ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΠΜΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΠΜΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ"

Transcript

1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΠΜΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΦΛΟΙΟΥΣ ΣΤΑΦΥΛΗΣ ΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ MERLOT, CABERNET SAUVIGNON ΚΑΙ SANGIOVESE. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΥΤΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Επιβλέπων Καθηγητής: Κοτσερίδης Γ. Επικ. Καθηγητής Αθήνα, Νοέμβριος 2010

2 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΠΜΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΦΛΟΙΟΥΣ ΣΤΑΦΥΛΗΣ ΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ MERLOT, CABERNET SAUVIGNON ΚΑΙ SANGIOVESE. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΥΤΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Εξεταστική Επιτροπή: Κοτσερίδης Γ. Επικ. Καθηγητής Κωμαϊτης Μ. Καθηγητής Μπινιάρη Αικ. Επικ. Καθηγήτρια Αθήνα, Νοέμβριος 2010

3 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Πρώτα θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου στον επιβλέποντα καθηγητή αυτής της εργασίας, τον κ. Κοτσερίδη Γεώργιο επίκουρο καθηγητή του Γ.Π.Α., για τη συνεχή υποστήριξη και καθοδήγησή του, καθώς και την πολύτιμη βοήθεια του στην ορθή εκπόνηση της ερευνητικής μελέτης. Επίσης, ευχαριστώ ιδιαιτέρως, την κα Καλλίθρακα Σταματίνα ερευνήτρια Α του ΕΘΙΑΓΕ, για την σημαντική βοήθεια της στην ολοκλήρωση του πειραματικού μέρους της μελέτης και τον κ. Κουνδουρά Στέφανο επίκουρο καθηγητή του ΑΠΘ, για την σημαντική συμβολή του και την άψογη συνεργασία. Ακόμα ευχαριστώ θερμά την κα Προξενιά Νίκη Ε.Ε.ΔΙ.Π. του Γ.Π.Α. για την υποστήριξη και πολύτιμη βοήθεια της καθ όλη τη διάρκεια του πειραματικού μέρους της εργασίας, τον συνάδελφο Τίκο Παναγιώτη για την πολύ καλή συνεργασία και τον συνάδελφο Σανιδά Κωνσταντίνο για την συμβολή του στην συγγραφή της παρούσας μελέτης. Γεωργιάδου Αφροδίτη

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 5 ABSTRACT 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 7 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ο καρπός της αμπέλου Η μορφολογία και σύνθεση της ράγας Η ανάπτυξη της ράγας Τα φαινολικά συστατικά Οι ανθοκυάνες Βιοσύνθεση των ανθοκυανών Παράγοντες που επηρρεάζουν την συγκέντρωση των ανθοκυανών Οι ποικιλίες αμπέλου Το ξεφύλλισμα. 19 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 5. Υλικά και μέθοδοι Συνθήκες του πειράματος Μέθοδοι ανάλυσης των ανθοκυανών Προσδιορισμός των ανθοκυανών φασματοφωτομετρικά Προσδιορισμός των ανθοκυανών με την μέθοδο HPLC Αποτελέσματα Προσδιορισμός των ανθοκυανών φασματοφωτομετρικά Προσδιορισμός των ανθοκυανών με την μέθοδο HPLC Συζήτηση-Συμπεράσματα. 73 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 77

5 ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΦΛΟΙΟΥΣ ΣΤΑΦΥΛΗΣ ΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ MERLOT, CABERNET SAUVIGNON ΚΑΙ SANGIOVESE. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΥΤΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Εργαστήριο Μηχανικής Τροφίμων, Επεξεργασίας και Συντήρησης Γεωργικών Προϊόντων, Ιερά Οδός 75, Αθήνα. Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η επίδραση του ξεφυλλίσματος στην σύνθεση και στην περιεκτικότητα των ανθοκυανών, στους φλοιούς ραγών τριών ποικιλιών V. vinifera (Merlot, Cabernet Sauvignon and Sangiovese), στα έτη 2007 και Πιο συγκεκριμένα, σε πρέμνα με τρία επίπεδα ξεφυλλίσματος (έντονο, μέτριο και καθόλου), -στο στάδιο της καρπόδεσης-, προσδιορίστηκαν ποιοτικά και ποσοτικά οι ολικές και επιμέρους ανθοκυάνες (δελφινιδίνη, κυανιδίνη, πετουνιδίνη, παιονιδίνη, μαλβιδίνη, οξικός και κουμαρικός εστέρας της μαλβιδίνης). Με την φασματοφωτομετρική μέθοδο των Iland et al (2004) προσδιορίστηκαν ποσοτικά οι ολικές ανθοκυάνες και με τη μέθοδο HPLC, προσδιορίστηκαν ποιοτικά και ποσοτικά οι επιμέρους και ολικές ανθοκυάνες. Στις ποικιλίες Merlot και Cabernet Sauvignon και τις δύο χρονιές παρατηρήθηκε θετική επίδραση του ξεφυλλίσματος στην συγκέντρωση όλων των ανθοκυανών με στατιστικώς σημαντική αύξηση στο έντονο ξεφύλλισμα σε σχέση με το μάρτυρα (καθόλου ξεφύλλισμα). Μόνο στην περίπτωση της Cabernet Sauvignon το 2007 με το μέτριο ξεφύλλισμα δεν παρατηρήθηκε καμία επίδραση στην περιεκτικότητα των ανθοκυανών σε σύγκριση με το μάρτυρα. Όσον αφορά την ποικιλία Sangiovese, το έτος 2007 παρουσιάζεται με το έντονο ξεφύλλισμα μια μείωση στις περισσότερες ανθοκυάνες (όχι σημαντική), ενώ η συγκέντρωσή τους στο μέτριο ξεφύλλισμα ήταν παρόμοια με αυτή του μάρτυρα. Το 2008 παρατηρήθηκε μικρή αύξηση στα πρέμνα με το μέτριο και το έντονο ξεφύλλισμα αλλά όχι σημαντική. Συμπερασματικά, απ αυτήν την ερευνητική μελέτη φαίνεται ότι η επίδραση του ξεφυλλίσματος σχετίζεται με πολλούς παράγοντες όπως την αυστηρότητά του, τις εδαφοκλιματικές συνθήκες της χρονιάς που εφαρμόζεται και από την ποικιλία της αμπέλου. Λέξεις κλειδιά: V. vinifera, ανθοκυάνες, ξεφύλλισμα, ράγα, μικροκλίμα 5

6 Abstract The present paper examines the effect of leaf removal to the composition and concentration of anthocyanins, in the grape skins of three different varieties V. vinifera (Merlot, Cabernet Sauvignon and Sangiovese), of the years 2007 and In particular, in vines with three levels of defoliation (severe, partial και control), - on the fruit set-, the total and each of anthocyanins (delphinidin-3-monoglucoside, cyanidin-3monoglucoside, petunidin-3-monoglucoside, peonidin-3-monoglucoside, malvidin-3monoglucoside, malvidin-3-monoglucoside-acetate, malvidin-3-monoglucoside pcoumarate) were defined qualitatively and quantitatively. By the method of Iland et al (2004) the total anthocyanins were defined quantitatively and by the HPLC method, the total and each of anthocyanins were defined qualitatively and quantitatively. For the Merlot and Cabernet Sauvignon varieties in both years, there was a positive correlation of the leaf removal in the concentration of all anthocyanins with a statistically significant increase in the severe leaf removal compared to the control (no defoliation). Only in the case of Cabernet Sauvignon in 2007 with partial defoliation there was no effect observed in the concentration of the anthocyanins again compared to the control. As the Sangiovese variety is concerned, 2007 is presented with the severe a limited decrease in most anthocyanins, while their concentration in partial leaf removal showed a resemblance with that of the control. In 2008 there was a minor increase in the vines with partial and severe defoliation. In conclusion, from the current research, it is indicated that the effect of the leaf removal relates to numerous parameters such as its severity, the environmental conditions of the year carried out and the variety of the grapevine. Key Words: V. vinifera, anthocyanins, leaf removal, grape, microclimate 6

7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για τον οινολόγο, είναι απαραίτητη η καλή γνώση της σύστασης και της ποιότητας των σταφυλιών (πρώτη ύλη) προκειμένου να παρασκευάσει ποιοτικούς διαφορετικούς τύπους οινικών προϊόντων αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη μορφολογία και τη σύνθεση των διαφορετικών μερών της σταφυλής, καθώς και τη χημική σύσταση των ραγών κάθε ποικιλίας. Πολλοί παράγοντες συντελούν στην παραγωγή ποιοτικής πρώτης ύλης (βότρυες) και μετέπειτα στην παρασκευή ποιοτικών οίνων με συγκεκριμένα επιθυμητά χαρακτηριστικά. Οι κατάλληλες εδαφοκλιματικές συνθήκες και καλλιεργητικές τεχνικές, τα μοναδικά χαρακτηριστικά που έχει κάθε ποικιλία (γενότυπος) και αργότερα η σωστή οινοποίηση ανάλογα τον τύπο οίνου- συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του οινικού προϊόντος και στη μείωση του κόστους παραγωγής. Τα φαινολικά συστατικά ειδικά για τους ερυθρούς οίνους αποτελούν σημαντικό κεφάλαιο της οινολογίας. Οι ανθοκυάνες που αποκλειστικά σ αυτές οφείλεται το χρώμα και η απόχρωση των ερυθρών οίνων είναι μαζί με τις ταννίνες οι δύο μεγάλες τάξεις των φαινολικών παραγώγων. Επίσης ο ρόλος τους είναι σημαντικός κατά την συντήρηση και την παλαίωση των οίνων και υπεισέρχονται στους αρωματικούς χαρακτήρες τους. Οργανοληπτικά, μια ποικιλία πλούσια σε χρώμα, δίνει οίνο πλούσιο σε σώμα. Γενικά, οι καλλιεργητικές τεχνικές αποτελούν ισχυρό εργαλείο στα χέρια του αμπελουργού ώστε να βελτιώσει την ποιότητα και ποσότητα της παραγωγής του. Το ξεφύλλισμα, ένα από τα χλωρά κλαδέματα επιδρά στις συνθήκες μικροκλίματος στο επίπεδο των ραγών με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη έκθεσή τους στην ηλιακή ακτινοβολία. Πληθώρα ερευνητικών μελετών (Tardaguila et al, 2008, CandolfiVasconcelos and Koblet, 1990, Poni et al, 2006, Poni et al, 2008) εξετάζει την επίδρασή του στην σύνθεση των ραγών. Από αυτές τις μελέτες παρατηρείται ότι αν η επίδραση είναι θετική ή αρνητική εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως την ίδια ποικιλία, τις μετεωρολογικές συνθήκες της χρονιάς που εφαρμόζεται, τον χρόνο (πρώιμο ή όψιμο) και την αυστηρότητα της εφαρμογής του. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι προσδιορίζοντας το ανθοκυανικό δυναμικό στους φλοιούς σταφυλιών των ποικιλιών Merlot, Cabernet Sauvignon and Sangiovese να ερευνηθεί η επίδραση της αμπελοκομικής πρακτικής του ξεφυλλίσματος στη συγκέντρωση των ανθοκυανών. 7

8 1. Ο ΚΑΡΠΟΣ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΓΑΣ. Εικ. 1. Σχηματική παράσταση της ράγας της σταφυλής. Πηγή: Jackson, R., S., ΦΛΟΙΟΣ Στα κύτταρα του φλοιού, περιέχεται το μεγαλύτερο ποσοστό των αρωματικών, ταννοειδών ουσιών και των χρωστικών, χαρακτήρας σημαντικός για τις ποικιλίες οινοποιίας. Στις περιπτώσεις των ερυθρών ποικιλιών, ο φλοιός είναι δύο φορές πιο πλούσιος σε πολυφαινόλες σε σύγκριση με τις λευκές. Συγκεκριμένα, στο φλοιό των ερυθρών σταφυλών βρίσκεται η ολότητα των ανθοκυανών, οι οποίες καταλαμβάνουν συνήθως 3-4 σειρές κυττάρων κάτω από την επιδερμίδα. Ο φλοιός αποτελείται από την επιδερμίδα και την υποδερμίδα. Η επιδερμίδα αποτελείται από μια-δυο στιβάδες λεπτών πεπλατυσμένων κυττάρων με παχειές και ανθεκτικές μεμβράνες, (Κουράκου, 1998). Το εξωτερικό τοίχωμα των κυττάρων της επιδερμίδας λέγεται εφυμενίδα, η οποία καλύπτεται από ένα κηρώδες επικάλυμμα, την ανθηρότητα. Ο ρόλος της κέρινης ανθηρότητας είναι πολλαπλός: συμβάλλει στην ωραιότητα και ελκυστικότητα της ράγας, αποτελεί το σημαντικότερο εμπόδιο στην απώλεια ύδατος 8

9 της ράγας, ενισχύει την άμυνα στα εγκαύματα που προκαλούν οι ηλιακές ακτίνες, συμβάλλει στην αντοχή στις προσβολές σε παθογόνα και έντομα και συγκρατεί τους ζυμομύκητες, (Σταυρακάκης, 2004α). Κάτω από την επιδερμίδα βρίσκεται η υποδερμίδα, η οποία αποτελείται από 6-10 στιβάδες κυττάρων μεγαλύτερων διαστάσεων από εκείνα της επιδερμίδας. Στα χυμοτόπια αυτών των κυττάρων βρίσκονται οι ανθοκυάνες. ΣΑΡΚΑ Η σάρκα αποτελείται από το μεσοκάρπιο και το ενδοκάρπιο και περικλείει τα γίγαρτα. Τα κυριότερα συστατικά της σάρκας είναι τα σάκχαρα και τα οργανικά οξέα. Η περιεκτικότητα σε σάκχαρα είναι υψηλότερη στο μεσοκάρπιο και σε οξέα στο ενδοκάρπιο. Η σάρκα αποτελείται από ή και περισσότερες στιβάδες πενταγωνικών ή εξαγωνικών κυττάρων με πολύ λεπτές μεμβράνες. Στη σάρκα διακρίνονται τρεις ζώνες κυττάρων χωρίς σαφή διαχωριστικά όρια: Η εξωτερική και μεσαία ζώνη (μεσοκάρπιο) και η εσωτερική ζώνη (ενδοκάρπιο). ΓΙΓΑΡΤΑ Το γίγαρτο είναι ο σπόρος της αμπέλου. Κάθε ράγα μπορεί να περιέχει από 1-4 γίγαρτα (εκτός τις αγίγαρτες ποικιλίες). Αποτελείται από τη σάρκα ή λευκωματώδη ιστό, το έμβρυο και εξωτερικά από το κέλυφος και είναι πλούσιο σε ελαιώδεις ουσίες και φαινολικά παράγωγα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΡΑΓΑΣ. Κατά την ανάπτυξη της ράγας στις ποικιλίες V. vinifera, διακρίνονται τρία στάδια βάση των μεταβολών τόσο του ρυθμού αύξησης της όσο και της υφής και της περιεκτικότητας της σε μεταβολίτες (σάκχαρα και οξέα). I. Στάδιο της πράσινης ράγας. Αρχίζει από την καρπόδεση μέχρι το χρόνο της έναρξης ωρίμανσης των ραγών. Στο στάδιο αυτό η ράγα έχει πράσινο χρώμα και σκληρή σάρκα. Επίσης περιέχει μεγάλη ποσότητα σε οξέα, μικρή σε σάκχαρα και έχει μεγάλη ταχύτητα αύξησης των διαστάσεων της. Στις εγγίγαρτες ποικιλίες το στάδιο αυτό περιλαμβάνει δύο φάσεις Ι 9

10 και ΙΙ όσον αφορά το ρυθμό αύξησης της ράγας. Στη φάση ΙΙ παρατηρείται επίσχεση του ρυθμού αύξησης των ραγών, ενώ αυξάνουν ταχύτατα τα γίγαρτα. II. Στάδιο ωρίμανσης. Ξεκινάει με το γυάλισμα των ραγών και διαρκεί μέχρι την πλήρη (βιομηχανική) ωρίμανση των ραγών. Η αύξηση του όγκου τους συνεχίζεται με φθίνοντα ρυθμό. Στο στάδιο αυτό η περιεκτικότητα των ραγών σε σάκχαρα αυξάνει θεαματικά και σημαντική είναι η μείωση της οξύτητας. III. Στάδιο υπερωρίμανσης. Μετά την ολοκλήρωση της βιομηχανικής ωρίμανσης συνεχίζονται οι μεταβολές των ραγών (μορφολογικές, φυσιολογικές και βιοχημικές). Κατά την υπερωρίμανσή τους οι ράγες χάνουν μια ποσότητα νερού. Εικ. 2. Ενδεικτικό σχήμα των καμπύλων μεταβολής των ανθοκυανών κατά την πορεία ωρίμανσης των σταφυλών από τον περκασμό μέχρι την ωριμότητα. Μονογλυκοζίτες-3 της κυανιδίνης (1), δελφινιδίνης (2), πετουνιδίνης(3), παιονιδίνης(4) και μαλβιδίνης(5). Πηγή: Κουράκου-Δραγώνα, Σ.,

11 2. ΤΑ ΦΑΙΝΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ. Φαινόλες ονομάζονται τα υδροξυλιωμένα παράγωγα των αρωματικών υδρογονανθράκων, τα οποία περιέχουν ένα ή περισσότερα υδροξύλια σε αντικατάσταση ισάριθμων υδρογόνων, συνδεδεμένων με τα άτομα άνθρακα του δακτυλίου (βενζολικός), (Κουράκου, 1998). Οι φαινόλες ταξινομούνται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τις μη φλαβανοειδείς φαινόλες και τις φλαβανοειδείς φαινόλες. Στις μη φλαβανοειδείς υπάγονται μονομοριακά φαινολικά παράγωγα που απαντούν ευρύτατα στους φυτικούς ιστούς και σε διάφορα φυτικά προϊόντα. Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα είναι το γαλλικό και το καφεϊκό οξύ από τις βασικές ενώσεις του βενζοϊκού και κινναμωμικού οξέος αντίστοιχα με επιπρόσθετες ομάδες -ΟΗ. Στις φλαβανοειδείς φαινόλες περιλαμβάνονται οι πολυφαινόλες με σκελετό C 6-C3-C6. Με τον όρο πολυφαινόλες προσδιορίζονται και τα παράγωγα των φαινολικών συστατικών που προκύπτουν με υποκατάσταση της βασική τους δομής (π.χ. εστέρες, μεθυλεστέρες, γλυκοζίτες). Σ αυτή την κατηγορία ανήκουν: α) οι φλαβονόλες β) οι φλαβανόνες γ) οι φλαβανόλες -3 ή κατεχίνες δ) οι φλαβανοδιόλες -3, 4 ή προκυανιδίνες ε) οι ανθοκυάνες και στ) οι ταννίνες (πολυμερισμένα παράγωγα) 2.1. ΟΙ ΑΝΘΟΚΥΑΝΕΣ. Η σπουδαιότητα των ανθοκυανών για τις ερυθρές ποικιλίες έγκειται στο γεγονός ότι αποκλειστικά σ αυτές οφείλεται το χρώμα τους και συμβάλλουν στους οργανοληπτικούς χαρακτήρες των ερυθρών οίνων. Είναι κύριοι εκπρόσωποι των φλαβανοειδών φαινολών που στη φύση απαντώνται ως ετεροζίτες. Το άγλυκο μέρος έχει το βασικό τύπο C6-C3-C6 και λέγεται ανθοκυανιδίνη, η οποία είναι ενωμένη με σάκχαρο συνήθως γλυκόζη, (εικ.2). Στις ποικιλίες V. Vinifera οι ανθοκυάνες έχουν μόνο 1 μόριο σακχάρου. Στο μόριο του σακχάρου μπορεί να είναι εστεροποιημένο και ένα οργανικό οξύ όπως οξικό, καφεϊκό ή π-κουμαρικό και τότε οι ανθοκυάνες ονομάζονται ακυλιωμένες. 11

12 Εικ. 3. Ο Μοριακός τύπος των ανθοκυανών. Πηγή: Jackson, R., S., ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΟΚΥΑΝΩΝ. Τα φαινολικά συστατικά προέρχονται από τον καταβολισμό των σακχάρων ως δευτερεύοντα προϊόντα, από δύο βιοσυνθετικά μονοπάτια: το μονοπάτι του σικιμικού οξέος και το φαινυλ-προπανοϊκό μονοπάτι. Από το βιοσυνθετικό μονοπάτι του σικιμικού οξέος σχηματίζεται βενζοϊκό και κινναμωμικό οξύ, (Κοτσερίδης, 2006 α). Στη συνέχεια 3 μόρια του ακετυλοσυνένζυμου Α -προερχόμενα από τον κύκλο του Krebsσυμπυκνώνονται και σχηματίζεται ένας βενζοϊκός δακτύλιος. Από την συμπύκνωση ενός μορίου κινναμωμικού οξέος και του βενζοϊκού δακτυλίου παράγεται η ομάδα των φλαβονοειδών. Σε όλες τις αντιδράσεις κατά την βιοσύνθεση των φαινολικών συμμετέχουν εξιδικευμένα ένζυμα όπως PAL, CHS, UFGT. Βασικό ρόλο παίζει το ένζυμο PAL (λυάση της αμμωνιακής φαινυλαλανίνης), το οποίο βρίσκεται στο κυτόπλασμα και είναι το σημαντικότερο ένζυμο για την σύνθεση των φαινολικών συστατικών. 12

13 Εικ. 4. To βιοσυνθετικό μονοπάτι των ανθοκυανών. Πηγή: Cortell, J., M. and J. A. Kennedy, Η πρώτη ανθοκυάνη που σχηματίζεται στους φλοιούς των ερυθρών σταφυλιών είναι η κυανιδίνη, κατά τον περκασμό της ράγας. Στην αρχή αυξάνεται η συγκέντρωσή της στη συνέχεια όμως, λόγω της ασταθούς δομής της σε παιονιδίνη με μεθoξυλίωση, αντίστοιχα. Όπως φαίνεται στην εικ. 3, η δελφινιδίνη είναι προϊόν διαφορετικής αντίδρασης από την περίπτωση της κυανιδίνης με διαφορετικό ένζυμο (F3 5 Η) να συμμετέχει στις αντιδράσεις σχηματισμού της. Στη συνέχεια η δελφινιδίνη με μεθοξυλίωση μετασχηματίζεται σε πετουνιδίνη, και η μεγαλύτερη ποσότητα της τελευταίας στο τέλος σε μαλβιδίνη, η οποία είναι η πιο σταθερή απ όλες και βρίσκεται σε μεγαλύτερο ποσοστό για όλες της ερυθρές ποικιλίες της Vitis vinifera. Εκτός από το στάδιο ωρίμανσης της ράγας, το ανθοκυανικό προφίλ εξαρτάται και από την ποικιλία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι στην ποικιλία Cabernet Sauvignon η κυανιδίνη βρίσκεται σε μικρότερες συγκεντρώσεις από άλλες ποικιλίες. 13

14 2.3. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΟΚΥΑΝΩΝ. Εκτός από το χαρακτηριστικό ανθοκυανικό προφίλ που έχει κάθε ποικιλία και τη μέγιστη συγκέντρωση ανθοκυανών που μπορεί να δώσει (ανθοκυανικό δυναμικό), υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που επηρρεάζουν την συγκέντρωση των ανθοκυάνων σε μια συγκεκριμένη ποικιλία. Οι παράγοντες αυτοί ομαδοποιούνται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: Οι εδαφοκλιματικές συνθήκες και οι καλλιεργητικές τεχνικές. I. Εδαφοκλιματικές συνθήκες. 1) Έδαφος. Στην συγκέντρωση των φλαβανοειδών επιδρούν φυσικά χαρακτηρηστικά του εδάφους όπως η δομή, η σύστασή του αλλά και η ηλικία του. Η κύρια όμως επίδραση του τύπου του εδάφους είναι η ικανότητά του να συγκρατεί νερό επιτρέποντας παράλληλα την καλή στράγγιση της υγρασίας που περισσεύει, (Σταυρακάκης, 2004 β, Downey et al, 2006). Ακόμα και χημικές ιδιότητες του εδάφους όπως ph και γονιμότητα παίζουν ρόλο στη συσσώρευση των ανθοκυανών. 2) Υψόμετρο. Από το υψόμετρο προσδιορίζονται οι θερμικές δυνατότητες του κλίματος μιας περιοχής. Η επίδραση του υψόμετρου είναι ευνοϊκή στις μεσημβρινές περιοχές ενώ δυσμενής στις περιοχές που βρίσκονται κοντά στο βόρειο όριο καλλιέργειας της αμπέλου. Σε ερευνητική μελέτη, παρατηρήθηκε αύξηση της συγκέντρωσης των ανθοκυανών, σε δύο ισπανικές ερυθρές ποικιλίες V. Vinifera, όταν αυξήθηκε το υψόμετρο από τα 150 στα 250 μέτρα πάνω από το επίπεδο της θάλασσας, (Downey et al, 2006). 3) Θερμοκρασία. Είναι δύσκολο να προσδιοριστούν ξεχωριστά οι επιδράσεις της θερμοκρασίας και της ηλιακής ενέργειας στη συσσώρευση των ανθοκυανών αφού είναι προφανής η αλληλοσυσχέτιση αυτών των δύο παραγόντων, φαίνεται όμως από μελέτες, ότι η θερμοκρασία ίσως παίζει το σημαντικότερο ρόλο στη βιοσύνθεση των ανθοκυανών. To βέλτιστο εύρος θερμοκρασίας για την σύνθεση των ανθοκυανών κυμαίνεται από 17 οc εως 26οC. Γενικά εως σήμερα, από ερευνητικά δεδομένα προκύπτει ότι πολύ υψηλές και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες αναστέλλουν την παραγωγή χρωστικών ουσιών, (Κοτσερίδης, 2006α, Jackson and Lombard, 1993). Επίσης, παρατηρήθηκε ότι χαμηλές νυχτερινές θερμοκρασίες (15-20οC) συμβάλλουν περισσότερο στον χρωματισμό των σταφυλιών. Οι Yamane et al, 2006 αναφέρουν ότι οι ράγες που θερμάνθηκαν στους 20 οc για 2 βδομάδες από την πρώτη μέχρι την τρίτη βδομάδα μετά την έναρξη του χρωματισμού των φλοιών τους- παρουσίασαν την μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε ανθοκυάνες. 14

15 4) Ηλιακή ακτινοβολία. Σε πληθώρα ερευνητικών εργασιών εξετάζεται η επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας στη βιοσύνθεση των ανθοκυανών. Οι Cortell and Kennedy (2006) παρατήρησαν ότι στους βότρυες με σκίαση η συγκέντρωση των ανθοκυανών ήταν περίπου 30% λιγότερη απ αυτή των μη σκιαζόμενων. Μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση στην ίδια εργασία είναι ότι ο μονογλυκοζίτης-3 της παιονιδίνης είχε αντίθετη συμπεριφορά από τις υπόλοιπες ανθοκυάνες και στις σκιαζόμενες ράγες η συγκέντρωσή του ήταν διπλάσια. Οι Bergqvist et al. (2001) αναφέρουν ότι στη σκιαζόμενη πλευρά της γραμμής του αμπελώνα -σε πρέμνα των ποικιλιών Cabernet Sauvignon και Grenache- η συγκέντρωση των ανθοκυανών αυξανόταν γραμμικά καθώς αυξανόταν και η PAR (φωτοσυνθετικά ενεργή ακτινοβολία) -μέχρι 100 μmol*m-2*sec-1-, στην οποία εκτίθονταν οι ράγες. Στην ηλιαζόμενη πλευρά έκθεση των βοτρύων πάνω από 100 μmol*m-2*sec-1 είχε σαν αποτέλεσμα τη μείωση των ανθοκυανών. Επίσης από την ερευνητική μελέτη των Dokoozlian and Kliewer (1996) για τις ποικιλίες Cabernet Sauvignon και Pinot noir, φαίνεται ότι η έκθεση των ραγών σε ηλιακή ακτινοβολία στα στάδια Ι και ΙΙ της αναπτυξής τους είναι απαραίτητη για την μέγιστη παραγωγή χρωστικών. Αν και η βιοσύνθεσή τους ξεκινά στο στάδιο ΙΙΙ της ανάπτυξης των ραγών, όταν οι ράγες εκτίθονται από το πρώτο στάδιο μέχρι και το τελευταίο παρατηρείται η μέγιστη συσσώρευση ανθοκυανών. Με αυτό τον τρόπο αυξάνεται η αρχική συγκέντρωση ή η δραστηριότητα ενός ή μερικών ενζύμων που καταλύουν αντιδράσεις της βιοσύνθεσης των ανθοκυανών. II. Καλλιεργητικές τεχνικές. 1) Κλάδεμα. Ξεκινώντας από το σύστημα μόρφωσης, το σχήμα που δίνεται στα πρέμνα, αξιοποιεί κατά το καλύτερο δυνατό τρόπο κάποια φυσικά χαρακτηριστικά του φυλλώματος (γεωμετρικό σχήμα, ύψος και κατεύθυνση), τα οποία επηρρεάζουν σημαντικά τη δημιουργία επιθυμητού μικροκλίματος εντός του φυλλώματος και στο επίπεδο των ραγών (Σταυρακάκης, 2004α). Τα νεώτερα σχήματα μόρφωσης όπου το φυλλικό τοίχος είναι διαιρούμενο (π.χ Geneva Double Curtain, Lyre) σχεδιάστηκαν για τη βελτίωση του μικροκλίματος και σε περιπτώσεις ερυθρών ποικιλιών παρατηρήθηκε αύξηση των ανθοκυανών (Jackson, 2008). Επίσης με το κατάλληλο χειμερινό κλάδεμα καρποφορίας επιτυγχάνεται η ισορροπία βλάστησης προς καρποφορίας με αποτέλεσμα την παραγωγή αμπελουργικού προϊόντος ποιότητας. Για παράδειγμα, σε περιπτώσεις πολύ ζωηρών ποικιλιών ανάλογα και το υποκείμενο- με την σωστή επιλογή χειμερινού κλαδέματος (μόρφωσης και καρποφορίας) μειώνεται εως ένα όριο η ζωηρότητα των πρέμνων ώστε να μην αποβαίνει σε βάρος της ποιότητας του φορτίου και γενικά στην ευρωστία του. Γενικά με τα χλωρά κλαδέματα (κορυφολόγημα, βλαστολόγημα, ξεφύλλισμα και αραίωμα φορτίου, χαραγή) επιδιώκεται η βελτιστοποίηση της παραγωγής ποιοτικά. Πιο συγκεκριμένα, το ξεφύλλισμα αποσκοπεί κυρίως στη βελτίωση των χαρακτήρων 15

16 ποιότητας των ραγών και ιδιαιτέρως του χρώματος τους, αφού η εφαρμογή του συμβάλει στην καλύτερη έκθεση των ραγών στο φως. 2) Εφαρμογή φυτορυθμιστικών ουσιών. Σε πολλές εργασίες μελετάται η επίδραση φυτορρυθμιστικών ουσιών όπως αμπσισικό οξύ, αιθυλένιο, κυτοκινίνες, γιββερελλίνες και αυξίνες στη βιοσύνθεση των φαινολικών συστατικών. Σε πρέμνα της ποικιλίας Cabernet Sauvignon το αμπσισικό οξύ αύξησε τη συγκέντρωση των ανθοκυανών, ενώ η εφαρμογή γιββερελλινών (GA3) σε ράγες φαίνεται να μειώνει την περιεκτικότητα τους. Επίσης οι αυξίνες και οι κυτοκινίνες γενικά στα φυτά έχουν θετική επίδραση στη βιοσύνθεση των ανθοκυανών και η εξωγενής εφαρμογή αιθυλενίου ενίσχυσε το χρώμα στους φλοιούς ραγών, (Downey et al, 2006). 3) Λίπανση. Με τη λίπανση εμπλουτίζουμε το έδαφος με θρεπτικά στοιχεία απαραίτητα για την ανάπτυξη και παραγωγή των πρέμνων. Η υπερβολική λίπανση με άζωτο Ν και κάλιο Κ θα οδηγήσει σε μειωμένη συγκέντρωση ανθοκυανών, επειδή θα αυξηθεί η ζωηρότητα του πρέμνου θα επηρεαστεί η ισορροπία βλάστησης προς καρποφορίας και έμμεσα το μικροκλίμα εξαιτίας των ζωηρών (μεγάλου μήκους) βλαστών, (Jackson and Lombard, 1993). 4) Άρδευση. Ερευνητικά δεδομένα αναφέρουν ότι υδατικό έλλειμα αυξάνει στις ράγες την περιεκτικότητα σε ανθοκυάνες (Downey et al, 2006). Κυρίως η επίδραση της έλλειψης νερού επιδρά στο μέγεθος των ραγών μείωση- και έτσι αλλάζει η αναλογία βάρους φλοιού της ράγας προς ολικό βάρος ράγας με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα των ανθοκυανών και ταννινών στις ράγες. Το πολύπλοκο με τις επεμβάσεις υδατικού στρες είναι οτι κύριες λειτουργίες του πρέμνου όπως και κάθε φυτού είναι αδύνατες χωρίς την απαραίτητη ποσότητα νερού. Έτσι το πρέμνο αντιδρώντας στην έλλειψη νερού μειώνει την φωτοσυνθετική δραστηριότητα κλείνοντας τα στομάτια, με συνέπεια πιθανόν την μείωση της συσσώρευσης των μεταβολιτών (υδατάνθρακες) και τέλος την μειωμένη ανάπτυξη των βλαστών και του ριζικού συστήματος. 16

17 3. ΟΙ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΜΠΕΛΟΥ. Η ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΜERLOT. Η merlot είναι γαλλική έγχρωμη ποικιλία, που καλλιεργείται στην περιφέρεια της περιοχής Bordeaux. Από το γλεύκος της ποικιλίας αυτής παρασκευάζονται ερυθροί οίνοι με χαρακτηριστικά γνωρίσματα, το άρωμα και την απαλότητα τους. Στην Ελλάδα συνιστάται για τις αμπελουργικές ζώνες καλλιέργειας των Νομών Κοζάνης, Φλώρινας, Γρεβενών, Λευκάδας, Αχαϊας, Ηλείας, Μεσσηνίας και Αρκαδίας (Σταυρακάκης, 2004β). Αμπελογραφικά, το φύλλο της ποικιλίας είναι μεγάλο, κυκλικό, πεντάκολπο και βαθύκολπο με μισχικό κόλπο σχήματος λύρας ή U. Ο βότρυς είναι μεγέθους μετρίου και σχήματος κυλινδροκωνικού. Η ράγα είναι σφαιρική, μικρή με παχύ φλοιό χρώματος κυανού-μαύρου. Η ποικιλία χαρακτηρίζεται ως ζωηρή, παραγωγική και σχετικά πρώϊμη. Είναι ευαίσθητη στον περονόσπορο, την ανθόρροια και στον παγετό της άνοιξης. Η ΠΟΙΚΙΛΙΑ CABERNET SAUVIGNON. Η Carbenet sauvignon (ή Petit Cabernet ή Cabornet) είναι έγχρωμη, γαλλική ποικιλία, καλλιεργούμενη στη περιοχή Bordeaux και Medoc. Η ποικιλία αυτή συμμετέχει στην παρασκευή των περίφημων ερυθρών οίνων Bordeaux. Στη χώρα μας συνιστάται για τις περιοχές των Νομών Χαλκιδικής, Κοζάνης, Γρεβενών, Ιωαννίνων, Αχαϊας και Μεσσηνίας. Συμμετέχει με ελληνικές ποικιλίες στην παραγωγή οίνων ονομασίας προέλευσης ανώτερης ποιότητας. Αμπελογραφικά, το φύλλο είναι μικρό εώς μέτριο, κυκλικό, πεντάκολπο και βαθύκολπο, με μισχικό κόλπο σχήματος λύρας. Το έλασμα είναι λείο στην άνω επιφάνεια, με αραχνοϋφή χνοασμό στην κάτω. Το σταφύλι είναι μικρό, κυλινδροκωνικό και πυκνό. Η ράγα χαρακτηρίζεται μέτρια εως μικρή, σφαιρική με βαθύ κυανό χρώμα και καλυμμένη με άχνη κυανού χρώματος. Η ποικιλία αυτή είναι μέσης πρωϊμότητας, ζωηρή και μέτριας παραγωγής. Αξιοποιεί φτωχά και ξηρά εδάφη. Στην Ελλάδα μορφώνεται σε κύπελλο ή γραμμικό και δέχεται μακρό κλάδεμα. 17

18 Η ΠΟΙΚΙΛΙΑ SANGIOVESE. H Sangiovese (ή Brunello ή Prugnolo) είναι έγχρωμη, ιταλική ποικιλία, η οποία καλλιεργείται εκτεταμένα στην κεντρική Ιταλία. Είναι η πολύ γνωστή για τους οίνους από το Chianti και παράγει πολλούς από τους εκλεκτότερους ερυθρούς οίνους στην Ιταλία. Αμπελογραφικά, το φύλλο είναι μεσαίου μεγέθους, πεντάλοβο. Ο βότρυς της ποικιλίας είναι μεσαίου μεγέθους, κυλινδρικό πυραμιδοειδές και η ράγα μετρίου μεγέθους, σφαιρική με σκληρό φλοιό χρώματος μαύρο βιολετί. Η ποικιλία αυτή χαρακτηρίζεται ως σχετικά ζωηρή και παραγωγική και είναι πιο όψιμη από τις άλλες δύο ποικιλίες. Επίσης, είναι ευαίσθητη στο βοτρύτη. 18

19 4. ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑ. To ξεφύλλισμα είναι ένα από τα χλωρά κλαδέματα, το οποίο εφαρμόζεται για την διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ βλάστησης και καρποφορίας, ώστε να βελτιστοποιηθεί η παραγωγή ποιοτικά και ποσοτικά, χωρίς να εξασθενίσουν τα πρέμνα. Με τον όρο ξεφύλλισμα, εννοείται η αφαίρεση αριθμού φύλλων (ανάλογα την αυστηρότητα) στη βάση των κύριων βλαστών. Γενικά, μπορεί να εφαρμοστεί από την έναρξη βλάστησης μέχρι την ωρίμανση φορτίου. Όταν η επέμβαση γίνει πρίν την καρπόδεση χαρακτηρίζεται ως πρώιμη και όταν γίνει μετά τον περκασμό, όψιμη. Εικ. 5. Πρέμνα με το έντονο ξεφύλλισμα. Πηγή: Προσωπικό αρχείο, Με το ξεφύλλισμα, δημιουργούνται στην ζώνη καρποφορίας ευνοϊκότερες συνθήκες φωτισμού, θερμοκρασίας και αερισμού. Με την απ ευθείας έκθεση των βοτρύων στον ήλιο παρατηρείται αύξηση της περιεκτικότητας των ραγών σε σάκχαρα και μείωση της ολικής οξύτητας. Οι Bavaresco et al, (2008) αναφέρουν ότι η επίδραση του ξεφυλλίσματος στα σάκχαρα και την οξύτητα των ραγών των ποικιλιών Barbera και Croatina εξαρτάται από την ποικιλία και τις μετεορολογικές συνθήκες της χρονιάς. Ακόμα το ξεφύλλισμα βοηθά στην προστασία του φορτίου από μηχανικές βλάβες, προσβολές μυκήτων (τεφρά σήψη, ωίδιο) και εντόμων (ευδεμίδα). Προσδιοριστικοί παράγοντες για τα αποτελέσματα του ξεφυλλίσματος (θετικά ή αρνητικά) είναι ο χρόνος και η αυστηρότητα εφαρμογής του. Για παράδειγμα, σε συνθήκες υπερβολικής ηλιακής έκθεσης το ξεφύλλισμα οδηγεί σε εγκαύματα (Chorti et al, 2010). 19

20 5. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΈΘΟΔΟΙ. 5.1 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ. Ο αμπελώνας βρίσκεται στο Ξηροχώρι Θεσσαλονίκης, σε υψόμετρο 269 μέτρων με ελαφριά ανατολική κλίση (5%) και με έδαφος πηλοαμμώδες. Η φύτευση έγινε το 2001 και το πείραμα έλαβε χώρα τα έτη 2007 και Οι αποστάσεις φύτευσης είναι 1,20 x 2m και ο προσανατολισμός των γραμμών Β-Ν. Το σύστημα μόρφωσης είναι γραμμικό αμφίπλευρο και εφαρμόστηκε βραχύ κλάδεμα καρποφορίας με 6 κεφαλές των 2 οφθαλμών. Εικ. 6. Πανοραμική άποψη του αμπελώνα στο Ξηροχώρι Θεσσαλονίκης. Πηγή: Προσωπικό αρχείο, Στον αμπελώνα η ποικιλία Merlot καλλιεργείται σε έκταση 6 στρ. και οι ποικιλίες Cabernet Sauvignon και Sangiovese σε έκταση 12 στρ. Όλες οι ποικιλίες εμβολιάστηκαν σε υποκείμενο 110 Richter. Ο αμπελώνας είναι μη αρδευόμενος και όσον αφορά τη φυτοπροστασία της καλλιέργειας, στα έτη του πειράματος έγιναν 6-7 επεμβάσεις με χαλκό και με θείο (με βρέξιμη σκόνη) και 4-5 θειαφίσματα (με σκόνη επίπασης). Επίσης έγινε μηχανικό κορυφολόγημα και μετά την καρπόδεση, ξεφύλλισμα ανάλογο με το επιθυμητό επίπεδο. Στο στάδιο του περκασμού, έγινε αραίωμα σταφυλιών σε ποσοστό 30-50%. 20

21 Εφαρμόστηκε ένα παραγοντικό σχέδιο 2 x 3 x 3: σε δύο χρονιές (έτη 2007 και 2008), με τρεις ποικιλίες αμπέλου και τρεις διαφορετικές επεμβάσεις ξεφυλλίσματος (έντονο ξεφύλλισμα, μέτριο ξεφύλλισμα και χωρίς ξεφύλλισμα). Το έντονο ξεφύλλισμα προσδιορίζεται με την αφαίρεση των φύλλων των κύριων βλαστών από τη βάση μέχρι τον ανώτερο κόμβο πάνω από το τελευταίο σταφύλι και αφαίρεση των μεσοκάρδιων βλαστών από τη βάση των μέχρι τον ανώτερο κόμβο πάνω από το πρώτο σταφύλι. Στο μέτριο ξεφύλλισμα αφαιρέθηκαν οι μεσοκάρδιοι βλαστοί από τη βάση των κύριων βλαστών μέχρι τον ανώτερο κόμβο πάνω από το πρώτο σταφύλι και από τους κύριους αφαίρεση των φύλλων μέχρι το πρώτο σταφύλι Για κάθε επίπεδο ξεφυλλίσματος κάθε ποικιλίας, συλλέχθηκαν δείγματα των 100 ραγών σε τρεις επαναλήψεις. Από 10 πρέμνα του ίδιου επιπέδου ξεφυλλίσματος σε κάθε ποικιλία συλλέχθηκαν 10 βότρυες, (1 τυχαίος βότρυς από κάθε πρέμνο), και στη συνέχεια χωρίστηκαν σε τριάδα Από κάθε υποομάδα βοτρύων επιλέχτηκαν τυχαία οι 200 ράγες που αντιστοιχούν σε μία επανάληψη. Άρα για κάθε χρονιά τα δείγματα ήταν συνολικά 27-3 ποικιλίες x 3 επίπεδα ξεφυλλίσματος x 3 επαναλήψεις-. Τα δείγματα της ποικιλίας Merlot όταν συλλέχθηκαν είχαν περιεκτικότητα σε σάκχαρα ο Brix, τα δείγματα της Cabernet sauvignon ο Brix και της Sangiovese 2021 ο Brix. Η στατιστική ανάλυση των αποταλεσμάτων έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα ANOVA με στατιστικώς σημαντική διαφορά όταν P< ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΟΚΥΑΝΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΟΚΥΑΝΩΝ ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΑ. Με τη μέθοδο των Iland et al, 2004 προσδιορίζεται ποσοτικά το ολικό δυναμικό των ανθοκυανών σε ερυθρές ποικιλίες αμπέλου. Η μέθοδος περιλαμβάνει ένα στάδιο προετοιμασίας του δείγματος των ραγών, στη συνέχεια την διαδικασία της εκχύλισης των ανθοκυανών και τέλος την διαδικασία της μέτρησης της απορρόφησης στα 520nm με την ανάλογη αραίωση του εκχυλίσματος. Ο τρόπος εκχύλισης αυτής της μεθόδου στηρίζεται σε διαλύτη με χαμηλό ph. Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιείται 50% v/v υδατικό διάλυμα απόλυτης αιθυλικής αλκοόλης με ph 2. Ερευνητικές μελέτες έδειξαν ότι σε αυτές τις συνθήκες με συνεχής ανάδευση για 1 ώρα εκχυλίζονται το 94% της ομάδας των ανθοκυανών. Η αραίωση του εκχυλίσματος εξαρτάται από το πόσο έντονο χρώμα έχει η ποικιλία που μελετάται. Ως διάλυμα αραίωσης χρησιμοποιείται HCl 1M και το ίδιο προστίθεται στο διάλυμα εκχύλισης για να μειωθεί το ph του. 21

22 Πριν την μέτρηση των δειγμάτων στο φασματοφωτόμετρο στα 520nm προηγείται μέτρηση στα 700nm για να ελεχθεί η θολερότητα του τελικού διαλύματος ώστε να είναι αξιόπιστες οι τιμές απορρόφησης στα 520nm. Ο υπολογισμός της συγκέντρωσης των ανθοκυανών βασίζεται στη χρήση του συντελεστή απορρόφησης (extinction coefficient) του μονογλυκοζίτη-3 της μαλβιδίνης. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ. Ζυγός ακριβείας Πλαστικοί περιέκτες Ομογενοποιητής Πλαστικοί περιέκτες φυγοκέντρου Σιφώνιο των 10ml Παραφιλμ και αλουμινόχαρτο Συσκευή αυτόματης ανάμιξης Φυγόκεντρο Αυτόματη πιπέτα Γυάλινοι δοκιμαστικοί σωλήνες Vortex Φασματοφωτόμετρο Διάλυμα 50% v/v αιθανόλης σε νερό με ph 2,0 Διάλυμα HCl 1M ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΟΚΥΑΝΩΝ. Ζυγίζονται 50 ράγες από κάθε δείγμα. Υπολογίζεται σε κάθε δείγμα ο μέσος όρος του βάρους της μίας ράγας. Τοποθετούνται οι ράγες σε πλαστικό περιέκτη και με τη βοήθεια ενός ομογενοποιητή συνθλίβονται. Η ομογενοποίηση διαρκεί περίπου 45 δευτερόλεπτα σε υψηλή ταχύτητα rpm-. Με τη σύνθλιψη δημιουργείται ένα 22

23 ομογενοποιημένο μίγμα (αραιός πολτός) από τους φλοιούς, τη σάρκα και τα γίγαρτα των ραγών. Σε πλαστικό περιέκτη φυγοκέντρησης, τοποθετείται 1g από τον πολτό (3 επαναλήψεις για κάθε δείγμα), και προστίθονται 10ml διαλύματος αιθανόλης. Ο περιέκτης σφραγίζεται με παραφίλμ και καλύπτεται με αλουμινόχαρτο (προστασία από το φως). Στη συνέχεια, τοποθετείται στην συσκευή αυτόματης ανάμιξης για 1 ώρα στις 240 rpm. Μετά την ανάδευση, φυγοκεντρείται το διάλυμα με τον πολτό στις 3500 rpm για 5 λεπτά. Από το υπερκείμενο (εκχύλισμα) λαμβάνεται 0,5ml και τοποθετείται σε γυάλινο δοκιμαστικό σωλήνα μαζί με 10ml διαλύματος HCl 1M. Το τελικό διάλυμα αναδεύεται στο vortex και φυλάσσεται σε σκοτεινό μέρος για 3 ώρες. Τέλος σε φασματοφωτόμετρο μετρούνται οι απορροφήσεις του αραιωμένου εκχυλίσματος στα 700 και 520 μήκος κύματος. ΕΚΦΡΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. Από τις τιμές των απορροφήσεων βάση των παρακάτω πράξεων υπολογίζεται η περιεκτικότητα των ανθοκυανών σε: α) mg ανθοκυανών ανά ράγα και β) mg ανθοκυανών ανά g βάρους ράγας α) Τελικός Α520 / ράγα x 500 το βάρος των 50 εκχυλίσματος mg ανθοκυανών = όγκος συντελεστής αραίωσης (ml) x x x Το 100 βάρος πολτού για εκχύλιση (g) ραγών (g) του την 50

24 β) mg ανθοκυανών / g βάρους ράγας mg ανθοκυανών ανά ράγα = μέσο όρο βάρους ράγας (g) Α520 = η τιμή της απορρόφησης του τελικού διαλύματος στα 520 nm ο συντελεστής αραίωσης = 21 (αραίωση 0,5:10,5) ο τελικός όγκος εκχυλίσματος = 10,5 ml το βάρος του πολτού για την εκχύλιση = 1 g ο μέσος όρος βάρους ράγας = το πηλίκο του βάρους των 50 ραγών προς ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΟΚΥΑΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ HPLC. Ο διαχωρισμός των ουσιών του υπό εξέταση δείγματος με την υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (High Performance Liquid Chromatography, HPLC), στηρίζεται στην ισορροπία κατανομής του δείγματος μεταξύ στατικής και κινητής φάσης (διαλύτης). Οι μηχανισμοί διαχωρισμού σε αυτό το είδος χρωματογραφίας είναι τα φαινόμενα προσρόφησης, κατανομής και ιονανταλλαγής. Απαραίτητη προυπόθεση για επιτυχή διαχωρισμό είναι το δείγμα να μοιάζει χημικά, π.χ. ως προς την πολικότητα, με την στατική φάση και να διαφέρει ως προς αυτήν με την κινητή φάση. Η στατική φάση είναι στερεό πορώδες υπόστρωμα και αποτελείται από σωματίδια διαμέτρου άρα και μεγάλης αντίστασης). σύστημα διαλυτών από δύο εώς τέσσεριςαντλιών υψηλής πίεσης. υλικό ή υγρό καθηλωμένο σε στερεό υψηλής διαχωριστικής ικανότητας (μικρής Η κινητή φάση είναι υγρό -διαλύτης ή και η διαβίβασή της γίνεται με τη χρήση Η αντλία είναι υψηλής πίεσης και υπεύθυνη για την σταθερότητα της παροχής της κινητής φάσης (ταχύτητα ροής). Με την αντλία μπορεί να συνδυαστεί σύστημα βαθμιδωτής έκλουσης (gradient elution), όπου αλλάζει βαθμιαία η σύσταση της κινητής φάσης. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει το σύστημα της ισοκρατικής έκλουσης κατά το οποίο η κινητή φάση έχει σταθερή σύσταση. Η HPLC ανάλογα με την πολικότητα της στατικής και της κινητής φάσης διακρίνεται σε κανονικής και ανεστραμμένης φάσης. Στην κανονική φάση (normal phase), η υγρή στατική φάση είναι πολική, η κινητή φάση σχετικά μη πολική και χρησιμοποιείται για το διαχωρισμό πολικών ουσιών, οι οποίες εκλούονται τελευταίες από την στήλη. Με αύξηση της πολικότητας του διαλύτη, ελαττώνεται ο χρόνος κατακράτησης των συστατικών. Στην ανεστραμμένη φάση (reversed phase), η υγρή 24

25 στατική φάση είναι μη πολική, η κινητή φάση πολική και χρησιμοποιείται για το διαχωρισμό μη πολικών ουσιών. Όταν ένα συστατικό του δείγματος εξέλθει από τη στήλη, ο ανιχνευτής παρέχει ένδειξη, η οποία είναι ανάλογη της ποσότητας του συστατικού. Ο χρόνος εξόδου είναι χαρακτηριστικός για κάθε συστατικό και έτσι επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός των συστατικών του δείγματος που αναλύεται. Ανάλογα με τη φύση του δείγματος που πρόκειται να αναλυθεί, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν ανιχνευτές: φωτόμετρο UVVis, διαφορικό διαθλασίμετρο, φθορισμόμετρο και ηλεκτροχημικός ανιχνευτής. Το φωτόμετρο UV-Vis είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος ανιχνευτή για την HPLC. Οι ουσίες, που αναλύονται με αυτόν τον τύπο, πρέπει να απορροφούν ακτινοβολία στην περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος μεταξύ nm. Σε αυτόν τον ανιχνευτή υπάρχουν τρία είδη: ο ανιχνευτής σταθερού μήκους κύματος, ο ανιχνευτής πολλαπλών σταθερών μηκών κύματος και ο ανιχνευτής μεταβαλλόμενου μήκους κύματος. Ο τελευταίος βοηθά στη διαπίστωση της καθαρότητας μιας χρωματογραφικής κορυφής, δηλαδή εαν αυτή οφείλεται σε μια μόνο ουσία. Το διαφορικό διαθλασίμετρο καταγράφει τις διαφορές στο δείκτη διάθλασης μεταξύ καθαρού διαλύτη και προϊόντων, ενώ το φθορισμόμετρο χρησιμοποιείται για ανάλυση ουσιών που φθορίζουν. Τέλος, ο ηλεκτροχημικός ανιχνευτής (αμπερομετρικός) χρησιμοποιείται σε διαχωρισμό ουσιών που ανάγονται ή οξειδώνονται. Με το καταγραφικό, το σήμα του ανιχνευτή μετατρέπεται σε καμπύλη (χρωματογράφημα). Στα σύγχρονα συστήματα HPLC, ο καταγραφέας έχει αντικατασταθεί από ηλεκτρονικό υπολογιστή και εκτυπωτή. Η θέση της καμπύλης καθορίζεται από το είδος του συστατικού -σε συγκεκριμένο πρόγραμμα του οργάνουκαι το εμβαδόν της είναι ανάλογο της συγκέντρωσης του συστατικού αυτού στο δείγμα. Με το χρωματογράφημα δίνονται: ο χρόνος συγκράτησης tr, το εμβαδόν της καμπύλης και η εκατοστιαία σύσταση των συστατικών του δείγματος. Τα μεγέθη αυτά χρησιμοποιούνται στην ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των δειγμάτων. Στην HPLC υπάρχουν δυνατότητες για καλύτερο διαχωρισμό ποικιλοτρόπως, όπως με τον κατάλληλο συνδιασμό των δύο φάσεων, την βαθμιδωτή έκλουση -όπου η σύσταση (πολικότητα) της κινητής φάσης μεταβάλλεται βαθμιαία- και με τη χρήση ποικιλίας ανιχνευτών ανάλογα με τη φύση του δείγματος, την επιλογή βέλτιστης ταχύτητας ροής της κινητής φάσης, τη χρήση μικρότερων κόκκων πλήρωσης και πιο ομοιόμορφων στη χρωματογραφική στήλη και την ελάττωση του μεγέθους του δείγματος. Για την παρούσα μελέτη ο εξοπλισμός του οργάνου HPLC αποτελείται από: χρωματοχραφική συσκευή HP 1050, στήλη Nova-Pack C18 διαστάσεων 250 x 47,6 mm και διαμέτρου 4μm, ανιχνευτή φωτόμετρο υπεριώδους-ορατού πολλαπλής δέσμης (diode array) λειτουργώντας ως μονοχρωμάτορας σταθερού μήκους κύματος στα 520nm. 25

26 Η κινητή φάση αποτελείται από τον διαλύτη Α (υδατικό διάλυμα 10% v/v φορμικού οξέος) και τον διαλύτη Β (μεθανόλη). Ο ρυθμός ροής είναι 1ml/min με όγκο δείγματος 20μl (αυτόματη έγχυση) και το πρόγραμμα έκλουσης είναι το εξής: 95% διαλύτης Α για 1λεπτό από 95% διαλύτη Α σε 50% σε διάστημα 26 λεπτών από 50% διαλύτη Α σε 5% σε διάστημα 3 λεπτών, όπου διατηρήθηκε ισοκρατικά για επιπλέον 3 λεπτά. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ. Λυοφιλιωτής Μύλος Vials Φυγόκεντρο Ζυγός ακριβείας Εσμυρισμένες κωνικές φιάλες των 250 ml Πλαστικοί περιέκτες φυγοκέντρου (falcon) Γυάλινοι περιέκτες με βιδωτό καπάκι Shaker Διάλυμα 1% HCl σε MeOH Διάλυμα HCl 0,1Ν Vortex Πιπέτα Σύριγγες Φίλτρα σύριγγας 0,2μm ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΛΟΙΩΝ. Ζυγίζονται 100 ράγες από κάθε δείγμα. Υπολογίζεται σε κάθε δείγμα ο μέσος όρος του βάρους της μίας ράγας. Προσεκτικά με το χέρι διαχωρίζεται ο φλοιός από τη σάρκα των ραγών. 26

27 Οι φλοιοί ξεπλένονται με απιονισμένο νερό και τοποθετούνται σε απορροφητικό χαρτί για 15 λεπτά. Ζυγίζεται το νωπό βάρος των φλοιών. Με λυοφιλίωση αφαιρείται η υγρασία των φλοιών. Σε μύλο οι φλοιοί αλέθονται σε μορφή σκόνης. Γίνεται δεύτερη λυοφιλίωση και η σκόνη φλοιών μεταφέρεται σε vial ντυμένο με αλουμινόχαρτο (προστασία από το φως). Ζυγίζονται 2 g από κάθε δείγμα των λυοφιλιωμένων και αλεσμένων φλοιών και τοποθετούνται σε κωνική φιάλη με 40 ml διαλύματος 1% HCl σε μεθανόλη. Υπο ήπια συνεχή ανάδευση οι φλοιοί παραμένουν στο διάλυμα εκχύλισης για 24 ώρες. Το μίγμα φυγοκεντρείται στις 8000 rpm, στους 20 οc για 15 λεπτά και το εκχύλισμα ( 40ml) μεταφέρεται σε περιέκτη στην κατάψυξη ενώ οι φλοιοί επανατοποθετούνται στην κωνική για να εκχυλιστούν στις ίδιες συνθήκες άλλες 2 φορές. Από τον τελικό όγκο του εκχυλίσματος ( 120ml) λαμβάνονται 3 ml και αραιώνονται 1:3 με το διάλυμα HCl 0,1Ν. Το αραιωμένο δείγμα εκχυλίσματος φιλτράρεται με φίλτρο 0,2μm πριν τη χρωματογραφία. Το υπόλοιπο εκχύλισμα φιλτράρεται με φίλτρο γυαλιού 1μm σε συσκευή υπό κενό και φυλάσσεται σε βαθιά ψύξη. ΕΚΦΡΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ Με τη μέθοδο HPLC, ταυτοποιήθηκαν οι εξής μονογλυκοζίτες-3: της κυανιδίνης, της δελφινιδίνης, της πετουνιδίνης, της παιονιδίνης, της μαλβιδίνης, του οξικού εστέρα της μαλβιδίνης και του κουμαρικού εστέρα της μαλβιδίνης. Η ταυτοποίηση έγινε βάση πρότυπων ουσιών των ανθοκυανών, συγκρίνοντας τους χρόνους συγκράτησης (tr). 27

28 ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Γενικά, με τη μέθοδος του εξωτερικού προτύπου (external standard), πρότυπα διαλύματα, της υπό μελέτη ουσίας, παρασκευάζονται σε διάφορες συγκεντρώσεις και αναλύονται κάτω από τις ίδιες συνθήκες με το άγνωστο δείγμα. Έπειτα, κατασκευάζεται μια πρότυπη καμπύλη αναφοράς, όπου η συγκέντρωση της ουσίας είναι συνάρτηση του εμβαδού της κορυφής της. Από την καμπύλη αυτή και μετρώντας το εμβαδόν της κορυφής της άγνωστης ουσίας βρίσκεται η ποσότητα της στο δείγμα. Για την ποσοτική ανάλυση των ανθοκυανών κατασκευάστηκε πρότυπη καμπύλη του μονογλυκοζίτη -3 της μαλβιδίνης και όλες οι ανθοκυάνες εκφράστηκαν ως προς την μαλβιδίνη σε τρεις διαφορετικές μονάδες: mg/100g βάρους ραγών, mg/100 ράγες και mg/100g ξ. β. φλοιών Συγκέντρωση ανθοκυάνης (mg/l) Πρότυπη καμπύλη του μονογλυκοζίτη-3 της μαλβιδίνης y = 0,0414x + 2, R = 0, Εμβαδό κορυφής Γράφημα 1. Η πρότυπη καμπύλη της ανθοκυάνης της μαλβιδίνης

29 Εικ.6. Χρωματογράφημα των ανθοκυανών. Από αριστερά προς δεξιά: Δελφινιδίνη, κυανιδίνη, πετουνιδίνη, παιονιδίνη, μαλβιδίνη και ο οξικός εστέρας της μαλβιδίνης. Πηγή: Προσωπικό αρχείο,

30 6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 6.1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΟΚΥΑΝΩΝ ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΑ. ΠΟΙΚΙΛΙΑ MERLOT Πιν. 1. Η επίδραση των διαφορετικών επιπέδων ξεφυλλίσματος στην συγκέντρωση των ολικών ανθοκυανών στην ποικιλία Merlot τα έτη 2007 και Έκφραση αποτελεσμάτων σε mg ανθοκυανών / ράγα: Για την ποικιλία Merlot, στην περίπτωση του έντονου ξεφυλλίσματος για τα 2 έτη, η μέση περιεκτικότητα σε ανθοκυάνες / ράγα -με πλήθος επαναλήψεων 6- είναι 1,2884mg η οποία έχει στατιστικώς σημαντική διαφορά με τη μέση τιμή των αποτελεσμάτων της περίπτωσης του καθόλου ξεφυλλίσματος (0,9610mg). Για την επέμβαση του μετρίου ξεφυλλίσματος, η μέση τιμή είναι 1,1497mg, η οποία δεν έχει στατιστικώς σημαντική διαφορά με τις τιμές των δύο άλλων επεμβάσεων. Έκφραση αποτελεσμάτων σε mg ανθοκυανών / g βάρους ράγας: Με το έντονο ξεφύλλισμα, η περιεκτικότητα σε ανθοκυάνες μετρήθηκε στα 1,2694mg -μέση τιμή 6 επαναλήψεων και για τις 2 χρονιές-, ενώ στο μέτριο και στο καθόλου ξεφύλλισμα οι τιμές είναι 1,0531mg και 0,8834mg αντίστοιχα. Η περιεκτικότητα σε ανθοκυάνες στα πρέμνα της ποικιλίας με το έντονο ξεφύλλισμα έχει στατιστικώς σημαντική διαφορά με τα αποτελέσματα των πρέμνων με το καθόλου ξεφύλλισμα καθώς και με το μέτριο ξεφύλλισμα. Merlot ,0000 1,5000 1,0000 0,5000 0,0000 Total anth (mg/ ράγα) Total anth (mg/ g ράγας) Γράφημα 2. Η επίδραση των διαφορετικών επιπέδων ξεφυλλίσματος στην συγκέντρωση των ολικών ανθοκυανών για την ποικιλία Merlot. 30

31 .ΠΟΙΚΙΛΙΑ CABERNET SAUVIGNON Πιν. 2. Η επίδραση των διαφορετικών επιπέδων ξεφυλλίσματος στην συγκέντρωση των ολικών ανθοκυανών στην ποικιλία Cabernet Sauvignon τα έτη 2007 και Επίπεδο ξεφυλλίσματος Ολικές ανθοκυάνες mg/ ράγα Ολικές ανθοκυάνες mg/ g ράγας 1,0059ab 1,1669a 1,1365a 1,1547a 0,9755b 0,9267b Έκφραση αποτελεσμάτων σε mg ανθοκυανών / ράγα: Η μέση περιεκτικότητα σε ανθοκυάνες / ράγα των πρέμνων της ποικιλίας Cabernet Sauvignon με το μέτριο ξεφύλλισμα είναι 1,1365mg (έτη 2007 και 2008), ενώ με το έντονο είναι ελαφρώς μικρότερη, στα 1,0059mg, χωρίς να παρουσιάζουν μεταξύ τους στατιστικώς σημαντική διαφορά. Αντίθετα, τα πρέμνα χωρίς επέμβαση ξεφυλλίσματος έχουν 0,9755mg ανθοκυανών, στατιστικά σημαντική διαφορά με την τιμή του μετρίου ξεφυλλίσματος αλλά όχι με αυτή του έντονου. Έκφραση αποτελεσμάτων σε mg ανθοκυανών / g βάρους ράγας: Τα αποτελέσματα για την Cabernet Sauvignon (μέσες τιμές από πλήθος δειγμάτων n=6), δείχνουν μια στατιστικώς σημαντική αύξηση της περιεκτικότητας σε ανθοκυάνες στα πρέμνα με το έντονο (1,1669mg) και το μέτριο ξεφύλλισμα (1,1547mg) σε σύγκριση με αυτή των πρέμνων με καθόλου ξεφύλλισμα (0,9267mg). Cabernet sauvignon ,0000 1,8000 1,6000 1,4000 1,2000 1,0000 0,8000 0,6000 0,4000 0,2000 0,0000 Total anth (mg/ ράγα) Total anth (mg/ g ράγας) Γράφημα 3. Η επίδραση των διαφορετικών επιπέδων ξεφυλλίσματος στην συγκέντρωση των ολικών ανθοκυανών για την ποικιλία Cabernet Sauvignon. 31

32 ΠΟΙΚΙΛΙΑ SANGIOVESE Πιν. 3. Η επίδραση των διαφορετικών επιπέδων ξεφυλλίσματος στην συγκέντρωση των ολικών ανθοκυανών στην ποικιλία Sangiovese τα έτη 2007 και Επίπεδο ξεφυλλίσματος Ολικές ανθοκυάνες mg/ ράγα Ολικές ανθοκυάνες mg/ g ράγας 0,9092a 0,6259a 1,1125a 0,7139a 0,9069a 0,6389a Έκφραση αποτελεσμάτων σε mg ανθοκυανών / ράγα: Δεν παρατηρείται στατιστικώς σημαντική διαφορά στην μέση περιεκτικότητα σε ανθοκυάνες μεταξύ των δειγμάτων της ποικιλίας Sangiovese με τις τρεις διαφορετικές επεμβάσεις ξεφυλλίσματος: έντονο (0,9092mg), μέτριο (1,1125mg) και καθόλου (0,9069mg). Έκφραση αποτελεσμάτων σε mg ανθοκυανών / g βάρους ράγας: Αντίστοιχα και όταν τα αποτελέσματα εκφραστούν ανά g βάρους ράγας, η μέση τιμή των ανθοκυανών για το έντονο ξεφύλλισμα είναι 0,6259mg, για το μέτριο 0,7139mg και για το καθόλου 0,6389mg. Οι τιμές αυτές δεν παρουσιάζουν μεταξύ τους στατιστικώς σημαντικές διαφορές. Sangiovese ,0000 1,8000 1,6000 1,4000 1,2000 1,0000 0,8000 0,6000 0,4000 0,2000 0,0000 Total anth (mg/ ράγα) Total anth (mg/ g ράγας) Γράφημα 4. Η επίδραση των διαφορετικών επιπέδων ξεφυλλίσματος στην συγκέντρωση των ολικών ανθοκυανών για την ποικιλία Sangiovese. 32

33 ΕΤΟΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΛΙΚΩΝ ΑΝΘΟΚΥΑΝΩΝ ΑΝΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΟΣ. Πιν. 4. Η μέση περιεκτικότητα σε ανθοκυάνες σε όλα τα επίπεδα ξεφυλλίσματος, για την κάθε ποικιλία, τo έτoς Ολικές ανθοκυάνες mg/ ράγα Ολικές ανθοκυάνες mg/ g ράγας Merlot 1,3201a 1,1297a Cabernet sauvignon 1,1027a 1,1544a Sangiovese 1,1842a 0,6987b Ποικιλίες Έκφραση αποτελεσμάτων σε mg ανθοκυανών / ράγα: Για το έτος 2007, σε όλα τα επίπεδα ξεφυλλίσματος (n=9), στα δείγματα της ποικιλίας Merlot η μέση περιεκτικότητα σε ανθοκυάνες / ράγα είναι 1,3201mg, της Cabernet Sauvignon 1,1027mg και της Sangiovese 1,1842mg. Στατιστικώς οι τιμές αυτές δεν έχουν μεταξύ τους σημαντική διαφορά. Έκφραση αποτελεσμάτων σε mg ανθοκυανών / g βάρους ράγας: Όταν όμως τα αποτελέσματα εκφραστούν ανά g βάρους ράγας τότε η ποικιλία Sangiovese παρουσιάζει, στατιστικώς σημαντικά χαμηλότερη περιεκτικότητα σε ανθοκυάνες (μέση τιμή 0,6987mg), σε σχέση με τις δύο άλλες ποικιλίες. Η μέση τιμή για τα δείγματα της Cabernet Sauvignon είναι 1,1544mg και για την Merlot 1,1297mg. ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΛΙΚΩΝ ΑΝΘΟΚΥΑΝΩΝ ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ. ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ Πιν. 5. Η επίδραση των διαφορετικών επιπέδων ξεφυλλίσματος στην συγκέντρωση των ολικών ανθοκυανών για όλες τις ποικιλίες το έτος Επίπεδο ξεφυλλίσματος Ολικές ανθοκυάνες mg/ ράγα Ολικές ανθοκυάνες mg/ g ράγας 1,2259a 1,0839a 1,2735a 1,0229ab a 0,8761b Έκφραση αποτελεσμάτων σε mg ανθοκυανών / ράγα: Όσον αφορά το επίπεδο ξεφυλλίσματος για το έτος 2007, στα πρέμνα -όλων των ποικιλιών (n=9)- με το μέτριο ξεφύλλισμα οι ανθοκυάνες έχουν μέση τιμή 1,2735mg, με το έντονο 1,2259mg και σε 33

34 αυτά χωρίς ξεφύλλισμα 1,1075mg. Μεταξύ των τριών διαφορετικών επιπέδων ξεφυλλίσματος δεν παρατηρείται στατιστικώς σημαντική διαφορά. Έκφραση αποτελεσμάτων σε mg ανθοκυανών / g βάρους ράγας: Στα πρέμνα με το έντονο ξεφύλλισμα το έτος 2007 οι ανθοκυάνες είναι 1,0839mg, μέση τιμή (n=9), η οποία δεν παρουσιάζει στατιστικώς σημαντική διαφορά με τη μέση τιμή των ανθοκυανών στα δείγματα των πρέμνων του μετρίου ξεφυλλίσματος (1,0229mg) αλλά είναι στατιστικώς σημαντικά μεγαλύτερη από αυτήν των πρέμνων με το καθόλου ξεφύλλισμα (0,8761mg). Επίσης δεν παρατηρείται στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ της ποσότητας των ανθοκυανών των δειγμάτων με το μέτριο και το καθόλου ξεφύλλισμα ανά ποικιλία Επίπεδα Ξεφυλλίσματος Merlot 2,0000 1,8000 1,6000 1,4000 1,2000 1,0000 0,8000 0,6000 0,4000 0,2000 0,0000 Cabernet sauvignon Sangiovese Total anth (mg/ ράγα) 2,0000 1,8000 1,6000 1,4000 1,2000 1,0000 0,8000 0,6000 0,4000 0,2000 0,0000 Total anth (mg/ g ράγας) Total anth (mg/ Total anth (mg/ g ράγα) ράγας) Γράφημα 5 και 6. Ολικές ανθοκυάνες για κάθε ποικιλία σε όλα τα επίπεδα ξεφυλλίσματος και για κάθε επίπεδο ξεφυλλίσματος σε όλες τις ποικιλίες. ΕΤΟΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΛΙΚΩΝ ΑΝΘΟΚΥΑΝΩΝ ΑΝΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΟΣ. Πιν. 6. Η μέση περιεκτικότητα σε ανθοκυάνες σε όλα τα επίπεδα ξεφυλλίσματος, για την κάθε ποικιλία, τo έτoς Ολικές ανθοκυάνες mg/ ράγα Ολικές ανθοκυάνες mg/ g ράγας Merlot 0,9460a 1,0076a Cabernet sauvignon 0,9759a 1,0111a Sangiovese b 0,6204b Ποικιλίες 34

35 Έκφραση αποτελεσμάτων σε mg ανθοκυανών / ράγα: Η περιεκτικότητα σε ανθοκυάνες / ράγα (μέση τιμή για όλα τα επίπεδα ξεφυλλίσματος n=9) για τις ποικιλίες Cabernet Sauvignon και Merlot είναι αντίστοιχα 0,9759mg και 0,9460mg, ενώ για την Sangiovese είναι 0,7683mg στατιστικώς σημαντικά μικρότερη περιεκτικότητα σε σύγκριση με τις δύο προηγούμενες. Έκφραση αποτελεσμάτων σε mg ανθοκυανών / g βάρους ράγας: Τα αποτελέσματα όταν εκφραστούν σε mg ανθοκυανών / g βάρους ράγας παρατηρείται ακόμα μεγαλύτερη στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ της ποκιλίας Sangiovese (0,6204mg) και των δύο άλλων ποικιλιών Cabernet Sauvignon (1,0111mg) και Merlot (1,0076mg). ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΛΙΚΩΝ ΑΝΘΟΚΥΑΝΩΝ ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ. ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ Πιν. 7. Η επίδραση των διαφορετικών επιπέδων ξεφυλλίσματος στην συγκέντρωση των ολικών ανθοκυανών για όλες τις ποικιλίες το έτος Επίπεδο ξεφυλλίσματος Ολικές ανθοκυάνες mg/ ράγα Ολικές ανθοκυάνες mg/ g ράγας 0,9098ab 0,9576a 0,9923a 0,9249a 0,7881b 0,7566b Έκφραση αποτελεσμάτων σε mg ανθοκυανών / ράγα: Για τα δείγματα των πρέμνων του έντονου ξεφυλλίσματος (όλων των ποικιλιών, n=9) ο μέσος όρος είναι 0,9098mg ανθοκυάνες ανά ράγα, του μετρίου 0,9923mg και με το καθόλου 0,7881mg. Στατιστικώς σημαντική διαφορά παρουσιάζει η τιμή του μετρίου ξεφυλλίσματος με αυτήν του καθόλου. Έκφραση αποτελεσμάτων σε mg ανθοκυανών / g βάρους ράγας: Σε ανθοκυάνες / g ράγας η μέση τιμή των αποτελεσμάτων (n=9) για τα πρέμνα με το έντονο ξεφύλλισμα είναι 0,9576mg και με το μέτριο 0,9249mg. Στα αποτελέσματα αυτά παρατηρείται στατιστικώς σημαντικά αυξημένη περιεκτικότητα ανθοκυανών σε σχέση με την μέση περιεκτικότητα σε ανθοκυάνες για τα πρέμνα χωρίς ξεφύλλισμα (0,7566mg). 35

Επίτευξη και προσδιορισμός της βέλτιστης τεχνολογικής ωριμότητας. Κανάκης Γιάννης Γεωπόνος Οινολόγος Mc

Επίτευξη και προσδιορισμός της βέλτιστης τεχνολογικής ωριμότητας. Κανάκης Γιάννης Γεωπόνος Οινολόγος Mc Επίτευξη και προσδιορισμός της βέλτιστης τεχνολογικής ωριμότητας Κανάκης Γιάννης Γεωπόνος Οινολόγος Mc Ποιότητα Σταφυλιών Στάδια Ανάπτυξης της Ράγας Δυνατότητα Επίτευξης Βέλτιστης Τεχνολογικής Ωριμότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΔΑΦΟΣ Φυσικές ιδιότητες Δομή και σύσταση Χρώμα Βάθος Διαπερατότητα Διαθέσιμη υγρασία Θερμοκρασία Χημικές ιδιότητες ph Αλατότητα Γονιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Με τον όρο αυτό ονοµάζουµε την τεχνική ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης ουσιών µε βάση το µήκος κύµατος και το ποσοστό απορρόφησης της ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικά παραδοσιακά τρόφιμα : Oίνος OΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΟΙΝΩΝ

Τοπικά παραδοσιακά τρόφιμα : Oίνος OΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΟΙΝΩΝ Τοπικά παραδοσιακά τρόφιμα : Oίνος OΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΟΙΝΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΤΣΕΡΙΔΗΣ Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου Τοπικά Παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ HPLC

ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ HPLC ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ HPLC ΥΓΡΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (HPLC) ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΗΛΗ / ΣΤΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ Επίπεδη, μήκους 3-25 cm και διαμέτρου 0,5-5 mm. Μικροπορώδη σωματίδια πηκτής διοξειδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ - ΥΓΡΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ - ΥΓΡΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ - ΥΓΡΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ Γενικά Η χρωµατογραφία είναι µια από τις σηµαντικότερες τεχνικές διαχωρισµού και µέθοδος ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης, που βρίσκει εφαρµογές

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία φυσιολογίας αμπελιού. Αύξηση Αποθησαυρισμός Χειμέρια ανάπαυση Μεταφορά και διακίνηση αποθησαυριστικών ουσιών Αναπαραγωγική φάση

Στοιχεία φυσιολογίας αμπελιού. Αύξηση Αποθησαυρισμός Χειμέρια ανάπαυση Μεταφορά και διακίνηση αποθησαυριστικών ουσιών Αναπαραγωγική φάση Στοιχεία φυσιολογίας αμπελιού Αύξηση Αποθησαυρισμός Χειμέρια ανάπαυση Μεταφορά και διακίνηση αποθησαυριστικών ουσιών Αναπαραγωγική φάση Αύξηση: από την έκπτυξη των οφθαλμών (θ>10 0 C) μέχρι την ωρίμανση

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3η. Μέθοδοι Διαχωρισμού. Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας

Άσκηση 3η. Μέθοδοι Διαχωρισμού. Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας Άσκηση 3η Μέθοδοι Διαχωρισμού 1 2 Θεωρητικό μέρος Χρήση των μεταβολών των φάσεων στην ανάλυση Οι ουσίες λειώνουν και βράζουν σε ορισμένες θερμοκρασίες, αλλάζοντας έτσι μορφή από στερεή σε υγρή ή από υγρή

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3η. Μέθοδοι Διαχωρισμού. Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας

Άσκηση 3η. Μέθοδοι Διαχωρισμού. Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας Άσκηση 3η Μέθοδοι Διαχωρισμού 1 2 Θεωρητικό μέρος Χρήση των μεταβολών των φάσεων στην ανάλυση Οι ουσίες λειώνουν και βράζουν σε ορισμένες θερμοκρασίες, αλλάζοντας έτσι μορφή από στερεή σε υγρή ή από υγρή

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΤΟΜΑΤΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΟΛΑΝΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ. ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΨΑΡΡΑ Τμήμα Βιοχημείας κ Βιοτεχνολογίας

ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ. ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΨΑΡΡΑ Τμήμα Βιοχημείας κ Βιοτεχνολογίας ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΨΑΡΡΑ Τμήμα Βιοχημείας κ Βιοτεχνολογίας ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΨΑΡΡΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Αντλία Στήλη Υγρό Έκλουσης Συλλέκτης κλασμάτων ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α1.Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη(23 ΜΟΝΑΔΕΣ)

Α1.Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη(23 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΝΘΟΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-02-2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΜΠΑΣΤΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΘΕΜΑ Α Α1.Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Ενόργανη Ανάλυση Εργαστήριο. Πέτρος Α. Ταραντίλης Χρήστος Παππάς

Ενόργανη Ανάλυση Εργαστήριο. Πέτρος Α. Ταραντίλης Χρήστος Παππάς Ενόργανη Ανάλυση Εργαστήριο Υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης Πέτρος Α. Ταραντίλης Χρήστος Παππάς Υγρή χρωματογραφία: Στατική φάση: στερεό πορώδες υλικό ή υγρό καθηλωμένο σε στερεό υπόστρωμα, Κινητή φάση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

ΑΡΧΕΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. /νση: T.Θ: 2222 Τηλέφωνο: 2810.331290 Καστοριάς και Θερµοπυλών

Διαβάστε περισσότερα

Αμερικάνικα είδη αμπέλου: γνωστά ως ανθεκτικά στη ριζόβια μορφή φυλλοξήρας (α.ρ.μ.φ.) υποκείμενα

Αμερικάνικα είδη αμπέλου: γνωστά ως ανθεκτικά στη ριζόβια μορφή φυλλοξήρας (α.ρ.μ.φ.) υποκείμενα ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥ Αμερικάνικα είδη αμπέλου: γνωστά ως ανθεκτικά στη ριζόβια μορφή φυλλοξήρας (α.ρ.μ.φ.) υποκείμενα Εισβολή της φυλλοξήρας στην Ευρώπη από την Αμερική το 1864. Φυλλοξήρα ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ. Άσκηση 2 η : Φασματοφωτομετρία. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γενικό Τμήμα Εργαστήριο Χημείας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ. Άσκηση 2 η : Φασματοφωτομετρία. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γενικό Τμήμα Εργαστήριο Χημείας Άσκηση 2 η : ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Εκχύλιση - Διήθηση Διαχωρισμός-Απομόνωση 2. Ποσοτικός Προσδιορισμός 3. Ποτενσιομετρία 4. Χρωματογραφία Ηλεκτροχημεία Διαχωρισμός-Απομόνωση 5. Ταυτοποίηση Σακχάρων Χαρακτηριστικές

Διαβάστε περισσότερα

Φασματοφωτομετρία. Φασματοφωτομετρία είναι η τεχνική στην οποία χρησιμοποιείται φως για τη μέτρηση της συγκέντρωσης χημικών ουσιών.

Φασματοφωτομετρία. Φασματοφωτομετρία είναι η τεχνική στην οποία χρησιμοποιείται φως για τη μέτρηση της συγκέντρωσης χημικών ουσιών. Φασματοφωτομετρία Φασματοφωτομετρία είναι η τεχνική στην οποία χρησιμοποιείται φως για τη μέτρηση της συγκέντρωσης χημικών ουσιών. Το λευκό φως που φτάνει από τον ήλιο περιέχει φωτόνια που πάλλονται σε

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες φαινολικών ενώσεων

Ομάδες φαινολικών ενώσεων ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Οι φαινολικές ενώσεις αποτελούν μία από τις κύριες ομάδες δευτερογενών μεταβολιτών. Αποτελούνται από ενώσεις με μεγάλη ποικιλία όσον αφορά τη δομή και λειτουργικότητά τους. Ο γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Οι φαινολικές ενώσεις αποτελούν μία από τις κύριες ομάδες δευτερογενών μεταβολιτών. Αποτελούνται από ενώσεις με μεγάλη ποικιλία

ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Οι φαινολικές ενώσεις αποτελούν μία από τις κύριες ομάδες δευτερογενών μεταβολιτών. Αποτελούνται από ενώσεις με μεγάλη ποικιλία ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Οι φαινολικές ενώσεις αποτελούν μία από τις κύριες ομάδες δευτερογενών μεταβολιτών. Αποτελούνται από ενώσεις με μεγάλη ποικιλία όσον αφορά τη δομή και λειτουργικότητά τους. Ο γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Φασματοφωτομετρία

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Φασματοφωτομετρία 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Φασματοφωτομετρία Ιωάννης Πούλιος Αθανάσιος Κούρας Ευαγγελία Μανώλη ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54124

Διαβάστε περισσότερα

Οινολογία Ι. Ενότητα 7: Ερυθρή Οινοποίηση (1/3), 1ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου. Διδάσκοντες: Κοτσερίδης Γιώργος

Οινολογία Ι. Ενότητα 7: Ερυθρή Οινοποίηση (1/3), 1ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου. Διδάσκοντες: Κοτσερίδης Γιώργος Οινολογία Ι Ενότητα 7: Ερυθρή Οινοποίηση (1/3), 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Κοτσερίδης Γιώργος Καλλίθρακα Τίνα Μαθησιακοί Στόχοι Εκχύλιση συστατικών Οινοποιητής

Διαβάστε περισσότερα

Ωρίµανση του Σταφυλιού

Ωρίµανση του Σταφυλιού 1 Ωρίµανση του Σταφυλιού H ωρίµανση του σταφυλιού περνά από διάφορα στάδια-περιόδους: 1. Στο πρώτο στάδιο, η ρόγα είναι πράσινη από την παρουσία της χλωροφύλλης, ενώ η γεύση της έντονα ξινή, λόγω αυξηµένης

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία νέων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου με τη μέθοδο του υβριδισμού στο Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών

Δημιουργία νέων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου με τη μέθοδο του υβριδισμού στο Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών ΕΡΕΥΝΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Δημιουργία νέων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου με τη μέθοδο του υβριδισμού στο Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών Ποικιλίες για παραγωγή ερυθρών οίνων Δρ Παντελής Ζαμανίδης, Αναπληρωτής Ερευνητής,

Διαβάστε περισσότερα

Οινοποιία Δαρεμά Βιολογικοί αμπελώνες

Οινοποιία Δαρεμά Βιολογικοί αμπελώνες Οινοποιία Δαρεμά Βιολογικοί αμπελώνες Ιστορικό Η Οινοποιία Δαρεμά αποτελεί τη φυσική συνέχεια μιας οικογενειακής παράδοσης γενεών στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής που ξεκινά πριν από πολλές δεκαετίες.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Φυσικών Αντιοξειδωτικών στην Εκτροφή των Αγροτικών Ζώων για Παραγωγή Προϊόντων Ποιότητας. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αξιοποίηση Φυσικών Αντιοξειδωτικών στην Εκτροφή των Αγροτικών Ζώων για Παραγωγή Προϊόντων Ποιότητας. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αξιοποίηση Φυσικών Αντιοξειδωτικών στην Εκτροφή των Αγροτικών Ζώων για Παραγωγή Προϊόντων Ποιότητας Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Ζωοτεχνίας MIS 380231 Δράση 3 η : Ποιότητα σφαγίου και κρέατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Οι οργανισμοί εξασφαλίζουν ενέργεια, για τις διάφορες λειτουργίες τους, διασπώντας θρεπτικές ουσίες που περιέχονται στην τροφή τους. Όμως οι φωτοσυνθετικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ Α. Θεωρητικό μέρος 1. Χρήση των μεταβολών των φάσεων στην ανάλυση Η μελέτη της χημικής ανάλυσης αρχίζει με μια από τις

ΑΣΚΗΣΗ 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ Α. Θεωρητικό μέρος 1. Χρήση των μεταβολών των φάσεων στην ανάλυση Η μελέτη της χημικής ανάλυσης αρχίζει με μια από τις ΑΣΚΗΣΗ 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ Α. Θεωρητικό μέρος 1. Χρήση των μεταβολών των φάσεων στην ανάλυση Η μελέτη της χημικής ανάλυσης αρχίζει με μια από τις παλιότερες παρατηρήσεις : Οι ουσίες λειώνουν και βράζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5. ΧΡΩΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΟΙΝΩΝ Ιωάννης Ρούσσης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5. ΧΡΩΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΟΙΝΩΝ Ιωάννης Ρούσσης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΧΡΩΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΟΙΝΩΝ Ιωάννης Ρούσσης Οκτώβριος 2016 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ Χρώμα Οίνου Το χρώμα του οίνου είναι σημαντικός παράγοντας ποιότητας των οίνων. Οφείλεται,

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευαστικό διαχωρισμό πολλών ουσιών με κατανομή μεταξύ των δύο διαλυτών.

Παρασκευαστικό διαχωρισμό πολλών ουσιών με κατανομή μεταξύ των δύο διαλυτών. 1. ΕΚΧΥΛΙΣΗ Η εκχύλιση είναι μία από τις πιο συνηθισμένες τεχνικές διαχωρισμού και βασίζεται στην ισορροπία κατανομής μιας ουσίας μεταξύ δύο φάσεων, που αναμιγνύονται ελάχιστα μεταξύ τους. Η ευρύτητα στη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Οι Ενόργανες Μέθοδοι Ανάλυσης είναι σχετικές μέθοδοι και σχεδόν στο σύνολο τους παρέχουν την αριθμητική τιμή μιας φυσικής ή φυσικοχημικής ιδιότητας, η

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ» Χαιρετώ με τη σειρά μου τους παρευρισκόμενους συνέδρους.

«ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ» Χαιρετώ με τη σειρά μου τους παρευρισκόμενους συνέδρους. «ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κα Χ. ΣΠΙΝΘΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ Κυρίες και κύριοι, Χαιρετώ με τη σειρά μου τους παρευρισκόμενους συνέδρους. Από την

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 4 η : Χρωματογραφία

Άσκηση 4 η : Χρωματογραφία Άσκηση 4 η : ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Εκχύλιση - Διήθηση Διαχωρισμός-Απομόνωση 2. Φασματοφωτομετρία Ποσοτικός Προσδιορισμός 3. Ποτενσιομετρία Ηλεκτροχημεία 4. Διαχωρισμός-Απομόνωση 5. Ταυτοποίηση Σακχάρων Χαρακτηριστικές

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Φαινολικό & αρωματικό δυναμικό των οίνων της ποικιλίας ξινόμαυρο. Περίληψη

Θέμα: Φαινολικό & αρωματικό δυναμικό των οίνων της ποικιλίας ξινόμαυρο. Περίληψη φαινολικό και αρωματικό δυναμικό των οίνων της ποικιλίας ξινόμαυρο Μαρία Κυραλέου Yποψήφια Διδάκτωρ Οινολογίας Tμήμα Eπιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών τηλ. 215294719 mkyrleou@u.gr

Διαβάστε περισσότερα

H ΔΕΚΑΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΣΕ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

H ΔΕΚΑΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΣΕ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ H ΔΕΚΑΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΣΕ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ «Τα πάντα ρει» Το νέο βρίσκεται σε πάλη με το παλιό (Ηράκλειτος) Η παράδοση ως ηθική κατηγορία, αντίθετη με την παράδοση ως συσσωρευμένη γνώση

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας και συγκέντρωσης, καθώς επίσης και παρασκευή διαλυμάτων συγκεκριμένης συγκέντρωσης από διαλύματα μεγαλύτερης συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΖΥΜΩΤΙΚΗ ΑΠΟΛΑΣΠΩΣΗ ΤΟΥ ΓΛΕΥΚΟΥΣ

ΠΡΟΖΥΜΩΤΙΚΗ ΑΠΟΛΑΣΠΩΣΗ ΤΟΥ ΓΛΕΥΚΟΥΣ ΠΡΟΖΥΜΩΤΙΚΗ ΑΠΟΛΑΣΠΩΣΗ ΤΟΥ ΓΛΕΥΚΟΥΣ Τα γλεύκη που προορίζονται για τη παραγωγή λευκών οίνων, πρέπει απαραίτητα να διαυγάσουν πριν την έναρξη της αλκοολικής ζύμωσης, προκειμένου να αποκτήσουν και διατηρήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ

ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ Εισαγωγή ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Ο Ρώσος βοτανολόγος M.S. Tswett χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τη χρωματογραφία για τον διαχωρισμό διαφόρων φυτικών χρωστικών με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Γραμμομοριακή συγκέντρωση διαλυμάτων

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Γραμμομοριακή συγκέντρωση διαλυμάτων ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Γραμμομοριακή συγκέντρωση διαλυμάτων Συγκέντρωση διαλύματος: ποσότητα διαλυμένης ουσίας σε καθορισμένη ποσότητα διαλύματος Αραιό διάλυμα: μικρή συγκέντρωση διαλυμένης ουσίας Πυκνό

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΟΛΑΝΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

The art of nature Σεµινάριο Σεµινάριο Η τέχνη της αµπελουργίας και της οινοποίησης Ταξίδι στους αµπελώνες και τα κρασιά της Ελλάδας και του κόσµου Το σεµινάριο αποτελείται από 16 µαθήµατα για την αµπελουργία-οινολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΓΛEYKOΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΓΛEYKOΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΓΛEYKOΣ Τα σάκχαρα είναι το σημαντικότερο συστατικό του γλεύκους, καθώς η περιεκτικότητά του σε αυτά καθορίζει τον αλκοολικό βαθμό του οίνου που θα προκύψει μετά την αλκοολική

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτοποίηση μιας άγνωστης χημικής ένωσης

1. Ταυτοποίηση μιας άγνωστης χημικής ένωσης Σκοπός 1. Ταυτοποίηση μιας άγνωστης χημικής ένωσης Σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι να μάθετε να δίνετε έμφαση στη σημασία της παρατήρησης κατά την εκτέλεση ενός πειράματος. Παρατήρηση, γενικά,

Διαβάστε περισσότερα

R 1 R 2 R 3 ΕΞΕΤΑΣΗ ΛΙΠΑΡΩΝ ΥΛΩΝ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΛΑΔΙΩΝ. Λινολενικό (C 18:3 ) Ελαϊκό (C 18:1 ) Λινελαϊκό (C 18:2 )

R 1 R 2 R 3 ΕΞΕΤΑΣΗ ΛΙΠΑΡΩΝ ΥΛΩΝ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΛΑΔΙΩΝ. Λινολενικό (C 18:3 ) Ελαϊκό (C 18:1 ) Λινελαϊκό (C 18:2 ) ΕΞΕΤΑΣΗ ΛΙΠΑΡΩΝ ΥΛΩΝ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΛΑΔΙΩΝ Ελαϊκό οξύ διάρκεια 2 ώρες Στόχοι της άσκησης: Η εξοικείωση με τη χημική σύσταση των λιπαρών υλών. Η κατανόηση της όξινης υδρόλυσης ως παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

EUSO 2017 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ:. Σέρρες 10/12/2016

EUSO 2017 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ:. Σέρρες 10/12/2016 15 η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών EUSO 2017 ΤΟΠΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ:. Μαθητές/τριες που συμμετέχουν: (1) (2) (3) Σέρρες 10/12/2016 Σύνολο μορίων:..... Στόχοι Μικροσκοπική

Διαβάστε περισσότερα

Ομογενή μίγματα χημικών ουσιών τα οποία έχουν την ίδια χημική σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες (χημικές και φυσικές) σε οποιοδήποτε σημείο τους.

Ομογενή μίγματα χημικών ουσιών τα οποία έχουν την ίδια χημική σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες (χημικές και φυσικές) σε οποιοδήποτε σημείο τους. ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Ομογενή μίγματα χημικών ουσιών τα οποία έχουν την ίδια χημική σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες (χημικές και φυσικές) σε οποιοδήποτε σημείο τους. Διαλύτης: η ουσία που βρίσκεται σε μεγαλύτερη αναλογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ οργανικών, οργανομεταλλικών και ανόργανων ουσιών. Ο ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΗ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ» ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ. Δρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ» ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ. Δρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ» ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ Δρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗ ΞΥΛΟΥ ΣΕ ΔΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στη 10η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2012 Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2012 ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στη 10η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2012 Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2012 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στη 10η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2012 Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2012 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Σχολείο: Ονοματεπώνυμα μαθητών: 1) 2). 3) 1 Προετοιμασία νωπού παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

AMINEMAX και ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

AMINEMAX και ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ AMINEMAX και ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Το AMINΕMAX παραλαμβάνεται από κανονική ενζυματική υδρόλυση με πρώτες ύλες από σπόρους σιτηρών και καλαμποκιού σε ισορροπία με μείγμα από ειδικά ένζυμα ( Έξω πρωτει πρωτεΐνάσες-

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκαλλιέργεια αμπελιού

Βιοκαλλιέργεια αμπελιού Βιοκαλλιέργεια αμπελιού E. Καμπουράκης Εργαστήριο Συστημάτων Οικολογικής Παραγωγής Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ταχ. Θυρ. 2229, 71003 Ηράκλειο, Κρήτη Ελλάδα Τηλ. 281 0 302300, Fax. 2810 245873

Διαβάστε περισσότερα

-H 2 H2 O R C COOH. α- κετοξύ

-H 2 H2 O R C COOH. α- κετοξύ Παραπροϊόντα αλκοολικής ζύµωσης Τα παραπροϊόντα της αλκοολικής ζύµωσης είναι χηµικές ενώσεις που προέρχονται είτε από τον ίδιο το µηχανισµό της αλκοολικής ζύµωσης, είτε από το µεταβολισµό της ζύµης, είτε

Διαβάστε περισσότερα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Μάθημα 6 6.1. SOS: Τι ονομάζεται διάλυμα, Διάλυμα είναι ένα ομογενές μίγμα δύο ή περισσοτέρων καθαρών ουσιών. Παράδειγμα: Ο ατμοσφαιρικός αέρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΜΠΕΛΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΡΑΣΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΜΠΕΛΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΡΑΣΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΜΠΕΛΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΡΑΣΙ Ο λόγος περί οίνου è Η σηµερινή κατάσταση είναι αποτέλεσµα των εξελίξεων της δεκαετίας του 1950. Η παγκόσµια παραγωγή παρουσίασε σηµάδια ύφεσης από τα τέλη του 19 ου αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

Υγρή χρωματογραφία: Στατική φάση: στερεό πορώδες υλικό ή υγρό καθηλωμένο σε στερεό υπόστρωμα, Κινητή φάση: υγρό.

Υγρή χρωματογραφία: Στατική φάση: στερεό πορώδες υλικό ή υγρό καθηλωμένο σε στερεό υπόστρωμα, Κινητή φάση: υγρό. q, HPLC) Πέτρος Ταραντίλης Αναπληρωτής καθηγητής Χρήστος Παππάς Επίκουρος καθηγητής Υγρή χρωματογραφία: Στατική φάση: στερεό πορώδες υλικό ή υγρό καθηλωμένο σε στερεό υπόστρωμα, Κινητή φάση: υγρό. 2 Κατάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ενζυμική αμαύρωση. Η ενζυμική αμαύρωση είναι το μαύρισμα τις μελανίνες

ενζυμική αμαύρωση. Η ενζυμική αμαύρωση είναι το μαύρισμα τις μελανίνες Ενζυμική αμαύρωση Όταν καθαρίζουμε ή κόβουμε λαχανικά και φρούτα συμβαίνουν μια σειρά αντιδράσεων που μεταβάλουν το χρώμα της σάρκας τους σε σκούρο. Αυτές οι μεταβολές ονομάζονται ενζυμική αμαύρωση. Η

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Μεταθετικές αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης οι οποίες οδηγούν σε σχηματισμό ιζήματος. Το ίζημα σε πολλές περιπτώσεις επιτρέπει την ταυτοποίηση ενός αντιδρώντος σώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΓΡΗΣ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ Ελένη Παντελή, Υποψήφια Διδάκτορας Γεωργία Παππά, Δρ. Χημικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας. Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου

Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας. Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου Στο 3 ο κεφάλαιο του βιβλίου η συγγραφική ομάδα πραγματεύεται την ενέργεια και την σχέση που έχει αυτή με τους οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Οινολογία Ι. Ενότητα 6: Λευκή Οινοποίηση (3/3), 1ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου. Διδάσκοντες: Κοτσερίδης Γιώργος

Οινολογία Ι. Ενότητα 6: Λευκή Οινοποίηση (3/3), 1ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου. Διδάσκοντες: Κοτσερίδης Γιώργος Οινολογία Ι Ενότητα 6: Λευκή Οινοποίηση (3/3), 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Κοτσερίδης Γιώργος Καλλίθρακα Τίνα Μαθησιακοί Στόχοι Πνευματικό πιεστήριο γλευκοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of CRETE DEPARTMENT of CROP SCIENCE ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΩΤΟΜΕΤΡΟ. Διάφοροι τύποι σύγχρονων φωτόμετρων. Βασική αρχή λειτουργίας

ΤΟ ΦΩΤΟΜΕΤΡΟ. Διάφοροι τύποι σύγχρονων φωτόμετρων. Βασική αρχή λειτουργίας ΤΟ ΦΩΤΟΜΕΤΡΟ Το φασματοφωτόμετρο αποτελεί το πιο διαδεδομένο όργανο των βιοχημικών εργαστηρίων. Χρησιμοποιείται για την μέτρηση της συγκέντρωσης ουσιών μέσα σε ένα υγρό διάλυμα π.χ. για την μέτρηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Χημική Τεχνολογία. Εργαστηριακό Μέρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Χημική Τεχνολογία. Εργαστηριακό Μέρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Χημική Τεχνολογία Εργαστηριακό Μέρος Ενότητα 8.2: Χημικώς Απαιτούμενο Οξυγόνο (Chemical Oxygen Demand, COD) Ευάγγελος Φουντουκίδης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση 1: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ

Εργαστηριακή άσκηση 1: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟΧΟΙ Εργαστηριακή άσκηση 1: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ Στο τέλος του πειράματος αυτού θα πρέπει να μπορείς : 1. Να αναγνωρίζεις ότι το φαινόμενο της διάλυσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12 O 6 + 6 O2

6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12 O 6 + 6 O2 78 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΥΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (μακροφύκη φυτοπλαγκτόν) ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΠAΡΑΓΩΓΟΙ ( μετατρέπουν ανόργανα συστατικά σε οργανικές ενώσεις ) φωτοσύνθεση 6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΠΕΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ Ι ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΠΕΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ Ι ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΠΕΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ Ι ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΥΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΛΥΡΑ ΚΑΙ GDC KAI

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων (DO - BOD - COD - TOC) Χ. Βασιλάτος Οργανική ύλη Αποξυγόνωση επιφανειακών και υπογείων υδάτων Οι οργανικές ύλες αποτελούν πολύ σοβαρό ρύπο,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Χημεία Εργαστηριακές ασκήσεις

Γεωργική Χημεία Εργαστηριακές ασκήσεις Γεωργική Χημεία Εργαστηριακές ασκήσεις Γεώργιος Παπαδόπουλος, Καθηγητής Τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων Τ.Ε. Άρτα, 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μετρήσεων ΙΙ

ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μετρήσεων ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μετρήσεων ΙΙ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Αν. Καθ. Δρ Μαρία Α. Γούλα ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Εµπλουτισµός επιτραπέζιας ελιάς µε φαινολικά συστατικά

Εµπλουτισµός επιτραπέζιας ελιάς µε φαινολικά συστατικά Εµπλουτισµός επιτραπέζιας ελιάς µε φαινολικά συστατικά ρ. Ιωάννης Τσάκνης Κοσµήτορας Σχολής Τεχνολογίας Τροφίµων & ιατροφής 1 ΣΚΟΠΟΣΜΕΛΕΤΗΣ Μελετήθηκε η δυνατότητα προσθήκης συγκεκριμένων πολυφαινολών(ελευρωπαΐνη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΙΟΝΤΑ

ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΙΟΝΤΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΙΟΝΤΑ Α. ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΕ ΥΔΑΤΙΚO ΔΙΑΛΥΜΑ Λίγα λόγια πριν από το πείραμα. Η σόδα περιέχει διαλυμένο αέριο διοξείδιο του άνθρακα το οποίο προστίθεται κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΝΟΠΕΔΙΟΥ (TERROIR) ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ. ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΝΟΠΕΔΙΟΥ (TERROIR) ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ. ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΝΟΠΕΔΙΟΥ (TERROIR) ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ. ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Dr ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗ ΝΙΚΗ 1. 1 ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με τον ορισμό terroir αναφέρονταν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θεωρία - Πείραμα Μετρήσεις - Σφάλματα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θεωρία - Πείραμα Μετρήσεις - Σφάλματα ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θεωρία - Πείραμα Μετρήσεις - Σφάλματα ΟΜΑΔΑ:RADIOACTIVITY Τα μέλη της ομάδας μας: Γιώργος Παπαδόγιαννης Γεράσιμος Κουτσοτόλης Νώντας Καμαρίδης Κωνσταντίνος Πούτος Παναγιώτης Ξανθάκος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧ0ΛΗ ΤΕΧΝ0Λ0ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΧ0ΛΗ ΤΕΧΝ0Λ0ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧ0ΛΗ ΤΕΧΝ0Λ0ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΑΛΕΛΛΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΡΟΥΤΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ Τα φρούτα-λαχανικά δεν είναι τροφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα: ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ (άσκηση 7 του εργαστηριακού οδηγού) Μέσος χρόνος πειράματος: 45 λεπτά Α. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 4η. Έλεγχος αλλοίωσης - νοθείας στο ελαιόλαδο. Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα ΔΕΑΠΤ Εργαστήριο Ασφάλειας Τροφίμων

Άσκηση 4η. Έλεγχος αλλοίωσης - νοθείας στο ελαιόλαδο. Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα ΔΕΑΠΤ Εργαστήριο Ασφάλειας Τροφίμων Άσκηση 4η Έλεγχος αλλοίωσης - νοθείας στο ελαιόλαδο Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα ΔΕΑΠΤ Εργαστήριο Ασφάλειας Τροφίμων Νοθεία στα τρόφιμα Ορισμός Προσθήκη στα τρόφιμα ουσιών που: Απαγορεύεται η χρήση τους ή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση μαθήματος «Σύγχρονες Αναλυτικές Τεχνικές»

Εργαστηριακή άσκηση μαθήματος «Σύγχρονες Αναλυτικές Τεχνικές» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Εργαστηριακή άσκηση μαθήματος «Σύγχρονες Αναλυτικές Τεχνικές» Προσδιορισμός Diuron σε θαλασσινό νερό με υγροχρωματογραφία διαδοχική φασματομετρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΤΙΝΙ ΙΟ ΑΚΤΙΝΙ ΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Καταγωγή: Κίνα. Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Actinidiaceae Actinidia chinensis var. hispida τύπου hispida L.

ΑΚΤΙΝΙ ΙΟ ΑΚΤΙΝΙ ΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Καταγωγή: Κίνα. Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Actinidiaceae Actinidia chinensis var. hispida τύπου hispida L. Καταγωγή: Κίνα ΑΚΤΙΝΙ ΙΟ Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Actinidiaceae Actinidia chinensis var. hispida τύπου hispida L. Καρπός πλούσιος σε βιταµίνη C ΒοτανικοίΧαρακτήρες ίοικο Φυλλοβόλο, αναρριχώµενο, πολυετές

Διαβάστε περισσότερα

MAΘΗΜΑ 7 ο MEΘΟ ΟΙ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

MAΘΗΜΑ 7 ο MEΘΟ ΟΙ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ MAΘΗΜΑ 7 ο MEΘΟ ΟΙ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΕΘΟ ΟΙ Δρα. Κουκουλίτσα Αικατερίνη Χημικός Εργαστηριακός Συνεργάτης Τ.Ε.Ι Αθήνας ckoukoul@teiath.gr ΜΕΘΟ ΟΙ Ανάλογα με τη φυσική κατάσταση των 2 φάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ» Θέµα µεταπτυχιακής διατριβής: ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΓΙΓΑΡΤΑ ΣΤΑΦΥΛΗΣ ΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ: CABERNET

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Οργανικής Χημείας. Εργαστήριο Χημείας Laboratory of Chemistry

Εργαστήριο Οργανικής Χημείας. Εργαστήριο Χημείας Laboratory of Chemistry Εργαστήριο Οργανικής Χημείας Laboratory of Chemistry ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Υπεύθυνοι Εργαστηρίου: Πέτρος Α. Ταραντίλης, Αναπλ. Καθηγητής Χρήστος Παππάς, Επίκ. Καθηγητής Υπεύθυνοι Ομάδων: Αν. Καθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Οργανική ουσία Αποτελείται από πολύπλοκες ενώσεις οι οποίες παράγονται από τα υπολείμματα των φυτικών και ζωικών οργανισμών, με την επίδραση βιολογικών, χημικών

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΘΕΜΑ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ-ΠΑΡΕΛΘΟΝ,ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1 η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΘΕΜΑ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ-ΠΑΡΕΛΘΟΝ,ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1 η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΘΕΜΑ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ-ΠΑΡΕΛΘΟΝ,ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ευαγγελοπούλου Αλεξάνδρα Κεπέογλου Τριανταφυλλιά, Φωτσεινού Αικατερίνη ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ ΝΑΟΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΡΥΓΟΥ Χρονιά πολύ καλή και κατά τόπους και οινοποιούς εξαιρετική! Ειδικότερα ανά περιοχή έχουµε τα ακόλουθα:

ΕΛΤΙΟ ΤΡΥΓΟΥ Χρονιά πολύ καλή και κατά τόπους και οινοποιούς εξαιρετική! Ειδικότερα ανά περιοχή έχουµε τα ακόλουθα: ΕΛΤΙΟ ΤΡΥΓΟΥ 2010 Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2010 Ο έγκαιρος τρύγος, ίσως υπήρξε φέτος, ο πιο καθοριστικός παράγοντας της ποιότητας εσοδείας 2010, ένας παράγοντας που διέτρεξε όλες τις αµπελουργικές ζώνες και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΑΥΞΗΣΕΩΣ

ΟΡΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΟΡΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ Φυτική ορμόνη Κυτοκινίνες Αυξίνες Γιββερελλίνες Αμπσισικό οξύ Αιθυλένιο ΑΥΞΗΣΕΩΣ Η αποτελεσματικότητά τους Ουσία που σε πολύ μικρή συγκέντρωση προκαλεί κάποια φυσιολογική αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΞΕΡΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΞΕΡΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΞΕΡΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΟΛΒΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Χρωµατογραφικές µέθοδοι διαχωρισµού

Χρωµατογραφικές µέθοδοι διαχωρισµού Χρωµατογραφικές µέθοδοι διαχωρισµού Εισαγωγή Ε. Μπακέας 2011 Χρωµατογραφία: ποικιλία µεθόδων διαχωρισµού µίγµατος ουσιών µε παραπλήσιες χηµικές ιδιότητες Βασίζεται στη διαφορετική κατανοµή των ουσιών µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Δημήτρης Η. Β 1 25.3.14 3 Ο Κεφάλαιο 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Η ενέργεια έχει κεντρική σημασία για έναν οργανισμό, γιατί ό,τι και να κάνουμε χρειαζόμαστε ενέργεια. Ο κλάδος της βιολογίας που ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ Γραφείο 211 Επίκουρος Καθηγητής: Δ. Τσιπλακίδης Τηλ.: 2310 997766 e mail: dtsiplak@chem.auth.gr url:

Διαβάστε περισσότερα

Η θρέψη και η λίπανση της βιομηχανικής τομάτας

Η θρέψη και η λίπανση της βιομηχανικής τομάτας Η θρέψη και η λίπανση της βιομηχανικής τομάτας Αθανάσιος Κουκουνάρας Λέκτορας Εργαστήριο Λαχανοκομίας Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ thankou@agro.auth.gr 9 Μαρτίου 2015, Λάρισα Κύρια σημεία Η ανάγκη για λίπανση Οργανική

Διαβάστε περισσότερα

TERMS USED IN STANDARDIZAfiON OF CHEMICAL FOOD ANALYSIS SUMMARY

TERMS USED IN STANDARDIZAfiON OF CHEMICAL FOOD ANALYSIS SUMMARY ΑΠΟΔΟΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ 85 "Τρόφιμα", Κ. Τζιά, I. Σαριδάκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το αντικείμενο της εργασίας είναι η απόδοση των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Άσκηση: Χρωστικές πλαστιδίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Άσκηση: Χρωστικές πλαστιδίων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Άσκηση: Χρωστικές πλαστιδίων Σύνοψη Απαραίτητη προϋπόθεση για τη φωτοσύνθεση είναι η ύπαρξη των φωτοσυνθετικών χρωστικών των χλωροπλαστών. Στα ανώτερα φυτά, οι χρωστικές αυτές διακρίνονται σε

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΘΕΜΑ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ-ΠΑΡΕΛΘΟΝ,ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1 η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΘΕΜΑ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ-ΠΑΡΕΛΘΟΝ,ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1 η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΘΕΜΑ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ-ΠΑΡΕΛΘΟΝ,ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ευαγγελοπούλου Αλεξάνδρα Κεπέογλου Τριανταφυλλιά, Φωτσεινού Αικατερίνη ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ ΝΑΟΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά Φυτά στην Κουζίνα

Αρωματικά Φυτά στην Κουζίνα Αρωματικά Φυτά Αρωματικά Φυτά στην Κουζίνα Η προσθήκη του κατάλληλου βοτάνου μπορεί να κάνει πιο γευστικό και πιο ελκυστικό κάποιο φαγητό. Η γεύση, όμως, είναι ζήτημα προσωπικής προτίμησης και υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης

Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών 2013-2014 Τοπικός διαγωνισμός στη Χημεία Ονόματα των μαθητών της ομάδας: 1) 2) 3) Στόχοι της εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΝΖΥΜΟΛΟΓΙΑ. παράδοση β. Προσδιορισμός της ενζυμικής δραστικότητας ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΛΑΜΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΝΖΥΜΟΛΟΓΙΑ. παράδοση β. Προσδιορισμός της ενζυμικής δραστικότητας ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΛΑΜΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΝΖΥΜΟΛΟΓΙΑ παράδοση β Προσδιορισμός της ενζυμικής δραστικότητας ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΛΑΜΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ Προσδιορισμός της ενζυμικής δραστικότητας S E P Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Χημικές αντιδράσεις καταλυμένες από στερεούς καταλύτες

Χημικές αντιδράσεις καταλυμένες από στερεούς καταλύτες Χημικές αντιδράσεις καταλυμένες από στερεούς καταλύτες Σε πολλές χημικές αντιδράσεις, οι ταχύτητές τους επηρεάζονται από κάποια συστατικά τα οποία δεν είναι ούτε αντιδρώντα ούτε προϊόντα. Αυτά τα υλικά

Διαβάστε περισσότερα

4. Πόσο οξικό οξύ περιέχει το ξίδι;

4. Πόσο οξικό οξύ περιέχει το ξίδι; 4. Πόσο οξικό οξύ περιέχει το ξίδι; Σκοπός Σκοπός αυτού του πειράματος είναι να προσδιορίσετε την ποσότητα (γραμμομοριακή συγκέντρωση) του οξικού οξέος που υπάρχει σε ένα λευκό ξίδι μέσω ογκομέτρησης με

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά Ε ΑΦΟΣ Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Έδαφος Το έδαφος σχηµατίζεται από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωµάτων του υποβάθρου (µητρικό πέτρωµα) ή των πετρωµάτων τω γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Αναλυτική χημεία ορίζεται ως ο επιστημονικός κλάδος που αναπτύσσει και εφαρμόζει μεθόδους, όργανα και στρατηγικές για να δώσει πληροφορίες σχετικά με τη σύσταση

Διαβάστε περισσότερα