Π.2 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 27

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π.2 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 27"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ...4 ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ...6 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ...7 Π.1 - ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 8 Π ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...9 Π Νομοθετικό και προγραμματικό πλαίσιο και πορίσματα της ανάλυσης9 Π Συνοπτικά πορίσματα της ανάλυσης...10 Π Σενάριο που προκρίθηκε για επεξεργασία κατά το Β1 στάδιο και βασικές αρχές σχεδιασμού...13 Π Βασικά προγραμματικά μεγέθη...19 Π Πληθυσμός...19 Π Εκτίμηση αναγκών παραγωγικών τομέων για οργανωμένους υποδοχείς...20 Π ΠΡΟΤΥΠΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ-ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ...22 Π ΡΟΛΟΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ...24 Π ΑΝΑΔΡΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ...26 Π.2 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 27 Π ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...27 Π ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΝΕΟΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ (ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ)...28 Π Κατοικία...28 Π Κεντρικές Λειτουργίες...33 Π Παραγωγικές Δραστηριότητες...33 Π ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ

2 Π Περιοχές μέσα στον Οικιστικό Ιστό...34 Π Περιοχές Επεκτάσεων Νέες Πολεοδομικές Ενότητες...35 Π ΠΕΡΠΟ...35 Π Χονδρεμπόριο...36 Π ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΠΕΠΔ - Ν.2508/97 ΑΡ.4 3)...37 Π ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ...38 Π ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ...40 Π ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ...41 Π ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...42 Π Μεταφορικό Δίκτυο - Γενική Θεώρηση...42 Π Περιοχές Επεκτάσεων...43 Π Οδικό Δίκτυο...43 Π Ύδρευση - Αποχέτευση...43 Π Ηλεκτροδότηση Τηλεπικοινωνίες...43 Π.3 - ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ 44 Π ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ...45 Π Χρήσεις γης...45 Π Συντελεστές Δόμησης...48 Π Αναλυτική περιγραφή Οικιστικών Υποδοχέων...50 Π Πολεοδομικές Ενότητες...50 Π ΠΕΡΠΟ Κατοικίας...70 Π Περιοχές Χονδρεμπορίου...70 Π ΛΟΙΠΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ...72 Π ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ...75 Π ΖΩΝΕΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ...77 Π ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ...78 Π Μεταφορικό Δίκτυο

3 Π Γενική λογική μέτρων...78 Π Υπερτοπικές, διαπεριφερειακές συνδέσεις...79 Π Οδικό δίκτυο (Χάρτης Π.3.3.α1) 79 Π Υπεραστικές λεωφορειακές γραμμές (χάρτης Π.3.3.α2) 81 Π Σιδηρόδρομος (χάρτες Π.3.3.α1, Π.3.3.α2) 82 Π Αεροδρόμιο 84 Π Άλλες συγκοινωνιακές προοπτικές 85 Π Δίκτυα οικισμού...85 Π Σύνθεση των μετακινήσεων 85 Π Οδικό δίκτυο (χάρτης Π.3.3.α2) 86 Π Πεζόδρομοι Ποδηλατόδρομοι 89 Π Χώροι στάθμευσης 90 Π Μέσα μαζικής μεταφοράς (Μ.Μ.Μ.) 91 Π ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ...93 Π.4 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 95 3

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Χαρακτήρας μελέτης και στοιχεία ανάθεσης Η μελέτη «Αναθεώρηση και Επέκταση του Ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου - (ΓΠΣ)» του Δήμου Λαρισαίων ανατέθηκε από το Δήμο Λαρισαίων στους: Στέλιο Τσακίρη (Αρχιτέκτονα-Πολεοδόμο/Χωροτάκτη), και Κώστα Λαλένη (Πολιτικό Μηχανικό -Πολεοδόμο/Χωροτάκτη) στις με την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης (Αρ. Πρωτ.: 12480) σύμφωνα με: Το Ν. 3316/2005 (Α 42) «Ανάθεση και εκτέλεση Δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών» καθώς και το Ν.716/1977 «Περί Μητρώου Μελετητών, αναθέσεως και εκπονήσεως Μελετών» και τα εκτελεστικά του Π.Δ/γματα, κατά το μέρος τους που διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 4, άρθρο 45 του Ν.3316/2005. Το Ν.2508/97 «Περί της Βιώσιμης οικιστικής ανάπτυξης των πόλεων και οικισμών της χώρας» και τις διατάξεις του Ν.1337/83 που είναι σε ισχύ σήμερα, Τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, Την Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 9572/1845/ (ΦΕΚ 209Δ ). Η μελέτη εκπονείται σύμφωνα με τις ειδικές τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης μελετών ΓΠΣ-Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., που αναφέρονται στην υπ αριθμ. 9572/1845/ (ΦΕΚ 209Δ ) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΠΕΧΩΔΕ) καθώς και τις οδηγίες-κατευθύνσεις της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Δήμου Λαρισαίων, που είναι η Διευθύνουσα Υπηρεσία, εκ μέρους του εργοδότη. Η υπηρεσία αυτή επιβλέπει, εποπτεύει και ελέγχει την μελέτη σύμφωνα με τη Σύμβαση. Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) αποτελεί, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 9572/1845/ Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ που καθορίζει το ακριβές περιεχόμενο της σχετικής μελέτης, το πλήρες «Χωροταξικό Σχέδιο» του Καποδιστριακού Δήμου. Η μελέτη εκπονείται σε δύο (2) στάδια, Α και Β. Το Β στάδιο υποδιαιρείται σε δύο υποστάδια Β 1 και Β 2. Α Στάδιο Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την «ανάλυση» της υπάρχουσας κατάστασης, τη «διάγνωση των προβλημάτων», «προοπτικών» και «τάσεων» και τη «διατύπωση της 4

5 καταρχήν πρότασης ή των εναλλακτικών προτάσεων» ρύθμισης της περιοχής του νέου Δήμου. Μετά την υποβολή και παραλαβή του Α σταδίου γίνεται παρουσίαση από τον Ανάδοχο στην έδρα του Δήμου σε σύσκεψη, που συγκαλείται με μέριμνα του Εργοδότη και στην οποία μετέχουν εκπρόσωποι των ενδιαφερόμενων Υπηρεσιών και λοιπών φορέων. Στόχος της σύσκεψης αυτής είναι η παρουσίαση των στοιχείων της ανάλυσης και η διατύπωση απόψεων ιδίως σε ό,τι αφορά την προσέγγιση και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και των προοπτικών χωρικής ανάπτυξης του Δήμου. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία συνεκτιμώντας και τα πορίσματα της σύσκεψης δίνει κατευθύνσεις κατά την κρίση της για την πιθανή συμπλήρωση των στοιχείων του Α σταδίου και οδηγίες-κατευθύνσεις για την έναρξη του Β σταδίου. Β 1 Υποστάδιο Το παρόν αποτελεί το παραδοτέο του (υπο)σταδίου Β1. Κατά το δεύτερο στάδιο γίνεται «λεπτομερής επεξεργασία του ΓΠΣ» με βάση το σενάριο πρότασης του Α σταδίου που έχει προκριθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Μετά την παραλαβή του Β 1 υποσταδίου η μελέτη αποστέλλεται από τον Εργοδότη και τη Διευθύνουσα Υπηρεσία στις αρμόδιες υπηρεσίες για την τήρηση των διαδικασιών που προβλέπει ο νόμος (αρθρ Ν.2508/97 και αρθρ.3 2 Ν.1337/83). Η Διευθύνουσα Υπηρεσία του εργοδότη συνεκτιμώντας και τις γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών και την απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου δίνει κατά την κρίση της οδηγίες- κατευθύνσεις για τις αναγκαίες τροποποιήσεις (Β 2 υποστάδιο της μελέτης). Β 2 Υποστάδιο Αφορά στην προσαρμογή του υποσταδίου Β 1 και την οριστική πρόταση του ΓΠΣ. Μετά τη παράδοση του Β 2 υποσταδίου η μελέτη αποστέλλεται από τον Εργοδότη και την Διευθύνουσα Υπηρεσία στη Γραμματεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την προώθηση της εγκριτικής απόφασης από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. 5

6 Ομάδα μελέτης Στέλιος Τσακίρης, Ανάδοχος Συντονιστής, Αρχιτέκτων Μηχ. - Χωροτάκτης/Πολεοδόμος Κώστας Λαλένης, Ανάδοχος Αναπληρωτής Συντονιστής, Δρ. Πολεοδόμος - Πολιτικός Μηχανικός Δημήτρης Οικονόμου, Σύμβουλος, Καθηγητής Πολεοδομίας-Χωροταξίας Παν/μιου Θεσσαλίας, Μιχάλης Βαρδουλάκης, Πολιτικός Μηχ. Συγκοινωνιολόγος Νίκος Στάππας, Γεωλόγος Γιώργος Πετράκος, Οικονομολόγος, Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης του Χώρου Παν/μιου Θεσσαλίας, Γιώργος Νεβέσκαλος, Πολιτικός Μηχ. Περιβαλλοντολόγος Γρηγόριος Τιμοθέου, Γεωπόνος Θεοδούλη Μωυσιάδου, Μηχ. Χωροταξίας-Πολεοδομίας κ Περιφ. Ανάπτυξης, MSc στα GIS Κυπαρισσία Ηλία, Μηχ. Χωροταξίας-Πολεοδομίας κ Περιφ. Ανάπτυξης Αννα Σαμαρίνα, Μηχ. Χωροταξίας-Πολεοδομίας κ Περιφ. Ανάπτυξης, MSc 6

7 Επιτροπή Επίβλεψης Πρόεδρος: Νότη Παρασκευή Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ4 Προϊσταμένη τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Λαρισαίων Τακτικά Μέλη: Παπαδόπουλος Νικόλαος, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ4 υπάλληλος τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Λαρισαίων Μουλαρά Ελένη, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ6 υπάλληλος τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωροταξίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας Αναπληρωματικά Μέλη: Κωτούλας Στέφανος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ6 υπάλληλος τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Λαρισαίων Αντωνούλη Αλεξάνδρα, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ4 υπάλληλος τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Λαρισαίων Βενέτη Αγγελική, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ6 υπάλληλος τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωροταξίας της Περιφ. Θεσσαλίας 7

8 Π.1 - ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Το δομικό σχέδιο της χωρικής οργάνωσης του Δήμου Λαρισαίων, που αποτυπώνεται σχηματικά στο Χάρτη Π.1 περιγράφει συνοπτικά το πρότυπο ανάπτυξης και οργάνωσης του οικιστικού δικτύου του Δήμου. 8

9 Π Βασικές αρχές της τελικής πρότασης και προγραμματικά μεγέθη Π Νομοθετικό και προγραμματικό πλαίσιο και πορίσματα της ανάλυσης Η τελική πρόταση της μελέτης διαρθρώνεται λαμβάνοντας υπόψη: Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, όπως αυτό ορίζεται κυρίως από τους Ν. 2508/97 - «Βιώσιμη Οικιστική Ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών» και Ν. 2742/99 - «Χωροταξικός Σχεδιασμός & Αειφόρος Ανάπτυξη», την υπ αρ. 9572/1845/00 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ - «Τεχνικές Προδιαγραφές μελετών ΓΠΣ/ ΣΧΟΟΑΠ & αμοιβές εκπόνησης» και την υπ αρ /04 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ - «Έγκριση πολεοδομικών σταθεροτύπων και ανώτατα όρια πυκνοτήτων που εφαρμόζονται κατά την εκπόνηση ΓΠΣ/ ΣΧΟΟΑΠ και ΠΜ». Το προγραμματικό πλαίσιο της περιοχής μελέτης, όπως αυτό προσδιορίζεται, κυρίως, από το εγκεκριμένο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Θεσσαλίας, το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Λάρισας, και το ΠΕΠ Θεσσαλίας (που ίσχυε κατά το χρόνο έναρξη της μελέτης, και θα υλοποιείται ακόμα μέχρι και το επόμενο έτος). Επικουρικά, έχουν ληφθεί υπόψη τα εξής: Το εγκεκριμένο, πλέον, ΕΣΠΑ , που περιλαμβάνει τμήμα για τη Θεσσαλία και αναφορές στη Λάρισα, καθώς και το ΠΕΠ Θεσσαλίας-Ηπείρου- Στερεάς Ελλάδας Η επιχειρησιακή επεξεργασία του τελευταίου είναι ακόμα σε εξέλιξη, αλλά περιλαμβάνει ανάλυση προβλημάτων και τα βασικά στοιχεία της στρατηγικής για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Τα σχέδια ΚΥΑ των Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ, τον Τουρισμό, και τη Βιομηχανία, που έχουν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Τα Πλαίσια αυτά δεν έχουν ακόμα εγκριθεί, αλλά τα σχέδια ΚΥΑ αποτελούν σαφή ένδειξη των βασικών επιλογών του ΥΠΕΧΩΔΕ για τη χωρική διάρθρωση των αντίστοιχων τομέων. Τέλος, εισροές στη μελέτη υπήρξαν διάφορες προγενέστερες μελέτες που αφορούσαν τη Λάρισα, μεταξύ των οποίων οι εξής: Μελέτη Ρυθμιστικού και Ρυμοτομικού Σχεδίου Λάρισας, Εταιρεία Μελετών Περιβάλλοντος,

10 ΚΕΠΑ Βόλου-Λάρισας / Οργάνωση ευρύτερης περιοχής Διπόλου, Γρ. Θ. Παπαγιάννης & Εταιρεία Μελετών Περιβάλλοντος, 1979 Αναθεώρηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Λάρισας, Εταιρεία Μελετών Περιβάλλοντος,1980 Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Λάρισας, ΕΠΑ , Εταιρεία Μελετών Περιβάλλοντος και Συνεργάτες, 1985 «Πολεοδομική επέμβαση εξυγίανση στο κέντρο της Λάρισας: περιοχή Φρουρίου, κοίτη Πηνειού, παραπήνειος ζώνη», Ερευνητικό Πρόγραμμα Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, 1989 Γενική Μελέτη Μεταφορών και Κυκλοφορίας της πόλης της Λάρισας, DENCO- Σύμβουλοι Μηχανικοί, 1991 «Επανεξέταση και πρόταση καθορισμού Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) Λάρισας», Ομάδα Εργασίας ΤΕΕ Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, 1993 Π Συνοπτικά πορίσματα της ανάλυσης Η ανάλυση των κοινωνικο-οικονομικών και χωρικών δεδομένων και τάσεων στην περιοχή μελέτης, που έχει γίνει κατά το στάδιο Α, έχει καταλήξει σε ορισμένα βασικά συμπεράσματα, που αποτελούν την αφετηρία για τη διατύπωση της στρατηγικής (προτάσεων). Οσον αφορά τη χωροταξική θεώρηση, τα βασικά συμπεράσματα συνοψίζονται στον πιο κάτω πίνακα SWOT. 10

11 ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Κεντροβαρική γεωγραφική θέση στον ελληνικό χώρο και διέλευση βασικού αναπτυξιακού άξονα της χώρας (S) Υπάρχουσες και σε εξέλιξη μεγάλες υποδομές γενικού οικονομικού σκοπού στη Θεσσαλία ή σε μικρή απόσταση από τα Β και Α όριά της Σημαντική χωροταξική συνοχή της Περιφέρειας Θεσμοθετημένο Περιφερειακό Χωροταξικό Σχέδιο Χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης Θεσσαλίας σε ως προς μέσο όρο ΕΕ, μέτριο επίπεδο ανάπτυξης ως προς μέσο όρο χώρας Μειωμένη εξωτερική δικτύωση και εξωστρέφεια της θεσσαλικής οικονομίας Γεωγραφικά, τεχνικά και διοικητικά εμπόδια στην ανάπτυξη συνεργασιών με όμορους Νομούς άλλων περιφερειών Σχετικά περιορισμένη πληθυσμιακή βάση περιφερειακής ενδοχώρας (σε σύγκριση με μέση Ευρωπαϊκή περιφέρεια) Περιορισμένη διαπεριφερειακή ακτινοβολία Έλλειψη τακτικών αεροπορικών δρομολογίων Λάρισας Έλλειψη ρυθμιστικού σχεδιασμού ΠΣ Λάρισας Διαθεσιμότητα πόρων διαρθρωτικών Ταμείων ΕΕ στην προγραμματική περίοδο Η διεύρυνση προς ΕΕ προς τα Βαλκάνια γεωοικο νομικές ευκαιρίες για ελληνικές περιφέρειες και μεγάλες πόλεις Ουσιαστική ενεργοποίηση μείζονος περιφέρειας Θεσσαλίας- Ηπείρου-Στερεάς Ελλάδας Εγγύτητα των μεγάλων αστικών κέντρων της Θεσσαλίας αφήνει περιθώρια ανάπτυξης διπόλων Υπό εκπόνηση Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο και Ειδικά Χωροταξικά Σχέδια Αυξανόμενος εξωτερικός ανταγωνισμός για παραδοσιακές δραστηριότητες, λόγω διεύρυνσης ΕΕ και της περαιτέρω διεθνοποίησης Η περαιτέρω ενίσχυση της τάσης συγκέντρωσης των οικονομικών δραστηριοτήτων προς τους δύο πόλους ανάπτυξης της χώρας (Πόλος Αττικής, Πόλος Θεσσαλονίκης) Μαζική έξοδος αγροτικού πληθυσμού Θεσσαλίας νέο κύμα αστυφιλίας 11

12 Οσον αφορά την αναπτυξιακή φυσιογνωμία, τα βασικά συμπεράσματα συνοψίζονται στον πιο κάτω πίνακα SWOT. ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Σχετικό μεγάλο πληθυσμιακό μέγεθος Λάρισας Ύπαρξη ορισμένων παραγωγικών και ερευνητικών υποδομών Ισχυρός διοικητικός ρόλος Ισχυρή βάση σε ορισμένους κλάδους μεταποίησης (αγροτικές πρώτες ύλες) και στο εμπόριο Υποδομές εκπαίδευσης, και σε κάποιο βαθμό έρευνας Επενδυτικός δυναμισμός της Λάρισας, για τα δεδομένα της Θεσσαλία Σημαντική εξάρτηση από τη γεωργική ανάπτυξη/ζήτηση της ενδοχώρας (που βρίσκεται σε πορεία κάμψης) Βραδύς ρυθμός ιδιωτικών επενδύσεων σε νέα οικονομία και σε καινοτομία Χαμηλή (ποσοτικά και ποιοτικά) ανάπτυξη τουρισμού Υπαρκτές αλλά όχι επαρκείς παραγωγικές υποδομές Αδύναμη εξωτερική εικόνα της πόλης, έλλειψη (και εγγενείς δυσκολίες διαμόρφωσης) στρατηγικής place marketing Ρόλος της πόλης στη δημιουργία ενός πυρήνα σύγχρονης γεωργίας (αξιοποίηση ΚΑΠ, τάσεων αγοράς, και παράδοσης) Νέες υποδομές έρευνας και καινοτομίας Μεσομακροπρόθεσμα, δημογραφική κρίση 12

13 Π Σενάριο που προκρίθηκε για επεξεργασία κατά το Β1 στάδιο και βασικές αρχές σχεδιασμού Σύμφωνα με τις Προδιαγραφές του ΓΠΣ, το παραδοτέο του Α σταδίου κατέληξε στην επεξεργασία σεναρίων για την πρόταση. Διατυπώθηκαν τρία σενάρια, κοινός παρονομαστής των οποίων ήταν οι χρονικοί ορίζοντες, δυό βασικοί και ένας επικουρικός, που ενσωματώνονται πλέον στην πρόταση: Ο μεσοπρόθεσμος ορίζοντας είναι το 2011, δηλ. μετά από έξη έτη: έτος της πρώτης επόμενης απογραφής πληθυσμού-απασχόλησης, και επίσης έτος της πρώτης πιθανής αναθεώρησης του ΓΠΣ (αν αυτό θεσμοθετηθεί μέσα στο τρέχον έτος) ή κοντά σε αυτήν, και τέλος έτος που βρίσκεται κοντά στο τέλος της επόμενης προγραμματικής περιόδου Όπου χρησιμοποιούνται οι όροι «βραχυπρόθεσμα» και «βραχυ-μεσοπρόθεσμα» παραπέμπουν, αντίστοιχα, σε ορίζοντες 2-3 ετών και 3-4 ετών. Ο μακροπρόθεσμος ορίζοντας είναι το 2021 (δηλ. μετά από 15 έτη), έτος της δεύτερης επόμενης απογραφής. Ένας επικουρικός ορίζοντας, ιδίως στην περίπτωση έργων και προγραμμάτων με χρηματοδοτικό χαρακτήρα, μπορεί να είναι το 2013/2016. Το 2013 είναι το έτος ονομαστικής λήξης της επόμενης προγραμματικής περιόδου (ΕΣΠΑ ) ενώ το 2016 είναι το έτος που (μάλλον) θα είναι το τελικό όριο ολοκλήρωσης έργων που συγχρηματοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους. Τα τρία σενάρια που διατυπώθηκαν ήταν τα εξής: Μηδενικό σενάριο: Μη θεσμοθέτηση νέου ΓΠΣ, παραμονή του εξωααστικού χώρου σε κατάσταση μη μη σχεδιασμού Ουτοπικό σενάριο: Θεσμοθέτηση ΓΠΣ και ΡΣΛ, πλήρης αξιοποίηση των «τεχνικών» δυνατοτήτων για οικονομική ανάπτυξη και περιβαλλοντική διαχείριση ( πλήρες μοντέλο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης) χωρίς υπολογισμό των βραχυμεσοπρόθεσμων κοινωνικών επιπτώσεων, και με την υπόθεση ότι η διοίκηση λειτουργεί με πλήρη αποτελεσματικότητα) σχεδιασμού) Ρεαλιστικό σενάριο: Σταδιακή διαφοροποίηση οικονομικής βάσης, στροφή προς βιώσιμη ανάπτυξη, εκτατικό οικιστικό μοντέλο Το σενάριο που προκρίθηκε για περαιτέρω επεξεργασία στο Β1 στάδιο είναι το Ρεαλιστικό. Τα βασικά του χαρακτηρίστηκαν είναι τα εξής, ομαδοποιημένα σε ενότητες: 13

14 Χαρακτήρας οικονομικής βάσης Περαιτέρω ποσοτική ανάπτυξη του τριτογενούς τομέα, παράλληλα με την μερική ποιοτική του αναβάθμιση (υπηρεσίες εξωστρεφείς ή/και αιχμής χρηματοοικονομικές, σύγχρονο εμπόριο, έρευνα, τριτοβάθμια εκπαίδευση, εφοδιαστική...) Συρρίκνωση της παραδοσιακής εντατικής γεωργίας, αλλά μερική αντιστάθμιση με την ανάπτυξη ενός πυρήνα ποιοτικής-ανταγωνιστικής γεωργίας. Υπαρκτή πίεση, βραχυ-μεσοπρόθεσμα στην αγορά εργασίας, που γρήγορα απορροφάται σε άλλους οικονομικούς τομείς. Εισροή πρώην αγροτικού πληθυσμού στη Λάρισα ( μικρότερη από αυτή του μηδενικού σεναρίου), υπαρκτές τάσεις εγκατάλειψης της γεωργικής γης (στην ευρύτερη περιοχή) που όμως ελέγχονται με κατάλληλα μέσα πολιτικής Πιέσεις στη μεταποίηση, λόγω του αυξανόμενου εξωτερικού ανταγωνισμού σε ορισμένους παραδοσιακούς κλάδους, αλλά ανάπτυξη κλάδων με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (καθετοποίηση γεωργικών προϊόντων κλπ.) Μικρή αλλά υπαρκτή ενίσχυση του αστικού τουρισμού Μεσοπρόθεσμα, κάλυψη της απόστασης από το μέσο ευρωπαϊκό κατά κεφαλή εισόδημα Το Πανεπιστήμιο συνεχίζει να αναπτύσσεται, με σταδιακή αύξηση των τμημάτων και ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας Συνολικά, η Λάρισα διατηρεί τον ηγετικό περιφερειακό ρόλο της, και παράλληλα εξελίσσεται προς την κατεύθυνση μιας μικρής μητρόπολης με στοιχεία υπερπεριφερειακής ακτινοβολίας. Η δικτύωση, σε πρώτο «κύκλο» με το Βόλο (δίπολο) και σε δεύτερο με τα υπόλοιπα αστικά κέντρα της περιφέρειας αλλά και διεθνώς, αποτελούν παραμέτρους αυτού του ρόλου Μοντέλο οικιστικής ανάπτυξης και χωρικής οργάνωσης Το υφιστάμενο κέντρο αποσυμφορείται ποσοτικά και αναβαθμίζεται ποιοτικά. Οι κεντρικές λειτουργίες αποκτούν πολυπολική οργάνωση με δύο μείζονες πόλους: υφιστάμενο κέντρο και νέος πόλος μεγάλων κεντρικών λειτουργιών προς τα ΝΔ του οικιστικού ιστού Ενίσχυση των τάσεων αποκέντρωσης μεγάλων κεντρικών λειτουργιών με βάση το συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό της οικιστικής ανάπτυξης και της νέας δομής της πόλης 14

15 Περιορισμός της δόμησης περιοχών με σχετική γεωλογική ακαταλληλότητα, αποφυγή επεκτάσεων σε τέτοιες περιοχές Σταδιακά απόκτηση σχετικά μεγαλύτερων των σημερινών πυκνοτήτων σε περιοχές κατοικίες με ευνοϊκά πολεοδομικά χαρακτηριστικά, χωρίς υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας ( μείωση σημερινών ΣΔ). Τάσεις εξόδου από τμήματα του σημερινού οικιστικού χώρου με δύο αποδέκτες: νέες επεκτάσεις της Λάρισας και ορισμένες νέες οργανωμένες οικιστικές αναπτύξεις (ΠΕΡΠΟ) στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας (εντός και εκτός Δήμου). Ο οικιστικός χώρος επεκτείνεται σχετικά, για να συμβάλλει στην κάλυψη πολλαπλών αναγκών: εξυγίανση-αναβάθμιση υπάρχουσας οικονομικής βάσης, με μείωση πυκνοτήτων (δυνητικών) σε ακατάλληλες εντός σχεδίου περιοχές, και σημαντική βελτίωση ποιότητας ζωής. Οι δείκτες ποσοστό πρασίνου και ποσοστό κοινοχρήστων χώρων αυξάνονται σταδιακά Χωροθετείται στη Λάρισα τουλάχιστον ένα πολύ μεγάλο δημόσιο κτήριουπερτοπικό τοπόσημο (πολιτιστικής ή διοικητικής υποδομής) με αναγνωρίσιμη αρχιτεκτονική ποιότητα, που λειτουργεί και ως στοιχείο του city marketing της πόλης Βελτίωση της εικόνας της πόλης, με παρεμβάσεις αστικής σύνθεσης στο δημόσιο χώρο και με βελτίωση της αρχιτεκτονικής στον ιδιωτικό χώρο. Παράλληλα, η ποιότητα των κατασκευών θα συνεχίσει να βελτιώνεται. Χρησιμοποιούνται μέθοδοι βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και εξοικονόμησης ενέργειας Η εσωτερική οργάνωση του οικιστικού χώρου βελτιώνεται σταδιακά. Μειώνονται οι δυσκολίες στάθμευσης, η υπερτοπική κυκλοφορία εκτρέπεται αρκετά από την πόλη, το οδικό δίκτυο ιεραρχείται ορθολογικά και ενισχύεται με ορισμένους κατάλληλους άξονες, το δίκτυο πεζοδρόμων διευρύνεται και παράλληλα βελτιώνεται σταδιακά το επίπεδο λειτουργίας-διαχείρισής του με αντιμετώπιση των σημερινών προβλημάτων (παράνομη διέλευση ή στάθμευση οχημάτων, ηχορύπανση κλπ.). Χρησιμοποιείται ο μηχανισμός των σχετικά ολοκληρωμένων αναπλάσεων (όχι απλώς πεζοδρομήσεων) Δραστικός περιορισμός / κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης, και καθορισμός χρήσεων γης στην ύπαιθρο. Η διάσπαρτη δόμηση ελέγχεται, και οι σημερινές παρόδιες συγκεντρώσεις, ανάλογα με την περίπτωση, πολεοδομούνται ή μεσοπρόθεσμα αποδυναμώνονται με μετεγκαταστάσεις 15

16 Αλλαγή του μοντέλου χωροθέτησης των παραγωγικών δραστηριοτήτων, με αύξηση του μεριδίου των οργανωμένων ή ημιοργανωμένων περιοχών Προστασία όλων των υπερτοπικών οδικών αξόνων από την παρόδια δόμηση Πιθανή λειτουργία του αεροδρομίου ως πολιτικού Συστηματική αντιμετώπιση των αναγκών στάθμευσης, με δημιουργία δικτύου οργανωμένων χώρων, και εξ αρχής προβλέψεις επαρκών χώρων στάθμευσης στις νέες επεκτάσεις/αναπτύξεις Ενίσχυση των μηχανισμών παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου του χώρου Συντονισμός ΡΣΛ και ΓΠΣ Περιβαλλοντική στρατηγική και προοπτική Ολοκλήρωση του δικτύου αποχέτευσης Ολοκλήρωση αντιπλημμυρικών έργων Πηνειού, και σταδιακά σε άλλες περιοχές με σχετικά προβλήματα Μεσοπρόθεσμα, ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων (μείωση ανακύκλωση ΧΥΤΑ) Μεσο-μακροπρόθεσμα, μείωση των πιέσεων, και μακροπρόθεσμα ανάταξη, του υδροφόρου ορίζοντα στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας Διατήρηση του φυσικού/αδόμητου χαρακτήρα της γεωργικής γης (στην ευρύτερη περιοχή), ακόμα και όπου αυτή παύει να χρησιμοποιείται παραγωγικά. Αποφυγή προβλημάτων διάβρωσης-ερήμωσης. Σταδιακή εφαρμογή ορθών γεωργικών πρακτικών Επέκταση της χρήσης του φυσικού αερίου με θετικές επιπτώσεις στους αέριους ρύπους (κυρίως στη βιομηχανία και την κεντρική θέρμανση) Μεσοπρόθεσμα, μείωση αερίων ρύπων με πηγή κυρίως την κυκλοφορία, μέσω βελτίωσης των δημόσιων μεταφορών, ορθολογικοποίησης-συμπλήρωσης του οδικού δικτύου, εξασφάλισης χώρων στάθμευσης, και καλύτερης διαχείρισης της κυκλοφορίας. Ψήγματα πολιτικής προστασίας του τοπίου 16

17 Προϋποθέσεις-Εφικτότητα Περιοριστικοί παράγοντες Μεγάλο πολιτικο-κοινωνικό βάρος της έγγειας ιδιοκτησίας δυσκολία λήψης μέτρων σχεδιασμού που θέτουν κανόνες αξιοποίησης Παράγοντες εφικτότητας Μείωση αντιδράσεων με διατήρηση σημαντικών δυνατοτήτων εκτός σχεδίου δόμησης) Μειωμένοι χρηματικοί πόροι (δημόσιοι και ιδιωτικοί) για την οργάνωση του χώρου και του περιβάλλοντος Δ ΚΠΣ, ιδιωτικοί πόροι που θα προσελκυστούν από τις επενδυτικές προοπτικές που ανοίγει το σενάριο Κυρίαρχες νοοτροπίες και συμπεριφορές με μακροχρόνιες καταβολές Αδυναμίες της διοίκησης γενικά, και του σχεδιασμού ειδικότερα Παγιωμένο (λόγω και της επιτυχίας του, παλαιότερα) παραδοσιακό μοντέλο γεωργικής ανάπτυξης Αντικειμενικές πιέσεις σε τμήμα της μεταποίησης (ιδίως έντασης εργασίας ή ΠΜΕ σε κλάδους που δεν έχουν «φυσική» προστασία από τον υπερτοπικό ανταγωνισμό) Αδυναμίες και ακαμψίες υφιστάμενου αστικού χώρου Σταδιακή συνειδητοποίηση των μεσομακροπρόθεσμων αδιεξόδων από τη συνέχιση της σημερινής κατάστασης, αλλά και των δυνατοτήτων που παρέχει ένα νέο μοντέλο ολοκληρωμένης βιώσιμης ανάπτυξης Σταδιακή-ρεαλιστική προσέγγιση, αποφυγή ανοίγματος όλων των μετώπων, αντισταθμιστικές παροχές Ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα, αποφυγή συνεχών τομών, δημιουργική εφαρμογή σταθεροτύπων, ενδεχόμενο βελτίωσης διοίκησης και συστήματος σχεδιασμού Αναγκαστική απομάκρυνση από το παραδοσιακό μοντέλο γεωργικής ανάπτυξης, λόγω της υφιστάμενης ΚΑΠ, αλλά και αξιοποίηση των θετικών στοιχείων της Στροφή της μεταποίησης προς κλάδους με συγκριτικό πλεονέκτημα, και χρήση Ε&Τ Σταδιακή αλλά σταθερή και συστηματική αντιμετώπιση των ακαμψιών και προβλημάτων Δυνάμεις της αγοράς, όσον αφορά αφενός τη ζήτηση αναβαθμισμένων στεγαστικών και πολεοδομικών συνθηκών, και αφετέρου τις ανάγκες χωροθέτησης μεγάλων σύγχρονων οικονομικών μονάδων 17

18 Σύνολο περιοριστικών παραγόντων που έχουν θεσμικό ή σχεδιαστικό χαρακτήρα Προώθηση νέων μηχανισμών πολιτικής γης από το Κράτος (υπάρχει ερευνητική προετοιμασία, αλλά όχι σαφής πολιτική βούληση, προς το παρόν) Κεντρικός περιορισμός εκτός σχεδίου δόμησης (ενδείξεις ότι υπάρχει σχετική ωρίμανση, ενδεχόμενο κάποιων διοικητικών πρωτοβουλιών) Κατευθύνσεις Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (υπό εκπόνηση) συμβατές με το σενάριο 18

19 Π Βασικά προγραμματικά μεγέθη Π Πληθυσμός Βασική συνιστώσα της τελικής πρότασης, αναφορικά με τις ανάγκες και την οργάνωση των χρήσεων γης του Δήμου, είναι η εκτίμηση των προγραμματικών του μεγεθών. Κρίσιμο μέγεθος είναι ο μελλοντικός πληθυσμός του Δήμου (με χρονικό ορίζονται το 2021), βάσει του οποίου θα ελεγχθεί η χωρητικότητα των οικιστικών υποδοχέων. Τα σχετικά στοιχεία περιλαμβάνονται στον επόμενο πίνακα. Μόνιμος Μόνιμος Μόνιμος Πληθυσμός 2001 Πληθυσμός 2011 Πληθυσμός : απογραφικός 2=1+(1*4%) 3=2+(2*12,6%) 4=3+(3*10,5%) Π.Ε Π.Ε Π.Ε Π.Ε Π.Ε Π.Ε Π.Ε Π.Ε Π.Ε Π.Ε Π.Ε Π.Ε Π.Ε Π.Ε Π.Ε Π.Ε Π.Ε Σύνολο Π.Ε Σύνολο εκτός Π.Ε Λάρισα Αμφιθέα Κουλούριον ΣΥΝΟΛΟ Δ.Δ.Λαρίσης Τερψιθέα ΣΥΝΟΛΟ Δ.Δ.Τερψιθέας ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ Για τη μεθοδολογία και τις υποθέσεις πάνω στις οποίες βασίστηκε ο πίνακας, βλ. το τμήμα Α του παραδοτέου του Α σταδίου. 19

20 Π Εκτίμηση αναγκών παραγωγικών τομέων για οργανωμένους υποδοχείς Η ανάλυση (Α στάδιο) είχε καταλήξει στο βασικό συμπέρασμα ότι το υφιστάμενο από παλαιά σχέδιο ΖΟΕ, αν και δεν θεσμοθετήθηκε, λειτούργησε καθοριστικά στην χωροθέτηση των άλλων, πλην κατοικίας, χρήσεων στην εκτός σχεδίου περιοχή, κυρίως επειδή οι αρμόδιες υπηρεσίες χρησιμοποίησαν το σχέδιο ΖΟΕ ως οδηγό για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Αν και οι επιλογές του σχεδίου αυτού δεν ήταν πάντα ικανοποιητικές, η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σήμερα στον ευρύτερο χώρο της Λάρισας, και ιδίως οι εκτός σχεδίου, γραμμικές κατά κανόνα, συγκεντρώσεις αστικών χρήσεων, δεν μπορούν πλέον να αγνοηθούν. Είναι σαφές, ωστόσο, ότι υποδεικνύουν την ανάγκη προσφοράς, στο μέλλον, και εναλλακτικών δυνατοτήτων χωροθέτησης διαφορετικού τύπου, και κατά βάση οργανωμένου χαρακτήρα. Μεσομακροπρόθεσμα, αυτό μπορεί να αναμορφώσει το μοντέλο χωροθέτησης των παραγωγικών δραστηριοτήτων στη Λάρισα. Τομεακά, οι κύριες χρήσεις για τις οποίες απαιτείται η προσφορά τέτοιων δυνατοτήτων είναι η βιομηχανία-βιοτεχνία, το χονδρεμπόριο, και οι μεγάλες μονάδες λιανικού εμπορίου. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το σενάριο που προκρίθηκε προβλέπει περαιτέρω ανάπτυξη, παράλληλα με αναβάθμιση, του τριτογενούς τομέα (υπηρεσίες εξωστρεφείς ή/και αιχμής χρηματοοικονομικές, σύγχρονο εμπόριο, έρευνα, τριτοβάθμια εκπαίδευση, εφοδιαστική...), και οι σχετικές δραστηριότητες έχουν ανάγκη πολλαπλών μορφών χωροθέτησης: διάσπαρτες εντός σχεδίου, μεγάλοι πόλοι εντός σχεδίου (όχι κατ ανάγκην εντός του υφιστάμενου ιστού), οργανωμένοι υποδοχείς, αυτοτελή εκτός σχεδίου χωροθέτηση για ορισμένες μεγάλες μονάδες. Προβλέπει επίσης, το σενάριο, πιέσεις στη μεταποίηση, λόγω του αυξανόμενου εξωτερικού ανταγωνισμού σε ορισμένους παραδοσιακούς κλάδους, αλλά και ανάπτυξη κλάδων με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (καθετοποίηση γεωργικών προϊόντων κλπ.). Και στην περίπτωση αυτή θα απαιτηθεί η προσφορά οργανωμένων χώρων αλλά και δυνατοτήτων διάσπαρτης χωροθέτησης. Όσον αφορά την ποσοτική διάσταση του θέματος, στο παραδοτέο του Α σταδίου έχει εκτιμηθεί ότι θα απαιτηθεί ένα μέγεθος οργανωμένων υποδοχέων της τάξης των στρ., σε επίπεδο νομού, χωρίς να είναι αναγκαίο η χωροθέτησή τους να γίνει οπωσδήποτε στα όρια του Δήμου Λάρισας. Το συγκριτικά μικρό μέγεθος της εδαφικής περιοχής του τελευταίου και τα δεδομένα χαρακτηριστικά καταλληλότητας περιορίζουν τις διαθέσιμες προς τούτο εκτάσεις, και σημαίνουν ότι μεγαλύτερο ή μικρότερο ποσοστό των αναγκαίων οργανωμένων υποδοχέων θα χωροθετηθεί εκτός Δήμου. Είναι σκόπιμο, ωστόσο, να επιδιωχθεί η κάλυψη μέρους των αναγκών και εντός Δήμου, αφενός γιατί υπάρχουν κατηγορίες μονάδων που έχουν ανάγκη πιο άμεσης χωρικής επαφής με την κυρίως πόλη (είτε λόγω μικρού μεγέθους είτε λόγω καθοριστικής εξάρτησης από την τοπική αγορά), και αφετέρου γιατί κάτι τέτοιο έχει 20

21 ευνοϊκή (δηλ. μειωτική) επίδραση στους κυκλοφοριακούς φόρτους, την κατανάλωση καυσίμων και την παραγωγή αέριων ρύπων. Βασικός παράγοντας, στο πλαίσιο αυτό, είναι η διαθεσιμότητα χώρου (κατάλληλες εκτάσεις από άποψη γεωμορφολογίας, υφιστάμενων χρήσεων και θέσεις στη συνολική χωρική οργάνωση) σε συνδυασμό με τις ανάγκες και άλλων χρήσεων (και κυρίως της κατοικίας) για χώρους με ίδια χαρακτηριστικά. 21

22 Π Πρότυπο χωρικής οργάνωσης του Δήμου- Σχέσεις με τους ευρύτερους άξονες ανάπτυξης Τα βασικά χαρακτηριστικά του μοντέλου χωρικής οργάνωσης της συνολικής εδαφικής περιοχής του Δήμου προσδιορίζονται, κατ αρχάς, από το γεγονός ότι ένα πολύ σημαντικό τμήμα του αποτελείται από εντός σχεδίου περιοχές. Επιπλέον, αρκετά σημαντικό τμήμα της εδαφικής περιοχής καταλαμβάνεται από το αεροδρόμιο. Αν ληφθούν υπόψη και οι εκτός σχεδίου συγκεντρώσεις χρήσεων αστικού χαρακτήρα, προκύπτει ότι η περιοχή είναι υψηλά αστικοποιημένη, και αυτό αποτελεί και θα παραμείνει βασικό στοιχείο της χωρικής οργάνωσης. Ισχυρό στοιχείο της χωρικής οργάνωσης είναι ήδη ο Πηνειός (κοίτη και παρόχθια ζώνη εκατέρωθεν), που προς το βορρά πλησιάζει στα όρια του Δήμου. Το στοιχείο αυτό τονίζεται στο υιοθετούμενο στην παρούσα μελέτη πρότυπο χωρικής οργάνωσης, με αιχμές αφενός την αύξηση της περιβαλλοντικής προστασίας (καθορισμός χρήσεων γης που γενικά αποτρέπουν τη δόμηση, αντιπλημμυρικά έργα), και αφετέρου την αξιοποίησή του σε μια προοπτική βιώσιμης ανάπτυξης, με τη χωροθέτηση περιβαλλοντικά συμβατών αναπτυξιακών δραστηριοτήτων. Στη σημερινή χωρική οργάνωση, οι υπερτοπικοί οδικοί άξονες έχουν αποκτήσει και ρόλο άξονα χωρικής ανάπτυξης, λόγω της παρόδιας χωροθέτησης αστικών χρήσεων (όπως έχει προαναφερθεί). Πρόκειται για φαινόμενο που δημιουργεί προβλήματα αλλά είναι πλέον μη αναστρέψιμο. Ως εκ τούτου, βασική επιλογή του νέου προτύπου χωρικής οργάνωσης είναι η εξυγίανση και οργάνωση των παρόδιων γραμμικών συγκεντρώσεων, ούτως ώστε να μειωθούν οι παρενέργειες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, εξάλλου, οι περιοχές αυτές αξιοποιούνται για την αναγκαία χωροθέτηση περιοχών υποδοχής παραγωγικών χρήσεων. Παράλληλα, ωστόσο, οι ρυθμίσεις αυτές γίνονται με όρους που συμβάλλουν στη βελτίωση της κυκλοφοριακής ικανότητας των δρόμων, που υποβαθμίζεται από την άναρχη παρόδια ανάπτυξη χρήσεων. Επιδιώκεται η καλύτερη ένταξη της Λάρισας στους ευρύτερους άξονες ανάπτυξης. Σε μεσο-κλίμακα, αυτό αφορά κυρίως την οργάνωση της σχέσης με τους όμορους δήμους που αποτελούν πλέον, μαζί με το Δ. Λάρισας, μια ενιαία ζώνη ημερήσιων μετακινήσεων, και δέχονται ένα μέρος των οικιστικών πιέσεων από τη Λάρισα. Αυτό προϋποθέτει ομόλογες ρυθμίσεις του σχεδιασμού των όμορων δήμων, που σε κάποιο βαθμό προωθούνται ήδη (πχ. ΓΠΣ Νίκαιας), ενώ περαιτέρω συντονισμός μπορεί και πρέπει να γίνει από το υπό εκκίνηση Ρυθμιστικό Σχέδιο της ευρύτερης περιοχής της Λάρισας. 22

23 Σε μακρο-κλίμακα, οι δύο βασικοί άξονες είναι η σχέση με το Βόλο, στην προοπτική του διπόλου, και οι σχέσεις με Καρδίτσα και Τρίκαλα. Και οι δύο αυτοί άξονες εξυπηρετούνται, στο πλαίσιο των περιορισμών που απορρέουν από το σχετικά μικρό μέγεθος της εδαφικής περιοχής του Δήμου. Κυρίως, αποφεύγονται επιλογές που θα παρεμποδίσουν την ορθή προώθηση αυτών των σχέσεων. Ωστόσο, οι βασικές σχετικές επιλογές ανήκουν στο μελλοντικό Ρυθμιστικό Σχέδιο, γιατί απαιτούν κυρίως ενέργειες εκτός των ορίων του Δήμου. 23

24 Π Ρόλοι οικισμών στο οικιστικό δίκτυο Ο Δήμος Λάρισας δεν περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό οικισμών, ως γνωστόν. Η Λάρισα καθεαυτή κυριαρχεί απολύτως, με περίπου το 99% του πληθυσμού του Δήμου να συγκεντρώνεται σε αυτήν. Ο μόνος άλλος αξιόλογος οικισμός, η Τερψιθέα, έχει προφανώς πολύ μικρό βάρος. Τα δεδομένα αυτά σημαίνουν ότι στο εσωτερικό του Δήμου οι ισορροπίες είναι δεδομένες, και δεν υπάρχει ζήτημα τροποποίησής τους από το ΓΠΣ. Όπως ήδη έχει καθοριστεί, άλλωστε, και από το Περιφερειακό Πλαίσιο, η Λάρισα είναι οικισμός 1 ου επιπέδου, ενώ η Τερψιθέα είναι οικισμός 5 ου επιπέδου. Η Τερψιθέα προορίζεται να απορροφήσει κάποιες οικιστικές πιέσεις, με αύξηση του πληθυσμού της μέχρι το 2021 κατά περίπου το ¼ (όσο και ο Δήμος συνολικά), αλλά το μέγεθός της δεν αλλάζει τάξη (θα φθάσει τους κατ.) και ο ρόλος ως οικισμού 5 ου επιπέδου διατηρείται. Σε ευρύτερο πλαίσιο, υποστηρίζεται ο μείζων αναπτυξιακός ρόλος της Λάρισας, που ήδη υπάρχει, έχει προσδιοριστεί από το υφιστάμενο προγραμματικό πλαίσιο, και επιδιώκεται να ενισχυθεί περαιτέρω από το νέο ΠΕΠ Θεσσαλίας-Ηπείρου-Στερεάς Ελλάδας Σημειώνεται ότι στις πρόσφατες παρατηρήρεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο ΠΕΠ, που τονίζει την ανάγκη να λειτουργήσει η Λάρισα ως πόλος ανάπτυξης (growth pole) και να αποσαφηνιστούν περαιτέρω τα ειδικότερα χαρακτηριστικα αυτού του ρόλου, και αναφέρεται άμεσα στο δίπολο Βόλου-Λάρισας, ως συνιστώσας αυτού του ρόλου. Οι κύριες επιλογές στρατηγικής που έχουν χωρικό χαρακτήρα, στο πλαίσιο αυτό, διαμορφώνονται ως εξής: Βελτίωση της λειτουργικότητας του αστικού χώρου και της ποιότητας ζωή με παρεμβάσεις στις υποδομές, στο περιβάλλον, στη διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων, στους δημόσιους χώρους και στους χώρους πρασίνου, στην ασφάλεια, στις κοινωνικές υποδομές και στις υποδομές υγείας, Υποδομές εγκατάστασης επιχειρήσεων (περιοχές εγκατάστασης επιχειρήσεων, δίκτυα, υποδομές βελτίωσης της προσπελασιμότητας), Προώθηση των επιχειρηματικών συσπειρώσεων, της καινοτομίας της επιχειρηματικότητας και των υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, Αναβάθμιση τμημάτων του αστικού χώρου που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα (αστική επέκταση, αστική διάχυση, υποβάθμιση και αναπλάσεις), Προώθηση των λειτουργικών δικτυώσεων της Λάρισας με τα γειτονικά αστικά κέντρα στο πλαίσιο του ιεραρχημένου αστικού συστήματος της χώρας (ημερήσια συστήματα μετακινήσεων, ακτίνες επιρροής κλπ.), 24

25 Προώθηση λειτουργικών σχέσεων ανάμεσα στη Λάρισα και την ύπαιθρο που τα περιβάλλει. Αξιοποίηση, μεταξύ άλλων των νέων μέσων JESSICA και JEREMIE 25

26 Π Ανάδραση προς τον χωροταξικό-αναπτυξιακό σχεδιασμό Δεν έχουν εντοπιστεί σημεία του χωροταξικού (Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Θεσσαλίας) ή του αναπτυξιακού (ΠΕΠ Θεσσαλίας-Ηπείρου-Στερεάς Ελλάδας) που, με βάση την ανάλυση του ΓΠΣ να φαίνονται προβληματικά ή μη επιτεύξιμα. Η ανάδραση προς τα δύο αυτά επίπεδα σχεδιασμού συνοψίζεται, επόμενως, στα εξής: Οσον αφορά το χωροταξικό σχεδιασμό, ανάγκη να συντονιστεί περαιτέρω ο σχεδιασμός των όμορων Δήμων με αυτόν της Λάρισας. Ωστόσο, πιο συγκεκριμένες σχετικές απαιτήσεις θα τεθούν, κυρίως, από το Ρυθμιστικό Σχέδιο. Δύο κρίσιμα ζητήματα, πάντως, η ανάγκη αντιμετώπισης των οποίων απορρέει σαφώς από το ΓΠΣ, αλλά που μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο σε χωροταξικό επίπεδο είναι η έξοδος της σιδηροδρομικής γραμμής από τον αστικό ιστό (νέα χάραξη μπορεί να γίνει μόνο σε ευρύτερο πλαίσιο), και η αναβάθμιση του ρόλου του αεροδρομίου. Οσον αφορά τον αναπτυξιακό σχεδιασμό, η βασική ανάγκη συνίσταται στην πρόβλεψη επαρκούς χρηματοδότησης για την προώθηση των σημαντικών παρεμβάσεων που είναι αναγκαίες για να υλοποιηθεί ο γενικά αποδεκτός μείζων μελλοντικός ρόλος της Λάρισας. Τέτοιες παρεμβάσεις προβλέπονται ήδη από το ΓΠΣ και αναλύονται στα επόμενα κεφάλαια, και ενίοτε απαιτούν υψηλά επίπεδα χρηματοδότησης. 26

27 Π.2 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π Γενικές αρχές Οι γενικές αρχές της οργάνωσης των χρήσεων γης απορρέουν και εξειδικεύουν τις σχετικές βασικές επιλογές του σεναρίου που προκρίθηκε. Συγκεκριμένα, συνίστανται στα εξής: Υιοθετείται στροφή υπέρ της οργανωμένης χωροθέτησης χρήσεων που αναζητούν θέσεις στον ευρύτερο χώρο της πόλης, και σε βάρος της παραδοσιακής εκτός σχεδίου διάσπαρτης δόμησης, με τροποποίηση του ισοζυγίου πλεονεκτημάτων/δυσκολιών μεταξύ αυτών των δύο μορφών χωροθέτησης. Στην παρόχθια ζώνη του Πηνειού, και στις πιο απομακρυσμένες από τον οικιστικό ιστό και από τους μεγάλους οδικούς άξονες περιοχές προωθούνται χρήσεις πιο αγροτικού ή φυσικού χαρακτήρα, ενώ οι αστικού τύπου χρήσεις, πέρα από τον αστικό ιστό, όταν επιτρέπονται εκτός σχεδίου χωροθετούνται σε περιοχές που έχουν μια εύλογη σχέση γειτνίασης/προσπελασιμότητας με τον ιστό. Στο πλαίσιο αυτό, ενισχύονται οι υπάρχουσες ήδη τάσεις αποκέντρωσης μεγάλων κεντρικών λειτουργιών ή μεγάλων μονάδων κοινωνικού εξοπλισμού. Παράλληλα με την παραπάνω αντίθεση τύπου «κέντρου/περιφέρειας», μια δεύτερη τομή είναι αυτή μεταξύ του βορείου τμήματος του Δήμου, που προορίζεται λιγότερο για αστικές χρήσεις, και του νότιου, στο οποίο η παρουσία αστικών χρήσεων είναι υψηλότερη. Η επιλογή αυτή συνδέεται με την υποστήριξη της σχέσης της πόλης με τους ευρύτερους άξονες ανάπτυξης (βλ. πιο πάνω). Η διασταύρωση των δύο αυτών αρχών οργάνωσης (κέντρο-περιφέρεια και βοράςνότος) οδηγεί στη διαμόρφωση ευρύτερων ζωνών διαφορετικού τύπου. Γενικά, περιορίζεται η δόμηση σε περιοχές με σχετική γεωλογική ακαταλληλότητα. 27

28 Π Οικιστική οργάνωση: απαιτούμενες επεκτάσεις, νέοι οικιστικοί υποδοχείς (κύριας και παραθεριστικής κατοικίας) Π Κατοικία Στο κεφάλαιο Α.4 της ανάλυσης (Α Στάδιο) εξετάστηκαν οι Πολεοδομικές Ενότητες από άποψη χωρητικότητας με βάση τις πυκνότητες που καθορίζονται από το ισχύον ΓΠΣ, αλλά και με βάση τις ισχύουσες πολεοδομικές μελέτες, δηλαδή τους όρους δόμησης και τις χρήσεις που ισχύουν, τους κοινόχρηστους χώρους, τα κοινωφελή κλπ., έτσι ώστε να έχουμε την πλέον ακριβή εκτίμηση της πραγματικής χωρητικότητας κάθε Π.Ε. και κατά συνέπεια της πυκνότητας, με τα σημερινά δεδομένα (Πιν. Α.4.2-1, σελ. 262). Επίσης στο κεφάλαιο Α.5 έγινε εκτίμηση των παραπάνω μεγεθών, σε συνάρτηση με τις προβλέψεις για τον πληθυσμό, και προέκυψε ότι μέχρι το έτος στόχο 2021, οι κεντρικές Π.Ε. (1 έως 7) θα έχουν υπερβεί την μέγιστη χωρητικότητα, ενώ συνολικά θα έχει σχεδόν εξαντληθεί η χωρητικότητα της εντός σχεδίου έκτασης (Πιν. Α.5.3-3, σελ. 337). Ακολούθως στο ίδιο κεφάλαιο έγινε μια πρώτη προσέγγιση προσαρμογής των δεδομένων στις σύγχρονες απαιτήσεις και τάσεις ανάπτυξης της πόλης, έτσι ώστε να εκτιμηθούν οι ανάγκες επεκτάσεων. Στο παρόν Β1 Στάδιο πρόταση είναι αναγκαίο να γίνει επανεκτίμηση των αναγκών σύμφωνα με τις διαδικασίες που ακολούθησαν την υποβολή του Α Σταδίου και τις κατευθύνσεις της Υπηρεσίας. Στον Πίνακα Π που ακολουθεί υπολογίζονται η μέγιστη χωρητικότητα και πυκνότητα ανά Πολεοδομική Ενότητα το έτος 2021, με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, όπως προκύπτει από τις Πολεοδομικές Μελέτες. Σε σχέση με τον αντίστοιχο πίνακα της ανάλυσης έγινε μικρή μείωση του συντελεστή κορεσμού «λ», έτσι ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στα σύγχρονα δεδομένα και τις προοπτικές μέχρι το έτος Προκύπτει ελαφρά υπέρβαση της μέγιστης χωρητικότητας, που εκτιμάται σε κατοίκους ενώ ο πληθυσμός του 2021 σε (πληρότητα 1,01 > 1,00). 28

29 Πίνακας Π.2.1-1: Μέγιστη Χωρητικότητα και Πυκνότητα ανά ΠΕ Θεσμικό πλαίσιο βάσει ΠΜ Πυκνότητες ΠΕ Έκταση Πληθ. Σ.Δ. για κατοικία % Ha 2021 Αμιγής Γενική Κέντρο Δόμηση ανά άτομο Ποσοστό δρόμων % λ Μεγ. χωρητικ. (πραγματική) Απομεν. χωρ. Πληρότητα βάσει ισχύοντος Γ.Π.Σ. βάσει ΠΜ βάσει Πληθυσμού 1 41, % 60% 25% 40 29% 0, , , % 80% 70% 40 28% 0, , , % 80% 70% 40 30% 0, , , % 70% 40 28% 0, , , % 70% 40 33% 0, , , % 80% 70% 40 27% 0, , , % 80% 70% 40 35% 0, , , % 80% 70% 40 36% 0, , , % 80% 70% 40 30% 0, , , % 80% 70% 40 32% 0, , , % 80% 70% 40 28% 0, , , % 80% 70% 40 24% 0, , , % 80% 70% 40 25% 0, , , % 80% 70% 40 35% 0, , , % 80% 70% 40 28% 0, , , % 80% 70% 40 29% 0, , , % 80% 70% 40 28% 0, , ΣΥΝΟΛΟ 1.772, ,01 29

30 Στον επόμενο Πίνακα Π.2.1-2, ο υπολογισμός γίνεται αφού προηγουμένως ληφθούν υπόψη και οι εξής παράγοντες: Αναθεώρηση χρήσεων (π.χ. περιοχή Φρουρίου) και ένταξη στον οικιστικό ιστό θυλάκων με ιδιαίτερες χρήσεις (π.χ. ΕΘΙΑΓΕ, ΑΤΑ) όπως αναλυτικά αναφέρεται στο κεφ. Π3. Μείωση των ΣΔ, σε όσους τομείς υπερβαίνουν το 1,2, κατά 15% περίπου, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: από 1,4 1,6 1,8 2,0 2,4 2,9 σε 1,2 1,4 1,6 1,7 2,0 2,4 Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Υπηρεσίας θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα η μείωση αυτή να γίνει σταδιακά ώστε να μην υπάρξουν παρενέργειες στην εξέλιξη της οικοδομικής δραστηριότητας και κατά συνέπεια της πόλης. Αύξηση των προτύπων στις περιφερειακές, προαστιακού χαρακτήρα, πολεοδομικές ενότητες, έτσι ώστε να γίνουν ελκυστικές και να συγκρατήσουν μέρος της ζήτησης για κατοικία αυξημένων απαιτήσεων, που σε αντίθετη περίπτωση θα στραφεί σε εκτός σχεδίου περιοχές ή γειτονικούς οικισμούς. Αναθεώρηση (μείωση) της αναλογίας κατοικίας άλλων χρήσεων στις κεντρικές πολεοδομικές ενότητες, φυσική συνέπεια του προηγούμενου και των προοπτικών ανάπτυξης της Λάρισας ως κέντρου της Περιφέρειας. Η τελική εικόνα κάθε Π.Ε. κατά το έτος 2021 με βάση τα παραπάνω αναθεωρημένα δεδομένα, καταγράφεται στον Πίνακα που ακολουθεί (τα αναλυτικά δεδομένα παρατίθονται στο Παράρτημα). 30

31 Πίνακας Π.2.1-2: Μέγιστη Χωρητικότητα και Πυκνότητα ανά ΠΕ 2021 (Τελικός) Παραδοχές - Δεδομένα Χωρητικότητα Πυκνότητες ΠΕ Έκταση Πληθ. Σ.Δ. για κατοικία % Ha 2021 Αμιγής Γενική Κέντρο Δόμηση ανά άτομo Ποσοστό δρόμων λ Μεγ. χωρητικ. (πραγματική) Απομεν. χωρ. Πληρότητα βάσει ισχύοντος Γ.Π.Σ. βάσει ΠΜ βάσει Πληθυσμού 1 41, % 20% 40 29% 0, , , % 70% 60% 40 28% 0, , , % 70% 60% 40 30% 0, , , % 60% 40 28% 0, , , % 60% 40 33% 0, , , % 80% 70% 45 27% 0, , , % 70% 60% 45 35% 0, , , % 70% 60% 45 36% 0, , , % 80% 70% 45 34% 0, , , % 70% 60% 45 32% 0, , , % 80% 70% 45 33% 0, , , % 80% 70% 45 34% 0, , , % 80% 70% 45 36% 0, , , % 80% 70% 45 35% 0, , , % 80% 70% 45 28% 0, , , % 80% 70% 45 29% 0, , , % 80% 70% 45 31% 0, , ΣΥΝΟΛΟ 1.750, ,24 31

32 Προκύπτει για το έτος 2021, υπέρβαση της «αποδεκτής» με τα νέα δεδομένα χωρητικότητας κατά 24% περίπου (πληρότητα 1,24>1,00). Το συνολικό έλλειμμα χωρητικότητας κατοίκων προέρχεται από έλλειμμα χωρητικότητας κατοίκων στις κεντρικές κυρίως πολεοδομικές ενότητας (Π.Ε.: 1,2,3,4,5,6,7,10,11,13 και 16) και περίσσευμα χωρητικότητας κατοίκων στις υπόλοιπες περιφερειακές (Π.Ε.: 8,9,14,15,17,18). Με βάση τα στοιχεία της ανάλυσης και τις υπάρχουσες τάσεις για ζήτηση κατοικίας αυξημένων απαιτήσεων, είναι ρεαλιστικό να υποθέσουμε ότι το έλλειμα χωρητικότητας που εμφανίζεται στις κεντρικές Π.Ε. θα καλυφθεί κατά το ήμισυ μόνο στις Π.Ε. που εμφανίζουν περίσσευμα ή σε κοντινούς οικισμούς όπως η Τερψιθέα και η Νίκαια. Απομένει επομένως ζήτηση περίπου ατόμων που δικαιολογούν την εξεύρεση οργανωμένων οικιστικών υποδοχέων, επεκτάσεων ή/και ΠΕΡΠΟ. Στο σημείο αυτό, πρωθύστερα, θα πρέπει να τονιστεί ότι τα μεγέθη που προκύπτουν στη συνέχεια με βάση τη ζήτηση αυτή κρίνονται ρεαλιστικά, και μάλλον περιορισμένα, αν συνυπολογίσουμε δύο επιπλέον παράγοντες: Την πρόταση του παρόντος για δραστικό περιορισμό της εκτός σχεδίου δόμησης, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του υπερκείμενου σχεδιασμού Τη διαπιστωμένη ένταση της οικοδομικής δραστηριότητας. Όπως προκύπτει από την ανάλυση, κατά το διάστημα κατασκευάστηκαν στο νομό Λάρισας κατοικίες (σε νέες οικοδομές και προσθήκες), αριθμός που αντιστοιχεί στο 39% του συνόλου των κανονικών κατοικιών που απογράφηκαν το 2001 (54.814). Για την κάλυψη της ζήτησης, θα πρέπει να υπάρξει προσφορά και των δύο τύπων υποδοχέων: - επεκτάσεων, ώστε να καλυφθούν οργανωμένα οι πλέον άμεσες ανάγκες και να εξευρεθούν νέοι κοινόχρηστοι, κοινωφελείς χώροι. - ΠΕΡΠΟ, ώστε η προσφορά να ακολουθήσει ομαλά την ζήτηση και να ελαχιστοποιηθεί το κόστος για το Δήμο. 32

33 Π Κεντρικές Λειτουργίες Στο θεσμοθετημένο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) Περιφέρειας Θεσσαλίας (Φ.Ε.Κ / ) τονίζεται ότι : «Τα περιθώρια του σημερινού κέντρου της πόλης για μείζονες αναδιαρθρώσεις είναι σχετικά περιορισμένα, ως προς το αστικό περιβάλλον και πρέπει να εξετασθούν εναλλακτικές λύσεις με τη μορφή της δημιουργίας νέων, κατάλληλα σχεδιασμένων περιοχών υποδοχής κεντρικών λειτουργιών υψηλής βαθμίδας». Η ανάγκη αυτή διαπιστώθηκε επίσης κατά την ανάλυση (Α Φάση) της παρούσας μελέτης, και στην προκαταρκτική πρόταση που εγκρίθηκε, περιλαμβάνεται η δημιουργία ενός νέου κέντρου, υψηλού - υπερτοπικού επιπέδου λειτουργιών στα Ν.Δ. της πόλης. Είναι λογικό για την χωροθέτησή του να ληφθούν υπ όψη : - οι ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις λειτουργίες στην περιοχή Μεζούρλο - η ύπαρξη Δημοτικών Δημοσίων εκτάσεων - οι προβλέψεις του ισχύοντος ΓΠΣ/86 και της μελέτης Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου - η ανάγκη συσχέτισής του με τις περιοχές επέκτασης για κατοικία. Π Παραγωγικές Δραστηριότητες Σε επίπεδο επεκτάσεων, έχει προκύψει από την ανάλυση η ανάγκη οργάνωσης εξυγίανσης των συγκεντρώσεων στις εισόδους της πόλης. Η δημιουργία τους οφείλεται στις προβλέψεις του ισχύοντος ΓΠΣ/86 ή/και της μελέτης Ζ.Ο.Ε. και θα πρέπει εκ των πραγμάτων να ενταχθούν στον οικιστικό ιστό οργανωμένα, ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα συγκρούσεων. 33

34 Π Περιοχές προς Πολεοδόμηση Για την οριστικοποίηση της πρότασης που ακολουθεί, έχουν ληφθεί υπ όψη και τα εξής: Οι κατευθύνσεις της Υπηρεσίας όπως διατυπώνονται στο από (Αρ. Πρωτ. 8286) έγγραφο. Η υπάρχουσα κατάσταση, όσον αφορά την εκτός σχεδίου δόμηση και τις σχετικές συγκεντρώσεις. Οι προτάσεις του ΓΠΣ/86 και της μελέτης Ζ.Ο.Ε., σχετικές με περιοχές μελλοντικής επέκτασης της πόλης, χρήσεις στις εκτός Σχεδίου περιοχές κλπ. Τα συμπεράσματα της Α Φάσης της Γεωλογικής μελέτης που εκπονείται παράλληλα, βάσει των οποίων διαφοροποιείται ο προτεινόμενος Σ.Δ. (εναλλακτικά θα μπορούσε να καθορίζεται συντελεστής (λ ) καταλληλόλητας εδάφους). Οι περιοχές που προτείνεται να πολεοδομηθούν διακρίνονται κατά κατηγορία ως εξής: Π Περιοχές μέσα στον Οικιστικό Ιστό Προτείνεται η πολεοδόμησή τους με στόχο την αναβάθμιση λειτουργική ένταξη των περιοχών αυτών και την εξυπηρέτηση των αναγκών της πόλης. Τέτοιες περιοχές είναι (βλ. και κεφ. Π.3): Η έκταση του ΕΘΙΑΓΕ Η έκταση του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ) Το βόρειο τμήμα της ΠΕ 13 Το μικρό τμήμα μεταξύ του νότιου-ανατολικού άκρου της ΠΕ 7 και του αεροδρομίου Οι εκτάσεις του ΟΣΕ Επίσης προτείνεται να πολεοδομηθεί κατά προτεραιότητα ο οικισμός της Τερψιθέας 34

35 Π Περιοχές Επεκτάσεων Νέες Πολεοδομικές Ενότητες Στις περιοχές αυτές θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε ο οικιστικός χώρος να ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις προαστιακού χαρακτήρα κατοικίας. Αυτό σημαίνει : χαμηλό Σ.Δ. (0,3 0,6), αυξημένη δόμηση ανά άτομο (45τ.μ.), υψηλό ποσοστό κοινόχρηστων κοινωφελών (35% - 40%), αλλά και υψηλό συντελεστή κορεσμού (0,6 0,7). Ως περιοχές επεκτάσεων προτείνονται οι εξής: Πολεοδομική Ενότητα 19: Βρίσκεται Ν.Δ. της πόλης, νότια της οδού Τρικάλων και μεταξύ της οδού Καρδίτσης δυτικά και της Παλαιάς Εθνικής Οδού (κόμβος Βιοκαρπέτ) ανατολικά. Περιλαμβάνει την Π.Ε. 19 του ΓΠΣ/86, και περιοχές αστικών χρήσεων (με στοιχείο 8) της πρότασης Ζ.Ο.Ε. Πολεοδομική Ενότητα 20: Βρίσκεται Ν.Α. της πόλης, σε συνέχεια της Π.Ε. 9, μεταξύ της Π.Ε.Ο. και της Ε.Ο. Λάρισας Βόλου. Π ΠΕΡΠΟ Ανάλογα με όσα αναφέρθηκαν για τις επεκτάσεις και στην περίπτωση των ΠΕΡΠΟ θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι ο Σ.Δ. θα είναι χαμηλός (0,4), η έκταση που θα διατεθεί για κοινόχρηστα, κοινωφελή θα φθάνει το 50%, ενώ ο συντελεστής κορεσμού θα είναι αυξημένος (λ=0,7). 35

36 Π Χονδρεμπόριο Οι περιοχές που ήδη αναπτύσσονται παραγωγικές δραστηριότητες στις εισόδους της πόλης (βλ. κεφ. Π.3) προτείνεται να πολεοδομηθούν. Οι περιοχές αυτές είναι οι εξής: - Ζώνη εκατέρωθεν της οδού Καρδίτσης, Νότια της περιοχής Μεζούρλο. - Ζώνη κατά μήκος και Ανατολικά της Π.Ε.Ο. από τον κόμβο Βιοκαρπετ Νότια μέχρι την ήδη υπάρχουσα ζώνη βιοτεχνίας χονδρεμπορίου Βόρεια. - Ζώνη εκατέρωθεν της Ε.Ο. Λάρισας Βόλου, από το όριο της Π.Ε. 8 Δυτικά μέχρι το όριο του Δήμου Ανατολικά. - Ζώνη νότια της Ε.Ο. Ιωαννίνων στο ύψος του οικισμού της Τερψιθέας. 36

37 Π Περιοχές Εγκατάστασης Παραγωγικών Δραστηριότητων (ΠΕΠΔ - Ν.2508/97 αρ.4 3) Ζώνη κατά μήκος και δυτικά της Π.Ε.Ο από την ήδη υπάρχουσα ζώνη βιομηχανίας χονδρεμπορίου νότια μέχρι το όριο του Δήμου βόρεια. Επιτρεπόμενες Χρήσεις Χονδρεμπόριο (άρθρο 7 του Π.Δ. 23-2/6-3-87) Βιομηχανικές εγκαταστάσεις (άρθρο 4 του Π.Δ. 24/ ) χαμηλής όχλησης εφόσον πρόκειται για νέες και χαμηλής και μέσης όχλησης εφόσον πρόκειται για νομίμως υφιστάμενες (σύμφωνα με την ΚΥΑ 13727/724-ΦΕΚ 1087/Β/2003) Κτίρια κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ ΟΤΕ κ.λπ.) (άρθρο 7 του Π.Δ. 24/ ) Εγκαταστάσεις ΕΡΤ, ΟΤΕ κ.λπ. (άρθρο 8 του Π.Δ. 24/ ) Για τις εγκαταστάσεις χονδρεμπορίου και βιομηχανίας καθορίζονται: κατώτατο όριο αρτιότητας: τ.μ. ανώτατος ΣΔ: 0,8 37

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Δήμος Βόλου ανέθεσε με Ιδιωτικό Συμφωνητικό που υπογράφηκε στις 15 Οκτωβρίου 2008, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ Α.Ε, την εκπόνηση της μελέτης «Αναθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ελληνική Δημοκρατία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ανέστης Γουργιώτης Δρ. Μηχανικός Xωροταξίας Δ/νση Χωροταξίας Φωτεινή Στεφανή Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 2 ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η ανάπτυξη των Λαχανοκήπων και της ευρύτερης περιοχής Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ Στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του ήμου Αχαρνών (σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου του Ν. 2508/97) καθορίζονται: α) οι περιοχές ειδικής προστασίας που δεν πρόκειται να πολεοδομηθούν (Ζώνη Προστασίας Κηφισού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.1 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.2 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.3 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.4 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.5 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.6 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.7 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Γενικά Προεκτιµώµενη αµοιβή για Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Προς Αθήνα 13 Μαϊου 2010 τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση

Προς Αθήνα 13 Μαϊου 2010 τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση Προς Αθήνα 13 Μαϊου 2010 τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση Βασ.Σοφίας 15, 10674 Αθήνα Θέμα : ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" : Σχέση με το χωροταξικό και

Διαβάστε περισσότερα

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED:

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: «Πολιτικές χωρικού σχεδιασμού και διευθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθµ 9572/1845/2000 (ΦΕΚ 209 ) : Τεχνικές προδιαγραφές µελετών Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) και αµοιβές µηχανικών για την εκπόνηση µελετών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1- Εισαγωγή. Το Επιμελητήριο Λάρισας θεωρεί ότι ο Γενικός πολεοδομικός σχεδιασμός είναι καθοριστικό στοιχείο ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση: ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (επαγγελματικά & θεσμικά)

Συνάντηση: ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (επαγγελματικά & θεσμικά) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ (ΣΕΠΟΧ) Συνάντηση: ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (επαγγελματικά & θεσμικά) ΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΕΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002558788 2015-02-04

15PROC002558788 2015-02-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404502 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 6. Ποιότητα του ακουστικού περιβάλλοντος 6Α. Παρουσίαση κατάστασης Η χαρτογράφηση του περιβαλλοντικού θορύβου όπως προσδιορίζεται στην Οδηγία 2002/49/ΕΚ ενσωματώθηκε στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ Γ.Π.Σ/(.Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ τ. Δ. ΔΥΜΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ Γ.Π.Σ/(.Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ τ. Δ. ΔΥΜΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Π1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΜΗΣ Π1 σελ. 1 1.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Π1 σελ. 1 1.1.1. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π1 σελ. 2 1.1.2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η ανάγκη αναθεώρησης του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό προκύπτει αφενός από γενικότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης

ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης Δημήτρης Οικονόμου Μάρτιος 2015 Ενημερωτικό Σημείωμα για τα ΣΟΑΠ Βασικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες των ΣΟΑΠ Τα Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΟΑΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση εδάφους και προσπάθειες / εργαλείαανάσχεσηςτηςεξάπλωσης. ΑπότιςΖΟΕστιςΠΕΠ

Κατανάλωση εδάφους και προσπάθειες / εργαλείαανάσχεσηςτηςεξάπλωσης. ΑπότιςΖΟΕστιςΠΕΠ Κατανάλωση εδάφους και προσπάθειες / εργαλείαανάσχεσηςτηςεξάπλωσης. ΑπότιςΖΟΕστιςΠΕΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗΣ, 6 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2012 ΑΝΤΩΝΗΣΧΟΥΡ ΑΚΗΣ, αρχιτέκτων(ε.μ.π.) Πολεοδόµος(M.C.D., Liverpool) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΟΛΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Αναγνώριση της περιοχής μελέτης Προβλήματα και ελλείψεις στην κυκλοφοριακή λειτουργία και τις μεταφορικές υποδομές Αυξημένος φόρτος διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Τμήμα Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης»

Σχεδιασμός στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης» «Χωροταξικός Σχεδιασμός στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης» ΔΕΘ 3 ο Διεθνές Συνέδριο Real Estate Προοπτικές χωρίς όρια 11 13 Σεπτ 2008 Σταυρούλα Μπαϊρακτάρη Πρόεδρος Ε.Ε. ΟΡΘΕ Ο Οργανισμός Ρυθμιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

ανάπτυξη της χώρας. Έφη Στεφανή, Τοπογράφος Μηχανικός, Μ.Δ. Πολεοδομίας Χωροταξίας

ανάπτυξη της χώρας. Έφη Στεφανή, Τοπογράφος Μηχανικός, Μ.Δ. Πολεοδομίας Χωροταξίας Ελληνική Δημοκρατία Ο χωροταξικός σχεδιασμός προϋπόθεση για την ανάπτυξη της χώρας. Γουργιώτης Ανέστης, Δρ Μηχ. Χωροταξίας Δ/νση Χωροταξίας Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικών Αλλαγών Έφη Στεφανή,

Διαβάστε περισσότερα

Οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών Νέοι τομείς ανάπτυξης

Οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών Νέοι τομείς ανάπτυξης Ενημερωτική Εσπερίδα ΤΕΕ Μαγνησίας και Κοσμητείας Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα: Οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών Νέοι τομείς ανάπτυξης ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας Επιστημονική Εσπερίδα για το «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»

Διαβάστε περισσότερα

- «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Δήμου Ακρωτηρίου» Δήμου Χανίων, οι οποίες ευρίσκονται στο ίδιο - Α1 στάδιο μελέτης,

- «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Δήμου Ακρωτηρίου» Δήμου Χανίων, οι οποίες ευρίσκονται στο ίδιο - Α1 στάδιο μελέτης, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Δήμος Χανίων ανέθεσε με Ιδιωτικό Συμφωνητικό που υπογράφηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2011, στη σύμπραξη που αποτελείται από το ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ Α.Ε,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση γίνεται αντιστοίχηση κατ αναλογία, των προβλεπομένων στην μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ MAΘΗΜΑ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ MAΘΗΜΑ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ MAΘΗΜΑ : ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ΣΤ.Κυβέλου Κυβέλου, Επ.καθηγήτρια Υπεύθυνη Ασκήσεων : Ν.Μαραβά, Υποψήφια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ «60 δράσεις για τη Δυτική Αθήνα» Το ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας εκπονήθηκε από τον ΑΣΔΑ (Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κέρκυρα /6/2014 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο ΘΕΜΑ: Στρατηγική της Π.Ι.Ν. περιόδου 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Άρθρο 1

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Άρθρο 1 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Γενική παρατήρηση Άρθρο 1 Το προτεινόμενο θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με τις κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ο Ψ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σ Υ Ν Ο Ψ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σ Υ Ν Ο Ψ Η ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΜΕΡΗ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ (Α ΜΕΡΟΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΟ Β2 ΤΕΥΧΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ Β2 ΤΕΥΧΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ.Ε. ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΣΑΤΑ ΙΔΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη του Συλλόγου Μηχανικών Πολεοδοµίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης για το Σχέδιο Π.. «Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης»

Γνώµη του Συλλόγου Μηχανικών Πολεοδοµίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης για το Σχέδιο Π.. «Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης» Γνώµη του Συλλόγου Μηχανικών Πολεοδοµίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης για το Σχέδιο Π.. «Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης» Το Σχέδιο Π.. «Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης», που δόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα Περιεχόμενα Υφιστάμενη Κατάσταση Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (Α.Ζ.Κ.) Α.Ε. Συσσωρευμένη Κρίσιμη Μάζα Φορέων Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας (Ζ.ΚΑΙ.Θ.) Χωροταξική Ανάπτυξη Βραχυπρόθεσμος και Μεσοπρόθεσμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος......2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αρ. Πρωτ.. ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης γνωμοδότηση σε σχέση με το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το ΑΠΘ για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων βέλτιστης πολεοδομικής ανάπτυξης της περιοχής Λαχανοκήπων.

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το ΑΠΘ για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων βέλτιστης πολεοδομικής ανάπτυξης της περιοχής Λαχανοκήπων. ΠΡΟΣ Πρόεδρο Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το ΑΠΘ για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων βέλτιστης πολεοδομικής ανάπτυξης της περιοχής Λαχανοκήπων. Η ανάδειξη και η αξιοποίηση περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.) Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 3 Προς: 1. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Υπόψη: α) Υπουργού κου Χατζηδάκη Δ/νση: Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα Fax: 210 3332775

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού Μάθημα 2Σ5 13: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διδάσκων: Νίκος Κομνηνός, καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΠΣ- ΣΧΟΟΑΠ

ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΠΣ- ΣΧΟΟΑΠ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΠΟΧ ΤΕΕ 31.05.2006 ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΠΣ- ΣΧΟΟΑΠ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ) Εισηγητής: Κώστας ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜΣ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜΣ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜΣ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Παρουσίαση και Αξιολόγηση Κριτική Περιφερειακού Πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές εκπόνησης µελετών γενικών κατευθύνσεων της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 2508/97 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ.

Προδιαγραφές εκπόνησης µελετών γενικών κατευθύνσεων της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 2508/97 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. Προδιαγραφές εκπόνησης µελετών γενικών κατευθύνσεων της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 2508/97 'Εχοντας υπόψη: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ 1. Τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 24

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.6. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

Α.6. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Α.6. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Α.6.1. Γενικά Στο παρόν κεφάλαιο αναπτύσσεται η προκαταρκτική πρόταση και παρατίθενται τα βασικά στοιχεία των σεναρίων σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΑΒΑΝΑΣ Ν., ΚΑΥΚΑΛΑΣ Γ., ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ Ε., ΠΙΤΣΙΑΒΑ Μ.

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΑΒΑΝΑΣ Ν., ΚΑΥΚΑΛΑΣ Γ., ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ Ε., ΠΙΤΣΙΑΒΑ Μ. ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΑΒΑΝΑΣ Ν., ΚΑΥΚΑΛΑΣ Γ., ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ Ε., ΠΙΤΣΙΑΒΑ Μ. Η παρουσίαση περιλαμβάνει 3 ενότητες: ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αποτίμηση και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

στον αστικό ιστό Το παράδειγμα του Δήμου Αρτέμιδος Αττικής» ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ι. ΠΟΛΥΖΟΣ, Τζ. ΚΟΣΜΑΚΗ, Σ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ Αθήνα, Μάρτιος 2009

στον αστικό ιστό Το παράδειγμα του Δήμου Αρτέμιδος Αττικής» ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ι. ΠΟΛΥΖΟΣ, Τζ. ΚΟΣΜΑΚΗ, Σ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ Αθήνα, Μάρτιος 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΠΜΣ: Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου Κατεύθυνση: Πολεοδομία Χωροταξία Μάθημα:Περιβαλλοντικές συνιστώσες του σχεδιασμού και της οικιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτική Εκθεση Ανάλυσης και Στρατηγικής v. 1

Προκαταρκτική Εκθεση Ανάλυσης και Στρατηγικής v. 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ «60 δράσεις για τη Δυτική Αθήνα» Προκαταρκτική Εκθεση Ανάλυσης και Στρατηγικής v. 1 Απρίλιος 2014 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

Σεµινάριο ΤΕΕ/ΤΚΜ. Πολεοδοµικές Εφαρµογές στην Ελλάδα: Από τη Σύγχρονη Θεωρία στην Ελληνική Πραγµατικότητα

Σεµινάριο ΤΕΕ/ΤΚΜ. Πολεοδοµικές Εφαρµογές στην Ελλάδα: Από τη Σύγχρονη Θεωρία στην Ελληνική Πραγµατικότητα Σεµινάριο ΤΕΕ/ΤΚΜ Πολεοδοµικές Εφαρµογές στην Ελλάδα: Από τη Σύγχρονη Θεωρία στην Ελληνική Πραγµατικότητα Η Πολεοδοµική Μελέτη στην Σύγχρονη Ελληνική Πραγµατικότητα Εισηγητής : ούµας ηµήτριος ιπλωµ. Αρχιτεκτων

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού. Παρατηρήσεις προτάσεις με αφορμή την παρουσίαση του φακέλου διαβούλευσης

Ανάπτυξη Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού. Παρατηρήσεις προτάσεις με αφορμή την παρουσίαση του φακέλου διαβούλευσης Ανάπτυξη Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού Παρατηρήσεις προτάσεις με αφορμή την παρουσίαση του φακέλου διαβούλευσης της μελέτης «Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού» Η αξιοποίηση της δημόσιας έκτασης του πρώην

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2007-2010, Β ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2007-2010, Β ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί την τέταρτη έκδοση της Β Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας μέχρι το 2010. Αντικείμενο του τεύχους είναι ο Επιχειρησιακός και Οικονομικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΕΦ. 1 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ" ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ JESSICA ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Τρεις κυρίαρχες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Παρατηρήσεις επί της πρότασης/μελέτης Γενικές 1. Η μελέτη δεν έχει τη δομή ούτε μίας οικονομοτεχνικής ή επιχειρησιακής μελέτης αλλά ούτε και

Διαβάστε περισσότερα

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση Ε1: Εκτίµηση παροχών σχεδιασµού έργων υδροδότησης οικισµού Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ : ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΠΣ - ΠΜ

ΜΑΘΗΜΑ : ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΠΣ - ΠΜ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ : ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΠΣ - ΠΜ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρωτοβουλίες-ενέργειες για την άρση των εμποδίων προώθησης και θεσμοθέτησης των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ.

Θέμα: Πρωτοβουλίες-ενέργειες για την άρση των εμποδίων προώθησης και θεσμοθέτησης των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ (ΣΕΠΟΧ) http://www.sepox.gr Γαμβέττα 6, 5ος όροφος, 10678 Αθήνα. τηλ: +30 210 3820077, fax: +30 210 3820076, e-mail: sepox@tee.gr Αθήνα, 27.07.2008 Αρ.Πρωτ. 302

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002535117 2015-01-21

15PROC002535117 2015-01-21 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404502

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1951 ΕΔΡΑ: Πειραιάς, Μέγαρο ΕΒΕΠ, Λουδοβίκου 1, Γραφεία Αθηνών: Αμερικής 10, T.K. 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210-3392567, Fax: 210-3631720 e-

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική αστικής ανάπτυξης περιλαµβάνει δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών του αστικού περιβάλλοντος και διαβίωσης του πληθυσµού.

Η πολιτική αστικής ανάπτυξης περιλαµβάνει δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών του αστικού περιβάλλοντος και διαβίωσης του πληθυσµού. ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η πολιτική αστικής ανάπτυξης περιλαµβάνει δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών του αστικού περιβάλλοντος και διαβίωσης του πληθυσµού. Η βελτίωση επηρεάζει την ελκυστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Οργάνωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Η μόνιμη επιτροπή Θάσου συνεδρίασε στις 7 Απριλίου 2011 όπου συζητήθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων και το θέμα της οργάνωσης του πολεοδομικού γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) / ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΓΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) / ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΓΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) / ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΓΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ Α ΣΤΑΔΙΟ : ΑΝΑΛΥΣΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με Ιδιωτικό Συμφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv 1. Πόλη και σχεδιασμός: oι βασικές συνιστώσες... 18 1.1 Αναγκαιότητα του χωρικού σχεδιασμού....18 1.2 Η ρύθμιση των χρήσεων γης...20 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Π.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ 1

Κεφάλαιο Π.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ 1 Κεφάλαιο Π.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ 1 Π.4.1 Ίδρυση Φορέα Εφαρμογής Π.4.1.1 Νομικό πλαίσιο Ρόλος και αρμοδιότητες Ο Ν. 2508/1997 προσδιορίζει στο άρθρο 6 τα όργανα εφαρμογής των Γενικών Πολεοδομικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΟΟΑΠ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Οικονομικά στοιχεία Προβλήματα Οφέλη. Σωτήρης Βλάχος Πολ.Μηχ/κος, τ. Δήμαρχος Παρελίων

ΤΑ ΣΧΟΟΑΠ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Οικονομικά στοιχεία Προβλήματα Οφέλη. Σωτήρης Βλάχος Πολ.Μηχ/κος, τ. Δήμαρχος Παρελίων ΤΑ ΣΧΟΟΑΠ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Οικονομικά στοιχεία Προβλήματα Οφέλη Σωτήρης Βλάχος Πολ.Μηχ/κος, τ. Δήμαρχος Παρελίων Θα μου επιτρέψετε για οικονομία του χρόνου να μην σταθώ στην αναγκαιότητα του χωροταξικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ : 13/1/2012 ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ : 13/1/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Νέο Ψυχικό, 13/10/2014 Α.Π. : 1734/Φ.93 Προς: ΕΡΓΟΣΕ ΚΑΡΟΛΟΥ 27 T.K : 10437

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Νέο Ψυχικό, 13/10/2014 Α.Π. : 1734/Φ.93 Προς: ΕΡΓΟΣΕ ΚΑΡΟΛΟΥ 27 T.K : 10437 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Οι μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας (ΜΓΚ) στα πλαίσια εκπόνησης Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Γ.Π.Σ.:.: Προβλήματα και δυνατότητες» Ηράκλειο 21 Φεβρουαρίου 2011 «Η αναγκαιότητα των Γεωλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ» ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ / ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ Συνολική έκταση του

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η βιομηχανική πολιτική αποτελεί εθνική ανάγκη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020

Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020 Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020 Διαμόρφωση στρατηγικού πλαισίου αναπτυξιακής πολιτικής 2014-2020, για το Θεματικό Στόχο 7: «Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

H σημασία των ΓΠΣ ΣΧΟΟΑΠ 12 χρόνια μετά το Ν. 2508/97. Η προοπτική του Σχεδιασμού του χώρου στις σημερινές συνθήκες

H σημασία των ΓΠΣ ΣΧΟΟΑΠ 12 χρόνια μετά το Ν. 2508/97. Η προοπτική του Σχεδιασμού του χώρου στις σημερινές συνθήκες ΤΕΕ Τμήμα Πελοποννήσου, Τρίπολη 19 Μαρτίου 2010 H σημασία των ΓΠΣ ΣΧΟΟΑΠ 12 χρόνια μετά το Ν. 2508/97. Η προοπτική του Σχεδιασμού του χώρου στις σημερινές συνθήκες Βιβή Μπάτσου, Αρχ. Πολεοδόμος Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Τα Ε.Π. ως εργαλεία προγραμματισμού των Δήμων» Γούπιος Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα