ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Όσο αυξάνεται ο αριθµός των ασθενών που υποβάλλονται σε συνδεσµοπλαστική για αποκατάσταση οξείας και χρόνιας ρήξης του προσθίου χιαστού συνδέσµου (ΠΧΣ) του γόνατος τόσο πληθαίνουν οι περιπτώσεις που έχουν ανάγκη νέας επέµβασης λόγω υποτροπής της αστάθειας του γόνατος. Στις αναθεωρήσεις συνδεσµοπλαστικής του ΠΧΣ ο χειρουργός αντιµετωπίζει µία ποικιλία από τεχνικά και άλλα προβλήµατα. Τα ερωτήµατα που θα πρέπει να απαντηθούν αφορούν αφενός τα αίτια της υποτροπής της αστάθειας και αφετέρου την χειρουργική τεχνική η οποία θα εφαρµοσθεί. Πολλά προβλήµατα είναι επίσης δυνατό να ανακύψουν τόσο προεγχειρητικά όσο και διεγχειρητικά. ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της µελέτης αυτής είναι η παρουσίαση των αιτίων υποτροπής της αστάθειας µετά από πρωτογενή συνδεσµοπλαστική του ΠΧΣ, η περιγραφή της τεχνικής αναθεώρησης καθώς και η ανάλυση των αποτελεσµάτων µετά διετή παρακολούθηση των ασθενών. ΑΣΘΕΝΕΙΣ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Στη µελέτη αυτή συµµετείχαν 36 ασθενείς µε υποτροπή της αστάθειας του γόνατος µετά από συνδεσµοπλαστική του ΠΧΣ. Όλοι οι ασθενείς ήταν άρρενες, προσωπικό των ενόπλων δυνάµεων οι οποίοι υποβλήθηκαν σε αναθεώρηση συνδεσµοπλαστικής ΠΧΣ στο χρονικό διάστηµα µεταξύ Ιανουαρίου 1998 και Δεκεµβρίου Ο µέσος όρος ηλικίας των ασθενών ήταν 24.6 έτη (19-31). Κατά τη διάρκεια της περιόδου µετεγχειρητικής παρακολούθησης 2 ασθενείς αρνήθηκαν τη συµµετοχή σε αυτή ενώ 1 ασθενής δεν κατέστη δυνατό να ανευρεθεί. Επίσης 1 ασθενής έπασχε από αµφοτερόπλευρη ρήξη του ΠΧΣ και επίσης δεν συµπεριλήφθηκε στη µελέτη. Από τους 32 ασθενείς σε 7 η αρχική επέµβαση έγινε στην κλινική µας ενώ, οι υπόλοιποι 25 σε άλλα ορθοπαιδικά κέντρα. Σε 15 ασθενείς χρησιµοποιήθηκε κατά την πρώτη συνδεσµοπλαστική µόσχευµα από τον επιγονατιδικό τένοντα µε οστικά άκρα, σε 3 ασθενείς µόσχευµα τενόντων ισχνού και ηµιτενοντώδους ενώ σε 14 άλλους χρησιµοποιήθηκε συνθετικό µόσχευµα. Οι ασθενείς υποβλήθηκαν προεγχειρητικά και µετεγχειρητικά σε λεπτοµερή κλινικό έλεγχο (δοκιµασίες

2 Lachman-Noulis, και Pivot shift, δοκιµασία ραιβότητας-βλαισότητας, prone external rotation test) καθώς και σε έλεγχο της επιγονατιδοµηριαίας άρθρωσης, ακτινολογικό έλεγχο (απλές ακτινογραφίες σε έκταση και 45 ο κάµψη µε φόρτιση, πλάγιες και κατ εφαπτοµένη επιγονατίδας), ενώ η πρόσθια ολίσθηση της κνήµης σε σχέση µε το µηρό µετρήθηκε µε το αρθρόµετρο KT-1000 (Medmetrics, San Diego, CA).Ταυτόχρονα συµπληρώθηκαν για όλους τους ασθενείς οι φόρµες IKDC Lysholm-Tegner. Οι ασθενείς που συµµετείχαν στη µελέτη είχαν προεγχειρητικά πλήρες εύρος κίνησης, ετερόπλευρη αστάθεια, αρθροµετρική διαφορά µεταξύ των δύο γονάτων τουλάχιστο 5 mm και απουσία σηµείων φλεγµονής. Τεχνική: Πριν από την αναθεώρηση οι ασθενείς εξετάστηκαν υπό γενική αναισθησία ενώ στην συνέχεια διενεργήθηκε διαγνωστική αρθροσκόπηση κατά την διάρκεια της οποίας αποκαταστάθηκαν συνυπάρχουσας βλάβες (ρήξεις µηνίσκων, χόνδρινες βλάβες). Χρησιµοποιήθηκε µία αρθροσκοπικά υποβοηθούµενη τεχνική µε διενέργεια δύο τοµών για είσοδο στην άρθρωση του γόνατος. Υπολείµµατα του µοσχεύµατος της πρώτης συνδεσµοπλαστικής καθώς και κάθε µεταλλικό ή συνθετικό υλικό ευρισκόµενο εντός της αρθρώσεως αφαιρέθηκε. Σε 24 ασθενείς χρησιµοποιήθηκε µόσχευµα ισχνού-ηµιτενοντώδους, σε 4 ασθενείς µόσχευµα τένοντα τετρακέφαλου και σε 5 ασθενείς συνθετικό µόσχευµα. Δηµιουργία κνηµιαίου τούνελ: Σε αυτή τη φάση χρησιµοποιείται ένας ειδικός οδηγός (Surgicraft, Rhino Horn Jig), ο οποίος τοποθετείται από την πρόσθια-έσω αρθροσκοπική πύλη εισόδου έτσι ώστε το άκρο του να εφάπτεται στην οροφή της µεσοκονδυλίου εντοµής όταν το γόνατο βρίσκεται σε έκταση. Εξωαρθρικά το σώµα του οδηγού είναι παράλληλο µε την κνηµιαία ακρολοφία, ευρισκόµενο επί τα εντός αυτής (Εικ. 1,2).

3 Στη συνέχεια τοποθετείται εντός της αρθρώσεως οδηγός βελόνα, η οποία διέρχεται δια κυλινδρικού οδηγού. Η θέση της βελόνας εντός της άρθρωσης ελέγχεται αρθροσκοπικά προκειµένου να αποφευχθεί προστριβή του µοσχεύµατος στη µεσοκονδύλιο εντοµή και στην έξω επιφάνεια του έξω µηριαίου κονδύλου (Εικ. 3,4). Κατόπιν αφαιρείται ο οδηγός ενώ παραµένει η οδηγός βελόνα, επί της οποίας διέρχεται αυλοφόρος οδηγός διαµέτρου 8-10 mm, ανάλογα µε τη διάµετρο του µοσχεύµατος που θα χρησιµοποιηθεί. Η ενδαρθρική έξοδος του κνηµιαίου σωλήνα οµαλοποιείται µε ειδικό αποξεστήρα (Back Radius Cutter). (Εικ. 5,6,7) Ανεύρεση της θέσης «over the top»: Με κέντρο τον έξω επικόνδυλο διενεργείται τοµή δέρµατος περίπου 5 cm κεντρική κατεύθυνση. Αφού διανοιχτεί το υποδόριο και η πλατεία περιτονία αποκολλάται ο έξω πλατύς µυς από το έξω µεσοµύιο διάφραγµα και ωθείται προς τα εµπρός (Εικ. 8).

4 Εντοπίζονται τα άνω έξω αρθρικά αγγεία του γόνατος, τα οποία διαπερνούν το µεσοµύιο διάφραγµα σε ένα σηµείο, το οποίο διανοίγεται µε χειρουργικό ψαλίδι. Κατόπιν τούτου ο δείκτης του χειρουργού εισέρχεται στην ιγνυακή κοιλότητα ευρισκόµενο µπροστά από την έξω κεφαλή του γαστροκνήµιου µυός και ψηλαφεί την οπίσθια επιφάνεια των µηριαίων κονδύλων και τον οπίσθιο αρθρικό θύλακο του γόνατος. Ο οπίσθιος θύλακος διανοίγεται χρησιµοποιώντας έναν αµβλύ οδηγό, ο οποίος διέρχεται δια του κνηµιαίου σωλήνα και ψηλαφάται µε το δείκτη του χειρουργού. Η διάνοιξη πραγµατοποιείται µε το γόνατο σε πλήρη έκταση (Εικ. 9). Το σηµείο over-the-top αναφέρεται στο οπίσθιο άκρο της µεσοκονδυλίου οροφής και αντιστοιχεί στο οπίσθιο άκρο της ακτινολογικής γραµµής Blumensaat. Η θέση αυτή οµαλοποιείται µε τη βοήθεια ράσπας που εισέρχεται δια του κνηµιαίου τούνελ µε το γόνατο σε έκταση (Εικ. 10).

5 Προετοιµασία µοσχεύµατος: Μετά την λήψη τους οι τένοντες του ισχνού και του ηµιτενοντώδους, καθηλώνονται σε µία ειδικά σχεδιασµένη πολυεστερική ταινία που χρησιµεύει ως µέσο καθήλωσης (Mark II Buttonhole Soffix, Surgicraft). Πρόκειται για µία συνθετική ταινία µε δύο βρόγχους, ένα σε κάθε άκρο, για την καθήλωση του µοσχεύµατος σε κνήµη και µηρό και σώµα στο οποίο υπάρχουν 3 οπές από τις οποίες διέρχονται και διαπλέκονται οι τένοντες. Οι τένοντες διέρχονται δια των οπών της ταινίας µε αντίθετη φορά και κατόπιν συρράπτονται µε µη απορροφήσιµο ράµµα (Ethibond No 5 ή Fiberwire) µε το συνθετικό υλικό και µεταξύ τους (Εικ. 11). Το κεντρικό τµήµα του συνθετικού υλικού στο οποίο δεν έχει πραγµατοποιηθεί συρραφή των τενόντων και το οποίο αντιστοιχεί στο ενδαρθρικό τµήµα του µοσχεύµατος αφαιρείται ώστε να αποφευχθεί πιθανή αντίδραση ξένου σώµατος (Εικ. 12).

6 Τέλος µε τη βοήθεια συρµάτινου οδηγού το µόσχευµα περνά δια του κνηµιαίου τούνελ εντός της αρθρώσεως και κατόπι στην θέση over the top όπου και καθηλώνεται όπως και στην προσθιοεσωτερική επιφάνεια της κνήµης µε την βοήθεια ειδικού υλικού (bollard) ή κοχλία. (Εικ. 13,14) Όταν χρησιµοποιείται µόσχευµα από τον τένοντα του τετρακεφάλου ακολουθείται παρόµοια διαδικασία παρασκευής µε συρραφή του τενόντιου άκρου του µοσχεύµατος στο συνθετικό υλικό ενώ το άλλο άκρο του µοσχεύµατος, το οποίο διαθέτει οστικό τεµάχιο από την επιγονατίδα καθηλώνεται στο τούνελ της κνήµης µε χρησιµοποίηση ειδικού κοχλία παρεµβολής. Σε 5 ασθενείς στους οποίους χρησιµοποιήθηκε συνθετικό µόσχευµα αυτό καθηλώθηκε µε παρόµοια οστική δέστρα (bollard), όπως είναι αυτή που χρησιµοποιείται στους οπίσθιους µηριαίους. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: Αµέσως µετά την επέµβαση αναθεώρησης τοποθετείται λειτουργικός κηδεµόνας γόνατος ασφαλισµένος αρχικά σε έκταση ο οποίος και διατηρείται για 3 τουλάχιστον εβδοµάδες, ακόµα και κατά την διάρκεια της νύχτας προκειµένου να αποφευχθεί απώλεια έκτασης. Κινησιοθεραπεία του γόνατος αρχίζει άµεσα µε πραγµατοποίηση ασκήσεων κλειστής κινητικής αλυσίδας µε στόχους την

7 επανάκτηση κάµψης 90 0 µέχρι το τέλος της 3 ης µετεγχειρητικής εβδοµάδας και µέχρι το τέλος της 4 ης µετεγχειρητικής εβδοµάδας. Ασκήσεις ανοικτής κινητικής αλυσίδας επιτρέπονται µετά την 8 η µετεγχειρητικής εβδοµάδας. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αίτια υποτροπής αστάθειας: Μετά την προεγχειρητική διερεύνηση και τον αρθροσκοπικό έλεγχο διαπιστώθηκε η παρουσία τεχνικών σφαλµάτων όσον αφορά στην τοποθέτηση των οστικών τούνελ κατά την πρώτη συνδεσµοπλαστική σε 23 ασθενείς, η παρουσία µη διαγνωσµένης οπίσθια έξω αστάθειας σε 7 ασθενείς, επιµήκυνση του µοσχεύµατος σε 8 ασθενείς, νέος τραυµατισµός σε 9 ασθενείς, ενώ σε 2 ασθενείς αναπτύχθηκε υµενίτιδα από αντίδραση σε συνθετικά υλικά. 4 ασθενείς ακολούθησαν επιθετικό πρόγραµµα αποκατάστασης ενώ άλλοι 6 δεν ακολούθησαν το προτεινόµενο πρόγραµµα αποκατάστασης. Η µεετεγχειρητικά αρθροµετρική εξέταση του γόνατος µε το αρθρόµετρο KT 1000 έδειξε σηµαντική µείωση της πρόσθιας παρεκτόπισης της κνήµης σε σχέση µε το µηρό από ± 3.95 mm σε 4.41 ± 2.37 mm. Η συνολική βαθµολογία στις κλίµακες Lysholm, Tegner και IKDC βελτιώθηκε µετεγχειρητικά ιδίως σε ασθενείς χωρίς χόνδρινες βλάβες ή προηγηθείσα µηνισκεκτοµή σε βαθµό στατιστικά σηµαντικό. Σύµφωνα µε την κλίµακα IKDC 24 ασθενείς (75%) κατατασσόταν στην κατηγορία Α ή Β µε άριστο ή πολύ καλό τελικό αποτέλεσµα. Από τους 32 ασθενείς οι 26 (81,5%) επέστρεψαν σε αθλητικές δραστηριότητες στο ίδιο ή χαµηλότερο επίπεδο από αυτό πριν την αναθεώρηση ενώ 6 ασθενείς (19%) σταµάτησαν τις αθλητικές δραστηριότητες.

8 ΣΥΖΗΤΗΣΗ Η αναθεώρηση της συνδεσµοπλαστικής του ΠΧΣ αποτελεί µια ιδιόµορφη και ιδιαίτερα απαιτητική επέµβαση µε ποσοστά επιτυχίας µικρότερα από αυτά της αρχικής συνδεσµοπλαστικής. Γι αυτούς τους λόγους οι ασθενείς πρέπει να επιλέγονται µε αυστηρά κριτήρια αφού προηγηθεί λεπτοµερής ανάλυση των απαιτήσεων τους καθώς και των λύσεων που µπορεί να προσφέρει η αναθεώρηση. Πολύ σηµαντικός είναι ο προσεκτικός προεγχειρητικός σχεδιασµός που θα πρέπει να ταυτοποιεί τους παράγοντες που συνέβαλλαν στην αποτυχίας της πρώτης συνδεσµοπλαστικής. Η πλήρης τεχνική υποστήριξη και η ύπαρξη εναλλακτικών λύσεων για την δίοδο και καθήλωση του µοσχεύµατος διευκολύνει τη χειρουργική επέµβαση και µειώνει τον χειρουργικό χρόνο. Η αρθροσκοπικά υποβοηθούµενη µέθοδος που εφαρµόσαµε στους ασθενείς µας αποτελεί µια απλή, σχετικά εύκολη και αναπαραγώγιµη τεχνική που παρέχει καλά αποτελέσµατα. Η δηµιουργία του κνηµιαίου τούνελ στην σωστή θέση ώστε να αποφεύγεται προστριβή του µοσχεύµατος στην µεσοκονδύλιο εντοµή επιτυγχάνεται εύκολα µε µεγάλη ακρίβεια µε τον οδηγό Rhino Horn ACL. Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα οδηγό που προσαρµόζει τη θέση του κνηµιαίου τούνελ στην ανατοµική διαµόρφωση του µεσοκονδυλίου. Χρησιµοποιώντας το τούνελ διανοίγεται ο οπίσθιος θύλακος της άρθρωσης του γόνατος και προετοιµάζεται η θέση «over the top» Η χρησιµοποίηση

9 του συστήµατος καθήλωσης Mark II διευκολύνει την καθήλωση στο οστό µοσχευµάτων µαλακών µορίων παρέχοντας σηµαντική εµβιοµηχανική αντοχή. Είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί για την καθήλωση τόσο αυτοµοσχευµάτων, όσο και αλλοµοσχευµάτων τενόντων ισχνού-ηµιτενοντώδους και τένοντα του τετρακεφάλου. Το σηµείο καθήλωσης του µοσχεύµατος στο οστό βρίσκεται εκτός του κνηµιαίου τούνελ αυξάνοντας τη διαθέσιµη επιφάνεια αυτοµοσχεύµατος, το οποίο στη συνέχεια θα συνδεθεί µε το οστό, επιτυγχάνοντας µόνιµη συγκράτηση. Η ανεύρεση της θέσης «over the top» θέση στο µηριαίο τέλος διευκολύνει τον χειρουργό αποφεύγοντας την αναθεώρηση του µηριαίου tunnel που αποτελεί ταυτόχρονα ίσως το πλέον δύσκολο τεχνικά στάδιο της επέµβασης αναθεώρησης. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Η αναθεώρηση της συνδεσµοπλαστικής ΠΧΣ µε την περιγραφείσα τεχνική αποτελεί µια αξιόπιστη και αναπαραγώγιµη µέθοδο η οποία δίνει λύσεις σε πολλά τεχνικά προβλήµατα, παρέχοντας ταυτόχρονα καλά µεσοπρόθεσµα αποτελέσµατα.

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ Γιγής Π. Ιωάννης 5 Α. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ Α.1. Κατάγµατα του κάτω άκρου του µηριαίου Τα κατάγµατα αυτά, όπως και τα κατάγµατα της διάφυσης του µηριαίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΤΖΑΗΛΙΑΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΤΖΑΗΛΙΑΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΡΗΞΗ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕιΡΟυΡΓικΗ τεχνικη ανακατασκευη του ΕΣΩ ΕΠιΓΟνατιδΟμΗΡιαιΟυ ΣυνδΕΣμΟυ (MPFL) με τη ΧΡΗΣΗ

ΧΕιΡΟυΡΓικΗ τεχνικη ανακατασκευη του ΕΣΩ ΕΠιΓΟνατιδΟμΗΡιαιΟυ ΣυνδΕΣμΟυ (MPFL) με τη ΧΡΗΣΗ ΧΕιΡΟυΡΓικΗ τεχνικη ανακατασκευη του ΕΣΩ ΕΠιΓΟνατιδΟμΗΡιαιΟυ ΣυνδΕΣμΟυ (MPFL) με τη ΧΡΗΣΗ αυτομοσχευματοσ ΗμιτΕνΟντΩδΟυΣ ανδρέας Παναγόπουλος 1, ιωάννης τριανταφυλλόπουλος 2, Louw van Niekerk 3 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 3 ο - Άρθρο 4 o

Τεύχος 3 ο - Άρθρο 4 o Τεύχος 3 ο - Άρθρο 4 o ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΝΗΜΙΑΙΩΝ ΚΟΝΔΥΛΩΝ. Συγγραφέας: Μαλακάση Αποστολία* * Επικουρικός Ορθοπαιδικός, Κ.Θ.-Κ.Υ. Λέρου. Είναι ενδαρθρικά κατάγματα σε μια μεγάλη φορτιζόμενη άρθρωση, το γόνατο.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ : ΣΚΟΥΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ Εργασία της: ΤΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Α ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστείδης Β.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Α ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστείδης Β. 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστείδης Β. Ζούμπος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Βραχυχρόνιες επιδράσεις της ολικής αντικατάστασης του ισχίου στην ποιότητα ζωής των ασθενών

Θέμα: Βραχυχρόνιες επιδράσεις της ολικής αντικατάστασης του ισχίου στην ποιότητα ζωής των ασθενών ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας Και Πρόνοιας Τμήμα Νοσηλευτικής Θέμα: Βραχυχρόνιες επιδράσεις της ολικής αντικατάστασης του ισχίου στην ποιότητα ζωής των ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

Απεικόνιση του Αρθρικού Χόνδρου

Απεικόνιση του Αρθρικού Χόνδρου 5 ΚΕΦΆΛΑΙΟ Απεικόνιση του Αρθρικού Χόνδρου Απόστολος Καραντάνας Αν. Καθ. Ακτινολογίας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης, Δ/ντής Εργαστηρίου Ιατρικής Απεικόνισης ΠΓΝΗ Mιχάλης Χαντές Επικ. Καθ. Ορθοπαιδικής,

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας γόνατος με ολική αρθροπλαστική

Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας γόνατος με ολική αρθροπλαστική Αντιμετώπιση αρθρίτιδας γόνατος με ολική Relecture scientifique αρθροπλαστική Société française de chirurgie orthopédique et traumatologique (SOFCOT) Relecture juridique Médecins experts SOFCOT Relecture

Διαβάστε περισσότερα

[αφιέρωμα] Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

[αφιέρωμα] Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών [αφιέρωμα] 20 χρόνια 1993-2013 Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών 20 χρόνια - Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI)

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Τι είναι το σύνδροµο µηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης; Φυσιολογικά, η κεφαλή του ισχίου δεν προσκρούει στο χείλος της κοτύλης κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΘΕΜΑ: ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 5Ο ΓΕ.Λ. ΣΕΡΡΩΝ Σχολ. Έτος 2014-15 Τμήμα :Βθ1 ΘΕΜΑ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σ Ε Ρ Ρ Ε Σ 2015 Υπεύθυνος καθηγητής : Καραγκούνης Χρήστος ΠΕ11. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...5 ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...6 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8

Διαβάστε περισσότερα

Στραβισμός: χειρουργικές επιλογές και ενδείξεις. Ιστορική αναδρομή

Στραβισμός: χειρουργικές επιλογές και ενδείξεις. Ιστορική αναδρομή Στραβισμός: χειρουργικές επιλογές και ενδείξεις Ιστορική αναδρομή Αρχίζοντας από τις πρώτες αναφορές ελεύθερης τενοντοτομίας των εξοφθάλμιων μυών στο Μεσαίωνα, η χειρουργική του στραβισμού άρχισε να αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή

Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή Τι είναι οι μηνίσκοι του γόνατος; Οι μηνίσκοι του γόνατος είναι ινοχόνδρινοι δίσκοι σχήματος C οι οποίοι παρεμβάλλονται μεταξύ του μηριαίου και της

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ (FRACTURES OF THE PELVIS)

Α.1. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ (FRACTURES OF THE PELVIS) ΜΑΘΗΜΑ 7 ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ, ΚΟΤΥΛΗΣ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ, ΟΣΤΕΟΧΟΝΔΡΙΤΙΔΑ ΤΗΣ ΑΝΩ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΕΠΙΦΥΣΗΣ, ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ 2ου ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΥ, ΤΗΣ ΠΤΕΡΝΑΣ, ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ, ΤΟΥ ΚΝΗΜΙΑΙΟΥ ΚΥΡΤΩΜΑΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑ: ΝΕΟΤΕΡΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Ονοµατεπώνυµο Εισηγητή: Κοτρώτσιου Στυλιανή Ονοµατεπώνυµο Εκπαιδευοµένου:

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο διαβητικού ποδιού: ο ρόλος της Πλαστικής Χειρουργικής στη σύνθετη θεραπευτική προσέγγιση

Σύνδρομο διαβητικού ποδιού: ο ρόλος της Πλαστικής Χειρουργικής στη σύνθετη θεραπευτική προσέγγιση 21 ANAΣΚΟΠΗΣΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 15, 2009 (21-39) Σύνδρομο διαβητικού ποδιού: ο ρόλος της Πλαστικής Χειρουργικής στη σύνθετη θεραπευτική προσέγγιση O. Παπαδόπουλος 1, Δ. Καρυπίδης 2, Π.

Διαβάστε περισσότερα

Αρθροσκοπική αντιμετώπιση. ρήξης μηνίσκου

Αρθροσκοπική αντιμετώπιση. ρήξης μηνίσκου Αρθροκοπική αντιμετώπιση ρήξης μηνίσκου Ορθοπαιδική χειρουργική Αρθροσκοπική αντιμετώπιση ρήξης μηνίσκου Ορθοπαδικός Χειρουργός: Ελληνική Εταιρεία Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής Γόνατος & Αθλητικών Κακώσεων

Διαβάστε περισσότερα

«Παθοβιοχημεία της εκφύλισης Μηνίσκου στον Άνθρωπο: Συμμετοχή του Σηματοδοτικού Άξονα p38 MAPK-NF-kB και της Κυκλο-οξυγενάσης 2 (COX-2)

«Παθοβιοχημεία της εκφύλισης Μηνίσκου στον Άνθρωπο: Συμμετοχή του Σηματοδοτικού Άξονα p38 MAPK-NF-kB και της Κυκλο-οξυγενάσης 2 (COX-2) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ «Παθοβιοχημεία της εκφύλισης Μηνίσκου στον Άνθρωπο: Συμμετοχή του Σηματοδοτικού Άξονα p38 MAPK-NF-kB και της Κυκλο-οξυγενάσης

Διαβάστε περισσότερα

Παθητική κινητοποίηση

Παθητική κινητοποίηση Παθητική κινητοποίηση Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, εµφανίστηκε µία σταθερή αύξηση στη χρήση των τεχνικών κινητοποίησης των αρθρώσεων από τους φυσιοθεραπευτές. Η κυριότερη ένδειξη για την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 4

Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 4 Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 4 T E Y X O Σ 0 7 Δορυλαίου 24, Πλατεία Μαβίλη, 115 21 Αθήνα Τηλ.: 210 6475000 Fax: 210 6475005 email: info@athinaiki-mediclinic.gr www.athinaiki-mediclinic.gr Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ

Διαβάστε περισσότερα

Νόσος Dupuytren Χειρουργική αντιμετώπιση

Νόσος Dupuytren Χειρουργική αντιμετώπιση Νόσος Dupuytren Χειρουργική αντιμετώπιση Ορθοπαιδική χειρουργική Νόσος Dupuytren Χειρουργική αντιμετώπιση Ορθοπαιδικός Χειρουργός: Ελληνική Εταιρεία Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής Γόνατος & Αθλητικών Κακώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αρθροσκόπηση του Ισχίου

Αρθροσκόπηση του Ισχίου MEΣOΓEIΩN 215, AΘHNA 115 25 - THΛ.: 210 6777590, FAX: 210 6756352 E-mail: kafkas@otenet.gr, Website: kafkas-publications.com Iδιoκτήτης: Eκδόσεις Kαυκάς EKΔOTHΣ:... Hλίας Kαυκάς, Δερματολόγος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αντικατάστσαση (αναθεώρηση) πρόθεσης ισχίου

Αντικατάστσαση (αναθεώρηση) πρόθεσης ισχίου Αντικατάσταση (Αναθεώρηση) πρόθεσης ισχίου Ορθοπαιδική χειρουργική Αντικατάστσαση (αναθεώρηση) πρόθεσης ισχίου Ορθοπαιδικός Χειρουργός: Ελληνική Εταιρεία Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής Γόνατος & Αθλητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ Γενικά Η ποδοκνημική (άρθρωση μεταξύ αστραγάλου και κνήμης) προσβάλλεται λιγότερο συχνά από αρθρίτιδα σε σχέση με το γόνατο ή το ισχίο. Στην ποδοκνημική άρθρωση ή αρθρίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

Η εκτύπωση είναι ευγενική χορηγία της

Η εκτύπωση είναι ευγενική χορηγία της Φυσικοθεραπευτική Αποκατάσταση μετά από Ολική Αρθροπλαστική στο Γόνατο Παπαθανασίου Γ, Αλυγιζάκης Π, Μαντούβαλος Μ, Καλπία Π Τμήμα Φυσικοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Αθήνας Η εκτύπωση είναι ευγενική χορηγία της Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

A.T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

A.T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ A.T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος

Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος 1. Τι είναι οι ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αντικατάσταση ισχίου και γόνατος; Ο όρος ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι (ΕΕΜ)

Διαβάστε περισσότερα