Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος"

Transcript

1 Ray Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28 K έκδοση 13 Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος GR έκδοση

2

3 Ray 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28 K Ο σειριακός αριθμός του λέβητα αναγράφεται στην ετικέτα στο κάτω μέρος του καλύμματος του ηλεκτρικού λέβητα. Μπορείτε να δείτε την ετικέτα, αν αφαιρέσετε το μπροστινό κάλυμμα του λέβητα. Στην ενότητα «Οδηγίες λειτουργίας» περιγράφονται οι κύριες λειτουργίες του λέβητα καθώς και οδηγίες σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό του λέβητα. Η ενότητα «Οδηγίες εγκατάστασης» απευθύνεται μόνο σε καταρτισμένους τεχνικούς. ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εισαγωγή... 4 Στοιχεία ελέγχου και σήματα... 6 Επιλογή τρόπου λειτουργίας ανάγνωσης.7 Επιλογή τρόπου λειτουργίας ρύθμισης... 8 Κωδικοί σφάλματος Σχεδιάγραμμα των στοιχείων ελέγχου λέβητα Χαρακτηριστικά λέβητα Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του λέβητα Έλεγχος του λέβητα Λειτουργίες προστασίας του λέβητα Σέρβις και συντήρηση Μεταφορά και αποθήκευση Εγγύηση και όροι εγγύησης Τεχνικές παράμετροι Διαστάσεις σύνδεσης λέβητα Διάγραμμα λειτουργίας λέβητα ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Εισαγωγή Πληρότητα παράδοσης Προετοιμασία για εγκατάσταση του λέβητα Εγκατάσταση του λέβητα Σύνδεση του λέβητα στο δίκτυο παροχής ρεύματος Σύνδεση με εξωτερικό μπόιλερ αποθήκευσης ζεστού νερού Διάγραμμα συνδεσμολογίας λέβητα

4 Εισαγωγή Είστε πλέον κάτοχος ενός ηλεκτρικού λέβητα άμεσης θέρμανσης που προορίζεται για συστήματα κεντρικής θέρμανσης και προσφέρει εύκολο έλεγχο της άνεσης θερμοκρασίας σε εσωτερικούς χώρους. Επιθυμία μας είναι ο ηλεκτρικός λέβητας RAJA να σας προσφέρει αξιόπιστη λειτουργία. Κατά την εγκατάσταση και τη χρήση του πρέπει να τηρήσετε ορισμένες αρχές. Για το λόγο αυτό, διαβάστε προσεκτικά και ακολουθείτε τις οδηγίες λειτουργίας όταν διενεργείτε εργασίες στο λέβητα. Είμαστε σίγουροι ότι ο λέβητας RAJA θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε ένα ευχάριστο περιβάλλον και τη βέλτιστη άνεση θερμοκρασίας. Λάβετε επίσης υπόψη τις παρακάτω σημαντικές σημειώσεις: 1. Η εγκατάσταση και η χρήση του λέβητα και του σχετικού εξοπλισμού πρέπει να συμμορφώνονται με το σχέδιο εγκατάστασης, όλους τους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς, τα τεχνικά πρότυπα και τις οδηγίες του κατασκευαστή. 2. Ο λέβητας πρέπει να εγκαθίσταται μόνο στο περιβάλλον για το οποίο προορίζεται. 3. Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, ο λέβητας πρέπει να τεθεί σε λειτουργία μόνο από εξουσιοδοτημένο συνεργείο σέρβις. 4. Ο λέβητας συμμορφώνεται με όλους τους κανονισμούς που ισχύουν στη Δημοκρατία της Σλοβακίας. Όταν χρησιμοποιείται σε άλλες χώρες, πρέπει να καθορίζονται τυχόν ισχύουσες αποκλίσεις και να λαμβάνονται τα σχετικά μέτρα. 5. Εάν προκύψει βλάβη, καλέστε το συνεργείο σέρβις του κατασκευαστή κάθε είδους μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο λέβητα (ενδεχομένως και στο σχετικό εξοπλισμό!). 6. Ο τεχνικός σέρβις που θα θέσει το λέβητα για πρώτη φορά σε λειτουργία πρέπει να πληροφορήσει το χρήστη για όλα τα στοιχεία ασφαλείας του λέβητα, τα συμπτώματά τους και την απαιτούμενη απόκριση του χρήστη, να του δείξει τα κύρια μέρη του λέβητα και τον τρόπο χρήσης και ελέγχου του. 7. Ελέγξτε την παράδοση ως προς την πληρότητά της. 8. Ελέγξτε αν το μοντέλο και ο τύπος λέβητα που προμηθευτήκατε αντιστοιχούν στον τύπο που απαιτείται για τις αντίστοιχες συνθήκες λειτουργίας, δηλ. ελέγξτε αν οι πληροφορίες που αφορούν τις ρυθμίσεις του λέβητα, που αναγράφονται στην ετικέτα, συμφωνούν με τις παραμέτρους του τοπικού πάροχου ρεύματος και, εάν απαιτείται, αναθέστε τον έλεγχο αυτό στον εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο που θα εγκαταστήσει ή θα θέσει σε λειτουργία το λέβητα. 9. Κάθε φορά που έχετε αμφιβολίες σχετικά με τον έλεγχο του λέβητα, μελετήστε προσεκτικά τις σχετικές οδηγίες στον παρόντα οδηγό λειτουργίας και εγκατάστασης και προβείτε στις αντίστοιχες ενέργειες. 10. Ποτέ μην αφαιρείτε ή προκαλείτε φθορά σε ενδείξεις ή σήματα στο λέβητα. Εάν ο λέβητας δεν έχει τεθεί ακόμη σε λειτουργία, φυλάξτε την αυθεντική, ακέραια συσκευασία για ενδεχόμενη μελλοντική μεταφορά του. 11. Κατά τη διεξαγωγή κάθε είδους επισκευών, πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε αυθεντικά εξαρτήματα. Απαγορεύεται η εκτέλεση κάθε είδους τροποποιήσεων ή παρεμβάσεων στην εσωτερική εγκατάσταση του λέβητα. 12. Σε περίπτωση απενεργοποίησης του λέβητα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, συνιστάται η αποσύνδεσή του από το δίκτυο παροχής ρεύματος. Η σύσταση αυτή ισχύει σε συνάρτηση με τις γενικές απαιτήσεις αυτού του οδηγού λειτουργίας και εγκατάστασης. 13. Στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του, ο λέβητας ή τα εξαρτήματά του πρέπει να απορρίπτονται με οικολογικό τρόπο που δεν βλάπτει το περιβάλλον. 4

5 14. Ο κατασκευαστής αποποιείται κάθε ευθύνη και δεν παρέχει καμία εγγύηση για βλάβες που προκλήθηκαν λόγω μη συμμόρφωσης με: τους όρους που ορίζονται στον παρόντα οδηγό λειτουργίας και εγκατάστασης, τους ισχύοντες κανονισμούς και πρότυπα, τις σωστές διαδικασίες εγκατάστασης και λειτουργίας, τους όρους που ορίζονται στο Πιστοποιητικό Εγγύησης και στο Βιβλίο Σέρβις. 15. Ο πωλητής ή η εταιρεία εγκατάστασης πρέπει να παράσχει στο χρήστη όλη τη σχετική τεκμηρίωση που συνοδεύει το λέβητα. Εάν ο λέβητας δεν προβλέπεται να τεθεί σε λειτουργία, φυλάξτε την αρχική συσκευασία του για ενδεχόμενη μελλοντική μεταφορά του. Ασφάλεια εξοπλισμού και ατόμων Η συμμόρφωση των ιδιοτήτων του ηλεκτρικού λέβητα ελέγχθηκε και επαληθεύτηκε κατά τη διαδικασία παραγωγής με εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ISO Η ασφάλεια αυτών των ηλεκτρικών λεβήτων ελέγχθηκε σύμφωνα με τα ST , ST και ST E Ο λέβητας (και όλα τα πρόσθετα εξαρτήματά του) πληροί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών 2006/95/ΕΚ για ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται για χρήση εντός συγκεκριμένων ορίων τάσης και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 89/336/ΕΟΚ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. Κατά τη λειτουργία και το χειρισμό του λέβητα, ανάλογα με το σκοπό χρήσης υπό τις πραγματικές συνθήκες χρήσης, πρέπει να πληρούνται επίσης ορισμένες άλλες απαιτήσεις οι σημαντικότερες εκ των οποίων (εκείνες δηλαδή που δεν πρέπει να παραβλέπονται) ορίζονται στα παρακάτω έγγραφα κανονισμών: - σχετικά με το σχεδιασμό: ST και ST , - σχετικά με την πυρασφάλεια: ST , - σχετικά με την εγκατάσταση και την τοποθέτηση (και τις επισκευές): ST E 1755 ή ST , όπως ισχύει, ST , Δημόσια Ανακοίνωση αρ. 48/1982 (όπως τροποποιήθηκε) και οι δεσμευτικοί κανονισμοί για την υγιεινή στο χώρο εργασίας, - σχετικά με τη θέση σε λειτουργία και τη λειτουργία: ST , - και ιδιαίτερα στους κοινούς ηλεκτροτεχνικούς κανονισμούς (δηλ. τα εθνικά τεχνικά πρότυπα της σειράς ) σχετικά με την προστασία από ηλεκτροπληξία, ST και ST Σε συνδυασμό με τα προαναφερθέντα έγγραφα, κατά τη χρήση του λέβητα είναι απαραίτητο να ενεργείτε σύμφωνα με τον παρόντα οδηγό λειτουργίας και εγκατάστασης και την τεκμηρίωση του κατασκευαστή που συνοδεύει το λέβητα. Ο χειρισμός του λέβητα από παιδιά, άτομα υπό την επήρεια τοξικών ουσιών, άτομα με διανοητικά προβλήματα, κ.λπ. πρέπει να αποτρέπεται. Στην πράξη ενδέχεται να προκύψουν καταστάσεις κατά τις οποίες θα πρέπει να ληφθούν τα ακόλουθα απαραίτητα μέτρα: αποτροπή της (ακόμη και ακούσιας) ενεργοποίησης του λέβητα κατά τη διάρκεια ελέγχου ή εργασιών στο σύστημα διανομής νερού, αποσυνδέοντας το λέβητα από την παροχή ρεύματος, όχι μόνο μέσω του γενικού διακόπτη αλλά και με άλλους τρόπους (π.χ. αποσυνδέοντας το καλώδιο παροχής ρεύματος από το δίκτυο παροχής ρεύματος). εάν είναι απαραίτητη η αποστράγγιση του νερού από το λέβητα ή από ολόκληρο το σύστημα, το νερό δεν πρέπει να είναι επικίνδυνα ζεστό. σε περίπτωση διαρροής νερού από τον εναλλάκτη θερμότητας του λέβητα ή εάν ο εναλλάκτης είναι φραγμένος με πάγο, μην επιχειρήσετε να θέσετε το λέβητα σε λειτουργία μέχρι να αποκατασταθούν οι κανονικές συνθήκες λειτουργίας του. 5

6 Οδηγίες λειτουργίας Στοιχεία ελέγχου και σήματα Εικ. 1 Πίνακας ελέγχου Στον πίνακα ελέγχου του λέβητα μπορείτε να παρακολουθήσετε τις τρέχουσες τιμές και να ρυθμίσετε τις απαιτούμενες παραμέτρους του λέβητα. Ο πίνακας ελέγχου διαθέτει τα παρακάτω στοιχεία ελέγχου (βλ. Εικ. 1): 1. Πλήκτρο MODE/OK (Τρόπος λειτουργίας/ ΟΚ) χρησιμοποιείται για την επιλογή και την αποθήκευση των ρυθμίσεων παραμέτρων. 2. Πλήκτρο (-) πατώντας αυτό το πλήκτρο αυξάνεται η τιμή της παραμέτρου που ρυθμίζεται. 3. Οθόνη εμφανίζει τις παραμέτρους λειτουργίας του λέβητα και τις παραμέτρους που ρυθμίζονται. 4. Λυχνία LED νερού θέρμανσης (HeW) υποδεικνύει ότι έχει επιλεγεί η εμφάνιση της θερμοκρασίας νερού θέρμανσης στην οθόνη ή ο τρόπος λειτουργίας ρύθμισης. 5. Λυχνία LED ζεστού νερού (ΗoW) υποδεικνύει ότι έχει επιλεγεί η εμφάνιση θερμοκρασίας ζεστού νερού στην οθόνη ή ο τρόπος λειτουργίας ρύθμισης. 6. Λυχνία LED kw υποδεικνύει ότι έχει επιλεγεί η εμφάνιση απόδοσης του λέβητα στην οθόνη ή ο τρόπος λειτουργίας ρύθμισης. 7. Λυχνία LED πίεσης νερού θέρμανσης υποδεικνύει ότι έχει επιλεγεί η εμφάνιση της πίεσης νερού θέρμανσης στην οθόνη. 8. Λυχνία LED HDO υποδεικνύει ότι η κατάσταση HDO είναι ενεργή (ελαττωματικό ρελέ μεταγωγής). 9. Πλήκτρο (+) πατώντας αυτό το πλήκτρο αυξάνεται η τιμή της παραμέτρου που ρυθμίζετε. 6

7 Επιλογή τρόπου λειτουργίας ανάγνωσης Εμφάνιση τρέχουσας θερμοκρασίας νερού θέρμανσης στο σύστημα σε C Η εμφάνιση της τρέχουσας MODE / OK θερμοκρασίας νερού θέρμανσης στο σύστημα υποδεικνύεται από τη λυχνία LED νερού θέρμανσης που ανάβει στον πίνακα ελέγχου. Εάν είναι αναμμένη η λυχνία LED στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης όταν εμφανίζεται αυτή η ένδειξη, υποδεικνύεται ότι ο λέβητας έχει στείλει στο σύστημα αίτημα για τη θέρμανση του νερού θέρμανσης. Πατώντας το πλήκτρο (+) θα εμφανιστεί στην οθόνη η επόμενη παράμετρος. Εμφάνιση τρέχουσας θερμοκρασίας ζεστού νερού σε C Η εμφάνιση της τρέχουσας θερμοκρασίας ζεστού νερού στην οθόνη υποδεικνύεται από τη λυχνία LED ζεστού νερού που ανάβει στον πίνακα ελέγχου. Αν είναι MODE / OK αναμμένη η λυχνία LED στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης όταν εμφανίζεται αυτή η ένδειξη, υποδεικνύεται ότι ο λέβητας έχει στείλει στο σύστημα αίτημα για τη θέρμανση του ζεστού νερού στο εξωτερικό μπόιλερ. Πατώντας το πλήκτρο (+) θα εμφανιστεί στην οθόνη η επόμενη παράμετρος. Λάβετε υπόψη τα εξής: Η παράμετρος αυτή θα εμφανιστεί στην οθόνη μόνο εάν ο λέβητας είναι συνδεδεμένος με εξωτερικό μπόιλερ ζεστού νερού που διαθέτει αισθητήρα TC. Εμφάνιση τρέχουσας απόδοσης λέβητα σε kw Η εμφάνιση της τρέχουσας απόδοσης του λέβητα υποδεικνύεται από τη λυχνία LED kw που ανάβει στον πίνακα ελέγχου. Πατώντας το πλήκτρο (+) θα εμφανιστεί στην οθόνη η επόμενη παράμετρος. MODE / OK Εμφάνιση πίεσης νερού θέρμανσης σε bar Η εμφάνιση στην οθόνη της πίεσης του νερού θέρμανσης στο σύστημα υποδεικνύεται από τη λυχνία LED bar που ανάβει στον πίνακα ελέγχου. Πατώντας το MODE / OK πλήκτρο (+) θα εμφανιστεί στην οθόνη η επόμενη παράμετρος. Λάβετε υπόψη τα εξής: Η παράμετρος αυτή εμφανίζεται στην οθόνη μόνο εάν έχει συνδεθεί στο λέβητα αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας. Εμφάνιση ρύθμισης ισοθερμικής καμπύλης Η εμφάνιση της ρύθμισης ισοθερμικής καμπύλης δεν υποδεικνύεται από κάποια λυχνία LED στον πίνακα ελέγχου. Πατώντας το πλήκτρο (+) θα εμφανιστεί στην οθόνη η επόμενη παράμετρος. MODE / OK Εμφάνιση μετατόπισης ισοθερμικής καμπύλης Η εμφάνιση της επιλεγμένης μετατόπισης ισοθερμικής καμπύλης δεν υποδεικνύεται από κάποια λυχνία LED στον πίνακα ελέγχου. Πατώντας το πλήκτρο (+) θα MODE / OK εμφανιστεί στην οθόνη η επόμενη παράμετρος. 7

8 Επιλογή τρόπου λειτουργίας ρύθμισης Ρύθμιση της θερμοκρασίας νερού θέρμανσης στο σύστημα σε C Πατώντας το πλήκτρο MODE/OK (Τρόπος λειτουργίας/οκ) στον τρόπο λειτουργίας εμφάνισης θερμοκρασίας νερού θέρμανσης, το σύστημα μεταβαίνει στον τρόπο λειτουργίας MODE / OK ρύθμισης της θερμοκρασίας νερού θέρμανσης. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας υποδεικνύεται από τη λυχνία LED νερού θέρμανσης που αναβοσβήνει στον πίνακα ελέγχου. Ρυθμίστε την επιθυμητή τιμή της θερμοκρασίας νερού θέρμανσης με τα πλήκτρα (+) και (-). Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία νερού θέρμανσης σε εύρος C. Επιλέγοντας την τιμή «---», η θέρμανση του νερού θέρμανσης απενεργοποιείται. Πατήστε το πλήκτρο MODE/OK (Τρόπος λειτουργίας/οκ) για να αποθηκεύσετε την επιλεγμένη τιμή και να επιστρέψετε στον τρόπο λειτουργίας εμφάνισης τιμής νερού θέρμανσης η λυχνία LED νερού θέρμανσης σταματά να αναβοσβήνει. Ρύθμιση θερμοκρασίας ζεστού νερού (HoW) σε C Πατώντας το πλήκτρο MODE/OK (Τρόπος λειτουργίας/οκ) στον τρόπο λειτουργίας εμφάνισης θερμοκρασίας ζεστού νερού, το σύστημα μεταβαίνει στον τρόπο λειτουργίας ρύθμισης της MODE / OK θερμοκρασίας ζεστού νερού στο εξωτερικό μπόιλερ. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας υποδεικνύεται από τη λυχνία LED ζεστού νερού που αναβοσβήνει στον πίνακα ελέγχου. Ρυθμίστε την επιθυμητή τιμή της θερμοκρασίας ζεστού νερού με τα πλήκτρα (+) και (-). Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία ζεστού νερού σε εύρος C. Επιλέγοντας την τιμή «---», η θέρμανση ζεστού νερού απενεργοποιείται. Πατήστε το πλήκτρο MODE/OK (Τρόπος λειτουργίας/οκ) για να αποθηκεύσετε τη ρυθμισμένη τιμή και να επιστρέψετε στον τρόπο λειτουργίας εμφάνισης τιμής ζεστού νερού η λυχνία LED ζεστού νερού σταματά να αναβοσβήνει. Λάβετε υπόψη τα εξής: Η ρύθμιση αυτής της παραμέτρου είναι δυνατή μόνο εάν ο λέβητας είναι συνδεδεμένος με ένα εξωτερικό μπόιλερ ζεστού νερού που διαθέτει αισθητήρα TC. Ρύθμιση της απόδοσης λέβητα σε kw Πατώντας το πλήκτρο MODE/OK (Τρόπος λειτουργίας/οκ) στον τρόπο λειτουργίας εμφάνισης της τρέχουσας απόδοσης του λέβητα, το σύστημα μεταβαίνει στον τρόπο λειτουργίας MODE / OK ρύθμισης της απόδοσης του λέβητα. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας υποδεικνύεται από τη λυχνία LED kw που αναβοσβήνει στον πίνακα ελέγχου. Ρυθμίστε την επιθυμητή τιμή απόδοσης του λέβητα σε kw με τα πλήκτρα (+) και (-). Το εύρος απόδοσης εξαρτάται από το μοντέλο του λέβητα (μέγιστη απόδοση λέβητα). Πατήστε το πλήκτρο MODE/OK (Τρόπος λειτουργίας/οκ) για να αποθηκεύσετε τη ρυθμισμένη τιμή και να επιστρέψετε στον τρόπο λειτουργίας εμφάνισης απόδοσης λέβητα η λυχνία LED kw σταματά να αναβοσβήνει. Λάβετε υπόψη τα εξής: Οι παρακάτω ρυθμίσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο εάν έχει συνδεθεί στο λέβητα αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας. Επιλογή ισοθερμικής καμπύλης Πατώντας το πλήκτρο MODE/OK (Τρόπος λειτουργίας/οκ) στον τρόπο λειτουργίας εμφάνισης ισοθερμικής καμπύλης, το σύστημα μεταβαίνει στον τρόπο λειτουργίας ρύθμισης MODE / OK ισοθερμικής καμπύλης. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας υποδεικνύεται από το γράμμα E που αναβοσβήνει στον πίνακα ελέγχου. Επιλέξτε την επιθυμητή ισοθερμική καμπύλη με τα πλήκτρα (+) και (-). Οι διαθέσιμες ισοθερμικές καμπύλες είναι από E0 έως E9. Αν επιλέξετε την τιμή «E-», ο ισοθερμικός έλεγχος απενεργοποιείται. Πατήστε το πλήκτρο MODE/OK (Τρόπος λειτουργίας/οκ), για να αποθηκεύσετε την επιλεγμένη ρύθμιση ισοθερμικής καμπύλης και να επιστρέψετε στον τρόπο λειτουργίας εμφάνισης απόδοσης λέβητα στην οθόνη το γράμμα Ε σταματά να αναβοσβήνει. 8

