ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΩΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΩΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ"

Transcript

1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΩΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Δρ. ΚΟΥΤΙΒΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΙΤΛΩΝ

2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ο (ΟΒΙ) ιδρύθηκε το 1987 (Ν.1733/1987), είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, οικονομικά ανεξάρτητο και διοικητικά αυτοτελές. Εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για την προστασία των εφευρέσεων και βιομηχανικών σχεδίων στην Ελλάδα και παρέχει τεχνολογική πληροφόρηση από τίτλους βιομηχανικής ιδιοκτησίας. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

3 ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ Σύμβαση μεταξύ Κράτους (κοινωνίας) και εφευρέτη όπου το κράτος παραχωρεί αποκλειστικά δικαιώματα για ορισμένο χρόνο με αντάλλαγμα την πλήρη αποκάλυψη της εφεύρεσης εκ μέρους του εφευρέτη Βασικό εργαλείο για την υποστήριξη της καινοτομίας και την οικονομική ανάπτυξη (αρνητικό παράδειγμα Coca-Cola) Παρέχει αρνητικά δικαιώματα Δεν εφαρμόζεται στη Βασική Επιστήμη (η βασική επιστήμη είναι δημόσιο αγαθό) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

4 ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΑ) Τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας: Προάγουν την τεχνολογία (follow-up inventions) Αποτελούν κίνητρο για επενδύσεις σε R&D Βοηθούν τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων Προσελκύουν ξένα επενδυτικά κεφάλαια Βοηθούν στη μεταφορά τεχνολογίας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

5 ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦΕΥΡΕΤΗ Ή ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας: Δημιουργούν ευκαιρίες για Νέα Προϊόντα (παραγωγή πώληση νέου προϊόντος) Προστατεύουν τις επενδύσεις σε R&D Προστατεύουν το μερίδιο αγοράς Δημιουργούν εισόδημα από πώληση δικαιωμάτων Δημιουργούν εισόδημα από εκχώρηση αδειών εκμετάλλευσης (License) Αυξάνουν την αξία της εταιρείας (intangible assets) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

6 Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙ ΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ IBM: κάτοχος > ΔΕ - το 2011, για 19 συνεχή έτη, πρώτη στην κατοχή ΔΕ στην Αμερική (6.180 ΔΕ, 5896 ΔΕ το 2010) - ~ $ 1 δισ. έσοδα ετησίως από παροχή αδειών εκμετάλλευσης (ΑΔΕ) σε τρίτους ibmresearchnews.blogspot.com Πανεπιστήμιο του Stanford: ~ $100 εκ./ετ. από ΑΔΕ (το >$66 εκ. από δικαιώματα εκμετάλλευσης 553 τεχνολογιών, 32 εφευρέσεις έδωσαν >$100,000 σε δικαιώματα εκμετάλλευσης) Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι (HUT): 200 εφευρέσεις εντοπίζονται και αξιολογούνται ετησίως 25 αιτήσεις ΔΕ υποβάλλονται στο όνομα του Πανεπιστημίου (σε πολλές από αυτές εκχωρούνται άδειες εκμετάλλευσης) Υποστηρίζει τη δημιουργία τεχνοβλαστών (Start Up s) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

7 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ Ν.3842 Αρθ.71 ΦΕΚ 58/ Απαλλαγή φόρου εισοδήματος για 3 συνεχόμενες χρήσεις των κερδών από πώληση προϊόντος, για την παραγωγή του οποίου, χρησιμοποιήθηκε διεθνώς αναγνωρισμένη ευρεσιτεχνία, εν ισχύ, που αναπτύχθηκε από την επιχείρηση Προϋποθέσεις: - Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας με κατοχύρωση στην Ελλάδα - Εθνικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) στον ΟΒΙ και σε άλλο 1 κράτος μέλος του ΕΓΔΕ Δικαιολογητικά νομίμως επικυρωμένα: - αίτηση υπαγωγής στην ΓΓΕΤ - αντίγραφο του ΔΕ - βεβαίωση ισχύος ή απόδειξη πληρωμής τελών για τις χρήσεις που ζητείται φορολογική απαλλαγή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

8 ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (ΔΕ) Η αίτηση για Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας μπορεί να είναι: Εθνική (π.χ. στην Ελλάδα, την Ιταλία, κλπ) Ευρωπαϊκή (μέσω EPO* σε χώρες βάσει της Ευρωπαϊκής Σύμβασης) Διεθνής (μέσω WIPO** σε χώρες βάσει της Συνθήκης Διεθνούς Συνεργασίας) *EPO: European Patent Office **WIPO: World Intellectual Property Organization ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

9 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΦΕΥΡΕΣΗ Οτιδήποτε έχει τεχνικό χαρακτήρα Συσκευές & μηχανήματα Μεμονωμένες μονάδες (modules) συσκευών και μηχανημάτων Συστήματα & διατάξεις συσκευών & μηχανημάτων Παραγωγικές μέθοδοι στη βιομηχανία Μέθοδοι διακίνησης και επεξεργασίας πληροφοριών σε πληροφοριακά και τηλεπικοινωνιακά συστήματα Χημικές ουσίες, ενώσεις & προϊόντα, καθώς και οι μέθοδοι παραγωγής αυτών Χρήσεις όλων των ανωτέρω

10 ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ο γραπτός κώδικας καθώς και το εκτελέσιμο πρόγραμμα κατοχυρώνονται ΜΟΝΟ με Πνευματικά Δικαιώματα Αν η μέθοδος (λειτουργία, διαδικασία κλπ.) που επιτελείται μέσω του αλγορίθμου του λογισμικού έχει τεχνικό χαρακτήρα, επιλύει τεχνικό πρόβλημα, είναι νέα και εφευρετική ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟΤΕ επιδέχεται Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας Κατοχυρώνεται η τεχνική μέθοδος που επιτελείται μέσω του λογισμικού ανεξάρτητα από τη γλώσσα προγραμματισμού και το περιβάλλον υλοποίησης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

11 ΚΥΡΙΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ & ΒΣ Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας (ΠΥΧ) Πιστοποιητικό Καταχώρησης Βιομηχανικών Σχεδίων ή Υποδειγμάτων (ΒΣ)

12 ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (ΔΕ) χορηγείται για - επινοήματα νέα - με εφευρετική δραστηριότητα - βιομηχανικά εφαρμόσιμα αφορά προϊόν, μέθοδο ή χρήση ισχύει για 20 χρόνια έλεγχος του νέου της εφεύρεσης

13 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΠΥΧ) χορηγείται για - αντικείμενα νέα - με καθορισμένο σχήμα και μορφή - βιομηχανικά εφαρμόσιμα ισχύει για 7 χρόνια δεν ελέγχεται το νέο της εφεύρεσης

14 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Ή ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (ΒΣ) Είναι η εξωτερικά ορατή εικόνα του συνόλου ή μέρος ενός βιομηχανικού ή βιοτεχνικού προϊόντος, που προκύπτει από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει. Πέντε (5) έτη διάρκεια από την ημερομηνία καταχώρησής του, με δυνατότητα ανανέωσης ανά 5ετία και συνολικά μέχρι 25 έτη.

15 Τι μπορεί να προστατευθεί σε ένα κινητό τηλέφωνο; Σήματα Κατασκευαστής "Nokia" Προϊόν "N95" Λογισμικό "Symbian", "Java" Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας Μέθοδοι επεξεργ.δεδομένων Κυκλώματα ημιαγωγών Χημικές Ενώσεις Εμπορικά Μυστικά? Κώδικας του λογισμικού Nokia Πνευματικά Δικαιώματα Κώδικας του λογισμικού Φυλλάδιο Οδηγιών Ήχος Κλήσης Βιομηχανικά Σχέδια Σχήμα του κινητού Διάταξη πλήκτρων σε σχήμα οβάλ Τρισδιάστατη κυματιστή μορφή των πλήκτρων Βιβλ. Patent Kit EPO

16 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΕ 1. Αίτηση 2. Περιγραφή 3. Αξιώσεις 4. Τέλος κατάθ. 5. Περίληψη/Σχέδια ΠΥΧ Κατάθεση Τυπικός Έλεγχος Διορθώσεις Συμπληρώσεις 4μηνο ΤΕΕ Σύνταξη Έκθεσης Έρευνας Κοινοποίηση Παρατηρήσεις Καταθέτη Σύνταξη Τελικής Εκθ. Έρευνας 5-10 μήνες 3 μήνες

17 ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΕ & ΠΥΧ Αίτηση Περιγραφή Αξιώσεις Περίληψη Σχέδια (προαιρετικά)

18 ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ (σκοπός: σωστή αποκάλυψη της εφεύρεσης) Τίτλος Τεχνικό πεδίο Στάθμη προηγούμενης τεχνικής (state of the art) Μειονεκτήματα προηγούμενης τεχνικής Πλεονεκτήματα της εφεύρεσης Σύντομη περιγραφή σχεδίων Αποκάλυψη της εφεύρεσης με λεπτομερή αναφορά στα σχέδια και παραδείγματα εφαρμογής

19 ΑΞΙΩΣΕΙΣ Ορίζουν την εφεύρεση, με βάση τα τεχνικά της χαρακτηριστικά Καθορίζουν την έκταση της αιτούμενης νομικής προστασίας Πρέπει να είναι σαφείς, περιεκτικές και να υποστηρίζονται από την περιγραφή

20 ΔΟΜΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ Κύρια αξίωση για το Προϊόν Κύρια αξίωση για τη Μέθοδο Κύρια αξίωση για τη Χρήση Εξαρτημένη για Προϊόν Εξαρτημένη για Προϊόν Εξαρτημένη για Μέθοδο Εξαρτημένη για Μέθοδο Εξαρτημένη για Χρήση Εξαρτημένη για Χρήση Προϊόν Προϊόν Μέθοδ. Μέθοδ. Χρήση Χρήση

21 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ Είναι «Νέον» Εμπεριέχει «Εφευρετικό Βήμα» Είναι «Βιομηχανικά Εφαρμόσιμο»

22 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

23 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 Ο

24

25

26

27

28 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 Ο

29

30

31

32

33 3Ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

34

35 ΑΞΙΩΣΕΙΣ 1. Σύστημα εκτροπής των τροχών στα πλαίσια της παθητικής ασφάλειας αυτοκινήτων το οποίο χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι προκαλεί τη σύγκλιση των εμπρόσθιων τροχών κατά τη φάση μετωπικής ή πλαγιομετωπικής σύγκρουσης και δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε να αναπτυχθεί η διαδικασία εκτροπής των τροχών καθόσον διαρκεί η απορρόφηση της κινητικής ενέργειας του οχήματος έτσι ώστε να αποφεύγεται η βίαιη κρούση των τροχών επί του διαχωριστικού τμήματος μεταξύ, κινητήρος και χώρου επιβατών. (κύρια αξίωση)

36 1. Κύρια ΑΞΙΩΣΕΙΣ 2. Σύστημα εκτροπής των τροχών αυτοκινήτου όπως στην αξίωση 1 το οποίο χαρακτηρίζεται από ένα τυπωμένο χαλύβδινο φύλλο το οποίο καθίσταται άκαμπτο με την ύπαρξη δύο διασταυρούμενων νευρώσεων η1 και η2 και ενός περιφερειακού χείλους r σε γωνία 90ο με το κυρίως σώμα, το οποίο τοποθετείται σε κάθε μία από τις δύο διαμήκεις δοκούς του οχήματος μπροστά ακριβώς από τις ράβδους διευθύνσεως των τροχών Str, με το τμήμα t του φύλλου να είναι σε κάθετη διάταξη ως προς τις ράβδους διευθύνσεως και σε μικρή απόσταση από το μέσον αυτών, έτσι ώστε σε περίπτωση πρόσκρουσης να τις προσβάλλει άμεσα προκαλώντας την κάμψη τους. (εξηρτημένη)

37

38

39

40

41 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 2012 ΑΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 6% 6% A: Ανθρώπινες Ανάγκες 31% B: Διεργασίες, Μεταφορές C: Χημεία, Μεταλλουργία 18% D: Υφάσματα, Χαρτί E: Σταθερές Κατασκευές F: Μηχανολογία, Φωτισμός, Θέρμανση 14% 1% 7% 17% G: Φυσική H: Ηλεκτρισμός A61 : Ιατρικές επιστήμες F24 : Θέρμανση, Αερισμός, Ηλεκτρικές συσκευές κουζίνας F03 : Μηχανές ή Κινητήρες για ρευστά, Ανεμογεννήτριες, Διάφορα είδη Κινητήρων A47 : Έπιπλα, Οικιακά είδη E04 : Οικοδομή Κατασκευές

