ΛΗΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΙΣ 24/02/2012. Συλλογή ειδών και ποσοτήτων που θα λειτουργήσουν ως παρακαταθήκες για το έτος 2012.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΗΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΙΣ 24/02/2012. Συλλογή ειδών και ποσοτήτων που θα λειτουργήσουν ως παρακαταθήκες για το έτος 2012."

Transcript

1 ΛΗΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΙΣ 24/02/2012 Συλλογή ειδών και ποσοτήτων που θα λειτουργήσουν ως παρακαταθήκες για το έτος Πίνακας με ορθοπαιδικά υλικά που κρίνονται απαραίτητα για την αντιμετώπιση όλων των πιθανών περιπτώσεων και επιπλοκών σε ασθενείς που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο μας, με κατάγματα ή κακώσεις μαλακών μορίων που απαιτούν χειρουργική αντιμετώπιση. Τα εν λόγω υλικά πρέπει να διατίθενται στο Νοσοκομείο μας, δεδομένου ότι η προμήθεια τους δεν μπορεί να γίνει άμεσα, αφού η έδρα των προμηθευτών για τα παρακάτω υλικά βρίσκεται στην Αθήνα. Για τα υλικά που θα βρίσκονται στο Νοσοκομείο το προσωπικό του χειρουργείου θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένο για την χρήση τους. Για ορισμένα υλικά, τα οποία λόγω κόστους δεν είναι δυνατή η διάθεση τους στο Νοσοκομείο, θα πρέπει να υπάρχει δέσμευση από τον εκάστοτε προμηθευτή για την διάθεση τους εντός 24ώρου μετά την παραγγελία τους και την διάθεση εξειδικευμένου υπάλληλου, ο οποίος μετά από έγκριση της Διοίκησης θα παρευρίσκεται στο χειρουργείο και θα βοηθά το νοσηλευτικό προσωπικό στην χρήση των εργαλείων και τη συνδεσμολογία του συστήματος, στη καταχώριση υλικών κλπ. Όλα τα υλικά πρέπει να συνοδεύονται με τα απαιτούμενα εργαλεία του ίδιου κατασκευαστικού οίκου. Τα υλικά Εσωτερικής και Εξωτερικής Οστεοσύνθεσης πρέπει να συνδυάζονται μόνο με τα αντίστοιχα υλικά του ίδιου συστήματος ή συστημάτων ενός κατασκευαστικού οίκου.. Α/ Α ΤΥΠΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤ Α ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ 1 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ ΛΕΚΑΝΗΣ Μονόπλευρο σύστημα το οποίο θα αποτελείται από ελαφρύ πλαίσιο δύο ή τριών τμημάτων συνδεδεμένων μεταξύ τους με ειδικούς σφικτήρες που θα

2 διευκολύνουν τον χειρισμό κατά την διαδικασία της ανάταξης. Στις άκρες θα υπάρχουν σφαιρικές αρθρώσεις (ball joints) όπου και θα καταλήγουν οι συγκρατητήρες βελονών οι οποίοι θα πρέπει να έχουν δυνατότητα εκτός από παράλληλη και ανεξάρτητης τοποθέτησης βελονών για εύκολη εισαγωγή στην περιοχή του λαγονίου όπου υπάρχει περιορισμένος χώρος. Θα πρέπει τέλος να υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής προσθέτων τμημάτων στο σύστημα για περιπτώσεις ασθενών με μεγαλύτερη σωματική διάπλαση. 2 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ ΜΑΚΡΩΝ ΟΣΤΩΝ (ΒΡΑΧΙΟΝΙΟ, ΜΗΡΟΣ, ΚΝΗΜΗ) Μονόπλευρο σύστημα πλαίσιο, ακτινοδιαπερατό για δυνατότητα λήψης ακτινογραφίας στην περιοχή του κατάγματος. Να αποτελείται από κεντρικό σώμα και πλαϊνά τμήματα συγκράτησης βελονών που θα αρθρούται μεταξύ τους με σφαιρική άρθρωση (ball joint) με εύρος κίνησης πάνω από 40 ο για δυνατότητα ανάταξης του κατάγματος. Τα πλαϊνά τμήματα να είναι κατασκευασμένα έτσι ώστε οι βελόνες να μπορούν να τοποθετηθούν οριζόντια, κάθετα, με κλίση ή σε συνδυασμό οριζόντιας με κάθετη τοποθέτηση. Ο συμπιεστήρας του συστήματος να έχει μηχανισμό μικροκίνησης για ελεγχόμενη ΔΥΟ (2) ΠΛΗΡΗ Τ Α

3 δυναμοποίηση κατά την φόρτιση. Να διατίθεται σε όλα τα μεγέθη και να έχει τη δυνατότητα να συνδυάζεται με κυκλικά συστήματα. 3 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ ΜΑΚΡΩΝ ΟΣΤΩΝ (ΒΡΑΧΙΟΝΙΟ, ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟ, ΜΗΡΟΣ, ΚΝΗΜΗ,) ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΕΛΟΝΩΝ 4 ΚΥΚΛΟΤΕΡΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ ΜΑΚΡΩΝ ΟΣΤΩΝ ΜΗΡΟΣ- ΓΟΝΑΤΟΣ - ΚΝΗΜΗ Πλαίσιο μονόπλευρης και αμφίπλευρης τοποθέτησης, ακτινοδιαπερατό για δυνατότητα λήψης ακτινογραφίας στην περιοχή του κατάγματος., το οποίο θα αποτελείται από ράβδους κατασκευασμένες από συμπιεσμένα ανθρακονήματα πάχους 1,4cm, συνδετικά ράβδων με ράβδο και συνδετικά ράβδων με βελόνες διάφυσης διαμέτρου 6,5 και 4,0mm για περιπτώσεις τοποθέτησης σε πολυτραυματίες, επιπλεγμένα κατάγματα καθώς και σε ασθενείς με κατάγματα συνοδευόμενα από κρανιακές και πνευμονικές επιπλοκές όπου απαιτείται ταχεία εφαρμογή εξωτερικής οστεοσύνθεσης με τοποθέτηση βελονών σε οποιοδήποτε σημείο του οστού. Θα πρέπει να διατίθενται κυλινδρικές βελόνες διαμέτρου 4,0mm με μήκη σπειράματος 50 και 80mm, καθώς και εργαλείοοδηγός για παράλληλη τοποθέτηση των βελονών σε περίπτωση αλλαγής με μονόπλευρο πλαίσιο. Κυκλοτερές σύστημα το οποίο θα μπορεί να συνδυάσει δακτυλίους ενωμένους μεταξύ τους με 3

4 ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΕΙ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ (ΥΒΡΙΔΙΑΚΟ ) ράβδους ανάταξης ή 3 ράβδους με σπείραμα μεταβλητών μηκών ή δακτύλιο με μονόπλευρο σύστημα εξωτερική οστεοσύνθεση (υβριδικό σύστημα) ανάλογα με το είδος του κατάγματος. Οι δακτύλιοι θα πρέπει να διατίθενται σε διάφορες διαμέτρους, να φέρουν ειδικούς συγκρατητήρες υποδοχής έως και 3 παράλληλων βελονών KIRSCHNER και να μπορούν να προσαρμοστούν σε αυτούς πρόσθετοι ανεξάρτητοι συγκρατητήρες KIRSCHNER ή βελονών φλοιού. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με ειδικά spacers 2 ή και παραπάνω δακτυλίων για πρόσθετη σταθεροποίηση σε εξειδικευμένες περιπτώσεις συντριπτικών καταγμάτων. Οι ράβδοι ανάταξης που θα συνδέουν τους δακτυλίους θα πρέπει να φέρουν σφαιρικές αρθρώσεις (ball joints) όπου θα διευκολύνουν τον χειρισμό κατά την ανάταξη του κατάγματος, να έχουν δυνατότητα διάτασης τουλάχιστον έως 4 cm και να διαθέτουν μικρομετρικό μηχανισμό που θα επιτρέπει συμπίεση ή διάταση ανάλογα με το επίπεδο του άξονα που θα πρέπει να αποκατασταθεί κατά περίπτωση. Θα πρέπει τέλος να διατίθεται ειδικός συγκρατητήρας βελονών ο οποίος θα προσαρμόζεται στον κεντρικό

5 ή περιφερικό δακτύλιο κατά περίπτωση και θα δέχεται 2 ή 3 κωνικές βελόνες φλοιού διαμέτρου 6,5mm για σταθεροποίηση στην διάφυση του οστού. 5 ΚΥΚΛΟΤΕΡΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ ΤΥΠΟΥ ILLIZAROV ΜΑΚΡΩΝ ΟΣΤΩΝ ΜΗΡΟΣ- ΓΟΝΑΤΟΣ - ΚΝΗΜΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ Να διαθέτει δακτυλίους αλουμινίου: ενός (1 ) κύκλου και ½ κύκλου διαμέτρων 80, 100, 120, 130, 140,150, 160, 170, 180, 200, 220, 240 mm. και 5/8 κύκλου διαμέτρων 100, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 200 mm, δακτυλίους πέλματος αλουμινίου διαμέτρων 100, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200 mm με δυνατότητα προσαρμογής πλάκας επεκτάσεως 3, 5 και 7 οπών και τμήματα δακτυλίων αλουμινίου διαμέτρων 90 και 120 mm δύο διαστάσεων. (Short και Long) Να διαθέτει αρθρωτά τμήματα εσωτερικό και εξωτερικό 100 mm και αρθρωτά τμήματα 2 κατευθύνσεων Να διαθέτει γωνιώδη διατατήρα 100 και 150mm και τηλεσκοπικούς διατατήρες 70, 100, 150, 200 mm και πλάκες προέκτασης 2, 3, 4, 5 οπών. Να διαθέτει συγκρατητήρες βελονών (Half Pin) 1, 2, 4 οπών (Θέσεων), Kirchner με και χωρίς ελαία 1,8 mm και μπουλόνια συγκρατήσεως σύρματος Kirschner και βελονών (Half Pin) Να διαθέτει ροδέλλες με εγκοπή και κωνικό ζευγάρι Να διαθέτει Ράβδους με

6 σπείραμα με δυνατότητα χειρισμού τους με κατσαβίδι Allen 60, 85, 115, 165, 200, 300, 400 mm Να διαθέτει Spacers 10/30 mm, 15/35mm, 20/40mm, 25/45mm, 30/50mm Να διαθέτει Βελόνες αυτοκόπτουσες 4, 5, 6 mm Οι δακτύλιοι να μπορούν να συνδέονται με σώμα μονόπλευρο ακτινοδιαπερατό για σχηματισμό υβριδίου για περιπτώσεις τραύματος 6 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΕΩΝ. Μονόπλευρο πλαίσιο που να αποτελείται από ράβδο πάνω στην οποία θα ολισθαίνουν 2 ή 3 συγκρατητήρες βελονών ανάλογα με το αν θα πρόκειται για απλή επιμήκυνση ή περίπτωση με αντιμετώπιση οστικού ελλείμματος. Οι ράβδοι θα πρέπει να διατίθενται σε σειρά μεγεθών ανάλογα με το μήκος της επιμήκυνσης που χρειάζεται να αποκατασταθεί και το μέγεθος του ασθενή και να μπορούν να προσαρμοστούν σε αυτές ειδικά παρελκόμενα εξαρτήματα για εξειδικευμένες περιπτώσεις όπως : α) διόρθωση άξονα σε πολλά επίπεδα, β) οδηγός για ακριβή διόρθωση με οστεοτομία, γ) μικρομετρική διόρθωση σε έναν άξονα με συμπιεστήρα καθώς και δ) συγκρατητήρες σταθεροί ή με σφαιρική άρθρωση για οριζόντια τοποθέτηση βελονών στις μεταφύσεις.

7 Απαραίτητη είναι η προσκόμιση εργασιών όπου θα αναφέρεται ο πρωτότυπος τίτλος του εργοστασίου με μακροχρόνια καλά αποτελέσματα δημοσιευμένα σε έγκυρα ορθοπεδικά περιοδικά (JBJS, Injury, Journal Of Orthopedic trauma κ.λ.π.) 7. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ ΑΓΚΩΝΑ Μονόπλευρο σύστημα το οποίο θα αποτελείται από δύο τμήματα συνδεδεμένα μεταξύ τους με ειδικό σφικτήρα και θα καταλήγει σε σφαιρικές αρθρώσεις (ball joints) όπου θα αρθρούνται συγκρατητήρες βελονών. Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει μικρομετρικό μηχανισμό που να επιτρέπει αρθροδιάταση καθώς και ειδικά spacers πάνω στα οποία εφόσον τοποθετηθεί ο ανάλογος συμπιεστήρας να επιτρέπεται παθητική κίνηση κάμψης- έκτασης στον αγκώνα ανάλογα με την διαδικασία συμπίεσης ή διάτασης που θα υφίσταται η συσκευή. Θα πρέπει τέλος να διατίθεται ειδικός συγκρατητήρας βελονών με εκτεταμένη κίνηση στην άρθρωση για διευκόλυνση στην τοποθέτηση των βελονών στην περιοχή της ωλένης. 8 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ Μονόπλευρο σύστημα, ακτινοδιαπερατό για δυνατότητα λήψης ακτινογραφίας στην περιοχή του κατάγματος, που να ΔΥΟ (2) ΠΛΗΡΗ Τ Α

8 9 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΟΣΤΩΝ αποτελείται από μία ή δύο ράβδους στις οποίες θα ολισθαίνουν συγκρατητήρες βελονών και θα συνδέονται μεταξύ τους με μια ή δυο σφαιρικές αρθρώσεις (ball joint) για δυνατότητα ανάταξης και κίνησης μετεγχειρητικά στην περιοχή της άρθρωσης. Οι συγκρατητήρες βελονών θα πρέπει να ολισθαίνουν επάνω σε ειδική πλατφόρμα η οποία θα δέχεται τα φορτία κατά την ανάταξη. Η συσκευή θα πρέπει να μπορεί να δέχεται παρελκόμενα για περιπτώσεις όπως οστεοτομίας & διόρθωσης ραιβότητας, κάταγμα ωλένης, καθώς και εξάρτημα για δυνατότητα συμπίεσης ή διάτασης. Μονόπλευρα πλαίσια τα οποία να χρησιμοποιούνται για κατάγματα μετακαρπίων, φαλαγγών και μεταταρσίων. Να διαθέτουν συγκρατητήρες αυτοκόπτουσων βελονών 1,6 & 2mm κατά προτίμηση και ειδικά μπουλόνια που να παρέχουν δυνατότητα συμπίεσης ή διάτασης. 10 ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΕΩΝ Να είναι από Ανοξείδωτο Χάλυβα, κωνικές, με πλήρη σειρά διαμέτρων 5 6,5 mm αλλά και 4,5 3, & 1,6mm, για περιπτώσεις παιδιατρικών ασθενών καθώς και καταγμάτων

9 πηχεοκαρπικής και δακτύλων καθώς και με πλήρη σειρά μεγεθών που να καλύπτουν την οιαδήποτε ιδιομορφία πάχους μαλακών μορίων και οστού. Να υπάρχει διαθέσιμη σειρά αυτοκόπτουσων βελόνων για τοποθέτηση στην λεκάνη και σε πολυτραυματίες καθώς και διαθέσιμη σειρά βελόνων με επικάλυψη υδροξυαπατίτη στο σπείραμά τους για να ενισχύουν την σταθεροποίηση σε περιπτώσεις οστεοπορωτικών οστών. 8 ΒΕΛΟΝΕΣ KIRSCHNER ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΤΕΡΗ ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ Οι βελόνες Kirschner να είναι από Ανοξείδωτο Χάλυβα, να έχουν διάμετρο 2mm και να διατίθενται με ελαία στην άκρη ή στο μέσον καθώς και βελόνες χωρίς ελαίαχωρίς ελαία. ΥΛΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ 1 ΟΛΙΣΘΑΙΝΩΝ ΗΛΟΣ ΙΣΧΙΟΥ ΤΥΠΟΥ DHS 2 ΟΛΙΣΘΑΙΝΩΝ ΗΛΟΣ ΜΗΡΙΑΙΩΝ ΚΟΝΔΥΛΩΝ DCS Ολισθαίνοντες ήλοι, από Ανοξείδωτο Χάλυβα, για διατροχαντήρια κατάγματα μηριαίου με πλάκες με γωνία 135, 140, 145 και 150 ο. Οι πλάκες να είναι 2 έως 12 οπών. Όλες οι πλάκες να έχουν μήκος 48mm έως 208mm, πλάτος 19mm και πάχος 6mm. Οι πλάκες να δέχονται βίδες 4,5mm και 6mm και να έχουν βελόνες οδηγούς διαμέτρου 2,5mm και μήκους 230mm και σπείραμα στο αιχμηρό άκρο. ΠΛΑΚΕΣ ΜΗΡΙΑΙΩΝ ΚΟΝΔΥΛΩΝ γωνίας 95 ΔΥΟ (2) ΠΛΗΡΗ Τ Α

10 ολισθαίνοντος ήλου με αυτοσυμπιέζουσες οπές από Ανοξείδωτο Χάλυβα, με μήκος βαρελοειδούς άκρου 25mm, σε διάφορα μήκη από 100mm έως 370mm και οπές 6-22.Πάχος πλάκας 6mm και πλάτος 17mm. Ολισθαίνων ήλος σε διαφόρα μήκη 50mm-145mm από ανοξείδωτο χάλυβα, μήκους σπειράματος 24mm, διαμ.12,5mm., απόσταση μεταξύ των σπείρών 3mm, διαμ. Αυλού 2,8mm. Τα υλικά είναι σε διπλή αποστειρωμένη συσκευασία. Βίδα συμπίεσης του ήλου από ανοξείδωτο χάλυβα συνολικού μήκους 36mm, μήκος σπειράματος 25mm. ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟΙ ΗΛΟΙ 1 ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟΣ ΗΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΜΕ ΕΝΑΝ ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΝΤΑ ΔΙΑΥΧΕΝΙΚΟ ΗΛΟ Ενδομυελικός ήλος μηριαίου οστούν περιτροχαντηρίων καταγμάτων, με γωνία αυχένα 125º, 130º και 135º. Ο ήλος διατίθεται σε δύο τύπους: κοντός με διάμετρο 10, 11 και 12mm και με μήκη 180, 200, 220, 240mm και μακρύς ανατομικός με διάμετρο 10, 11 και 12mm και με μήκη 280 έως 460mm (ανά 15mm). Δύναται η χρησιμοποίηση βίδας τροχαντήρα με διάμετρο 10.5mm, σε μήκη από 75 έως 140mm (ανά 5mm), η οποία ασφαλίζει με βίδα εισόδου από το κεντρικό τμήμα του ήλου και περιφερικής ασφάλισης, δυναμικής και στατικής με βίδες διαμέτρου 4.8mm, σε

11 2 ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟΣ ΗΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΜΕ ΕΝΑΝ ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΝΤΑ ΔΙΑΥΧΕΝΙΚΟ ΗΛΟ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΗΛΟ 3 ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟΣ ΗΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΝΤΕΣ μήκη από 25 έως 100mm. Η κεντρική διάμετρος του ήλου είναι 16mm, με συνέπεια την εύκολη και ασφαλή εισαγωγή του. Ο ήλος παρέχει τη δυνατότητα ασφάλισής του με τάπα στο κεντρικό σημείο του, που διευκολύνει στην εύκολη εξαγωγή του. Ο ήλος ασφαλίζει με την βοήθεια εξωτερικού οδηγού κεντρικής και περιφερικής σκόπευσης και διατίθενται από ανοξείδωτο χάλυβα ή τιτάνιο. Ήλοι κεφαλής μηριαίου από κράμα τιτανίου Ti6Al4V, για διατροχαντήρια και υποτροχαντήρια κατάγματα. Να διατίθενται σε διαμέτρους 10 mm, 12 mm και 14 mm και γωνίες 125, 130 και 135ο. Η διαμέτρος της κεφαλής να είναι 16,5 mm και το μήκος του ήλου να είναι από 180mm έως 460mm. Να διαθέτουν μία (1) βίδα συγκράτησης της κεφαλής με μηχανισμό ολίσθησης για δυναμική συμπίεση και ένα αντιστροφικό καρφί για να συγκρατεί και να αποτρέπει τις στροφικές κινήσεις. Να είναι συμπαγείς, να έχουν μυτερό άκρο και να φέρουν αύλακες κατά μήκος του ήλου για πιο εύκολη εισχώρηση και μεγαλύτερο ελαστικότητα. Να έχουν εξωτερικό οδηγό για μήκος 180mm και 220mm και περιφερικές βίδες για στατική και δυναμική συμπίεση. Σύστημα οστεοσύνθεσης με ήλους για βασοαυχενικά, περιτροχαντήρια και

12 ΔΙΑΥΧΕΝΙΚΟΥΣ ΗΛΟΥΣ υποτροχαντήρια κατάγματα του ισχίου. Το σύστημα να αποτελείται από τον ήλο, σειρά κεφαλικών βιδών και βιδών διάφυσης τα οποία να διατίθενται αποστειρωμένα, σε ατομική συσκευασία. Να είναι κατασκευασμένο από βιοσυμβατό κράμα τιτανίου. Ti6Al4V Eli (ASTM F-136). Ο ήλος να έχει γωνία αυχέναδιάφυσης 130ο, γωνία διάφυσης 5ο, να διατίθεται σε μήκη από 195mm έως και 240mm και να διαθέτει εγκοπή μήκους 30mm στο περιφερικό τμήμα που να ελαττώνει τη δυσκαμψία του άκρου (tip), ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος κατάγματος του μηριαίου κατά την εισαγωγή του ήλου. Η διάμετρος του ήλου στο εγγύς τμήμα να είναι έως 13,5mm και στο άπω τμήμα 10mm, ώστε να προσαρμόζεται σε στενούς αυλούς με τον ελάχιστο δυνατό ή και καθόλου γλυφανοισμό (reaming). Να διαθέτει 2 οπές για κεφαλικές βίδες και μία οπή για βίδα στή διάφυση. Επίσης, 1 μάτι και 1 οπή για το πώμα προστασίας. Η κεφαλική βίδα να διατίθεται σε 9 τουλάχιστον μεγέθη. Το τμήμα εισαγωγής της να έχει διάμετρο 7,5mm. Οι βίδες να είναι οδηγούνται χωρίς προηγούμενο φρεζάρισμα το σπείραμα να έχει προφίλ «γρήγορης εισαγωγής» (self drilling) και να είναι αυτοκόπτουσες (self tapping).. Η περιφερική βίδα διάφυσης

13 να διατίθεται σε 4 τουλάχιστον μεγέθη. 4 ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΣ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟΣ ΗΛΟΣ ΔΙΑΦΥΣΗΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ Ήλοι ανατομικοί οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν 6 κεντρικές οπές ασφάλισης: 2 λοξής κατεύθυνσης, 2 εγκάρσιας κατεύθυνσης και 2 με γωνία 135 ο για τοποθέτηση στην κεφαλή του μηριαίου και 3 περιφερικές οπές εγκάρσιας κατεύθυνσης. Να διατίθενται σε μεγέθη διαμέτρου 9, 10, 11 και 12mm με μήκη από 275 έως και 475mm. Οι ήλοι διαμέτρου πάνω από 9mm θα πρέπει να είναι αυλοφόροι (cannulated). Οι βίδες ασφάλισης του ήλου να διατίθενται σε διάμετρο 4,8mm με σπείραμα στην περιοχή του εγγύς φλοιού standard και για αναθεώρηση και μήκη από 25 έως και 110mm με ανά 5mm διαβάθμιση. Οι βίδες τοποθέτησης στο κεντρικό άκρο του ήλου να διατίθενται σε μεγέθη 0, 10 και 20mm. Όλα τα υλικά θα πρέπει να διατίθενται σε αποστειρωμένη συσκευασία με χρωματικό κώδικα. Τα εργαλεία τοποθέτησης να είναι τέτοια που να επιτρέπουν στόχευση των περιφερικών βιδών μέσω ειδικού εξωτερικού σκοπεύτρου χωρίς την χρήση ακτινοσκοπικού μηχανήματος προς όφελος του χειρούργου, των συνεργατών του αλλά και του ιδίου του

14 ασθενή ενώ θα πρέπει να διαθέτουν χρωματικό κώδικα ίδιο με το εμφύτευμα για διευκόλυνση του προσωπικού κατά την εργαλειοδοσία. 5 ΑΝΑΣΤΡΟΦΟΣ ΉΛΟΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΒΙΔΩΝ Ανάστροφος ενδομυελικός ήλος ανατομικός με κεντρική και περιφερική καθήλωση με εξωτερικό οδηγό. Να διατίθεται σε διάφορα μήκη. 6 ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟΣ ΗΛΟΣ ΚΝΗΜΗΣ Ήλοι, κράματος τιτανίου, ευθείς οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν 4 κεντρικές οπές ασφάλισης λοξής κατεύθυνσης και 4 περιφερικές οπές, 2 προσθοπίσθιας και 2 από τα έσω προς τα έξω κατεύθυνσης, η δε περιφερικότερη οπή θα πρέπει να απέχει 5mm από το τέλος του ήλου ώστε να μπορούν να αντιμετωπιστούν κατάγματα κάτω τριτημορίου κνήμης. Να διατίθενται σε μεγέθη διαμέτρου 8, 9, 10 και 11mm με μήκη από 275 έως και 410mm. Ο ήλος διαμέτρου 8mm θα πρέπει να είναι συμπαγής για χρήση χωρίς γλυφανισμό, ενώ οι μεγαλύτερης διαμέτρου να διαθέτουν εσωτερικό αυλό (canulated) για χρήση με γλυφανισμό. Οι βίδες ασφάλισης του ήλου να διατίθενται σε διάμετρο 4,8mm με σπείραμα στην περιοχή του εγγύς φλοιού standard και για αναθεώρηση και μήκη από 25 έως και 110mm με ανά 5mm

15 διαβάθμιση, σε διάμετρο 4,8mm με σπείραμα σε όλο το μήκος της βίδας και μήκη από 25 έως και 80mm με ανά 5mm διαβάθμιση και σε διάμετρο 4mm για χρήση αποκλειστικά με ήλους διαμέτρου 8mm με σπείραμα στην περιοχή του εγγύς φλοιού και μήκη από 20 έως και 80mm με ανά 5mm διαβάθμιση. Οι βίδες τοποθέτησης στο κεντρικό άκρο του ήλου να διατίθενται σε μεγέθη 0, 5 και 10mm. Όλα τα εμφυτεύματα θα πρέπει να διατίθενται σε αποστειρωμένη συσκευασία με χρωματικό κώδικα. Τα εργαλεία τοποθέτησης να είναι τέτοια που να επιτρέπουν στόχευση των περιφερικών βιδών μέσω ειδικού εξωτερικού σκοπεύτρου χωρίς την χρήση ακτινοσκοπικού μηχανήματος προς όφελος του χειρούργου, των συνεργατών του αλλά και του ιδίου του ασθενή ενώ θα πρέπει να διαθέτουν χρωματικό κώδικα ίδιο με το εμφύτευμα για διευκόλυνση του προσωπικού κατά την εργαλιοδοσία. 7 ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΙ ΉΛΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ 8 ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟΣ ΗΛΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ Ήλοι, κράματος τιτανίου οι οποίοι να έχουν τη δυνατότητα τοποθέτησης έως τεσσάρων βιδών κεντρικά και δύο βιδών περιφερικά σε διαφορετικές κατευθύνσεις.

16 Να έχουν κεντρική διάμετρο 11 mm και σε μήκη από 150 έως και 280 mm. Να δέχονται βίδες 3,5 mm φλοιού, 5,0 mm και 5,3 mm σπογγώδους, με δυνατότητα κλειδώματος.. 9 ΑΝΑΣΤΡΟΦΟΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΣ ΉΛΟΣ ΔΙΑΦΥΣΗΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ 10 ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟΣ ΗΛΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ, ΚΝΗΜΗΣ, ΜΗΡΙΑΙΟΥ, ΑΥΤΟΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΒΙΔΕΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ 11 ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟΣ ΗΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΑΥΤΟΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΒΙΔΕΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ 12 ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟΣ ΗΛΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΠΟΛΥ ΚΕΝΤΡΙΚΑ Η ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ, ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΝΗΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΥΠΕΡΚΟΝΔΥΛΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΑΥΤΟΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ Ενδομυελικός ήλος βραχιονίου, κνήμης, μηριαίου, αυτοασφαλιζόμενος χωρίς βίδες συγκράτησης. Να είναι αυτοεκπτυσσόμενος με πίεση φυσιολογικού ορού στο εσωτερικό του. Ενδομυελικός ήλος κεντρικού μηριαίου για υποτροχαντήρια, διατροχαντήρια κατάγματα, αυτοασφαλιζόμενος χωρίς βίδες συγκράτησης, αυτοεκπτυσσόμενος, με εισαγωγή φυσιολογικού ορου στο εσωτερικό του, τόσο στο μηριαίο στέλεχος όσο και στον διαυχενικό ήλο. Ενδομυελικός ήλος για κατάγματα βραχιονίου πολύ κεντρικά ή περιφερικά, για κατάγματα κνήμης κεντρικά και για υπερκονδύλια κατάγματα μηριαίου. Η σταθεροποίηση στην εγγύς πλευρά του γίνεται με βίδες συγκράτησης μέσω οδηγών, ενώ στην άπω με την έκπτυξη του. ΠΛΑΚΕΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ 1 ΠΛΑΚΕΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΓΙΑ Πλήρες σετ μικρών

17 ΜΙΝΙ ΟΣΤΑ 2 ΠΛΑΚΕΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΟΣΤΑ καταγμάτων τύπου Α.Ο. από S.S. ή τιτάνιο αποτελούμενο από: πλάκες ευθείες (DCP ή LDCP) ανατομικές πλάκες (DCP ή LDCP) τύπου T, L. Η Πλάκες Τ κάτω πέρατος κερκίδος ραχιαίας τοποθέτησης και παλαμιαίας τοποθέτησης και βίδες φλοιώδους και σπογγώδους, διαμέτρου 1.5, 2.0, 2.7mm. Πλήρες σετ μικρών καταγμάτων τύπου Α.Ο. από S.S. αποτελούμενο από πλάκες ευθείες (DCP ή LDCP) 1/3 του κύκλου τύπου T και τύπου L τριφυλλοειδείς και βίδες φλοιώδους και σπογγώδους, διαμέτρου 3,5 και 4,0mm. 3 ΠΛΑΚΕΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ / ΜΑΚΡΑ ΟΣΤΑ (ΜΗΡΟΣ, ΚΝΗΜΗ, ΒΡΑΧΙΟΝΙΟ) Πλήρες σετ μεγάλων καταγμάτων τύπου Α.Ο. από S.S. αποτελούμενο από πλάκες στενές ευθείες (DCP ή LDCP) πλάκες φαρδιές ευθείες (DCP ή LDCP) πλάκες ½ του κύκλου πλάκες κουταλοειδείς (spoon) πλάκες τύπου T πλάκες τύπου L

18 βίδες φλοιώδους και σπογγώδους, διαμέτρου 4,5 και 6,5mm αντίστοιχα. 4 ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ KΕΙΔΚΛΕΙΔΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΛΑΚΕΣ ΑΠΟ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΕΝΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ Ή ΤΙΤΑΝΙΟ ΠΕΡΙΑΘΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΒΙΔΩΝ ΤΟΥΣ Ειδικές ανατομικές (δεξιές αριστερές) πλάκες, ανακατασκευής, 4 έως 14 οπών στη διάφυση, με ειδική σχεδίαση μειωμένης επαφής με το οστούν. Οι οπές να διαθέτουν ειδικό διαμορφώσιμο σπείραμα που να συνεργάζεται με ειδικές βίδες, πολυκατευθυντική ς δυνατότητας, διαμέτρου 3,5 4,0 mm. Να υπάρχει διαθέσιμη και σειρά βιδών κλασικής συμπίεσης με δυνατότητα εφαρμογής στις ίδιες οπές. Ειδικές ανατομικές (δεξιές αριστερές) πλάκες, για κατάγματα μηριαίων

19 κονδύλων, 6 έως 16 οπών στη διάφυση, με ειδική σχεδίαση μειωμένης επαφής με το οστούν. Οι οπές να διαθέτουν ειδικό διαμορφώσιμο σπείραμα που να συνεργάζεται με ειδικές βίδες, διαμέτρου 4,5 6,0 mm. Να υπάρχει διαθέσιμη και σειρά βιδών κλασικής συμπίεσης με δυνατότητα εφαρμογής στις ίδιες οπές. Ειδικές ανατομικές (δεξιές αριστερές) πλάκες, για κατάγματα κνήμης έσω έξω πλατώ, 3 έως 16 οπών στη διάφυση, με ειδική σχεδίαση μειωμένης επαφής με το οστούν. Οι οπές να διαθέτουν ειδικό διαμορφώσιμο σπείραμα που να συνεργάζεται με ειδικές βίδες, διαμέτρου 4,5 6,0 mm. Να υπάρχει διαθέσιμη

20 και σειρά βιδών κλασικής συμπίεσης με δυνατότητα εφαρμογής στις ίδιες οπές. Ειδικές ανατομικές (δεξιές αριστερές) πλάκες, για κατάγματα διάφυσης μηρού, 4 έως 20 οπών στη διάφυση, με ειδική σχεδίαση μειωμένης επαφής με το οστούν. Οι οπές να διαθέτουν ειδικό διαμορφώσιμο σπείραμα που να συνεργάζεται με ειδικές βίδες, διαμέτρου 4,5 6,0 mm. Να υπάρχει διαθέσιμη και σειρά βιδών κλασικής συμπίεσης με δυνατότητα εφαρμογής στις ίδιες οπές. Ειδικές ανατομικές (δεξιές αριστερές) πλάκες, για κατάγματα διάφυσης κνήμης, 6 έως 16 οπών στη διάφυση, με ειδική σχεδίαση

21 μειωμένης επαφής με το οστούν. Οι οπές να διαθέτουν ειδικό διαμορφώσιμο σπείραμα που να συνεργάζεται με ειδικές βίδες, διαμέτρου 4,5 6,0 mm. Να υπάρχει διαθέσιμη και σειρά βιδών κλασικής συμπίεσης με δυνατότητα εφαρμογής στις ίδιες οπές. Ειδικές ανατομικές (δεξιές αριστερές) πλάκες, για κατάγματα κάτω πέρατος κνήμης υπερφύριων (PILLON), 3 έως 15 οπών στη διάφυση, με ειδική σχεδίαση μειωμένης επαφής με το οστούν. Οι οπές να διαθέτουν ειδικό διαμορφώσιμο σπείραμα που να συνεργάζεται με ειδικές βίδες, πολυκατευθυντική ς δυνατότητας, διαμέτρου 3,5 4,0 mm. Να

22 υπάρχει διαθέσιμη και σειρά βιδών κλασικής συμπίεσης με δυνατότητα εφαρμογής στις ίδιες οπές. Ειδικές ανατομικές (δεξιές αριστερές) πλάκες, για κατάγματα έξω σφυρού (1/3), 3 έως 14 οπών στη διάφυση, με ειδική σχεδίαση μειωμένης επαφής με το οστούν. Οι οπές να διαθέτουν ειδικό διαμορφώσιμο σπείραμα που να συνεργάζεται με ειδικές βίδες, πολυκατευθυντική ς δυνατότητας, διαμέτρου 3,5 4,0 mm. Να υπάρχει διαθέσιμη και σειρά βιδών κλασικής συμπίεσης με δυνατότητα εφαρμογής στις ίδιες οπές. ειδικές ανατομικές πλάκες με πτερύγια πλαγιοολισθαίνου σες,

23 προτοποθετούμενε ς της ανάταξης, μικρού όγκου, προσαρμοζόμενες. Αγκιστροειδείς ανατομικές πλάκες έσω και έξω σφυρών, δύο βημάτων, ισχυρής ακινητοποίησης. Ελασματοειδή cannulated ολισθαίνοντα άγκιστρα ισχυρής ακινητοποίησης. Οδηγοί ασφαλούς καθοδήγησης των πλακών και αγκίστρων, ειδικές βίδες. Ειδικές ανατομικές (δεξιές αριστερές) πλάκες, για κατάγματα πτέρνης, με ειδική σχεδίαση μειωμένης επαφής με το οστούν. Οι οπές να διαθέτουν ειδικό διαμορφώσιμο σπείραμα που να συνεργάζεται με ειδικές βίδες τιτανίου, πολυκατευθυντική ς δυνατότητας, διαμέτρου 3,5 4,0 mm. Να υπάρχει διαθέσιμη και σειρά βιδών

24 κλασικής συμπίεσης με δυνατότητα εφαρμογής στις ίδιες οπές. ειδικές ανατομικές πλάκες δεξιές αριστερές για καταγμάτα κλείδας και ακρωμιοκλειδικής,, με στοπ προστασίας βραχιονίου πλέγματος. Ειδικές ανατομικές (δεξιές αριστερές) πλάκες, για κατάγματα βραχιονίου, 6 έως 16 οπών στη διάφυση, με ειδική σχεδίαση μειωμένης επαφής με το οστούν. Οι οπές να διαθέτουν ειδικό διαμορφώσιμο σπείραμα που να συνεργάζεται με ειδικές βίδες τιτανίου, πολυκατευθυντική ς δυνατότητας, διαμέτρου 3,5 6,0mm. Να υπάρχει διαθέσιμη και σειρά βιδών κλασικής συμπίεσης με

25 δυνατότητα εφαρμογής στις ίδιες οπές. αγκιστροειδείς ανατομικές πλάκες (ΗΟΟΚ) μικρού όγκου για κατάγματα ωλεκράνου, με ολισθαίνοντα προδιαμορφωμένα cannulated ισχυρά ελασματοειδή άγκιστρα και συμπιεστική πλάκα καθήλωσης, οδηγοί ακριβούς τοποθέτησης και βίδες συγκράτησης Πλάκες οστεοσύνθεσης ανατομικές τύπου ΜΑΥΟ. Να είναι κατασκευασμένες από τιτάνιο και να δέχονται βίδες διαμέτρου 2,7 mm, 3,5 mm και 4,0 mm.να είναι και προκυρτωμένες ώστε να εφαρμόζουν ακριβώς στην ανατομία του οστού.να υπάρχει ειδική πλάκα για το ωλέκρανο της κερκίδας, την κεφαλή της, τον έσω και τον έξω κόνδυλο του

26 βραχιονίου, την κορωνοειδή απόφυση και την κλείδα.να υπάρχουν πλάκες καταγμάτων κάτω πέρατος κερκίδας ραχιαίας και παλαμιαίας εφαρμογής, αντιβραχίου, αρθρόδεσης φαλαγγικών αρθρώσεων και οστών καρπού, κάτω πέρατος κνήμης, σφυρών, περόνης, αγκώνα και κεντρικού βραχιονίου.να είναι ανατομικές (δεξιές αριστερές) και σε μεγέθη από 6 έως 16 οπές. Ειδικές ανατομικές (δεξιές αριστερές) πλάκες, για κατάγματα αντιβραχίου, 4 έως 14 οπών στη διάφυση, με ειδική σχεδίαση μειωμένης επαφής με το οστούν. Οι οπές να διαθέτουν ειδικό διαμορφώσιμο σπείραμα που να συνεργάζεται με ειδικές

27 βίδες, πολυκατευθυντική ς δυνατότητας, διαμέτρου 3,5 4,0mm. Να υπάρχει διαθέσιμη και σειρά βιδών κλασικής συμπίεσης με δυνατότητα εφαρμογής στις ίδιες οπές. Ειδικές ανατομικές (δεξιές αριστερές) πλάκες, για κατάγματα κάτω πέρατος κερκίδας, ραχιαίας - παλαμιαίας εφαρμογής, 3 έως 15 οπών στη διάφυση, με ειδική σχεδίαση μειωμένης επαφής με το οστούν. Οι οπές να διαθέτουν ειδικό διαμορφώσιμο σπείραμα που να συνεργάζεται με ειδικές βίδες, πολυκατευθυντική ς δυνατότητας, διαμέτρου 2,0 3,5 mm. Να υπάρχει διαθέσιμη και σειρά βιδών κλασικής συμπίεσης με δυνατότητα

28 εφαρμογής στις ίδιες οπές. Ειδικές ανατομικές (δεξιές αριστερές) πλάκες, για κατάγματα άκρου ποδός και άκρας χείρας, με ειδική σχεδίαση μειωμένης επαφής με το οστούν. Οι οπές να διαθέτουν ειδικό διαμορφώσιμο σπείραμα που να συνεργάζεται με ειδικές βίδες, πολυκατευθυντική ς δυνατότητας, διαμέτρου 2,0 2,7 mm. Να υπάρχει διαθέσιμη και σειρά βιδών κλασικής συμπίεσης με δυνατότητα εφαρμογής στις ίδιες οπές. 5 ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΤΥΛΗΣ 6 ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΡΙΠΡΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ Πλάκες τύπου reconstruction σε διάφορα μεγέθη από 316 LVM. Θα πρέπει να διατίθεται και μεγάλος κόφτης και εργαλείο κύρτωσης των πλακών. Πλάκες περιπροθετικών καταγμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα με οπές για βίδες και

29 υποδοχές για χρήση πολύκλωνων συρμάτων ασφαλιζομένων με κλιπ σε 4 μεγέθη. 7 ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΣΥΡΜΑΤΑ Πολύκλωνα σύρματα διαμέτρου 1,8mm περίπου με μεταλλικό κλιπ ασφαλείας Σύρμα πολύκλωνο από Chrome Cobalt με κλιπ σταθεροποίησης σε διαμέτρους 1,6 και 2,0 mm. 8 ΑΥΛΟΦΟΡΕΣ ΒΙΔΕΣ ΜΕΡΙΚΟΥ Ή ΟΛΙΚΟΥ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ Βίδες Cancellous με αυλό, τύπου Α.Ο, με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 7,0 ΜΜ αυτοκόπτουσες με κοντό σπείραμα μήκους 16mm σε μήκη που μπορεί να κυμαίνονται απο 25 έως 130mm από ανοξείδωτο χάλυβα, απόσταση μεταξύ των σπείρών 2,75mm. Βίδες Cancellous με αυλό, τύπου Α.Ο, με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 7,0 ΜΜ αυτοκόπτουσες με μακρύ σπείραμα μήκους 32mm σε μήκη που μπορεί να κυμαίνονται απο 30 έως 130mm από ανοξείδωτο χάλυβα, απόσταση μεταξύ των σπείρών 2,75mm. Βίδες Cancellous με αυλό, τύπου Α.Ο, με εξαγωνική κεφαλή

30 διαμέτρου 4,0 ΜΜ αυτοκόπτουσες μερικού σπειράματος σε μήκη που μπορεί να κυμαίνονται απο 10 έως 50mm από ανοξείδωτο χάλυβα, απόσταση μεταξύ των σπείρών 1,75mm. Οδηγοί βελόνες για βίδες αυλοφόρες από ανοξείδωτο χάλυβα με κοχλιωτό άκρο ή χωρίς. 9 ΑΥΛΟΦΟΡΕΣ ΒΙΔΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ Αυτοσυμπιέζουσες βίδες τύπου Herbert αυλοφόρες διαμ. 2,0 και 2,7 mm με διπλό σπείραμα (στο πάνω και στο κάτω μέρος της βίδας) αυτοτρυπανιζόμενες και αυτοκολαουζαριζόμεν ες από τιτάνιο σε μήκη από 10mm εως 30mm.. Αυτοσυμπιέζουσες βίδες τύπου Herbert αυλοφόρες διαμ. 3,0 και 4,0 mm με διπλό σπείραμα (στο πάνω και στο κάτω μέρος της βίδας) αυτοτρυπανιζόμενες και αυτοκολαουζαριζόμεν ες από τιτάνιο σε μήκη από 12mm έως 40mm kαι σε 20mm έως

31 50mm αντίστοιχα. Να έχουν ανάποδο κολαούζο στα σπειρώματα για εύκολο ξεβίδωμα Βίδες Αυτοσυμπιέζουσες διαμ. 2,0 mm με ενσωματωμένο οδηγό για εύκολη τοποθέτηση κατάλληλες για οστεοτομίες, και κατάγματα σε διάφορα μήκη από 10mm- 15mm αυτοκολαουζαριζόμεν ες από τιτάνιο Αυτοσυμπιέζουσες βίδες διαμ. 1,8 με διπλό σπείραμα (στο πάνω και στο κάτω μέρος της βίδας) με ενσωματωμένο οδηγό για εύκολη τοποθέτηση, από τιτάνιο σε μήκη από 22mm έως 40mm κατάλληλες για οστεοτομίες, αρθροδέσεις και κατάγματα 10 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ Kirschner όλων των ειδών από 0,7 mm έως 4,0 mm Steinmann όλων των ειδών σε διαμέτρους από 2,0 mm 2,3 mm 2,8 mm - 3,0 mm - 3,2 mm - 3,5 mm - 4,0 mm - 4,5 mm -

32 5,0 mm και 6,0 mm και μήκος 80 έως 300 mm. Σύρματα όλων των ειδών Εύκαμπτο σύρμα απλό οστεοσύνθεσης διαφόρων παχών, από 0,2mm έως 2,0mm σε κουλούρες των 10m καθώς και με μάτι διαμ. 1,0 mm έως 1,2 mm, με τα ειδικά εργαλεία τοποθέτησης, σύσφιγξης εφαρμογής τάσης Ροδέλες βιδών 11 ΠΕΤΑΛΑ ΣΚΕΛΕΤΙΚΗΣ ΕΛΞΗΣ Πέταλα σκελετικής έλξης για βελόνες έως 6,3 mm με πλάτος από 110 mm έως 150 mm και μήκος 210 mm. 12 ΑΓΚΥΡΕΣ Με διάφορα ράμματα βιοαπορροφήσιμες ή Ti σε διαμέτρους 2,5 3,0 5,0 6,5 13 ΑΓΚΡΑΦΕΣ Διαφόρων τύπων και μεγεθών από S.S. και CrCoMb ΗΜΙΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 1. ΗΜΙΟΛΙΚH ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚH ΙΣΧΙΟΥ ΜΟΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ Στυλεός μηριαίου ευθύς μη ανατομικός κράματος χρωμίου-κοβαλτίουμολυβδαίνιου με κώνο 12/14, ωοειδούς διατομής με πλευρικά κοιλώματα για στροφική σταθερότητα και

33 οπή στο εσωτερικό του περιφερικού τμήματος για τοποθέτηση επικεντρωτήρα. Να φέρει αυχενοδιαφυσιαία γωνία 137,5 και 140,0 ανάλογα με το μέγεθος της πρόθεσης. Να διατίθεται σε 6 διαφορετικά μεγέθη μήκους 120, 124, 134, 141, 147 και 150mm Να διατίθενται μηριαίες κεφαλές με δυνατότητα μονής κίνησης σε 23 διαφορετικά μεγέθη από 38 έως και 60mm, κράματος χρωμίου-κοβαλτίουμολυβδαίνιου, ελλειπτικού σχεδιασμού προς διευκόλυνση των εμβολοειδών κινήσεων της άρθρωσης, και διπλής κίνησης σε 21 διαφορετικά μεγέθη από 40 έως και 60mm τουλάχιστον με ανά 1mm διαβάθμιση και με δυνατότητα τοποθέτησης μεμονωμένων αυχένων (bioball system) για διόρθωση της γωνίας antiversion. Να έχει κώνο 12/14 και να συνοδεύεται από σειρά μεμονωμένων αυχένων (bioball system), οι οποίοι θα διατίθενται σε επτά τουλάχιστον διαφορετικά μήκη και σε τρεις τύπους: Σταθερής γωνίας για κώνο 12/14, μεταβλητής γωνίας για δυνατότητα διόρθωσης της γωνίας anti-version έως και 7,5 μετά την τοποθέτηση της πρόθεσης και σταθερής γωνίας για κώνο 14/ ΗΜΙΟΛΙΚH ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚH ΙΣΧΙΟΥ ΜΟΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ. Ημιαρθροπλαστική ισχίου μονής κίνησης χωρίς τσιμέντο με στυλεούς από

34 3. ΗΜΙΟΛΙΚH ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚH ΙΣΧΙΟΥ ΔΙΠΛΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ 4. ΗΜΙΟΛΙΚH ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚH ΙΣΧΙΟΥ ΔΙΠΛΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ 5. ΗΜΙΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΩΜΟΥ ME ΤΣΙΜΕΝΤΟ 6. ΗΜΙΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΩΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ 7. ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΗ ΚΕΡΚΙΔΟΣ MODULAR BIPOLAR τιτάνιο τουλάχιστον σε 9 μεγέθη και κεφαλές μεταλλικές από 42mm έως τουλάχιστον 54mm Ημιαρθροπλαστική ισχίου διπλής κίνησης με τσιμέντο- Η μηριαία πρόθεση να είναι χωρίς κολάρο από χρωμοκοβάλτιο με αντιστροφικό πτερύγιο σε τουλάχιστον 5 μεγέθη. Ο κώνος να είναι 12/14 για κεφαλές 22, mm. Τα κεφαλάκια να έχουν τουλάχιστον 5 μήκη αυχένων. Ημιαρθροπλαστική ισχίου διπλής κίνησης χωρίς τσιμέντο- Η μηριαία πρόθεση να είναι χωρίς κολάρο από τιτάνιο με επικάλυψη από μικροπορώδες τιτάνιο στο άνω 1/3 μέρος της και αντιστρεπτικό πτερύγιο σε τουλάχιστον 9 μεγέθη. Ο κώνος να είναι 12/14 για κεφαλές 22, mm. Τα κεφαλάκια να έχουν τουλάχιστον 5 μήκη αυχένων. Ανατομική πρόθεση, με γυροσκοπική κίνηση και γωνίωση κεφαλής περιμετρικά μέχρι και 15ο. Τρία μεγέθη κεφαλής από χρωμοκοβάλτιο με προτοποθετημένο ΡΕ, stem 6,5 και 7,5 mm τηλεσκοπικά εκτεινόμενο για κάλυψη οστικού ελλείμματος μέχρι 10 mm., από S.S.

35 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 1. ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΟΣΤΩΝ Ακρυλικό Τσιμέντο, που να εμπεριέχει αντιβιοτικό Γενταμικύνης 2. ΣΥΣΚΕΥΕΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΟΣΤΩΝ Α. Σετ καθαρισμού μηριαίου αυλού με κοχλιάρια, βούρτσα και ταμπόν επιπωματισμού μηριαίου αυλού. Β. Σύριγγα ανάδευσης και έγχυσης τσιμέντου σε κενό αέρος που συμπεριλαμβάνει και το πιστόλι τσιμέντου (cement gun) Γ. Πώμα αυλού μηριαίου από πολυαιθυλένιο 3. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΑΥΤΟΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ Συσκευή αυτομετάγγισης αίματος μετεγχειρητικά, με κατάλληλους ασκούς συλλογής αίματος 4. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΛΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ Συσκευή πλύσης οστών και μαλακών μορίων ηλεκτρική ή μπαταρίας με κατάλληλο άκρο, και επιλογές ταχυτήτων πίεσης ψεκασμού 1 ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΕΝΔΑΡΘΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ KAI ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Αρθροσκοπική αντλία παροχής σταθερής ενδαρθρικής πίεσης. Να διαθέτει κατ' επιλογή ενσωματωμένη αναρρόφηση, η οποία θα συνεργάζεται απόλυτα με την αντλία προκειμένου να διασφαλίζεται η ισορροπία μεταξύ παροχής πίεσης και αναρρόφησης. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής

36 και 6 έτοιμα προγράμματα, αναλόγως της άρθρωσης και των ιδιαιτεροτήτων της, τα οποία να μπορούν να μετατραπούν σε προσωπικές ρυθμίσεις ανάλογα με την επιθυμία του χειρουργού. Να διαθέτει σειρά αναλωσίμων : παροχής υγρών, αναρρόφησης, φίλτρα αναρρόφησης, διακλάδωση παροχών τύπου Υ. Να μπορεί να δεχτεί εναλλακτικά τηλεχειριστήριο για τον εύκολο και απομακρυσμένο χειρισμό της συσκευής από τον χειρουργό. 2 ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ Αρθροσκοπική διαθερμία Υψηλής Συχνότητας (HF), για την κοπή μηνίσκου, πλίκας, τμημάτων θυλάκου, και αιμόσταση των ιστών της άρθρωσης, όπου κρίνεται απαραίτητο. Να διαθέτει έξοδο εύρους συχνότητας λειτουργίας μεταξύ των 500 και 1200 ohm. Ως εκ τούτου να προκαλεί την λιγότερη δυνατή νέκρωση ιστών στην άρθρωση. Να διαθέτει την επιλογή σε αρθροσκοπικά αναλώσιμα άκρα, μεταξύ αρθροσκοπικών αγγίστρων για κοπή (hooks), τεσσάρων επιλογών μήκους αυτών, και άκρου μορφής σφαίρας (ball point), για χρήση σε αιμόσταση ιστών αρθροσκοπικά. 3 ΚΟΠΤΙΚΑ ΓΛΥΦΑΝΑ (SHAVER) Αρθροσκοπικά γλύφανα σε 4 διαφορετικές διαμέτρους και σε επιλογές για ευθέα και κυρτά, αναλόγως τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του χειρουργείου. Να

37 διατίθενται σε διάφορες επιλογές όσον αφορά την μορφολογία και το είδος του κοπτικού, ανάλογα με τον προς κοπή ιστό. Να εφαρμόζονται σε συσκευή που να μπορεί να παρέχει την δυνατότητα έτοιμων ή προσωπικών ρυθμίσεων για την ταχύτητα περιστροφής του κοπτικού, το χρονικό διάκενο μεταξύ των περιστροφών, αλλά και αν η περιστροφή θα είναι δεξιόστροφη, αριστερόστροφη, ή συνδυασμός τους(oscillate).η χειρολαβή των αρθροσκοπικών κοπτικών να διαθέτει ενσωματωμένη αναρρόφηση, ελεγχόμενη πλήρως μόνο με τον αντίχειρα του χειριστή. 4 ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΜΗΝΙΣΚΟΥ Σύστημα συρραφής μηνίσκου τεχνικής "all inside", με αποτελέσματα απόλυτα συγκρίσιμα σε σταθερότητα, με τα αποτελέσματα της τεχνικής "inside out". Να παρέχει την δυνατότητα συρραφής του μηνίσκου, με ισχυρό μη αποροφήσιμο ράμμα με pull out strength τουλάχιστον 9 Νewton. Τα ράμματα της συρραφής μηνίσκου να ασφαλίζονται με έτοιμο ολισθαίνοντα κόμπο, ο οποίος θα βρίσκεται εντός της συσκευής εφαρμογής, και όχι με κάποιο εμφυτεύσιμο ασφάλισης (απορροφήσιμο ή όχι), παρέχοντας τελικό μέγεθος συρραφής 3mm. Να διατίθεται σε δύο μορφές

38 5 ΚΑΘΗΛΩΣΗΣ ΙΣΧΝΟΥ-ΗΜΙΤΕΝΟΝΤΩΔΟΥΣ ΣΕ ΔΙΠΛΗ ΔΕΣΜΗ (DOUBLE BUNDLE), ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ PEEK εργαλείου εφαρμογής, ευθύ και κυρτό, προκειμένου να παρέχει εύκολη πρόσβαση και εμφύτευση στην μηνισκική κάκωση. Τα εργαλεία εφαρμογής του, να είναι σε αποστειρωμένη συσκευασία, και μίας χρήσης, προκειμένου να αποφευχθεί ο οποιοσδήποτε κίνδυνος λοίμωξης από την επαναχρησιμοποίηση των εργαλείων αυτών. Σύστημα καθήλωσης Ισχνού και Ημιτενοντώδους τένοντα σε περιστατικά χειρουργικής αποκατάστασης ρήξης Προσθίου Χιαστού Συνδέσμου. Με την συγκεκριμένη καθήλωση να καθίσταται δυνατό με ένα μηριαίο τούννελ να παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας δύο διπλών δεσμών τενόντων (Single Tunnel - Double Bundle). Η μηριαία και η κνημιαία καθήλωση να είναι κατασκευασμένες από υλικό PEEK (Poly Ether Ether Ketone), το οποίο να είναι ακτινοπερατό, και πλήρως βιοσυμβατό. Η μηριαία καθήλωση να αποτελείται από στυλεό ο οποίος να καταλήγει σε ζεύγος πτερυγίων, τα οποία κατά την στιγμή της καθήλωσης, και με την χρήση του ειδικού εργαλείου εισαγωγής-καθήλωσης, να διατείνονται περιμετρικά της μηριαίας καθήλωσης κατά 7mm, ενώ η βάση της μηριαίας καθήλωσης να διατείνεται κατά

39 6 ΚΑΘΗΛΩΣΗΣ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 2mm,δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο μια μηριαία καθήλωση με συνολική δύναμη εξολκής 1253 Ν. Η κνημιαία καθήλωση να αποτελείται από δύο τμήματα:ειδική βίδα καθήλωσης χιαστού και διατεινόμενο σύστημα κνημιαίας καθήλωσης, αποτελούμενο από δύο πτερύγια που θα βρίσκονται σε συνεχή και ισχυρή περιμετρική επαφή με το μόσχευμα χωρίς όμως να το τραυματίζουν. Η δύναμη καθήλωσης της κνημιαίας καθήλωσης να είναι στα 1165 Ν. Tο τελικό αποτέλεσμα να είναι διπλή δέσμη τενόντων Ισχνού και Ημιτενοντώδους, όπου τα κέντρα των δεσμών να απέχουν μεταξύ τους πρίπου 7mm, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο, πλήρη διαχωρισμό της "Πρόσθιας-Έσω δέσμης"(αμ) και της "Οπίσθιας-Έξω δέσμης"(pl), εξασγαλίζοντας παράλληλα και εξάλειψη της Οπίσθιας- Έξω αστάθειας. Το σύστημα να αποτελείται από μηριαία πλάκα και κνημιαίο δίσκο στερέωσης μοσχεύματος. Να παρέχει στον χρήστη την δυνατότητα επιλογής του μοσχεύματος (τετραπλή δέσμη ισχνού ημιτενοντώδους / επιγονατιδικού τένοντα / τένοντα τετρακεφάλου / αλλομοσχεύματα κ.άλλα) καθώς επίσης και την επιλογή

40 7 ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΟΣΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ ΒΙΔΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 8 ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΚΑΘΗΛΩΣΗΣ ΙΣΧΝΟΥ- ΗΜΙΤΕΝΟΝΤΩΔΟΥΣ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ μεταξύ μονού ή διπλού μηριαίου και κνημαίου τούνελ καθώς επίσης να παρέχεται πλήρη σειρά εργαλείων οδηγών και για τις δυο τεχνικές. Η τεχνική θα πρέπει να είναι minimal invasive καθώς χρειάζεται μόνο η τομή για τη λήψη του μοσχεύματος στην κνήμη (στην περίπτωση λήψης αυτομοσχεύματος από τον ασθενή) επειδή στον μηρό δεν χρειάζεται τομή για την καθήλωση του μοσχεύματος. Παρ όλα αυτά η μηριαία καθήλωση θεωρείται από τις ισχυρότερες καθώς η μηριαία πλάκα θα πρέπει να καθηλώνεται εκτός του μηριαίου οστικού φλοιού. Εξαρθρική να είναι και η κνημιαία καθήλωση με τον δίσκο η οποία προσφέρει κατά την τελική καθήλωση του μοσχεύματος μια ελεγχόμενη τάση καθήλωσης με την χρήση ειδικού εργαλείου μέτρησης αυτής. Βίδα συνδεσμοπλαστικής από υδροξυαπατίτη, χρησιμοποιούμενη σε μηρό και κνήμη, με ή χωρίς κεφαλή. Να διατίθεται σε διαμέτρους από 7 έως και 11mm, και σε μήκη από 20 έως και 40mm ανά 5mm. Να διαθέτει σειρά εργαλείων και οδηγών για την τοποθέτησή τους. Σύστημα μηριαίας καθήλωσης Ισχνού-Ημιτενοντώδους συνδέσμου σε ρήξεις Προσθίου και Οπισθίου χιαστού συνδέσμου, με πλάκα τιτανίου και συνεχόμενη

41 9 ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ - ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ προμετρημένη πολυεστερική λούπα 6 διαφορετικών διαμέτρων. Το σύστημα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τεχνικές "δια του κνημιαίου τούννελ" (Τranstibial), αλλά και "δια της έσω αρθροσκοπικής διόδου" (ΑΜ Portal). Να παρέχει στον χρήστη την δυνατότητα επιλογής του μοσχεύματος (τετραπλή δέσμη ισχνού ημιτενοντώδους / επιγονατιδικού τένοντα / τένοντα τετρακεφάλου / αλλομοσχεύματα κ.άλλα) καθώς επίσης και την επιλογή μεταξύ μονού ή διπλού μηριαίου και κνημαίου τούνελ καθώς επίσης να παρέχεται πλήρη σειρά εργαλείων οδηγών και για τις δυο τεχνικές. Η τεχνική θα πρέπει να είναι minimal invasive καθώς χρειάζεται μόνο η τομή για τη λήψη του μοσχεύματος στην κνήμη (στην περίπτωση λήψης αυτομοσχεύματος από τον ασθενή) επειδή στον μηρό δεν χρειάζεται τομή για την καθήλωση του μοσχεύματος.. Παρ όλα αυτά η μηριαία καθήλωση θεωρείται από τις ισχυρότερες καθώς η μηριαία πλάκα θα καθηλώνεται εκτός του μηριαίου οστικού φλοιού. Τεχνητοί σύνδεσμοι (scaffolds) για αποκατάσταση προσθίου και οπισθίου χιαστού συνδέσμου με τεχνική Over the top ή μηριαίου τούνελ. Να αποτελούνται από 24 πλέξεις πολυεστέρα. Η ισχύς του συνδέσμου να είναι

42 10 ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΩ ΚΑΙ ΕΞΩ ΠΛΑΓΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 11 ΤΕΝΟΝΤΙΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ (TOWS) ΓΙΑ ΑUGMENTATION. 12 ΤΕΝΟΝΤΙΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ (TOWS) ΓΙΑ ΑUGMENTATION. 13 ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΘΗΛΩΣΗΣ (Fixation Device) ΙΣΧΝΟΥ - ΗΜΙΤΕΝΟΝΤΟΔΟΥΣ ΣΕ ΤΕΤΡΑΠΛΗ ΔΕΣΜΗ. τουλάχιστον 3,000 N. H καθήλωση του να γίνεται με ειδικές ενδοστικές δέστρες τύπου Ούπα. Ο συνθετικός σύνδεσμος αποκατάστασης του έξω πλαγίου να αποτελείται από 12 νήματα polyester και να καθηλώνεται με ενδοστικές δέστρες τύπου ΟΥΠΑ. Η μορφολογία των συνδέσμων να προσομοιάζει στην βιολογική. Ο συνθετικός σύνδεσμος αποκατάστασης του έξω πλαγίου να αποτελείται από νήματα polyester και να καθηλώνεται με ενδοστικές δέστρες τύπου ΟΥΠΑ. Η μορφολογία των συνδέσμων να προσομοιάζει στην βιολογική.με δύο μοίρες Πολυεστερικοί τεχνητοί σύνδεσμοι για ρήξεις επιγονατιδικού τένοντα, Αχίλλειου τένοντα, κορακοκλειδικού και στερνοκλειδικού συνδέσμου. Να είναι κατασκευασμένα από υλικό polyester με πλέξη Zig- Zag, αλλά συμπαγούς μορφής, με μία ή δύο μήλες εισδοχής. Να υπάρχουν δύο κατηγορίες: Μέσης αντοχής (Medium duty) και Υψηλής αντοχής (Heavy duty). Συνθετική ταινία από polyester με θηλιές στο κάθε άκρο. Το κεντρικό συνθετικό τμήμα να μπορεί να αφαιρείται αφήνοντας έτσι ενδαρθρικά 4-6cm αυτόλογου μοσχεύματος. Να καθηλώνεται εκτός των οστών και κάθετα επί αυτών

43 14 ΕΝΔΟΣΤΙΚΕΣ ΔΕΣΤΡΕΣ ΤΥΠΟΥ ΟΥΠΑ (BOLLARD) 15 ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΡΗΞΕΩΝ ΑΚΡΩΜΙΟΚΛΕΙΔΙΚΗΣ ΟΣΤΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ 1 ΑΝΘΡΩΠΕΙΑ ΟΣΤΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΜΕΤΑΛΛΩΜΕΝΗ ΜΕΣΟΚΥΤΤΑΡΙΑ ΟΥΣΙΑ με ενδοστικές δέστρες. Ενδοστικές δέστρες από άνθρακα και polysuplhone για καθήλωση των συνθετικών συνδέσμων στην κνήμη και στο μηρό. Η δύναμη εξολκής τους να υπερβαίνει τα 1000Ν. Συνθετικό μόσχευμα αποκατάστασης ρήξεων ακρωμιοκλειδικής. Να διατίθεται σε 7 διαφορετικά μήκη. Να είναι κατασκευής ικριώματος (scaffold). Να διαθέτει πλήρη σειρά εργαλείων εφαρμογής και σταθεροποίησής του. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ανοικτή ή αρθροσκοπική επέμβαση. Ανθρώπεια οστικά μοσχεύματα από απομεταλλωμένη μεσοκυττάρια ουσία, με κατάλληλο φορέα μη αιμολυτικό, τα οποία να διαθέτουν οστεοεπαγωγικές και οστεοκαθοδηγητικές ιδιότητες. Τα μοσχεύματα να παρέχονται αποστειρωμένα σε σετ μιας χρήσης και να παρασκευάζονται διεγχειρητικά με τη δυνατότητα ανάμιξης αίματος ή αυτόλογου μυελού των οστών. Τα μοσχεύματα να διατίθενται σε διαφορετικούς τύπους, σε μορφή πάστας με ή χωρίς τρίμματα ανθρώπινου σπογγώδους οστού, σε διάφορα μεγέθη. Όλα τα παραπάνω μοσχεύματα είναι διαμορφωμένα και

44 2 ΞΗΡΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ 3 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 1 ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ HALLO-VEST 2 ΠΕΤΑΛΑ ΚΡΑΝΙΑΚΗΣ ΕΛΞΗΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ. ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΑΥΞΟΝΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ. ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ! αποστειρωμένα βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2004/23/EC, συμβατά με τις παγκόσμιες οδηγίες περί ασφάλειας των μεταμοσχεύσεων και με την έγκριση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) Ξηρά ανθρώπινα μοσχεύματα για οστικά ελλείμματα σε διάφορες μορφές και σχήματα. Όλα τα παραπάνω μοσχεύματα είναι διαμορφωμένα και αποστειρωμένα βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2004/23/EC, συμβατά με τις παγκόσμιες οδηγίες περί ασφάλειας των μεταμοσχεύσεων και με την έγκριση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) Κατεψυγμένα ανθρώπινα μοσχεύματα για οστικά ελλείμματα σε διάφορες μορφές και σχήματα ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

45 Τηλέφωνο επικοινωνίας - fax : Σας επισημαίνουμε ότι : Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών (για όσα είδη υπάρχουν) στο παρατηρητήριο τιμών

ΑΔΑ: ΒΙΞ6469071-ΓΘ0 ΣΕΡΡΕΣ 24/3/2014 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.3390 ΠΡΟΣ: ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡ ΗΤ. Α/Α Κωδικός Είδους Περιγραφή Είδους

ΑΔΑ: ΒΙΞ6469071-ΓΘ0 ΣΕΡΡΕΣ 24/3/2014 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.3390 ΠΡΟΣ: ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡ ΗΤ. Α/Α Κωδικός Είδους Περιγραφή Είδους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4Η ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ, 3ο χλμ. Σερρών Δράμας, ΤΚ 62100, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΙΦΟΓΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΤΗΛ. 2321351464 E-MAIL ifoglou@hospser.gr ΘΕΜΑ "

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ (Εγκύκλιος 129/2010) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ (Εγκύκλιος 129/2010) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 1. ΗΜΙΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΙΣΧΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ (Φ.Ε.Κ. 518/19/4/2005 ) 406 ΗΜΙΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΤΥΠΟΥ THOMPSON ΜΕ 407 ΗΜΙΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΟΟRE ΧΩΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Όπου απαιτούνται συνοδευτικά υλικά, όπως για παράδειγμα βίδες κοτύλης, ή βίδες για μεταλλικούς δακτυλίους στήριξης, κ.τ.λ., προσφέρονται υποχρεωτικά μαζί με τα υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Παρατηρήσεις : 1) Για όλα τα εμφυτεύματα της σπονδυλικής στήλης είναι απαραίτητη η διάθεση των κατάλληλων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ. 80 + κόστος γύψου. Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Επίσκεψη 30 Εφαρμογή Γύψου. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Κάταγμα κλείδας

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ. 80 + κόστος γύψου. Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Επίσκεψη 30 Εφαρμογή Γύψου. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Κάταγμα κλείδας ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Επίσκεψη 30 Εφαρμογή Γύψου ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Κάταγμα κλείδας 80 + κόστος γύψου Χειρουργική Θεραπεία 800 150 Κάταγμα κεφαλής και αυχένος βραχιονίου

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ 3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ

2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ 3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΠΕΡΑΤΟΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ 1. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ 2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ 3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΦΑΛΗΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ Μηχανισμός κάκωσης Όταν το ισχίο είναι σε κάμψη 60 μοιρών η μεταφερόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ (Εγκύκλιος 129/2010)

ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ (Εγκύκλιος 129/2010) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΕΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ. 1. Σπονδυλοδεσίες : 1.1 Διαδικασία έγκρισης Απαιτείται προέγκριση των υλικών και οστικών μοσχευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Όσο αυξάνεται ο αριθµός των ασθενών που υποβάλλονται σε συνδεσµοπλαστική για αποκατάσταση οξείας και χρόνιας ρήξης του προσθίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ& ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ& ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ& ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Νάουσα, 13-03-2014 Αρ. Πρωτ.: 1991 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΕΙΑΣ-ΥΓ.ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΗΛ 2332059100 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική

Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική Ποιά είναι η ανατομική κατασκευή του γόνατος; Η άρθρωση του γόνατος σχηματίζεται από το μηριαίο οστό και από την κνήμη. Τα άκρα των οστών

Διαβάστε περισσότερα

B Μέρος (από 2) Οστά των Ακρων

B Μέρος (από 2) Οστά των Ακρων B Μέρος (από 2) Οστά των Ακρων 01/25 ΑΝΩ ΑΚΡΑ 02/25 ΑΝΩ ΑΚΡΑ Οστά της Ζώνης του Ώμου 1. Ωμοπλάτη (scapula) _Τριγωνικό οστό _Συνδέεται με την κλείδα με το ακρώμιο. 2. Κλείδα (clavicle) _Με το ένα άκρο της

Διαβάστε περισσότερα

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α) ΤΑΙΝΙΕΣ 1. ΚΟΛΠΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΩΝ οπισθοηβική τεχνική Κολπική ταινία ελεύθερης τάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός ανώτατων τιµών για υλικά επεµβάσεων σε κρατικά νοσοκοµεία και ιδιωτικές κλινικές σύµφωνα µε την υπ αριθµ. ΣΟΝ 5004/23/7-7-2010»

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός ανώτατων τιµών για υλικά επεµβάσεων σε κρατικά νοσοκοµεία και ιδιωτικές κλινικές σύµφωνα µε την υπ αριθµ. ΣΟΝ 5004/23/7-7-2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ.Υ. & Υ.Υ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΘΕΜΑ : «Καθορισµός ανώτατων τιµών για υλικά επεµβάσεων σε κρατικά νοσοκοµεία και ιδιωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Επιφάνεια για την στήριξη των χεριών για την διευκόλυνση των αναισθησιολόγων με τον αντίστοιχο συνδετικό σφιγκτήρα (clamp)

Επιφάνεια για την στήριξη των χεριών για την διευκόλυνση των αναισθησιολόγων με τον αντίστοιχο συνδετικό σφιγκτήρα (clamp) ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 21 ΧΕΙΡ/ΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ) 2.9.1 Επιφάνεια για την στήριξη των χεριών για την διευκόλυνση των αναισθησιολόγων με τον αντίστοιχο συνδετικό σφιγκτήρα (clamp) 9906021

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ (ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ)»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ (ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ)» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ (ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ)» ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΣEΠTEMBPIOΣ 2011 22/9/2011 U/S: γενικά (εφαρμογές, διάγνωση, βιοψίες) A. Ρηγοπούλου Βασικές αρχές οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική Θεραπεία της Οστεοαρθρίτιδας

Χειρουργική Θεραπεία της Οστεοαρθρίτιδας Χειρουργική Θεραπεία της Οστεοαρθρίτιδας Η οστεοαρθρίτιδα αντιμετωπίζεται χειρουργικά όταν: α) η καταστροφή του αρθρικού χόνδρου είναι ολοκληρωτική, β) όταν υπάρχουν σημαντικά συμπτώματα, όπως πόνος ή

Διαβάστε περισσότερα

Ημιολική ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΩΜΟΥ - Χειρουργική Τεχνική

Ημιολική ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΩΜΟΥ - Χειρουργική Τεχνική Ημιολική ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΩΜΟΥ - Χειρουργική Τεχνική Το συντριπτικό παρεκτωπισμένο κάταγμα άνω τριτημορίου κεφαλής βραχιονίου τριών ή τεσσάρων τεμαχίων κατά ταξινόμηση Neer συνήθως αντιμετωπίζεται χειρουργικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΙΑ ΑΝΩ ΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΙΑ ΑΝΩ ΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΙΑ ΑΝΩ ΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Τα γόνατα παίζουν σηµαντικό ρόλο στη στήριξη και στη βάδιση µας. Καθηµερινά επιβαρύνονται προκειµένου να ανταπεξέλθουν στις διάφορες καταπονήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΠΟΔΙ?

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΠΟΔΙ? ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΠΟΔΙΟΥ Υπάρχει λύση; Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς ΡΑΙΒΟΤΗΤΑ ΒΛΑΙΣΟΤΗΤΑ ΡΑΙΒΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΥΝΣΗ ΙΠΠΟΠΟΔΙΑ ΚΟΙΛΟΠΟΔΙΑ Ορθοπαιδικός Χειρουργός Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ Κρατάμε τις λαβές του μηχανήματος και τοποθετούμε τις ποδοκνημικές κάτω από τα μαξιλαράκια. Εκπνέουμε στο τέλος της κίνησης προς

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού

Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού Αρθρώσεις Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού Ανάλογα με το είδος αυτού του ιστού και τον τρόπο συμμετοχής του, καθορίζεται η κινητικότητα των οστών που συνδέονται.

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος

Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος 1. Τι είναι οι ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αντικατάσταση ισχίου και γόνατος; Ο όρος ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι (ΕΕΜ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Του Δρ. Κωνσταντίνου Δ. Στρατηγού Δ/ντού Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Χειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

25 0 Περιφερειακό Σεμινάριο Συνεχούς Επιμόρφωσης Ορθοπαιδικών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

25 0 Περιφερειακό Σεμινάριο Συνεχούς Επιμόρφωσης Ορθοπαιδικών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 25 0 Περιφερειακό Σεμινάριο Συνεχούς Επιμόρφωσης Ορθοπαιδικών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Τόπος διεξαγωγής: Αλεξανδρούπολη, 29-30/06/2013 Ξενοδοχείο Alexander Beach Οργάνωση: Ορθοπαιδική Κλινική Ε.Σ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Γ32/ 786. ΠΡΟΣ 1.Όλες τις Νοµαρχιακές & Τοπ. Μονάδες Υγείας & Νοσ/µεία ΙΚΑ 2. Όλα τα Περ/κά Τοπικά Υπ/τα & Παρ/τα ΙΚΑ

Αρ. Πρωτ. Γ32/ 786. ΠΡΟΣ 1.Όλες τις Νοµαρχιακές & Τοπ. Μονάδες Υγείας & Νοσ/µεία ΙΚΑ 2. Όλα τα Περ/κά Τοπικά Υπ/τα & Παρ/τα ΙΚΑ ΓΕΝΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ 11-6-08 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Πληροφορίες : κ. αφνοµήλη Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8, 10241 Τηλέφωνο : 210 5215218

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΣΗ ΙΣΧΙΟΥ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΣΗ ΙΣΧΙΟΥ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΣΗ ΙΣΧΙΟΥ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α. Β. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ BSc, MD, PhD Ορθοπαιδικός Χειρουργός Χειρουργική Τεχνική Η αρθροσκόπηση ισχίου μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον ασθενή σε ύπτια ή πλάγια θέση.

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 3 ο - Άρθρο 4 o

Τεύχος 3 ο - Άρθρο 4 o Τεύχος 3 ο - Άρθρο 4 o ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΝΗΜΙΑΙΩΝ ΚΟΝΔΥΛΩΝ. Συγγραφέας: Μαλακάση Αποστολία* * Επικουρικός Ορθοπαιδικός, Κ.Θ.-Κ.Υ. Λέρου. Είναι ενδαρθρικά κατάγματα σε μια μεγάλη φορτιζόμενη άρθρωση, το γόνατο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πέμπτη 16 Απριλίου 2015 ΑΙΘΟΥΣΑ Α 08.30 09.30 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 09.30-11.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΕΝΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΠΟΔΟΣ Συντονιστής: Π. Συμεωνίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ.ΑΡ. 5/2011 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 2 ΜΗΝΕΣ 02106-01200 CPV 33141700-7

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ.ΑΡ. 5/2011 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 2 ΜΗΝΕΣ 02106-01200 CPV 33141700-7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 5 ΤΚ 0 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΑΝΘΑΝΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ.

ΙΑΛΑΝΘΑΝΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ. ΙΑΛΑΝΘΑΝΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΙΤΙΑ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ Ν.Λασανιάνος, Γ.Μουζόπουλος, Μ.Μοράκης, Γ.Νικολάρας, Μ.Καµινάρης, Β.Φωτόπουλος, Ι.Σπανός A Ορθοπαιδική κλινική ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισµός»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ + ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ = Α & Ω ΣΤΗΝ! ΑΠΛΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ (Βασική απεικονιστική μέθοδος) ΠΡΟΣΘΙΟΠΙΣΘΙΑ ΠΛΑΓΙΑ ΛΟΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΛΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ (Βασική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ - ΔΙΑΤΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΓΕΝΕΣΗ Χατζώκος Γ. Ιπποκράτης

ΜΑΘΗΜΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ - ΔΙΑΤΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΓΕΝΕΣΗ Χατζώκος Γ. Ιπποκράτης ΜΑΘΗΜΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ - ΔΙΑΤΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΓΕΝΕΣΗ Χατζώκος Γ. Ιπποκράτης 3 Α. ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ Οστεοσύνθεση καλείται η συγκράτηση των τµηµάτων ενός οστού µετά από κάταγµα ή άλλη αιτία, µε τα κατάλληλα υλικά που καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΙΣΧΙΟΥ & ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ, ΜΗΡΙΑΙΟΥ, ΚΝΗΜΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΙΣΧΙΟΥ & ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ, ΜΗΡΙΑΙΟΥ, ΚΝΗΜΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΙΣΧΙΟΥ & ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ, ΜΗΡΙΑΙΟΥ, ΚΝΗΜΗΣ Γιγής Π. Ιωάννης 9 Α. ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Η οστεοαρθρίτιδα του ισχίου αποτελεί την πιο συχνή αιτία χρόνιου πόνου στο ισχίο. Συναντάται

Διαβάστε περισσότερα

5 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. H άρθρωση του ώμου

5 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. H άρθρωση του ώμου 5 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ H άρθρωση του ώμου Μαθητής Μ. Γεώργιος Ανατομία ώμου Τα κύρια οστά του ώμου είναι το βραχιόνιο και η ωμοπλάτη.η αρθρική κοιλότητα προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή

Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή Τι είναι οι μηνίσκοι του γόνατος; Οι μηνίσκοι του γόνατος είναι ινοχόνδρινοι δίσκοι σχήματος C οι οποίοι παρεμβάλλονται μεταξύ του μηριαίου και της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΗΤΕΙΑ 20-06-2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 698

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΗΤΕΙΑ 20-06-2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 698 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΗΤΕΙΑ 20-06-2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 698 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ζώνη Ισχίου - Μηρού COXA HIT - Νάρθηκας Ισχίου POHO

Ζώνη Ισχίου - Μηρού COXA HIT - Νάρθηκας Ισχίου POHO Ζώνη Ισχίου - Μηρού COXA HIT - Νάρθηκας Ισχίου POHO ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΙΣΧΙΟΥ - ΜΗΡΟΥ "COXA HIT" COXA HIT Μέγεθος S M L XL Περιφ. Ισχίων σε εκ. 80/90 90/100 100/110 110/120 Χρώμα Μαύρο Δεξιά - Αριστερή - Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

18/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού. Για την προμήθεια υλικών οστεοσύνθεσης για το Νοσοκομείο Δράμας

18/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού. Για την προμήθεια υλικών οστεοσύνθεσης για το Νοσοκομείο Δράμας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 18/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού Για την προμήθεια υλικών οστεοσύνθεσης για το Νοσοκομείο Δράμας ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

SurgiLife SURGILIFE Ε.Π.Ε. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

SurgiLife SURGILIFE Ε.Π.Ε. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ SurgiLife SURGILIFE Ε.Π.Ε. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: Σαρανταπόρου 15, Αθήνα Τ.Κ.111-44, ΕΔΡΑ: Δροσίνη 2, Αθήνα Τ.Κ.111-41 Tηλ.: 210.21.16.291 Fax: 210.21.16.292 e-mail: surgilife@surgilife.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Σπουδαστής :Τσιούκας ηµήτριος ΛΑΡΙΣΑ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α - ΙΑΙΡΕΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ -

Διαβάστε περισσότερα

Μηρόςβ βββ. Επιγο νατίδα. Έσω πλάγιος σύνδεσμος Έσω. Κνήμη βββββ

Μηρόςβ βββ. Επιγο νατίδα. Έσω πλάγιος σύνδεσμος Έσω. Κνήμη βββββ ΦΥΣΙΟ - ΓΟΝΑΤΟ Πρόσθιος χιαστός Έξω πλάγιος σύνδεσμος Έξω μηνίσκος Μηρόςβ βββ Επιγο νατίδα Οπίσθιος χιαστός σύνδεσμος Αρθρικός χόνδρος Έσω πλάγιος σύνδεσμος Έσω μηνίσκος Κνήμη βββββ Περόνη ββββ Ανατομία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Eur. Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ xvii 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 1.1 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ 1 1.2 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ 5 2ο

Διαβάστε περισσότερα

Παθητική κινητοποίηση

Παθητική κινητοποίηση Παθητική κινητοποίηση Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, εµφανίστηκε µία σταθερή αύξηση στη χρήση των τεχνικών κινητοποίησης των αρθρώσεων από τους φυσιοθεραπευτές. Η κυριότερη ένδειξη για την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Τοποθέτησης και Χρήσης του Λειτουργικού Μηροκνημικού Νάρθηκα Ακινητοποίησης του Γόνατος μετά από Αρθροσκοπική Συνδεσμοπλαστική του Προσθίου

Οδηγίες Τοποθέτησης και Χρήσης του Λειτουργικού Μηροκνημικού Νάρθηκα Ακινητοποίησης του Γόνατος μετά από Αρθροσκοπική Συνδεσμοπλαστική του Προσθίου Οδηγίες Τοποθέτησης και Χρήσης του Λειτουργικού Μηροκνημικού Νάρθηκα Ακινητοποίησης του Γόνατος μετά από Αρθροσκοπική Συνδεσμοπλαστική του Προσθίου Χιαστού Συνδέσμου του Γόνατος 1. Ο λειτουργικός μηροκνημικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΥΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΕΝΟΝΤΩΝ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΟΣΤΩΝ 2. ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ Α. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη

Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη βιολογική μηχανική Κεφάλαιο 2 Εκβιομηχανική των οστών Οι διαφάνειες που ακολουθούν Η ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Για να περιγράψουμε τα

Διαβάστε περισσότερα

Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες

Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες Ποιά είναι η ανατομική κατασκευή του ώμου; Η άρθρωση του ώμου σχηματίζεται από την σύνδεση τριών οστών: του βραχιονίου, της ωμοπλάτης και της κλείδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ. Ανδρέας Παναγόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών

ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ. Ανδρέας Παναγόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ανδρέας Παναγόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών Ιδιαιτερότητες των παιδιών 1) Κακώσεις στην επιφυσιακή πλάκα (πλημμελή πώρωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘ. Ε. Σ. Υ. ΠΑΝ/ΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΓΝΗ

ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘ. Ε. Σ. Υ. ΠΑΝ/ΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΓΝΗ ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘ. Ε. Σ. Υ. ΠΑΝ/ΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΓΝΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΩΡΙΜΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΑΝΩΡΙΜΟΥ ΟΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ

ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ ΠΥΕΛΟΣ 1. Πρόσθια κάτω λαγόνια άκανθα, 2. Ιερό οστό, 3. Πρόσθια άνω λαγόνια άκανθα, 4. Ηβική σύμφυση, 5. Λαγόνιο οστό, 6. Κόκκυγας, 7. 5ος οσφυϊκός σπόνδυλος, 8. Ιερολαγόνια άρθρωση,

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Των Κυκλικών Πλαισίων Τύπου Ilizarov

Περιγραφή Των Κυκλικών Πλαισίων Τύπου Ilizarov ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 171 Περιγραφή Των Κυκλικών Πλαισίων Τύπου Ilizarov Β. Κεχαγιάς, Θ. Γρίβας Τμήμα Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογίας, ΓΝ Πειραιά «Τζάνειο» ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συσκευή κυκλικού πλαισίου τύπου Ilizarov

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤ ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ SOS

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤ ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ SOS ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤ ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ SOS www.npiatrikis.gr ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤ Η κλινική δε συνηθίζει πλέον να εξετάζει σε προαιρετικές. Η εξέταση είναι µε πέντε θέµατα ανάπτυξης, ποικίλων περιεχοµένων, σε δύο

Διαβάστε περισσότερα

Τραυματισμοί στο Σκι Επιδημιολογικά Στοιχεία- Πρόληψη. Χρόνης Δρούγιας

Τραυματισμοί στο Σκι Επιδημιολογικά Στοιχεία- Πρόληψη. Χρόνης Δρούγιας Τραυματισμοί στο Σκι Επιδημιολογικά Στοιχεία- Πρόληψη Χρόνης Δρούγιας ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Πρώτη δημοσίευση:ekehorn 1889/1901 κατέγραψε 11 κατάγματα μηριαίου από πτώσεις με σκι. Von Saar:1914,παρουσιάζει μια σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις ευρετηρίου: Κατάγματα περιφερικού βραχιονίου 13-C, χειρουργική αντιμετώπιση, αποτέλεσμα.

Λέξεις ευρετηρίου: Κατάγματα περιφερικού βραχιονίου 13-C, χειρουργική αντιμετώπιση, αποτέλεσμα. 263 ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Διαϋπερκονδύλια κατάγματα του περιφερικού βραχιονίου τύπου 13-C κατά AO/OTA. Παρουσίαση τριών ασθενών: τρόπος αντιμετώπισης και μετεγχειρητικό αποτέλεσμα Β. Κεχαγιάς, Γ. Μαραγκουδάκης,

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου

Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου Εξωτερική σκίαση Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου Model 90ZEP, 90ZMP Συστήματα σκίασης περιστεφούμενων και ανυψούμενων οριζόντιων εξωτερικών περσίδων αλουμινίου, χειροκίνησης και ηλεκτροκίνησης. Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Η τοποθέτηση των περιφερικών κοχλιών στην ενδομυελική ήλωση με μία απλουστευμένη τεχνική. Χρήστος K. Γιαννακόπουλος

Η τοποθέτηση των περιφερικών κοχλιών στην ενδομυελική ήλωση με μία απλουστευμένη τεχνική. Χρήστος K. Γιαννακόπουλος Η τοποθέτηση των περιφερικών κοχλιών στην ενδομυελική ήλωση με μία απλουστευμένη τεχνική Χρήστος K. Γιαννακόπουλος Ιστορία Ενδομυελικής Ήλωσης Τοποθέτηση Περιφερικών Κοχλιών αύξηση σταθερότητας οστεοσύνθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη 74/2014 2. Οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προµηθειών του 401 ΓΣΝΑ.

ιακήρυξη 74/2014 2. Οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προµηθειών του 401 ΓΣΝΑ. ιακήρυξη 74/2014 1. Το 401 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προµηθειών ανακοινώνει, σε εκτέλεση της Φ.814/191/179407/Σ.661/30 Μαϊ 2014/ΑΣ ΥΣ/ ΥΓ/2 ο, τη διενέργεια προµήθειας υλικών (Ορθοπεδικά Υλικά, CPV:33141700-7) όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 12η Διάλεξη: «Κινησιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Η Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και η Ιατρική Εταιρεία Θράκης διοργανώνουν Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα «Κακώσεις - Κατάγματα Κάτω Άκρων», από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΡΗΞΗ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ ΑΓΚΩΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Δρ Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Χειρούργος ορθοπαιδικός Αρεταίειο νοσοκομείο, Κύπρος

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΡΗΞΗ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ ΑΓΚΩΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Δρ Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Χειρούργος ορθοπαιδικός Αρεταίειο νοσοκομείο, Κύπρος ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΡΗΞΗ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ ΑΓΚΩΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Δρ Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Χειρούργος ορθοπαιδικός Αρεταίειο νοσοκομείο, Κύπρος Ρήξη του δικεφάλου τένοντα στον αγκώνα συμβαίνει τις περισσότερες φορές,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ

1. ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Απασχόλησης Κοινωνικής Προστασίας Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών Ο.Α.Ε.Ε Γενική Διεύθυνση Παροχών Δ/νση Παροχών Ασθενείας, Τμήμα: Νοσ. Εξων. Περίθαλψης Αγ. Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ Γενικά Η ποδοκνημική (άρθρωση μεταξύ αστραγάλου και κνήμης) προσβάλλεται λιγότερο συχνά από αρθρίτιδα σε σχέση με το γόνατο ή το ισχίο. Στην ποδοκνημική άρθρωση ή αρθρίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη 86/2014. 2. Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προμηθειών του 401 ΓΣΝΑ.

Διακήρυξη 86/2014. 2. Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προμηθειών του 401 ΓΣΝΑ. Διακήρυξη 86/14 1. Το 401 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προμηθειών ανακοινώνει, σε εκτέλεση της Φ.814/191/179407/Σ.661/30 Μαϊ. 14/ΑΣΔΥΣ/ΔΥΓ/2 ο, τη διενέργεια προμήθειας υλικών (Βελόνες Βιοψίας, CPV: 33141323-0) όπως φαίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική αποσυμπίεση. ωλενίου νεύρου

Χειρουργική αποσυμπίεση. ωλενίου νεύρου Χειρουργική αποσυμπίεση ωλενίου νεύρου Ορθοπαιδική χειρουργική Χειρουργική αποσυμπίεση ωλενίου νεύρου Ορθοπαιδικός Χειρουργός: Ελληνική Εταιρεία Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής Γόνατος & Αθλητικών Κακώσεων

Διαβάστε περισσότερα

των ιασυνδεόµενων Νοσοκοµείων Νοµού Λασιθίου για έγκριση της

των ιασυνδεόµενων Νοσοκοµείων Νοµού Λασιθίου για έγκριση της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ- ΓΝ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ-ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σητεία 04-07-2013 Αριθµ.Πρωτ: 789

Διαβάστε περισσότερα

4η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

4η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 4η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ: 21-01 ΕΙΔΟΣ: 87000 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ:ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ μ.χ. A/A

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας. της ποδοκνημικής με αρθροπλαστική

Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας. της ποδοκνημικής με αρθροπλαστική Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας της ποδοκνημικής με αρθροπλαστική Ορθοπαιδική χειρουργική Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας της ποδοκνημικής με αρθροπλαστική Ορθοπαιδικός Χειρουργός: Ελληνική Εταιρεία Αρθροσκόπησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 10η Διάλεξη: «Κάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 2014

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 2014 Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν από: 9/01/2014 έως 18/12/2014 11:00-12:00 (Συζητήσεις Περιστατικών) 12:30-14:00 (Διαλέξεις) Υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Όλες οι προσφορές, πρέπει να συνοδεύονται από: 1. Πιστοποιητικό CE επικυρωμένο ή πρωτότυπο με ημερομηνία έκδοσης του

Διαβάστε περισσότερα

Ζώνη Ισχίου - Μηρού COXA HIT - Νάρθηκας Ισχίου POHO

Ζώνη Ισχίου - Μηρού COXA HIT - Νάρθηκας Ισχίου POHO Ζώνη Ισχίου - Μηρού COXA HIT - Νάρθηκας Ισχίου POHO ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΙΣΧΙΟΥ - ΜΗΡΟΥ "COXA HIT" COXA HIT Μέγεθος S M L XL Περιφ. Ισχίων σε εκ. 80/90 90/100 100/110 110/120 Χρώμα Μαύρο Δεξιά - Αριστερή - Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 135989-8. Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες:

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 135989-8. Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: EL Ελληνικά (el) ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 135989-8 Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: Για πρόσθετες γλώσσες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.wmt.com.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α/Α Κωδικός Είδους ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 1. ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΙΚΑ TΡOΚAΡ 1 ΚΑΝΑΛΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΠΕΙΡΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ Σε ποιούς ασθενείς µε τι µακροχρόνια αποτελέσµατα. Νικ. Λάγιος Χειρ. Ορθοπαιδικός Διευθυντής Α Ορθοπαιδικής Κλινικής Ι ΙΑΣΩ GENERAL ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΣ Η ΠΙΟ ΚΟΙΝΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ Η ΠΙΟ ΚΟΙΝΗ ΑΙΤΙΑ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ρήξη πρόσθιου χιαστού

Ρήξη πρόσθιου χιαστού Ρήξη πρόσθιου χιαστού Σημείωση: Το κείμενο που ακολουθεί ειναι γραμμένο σε απλή γλωσσα με σκοπό την πληροφόρηση ασθενών για ιατρικά θέματα. Οι ιατρικοί όροι αποδίδονται και στα Αγγλικά για ευκολότερη αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΏΝ ΡΑΜΜΆΤΩΝ ΑΠΌ ΤΙΤΆΝΙΟ GRAVITY 152019-0

ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΏΝ ΡΑΜΜΆΤΩΝ ΑΠΌ ΤΙΤΆΝΙΟ GRAVITY 152019-0 EL ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΏΝ ΡΑΜΜΆΤΩΝ ΑΠΌ ΤΙΤΆΝΙΟ GRAVITY 152019-0 Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI)

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Τι είναι το σύνδροµο µηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης; Φυσιολογικά, η κεφαλή του ισχίου δεν προσκρούει στο χείλος της κοτύλης κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας της ποδοκνημικής με αρθρόδεση

Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας της ποδοκνημικής με αρθρόδεση Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας της ποδοκνημικής με αρθρόδεση Ορθοπαιδική χειρουργική Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας της ποδοκνημικής με αρθρόδεση Ορθοπαιδικός Χειρουργός: Ελληνική Εταιρεία Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητες: ΠΕ 18.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Πατρας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Επανεκπαίδευση ορθοστάτησης με την βοήθεια εξωτερικών βοηθημάτων

Τ.Ε.Ι. Πατρας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Επανεκπαίδευση ορθοστάτησης με την βοήθεια εξωτερικών βοηθημάτων Τ.Ε.Ι. Πατρας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Επανεκπαίδευση ορθοστάτησης με την βοήθεια εξωτερικών βοηθημάτων Μίχου Φωτεινή Μουστάκη Ελευθερία Δρ. Φουσεκης Κων/νος Καθηγητης Εφ. Φυσικοθεραπειας Εισαγωγή Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑ: ΝΕΟΤΕΡΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Ονοµατεπώνυµο Εισηγητή: Κοτρώτσιου Στυλιανή Ονοµατεπώνυµο Εκπαιδευοµένου:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΗ Άμεση ανάγκη (μεταφορά και αντιμετώπιση το ταχύτερο δυνατόν) ΜΑΖΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΒΑΡΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ 1. ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ(με το μέτρο) Να είναι από καλής ποιότητας σιλικόνη με διάμετρο 6x15mm και 8x15mm, και να δύνανται να κλιβανιστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 8 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 OΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ IΙ ΤΡΑΥΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Υπεύθυνος μαθήματος καθ. Κ.Ν. Μαλίζος Διδάσκοντες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ Ι ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ Ι ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 1 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ Ι ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ 2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ 3. ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ 4. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 5. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΩΜΟΥ-ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΑΓΚΩΝΑ 6. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ EVOLVE TRIAD 146884-2

ΣΥΣΤΗΜΑ EVOLVE TRIAD 146884-2 EL ΣΥΣΤΗΜΑ EVOLVE TRIAD 146884-2 Ελληνικά (el) Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: Για πρόσθετες γλώσσες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.wmt.com. Στη συνέχεια, κάντε

Διαβάστε περισσότερα

K 4 Silent. K 4 Silent, 1.637-350.0, 2015-05-30

K 4 Silent. K 4 Silent, 1.637-350.0, 2015-05-30 Τέλος πια στα μπερδεμένα λάστιχα και στους κόμπους! Το K4 Silent προσφέρει το λάστιχο PremiumFlex με σύστημα που αποτρέπει το σχηματισμό κόμπων και γυρισμάτων του λάστιχου. Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο

Διαβάστε περισσότερα

139728-2. English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese (sch) Türkçe (tk)

139728-2. English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese (sch) Türkçe (tk) G-FORCE TM Tenodesis Screw 139728-2 Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese

Διαβάστε περισσότερα

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Για χρήση μόνο σε συνδυασμό με το εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας! Αυτό το συνοπτικό εγχειρίδιο ΔΕΝ αντικαθιστά το κανονικό εγχειρίδιο λειτουργίας! Προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 856/22-01-2015 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΟΝΚ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ 145 64 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΣ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΣ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΣ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΖΥΡΙΧΗ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΚΝΩΣΣΟΥ 236 -ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΤΗΛ 2810 327988 6937 363 880 Η αρθρίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά μηχανήματα για αρχή K 2.200 Balcony

Πλυστικά μηχανήματα για αρχή K 2.200 Balcony Πλυστικά μηχανήματα για αρχή K 2.200 Balcony Κατάλληλο για τον καθαρισμό μπαλκονιών. Ιδανικό για τον καθαρισμό της βεράντας και των επίπλων. Καλύτερα και γρηγορότερα αποτελέσματα από τη χρήση σφουγγαρίστρας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ 1. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΑΛΤΗΡΕΣ 2. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΜΠΑΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΧΗΛΟ 3. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΜΠΑΡΑ ΠΙΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Kuentscher Klemm Schehlmann Grosse Kempf «Α.Ο.» Green, Seligson, and Henry το 1987 GSH

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Kuentscher Klemm Schehlmann Grosse Kempf «Α.Ο.» Green, Seligson, and Henry το 1987 GSH 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Έχουν περάσει πάνω από 6 δεκαετίες, από το Νοέµβριο του 1939, από τότε που ο Kuentscher εφάρµοσε για την αντιµετώπιση των καταγµάτων των µακρών οστών τον ενδοµυελικό ήλο που ο ίδιος κατασκεύασε.

Διαβάστε περισσότερα

Αρθροσκοπική αντιμετώπιση ρήξης προσθίου χιαστού. (με επιγονατιδικό τένοντα)

Αρθροσκοπική αντιμετώπιση ρήξης προσθίου χιαστού. (με επιγονατιδικό τένοντα) Αρθροσκοπική αντιμετώπιση ρήξης πρόσθιου χιαστού (με επιγονατιδικό τένοντα) Ορθοπαιδική χειρουργική Αρθροσκοπική αντιμετώπιση ρήξης προσθίου χιαστού (με επιγονατιδικό τένοντα) Ορθοπαιδικός Χειρουργός:

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση της αστάθειας της ποδοκνημικής άρθρωσης

Αντιμετώπιση της αστάθειας της ποδοκνημικής άρθρωσης ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Επιστημονική Συνάντηση: Σεμινάριο Χειρουργικής Ποδιού 7 Απριλίου 2014 Αντιμετώπιση της αστάθειας της ποδοκνημικής άρθρωσης Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς Ορθοπαιδικός

Διαβάστε περισσότερα

Επώδυνα Mυοσκελετικά Σύνδρομα Άνω και Κάτω Άκρων

Επώδυνα Mυοσκελετικά Σύνδρομα Άνω και Κάτω Άκρων Επώδυνα Mυοσκελετικά Σύνδρομα Άνω και Κάτω Άκρων Δρ. Χρήστος Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων του Μυοσκελετικού Συστήματος, Πανεπιστήμιο Αθηνών Πόνος Μία δυσάρεστη αισθητική

Διαβάστε περισσότερα

Κατάγματα περιοχής ισχίου. www.orthopatras.gr

Κατάγματα περιοχής ισχίου. www.orthopatras.gr Κατάγματα περιοχής ισχίου Ισχίο Μεγάλη μηχανική επιβάρυνση Προσβάλεται από οστεοπόρωση Συνθήκες οστικής αιμάτωσης Κατάγματα περιοχής ισχίου Πολύ συχνά κατάγματα Επιδημία Μεγάλη νοσηρότητα Μεγάλη θνησιμότητα

Διαβάστε περισσότερα