους: καρκίνωμα μεταβατικού επιθηλίου, καρκίνωμα πλακώδους

Η παγκόσμια οργάνωση υγείας συνιστά την κατάταξη σε 4 βασικούς ιστολογικούς τύπους: καρκίνωμα μεταβατικού επιθηλίου, καρκίνωμα πλακώδους ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ. Είναι ο τέταρτος πιο συχνός καρκίνος της στον Δυτικό κόσμο. Η μέση ηλικία κατά την διάγνωση είναι τα 60 με 65 έτη.είναι πιο συχνός στους

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή, 3 Σεπτεµβρίου 2006

Κυριακή, 3 Σεπτεµβρίου 2006 Χρήστος Μαρκόπουλος Αν. Καθηγητής Χειρουργικής Ιατρικής Σχολής Αθηνών /ντης Κλινικής Μαστού Ιατρικού Κέντρου Αθηνών Πρόεδρος Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού - Στατιστικά στοιχεία Στη χώρα µας,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» 8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18-21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ Ψηλαφητή

Διαβάστε περισσότερα

1/21/2013. 1, Εγκάρσιο κόλον 2, ήπαρ 3, δε. Νεφρός. 5, αορτή 6, κάτω πόλος αριστερού νεφρού 7, κατιόν κόλον 8, ορθός κοιλιακός μυς

1/21/2013. 1, Εγκάρσιο κόλον 2, ήπαρ 3, δε. Νεφρός. 5, αορτή 6, κάτω πόλος αριστερού νεφρού 7, κατιόν κόλον 8, ορθός κοιλιακός μυς 1, Δεξιός πνεύμων 2, αορτή. 3, αριστερός πνεύμων. 4, αριστερό επιεφρίδιο 5, σπλην 6, σπληνική. 7, Παχύ έντερο. 8, πυλαία φλέβα. 9, ηπατική φλέβα 10, ήπαρ. Κάτω κοίλη φλέβα 2, δεξιός νεφρός 3, κοιλιακή

Διαβάστε περισσότερα

17. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ

17. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Αιτιολογία: επίμονη λοίμωξη με ογκογόνο στέλεχος HPV (16, 18, 31, 33, 35, 45 κλπ) Πρωτογενής πρόληψη: εμβολιασμός (2 εμβόλια τετραδύναμο, διδύναμο) Δευτερογενής πρόληψη: προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI)

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Τι είναι το σύνδροµο µηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης; Φυσιολογικά, η κεφαλή του ισχίου δεν προσκρούει στο χείλος της κοτύλης κατά

Διαβάστε περισσότερα

στη διάγνωση της Πνευμονικής Εμβολής

στη διάγνωση της Πνευμονικής Εμβολής Το σπινθηρογράφημα πνευμόνων στη διάγνωση της Πνευμονικής Εμβολής Χάρις Γιαννοπούλου Πυρηνικός ιατρός Αν. Διευθύντρια Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» Πόσο επιτακτική είναι η ορθή διάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη.

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη. Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη. Καρκίνος του προστάτη Επιδημιολογία: Αποτελεί τον συχνότερα διαγνωσμένο καρκίνο στον άνδρα. 186.320

Διαβάστε περισσότερα

Σπινθηρογραφική Απεικόνιση Ήπατος Σπληνός - Γαστρεντερικού Συστήματος

Σπινθηρογραφική Απεικόνιση Ήπατος Σπληνός - Γαστρεντερικού Συστήματος Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2014-2015 Σπινθηρογραφική Απεικόνιση Ήπατος Σπληνός - Γαστρεντερικού Συστήματος Παναγιώτης Αν. Γεωργούλιας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ MEDICAL THORACOSCOPY ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Πιλιλίτσης Λεωνίδας Ειδικός πνευμονολόγος Γ.Ν.Λαμίας

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ MEDICAL THORACOSCOPY ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Πιλιλίτσης Λεωνίδας Ειδικός πνευμονολόγος Γ.Ν.Λαμίας Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ MEDICAL THORACOSCOPY ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Πιλιλίτσης Λεωνίδας Ειδικός πνευμονολόγος Γ.Ν.Λαμίας ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Ο όρος θωρακοσκόπηση εισήχθη από τον Hans Christian Jacobaeus περίπου πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝ Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ϊ Σ ΤΑΜ Ε Ν Η ΟΥ Ρ ΟΛΟ Γ Ι ΚΟΥ- Ο Γ ΚΟΛΟ Γ Ι ΚΟΥ Τ Μ Η Μ ΑΤΟ Σ ΑΝ Θ «Θ Ε ΑΓ Ε Ν Ε Ι Ο» ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Βασική

Διαβάστε περισσότερα

Μοριακή σταδιοποίηση: το παράδειγμα του καρκίνου του προστάτη

Μοριακή σταδιοποίηση: το παράδειγμα του καρκίνου του προστάτη Μοριακή σταδιοποίηση: το παράδειγμα του καρκίνου του προστάτη Μιχάλης Κουτσιλιέρης Αναπλ. Καθηγητής Πειραματικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών έλω να ξεκινήσω την ομιλία μου ευχαριστώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΨΕΥ ΟΚΥΣΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΨΕΥ ΟΚΥΣΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΨΕΥ ΟΚΥΣΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Παρουσίαση περιστατικού Ονόµατα: Α.Γιακαµόζης, Β.Βουτσάς, Θ.Λαζαρίδης,, Β.Ράντου, Π.Κοντού, Α.Ιωαννίδου, Ι Φρανσές, Μ.Μπιτζάνη ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΕ ΔΙΑΣΑΡΑΧΕ ΘΤΡΕΟΕΙΔΟΤ

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΕ ΔΙΑΣΑΡΑΧΕ ΘΤΡΕΟΕΙΔΟΤ 1 ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΕ ΔΙΑΣΑΡΑΧΕ ΘΤΡΕΟΕΙΔΟΤ Μήπως τελευταία νιώθετε υποτονικά, ή βρίσκεστε συνεχώς σε υπερένταση; Νυστάζετε συνεχώς και ενώ δεν έχετε αλλάξει τις διατροφικές σας συνήθειες, παίρνετε πολύ εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιενεργές διασπάσεις. Ραδιονουκλίδια στην ιατρική

Ραδιενεργές διασπάσεις. Ραδιονουκλίδια στην ιατρική Ραδιενεργές διασπάσεις Ραδιονουκλίδια στην ιατρική Νουκλίδια Οι πυρήνες µε διαφορετικό αριθµό πρωτονίων ή/και νετρονίων ονοµάζονται νουκλίδια. Υπάρχουν 1500 περίπου νουκλίδια (φυσικά +τεχνητά). Η ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ + ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ = Α & Ω ΣΤΗΝ! ΑΠΛΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ (Βασική απεικονιστική μέθοδος) ΠΡΟΣΘΙΟΠΙΣΘΙΑ ΠΛΑΓΙΑ ΛΟΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΛΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ (Βασική

Διαβάστε περισσότερα

Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα

Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Γυναίκα 35 ετών με κοιλιακό άλγος από μηνός Παρουσιάζεται από: Τζάμου Ε, Μπολώτη Δ, Νάτσε Ν, Αναστασιάδου Κ. Ακτινολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Κλέωντας Αθανάσιος Ειδικευόμενος Ιατρός Θωρακοχειρουργικής Κλινικής (Επιστημονικός Συνεργάτης Πνευμονολογικής Ογκολογικής Κλινικής)

Κλέωντας Αθανάσιος Ειδικευόμενος Ιατρός Θωρακοχειρουργικής Κλινικής (Επιστημονικός Συνεργάτης Πνευμονολογικής Ογκολογικής Κλινικής) Κλέωντας Αθανάσιος Ειδικευόμενος Ιατρός Θωρακοχειρουργικής Κλινικής (Επιστημονικός Συνεργάτης Πνευμονολογικής Ογκολογικής Κλινικής) ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκη Copyright Ατομικό Ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιέχει 30-50 αδένες και το (πρόσθιο) ινομυώδες στρώμα

Περιέχει 30-50 αδένες και το (πρόσθιο) ινομυώδες στρώμα Ε. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ Περιέχει 30-50 αδένες και το (πρόσθιο) ινομυώδες στρώμα οι οποίοι περιβάλλονται από παχιά κάψα συνδετικού ιστού. Οι εκκριτικοί πόροι εκβάλλουν στην προστατική μοίρα της ουρήθρας.

Διαβάστε περισσότερα

¹ Ά Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο ²Μονάδα Μικροχειρουργικής, Νοσοκομείο Κ.Α.Τ Αθηνών

¹ Ά Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο ²Μονάδα Μικροχειρουργικής, Νοσοκομείο Κ.Α.Τ Αθηνών ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΝΕΓΧΕΙΡΗΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ. ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟ ΙΑΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΗΣ Βρακοπούλου Γαβριέλλα- Ζωή ¹, Δουλάμη Γεωργία¹,Λαρεντζάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Αντωνίου Χαρά Διευθύντρια Β Χειρουργικής Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Χανίων ΣΕ ΤΙ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΜΕ??? Πόσο συχνός είναι ο καρκίνος του μαστού? Ποια αίτια τον προκαλούν?

Διαβάστε περισσότερα

14. ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ

14. ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ 14. ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ Υδατιδώδης μύλη κύηση ολική μερική Διεισδυτική μύλη κύηση Χοριοκαρκίνωμα PSTT (placental site trophoblastic tumors) Η ολική και μερική υδατιδώδης

Διαβάστε περισσότερα

Albert Salomon, Γερμανός χειρουργός, 1913 Ακτινογράφησε 3000 μαστούς από μαστεκτομή και συσχέτισε ακτινολογικά, κλινικά και παθολογοανατομικά

Albert Salomon, Γερμανός χειρουργός, 1913 Ακτινογράφησε 3000 μαστούς από μαστεκτομή και συσχέτισε ακτινολογικά, κλινικά και παθολογοανατομικά Albert Salomon, Γερμανός χειρουργός, 1913 Ακτινογράφησε 3000 μαστούς από μαστεκτομή και συσχέτισε ακτινολογικά, κλινικά και παθολογοανατομικά ευρήματα. Stafford Warren, 1930, επί ασθενών, (στερεοσκοπική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Β.Πρασόπουλος /ντής Πυρηνικής Ιατρικής PET/CT.Θ.Κ.Α. Υγεία ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΘΥΡΕΟΕΙ ΟΥΣ -Ραδιοφάρµακο εκλογής I 131 -Εφαρµογή σε καλοήθεις και κακοήθεις

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας

Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας Απεικονιστική Διερεύνηση του Πνεύμονα, του Πλευριτικού και του Μεσοπνευμόνιου χώρου Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας Πτυχιούχος Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. Πτυχιούχος Ιατρικής Α.Π.Θ. Αναπληρωτής Καθηγητής Ακτινολογίας Κτηνιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Σοφία Λαφογιάννη 1, Χαρίκλεια Λούπα 2.

Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Σοφία Λαφογιάννη 1, Χαρίκλεια Λούπα 2. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑΣ (Charcot) ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Κάθε χρόνο περίπου 200.000 νέοι ασθενείς διαγιγνώσκονται με Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής. Είναι γνωστό επίσης, ότι η ρήξη του Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής οδηγεί σε ποσοστό τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Εγκυμοσύνη και Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες

Εγκυμοσύνη και Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Εγκυμοσύνη και Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Υπάρχουν περιπτώσεις που μια μέλλουσα μητέρα χρειάζεται να υποβληθεί σε κάποια ιατρική διαγνωστική εξέταση ή θεραπεία με ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Επίσης, δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΚΗΛΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ

ΥΔΡΟΚΗΛΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ ΥΔΡΟΚΗΛΗ Είναι η συλλογή υγρού μεταξύ των πετάλων του ιδίως ελυτροειδούς χιτώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 1 Η απεικόνιση βοηθά τους γιατρούς στη διάγνωση και στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτριος Β. Δουγένης. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2013 2014

ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτριος Β. Δουγένης. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2013 2014 ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτριος Β. Δουγένης Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2013 2014 ΠΑΤΡΑ, Οκτώβριος 2013 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Διευθυντής:

Διαβάστε περισσότερα

Επιβάρυνση από την ακτινοβολία Δοσιμετρία στην Πυρηνική Ιατρική

Επιβάρυνση από την ακτινοβολία Δοσιμετρία στην Πυρηνική Ιατρική Επιβάρυνση από την ακτινοβολία Δοσιμετρία στην Πυρηνική Ιατρική Λίγα λόγια για τις συνέπειες από τις σπινθηρογραφικές διαγνωστικές εξετάσεις Καρδιάς- Νεφρών- Σκελετού- Θυρεοειδούς- Μαρία Λύρα Γεωργοσοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΩΟΘΗΚΩΝ. Θ. Πανοσκάλτσης MD, PhD, FRCOG, CCST (UK) Γυναικολόγος Ογκολόγος. Αρεταίειον Νοσοκομείο, Αθήνα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΩΟΘΗΚΩΝ. Θ. Πανοσκάλτσης MD, PhD, FRCOG, CCST (UK) Γυναικολόγος Ογκολόγος. Αρεταίειον Νοσοκομείο, Αθήνα ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΩΟΘΗΚΩΝ Θ. Πανοσκάλτσης MD, PhD, FRCOG, CCST (UK) Γυναικολόγος Ογκολόγος Λέκτορας, 2 η Πανεπιστημιακή Κλινική Μαιευτικής Γυναικολογίας Αρεταίειον Νοσοκομείο, Αθήνα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο καρκίνος ωοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα. Θεμιστοκλής χαμογεωργάκης Λέκτορας θωρακοχειρουργικής ΠΓΝ Αττικόν

Χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα. Θεμιστοκλής χαμογεωργάκης Λέκτορας θωρακοχειρουργικής ΠΓΝ Αττικόν Χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα Θεμιστοκλής χαμογεωργάκης Λέκτορας θωρακοχειρουργικής ΠΓΝ Αττικόν ΔεύτερηπιοσυχνήαιτίαθανάτουUSA Πιο συχνή αιτία θανάτου στους άνδρες 33% θανάτων από

Διαβάστε περισσότερα

Νοσος Cushing Μάθετε περισσότερα

Νοσος Cushing Μάθετε περισσότερα Journalist Handbook 1 Πληροφορίες για Δημοσιογράφους Νοσος Cushing Μάθετε περισσότερα Νοσος Cushing 3 TΙ ΕΙΝΑΙ Η ΝΟΣΟΣ CUSHING; Πριν μιλήσουμε για τη Νόσο Cushing, θα πρέπει να κατανοήσουμε την ασθένεια

Διαβάστε περισσότερα

19. ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΑΙΔΟΙΟΥ

19. ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΑΙΔΟΙΟΥ Το 1998 η FIGO (International Federation of Gynecology and Obstetrics) στην ετήσια έκθεση της ανέφερε ότι ο καρκίνος του αιδοίου αποτελούσε το 5% των κακοήθων νεοπλασμάτων του γυναικείου γεννητικού συστήματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΒΡΟΓΧΙΚΗ ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ. 2,Β.Αναστασάκος2,

ΕΝΔΟΒΡΟΓΧΙΚΗ ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ. 2,Β.Αναστασάκος2, ΕΝΔΟΒΡΟΓΧΙΚΗ ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ. Κ. Παπαλλά 1, Δ. Μπισιρτζόγλου2, Αθ. Ζέτος 2,Β.Αναστασάκος2, 2Γ. Ιωαννίδου 1, 2Δ. Ξεσφύγγη 1, Μ.Πλόχωρου1,Μ.Καραβαλλάκης 1 Ι.Τσαλαφουτας 1 Γ. Πολίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (follow up) των ασθενών με καρκίνο

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (follow up) των ασθενών με καρκίνο ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (follow up) των ασθενών με καρκίνο Μετά την διάγνωση ενός νεοπλάσματος και την εφαρμογή της ενδεικνυόμενης θεραπευτικής αγωγής, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην τακτική παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση. Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς. Σημειώσεις II: Πυρηνική Ιατρική

HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση. Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς. Σημειώσεις II: Πυρηνική Ιατρική HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς Σημειώσεις II: Πυρηνική Ιατρική Σεπτέμβριος 2003-Φεβρουάριος 2004 Πυρηνική Ιατρική Εισαγωγή Η Πυρηνική Ιατρική είναι κλάδος της ιατρικής που

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΝΕΦΡΩΝ - ΟΥΡΗΤΗΡΑ - ΚΥΣΤΕΩΣ - ΟΥΡΗΘΡΑΣ

ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΝΕΦΡΩΝ - ΟΥΡΗΤΗΡΑ - ΚΥΣΤΕΩΣ - ΟΥΡΗΘΡΑΣ ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΝΕΦΡΩΝ - ΟΥΡΗΤΗΡΑ - ΚΥΣΤΕΩΣ - ΟΥΡΗΘΡΑΣ Τι είναι η "λιθίαση του ουροποιητικού" Λιθίαση ουροποιητικού είναι η δημιουργία λίθου ή λίθων μέσα στην αποχετευτική μοίρα του

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αξονικού Τομογράφου, ΑΟΝΑ «Άγιος Σάββας»

Τμήμα Αξονικού Τομογράφου, ΑΟΝΑ «Άγιος Σάββας» Στασινοπούλου Μυρσίνη, Στεφανιώτη Ασπασία, Ανδριώτης Ευθύμιος, Δεληβελιώτης Κωνσταντίνος, Ταβερναράκη Αγγελική Τμήμα Αξονικού Τομογράφου, ΑΟΝΑ «Άγιος Σάββας» Σκοπός: Η εκτίμηση του πρωτοκόλλου της αξονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Παθολογική Κλινική Γ.Ν. «Η Παμμακάριστος» ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Κωνσταντινίδης Ιωάννης Συντ. Διευθυντής Μανιατάκου Μαρία Επικ. Παθολόγος Παρούσα νόσος Άνδρας 38 ετών με: Εμπύρετο

Διαβάστε περισσότερα

TI NEOTEΡΟ ΣΤΟΥΣ ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΟΓΚΟΥΣ ΤΟ 2015. Ορισμοί-Κατάταξη-Ιστολογία. Δ Ροντογιάννη

TI NEOTEΡΟ ΣΤΟΥΣ ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΟΓΚΟΥΣ ΤΟ 2015. Ορισμοί-Κατάταξη-Ιστολογία. Δ Ροντογιάννη TI NEOTEΡΟ ΣΤΟΥΣ ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΟΓΚΟΥΣ ΤΟ 2015 Ορισμοί-Κατάταξη-Ιστολογία Δ Ροντογιάννη Νευροενδοκρινή νεοπλάσματα Ταξινόμηση Βιολογικοί δείκτες Μοριακή Παθολογία Νευροενδοκρινή νεοπλάσματα Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΟ ΟΖΟ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΟ ΟΖΟ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΟ ΟΖΟ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Θεμιστοκλής Τζώτζας Ενδοκρινολόγος Κλινική Ενδοκρινολογίας Διαβήτη Μεταβολισμού Νοσοκομείο Αγ. Παύλος-Παναγία Θεσ/νίκης Ο θυρεοειδής αδένας Θυροειδικός

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΑΙΕΥΤΙΚΑ» ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΗ ΘΗΛΥΚΗ ΓΑΤΑ. Μαρία Μαλιδάκη, Χαράλαμπος Ν. Βερβερίδης Κτηνιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

«ΜΑΙΕΥΤΙΚΑ» ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΗ ΘΗΛΥΚΗ ΓΑΤΑ. Μαρία Μαλιδάκη, Χαράλαμπος Ν. Βερβερίδης Κτηνιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης «ΜΑΙΕΥΤΙΚΑ» ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΗ ΘΗΛΥΚΗ ΓΑΤΑ Μαρία Μαλιδάκη, Χαράλαμπος Ν. Βερβερίδης Κτηνιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης «ΜΑΙΕΥΤΙΚΑ» ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΗ ΘΗΛΥΚΗ ΓΑΤΑ Ο ωοθηκικός κύκλος και

Διαβάστε περισσότερα

Παμπελοννησιακό Ιατρικό Συνέδριο Πάτρα, 23 Οκτ. 2010

Παμπελοννησιακό Ιατρικό Συνέδριο Πάτρα, 23 Οκτ. 2010 Σπονδυλαρθροπάθειες Η σημασία της πρώιμης διάγνωσης Δαούσης Δημήτριος Λέκτορας Παθολογίας/Ρευματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών Παμπελοννησιακό Ιατρικό Συνέδριο Πάτρα, 23 Οκτ. 2010 Σπονδυλαρθροπάθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ. Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ. Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές ακτινοβολιών : Κεφάλαιο 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Άνδρας ηλικίας 47 ετών προσέρχεται λόγω πνευματουρίας και απώλειας κοπράνων από την ουρήθρα, από δεκαημέρου. Ο ασθενής αναφέρει γριππώδη συνδρομή που προηγήθηκε της παρούσης κατάστασης.

Διαβάστε περισσότερα

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση )

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Συντηρητική ή Χειρουργική Αντιµετώπιση Γ. Στράντζαλης Νευροχειρουργική Κλινική, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεραπευτήριο Ευαγγελισµός ΓΕΝΙΚΑ Η οσφυo-ισχιαλγία ή ο «πόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Επιβλέπουσα Α.ΤΕΙ.Θ Ε. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Μέλη Επιτροπής Λαβδανίτη Μαρία Μινασίδου Ευγενία Αλεξιάδη Αθηνά Γεωργάκη Ελένη Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ETHΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

ETHΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ETHΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Ο Προστατικός αδένας είναι όργανο πο ευρίσκεται μόνο στον άνδρα και δεν υπάρχει κάτι ανάλογο στην γυναίκα. Έχει περίπου το μέγεθος ενός καρυδιού και ευρίσκεται ακριβώς κάτω

Διαβάστε περισσότερα

www.cirse.org Επεμβατική Ογκολογία Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική

www.cirse.org Επεμβατική Ογκολογία Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Επεμβατική Ογκολογία Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική www.cirse.org Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe Cardiovascular and Interventional

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας

Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας Ακτινολογική εκτίμηση της πώρωσης των καταγμάτων Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας Πτυχιούχος Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. Πτυχιούχος Ιατρικής Α.Π.Θ Αναπληρωτής Καθηγητής Ακτινολογίας Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ. Διπλωματούχος

Διαβάστε περισσότερα

Εκτός Κλειστού Νοσηλείου. Τιμή ΜΕΧΡΙ 30/4/2011 1/5/2011 ΕΩΣ 29/12/2011 30-12-11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

Εκτός Κλειστού Νοσηλείου. Τιμή ΜΕΧΡΙ 30/4/2011 1/5/2011 ΕΩΣ 29/12/2011 30-12-11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ Τιμή ΜΕΧΡΙ 30/4/2011 Εκτός Κλειστού Νοσηλείου 1/5/2011 ΕΩΣ 29/12/2011 30-12-11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ Code Name ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ - ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: Δερμοαντίδραση νυγμού για 69999001 κάθε δοκιμασία 0 ΟΧΙ 1,76 2,00 ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

ΦΥΣΙΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΥΣΙΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ Στο ακτινολογικό τμήμα παράγονται εικόνες Οι εικόνες περιέχουν σε διαφορετικό βαθμό πληροφορίες: ανατομίας λειτουργίας Διάφορες απεικονιστικές μέθοδοι παράγουν εικόνες με διαφορετικούς

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη διαγνωστική έρευνα

Εισαγωγή στη διαγνωστική έρευνα DEPARTMENT OF HYGIENE AND EPIDEMIOLOGY Εισαγωγή στη διαγνωστική έρευνα Κώστας Τσιλίδης, ktsilidi@cc.uoi.gr http://users.uoi.gr/ktsilidi/teaching Ιωαννίδης: κεφάλαιο 3 Ahlbom: κεφάλαιο 3, 4 Guyatt: κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή για το μάθημα του καρκίνου του νεφρού :

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή για το μάθημα του καρκίνου του νεφρού : Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή για το μάθημα του καρκίνου του νεφρού : Πολλά ονόματα..για να περιγράψουν τον ίδιο καρκίνο : 1. Υπερνέφρωμα Ονομάζονταν έτσι στο παρελθόν, διότι πιστεύονταν πως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ...... Εισαγωγή. Μετωπορινογενείς δυσπλασίες (δυσπλασίες μέσης γραμμής)... Κρανιοσυνοστώσεις ή κρανιοσυνοστεώσεις.. Βραγχιακές

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Παθολόγος Αξιολόγηση βαρύτητας περιστατικού - Από την βαρύτητα των κλινικών σημείων (αναπνευστική συχνότητα >35, ταχυκαρδία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ. Ορισμός. Συμπτώματα. Αίτια

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ. Ορισμός. Συμπτώματα. Αίτια Ορισμός Συμπτώματα Αίτια Παράγοντες κινδύνου Επιπλοκές Προετοιμασία για το ραντεβού Εξετάσεις και διάγνωση Θεραπεία Αντιμετώπιση και υποστήριξη Πρόληψη Ορισμός ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Ο καρκίνος του προστάτη

Διαβάστε περισσότερα

Prolaris : Ο Νέος Εξατομικευμένος Υπολογισμός της Επιθετικότητας του Καρκίνου του Προστάτη

Prolaris : Ο Νέος Εξατομικευμένος Υπολογισμός της Επιθετικότητας του Καρκίνου του Προστάτη Prolaris : Ο Νέος Εξατομικευμένος Υπολογισμός της Επιθετικότητας του Καρκίνου του Προστάτη Τηλεφωνικό Κέντρο 210 69 66 000 Prolaris : Ο Νέος Εξατομικευμένος Υπολογισμός της Επιθετικότητας του Καρκίνου

Διαβάστε περισσότερα

Λεμφώματα πνεύμονα (συνέχεια) Πηνελόπη Κορκολοπούλου Επ. Καθηγήτρια Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Λεμφώματα πνεύμονα (συνέχεια) Πηνελόπη Κορκολοπούλου Επ. Καθηγήτρια Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Πανεπιστημίου Αθηνών Λεμφώματα πνεύμονα (συνέχεια) Πηνελόπη Κορκολοπούλου Επ. Καθηγήτρια Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Πανεπιστημίου Αθηνών Αγγειοκεντρική ανοσοϋπερπλαστική νόσος / λέμφωμα πνεύμονος ΕΒV B T/NΚ Λεμφωματώδης

Διαβάστε περισσότερα

που φιλοξενεί τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Ένα υγειές σύστημα με ισχυρά οστά είναι απαραίτητο για την γενική υγεία και ποιότητα ζωής.

που φιλοξενεί τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Ένα υγειές σύστημα με ισχυρά οστά είναι απαραίτητο για την γενική υγεία και ποιότητα ζωής. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : ΟΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ! Εισαγωγή : Τα οστά είναι το σπίτι για να μείνουμε, είναι η στέγη που φιλοξενεί τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ;

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ; ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ; Οι διάφορες θεραπευτικές επιλογές για ασθενείς µε διαγνωσµένο καρκίνο του προστάτη: 1. Στενή παρακολούθηση 2. Ριζική προστατεκτοµή 3. Ακτινοθεραπεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΜΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΡΚΙΝΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΦΝΕ ΓΡΙΒΑΣ Κ. ΗΛΙΑΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΜΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΡΚΙΝΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΦΝΕ ΓΡΙΒΑΣ Κ. ΗΛΙΑΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΜΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΡΚΙΝΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΦΝΕ ΓΡΙΒΑΣ Κ. ΗΛΙΑΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΙΦΝΕ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΟΙ ΜΙΣΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άντζελ Ιάκωβος Πνευμονολόγος Νεφρολόγος Παθολόγος

Άντζελ Ιάκωβος Πνευμονολόγος Νεφρολόγος Παθολόγος Θέσεις Αντιθέσεις Διάγνωση και θεραπεία του βρογχογενούς καρκίνου Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων (ΡΕΤ) Άντζελ Ιάκωβος Πνευμονολόγος Νεφρολόγος Παθολόγος Διευθυντής Πνευμονολογικής Ογκολογικής Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

94 95 96 97 98 Ο ρόλος της αγγειογένεσης στη μετάσταση Η νεοαγγείωση αποτελεί ένα απαραίτητο τμήμα της ογκογόνου διεργασίας που διασφαλίζει τη γρηγορότερη και ανεμπόδιστη ανάπτυξη του όγκου. Η λειτουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΑΠΛΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΝΕΚΡΩΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΑΠΛΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΝΕΚΡΩΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΑΠΛΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΝΕΚΡΩΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Χαρίκλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Α Μέρος Παθογένεια Συμπτώματα - Διάγνωση Λ.Β. Αθανασίου ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Καλοήθης υπερπλασία Οξεία και χρόνια προστατίτιδα Αποστήματα του προστάτη Μεταπλασία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΖΑΡΟΜΥΤΙΔΟΥ Πυρηνικός Ιατρός Επιμ. Α τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής Α.Ν.Θ.

Η ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΖΑΡΟΜΥΤΙΔΟΥ Πυρηνικός Ιατρός Επιμ. Α τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής Α.Ν.Θ. Η ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΖΑΡΟΜΥΤΙΔΟΥ Πυρηνικός Ιατρός Επιμ. Α τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Μοριακή Απεικόνιση (molecular imaging) Αυτή η μοναδική απεικονιστική

Διαβάστε περισσότερα