42 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Δ.Ε. (Π.Δ. 77/1988) ΤΙ ΕΙΝΑΙ: Τίτλος προστασίας που απονέμεται με βάση μια ενιαία διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης στα Ευρωπαϊκά κράτη που έχουν υπογράψει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση (EPC) ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ: Αίτηση Περιγραφή Αξιώσεις Περίληψη Σε 2 αντίγραφα στα ελληνικά (έκπτωση 20% σε τέλη κατάθεσης/εξέτασης/προσφυγής) Σχέδια (αν υπάρχουν) 13/12/2007 νέα EPC (Αξιώσεις όχι απαραίτητες για να δοθεί ημερομηνία κατάθεσης) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

43 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Δ.Ε. ΤΕΛΗ - κατάθεσης (200 ) - έρευνας (1165 ) - αξιώσεων πέραν της 16 ης -50 ης (225 ) πέραν της 51ης (555 ) - προσδιορισμού (555 ) - επέκτασης *(102 ) - εξέτασης (1555 ) - ανανέωσης ( ) - χορήγησης (875 μέχρι 35 σελίδες) κατά την κατάθεση κατά τη διάρκεια της ουσιαστικής εξέτασης * Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

44 ΕΘΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ (ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ) 12 μήνες ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑ τέλη κτθ τέλη έρευνας 1165 μέσα σε 1 μήνα από την κατάθεση της αίτησης για ΕΔΕ Δημοσίευση Αίτησης (18 μήνες από προτεραιότητα) ΕΞΕΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Τέλη 875 τέλη ουσιαστικής εξέτασης τέλη προσδιορισμού + τέλη επέκτασης προαιρ. (555 ) (102 x 2) Εντός 6μήνου από την ημ/νια δημοσ. της Ευρωπ.Εκθ.Έρευνας (μέχρι τον 24 ο μήνα) Τέλη ανανέωσης (με την συμπλήρωση 2 χρόνων από κατάθεση ευρωπαϊκής αίτησης- προπληρώνεται ο 3 ος χρόνος κλπ) Από την ημ/νια δημοσίευσης χορήγησης Ευρωπαϊκού, πρέπει να κατατεθεί η μετάφραση του σε καθένα από τα προσδιοριζόμενα κράτη σε 3 μήνες + τέλη κτθ μετάφρασης + ετήσια τέλη ανανέωσης από ημ/νια χορήγησης του ΕΔΕ ως την εκπνοή της 20ετίας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

45 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΕ (PCT) (Π.Δ. 16/1991) ΤΙ ΕΙΝΑΙ: Διεθνής αίτηση για ΔΕ με βάση την Συνθήκη Διεθνούς Συνεργασίας (PCT) στην οποία έχουν προσχωρήσει κράτη που ανήκουν σε διαφορετικές ηπείρους ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ: Αίτηση Περιγραφή Αξιώσεις Περίληψη 3 αντίγραφα μεταφρασμένα σε μια από τις 3 επίσημες γλώσσες Σχέδια Πιστοποιητικό προτεραιότητας Έντυπο πληρεξουσιότητας (εφόσον ορισθεί πληρεξούσιος) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

46 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΕ (PCT) ΤΕΛΗ : - Διαβίβασης (115 ) - Διεθνούς Έρευνας (1875 με γνωμoδότηση ) - Διεθνές τέλος κατάθεσης (1100 ) σύνολο για διεθνή φάση 3090 (έκπτωση 83 για χρήση λογισμικού PCT EASY) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

47 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΕ (PCT) ΕΘΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ (ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ) 12 μήνες ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑ τέλη διαβίβασης τέλη διεθνούς έρευνας 1875, διεθνές τέλος κατάθεσης 1100 έως 13 μήνες από 1η προτεραιότητα ή 1 μήνα από κατάθεση PCT Δημοσίευση Αίτησης (18 μήνες από προτεραιότητα) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΘΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ (Προθεσμία μήνες από προτεραιότητα ή την κατάθ. της διεθν. Αίτησης PCT) Διαδικασία προκαταρκτικής εξέτασης (22 μήνες από προτεραιότητα) ή (3 μήνες από την ημ/νια διαβίβ. της διεθνούς εκθ. έρευνας Τέλος προκατ.εξέτ Τέλος ελέγχου 165 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

48 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Ή ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ χορηγείται για - σχέδια ή υποδείγματα νέα - με ατομικό χαρακτήρα Αφορά την εξωτερική ορατή εικόνα του συνόλου ή μέρος ενός βιομηχανικού ή βιοτεχνικού προϊόντος που προκύπτει από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει, ιδίως η γραμμή, το περίγραμμα, το σχήμα, η μορφή ή/και τα υλικά του ιδίου προϊόντος ή/και της διακόσμησης που φέρει Δυνατότητα για προστασία μέχρι 50 σχέδια το μέγιστο (πολλαπλή αίτηση) εφ όσον ανήκουν στην ίδια υποκατηγορία Ισχύει για 5 χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης ανά 5ετία και μέχρι 25 χρόνια το μέγιστο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

49 ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Ή ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Αίτηση (2) Φωτογραφίες (2 έγχρωμες ή ασπρόμαυρες) ή Αποτυπωμένα σχέδια από Η/Υ (2) (μέχρι και 50) Ορισμός αναβολής Δημοσίευσης (μέχρι 12 μήνες) Τέλη κατάθεσης (100 ) Τέλος 1ης πενταετούς προστασίας (0 ) Τέλος για κάθε επιπλέον σχέδιο (10 ) Περιγραφή (προαιρετικά) (2) Απλή εξουσιοδότηση Ορισμός του δημιουργού (καταθέτης :νομικό πρόσωπο) Καταστατικό εταιρείας Τέλος δημοσίευσης (30 ) Τέλος δημοσίευσης για κάθε επιπλέον σχέδιο (10 ) κατά την κατάθεση σε 4 μήνες από κατάθεση ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

50 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ γίνεται μέσω του εθνικού γραφείου (ΟΒΙ) ή απευθείας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής (WIPO) από τον καταθέτη με δυνατότητα επιλογής για κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα κράτη (Διακανονισμός Χάγης 1960) Η κατάθεση της διεθνούς αίτησης πραγματοποιείται μέσα σε 6 μήνες από την εθνική κατάθεση, η οποία χρησιμοποιείται ως προτεραιότητα (η προστασία της διεθνούς αίτησης αρχίζει από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης αυτής) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

51 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ: Αίτηση Κατάθεση των φωτογραφιών γραφικών παραστάσεων (2 αντίγραφα) ΤΕΛΗ 1. Τέλος κατάθεσης (για 1 σχέδιο) 397 CHF 2. Τέλος προσδιορισμού για κάθε κράτος 42 ή 60 ή 90 CHF (ανάλογα με το κράτος) 3. Τέλος δημοσίευσης 17 CHF (x αριθμό παραστάσεων προς δημοσίευση) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

52 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (από 1η Απριλίου 2003) Ενιαίος τίτλος προστασίας με ομοιόμορφα αποτελέσματα για όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (27 κράτη μέλη) H αίτηση υποβάλλεται: - στο Γραφείο Εναρμόνισης Εσωτερικής Αγοράς (Alicante) ή - στο Κεντρικό Γραφείο του κράτους/μέλους της Κοινότητας Διάρκεια ισχύος : 5 χρόνια (ανανέωση κάθε 5 χρόνια μέχρι τη συμπλήρωση 25 χρόνων) Κόστος : 350 (για ένα σχέδιο για 5 έτη) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

53 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΤΛΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Το 80% της Παγκόσμιας Τεχνολογικής Πληροφορίας βρίσκεται σε δημοσιευμένα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

54 ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΔΕ Τεχνικές Επιστημονικές Πληροφορίες: Ενδελεχής περιγραφή εφεύρεσης και τρόπων υλοποίησής της Βιβλιογραφικές Πληροφορίες: Ημερομηνίες κατάθεσης / χορήγησης Εφευρέτης / Καταθέτης Ταξινόμηση Νομικές Πληροφορίες: Ισχύς Γεωγραφική εμβέλεια Ιστορικό αίτησης ΔΕ Πληροφορίες Εμπορικού Οικονομικού Χαρακτήρα: Τάσεις / Δραστηριότητα σε διάφορα τεχνικά πεδία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

55 ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ακαδημαϊκούς Ερευνητές Βιομηχάνους Βιοτέχνες Επαγγελματίες Ιδιώτες Γνώση της Στάθμης της Τεχνικής Λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν Έλεγχος Ανταγωνισμού Νομική κατάσταση ΔΕ Ανταγωνιστών Προσανατολισμός σε σωστές καινοτομικές κατευθύνσεις Αποφυγή σπατάλης χρόνου σε πεδία που έχουν ήδη εξαντληθεί Κέρδος χρόνου και Χρήματος ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

56 Οι κυριότερες βάσεις δεδομένων για δωρεάν αναζήτηση είναι: περισ. από διαφ. τίτλοι προστασίας περισ. από ΔΕ απ όλο τον κόσμο περισ. από χορηγημένα ΔΕ SIPO περισ. από διαφ. τίτλοι προστασίας σχεδόν αιτήσεις ΔΕ περισ. από ΔΕ σχεδόν ΔΕ και ΠΥΧ περισ. από Διεθνείς αιτήσεις σχεδόν ΒΣ

57 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ιστοσελίδα του ΟΒΙ - ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Γραφείου https://register.epo.org worldwide.espacenet.com www. wipo.int ιστοσελίδα του Διεθνούς Γραφείου ιστοσελίδα Γραφείου Εναρμόνισης Εσωτερικής Αγοράς πληροφορίες για την Διανοητική Ιδιοκτησία - έρευνα και ανάκτηση Αμερικάνικων ΔΕ ιστοσελίδα του Αμερικάνικου Γραφείου σημείο βοήθειας για την Διανοητική Ιδιοκτησία των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Κίνα - ιστοσελίδα του Κινέζικου Γραφείου - ιστοσελίδα του Ιαπωνικού Γραφείου - ιστοσελίδα του Κορεάτικου γραφείου

58 Ευχαριστώ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Μέσα Προστασίας της Διανοητικής Ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων

7.1 Μέσα Προστασίας της Διανοητικής Ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων 7 Πως να προστατέψετε καινοτόμες ιδέες και λύσεις (συμπεριλαμβανομένων των Συμφωνιών Εμπιστευτικότητας) Λέξεις Κλειδιά Διανοητική Ιδιοκτησία, συμφωνία περί μη αποκαλύψεως (non disclosure agreement), προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εμπορικών Σημάτων. Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το καθεστώς των εμπορικών σημάτων στην Ελλάδα

Οδηγός Εμπορικών Σημάτων. Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το καθεστώς των εμπορικών σημάτων στην Ελλάδα Οδηγός Εμπορικών Σημάτων Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το καθεστώς των εμπορικών σημάτων στην Ελλάδα Αθήνα 2010 *Οι απαντήσεις που θα βρείτε στον Οδηγό αυτό δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση νομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7867 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 258 8 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διακανονισμός της Χάγης. για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

Ο Διακανονισμός της Χάγης. για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα ιακανονισμός της Χάγης Ο Διακανονισμός της Χάγης για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα 1 Ο Διακανονισμός της Χάγης για τη Διεθνή Καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΔΙΜΕΡΗΣ Ε & Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΣΕΧΙΑΣ 2011-2013»

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΔΙΜΕΡΗΣ Ε & Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΣΕΧΙΑΣ 2011-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑKΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ΑΞΟΝΑΣ Ι. «ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 714/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ IOYΛΙΟΣ 2014 ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA 2014-2020 AgroNews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ρογραμματα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 Έμφαση σε

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις για καινοτομία και εξωστρέφεια

Επενδύσεις για καινοτομία και εξωστρέφεια Επενδύσεις για καινοτομία και εξωστρέφεια Προτάσεις για την βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου Κοινή τοποθέτηση των 5 ενώσεων καινοτομικών και εξωστρεφών επιχειρήσεων: ΣΕΚΕΕ (εφαρμογών σε κινητές συσκευές),

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 3.546.180,00 ΗΗ-ΜΜ-200Ε

Διαβάστε περισσότερα

- (Spin-off Spin-out)» 1.

- (Spin-off Spin-out)» 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 Συντελεστές Την έντυπη έκδοση του οδηγού επιμελείται συστηματικά κάθε χρόνο η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, την οποία ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η επιχειρηματική δραστηριότητα πραγματοποιείται από φυσικά πρόσωπα (ατομική επιχείρηση) ή από εταιρείες (νομικά πρόσωπα). Με τον όρο «εταιρεία»,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) που θεσμοθετούνται με το νόμο 4019/2011;...

1. Ποιά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) που θεσμοθετούνται με το νόμο 4019/2011;... ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Ποιά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) που θεσμοθετούνται με το νόμο 4019/2011;... 2 2. Ποιές είναι οι κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Ειρήνη Σωπασή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σελίδα2 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Συγκομιδή, Εφοδιασμός και Εμπόριο Ξυλώδους Βιομάζας» ΗΜΕΡΙΔΑ «Συγκομιδή, Εφοδιασμός και Εμπόριο Ξυλώδους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα παραδοσιακά τυριά.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα