ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ο οδηγός εκπονήθηκε από τον συνεργάτη του Γραφείου Διαμεσολάβησης του ΕΜΠ, Αναπληρωτή Καθηγητή Μ. Σ. Σαμουηλίδη, European Patent Attorney. Το έργο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης Μάρτιος 2008

2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ο παρών οδηγός εκπονήθηκε στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Γραφείο Διαμεσολάβησης ΕΜΠ» με χρηματοδότηση από το ΕΠΑΝ του Υπουργείου Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των Γραφείων Διαμεσολάβησης σε ΑΕΙ, ΕΚ και ΤΕΙ. Ο αν. καθ. Μανώλης Σαμουηλίδης εργάστηκε για το έργο ως εξωτερικός συνεργάτης. Ο οδηγός περιλαμβάνεται στα παραδοτέα του έργου, πρόκειται όμως να έχει ευρεία διανομή στην ελληνική ερευνητική κοινότητα, τόσο στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, όσο και στα Ερευνητικά Κέντρα. Αυτό δε ως συνέπεια του άκρως ενδιαφέροντος περιεχομένου του σε μία περιοχή, όπου οι ικανότατοι Έλληνες ερευνητές υστερούν σημαντικά. Ο υπεύθυνος και η ομάδα του έργου, κ.κ. Κατερίνα Βαβυλώνη και Δέσποινα Τσαουσίδου, θέλουν να ευχαριστήσουν εκ μέρους τους και εκ μέρους του ΕΜΠ το Υπουργείο Ανάπτυξης και ιδιαίτερα τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, που τους έδωσε τη δυνατότητα να εργαστούν σε ένα τόσο ενδιαφέροντα για τις εφαρμογές των ερευνητικών αποτελεσμάτων τομέα. Δρ. Θ. Λουκάκης, τ. καθ. ΕΜΠ Υπεύθυνος του έργου Ζωγράφου, Μάρτιος 2008

3 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Η διανοητική ιδιοκτησία Intellectual Property Βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα Industrial Designs Σήματα - Trade marks Τοπογραφίες προϊόντων ημιαγωγών Semiconductors Πνευματική ιδιοκτησία - Copyright Ονομασίες προέλευσης και γεωγραφικές ενδείξεις Βάσεις δεδομένων Λογισμικό ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Προϋποθέσεις χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας Εξαιρέσεις από τη χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας Δημοσίευση αιτήσεων για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας και δημοσίευση διπλωμάτων Διαδικασίες χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας από τον OBI Δικαιούχοι διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας κατά το ελληνικό νομοθετικό σύστημα Δικαιούχοι «Πανεπιστημιακών εφευρέσεων» Διπλώματα ευρεσιτεχνίας χορηγούμενα από υπερεθνικές αρχές (regional offices) Το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας Το δικαίωμα προτεραιότητας Η Διεθνής Συνθήκη Συνεργασίας για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας - PCT First to invent vs. First to file Η προστασία βιοτεχνολογικών εφευρέσεων Η προστασία εφευρέσεων που εφαρμόζονται σε Η/Υ - Computer Implemented Inventions Το σύστημα προστασίας των εφευρέσεων ως κίνητρο για την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία Τεχνολογική πληροφόρηση μέσα από αιτήσεις για χορήγηση ΔΕ και ΔΕ - patent information ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Εισαγωγή... 63

4 3.2. Μεταβίβαση διπλώματος ευρεσιτεχνίας Συμβάσεις μεταφοράς τεχνογνωσίας Παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης Τυπική δομή αδειών εκμετάλλευσης Άλλες συμβάσεις μεταφοράς τεχνολογίας από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα Μοντέλα συμφωνητικών συνεργασίας πανεπιστημίων και επιχειρήσεων Μοντέλο συμφωνητικού συνεργασίας φορέων στο πλαίσιο του Προγράμματος πλαισίου Καινοτομίες προερχόμενες από ερευνητικά αποτελέσματα Αντί επιλόγου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Νομοθετική ρύθμιση ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΙ Εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων ιδρύοντας νέες εταιρείες Χαρακτηριστικά νέων εταιρειών τεχνολογικής βάσης - New Technology Based Firms Υποστήριξη δημιουργίας και λειτουργίας τεχνοβλαστών spin-off Ορισμός Τεχνοβλαστού Χρηματοδότηση από το Γ ΚΠΣ - ΕΠΑΝ Θεσμικό πλαίσιο Ρυθμίσεις που αφορούν τη διανοητική ιδιοκτησία (διπλώματα ευρεσιτεχνίας, copyright, κ.α.) Συμμετοχή μελών ΔΕΠ σε τεχνοβλαστούς Δημιουργία τεχνοβλαστών ή παραχωρήσεις συμβάσεων εκμετάλλευσης; ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Νομοθετική ρύθμιση /91

5 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στη εποχή μας η γνώση και πολύ περισσότερο η δυνατότητα παραγωγής και αξιοποίησης νέας γνώσης, δεν είναι απλά και μόνο το συγκριτικό πλεονέκτημα, που ξεχωρίζει τον άριστο από τον καλό, αλλά ο απαραίτητος παράγοντας για την επιβίωση στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Στη διαμορφούμενη «κοινωνία της γνώσης» το σύστημα προστασίας των εφευρέσεων και γενικότερα της διανοητικής ιδιοκτησίας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα. Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας αφενός προστατεύουν τις επενδύσεις για έρευνα και ανάπτυξη, διευκολύνοντας άλλοτε λιγότερο και άλλοτε καταλυτικά τους επενδυτές να εκμεταλλευθούν τα αποτελέσματα των ερευνών τους και αφετέρου διαχέουν τις τεχνολογικές εξελίξεις. Ενδιαφέρουσα είναι η διαπίστωση ότι το 80% της τεχνολογίας, που έχει παραχθεί παγκοσμίως είναι καταγεγραμμένη στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Σήμερα είναι δυνατή η αναζήτηση της πληροφορίας αυτής μέσα από διεθνείς βάσεις δεδομένων που περιλαμβάνουν περισσότερα από 54 εκατομμύρια διπλώματα. Η προστασία των δικαιωμάτων των εφευρετών αφορά όλους μας είτε ως εμπεκομένους στην παραγωγή των εφευρέσεων και στην εκμετάλλευση των καινοτομικών προϊόντων που παράγονται από αυτές ή ως καταναλωτές των εφευρέσεων αυτών μία γρήγορη ματιά γύρω μας και μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι ο κόσμος μας είναι κατακλυσμένος από εφευρέσεις ή ως δέκτες της γνώσης που περιέχεται στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Για το λόγο αυτό είναι προς το συμφέρον της κοινωνίας η αποτελεσματική λειτουργία ενός συστήματος προστασίας των εφευρέσεων, που θα ανταμείβει τους εφευρέτες, θα αποτελεί κίνητρο για συνεχή παραγωγή καινοτομικών προϊόντων, θα διαχέει τη γνώση και θα την αναπτύσσει περαιτέρω χωρίς να προκαλεί καταχρηστικές μονοπωλιακές καταστάσεις. Βασικό χαρακτηριστικό του συστήματος προστασίας των εφευρέσεων είναι η διεθνοποίηση του, καθώς η διαμόρφωση και λειτουργία του συστήματος σε ένα κράτος επηρεάζει όλους, όσοι εκμεταλλεύονται τις εφευρέσεις τους στο κράτος αυτό ανεξάρτητα από τον τόπο που έχουν την έδρα τους. Για το λόγο αυτό διεθνείς συνθήκες επιβάλλουν την σχετική 3/91

6 εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών και την αναγνώριση των δικαιωμάτων των εφευρετών ανεξάρτητα από τον τόπο καταγωγής. Επίσης διευκολύνεται η διεθνής κατοχύρωση, ενώ υπάρχουν και διεθνή διπλώματα που παράγουν τα ίδια αποτελέσματα με τα εθνικά. Παρόλα αυτά δεν κατέστη ως σήμερα δυνατό να υπάρξει το «κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας» δηλαδή ένα μοναδικό δίπλωμα, που να παρέχει στον κάτοχο του τα ίδια δικαιώματα σε όλη την ευρωπαϊκή ένωση. Το νομοθετικό πλαίσιο για τις εφευρέσεις στην Ελλάδα εκσυγχρονίστηκε το 1987 με την ψήφιση του νόμου 1733/1987. Η εθνική νομοθεσία εναρμονίστηκε με την ευρωπαϊκή, ιδρύθηκε ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, που είναι ο αρμόδιος φορέας για τη χορήγηση εθνικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και την παρακολούθηση της ισχύος τους και η Ελλάδα προσχώρησε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Έκτοτε γίνεται συστηματική παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων και συμμετέχουμε ενεργά στη διαμόρφωση των διεθνών συνθηκών. Πρέπει δε να σημειωθεί ότι η χώρα μας αύξησε το κύρος της σε θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας όταν επί της Ελληνικής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2003, τα 15 κράτη μέλη ομόφωνα κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία για το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, παρότι οι προσπάθειες των μετέπειτα προεδριών για την υιοθέτηση σχετικού κανονισμού δεν ευοδωθήκαν. Από τη θέση αυτή η Ελλάδα καλείται σήμερα να συμβάλλει στη διεθνή σκηνή με κάθε δυνατό τρόπο για τη διαμόρφωση του διεθνούς και ευρωπαϊκού συστήματος προστασίας των εφευρέσεων, έτσι ώστε να ευνοηθεί η τεχνολογική ανάπτυξη και η παραγωγή καινοτομίας σε κάθε περιφέρεια της ευρωπαϊκής ένωσης προς όφελος των πολιτών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται διεθνώς στη δημιουργία συνθηκών που να διευκολύνει την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των πανεπιστημιακών και των πανεπιστημίων στις πανεπιστημιακές εφευρέσεις και αντίστοιχα των ερευνητών και των ερευνητικών φορέων. Στην Ελλάδα όπου η έρευνα, που πραγματοποιείται σε πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς με δημόσιους πόρους, αποτελεί το σημαντικότερο μέρος της συνολικής ερευνητικής δραστηριότητας, είναι επιτακτικό να ενισχυθούν οι δομές που ιδρύθηκαν τα γραφεία διαμεσολάβησης και μεταφοράς τεχνολογίας - για να στηρίξουν την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Ήδη τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί ότι πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα καταθέτουν αιτήσεις για χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κάποιες ενστάσεις που διατυπώνονται ότι τα πανεπιστήμια δεν πρέπει να εμπορευματοποιούν τα αποτελέσματα της έρευνας και ότι οι δραστηριότητες 4/91

7 αυτές εκτρέπουν τα πανεπιστήμια από τη βασική έρευνα και δυσχεραίνουν τη διάχυση της γνώσης, δεν ευσταθούν τουλάχιστον για την ελληνική πραγματικότητα, όπου τα πανεπιστήμια είναι ο μεγαλύτερος φορέας ερευνητικών δραστηριοτήτων. Πιθανές αρνητικές επιπτώσεις δεν μπορούν εμφανιστούν όσο η παραγωγή τεχνολογίας υπερτερεί σαφέστατα της ζήτησης και άρα είναι αδύνατον να υπάρξει στροφή των πανεπιστημιακών αποκλειστικά στην κατά παραγγελία έρευνα. Το κείμενο, που ακολουθεί, απευθύνεται στα μέλη της πολυτεχνικής κοινότητας αλλά και γενικότερα στους ερευνητές των πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ερευνητικών κέντρων, που επιθυμούν αφενός να ενημερωθούν για την κατοχύρωση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, που πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στο φορέα που εργάζονται και αφετέρου να ευαισθητοποιηθούν για τις δυνατότητες που παρέχονται από το σύστημα κατοχύρωσης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Ταυτόχρονα αποσκοπεί να παρέχει σχετικές πληροφορίες στα μέλη των οργάνων και επιτροπών του Πολυτεχνείου και γενικότερα των φορεών παραγωγής νέας γνώσης, που είναι μεταξύ άλλων αρμόδια για τη διαχείριση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας των φορέων και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Το κείμενο είναι διαρθρωμένο σε τέσσερεις ενότητες: στη πρώτη ενότητα περιγράφονται οι μορφές της διανοητικής ιδιοκτησίας με έμφαση σε αυτές που εμπεριέχονται στα αποτελέσματα της πολυτεχνικής έρευνας και στη δεύτερη παρουσιάζονται οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την προστασία των δικαιωμάτων σε εφευρέσεις. Η τρίτη ενότητα αναφέρεται σε συμβάσεις συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων και άλλων φορέων και η τέταρτη δίνει πληροφορίες για την ίδρυση και χρηματοδότηση τεχνοβλαστών. Σήμερα υπάρχουν πολλοί οδηγοί ή εγχειρίδια, που απευθύνονται στους ενδιαφερόμενους να κατοχυρώσουν τα δικαιώματα τους και να εκμεταλλευθούν την διανοητική τους ιδιοκτησία. Επί πλέον η ευρεία χρήση του διαδικτύου και των μηχανών αναζήτησης, καθιστά εύκολο έργο την αναζήτηση από τους ερευνητές του κατάλληλου οδηγού, ανάλογα με την περίπτωση. Η παρούσα έκδοση δεν φιλοδοξεί να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες οδηγούς, αλλά να τονίσει τις πτυχές, οι οποίες κατά την κρίση μου είναι οι πιο ενδιαφέρουσες για τους απασχολούμενους με την έρευνα στα πανεπιστήμια και τους δημόσιους ερευνητικούς φορείς. 5/91

8 Το κείμενο έλαβε υπόψη τη εθνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης και της κοινοτικής καθώς και των διεθνών συνθηκών στις οποίες έχει προσχωρήσει η χώρα μας. Πρέπει όμως να τονιστεί ότι οι οδηγίες και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό ουδόλως υποκαθιστούν την ισχύουσα νομοθεσία, η οποία υπερισχύει σε κάθε περίπτωση. Κλείνοντας, θέλω να τονίσω, ότι το σύστημα προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας δεν είναι μόνο ένα αποδεκτό σύστημα για την οικονομική εκμετάλλευση της, αλλά αποτελεί και μέρος της υλοποίησης μίας επιταγής των δικαιωμάτων του ανθρώπου που αναφέρει ότι «καθένας έχει το δικαίωμα να προστατεύονται τα ηθικά και υλικά συμφέροντά του που απορρέουν από κάθε είδους επιστημονική, λογοτεχνική ή καλλιτεχνική παραγωγή του». Εμπειρικά δε υποστηρίζω, ότι όταν αναγνωρίσουμε ότι η γνώση και η νοητική δημιουργία έχει αξία και ο δημιουργός και ο εφευρέτης πρέπει να ανταμειφθεί για αυτές, τότε μπορούμε να προσδοκούμε ένα καλλίτερο μέλλον για τις κοινωνίες μας. Η εκπόνηση του οδηγού μου ανατέθηκε στο πλαίσιο του έργου «Γραφείο Διαμεσολάβησης ΕΜΠ», που χρηματοδοτείται από το Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Θέλω να ευχαριστήσω τον υπεύθυνο του έργου, καθηγητή Θεόδωρο Λουκάκη για την ανάθεση του έργου και τη συνεργασία. Ευχαριστώ επίσης τα στελέχη του Γραφείου, Κα Κατερίνα Βαβυλώνη και Κα Δέσποινα Τσαουσίδου, για τη βοήθεια τους καθ όλη τη διάρκεια της συγγραφής και της προετοιμασίας της έκδοσης. Αναπληρωτής Καθηγητής Μανώλης Σ. Σαμουηλίδης European Patent Attorney Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου /91

9 1. ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 1.1. Η διανοητική ιδιοκτησία Intellectual Property Ο όρος διανοητική ιδιοκτησία, που αποδίδει τον αγγλικό όρο «intellectual property», περιλαμβάνει τις νομοθεσίες σύμφωνα με τις οποίες, παραχωρούνται αποκλειστικά δικαιώματα εκμετάλλευσης στους δικαιούχους άυλων αγαθών, προϊόντων του ανθρώπινου νου. Σήμερα οι πλέον διαδεδομένες μορφές διανοητικής ιδιοκτησίας, για τις οποίες υπάρχει νομοθεσία στην Ελλάδα είναι: Οι εφευρέσεις Τα βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα Τα σήματα Οι τοπογραφίες ημιαγωγών Η πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα Οι γεωγραφικές ενδείξεις και ονομασίες προέλευσης Όλες οι παραπάνω μορφές διανοητικής ιδιοκτησίας εκτός της τελευταίας αναφερόμενης χαρακτηρίζονται ως μορφές της βιομηχανικής ιδιοκτησίας (industrial property) σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (World Intellectual Property Organization - WIPO). Ο όρος «πνευματική ιδιοκτησία και συγγενικά δικαιώματα» αποδίδει τον αγγλικό «copyright and related rights». Στο πρώτο μέρος του οδηγού, παρουσιάζονται οι μορφές της βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας εκτός των εφευρέσεων, στις οποίες αφιερώνεται το δεύτερο μέρος. Οι αναφορές είναι σύμφωνες με την ελληνική νομοθεσία και με τα όσα ισχύουν ως επί το πλείστον διεθνώς. Στα ισχύοντα στη χώρα μας περιλαμβάνονται οι διεθνείς συνθήκες, στις οποίες η Ελλάδα έχει προσχωρήσει και οι κοινοτικοί κανονισμοί. Στις δύο τελευταίες ενότητες του πρώτου μέρους γίνεται μία σύντομη αναφορά στην προστασία των 7/91

10 βάσεων δεδομένων και του λογισμικού με τη νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία - copyright Βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα Industrial Designs Σχέδιο ή υπόδειγμα είναι η εξωτερικά ορατή μορφή ενός προϊόντος ή μέρους αυτού, που απαρτίζεται από ένα σύνολο χαρακτηριστικών, ως γραμμές, περιγράμματα, σχήματα, χρώματα κ.α. Ο όρος «υπόδειγμα» χρησιμοποιήθηκε αρχικά για να περιγράψει τρισδιάστατες διαπλάσεις και ό όρος «σχέδια» σχήματα δύο διαστάσεων. Το εθνικό νομικό πλαίσιο για την προστασία των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων τους είναι ο νόμος 2417/1996 και το προεδρικό διάταγμα 259/1997. Στις παραγράφους που ακολουθούν, χρησιμοποιείται ο όρος «σχέδιο» ως συντόμευση του όρου «βιομηχανικό σχέδιο και υπόδειγμα». Ο δικαιούχος ενός σχεδίου, που πληροί τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας για να προστατεύεται, αποκτά το αποκλειστικό δικαίωμα να το χρησιμοποιεί και να απαγορεύει σε οποιονδήποτε τρίτο τη χρήση του σχεδίου, χωρίς τη συγκατάθεσή του. Η χρήση περιλαμβάνει τουλάχιστον την κατασκευή, προσφορά, διάθεση στην αγορά, εισαγωγή, εξαγωγή και αποθήκευση κάθε προϊόντος στο οποίο έχει ενσωματωθεί ή εφαρμοστεί το σχέδιο, που προστατεύεται. Επίσης, ο δικαιούχος προστατεύεται και έναντι σχεδίων ή υποδειγμάτων, που προκαλούν στον χρήστη όμοια εντύπωση με το σχέδιο του. Από την προστασία εξαιρείται η ιδιωτική χρήση για μη εμπορικούς σκοπούς, πράξεις που γίνονται για πειραματικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και πράξεις αναπαραγωγής του σχεδίου για την παράθεση παραδειγμάτων ή στο πλαίσιο διδασκαλίας. Οι εξαιρέσεις ισχύουν εφόσον δεν αντίκεινται στα συναλλακτικά ήθη, δεν βλάπτουν αδικαιολόγητα τη συνήθη εκμετάλλευση του σχεδίου ή υποδείγματος και μνημονεύεται η πηγή. Το αντικείμενο του δικαιώματος είναι το σχέδιο, που ενσωματώνεται σε ένα προϊόν παρά το προϊόν καθαυτό. Δηλαδή η προστασία δεν επεκτείνεται στη χρήση και εκμετάλλευση ενός προϊόντος που έχει τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με το προϊόν, που ενσωματώνει το προστατευόμενο σχέδιο, εφόσον το πρώτα αναφερόμενο δεν ενσωματώνει το σχέδιο αυτό. Σχέδια μπορούν να ενσωματώνονται, σχεδόν σε κάθε προϊόν, από σοκολάτες έως κινητά τηλέφωνα, από υφάσματα έως αυτοκίνητα. Παραδείγματα σχεδίων, ένα που προέρχεται 8/91

11 από την αυτοκινητοβιομηχανία και ένα σχέδιο, που ενσωματώνεται μία βάση υποδοχής (docking station), παρουσιάζονται στα σχήματα που ακολουθούν (από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Γραφείου Εναρμόνισης Εσωτερικής Αγοράς). Τονίζεται, ότι η προστασία του σχεδίου αφορά στην ορατή μορφή και δεν αφορά καθ οιονδήποτε τρόπο στα τεχνικά χαρακτηριστικά. Η διάρκεια ισχύος του αποκλειστικού δικαιώματος χρήσης, διαφέρει ανά τον κόσμο και κυμαίνεται από 10 έως 25 έτη. Στην Ελλάδα η μέγιστη διάρκεια ισχύος είναι 25 έτη από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για καταχώριση του σχεδίου στην αρμόδια αρχή. Διαδικασίες καταχώρησης βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων Στα περισσότερα κράτη του κόσμου, η προστασία ενός σχεδίου πραγματοποιείται με την καταχώρηση του στον αρμόδιο εθνικό ή υπερεθνικό οργανισμό. Στην Ελλάδα ο οργανισμός, που έχει την αρμοδιότητα της καταχώρησης σχεδίων είναι ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.), που εκδίδει σχετικό «Πιστοποιητικό καταχώρησης βιομηχανικού σχεδίου και υποδείγματος». H καταχώρηση του σχεδίου και η χορήγηση του πιστοποιητικού γίνεται μετά από κατάθεση αίτησης στον οργανισμό. Η αίτηση περιλαμβάνει αφενός τα στοιχεία του καταθέτη και του δημιουργού του σχεδίου και αφετέρου τον προσδιορισμό του αντικειμένου ή των αντικειμένων στα οποία το σχέδιο ή το υπόδειγμα προορίζεται να ενσωματωθεί. Επίσης η αίτηση πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει γραφική ή φωτογραφική παράσταση του σχεδίου, ενώ μπορεί ακόμα να περιέχει κατάλογο με τα προϊόντα στα οποία θα ενσωματωθεί ή επί των οποίων πρόκειται 9/91

12 να εφαρμοσθεί το σχέδιο και σύντομη περιγραφή έως 100 λέξεων, των χαρακτηριστικών στοιχείων του σχεδίου. Η περιγραφή αναφέρεται στα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το σχέδιο και δεν αφορά σε τεχνικές λεπτομέρειες που σχετίζονται με την λειτουργία του αντικειμένου στο οποίο ενσωματώνονται. Μία αίτηση μπορεί να περιλάβει έως και 50 σχέδια, εφόσον τα σχέδια πρόκειται να ενσωματωθούν σε προϊόντα, που ανήκουν όλα στην ίδια υποκατηγορία 1 ή στο ίδιο σύνολο ή την ίδια σύνθεση στοιχείων. Η καταχώρηση του σχεδίου και η χορήγηση του σχετικού πιστοποιητικού από τον Ο.Β.Ι. γίνεται μετά από την τυπική εξέταση της αίτησης και δεν εξαρτάται από την ικανοποίηση των ουσιαστικών προϋποθέσεων για την εκχώρηση των δικαιωμάτων. Δηλαδή, εφόσον η αίτηση πληροί τις απαιτούμενες τυπικές προϋποθέσεις, το πιστοποιητικό χορηγείται και ο κάτοχος του μπορεί να χρησιμοποιήσει το δικαιώματα του. Αν κάποιος τρίτος θεωρήσει, ότι το σχέδιο δεν ικανοποιεί τις ουσιαστικές προϋποθέσεις του νόμου, που απαιτείται να συντρέχουν για την προστασία του, μπορεί να προσφύγει στο αρμόδιο δικαστήριο, το οποίο θα εξετάσει τους ισχυρισμούς του. Το δικαστήριο θα αποφασίσει τελικά αν το πιστοποιητικό θα εξακολουθήσει να ισχύει ή αν θα ακυρωθεί, αναδρομικά από την ημερομηνία χορήγησης του. Οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την ισχύ του πιστοποιητικού, αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο. Η ισχύς ενός πιστοποιητικού καταχώρησης βιομηχανικού σχεδίου ή υποδείγματος προϋποθέτει επίσης και την πληρωμή τελών ανανέωσης. Για τα πιστοποιητικά που χορηγεί ο Ο.Β.Ι. τα τέλη πληρώνονται ανά 5ετία από την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης. Εκτός από τους εθνικά σχέδια, για τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να χορηγηθεί ένα πιστοποιητικό, που ισχύει ταυτόχρονα σε όλα τα κράτη της Ε.Ε. χωρίς να απαιτούνται διαδικασίες σε εθνικό επίπεδο. Το πιστοποιητικό αυτό χορηγείται από το Γραφείο Εναρμόνισης Εσωτερικής Αγοράς, που εδρεύει στο Alicante της Ισπανίας, μετά από ουσιαστική εξέταση της σχετικής αίτησης. Για τη διεθνή προστασία υπάρχει και η δυνατότητα χορήγησης διεθνούς πιστοποιητικού από τον WIPO, που ισχύει σε κράτη, μέλη της Συνθήκη της Χάγης, που αφορά τη διεθνή κατάθεση βιομηχανικών σχεδίων, και στην οποία το 2007 είχαν προσχωρήσει, 47 κράτη. Και το διεθνές πιστοποιητικό χορηγείται μετά από ουσιαστική εξέταση της σχετικής αίτησης. 1 Σύμφωνα με τη διεθνή ταξινόμηση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων, βλέπε 10/91

