ΑΣΠ / ΤΥΠ ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΠ / ΤΥΠ ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 2"

Transcript

1 ΑΣΠ / ΤΥΠ

2 ΑΣΠ / ΤΥΠ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 2 2

3 ΙΑΚΛΑ ΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ- ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ιαδικασίες Τυποποίησης ΝΑΤΟ» ΟΜΙΛΗΤΗΣ: ΑΝΘΛΓΟΣ (ΕΜ) ΣΚΟΥΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΤΕΛΗΣ 2/Γ 3

4 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Οργάνωση Γραφείου Τυποποίησης ΝΑΤΟ Οργάνωση Υπηρεσιών Τυποποίησης στο ΥΠΕΘΑ Ορισµοί ιαδικασία από Πάνω προς τα Κάτω ιαδικασία από Κάτω προς τα Πάνω Στάδια Ανάπτυξης STANAG Γενικά Συµπεράσµατα Επίλογος 4

5 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Οργάνωση Γραφείου Τυποποίησης ΝΑΤΟ Οργάνωση Υπηρεσιών Τυποποίησης στο ΥΠΕΘΑ Ορισµοί ιαδικασία από Πάνω προς τα Κάτω ιαδικασία από Κάτω προς τα Πάνω Στάδια Ανάπτυξης STANAG Γενικά Συµπεράσµατα Επίλογος 5

6 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΑΤΟ NATO Standardization Office (NSΟ) Director NSO Policy &Coord Branch Joint Branch Army Branch Naval Branch Air Branch Policy Interoperability Terminology Partner Programs Civil Standards Supporting MCJSB, MCMEDSB, 10WGs, 13 Panels Supporting MCLSB, 9 WGs, 4 Panels Supporting MCMSB, 12 WGs, 1 Panel Supporting MCASB, 5 WGs, 17 Panels 18-Νοε-14 6

7 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Οργάνωση Γραφείου Τυποποίησης ΝΑΤΟ Οργάνωση Υπηρεσιών Τυποποίησης στο ΥΠΕΘΑ Ορισµοί ιαδικασία από Πάνω προς τα Κάτω ιαδικασία από Κάτω προς τα Πάνω Στάδια Ανάπτυξης STANAG Γενικά Συµπεράσµατα Επίλογος 7

8 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΕΘΑ ΥΠΕΘΑ Φορείς Συνεργασία Γ ΑΕΕ ΓΕΕΘΑ Τυποποίηση Υλικού ιασφάλιση Ποιότητας Κωδικοποίηση Τυποποίηση Επιχειρησιακών Προτύπων Τυποποίηση ιοικητικών Προτύπων ΓΕΣ ΓΕΝ ΓΕΑ 18-Νοε-14 8

9 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙO ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΑΤΟ CM(2010)086 : AAP-03 (J) PRODUCTION, MAINTENANCE AND MANAGEMENT OF NATO STANDARDIZATION DOCUMENTS

10 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Οργάνωση Γραφείου Τυποποίησης ΝΑΤΟ Οργάνωση Υπηρεσιών Τυποποίησης στο ΥΠΕΘΑ Ορισµοί ιαδικασία από Πάνω προς τα Κάτω ιαδικασία από Κάτω προς τα Πάνω Στάδια Ανάπτυξης STANAG Γενικά Συµπεράσµατα Επίλογος 10

11 ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΑΤΟ Είναι η δυνατότητα των Συµµαχικών υνάµεων να ενεργούν µαζί συλλεκτικά, αποτελεσµατικά και επαρκώς έτσι ώστε να επιτυγχάνουν τους Τακτικούς, Επιχειρησιακούς και Στρατηγικούς ΑΝΣΚ της Συµµαχίας 18-Νοε-14 11

12 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΝΑΤΟ Είναι η διαδικασία ανάπτυξης και εφαρµογής κοινών αντιλήψεων, διαδικασιών, κριτηρίων επιλογής και προτύπων για την επίτευξη και διατήρηση του πλέον αποτελεσµατικού επιπέδου συµβατότητας, διαλειτουργικότητας, εναλλαξιµότητας και κοινοτυπίας στους τοµείς των επιχειρήσεων του υλικού και της διοίκησης 18-Νοε-14 12

13 ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΤΆ ISO Πρότυπο είναι ένα έγγραφο το οποίο καθιερώνεται µε οµοφωνία και εγκρίνεται από έναν αναγνωρισµένο οργανισµό. Το πρότυπο παρέχει, για κοινή και επαναλαµβανόµενη χρήση, κανόνες, κατευθύνσεις ή χαρακτηριστικά για δραστηριότητες ή τα αποτελέσµατα αυτών, µε σκοπό την επίτευξη του βέλτιστου επιπέδου τάξεως σε ένα συγκεκριµένο πλαίσιο/τοµέα. 18-Νοε-14 13

14 ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΜΕΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

15 ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ο τοµέας αυτός περιλαµβάνει τα πρότυπα εκείνα που επηρεάζουν τις µελλοντικές και ισχύουσες στρατιωτικές πρακτικές και τις τυποποιηµένες διαδικασίεςκαιαναφορές. Τα επιχειρησιακά πρότυπα ανταποκρίνονται σε γενικέςιδέεςενεργείας, δόγµατα, τακτικές, τεχνικές, διοικητική µέριµνα, εκπαίδευση, µορφές οργάνωσης, συστήµατα αναφορών, έντυπα και χάρτες καταστάσεως.

16 ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Ο τοµέας αυτός περιλαµβάνει τα πρότυπα εκείνα που επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά του µελλοντικού και υπάρχοντος υλικού Μπορεί να καλύπτουν παραγωγή, κωδικούς και προδιαγραφές υλικών Περιλαµβάνει ολοκληρωµένα συστήµατα, όπως συστήµαταδιοίκησης,, οπλικάσυστήµατα, συναρµολογήσεις, εξαρτήµατα, ανταλλακτικά και εφόδια.

17 ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Αφορά πρωτίστως σε θέµατα ορολογίας, που άπτονται τόσο του επιχειρησιακού τοµέα, όσο και του υλικού. Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει επίσης πρότυπα που διευκολύνουν τη διοίκηση των Ε σε τοµείς χωρίς άµεσες στρατιωτικές εφαρµογές ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

18 ΕΠΙΠΕ Α ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΟΤΗΤΑ ΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

19 ΕΠΙΠΕ Α ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ Ηδυνατότηταδύοήπερισσοτέρωνειδώνή εξαρτηµάτων υλικού να υπάρχουν ή να λειτουργούνστοίδιοσύστηµαήπεριβάλλον, χωρίς αµοιβαία παρεµβολή.

20 ΕΠΙΠΕ Α ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΟΤΗΤΑ Είναιηικανότηταενόςσυστήµατος, διαδικασίας ή υπηρεσίας να µπορεί να χρησιµοποιηθεί στη θέση ενός άλλου συστήµατος, διαδικασίας ή υπηρεσίας ικανοποιώντας τις ίδιες απαιτήσεις.

21 ΕΠΙΠΕ Α ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ Μια κατάσταση που επιτυγχάνεται όταν οµάδες ατόµων, οργανισµών ή εθνών χρησιµοποιούν κοινό δόγµα, διαδικασίες ή εξοπλισµό.

22 ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΑΤΟ Επικαλυπτικά Έγγραφα ΣυµφωνίεςΤυποποίησηςΝΑΤΟ (NATO Standardization Agreements/STANAGs) Συνιστώµεναπρότυπα NATO (ΝΑΤΟ Standardization Recommendations/STANRECs) Συµµαχικά Πρότυπα (Allied Standards) Πρότυπα ΝΑΤΟ (ΝΑΤΟ Standards/NATO STDs) ΜηΝΑΤΟικάΠρότυπα (non-nato STDs) Λοιπάέγγραφασχετικάµεπρότυπα (Standards Related Documents/SRD) 18-Νοε-14 22

23 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΑΤΟ(ΝΑΤΟ ΝΑΤΟSTANDARDIZATION AGREEMENT/STANAG) Η STANAG: Θα πρέπει να αποτυπώνει την απαιτούµενη δυνατότητα και τη σχετική απαίτηση διαλειτουργικότητας / τυποποίησης που καλύπτει Θαπρέπειναπαρέχειοδηγίεςγιατηνισχύκαιεφαρµογήτων Συµµαχικών Προτύπων που επικαλύπτει Θα πρέπει να καθορίζει το τιθέµενο χρονικό πλαίσιο εφαρµογής των Συµµαχικών Προτύπων που επικαλύπτει 18-Νοε-14 23

24 ΣΥNΙΣΤΩΜΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΝΑΤΟ(ΝΑΤΟ ΝΑΤΟSTANDARDIZATION RECOMMENDATION/STANREC) TA STANRECs: Αναπτύσσονται και χρησιµοποιούνται αυστηρά και µόνον για τον τοµέα τυποποίησης υλικού εν αποτελούν δεσµευτικά κείµενα, χρησιµοποιούνται σε εθελοντική βάση και δεν απαιτούν τη δέσµευση των κ-µ για την εφαρµογή των προτύπων που περιλαµβάνουν 18-Νοε-14 24

25 STANAG ήstanrec; Τα πρότυπα που αφορούν τυποποίηση επιχειρησιακού και διοικητικού τοµέα και τα περισσότερα που αφορούν επικοινωνίες και ασφάλεια πυροµαχικών δεν θα πρέπει να επικαλύπτονται από STANRECs Τα STANRECs πρέπειναεστιάζονταικαινα καλύπτουν αυστηρά πρότυπα υλικού τα οποία δεν επηρεάζουν εµφανώς την ιαλειτουργικότητα 18-Νοε-14 25

26 ΣΥΜΜΑΧΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Τα πρότυπα που αναπτύσσονται ή επιλέγονται στο πλαίσιο της διαδικασίας τυποποίησης ΝΑΤΟ Τα Συµµαχικά Πρότυπα που εµφανώς επηρεάζουν την ιαλειτουργικότητα δηµοσιεύονται µε επικάλυψη STANAG Τα Συµµαχικά Πρότυπα που δεν σχετίζονται µε απαιτήσεις διαλειτουργικότητας και συνδέονται αυστηρά µε τον τοµέα του υλικού δηµοσιεύονται µε επικάλυψη STANREC 18-Νοε-14 26

27 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Οργάνωση Γραφείου Τυποποίησης ΝΑΤΟ Οργάνωση Υπηρεσιών Τυποποίησης στο ΥΠΕΘΑ Ορισµοί ιαδικασίααπόπάνωπροςτακάτω ιαδικασία από Κάτω προς τα Πάνω Στάδια Ανάπτυξης STANAG Γενικά Συµπεράσµατα Επίλογος 27

28 ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Η Τυποποίηση πραγµατοποιείται µέσω δύο διαδικασιών: ιαδικασία από Πάνω προς τα Κάτω (Top Down) ιαδικασία από Κάτω προς τα Πάνω (Bottom Up) 18-Νοε-14 28

29 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ NATO Tasking Authorities MC JSB MC LSB MC MSB MC ASB 29

30 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Οργάνωση Γραφείου Τυποποίησης ΝΑΤΟ Οργάνωση Υπηρεσιών Τυποποίησης στο ΥΠΕΘΑ Ορισµοί ιαδικασία από Πάνω προς τα Κάτω ιαδικασίααπόκάτωπροςταπάνω Στάδια Ανάπτυξης STANAG Γενικά Συµπεράσµατα Επίλογος 30

31 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ NATO Tasking Authorities MC LSB MC ASB MC MSB MC JSB 18-Νοε-14 31

32 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Οργάνωση Γραφείου Τυποποίησης ΝΑΤΟ Οργάνωση Υπηρεσιών Τυποποίησης στο ΥΠΕΘΑ Ορισµοί ιαδικασία από Πάνω προς τα Κάτω ιαδικασία από Κάτω προς τα Πάνω Στάδια Ανάπτυξης STANAG Γενικά Συµπεράσµατα Επίλογος 32

33 ΣΤΑ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ STANAGs 8. Επαλήθευση & Αναθεώρηση 1. Πρόταση Ανάπτυξης 2. Επαλήθευση Προτάσεων Ανάπτυξης 7. Εφαρµογή 3. Ανάπτυξη Προτύπου 6. ηµοσίευση 5. Επικύρωση 4. Προετοιµασία Επικαλυπτικών Εγγράφων 18-Νοε-14 33

34 AΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ STANAG Πρόταση για την ανάπτυξη STANAG από: Φορέα ΝΑΤΟ Κράτος-µέλος Ειδήµονες STANDARDIZATION PROPOSAL 34

35 ΣΤΑ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ STANAGs 8. Επαλήθευση & Αναθεώρηση 1. Πρόταση Ανάπτυξης 2. Επαλήθευση Προτάσεων Ανάπτυξης 7. Εφαρµογή 3. Ανάπτυξη Προτύπου 6. ηµοσίευση 5. Επικύρωση 4. Προετοιµασία Επικαλυπτικών Εγγράφων 18-Νοε-14 35

36 AΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ STANAG Επαλήθευση Πρότασης Τυποποίησης: Ανάλυση του σκοπού Επαλήθευση των απαιτήσεων διαλειτουργικότητας/τυποποίησης που καλύπτει Αποσαφήνιση Επιπέδου Τυποποίησης Καθορισµός εγγράφου τυποποίησης (STANAG ή STANREC) VALIDATION PROPOSAL 36

37 AΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ STANAG Επαλήθευση Πρότασης Τυποποίησης: Αναγνώριση τυχόν συσχετισµών µε άλλα έγγραφα τυποποίησης Καθορισµός επικεφαλούς ΟΕ για εκπόνηση µελέτης (study) Έγκριση επόπτη (custodian) υλοποίησης VALIDATION PROPOSAL 37

38 ΣΤΑ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ STANAGs 8. Επαλήθευση & Αναθεώρηση 1. Πρόταση Ανάπτυξης 2. Επαλήθευση Προτάσεων Ανάπτυξης 7. Εφαρµογή 3. Ανάπτυξη Προτύπου 6. ηµοσίευση 5. Επικύρωση 4. Προετοιµασία Επικαλυπτικών Εγγράφων 18-Νοε-14 38

39 AΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ STANAG H ανάπτυξηνέουπροτύπουξεκινάως ακολούθως: Η ΟΕ αποφασίζει τον γενικό τίτλο αιτείται έναν γενικότίτλοαπότο NSΟ Το NSΟ αποδίδει σύντοµο τίτλο µεταφέρει τις λεπτοµέρειες του προτύπου στη Βάση εδοµένων Εγγράφων Τυποποίησης STUDY DRAFT 18-Νοε-14 39

40 AΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ STANAG H ανάπτυξηνέουπροτύπουξεκινάως ακολούθως: Αναγνώριση Συµµαχικών Προτύπων που σχετίζονται µε το αντικείµενο Εκπόνηση προσχεδίου µελέτης (Study Draft) Κυκλοφορία προσχεδίου στα µέλη της ΟΕ για σχολιασµό STUDY DRAFT 18-Νοε-14 40

41 ΣΤΑ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ STANAGs 8. Επαλήθευση & Αναθεώρηση 1. Πρόταση Ανάπτυξης 2. Επαλήθευση Προτάσεων Ανάπτυξης 7. Εφαρµογή 3. Ανάπτυξη Προτύπου 6. ηµοσίευση 5. Επικύρωση 4. Προετοιµασία Επικαλυπτικών Εγγράφων 18-Νοε-14 41

42 AΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ STANAG Προετοιµασία Επικαλυπτικών εγγράφων: Προετοιµάζονται και στις δύο επίσηµες γλώσσες (Αγγλικά Γαλλικά) Για έγγραφα τυποποίησης που αφορούν στη ιαλειτουργικότητα το επικαλυπτικό έγγραφο πρέπει να είναι STANAG - το προσχέδιο καλείται προσχέδιοεπικύρωσης (Ratification Draft) RATIFICATION DRAFT 18-Νοε-14 42

43 AΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ STANAG Προετοιµασία Επικαλυπτικών εγγράφων: Έγγραφα τυποποίησης που δεν συνδέονται άµεσα µε τη διαλειτουργικότητα και απευθύνονται στον τοµέα τυποποίησης υλικού το επικαλυπτικό έγγραφο πρέπει να είναι STANREC το προσχέδιό καλείται προσχέδιο έγκρισης (approval draft/ad). APPROVAL DRAFT 18-Νοε-14 43

44 ΣΤΑ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ STANAGs 8. Επαλήθευση & Αναθεώρηση 1. Πρόταση Ανάπτυξης 2. Επαλήθευση Προτάσεων Ανάπτυξης 7. Εφαρµογή 3. Ανάπτυξη Προτύπου 6. ηµοσίευση 5. Επικύρωση 4. Προετοιµασία Επικαλυπτικών Εγγράφων 18-Νοε-14 44

45 AΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ STANAG Επικύρωση των STANAGs: Έγκριση µε οµοφωνία του Τελικού Προσχεδίου Επιβεβαίωση ή επαναξιολόγηση κριτηρίων δηµοσίευσηςτης STANAG Επανέλεγχος στη µορφή (format), την ορολογία και τηµετάφρασηαπότο NSΟ ιανοµή του RD της επικαλυπτικής STANAG σε Κράτη Μέλη, αρµόδιουςφορείςτουνατοκαιτην αρµόδια TA RATIFICATION PROCESS 45

46 AΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ STANAG Χρονοδιάγραµµα Επικύρωσης STANAG: Παρέλευση έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία αίτησης επικύρωσης της πρώτης έκδοσης µίας νέας STANAG Παρέλευση τεσσάρων (4) µηνών από την ηµεροµηνία αίτησης επικύρωσης µίας νέας έκδοσης µίας υφιστάµενης STANAG RATIFICATION PROCESS 46

47 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΕπικύρωσηκαιΕφαρµογή (Ratifying and Implementing) Επικύρωση και Εφαρµογή µε Επιφυλάξεις (Ratifying and Implementing with Reservations) Επικύρωση ΜελλοντικήΕφαρµογή (Ratifying, Future Implementation) Επικύρωση Μελλοντική Εφαρµογή, µε Επιφυλάξεις (Ratifying, Future Implementation, with Reservations) Μη Επικύρωση (Not Ratifying) Μη Συµµετοχή (Not Participating) RATIFICATION RESPONSES 47

48 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ Επικύρωση και Εφαρµογή (Ratifying and Implementing) Μια απάντηση επικύρωσης και εφαρµογής θα πρέπει: Να περιλαµβάνει την ταυτότητα του εισηγητικού επικύρωσης από τον αρµόδιο φορέα χειρισµού. Να καταδεικνύει τις υπηρεσίες (κλάδους των Ε ) που θα την εφαρµόσουν. Να παρέχει το προτιθέµενο χρονοδιάγραµµα για την ρεαλιστική ηµεροµηνία εφαρµογής της. Να καταδεικνύει τα εθνικά έγγραφα εφαρµογής της. RATIFICATION RESPONSES 48

49 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΕπικύρωσηκαιΕφαρµογήµεΕπιφυλάξεις (Ratifying and Implementing with Reservations) Ταέθνηκατάτηδιαδικασίαεπικύρωσης (ratification process) θα πρέπει: Να παρέχουν ικανές πληροφορίες προκειµένου να επεξηγήσουν τις επιφυλάξεις τους. Να υποβάλλουν προτάσεις τροποποίησης στον επόπτη της STANAG (Custodian) θα πρέπει να επανεξετάζουν περιοδικά τις επιφυλάξεις τους έτσι ώστε να ελέγχουν ότι αυτές εξακολουθούν να ισχύουν RATIFICATION RESPONSES 49

50 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ Επικύρωση ΜελλοντικήΕφαρµογή (Ratifying, Future Implementation) Καταδεικνύει ότι συµφωνεί πλήρως µε το περιεχόµενο της STANAG αλλά δεν δύναται να καθορίσει ή να προβλέψει την εφαρµογή της Προτίθεται στο µέλλον να εφαρµόσει τα επικαλυπτόµενα Allied Standards και περιλαµβάνει στο ratification reply την ταυτότητα του εισηγητικού επικύρωσης από τον αρµόδιο φορέα χειρισµού Θααλλάξειτηναπάντησηεπικύρωσήςσε Ratifying and Implementing µόλις καταστεί εφικτό να προσδιοριστεί µία προτιθέµενη ηµεροµηνία εφαρµογήςτης STANAG. RATIFICATION RESPONSES 50

51 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ Επικύρωση Μελλοντική Εφαρµογή, µε Επιφυλάξεις (Ratifying, Future Implementation, with Reservations) Ταέθνηστηνπερίπτωσηαυτήθαπρέπει: : Να παρέχουν ικανές πληροφορίες προκειµένου να επεξηγήσουν τις επιφυλάξεις τους Να υποβάλλουν προτάσεις τροποποίησης στον επόπτη της STANAG (Custodian) για επίλυση των επιφυλάξεων Να επανεξετάζουν περιοδικά τις επιφυλάξεις τους έτσι ώστε να ελέγχουν ότι αυτές εξακολουθούν να ισχύουν RATIFICATION RESPONSES 51

52 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ Μη Επικύρωση (Not Ratifying) Η απάντηση «Μη Επικύρωσης» θα πρέπει: Να συµπεριλαµβάνει στην απάντησή της σχόλια τροποποιήσεων της STANAG προκειµένου, εφόσον οι τροποποιήσεις αυτές λάβουν χώρα, να γίνει εφικτή η αποδοχή της STANAG. Ναληφθούνυπόψηοιεπιπτώσειςαπότηµη επικύρωση µίας STANAG και το ενδεχόµενο αντίκτυπο που θα έχει στην επίτευξη ιαλειτουργικότητας µεταξύ των Συµµαχικών υνάµεων RATIFICATION RESPONSES 52

53 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ Μη Συµµετοχή (Not Participating) Ηαπάντησηµησυµµετοχήςθαδηλώνεταιείτεαπό αυτάταέθνηταοποίαδενέχουνεµπλοκήµετουλικό / θέµα που περιγράφεται στην STANAG, είτε από αυτά που δεν έχουν την ικανότητα να συνδράµουν στη µελέτη του εγγράφου ή τα έθνη που για οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυµούν να συµµετάσχουν Ηµησυµµετοχήείναιστηνουσίααποχήκαιδηλώνει ότιδενυπάρχειαντίρρησηαπότοέθνοςστη δηµοσίευση της STANAG RATIFICATION RESPONSES 53

54 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΦΟΡΜΑΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ 54

55 ΣΤΑ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ STANAGs 8. Επαλήθευση & Αναθεώρηση 1. Πρόταση Ανάπτυξης 2. Επαλήθευση Προτάσεων Ανάπτυξης 7. Εφαρµογή 3. Ανάπτυξη Προτύπου 6. ηµοσίευση 5. Επικύρωση 4. Προετοιµασία Επικαλυπτικών Εγγράφων 18-Νοε-14 55

56 AΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ STANAG H εξουσιοδότηση δηµοσίευσης ενός εγγράφου τυποποίησης έχει καταχωρηθεί στον DNSΟ σύµφωνα µε το Καταστατικό Λειτουργίας του Οργανισµού Τυποποίησης ΝΑΤΟ (NSO Charter) Όταν η αρµόδια TA/DTA καταλήξει στην οµοφωνία (consensus) των κ-µ επί της επίτευξης των κριτηρίων δηµοσίευσης, προωθείται στον DNSΟ µε σχετική σύσταση/πρόσκληση για τη δηµοσίευσή του DOCUMENTS PROMULGATION 56

57 ΣΤΑ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ STANAGs 8. Επαλήθευση & Αναθεώρηση 1. Πρόταση Ανάπτυξης 2. Επαλήθευση Προτάσεων Ανάπτυξης 7. Εφαρµογή 3. Ανάπτυξη Προτύπου 6. ηµοσίευση 5. Επικύρωση 4. Προετοιµασία Επικαλυπτικών Εγγράφων 18-Νοε-14 57

58 AΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ STANAG Τακ-µθαπρέπειναπαρέχουνστο NSΟτις λεπτοµερείςκαιρεαλιστικέςπληροφορίες (στοιχεία) για την εφαρµογή της Σε περίπτωση µη εφαρµογής απαιτείται επικαιροποίηση των εθνικών θέσεων Εφαρµογή της STANAG µέσα στο δεδοµένο χρονοδιάγραµµα IMPLEMENTATION 18-Νοε-14 58

59 AΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ STANAG Εθνικά έγγραφα εφαρµογής Αρµόδιοι φορείς: Οι εθνικές ή στρατιωτικές εκδόσεις που ενσωµατώνουν τα περιεχόµενα της STANAG Οι αρµόδιοι φορείς χειρισµού των δραστηριοτήτων τυποποίησηςτουγεεθα, τωνγεκαιτηςγ ΑΕΕ, ευθύνονται για την έκδοση των εθνικών εγγράφων εφαρµογής των διεθνών διακλαδικών προτύπων (STANAG, ΑΡ) IMPLEMENTATION 18-Νοε-14 59

60 AΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ STANAG ΝΑΤΟϊκή Ηµεροµηνία Εφαρµογής: Καθορίζεται από επιχειρησιακές ή άλλες απαιτήσεις Χρησιµοποιείται όταν είναι απαραίτητο ότι όλοι οι συµµετέχοντες υιοθετούν ένα νέο ή αναθεωρηµένο Συµµαχικό Πρότυπο συγχρόνως. Χρησιµοποιείται ώστε να εξασφαλισθεί η αποτελεσµατικότητας και διαλειτουργικότητας των Συµµαχικών υνάµεων. NATO EFECTIVE DATE/NED 18-Νοε-14 60

61 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΦΟΡΜΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 61

62 ΣΤΑ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ STANAGs 8. Επαλήθευση & Αναθεώρηση 1. Πρόταση Ανάπτυξης 2. Επαλήθευση Προτάσεων Ανάπτυξης 7. Εφαρµογή 3. Ανάπτυξη Προτύπου 6. ηµοσίευση 5. Επικύρωση 4. Προετοιµασία Επικαλυπτικών Εγγράφων 18-Νοε-14 62

63 AΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ STANAG Αναθεώρηση των Εγγράφων Τυποποίησης ΝΑΤΟ: Επαναξιολόγηση τουλάχιστον µία φορά κάθε τρία χρόνια Προτάσειςεισαγωγής-τροποποίησης-διαγραφής Τα κ-µ που είχαν εκφράσει επιφυλάξεις κατά την επικύρωση της προηγούµενης έκδοσης θα πρέπει να υποβάλλουν προτάσεις τροποποίησης REVIEW OF STANAG 18-Νοε-14 63

64 AΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ STANAG Επιλογές υπό αναθεώρησης έγγραφου τυποποίησης: Ναπαραµείνειχωρίςτροποποιήσεις. Να επικαιροποιηθεί προκειµένου να ικανοποιήσει τυχόν κενά και δυσχέρειες Να αντικατασταθεί από ένα διαθέσιµο και επικαιροποιηµένο πολιτικό πρότυπο Να προωθηθεί σε έναν Οργανισµό Τυποποίησης Πολιτικών Προτύπων (civil SDO). REVIEW OF STANAG 18-Νοε-14 64

65 AΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ STANAG Επιλογές υπό αναθεώρησης έγγραφου τυποποίησης: Να ενσωµατωθεί καταλλήλως σε ένα άλλο συναφές έγγραφο τυποποίησης. Ναµεταφερθείσεέναάλλο WG ήµίαάλλη TA/DTA που εκτιµώνται ως οι πλέον αρµόδιοι φορείς για την εποπτεία του Να ακυρωθεί (cancelled). REVIEW OF STANAG 18-Νοε-14 65

66 ΣΤΑ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ STANAGs 8. Επαλήθευση & Αναθεώρηση 1. Πρόταση Ανάπτυξης 2. Επαλήθευση Προτάσεων Ανάπτυξης 7. Εφαρµογή 3. Ανάπτυξη Προτύπου 6. ηµοσίευση 5. Επικύρωση 4. Προετοιµασία Επικαλυπτικών Εγγράφων 18-Νοε-14 66

67 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ-ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΣΗ STANAGs H αρίθµησητων STANAGs γίνεταιµεµέριµνατoυ NSO µε τετραψήφιο κωδικό. Ενδεικτικά ταξινοµούνται και αναγνωρίζονται σύµφωνα µε τον αρχικό αριθµό κωδικοποίησής τους ως ακολούθως: NSΟ Naval Board NSΟ Army Board NSΟ Joint Service Board NSΟ Air Board & NATMC NC3B and CNAD NC3B MC other than MCSBs 7000 ATMC 8000-RTB 8500-SCEPC 18-Νοε-14 67

68 ΓENIKA ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οέλεγχοςτωνκειµένωναπόπλευράςκ-µ, δύναταινα λάβει χώρα δύο φορές. Κατά τη διάρκεια σύνταξης του σχεδίου µελέτης και όταν το πρότυπο έχει εισέλθει στην 6µηνη ή 4µηνη περίοδο επικύρωσης Επιβάλλεται τα διάφορα πρότυπα να ελέγχονται πλήρως από την Οµάδα Εργασίας Πρέπειναδίδεταιπροσοχήκατάτηφάση Επαλήθευσης µίας Πρότασης Τυποποίησης (Validation of a Standardization Proposal) 18-Νοε-14 68

69 ΕΠΙΛΟΓΟΣ Η τυποποίηση είναι κατ αρχάς εθελοντική, µπορεί ωστόσο να καταστεί υποχρεωτική όταν επηρεάζει την επιχειρησιακή αποτελεσµατικότητα του ΝΑΤΟ. Η πρακτική αξία όµως και κυρίως η παραγόµενη διπλωµατική πρακτική των STANAGs είναι τεράστια καθόσον: Η αποδοχή και εφαρµογή κοινών προτύπων από τις Χώρες, αποδεικνύουν την πολιτική τους Θέληση (Political Will) να µετέχουν ενεργά στους Στόχους υνάµεων της Συµµαχίας Οι STANAG προκαλούν «επιγενόµενη διπλωµατική πρακτική» 18-Νοε-14 69

70 ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

71 ΑΣΠ / ΤΥΠ

72 ΑΣΠ / ΤΥΠ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 2 72

73 ΑΣΠ / ΤΥΠ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΓΜΑΤΟΣ ΣΚ 31-14 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΓΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005 - 10 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α/Α Τροποποίησης Αριθµός και Ηµερ/νία γής Τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου.

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου. Εισαγωγή Οι δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου διεξάγονται σε ποικίλα νομικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα, σε οργανισμούς που διαφέρουν μεταξύ τους σε σκοπό, μέγεθος, πολυπλοκότητα και δομή και από

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1 30.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1 IV (Πράξεις εγκριθείσες, πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2009, δυνάμει της συνθήκης ΕΚ, της συνθήκης ΕΕ και της συνθήκης Ευρατόμ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠ... 3 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 21

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠ... 3 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 21 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού του ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 Τεχνική Οδηγία 1 οµή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 32/14

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 32/14 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΝ (ΤΕΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Περιεχόμενα Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013: ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 337 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 52ο έτος 18 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS

Οδηγός για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS Οδηγός για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS Εκπαίδευση και Κατάρτιση Το ίκτυο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct είναι µια υπηρεσία που σας βοηθάει

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER)

Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα µε το άρθρο 3 της απόφασης της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2000 (2000/479/ΕΚ) περί υιοθέτησης ενός ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας

ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας ANΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ 9 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας Τχης (ΤΧ) Σπυρίδων Μαδούρος Μάιος 2012 -i- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 122/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Μαΐου 2009 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 390/24 31.12.2004 Ο ΗΓΙΑ 2004/108/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης εκεµβρίου 2004 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Περίληψη Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μια νέα δομή που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στις νέες

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 7 1.1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 12 ΠΡΑΞΕΩΝ 2.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦAΣΕΩΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦAΣΕΩΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛHΨΕΩΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦAΣΕΩΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΜΟΝAΔΟΣ MDMP (MILITARY DECISION MAKING PROCESS) ΚΕΙΜΕΝΟ: Ανχης ε.α. Βασίλειος Χαλβατζής 52 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΣΕΠ. - ΟΚΤ. 2009

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης

Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης 1. Γενικές αρχές Οι Διαδικτυακοί Τόποι των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 "Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της

Διαβάστε περισσότερα

23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25

23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25 23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25 ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 150/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα. Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής. εύτερη Ετήσια Έκθεση

Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα. Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής. εύτερη Ετήσια Έκθεση Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής εύτερη Ετήσια Έκθεση εκέµβριος 2014 1 Εισαγωγή Η Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής, στο εξής αναφερόµενη ως η Επιτροπή, συστάθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 L 241/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.9.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα