Πρόλογος Πίνακας συµβόλων Κεφάλαιο 1 Ένθετες βαλβίδες (Cartridge Valves)... 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόλογος... 9. Πίνακας συµβόλων... 11. Κεφάλαιο 1 Ένθετες βαλβίδες (Cartridge Valves)... 15"

Transcript

1 Περιεχόµενα Πρόλογος... 9 Πίνακας συµβόλων Κεφάλαιο 1 Ένθετες βαλβίδες (Cartridge Valves) Γενικά Βασικά στοιχεία και λειτουργίες Τύποι εµβόλων και πρότυπα µέτρα ένθετων βαλβίδων Θεµελιώδη λειτουργικά κυκλώµατα µε ένθετες βαλβίδες Έλεγχος ένθετων βαλβίδων διαµέσου κοινής βαλβίδας πιλότου 4/ Έλεγχος ένθετων βαλβίδων διαµέσου ξεχωριστής βαλβίδας πιλότου Έλεγχος του χρόνου απόκρισης των ένθετων βαλβίδων ιαφραγµατική στένωση ιαφραγµατική στένωση ιαφραγµατική στένωση Άσκηση Ασφάλεια έναντι πτώσης κυλίνδρου έλξης διαµέσου ένθετων βαλβίδων Βασικοί τρόποι ελέγχου της διεύθυνσης ροής εισόδου στις ένθετες βαλβίδες Είσοδος υδραυλικού υγρού ελέγχου από την πόρτα Α Είσοδος υδραυλικού υγρού ελέγχου από την πόρτα Β Είσοδος υδραυλικού υγρού ελέγχου από αµφότερες τις πόρτες Α και Β Είσοδος υδραυλικού υγρού ελέγχου από εξωτερική πηγή Η ένθετη βαλβίδα στο ρόλο της αντεπιστροφής Βαλβίδα αντεπιστροφής µε λειτουργία πιλότου Η ένθετη βαλβίδα στο ρόλο της βαλβίδας ελέγχου πίεσης Ένθετες Βαλβίδες ασφάλειας πίεσης έµµεσης λειτουργίας Ένθετες Βαλβίδες διαδοχικής δράσης έµµεσης λειτουργίας Ένθετες βαλβίδες ρύθµισης ή µείωσης πίεσης έµµεσης λειτουργίας Οι ένθετες βαλβίδες στο ρόλο των βαλβίδων ελέγχου ροής Ένθετες βαλβίδες ελέγχου ή ρύθµισης ροής 2 δρόµων Ένθετες βαλβίδες ελέγχου ή ρύθµισης ροής 3 δρόµων ιάφορα λειτουργικά κυκλώµατα µε ένθετες βαλβίδες Ισοδύναµο γραφικό σύµβολο Ισοδύναµο γραφικό σύµβολο Ισοδύναµο γραφικό σύµβολο Ισοδύναµο γραφικό σύµβολο

2 Υδραυλική Ισχύς Θεωρία και πράξη Κεφάλαιο 2 Συσσωρευτές υδραυλικής ενέργειας και εφαρµογές αυτών (Accumulators) Γενικά Συσσωρευτές βάρους (Weight accumulators) Συσσωρευτές ελατηρίου (Spring accumulators) Συσσωρευτές αερίου (Gas pressure accumulators) Γενικά Συσσωρευτές κύστης ή ασκού (Bladder accumulators) Συσσωρευτές µεµβράνης (Membrane accumulators Συσσωρευτές εµβόλου (Piston type accumulators) Πλήρωση µε άζωτο και έλεγχος προφόρτωσης συσσωρευτών αερίου Κανονισµοί ασφαλείας συσσωρευτών Γενικά Μπλοκ ασφάλειας για τη σύνδεση των συσσωρευτών Στοιχεία θερµοδυναµικής για υπολογισµούς επί των συσσωρευτών Ι. Ισόθερµη µεταβολή ΙΙ. Αδιαβατική µεταβολή III. Πολύτροπη µεταβολή Επίλυση ασκήσεων δια-µέσου Νοµογραφηµάτων Επίλυση ασκήσεων µε διόρθωση ιάφοροι έλεγχοι µε τη βοήθεια των συσσωρευτών Κύκλωµα εκφόρτωσης αντλίας µε υδραυλικό ή ηλεκτρικό έλεγχο διαµέσου συσσωρευτή Λειτουργία κατάστασης ανάγκης Έλεγχος κρουστικών φορτίων πίεσης Έλεγχος για την αποκατάσταση εσωτερικών διαρροών σε κυκλώµατα Έλεγχος εξισορρόπησης όγκου υδραυλικού υγρού από θερµική διαστολή Συσσωρευτής αερίου σε σύνδεση µε επιπρόσθετες φιάλες Αζώτου (Back up accumulator) Λειτουργία συσσωρευτή σαν συµπληρωµατική πηγή υγρού, σε κύκλωµα µε ανοµοιόµορφο ζήτηση παροχής υγρού Άσκηση ιάφορες Ασκήσεις Άσκηση Κεφάλαιο 3 Βαλβίδες ροής (Flow valves) Γενικά Βαλβίδες στραγγαλισµού Βαλβίδες ελέγχου ροής Θεωρητικά δεδοµένα που διέπουν τη ροή στη θέση στραγγαλισµού (Νόµος Hagen-Poiseuille) Βαλβίδες στραγγαλισµού (Throttle valves) Βαλβίδες ελέγχου ή ρύθµισης ροής (Flow control valves) Γενικά

3 Περιεχόµενα 3.5 Βαλβίδες ελέγχου ροής 2 δρόµων (2-way flow control valves) Απώλειες ισχύος σε κύκλωµα µε βαλβίδα ελέγχου ροής δύο δρόµων, το οποίο οδηγείται από αντλία σταθερής παροχής Απώλειες ισχύος σε κύκλωµα µε βαλβίδα ελέγχου ροής δύο δρόµων, το οποίο οδηγείται από αντλία µεταβλητής παροχής Βαλβίδες ελέγχου ροής 3 δρόµων (3-way flow control valves) Απώλειες ισχύος σε κύ-κλωµα µε βαλβίδα ελέγχου ροής τριών δρόµων, το οποίο οδηγείται από αντλία σταθερής παροχής Βαλβίδες ελέγχου ροής εµµέσου λειτουργίας (Indirect or pilot operated flow control valves) Εφαρµογές των βαλβίδων ροής Προέλεγχος της ροής (Meter in or primary control) Μεταέλεγχος της ροής (Meter out or secondary control) Παρακαµπτήριος έλεγχος της ροής (Βy-pass control) Αποφυγή αναπήδησης κατά την εκκίνηση του στοιχείου εργασίας ιάφορα υδραυλικά κυκλώµατα ελέγχου ιαιρέτες ροής (Flow dividers) ιάφορα κυκλώµατα ελέγχου µε διαιρέτες ροής Κεφάλαιο 4 Γραφική παρουσίαση ακολουθιακών ελέγχων (Step-motion diagrams) Γενικά ιάγραµµα µετακίνησης-βήµατος (Displacement-Step diagram or Step-Motion diagram) ιάγραµµα χρόνου- βήµατος (Displacement-Time diagram or Time-Motion diagram) ιάγραµµα ελέγχου (Control diagram) Χαρακτηρισµός στοιχείων εργασίας, αισθητηρίων προσέγγισης και κατασκευή υποµνήµατος σε ένα υδραυλικό σχέδιο Ηλεκτρικό διάγραµµα κυκλώµατος Συµβολισµοί ακροδεκτών σε ηλεκτρικά στοιχεία ελέγχου Αριθµητικοί χαρακτηρισµοί ακροδεκτών σε ηλεκτρονόµους (ρελέ) Άσκηση Κεφάλαιο 5 Φίλτρα υδραυλικού υγρού (Filters) Γενικά Συστήµατα ταξινόµησης του βαθµού ρύπανσης των υγρών Χαρακτηριστικές τιµές φίλτρων Υλικά κατασκευής στοιχείων φίλτρων Στοιχεία φίλτρων επιφανειακού τύπου Στοιχεία φίλτρων βαθέως τύπου Θέση των φίλτρων σε ένα υδραυλικό κύκλωµα Φίλτρο αναρρόφησης (Suction filter) Φίλτρο πίεσης (High-pressure filter) Φίλτρο επιστροφής (Return-line filter) Παρακαµπτήρια διάταξη φίλτρου (By-pass filter) Υπολογισµός του µεγέθους ενός φίλτρου Άσκηση

4 Υδραυλική Ισχύς Θεωρία και πράξη Κεφάλαιο 6 εξαµενές υδραυλικού υγρού (Tanks) Γενικά Σχεδιαστικά δεδοµένα δεξαµενών υδραυλικού υγρού Θεµελιώδεις αρχές θερµότητας Μονάδες µέτρησης θερµοκρασίας Θερµική χωρητικότητα Τρόποι διάδοσης της θερµότητας ιάδοση θερµότητας µε αγωγή ιάδοση θερµότητας µε αγωγή σε κυλινδρικά τοιχώµατα ιάδοση θερµότητας διά µεταφοράς ή ρευµάτων ιάδοση θερµότητας µε αγωγή και µεταφορά Θερµικές απώλειες (θερµοκρασία λειτουργίας) Κεφάλαιο 7 Εναλλάκτες Θερµότητας (Heat exchangers) Γενικά Ψυγεία υδραυλικού υγρού (Coolers) Υδρόψυκτα ψυγεία υδραυλικού υγρού Aερόψυκτα ψυγεία υδραυλικού υγρού Θερµαντήρες υδραυλικού υγρού Κεφάλαιο 8 Στοιχεία ελέγχου και ενδείξεις (Pressure switches, signal converters) Πρεσοστάτες (Pressure switches) Όργανα ένδειξης πίεσης (Pressure gauges) Κεφάλαιο 9 Ανάλυση εσωτερικών-εξωτερικών δυνάµεων που εφαρµόζονται σε έναν κύλινδρο Ανάλυση δυνάµεων Σύνολο δυνάµεων που εφαρµόζονται σε έναν υδραυλικό κύλινδρο Υπολογισµός στατικής δύναµης κυλίνδρων Κεφάλαιο 10 Επίλυση διαφόρων ασκήσεων από τη βιοµηχανία Ασκήσεις Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Φύλλο ελέγχου (check list) πρέσας Άσκηση Άσκηση Περιγραφή Βιβλιογραφία

5 Υδραυλική Ισχύς Θεωρία και πράξη 2.1 Γενικά Ένας υδραυλικός συσσωρευτής ή αποταµιευτής υδραυλικής ενέργειας, χρησιµοποιείται κυρίως για να αποταµιεύει υδραυλική ενέργεια υπό µορφή υδραυλικής πίεσης. Αυτή την υδραυλική ενέργεια την απελευθερώνει σε δεδοµένη στιγµή ανάλογα µε τις απαιτήσεις του συστήµατος. Σε αυτή την περίπτωση ο συσσωρευτής υδραυλικής ενέργειας εργάζεται όπως και ο σφόνδυλος (βολάν) των µηχανών Μ.Ε.Κ., δηλαδή αποταµιεύει (αποθηκεύει) ενέργεια όταν οι απαιτήσεις σε ενέργεια του συστήµατος είναι µικρές και αποδίδει αυτή την ενέργεια όταν οι απαιτήσεις σε ενέργεια του συστήµατος αυξηθούν, δηλαδή ο συσσωρευτής χρησιµοποιείται γενικά σαν µια δεξα- µενή αποθήκευσης υδραυλικής ενέργειας. Πολλές φορές όταν από ένα υδραυλικό κύκλωµα απαιτείται ένας µεγάλος όγκος ρευστού για ένα µικρό χρονικό διάστηµα, ο συσσωρευτής µπορεί σε αυτή την περίπτωση να δώσει τη λύση. Η υδραυλική αντλία σε ένα κύκλωµα δεν είναι σχεδιασµένη να εργάζεται στο µέγιστο των δυνατοτήτων της (Q, p) παρά µόνο για µικρά χρονικά διαστήµατα. Εάν κατά τη διάρκεια του κύκλου εργασίας, ο απαιτούµενος όγκος του υγρού είναι µικρότερος από το µέγιστο όγκο που µπορεί να δώσει η α- ντλία, αυτό έχει σαν αποτέλεσµα η διαφορά του όγκου ροής να οδηγείται για την πλήρωση του συσσωρευτή. Αντίθετα εάν κατά τη διάρκεια του κύκλου εργασίας, απαιτηθεί όγκος υγρού µεγαλύτερος των δυνατοτήτων της αντλίας, τότε αυτός ο επιπλέον όγκος υγρού είναι σχεδιασµένο να δίνεται από τον ήδη φορτωµένο συσσωρευτή. Άρα σε αυτή την περίπτωση, η χρήση του συσσωρευτή στο κύκλωµα δηµιουργεί την προϋπόθεση εκλογής µιας αντλίας µικρότερου µεγέθους παροχής, η οποία εργαζόµενη συνεχώς κατά τη διάρκεια του κύκλου εργασίας στη µέση ισχύ, θα είναι σε θέση να προσφέρει τη συνολική ενέργεια που απαιτεί ο δεδοµένος κύκλος λειτουργίας. Αντίθετα όµως, όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης της υδραυλικής ενέργειας, η αντλία θα πρέπει να είναι υψηλότερης παροχής, έτσι ώ- στε να µπορεί να καλύψει την αιχµή ζήτησης ε- νέργειας και όταν ο κύκλος λειτουργίας δεν απαιτεί την αιχµή ζήτησης η επιπλέον παροχή να διευθύνεται ελεύθερα στη δεξαµενή του συστήµατος. Φυσικά για να εκµεταλλευτούµε την παραπάνω δυνατότητα που µας προσφέρει ο συσσωρευτής, θα πρέπει το κύκλωµα να παρουσιάζει µια δεδο- µένη ανοµοιοµορφία στη ζήτηση της παροχής. Αν και η παραπάνω εφαρµογή των συσσωρευτών είναι η περισσότερο συνηθισµένη, εν τούτοις η χρήση αυτών επεκτείνεται και σε ένα πλήθος άλλων χρήσιµων εφαρµογών µερικές από τις οποίες είναι: Εξοµαλύνει τις αιχµές (Peaks) της πίεσης του υγρού κατά τη διάρκεια του κύκλου εργασίας του συστήµατος, καθώς και τους µηχανικούς κραδασµούς (Mechanical shocks). Σε περίπτωση απώλειας (διαρροής) υδραυλικού υγρού διαµέσου της ακτινικής χάρης α- νοχής που υπάρχει στις συναρµογές των διαφόρων βαλβίδων και µηχανισµών, το αποτέλεσµα της οποίας είναι η απώλεια πίεσης, ο συσσωρευτής αναλαµβάνει να διατηρεί την πίεση για δεδοµένα χρονικά διαστήµατα. Απορροφά τα κρουστικά κύµατα πίεσης του υδραυλικού υγρού που παράγονται στο σύστηµα από αιφνίδιο κλείσιµο των βαλβίδων ελέγχου, ή από αιφνίδια αύξηση της πίεσης εργασίας. Χρησιµοποιείται σαν µια βοηθητική µονάδα για το σταµάτηµα µιας λειτουργίας, η οποία έχει ήδη αρχίσει χωρίς την πρόκληση ζηµιάς στην αντλία ή τον κινητήρα οδήγησης αυτής, γιατί οι εναλλαγές εκκίνηση παύση ή α- ντίστροφα, πραγµατοποιούνται οµαλότερα. Σε πολλές περιπτώσεις όπου µεταβολές της θερµοκρασίας σε κλειστά υδραυλικά κυκλώ- µατα δηµιουργούν αυξοµειώσεις του όγκου του υδραυλικού υγρού λόγω συστοδιαστο- 60

6 2 Συσσωρευτές υδραυλικής ενέργειας και εφαρµογές αυτών (Accumulators) λών, ο συσσωρευτής καλείται να διατηρεί τον εξωτερικό όγκο του υγρού σε µια ισορροπία. Εξοµαλύνει σηµαντικά το βαθµό ανοµοιο- µορφίας αντλιών µε υψηλό κυµατισµό ροής υδραυλικού υγρού, όπως είναι π.χ. οι γραναζωτές, εµβολοφόρες αντλίες, Πίνακας 2.2 (βλέπε Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ, ΤΟΜΟΣ Β). Λειτουργεί σαν µια βοηθητική πηγή ενέργειας για τον έλεγχο βαλβίδων έµµεσης λειτουργίας (µε πιλότο) σε κυκλώµατα ελέγχου. Αξιοποιεί παραλαµβάνοντας την υδραυλική ενέργεια, σε περίπτωση επιβράδυνσης κινου- µένων µαζών, η οποία σε διαφορετική περίπτωση θα χάνονταν, µετασχηµατιζόµενη σε θερµότητα. Οι συσσωρευτές υδραυλικής ενέργειας που υπάρχουν σήµερα σε χρήση, διαιρούνται γενικά σε τρεις κύριες κατηγορίες, ανάλογα µε το µέσον αντίθλιψης που διαθέτουν για τη συµπίεση του υδραυλικού υγρού. Έτσι έχουµε: 1. Tους συσσωρευτές βάρους 2. Tους συσσωρευτές ελατηρίου 3. Tους συσσωρευτές αερίου 2.2 Συσσωρευτές βάρους (Weight accumulators) Αυτός ο τύπος του συσσωρευτή υδραυλικής ενέργειας Σχ. 2.1 χρησιµοποιείται εκεί όπου απαιτείται να αποδοθεί ένας µεγάλος όγκος υδραυλικού υγρού µε σταθερή πίεση π.χ. υδραυλικά κυκλώ- µατα πρεσών. Αποτελείται από το χαλύβδινο κύλινδρο, το κινούµενο έµβολο, το βάκτρο και το αντίβαρο. Η ποιότητα της επιφάνειας εσωτερικά του κυλίνδρου είναι πολύ υψηλή, µε µέγιστη τιµή τραχύτητας (R t ή R max = 1,5 2,5 µm), ή µέση αριθµητική Βάκτρο Κύλινδρος Α 1 Από αντλία Βάρος Έµβολο Προς σύστηµα Σχήµα 2.1 Συσσωρευτής βάρους. Σύµβολο απόκλιση R α = 0,2 0,3 µm. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα, την ελάττωση της τριβής και της φθοράς των στεγανοποιητικών του εµβόλου από τη συχνή κίνηση, εξασφαλίζοντας έτσι άριστη στεγανότητα για το υδραυλικό υγρό και µεγάλη διάρκεια ζωής. Κατά την πλήρωση του αποταµιευτή υδραυλικό υγρό εισέρχεται στον κύλινδρο ανυψώνοντας το έµβολο και το φορτίο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα η δυναµική αποθήκευση ενέργειας του βάρους να αυξάνει. Όταν απαιτηθεί από τις ανάγκες του συστήµατος η αποθηκευµένη υπό του βάρους δυναµική ενέργεια, ελευθερώνεται, µε αποτέλεσµα την προς τα κάτω κίνηση του εµβόλου. Αυτός είναι και ο λόγος που οι συσσωρευτές βάρους τοποθετούνται µόνο κατακόρυφα, γιατί διαφορετικά θα ήταν α- δύνατο να εργαστούν. Ένα γνώρισµα του παραπάνω τύπου συσσωρευτή είναι ότι εφόσον το ανυψούµενο βάρος παραµένει σταθερό, παράλληλα και η πίεση που εκφορτώνει ο συσσωρευτής θα παραµένει σταθερή σε όλη τη διάρκεια της διαδροµής του εµβόλου ενώ µεταβάλλεται µόνο εάν αλλάξουµε το βάρος που αυτός φέρει. 61

7 Υδραυλική Ισχύς Θεωρία και πράξη Ένας συσσωρευτής βάρους µπορεί να αποδώσει µια µέγιστη πίεση υδραυλικού υγρού η οποία υ- πολογίζεται από την εξίσωση 2.1. Όπου: m 9,81 p = (2.1) A p = Πίεση υδραυλικού υγρού σε Ν/m 2 (Pα). m = Μάζα αντίβαρου σε Κg. A 1 = Επιφάνεια εµβόλου συσσωρευτή σε m 2. Χρησιµοποιείται κυρίως, εκεί όπου απαιτείται η εκφόρτωση µεγάλων όγκων υδραυλικού υγρού υπό σταθερή πίεση, π.χ. µεγάλες πρέσες. Πρακτικά όµως από το τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα και ύστερα, η χρήση των συσσωρευτών βάρους καθώς και των συσσωρευτών ελατηρίου που θα ασχοληθούµε εν τάχει στη συνέχεια, παρέχουν µόνο εγκυκλοπαιδικό ενδιαφέρον και δεν παρουσιάζουν αντίστοιχο ενδιαφέρον για βιοµηχανικές εφαρµογές. 2.3 Συσσωρευτές ελατηρίου (Spring accumulators) Αυτός ο τύπος του συσσωρευτή υδραυλικής ενέργειας (Σχ. 2.2) χρησιµοποιείται εκεί όπου απαιτούνται µικρές παροχές υδραυλικού υγρού σε χα- µηλές πιέσεις. Κύλινδρος Α1 Από αντλία 1 Ελατήριο Έµβολο Προς σύστηµα Σχήµα 2.2 Συσσωρευτής ελατηρίου Σύµβολο Αποτελείται από το χαλύβδινο κύλινδρο, το ελατήριο και το έµβολο. Η κατασκευή του είναι α- πλή, αλλά προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για µεγάλες πιέσεις και παροχές υδραυλικού υγρού οι διαστάσεις του αυξάνουν σηµαντικά. ιαφέρει από το συσσωρευτή βάρους, στο ότι η πίεση που εξασκεί στο υγρό σε όλη τη διαδροµή του εµβόλου δεν είναι σταθερή. Αυτή εξαρτάται από το βαθµό συσπείρωσης του ελατηρίου (l συσπ. ) και τη σταθερά Κ αυτού. Έτσι, η πίεση που εξασκεί στο υδραυλικό υγρό ένας συσσωρευτής ελατηρίου σε δεδοµένη διαδροµή του εµβόλου του, δίνεται από τη σχέση 2.2. Όπου: F p= (2.2) A K = Σταθερά του ελατηρίου σε Ν/mm. l συσπ = Το µήκος συσπείρωσης του ελατηρίου σε mm. A 1 = H επιφάνεια του εµβόλου σε m 2. P = Η πίεση που εξασκεί ο συσσωρευτής στο υδραυλικό υγρό σε Ρα = Ν/m 2 1 F = K l συσπ. 2.4 Συσσωρευτές αερίου (Gas pressure accumulators) Γενικά Οι συσσωρευτές αερίου είναι από τους περισσότερο χρησιµοποιούµενους συσσωρευτές για βιο- µηχανικές εφαρµογές. Το αέριο το οποίο γενικά χρησιµοποιείται σε αυτούς είναι το ξηρό Άζωτο (χηµικό σύµβολο Ν 2 ), αέριο τελείως αδρανές και εντελώς ακίνδυνο όταν έρθει σε επαφή µε τα χρησιµοποιούµενα υδραυλικά υγρά συνθετικά και µη. 62

8 2 Συσσωρευτές υδραυλικής ενέργειας και εφαρµογές αυτών (Accumulators) Σε αυτούς τους τύπους των συσσωρευτών υδραυλικής ενέργειας υπάρχει ένα διαχωριστικό στοιχείο µεταξύ του αερίου και του υδραυλικού υ- γρού, χαρακτηριστικό της ονοµασίας που αυτοί φέρουν. Έτσι έχουµε αντίστοιχα τους συσσωρευτές εµβόλου, µεµβράνης και κύστης ή ασκού. Ιδιαίτερη σηµασία και προσοχή πρέπει να δίνουµε στο είδος του ελαστοµερούς 1 υλικού από το οποίο είναι κατασκευασµένο το διαχωριστικό στοιχείο (κύστη ή µεµβράνη),το οποίο έρχεται σε άµεση επαφή µε το υδραυλικό υγρό. Επίσης για τον ίδιο λόγο θα πρέπει να προσέχου- µε και το είδος του υλικού των στεγανοποιητικών του εµβόλου σε συσσωρευτές εµβόλου. Ανάλογα µε τον τύπο και τη µέγιστη θερµοκρασία του υδραυλικού υγρού, πρέπει να χρησιµοποιείται και το κατάλληλο ελαστοµερές. Έτσι έ- χουµε: Υδραυλικό υγρό Υδραυλικά ορυκτέλαια Θερµοκρασιακό εύρος ºC ºC Ελαστοµερές υλικό κύστης µεµβράνης κατά DIN-ISO 1629 NBR (Buna N) ECO (Chloromethyl Ethylene Oxide Rubber Συσσωρευτές κύστης ή ασκού (Bladder accumulators) Ένας συσσωρευτής κύστης αποτελείται κυρίως από το χαλύβδινο δοχείο 1, τη βαλβίδα αερίου 4, την ελαστική κύστη 3 και τη βαλβίδα υδραυλικού υγρού 2 (Σχ. 2.3). Η ελαστική κύστη χρησιµοποιείται σαν ένα διαχωριστικό µέσο µεταξύ του υδραυλικού υγρού και του αερίου. Σηµαντική προσοχή και σηµασία πρέπει να δίνουµε στο είδος του ελαστοµερούς υλικού της ελαστικής κύστης, σε σχέση µε το χρησιµοποιού- µενο υδραυλικό υγρό, έτσι ώστε το πρώτο να είναι συµβατό µε το δεύτερο, Πίνακας 2.1. H βαλβίδα υδραυλικού υγρού 2, χρησιµοποιείται για να εµποδίζει την ελαστική κύστη ή µεµβράνη κατά τη φάση εκτόνωσης, να εισχωρεί στην οπή του χαλύβδινου δοχείου και τοιουτοτρόπως να την προστατεύει από καταστροφή. Γαλακτώ- µατα HFA, HFB Υδατογλυκόλη HFC Άνυδρα συνθετικά υδραυλικά υγρά HFD ºC NBR (Buna N) ºC ºC ºC ΝΒR ή (ΙΙR Butyl Rubber) IIR. FPM (Fluoro Rubber) Εµπορική ονοµασία Viton Πίνακας 2.1 Επιλογή ελαστοµερούς υλικού (κύστης µεµβράνης) συσσωρευτών, συναρτήσει του είδους του υδραυλικού υγρού και του εύρους της θερµοκρασίας λειτουργίας. Σχήµα 2.3 Συσσωρευτής κύστης ή ασκού. 1 Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ, ΤΟΜΟΣ Α, έργο του ιδίου, ΚΕΦΑ- ΛΑΙΟ 5 Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΥΓΡΑ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΝΑΚΑΣ

9 Υδραυλική Ισχύς Θεωρία και πράξη Κατά τη λειτουργία υδραυλικό υγρό εισέρχεται στο συσσωρευτή ωθούµενο από την πίεση του συστήµατος, µε αποτέλεσµα ο όγκος του αερίου της ελαστικής κύστης να µειώνεται, ενώ ταυτόχρονα η πίεση του αερίου εσωτερικά της κύστης να αυξάνεται. Όταν η πίεση του συστήµατος ε- λαττωθεί, το υπό πίεση αέριο εκτονώνεται πιέζοντας το αποθηκευµένο υγρό µέσα στο κύκλωµα, έως ότου µεταξύ των δύο πιέσεων υδραυλικού υγρού και αερίου επέλθει εξισορρόπηση. Συσσωρευτές οι οποίοι χρησιµοποιούν ελαστική κύστη ή µεµβράνη σαν διαχωριστικό στοιχείο µεταξύ υδραυλικού υγρού και αερίου, έχουν υψηλό βαθµό απόδοσης και λειτουργούν πρακτικά µε µηδενική αδράνεια. Αυτό απορρέει αρχικά από τη µικρή µάζα του ελαστικού διαχωριστικού, την ανυπαρξία απωλειών από µηχανικές τριβές και τέλος τον απόλυτο διαχωρισµό µεταξύ των δύο µέσων (αερίου υδραυλικού υγρού). Oι αποταµιευτές κύστης χρησιµοποιούνται για µέγιστες περιοχές πιέσεων (p max ) από 35 έως 550 bar µε αντίστοιχα µεγέθη από 0,2 έως 450lit. Εάν συµβολίσουµε µε: p 0 Την πίεση προφόρτωσης του αερίου αζώτου, σε bar, η µέτρηση της οποίας πραγµατοποιείται όταν ο συσσωρευτής είναι εκφορτωµένος 2. P 1 Την ελάχιστη απαιτούµενη πίεση εργασίας του υδραυλικού κυκλώµατος για την ασφαλή εκτέλεση της, σε bar. P 2 Τη µέγιστη πίεση λειτουργίας (p max ) του υ- δραυλικού κυκλώµατος, (τιµή ρύθµισης της βαλβίδας ασφάλειας του κυκλώµατος), σε bar. V 0 Τον όγκο του αερίου αζώτου υπό πίεση p 0, o οποίος ορίζει και τον όγκο του συσσωρευτή, σε lit. 2 Εκφορτωµένος ονοµάζεται ένας συσσωρευτής ο οποίος δεν έχει καθόλου συσσωρευµένη υδραυλική ενέργεια. Εάν πρόκειται για συσσωρευτή εµβόλου, το έµβολο είναι τελείως κάτω, ενώ εάν πρόκειται για συσσωρευτή κύστης ή ασκού, η ελαστική κύστη ή µεµβράνη αντίστοιχα, έχει το µεγαλύτερο δυνατό όγκο (V 0). V 1 Τον όγκο του αερίου αζώτου, υπό πίεση p 1, σε lit. V 2 Τον όγκο του αερίου αζώτου, υπό την επίδραση της µέγιστης πίεσης λειτουργίας p 2 του υδραυλικού κυκλώµατος, σε lit. Τ 0 Τ min Τ max Τη θερµοκρασία προφόρτωσης του αερίου αζώτου, σε βαθµούς Kelvin (K). Tην ελάχιστη θερµοκρασία λειτουργίας του κυκλώµατος, σε βαθµούς Kelvin (K). Tη µέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας του κυκλώµατος, σε βαθµούς Kelvin (K). Τότε έχουµε για το συσσωρευτή κύστης ότι η µέγιστη σχέση πιέσεων, p 2 / p 0 ή η µέγιστη πίεση του υδραυλικού υγρού (p 2 ), δεν πρέπει να υπερβαίνει το τριπλάσιο της πίεσης προφόρτωσης (p 0 ) του αερίου αζώτου, διαφορετικά η ελαστικότητα της κύστης επηρεάζεται σηµαντικά. ηλαδή: p 2 (2 3). p 0 Σε αντίθετη περίπτωση υψηλότερες διαφορές µεταξύ των πιέσεων p 0 και p 2, έχουν σαν αποτέλεσµα την ανύψωση της θερµοκρασίας του αερίου και κατ' επέκταση την ελάττωση της διάρκειας ζωής της κύστης. Από την άλλη πλευρά όµως φυσικά αυτό επιδρά αρνητικά γιατί ελαττώνει το διαθέσιµο όγκο ( v) του υγρού σε ένα συσσωρευτή και πρέπει να λαµβάνεται υπόψη. Επιπρόσθετα, η πίεση προφόρτωσης του αερίου αζώτου p 0, για τους τύπους των συσσωρευτών αερίου µε ελαστική φούσκα, πρέπει να είναι ελαφρώς µικρότερη από την ελάχιστη πίεση λειτουργίας p 1 του κυκλώµατος στη µέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας (Τ max ), έτσι ώστε, η κύστη ή η µεµβράνη να µην κτυπά συνεχώς πάνω στη βαλβίδα του υδραυλικού υγρού και φθείρεται. Άρα έχουµε: Για αποθήκη ενέργειας p0( Τ max ) 0,9. p 1 (2.3α) 64

10 2 Συσσωρευτές υδραυλικής ενέργειας και εφαρµογές αυτών (Accumulators) Για εξοµάλυνση αιχµών πίεσης p0( Τ max ) = 0,6 0,9 p 1 (2.3β) Για απορρόφηση κρουστικών κυµάτων πίεσης. p0( Τ max ) = 0,6. p 1 Για λειτουργία κατάστασης ανάγκης ΠΡΟΣΟΧΗ p0( Τ max ) = p 1 (2.3γ) (2.3δ) Η προτεινόµενη πίεση προφόρτωσης (p 0 ) του αερίου αζώτου δίνεται από τους κατασκευαστές και αναφέρεται πάντα στη µέγιστη θερ- µοκρασία λειτουργίας του κυκλώµατος (T max ). Για τον υπολογισµό και ενδεχοµένως τον έλεγχο της πίεσης προφόρτωσης p 0 του αερίου αζώτου σε ένα συσσωρευτή, σε µία τυχαία θερµοκρασία κατά τη στιγµή της πλήρωσης, έστω T 0 διαφορετική της T max, χρησιµοποιούµε τη σχέση 2.4 της ισόχωρης µεταβολής κατά την οποία µεταβάλλεται η πίεση και η θερµοκρασία του αερίου, ενώ ταυτόχρονα ο όγκος του διατηρείται σταθερός. Οι πιέσεις και οι θερµοκρασίες στη σχέση 2.4 (σχέση ισόχωρης µεταβολής) τοποθετούνται κατ' απόλυτο τιµή (απόλυτος πίεση και απόλυτη θερ- µοκρασία σε βαθµούς Kelvin). Όπου: p T 0 0( T0) = p0( Tmax) (2.4) Tmax p 0(T0 ) Πίεση 3 προφόρτωσης αερίου αζώτου σε θερµοκρασία Τ 0. p 0(Tmax ) Πίεση προφόρτωσης αερίου αζώτου στη µέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας του κυκλώµα- 3 H p0(t0 ) πρέπει να είναι ιδιαίτερα ακριβής στην περίπτωση συσσωρευτών σε σύνδεση µε επιπρόσθετες φιάλες αζώτου, Συσσωρευτής αερίου σε σύνδεση µε επιπρόσθετες φιάλες Αζώτου (Back up accumulator) τος Τ max όπως αυτή δίνεται από τους κατασκευαστές. Η παραπάνω σχέση έχει εφαρµογή στον υπολογισµό της πίεσης προφόρτωσης p 0 του αερίου αζώτου κατά τη χρονική στιγµή της πλήρωσης (θερ- µοκρασία πλήρωσης Τ 0 ) και ουσιαστικά τον έλεγχό της στο θερµοκρασιακό εύρος λειτουργίας του κυκλώµατος από Τ min έως Τ max. Παράδειγµα Ο κατασκευαστής ενός υδραυλικού κυκλώµατος δίνει p = 140 bar. 0( Tmax ) Ζητείται ο έλεγχος της πίεσης προφόρτωσης του αερίου αζώτου σε ένα συσσωρευτή κύστης και ενδεχόµενα η διόρθωσή του, όταν η θερµοκρασία του αερίου κατά τη χρονική στιγµή της πλήρωσης είναι Τ πληρ. = 10 ºC και η µέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας του κυκλώµατος είναι T max = 60 ºC. p p ( Tπληρ. 273,15)Κ = p + ( T + 273,15)K 0( Tπληρ.) 0( Tmax) 0( Tπληρ. ) max (10 C + 273,15)Κ = 141 bar (60 C + 273,15)Κ p0( ) 119,84 bar Τ πληρ =. Άρα παρατηρούµε ότι κατά τη χρονική στιγµή του ελέγχου, ή ενδεχόµενα της πλήρωσης, η πίεση του αερίου αζώτου στο συσσωρευτή πρέπει να είναι 119,84 bar. Επιπρόσθετα αναφέρουµε ότι ο έλεγχος της πίεσης προφόρτωσης (p 0 ), πρέπει να λαµβάνει χώρα περίπου κάθε χρόνο για τους συσσωρευτές κύστης και µεµβράνης και περίπου δύο φορές κάθε µήνα για τους συσσωρευτές εµβόλου. Στο Σχ. 2.4 παρατηρούµε µια σειρά από διαδοχικές καταστάσεις λειτουργίας σε ένα συσσωρευτή κύστης. 65

11 Υδραυλική Ισχύς Θεωρία και πράξη α) Προφόρτωση συσσωρευτή πίεση p 0, όγκος V 0 β) Αρχή φόρτωσης συσσωρευτή γ) Μέγιστη φόρτωση συσσωρευτή πίεση p 2, όγκος V 2 δ) Αρχή εκφόρτωσης συσσωρευτή ε) Ελάχιστη πίεση λειτουργίας συσσωρευτή πίεση p 1, όγκος V 1 Σχήµα 2.4 ιαδοχικές καταστάσεις λειτουργίας σ' ένα συσσωρευτή κύστης Συσσωρευτές µεµβράνης (Membrane accumulators Αυτός ο τύπος συσσωρευτή, αποτελείται από δύο χαλύβδινα ηµισφαίρια τα οποία είναι σταθερά συνδεδεµένα µεταξύ τους είτε µε κοχλιωτή στεφάνη, είτε συγκολλητά (Σχ. 2.5). Στα Σχ.2.5 α, β φαίνονται η οπή 1 για τον κοχλία πλήρωσης της µεµβράνης µε αέριο, το χαλύβδινο δοχείο 2, η ελαστική µεµβράνη 3, η πλάκα ή µεταλλικός δίσκος προστασίας της µεµβράνης 4 και η πόρτα εισόδου του υδραυλικού υγρού 5. Μεταξύ των δύο ηµισφαιρίων υπάρχει µια ελαστική µεµβράνη, η οποία παίζει το ρόλο διαφράγ- µατος µεταξύ του υδραυλικού υγρού και του αερίου. Ένας συσσωρευτής µεµβράνης είναι κατάλληλος για εκφορτώσεις µικρών όγκων υδραυλικού υ- γρού, γι' αυτό το λόγο χρησιµοποιείται κυρίως για απορρόφηση αιχµών πίεσης (pressure peaks), ως αποσβεστήρας δονήσεων, ή σε κυκλώµατα διατήρησης της πίεσης για µακρό χρονικό διάστηµα, καλύπτοντας µε αυτό τον τρόπο τις µικροδιαρροές των διαφόρων υδραυλικών στοιχείων που ε- πεµβαίνουν στο κύκλωµα όπως είναι π.χ. σε διατάξεις σύσφιξης. α) Συγκολλητός τύπος. β) κοχλιωτός τύπος. Σχήµα 2.5 Συσσωρευτές µεµβράνης. 66

12 2 Συσσωρευτές υδραυλικής ενέργειας και εφαρµογές αυτών (Accumulators) Χρησιµοποιείται για µέγιστες περιοχές πιέσεων (p max ) από 50 έως 500 bar µε αντίστοιχα µεγέθη από 0,1 έως 4 lit για τους συγκολλητούς συσσωρευτές και µεγέθη µέχρι και 10 lit για τους βιδωτούς συσσωρευτές. Για τους συσσωρευτές µεµβράνης θα πρέπει να γνωρίζουµε ότι η µέγιστη σχέση πιέσεων p 2 : p 0 ανάλογα µε τον τύπο του συσσωρευτή έχει ως εξής: p 2 (6 8). p 0. Για συγκολλητό τύπο συσσωρευτή (Σχ. 2.5α) και p p 0. Για κοχλιωτό τύπο συσσωρευτή (Σχ. 2.5β). Επίσης και σε αυτό τον τύπο συσσωρευτή, η πίεση προφόρτωσης του αερίου αζώτου p 0, πρέπει να είναι ελαφρώς µικρότερη από την ελάχιστη πίεση λειτουργίας p 1 του κυκλώµατος στη µέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας (Τ max ) έτσι ώστε ο µεταλλικός δίσκος ή η πλάκα της µεµβράνης, ανάλογα µε τον τύπο του συσσωρευτή, να µην κτυπά συνεχώς στον πυθµένα του χαλύβδινου δοχείου και φθείρεται. Άρα και σε αυτή την περίπτωση έχουµε: p0( Τ max ) = 0,9. p Συσσωρευτές εµβόλου (Piston type accumulators) Σε αυτό τον τύπο του συσσωρευτή το διαχωριστικό στοιχείο που υπάρχει µεταξύ του αερίου και του υδραυλικού υγρού, είναι ένα κοίλης µορφής έµβολο (Σχ. 2.6). Το έµβολο αυτό έχει τη δυνατότητα να ολισθαίνει ελεύθερα κατά µήκος του κυλίνδρου του συσσωρευτή, ενώ παράλληλα διαµέσου των στεγανοποιητικών δακτυλίων που αυτό φέρει περιφερειακά, εξασφαλίζεται πλήρως ο στεγανός διαχωρισµός των δύο µέσων (υδραυλικού υγρού και αερίου αζώτου). Στο ανώτερο σηµείο του κυλίνδρου, µια βαλβίδα αερίου, χρησιµεύει για την προφόρτωση του συσσωρευτή µε την ενδεικνυόµενη πίεση αζώτου. Κατά τη λειτουργία υδραυλικό υγρό εισέρχεται από το κάτω µέρος του συσσωρευτή ανυψώνοντας το έµβολο, το οποίο µε τη σειρά του συµπιέζει το αέριο. Όταν απαιτηθεί από τις ανάγκες του συστήµατος, η αποθηκευµένη από το συµπιεσµένο αέριο ενέργεια ελευθερώνεται, µε αποτέλεσµα την κίνηση του εµβόλου του συσσωρευτή προς τα κάτω και την εκτόπιση δεδοµένου όγκου υδραυλικού υγρού στο σύστηµα (περισσότερο συνηθισµένη εφαρµογή). Ένας συσσωρευτής εµβόλου είναι κατάλληλος κυρίως για µεγάλες εκφορτώσεις όγκων υδραυλικού υγρού, µε µεγέθη περίπου από 2,5 έως 250 lit και περιοχή µέγιστης πίεσης εργασίας (P max ) από 210 έως 350 bar. Παράλληλα, λόγω του σχεδιασµού που έχουν, µπορούν να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε θέση εργασίας, οριζόντια, κάθετα, ή ενδιάµεσα των προαναφερθέντων θέσεων. Bαλβίδα αερίου Αέριο (Αζωτο) Κύλινδρος Έµβολο Οδηγός εµβόλου Στεγανοποιητικό Υδραυλικό υγρό Σχήµα 2.6 Συσσωρευτής εµβόλου Σύµβολο Εντούτοις όµως, η πλέον κατάλληλη θέση εργασίας είναι η κάθετη θέση, η οποία εµποδίζει εσωτερικά του κυλίνδρου την επικάθιση στερεών ή διαφόρων προϊόντων ρύπανσης τα οποία φέρει το υδραυλικό υγρό και έτσι αποφεύγεται η καταστροφή των στεγανοποιητικών του εµβόλου. Πα- 67

13 Υδραυλική Ισχύς Θεωρία και πράξη ράλληλα οι δυνάµεις βαρύτητας στην κάθετη θέση υποβοηθούν και οδηγούν πολύ καλύτερα το έµβολο εσωτερικά του κυλίνδρου από ότι σε ο- ποιαδήποτε άλλη θέση. Από την άλλη πλευρά οι συσσωρευτές εµβόλου µειονεκτούν σοβαρά στο χρόνο απόκρισης που έχουν, λόγω της αυξηµένης αδράνειας που συνεπάγεται η µεγάλη µάζα του κινούµενου εµβόλου, αλλά και οι τριβές τις οποίες αυτό αντιµετωπίζει. Εποµένως δίνεται µεγάλη σηµασία στη µικρότερη δυνατή µάζα του εµβόλου και στην επιµελώς κατεργασµένη εσωτερική επιφάνεια του κυλίνδρου (µέγιστη τιµή τραχύτητας R max ή R t = 1,5 έως 2,5µm). Με αυτό τον τρόπο, η απόκλιση στην καταγραφή της πίεσης των δύο µέσων, υδραυλικού υγρού και αερίου αζώτου, κατά τη λειτουργία και σε συνάρτηση µε το χρόνο, είναι η µικρότερη δυνατή. Η Εταιρία Hydac στην περίπτωση των συσσωρευτών εµβόλου, δίνει εναλλακτικά δύο τύπους εµβόλων, αυτό για κανονική λειτουργία 4, χωρίς ειδικές απαιτήσεις και µέγιστη ταχύτητα εµβόλου κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση η οποία αγγίζει τα 2m/s και αυτό για ειδικές απαιτήσεις 5, µε ταχύτητα εµβόλου πλησίον των 3,5m/s, µε στεγανοποιητικά πολύ χαµηλής τριβής και παράλληλα πολύ µικρό χρόνο απόκρισης. Για τους συσσωρευτές εµβόλου θα πρέπει να γνωρίζουµε ότι για τη µέγιστη σχέση πιέσεων p 2 : p 0 δεν υπάρχουν περιορισµοί. 4 Για γενική λειτουργία συσσωρευτών εµβόλου χωρίς ειδικές απαιτήσεις, βλέπε Πίνακα 2.4 Τυποποιηµένα µεγέθη συσσωρευτών. HYDAC Technology GmbH. 5 Η επιφάνεια εσωτερικά του κυλίνδρου είναι επιµελώς κατεργασµένη και το σύστηµα των στεγανοποιητικών του εµβόλου είναι χαµηλής τριβής. Η κίνηση του εµβόλου είναι απαλλαγµένη του φαινόµενου Stick Slip Effect (βλέπε Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ, ΤΟΜΟΣ Β, έργο του ιδίου, Μηχανικές Υδραυλικές απώλειες) ιδιαίτερα σε ισόθερµο µεταβολή και η συνιστώµενη απόλυτη τιµή φιλτραρίσµατος του χρησιµοποιούµενου υδραυλικού υγρού είναι 20µm δηλαδή β (20) 100. Όσον αφορά τους συσσωρευτές εµβόλου η πίεση προφόρτωσης του αερίου αζώτου p 0, πρέπει να είναι ελαφρώς µικρότερη (5bar) από την ελάχιστη πίεση λειτουργίας p 1 του κυκλώµατος στη µέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας (Τ max ). Άρα γι' αυτή την περίπτωση έχουµε: p0( Τ max ) p 1 5 bar 2.5 Πλήρωση µε άζωτο και έλεγχος προφόρτωσης συσσωρευτών αερίου Αρχικά θα θέλαµε να εφιστήσουµε την προσοχή ότι το αέριο µε το οποίο θα πρέπει να πληρούµε ένα συσσωρευτή αερίου, είναι µόνο το ξηρό άζωτο, γιατί είναι ένα αέριο τελείως αδρανές. Οι συσσωρευτές σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να πληρούνται µε καθαρό οξυγόνο ή ατµοσφαιρικό αέρα. Ο λόγος είναι ότι εάν το οξυγόνο µε οποιαδήποτε τρόπο έλθει σε επαφή µε το υδραυλικό υγρό (κυρίως υδραυλικό ορυκτέλαιο), υπό την επίδραση της θερµοκρασίας το οξειδώνει ταχύτατα µε επακόλουθο η έκρηξη να είναι αναπόφευκτη. Ο αέρας επίσης δεν συνιστάται για την πλήρωση των συσσωρευτών, γιατί λόγω της σχετικής οξειδωτικής του δράσης και της θερµοκρασίας που αναπτύσσεται στο σύστηµα, αλλοιώνει και καταστρέφει µε την πάροδο του χρόνου το υλικό της ελαστικής µεµβράνης ή κύστης. Το αέριο άζωτο έχει τα παρακάτω φυσικά µεγέθη: Χηµικό σύµβολο Ν 2. Αριθµός ατόµων µορίου 2. Ατοµικό βάρος 14,008 gr/mole. Μοριακό βάρος 28,016 gr/mole. Ειδικό βάρος gr/m 3. Γραµµοµοριακή ειδική θερµότητα C p αερίου υπό σταθερή πίεση, 0,247 Joule/(mole. K). 68

14 2 Συσσωρευτές υδραυλικής ενέργειας και εφαρµογές αυτών (Accumulators) Γραµµοµοριακή ειδική θερµότητα C v αερίου υπό σταθερό όγκο, 0,176 Joule/(mole. K). Σταθερά (κ) του αερίου κ = C p /C v = 1,4 Οι συσσωρευτές κύστης και µεµβράνης συνήθως πληρούνται από το εργοστάσιο κατασκευής, µε µια πίεση αζώτου p περίπου 10 bar στους 20 ºC για λόγους ασφαλούς µεταφοράς της ελαστικής κύστης ή µεµβράνης, η οποία διαφορετικά θα χτυπούσε εσωτερικά του κυλίνδρου. Όταν όµως τοποθετηθούν στο σύστηµα για λειτουργία, τότε πρέπει να προφορτωθούν µε τη δεδοµένη πίεση p 0, η οποία όπως γνωρίζουµε πρέπει να είναι τα 9/10 της ελάχιστης πίεσης λειτουργίας p 1 του κυκλώµατος στη µέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας (Τ max ). H προφόρτωση των συσσωρευτών αερίου πραγ- µατοποιείται µε τη διάταξη του Σχ Γι' αυτό το λόγο απαιτούνται: 1. Μία φιάλη αερίου αζώτου. α) Γενική απεικόνιση σύνδεσης. β) ιάταξη προφόρτωσης συσσωρευτών εµβόλου και µεµβράνης. γ) ιάταξη προφόρτωσης συσσωρευτών κύστης Σχήµα 2.6 ιάταξη προφόρτωσης συσσωρευτών αερίου, Rexroth Bosch Group. 69

15 Υδραυλική Ισχύς Θεωρία και πράξη 2. Η διάταξη 1 µε το ενσωµατωµένο µανόµετρο και 3. Ο ελαστικός σωλήνας 2 µε τη βαλβίδα αντεπιστροφής 3. Η διάταξη προφόρτωσης συνδέεται αρχικά όπως φαίνεται στο Σχ. 2.7α. Εάν πρόκειται για συσσωρευτές εµβόλου ή µεµβράνης, η διάταξη έχει τη µορφή του Σχ. 2.7β, ενώ εάν πρόκειται για συσσωρευτή κύστης τότε χρησιµοποιούµε τη διάταξη του Σχ. 2.7γ. Η σειρά εργασίας για την προφόρτωση των συσσωρευτών αερίου έχει ως εξής: 1. Εάν ο συσσωρευτής είναι ήδη τοποθετηµένος στο κύκλωµα θα πρέπει να ασφαλίσουµε αρχικά το υδραυλικό κύκλωµα να µην µπορεί να εργαστεί. Στη συνέχεια θα πρέπει να αποφορτώσουµε πλήρως το συσσωρευτή από την εγκλωβισµένη υδραυλική ενέργεια, η οποία βρίσκεται υπό µορφή πίεσης µέσα στο συσσωρευτή. Γι' αυτό το σκοπό ο κατασκευαστής κάθε υδραυλικού συστήµατος που χρησιµοποιεί συσσωρευτή, έχει προνοήσει ειδική χειροκίνητη ή αυτόµατη ηλεκτρική διάταξη αποφόρτωσης, η οποία οδεύει το υπό πίεση υ- δραυλικό υγρό στη δεξαµενή του συστήµατος. Η αποφόρτωση του συσσωρευτή σε ένα κύκλωµα, πρέπει να πραγµατοποιείται απαραίτητα όχι µόνο όταν θέλουµε να ελέγξουµε την προπίεση του αερίου αζώτου, αλλά και όταν θέλουµε να εκτελέσουµε διάφορες εργασίες συντήρησης, ή αντικατάστασης βαλβίδων στο κύκλωµα. Σε αυτό το πρώτο και σηµαντικότερο βήµα εργασίας, θα πρέπει πάντα να έχουµε υπόψη µας ότι ένας υδραυλικός συσσωρευτής υ- δραυλικής ενέργειας είναι ένα δοχείο υπό πίεση το οποίο µπορούµε να το παροµοιάσου- µε µε ένα µεγάλης χωρητικότητας φορτισµένο πυκνωτή, τον οποίο πρέπει να αποφορτίσουµε πριν αρχίσουµε οποιαδήποτε εργασία ελέγχου, επισκευής ή συντήρησης στο ηλεκτρικό κύκλωµα. 2. Στη συνέχεια συνδέουµε τη διάταξη όπως φαίνεται στο Σχ. 2.7α φροντίζοντας να είναι στεγανά σφιγµένα όλα τα περικόχλια. Η στρόφιγγα (4) της φιάλης αζώτου πρέπει να είναι κλειστή. 3. Σε αυτό το σηµείο επιλέγουµε τη διάταξη του Σχ. 2.7β εάν πρόκειται να πληρώσουµε συσσωρευτή κύστης, ή τη διάταξη του Σχ. 2.7γ εάν πρόκειται να πληρώσουµε συσσωρευτή εµβόλου ή µεµβράνης. Στη συνέχεια µετά την επιλογή και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η σύνδεση, ανοίγουµε σιγά-σιγά τη στρόφιγγα (4) της φιάλης αζώτου, επιτρέποντας στο αέριο να ρέει αργά-αργά µέσα στο συσσωρευτή. 4. Στη συνέχεια κλείνουµε τη στρόφιγγα (4) της φιάλης αζώτου και ελέγχουµε την πίεση του αερίου στο συσσωρευτή πιέζοντας το κοµβίο (6) της διάταξης πλήρωσης. Εάν η πίεση είναι µεγαλύτερη της επιθυµητής τιµής τότε αυτή ελαττώνεται µε µικρά πατήµατα του κοµβίου (6) εφόσον αρχικά έχουµε ανοίξει τη στρόφιγγα εξαέρωσης (5) της διάταξης. 5. Όταν η επιθυµητή τιµή της πίεσης αναγραφεί στο µανόµετρο, περιµένουµε περίπου για χρόνο 2 min, έτσι ώστε να υπάρξει µια σταθεροποίηση της θερµοκρασίας του αερίου (θερµική ισορροπία), στο νέο του περιβάλλον. 6. Μετά τη θερµική ισορροπία, η πίεση προφόρτωσης p 0 ελέγχεται άλλη µια φορά, ενώ παράλληλα ελέγχεται και η θερµοκρασία του αερίου αζώτου, η οποία εάν διαφέρει από τη δεδοµένη µέγιστη θερµοκρασία Τ max του κυκλώµατος κατά τη χρονική στιγµή της πλήρωσης, που πολύ πιθανόν να συµβαίνει, τότε η επιθυµητή πίεση προφόρτωσης του αερίου αζώτου p 0 αναπροσαρµόζεται, υπολογιζόµε- 70

16 2 Συσσωρευτές υδραυλικής ενέργειας και εφαρµογές αυτών (Accumulators) νη 6 (σχέση 2.4) στην µετρούµενη θερµοκρασία Τ 0 κατά τη στιγµή της πλήρωσης. 7. Tέλος αποκοχλιώνουµε τη διάταξη προφόρτωσης από τη φιάλη και το συσσωρευτή και κοχλιώνουµε σε αυτόν το εξωτερικό προστατευτικό καπάκι της βαλβίδας αερίου. Οι συσσωρευτές εµβόλου και µεµβράνης διαφέρουν από αυτούς µε κύστη, γιατί αντί για βαλβίδα αερίου, έχουν έναν ειδικά χαραγµένο κάθετα στην περιφέρεια του σπειρώµατος κοχλία allen SW6, ο οποίος διαµέσου ενός στεγανοποιητικού δακτυλίου (Ο-ring), σφραγίζει το αέριο της µεµβράνης σε σχέση µε το εξωτερικό περιβάλλον. Για την πλήρωση των παραπάνω τύπων συσσωρευτών, θα πρέπει να συνδέσουµε σε αυτούς τη διάταξη πλήρωσης του Σχ. 2.7γ και να αποκοχλιώσουµε τον κοχλία allen µερικές στροφές, για να επιτευχθεί η είσοδος του αερίου µέσω των κάθετων χαραγών του κοχλία στο συσσωρευτή. Στη συνέχεια η διαδικασία είναι απολύτως όµοια µε αυτή του συσσωρευτή κύστης. Ένας άλλος ταχύτατος αλλά εµπειρικός τρόπος ελέγχου της πίεσης προφόρτωσης p 0, γενικά σε συσσωρευτές αερίου, είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί και χωρίς τη χρήση της διάταξης πλήρωσης του Σχ. 2.7α, η οποία αποτελεί βέβαια τον ορθόδοξο τρόπο µέτρησης. Γι' αυτό το σκοπό φροντίζουµε να συνδέσουµε ένα µανόµετρο λεπτοµερούς κλίµακας κοντά στην υποτιθέµενη περιοχή µέτρησης, ή τελικά να χρησιµοποιήσουµε αυτό που ήδη είναι συνδεδεµένο στην υδραυλική πλευρά του συσσωρευτή. 6 Η πίεση προφόρτωσης p0, αναφέρεται στη θερµοκρασία λειτουργίας του κυκλώµατος Τ max η οποία δίνεται από τον κατασκευαστή του κυκλώµατος. Εάν η θερµοκρασία του αερίου αζώτου κατά τη χρονική στιγµή της πλήρωσης είναι διάφορος της Τ max, τότε η p 0 αναπροσαρµόζεται βάσει της σχέσης της ισόχωρης µεταβολής (σχέση 2.4) στη µετρούµενη θερµοκρασία. Η θερµοκρασία του αερίου αζώτου λαµβάνεται ή µε ένα θερµόµετρο επαφής από το κέλυφος του συσσωρευτή, ή από τη θερµοκρασία του υδραυλικού υγρού της δεξα- µενής (θερµόµετρο δεξαµενής). Ο συσσωρευτής αρχικά φορτώνεται µέχρι τη µέγιστη πίεση λειτουργίας p 2 από την αντλία του συστήµατος. Μετά τη φόρτωση κλείνουµε τη χειροκίνητη διάταξη του συσσωρευτή, εγκλωβίζοντας την πίεση και κατόπιν φέρουµε σε θέση OFF την αντλία του συστήµατος. Στη συνέχεια αποφορτώνουµε ελεγχόµενα και σιγά-σιγά το συσσωρευτή στη δεξαµενή του συστήµατος διαµέσου της χειροκίνητης διάταξης αποφόρτωσης (βάνα). Κατά τη διάρκεια της αποφόρτωσης παρακολουθούµε προσεκτικά τη βαθµιαία πτώση της πίεσης του υδραυλικού υγρού στο µανόµετρο. Τη χρονική στιγµή που η µετρούµενη πίεση του υδραυλικού υγρού εξισορροπηθεί µε την πίεση του αερίου του συσσωρευτή παρατηρείται για ένα πολύ µικρό χρονικό διάστηµα ένα σταµάτηµα της πτώσης της βελόνας του µανοµέτρου και αµέσως µετά µια ταχύτατη πτώση προς το µηδέν. Η παρατηρούµενη πίεση ακριβώς αµέσως πριν αυτή πέσει απότοµα στο µηδέν είναι η πίεση προφόρτωσης p 0 του αερίου αζώτου του συσσωρευτή η οποία είναι και πάλι ανάλογη της µετρούµενης θερµοκρασίας Τ κατά τη στιγµή του ελέγχου. 2.6 Κανονισµοί ασφαλείας συσσωρευτών Γενικά Απαγορεύεται ρητά κάθε µηχανική ή θερµική κατεργασία πάνω στο σώµα των συσσωρευτών υδραυλικής ενέργειας όπως π.χ. συγκόλληση, διάτρηση κλπ. Κάθε απαραίτητη επισκευή επί των συσσωρευτών πρέπει να αναλαµβάνεται αποκλειστικά και µόνο από εξουσιοδοτηµένο γι' αυτό το σκοπό αντιπρόσωπο ή το υπεύθυνο εργοστάσιο κατασκευής. Επιπρόσθετα κάθε εργασία επισκευής, συντήρησης, τοποθέτησης µανοµέτρων σε συστήµατα τα οποία χρησιµοποιούν συσσωρευτές πρέπει να ε- 71

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε την αρχή λειτουργίας ενός υδραυλικού αυτοματισμού. Να εξηγείτε τη λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

Ένα βασικό σύστημα ενεργητικής ασφάλειας του οχήματος γίνεται ολοένα και περισσότερο εξαρτώμενο από τη ηλεκτρονική τεχνολογία.

Ένα βασικό σύστημα ενεργητικής ασφάλειας του οχήματος γίνεται ολοένα και περισσότερο εξαρτώμενο από τη ηλεκτρονική τεχνολογία. Ένα βασικό σύστημα ενεργητικής ασφάλειας του οχήματος γίνεται ολοένα και περισσότερο εξαρτώμενο από τη ηλεκτρονική τεχνολογία. Το «αμορτισέρ» ή ελληνιστί «Αποσβεστήρας Ταλαντώσεων» αποτελεί τον «συνεργάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Πλεονεκτήματα 1. Εύκολη & οικονομική χρήση 2. Διαθεσιμότητα ατμοσφαιρικού αέρα 3. Δεν εκρήγνυνται 4. Δεν μολύνουν 5. Ικανότητα ανάπτυξης μεγάλων δυνάμεων 6. Διαθεσιμότητα & χαμηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ (ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ) ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ

ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ (ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ) ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ (ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ) ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ Τι είναι οι µειωτήρες πίεσης αερίων; Τα αέρια εντός των φιαλών βρίσκονται σε ιδιαίτερα υψηλές πιέσεις που δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την πλειοψηφία των εφαρµογών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σώμα βαλβίδας τύπου Υ (σειρά AS-A/Y-05) ή γωνιακού τύπου (σειρά ΑS-A/T-05 για διατομές μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο 1. Aν ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ενός σώματος είναι σταθερός, τότε το σώμα: (i) Ηρεμεί. (ii) Κινείται με σταθερή ταχύτητα. (iii) Κινείται με μεταβαλλόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Ανεξάρτητααπό τον τύπο του ρυθµιστή πρέπει να διαθέτει δυο κύρια χαρακτηριστικά: Ακρίβεια λειτουργίας Ευστάθεια

Ανεξάρτητααπό τον τύπο του ρυθµιστή πρέπει να διαθέτει δυο κύρια χαρακτηριστικά: Ακρίβεια λειτουργίας Ευστάθεια ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ Ανεξάρτητααπό τον τύπο του ρυθµιστή πρέπει να διαθέτει δυο κύρια χαρακτηριστικά: Ακρίβεια λειτουργίας Ευστάθεια Το πρώτο αναφέρεται σε µόνιµη λειτουργία δηλαδή σε σταθερές στροφές. Το

Διαβάστε περισσότερα

. ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

. ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ . ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1. Σε µια ισόθερµη µεταβολή : α) Το αέριο µεταβάλλεται µε σταθερή θερµότητα β) Η µεταβολή της εσωτερικής ενέργειας είναι µηδέν V W = PV ln V γ) Το έργο που παράγεται δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Τα τρία βασικά προβλήματα της Υδραυλικής

Τα τρία βασικά προβλήματα της Υδραυλικής Τα τρία βασικά προβλήματα της Υδραυλικής Α βασικό πρόβλημα,, παροχή γνωστή απλός υπολογισμός απωλειών όχι δοκιμές (1): L1 = 300, d1 = 0.6 m, (): L = 300, d = 0.4 m Q = 0.5m 3 /s, H=?, k=0.6 mm Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

2. Ασκήσεις Θερμοδυναμικής. Ομάδα Γ.

2. Ασκήσεις Θερμοδυναμικής. Ομάδα Γ. . σκήσεις ς. Ομάδα..1. Ισοβαρής θέρμανση και έργο. Ένα αέριο θερμαίνεται ισοβαρώς από θερμοκρασία Τ 1 σε θερμοκρασία Τ, είτε κατά την μεταβολή, είτε κατά την μεταβολή Δ. i) Σε ποια μεταβολή παράγεται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

GEMAK ANGELOS SOTIRAS

GEMAK ANGELOS SOTIRAS ΑΝΤΙΠΛΗΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΚΤΥΩΝ Η εταιρία GEMAK σχεδίασε µια σειρά προϊόντων για την αποτελεσµατική και ολοκληρωµένη αντιµετώπιση του φαινοµένου του πλήγµατος στα υδραυλικά δίκτυα. Με τον όρο υδραυλικό

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

VOLATSAKAS ENERGY & AUTOMATION. Προϊόντα για Εφαρµογές Στερεών Καυσίµων Τζάκια - Λέβητες ξύλου & pellet BIOMASS. Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012/2013

VOLATSAKAS ENERGY & AUTOMATION. Προϊόντα για Εφαρµογές Στερεών Καυσίµων Τζάκια - Λέβητες ξύλου & pellet BIOMASS. Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012/2013 VOLATSAKAS ENERGY & AUTOMATION Προϊόντα για Εφαρµογές Στερεών Καυσίµων Τζάκια - Λέβητες ξύλου & pellet BIOMASS Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012/2013 ver. Bio Products h.10-13 Προϊόντα για τζάκια λέβητες στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. Οι ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου για ζεστό νερό χρήσης, ήταν η αρχική αιτία της επινόησης των εναλλακτών θερμότητας. Στους εναλλάκτες ένα θερμαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια. και Α οδοτική. Λειτουργία. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Τζάκια Λέβητες ξύλου & pellet) VOLATSAKASBIOMASS ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012/2013

Ασφάλεια. και Α οδοτική. Λειτουργία. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Τζάκια Λέβητες ξύλου & pellet) VOLATSAKASBIOMASS ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012/2013 Ασφάλεια και Α οδοτική Λειτουργία ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Τζάκια Λέβητες ξύλου & pellet) ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012/2013 VOLATSAKASBIOMASS Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και εµπειρία που έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

Βαλβίδες καταστροφής ενέργειας διάτρητων πλακών

Βαλβίδες καταστροφής ενέργειας διάτρητων πλακών Βαλβίδες καταστροφής ενέργειας διάτρητων πλακών Στα περισσότερα υδραυλικά συστήματα είναι απαραίτητη η χρήση ρυθμιστικών βαλβίδων που σκοπό έχουν τον έλεγχο της παροχής ή της πίεσης υπό την επίδραση μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Ενότητα 2.3 Κεφάλαιο 2 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να αναφέρετε την αρχή λειτουργίας των πνευματικών αυτοματισμών. Να περιγράφετε τα δομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Μέσο χρήσης: λάδι υπό πίεση Το λάδι µας παρέχει µόνωση, προστασία από οξείδωση, στεγανότητα

Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Μέσο χρήσης: λάδι υπό πίεση Το λάδι µας παρέχει µόνωση, προστασία από οξείδωση, στεγανότητα Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μέσο χρήσης: λάδι υπό πίεση Το λάδι µας παρέχει µόνωση, προστασία από οξείδωση, στεγανότητα Ηείσοδος είναι µηχανική κίνησηκαι η έξοδος µεταβολή στην υδραυλική πίεση.

Διαβάστε περισσότερα

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ 45 6.1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΦΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΕΩΝ Όλα τα σώµατα,στερεά -ά-αέρια, που υπάρχουν στη φύση βρίσκονται σε µια από τις τρεις φάσεις ή σε δύο ή και τις τρεις. Όλα τα σώµατα µπορεί να αλλάξουν φάση

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής : Κουμπάκης Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός

Εισηγητής : Κουμπάκης Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός Εισηγητής : Κουμπάκης Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός ΣΚΟΠΟΣ Οι αντλίες οι συμπιεστές και η ανεμιστήρες ανήκουν σε μία οικογένεια μηχανών. Σκοπός των μηχανών αυτής της οικογένειας είναι να προσδώσουν ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ. 1. Β1.3 Να αντιστοιχίσετε τις µεταβολές της αριστερής στήλης σε σχέσεις τις δεξιάς στήλης. 1) Ισόθερµη µεταβολή α)

Α. ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ. 1. Β1.3 Να αντιστοιχίσετε τις µεταβολές της αριστερής στήλης σε σχέσεις τις δεξιάς στήλης. 1) Ισόθερµη µεταβολή α) Α. ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ 1. Β1.3 Να αντιστοιχίσετε τις µεταβολές της αριστερής στήλης σε σχέσεις τις δεξιάς στήλης. 1) Ισόθερµη µεταβολή α) P = σταθ. V P 2) Ισόχωρη µεταβολή β) = σταθ. 3) Ισοβαρής µεταβολή γ) V

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ Διευθυντής: Διονύσιος-Ελευθ. Π. Μάργαρης, Αναπλ. Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Συστήµατα µεταφοράς ρευστών Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας Η αντίσταση στην ροή και η κίνηση ρευστών µέσα σε σωληνώσεις επιτυγχάνεται µε την παροχή ενέργειας ή απλά µε την αλλαγή της δυναµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ 1.0 ΓΕΝΙΚΑ Τα φίλτρα αυτά χρησιµοποιούνται σε πολλές εφαρµογές και αποτελούνται συνήθως από 3 4 στρώµατα λεπτής άµµου και γρανάτη διάφορων µεγεθών. Τα πολυστρωµατικά αµµόφιλτρα

Διαβάστε περισσότερα

Να γράψετε στο τετράδιο σας την σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις.

Να γράψετε στο τετράδιο σας την σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις. ΘΕΜΑ 1 Να γράψετε στο τετράδιο σας την σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις. 1. Αέριο συμπιέζεται ισόθερμα στο μισό του αρχικού όγκου.η ενεργός ταχύτητα των μορίων του: α) διπλασιάζεται. β) παραμένει

Διαβάστε περισσότερα

Βαλβίδα ελέγχου KV1P KV1S. Οδηγίες ρύθμισης - συντήρησης

Βαλβίδα ελέγχου KV1P KV1S. Οδηγίες ρύθμισης - συντήρησης Βαλβίδα ελέγχου KV1P KV1S Οδηγίες ρύθμισης - συντήρησης Βαλβίδες KV1P και KV1S Γενικά Η βαλβίδα KV1P είναι η πιο απλή βαλβίδα της σειράς KV. Είναι κατάλληλη για μικρές ταχύτητες ανόδου και, μέχρι 0,16

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΝ / ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ. Σημειώσεις Πνευματικού Ελέγχου

ΑΕΝ / ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ. Σημειώσεις Πνευματικού Ελέγχου ΑΕΝ / ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Σημειώσεις Πνευματικού Ελέγχου Κ. ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΧΡΗΣΤΙ ΟΥ Κ. ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΧΡΗΣΤΙ ΟΥ Οκτώβριος 2011 Πνευματικά Συστήματα Γενικά Οποιοδήποτε σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Εκτός από τις οδηγίες στα φυλλάδια που συνοδεύουν τις αντλίες και τους ηλεκτρικούς πίνακες που αποτελούν τα αντλητικά συγκροτήµατα της WILO πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC Είδος κατασκευής Εγκατάσταση παροχής νερού με αυτοαναρρόφηση Χρήση Τροφοδοσία νερού Άρδευση με καταιονισμό Άρδευση κανονική και ελεγχόμενης διάχυσης

Διαβάστε περισσότερα

δ) µειώνεται το µήκος κύµατός της (Μονάδες 5)

δ) µειώνεται το µήκος κύµατός της (Μονάδες 5) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 011-01 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 η (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/1/11 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΓΟΣ VENTURI. Σχήμα 1. Διάταξη πειραματικής συσκευής σωλήνα Venturi.

ΑΓΩΓΟΣ VENTURI. Σχήμα 1. Διάταξη πειραματικής συσκευής σωλήνα Venturi. Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΩΝ 7 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΟΣ VENTURI ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Σκοπός της άσκησης είναι η κατανόηση της χρήσης της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

B' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ

B' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ 1 B' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µιας από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Α) Τί είναι µονόµετρο και τί διανυσµατικό µέγεθος; Β) Τί ονοµάζουµε µετατόπιση και τί τροχιά της κίνησης; ΘΕΜΑ 2 Α) Τί ονοµάζουµε ταχύτητα ενός σώµατος και ποιά η µονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ψυκτικές Μηχανές 28/9/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (4.1) Ψυκτικές Μηχανές (4.1) Ψυκτικές Μηχανές (4.1)

Ψυκτικές Μηχανές 28/9/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (4.1) Ψυκτικές Μηχανές (4.1) Ψυκτικές Μηχανές (4.1) Ψυκτικές Μηχανές Συμπιεστες Επανάληψη 1. Ποιός είναι ο σκοπός λειτουργίας του συμπιεστή; 4 Συμπύκνωση 3 Εκτόνωση Συμπίεση 1 Ατμοποίηση 2 Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης Π.Ν. 1 2 Επανάληψη 2. Ποιά μεγέθη του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ. 1. Δώστε τον ορισμό τον τύπο και το διάγραμμα σε άξονες P v της ισόθερμης μεταβολής. σελ. 10. και

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ. 1. Δώστε τον ορισμό τον τύπο και το διάγραμμα σε άξονες P v της ισόθερμης μεταβολής. σελ. 10. και ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ 1. Δώστε τον ορισμό τον τύπο και το διάγραμμα σε άξονες P v της ισόθερμης μεταβολής. σελ. 10 ορισμός : Ισόθερμη, ονομάζεται η μεταβολή κατά τη διάρκεια της οποίας η θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤ-ΤΕΧΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤ-ΤΕΧΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕ-ΕΧΝ ΚΑΕΥΘΥΝΣΗΣ Κινητική θεωρία των ιδανικών αερίων. Νόμος του Boyle (ισόθερμη μεταβή).σταθ. για σταθ.. Νόμος του hales (ισόχωρη μεταβή) p σταθ. για σταθ. 3. Νόμος του Gay-Lussac

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 11

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 11 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 11 Μέτρηση κατανάλωσης καυσίμου Εμβολοφόρων Κινητήρων

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012 / 2013. Εξαρτήµατα για Ηλιακά Συστήµατα

Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012 / 2013. Εξαρτήµατα για Ηλιακά Συστήµατα Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012 / 2013 Εξαρτήµατα για Ηλιακά Συστήµατα Κωδικός Περιγραφή Τιµή ( ) Υδραυλικό συγκρότηµα Κιτ Υδραυλικής Σύνδεσης (Ηλιακός Σταθµός) FlowBox SOLAR 8010 FBS 8010E ελέγχου µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Θερμοκρασία

Κεφάλαιο 7. Θερμοκρασία Κεφάλαιο 7 Θερμοκρασία Θερμοδυναμική Η θερμοδυναμική περιλαμβάνει περιπτώσεις όπου η θερμοκρασία ή η κατάσταση ενός συστήματος μεταβάλλονται λόγω μεταφοράς ενέργειας. Η θερμοδυναμική ερμηνεύει με επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Το έργο μίας από τις δυνάμεις που ασκούνται σε ένα σώμα. α. είναι μηδέν όταν το σώμα είναι ακίνητο β. έχει πρόσημο το οποίο εξαρτάται από τη γωνία

Διαβάστε περισσότερα

B' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÊÏÌÏÔÇÍÇ + +

B' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÊÏÌÏÔÇÍÇ + + Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 00 ΘΕΜΑ ο. β. γ. γ 4. γ. α. Λ β. Σ γ. Σ δ. Λ ε. Λ ΘΕΜΑ ο. Α. Σωστή η απάντηση () A B' ΤΑΞΗ ΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ B l w ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ F L Ε επ, K Λ - - F

Διαβάστε περισσότερα

Μην ψάχνετε για δείκτη στάθμης λιπαντικού στην νέα γενιά συστημάτων λίπανσης!

Μην ψάχνετε για δείκτη στάθμης λιπαντικού στην νέα γενιά συστημάτων λίπανσης! Μην ψάχνετε για δείκτη στάθμης λιπαντικού στην νέα γενιά συστημάτων λίπανσης! Όλο και περισσότεροι κατασκευαστές σήμερα, ιδιαίτερα στα νέα ακριβά μοντέλα της μάρκας τους χρησιμοποιούν νέα συστήματα λίπανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ 1. Τι εννοούµε λέγοντας θερµοδυναµικό σύστηµα; Είναι ένα κοµµάτι ύλης που αποµονώνουµε νοητά από το περιβάλλον. Περιβάλλον του συστήµατος είναι το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Μηχανουργική Τεχνολογία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γιατί μας ενδιαφέρει η συμπεριφορά των υλικών απέναντι στο νερό; 1. Προστασία των κτηριακών κατασκευών από το νερό της βροχής 2. Προστασία των κτηριακών

Διαβάστε περισσότερα

INERGEN 200 & 300 Bar. Σελίδα

INERGEN 200 & 300 Bar. Σελίδα ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΜΕ INERGEN 200 & 300 Bar ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1.0 Γενικά 1 2.0 Περιγραφή Υλικού 1 3.0 ιάθεση 2 4.0 Εγκατάσταση 2 5.0 Λειτουργία Συστήµατος 2 6.0 Τεχνικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 4 1.1 Σκοπός χρήσης 4 1.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2 Εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΓΕΜΙΣΤΙΚΗ 2 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ Ο αυτοματισμός περιλαμβάνει σχεδόν κάθε μηχανισμό ή συσκευή που ελαττώνει το ποσό

Διαβάστε περισσότερα

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ. U 1 = + 0,4 J. Τα φορτία µετατοπίζονται έτσι ώστε η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ. U 1 = + 0,4 J. Τα φορτία µετατοπίζονται έτσι ώστε η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια 1 ΘΕΜΑ 1 ο Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ 1. οχείο σταθερού όγκου περιέχει ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου. Αν θερµάνουµε το αέριο µέχρι να τετραπλασιαστεί η απόλυτη θερµοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Περι - Φυσικής. Επαναληπτικό ιαγώνισµα Β Τάξης Λυκείου Κυριακή 10 Μάη 2015 Βολή/Θερµοδυναµική/Ηλεκτρικό Πεδίο. Θέµα Α. Ενδεικτικές Λύσεις

Περι - Φυσικής. Επαναληπτικό ιαγώνισµα Β Τάξης Λυκείου Κυριακή 10 Μάη 2015 Βολή/Θερµοδυναµική/Ηλεκτρικό Πεδίο. Θέµα Α. Ενδεικτικές Λύσεις Επαναληπτικό ιαγώνισµα Β Τάξης Λυκείου Κυριακή 10 Μάη 2015 Βολή/Θερµοδυναµική/Ηλεκτρικό Πεδίο Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α Α.1. Στην άκρη ενός τραπεζιού ϐρίσκονται δύο σφαίρες Σ 1 και Σ 2. Κάποια χρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ. Πτώση πίεσης σε αγωγό σταθερής διατομής 2η εργαστηριακή άσκηση. Βλιώρα Ευαγγελία

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ. Πτώση πίεσης σε αγωγό σταθερής διατομής 2η εργαστηριακή άσκηση. Βλιώρα Ευαγγελία ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ Πτώση πίεσης σε αγωγό σταθερής διατομής 2η εργαστηριακή άσκηση Βλιώρα Ευαγγελία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2014 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι ο υπολογισμός της

Διαβάστε περισσότερα

Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του;

Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του; Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του; Το υδραυλικό πλήγμα οφείλεται στο απότομο σταμάτημα του αντλητικού συγκροτήματος ή στο απότομο κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Physics by Chris Simopoulos

Physics by Chris Simopoulos ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΑΕΡΙΩΝ Η εξίσωση που συνδέει την πίεση τον όγκο και την θερμοκρασία ενός ιδανικού αερίου που βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας ονομάζεται καταστατική εξίσωση αερίου και δίνεται όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ RG.A3

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ RG.A3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ RG.A3 Σελίδα: 1 / 10 1. Γενικές Πληροφορίες. Η βαλβίδα RG.A3 (/210 & /380) εναρμονίζεται πλήρως με την Ευρωπαϊκή Οδηγία ΕΝ 81-2 : 1998 + Α3 : 2009 (D).

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! -Πριν την εγκατάσταση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να μελετήσει και κατανοήσει καλά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. -Το flow box solar 8010 θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΛΑΣΗ. Το εργαλείο διέλασης περιλαμβάνει : το μεταλλικό θάλαμο, τη μήτρα, το έμβολο και το συμπληρωματικό εξοπλισμό (δακτυλίους συγκράτησης κλπ.).

ΔΙΕΛΑΣΗ. Το εργαλείο διέλασης περιλαμβάνει : το μεταλλικό θάλαμο, τη μήτρα, το έμβολο και το συμπληρωματικό εξοπλισμό (δακτυλίους συγκράτησης κλπ.). ΔΙΕΛΑΣΗ Κατά τη διέλαση (extrusion) το τεμάχιο συμπιέζεται μέσω ενός εμβόλου μέσα σε μεταλλικό θάλαμο, στο άλλο άκρο του οποίου ευρίσκεται κατάλληλα διαμορφωμένη μήτρα, και αναγκάζεται να εξέλθει από το

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (Ασκήσεις πράξης) ΙΔΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ - ΕΡΓΟ

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (Ασκήσεις πράξης) ΙΔΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ - ΕΡΓΟ ΙΔΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ - ΕΡΓΟ 1. Να υπολογιστεί η πυκνότητα του αέρα σε πίεση 0,1 MPa και θερμοκρασία 20 ο C. (R air =0,287 kj/kgk) 2. Ποσότητα αέρα 1 kg εκτελεί τις παρακάτω διεργασίες: Διεργασία 1-2: Αδιαβατική

Διαβάστε περισσότερα

Σεµινάριο Αυτοµάτου Ελέγχου

Σεµινάριο Αυτοµάτου Ελέγχου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Αυτοµατισµού Σεµινάριο Αυτοµάτου Ελέγχου Ειδικά θέµατα Ανάλυσης συστηµάτων Σύνθεσης συστηµάτων ελέγχου Μελέτης στοχαστικών συστηµάτων. Καλλιγερόπουλος Σεµινάριο Αυτοµάτου Ελέγχου Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Κινηματική ρευστών. Ροή ρευστού = η κίνηση του ρευστού, μέσα στο περιβάλλον του

Κινηματική ρευστών. Ροή ρευστού = η κίνηση του ρευστού, μέσα στο περιβάλλον του 301 Κινηματική ρευστών Ροή ρευστού = η κίνηση του ρευστού, μέσα στο περιβάλλον του Είδη ροής α) Σταθερή ή μόνιμη = όταν σε κάθε σημείο του χώρου οι συνθήκες ροής, ταχύτητα, θερμοκρασία, πίεση και πυκνότητα,

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΟ-ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

EΡΓΟ-ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ EΡΓΟ-ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαδοση θερμοτητας και εργο είναι δυο τροποι με τους οποιους η ενεργεια ενός θερμοδυναμικου συστηματος μπορει να αυξηθει ή να ελαττωθει. Δεν εχει εννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ 1 Ο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ 1 Ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1 ο κεφάλαιο: «Κινητική Θεωρία των Αερίων» ο κεφάλαιο: «O 1 ος θερµοδυναµικός νόµος» ΘΕΜΑ 1 Ο 1Α Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Σηµειώστε τη σωστή από τις προτάσεις που ακολουθούν. 1) Κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α (Στο θέμα Α να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως σωστές με το γράμμα Σ ή ως λανθασμένες με το γράμμα Λ, χωρίς αιτιολόγηση.) A1. Δύο σώματα Κ και Λ εκτοξεύονται οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 2 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 16 Απριλίου 2006 Ώρα: 10:30 13.00 Προτεινόµενες Λύσεις ΜΕΡΟΣ Α 1. α) Η πυκνότητα του υλικού υπολογίζεται από τη m m m σχέση d

Διαβάστε περισσότερα

α. 16 m/s 2 β. 8 m/s 2 γ. 4 m/s 2 δ. 2 m/s 2

α. 16 m/s 2 β. 8 m/s 2 γ. 4 m/s 2 δ. 2 m/s 2 3 ο ΓΕΛ ΧΑΝΑΝ ΡΙΟΥ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Τάξη: Α Λυκείου 17/5/2011 Ονοµατεπώνυµο: ΘΕΜΑ 1 ο Α. Στις ερωτήσεις από 1 έως 3 επιλέξτε το γράµµα µε τη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

P,V PV=nRT : (p), ) ) ) :

P,V PV=nRT :     (p), ) ) ) : Εισαγωγή: ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1.Τι ονοµάζουµε σύστηµα και τι περιβάλλον ενός φυσικού συστήµατος; Σύστηµα είναι ένα τµήµα του φυσικού κόσµου που διαχωρίζεται από τον υπόλοιπο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΩΛΗ ΡΙΤΣΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τράπεζα θεμάτων. Β Θέμα ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΕΡΙΩΝ

ΜΑΝΩΛΗ ΡΙΤΣΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τράπεζα θεμάτων. Β Θέμα ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΕΡΙΩΝ ΜΑΝΩΛΗ ΡΙΤΣΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τράπεζα θεμάτων Β Θέμα ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΕΡΙΩΝ 16111 Ένα παιδί κρατάει στο χέρι του ένα μπαλόνι γεμάτο ήλιο που καταλαμβάνει όγκο 4 L (σε πίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στο µάθηµα των Υδροδυναµικών Μηχανών Ι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στο µάθηµα των Υδροδυναµικών Μηχανών Ι ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ TOMEAΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στο µάθηµα των Υδροδυναµικών Μηχανών Ι ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Σκοπός της Εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ιδρύθηκε από έμπειρους ανθρώπους, άριστους γνώστες του αντικειμένου που δραστηριοποιούνται στο χώρο πάνω από 40 χρόνια.

Η εταιρεία ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ιδρύθηκε από έμπειρους ανθρώπους, άριστους γνώστες του αντικειμένου που δραστηριοποιούνται στο χώρο πάνω από 40 χρόνια. Στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας, επί της οδού Μητροδώρου 21 στην Αθήνα, στεγάζεται η εταιρεία μας. Είμαστε στη διάθεσή σας 24 ώρες το 24ωρο για να δώσουμε τις λύσεις που χρειάζεστε. (Λειτουργεί 24ωρη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2010

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2010 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A Στις ηµιτελείς προτάσεις Α-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία τη συµπληρώνει σωστά. Α.

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. και d B οι πυκνότητα του αερίου στις καταστάσεις Α και Β αντίστοιχα, τότε

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. και d B οι πυκνότητα του αερίου στις καταστάσεις Α και Β αντίστοιχα, τότε ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α Θέµα ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση Σύµφωνα µε την κινητική θεωρία των ιδανικών αερίων, η πίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΩΛΗ ΡΙΤΣΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τράπεζα θεμάτων. Β Θέμα ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΜΑΝΩΛΗ ΡΙΤΣΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τράπεζα θεμάτων. Β Θέμα ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΑΝΩΛΗ ΡΙΤΣΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τράπεζα θεμάτων Β Θέμα ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 16111 Στο πιο κάτω διάγραμμα παριστάνονται τρεις περιπτώσεις Α, Β και Γ αντιστρεπτών μεταβολών τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση 1: ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΩΝ Ι ΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Εργαστηριακή άσκηση 1: ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΩΝ Ι ΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Εργαστηριακή άσκηση 1: ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΩΝ Ι ΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ Τροποποίηση της διαδικασίας η οποία περιγράφεται στον εργαστηριακό οδηγό (Βαγγέλης ηµητριάδης, 4 ο ΓΕΛ Ζωγράφου)

Διαβάστε περισσότερα

Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2

Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2 CO 2 - FW Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #DOC 2014/CO2/FWR/Rev. 3.2 Καπανέως 73 104 44 Αθήνα - Tηλ. 210.5157400 - Fax. 210.5157401 - E-mail: info@ ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

υναµική Μηχανών Ι Ακαδηµαϊκό έτος : 2010-2011 Ε. Μ. Π. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών - Εργαστήριο υναµικής και Κατασκευών ΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι - 13.

υναµική Μηχανών Ι Ακαδηµαϊκό έτος : 2010-2011 Ε. Μ. Π. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών - Εργαστήριο υναµικής και Κατασκευών ΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι - 13. υναµική Μηχανών Ι Ακαδηµαϊκό έτος: 00-0 ΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι - 3. - υναµική Μηχανών Ι Ακαδηµαϊκό έτος: 00-0 opyrigh ΕΜΠ - Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών - Εργαστήριο υναµικής και Κατασκευών - 00. Με επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟΥ ΘΕΙΟΥ ( SF6 ) Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Η παραπάνω µονάδα θα έχει σαν κύριο σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32 H/m 10 Wilo-Drain TM /TMR /TMW 32 8 6 4 TM 32/8 TMW 32/8 2 TMR 32/7 0 0 2 4 6 8 10 12 14Q/m³/h Σχεδιασμός Αντλία αποστράγγισης υπογείων, υδρόψυκτη

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι

Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Τι είναι αέριο; Λέμε ότι μία ουσία βρίσκεται στην αέρια κατάσταση όταν αυθόρμητα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 1 ο. iv) πραγµατοποιεί αντιστρεπτές µεταβολές.

Θέµα 1 ο. iv) πραγµατοποιεί αντιστρεπτές µεταβολές. ΜΑΘΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Θέµα 1 ο α) Ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου πραγµατοποιεί µεταβολή AB από την κατάσταση A (p, V, T ) στην κατάσταση B (p, V 1, T ). i) Ισχύει V 1 = V. ii) Η µεταβολή παριστάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΑΕΡΙΣΜΟΥ / ΑΝΑ ΕΥΣΗΣ ΤΥΠΟΥ TORNADO ΤΗΣ AEROMIX USA

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΑΕΡΙΣΜΟΥ / ΑΝΑ ΕΥΣΗΣ ΤΥΠΟΥ TORNADO ΤΗΣ AEROMIX USA ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΑΕΡΙΣΜΟΥ / ΑΝΑ ΕΥΣΗΣ ΤΥΠΟΥ TORNADO ΤΗΣ AEROMIX USA Γενική περιγραφή-εφαρµογές Οι µονάδες αυτές είναι κατασκευασµένες εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα SS316 και εξασφαλίζουν ισχυρή ανάδευση

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

τσιµούχες λαδιού ΡTFE και τοποθέτηση

τσιµούχες λαδιού ΡTFE και τοποθέτηση Πρακτικές συµβουλές για το συνεργείο Ακτινικές Zylinderkopfdichtungen τσιµούχες λαδιού ΡTFE και τοποθέτηση Advanced MLS-Technology Leistungsfähigkeit in jeder Lage Πρακτικές συµβουλές και πληροφορίες αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΡΟΠΙΑ-2ος ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ-ΚΥΚΛΟΣ CARNOT

ΕΝΤΡΟΠΙΑ-2ος ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ-ΚΥΚΛΟΣ CARNOT ΕΝΤΡΟΠΙΑ-ος ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ-ΚΥΚΛΟΣ CARNO Η εντροπία είναι το φυσικό µέγεθος το οποίο εκφράζει ποσοτικά το βαθµό αταξίας µιας κατάστασης ενός θερµοδυναµικού συστήµατος. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Η εντροπία

Διαβάστε περισσότερα

Β' τάξη Γενικού Λυκείου. Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων

Β' τάξη Γενικού Λυκείου. Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Β' τάξη Γενικού Λυκείου Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Χιωτέλης Ιωάννης Γενικό Λύκειο Πελοπίου 1.1 Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα αντιστοιχεί σε ισοβαρή μεταβολή;

Διαβάστε περισσότερα

12. Δυναμομέτρηση Εμβολοφόρου Βενζινοκινητήρα με τη χρήση Υδραυλικής Πέδης Νερού

12. Δυναμομέτρηση Εμβολοφόρου Βενζινοκινητήρα με τη χρήση Υδραυλικής Πέδης Νερού 12. Δυναμομέτρηση Εμβολοφόρου Βενζινοκινητήρα με τη χρήση Υδραυλικής Πέδης Νερού Προαπαιτούμενες γνώσεις: (α) Θεωρητικές γνώσεις κατάστρωσης Ενεργειακού Ισολογισμού Μ.Ε.Κ. και (β) Θεωρητικές γνώσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΟΥ

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 13 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 1.1. Εσωτερική ενέργεια Γνωρίζουμε ότι τα μόρια των αερίων κινούνται άτακτα και προς όλες τις διευθύνσεις με ταχύτητες,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΙ ΤΕΧΝΟΛΟΙΚΗΣ ΚΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Copyright, 2006 ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ

Copyright, 2006 ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ Copyright, 2006 ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΕΜΒΟΛΑ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

PV=nRT : (p), ) ) ) : :

PV=nRT  : (p), ) ) ) :     : Μιχαήλ Π. Μιχαήλ 1 ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1.Τι ονοµάζουµε σύστηµα και τι περιβάλλον ενός φυσικού συστήµατος; Σύστηµα είναι ένα τµήµα του φυσικού κόσµου που διαχωρίζεται από τον υπόλοιπο κόσµο µε πραγµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν 1. Εισαγωγικά στοιχεία ηλεκτρονικών - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 1. ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Ηλεκτρικό στοιχείο: Κάθε στοιχείο που προσφέρει, αποθηκεύει και καταναλώνει

Διαβάστε περισσότερα

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers)

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers) 1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exangers) Οι εναλλάκτες θερµότητας είναι συσκευές µε τις οποίες επιτυγχάνεται η µεταφορά ενέργειας από ένα ρευστό υψηλής θερµοκρασίας σε ένα άλλο ρευστό χαµηλότερης θερµοκρασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Α ΚΑΙ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. Από τη Φυσική της Α' Λυκείου

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Α ΚΑΙ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. Από τη Φυσική της Α' Λυκείου ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Α ΚΑΙ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Από τη Φυσική της Α' Λυκείου Δεύτερος νόμος Νεύτωνα, και Αποδεικνύεται πειραματικά ότι: Η επιτάχυνση ενός σώματος (όταν αυτό θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Η Αντλία Θερµότητας ανήκει στην κατηγορία των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Για την θέρµανση, το ζεστό νερό χρήσης και για την ψύξη, το 70-80% της ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΑΕ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΑΕ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΣΑΕ ΑΣΚΗΣΗ (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ). Με βάση τα διαγράµµατα α, α,

Διαβάστε περισσότερα