9 Ρύθμιση μετατόπισης ισοθερμικής καμπύλης Πατώντας το πλήκτρο MODE/OK (Τρόπος λειτουργίας/οκ) στον τρόπο λειτουργίας μετατόπισης ισοθερμικής καμπύλης, το σύστημα μεταβαίνει στον τρόπο λειτουργίας ρύθμισης MODE / OK μετατόπισης ισοθερμικής καμπύλης. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας υποδεικνύεται από το γράμμα Ρ που αναβοσβήνει στον πίνακα ελέγχου. Επιλέξτε την επιθυμητή μετατόπιση ισοθερμικής καμπύλης με τα πλήκτρα (+) και (-). Οι διαθέσιμες μετατοπίσεις ισοθερμικής καμπύλης είναι P0 έως P9. Πατήστε το πλήκτρο MODE/OK (Τρόπος λειτουργίας/οκ) για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση μετατόπισης ισοθερμικής καμπύλης και να επιστρέψετε στον τρόπο λειτουργίας εμφάνισης μετατόπισης ισοθερμικής καμπύλης το γράμμα Ρ σταματά να αναβοσβήνει. 90 3,5 3 2, ,5 70 1, ,6 40 0,4 30 0, Εικ A Εξωτερική θερμοκρασία B Θερμοκρασία νερού θέρμανσης C Καμπύλες θέρμανσης Εικ. 3 D Επιλεγμένη βασική καμπύλη (επιθυμητή θερμοκρασία δωματίου) 9

10 Ένδειξη E- E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 Καμπύλη 0 0,2 0,4 0,6 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 Ένδειξη P- P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 Επιθυμητή θερμοκρασία Παράδειγμα επιλογής ισοθερμικής καμπύλης Εάν επιλεγεί καμπύλη θέρμανσης 1,2 και ως επιθυμητή εσωτερική θερμοκρασία επιλεγεί θερμοκρασία διαφορετική από τους 20 C, π.χ. θερμοκρασία 22 C, η καμπύλη θέρμανσης θα μετατοπιστεί όπως φαίνεται στην Εικ. 3. Στον άξονα «D», η επιλεγμένη καμπύλη 1,2 θα μετατοπιστεί υπό γωνία 45. Κωδικοί σφάλματος Πτώση πίεσης νερού θέρμανσης στο σύστημα Εάν η πίεση νερού θέρμανσης στο σύστημα πέσει κάτω από τα 0,8 bar, η λυχνία LED bar αναβοσβήνει. Ο λέβητας θα συνεχίσει να θερμαίνει, αλλά πρέπει MODE / OK να προστεθεί νερό στο σύστημα θέρμανσης, ώστε η πίεση του συστήματος να αυξηθεί στην απαιτούμενη τιμή των 1 2 bar. Αφού επιτευχθεί η απαιτούμενη πίεση στο σύστημα, ο λέβητας θα επανέλθει στον κανονικό τρόπο λειτουργίας. Εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό σέρβις. Κολλημένες επαφές ρελέ Σε αυτή την περίπτωση η λυχνία LED HDO στην οθόνη του λέβητα θα ξεκινήσει να αναβοσβήνει. Ο λέβητας θα προσπαθήσει να ξεκολλήσει τις επαφές MODE / OK ρελέ, αλλά, εάν αποτύχει, στη οθόνη θα εμφανιστεί Κατά συνέπεια, με επιθυμητή εσωτερική θερμοκρασία 22 C και εξωτερική θερμοκρασία 5 C, το σύστημα ελέγχου υπολογίζει αυτόματα την απαραίτητη θερμοκρασία νερού θέρμανσης στους 56 C Σημαντικό: Εάν δεν επιτευχθεί η επιθυμητή εσωτερική θερμοκρασία ή εάν η θέρμανση του χώρου πραγματοποιείται πολύ αργά, επιλέξτε καμπύλη θέρμανσης με μεγαλύτεροαριθμό. ο κωδικός σφάλματος F41. Ο λέβητας θα συνεχίσει να θερμαίνει σε ελάχιστη θερμοκρασία. Αφού απενεργοποιηθεί και ενεργοποιηθεί εκ νέου, ο λέβητας θα ξεκινήσει να λειτουργεί σε εναλλακτικό τρόπο λειτουργίας, αλλά η λυχνία LED HDO θα συνεχίσει να αναβοσβήνει και πρέπει να καλέσετε έναν εξειδικευμένο τεχνικό σέρβις. Εμφάνιση μηνυμάτων σφάλματος κωδικοί F Όταν ο λέβητας σηματοδοτεί μία βλάβη, το γράμμα F και ο αντίστοιχος διψήφιος κωδικός σφάλματος θα εμφανίζονται εναλλασσόμενα στην MODE / OK οθόνη, όπου ο κωδικός σφάλματος προσδιορίζει τον τύπο της βλάβης. Σε αυτή την περίπτωση ο λέβητας απενεργοποιείται αυτόματα και πρέπει να καλέσετε έναν εξειδικευμένο τεχνικό σέρβις. 10

11 Σχεδιάγραμμα των στοιχείων ελέγχου λέβητα MODE / OK MODE / OK MODE / OK MODE / OK MODE / OK MODE / OK MODE / OK MODE / OK MODE / OK MODE / OK MODE / OK MODE / OK MODE / OK MODE / OK MODE / OK MODE / OK MODE / OK MODE / OK MODE / OK MODE / OK MODE / OK MODE / OK 11

12 Χαρακτηριστικά λέβητα Οι ηλεκτρικοί λέβητες RAJA έχουν σχεδιαστεί ως συστήματα θέρμανσης νερού με εξαναγκασμένη κυκλοφορία νερού. Θερμαίνουν το νερό στο κεντρικό σύστημα ή στο απλό σύστημα θέρμανσης και στη συνέχεια το διανέμουν στα μεμονωμένα θερμαντικά σώματα ή στην ενδοδαπέδια θέρμανση μέσω μίας αντλίας. Ο ηλεκτρικός λέβητας είναι εγκατεστημένος σε ένα ατσάλινο ερμάριο, τα μπροστινά και τα πλευρικά τοιχώματα του οποίου σχηματίζουν μία μηχανική μονάδα που προσαρτάται στο πίσω τοίχωμα με βίδες. Οι σωλήνες εισόδου και εξόδου ζεστού νερού, καθώς και το καλώδιο παροχής ρεύματος, συνδέονται στην κάτω πλευρά του λέβητα. Οι λέβητες της σειράς RAJA έχουν σχεδιαστεί για επιτοίχια τοποθέτηση. Εξαρτήματα του λέβητα Ο ηλεκτρικός λέβητας είναι εξοπλισμένος με έναν κυλινδρικό εναλλάκτη θερμότητας με θερμαντικά στοιχεία και με υδραυλικό συγκρότημα που αποτελείται από έναν κυκλοφορητή, έναν αισθητήρα πίεσης και μια βαλβίδα ασφαλείας. Το εσωτερικό σύστημα ελέγχου του λέβητα και η μονάδα ασφαλείας διαθέτουν μία ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη μονάδα με επαφέα για έλεγχο από σήμα HDO (απομακρυσμένος έλεγχος για χαμηλή κατανάλωση ρεύματος), έναν αισθητήρα πίεσης και ένα θερμοστάτη έκτακτης ανάγκης. Για να γίνει αντιστάθμιση της θερμικής διαστολής του νερού θέρμανσης, το σύστημα διαθέτει ένα ενσωματωμένο δοχείο διαστολής 10 λίτρων. HDO Ο ηλεκτρικός λέβητας είναι εξοπλισμένος με ένα μπλοκ μεταγωγής με επαφέα για τον έλεγχο μέσω σήματος HDO (απομακρυσμένος έλεγχος για χαμηλή κατανάλωση ρεύματος), που συνδέεται στον Ακροδέκτη J13 (βλ. διάγραμμα σύνδεσης λέβητα, θέση 19). Η λυχνία LED HDO σηματοδοτεί ότι οι επαφές του επαφέα που ελέγχεται μέσω σήματος HDO έχουν κλείσει, υποδεικνύοντας αν το μειωμένο τιμολόγιο άμεσης θέρμανσης είναι διαθέσιμο ή όχι. Εάν είναι, η λυχνία LED ανάβει. Λάβετε υπόψη τα εξής: Εάν η λειτουργία HDO δεν χρησιμοποιείται, η λυχνία LED HDO σηματοδοτεί τη σύνδεση παροχής ρεύματος. Εάν η λυχνία LED HDO αναβοσβήνει, ο επαφέας έχει αποσυνδεθεί ανεξάρτητα από την παρουσία του HDO. Θερμαντικά στοιχεία Οι ηλεκτρικοί λέβητες PROTHERM RAJA διατίθενται σε σειρές απόδοσης 6, 9, 12, 18, 21, 24 και 24 kw. Οι σειρές απόδοσης διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τον αριθμό και την απόδοση των θερμαντικών στοιχείων που είναι εγκατεστημένα στον εναλλάκτη θερμότητας (βλ. πίνακα παρακάτω). Απόδοση λέβητα Εγκατεστημένα θερμαντικά στοιχεία 6 kw 3 kw + 3 kw 9 kw 6 kw + 3 kw 12 kw 6 kw + 6 kw 14 kw 7 kw + 7 kw 18 kw 6 kw + 6 kw + 6 kw 21 kw 7 kw + 7 kw + 7 kw 24 kw 6 kw + 6 kw + 6 kw + 6 kw 28 kw 7 kw + 7 kw + 7 kw + 7 kw Συνεχής διαμόρφωση απόδοσης Ο ηλεκτρικός λέβητας διαθέτει τη λειτουργία συνεχούς διαμόρφωσης (βαθμιαία μεταγωγή απόδοσης), κατά συνέπεια δεν εμφανίζονται ανεπιθύμητες κορυφές στο δίκτυο παροχής κατά την ενεργοποίηση του λέβητα. Η συνεχής διαμόρφωση απόδοσης του λέβητα επιτυγχάνεται μέσω βαθμιαίας ενεργοποίησης και απενεργοποίησης των θερμαντικών στοιχείων και των μερών τους. Σκοπός του συστήματος αυτού είναι η αποδοτική χρήση του λέβητα, για την επίτευξη βέλτιστης άνεσης θερμοκρασίας. Με αυτή τη λειτουργία σχετίζεται το σύστημα 12

13 στιγμιαίας ρύθμισης της απόδοσης του λέβητα (σελίδα 6). Υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης (αύξησης ή μείωσης) της απόδοσης, ώστε να προσαρμόζεται στις στιγμιαίες ανάγκες, όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Στην οθόνη η απόδοση εμφανίζεται χωρίς δεκαδικά (για παράδειγμα, όταν ένας λέβητας 14 kw θερμαίνει σε στιγμιαία απόδοση 11,7 kw, στην οθόνη θα εμφανιστεί ο αριθμός 11). Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα διάφορα στάδια της διαμόρφωσης απόδοσης για διάφορα μοντέλα λέβητα: Απόδοση λέβητα Θερμαντικά στοιχεία (kw) Επίπεδο απόδοσης (kw) 6 kw kw kw kw ,3 4,7 7 9,3 11, kw kw ,3 4,7 7 9,3 11, ,3 18, kw kw ,3 4,7 7 9,3 11, ,3 18, ,3 25,7 28 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του λέβητα Ενεργοποίηση του λέβητα Σημαντικό: Η πρώτη ενεργοποίηση και θέση σε λειτουργία του λέβητα πρέπει να διεξαχθεί από εξουσιοδοτημένο συνεργείο σέρβις! Εάν επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ένα λέβητα, που έχει τεθεί ήδη σε λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι: 1. Ο λέβητας είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο παροχής ρεύματος 2. Όλες οι βαλβίδες διακοπής (HeW, HoW) κάτω από το λέβητα είναι ανοιχτές 3. Η πίεση νερού θέρμανσης βρίσκεται εντός του συνιστώμενου εύρους 1 έως 2 bar Θέστε το γενικό διακόπτη στη θέση ενεργοποίησης. Μετά από λίγο στην οθόνη θα εμφανιστεί η θερμοκρασία νερού θέρμανσης και η λυχνία LED κάτω από το σύμβολο του θερμαντικού σώματος θα ανάψει. Έλεγχος του λέβητα Λειτουργία του λέβητα χωρίς μονάδα ελέγχου χώρου Λειτουργία του λέβητα χωρίς μονάδα ελέγχου χώρου Όταν λειτουργεί σε αυτόν τον τρόπο Απενεργοποίηση του λέβητα Θέστε το γενικό διακόπτη στη θέση απενεργοποίησης. Εάν πρόκειται να απενεργοποιήσετε το λέβητα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, κλείστε όλες τις βαλβίδες διακοπής (HeW και HoW) κάτω από το λέβητα. Κατά τη διαδικασία απενεργοποίησης του λέβητα, πρέπει να λάβετε υπόψη τη θερμοκρασία του νερού θέρμανσης στο λέβητα και τη θερμοκρασία περιβάλλοντος τη συγκεκριμένη περίοδο. Εάν υπάρχει κίνδυνος παγώματος του λέβητα, αποστραγγίστε το νερό από το λέβητα, το σύστημα θέρμανσης και τις σωληνώσεις διανομής ζεστού νερού. Σημαντικό: Εάν απενεργοποιηθεί ο γενικός διακόπτης, θα απενεργοποιηθεί η αντιπαγετική προστασία του λέβητα. λειτουργίας, ο λέβητας διατηρεί την επιλεγμένη θερμοκρασία νερού θέρμανσης. Δεν έχει συνδεθεί μονάδα ελέγχου χώρου. Οι ακροδέκτες για τη σύνδεσή της πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους με διάταξη γεφύρωσης 13

14 (εργοστασιακή ρύθμιση). Διαδικασία ρύθμισης: Ενεργοποιήστε το γενικό διακόπτη Ρυθμίστε την απαιτούμενη θερμοκρασία νερού θέρμανσης στον πίνακα ελέγχου Λειτουργία του λέβητα με μονάδα ελέγχου χώρου Εάν ο λέβητας λειτουργεί με μονάδα ελέγχου χώρου, ρυθμίστε στον πίνακα ελέγχου του λέβητα τη μέγιστη θερμοκρασία νερού θέρμανσης για την οποία έχει σχεδιαστεί ο λέβητάς σας (για να διασφαλίσετε ότι ο λέβητας δεν θα υποστεί βλάβη) και η οποία είναι σε θέση να καλύψει τις απώλειες θερμότητας υπό χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες. Στη συνέχεια, η μονάδα ελέγχου χώρου θα είναι σε θέση να θερμάνει το νερό θέρμανσης στη μέγιστη θερμοκρασία που ρυθμίστηκε στον πίνακα ελέγχου του λέβητα. Σημαντικό: Στα θερμαντικά σώματα στο χώρο που είναι εγκατεστημένη η μονάδα ελέγχου δεν πρέπει να έχουν τοποθετηθεί θερμοστατικές βαλβίδες. Λάβετε υπόψη τα εξής: Ο κατασκευαστής αποποιείται κάθε ευθύνη για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν λόγω εσφαλμένης ρύθμισης του λέβητα ή της μονάδας ελέγχου χώρου. Μονάδα ελέγχου ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης Ο λέβητας διατηρεί την επιλεγμένη θερμοκρασία νερού θέρμανσης. Ο λέβητας ενεργοποιείται και απενεργοποιείται ανάλογα με τη θερμοκρασία του χώρου όπου βρίσκεται η μονάδα ελέγχου χώρου. Το μέγιστο φορτίο στη μονάδα ελέγχου με διακόπτη ρελέ είναι 24 V / 0,1 A. Λειτουργία του λέβητα με ισοθερμικό έλεγχο Ο λέβητας ρυθμίζει τη θερμοκρασία νερού θέρμανσης σύμφωνα με τις μεταβολές της εξωτερικής θερμοκρασίας. Απαιτείται η εγκατάσταση αισθητήρα θερμοκρασίας και σύνδεσή του στο λέβητα. Η ρύθμιση του ισοθερμικού ελέγχου περιγράφεται στην ενότητα «Επιλογή τρόπου λειτουργίας ρύθμισης». Σημαντικό: Κατά τη ρύθμιση της μέγιστης θερμοκρασίας νερού θέρμανσης στον πίνακα ελέγχου λέβητα, ενδέχεται να επηρεάσετε τη λειτουργία του ισοθερμικού ελέγχου. Η θερμοκρασία νερού θέρμανσης που επιλέγετε στον πίνακα ελέγχου λέβητα αποτελεί επίσης μια οριακή θερμοκρασία. Η κατάλληλη ρύθμιση της θερμοκρασίας νερού θέρμανσης στον πίνακα ελέγχου του λέβητα είναι ο μόνος τρόπος προστασίας έναντι της υπέρβασης της μέγιστης επιτρεπόμενης θερμοκρασίας θέρμανσης στο σύστημα θέρμανσης. Σημαντικό: Η σύνδεση του εξωτερικού αισθητήρα και της μονάδας ελέγχου χώρου πρέπει να διεξάγεται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις. Ενδοδαπέδια θέρμανση Οι λέβητες RAJA προορίζονται για τη θέρμανση νερού για συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Σε αυτή την περίπτωση στο λέβητα πρέπει να συνδεθεί ένας θερμοστάτης έκτακτης ανάγκης για την ενδοδαπέδια θέρμανση (δεν περιέχεται στα παραδοτέα). Ο θερμοστάτης έκτακτης ανάγκης για ενδοδαπέδια θέρμανση συνδέεται στο κιβώτιο ακροδεκτών του λέβητα (βλ. διάγραμμα σύνδεσης του λέβητα, θέση 13). Λάβετε υπόψη τα εξής: Από το εργοστάσιο ο λέβητας είναι εξοπλισμένος με μία διάταξη γεφύρωσης στους ακροδέκτες σύνδεσης θερμοστάτη έκτακτης ανάγκης ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Πριν συνδέσετε το θερμοστάτη, η διάταξη γεφύρωσης πρέπει να αφαιρεθεί. Διαμόρφωση επάλληλης σύνδεσης Εάν η απόδοση του λέβητα δεν καλύπτει τις απώλειες θερμότητας του σπιτιού, οι λέβητες σειράς 24 kw και 28 kw μπορούν να συνδεθούν διαδοχικά. Στη διαμόρφωση επάλληλης σύνδεσης, οι λέβητες ελέγχονται από μία μονάδα ελέγχου χώρου που συνδέεται στον πρώτο, τον επονομαζόμενο «λέβητα ελέγχου». Πριν θέσετε σε λειτουργία αυτή τη διαμόρφωση επάλληλης σύνδεσης, οι ακροδέκτες 9 και 10 στο λέβητα ελέγχου πρέπει να διασυνδεθούν με τους ακροδέκτες 1 και 2 στο δεύτερο, ελεγχόμενο λέβητα, μέσω του συνδετήρα K8 στον πίνακα ελέγχου του λέβητα. Οι επαφές των μονάδων ελέγχου χώρου συνδέονται στους ακροδέκτες 1 και 2 στο λέβητα ελέγχου. Εάν συνδεθούν με επάλληλη σύνδεση δύο ή περισσότεροι λέβητες, ο δεύτερος λέβητας ενεργοποιείται πάντα με κάποια καθυστέρηση μετά την ενεργοποίηση του 14

15 τελευταίου σταδίου του προηγούμενου ηλεκτρικού λέβητα. Ρελέ ανακούφισης Με το ρελέ ανακούφισης υπάρχει δυνατότητα ελέγχου της απόδοσης λέβητα ανάλογα με το ηλεκτρικό φορτίο στο σπίτι όπου είναι εγκατεστημένος ο λέβητας. Για το συγκεκριμένο τύπο ελέγχου, για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί «διάταξη εκκένωσης φορτίου τριφασικού ρεύματος». Στην πράξη, ένας λέβητας που διαθέτει αυτή τη συσκευή μειώνει αυτόματα την απόδοσή του αν ανιχνεύσει υπερφόρτωση του δικτύου παροχής ρεύματος (πλυντήριο, βραστήρας, κ.λπ.). Όταν το φορτίο στο δίκτυο παροχής ρεύματος μειωθεί, η συσκευή αυξάνει ξανά την απόδοση του λέβητα στο επιθυμητό επίπεδο. Η συγκεκριμένη μέθοδος ελέγχου χρησιμοποιείται σε Λειτουργίες προστασίας του λέβητα εγκαταστάσεις, όπου δεν υπάρχει δυνατότητα αναβάθμισης της ονομαστικής ισχύος του κύριου ασφαλειοδιακόπτη. Τα εξωτερικά ρελέ ανακούφισης συνδέονται στο συνδετήρα K8 στον πίνακα ελέγχου του ηλεκτρικού λέβητα, στους ακροδέκτες 5 και 6 βλ. Εικ. 15 «Διάγραμμα σύνδεσης λέβητα με ρελέ ανακούφισης» στο τέλος του παρόντος οδηγού χρήστη). Σημαντικό: Η συνολική καταλληλότητα του συνδυασμού λέβητα/εξωτερικού ρελέ πρέπει να αξιολογηθεί με προσοχή από τον υπεύθυνο σχεδιασμού της εγκατάστασης και τον τεχνικό σέρβις. Στην αξιολόγηση της λειτουργίας του λέβητα και της εξωτερικής συσκευής πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη οι συνολικές οικιακές ανάγκες. Ο κατασκευαστής αποποιείται κάθε ευθύνη για τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν από την εφαρμογή ακατάλληλου σχεδίου εγκατάστασης. Αντιπαγετική προστασία Ο λέβητας διαθέτει ενσωματωμένη αντιπαγετική προστασία που αποτρέπει το πάγωμα του λέβητα (αλλά όχι του συστήματος θέρμανσης και των σωληνώσεων διανομής ζεστού νερού). Όταν η θερμοκρασία του νερού θέρμανσης μειωθεί κάτω από τους 8 C, η αντλία ενεργοποιείται αυτόματα, ανεξάρτητα από το εάν η μονάδα ελέγχου χώρου έστειλε αίτημα θέρμανσης ή όχι, και ακόμη και εάν ο λέβητας έχει ρυθμιστεί στο θερινό τρόπο λειτουργίας. Εάν η θερμοκρασία του νερού θέρμανσης στο λέβητα αυξηθεί και φτάσει τους 10 C, η αντλία απενεργοποιείται αυτόματα. Εάν η θερμοκρασία του νερού θέρμανσης συνεχίσει να μειώνεται και φτάσει τους 5 C, ο λέβητας ενεργοποιείται και θερμαίνει το νερό θέρμανσης στους 25 C. Εάν η θερμοκρασία του νερού θέρμανσης εξακολουθεί να μειώνεται, όταν πέσει στους 3 C η λειτουργία του λέβητα μπλοκάρεται. Αντιπαγετική προστασία του μπόιλερ ζεστού νερού (ισχύει μόνο για λέβητες που συνδέονται με εξωτερικό μπόιλερ ζεστού νερού και αισθητήρα TC). Εάν η θερμοκρασία ζεστού νερού του μπόιλερ μειωθεί κάτω από τους 5 C, ο λέβητας ενεργοποιείται αυτόματα και θερμαίνει το νερό του μπόιλερ στους 8 C. Εάν η θερμοκρασία νερού στο εσωτερικό του μπόιλερ συνεχίσει να μειώνεται, όταν πέσει στους 3 C η λειτουργία του λέβητα μπλοκάρεται. Λάβετε υπόψη τα εξής: Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται μόνο εάν ο λέβητας είναι συνδεδεμένος με εξωτερικό μπόιλερ που είναι εξοπλισμένο με αισθητήρα TC. Προστασία αντλίας Η ενεργοποίηση της αντλίας για σύντομο χρονικό διάστημα (περίπου ένα λεπτό) σε ελάχιστη ταχύτητα, όταν είναι σε αδράνεια για 23 ώρες συνεχόμενα, διασφαλίζει προστασία έναντι παύσης ή απόφραξης, όταν η αντλία είναι σε αδράνεια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Λάβετε υπόψη τα εξής: Δεν είναι δυνατή η απενεργοποίηση της λειτουργίας του λέβητα. Αντλία δύο ταχυτήτων Ο λέβητας είναι εξοπλισμένος με μία αντλία δύο ταχυτήτων με αυτοματοποιημένη αλλαγή ταχύτητας. Η αντλία είναι εργοστασιακά ρυθμισμένη ώστε να λειτουργεί σε υψηλότερη ταχύτητα όταν θερμαίνεται το νερό θέρμανσης και, στη συνέχεια, να μεταβαίνει σε χαμηλότερη ταχύτητα κατά τη φάση καθυστέρησης απενεργοποίησης αντλίας. Κατά τη 15

16 θέρμανση του ζεστού νερού, η αντλία λειτουργεί σε υψηλή ταχύτητα. Λάβετε υπόψη τα εξής: Οι παράμετροι λειτουργίας της αντλίας μπορούν να ρυθμιστούν μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις. Καθυστέρηση απενεργοποίησης αντλίας Κατά τη θέρμανση του ζεστού νερού στο εξωτερικό μπόιλερ, η καθυστέρηση απενεργοποίησης της αντλίας ρυθμίζεται στο 1 λεπτό. Κατά τη θέρμανση του νερού θέρμανσης, η καθυστέρηση απενεργοποίησης αντλίας ρυθμίζεται στα 10 λεπτά. Εάν απαιτείται, η ρύθμιση της καθυστέρησης απενεργοποίησης αντλίας μπορεί να τροποποιηθεί από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις. Λάβετε υπόψη τα εξής: Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται μόνο όταν ο λέβητας συνδέεται στην παροχή ρεύματος και ο γενικός διακόπτης είναι στη θέση ενεργοποίησης. Προστασία της τρίοδης βαλβίδας ασφαλείας που ελέγχεται από ενεργοποιητή (ισχύει μόνο για λέβητες συνδεδεμένους με εξωτερικό μπόιλερ ζεστού νερού που διαθέτει αισθητήρα TC) Εάν ο λέβητας είναι συνδεδεμένος με εξωτερικό μπόιλερ μέσω μιας τρίοδης βαλβίδας που ελέγχεται από ενεργοποιητή, η βαλβίδα αυτή αλλάζει θέση ως μέτρο προστασίας για να μην κολλήσει, εάν το ζεστό νερό στο εξωτερικό μπόιλερ δεν θερμανθεί κατά τις τελευταίες 23 ώρες (η βαλβίδα παρέμεινε στην ίδια θέση). Αποσύνδεση του λέβητα από την παροχή ρεύματος Αποσυνδέετε το λέβητα από την παροχή ρεύματος, μόνο πριν από εργασίες συντήρησης ή πριν από την απενεργοποίηση για παρατεταμένο χρονικό διάστημα (βλ. κεφάλαιο «Απενεργοποίηση του λέβητα»). Όταν ο λέβητας είναι αποσυνδεδεμένος από την παροχή ρεύματος, όλες οι λειτουργίες προστασίας απενεργοποιούνται. Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος Σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος, ο λέβητας απενεργοποιείται. Μόλις αποκατασταθεί η παροχή ρεύματος, ο λέβητας θα επανενεργοποιηθεί αυτόματα χωρίς να χαθούν οι ρυθμίσεις παραμέτρων. Εάν μετά την αποκατάσταση της παροχής ρεύματος, ο λέβητας δεν ενεργοποιηθεί αυτόματα, καλέστε έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις. Βαλβίδα ασφαλείας Ο λέβητας είναι εξοπλισμένος με μια βαλβίδα ασφαλείας με πίεση ανοίγματος 3 bar. ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ! Κάθε φορά που η βαλβίδα ασφαλείας απελευθερώνει νερό θέρμανσης, απενεργοποιήστε το λέβητα και αποσυνδέστε τον από την παροχή ρεύματος. Επικοινωνήστε με ένα συνεργείο σέρβις. Εάν η πίεση εντός του συστήματος θέρμανσης συνεχίσει να πέφτει, συζητήστε το πρόβλημα με το συνεργείο σέρβις σας. Σημαντικό: Όλες οι λειτουργίες ηλεκτρονικής προστασίας που περιγράφονται ενεργοποιούνται μόνο αν ο λέβητας είναι συνδεδεμένος με παροχή ρεύματος και ο γενικός διακόπτης είναι στη θέση ενεργοποίησης. Σέρβις και συντήρηση Συμπλήρωση νερού στο σύστημα θέρμανσης Η προσθήκη νερού στο σύστημα θέρμανσης (μόνο μικρές ποσότητες) πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τη βαλβίδα συμπλήρωσης του λέβητα, την οποία συνιστάται να εγκαταστήσετε στο λέβητα πριν από την είσοδο ζεστού νερού (η βαλβίδα συμπλήρωσης δεν είναι μέρος του λέβητα). Κατά την προσθήκη νερού στο σύστημα θέρμανσης, πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω συνθήκες: 1. Η πίεση του νερού που τροφοδοτείται στο λέβητα πρέπει να είναι πάντα μεγαλύτερη από την πίεση του νερού στο εσωτερικό του συστήματος θέρμανσης. 16

17 2. Η συμπλήρωση νερού στο σύστημα θέρμανσης πρέπει να πραγματοποιείται μόνο όταν ο λέβητας είναι κρύος (η θερμοκρασία του νερού θέρμανσης στο εσωτερικό του λέβητα δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 30 C). 3. Η συνιστώμενη πίεση νερού στο εσωτερικό ενός κρύου λέβητα ( 30 C) κυμαίνεται μεταξύ 1 και 2 bar. 4. Ελέγξτε την πίεση στο δοχείο διαστολής και, εάν απαιτείται, ρυθμίστε τη σωστή τιμή. Ο κατασκευαστής αποποιείται κάθε ευθύνη για κάθε είδους ζημία που προκλήθηκε λόγω εσφαλμένου χειρισμού της βαλβίδας συμπλήρωσης και μη συμμόρφωσης με τις ανωτέρω συνθήκες. Δεν υφίσταται αξίωση επισκευής του προϊόντος στα πλαίσια της εγγύησης για ζημίες και βλάβες που προκλήθηκαν με αυτό τον τρόπο. Πώς να συμπληρώσετε νερό θέρμανσης στο λέβητα: Βεβαιωθείτε ότι ο λέβητας είναι συνδεδεμένος στην παροχή ρεύματος και ο γενικός διακόπτης είναι στη θέση ενεργοποίησης. Εάν η οθόνη του λέβητα υποδεικνύει ότι η πίεση νερού θέρμανσης είναι κάτω από 0,8 bar, εμφανίζεται η πραγματική πίεση και η λυχνία LED bar στον πίνακα ελέγχου λέβητα αναβοσβήνει. Ανοίξτε προσεκτικά τη βαλβίδα Μεταφορά και αποθήκευση Κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση, ο ηλεκτρικός λέβητας προστατεύεται με εργοστασιακή συσκευασία. Στη συσκευασία δεν πρέπει να ασκούνται δυνάμεις και κρούσεις. Κατά την αποσυσκευασία του λέβητα, πρέπει να τον τοποθετήσετε σε θέση από την οποία να μπορείτε να τον βγάλετε από τη συσκευασία. συμπλήρωσης και παρακολουθήστε την αύξηση της πίεσης από τον πίνακα ελέγχου του λέβητα Συνεχίστε να προσθέτετε νερό στο σύστημα, έως ότου η πίεση φτάσει στα 1 με 2 bar. Όταν επιτευχθεί η απαιτούμενη πίεση, κλείστε χειροκίνητα τη βαλβίδα συμπλήρωσης. Εξαερώστε πλήρως τα θερμαντικά σώματα (το νερό πρέπει να εκρέει από το άνοιγμα εξαέρωσης συνεχόμενα, χωρίς φυσαλίδες αέρα) Καθαρισμός Μπορείτε να καθαρίσετε τα καλύμματα του λέβητα με υγρό πανί και, στη συνέχεια, να τα σκουπίσετε και να τα γυαλίσετε με ένα στεγνό πανί. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα ή διαλύτες. Σημαντικό: Πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε το λέβητα από το γενικό διακόπτη. Τακτικό σέρβις Για τη διασφάλιση της αξιόπιστης και ασφαλούς λειτουργίας του λέβητα, συνιστάται η διεξαγωγή ελέγχου και συντήρησης μία φορά το χρόνο. Η συντήρηση πρέπει να διεξάγεται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις. Ο λέβητας πρέπει να αποθηκεύεται υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης (μη διαβρωτικό περιβάλλον χωρίς σκόνη, θερμοκρασίες μεταξύ 5 και 50 C και υγρασία χαμηλότερη από 75%, χωρίς βιολογικές επιπτώσεις, κρούσεις και δονήσεις). Εγγύηση και όροι εγγύησης Ο ηλεκτρικός λέβητας PROTHERM Raja καλύπτεται από την εγγύηση που ορίζεται στο πιστοποιητικό εγγύησης, το βιβλίο σέρβις και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους που ορίζονται στον παρόντα οδηγό λειτουργίας και στον οδηγό εγκατάστασης (κεφάλαια «Εισαγωγή» και «Εγκατάσταση του λέβητα»). 17

18 Τεχνικές παράμετροι Τάση (6-28 kw) V V/400V + + PE, 50Hz Μέγιστο ρεύμα (28 kw) a A Είσοδος kW , 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28 Αποδοτικότητα % Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας με νερό θέρμανσης.. C Μέγ. παροχή κυκλοφορητή kpa Δοχείο διαστολής λίτρα Ελάχ. σχετική πίεση λειτουργίας λέβητα kpa Μέγ. σχετική πίεση λειτουργίας λέβητα kpa Συνιστώμενη σχετική πίεση λειτουργίας λέβητα kpa Προστασία από το ηλεκτρικό ρεύμα IP 40 Σύνδεση νερού θέρμανσης G 3/4" Οπή συμπλήρωσης / αποστράγγισης G 1/2" Διαστάσεις: ύψος x πλάτος x βάθος mm Βάρος (χωρίς νερό) kg Συνιστώμενη ονομαστική ισχύς ασφαλειοδιακοπτών και διατομές καλωδίων Απόδοση λέβητα (kw) Αριθμός & απόδοση θερμαντικών στοιχείων Μέγιστο μονοφασικό ρεύμα (Α) Ονομαστικό ρεύμα ασφαλειοδιακόπτη (Α) Διατομή καλωδίων παροχής ρεύματος Cu (mm 2 ) kw 9,5 (28*) 10 (32*) 1,5 (6*) 9 3 kw + 6 kw 14 (39*) 16 (50*) 1,5 (10*) kw 18,5 20 2, kw , kw 27, kw kw 36, kw * ισχύει για μονοφασική σύνδεση 18

19 Διαστάσεις σύνδεσης λέβητα Στυπιοθλίπτης καλωδίου Pg 13 2 Στυπιοθλίπτης καλωδίου Pg 21 3 Είσοδος HeW (νερού θέρμανσης) 3/4 4 Έξοδος βαλβίδας ασφαλείας 5 Έξοδος HeW (νερού θέρμανσης) 3/4 6 Στυπιοθλίπτης καλωδίου Pg 13 Εικ. 4 19

20 Διάγραμμα λειτουργίας λέβητα 1 Θερμαντικά στοιχεία 2 Εναλλάκτης θερμότητας λέβητα 3 Μόνωση 4 Βαλβίδα εξαέρωσης 5 Αντλία 6 Δοχείο διαστολής 7 Βαλβίδα ασφαλείας HeW (νερού θέρμανσης) A B 8 Αισθητήρας πίεσης HeW (νερού θέρμανσης) 9 Ενσωματωμένο υδραυλικό συγκρότημα 10 Βαλβίδα εξαέρωσης εναλλάκτη θερμότητας A Είσοδος HeW (νερού θέρμανσης) B Έξοδος HeW (νερού θέρμανσης) Εικ. 5 20

21 Οδηγίες εγκατάστασης Εισαγωγή Για τη σύνδεση ενός ηλεκτρικού λέβητα θέρμανσης στο δίκτυο παροχή ρεύματος απαιτείται άδεια από τον τοπικό πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας. Ο αιτών πρέπει να λάβει μια προκαταρκτική άδεια για να αναβαθμίσει την είσοδο παροχής ρεύματος και να κάνει αίτηση για τιμολόγιο για κατοικία με άμεση θέρμανση. Κατά την κατασκευή ενός νέου συστήματος ή κατά την ανακατασκευή ενός υπάρχοντος συστήματος, συνιστάται το σχέδιο να καταρτιστεί από επαγγελματία. Προαπαιτούμενο για την εγγύηση του κατασκευαστή είναι η επαγγελματική εγκατάσταση από εξουσιοδοτημένο συνεργείο σέρβις. Για το σκοπό αυτό, επικοινωνήστε με έναν από τους συμβατικούς εταίρους μας, οι οποίοι θα συνδέσουν επαγγελματικά το λέβητά σας και θα σας δώσουν συμβουλές σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης. Η σύνδεση στο δίκτυο παροχής ρεύματος και η ηλεκτρική καλωδίωση πρέπει να διεξάγονται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο σύμφωνα με την Πράξη υπ' αριθμ. 124/2006. Ο ηλεκτρικός λέβητας προορίζεται για μόνιμη σταθερή σύνδεση στο δίκτυο παροχής ρεύματος. Απαιτείται η εγκατάσταση γενικού διακόπτη στο σταθερά συνδεδεμένο καλώδιο παροχής ρεύματος του λέβητα, με ελάχιστη απόσταση 3 mm μεταξύ των ανοιχτών επαφών σε όλους τους πόλους και σύμφωνα τους κανονισμούς εγκατάστασης. Ο λέβητας πρέπει να εγκατασταθεί σε τοποθεσία με επαρκή χώρο για τη διεξαγωγή εργασιών συντήρησης και ελέγχων σέρβις. Στην Εικ. 6 παρουσιάζονται οι ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ του λέβητα και των σταθερών εμποδίων. Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του λέβητα, ζητήστε από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις να σας δείξει τις λειτουργίες του συστήματος και τον τρόπο χειρισμού του λέβητα. Μόλις ο λέβητας τεθεί σε λειτουργία, ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός σέρβις πρέπει να υπογράψει και να σφραγίσει το πιστοποιητικό εγγύησης του λέβητα. Ελάχιστες αποστάσεις Εικ. 6 Το ηλεκτρικό σύστημα του λέβητα είναι σχεδιασμένο για το χειρισμό του λέβητα από άτομα χωρίς ειδικές ηλεκτρολογικές γνώσεις. Το άτομο που χειρίζεται το λέβητα μπορεί να χειριστεί μόνο τα στοιχεία ελέγχου που περιγράφονται σε αυτό το Εγχειρίδιο ή σύμφωνα με τις οδηγίες του εγκεκριμένου συνεργείου σέρβις. Όσον αφορά την εγκατάσταση, είναι σημαντικό στο σημείο της εγκατάστασης να υπάρχει μια πηγή τροφοδοσίας νερού υπό πίεση, που να επιτρέπει την πλήρωση του συστήματος, καθώς και μια διάταξη για την αποστράγγιση του συστήματος. Επιπλέον, είναι απαραίτητο στο χώρο να υπάρχει ένας επαρκώς ίσιος τοίχος, στον οποίο θα τοποθετηθεί ο λέβητας. Ο ηλεκτρικός λέβητας προορίζεται για λειτουργία σε κανονικό περιβάλλον AA5 / AB5 σύμφωνα με το ST και το ST (δηλ. εύρος θερμοκρασίας +5 έως +40 C και σχετική υγρασία που δεν υπερβαίνει το 85%). Σύμφωνα με το ST δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση του λέβητα σε χώρους με μπανιέρα, στο μπάνιο ή σε 21

22 τουαλέτες και ντους στις ζώνες 0, 1 και 2. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται η εγκατάστασή του ούτε στη ζώνη 3 εάν οι χώροι αυτοί καθαρίζονται με δέσμη νερού υπό πίεση (π.χ. δημόσιες τουαλέτες, μπανιέρες και ντους που χρησιμοποιούνται σε σχολεία, εργοστάσια, αθλητικές λέσχες, δημόσια κτίρια, κ.λπ.). Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του λέβητα σε μια επιτρεπόμενη ζώνη, σύμφωνα με τον ίδιο νόμο πρέπει να εγκατασταθεί η προστασία από ηλεκτροπληξία. Οι λέβητες είναι σχεδιασμένοι να λειτουργούν με νερό θέρμανσης πληρώντας τις παραμέτρους που ορίζονται από το ST (συγκεκριμένα, σε καμία περίπτωση το νερό δεν μπορεί να είναι όξινο, δηλ. το ph του πρέπει να είναι πάνω από 7 και πρέπει να έχει ανθρακική σκληρότητα). Σε περίπτωση απόφραξης του λέβητα από ακαθαρσίες που προέρχονται από το σύστημα θέρμανσης ή αν σχηματιστεί Ζώνες Εικ. 7 λεβητόλιθος, κάθε είδους βλάβες που θα προκύψουν ως συνέπεια αυτής της απόφραξης (π.χ. βουλωμένος εναλλάκτης θερμότητας, βλάβες στην αντλία) δεν καλύπτονται από την εγγύηση του κατασκευαστή. Πληρότητα παράδοσης Οι λέβητες PROTHERM RAJA παραδίδονται πλήρως συναρμολογημένοι και ελεγμένοι ως προς τη λειτουργία τους. Στα παραδοτέα περιλαμβάνονται: 1. Ο λέβητας 2. Μία μπάρα εγκατάστασης μαζί με σφιγκτήρες για την ανάρτηση του λέβητα στον τοίχο 3. Ο οδηγός χρήστη και οι οδηγίες εγκατάστασης 4. Το Βιβλίο Σέρβις 5. Ένας κατάλογος κέντρων σέρβις 6. Πιστοποιητικό Εγγύησης 22

23 Προετοιμασία για εγκατάσταση του λέβητα Σωλήνες διανομής Η επιλογή της ονομαστικής εσωτερικής διαμέτρου των σωληνώσεων γίνεται όπως συνήθως, δηλ. σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της αντλίας. Οι σωληνώσεις διανομής είναι σχεδιασμένες για να πληρούν τις απαιτήσεις απόδοσης του συστήματος, όχι για τη μέγιστη απόδοση του λέβητα. Ωστόσο, πρέπει να διασφαλίζεται η επαρκής ροή στις σωληνώσεις. Το σύστημα σωληνώσεων πρέπει να είναι σχεδιασμένο ώστε να αποτρέπει τη δημιουργία φυσαλίδων αέρα και να διευκολύνει την εξαέρωση του διερχόμενου αέρα από το σύστημα. Όλα τα υψηλά σημεία του συστήματος και όλα τα θερμαντικά σώματα πρέπει να διαθέτουν βαλβίδες εξαέρωσης. Πριν εγκαταστήσετε το λέβητα, συνιστάται να εγκαταστήσετε ένα σύστημα θέρμανσης νερού και βαλβίδες ζεστού νερού. Στο χαμηλότερο σημείο του συστήματος θέρμανσης συνιστάται να εγκαταστήσετε μια βαλβίδα αποστράγγισης, η οποία θα λειτουργεί και ως βαλβίδα πλήρωσης του συστήματος. Πριν από την τελική εγκατάσταση του λέβητα, οι σωλήνες διανομής του συστήματος θέρμανσης πρέπει να εκπλυθούν μερικές φορές με νερό υπό πίεση. Σε παλαιά, ήδη χρησιμοποιημένα συστήματα, η έκπλυση πρέπει να διεξάγεται προς κατεύθυνση αντίθετη από την κατεύθυνση ροής του νερού θέρμανσης. Σημαντικό: Πριν συνδέσετε το λέβητα στο σύστημα θέρμανσης, αφαιρέστε τα πλαστικά πώματα από όλες τις εξόδους σύνδεσης. Καθαριότητα του συστήματος θέρμανσης Πριν εγκαταστήσετε τον καινούργιο λέβητα είναι σημαντικό να καθαρίσετε σχολαστικά το σύστημα. Σε παλαιά συστήματα είναι απαραίτητη η αφαίρεση της λάσπης που έχει κατακαθίσει στον πάτο των θερμαντικών σωμάτων, ειδικά αλλά όχι αποκλειστικά - στα θερμοσιφωνικά συστήματα. Στα καινούργια συστήματα πρέπει να αφαιρέσετε όλα τα υλικά προφύλαξης που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι κατασκευαστές θερμαντικών σωμάτων και σωλήνων. Πριν από το λέβητα συνιστάται να τοποθετηθεί μια παγίδα λάσπης (δηλ. στο σωλήνα επιστροφής νερού θέρμανσης). Η παγίδα λάσπης πρέπει να έχει κατασκευαστεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι εύκολη η εκκένωσή της ανά τακτά χρονικά διαστήματα χωρίς να είναι απαραίτητη η αποστράγγιση μεγάλης ποσότητας νερού από το σύστημα θέρμανσης. Η παγίδα μπορεί να συνδυαστεί με ένα φίλτρο, αλλά δεν παρέχεται επαρκής προστασία εάν τοποθετηθεί μόνο ένα φίλτρο με σήτα. Και το φίλτρο και η παγίδα λάσπης πρέπει να ελέγχονται και να καθαρίζονται τακτικά. Κυκλοφορία νερού θέρμανσης Συνιστάται το σύστημα θέρμανσης να είναι σχεδιασμένο έτσι, ώστε το νερό θέρμανσης να μπορεί να ρέει συνεχώς μέσω τουλάχιστον μερικών θερμαντικών σωμάτων. Σημαντικό: Εάν ο λέβητας προορίζεται και για την τροφοδοσία σε ενδοδαπέδια θέρμανση, συνιστάται η εγκατάσταση μιας βαλβίδας ασφαλείας στο σύστημα θέρμανσης, ώστε να αποτραπεί τυχόν υπερθέρμανση. Χρήση αντιπαγετικού Εξαιτίας των ιδιοτήτων τους, πριν από τη χρήση αντιπαγετικών προϊόντων πρέπει να συμβουλευτείτε ένα κέντρο σέρβις της Protherm. Ο κύριος λόγος είναι η μείωση της μεταφοράς θερμότητας, η μεγάλη διαστολή όγκου, η γήρανση και, κυρίως, η βλάβη που μπορεί να προκληθεί στον εναλλάκτη θερμότητας νερού θέρμανσης. Σημαντικό: Κάθε είδους βλάβες που μπορεί να προκληθούν στο λέβητα από τη χρήση αντιπαγετικών προϊόντων δεν καλύπτονται από την εγγύηση του κατασκευαστή. Θερμοστατικές βαλβίδες θερμαντικών σωμάτων Εάν έχει εγκατασταθεί μονάδα ελέγχου χώρου, τουλάχιστον ένα από τα θερμαντικά σώματα στον εν λόγω χώρο δεν πρέπει να διαθέτει θερμοστατική βαλβίδα. Για αυξημένη άνεση θερμοκρασίας, συνιστάται όλα τα θερμαντικά σώματα στο χώρο όπου υπάρχει μονάδα ελέγχου χώρου να μη διαθέτουν θερμοστατική βαλβίδα. 23

24 Εγκατάσταση του λέβητα Τοποθέτηση του λέβητα Για την τοποθέτηση του λέβητα στον τοίχο σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε μια μπάρα στερέωσης (περιλαμβάνεται στα παραδοτέα του λέβητα), η οποία πρέπει πρώτα να στερεωθεί στον τοίχο. Στη συνέχεια αναρτήστε τη μονάδα κατασκευής του εναλλάκτη θερμότητας μαζί με την αντλία και τα εξαρτήματα στη μπάρα στερέωσης. Τα καλύμματα του λέβητα μπορούν να αφαιρεθούν και να στερεωθούν στον πίσω τοίχο με βίδες. Πριν εγκαταστήσετε το λέβητα, βρείτε ένα μέρος όπου υπάρχει αρκετός χώρος για την εκτέλεση των εργασιών σέρβις χωρίς πολλά εμπόδια. Σύνδεση του λέβητα στις σωληνώσεις διανομής νερού θέρμανσης Τα κολάρα σύνδεσης του λέβητα δεν πρέπει να τοποθετούνται σε σημείο όπου ασκούνται δυνάμεις από τις σωληνώσεις του συστήματος διανομής νερού θέρμανσης. Για το σκοπό αυτό πρέπει να χρησιμοποιείτε τις ακριβείς διαστάσεις όλων των άκρων των σωλήνων σύνδεσης, σύμφωνα με το ύψος και την απόστασή τους από τον τοίχο καθώς και την ίση απόσταση από τα σημεία εισόδου και εξόδου. Συνιστάται ο σχεδιασμός της σύνδεσης του λέβητα στο σύστημα θέρμανσης κατά τέτοιο τρόπο, ώστε, όταν είναι απαραίτητη η επισκευή του λέβητα, να υπάρχει δυνατότητα αποστράγγισης του νερού θέρμανσης μόνο από το λέβητα. Μετά από ανακατασκευές, σε μη ευνοϊκή διαρρύθμιση κτιρίου, κ.λπ. υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης του λέβητα στο σύστημα θέρμανσης με αποκλειστικά σχεδιασμένους για το σκοπό αυτό εύκαμπτους σωλήνες. Τα εύκαμπτα εξαρτήματα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο μικρά, πρέπει να προστατεύονται έναντι μηχανικών και χημικών επιδράσεων και ζημιών και πρέπει να αντικαθίστανται με καινούργια πριν από το τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους ή πριν εξαλειφθεί η αξιοπιστία επίτευξης των ονομαστικών παραμέτρων (σύμφωνα με τον κατασκευαστή τους). Πίεση λειτουργίας συστήματος θέρμανσης Το σύστημα θέρμανσης (μετράται στο λέβητα) πρέπει να γεμίσει ώστε η υδραυλική πίεση να είναι τουλάχιστον 1 bar (αντιστοιχεί σε υδροστατική στήλη νερού 10 m). Συνιστάται η διατήρηση της πίεσης σε εύρος 1 έως 2 bar. Η χωρητικότητα του δοχείου διαστολής του λέβητα επαρκεί για ένα σύστημα θέρμανσης με λιγότερα από 90 λίτρα νερού θέρμανσης (σε θερμοκρασία 75 C). Δοχείο διαστολής Πριν από την πλήρωση του συστήματος θέρμανσης, ελέγξτε την πίεση στο δοχείο διαστολής. Η αρχική πίεση στο δοχείο διαστολής πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το στατικό ύψος της στήλης νερού του συστήματος θέρμανσης κατά 0,2 bar. Πλέον το νερό μπορεί να εισέλθει στο σύστημα θέρμανσης. Η πίεση του νερού πλήρωσης πρέπει να είναι πάντα υψηλότερη από την πίεση στο εσωτερικό του δοχείου διαστολής κατά 0,2-0,3 bar. Ο έλεγχος της πίεση πλήρωσης υπό ψυχρές συνθήκες πραγματοποιείται μετά την εξαέρωση, με μανόμετρο από την πλευρά του νερού. Η βαλβίδα πίεσης του δοχείου επέκτασης βρίσκεται στο πάνω μέρος του δοχείου διαστολής. Σημαντικό: Βεβαιωθείτε ότι η χωρητικότητα δοχείου διαστολής επαρκεί για τον όγκο νερού του συστήματος θέρμανσης (βλ. τεκμηρίωση σχεδίου εγκατάστασης). Βαλβίδα ασφαλείας Στο υδραυλικό συγκρότημα στο κάτω μέρος του λέβητα είναι τοποθετημένη μια βαλβίδα ασφαλείας. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης θερμοκρασίας του συστήματος, υπάρχει δυνατότητα εκκένωσης του νερού ή του ατμού από τη βαλβίδα ασφαλείας. Για το σκοπό αυτό στη βαλβίδα ασφαλείας τοποθετείται ένας εύκαμπτος σωλήνας, που οδηγεί στο κάτω μέρος του λέβητα (βλ. διαστάσεις σύνδεσης του λέβητα) Σημαντικό: Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η λειτουργία της βαλβίδας ασφαλείας, ενώ ο λέβητας είναι σε λειτουργία. Απαγορεύεται επίσης η 24

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας Gialix 120 MA Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο 1 κύκλωμα ζεστού

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1- Γενικά Σελίδα 1 2- Εγκατάσταση.. Σελίδα 5 3- Ηλεκτρικές συνδέσεις.. Σελίδα 6 4- Υδραυλικές συνδέσεις........

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο 1 κύκλωμα ζεστού νερού χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID ΠΡΟΣΟΧΗ: Σιγουρευτείτε ότι ο θερµοστάτης δεν είναι συνδεδεµένος στο ηλεκτρικό δίκτυο προτού αρχίσει η τροφοδοσία (συνδέσεις καλωδίων, εγκατάσταση συσκευής κλπ.) Όλες οι λειτουργίες σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Πίνακας ρυθμίσεων R1 Πίνακας ρυθμίσεων R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος

Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος Tεχνικα χαρακτηριστικά Διαφορικου Θερµοστατη Τάση τροφοδοσίας 230VAC +/- 10 % Συχνότητα τροφοδοσίας 50 εως 60Hz Κατανάλωση 2VA Μηχανικός ηλεκτρονόµος 460VA

Διαβάστε περισσότερα

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα ελέγχου 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 648 484 (2011/04) GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ Αποκλειστική Αντιπροσωπεία Παράπλευρος Εγνατίας Οδού Τ.Θ. 1200 Τ.Κ. 57 008 Κόµβος ιαβατών, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή . GRA 21.07 Σήμα ελέγχου 3-θέση Ονομαστική γωνία περιστροφής 90ο Ονομαστική ροπή 5 Nm Για άμεση συναρμολόγηση, χωρίς την ανάγκη του κιτ τοποθέτησης 1 βοηθητική επαφή για πρόσθετες λειτουργίες Χειροκίνητος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7.

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 2 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 4 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 3 ΕΝΤΟΛΕΣ CETA 101c 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Γενικά Χρήση Επιπλέον δυνατότητες Ελεγχόμενες διατάξεις Ελεύθερα προγραμματιζόμενος ελεγκτής θερμοκρασίας με 4 εισόδους αισθητηρίων και 3 εξόδους

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΙΟΝΤΩΝ GALAN (ΟΙ ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ) ( XTS Τεχνική Καμπούρογλου 38 - Αθήνα )

ΛΕΒΗΤΕΣ ΙΟΝΤΩΝ GALAN (ΟΙ ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ) ( XTS Τεχνική Καμπούρογλου 38 - Αθήνα ) ΛΕΒΗΤΕΣ ΙΟΝΤΩΝ GALAN (ΟΙ ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ) ( XTS Τεχνική Καμπούρογλου 38 - Αθήνα ) Ηλεκτρόδια, που βρίσκονται εγκατεστημένα στο εσωτερικό του λέβητα, με την βοήθεια του ηλεκτρικού ρεύματος, εξαναγκάζουν

Διαβάστε περισσότερα

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR 6 720 643 898-00.1O Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23 GR Οδηγίες χρήσης 2 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας....... 4 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων........................

Διαβάστε περισσότερα

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 4 1.1 Σκοπός χρήσης 4 1.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2 Εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ CETA 101a 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ SELTRON SGC24 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000 DWFI/O Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000DWFI (+5 C / +35 C) Bosch Compress 3000DWFO (-10 C / +35 C) 1 Γενικά χαρακτηριστικά Θέρμανση νερού με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών VARIO S-Max Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών Γενικά Ο ελεγκτής VARIO S-Max προορίζεται να ελέγχει υδροθερμικά τζάκια (καλοριφέρ) και βοηθάει στην ενσωμάτωσή τους στο υπάρχον σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Λέβητας Ray 6 28 K

Ηλεκτρικός Λέβητας Ray 6 28 K Ηλεκτρικός Λέβητας Ray 6 28 K Εισαγωγή 3 Εξοπλισμός και προστασία χρηστών 3 Χαρακτηριστικά λέβητα και εξοπλισμός 4 Χαρακτηριστικά 4 Εξοπλισμός λέβητα 5 Έλεγχος και σημάνσεις 5 Προϋποθέσεις εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC 50 ºC Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: Dt (Διαφορικό θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη Τ1 και δεξαμενής Τ2)

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για ηλεκτρικούς λέβητες

Τεχνικό εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για ηλεκτρικούς λέβητες Τεχνικό εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για ηλεκτρικούς λέβητες Σειρά 6kW, 8kW, 9kW, 10kW, 12kW, 16kW, 20kW, 24kW, 28kW και 32kW ΠΡΟΣΟΧΗ! Για την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σημαντικό! - Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας.

Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας. VARIOhydro Ψηφιακός Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών Γενικά Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου 870 010 1102 Οδηγίες εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης BENTOIL χαλύβδινοι λέβητες Thermovent Hellas A.E. - 2 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ O πιεστικός χαλύβδινος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Οδηγίες χρήσης Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας της Sander και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι με

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Amico Remote Control Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Το COMANDO AMICO REMOTO (CAR) είναι ένα σύστημα τηλεχειρισμού που επιτρέπει την ρύθμιση και τον έλεγχο συσκευών της IMMERGAS

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 1 Γενικές προφυλάξεις: Παρακαλείσθε να λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του μετρητή. Μην χρησιμοποιείτε τον μετρητή σε πολύ ζεστούς ή υγρούς χώρους.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο υδραυλικός τεύχος 1435 ΜΑΪΟΣ 2009 1

Ο υδραυλικός τεύχος 1435 ΜΑΪΟΣ 2009 1 Ο υδραυλικός τεύχος 1435 ΜΑΪΟΣ 2009 1 Το πρόβλημα της υπερθέρμανσης στις εγκαταστάσεις των κεντρικών θερμάνσεων και οι τρόποι αποθέρμανσης. Του Παναγιώτη Φαντάκη (εκπαιδευτικός μηχανολόγος μηχανικός) www.fantakis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Logano plus GB102S-16/30 GB102-16/30/42. Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση.

Οδηγίες χρήσης Logano plus GB102S-16/30 GB102-16/30/42. Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6 720 815 098 (2015/03) GR Οδηγίες χρήσης Logano plus GB102S-16/30 GB102-16/30/42 Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Αντλία θερμότητας αέρα/νερού split - inverter. Bosch EWP8-16AWSB/E-S/T. 8-16 kw

Αντλία θερμότητας αέρα/νερού split - inverter. Bosch EWP8-16AWSB/E-S/T. 8-16 kw Αντλία θερμότητας αέρα/νερού split - inverter Bosch EWP8-16AWSB/E-S/T 8-16 kw 1 Δύο εσωτερικά μηχανήματα Bosch HMAWS8-16 B-S / HMAWS8-16E-S Frigolight για συνδυασμό με υπάρχον λέβητα Frigocomfort με ενσωματωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση θερμοκρασίας θέρμανσης

Ρύθμιση θερμοκρασίας θέρμανσης ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ Ο λέβητας πρέπει να χρησιμοποιηθεί από ένα πρόσωπο άνω των 18 ΕΤΩΝ. Κουμπιά υπηρεσιών LCD οθόνη Κεντρικός διακόπτης επιλογέας Ρύθμιση θερμοκρασίας θέρμανσης Ρύθμιση θερμοκρασίας νερού

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TP GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 2 Ασφάλεια 3 3 Προκαταρκτική επιθεώρηση 3 4 Συνθήκες χρήσης 4 5 Εγκατάσταση 4 6 Ηλεκτρικές συνδέσεις 4 7 Περιοδικοί έλεγχοι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Μονάδα ηλιακής ενέργειας SM1 ΝΕΟ "Ηλιακή διακοπή λέβητα" Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 159 11/2002 GR

7 747 002 159 11/2002 GR 7 747 002 159 11/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G124/G124 V Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 8415 114 AQUAUNO LOGICA BALCONY PLUS ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 AQUAUNO VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανές Πάγου σε Νιφάδες QF800-QC700. Εγκατάσταση. Τοποθεσία της Μηχανής Πάγου. Ηλεκτρικά

Μηχανές Πάγου σε Νιφάδες QF800-QC700. Εγκατάσταση. Τοποθεσία της Μηχανής Πάγου. Ηλεκτρικά Μηχανές Πάγου σε Νιφάδες QF800-QC700 Εγκατάσταση Τοποθεσία της Μηχανής Πάγου Ηλεκτρικά Η τοποθεσία που θα επιλέξετε να εγκαταστήσετε τη μηχανή πάγου πρέπει να γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια. Αν οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RS 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RS 28 - ΧΡΗΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Gialix. και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Επίτοιχος αθόρυβος ηλεκτρικός λέβητας με ηλεκτρονική ρύθμιση από 700w εώς 120 KW

Gialix. και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Επίτοιχος αθόρυβος ηλεκτρικός λέβητας με ηλεκτρονική ρύθμιση από 700w εώς 120 KW Gialix Επίτοιχος αθόρυβος ηλεκτρικός λέβητας με ηλεκτρονική ρύθμιση από 700w εώς 120 KW Θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Ο ηλεκτρικός λέβητας συνδυάζει τις δυνατότητες της ηλεκτρονικής ρύθμισης

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Δροσισμός Τι είναι το σύστημα TriAqua? Εξαρτήματα συστήματος TriAqua Τεχνικές προδιαγραφές Εύρος Λειτουργίας Λειτουργία Ζεστού Νερού Χρήσης Οφέλη του συστήματος TriAqua Αντλία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες σέρβις. Πλακέτα λειτουργίας SM10 Πλακέτα ηλιακού για EMS. Για τον τεχνικό

Οδηγίες σέρβις. Πλακέτα λειτουργίας SM10 Πλακέτα ηλιακού για EMS. Για τον τεχνικό Οδηγίες σέρβις Πλακέτα λειτουργίας SM10 Πλακέτα ηλιακού για EMS Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από την έναρξη λειτουργίας και την εκτέλεση εργασιών σέρβις 7 747 006 140 12/2006 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Aντλίες Θερμότητος Αέρος Νερού

Aντλίες Θερμότητος Αέρος Νερού Aντλίες Θερμότητος Αέρος Νερού 2 Συστήματα θέρμανσης και ψύξης του μέλλοντος! Ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τη μείωση της ρύπανσης και των εκπομπών CO₂. Η αύξηση των εκπομπών του CO2 και των άλλων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ. Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ. Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ Η τοποθέτηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα