Σπινθηρομαστογραφία (Scintimammography)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σπινθηρομαστογραφία (Scintimammography)"

Transcript

1 Mαρία Λύρα Γεωργοσοπούλου,Αν Καθηγήτρια Α Εργαστήριο Ακτινολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών 2003 Σπινθηρομαστογραφία (Scintimammography) ιαγνωστική συνεισφορά 2003 Maria Lyra Georgosopoulou

2 Σπινθηρομαστογραφία Συμπληρωματική μέθοδος στην κλασσική ανίχνευση καρκίνου του μαστού, με συνεισφορά στην μείωση των αρνητικών βιοψιών στον μαστό Ενδείκνυται στην περίπτωση μη διαγνωστικής μαστογραφίας π.χ. πυκνοί μαστοί ή παρουσία ουλών Χρήσιμη στην εκτίμηση της απόκρισης σε προεγχειρητική χημειοθεραπεία

3 Απεικονιστικές μέθοδοι με ραδιοφάρμακα Η σημαντική διαφορά της απεικόνισης με ραδιοφάρμακα (ΡΦ) έναντι των κλασσικών και νεώτερων ανατομικών απεικονιστικών μεθόδων, που δημιουργούν την εικόνα στην βάση μορφολογικών αλλαγών,είναι ότι: Απεικονίζεται η λειτουργία ή και ο μεταβολισμός (ΡΕΤ) του υπό έλεγχο οργάνου και όχι η διαφοροποίηση κάποιων φυσικών χαρακτηριστικών του υλικού του οργάνου Πλεονέκτημα:μελέτημελέτη της λειτουργίας του οργάνου Μειονέκτημα: καθόλου ανατομική μορφή εικόνας ή ανατομικές αναφορές

4 Ραδιοφάρμακα στην ανίχνευση όγκων μαστού: έχουν παραχθεί γιά άλλες εφαρμογές (όπως γιά την αιμάτωση του μυοκαρδίου) έδειξαν, όμως, την ικανότητα να προσλαμβάνονται από καρκινικά κύτταρα στο μαστό Είναι χημικά σύμπλοκα κατιόντων που συγκεντρώνονται π.χ. στο μυοκάρδιο ανάλογα με την περιφερική αιματική ροή Χλωριούχο Tl 201 Tc99m MethoxyIsoButylIsonitrile (MIBI) ή(sestamibi) Tc99m Tetrofosmin Tc99m (V)-DMSA (πεντα-σθενές) In-111 Octreotide Ta ΡΦ με Tc99m θεωρούνται καλύτεροι ιχνηθέτες ως προς τα φυσικά χαρακτηριστικά, τον χρόνο απεικόνισης την ακτινοπροστασία και το κόστος

5 Ο ακριβής μηχανισμός πρόσληψης των ΡΦ δεν έχει διερευνηθεί Οι κυτταρικοί μηχανισμοί που επιτρέπουν την υψηλή πρόσληψη από τα καρκινικά κύτταρα περιλαμβάνουν: την αιμάτωση και τον μεταβολισμό γύρω από τους ιστούς του όγκου, την αλλαγή της φυσιολογικής λειτουργίας, την διαφοροποίηση της αιμάτωσης ή του μεταβολισμού στους ιστούς του όγκου

6 ιαδικασία -Χορηγούμενη δόση- Ιστορικό-ψηλάφιση η ασθενής προσέρχεται με πρόσφατη μαστογραφία 740MBq (20 mci) ενδοφλεβίως (ΡΦ σημασμένα με Τc99m) Σύστημα γ-camera με κατευθυντήρα υψηλής ιακριτικής Ικανότητος Ελαχιστοποίηση της απόστασης κατευθυντήρα-μαστού Οι βραχίονες της ασθενούς σε ανάταση, στην κεφαλή Φυσιολογική πρόσληψη του ΡΦ από σιελογόνους αδένες, θυρεοειδή, μυοκάρδιο, ήπαρ, χοληδόχο κύστη

7 Πρηνής Σπινθηρογραφική τεχνική Ύπτια Βέλτιστηθέσημαστού ηθηλήσεάξονακάθετοστην τράπεζα Η σπινθηρομαστογραφία περιλαμβάνει εικόνες σε 5min and 2h μετά την ενδοφλέβια χορήγηση του ΡΦ με την ασθενή σε πρηνή θέση, με τον υπό εξέταση μαστό εκτός της απεικονιστικής τράπεζας και τον άλλο μαστό συμπιεσμένο(πλάγιεςήλοξέςλήψειςτωνμαστώνχωριστά) ήτηνασθενήσεύπτιαθέσηγιατηνλήψητηςπρόσθιαςεικόνας. Σε περιπτώσεις τομογραφίας SPECT, πρόσθια λήψη με περιστροφή Αυτές οι θέσεις μειώνουν την πιθανότητα προβολής επί της εικόνας, σκεδαζόμενης ακτινοβολίας ή ακτινοβολίας από τον άλλο μαστό

8 Κριτήρια ερμηνείας της εικόνας ήπια και ομοιογενής πρόσληψη του ΡΦ στους μαστούς θεωρείται φυσιολογική διάχυτη και ανομοιογενής πρόσληψη του ΡΦ στους μαστούς δεν συμβαδίζει με κακοήθεια ΕΣΤΙΑΚΑ αυξημένη πρόσληψη του ΡΦ στον μαστό ή σε λεμφαδένα δίδει μεγάλη πιθανότητα κακοήθειας Υπάρχει μεγάλη ποικιλία της έντασης της ΕΣΤΙΑΚΗΣ πρόσληψης. Α)Εστία αυξημένης πρόσληψης, μονομερής, με ήπια προς έντονη πρόσληψη του ΡΦ, σαφώς περιγεγραμμένη (πιθανή κακοήθεια) Β)μία ή περισσότερες εστίες στους λεμφαδένες με παρουσία πρωτοπαθούς βλάβης στον μαστό(μεταστατική νόσος) Γ)διάχυτη ή ανομοιογενής πρόσληψη του ΡΦ, ήπιας μέτριας έντασης συχνά αμφοτερόπλευρη, χωρίς σαφή όρια (καλοήθης νόσος)

9 Μάζα στον εξιό μαστό Μαστογραφία: Υπερβολικά πυκνοί μαστοί. Έλεγχος αρνητικός Σπινθηρομαστογραφία: Εστία αυξημένης πρόσληψης ΡΦ στην θέση της ψηλαφούμενης μάζας Αποτελέσματα ιστοπαθολογίας: ιηθητικό πορογενές καρκίνωμα

10 Μαστογραφία:Λιπώδεις μαστοί. Ανώμαλη μάζα με ασαφή όρια στον εξιό μαστό. Σπινθηρομαστογραφία: Εστία πρόσληψης ΡΦ στο εξιό μαστό. Ινοκυστική μαστοπάθεια Ιστοπαθολογία:πορογενές καρκίνωμα in situ. Αριστερά πλαγία - εξιά πλαγία Αριστερά πλαγία - εξιά πλαγία

11 Μαστογραφία: Σκίαση στο άνω-έξω τεταρτημόριο του Αριστερού μαστού Σπινθηρομαστογραφία: Πλάγιες προβολικές λήψεις με Tc99mTetrofosmin Εστιακή αυξημένη συγκέντρωση του ΡΦ στο άνωέξω τεταρτημόριο του Αριστερού μαστού. εξιός μαστός χωρίς παθολογική συγκέντρωση του ΡΦ * * Heart

12 Χορήγηση Tc99m Tetrofosmin IV. Προβολικές σπινθηρογρaφικές εικόνες σε 10 min και 2 ώρες παρουσιάζουν αυξημένη συγκέντρωση του ΡΦ στο άνω -έσω τεταρτημόριο του Αριστερού μαστού στην ανατομική περιοχή του μαστογραφικού ευρήματος. εν παρατηρείται εστία παθολογικής Μαστογραφία Α Μαστούσυγκέντρωσης του ΡΦ στον εξιό μαστό.

13 ANTERIOR LT RT R * * * * * * * Μαστογραφία:Αριστερός μαστός χωρίς παθολογικά ευρήματα. εξιός μαστός: σκίαση με ανώμαλα όρια έξω -κεντρικά με παραμόρφωση της αρχιτεκτονικής δομής του μαστού. Σπινθηρομαστογραφία: Οιδηματώδεις μαστοί αμφοτερόπλευρα, λόγω πρόσφατης γαλουχίας, απεικονίζονται στην πρόσθια προβολική σπινθηρογραφική λήψη, μετά 2 ώρες, με έντονη πρόσληψη του Tc99m Tetrofosmin. Στον εξιό μαστό κεντρικά οπισθοθηλαίως παρατηρείται τριγωνική περιοχή αυξημένης συγκέντρωσης του ΡΦ στην ανατομική θέση του μαστογραφικού ευρήματος. Στον Αριστερό μαστό μικρές εστίες του ΡΦ θα μπορούσαν ν αποδωθούν στην συγκέντρωση του ΡΦ στους πόρους. Οι εστίες πολύ έντονης πρόσληψης ΡΦ κεντρικά οφείλονται στην απεικόνιση δευτεροπαθών εντοπίσεων με TC99m MDP L

14 ΣΠΙΝΘΗΡΟΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ Tc99m Tetrofosmin Μαστογραφία εξιού μαστού: Παραμόρφωσητης αρχιτεκτονικής δομής του μαστού κυρίως έξω κεντρικά. Στην ασθενή χορηγήθηκε IV Tc99m Tetrofosmin και ελήφθησαν προβολικές σπινθηρογραφικές εικόνες των μαστών, πρόσθιες και πλάγιες, 15 min και 2h αργότερα. Αριστερός μαστός: εν παρατηρείται εστία παθολογικής συγκέντρωσης. εξιός μαστός: Παρατηρείται αυξημένη συγκέντρωση του ΡΦ στο κάτω έξω τεταρτημόριο, η οποία προφανώς αντιστοιχεί στην υπάρχουσα εξεργασία. Για λεπτομερέστερη μελέτη του ευρήματος ακολούθησε σπινθηροτομογραφία (SPECT) των μαστών ----->>

15 ΣΠΙΝΘΗΡΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣΤΟΥ (SPECT) Κεφαλοουριαίες, εγκάρσιες και οβελιαίες τομές αναδεικνύουν την έκταση τηςβλάβηςστον εξιόμαστό. Ιδιαίτερα οι οβελιαίες τομές του εξιού μαστού παρουσιάζουν την διπλή εστιακή συγκέντρωση τουtc99mtetrofosmin στο κάτω έξω τεταρτημόριο. Σαφής είναι η πλήρης έλλειψη συγκέντρωσης του ΡΦ στον αριστερό μαστό, μετά την αφαίρεση του υποστρώματος.

16 Σπινθηρομαστογραφία μεtc99msestamibi Ιδιαίτερα αυξημένη συγκέντρωση του ΡΦ σ ολόκληρο τον αριστερό μαστό, στις πρόσθιες (ύπτια θέση) και αριστερή πλάγια, προβολική λήψη (πρηνήςθέση) αναδεικνύεται εκτεταμένη βλάβη (Ca αριστερού μαστού) χωρίς ενδείξεις διήθησης λεμφαδένων

17 Σε άνδρα ασθενή χορηγήθηκε Τc99m MIBI και ελήφθησαν σπινθηρογραφικές εικόνες του πρόσθιου θωρακικού τοιχώματος σε πολλαπλές προβολές 15 λεπτά έως και 2 ώρες αργότερα. Παρατηρείται αυξημένη συγκέντρωση του ραδιοφαρμάκου (Tc99mMIBI) στην περιοχή του δεξιού μαστού,η οποία πιθανώτατα αντιστοιχεί στην υπάρχουσα νεοεξεργασία. Αυξημένη συγκέντρωση του ΡΦ σημειώνεται επίσης κεντρικά στην περιοχή των πνευμόνων καθώς και στην περιοχή του αριστερού μαστού, στοιχεία που δίδουν την πιθανότητα διήθησης της νόσου.

18 Ραδιοϊσοτοπικά καθοδηγούμενος εγχειρητικός έλεγχος διερεύνηση του λεμφικού συστήματος μέσω του Φρουρού λεμφαδένα- ΕκλεκτικήκαθήλωσηστονλεμφαδέναΡΦTc99mnanocoll. Εντοπισμός της γ-ακτινοβολίας, που εκπέμπεται από τον διηθημένο λεμφαδένα, με σπινθηρογραφικό καθετήρα (σύστημα κρυστάλλου ανιχνευτήφωτοπολλαπλασιαστή-κατευθυντήρα) Απορρόφηση της υψηλής ενέργειας φωτονίων και μετατροπή σε ηλεκτρικό σήμα Γραφική παρουσίαση των παλμών (ηλεκτρικών σημάτων) συναρτήσει του χρόνου σπινθηρογράφησης συσχέτιση της θέσης του καθετήρα με το μέγιστο επίπεδο των παλμών και εντοπισμός, με ακρίβεια, της εστίας που εκπέμπει γ-ακτινοβολία. Κατώφλι ευαισθησίας ελαχίστη ανιχνεύσιμη ραδιενέργεια: 10nCi.Ι, (με Tc99m) 5mm σε απόσταση 2mm από τον λεμφαδένα

19 ΡΕΤ μαστού με F-18 FDG (Fluoro-Desoxy-Glucose) F-18 (χρόνος ημιζωής 109.7min- ενέργεια 635ΚeV εμβέλεια στο νερό: 2.39mm) Η πρόσληψη στον όγκο με F-18 FDG είναι μεγαλύτερη από αυτήν με ραδιοφάρμακα της κλασσικής Σπινθηρομαστογραφίας και με υψηλό λόγο πρόσληψης Τ/ΝΤ Αποτελεί το ΡΦ επιλογής για απεικονιστικό έλεγχο καρκίνου του μαστού η PET_FDG διευκρινίζει μεταξύ όγκου, ινώδους ουλής ή νέκρωσης μετά από χειρουργική επέμβαση, χημειο- ή ακτινοθεραπεία Πολύ καλή ανίχνευση λεμφαδένων προεγχειρητικά

20 Σπινθηρομαστογραφική εξέλιξη γ-camera με ανιχνευτή καδμίου σε κλασσικό μαστογραφικό σύστημα -Συμπίεση μαστού- -κλασσικές λήψεις- Ανίχνευση καρκίνου που διέφυγε από τις κλασσικές μεθόδους

21 Φορητή γ-camera με μωσαϊκό κρυστάλλων ανιχνευτών, με σύστημα συμπίεσης και panel προστασίας Εξωτερικός χειροκίνητος ανιχνευτής λεμφαδένων υψηλής ιακριτικής Ικανότητος

22 ΜοντέλοΜοντέλο δοσιμετρίας μαστού Μοντέλο πνεύμονος:ημισυ ελλειψοειδούς I βασικό πάχος πνεύμονος d απόσταση πνεύμονος -μαστού Η αποροφούμενη δόση από τον μαστό εξαρτάται: την μη σκεδαζόμενη ακτινοβολία που διαδίδεται από τον πνεύμονα και τους ενδιάμεσους ιστούς την ακτινοβολία που προσπίπτει στον μαστό Γεωμετρική παρουσίαση Πνεύμονος- Μαστού

23 Ενεργός δόση: Απορροφούμενη όση σε mgy (x10-2 ) ανά μονάδα Ενεργότητος (MBq) 4, mSv/MBq 3,2 Ωοθήκες Πνεύμονες Ολόσωμη όση: Μαστοί mSv/MBq 4,9 3,8 Νεφρά Ηπαρ 7,8 Ουροδόχος κύστη Μέση όση εισόδου ανά λήψη στην Μαστογραφία: 7mGy

24 ιαγνωστικό πρωτόκολλο σε ασθενείς με υποψία καρκίνου του μαστού Μαστογραφία και Tc99m Σπινθηρομαστογραφία Κακοήθεια; Μαστογραφία Υψηλή πιθανότητα Μέση πιθανότητα Χαμηλή πιθανότητα ΒΙΟΨΙΑ Βλάβη<1 cm Βλάβη>1cm Tc99m σπινθηρομαστογραφία; Tc99m σπινθηρομαστογραφία + - επανέλεγχοι

25 Συμπερασματικά: Η συνδυασμένη χρήση μαστογραφίας σπινθηρομαστογραφίας σε διαγνωστικό πρωτόκολλο αναδεικνύει τον συμπληρωματικό ρόλο αυτών των δύο διαγνωστικών μεθόδων Το σπινθηρογράφημα μαστού μπορεί να δώσει πληροφορίες διαφορο-διάγνωσης διάγνωσης με ευαισθησία ίδια με την μαστογραφία ή καλύτερη σε ειδικές περιπτώσεις (πυκνοί μαστοί, in situ ) και ειδικότητα πολύ υψηλή (π.χ.μετά εμμηνόπαυση) καθώς και πληροφορίες σχετικές με το στάδιο της νόσου Η SPECT τομογραφία μαστού αυξάνει σημαντικά την ευαισθησία ενώ παρέχει την ίδια με την προβολική λήψη ειδικότητα

Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινολογίας-Αθήνα 2000

Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινολογίας-Αθήνα 2000 ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΠΙΝΘΗΡΟΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΤC99m-TETROFOSMIN Γεωργοσοπούλου Μ, Λύρα Σ, Χατζηλύρα Π Γεωργούντζος Β, Παππάς, Μανδάλου Α, Τσουρούλας Μ, Στριγγάρης Κ, Βλάχος Λ Εργ. Ακτινολογίας Παν/μίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Δ/ΝΤΗΣ: Καθηγητής Ν. ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Δ/ΝΤΗΣ: Καθηγητής Ν. ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΤΗΣ: Καθηγητής Ν. ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ν. ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

4. Γιατί παρατηρείται μείωση της θνησιμότητας του καρκίνου του μαστού, παρά την αύξηση της επίπτωσης της νόσου?

4. Γιατί παρατηρείται μείωση της θνησιμότητας του καρκίνου του μαστού, παρά την αύξηση της επίπτωσης της νόσου? ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 1. Γιατί τα τελευταία 20 χρόνια παρουσιάζεται αύξηση της επίπτωσης του καρκίνου του μαστού? Πιθανοί λόγοι: Δυνατότητα και εφαρμογή προσυμπτωματικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. «Κλινικές Κλινικοεργαστηριακές Ιατρικές Ειδικότητες»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. «Κλινικές Κλινικοεργαστηριακές Ιατρικές Ειδικότητες» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κλινικές Κλινικοεργαστηριακές Ιατρικές Ειδικότητες» Κλινικό Εργαστήριο Ακτινολογίας ιευθυντής: Καθηγητής ημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3oυ Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακτινοτεχνολογίας. Αγαπητέ συνάδελφε,

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3oυ Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακτινοτεχνολογίας. Αγαπητέ συνάδελφε, Αγαπητέ συνάδελφε, Η Επιστημονική Εταιρεία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Τεχνολόγων Ακτινολόγων ανακοινώνουν, με ιδιαίτερη χαρά, την διοργάνωση του: 3ου Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Περιέχει 30-50 αδένες και το (πρόσθιο) ινομυώδες στρώμα

Περιέχει 30-50 αδένες και το (πρόσθιο) ινομυώδες στρώμα Ε. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ Περιέχει 30-50 αδένες και το (πρόσθιο) ινομυώδες στρώμα οι οποίοι περιβάλλονται από παχιά κάψα συνδετικού ιστού. Οι εκκριτικοί πόροι εκβάλλουν στην προστατική μοίρα της ουρήθρας.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ESMO Ο οδηγός αυτός για τους ασθενείς έχει συνταχθεί από τον οργανισμό Anticancer Fund

Διαβάστε περισσότερα

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή Γεώργιος Κουρούνης (επιβλέπων) Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Μπονίκος Διονύσιος Ομ. Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής Νεοκλής Γεωργόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές Αρχές συστημάτων PET/CT Ποζιτρονιακή τομογραφία / Αξονική τομογραφία

Φυσικές Αρχές συστημάτων PET/CT Ποζιτρονιακή τομογραφία / Αξονική τομογραφία Φυσικές Αρχές συστημάτων PET/CT Ποζιτρονιακή τομογραφία / Αξονική τομογραφία Για την καλύτερη διερεύνηση του εσωτερικού του σώματος Μαρία Λύρα Γεωργοσοπούλου Πανεπιστήμιο Αθηνών Το ποζιτρόνιο ψάχνει για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΑΝΩΜΑ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΜΕΛΑΝΩΜΑ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΛΑΝΩΜΑ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Αυτός ο οδηγός για τους ασθενείς έχει συνταχθεί από το Reliable Cancer Therapies

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ. Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΝΗΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ. Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΝΗΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ. Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΝΗΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Αυτός ο οδηγός για τους ασθενείς έχει συνταχθεί από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ του Χαραλάμπους Μαιευτήρα -Γυναικολόγου

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ του Χαραλάμπους Μαιευτήρα -Γυναικολόγου ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΚΛΙΝΙΚΕΣ - ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ» ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΚΛΙΝΙΚΕΣ-ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ» ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Αυτός ο οδηγός για ασθενείς προετοιμάστηκε από το Reliable Cancer

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΟΡΦΟ ΓΛΟΙΟΒΛΑΣΤΩΜΑ

Η ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΟΡΦΟ ΓΛΟΙΟΒΛΑΣΤΩΜΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2009-2010 Αριθμ. 2770

Διαβάστε περισσότερα

Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου. Η εμπειρία μας από 113 περιπτώσεις. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τις μάζες του μεσοθωρακίου

Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου. Η εμπειρία μας από 113 περιπτώσεις. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τις μάζες του μεσοθωρακίου Μασμανίδης Π. - Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου. Η εμπειρία μας από 113 περιπτώσεις. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τις μάζες του μεσοθωρακίου Μασμανίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO O οδηγός αυτός δημιουργήθηκε από τον Οργανισμό Anticancer Fund.

Διαβάστε περισσότερα

Παθήσεις μαστού. Απεικονιστική διερεύνηση. Διερεύνηση Καλοηθών Εξεργασιών του Μαστού με Υπερήχους (ΥΗ).

Παθήσεις μαστού. Απεικονιστική διερεύνηση. Διερεύνηση Καλοηθών Εξεργασιών του Μαστού με Υπερήχους (ΥΗ). A. Λευκόπουλοος - Παθήσεις μαστού. Απεικονιστική διερεύνηση. 17 Παθήσεις μαστού. Απεικονιστική διερεύνηση. Διερεύνηση Καλοηθών Εξεργασιών του Μαστού με Υπερήχους (ΥΗ). Λευκόπουλος Αναστάσιος Ενδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ESMO Αυτός ο οδηγός προετοιμάστηκε από το Anticancer Fund σαν μια

Διαβάστε περισσότερα

16 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

16 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πάτρα, 28 30 Ιουνίου 2013 Ξενοδοχείο Porto Rio 16 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ thkapla. [Pick the date] [Type text] Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 Αίθουσα Ακρόπολη Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. Νέες θεραπείες αντιμετώπισης του καρκίνου του νεφρού

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. Νέες θεραπείες αντιμετώπισης του καρκίνου του νεφρού ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΝΕΑ Σελ. 3 Θεωρείται πλέον χρόνιο νόσημα το πολλαπλούν μυέλωμα; Δρ. Aγαθοκλής Αγαθοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ί ΡΥΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Εισηγήτρια :ΖΑΓΚΟΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ Φοιτήτριες: ΤΖΙΒΛΙΚΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΣΕΡΠΕΛΗ ΑθΗΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Καρκίνος μαστού και ο ρόλος του νοσηλευτή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Καρκίνος μαστού και ο ρόλος του νοσηλευτή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Καρκίνος μαστού και ο ρόλος του νοσηλευτή ΟΝΟΜ/ΝΟ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΡ ΑΛΗ Αριθμός Μητρώου: 300 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάλυση εικόνων μαστογραφίας με τη χρήση χαρακτηριστικών πολυμορφοκλασματικού φάσματος μέσω Wavelet Leaders»

«Ανάλυση εικόνων μαστογραφίας με τη χρήση χαρακτηριστικών πολυμορφοκλασματικού φάσματος μέσω Wavelet Leaders» ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Ανάλυση εικόνων μαστογραφίας με τη χρήση χαρακτηριστικών πολυμορφοκλασματικού φάσματος μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ: ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ: ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ: ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Ο οδηγός αυτός για τους ασθενείς δημιουργήθηκε από το Anticancer Fund προς εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνική Ακτινολογική Εταιρεία. Διαγνωστικά και Θεραπευτικά Πρωτόκολλα στην. Ακτινολογία

Eλληνική Ακτινολογική Εταιρεία. Διαγνωστικά και Θεραπευτικά Πρωτόκολλα στην. Ακτινολογία Eλληνική Ακτινολογική Εταιρεία Διαγνωστικά και Θεραπευτικά Πρωτόκολλα στην Ακτινολογία Αθήνα 2011 Eλληνική Ακτινολογική Εταιρεία Διαγνωστικά και Θεραπευτικά Πρωτόκολλα στην Ακτινολογία Αθήνα 2011 A Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ << H ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Σ>>. ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: Α.Ε.Μ. 391 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

ΣΧΟΛΗ << H ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Σ>>. ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: Α.Ε.Μ. 391 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ (Ενημέρωση Μάρτιος 2011) A. Heidenreich (Πρόεδρος), J. ellmunt, M. olla, S. Joniau, T.H. van der Kwast, M.D. Mason, V. Matveev, N. Mottet, H-P. Schmid,

Διαβάστε περισσότερα