13 Πληροφορίες για τη κατάθεση και τη διαδικασία καταχώρησης βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων από τον Ο.Β.Ι., και κοινοτικών ή διεθνών σχεδίων, μπορούν να ανασυρθούν από τις ιστοσελίδες: Για εθνικά σχέδια (Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας): Για κοινοτικά σχέδια (Γραφείο Εναρμόνισης Εσωτερικής Αγοράς -OAMI) Για διεθνή σχέδια (Παγκόσμιος οργανισμός διανοητικής ιδιοκτησίας - WIPO) Προϋποθέσεις απόκτησης του δικαιώματος Σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, ένα σχέδιο προστατεύεται αν είναι νέο και έχει ατομικό χαρακτήρα. Ένα σχέδιο θεωρείται νέο εάν, μέχρι το χρόνο της κατάθεσης της αίτησης για καταχώρηση δεν έχει διατεθεί στο κοινό κανένα πανομοιότυπο σχέδιο, δηλαδή σχέδιο με χαρακτηριστικά που διαφέρουν μόνον ως προς επουσιώδεις λεπτομέρειες. Επίσης ένα σχέδιο θεωρείται ότι έχει ατομικό χαρακτήρα αν η όλη εντύπωση που προκαλεί στον ενημερωμένο χρήστη διαφέρει από εκείνη που προκαλείται στον ίδιο χρήστη από οποιοδήποτε άλλο σχέδιο το οποίο έχει καταστεί προσιτό στο κοινό, δηλαδή από οποιοδήποτε σχέδιο, που έχει δημοσιευθεί, εκτεθεί, κυκλοφορήσει ή γνωστοποιηθεί καθ οιονδήποτε τρόπο, πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για καταχώρηση. Όμως σύμφωνα με κοινοτική νομοθετική ρύθμιση Οδηγία 98/71/EC σχέδιο που κυκλοφορεί έως ένα χρόνο πριν την κατάθεση της σχετική αίτησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον του σχεδίου της αίτησης, εφόσον κυκλοφόρησε από τον καταθέτη. Η περίοδος του ενός έτους, ονομάζεται περίοδος χάριτος - grace period. Δικαιούχοι Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, δικαίωμα καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος έχει ο δημιουργός ή ο καθολικός ή ειδικός διάδοχός του. Αν δύο ή περισσότεροι δημιούργησαν ένα σχέδιο ή υπόδειγμα με κοινή δημιουργική προσπάθεια και εφόσον δεν υπάρχει διαφορετική συμφωνία, το δικαίωμα στο σχέδιο ή υπόδειγμα ανήκει σε όλους εξ αδιαιρέτου κατά ίσα μέρη. Κάθε συνδικαιούχος μπορεί να μεταβιβάζει ελεύθερα το μερίδιό του και να επιμελείται την προστασία του κοινού καταχωρημένου σχεδίου ή υποδείγματος. 11/91

14 Στην περίπτωση, που δύο ή περισσότεροι δημιούργησαν ουσιωδώς όμοια σχέδια ή υποδείγματα ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο, το δικαίωμα ανήκει σ εκείνον που κατέθεσε πρώτος την αίτηση για καταχώριση σχεδίου ή υποδείγματος. Στην περίπτωση που το σχέδιο ή υπόδειγμα δημιουργήθηκε από εργαζόμενο εφαρμόζονται ανάλογα οι παράγραφοι 4, 5, 6 και 7, του άρθρου 6 του ν. 1733/1987 (ΦΕΚ, 171, Α ), δηλαδή των σχετικών διατάξεων, που διέπουν τις εφευρέσεις και που παρουσιάζονται εκτενώς στην επόμενη ενότητα. Πολλά από τα σχέδια που δημιουργούνται τα τελευταία χρόνια, είναι αποτέλεσμα χρήσης λογισμικού σε υπολογιστές και το ερώτημα που ανακύπτει είναι, ποιος είναι ο δημιουργός του σχεδίου. Σύμφωνα με τη βρετανική νομοθεσία, στην περίπτωση αυτή, ο δημιουργός είναι αυτός που ανέλαβε τις απαραίτητες διαδικασίες για τη δημιουργία του σχεδίου, δηλαδή όποιος δημιούργησε το σχέδιο χρησιμοποιώντας το λογισμικό Σήματα - Trade marks Σήμα θωρείται κάθε σημείο, ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες ενός προσώπου - φυσικού ή επιχείρησης - από εκείνα άλλων προσώπων. Σήματα μπορούν να είναι λέξεις, ονόματα φυσικών ή νομικών προσώπων, ψευδώνυμα, απεικονίσεις, σχέδια, γράμματα, αριθμοί, ήχοι, σχήματα προϊόντων ή συσκευασίες αυτών. Το σήμα διευκολύνει τους καταναλωτές να επιλέγουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που χαρακτηρίζονται από αυτά, και εμποδίζει τον αθέμιτο ανταγωνισμό προκαλώντας σύγχυση των καταναλωτών με απομιμήσεις προϊόντων, που συνήθως είναι σχετικά χαμηλότερης ποιότητας. Τα σήματα συγχέονται πολλές φορές με τις εμπορικές επωνυμίες. Οι επωνυμίες όμως χαρακτηρίζουν την επιχείρηση, ενώ τα σήματα συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες. Μία επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιεί περισσότερα από ένα σήματα, με τα οποία να είναι γνωστά διαφορετικά προϊόντα της. Η αρμόδια αρχή στην Ελλάδα για την καταχώρηση εθνικού σήματος είναι η Διεύθυνση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης (http://www.gge.gr/4/organ.asp?191), ενώ μητρώα επωνυμιών επιχειρήσεων τηρούνται από τα επιμελητήρια. 12/91

15 Ο κάτοχος του σήματος έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του για το χαρακτηρισμό των προϊόντων ή των υπηρεσιών, καθώς και το αποκλειστικό δικαίωμα χορήγησης αδειών εκμετάλλευσης του σε τρίτους. Η περίοδος ισχύος ενός σήματος μπορεί να επεκτείνεται συνεχώς έναντι πληρωμής τελών ανανέωσης. Για τα πανεπιστήμια και γενικότερα τους ερευνητικούς φορείς, η κατοχύρωση δικαιωμάτων μέσω σημάτων αποτελεί μόνο ένα συμπληρωματικό μέσο προστασίας της διανοητικής τους ιδιοκτησίας στην περίπτωση που το πανεπιστήμιο θέλει να προχωρήσει στην εμπορική εκμετάλλευση καινοτομιών, ως π.χ. μέσω ενός τεχνοβλαστού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση του αναψυκτικού Gatorade. Το αναψυκτικό ήταν εφεύρεση τεσσάρων ερευνητών του πανεπιστημίου της Φλόριντας το Παρασκευάστηκε αρχικά για την ομάδα ποδοσφαίρου Gators του πανεπιστημίου, από την οποία πήρε και το όνομα. Ένας από τους εφευρέτες ερευνητές συμφώνησε με την εταιρεία Stokely-Van Camp, Inc. να αξιοποιήσει εμπορικά την εφεύρεση του για την οποία του είχε χορηγηθεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Το 1973 οι εφευρέτες και η εταιρεία συμφώνησαν με το πανεπιστήμιο, που αξίωνε δικαιώματα στην εφεύρεση. Έκτοτε το Πανεπιστήμιο της Φλόριντας έχει εισπράξει περισσότερα από 80 χιλιάδες δολάρια για το Gatorade, ως δικαιώματα εκμετάλλευσης. Το αμερικάνικο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας έχει ήδη λήξει άλλα το σήμα Gatorade παραμένει σε ισχύ και παράγει εισόδημα για το Πανεπιστήμιο Τοπογραφίες προϊόντων ημιαγωγών Semiconductors Τοπογραφία ενός προϊόντος ημιαγωγών θεωρείται μια σειρά συναφών εικόνων, όποιος και αν είναι ο τρόπος με τον οποίο είναι καθορισμένες ή κωδικοποιημένες, που αναπαριστούν την τρισδιάστατη διάταξη των στρωμάτων από τα οποία αποτελείται ένα προϊόν ημιαγωγών, με κάθε εικόνα να περιλαμβάνει τη διάταξη ή τμήμα της διάταξης μιας επιφάνειας του προϊόντος ημιαγωγών σε οποιοδήποτε στάδιο παραγωγής του. Ως προϊόν ημιαγωγών είναι η τελική ή ενδιάμεση μορφή κάθε προϊόντος το οποίο: αποτελείται από στρώμα υλικού που περιλαμβάνει ένα στρώμα ημιαγωγού υλικού, έχει ένα ή περισσότερα στρώματα αποτελούμενα από αγωγό, μονωτικό ή ημιαγωγό υλικό, και διευθετημένα σύμφωνα με προκαθορισμένη τρισδιάστατη διάταξη, και 13/91

16 έχει προορισμό να εκτελεί ηλεκτρονικές λειτουργίες είτε αποκλειστικά είτε μαζί με άλλες λειτουργίες. Το κόστος ανάπτυξης ενός ημιαγωγού είναι πολύ μεγάλο συγκρινόμενο με το άμεσο κόστος παραγωγής του και αντιγραφής του και ως εκ τούτου η προστασία του τοπογραφίας από αντιγραφή αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την προστασία των επενδύσεων, που πραγματοποιούνται για την ανάπτυξη του. Το νομοθετικό πλαίσιο της προστασίας των τοπογραφιών προϊόντων ημιαγωγών στην Ελλάδα ρυθμίζεται με το προεδρικό διάταγμα 45/1991, ως τροποποιήθηκε από το π.δ. 415/1995. Τα νομοθετήματα αυτά ενσωματώνουν την σχετική κοινοτική οδηγία 87/54/ΕΟΚ. Η εθνική νομοθεσία προβλέπει ότι οι τοπογραφίες προϊόντων ημιαγωγών προστατεύονται εφόσον έχουν καταχωρηθεί στον Ο.Β.Ι. Το πιστοποιητικό καταχώρισης έχει ισχύ δέκα ετών και χορηγείται από τον Ο.Β.Ι. μετά από αίτηση του δικαιούχου. Προϋπόθεση για την προστασία της τοπογραφίας είναι να αποτελεί προϊόν διανοητικής προσπάθειας του δημιουργού της και η οποία δεν είναι αποτέλεσμα αντιγραφής ή κοινοτοπία στη βιομηχανία ημιαγωγών. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η προστασία δεν επεκτείνεται στις αρχές, στις διαδικασίες, στα συστήματα, στην τεχνική ή στις κωδικοποιημένες πληροφορίες που είναι ενσωματωμένες στην τοπογραφία. Πληροφορίες για τη κατάθεση και τη διαδικασία καταχώρησης μίας τοπογραφίας προϊόντων ημιαγωγών μπορούν να ανασυρθούν από τις ιστοσελίδες του Ο.Β.Ι. στη διεύθυνση: Πνευματική ιδιοκτησία - Copyright Το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύει πρωτότυπα λογοτεχνικά, καλλιτεχνικά και επιστημονικά πνευματικά δημιουργήματα με οποιαδήποτε μορφή, όπως επίσης και έργα ψηφιακής τεχνολογίας, βάσεις δεδομένων και πολυμέσα. Ως έργο θεωρείται «κάθε πρωτότυπο δημιούργημα λόγου τέχνης ή επιστήμης, που εκφράζεται με οποιαδήποτε 14/91

17 μορφή.» Ο νόμος απαριθμεί ενδεικτικά αυτά που θεωρεί ως έργα, ωστόσο η απαρίθμηση αυτή δεν είναι αποκλειστική. Ως έργα νοούνται επίσης οι μεταφράσεις, διασκευές, προσαρμογές έργων, καθώς και οι συλλογές έργων ή απλών στοιχείων, όπως εγκυκλοπαίδειες, ανθολογίες ή βάσεις δεδομένων, εφόσον η επιλογή ή η διευθέτηση του περιεχομένου τους είναι πρωτότυπη. Η ρύθμιση της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα γίνεται με τον νόμο 2121/1993. Το έργο, για να τύχει προστασίας, προϋποθέτει ατομικότητα και ενσωμάτωση σε αισθητό υπόστρωμα (συνήθως υλικό). Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό που προστατεύεται είναι η μορφή, η έκφραση και όχι η ιδέα ή η πληροφορία καθαυτή. Δηλαδή, δύο έργα που στηρίζονται σε παρεμφερείς ή και ίδιες ιδέες, διαφέρουν σύμφωνα με το νόμο για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας εφόσον η μορφή τους διαφέρει, κατά τρόπο που δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι το ένα είναι αντιγραφή του άλλου. Επί παραδείγματι, αν δύο προγραμματιστές, αναπτύξουν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον, κώδικες, για να υλοποιήσουν τον ίδιο αλγόριθμο, ο ένας κώδικας δεν θεωρείται αντιγραφή του άλλου, σύμφωνα με την νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία. Η πνευματική ιδιοκτησία απαρτίζεται από δύο αποκλειστικά και απόλυτα δικαιώματα, το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωμα) και το δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού δεσμού του δημιουργού προς αυτό (ηθικό δικαίωμα), το οποίο είναι αμεταβίβαστο. Η απόκτηση των δικαιωμάτων από τον δημιουργό πραγματοποιείται με την δημιουργία του έργου και δεν απαιτούνται διαδικασίες ενώπιον αρχής, ως συμβαίνει επί παραδείγματι με τις εφευρέσεις. Οι δημιουργοί πνευματικών έργων μπορούν να αναθέτουν τη διαχείριση και προστασία των περιουσιακών τους δικαιωμάτων σε Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων, τους οποίους εποπτεύει ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι.). Η πνευματική ιδιοκτησία διαρκεί όσο η ζωή του δημιουργού και εβδομήντα χρόνια από το θάνατό του. Το 1997 ψηφίστηκε νόμος, στον οποίο περιλαμβάνεται άρθρο για έργα πνευματικής ιδιοκτησίας (όχι για τις εφευρέσεις) που πραγματοποιούνται από απασχολούμενους στο δημόσιο. Με βάση τη ρύθμιση αυτή «το περιουσιακό δικαίωμα επί των έργων που δημιουργήθηκαν από τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο 15/91

18 ή Ν.Π.Δ.Δ. σε εκτέλεση του υπηρεσιακού τους καθήκοντος μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στον εργοδότη, εκτός αν υπάρχει αντίθετη συμφωνία». Η ρύθμιση έχει ενσωματωθεί στον άρθρο 8 του νόμου 2121/ Ονομασίες προέλευσης και γεωγραφικές ενδείξεις Σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία η «ονομασία προέλευσης» είναι το όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μιας χώρας, το οποίο χρησιμοποιείται στην περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου, που κατάγεται από αυτή την περιοχή, το συγκεκριμένο τόπο ή τη χώρα αυτή και του οποίου η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο γεωγραφικό περιβάλλον που περιλαμβάνει τους φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες και του οποίου η παραγωγή, η μεταποίηση και η επεξεργασία λαμβάνουν χώρα στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή. «Γεωγραφική ένδειξη» είναι το όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μιας χώρας, το οποίο χρησιμοποιείται στην περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου, που κατάγεται από την περιοχή αυτή, το συγκεκριμένο τόπο ή τη χώρα αυτή, του οποίου μια συγκεκριμένη ποιότητα, η φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό μπορούν να αποδοθούν στη γεωγραφική αυτή καταγωγή και του οποίου η παραγωγή ή/και η μεταποίηση ή/και η επεξεργασία πραγματοποιούνται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή. Εφόσον μία ένδειξη καταχωρηθεί στο κοινοτικό μητρώο ως προστατευόμενη ονομασία προέλευσης «ΠΟΠ» ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη «ΠΓΕ», δεν μπορεί να αναγράφεται παρά μόνον στα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα που συμφωνούν με τη σχετική νομοθεσία 2. Στην Ελλάδα ο έλεγχος και η πιστοποίηση των Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης και των Προϊόντων Γεωγραφικής Ένδειξης, έχει ανατεθεί, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση / , στον Οργανισμό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (www.agrocert.gr). Στον ΟΠΕΓΕΠ τηρείται Μητρώο Δικαιούχων Χρήσης 2 α) κανονισμός (ΕΚ) 510/2006 του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΕΕ της 20ής Μαρτίου 2006 «για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων», β) ο εφαρμοστικός κανονισμός (ΕΚ) 898/2006 που καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του προηγουμένου, και γ) η κοινή υπουργική απόφαση / /91

19 Ενδείξεων ΠΟΠ και ΠΓΕ στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία και η έδρα του δικαιούχου, το είδος και η ονομασία του γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου, η κατηγορία ΠΟΠ ή ΠΓΕ και η ημερομηνία έγκρισης, ανανέωσης ή και ανάκλησης του δικαιώματος χρήσης των εν λόγω ενδείξεων. Στον διαδικτυακό τόπο του οργανισμού αναφέρεται, ότι έχουν αναγνωρισθεί, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, 61 ελληνικά προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης και 23 προϊόντα Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης. Τα προϊόντα αυτά είναι ελαιόλαδα, επιτραπέζιες ελιές, τυριά, μέλι, φρούτα, λαχανικά, σιτηρά, προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, αλιεύματα και σχετικά προϊόντα, άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης, γόμες-φυσικές ρητίνες, αιθέρια έλαια κ.α Βάσεις δεδομένων Ως βάση δεδομένων νοείται η συλλογή δεδομένων έργων ή άλλου υλικού, τα οποία έχουν διευθετηθεί και αποθηκευτεί και με προσιτά ηλεκτρονικά μέσα καθώς και το υλικό που είναι αναγκαίο για τη λειτουργία της (π.χ. λεξικό, ευρετήριο κ.α.). Προϋπόθεση προστασίας για τα έργα ψηφιακής τεχνολογίας και τις βάσεις δεδομένων είναι η πρωτοτυπία ως προς την επιλογή και τη διαρρύθμιση του περιεχομένου τους (άρθρο 2 παρ.2 ν.2121/1993). Σύμφωνα με την Οδηγία 96/9/ΕΟΚ για τη νομική προστασία ψηφιακών βάσεων δεδομένων, που έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο με τον νόμο 2121/1993, ο δικαιούχος έχει το sui generis δικαίωμα απαγόρευσης της χωρίς άδεια εξαγωγής και επαναχρησιμοποίησης του περιεχομένου της, ανεξάρτητα εάν η συγκεκριμένη βάση δεδομένων είναι άξια προστασίας με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας Λογισμικό Τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και το προπαρασκευαστικό υλικό του σχεδιασμού τους ως έργα λόγου, προστατεύονται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εφόσον είναι πρωτότυπα, σύμφωνα με τις αρχές που θέσπισε η κοινοτική Οδηγία 91/250 και στις οποίες προσαρμόστηκε η ελληνική νομοθεσία (άρθρο 2 παρ.3 του ν.2121/1993). Με τη νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία προστατεύονται τα προγράμματα των Η/Υ από αντιγραφή, ενώ η προστασία δεν καλύπτει τους αλγόριθμους και γενικότερα τις ιδέες 17/91

20 και τις αρχές, στις οποίες βασίζεται οποιοδήποτε στοιχείο προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, περιλαμβανομένων και εκείνων στις οποίες βασίζονται τα συστήματα διασύνδεσής του. Η προστασία των εφευρέσεων, που εμπεριέχουν λογισμικό ή εφευρέσεων, που εφαρμόζονται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή computer implemented inventions παρουσιάζεται στην επόμενη ενότητα, που αναφέρεται στην προστασία των εφευρέσεων. 18/91

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ο οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ Κάθε νέα ιδέα ή εφεύρεση πρέπει να προστατεύεται νομικά και να κατοχυρώνεται ως σχέδιο ή υπόδειγμα με τον αντίστοιχο τίτλο προστασίας εφευρέσεων. Στην Ελλάδα ο αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ Κάθε νέα ιδέα ή εφεύρεση πρέπει να προστατεύεται νομικά και να κατοχυρώνεται ως σχέδιο ή υπόδειγμα με τον αντίστοιχο τίτλο προστασίας εφευρέσεων. Στην Ελλάδα ο αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

EQUITY INVESTMENT FORUM

EQUITY INVESTMENT FORUM EQUITY INVESTMENT FORUM Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μηχανισμός Αντικυθήρων 08.12.2015 Athens Hilton Δρ. Π. Γκαγκανάτσου Προϊσταμένη Τεχνολογικής Πληροφόρησης &

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ "Η Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ο ρόλος των Ελλήνων Μηχανικών" Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2005 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ Εξεταστής

Διαβάστε περισσότερα

Η προστασία των εφευρέσεων

Η προστασία των εφευρέσεων Η προστασία των εφευρέσεων Κ. Αµπατζής, ιευθυντής Κατάθεσης και Χορήγησης Τίτλων 1 Το έργο "Ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση και εξοικείωση του κοινού σε θέµατα Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας" συγχρηµατοδοτείται κατά

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικότερες διαφορές πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Σημαντικότερες διαφορές πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας Νομικά στο design Σημαντικότερες διαφορές πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας Μαρκοπούλου Μαρία dpsd01032 Πίνακας περιεχομένων: Έννοια και Αντικείμενο: 3 Τι δεν προστατεύεται από πνευματική και βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Θεσσαλονίκη 23 Φεβρουαρίου 2008 Π. Γκαγκανάτσου,

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2010 Μηχανισμός Αντικυθήρων Π. Γκαγκανάτσου Προϊσταμένη Τεχνολογικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Βασικές έννοιες ΙΙ. Ευρεσιτεχνία Α. Γενικά

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Βασικές έννοιες ΙΙ. Ευρεσιτεχνία Α. Γενικά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Βασικές έννοιες 1. Βιομηχανική ιδιοκτησία (β.ι.)... 1 2. Κλάδοι β.ι.... 1 3. Δικαιώματα β.ι.... 1 4. Πνευματική ιδιοκτησία (π.ι.)... 2 5. Διανοητική ιδιοκτησία... 2 6. Εξέλιξη β.ι.... 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5, 151 25 Παράδεισος μαρουσίου ηλ.: 210 61 83 500 Fax: 210 68 19 231 Π ΩΝ ΕΦΕΥΕΕΩΝ ΜΕ ΛΥ ΒΜΗΧΝΚΗ ΔΚΗ ΓΝΜ ΒΜΗΧΝΚΗ ΔΚΗ ΓΝΜ ΒΜΗΧΝΚΗ ΔΚΗ ργανισμός Βιομηχανικής διοκτησίας (Β) ιδρύθηκε το 1987 (Ν.1733/1987),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 321/2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 321/2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 321/2001 "Προσαρμογή στην Οδηγία 98/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την έννομη προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων" Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000)

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) Άρθρο 7 Εναρμόνιση με την Οδηγία 96/9/ΕΟΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 30560/544. "Κατάθεση αίτησης στον OBI για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα"

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 30560/544. Κατάθεση αίτησης στον OBI για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 30560/544 "Κατάθεση αίτησης στον OBI για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα" ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση Patent Cooperation Treaty (www.wipo.org) και η εφαρμογή της στην Ελλάδα.

Η Διεθνής Σύμβαση Patent Cooperation Treaty (www.wipo.org) και η εφαρμογή της στην Ελλάδα. Παπανικολάου Γεωργία Dpsd 01049 Η Διεθνής Σύμβαση Patent Cooperation Treaty (www.wipo.org) και η εφαρμογή της στην Ελλάδα. Εισαγωγή Παραδοσιακά αντιπαραβάλλεται η βιομηχανική ιδιοκτησία προς την πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1988. "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986".

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1988. Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1988 "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986". Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 14905/ΕΦΑ/3058. "Κατάθεση αίτησης στον ΟΒΙ για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα"

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 14905/ΕΦΑ/3058. Κατάθεση αίτησης στον ΟΒΙ για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 14905/ΕΦΑ/3058 "Κατάθεση αίτησης στον ΟΒΙ για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα" ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔιανοητική Ιδιοκτησία (ΔΙ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μέσα από το πρόγραμμα IPeuropAware Οδηγοί και εργαλεία για τη διαχείριση της ΔΙ στις ΜΜΕ

ΗΔιανοητική Ιδιοκτησία (ΔΙ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μέσα από το πρόγραμμα IPeuropAware Οδηγοί και εργαλεία για τη διαχείριση της ΔΙ στις ΜΜΕ ΗΔιανοητική Ιδιοκτησία (ΔΙ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μέσα από το πρόγραμμα IPeuropAware Οδηγοί και εργαλεία για τη διαχείριση της ΔΙ στις ΜΜΕ Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ανδρέας Θρασυβούλου Εργαστήριο Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης www.beelab.gr Τι είναι ΠΟΠ και τι ΠΓΕ ΠΟΠ Η ποιότητα ή τα χαρ/κά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 111/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.5.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για τη νομική προστασία των προγραμμάτων ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 Ολοκληρωμένη Διαχείρηση & Ελαιόλαδο ΠΟΠ/ΠΓΕ Κρήτης Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

MBA Ι.Κ. ΡΟΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

MBA Ι.Κ. ΡΟΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΗΜΑΤΑ Θεοφανώ Δ. Σοφού Δικηγόρος, MBA Ι.Κ. ΡΟΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Βουκουρεστίου 25Α τ.κ. 10671 Αθήνα 1. ΕΝΝΟΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΥΤΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 16/1991

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 16/1991 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 16/1991 "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για την συνθήκη συνεργασίας για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1883/1990" Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Περιορισμοί και Εξαιρέσεις

Περιορισμοί και Εξαιρέσεις Πίνακας περιεχομένων Περιορισμοί και Εξαιρέσεις 1. Εκπαιδευτικό υλικό... Error! Bookmark not defined. Διάκριση εκπαιδευτικού υλικού... Error! Bookmark not defined. του Δικαιώματος Πνευματικής Υλικό που

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού Συνέλευσης ΤΕΙ, αρ. πράξης 74/

Απόσπασμα Πρακτικού Συνέλευσης ΤΕΙ, αρ. πράξης 74/ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Απόσπασμα Πρακτικού Συνέλευσης ΤΕΙ, αρ. πράξης 74/20.05.2015 Στο Ηράκλειο σήμερα 20 Μαΐου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00, συνήλθε σε τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 15928/ΕΦΑ/1253/

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 15928/ΕΦΑ/1253/ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 15928/ΕΦΑ/1253/13.12.1987 "Κατάθεση αίτησης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας στον OBI και τήρηση βιβλίων" Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 153(Ι) του 2000

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs)

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Τελική έκθεση Ιούλιος 2014 ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει ορισμένα από τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Υπολογιστές

Εισαγωγή στους Υπολογιστές Εισαγωγή στους Υπολογιστές Ενότητα 13: Κοινωνική και ηθική διάσταση πληροφορικής Αβούρης Νικόλαος Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σκοποί ενότητας Κοινωνική και

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2. ΑΔΕΙΕΣ Creative

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΕ & ΠΥΧ

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΕ & ΠΥΧ Κ Υ Λ Π Π ΥΝΞΗ ΗΕΩΝ Γ ΔΕ & ΠΥΧ ΓΝΜ ΒΜΗΧΝΚΗ ΔΚΗ ΠΕΛΜΒΝΕ Μ ΗΗ Γ ΔΕ & ΠΥΧ Κ Υ Λ Π ίτηση Περιγραφή ξιώσεις Περίληψη χέδια (προαιρετικά) ΓΝΜ ΒΜΗΧΝΚΗ ΔΚΗ ίτλος ΥΝΞΗ ΠΕΓΦΗ ι πρέπει να αναφέρεται: Κ Υ Λ Π εχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος κατάθεσης της μετάφρασης των Αξιώσεων Ευρωπαϊκής Αίτησης (Άρθρο 9 παρ. 1 Π.Δ. 77/1988)

Τέλος κατάθεσης της μετάφρασης των Αξιώσεων Ευρωπαϊκής Αίτησης (Άρθρο 9 παρ. 1 Π.Δ. 77/1988) Κανονισμός ΤΕΛΩΝ ΟΒΙ Ισχύει από 1/1/2016 (Απόφαση ΔΣ/13/Α01/2016 από 31/8/2016) Μεταβολή τέλους έκθεσης έρευνας με αιτιολογημένη γνώμη με αναδρομική ισχύ από 1/1/2016 1 Τέλος κατάθεσης της αίτησης για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος. Συντομογραφίες. Βιβλιογραφία ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος. Συντομογραφίες. Βιβλιογραφία ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος. Συντομογραφίες Βιβλιογραφία Σελ. ΙΧ XVII ΧΙΧ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 2. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΣ. 4 I. α) Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Μια Κυπριακή Μητρική Εταιρεία ή Εταιρεία Συμμετοχών (Holding Company) είναι μια εταιρεία που έχει συσταθεί στην Κύπρο και η οποία συμμετέχει, μέσω της κτήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 259/1997

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 259/1997 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 259/1997 "Διατάξεις εφαρμογής του Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων που κυρώθηκε με το Νόμο 2417/1996 και διατάξεις για τον εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διακανονισμός της Χάγης. για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

Ο Διακανονισμός της Χάγης. για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα ιακανονισμός της Χάγης Ο Διακανονισμός της Χάγης για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα 1 Ο Διακανονισμός της Χάγης για τη Διεθνή Καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

5. Διαχείριση Πνευματικών Δικαιωμάτων. Έκδοση των φοιτητών

5. Διαχείριση Πνευματικών Δικαιωμάτων. Έκδοση των φοιτητών 5. Διαχείριση Πνευματικών Δικαιωμάτων Έκδοση των φοιτητών 1. Πνευματική ιδιοκτησία (IP) 2. Κατανοώντας τις πατέντες (Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας) 3. Η διαδικασία του διπλώματος ευρεσιτεχνίας 4. Κατανοώντας τα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΠ, ΠΓΕ ΚΑΙ ΕΠΙΠ. Ματίνα Φουρναράκου Συμβουλευτικός τομέας ΕΤΑΤ Α.Ε.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΠ, ΠΓΕ ΚΑΙ ΕΠΙΠ. Ματίνα Φουρναράκου Συμβουλευτικός τομέας ΕΤΑΤ Α.Ε. ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΠ, ΠΓΕ ΚΑΙ ΕΠΙΠ Ματίνα Φουρναράκου Συμβουλευτικός τομέας ΕΤΑΤ Α.Ε. ΣΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Λόγοι καθιέρωσης: Ενθάρρυνση της ποικίλης αγροτικής παραγωγής Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Ο ΟΒΙ ως συνεργάτης του WIPO και πάροχος υπηρεσιών για τους χρήστες του συστήματος Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Ο ΟΒΙ ως συνεργάτης του WIPO και πάροχος υπηρεσιών για τους χρήστες του συστήματος Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Ο ΟΒΙ ως συνεργάτης του WIPO και πάροχος υπηρεσιών για τους χρήστες του συστήματος Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Κ. Αμπατζής Διευθυντής Κατάθεσης και Χορήγησης Τίτλων 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΩΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΩΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΩΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Δρ. ΚΟΥΤΙΒΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΙΤΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ο (ΟΒΙ) ιδρύθηκε το 1987 (Ν.1733/1987),

Διαβάστε περισσότερα

Συχνέ ς Ερωτή σέις Πνέυματικα Δικαιωματα

Συχνέ ς Ερωτή σέις Πνέυματικα Δικαιωματα Συχνέ ς Ερωτή σέις Πνέυματικα Δικαιωματα Τι σημαίνει εκκαθάριση πνευματικών δικαιωμάτων; Είναι η διαδικασία με την οποία διασφαλίζεται ότι το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται δεν παραβιάζει τον νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία των εφευρέσεων στον ΟΒΙ Τεχνολογική Πληροφόρηση Εργαλεία για την Διαχείριση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΙ)

Προστασία των εφευρέσεων στον ΟΒΙ Τεχνολογική Πληροφόρηση Εργαλεία για την Διαχείριση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΙ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Προστασία των εφευρέσεων στον ΟΒΙ Τεχνολογική Πληροφόρηση Εργαλεία για την Διαχείριση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΙ) Μηχανισμός Αντικυθήρων 28/11/2013 Αμφιθέατρο ΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32. H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32. H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006 H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες Δρ.Ν.,., Μαρία Δάφνη Παπαδοπούλου, LL.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση και Έκδοση: Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

Δημοσίευση και Έκδοση: Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Γιάννη Σταυρουλάκη 5 (πρώην Παντανάσσης), 151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου Τηλεφωνικό κέντρο: 2 6183500 Υπηρεσία μιας Στάσης: 800 11 088, 2 6183580-1 Καταθέσεις: 2 6183593 Τέλη: 2 6183594 Αρχείο: 2 6183572

Διαβάστε περισσότερα

Γαλακτοκομικά Προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης της Κρήτης

Γαλακτοκομικά Προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης της Κρήτης Γαλακτοκομικά Προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης της Κρήτης Εμμανουήλ Μιχ. Ανυφαντάκης Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Γάλακτος Ελλάδας Ομότ. Καθ. Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Παραδοσιακά γεωργικά

Διαβάστε περισσότερα

CREATIVE COMMONS CC0 1.0 UNIVERSAL

CREATIVE COMMONS CC0 1.0 UNIVERSAL CREATIVE COMMONS CC0 1.0 UNIVERSAL ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ CREATIVE COMMONS CORPORATION ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ/ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΠΕΛΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έννοια υλικής- πνευματικής ιδιοκτησίας

ΘΕΜΑ: Έννοια υλικής- πνευματικής ιδιοκτησίας ΠΣΠΑ Project Β Λυκείου : Α' τετραμήνου 2015-16 «Κατοχύρωση Πνευματικής Ιδιοκτησίας Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικά Σήματα. Ποια είναι η χρησιμότητα και ποιες οι διαφορές τους;» ΘΕΜΑ: Έννοια υλικής-

Διαβάστε περισσότερα

Νομικά στο Design Δημόπουλος Αντώνης - dpsd10018

Νομικά στο Design Δημόπουλος Αντώνης - dpsd10018 Νομικά στο Design 2014-2015 Δημόπουλος Αντώνης - dpsd10018 Άυλα αγαθά βιομηχανικής ιδιοκτησίας Τα έργα και τα βασικά τους στοιχεία Το ηθικό δικαίωμα του δημιουργού περιλαμβάνεται στο δικαίωμα πνευματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Η χρήση της παρούσας «Δημοτικής Δικτυακής Πύλης» (εφεξής «ΔΔΠ») υπόκειται στους Όρους Χρήσης που παρατίθενται στη συνέχεια. Οι Όροι Χρήσης απευθύνονται σε κάθε άτομο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εφεξής «χρήστης»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΝΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Χανιά, 14 Δεκεμβρίου 2011 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Κατοχύρωση της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας και Σχέδια

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Κατοχύρωση της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας και Σχέδια Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Κατοχύρωση της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας και Σχέδια Κ. Αμπατζής Διευθυντής Κατάθεσης και Χορήγησης Τίτλων Tortola RoundTail Jeff Harris/Artmix

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική της Λισαβόνας- Πνευματικά δικαιώματα στην έρευνα - Απόρρητο - Βιομηχανικό σ χέδιο - Σήμα - Εμπορική αξιοποίηση - Νέοι ευρωπαϊκοί εσμοί -

Στρατηγική της Λισαβόνας- Πνευματικά δικαιώματα στην έρευνα - Απόρρητο - Βιομηχανικό σ χέδιο - Σήμα - Εμπορική αξιοποίηση - Νέοι ευρωπαϊκοί εσμοί - Στρατηγική της Λισαβόνας- Πνευματικά δικαιώματα στην έρευνα - Απόρρητο - Βιομηχανικό σχέδιο - Σήμα - Εμπορική αξιοποίηση - Νέοι ευρωπαϊκοί θεσμοί - Spin-offs Ευφημία Παναγιωτίδου Δρ Νομικής, Δικηγόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 1.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0586/2005, του Ιωάννη Βουτινόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media Όροι Χρήσης Εχετε επισκεφθεί τη δικτυακή μας πύλη http://www.rash.gr Ελπίζουμε ότι θα επωφεληθείτε από την περιήγησή σας και θα ανακαλύψετε άφθονες προτάσεις για να μορφοποιήσετε την προσωπική ή επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3459, 29/12/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3459, 29/12/2000 Ο περί Εμπορικών Σημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 176(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δεοντολογία Επαγγέλματος Πνευματική Ιδιοκτησία

Δεοντολογία Επαγγέλματος Πνευματική Ιδιοκτησία Δεοντολογία Επαγγέλματος Πνευματική Ιδιοκτησία ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΛΑΙΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ. Οι προηγούμενες δυο διαλέξεις Κώδικες Επαγγελματικής Δεοντολογίας στην Πληροφορική ACM - Association

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

Διαβάστε περισσότερα

ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÁÈ ÙËÓ ÙÂ ÓÔÏÔÁ applefi ÈappleÏÒÌ Ù Â ÚÂÛÈÙÂ Ó

ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÁÈ ÙËÓ ÙÂ ÓÔÏÔÁ applefi ÈappleÏÒÌ Ù Â ÚÂÛÈÙÂ Ó ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÁÈ ÙËÓ ÙÂ ÓÔÏÔÁ applefi ÈappleÏÒÌ Ù Â ÚÂÛÈÙÂ Ó ÔÈÔ Â Ó È Ô µπ; Ποιος είναι ο ΟΒΙ; Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ιδρύθηκε το 1987 (Ν.1733/1987) με στόχο να συμβάλει στην τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 211,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 211, ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 18ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2005 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΕΣ (ONLINE) ΜΟΥΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 468/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 468/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 468/2014 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Νόμου του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα Ελληνικό Σήμα στο Ιωάννα Ζτάλιου M.Sc. Γεωπόνος Τροφίμων ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος & Κρέατος Κηφισίας 33, Θεσσαλονίκη email: ztaliou@elog.gr 1 Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/63/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2008 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

7 Πως να προστατέψετε καινοτόμες ιδέες και λύσεις

7 Πως να προστατέψετε καινοτόμες ιδέες και λύσεις 7 Πως να προστατέψετε καινοτόμες ιδέες και λύσεις 7.2 Διεθνείς Κανονισμοί Λέξεις Κλειδιά Διανοητική ιδιοκτησία, καινοτομία, νόμος, ταξινόμηση, διεθνής προστασία Στο τέλος αυτής της ενότητας θα είστε σε

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης μετατροπής

Παρατηρήσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης μετατροπής ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) Εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα Παρατηρήσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης μετατροπής Γενικά σχόλια Το έντυπο της αίτησης μετατροπής διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Διανοητική, βιομηχανική και εμπορική ιδιοκτησία

Διανοητική, βιομηχανική και εμπορική ιδιοκτησία Διανοητική, βιομηχανική και εμπορική ιδιοκτησία Ως διανοητική ιδιοκτησία ορίζεται το σύνολο των αποκλειστικών δικαιωμάτων τα οποία χορηγούνται στα πνευματικά δημιουργήματα. Χωρίζεται σε δύο σκέλη: στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 45/1991

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 45/1991 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 45/1991 "Νομική προστασία των τοπογραφιών προϊόντων ημιαγωγών σε συμμόρφωση με την Οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 87/54/ΕΟΚ της 16ης Δεκεμβρίου 1986 όπως συμπληρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία και εφαρμογή νομοθεσίας των εμπορικών σημάτων

Προστασία και εφαρμογή νομοθεσίας των εμπορικών σημάτων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Προστασία και εφαρμογή νομοθεσίας των εμπορικών σημάτων Παναγιώτα Γεωργοπούλου Δικηγόρος, Νομικός της Δ/νσης Εμπορικής και Βιομ/κης Ιδιοκτησίας e-mail: georgopoulou@gge.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/116/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 12ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/116/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 12ης Δεκεμβρίου 2006 L 372/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/116/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 2006 για τη διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2007 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΣΙΔΕΡΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/

ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/ ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/16.06.1993 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Συνήθη εμπόδια στο διατλαντικό εμπόριο και τις επενδύσεις

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Συνήθη εμπόδια στο διατλαντικό εμπόριο και τις επενδύσεις ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Συνήθη εμπόδια στο διατλαντικό εμπόριο και τις επενδύσεις Σημείωση: Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί πρότυπο, εν είδει οδικού χάρτη, με βάση το οποίο παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΤΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ «Έξυπνος είναι εκείνος που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ CRIS (CURRENT RESEARCH INFORMATION SYSTEMS) ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ CRIS (CURRENT RESEARCH INFORMATION SYSTEMS) ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ CRIS (CURRENT RESEARCH INFORMATION SYSTEMS) ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 1 Περιεχόμενα ΤΟ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ... 3 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓENΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΑΙΑΣ Αθήνα, 13. 05.2010 Αριθ. Πρωτ.: 263343 ΘΕΜΑ: «Λεπτοµέρειες εφαρµογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ NOMOΣ: 3448/2006 ΦΕΚ: Α 57/15.03.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση Απαντήσεων στις Εξετάσεις του μαθήματος «Στοιχεία Δικαίου και Κυβερνοηθική» Πέμπτη, 02 Ιούλιος :15

Ανάρτηση Απαντήσεων στις Εξετάσεις του μαθήματος «Στοιχεία Δικαίου και Κυβερνοηθική» Πέμπτη, 02 Ιούλιος :15 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ με παραπομπή στις σημειώσεις 1. 1. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) είναι Ανεξάρτητη Αρχή, βλ. Σημ. σελ. 11-12. 1. 2.Δ. Ότι πρέπει να διακινούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εκπαιδευτικός: Ρετσινάς Σωτήριος

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εκπαιδευτικός: Ρετσινάς Σωτήριος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εκπαιδευτικός: Ρετσινάς Σωτήριος Τα πρώτα εργαλεία που κατασκεύασε ο άνθρωπος (2.000.000 χρόνια πριν) αποτελούν τα πρώτα τεχνολογικά δημιουργήματά του Ορισμός 1. Τεχνολογία με την ευρεία έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση και διαχείριση ΠΔ:τα ορφανά έργα και η ιστορία τους/ Βασιλικής Στρακαντούνα, ΕΚΠΑ

Ψηφιοποίηση και διαχείριση ΠΔ:τα ορφανά έργα και η ιστορία τους/ Βασιλικής Στρακαντούνα, ΕΚΠΑ 1 Ενότητες Ψηφιοποίηση και πνευματική Ιδιοκτησία Το πρόβλημα των ορφανών έργων και οι προσπάθειες επίλυσής στην Ευρώπη Κανονιστική ρύθμιση και παρουσίαση της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 2121/93: Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα

Νόμος 2121/93: Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα Νόμος 2121/93: Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα Νόμος 2121/93 Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Λειτουργία Ηλεκτρονικής Επιχείρησης

Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Λειτουργία Ηλεκτρονικής Επιχείρησης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Λειτουργία Ηλεκτρονικής Επιχείρησης Νικόλαος Α. Παναγιώτου Αθήνα, 2013 Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/82 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1355/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 σχετικά με την έγκριση ορισμένων κωδίκων και συναφών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013 Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013 Το πρόγραμμα αποτελεί σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης (έως 75%) επιχειρήσεων ή συμπράξεων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη της βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) (σήματα, σχέδια και υποδείγματα) Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Το έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης Όροι και προϋποθέσεις χρήσης 1. Αποδοχή Η πρόσβαση και η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και σε όλους τους νόμους που εφαρμόζονται σχετικά. Με την πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013, στον οδηγό αυτόν περιλαμβάνεται μια σειρά από επιμέρους κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ /νση Περιφ. Πελοποννήσου - Ηπείρου Περιοχή Ζακύνθου Οπτική Επιθεώρηση Εναερίων ικτύων και Εγκαταστάσεων ιανοµής Μέσης & Χαµηλής Τάσης όλων των γραµµών των Υ/Σ, (R-23, R-24, R-25, R-26, R-27, R-28, R-29,

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας ΕΙΣΑΙ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ? Μάθε πως κατοχυρώνεσαι. Κ. Αμπατζής. Διευθυντής Τίτλων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας ΕΙΣΑΙ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ? Μάθε πως κατοχυρώνεσαι. Κ. Αμπατζής. Διευθυντής Τίτλων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας ΕΙΣΑΙ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ? Μάθε πως κατοχυρώνεσαι Κ. Αμπατζής Διευθυντής Τίτλων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας M.Sc. Biochem. Pharm M.Sc. Decision Sci. (e-commerce) 2016 Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα